A évi kutatás és fejlesztés értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése"

Átírás

1 A évi kutatás és fejlesztés értékelése

2 A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet tudományos tevékenységének értékelése a 2007-es évben A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézetben a kutatás-fejlesztés terén elért eredmények közül a legfontosabbnak a Történeti Műhely áprilisi megalapítását tekintem. A műhely amelynek Izsák Lajos professzor, az ELTE Történeti Intézetének igazgatója a vezetője máris több konferenciát és rendezvényt szervezett. Ezek közül a legsikeresebb a kiváló szakmai visszhangot kiváltó, nagyhírű tudósokat is fogadó, országos szervezésű Tudomány Napi konferencia volt november 14-é. A műhely nem csak ezen konferencia anyagának megjelentetését, hanem más, a legszélesebb értelemben vett történelem témakörébe tartozó tanulmányok, doktori dolgozatok, források, stb. kiadását is tervezi. Együttműködik az ELTE-vel, az MTA-val, a Magyar Országos Levéltárral és vidéki levéltárakkal, a Székesfehérvár Város Levéltárával, és a főiskolán belüli más intézetekkel is. Intézetünk speciális helyzetben van, hiszen a Művészeti Tanszéken értelemszerűen nem tudományos kutatás, hanem elsősorban előadó-művészeti tevékenység folyik. Ebben viszont kiemelkedőt nyújt a tanszék, hiszen elismert művészek egész sora oktat itt. A Kulturális Tanulmányok Tanszék helyzete sem sokkal egyszerűbb, hiszen többnyire a művelődésszervezés gyakorlatához, nem pedig az elméletéhez értő szakemberek dolgoznak a tanszéken. (Tényleg csak zárójelben: ennél a területnél véleményem szerint sokkal fontosabb a gyakorlat, mint az elmélet.) Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az andragógia szak tudományos presztízsét az egész országban megkérdőjelezik, sokan nem tartják igazán önálló tudományágnak. Mindennek ellenére az andragógia (magam a művelődésszervező elnevezést sokkal szerencsésebbnek tartanám!) szak kiválóan teljesített, hiszen az ide felvételizők és felvettek száma ugrásszerűen emelkedett, így az ország egyik legsikeresebb andragógia szakává vált. A Művészeti Tanszéknek a szak természetéből adódóan egyelőre nincs doktori fokozattal bíró vagy doktorandusz tanára. A Kulturális Tanulmányok Tanszéken négy doktorandusz tanít, közülük azonban csak egy (Mócz Dóra, aki a tanszék oktatója, de nem a tanszék állományában van) foglalkozik kifejezetten andragógiai témával, a többiek irodalomtörténeti (Krizsánné Deák Judit), történeti (Dávidné Horváth Enikő), illetve pedagógiai (Sorosy Dóra intézeti titkár) témában doktoranduszok. Csurgai Horváth József 2007-ben házi védése után adta be Székesfehérvár dualizmus-kori városfejlődésével foglalkozó doktori dolgozatát, amelynek nyilvános védésére várhatóan ez év tavaszán fog sor kerülni. Az intézetben a doktoranduszokon kívül négy doktori címmel rendelkező munkatárs dolgozik: Cseke Henrietta, Szabó Péter tanszékvezető úr, Bordás Sándor és jómagam. A tudományos munkásság és a konferenciaszervezés, illetve a konferenciákon való részvétel terén Szabó Péter, Bordás Sándor és e sorok írója volt a legaktívabb. A tanszék oktatói közül többen is részt vettek az OTDK székesfehérvári, humántudományi szekciójának szervezésében. Összességében: a Művészeti Tanszék kiemelkedő előadó-művészi teljesítményt mutat föl. A Kulturális Tanulmányok Tanszék pedig éppen a rendezvényszervezés terén szintén igen jó eredményeket mondhat magáénak, és a tudományos minősítettséggel rendelkezők (vagy azt hamarosan megszerzők) tekintetében sincs oka szégyenkeznie: az andragógia szakok közül az egyik legjobb az országban e tekintetben is. Dr. habil. Ujváry Gábor intézetigazgató főiskolai tanár Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet 2

3 A Társadalomtudományi Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es évben 2007 folyamán a Társadalomtudományi Tanszék oktatóinak kutatási-publikálási eredményei a következők: A tanszék oktatói a 2007-es év folyamán 12 könyvet jelentettek meg: Darai Lajos (társszerző Cser Ferenc): Az újkőkori forradalom népe. Fríg Kiadó, Bp., 2007 Darai Lajos (társszerző Cser Ferenc): Európa mi vagyunk I. Fríg Kiadó, Bp., 2007 Pap András László: Identitás és reprezentáció az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig. Gondolat, oldal, ISBN , ISSN Pap András László: Rendvédelem, terrorizmus, emberi jogok. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, oldal, ISBN Pap András László: I can stop and search whoever I want: Police stops of ethnic minorities in Bulgaria, Hungary and Spain, Open Society Justice Initiative, New York, (Joel Millerrel, Philip Gounevvel, Dan Wagmannal, Bernát Anikóval, Dencső Blankával, Begona Pernas-szal és Simonovits Borival közösen) ISBN Lukács László: Csokonai a néphagyományban. Ráció Kiadó. Budapest, oldal Lukács László: A tisztes ipar emlékei. Céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében és Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A sorozat. 40. szám. Székesfehérvár, p. Liubov Shishelina: Россия и Европа. Хрестоматия по русской геополитике. М.: Наука, 2007 Liubov Shishelina: Отношения России с государствами Восточной Европы в условиях расширенного ЕС // Сборник статей VI международной научной конференции «Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях». М.: ИЕ РАН, 2007 Rácz Lajos: A kínai össznemzeti erő növekedésének hatása a nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak geostratégiai törekvéseire (PhD doktori értekezés, ZMNE, Budapest, 2007) Zachar Péter Krisztián Strausz Péter (szerk.): A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban. Főszerk.: Gergely Jenő. ELTE, 2007 Zachar Péter Krisztián (lektor): Megújulási válság és leküzdésének lehetőségei Európában. Tanulmánykötet I. Főszerk.: Beszteri Béla. Komárom, MTA Veszprémi Területi Bizottság, 2007 Oktatóink nagyrésze részt vesz valamilyen kutatási projektben a főiskola keretén belül. A Távoktatási Intézet felügyelete alatt tutoraink közül 10 oktató (Apor Balázs, Dr. Darai Lajos Mihály, Dr. Demeter Zsófia, Firnicz István, Lőrinczné Bencze Edit, Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet, dr. Náthon István, dr. Téglási László, Dr. Vizi László Tamásné, Dr. Zachar Péter Krisztián) távoktatási anyagok megírását kezdte el a 2007-es évben. A munka várhatóan a 2008-as évben is folytatódik. Főállású oktatóink közül Dr. Vizi László Tamás, Dr. Demeter Zsófia, Dr. Zachar Péter, Dr. Koudela Pál, Dr. Darai Lajos, Lőrinczné Bencze Edit kollégák témavezetőként részt vesznek a Történeti Műhely munkájában, amelynek témája: Székesfehérvár és Fejér megye helytörténeti kutatása XIX XX. század, további témavezetők: Izsák Lajos, Szakály Sándor, Dr. Ujváry Gábor, Farkas Gábor. 3

4 A Kodolányi János Főiskola keretén belül Hely- és társadalomtörténeti kutatócsoport működik, melynek témája Székesfehérvár nemzetközi kapcsolatai. Témavezető: Dr. Demeter Zsófia, a Társadalomtudományi Tanszék főiskolai tanára. Részvevők tanszékünk részéről: Dr. Darai Lajos, Lőrinczné Bencze Edit, Dr. Lukács László Dr. Vizi László Tamás, dr. Gelencsér József, a Kulturális Tanulmányok Tanszék részéről pedig Dr. Csurgai Horváth József. Altémák: Kisebbségkutatás, Falusi társadalom, Kutatásmódszertan. Oktatóink közül sokan írtak könyvfejezeteket tankönyvekhez, illetve tudományos értekezésekhez. Számos külföldi és hazai szakmai folyóiratban jelentek meg cikkek a kollégáktól. A megjelent könyvrészletek száma: 72 volt, míg a különböző szakmai lapokban 9 cikk jelent meg. A tanszéken a kollégák közül 11 kolléga vett részt külföldi, illetve hazai szakmai konferenciákon. Az évente hagyományosan megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódó évi konferencia szervezésében a Társadalomtudományi Tanszék is részt vállalt. Rendezők: a Kodolányi János Főiskola Történeti Műhely, Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, Kodolányi János Főiskola Kulturális Tanulmányok Tanszék, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Történelmi Társulat, ELTE Történeti Intézete, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténetírás Alapítvány (Dr. Ujváry Gáborral és Glavanovics Andreával együtt). A konferencia címe: Az élet tanítómestere? Történetírás, oktatás és kutatás a XIX XXI. századi Magyarországon. A Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető-helyettese, Lőrinczné Bencze Edit a Kodolányi János Főiskola Felnőttképzési Központjában október 13-án megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián képviselte a főiskolát. A konferencia címe: A horvát és magyar kisebbségi közösségek szerepe és lehetőségei a két ország gazdasági kapcsolataiban. A tanszékről 3 hallgató indult a házi TDK versenyen Dr. Demeter Zsófia, Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet és Dr. Zachar Péter Krisztián kollégák felkészítésével. Hallgatóink a különböző szekciókban jól szerepeltek, és indulnak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is. Dr. Demeter Zsófia főiskolai tanár kollégánk az elmúlt évben főtanácsosi kinevezést kapott. Dr. Lukács László egyetemi tanár kollégánk pedig Zámoly községtől díszpolgári címet kapott. Dr. Vizi László Tamás tanszékvezető főiskolai tanár Társadalomtudományi Tanszék 4

5 A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es évben 2007 folyamán a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatóinak kutatásipublikálási eredményei a következők: A tanszék oktatói a 2007-es év folyamán több könyvet jelentettek meg: Nagy Ildikó: Etikett és protokoll. Távoktatási jegyzet. Kodolányi János Főiskola Dr. Szűts László: Szójátéktár. 2., javított kiadás, Ciceró Kiadó, Budapest, 2007 Dr. Csáky Imre: Győr szabad királyi város címereslevele HÍD Marketing Térképészeti Kiadó. Budapest, 2007 Dr. Bakonyi Kovács István (főszerk.) Bástya. A Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola antológiája. Emellett sokan írtak könyvfejezeteket tankönyvekhez, illetve különböző folyóiratokban tanulmányokat, esszéket, könyvfejezeteket publikáltak: Dr. Bernát István: Hol volt, hol nem volt Szabadpart, december Dr. Bódi Zoltán, informatikai nyelvi témájú szócikkek. In: Balázs G. Zimányi Á. (szerk.): Magyar nyelvhasználati szótár. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007 Balázs Géza Zimányi Árpád, informatikai nyelvi témájú szócikkek szerkesztése. In: Magyar nyelvhasználati szótár. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007 Az internet mint nyelvikultúra-közvetítő. A média és nyelvhasználat, a nyelvi kultúra szakmai konzultáció. Párbeszéd a médiáról konferenciasorozat. Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. Budapest, 2007 Dr. Szilágyi Erzsébet: A filmszemle, a filmfesztivál mint a film ünnepi kommunikációs tere. Bástya A Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola antológiája 7. szám Dr. Szűts László: Neologizmusok (hapax legomenonok) a mai magyar sajtóban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla: Nyelvelmélet - nyelvhasználat (Kodolányi-füzetek) Tinta Kiadó, Budapest, 2007 Értelmező szótár + I. és II. kötet (szerzőtárs). Főszerk.: Eőry Vilma. Tinta Kiadó, Budapest, 2007 Dr. Mucsi Ferenc: A magyar sajtó története ( ). In: A magyar sajtó története Bp. Tankönyvkiadó old. Dr. Mucsi Ferenc: Sajtó, cenzúra Magyarországon az első világháború idején. Történelmi Szemle, sz old. Dr. Mucsi Ferenc: A 100 éves Népszava Bp. Táncsics Kiadó. 274 o. mini Dr. Mucsi Ferenc: Ady, Vészi József és a Budapesti Napló. In: Akarom, tisztán lássatok! Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján Bp. Akadémiai Kiadó old. Dr. Mucsi Ferenc: Die ersten Jahrzehnte der Arbeiterpresse in Ungarn. In: Arbeiterbewegung in Österreich und Ungarn bis Wien, Europa Verlag o. Nasztanovics Ferenc: Kelet-európai médiagazdaságok sajátos fejlődése. Ukrajna MEGU, cikk, előadás és nyomtatott forma Nasztanovics Ferenc: Üzleti etika. Távoktatási jegyzet 12. fejezete. Etika és ember A tanszéken a kollégák közül többen vettek részt külföldi, illetve hazai szakmai konferenciákon: Dr. Bódi Zoltán: Az internet mint nyelvikultúra-közvetítő. A média és nyelvhasználat, a nyelvi kultúra szakmai konzultáció. Párbeszéd a médiáról konferenciasorozat. Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. Budapest,

6 Dr. Mucsi Ferenc: A polgári-nemzeti átalakulás útja a reformkorban Magyarországon. (orosz nyelven). XIII. Hungarológiai Nyári Egyetem. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, július 22. Munkavállalók érdekérvényesítésének lehetőségei és szervezeti feltételei Magyarországon az 1990-es években (német nyelven) Linzer Konferenz: Transnationale Netzwerke der Arbeiter Innen bewegung. Linz, September 2007 Nasztanovics Ferenc: A 21. század kihívásai. Kelet-európai médiagazdaság sajátos fejlődése. MEGU, október 12. Dr. Sós Péter János: Előadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság közgyűlésén február: A professzionális és nem-professzionális kommunikáció határmesgyéjén Előadás Kodolányi Napokon, 2006: On-line reklám Előadás a siófoki Freeside konferencián, Narrowing the Gap between the Professional and Private Communication ont he Net Dr. Szűts László: A fiatalok nyelve. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada (Szerbia okt ) Dr. Rétfalvi Györgyi: Előadás a siófoki Freeside konferencián, 2007 A tanszékről 2 hallgató indult a házi TDK versenyen Dr. Szilágyi Erzsébet felkészítésével. A hallgatók közül Nemoda Judit első helyezést ért el Lébény kommunikációs kultúrája című dolgozatával. Szekeresné Gáspár Judit főiskolai tanársegéd és Szekeres Csaba az elmúlt évben kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként Pro Familiis és Családbarát Médiáért díjban részesültek, amelyet december 4-én Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter asszony adott át. Emellett Szekeres Csaba számos filmszakmai díjat köztük a New York Fesztivál rendezői díját is elnyerte. Győrffy Miklós tanszékvezető Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Dr. Vizi László Tamás intézetigazgató Társadalom- és Médiatudományi Intézet 6

7 A Turizmus Tanszék tudományos tevékenységének értékelése a 2007-es évben 2007 folyamán a Turizmus Tanszék munkatársainak kutatási eredményei alapján az alábbi publikációk születtek: 5 könyv, 8 hazai és 3 nemzetközi folyóiratcikk, 11 hazai és 3 nemzetközi könyvfejezet, 23 hazai és 18 nemzetközi konferencia előadás. A megjelent könyvek a következők: Dávid L. (szerk.) Jancsik A. Rátz T. (2007): Turisztikai erőforrások. A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest, 289 p. (a kiadvány a Magyarország 29 gazdasági képzést folytató felsőoktatási intézményéből álló konzorcium által megvalósított GLOBUS Globális BSc az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon című Európai Uniós projekt keretében a Bachelor szint üzleti képzési ágához készült) Dombay I. (2007): A turizmus földrajza. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár Michalkó G. (2007): A turizmuselmélet alapjai. 2., átdolgozott kiadás. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Rátz T. (szerk.) (2006): A kultúra szerepe a turizmusban és a városfejlesztésben. Kultúrpont Iroda, Budapest Rátz T. Sárdi Cs. (eds.) (2007): (Inter)cultural Aspects of Tourism Development. Kodolányi János University College, Székesfehérvár Pozitívum, hogy a tanszék munkatársai közül szinte mindenki tartott Magyarországon rendezett tudományos konferencián legalább egy előadást, illetve 8-8 kolléga nevéhez fűződnek a hazai (magyarul vagy angolul Magyarországon megjelent) könyvfejezetek és a Németországban, Indiában, Portugáliában, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon, az Egyesült Királyságban és Egyiptomban tartott nemzetközi konferencia előadások. Szintén kiemelendő, hogy a kollégák közötti hatékony kutatási együttműködést jelzi az előadások és a tanulmányok döntő többségének többszerzős mivolta: a tapasztalt és a kevésbé gyakorlott kutatók együttműködésének ösztönzése jelentősen megnövelte a tanszék tudományos aktivitását, és hozzájárult a bekapcsolódó kollégák szakmai fejlődéséhez is. Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy rendkívül nagy az eltérés az egyes kollégák tudományos teljesítménye között, amit 2008-ban mindenképpen mérsékelni kell: különösen a PhDhallgató kollégáknak lenne szükséges a fokozat megszerzéséhez publikálni, az ő kutatómunkájukat azonban megnehezíti viszonylag magas óraszámuk. Kivétel nélkül minden kollégára vonatkozik az, hogy a kutatási eredményeket nem elégséges konferenciákon bemutatni, azokat publikálni is kell, illetve törekedni szükséges a referált hazai és nemzetközi folyóiratokban való megjelenésre ben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) illetékes bizottságának döntése értelmében az Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise című, Dr. Michalkó Gábor és Dr. Rátz Tamara által benyújtott pályázat támogatást nyert. A projekt időtartama 3 év. A kutatómunkába a tanszék munkatársait is bevonjuk szeptember 7-én került sor a Kodolányi János Főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központjában az I. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium megrendezésére, a Kodolányi János Főiskola, a Magyar Földrajzi Társaság és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szervezésében. Az eseményen 22 intézmény köztük szlovák, román és görög egyetemek képviseletében 7 plenáris, és öt szekcióban összesen 45 szekció-előadásra került sor. A konferencián minden, Magyarországon turizmus alapképzést folytató felsőoktatási intézményből voltak előadók, akik a geográfia mellett a közgazdaság, az antropológia, a 7

8 politológia, a szociológia, a meteorológia, a demográfia, a tájtervezés és a regionális tudomány turizmus iránt érdeklődő képviselői közül kerültek ki. A tanácskozás szekcióelőadásaiból Térspecifikus turisztikai termékek címmel szakkönyv készül, amely előreláthatólag 2008 őszén jelenik meg a Kodolányi János Főiskola Turizmus Akadémia című kiadványsorozatának negyedik köteteként október között Sharm el Sheik-ben került megrendezésre a Kodolányi János Főiskola és az egyiptomi October 6 University harmadik közös nemzetközi konferenciája Tourism Future Trends címmel, amelyen a Turizmus Tanszék munkatársai öt előadást tartottak. A Turizmus Tanszék munkatársai, Vizi István és Dr. Szalai Katalin vezetésével és koordinálásával működik a Magyar Földrajzi Társaság Közép-Dunántúli Osztálya, amelynek programja 2007-ben öt előadást foglalt magában, a következő témákban: 170 km a Caminón (Dr. Berki Tibor), Bulgária (Dr. Szalai Katalin), Yosemite Nemzeti Park (Dr. Kovács Péter), Hongkong, Japán és a Nápolyi-öböl (Vizi István). A Kulturális Tanulmányok Tanszék által szervezett Kodolányi Szabadegyetem programjának részeként 2007-ben Dr. Rátz Tamara Globalizációs trendek a nemzetközi turizmusban címmel, Dr. Michalkó Gábor pedig A turista mint a globalizáció interkulturális nagykövete címmel tartott előadást. A hallgatók kutatási tevékenységének ösztönzése érdekében a Turizmus Tanszék 2007-ben is megrendezte a turizmus szakos hallgatók számára szervezett szakdolgozati workshopot: a szakdolgozatok versenyébe 13 hallgató nevezett be, közülük hatan kerültek a döntőbe, ahol a következő eredmény született: I. helyezett Gálné Kucsák Klára: A sötétség vándorai: a látássérültek turizmusának helyzete és esélyei Magyarországon (konzulens: Dr. Michalkó Gábor) II. helyezett holtversenyben Karsics Anna: A római turisztikai miliő (konzulens: Dr. Rátz Tamara) és Tóth Boglárka: A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu keresleti szegmensének elemzése (konzulens: Dr. Rátz Tamara) III. helyezett Mikáczó Ferenc: A hazai világörökségi helyszínek ismertsége a belföldi turisták körében, és ennek hatása az utazás döntéshozatalában (konzulens: Dr. Rátz Tamara) A háziversenyen 1-3. helyezést elért hallgatók dolgozatait továbbküldtük a Magyar Turizmus Zrt. által évente megrendezett országos turisztikai szakdolgozat pályázatra. Ezen a pályázaton 2007-ben a Turizmus Tanszék 2006-ban végzett hallgatói az alábbi kiváló eredményt érték el: Újszerű témaválasztás kategóriában: I. helyezett: Kiss Szilvia: Katasztrófa mint vonzerő a turizmusban (konzulens: Kátay Ákos) II. helyezett: Fodor Ágnes: Balatoni szálláshelyeket kínáló turisztikai kisvállalkozások internetes bemutatkozásának és kereskedelmi szolgáltatásainak kritikai és összehasonlító elemzése (konzulens: Dr. Kovács Péter) Különdíjban részesült Ajtai Hajnalka: A tematikus út mint turisztikai kínálati elem helyzete és lehetőségei Magyarországon (konzulens: Dr. Rátz Tamara). A 2007 őszén rendezett házi TDK konferencián első alkalommal került sor külön turizmusszekció megszervezésére, a jelentkező hallgatók viszonylag magas létszámának köszönhetően. A szekció első három helyezettje lehetőséget kapott a évi OTDK-n való szereplésre. Dr. Rátz Tamara intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár Turisztikai Intézet 8

9 A Módszertani Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es tanévben Több tárgyból saját jegyzet, példatár van. A kutatásunk elsősorban tananyagfejlesztés, valamint távoktatási tananyag készítése. Több kidolgozott távoktatási anyag. Emellett egyéni kutatásokat Dancsó Tünde és Kontó Gizella végzett. Németh Katalin PhD-ját végzi. Dr. Tóth Aranka tanszékvezető Módszertani Tanszék 9

10 A Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es évben 2007 folyamán a Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék oktatóinak kutatási-publikálási eredményei a következők: A tanszék oktatói a 2007-es év folyamán 5 könyvet jelentettek meg: Dr. Somogyi Ferenc (2007): Bevezetés a közgazdaságtanba. Kodolányi János Főiskola Felnőttképzési és Távoktatási Intézet. Székesfehérvár (on-line) Bencsik Andrea (2007): Humán erőforrás menedzsment. Távoktatási elektronikus jegyzet. Széchényi István Egyetem, Győr Majoros András (2007): Piac határok nélkül: kelet-magyarországi vállalakozások romániai kapcsolatai és a külpiaci terjeszkedés állami ösztönzésének lehetőségei. Műhelytanulmány 26. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest Mitev Ariel Zoltán Hofmeister-Tóth Ágnes (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó. Budapest Mitev Ariel Zoltán Sajtos László (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó. Budapest Az oktatóink nagy része részt vesz valamilyen kutatási projektben a főiskola keretén belül. A Felnőttképzési és Távoktatási Intézet felügyelete alatt tutoraink közül 7 oktató (Alitisz Ágnes, Dr. Csath Magdolna, Csonka Arnold, Dr. Kemény Gábor, Dr. Mile Csilla, Sebestyén Géza, Zimmermann Józsefné dr.) távoktatási anyagok megírását kezdte el a es évben. Az anyagok várhatóan a 2008-as évben fognak elkészülni. Főállású oktatóink közül Dr. Kemény Gábor tanszékvezető-helyettes a régió ipari vállalataival, valamint a térség felsőoktatási intézményeivel közösen egy projekten dolgozik, amely a vállalkozások gazdasági együttműködésével és az innovációs tevékenységek javításával foglalkozik. A tanárok közül sokan írtak könyvfejezeteket tankönyvekhez, illetve tudományos értekezésekhez az MTA számára. Számos külföldi és hazai szakmai folyóiratban jelentek meg cikkek a kollégáktól. A megjelent könyvrészletek száma: 29 volt, míg a különböző szakmai lapokban 6 cikk jelent meg. A tanszéken a kollégák közül 10 kolléga vett részt külföldi, illetve hazai szakmai konferenciákon. A Széchényi István Egyetemmel közösen november 22-én konferenciát rendeztünk Győrben Vállalati növekedés - változó menedzsment/marketing címmel. Az előadás-sorozat folytatását tervezi a tanszék a 2008-as év folyamán, olyan hagyományteremtő céllal, hogy minél szorosabb együttműködés alakuljon ki a két intézmény között. A tanszékről 4 hallgató indult a házi TDK versenyen dr. Somogyi Ferenc és dr. Kemény Gábor felkészítésével. A hallgatóink a különböző szekciókban jól szerepeltek, és indulnak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is. Dr. Somogyi Ferenc főiskolai tanár az elmúlt évben Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült kiváló szakmai munkásságáért, amelyet november 15-én vehetett át. Dr. Csath Magdolna Szent-Györgyi Albert díjban részesült, amelyet január 22- én vehetett át. Prof. Dr. Csath Magdolna egyetemi tanár Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék 10

11 A Modern Nyelvek Intézete 2007-es kutatás-fejlesztési munkájának értékelése A 2007-es év a mesterszakok akkreditációjának előkészítését szolgálta minden tekintetben. Mivel a nyelvi tanszékek eddig a hagyományos irodalomtudományi és nyelvészeti diszciplínákban folytattak jelentős kutatási tevékenységet (évi 1-1 nemzetközi konferencia formájában), ezért ebben az évben kissé távolodtunk az eddigi erős elméleti vonaltól és közeledtünk a nyelvészet alkalmazott területei felé. Történt ez azért is, mert a tolmács-fordító mesterszak előkészítése is igényelt ilyen tudományos jelenlétet. Fontos cél volt továbbá a lobbiépítés. Az év legnagyobb rendezvénye ezen okok miatt a MANYE kongresszus volt: Kommunikáció az információs technológia korszakában címmel április között került megrendezésre. A három nap alatt 250 fő vett részt a kongresszuson, 140 előadás hangzott el 12 szekcióban. A 140 előadás közül 12-t a KJF 4 nyelvi tanszékének és a Kommunikáció Tanszékének kollégái tartottak. Az elhangzott előadásokból kötet készült nyomtatott formában és CD-n, ezek főszerkesztői munkálatait Dr. Sárdi Csilla vállalta. A szekciók az alkalmazott nyelvészet egyes területeivel foglalkoztak: Az elektronikus média, a nyomtatott média és a nyelvhasználat, nyelvészet és az informatika, internet az idegennyelv-oktatásban Interkulturális kommunikáció és EU-nyelvhasználat Nyelvpolitika: regionális nyelvek, közvetítő nyelvek, nyelvtervezés, nyelvi jogok Fordítástudomány Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika Kontrasztív nyelvészet Lexikológia és lexikográfia, terminológia Alkalmazott szociolingvisztika, két- és többnyelvűség; a magyar nyelv változatai Nyelvelsajátítás és nyelvi nevelés, alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi nevelésben; nyelvművelés További nemzetközi jelentőségű tudományos események 2007-ben: A Francia Tanszék konferenciája: - La traduction, un modificateur d écriture. Colloque international, 6-8 juin Október 29 30: Alkalmazott nyelvészeti konferencia az ELTE-vel közösen. Oktatóink több szakkönyvet készítettek, amelyeket a felsőoktatásban országosan hasznosítanak, illetve a főiskolán folyó tudományos munkát reprezentálják. A Nyelvinfó c. nyelvpedagógiai-szakmódszertani országos terjesztésű folyóirat kiadója a KJF, főszerkesztője Bartha Magdolna, a Német Tanszék oktatója. Néhány nemzetközi konferencia-részvétel a teljesség igénye nélkül, de az MNYI nemzetközi kutatásba ágyazottságát érzékeltetve: Kodó Krisztina: Images of national, ethnic and individual identity in Canada Masaryk University, Brno, Csehország, október Molnár Zsófia: Nouveau recueil de drames contemporains du Canada en traduction hongroise Canada s Past and current Realities: Studying the Country s Dynamics, Szentpétervár, Oroszország, szeptember Majorosi Anna: Kompetenzen der Sprachlehrenden in der Erwachsenenbildung. SAPA-Projekt nyitó konferencia (EU-Projekt). Bécs, május 30.-június 1. Országos jelentőségű publikációink a teljesség igénye nélkül, de a MNYI hazai kutatásba ágyazottságát érzékeltetve: Einhorn Ágnes: Team Deutsch 1-3. Tankönyvsorozat. Ernst Klett Sprachen GmbH. 11

12 Kiszely Zoltán (társszerk.): Akkreditációs kézikönyv. Államilag elismert nyelvvizsgák akkreditációjának kézikönyve. Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ, Budapest, 2007 (főszerk. Bárdos Jenő) Ádám Péter: Franciaország alkotmányos rendje és politikai intézményei. Corvina Kiadó, Budapest, 2007 Személyes tudományos kapcsolatok: Majorosi Anna a Bécsi Egyetemen ad elő, Balogh Péter pedig a Sorbonne-on. A 2008-as évben a 2007-es évet jellemző intenzív tudományos tevékenység remélhetőleg folytatható, ehhez külső pályázati források bevonása szükséges. Kovács László PhD intézetigazgató főiskolai tanár Modern Nyelvek Intézete 12

13 Vezetői értékelés a Pedagógiai és Szociális Tanulmányok Intézet évi kutatás-fejlesztési tevékenységének fejlődéséről Az intézet munkája ebben az évben több szempontból mérhető, minőségi változáson ment keresztül. Kiadványok területén: Intézetünk országos terjesztésű pedagógiai folyóiratot működtet. Ebben az évben elkészült a Neveléstörténet elektronikus változata, és a következőkben tervezzük az angol nyelvű változat megjelentetését is. Komoly fejlődésnek érezzük, hogy intézeti összefogással színvonalas kiadvány jelent meg, amely az ország könyvpiacán is megállja a helyét. Az intézet pedagógia és pszichológia szakos oktatóiból egy 16 fős kutatócsoport alakult, akik elkészítették a Pedagógusmesterség az Európai Unióban című tanulmánykötetet. A kötet fejezetei jól használhatók a pedagógusképzésben. A kiadvány külső kiadó révén került forgalomba, az ősz folyamán könyvbemutatót is szerveztünk. Az egyes fejezetek megírása, szerkesztése egy egész éves alkotói feladatot adott a kollégáknak. Ilyen jellegű munkahelyi szakmai összefogással készített könyvre országosan is alig akad példa. A kötet sikerén felbuzdulva, megfogalmazódott egy újabb kiadvány terve. Ez a kötet szociálpedagógiai témájú, és mind a három tanszék munkatársai önként és azonnal vállalták egy-egy fejezet elkészítését. Rendkívül pozitív a szerzők széles köre, és az, hogy a főállású tanárainkon kívül óraadóink is szívesen és azonnal jelentkeztek. A kötet terve, szinopszisa egy-két hét alatt kialakult. Bábosik István kapcsolatai révén külföldi egyetemek oktatóit is bevontuk a kötet szerzői közé, akik szintén örömmel vállalták a részvételt a feladat elvégzésében. A munka kreativitásra ösztönözte a kollégákat. A külföldiek bevonása szlovák és erdélyi oktatók bekapcsolódása - a kötetbe, nemzetközi kapcsolatainkat erősíti, és széles körű terjesztést tesz lehetővé. Rendezvények: A félév során a Magyar Tudomány Napja alkalmából az intézet oktatói konferenciát szerveztek A pedagógia, a pszichológia és a szociális munka aktuális kérdései címmel, amelyen a kollégák kutatási témáikat, eredményeiket mutatták be. Az előadókban szintén kb. egy hét alatt megfogalmazódott a szándék, hogy részt akarnak venni, és ugyanennyi idő alatt absztraktot is küldtek. Az előadók: Séra László, Csikósné Sipeki Irén, Laczkó Ildikó, Tölgyesi József, Réthy Endréné, Mátóné Szabó Csilla, Szokoli Erzsébet, Oláh József, Torgyik Judit. A programon megjelentek hallgatók és az intézet további tanárai is, érdeklődést mutatva a kollégák munkája iránt. A jó hangulatban telt rendezvényen megfogalmazódott, hogy igény van a szakmai műhelymegbeszélésekre, egymás munkájának ilyen irányú megismerésére. Eddig a Pedagógiai Intézetben nem volt ilyen jellegű szakmai műhelymunka, ahol a kollégák egymásnak mutatták volna be munkájukat. Júliusban Napközi otthonos nevelők III. országos tanácskozása került megrendezésre. Itt ajánlás készült a napközi otthonok fejlesztésével kapcsolatban, amelyet az OKM-től kezdve minden jelentős intézménynek megküldtünk, a visszajelzések szerint a részvevők elégedettek voltak a szervezéssel. A Szociális Tanulmányok Tanszék iskolai szociális munka témában tartott konferenciát Jankó Judit vezetésével, amely ugyancsak jó visszhangra talált. Októberben megrendezésre került Fürstenfeldben a II. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia. Előadások magyar, angol, német nyelven hangzottak el, a szervezést Tölgyesi József és Zsarnóczai Erika végezte. A konferencia-előadások kötetben fognak megjelenni. Novemberben Történeti antropológia és nevelés- kultúrák találkozása című konferencia került megrendezésre a Pannon Egyetemmel közösen. Jelentősége abban van, hogy új 13

14 kutatási irány formálódott az előadások kapcsán, a konferencia Tölgyesi József és Zsarnóczai Erika szervezésében zajlott. Decemberben az MTA Alternatív Munkabizottság és a KJF Pedagógiai Intézet szervezésében négy alternatív iskoláról hangzottak el előadások. A rendezvények révén elmondható, hogy intézetünk az egyik regionális, de országos hatókörrel is rendelkező pedagógiai kutató központtá vált. Akkreditáció, szakfejlesztés: Komoly feladat volt az év során a Tanári MA szak akkreditációra való előkészítése. Az anyag pedagógiarészét a MAB elfogadta. Ezt szintén komoly eredménynek értékeljük, mivel erre lehet ráépíteni a többi szak anyagát. Ezen kívül elkészült a Multikulturális nevelés tanári MA szak és az Inkluzív nevelés tanár szak akkreditációs anyaga is, ezek közül a multikulturális nevelés anyaga elfogadásra került, az inkluzív nevelés anyaga még bírálat előtt áll. Torgyik Judit Majorosi Annával és Hoffmann Orsolyával kidolgozott egy javaslatot a projektszemináriumok bevezetésére vonatkozólag, a rendszer során módszertani megújulásra, fejlesztésekre van lehetőség. Mobilitás és nemzetközi kapcsolatok: Az intézet nemzetközi kapcsolatainak száma növekedett, mivel sikerült Erasmus szerződést kötni a Selye János Egyetemmel, ugyanakkor kapcsolatot kezdeményeztünk a Babes- Bolyai Egyetemmel is, velük a szerződés megkötése folyamatban van. Erasmus tanári mobilitási programban vett részt Szondy Máté és Torgyik Judit. Mátóné Szabó Csilla egy nemzetközi projektbe kapcsolódott be. Hervainé Szabó Gyöngyvérnek köszönhetően a szociális terület nemzetközi kapcsolatai is komolyan kibővültek. Ezzel a nemzetközi kapcsolataink száma növekedett. Pályázatok: Az előző időszakhoz képest jelentős eredmény, hogy több sikeres pályázat volt az intézetben. Így megemlíthető Séra László OTKA pályázatának eredményessége, vagy Torgyik Judit, Hinek Mátyás, Mile Csilla: ROP Célzott munkaerő-piaci kutatása a Közép- Dunántúli Régióban is. Szirmai Viktória kutatócsoportja egy hároméves projekt végére ért. Országos Kiemelési Társadalomtudományi Kutatás pályázaton ugyancsak sikerült pályázatot nyerni. A bölcsész HEFOP tananyag-fejlesztésre vonatkozó pályázat szintén ebben az évben zárult le, az eredmények visszhangja jó, az elkészült kiadványt több helyen használják, pl. a Pécsi Tudományegyetemen. Fokozatszerzés: 1 fővel bővült a PhD fokozattal rendelkezők köre (Hercz Mária), és 1 fő letette doktori szigorlatát (Szondy Máté). Tehetséggondozás: Oláh József a hallgatók számára a Pécsi Tudományegyetemre, a Romológia Tanszékre szervezett kirándulást, míg Szokoli Erzsébet a szociális munkás hallgatók öntevékeny csoportjával a bicskei menekülttáborba látogatott. Elindult a szociális tanulmányok tanszéken a szakkollégiumi munka, ezzel eggyel bővült a főiskola szakkollégiumainak köre. Hercz Mária és Sántha Kálmán a mérés-értékelés szakirányú továbbképző szak hallgatóiból egy csoportot arra ösztönzött, hogy a Szegedi Egyetem mérés-értékelés PÉK konferenciáján vegyenek részt. Ezekből a hallgatókból egy önálló szekció alakult. 14

15 Összességében elmondható, hogy a tudományos élet, a kutatás eredményei növekedtek, és az oktatásban is sikerült fejlesztéseket indukálni. Láthatóan megnőtt az önkezdeményezések száma az intézetben, amellyel a kollégák saját ötleteik megvalósításával vitték előre az intézetet. Tartalmas és eredményes évet zártunk, közös erőfeszítéssel szép műhelymunka formálódott a kiadványok és a rendezvényeink révén. Mindemellett tanáraink több hazai, országos és nemzetközi konferencián is szerepeltek, ahová elvitték az intézet jó hírét. Dr. Bábosik István és Dr. Torgyik Judit intézetvezető és intézetvezető-helyettes Pedagógiai és Szociális Tanulmányok Intézet 15

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 1 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 Elfogadta a KJF Szenátusa 2014. január 15-én Az innovációs stratégiai dokumentum kidolgozása

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008)

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Készítette: Dr. Kovács Tibor Dr. Tóth Éva főiskolai docens főiskolai docens Eger 2009. A Gazdaság-

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16.

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16. MTA Regionális Tudományos Bizottság II. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2010. november. 16. A T A R T A L O M B Ó L : Díjak, elismerések 2 IX. Osztály által szervezett programok 3 PhD védések 4 Konferencia beszámolók

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar

ELTE Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 8 8 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2012. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az erdélyi tudományos élet keretintézményeként az évek során sok olyan eredménnyel büszkélkedhetett, melyek

Részletesebben

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december 1 2005. december 2 2005. december A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS Tartalom Zsigmond Király Fõiskola A hallgatóbarát fôiskola pótfelvételi 2009 Jelentkezési határidô: 2009. július 24 augusztus 13.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben