TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL"

Átírás

1 PITRIK JÓZSEF TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 7. osztály Hetedik, átdolgozott kiadás CELLDÖMÖLK, 2002

2 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet 6. (3) bekezdése alapján a kiadványt T /1999. szám alatt jóváhagyta és tankönyvvé nyilvánította. AP 771/7 Alkotó szerkesztô Pitrik József Szerzôk Gion János Kovács Sándorné Németh László Pitrik József Pitrik Józsefné Lektorálta Félix József technikai szaktanácsadó Hegyi Sándor egyetemi docens Szerzôk, 2002 ISBN Apáczai Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô Szedés, színre bontás: Média Color Kft, Gyôr

3 Bevezetô Ez a könyv a TECHNIKA és az EMBER kapcsolatáról szól. Az ember évezredek során munkájával MÛVI (TECHNIKAI) RENDSZEREKET hozott létre. Egész életünkben szerepet játszanak a rendszerek: gyermekként a közöttük való eligazodást tanuljuk; felnôttként tervezzük, gyártjuk, karbantartjuk, kezeljük, használjuk, mûködtetjük ôket. A technikai rendszer környezetünk része, annak egy elhatárolható egysége, mely kölcsönhatásban van környezetével. Reggel korán ÓRA csengésére ébredünk. Az óra egy bonyolult technikai rendszer, amely kívánságunkra nemcsak az idô múlását jelzi, hanem zajos jelzéssel figyelmeztet is. A mosdás, mosakodás során egy összetett rendszert, a VÍZELLÁTÓ RENDSZERT mûködtetjük. Általában megfelelô nyomású, hômérsékletû és tisztaságú vízzel lát el bennünket. A reggeli készítésekor tojást fôzünk, teavizet forralunk, a GÁZELLÁTÓ RENDSZERT mûködtetjük, amely megfelelô nyomású és energiatartalmú gázt bocsát rendelkezésünkre. A pirítóst elektromos KENYÉRPIRÍTÓ RENDSZERREL készítjük el. Reggeli közben hallgatjuk a RÁDIÓT, amely egy összetett rendszer (RÁDIÓ) kimenete. A mûsort egy távoli stúdióban készítik, majd ADÓRENDSZER segítségével rádióhullámokat sugároznak ki, s ezeket a VEVÔRENDSZER fogadja és visszaalakítja beszédinformációvá. Iskolánkba általában valamilyen közlekedési eszközzel jutunk el. A közlekedési eszközök önálló GÉPRENDSZEREK, melyek egy bonyolult, összetett rendszernek, a KÖZLEKEDÉSI RENDSZERNEK a részei. Az általános iskola egy összetett ISKOLARENDSZER része, amely biztosítja, hogy az óvodától az egyetemig tanulhassunk, s egyik intézménybôl a másikba gond nélkül átkerülhessünk. Életünk minden pillanatában technikai, társadalmi és természeti rendszerekkel vagyunk kapcsolatban. Fontos törekvésünk, hogy megismerjük azokat a rendszereket, amelyeket nap mint nap mûködtetünk, amelyek kapcsolatban vannak velünk. A rendszerek megismerése elvont gondolkodást igényel. Egyszerûsített rajzokon kell eligazodnunk, de KÉPZELETÜNKBEN látnunk kell a VALÓDI RENDSZEREK képi mását, MODELLJÉT. Ha képesek vagyunk idáig eljutni, akkor képesek vagyunk arra is, hogy balesetmentesen, szakszerûen használjuk, üzemeltessük környezetünk rendszereit. A könyv jelölésrendszerét már ismered az 5. és 6. osztályból. Ha nem, találd ki! JÓ TANULÁST ÉS EREDMÉNYES ELIGAZODÁST KÍVÁNUNK KÖRNYEZETI RENDSZEREINK KÖZÖTT! 3

4 Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés (Olvasmány) Az ember szükségletei kielégítése érdekében anyagot, energiát, információt használ fel, azaz fogyaszt. Az egyén fogyasztása anyagi helyzetétôl, kultúrájától, életkorától függ. A fogyasztási igény fontos hajtóerô, amely arra ösztönöz, hogy elérjük vágyainkat. Ehhez a kívánt termékeket elô kell állítani, s az igénynek megfelelôen át kell alakítani. Ez a folyamat a termelés. Az emberiség története során munkamegosztás alakult ki. Ennek következtében a termelés és a fogyasztás sok helyen elkülönült egymástól. Sorolj fel olyan termékeket, amelyeket lakókörnyezetedben termelnek! Tudod-e? A világon mintegy 190 millió bennszülött (ôshonos = ôslakó = törzs) él. A bennszülött népek többnyire önellátóak. Élôhelyeik, földterületeik a beavatkozások következtében egyre csökkennek. Gyûjts cikkeket bennszülött törzsek életérôl! Milyen termékeket fogyasztanak? Hasonlítsd össze saját fogyasztásoddal! A világon több mint 350 millió család él a mezôgazdaságból. Ezek többsége még ma is csak kapával mûveli földjét, vagy olyan faekét használ, amelyet saját maga vagy háziállatai vontatnak. Fogyasztásuk néhány száz termékre korlátozódik. Földmûvelés Ipari üzem füstölgô kémény Az ember által fogyasztott termékek köre igen gazdag. Ezeket sok szempontból csoportosíthatjuk. Csoportosítsd a felsorolt termékeket a kiemelt szempontok szerint! További csoportosításokat is vegyél figyelembe! Csoportosítási szempontok: élelmiszerek háztartási eszközök ruházat Fogyasztási termékek: hal kávé evôeszköz iskolatáska CD lemez gyümölcs pezsgô tányér füzet tévé gabona ceruza késélezô olvasólámpa ceruzaelem zöldségféle golyóstoll dianézô csomagolópapír újság marhahús radír pulóver tej fényképezôgép üdítô olló cipô könyv virág kés nadrág fogkrém tapéta sütemény 4

5 A termelés olyan folyamat, melynek során a természetben található anyagokból fogyasztásra alkalmas termék készül. A természeti anyagok felhasználása óriási mértékben növekedett az utóbbi évtizedekben. A kôzetek, az ércek, a szén, a kôolaj és a földgáz feldolgozása még mindig nô. Az ásványi kincsek egy része kimerülôben van. Például a kôolaj már csak 30 évre, a földgáz 25 évre elegendô. Ugyanakkor a bányászat számtalan sebet ejt a természeti környezeten. A termôterületek igénybevétele megsokszorozódott. A tápanyagok utánpótlása gyakran elmarad, hiányzik a figyelmes, szakszerû gazdálkodás. Ezért a szikesedés, a sivatagosodás csökkenti a termelésre alkalmas területeket. A mezôgazdasági és az ipari termelés növekedésével a környezetbe kerülô szennyezô anyagok (folyadékok, gázok, szilárd anyagok) és termelési hulladékok terhelik a természeti környezetet. Sajnos, a fogyasztók is felelôsek a környezet károsításáért, hiszen a felhasználói hulladékok többnyire ellenôrizetlenül, szakszerûtlenül kerülnek a természeti környezetbe. Tudod-e? A japánok amerikai pulykát és ausztrál osztrigát esznek. Az USA-ban fogyasztott szôlô egynegyedét Chilébôl szállítják oda. Hazánkban az egy fôre jutó fogyasztás termelés gabona 480 kg 1400 kg burgonya 55 kg 126 kg hús 78 kg 160 kg A munkamegosztásból eredô szállítás és az ehhez kapcsolódó csomagolás is jelentôs mértékben hat a környezetre. Szikes rét Milyen anyagokba csomagolják a felsorolt termékeket? fogkrém... tej... cipô... cukor... tejföl... csokoládé... virág... Gólyafészek mûvelt területen Mit csinálsz a csomagolóanyaggal? A csomagolóanyagokat használatuk után vissza kell juttatunk a termelési folyamatba. Így anyagot és energiát takarítunk meg, és kíméljük a környezetet. Hogyan? Hova tegyük használat után? 5

6 Anyagi javak elôállítása Termelési centrumok környezetünkben A termelés az emberi szükségletek kielégítésére alkalmas termék (használati érték) elôállítását, szállítását és fogyasztásra való elôkészítését jelenti. Elôállítás Szállítás Elôkészítés fogyasztásra A termelést a feladatok szerint termelési területekre, ágazatokra oszthatjuk fel. Ezek: MEZÔGAZDASÁG ÉPÍTÔIPAR IPAR SZÁLLÍTÁS KERESKEDELEM A MEZÔGAZDASÁG összefoglaló név, amely a föld mûvelését, a legelô- és rétgazdálkodást, az állattenyésztést és az erdôgazdálkodást is magában foglalja. A mezôgazdasági ágazatok szorosan összefüggnek egymással. A mezôgazdasági területek rendszerint már a települések közvetlen környezetében kezdôdnek, gyakran körbefogják a lakóhelyeket. Az ember igyekszik a területeket a lehetô legcélszerûbben kihasználni. Ennek érdekében az egyes területeken jellegzetes növénykultúrákat és állattenyésztést honosított meg. Sorolj fel mezôgazdasági termékeket! Milyen tényezôk befolyásolják a mezôgazdasági termelést? Írj le néhányat! Összefüggô mezôgazdasági terület Állattenyésztés a mezôgazdaság jelentôs ágazata Tudod-e A termôföld értékét még ma is az aranykorona érték fejezi ki. Az évi XII. törvénycikk rendelte el a mezôgazdasági földek minôségi besorolását a talajállapot, a fekvés, a mûvelési ág és a közgazdasági környezet figyelembevételével. Ez alapján meghatározták a helyrajzi számokon nyilvántartott területen évente elérhetô tiszta jövedelmet. Ezt értékálló fizetési eszközben, az aranykoronában fejezték ki. Például jó minôségû, búzatermesztésre alkalmas terület holdanként kb. 30 aranykorona értékû. Az ÉPÍTÔIPAR egyedi és helyhez kötött termékeket, az építményeket hozza létre. Fô ágazatai: a magasépítészet a felszín feletti épületeket alkotja. A mélyépítészet a talaj felszíne alatti mûtárgyakat (pl. aluljáró, zsilip) és építményeket készíti. 6

7 A szerelô- vagy szakipar az építmények belsô tereit alakítja ki, felszereli és üzembe állítja a berendezéseket. Az egyes ágazatok szoros kapcsolatban vannak egymással. Az építôipar nem telepített jellegû, ezért igen jelentôsek a szállítási igényei. Milyen nagy építkezések vannak most környéketeken? Az IPAR a természeti kincsek, a nyersanyagok üzem- Az építôipar behálózza a világot szerû feldolgozását és átalakítást összefogó termelési ág. Történeti szempontból kézmû-, házi-, vándorés gyáriparra osztható. Ma nagyipart (gyáripar) és kisipart különböztetünk meg. Az ipar nagy területeket foglal el, s jelentôsen befolyásolja környezetét. Szerteágazó területei közül a legfontosabbak: élelmiszeripar, ruházati ipar, építôanyag-ipar, bútoripar, gépipar, elektromos ipar, energetikai ipar, informatikai ipar, vegyipar. Az ipar a városokhoz és a városok környékéhez kötôdik. Így gyakran összefüggô ipartelepek és ipari városok jönnek létre. Milyen ipari üzemek vannak a környéketeken? Mit termelnek? Milyen kapcsolatai vannak egy ipari üzemnek a környezô lakóterülettel? Mi az elônye és a hátránya az ipartelepeknek? A SZÁLLÍTÁS olyan ágazat, amely személyek, anyagok (nyers-, félkész, készanyagok), energia és információ áthelyezésére hivatott. A szállítási útvonalak, hálózatok összeköttetést biztosítanak a különbözô termelôhelyek (centrumok) között. A szállítás mûtárgyai (utak, vezetékek) és a szállítóeszközök jelentôs hatással vannak a környezetre. Hogyan hálózzák be az útvonalak, elektromos, víz-, hôszállító vezetékek a településeteket? A KERESKEDELEM látja el fogyasztási cikkekkel a lakosságot. Kapcsolatot létesít a fogyasztó és a termelô között. Gyakran végez bizonyos mûveleteket is, például raktároz, minôséget ellenôriz, átrendez, csomagol stb. Mivel a termelés és a fogyasztás gyakran ingadozik, nagyon fontos a kereskedelem összehangoló szerepe. A kereskedôházakhoz (nagykereskedôk) nagy raktárak kapcsolódnak. Ezekbôl a raktárakból látják el áruval a kiskereskedôk üzleteit. A raktárak jelentôs területet foglalnak el. Az üzletek, áruházak fontos, sokszor meghatározó létesítményei a településeknek. A külszíni bányászat átalakítja a települések környékét Milyen üzletek vannak településeteken? Miért szakosodnak az üzletek? Mi az elônye és a hátránya: az áruházaknak; a bevásárló centrumoknak; a kis boltoknak? A hidak környezetformáló hatása Mit is vegyek? 7

8 Anyagi javak elôállítása Hulladékok környezetünkben Az élet miden területén a termelésben és a fogyasztásban állandóan keletkeznek olyan anyagok, amelyek az adott helyen és idôben nem hasznosíthatók. Ezek a hulladékok. SZENNYEZÉS SZENNYEZÉS NYERSANYAG TERMELÉS FOGYASZTÁS TERMELÉSI HULLADÉK Szelektív hulladékgyûjtés (Németország) Tudod-e? FOGYASZTÁSI HULLADÉK Termelési hulladék: a technológia során keletkezô anyag, amely nem épül be a termékbe. Elkülönülve (szelektíve) keletkezik. Fogyasztási vagy települési hulladék: a fogyasztás során keletkezô anyag, amelyet nem hasznosítunk. Elkülönítve gyûjthetô, de sok helyütt nem így gyûjtik. Veszélyes hulladékok: azok a hulladékok, amelyek az emberi életre, az egészségre, az élôvilágra károsak. Szennyezô anyag: a technológia vagy a felhasználás során keletkezik, de jelenlegi ismereteink szerint nem fogható fel, nem hasznosítható. Melléktermék: a gyártás során (mellékesen) keletkezô, egyéb célra hasznosítható termék. A hulladékokat a keletkezési hely szempontjából csoportosítjuk. Így van: mezôgazdasági hulladék: például trágya, aratási maradványok, lehullott gyümölcsök; ipari hulladék: például meddô, forgácsok (fém, fa, mûanyag); építési hulladék: például törmelék, tégla- és betonmaradék, fahulladék; települési hulladék: például ételmaradékok, csomagolóanyagok, falevelek, ágak, papírhulladék, kiselejtezett jármûvek, bútorok, autóabroncsok, akkumulátorok, elemek, izzók; speciális hulladék: például fertôzött élelmiszerek, elhullott állatok, fel nem használt gyógyszerek, Szelektív hulladékgyûjtés mérgezô anyagok, robbanásveszélyes anyagok, permetezôszerek. A hulladékok kezelésére kialakult módszerek: Felhasználás saját technológiában, például pogácsasütés otthon. A kiszaggatás után megmaradt tésztát összegyúrjuk, és újra felhasználjuk. Más technológiában való felhasználás, például kôtörmelék útépítés, salak, sportpályaépítés; ételmaradék állatokkal való feletetés. 8

9 Égetés A hulladék elégetésével keletkezô hôt hasznosítják. Az égéstermék a környezetet terheli. Komposztálás A nagy szervesanyag-tartalmú hulladékok ellenôrzött módon visszakerülnek a talajba. Rendezett lerakás Elôkészített területre tömörítve rakják le a hulladékot. Folyamatosan ellenôrzik a talajvizet, kivezetik és hasznosítják a biogázt. Rendezetlen lerakás Egy reklám, amely segíthet Mûanyagdobozkák gyûjtése üzlet elôtt FONTOS! Arra kell törekednünk, hogy a gyártási technológiákban mind kevesebb hulladék keletkezzen. Ezek az úgynevezett hulladékszegény technológiák. Keresni kell az utat az anyagok újra hasznosítására (recycling)! Ezzel érhetjük el azt, hogy egyre kevesebb eredeti természeti kincset használjunk fel. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb anyagot égessünk el! Ezzel kétszeresen is kíméljük a környezetünket. (Mért?) Csak a veszélyes, másképpen nem kezelhetô hulladékok megsemmisítésére használjuk! Törekedjünk a komposztálásra! Olvass utána! Gyûjtsük szelektíven a hulladékot! Mindig a megfelelô tárolóba dobjuk! Figyeld meg a környezetedet! Hogyan gyûjtitek a háztartási hulladékot? Mit hasznosítotok és hogyan? Mit csináltok: az elhasznált izzókkal, fénycsövekkel, elemekkel, akkumulátorokkal; a mûanyag csomagolóanyagokkal, flakonokkal, fóliákkal; az élelmiszer-hulladékkal; az újság- és csomagolópapírokkal; az elhasznált ruhanemûvel? Valóban kell a reklám Hulladéklerakó? Szeméttelep! Területfoglalás a Balatonnál törmelékfeltöltéssel Tudod-e, hol van a településed hulladéklerakó telepe? Gyûjts képeket a szelektív és korszerû gyûjtésrôl! Komposztálók 9

10 Korszerû rendszerek Energia elôállítása és felhasználása Az energia felhasználása különbözô korokban Az ember mint a természeti környezet része észlelte a természetben lejátszódó folyamatokat. Érzékszervei révén különbséget tudott tenni a folyamatok különbözô állapotai között. Így önkéntelenül felhasználta a folyamatok jellemzésére az energiaváltozás különbözô megjelenéseit. A Nap éltetô energiasugárzását hôérzet formájában érzékelte. Azt is megfigyelte, hogy a meleg szelek, a sebes vizû patakok vízárama, a villámlás és a mennydörgés összefüggésben van a Napból érkezô hatással. Energia a természetben Tudod-e? Ôsidôk óta foglalkoztatnak bennünket a természeti jelenségek. Érzéseinket a csodálattal vegyes tisztelet és a félelem jellemezte. Ezeket az érzéseket elôdeink igyekeztek valamilyen módon kifejezésre is juttatni. A mondák csodás alakjaiban személyesítették meg az ôket foglalkoztató jelenségeket. A finn KALEVALA eposzban Etelitör a meleg szelek, Melatur a sebes vizû patakok, Uhhó a villám és a mennydörgés megszemélyesítôje. A görög mitológiában Poszeidón a tenger, Akhelósz és Péneiosz a folyamok, Podargé a vihar, Héliosz a Nap, Héphaisztosz a tûz istene. Az ember egyre inkább hasznosította a környezetben zajló spontán energiaváltozásokat. A vizek (mozgási) energiáját fa szállítására, tutaj, csónak mozgatására használta. Késôbb, a földmûvelés elterjedése arra ösztönözte, hogy (a helyzetienergia-különbséget felhasználva) áradásos elárasztással oldja meg az öntözést. Csatornákat, zsiliprendszereket épített, és tudatosan használta a víz energiáját. A vízikereket már meghatározott célokra használta, így ôrlésre, vízemelésre, fafûrészelô, kovácsoló vagy más gépek mûködtetésére. A szél energiájának hasznosítására is törekedett. Hamar felismerte, hogy a szél bolondos, változékony, ezért csak az tudja jól felhasználni, aki ismerik a széljárást. A vitorlás hajók egyre bonyolultabb vitorlarendszereivel fogták be a szelet. A szeles vidékeken munkára fogták ezt az energiát, ôrlésre (gabona, festék), vízemelésre hasznosították. Vízimalom Az égbôl jött vad tüzet az ember régóta ismeri. Késôbb számos tûzgyújtó eljárást fejlesztett ki annak érdekében, hogy függetlenedjen a természeti jelenségtôl. Milyen tûzgyújtó módokat ismersz? Olvass utána! A tûz energiáját melegedésre, ételek elkészítésére használták, de állatok ûzésére (szavannaégetés), fa irtására is jó volt. A kerámiák égetésével szerzett tapasztalatokat a fémek olvasztásában használták. A tûz munkavégzésre való felhasználását elôször HERON írta le i. e. 120 körül. 10

11 Tudod-e? Kezdetben csak a fa szerkezetében kötött (kémiai) energiát használták fel, de Babilonban már a felszínen talált bitument is égettek. Julius Caesar légionáriusai tüzeltek elôször kôszénnel a brit szigeteken. Kínában 2000 évvel ezelôtt égettek olajat és gázt is. Az emberré válás folyamatában jelentôs szerepet játszott az ember által kifejthetô energia hasznosítása. Tárgyak mozgatására, evezésre, forgatásra gyakran használta saját kezével vagy lábával kifejthetô munkáját. Az állati igaerô hasznosítása már az i. e. 3. évezredben általánosan elterjedt. A különbözô földrészeken mely állatok igaerejét hasznosítja az ember? A különleges természeti adottságok miatt egyes népek felhasználták a gejzírek, hôforrások, vulkánok energiáját. Tudod-e? Az ember természetes törekvése az anyag munkába fogása. Az elsô úgynevezett örökmozgó (perpetuum mobile) szerkezetek az 1200 körüli idôkbôl ismertek. Keress könyveket, amelyekben ötleteket találsz az örökmozgóra! Milyen szerkezeteknek tartjuk a mai reklám örökmozgó -kat? A szélenergia klasszikus alkalmazása Az örökmozgók elsô cáfolatát SIMON STERIN adta 1586-ban. Az energia megmaradásának törvényét ROBERT MAYER fogalmazta meg 1842-ben. Miben különböznek az ábrán látható szélmalmok? Erôgép nélkül Szélenergia hasznosítása Hazai szélmalmok pihenôben Hogyan vették figyelembe a molnárok a szélirány megváltozását? Milyen szerkezeti elem hiányzik a lapátokról? Vontatás állati erôvel 11

12 Korszerû rendszerek Energia elôállítása és felhasználása Ásványi energiahordozók A természetben fellelhetô energiaforrásokat két nagy csoportba oszthatjuk: Megújuló az energiaforrás, ha (a vizsgált idôszakban) az energiahordozóból több keletkezik, mint amennyit felhasználunk. Ilyenek: a napsugárzás, a víz energiája, a szelek, az ár-apály energiája, a geotermikus energia, az úgynevezett biomassza. Nem megújuló az energiaforrás, ha (a vizsgált idôszakban) az energiahordozóból kevesebb keletkezik, mint amennyit felhasználunk. Ilyenek: a szén, a kôolaj és földgáz, a hasadó anyagok. A legfontosabb energiaforrások keletkezési sémája a vázlatrajzon tanulmányozható. Mit jelölnek az egyes jelek? KELETKEZÉS Az ásványi (fosszilis) energiahordozók a szén, a kôolaj, a földgáz a földtörténeti korból ránk marad napenergia-tárolók. A szén a növényi anyagok nagy tömegû elpusztulása, lerakódása után a nagy nyomás és hômérséklet hatására keletkezik. Milyen katasztrófák okozhatják a fák, bokrok elpusztulását? Az ásványi szeneket szén-, hamu-, és víztartalmukkal jellemezzük. Gyûjts különbözô szénfajtákat! Hasonlítsd össze ezeket: szín, fény, keménység és rétegzôdés szempontjából! A szénhidrogének (a kôolaj és a földgáz) nagy tömegben elhalt tengeri állati élôlények maradványaiból keletkeztek iszapképzôdés és rárakódások következtében. A kôolaj nehezen folyó, fekete massza. Közvetlenül nem használjuk, feldolgozzuk. A földgáz a keletkezés helyétôl messze képes vándorolni. Különbözô éghetô és nem éghetô gázokat tartalmaz. Milyen katasztrófák okozhatták az állati szervezetek tömeges pusztulását? Milyen árukká dolgozzák fel a kôolajat? A hasadó anyagok közül a legfontosabb a természetes urán. FELHASZNÁLÁS Az ásványi energiahordozók egyenlôtlenül oszlanak el a világon. Az anyagok kiaknázása bányákban és kutak üzemelésével történik. Ezek nagy területeket foglalnak el, rendszerint tájromboló hatásuk van, azonkívül légszennyezô és vízszennyezô anyagokat bocsátanak ki. 12

13 A szenek és szénhidrogének fô felhasználási területei: hôerômûvi felhasználás: villamosenergiát állítanak elô; ipari felhasználás: gázokat, mûanyagokat, kenôanyagokat gyártanak belôlük; hôhasznosítás: épületfûtésre, technológiai hô elôállítására, gépek (például gépkocsik) üzemeltetésére használják. A hasadó anyagok energetikai felhasználása atomerômûben történik. Az atomerômû a bomlási magreakciók (Urán 235) energiájával mûködô hôerômû. Tanulmányozd a képsorokat! Figyeld meg környezeti hatásaikat, kapcsolataikat! füstgáz tüzelôanyag levegô Tûztér 2. Kazán 3. Túlhevítô 4. Gôzturbina 5. Kondenzátor 6. Tápszivattyú 7. Generátor Gôzerômû folyamatábrája füstgáz 2 levegô Reaktor 2. Primér kör 3. Szekunder kör 4. Gôzturbina 5. Kondenzátor 6. Tápszivattyú 7. Generátor 8. Hôcserélô Atomerômû folyamatábrája Tûztér 2. Gázturbina 3. Kompresszor 4. Generátor Gázturbinás hôerômû folyamatábrája 1 tüzelôanyag 13

14 Korszerû rendszerek Energia elôállítása és felhasználása Megújuló energiaforrások Az ember figyelme az utóbbi évtizedekben ismét a megújuló energiaforrások felé fordult. Az emberiség létszámának növekedésével igényei is óriási mértékben növekednek, így az energiaéhség soha nem látott ütemben nô. A fosszilis anyagok környezeti szennyezô hatása közismert, ezért olyan forrásokat keresünk, amelyek tiszta energiának tekinthetôk. A kényelmes villamos energia felhasználása is növekszik. Ezért egyre inkább elôtérbe kerülnek azok a megújuló energiák, amelyek segítségével elôállítható a villamos energia. Az energiahordozók felhasználási arányai különbözô korokban Tudod-e? 1880-ban New Yorkban THOMAS EDISON megalapította a világ elsô villanytársaságát. EDISON egy Wall Street-i raktárházban álló széntüzeléses kazánhoz gôzgépet csatlakoztatott. Innét látta el villamos energiával a közeli irodaházat szeptember 6-án a Pearl Street-i állomáson 158 db, EDISON által tervezett izzólámpa gyulladt ki. Energiahordozók aránya a világ villamosenergia termelésében A Nap sugárzó energiája a Napban végbemenô folyamatok révén keletkezik. (A hidrogénatomok héliummá alakulnak.) Az energia egy része visszaverôdik a felhôkrôl, a felszínrôl, másik része elnyelôdik a légkörben, illetve párolgásra fordítódik. A napenergia hasznosításának fôbb lehetôségei: Közvetlen hasznosítás (szárítás, üvegházak, napházak). Napkollektorok alkalmazása: a Nap látható sugárzási energiáját hôsugarakká alakítják. Hazánkban elsôsorban használati melegvíz elôállítására alkalmasak, de fûtésrásegítésre is használhatók. 14

15 Napelemek alkalmazása: a sugárzási energiát közvetlenül villamos energiává alakítják, az átalakítás hatásfoka kicsi. Naperômûvek: a sugárzási energiából gôzkörfolyamat segítségével villamos energiát állítanak elô. A szél energiáját a Nap sugárzása tartja fenn. Pillanatnyi értéke véletlenszerûen változik. Elsôsorban tengerparton, sivatagokban használható fel, ahol a szél évi átlagos sebessége nagyobb mint 4 m/s. Hasznosítása: hajózás, ôrlés, vízemelés, fafûrészelés, szélerômûvek. Napkollektorok alkalmazása A vizek energiáját a Nap sugárzása tartja fenn. A víz elpárologtatására fordított energia 1 %-a fordítódik a víz helyzeti és mozgási energiájára. Hasznosítása: vízkerekek, vízerômûvek. Tudod-e? Hazánk legfontosabb vízerômûvei és teljesítményeik: Napelemek alkalmazása a vadvédelemben Szélenergia hasznosítása Tiszalök 1954-ben épült 12,5 MW Kisköre 1972-ben épült 28 MW Ikervár 1900-ban épült 1,2 MW Kesznyéten 1943-ban épült 4,4 MW A víz energiája Egy lakás energiafogyasztása ~ 125 kwó, azaz a tiszalöki vízerômû 1 óra alatt 1000 lakás egyhavi villamos energiáját termeli meg. Vadvédelmi hálózat Szélerômû A geotermikus energia a földköpenyben lévô hévizek, gejzírek, lávák energiája. Hazánkban a termálvizeket gyógyászati célokra és fûtésre hasznosítjuk. Ezeket a vizeket a felhasználás után vissza kell juttatni a talajba. A megújuló energiaforrásokat szokás alternatív energiaforrásoknak is nevezni, mert új utat nyitnak az energiafelhasználásban. Mennyi villamos energiát használtok fel a lakásotokban 1 hónap alatt? Nézd meg a számlákat! Készíts grafikont! Gyûjtsd össze, hogy milyen energiafogyasztók vannak a lakásban, és mennyi a beépített teljesítmény! Például: izzólámpa 5 db 100 W 2 db 40 W Összegezd a beépített teljesítményeket! Mikor használjátok egyszerre ezeket? 15

16 Korszerû rendszerek Energia elôállítása és felhasználása Az energia átalakításának környezeti problémái Az ember céljai érdekében a természeti energiákat átalakítja, hasznosítja. A népesség növekedése, a technikai rendszerek fejlesztése mind több energia felhasználását követeli. Az energiaátalakítás és hasznosítás azonban környezeti beavatkozásokkal jár. A társadalom egyrészt követeli a fejlesztéseket (például autógyárakat, autópályákat, trolibuszvonalakat, lakásépítéseket, ), másrészt kifogásolja az energiaárak növekedését, fél a nagyméretû erômûvektôl és meggátolja az erômûvi hulladékok lerakását. Ezek a problémák gyakran helyi vagy regionális elégedetlenséghez, társadalmi konfliktusokhoz vezetnek. Az energiafelhasználás hatása a természeti környezet egyensúlyára a legveszélyesebb. A bányák, a meddôhányók, az energetikai hulladéklerakók közvetlenül veszélyeztetik a talajt, a talaj vízháztartását. Nehézfémek, szénporok, szénhidrogének kerülhetnek a talajba, a vízbe. Tudod-e? Az iparszerû széntermelés hazánkban 1759-ben Brennbergben kezdôdött. Még ebben az évszázadban Pécs környékén, Nógrádban, Borsodban, Bánságban nyitottak bányákat. Ma legfontosabb bányák: Visonta (1969) és Bükkábrány (1988) külszíni fejtései. Miért zárnak be bányákat Magyarországon? A bükkábrányi bányában 1998-ban t szenet bányásztak és m 3 meddôt takarítottak le a szénrétegekrôl. Ezt a szenet is a Mátrai erômû kazánjaiban tüzelik el. A mátrai erômû összteljesítménye 836 MW. A hazai villamosenergia-termelés ~ 13%-át állítja elô. Mit csinálnak a lehordott meddô anyagokkal? Az ásványi szenek kéntartalma jelentôs: 2 8% is lehet. A füstgázba kerülô kén kén-dioxiddá ég el, majd a füstárammal kerül a légtérbe. Itt nedvességet vesz fel és kénessavvá alakul. Egy része szilárd részecskékre (korom, pernye, por) tapad, másik része a felhôzetekbe kerül. A maró hatású szilárd részecskék korróziókat okoznak (korrózió = az anyag felületébôl kiinduló rongálódás) az épületeken, a gépjármûveken. A felhôzetbe került kénvegyületek savas esô formájában szennyezik a környezetet. Milyen hatásai vannak a savas esôknek? Az ásványi energiahordozók égetése során szén-dioxid (CO 2 ), szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NO és NO 2 ), kén-dioxid (SO 2 ), szénhidrogének, pernye, korom, kerül a légtérbe, így megváltoztatja a levegô természetes összetételét. Ezek a légszennyezô anyagok részben lebegve maradnak a levegôben, részben kiülepednek, kimosódnak. Így közvetett módon a talajt és a vizet szennyezik. Tudod-e? A levegôbe jutó égéstermékek egy része (CO 2 ), más gázokkal együtt (pl. metán) üvegház hatást hoz létre. Ezek a gázok a föld légkörében egy olyan burkot alkotnak, amely átengedi a Nap látható sugarait. A napsugarak a növényekrôl, tárgyakról visszaverôdnek hôsugarak formájában. Ezeket azonban az üvegház gázok már nem engedik ki a légkörbôl. Következmény: a légkör felmelegedése. Milyen (közvetett) hatásai vannak az üvegházhatásnak? Az ózon (O 3 ), a természeti folyamatok következtében keletkezik. Az ózon fôként a Föld légterének felsô szakaszában km között helyezkedik el. Az égéstermékek egyik fontos alkotója lehet az ózon. Magas hômérsékleten (égéstérben) a levegô oxigéntartalmából keletkezik. Az ózonréteg védelmet nyújt a földi életnek a veszélyes ultraviola sugárzás ellen. A légkörbe kerülô szennyezô anyagok egy része bontja az ózonréteget. Ezzel ún. ózonlyukak jönnek létre. Milyen következményei vannak az ózonréteg csökkenésének? Mely anyagok csökkentik az ózon mennyiségét? Az energiafelhasználás egy átalakítási lánc, mely során a rendelkezésünkre álló természeti erôforrást (primér = elsôdleges energiahordozó) számunkra megfelelôbb energiahordozóvá alakítjuk át. Ez az átalakítás rendszeresen nem egy lépésben történik, ezért másodlagos, harmadlagos, energiahordozókról beszélünk. Ha turmixitalt kívánunk készíteni, akkor megfelelô jellemzôjû forgó mozgásra (mechanikai energiára) van szükségünk. Ezt a villamos energiahálózatból nyert energia átalakításával kapjuk. De hogyan nyerjük a villamos energiát? Ha hôerômûvel állítjuk elô, akkor a szén kémiailag kötött energiájából égetéssel felszabadított hô felmelegíti a vizet, amely gôzzé alakul és energiatartalmának jelentôs részét gôzturbinában forgó mozgássá alakítja. Ennek a mozgásnak a segítségével forgat- 16

17 ják meg a villamos hálózatra dolgozó és villamos energiát termelô generátort. A munkát végzett gôzt azonban takarékossági okokból vízzé csapatjuk le (kondenzáltatjuk), így visszanyomható a kazánba. Az energetikai lánc minden szakasza veszteséges, ezért az átalakítás összhatásfoka igen alacsony. A veszteségek szennyezô anyag és hô formájában terhelik a természeti környezetet. Milyen berendezésekkel tudjuk átalakítani a különbözô energiaféléket? Válassz a felsorolt technikai berendezések közül! A megfelelô sorszámot írd az üres téglalapokba! 1. villamos motor 2. gázturbina 3. gôzturbina 4. kazán 5. generátor 6. belsôégésû motor szén gôz forgó villamos forgó mozgás energia mozgás Az energiaátalakítások során szennyezô anyagok, hô, hulladékok kerülnek a környezetbe. Arra törekszünk, hogy környezetbarát energiaátalakításokat végezzünk. Ez elsôsorban a megújuló energiák használatával lehetséges. Ezek a technológiák is terhelik a környezetet, de a légkörre kifejtett hatásuk lényegesen kedvezôbb. Válaszd ki, mely energiaátalakítások jellemezhetôk a felsorolt kedvezôtlen környezeti hatásokkal! Írd a megfelelô sorszámokat az energiaátalakításokhoz! Fóliasátor Napkollektor Szélerômû Geotermikus erômû Vízerômû 1. területfoglalása nagy 2. zajos a környezetre 3. jelentôs épületeket kell emelni, drága 4. veszélyezteti a repülést 5. a hasznosított vizet el kell helyezni 6. a felhasznált vizet vissza kell sajtolni a talajba 7. villamos energia kell a mûködtetéshez 8. anyaga hamar tönkremegy, elhelyezése megoldatlan Tanulmányozzuk az ábrasort! Keressünk hasonlóságot az energiaátalakulások között! A Föld és légköre Üvegházhatás Napkollektor Van-e hasonlóság a légkör üvegházgáz-tartalma, a fóliasátor anyaga és a napkollektor üveglapja között? Milyen közös tulajdonságok jellemzik ezeket? Milyen gázok alkotják a légkört, és ezek közül melyek az üvegházgázok? Hogyan kerülnek ezek a légkörbe? Miért készítik el gyakran a fóliasátrakat kétrétegû (külsô és fátyol) fóliával? Milyen közeget áramoltathatunk a napkollektorban? Milyen anyagot választanak a csôkígyó számára? Milyen anyaggal szokás bélelni a napkollektor belsô felületét? Miért fontos az energiatakarékosság? 17

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései ÓRATERVEZET 2 Tanítás helye: Tanítás ideje: Osztály: 8. osztály Tanít: Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása A következő óra anyag: Fogyasztómérő

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2009-2010

Magyarország műanyagipara 2009-2010 Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás Szigetelőanyagok Műanyagok; fajták és megmunkálás Mi a műanyag? Minden rövidebb láncolatú (kis)molekulából mesterségesen előállított óriásmolekulájú anyagot így nevezünk. természetben nem fordul elő eleve

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese?

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese? TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló 1. Hol található a világ legnagyobb trópusi erdőterülete? a. A Kongó-medencében. b. Amazóniában. c. Pápua-Új Guineán. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830 A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830 Einstein: a Világegyetemben bármilyen történés energia átalakulás. 1905 Energia: a Világmindenség mozgatója,

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a

Részletesebben

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2. BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSSEL Bodnár István III. éves PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása az elsődleges v. primer produkció; A fogyasztók és a lebontók

Részletesebben

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05.

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Megújulóenergia Megújulóenergiaforrás: olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően

Részletesebben

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola Öko-technika Az öko-technika integrált tantárgy, mely a technika és életvitel tárgyat veszi alapul, meghagyva ennek teljes követelményrendszerét kiegészítve a környezeti nevelés egy- egy kapcsolódó részterületével.

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei Készítette: Nagy Gábor Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Dr. Kiss Ádám Professzor Téziseim Bemutatni az erőmű és bányák

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 2015/2016 Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen (gróf Széchenyi

Részletesebben

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Testreszabott megoldások a biomassza energetikai hasznosításának tervezéséhez TÓTH András - Minőségbiztosítási vezető UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Testreszabott megoldások

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek? Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 1 pont (Feleletválasztás) Témakör: Közlekedési ismeretek Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét!

Részletesebben

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési

Részletesebben

Geotermikus energia. Előadás menete:

Geotermikus energia. Előadás menete: Geotermikus energia Előadás menete: Geotermikus energia jelentése Geotermikus energia fajtái felhasználása,világ Magyarország Geotermikus energia előnyei, hátrányai Készítette: Gáspár János Környezettan

Részletesebben

Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK

Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK A tanóra célja: A tanulók lássák be, hogy mindennapi életük és annak kényelme mennyi energia felhasználását igényli. Ismerjék meg az energiafajtákat, az energiaforrásokat,

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/000963 Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat 2004. 1.feladat - totó A helyes válaszokat karikázd be! 1. Melyek a levegő legfontosabb

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben