ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről"

Átírás

1 03-3/11-11/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről Jelen vannak: Sztojkovics Éva bizottsági elnök, Fogarasi Gábor alelnök, Dr. Cserfainé Kovács Ágnes, Hári József bizottsági tag, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Bányai Elek tanácsadó, Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető, Nagy László koordinátor, Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória jogász, Dr. Marosi Bernadett jogász, Nagy László szoc.pol. koordinátor, Burjánné Borbás Hajnalka szoc. ügyintéző, Dr. Osztásné dr. Varga Pál Viktória jogász,flórián Judit vezető főtanácsos, Szabó Péter vezető főtanácsos, Bodorné Lux Viktória főtanácsos, Ágoston Szilvia osztályvezető Pécs Holding Zrt.,Hofekker Mónika igazgató, Dallosné Kaurek Csilla igazgató, Varga Mónika Igazgató, Bunyevácz Angéla, Tatai Ferencné jegyzőkönyvvezető Sztojkovics Éva: köszönti az ülésen megjelenteket, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Az ülést órakor megnyitja. Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés, javaslat? Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória: visszavonja a meghívó 17. napirendi pontjában szereplő előterjesztést. Sztojkovics Éva: további kiegészítés nem lévén, kéri, először arról szavaznak, hogy a meghívó zárt ülési napirendi javaslatában szereplő előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják. Megállapítja, hogy a bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal a zárt ülésen történő tárgyalással egyetértett. Szavazást kér a teljes napirendi sorról a módosításra figyelemmel. Megállapítja, hogy a bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal a napirendet elfogadta. Bejelenti, hogy zárt ülés következik, - melyről külön jegyzőkönyv készül majd a nyílt üléssel folytatják a munkát. Tájékoztató a zárt ülésen hozott döntésekről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata pontja alapján eljárva a bizottság a zárt ülésen az alábbi határozatokat hozta:

2 2 171/2015. (06.17.) 172/2015. (06.17.) 173/2015. (06.17.) 174/2015. (06.17.) 175/2015. (06.17.) 176/2015. (06.17.) 177/2015. (06.17.) 178/2015. (06.17.) Napirend tárgyalása: 1.) Az OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság szakmai beszámolója a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett egészségügyi igazgatási feladatokról Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos Meghívott: Dr. Bányai Elek tanácsadó 179/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s az OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti társaság szakmai beszámolójáról a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett egészségügyi igazgatási feladatokról A Bizottság megtárgyalta és tudomásul veszi az OMINED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság szakmai beszámolóját Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál első félévében elvégzett egészségügyi igazgatási feladatokról. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy állásfoglalásáról az OMNIMED Bt. üzletvezetőjét tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető

3 3 2.) Az OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, egészségügyi szolgáltató feladat-ellátási szerződésének módosítása Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos Meghívott: Dr. Bányai Elek tanácsadó 180/2015. (06.17.) számú OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, egészségügyi szolgáltató, feladat-ellátási szerződésének módosításáról 1. A Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésében biztosított és a 2. melléklet 2. táblázat 27. sorában részletezett átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a 29. számú háziorvosi körzet (OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, székhelye: 7625 Pécs, István u. 8. cg , adószáma: , képviseli: dr. Gábriel Andrea ügyvezető) területi ellátási kötelezettségére vonatkozó feladat-ellátási szerződése az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosításra kerüljön. 2. A Bizottság felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető 3.) Az INDÍT Közalapítvány szakmai tájékoztatója a Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum működtetéséről Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos Meghívott: Dombrádi Zita szakmai vezető

4 4 Sztojkovics Éva: tájékoztatóról lévén szó, döntéshozatalra nem kerül sor. Kéri az előterjesztésben foglaltak tudomásulvételét. Rátérnek a következő napirendi pont tárgyalására. 4.) A szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szakmai munkájának értékelése Előadó:Burjánné Borbás Hajnalka vezető főtanácsos Meghívott: Hofekker Mónika igazgtó Dallosné Kaurek Csilla igazgató Varga Mónika igazgató Nagy István igazgató 181/2015. (06.17.) számú A szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szakmai munkájának értékeléséről 1. A Bizottság - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete 2. melléklet pontja szerinti átruházott hatáskörben az alábbi intézmények évi szakmai beszámolóját elfogadja: Integrált Szociális Intézmény, Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, Integrált Nappali Szociális Intézmény, Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ. 2. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a szakmai beszámolók elfogadásáról tájékoztassa az intézmény vezetőit. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető,

5 5 Humán Főosztály útján: Hofekker Mónika, Dallosné Kaurek Csilla, Varga Mónika, és Nagy István intézményvezetők 5.) A 41. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos 182/2015. (06.17.) számú a 41. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet pontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy: 1. Tudomásul veszi dr. Gyulai Béla fogorvos praxisjogának elidegenítési szándékát. 2. Az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Dr. Héjjas és Dr. Földi Fogorvosi Betéti Társasággal, valamint dr. Földi Krisztina fogorvossal a 41. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására. 3. Felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert a 41. számú fogorvosi körzet területi ellátásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti feladatellátási szerződés aláírására azzal, hogy az ellátási kötelezettséget dr. Földi Krisztina fogorvos a Dr. Héjjas és Dr. Földi Fogorvosi Betéti Társaság. üzletvezetőjeként szeptember 1. napjától a 7622 Pécs, Zsinkó I. u. 7. szám alatti magántulajdonú rendelőben biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető

6 6 dr. Páva Zsolt polgármester dr. Őri László alpolgármester Sztojkovics Éva bizottsági elnök dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető 6.) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 07-7/104-15/2015. támogatási szerződés módosítás iránti kérelme Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos 183/2015. (06.17.) számú A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. szerződésmódosítás iránti kérelméről 1.) A Bizottság a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet 19. (4) bekezdésében kapott átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi sportszervezettel kötött támogatási szerződés felhasználási és elszámolási határidejét módosítja: Sportszervezet neve Szerződés száma Felhasználási határidő módosítása Elszámolási határidő módosítása Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 07-7/104-15/ december január ) A Bizottság felkéri a Humán Főosztály főosztályvezetőjét, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás elkészítéséről. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva a Bizottság elnöke, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Szabó Péter vezető-főtanácsos

7 7 7.) évi sporttevékenység támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos a Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 184/2015. (06.17.) számú A évi sporttevékenység támogatására kiírt pályázat elutasításáról A bizottság a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazati arány hiányában elutasította. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr Őri László alpolgármester Sztojkovics Éva a Bizottság elnöke Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Szabó Péter vezető-főtanácsos 8.) Sportolói lakás hasznosítása Előadó: Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 185/2015. (06.17.) számú

8 8 sportolói lakás hasznosításáról 1.) A Népjóléti és Sport Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete 5. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy: a Pécs, Athinay u.2/c.fszt.2.sz.alatti másfél szobás összkomfortos lakást 2015.július 1. napjától a PVSK - Marketing Kft mint sportszervezet részére határozatlan időre bérbe adja. 2.) A Népjóléti és Sport Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály Vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján az ügyben az 1.) pontban foglalt döntés szerint szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerűen Felelős: Magay Miklós főosztályvezető dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető Magay Miklós főosztályvezető dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 9.) Önkormányzati lakásban élő, tartozással rendelkező lakókkal kapcsolatos program alapelveinek meghatározása Előadó:Nagy László szoc.pol. koordinátor 186/2015. (06.17.) számú Önkormányzati lakásban élő, tartozással rendelkező lakókkal kapcsolatos program alapelveinek meghatározásáról 1.) A Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi feltételek teljesítése esetén a korábban közüzemi tartozást felhalmozó családokkal 1 éves időtartamra lakáshasználati szerződést köt : vállalják és ténylegesen együttműködnek a Családsegítő Központtal a hátralékaik csökkentése érdekében.

9 9 a Családsegítő Központtal a kapcsolatot fel sem vevő, illetve min. 3 hónapig tartósan nem együttműködő családokkal szemben jogi eljárás indul. az együttműködés ideje alatt közüzemi számláikat maradéktalanul fizetik és a családgondozóval kötött külön megállapodás szerinti összegben törlesztik a közüzemi hátralékaikat. a program teljes időszaka alatt a családnak mind a lakását mind a lakókörnyezetét rendbe kell hoznia és tiszta, rendezett körülményeket kell fenntartania. A lakókörnyezet állapotáról a Családsegítő Központ munkatársai környezettanulmányt készítenek, mely a döntéshozatalban során elérhető és felhasználható/felhasználandó 3 hónapos előgondozást követően a Családsegítő Központ javaslatot tehet a családdal 1 éves szerződés megkötésére. A már adósságkezelési szolgáltatásban és/vagy adósságcsökkentési támogatásban részesülő önkormányzati lakó tekintettel arra, hogy szigorúbb rendeleti feltételeknek is megfelel részt vehet jelen programban. az 1 éves lakáshasználati szerződés lejártát követően a Családsegítő Központ ismételten felméri a családok helyzetét és javaslatot tesz a lakásbérleti/lakáshasználati szerződések további meghosszabbításával kapcsolatban 2.) A Népjóléti és Sport Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján az ügyben az 1.) pontban foglalt döntés szerinti intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető Sztojkovics Éva bizottsági elnök Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 10.) Önkormányzati intézmények hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjaihoz szükséges önerőrész biztosítása Előadó: Bodorné Lux Viktória szoc. ügyintéző 187/2015. (06.17.) számú

10 10 Önkormányzati intézmények hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjaihoz szükséges önerőrész biztosításáról: 1.) A Bizottság a Szervezeti Működési Szabályzatról szóló 18/2013 (V.22.) Önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10%-os önerő részét képező Ft-ot, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. (4) bek. j. pontja értelmében a közfoglalkoztatás támogatása céltartalék terhére biztosítja az önkormányzati intézmények részére az alábbiak szerint: - Pécsi Kulturális központ: Ft - Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ: Ft - Janus Pannonius Múzeum: Ft - Kisgyermek Szociális Intézmények: Ft - Pécsi Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet: Ft - Pécsi Közterület-felügyelet: Ft 2.) A Bizottság utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fenti összegeket a költségvetés következő módosításának tervezetében a fenti intézmények költségvetésébe építse be. 3.) A Bizottság tudomásul veszi, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 46 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására benyújtotta a kérelmét, mely program 100%-ban finanszírozott. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester, Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető 11.) Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása Előadó:Nagy László koordinátor

11 /2015. (06.17.) számú á l l á s f o g a l a l á s önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításáról 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének 12. melléklet II/B sorában meghatározott keretből összesen bruttó e Ft maximális értékű felújítási munkálatok valósuljanak meg az előterjesztés 1. sz. mellékletben szereplő lista szerint. 2. Az Önkormányzat által a Pécs Holding Zrt.-vel az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére kötött közfeladat-ellátási szerződés 4.3. pontja alapján a munkálatok elvégzésére a Pécs Holding Zrt. feladata. 3. A Bizottság javasolja, hogy a Pécs Holding Zrt. az Önkormányzat közfoglalkoztatási feladatainak ellátása érdekében az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti feladatok ellátása tekintetében működjön együtt a Városgondozási Nonprofit Kft-vel. 4. A Népjóléti és Sport Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján a Közgyűlési előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon. Határidő: június 17. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető dr.varga-pál Józsefné csoportvezető Sztojkovics Éva bizottsági elnök Magay Miklós főosztályvezető dr.varga-pál Józsefné csoportvezető 12.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlők részére történő értékesítésre kijelölése Előadó:Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

12 12 189/2015. (06.17.) számú az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlők részére történő értékesítésre kijelöléséről 1.) A Bizottság úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdés t) pontja, valamint a 69. (1) bekezdése alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú lakásokat értékesítésre kijelöli a táblázatban megjelölt bentlakó bérlők részére: Bérlő neve Önkormányzati lakás címe Diana tér 4. III. emelet 11. Gosztonyi Gyula utca 4/A IV. emelet 1. Fehérhegyi út 1. II. emelet 7. Somogyi Béla utca 6. földszint 3. 2.) A lakások értékesítését követően a befolyt vételár a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés rendelkezése szerint a Lakáselidegenítési Alapba kerül, és lakáscélú fejlesztésekre fordítandó. 3.) A Bizottság utasítja a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján a lakásértékesítés előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 31. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 13.) Pécs, Hársfa utca 19. szám alatti 38940/A/2-11 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése Előadó: Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

13 13 190/2015. (06.17.) számú a Pécs, Hársfa utca 19. szám alatti 38940/A/2-11 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete 4. g) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi lakásingatlanokat árverésen, egyben, azonos tulajdonos részére történő értékesítésre jelölje ki: utca hsz. emelet ajtó komfort fokozat alapter. (m 2 ) szoba Forgalmi érték Helyrajzi szám (Ft) fsz. 2. komfort nélküli 28, /A/ fsz. 3. félkomfortos 52, /A/ kertszint 4. komfort nélküli 28, /A/ Hársfa utca 4. (10 db társasházi 19. kertszint 5. komfort nélküli 28, /A/ kertszint 6. komfort nélküli 28, /A/ lakás, egyben értéke- 19. kertszint 7. komfort nélküli 28, /A/ kertszint 8. komfort nélküli 30, /A/ sítendő) félkomfortos 38, /A/ komfort nélküli 31, /A/ félkomfortos 41, /A/ A 10 lakás összesen: Határidő: június 25. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető Dr. Őri László alpolgármester Sztojkovics Éva bizottsági elnök Magay Miklós főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 14.) Együtt az Idősekért és Elesettekért Alapítvány székhely bejegyzési kérelme

14 14 191/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s az Együtt az Idősekért és Elesettekért Alapítvány székhely bejegyzési kérelméről A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá, hogy az Együtt az Idősekért és Elesettekért Alapítvány a 7624 Pécs, Alkotmány u. 79. sz. alatti önkormányzati ingatlant határozatlan időtartamra, térítésmentesen az Alapítványalapító okiratában székhelyeként feltüntesse, és a civil szervezetek nyilvántartását vezető Pécsi Törvényszéknek bejelentse. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Sztojkovics Éva bizottsági elnök Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető 15-.) Pécs 2000 Tenisz Klub 08-8/1275-2/2013. számú szerződés módosítása iránti kérelme Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos 192/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s a a Pécs 2000 Tenisz Club 08-8/1275-2/2013. számú támogatási szerződés módosítása iránti kérelméről

15 15 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Pécs 2000 Tenisz Clubbal kötött 08-8/1275-2/2013. számú támogatási szerződés 2. pontjának az alábbiak szerinti módosításáról: A Támogató a támogatás összegét 2014 és 2016 években negyedéves bontásban, a negyedév első hónapjának 20. napjáig, a évi támogatás teljes összegét július 20. napjáig a Támogatott Mecsek Takarék Szövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának elkészítéséről. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a módosító szerződés aláírására. 4.) A Bizottság javasolja Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét a módosított szerződés alapján gondoskodjon a támogatási öszszegek utalásáról. Határidő: július 20. Felelős: Dr Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Dr. Csizmadia Péter a Bizottság elnöke Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Szabó Péter vezető-főtanácsos 16.) Sportfeladatok ellátási keret terhére alapítványok támogatása Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos 193/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s Sportfeladatok ellátási keret terhére alapítványok támogatásáról

16 16 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 19. (4) bekezdése szerint, a Rendelet 10. mellékletében, a céltartalékok között nevesített Sportfeladatok ellátási keret terhére a táblázatban feltüntetett alapítványok támogatásáról: Támogatott Kategória Támogatás összege Team Veloki Sport és Szabadidő B Közhasznú Alapítvány Tájfutásért Pécs Alapítvány F A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések elkészítéséről. 3. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 4. A Bizottság javasolja Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét a támogatási szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek utalásáról. Határidő: augusztus 31. Felelős: Dr Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva a Bizottság elnöke Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Szabó Péter vezető-főtanácsos Fogarasi Gábor kiment a teremből. 17.) A Tegyünk Egymásért Egyesülettel haszonkölcsön szerződés kötése Előadó: Flórián Judit vezető főtanácsos a Bizottság 3 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 194/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s

17 17 a Tegyünk Egymásért Egyesülettel haszonkölcsön szerződés kötéséről 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy az Önkormányzat a DDOP-4.1.2/B Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker aknán pályázat megvalósításának céljából a Tegyünk Egymásért Egyesület használatába ad a pécsi hrsz-ú, ingatlanból 1600 m2 nagyságú földrészt határozatlan időre az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint, vállalva, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a pályázó rendelkezésére áll 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírja. Határidő: Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető dr. Páva Zsolt polgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, dr. Csizmadia Péter bizottsági elnök, dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Sztojkovics Éva: további napirendi pont nem lévén, megköszöni a munkát, és az ülést 14,20 órakor bezárja. Bejelenti, hogy június 29-én órára rendkívüli ülést kíván összehívni. K. m. f. Sztojkovics Éva bizottsági elnök Hári József bizottsági tag A jegyzőkönyvet készítette: Tatai Ferencné vezető főtanácsos

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. április 22-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. április 22-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről 1 03-3/11-8/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. április 22-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről Jelen vannak: Sztojkovics Éva bizottsági elnök,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottságának. a Népjóléti és Sport Bizottság 2016.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottságának. a Népjóléti és Sport Bizottság 2016. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottságának 11/2016. (01.27.) számú h a t á r o z a t a a Népjóléti és Sport Bizottság 2016. évi munkatervéről 1. A Bizottság úgy dönt,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság május 27-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság május 27-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről 1 03-3/11-10/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. május 27-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről Jelen vannak: Sztojkovics Éva bizottsági elnök,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. 03-3/12-17/2013. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Kővári János elnök, Decsi István, dr. Kóbor

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Népjóléti és Sport Bizottság október 5-ei üléséről

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Népjóléti és Sport Bizottság október 5-ei üléséről 03-3/11-24/2011. Ö S S Z E F O G L A L Ó Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2011. október 5-ei üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Moór Eszter: köszönti az ülésen megjelenteket.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. 03-3/15-1/2017. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

Összefoglaló. Oszoli Dénes a Bizottság elnöke Huba Csaba bizottsági tag Dr. Keresztes László Lóránt bizottsági tag

Összefoglaló. Oszoli Dénes a Bizottság elnöke Huba Csaba bizottsági tag Dr. Keresztes László Lóránt bizottsági tag 03-3/63-20/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. július 31-én, a Városháza I. emelet 125. számú helyiségében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

Összefoglaló. az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. június 18-án megtartott üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126.

Összefoglaló. az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. június 18-án megtartott üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. 03-3/9-13/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. június 18-án megtartott üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Dr. Hoppál Péter elnök, Lengvárszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Bizottság az ülés napirendjét 5 egybehangzó igen szavazattal

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Bizottság az ülés napirendjét 5 egybehangzó igen szavazattal 03-3/9-8/2016. Összefoglaló a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2016. május 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Bognár László elnök,

Részletesebben

Összefoglaló. Urbán Eszter jegyzőkönyvvezető

Összefoglaló. Urbán Eszter jegyzőkönyvvezető 03-3/63-11/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. május 7-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

A napirendhez egyéb javaslat hiányában a módosításra figyelemmel kéri annak elfogadását.

A napirendhez egyéb javaslat hiányában a módosításra figyelemmel kéri annak elfogadását. 03-3/9-3/2015. Összefoglaló a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. február 25-én megtartott rendes üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Bognár László elnök,

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (09.19.) számú határozata Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről 1.) A Közgyűlés a Pécs és Környéke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester 3. "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" program keretében a pécsi Nagy Imre út fejlesztéséhez, és kerékpárút építéséhez kapcsolódó építési engedélyezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Összefoglaló. a Kulturális és Köznevelési Bizottság november 18-án megtartott üléséről. Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126.

Összefoglaló. a Kulturális és Köznevelési Bizottság november 18-án megtartott üléséről. Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. 03-3/9-10/2015. Összefoglaló a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. november 18-án megtartott üléséről. Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Bognár László elnök, Vozár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Iktatószám: 292-16/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2016. július 11-én a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

e-mail cím: jegyzo@ph.pecs.hu

e-mail cím: jegyzo@ph.pecs.hu Tisztségviselők Dr. Páva Zsolt polgármester 533-807 e-mail cím: polgarmester@ph.pecs.hu Girán János alpolgármester 533-819 e-mail cím: giran.janos@ph.pecs.hu Dr. Őri László alpolgármester 533-815 e-mail

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság 3 egybehangzó igen szavazattal a napirendet elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság 3 egybehangzó igen szavazattal a napirendet elfogadta. 03-3/32-2/2016. ÖSSZEFOGLALÓ a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2016. január 27-én a Városháza II. emelet 203. számú helységében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. április 23-án 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. június 24-én (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40166-039/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

polgármester Dr. Perjési Zsolt EÜSZB elnöke jogi előadó

polgármester Dr. Perjési Zsolt EÜSZB elnöke jogi előadó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester EÜSZB elnöke dr. Zöldi Krisztián jogi előadó Tárgy: Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti időszakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 306 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. október 21. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2015. április 15.-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság november 10-ei üléséről

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság november 10-ei üléséről 03-3/12-28/2011. Ö S S Z E F O G L A L Ó Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 2011. november 10-ei üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Pécs, Széchenyi tér 1.) I. emelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2010. június 1-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁ vllf~kö~má.~yzát i. KÉPVISELŐ-TESTÜLET NÉPJÓLÉTI BIZOTTS A Készült a Népjóléti Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

s z e p t e m b e r 9 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

s z e p t e m b e r 9 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2015. december 02.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Szitka Péter polgármester Dr. Perjési Zsolt EÜSZB. elnöke Tóth Kis Károly ingatlankezelési ügyintéző. Előterjesztő: Készítette:

Szitka Péter polgármester Dr. Perjési Zsolt EÜSZB. elnöke Tóth Kis Károly ingatlankezelési ügyintéző. Előterjesztő: Készítette: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Dr. Perjési Zsolt EÜSZB. elnöke Tóth Kis Károly ingatlankezelési ügyintéző Tárgy: Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. január 1. és

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. március 11. napján 13.40 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának április 9. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának április 9. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. április 9. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben