ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről"

Átírás

1 03-3/11-11/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről Jelen vannak: Sztojkovics Éva bizottsági elnök, Fogarasi Gábor alelnök, Dr. Cserfainé Kovács Ágnes, Hári József bizottsági tag, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Bányai Elek tanácsadó, Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető, Nagy László koordinátor, Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória jogász, Dr. Marosi Bernadett jogász, Nagy László szoc.pol. koordinátor, Burjánné Borbás Hajnalka szoc. ügyintéző, Dr. Osztásné dr. Varga Pál Viktória jogász,flórián Judit vezető főtanácsos, Szabó Péter vezető főtanácsos, Bodorné Lux Viktória főtanácsos, Ágoston Szilvia osztályvezető Pécs Holding Zrt.,Hofekker Mónika igazgató, Dallosné Kaurek Csilla igazgató, Varga Mónika Igazgató, Bunyevácz Angéla, Tatai Ferencné jegyzőkönyvvezető Sztojkovics Éva: köszönti az ülésen megjelenteket, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Az ülést órakor megnyitja. Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés, javaslat? Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória: visszavonja a meghívó 17. napirendi pontjában szereplő előterjesztést. Sztojkovics Éva: további kiegészítés nem lévén, kéri, először arról szavaznak, hogy a meghívó zárt ülési napirendi javaslatában szereplő előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják. Megállapítja, hogy a bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal a zárt ülésen történő tárgyalással egyetértett. Szavazást kér a teljes napirendi sorról a módosításra figyelemmel. Megállapítja, hogy a bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal a napirendet elfogadta. Bejelenti, hogy zárt ülés következik, - melyről külön jegyzőkönyv készül majd a nyílt üléssel folytatják a munkát. Tájékoztató a zárt ülésen hozott döntésekről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata pontja alapján eljárva a bizottság a zárt ülésen az alábbi határozatokat hozta:

2 2 171/2015. (06.17.) 172/2015. (06.17.) 173/2015. (06.17.) 174/2015. (06.17.) 175/2015. (06.17.) 176/2015. (06.17.) 177/2015. (06.17.) 178/2015. (06.17.) Napirend tárgyalása: 1.) Az OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság szakmai beszámolója a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett egészségügyi igazgatási feladatokról Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos Meghívott: Dr. Bányai Elek tanácsadó 179/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s az OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti társaság szakmai beszámolójáról a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál végzett egészségügyi igazgatási feladatokról A Bizottság megtárgyalta és tudomásul veszi az OMINED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság szakmai beszámolóját Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál első félévében elvégzett egészségügyi igazgatási feladatokról. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy állásfoglalásáról az OMNIMED Bt. üzletvezetőjét tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető

3 3 2.) Az OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, egészségügyi szolgáltató feladat-ellátási szerződésének módosítása Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos Meghívott: Dr. Bányai Elek tanácsadó 180/2015. (06.17.) számú OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, egészségügyi szolgáltató, feladat-ellátási szerződésének módosításáról 1. A Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésében biztosított és a 2. melléklet 2. táblázat 27. sorában részletezett átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a 29. számú háziorvosi körzet (OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, székhelye: 7625 Pécs, István u. 8. cg , adószáma: , képviseli: dr. Gábriel Andrea ügyvezető) területi ellátási kötelezettségére vonatkozó feladat-ellátási szerződése az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosításra kerüljön. 2. A Bizottság felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető 3.) Az INDÍT Közalapítvány szakmai tájékoztatója a Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum működtetéséről Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos Meghívott: Dombrádi Zita szakmai vezető

4 4 Sztojkovics Éva: tájékoztatóról lévén szó, döntéshozatalra nem kerül sor. Kéri az előterjesztésben foglaltak tudomásulvételét. Rátérnek a következő napirendi pont tárgyalására. 4.) A szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szakmai munkájának értékelése Előadó:Burjánné Borbás Hajnalka vezető főtanácsos Meghívott: Hofekker Mónika igazgtó Dallosné Kaurek Csilla igazgató Varga Mónika igazgató Nagy István igazgató 181/2015. (06.17.) számú A szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szakmai munkájának értékeléséről 1. A Bizottság - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete 2. melléklet pontja szerinti átruházott hatáskörben az alábbi intézmények évi szakmai beszámolóját elfogadja: Integrált Szociális Intézmény, Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, Integrált Nappali Szociális Intézmény, Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ. 2. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a szakmai beszámolók elfogadásáról tájékoztassa az intézmény vezetőit. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető,

5 5 Humán Főosztály útján: Hofekker Mónika, Dallosné Kaurek Csilla, Varga Mónika, és Nagy István intézményvezetők 5.) A 41. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása Előadó:Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória vezető tanácsos 182/2015. (06.17.) számú a 41. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet pontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy: 1. Tudomásul veszi dr. Gyulai Béla fogorvos praxisjogának elidegenítési szándékát. 2. Az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Dr. Héjjas és Dr. Földi Fogorvosi Betéti Társasággal, valamint dr. Földi Krisztina fogorvossal a 41. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására. 3. Felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert a 41. számú fogorvosi körzet területi ellátásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti feladatellátási szerződés aláírására azzal, hogy az ellátási kötelezettséget dr. Földi Krisztina fogorvos a Dr. Héjjas és Dr. Földi Fogorvosi Betéti Társaság. üzletvezetőjeként szeptember 1. napjától a 7622 Pécs, Zsinkó I. u. 7. szám alatti magántulajdonú rendelőben biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető

6 6 dr. Páva Zsolt polgármester dr. Őri László alpolgármester Sztojkovics Éva bizottsági elnök dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető 6.) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 07-7/104-15/2015. támogatási szerződés módosítás iránti kérelme Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos 183/2015. (06.17.) számú A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. szerződésmódosítás iránti kérelméről 1.) A Bizottság a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet 19. (4) bekezdésében kapott átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi sportszervezettel kötött támogatási szerződés felhasználási és elszámolási határidejét módosítja: Sportszervezet neve Szerződés száma Felhasználási határidő módosítása Elszámolási határidő módosítása Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 07-7/104-15/ december január ) A Bizottság felkéri a Humán Főosztály főosztályvezetőjét, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás elkészítéséről. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva a Bizottság elnöke, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Szabó Péter vezető-főtanácsos

7 7 7.) évi sporttevékenység támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos a Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 184/2015. (06.17.) számú A évi sporttevékenység támogatására kiírt pályázat elutasításáról A bizottság a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazati arány hiányában elutasította. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr Őri László alpolgármester Sztojkovics Éva a Bizottság elnöke Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Szabó Péter vezető-főtanácsos 8.) Sportolói lakás hasznosítása Előadó: Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 185/2015. (06.17.) számú

8 8 sportolói lakás hasznosításáról 1.) A Népjóléti és Sport Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete 5. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy: a Pécs, Athinay u.2/c.fszt.2.sz.alatti másfél szobás összkomfortos lakást 2015.július 1. napjától a PVSK - Marketing Kft mint sportszervezet részére határozatlan időre bérbe adja. 2.) A Népjóléti és Sport Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály Vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján az ügyben az 1.) pontban foglalt döntés szerint szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerűen Felelős: Magay Miklós főosztályvezető dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető Magay Miklós főosztályvezető dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 9.) Önkormányzati lakásban élő, tartozással rendelkező lakókkal kapcsolatos program alapelveinek meghatározása Előadó:Nagy László szoc.pol. koordinátor 186/2015. (06.17.) számú Önkormányzati lakásban élő, tartozással rendelkező lakókkal kapcsolatos program alapelveinek meghatározásáról 1.) A Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi feltételek teljesítése esetén a korábban közüzemi tartozást felhalmozó családokkal 1 éves időtartamra lakáshasználati szerződést köt : vállalják és ténylegesen együttműködnek a Családsegítő Központtal a hátralékaik csökkentése érdekében.

9 9 a Családsegítő Központtal a kapcsolatot fel sem vevő, illetve min. 3 hónapig tartósan nem együttműködő családokkal szemben jogi eljárás indul. az együttműködés ideje alatt közüzemi számláikat maradéktalanul fizetik és a családgondozóval kötött külön megállapodás szerinti összegben törlesztik a közüzemi hátralékaikat. a program teljes időszaka alatt a családnak mind a lakását mind a lakókörnyezetét rendbe kell hoznia és tiszta, rendezett körülményeket kell fenntartania. A lakókörnyezet állapotáról a Családsegítő Központ munkatársai környezettanulmányt készítenek, mely a döntéshozatalban során elérhető és felhasználható/felhasználandó 3 hónapos előgondozást követően a Családsegítő Központ javaslatot tehet a családdal 1 éves szerződés megkötésére. A már adósságkezelési szolgáltatásban és/vagy adósságcsökkentési támogatásban részesülő önkormányzati lakó tekintettel arra, hogy szigorúbb rendeleti feltételeknek is megfelel részt vehet jelen programban. az 1 éves lakáshasználati szerződés lejártát követően a Családsegítő Központ ismételten felméri a családok helyzetét és javaslatot tesz a lakásbérleti/lakáshasználati szerződések további meghosszabbításával kapcsolatban 2.) A Népjóléti és Sport Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján az ügyben az 1.) pontban foglalt döntés szerinti intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető Sztojkovics Éva bizottsági elnök Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 10.) Önkormányzati intézmények hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjaihoz szükséges önerőrész biztosítása Előadó: Bodorné Lux Viktória szoc. ügyintéző 187/2015. (06.17.) számú

10 10 Önkormányzati intézmények hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjaihoz szükséges önerőrész biztosításáról: 1.) A Bizottság a Szervezeti Működési Szabályzatról szóló 18/2013 (V.22.) Önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10%-os önerő részét képező Ft-ot, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. (4) bek. j. pontja értelmében a közfoglalkoztatás támogatása céltartalék terhére biztosítja az önkormányzati intézmények részére az alábbiak szerint: - Pécsi Kulturális központ: Ft - Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ: Ft - Janus Pannonius Múzeum: Ft - Kisgyermek Szociális Intézmények: Ft - Pécsi Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet: Ft - Pécsi Közterület-felügyelet: Ft 2.) A Bizottság utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fenti összegeket a költségvetés következő módosításának tervezetében a fenti intézmények költségvetésébe építse be. 3.) A Bizottság tudomásul veszi, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 46 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására benyújtotta a kérelmét, mely program 100%-ban finanszírozott. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester, Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető 11.) Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása Előadó:Nagy László koordinátor

11 /2015. (06.17.) számú á l l á s f o g a l a l á s önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításáról 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének 12. melléklet II/B sorában meghatározott keretből összesen bruttó e Ft maximális értékű felújítási munkálatok valósuljanak meg az előterjesztés 1. sz. mellékletben szereplő lista szerint. 2. Az Önkormányzat által a Pécs Holding Zrt.-vel az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére kötött közfeladat-ellátási szerződés 4.3. pontja alapján a munkálatok elvégzésére a Pécs Holding Zrt. feladata. 3. A Bizottság javasolja, hogy a Pécs Holding Zrt. az Önkormányzat közfoglalkoztatási feladatainak ellátása érdekében az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti feladatok ellátása tekintetében működjön együtt a Városgondozási Nonprofit Kft-vel. 4. A Népjóléti és Sport Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján a Közgyűlési előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon. Határidő: június 17. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető dr.varga-pál Józsefné csoportvezető Sztojkovics Éva bizottsági elnök Magay Miklós főosztályvezető dr.varga-pál Józsefné csoportvezető 12.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlők részére történő értékesítésre kijelölése Előadó:Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

12 12 189/2015. (06.17.) számú az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlők részére történő értékesítésre kijelöléséről 1.) A Bizottság úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdés t) pontja, valamint a 69. (1) bekezdése alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú lakásokat értékesítésre kijelöli a táblázatban megjelölt bentlakó bérlők részére: Bérlő neve Önkormányzati lakás címe Diana tér 4. III. emelet 11. Gosztonyi Gyula utca 4/A IV. emelet 1. Fehérhegyi út 1. II. emelet 7. Somogyi Béla utca 6. földszint 3. 2.) A lakások értékesítését követően a befolyt vételár a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés rendelkezése szerint a Lakáselidegenítési Alapba kerül, és lakáscélú fejlesztésekre fordítandó. 3.) A Bizottság utasítja a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a Lakásgazdálkodási Csoport útján a lakásértékesítés előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 31. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 13.) Pécs, Hársfa utca 19. szám alatti 38940/A/2-11 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése Előadó: Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

13 13 190/2015. (06.17.) számú a Pécs, Hársfa utca 19. szám alatti 38940/A/2-11 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete 4. g) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi lakásingatlanokat árverésen, egyben, azonos tulajdonos részére történő értékesítésre jelölje ki: utca hsz. emelet ajtó komfort fokozat alapter. (m 2 ) szoba Forgalmi érték Helyrajzi szám (Ft) fsz. 2. komfort nélküli 28, /A/ fsz. 3. félkomfortos 52, /A/ kertszint 4. komfort nélküli 28, /A/ Hársfa utca 4. (10 db társasházi 19. kertszint 5. komfort nélküli 28, /A/ kertszint 6. komfort nélküli 28, /A/ lakás, egyben értéke- 19. kertszint 7. komfort nélküli 28, /A/ kertszint 8. komfort nélküli 30, /A/ sítendő) félkomfortos 38, /A/ komfort nélküli 31, /A/ félkomfortos 41, /A/ A 10 lakás összesen: Határidő: június 25. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető Dr. Őri László alpolgármester Sztojkovics Éva bizottsági elnök Magay Miklós főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 14.) Együtt az Idősekért és Elesettekért Alapítvány székhely bejegyzési kérelme

14 14 191/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s az Együtt az Idősekért és Elesettekért Alapítvány székhely bejegyzési kérelméről A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá, hogy az Együtt az Idősekért és Elesettekért Alapítvány a 7624 Pécs, Alkotmány u. 79. sz. alatti önkormányzati ingatlant határozatlan időtartamra, térítésmentesen az Alapítványalapító okiratában székhelyeként feltüntesse, és a civil szervezetek nyilvántartását vezető Pécsi Törvényszéknek bejelentse. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Sztojkovics Éva bizottsági elnök Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető 15-.) Pécs 2000 Tenisz Klub 08-8/1275-2/2013. számú szerződés módosítása iránti kérelme Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos 192/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s a a Pécs 2000 Tenisz Club 08-8/1275-2/2013. számú támogatási szerződés módosítása iránti kérelméről

15 15 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Pécs 2000 Tenisz Clubbal kötött 08-8/1275-2/2013. számú támogatási szerződés 2. pontjának az alábbiak szerinti módosításáról: A Támogató a támogatás összegét 2014 és 2016 években negyedéves bontásban, a negyedév első hónapjának 20. napjáig, a évi támogatás teljes összegét július 20. napjáig a Támogatott Mecsek Takarék Szövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának elkészítéséről. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a módosító szerződés aláírására. 4.) A Bizottság javasolja Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét a módosított szerződés alapján gondoskodjon a támogatási öszszegek utalásáról. Határidő: július 20. Felelős: Dr Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Dr. Csizmadia Péter a Bizottság elnöke Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Szabó Péter vezető-főtanácsos 16.) Sportfeladatok ellátási keret terhére alapítványok támogatása Előadó:Szabó Péter vezető főtanácsos 193/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s Sportfeladatok ellátási keret terhére alapítványok támogatásáról

16 16 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 19. (4) bekezdése szerint, a Rendelet 10. mellékletében, a céltartalékok között nevesített Sportfeladatok ellátási keret terhére a táblázatban feltüntetett alapítványok támogatásáról: Támogatott Kategória Támogatás összege Team Veloki Sport és Szabadidő B Közhasznú Alapítvány Tájfutásért Pécs Alapítvány F A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések elkészítéséről. 3. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 4. A Bizottság javasolja Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét a támogatási szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek utalásáról. Határidő: augusztus 31. Felelős: Dr Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Őri László alpolgármester, Sztojkovics Éva a Bizottság elnöke Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Szabó Péter vezető-főtanácsos Fogarasi Gábor kiment a teremből. 17.) A Tegyünk Egymásért Egyesülettel haszonkölcsön szerződés kötése Előadó: Flórián Judit vezető főtanácsos a Bizottság 3 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 194/2015. (06.17.) számú á l l á s f o g l a l á s

17 17 a Tegyünk Egymásért Egyesülettel haszonkölcsön szerződés kötéséről 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy az Önkormányzat a DDOP-4.1.2/B Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker aknán pályázat megvalósításának céljából a Tegyünk Egymásért Egyesület használatába ad a pécsi hrsz-ú, ingatlanból 1600 m2 nagyságú földrészt határozatlan időre az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint, vállalva, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a pályázó rendelkezésére áll 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírja. Határidő: Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető dr. Páva Zsolt polgármester, Sztojkovics Éva bizottsági elnök, dr. Csizmadia Péter bizottsági elnök, dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Sztojkovics Éva: további napirendi pont nem lévén, megköszöni a munkát, és az ülést 14,20 órakor bezárja. Bejelenti, hogy június 29-én órára rendkívüli ülést kíván összehívni. K. m. f. Sztojkovics Éva bizottsági elnök Hári József bizottsági tag A jegyzőkönyvet készítette: Tatai Ferencné vezető főtanácsos

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-2/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-43/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. május 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM 2006. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / 2006. (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / 2006. (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/46/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 25-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. július 18-án

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban 5. napirendi pontot, mely Javaslat a DSZSZ Kft. ügyvezetői

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben