A évi kutatás és fejlesztés értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése"

Átírás

1 A évi kutatás és fejlesztés értékelése

2 A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet tudományos tevékenységének értékelése a 2007-es évben A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézetben a kutatás-fejlesztés terén elért eredmények közül a legfontosabbnak a Történeti Műhely áprilisi megalapítását tekintem. A műhely amelynek Izsák Lajos professzor, az ELTE Történeti Intézetének igazgatója a vezetője máris több konferenciát és rendezvényt szervezett. Ezek közül a legsikeresebb a kiváló szakmai visszhangot kiváltó, nagyhírű tudósokat is fogadó, országos szervezésű Tudomány Napi konferencia volt november 14-é. A műhely nem csak ezen konferencia anyagának megjelentetését, hanem más, a legszélesebb értelemben vett történelem témakörébe tartozó tanulmányok, doktori dolgozatok, források, stb. kiadását is tervezi. Együttműködik az ELTE-vel, az MTA-val, a Magyar Országos Levéltárral és vidéki levéltárakkal, a Székesfehérvár Város Levéltárával, és a főiskolán belüli más intézetekkel is. Intézetünk speciális helyzetben van, hiszen a Művészeti Tanszéken értelemszerűen nem tudományos kutatás, hanem elsősorban előadó-művészeti tevékenység folyik. Ebben viszont kiemelkedőt nyújt a tanszék, hiszen elismert művészek egész sora oktat itt. A Kulturális Tanulmányok Tanszék helyzete sem sokkal egyszerűbb, hiszen többnyire a művelődésszervezés gyakorlatához, nem pedig az elméletéhez értő szakemberek dolgoznak a tanszéken. (Tényleg csak zárójelben: ennél a területnél véleményem szerint sokkal fontosabb a gyakorlat, mint az elmélet.) Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az andragógia szak tudományos presztízsét az egész országban megkérdőjelezik, sokan nem tartják igazán önálló tudományágnak. Mindennek ellenére az andragógia (magam a művelődésszervező elnevezést sokkal szerencsésebbnek tartanám!) szak kiválóan teljesített, hiszen az ide felvételizők és felvettek száma ugrásszerűen emelkedett, így az ország egyik legsikeresebb andragógia szakává vált. A Művészeti Tanszéknek a szak természetéből adódóan egyelőre nincs doktori fokozattal bíró vagy doktorandusz tanára. A Kulturális Tanulmányok Tanszéken négy doktorandusz tanít, közülük azonban csak egy (Mócz Dóra, aki a tanszék oktatója, de nem a tanszék állományában van) foglalkozik kifejezetten andragógiai témával, a többiek irodalomtörténeti (Krizsánné Deák Judit), történeti (Dávidné Horváth Enikő), illetve pedagógiai (Sorosy Dóra intézeti titkár) témában doktoranduszok. Csurgai Horváth József 2007-ben házi védése után adta be Székesfehérvár dualizmus-kori városfejlődésével foglalkozó doktori dolgozatát, amelynek nyilvános védésére várhatóan ez év tavaszán fog sor kerülni. Az intézetben a doktoranduszokon kívül négy doktori címmel rendelkező munkatárs dolgozik: Cseke Henrietta, Szabó Péter tanszékvezető úr, Bordás Sándor és jómagam. A tudományos munkásság és a konferenciaszervezés, illetve a konferenciákon való részvétel terén Szabó Péter, Bordás Sándor és e sorok írója volt a legaktívabb. A tanszék oktatói közül többen is részt vettek az OTDK székesfehérvári, humántudományi szekciójának szervezésében. Összességében: a Művészeti Tanszék kiemelkedő előadó-művészi teljesítményt mutat föl. A Kulturális Tanulmányok Tanszék pedig éppen a rendezvényszervezés terén szintén igen jó eredményeket mondhat magáénak, és a tudományos minősítettséggel rendelkezők (vagy azt hamarosan megszerzők) tekintetében sincs oka szégyenkeznie: az andragógia szakok közül az egyik legjobb az országban e tekintetben is. Dr. habil. Ujváry Gábor intézetigazgató főiskolai tanár Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet 2

3 A Társadalomtudományi Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es évben 2007 folyamán a Társadalomtudományi Tanszék oktatóinak kutatási-publikálási eredményei a következők: A tanszék oktatói a 2007-es év folyamán 12 könyvet jelentettek meg: Darai Lajos (társszerző Cser Ferenc): Az újkőkori forradalom népe. Fríg Kiadó, Bp., 2007 Darai Lajos (társszerző Cser Ferenc): Európa mi vagyunk I. Fríg Kiadó, Bp., 2007 Pap András László: Identitás és reprezentáció az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig. Gondolat, oldal, ISBN , ISSN Pap András László: Rendvédelem, terrorizmus, emberi jogok. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, oldal, ISBN Pap András László: I can stop and search whoever I want: Police stops of ethnic minorities in Bulgaria, Hungary and Spain, Open Society Justice Initiative, New York, (Joel Millerrel, Philip Gounevvel, Dan Wagmannal, Bernát Anikóval, Dencső Blankával, Begona Pernas-szal és Simonovits Borival közösen) ISBN Lukács László: Csokonai a néphagyományban. Ráció Kiadó. Budapest, oldal Lukács László: A tisztes ipar emlékei. Céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében és Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A sorozat. 40. szám. Székesfehérvár, p. Liubov Shishelina: Россия и Европа. Хрестоматия по русской геополитике. М.: Наука, 2007 Liubov Shishelina: Отношения России с государствами Восточной Европы в условиях расширенного ЕС // Сборник статей VI международной научной конференции «Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях». М.: ИЕ РАН, 2007 Rácz Lajos: A kínai össznemzeti erő növekedésének hatása a nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak geostratégiai törekvéseire (PhD doktori értekezés, ZMNE, Budapest, 2007) Zachar Péter Krisztián Strausz Péter (szerk.): A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban. Főszerk.: Gergely Jenő. ELTE, 2007 Zachar Péter Krisztián (lektor): Megújulási válság és leküzdésének lehetőségei Európában. Tanulmánykötet I. Főszerk.: Beszteri Béla. Komárom, MTA Veszprémi Területi Bizottság, 2007 Oktatóink nagyrésze részt vesz valamilyen kutatási projektben a főiskola keretén belül. A Távoktatási Intézet felügyelete alatt tutoraink közül 10 oktató (Apor Balázs, Dr. Darai Lajos Mihály, Dr. Demeter Zsófia, Firnicz István, Lőrinczné Bencze Edit, Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet, dr. Náthon István, dr. Téglási László, Dr. Vizi László Tamásné, Dr. Zachar Péter Krisztián) távoktatási anyagok megírását kezdte el a 2007-es évben. A munka várhatóan a 2008-as évben is folytatódik. Főállású oktatóink közül Dr. Vizi László Tamás, Dr. Demeter Zsófia, Dr. Zachar Péter, Dr. Koudela Pál, Dr. Darai Lajos, Lőrinczné Bencze Edit kollégák témavezetőként részt vesznek a Történeti Műhely munkájában, amelynek témája: Székesfehérvár és Fejér megye helytörténeti kutatása XIX XX. század, további témavezetők: Izsák Lajos, Szakály Sándor, Dr. Ujváry Gábor, Farkas Gábor. 3

4 A Kodolányi János Főiskola keretén belül Hely- és társadalomtörténeti kutatócsoport működik, melynek témája Székesfehérvár nemzetközi kapcsolatai. Témavezető: Dr. Demeter Zsófia, a Társadalomtudományi Tanszék főiskolai tanára. Részvevők tanszékünk részéről: Dr. Darai Lajos, Lőrinczné Bencze Edit, Dr. Lukács László Dr. Vizi László Tamás, dr. Gelencsér József, a Kulturális Tanulmányok Tanszék részéről pedig Dr. Csurgai Horváth József. Altémák: Kisebbségkutatás, Falusi társadalom, Kutatásmódszertan. Oktatóink közül sokan írtak könyvfejezeteket tankönyvekhez, illetve tudományos értekezésekhez. Számos külföldi és hazai szakmai folyóiratban jelentek meg cikkek a kollégáktól. A megjelent könyvrészletek száma: 72 volt, míg a különböző szakmai lapokban 9 cikk jelent meg. A tanszéken a kollégák közül 11 kolléga vett részt külföldi, illetve hazai szakmai konferenciákon. Az évente hagyományosan megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódó évi konferencia szervezésében a Társadalomtudományi Tanszék is részt vállalt. Rendezők: a Kodolányi János Főiskola Történeti Műhely, Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, Kodolányi János Főiskola Kulturális Tanulmányok Tanszék, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Történelmi Társulat, ELTE Történeti Intézete, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténetírás Alapítvány (Dr. Ujváry Gáborral és Glavanovics Andreával együtt). A konferencia címe: Az élet tanítómestere? Történetírás, oktatás és kutatás a XIX XXI. századi Magyarországon. A Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető-helyettese, Lőrinczné Bencze Edit a Kodolányi János Főiskola Felnőttképzési Központjában október 13-án megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián képviselte a főiskolát. A konferencia címe: A horvát és magyar kisebbségi közösségek szerepe és lehetőségei a két ország gazdasági kapcsolataiban. A tanszékről 3 hallgató indult a házi TDK versenyen Dr. Demeter Zsófia, Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet és Dr. Zachar Péter Krisztián kollégák felkészítésével. Hallgatóink a különböző szekciókban jól szerepeltek, és indulnak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is. Dr. Demeter Zsófia főiskolai tanár kollégánk az elmúlt évben főtanácsosi kinevezést kapott. Dr. Lukács László egyetemi tanár kollégánk pedig Zámoly községtől díszpolgári címet kapott. Dr. Vizi László Tamás tanszékvezető főiskolai tanár Társadalomtudományi Tanszék 4

5 A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es évben 2007 folyamán a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatóinak kutatásipublikálási eredményei a következők: A tanszék oktatói a 2007-es év folyamán több könyvet jelentettek meg: Nagy Ildikó: Etikett és protokoll. Távoktatási jegyzet. Kodolányi János Főiskola Dr. Szűts László: Szójátéktár. 2., javított kiadás, Ciceró Kiadó, Budapest, 2007 Dr. Csáky Imre: Győr szabad királyi város címereslevele HÍD Marketing Térképészeti Kiadó. Budapest, 2007 Dr. Bakonyi Kovács István (főszerk.) Bástya. A Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola antológiája. Emellett sokan írtak könyvfejezeteket tankönyvekhez, illetve különböző folyóiratokban tanulmányokat, esszéket, könyvfejezeteket publikáltak: Dr. Bernát István: Hol volt, hol nem volt Szabadpart, december Dr. Bódi Zoltán, informatikai nyelvi témájú szócikkek. In: Balázs G. Zimányi Á. (szerk.): Magyar nyelvhasználati szótár. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007 Balázs Géza Zimányi Árpád, informatikai nyelvi témájú szócikkek szerkesztése. In: Magyar nyelvhasználati szótár. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007 Az internet mint nyelvikultúra-közvetítő. A média és nyelvhasználat, a nyelvi kultúra szakmai konzultáció. Párbeszéd a médiáról konferenciasorozat. Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. Budapest, 2007 Dr. Szilágyi Erzsébet: A filmszemle, a filmfesztivál mint a film ünnepi kommunikációs tere. Bástya A Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola antológiája 7. szám Dr. Szűts László: Neologizmusok (hapax legomenonok) a mai magyar sajtóban. In: Gecső Tamás Sárdi Csilla: Nyelvelmélet - nyelvhasználat (Kodolányi-füzetek) Tinta Kiadó, Budapest, 2007 Értelmező szótár + I. és II. kötet (szerzőtárs). Főszerk.: Eőry Vilma. Tinta Kiadó, Budapest, 2007 Dr. Mucsi Ferenc: A magyar sajtó története ( ). In: A magyar sajtó története Bp. Tankönyvkiadó old. Dr. Mucsi Ferenc: Sajtó, cenzúra Magyarországon az első világháború idején. Történelmi Szemle, sz old. Dr. Mucsi Ferenc: A 100 éves Népszava Bp. Táncsics Kiadó. 274 o. mini Dr. Mucsi Ferenc: Ady, Vészi József és a Budapesti Napló. In: Akarom, tisztán lássatok! Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján Bp. Akadémiai Kiadó old. Dr. Mucsi Ferenc: Die ersten Jahrzehnte der Arbeiterpresse in Ungarn. In: Arbeiterbewegung in Österreich und Ungarn bis Wien, Europa Verlag o. Nasztanovics Ferenc: Kelet-európai médiagazdaságok sajátos fejlődése. Ukrajna MEGU, cikk, előadás és nyomtatott forma Nasztanovics Ferenc: Üzleti etika. Távoktatási jegyzet 12. fejezete. Etika és ember A tanszéken a kollégák közül többen vettek részt külföldi, illetve hazai szakmai konferenciákon: Dr. Bódi Zoltán: Az internet mint nyelvikultúra-közvetítő. A média és nyelvhasználat, a nyelvi kultúra szakmai konzultáció. Párbeszéd a médiáról konferenciasorozat. Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. Budapest,

6 Dr. Mucsi Ferenc: A polgári-nemzeti átalakulás útja a reformkorban Magyarországon. (orosz nyelven). XIII. Hungarológiai Nyári Egyetem. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, július 22. Munkavállalók érdekérvényesítésének lehetőségei és szervezeti feltételei Magyarországon az 1990-es években (német nyelven) Linzer Konferenz: Transnationale Netzwerke der Arbeiter Innen bewegung. Linz, September 2007 Nasztanovics Ferenc: A 21. század kihívásai. Kelet-európai médiagazdaság sajátos fejlődése. MEGU, október 12. Dr. Sós Péter János: Előadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság közgyűlésén február: A professzionális és nem-professzionális kommunikáció határmesgyéjén Előadás Kodolányi Napokon, 2006: On-line reklám Előadás a siófoki Freeside konferencián, Narrowing the Gap between the Professional and Private Communication ont he Net Dr. Szűts László: A fiatalok nyelve. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada (Szerbia okt ) Dr. Rétfalvi Györgyi: Előadás a siófoki Freeside konferencián, 2007 A tanszékről 2 hallgató indult a házi TDK versenyen Dr. Szilágyi Erzsébet felkészítésével. A hallgatók közül Nemoda Judit első helyezést ért el Lébény kommunikációs kultúrája című dolgozatával. Szekeresné Gáspár Judit főiskolai tanársegéd és Szekeres Csaba az elmúlt évben kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként Pro Familiis és Családbarát Médiáért díjban részesültek, amelyet december 4-én Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter asszony adott át. Emellett Szekeres Csaba számos filmszakmai díjat köztük a New York Fesztivál rendezői díját is elnyerte. Győrffy Miklós tanszékvezető Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Dr. Vizi László Tamás intézetigazgató Társadalom- és Médiatudományi Intézet 6

7 A Turizmus Tanszék tudományos tevékenységének értékelése a 2007-es évben 2007 folyamán a Turizmus Tanszék munkatársainak kutatási eredményei alapján az alábbi publikációk születtek: 5 könyv, 8 hazai és 3 nemzetközi folyóiratcikk, 11 hazai és 3 nemzetközi könyvfejezet, 23 hazai és 18 nemzetközi konferencia előadás. A megjelent könyvek a következők: Dávid L. (szerk.) Jancsik A. Rátz T. (2007): Turisztikai erőforrások. A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest, 289 p. (a kiadvány a Magyarország 29 gazdasági képzést folytató felsőoktatási intézményéből álló konzorcium által megvalósított GLOBUS Globális BSc az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon című Európai Uniós projekt keretében a Bachelor szint üzleti képzési ágához készült) Dombay I. (2007): A turizmus földrajza. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár Michalkó G. (2007): A turizmuselmélet alapjai. 2., átdolgozott kiadás. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Rátz T. (szerk.) (2006): A kultúra szerepe a turizmusban és a városfejlesztésben. Kultúrpont Iroda, Budapest Rátz T. Sárdi Cs. (eds.) (2007): (Inter)cultural Aspects of Tourism Development. Kodolányi János University College, Székesfehérvár Pozitívum, hogy a tanszék munkatársai közül szinte mindenki tartott Magyarországon rendezett tudományos konferencián legalább egy előadást, illetve 8-8 kolléga nevéhez fűződnek a hazai (magyarul vagy angolul Magyarországon megjelent) könyvfejezetek és a Németországban, Indiában, Portugáliában, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon, az Egyesült Királyságban és Egyiptomban tartott nemzetközi konferencia előadások. Szintén kiemelendő, hogy a kollégák közötti hatékony kutatási együttműködést jelzi az előadások és a tanulmányok döntő többségének többszerzős mivolta: a tapasztalt és a kevésbé gyakorlott kutatók együttműködésének ösztönzése jelentősen megnövelte a tanszék tudományos aktivitását, és hozzájárult a bekapcsolódó kollégák szakmai fejlődéséhez is. Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy rendkívül nagy az eltérés az egyes kollégák tudományos teljesítménye között, amit 2008-ban mindenképpen mérsékelni kell: különösen a PhDhallgató kollégáknak lenne szükséges a fokozat megszerzéséhez publikálni, az ő kutatómunkájukat azonban megnehezíti viszonylag magas óraszámuk. Kivétel nélkül minden kollégára vonatkozik az, hogy a kutatási eredményeket nem elégséges konferenciákon bemutatni, azokat publikálni is kell, illetve törekedni szükséges a referált hazai és nemzetközi folyóiratokban való megjelenésre ben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) illetékes bizottságának döntése értelmében az Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise című, Dr. Michalkó Gábor és Dr. Rátz Tamara által benyújtott pályázat támogatást nyert. A projekt időtartama 3 év. A kutatómunkába a tanszék munkatársait is bevonjuk szeptember 7-én került sor a Kodolányi János Főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központjában az I. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium megrendezésére, a Kodolányi János Főiskola, a Magyar Földrajzi Társaság és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szervezésében. Az eseményen 22 intézmény köztük szlovák, román és görög egyetemek képviseletében 7 plenáris, és öt szekcióban összesen 45 szekció-előadásra került sor. A konferencián minden, Magyarországon turizmus alapképzést folytató felsőoktatási intézményből voltak előadók, akik a geográfia mellett a közgazdaság, az antropológia, a 7

8 politológia, a szociológia, a meteorológia, a demográfia, a tájtervezés és a regionális tudomány turizmus iránt érdeklődő képviselői közül kerültek ki. A tanácskozás szekcióelőadásaiból Térspecifikus turisztikai termékek címmel szakkönyv készül, amely előreláthatólag 2008 őszén jelenik meg a Kodolányi János Főiskola Turizmus Akadémia című kiadványsorozatának negyedik köteteként október között Sharm el Sheik-ben került megrendezésre a Kodolányi János Főiskola és az egyiptomi October 6 University harmadik közös nemzetközi konferenciája Tourism Future Trends címmel, amelyen a Turizmus Tanszék munkatársai öt előadást tartottak. A Turizmus Tanszék munkatársai, Vizi István és Dr. Szalai Katalin vezetésével és koordinálásával működik a Magyar Földrajzi Társaság Közép-Dunántúli Osztálya, amelynek programja 2007-ben öt előadást foglalt magában, a következő témákban: 170 km a Caminón (Dr. Berki Tibor), Bulgária (Dr. Szalai Katalin), Yosemite Nemzeti Park (Dr. Kovács Péter), Hongkong, Japán és a Nápolyi-öböl (Vizi István). A Kulturális Tanulmányok Tanszék által szervezett Kodolányi Szabadegyetem programjának részeként 2007-ben Dr. Rátz Tamara Globalizációs trendek a nemzetközi turizmusban címmel, Dr. Michalkó Gábor pedig A turista mint a globalizáció interkulturális nagykövete címmel tartott előadást. A hallgatók kutatási tevékenységének ösztönzése érdekében a Turizmus Tanszék 2007-ben is megrendezte a turizmus szakos hallgatók számára szervezett szakdolgozati workshopot: a szakdolgozatok versenyébe 13 hallgató nevezett be, közülük hatan kerültek a döntőbe, ahol a következő eredmény született: I. helyezett Gálné Kucsák Klára: A sötétség vándorai: a látássérültek turizmusának helyzete és esélyei Magyarországon (konzulens: Dr. Michalkó Gábor) II. helyezett holtversenyben Karsics Anna: A római turisztikai miliő (konzulens: Dr. Rátz Tamara) és Tóth Boglárka: A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu keresleti szegmensének elemzése (konzulens: Dr. Rátz Tamara) III. helyezett Mikáczó Ferenc: A hazai világörökségi helyszínek ismertsége a belföldi turisták körében, és ennek hatása az utazás döntéshozatalában (konzulens: Dr. Rátz Tamara) A háziversenyen 1-3. helyezést elért hallgatók dolgozatait továbbküldtük a Magyar Turizmus Zrt. által évente megrendezett országos turisztikai szakdolgozat pályázatra. Ezen a pályázaton 2007-ben a Turizmus Tanszék 2006-ban végzett hallgatói az alábbi kiváló eredményt érték el: Újszerű témaválasztás kategóriában: I. helyezett: Kiss Szilvia: Katasztrófa mint vonzerő a turizmusban (konzulens: Kátay Ákos) II. helyezett: Fodor Ágnes: Balatoni szálláshelyeket kínáló turisztikai kisvállalkozások internetes bemutatkozásának és kereskedelmi szolgáltatásainak kritikai és összehasonlító elemzése (konzulens: Dr. Kovács Péter) Különdíjban részesült Ajtai Hajnalka: A tematikus út mint turisztikai kínálati elem helyzete és lehetőségei Magyarországon (konzulens: Dr. Rátz Tamara). A 2007 őszén rendezett házi TDK konferencián első alkalommal került sor külön turizmusszekció megszervezésére, a jelentkező hallgatók viszonylag magas létszámának köszönhetően. A szekció első három helyezettje lehetőséget kapott a évi OTDK-n való szereplésre. Dr. Rátz Tamara intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár Turisztikai Intézet 8

9 A Módszertani Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es tanévben Több tárgyból saját jegyzet, példatár van. A kutatásunk elsősorban tananyagfejlesztés, valamint távoktatási tananyag készítése. Több kidolgozott távoktatási anyag. Emellett egyéni kutatásokat Dancsó Tünde és Kontó Gizella végzett. Németh Katalin PhD-ját végzi. Dr. Tóth Aranka tanszékvezető Módszertani Tanszék 9

10 A Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék tudományos tevékenységének összefoglalása a 2007-es évben 2007 folyamán a Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék oktatóinak kutatási-publikálási eredményei a következők: A tanszék oktatói a 2007-es év folyamán 5 könyvet jelentettek meg: Dr. Somogyi Ferenc (2007): Bevezetés a közgazdaságtanba. Kodolányi János Főiskola Felnőttképzési és Távoktatási Intézet. Székesfehérvár (on-line) Bencsik Andrea (2007): Humán erőforrás menedzsment. Távoktatási elektronikus jegyzet. Széchényi István Egyetem, Győr Majoros András (2007): Piac határok nélkül: kelet-magyarországi vállalakozások romániai kapcsolatai és a külpiaci terjeszkedés állami ösztönzésének lehetőségei. Műhelytanulmány 26. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest Mitev Ariel Zoltán Hofmeister-Tóth Ágnes (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó. Budapest Mitev Ariel Zoltán Sajtos László (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó. Budapest Az oktatóink nagy része részt vesz valamilyen kutatási projektben a főiskola keretén belül. A Felnőttképzési és Távoktatási Intézet felügyelete alatt tutoraink közül 7 oktató (Alitisz Ágnes, Dr. Csath Magdolna, Csonka Arnold, Dr. Kemény Gábor, Dr. Mile Csilla, Sebestyén Géza, Zimmermann Józsefné dr.) távoktatási anyagok megírását kezdte el a es évben. Az anyagok várhatóan a 2008-as évben fognak elkészülni. Főállású oktatóink közül Dr. Kemény Gábor tanszékvezető-helyettes a régió ipari vállalataival, valamint a térség felsőoktatási intézményeivel közösen egy projekten dolgozik, amely a vállalkozások gazdasági együttműködésével és az innovációs tevékenységek javításával foglalkozik. A tanárok közül sokan írtak könyvfejezeteket tankönyvekhez, illetve tudományos értekezésekhez az MTA számára. Számos külföldi és hazai szakmai folyóiratban jelentek meg cikkek a kollégáktól. A megjelent könyvrészletek száma: 29 volt, míg a különböző szakmai lapokban 6 cikk jelent meg. A tanszéken a kollégák közül 10 kolléga vett részt külföldi, illetve hazai szakmai konferenciákon. A Széchényi István Egyetemmel közösen november 22-én konferenciát rendeztünk Győrben Vállalati növekedés - változó menedzsment/marketing címmel. Az előadás-sorozat folytatását tervezi a tanszék a 2008-as év folyamán, olyan hagyományteremtő céllal, hogy minél szorosabb együttműködés alakuljon ki a két intézmény között. A tanszékről 4 hallgató indult a házi TDK versenyen dr. Somogyi Ferenc és dr. Kemény Gábor felkészítésével. A hallgatóink a különböző szekciókban jól szerepeltek, és indulnak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is. Dr. Somogyi Ferenc főiskolai tanár az elmúlt évben Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült kiváló szakmai munkásságáért, amelyet november 15-én vehetett át. Dr. Csath Magdolna Szent-Györgyi Albert díjban részesült, amelyet január 22- én vehetett át. Prof. Dr. Csath Magdolna egyetemi tanár Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék 10

11 A Modern Nyelvek Intézete 2007-es kutatás-fejlesztési munkájának értékelése A 2007-es év a mesterszakok akkreditációjának előkészítését szolgálta minden tekintetben. Mivel a nyelvi tanszékek eddig a hagyományos irodalomtudományi és nyelvészeti diszciplínákban folytattak jelentős kutatási tevékenységet (évi 1-1 nemzetközi konferencia formájában), ezért ebben az évben kissé távolodtunk az eddigi erős elméleti vonaltól és közeledtünk a nyelvészet alkalmazott területei felé. Történt ez azért is, mert a tolmács-fordító mesterszak előkészítése is igényelt ilyen tudományos jelenlétet. Fontos cél volt továbbá a lobbiépítés. Az év legnagyobb rendezvénye ezen okok miatt a MANYE kongresszus volt: Kommunikáció az információs technológia korszakában címmel április között került megrendezésre. A három nap alatt 250 fő vett részt a kongresszuson, 140 előadás hangzott el 12 szekcióban. A 140 előadás közül 12-t a KJF 4 nyelvi tanszékének és a Kommunikáció Tanszékének kollégái tartottak. Az elhangzott előadásokból kötet készült nyomtatott formában és CD-n, ezek főszerkesztői munkálatait Dr. Sárdi Csilla vállalta. A szekciók az alkalmazott nyelvészet egyes területeivel foglalkoztak: Az elektronikus média, a nyomtatott média és a nyelvhasználat, nyelvészet és az informatika, internet az idegennyelv-oktatásban Interkulturális kommunikáció és EU-nyelvhasználat Nyelvpolitika: regionális nyelvek, közvetítő nyelvek, nyelvtervezés, nyelvi jogok Fordítástudomány Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika Kontrasztív nyelvészet Lexikológia és lexikográfia, terminológia Alkalmazott szociolingvisztika, két- és többnyelvűség; a magyar nyelv változatai Nyelvelsajátítás és nyelvi nevelés, alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi nevelésben; nyelvművelés További nemzetközi jelentőségű tudományos események 2007-ben: A Francia Tanszék konferenciája: - La traduction, un modificateur d écriture. Colloque international, 6-8 juin Október 29 30: Alkalmazott nyelvészeti konferencia az ELTE-vel közösen. Oktatóink több szakkönyvet készítettek, amelyeket a felsőoktatásban országosan hasznosítanak, illetve a főiskolán folyó tudományos munkát reprezentálják. A Nyelvinfó c. nyelvpedagógiai-szakmódszertani országos terjesztésű folyóirat kiadója a KJF, főszerkesztője Bartha Magdolna, a Német Tanszék oktatója. Néhány nemzetközi konferencia-részvétel a teljesség igénye nélkül, de az MNYI nemzetközi kutatásba ágyazottságát érzékeltetve: Kodó Krisztina: Images of national, ethnic and individual identity in Canada Masaryk University, Brno, Csehország, október Molnár Zsófia: Nouveau recueil de drames contemporains du Canada en traduction hongroise Canada s Past and current Realities: Studying the Country s Dynamics, Szentpétervár, Oroszország, szeptember Majorosi Anna: Kompetenzen der Sprachlehrenden in der Erwachsenenbildung. SAPA-Projekt nyitó konferencia (EU-Projekt). Bécs, május 30.-június 1. Országos jelentőségű publikációink a teljesség igénye nélkül, de a MNYI hazai kutatásba ágyazottságát érzékeltetve: Einhorn Ágnes: Team Deutsch 1-3. Tankönyvsorozat. Ernst Klett Sprachen GmbH. 11

12 Kiszely Zoltán (társszerk.): Akkreditációs kézikönyv. Államilag elismert nyelvvizsgák akkreditációjának kézikönyve. Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ, Budapest, 2007 (főszerk. Bárdos Jenő) Ádám Péter: Franciaország alkotmányos rendje és politikai intézményei. Corvina Kiadó, Budapest, 2007 Személyes tudományos kapcsolatok: Majorosi Anna a Bécsi Egyetemen ad elő, Balogh Péter pedig a Sorbonne-on. A 2008-as évben a 2007-es évet jellemző intenzív tudományos tevékenység remélhetőleg folytatható, ehhez külső pályázati források bevonása szükséges. Kovács László PhD intézetigazgató főiskolai tanár Modern Nyelvek Intézete 12

13 Vezetői értékelés a Pedagógiai és Szociális Tanulmányok Intézet évi kutatás-fejlesztési tevékenységének fejlődéséről Az intézet munkája ebben az évben több szempontból mérhető, minőségi változáson ment keresztül. Kiadványok területén: Intézetünk országos terjesztésű pedagógiai folyóiratot működtet. Ebben az évben elkészült a Neveléstörténet elektronikus változata, és a következőkben tervezzük az angol nyelvű változat megjelentetését is. Komoly fejlődésnek érezzük, hogy intézeti összefogással színvonalas kiadvány jelent meg, amely az ország könyvpiacán is megállja a helyét. Az intézet pedagógia és pszichológia szakos oktatóiból egy 16 fős kutatócsoport alakult, akik elkészítették a Pedagógusmesterség az Európai Unióban című tanulmánykötetet. A kötet fejezetei jól használhatók a pedagógusképzésben. A kiadvány külső kiadó révén került forgalomba, az ősz folyamán könyvbemutatót is szerveztünk. Az egyes fejezetek megírása, szerkesztése egy egész éves alkotói feladatot adott a kollégáknak. Ilyen jellegű munkahelyi szakmai összefogással készített könyvre országosan is alig akad példa. A kötet sikerén felbuzdulva, megfogalmazódott egy újabb kiadvány terve. Ez a kötet szociálpedagógiai témájú, és mind a három tanszék munkatársai önként és azonnal vállalták egy-egy fejezet elkészítését. Rendkívül pozitív a szerzők széles köre, és az, hogy a főállású tanárainkon kívül óraadóink is szívesen és azonnal jelentkeztek. A kötet terve, szinopszisa egy-két hét alatt kialakult. Bábosik István kapcsolatai révén külföldi egyetemek oktatóit is bevontuk a kötet szerzői közé, akik szintén örömmel vállalták a részvételt a feladat elvégzésében. A munka kreativitásra ösztönözte a kollégákat. A külföldiek bevonása szlovák és erdélyi oktatók bekapcsolódása - a kötetbe, nemzetközi kapcsolatainkat erősíti, és széles körű terjesztést tesz lehetővé. Rendezvények: A félév során a Magyar Tudomány Napja alkalmából az intézet oktatói konferenciát szerveztek A pedagógia, a pszichológia és a szociális munka aktuális kérdései címmel, amelyen a kollégák kutatási témáikat, eredményeiket mutatták be. Az előadókban szintén kb. egy hét alatt megfogalmazódott a szándék, hogy részt akarnak venni, és ugyanennyi idő alatt absztraktot is küldtek. Az előadók: Séra László, Csikósné Sipeki Irén, Laczkó Ildikó, Tölgyesi József, Réthy Endréné, Mátóné Szabó Csilla, Szokoli Erzsébet, Oláh József, Torgyik Judit. A programon megjelentek hallgatók és az intézet további tanárai is, érdeklődést mutatva a kollégák munkája iránt. A jó hangulatban telt rendezvényen megfogalmazódott, hogy igény van a szakmai műhelymegbeszélésekre, egymás munkájának ilyen irányú megismerésére. Eddig a Pedagógiai Intézetben nem volt ilyen jellegű szakmai műhelymunka, ahol a kollégák egymásnak mutatták volna be munkájukat. Júliusban Napközi otthonos nevelők III. országos tanácskozása került megrendezésre. Itt ajánlás készült a napközi otthonok fejlesztésével kapcsolatban, amelyet az OKM-től kezdve minden jelentős intézménynek megküldtünk, a visszajelzések szerint a részvevők elégedettek voltak a szervezéssel. A Szociális Tanulmányok Tanszék iskolai szociális munka témában tartott konferenciát Jankó Judit vezetésével, amely ugyancsak jó visszhangra talált. Októberben megrendezésre került Fürstenfeldben a II. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia. Előadások magyar, angol, német nyelven hangzottak el, a szervezést Tölgyesi József és Zsarnóczai Erika végezte. A konferencia-előadások kötetben fognak megjelenni. Novemberben Történeti antropológia és nevelés- kultúrák találkozása című konferencia került megrendezésre a Pannon Egyetemmel közösen. Jelentősége abban van, hogy új 13

14 kutatási irány formálódott az előadások kapcsán, a konferencia Tölgyesi József és Zsarnóczai Erika szervezésében zajlott. Decemberben az MTA Alternatív Munkabizottság és a KJF Pedagógiai Intézet szervezésében négy alternatív iskoláról hangzottak el előadások. A rendezvények révén elmondható, hogy intézetünk az egyik regionális, de országos hatókörrel is rendelkező pedagógiai kutató központtá vált. Akkreditáció, szakfejlesztés: Komoly feladat volt az év során a Tanári MA szak akkreditációra való előkészítése. Az anyag pedagógiarészét a MAB elfogadta. Ezt szintén komoly eredménynek értékeljük, mivel erre lehet ráépíteni a többi szak anyagát. Ezen kívül elkészült a Multikulturális nevelés tanári MA szak és az Inkluzív nevelés tanár szak akkreditációs anyaga is, ezek közül a multikulturális nevelés anyaga elfogadásra került, az inkluzív nevelés anyaga még bírálat előtt áll. Torgyik Judit Majorosi Annával és Hoffmann Orsolyával kidolgozott egy javaslatot a projektszemináriumok bevezetésére vonatkozólag, a rendszer során módszertani megújulásra, fejlesztésekre van lehetőség. Mobilitás és nemzetközi kapcsolatok: Az intézet nemzetközi kapcsolatainak száma növekedett, mivel sikerült Erasmus szerződést kötni a Selye János Egyetemmel, ugyanakkor kapcsolatot kezdeményeztünk a Babes- Bolyai Egyetemmel is, velük a szerződés megkötése folyamatban van. Erasmus tanári mobilitási programban vett részt Szondy Máté és Torgyik Judit. Mátóné Szabó Csilla egy nemzetközi projektbe kapcsolódott be. Hervainé Szabó Gyöngyvérnek köszönhetően a szociális terület nemzetközi kapcsolatai is komolyan kibővültek. Ezzel a nemzetközi kapcsolataink száma növekedett. Pályázatok: Az előző időszakhoz képest jelentős eredmény, hogy több sikeres pályázat volt az intézetben. Így megemlíthető Séra László OTKA pályázatának eredményessége, vagy Torgyik Judit, Hinek Mátyás, Mile Csilla: ROP Célzott munkaerő-piaci kutatása a Közép- Dunántúli Régióban is. Szirmai Viktória kutatócsoportja egy hároméves projekt végére ért. Országos Kiemelési Társadalomtudományi Kutatás pályázaton ugyancsak sikerült pályázatot nyerni. A bölcsész HEFOP tananyag-fejlesztésre vonatkozó pályázat szintén ebben az évben zárult le, az eredmények visszhangja jó, az elkészült kiadványt több helyen használják, pl. a Pécsi Tudományegyetemen. Fokozatszerzés: 1 fővel bővült a PhD fokozattal rendelkezők köre (Hercz Mária), és 1 fő letette doktori szigorlatát (Szondy Máté). Tehetséggondozás: Oláh József a hallgatók számára a Pécsi Tudományegyetemre, a Romológia Tanszékre szervezett kirándulást, míg Szokoli Erzsébet a szociális munkás hallgatók öntevékeny csoportjával a bicskei menekülttáborba látogatott. Elindult a szociális tanulmányok tanszéken a szakkollégiumi munka, ezzel eggyel bővült a főiskola szakkollégiumainak köre. Hercz Mária és Sántha Kálmán a mérés-értékelés szakirányú továbbképző szak hallgatóiból egy csoportot arra ösztönzött, hogy a Szegedi Egyetem mérés-értékelés PÉK konferenciáján vegyenek részt. Ezekből a hallgatókból egy önálló szekció alakult. 14

15 Összességében elmondható, hogy a tudományos élet, a kutatás eredményei növekedtek, és az oktatásban is sikerült fejlesztéseket indukálni. Láthatóan megnőtt az önkezdeményezések száma az intézetben, amellyel a kollégák saját ötleteik megvalósításával vitték előre az intézetet. Tartalmas és eredményes évet zártunk, közös erőfeszítéssel szép műhelymunka formálódott a kiadványok és a rendezvényeink révén. Mindemellett tanáraink több hazai, országos és nemzetközi konferencián is szerepeltek, ahová elvitték az intézet jó hírét. Dr. Bábosik István és Dr. Torgyik Judit intézetvezető és intézetvezető-helyettes Pedagógiai és Szociális Tanulmányok Intézet 15

A január 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2007. január 24-i SZE 338/3.3/2007. (I.24.) határozat: Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D magasabb vezetői (rektori) pályázatának elbírálásáról SZE: 27 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 339/3.4/2007. (I.24.) határozat:

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Balogh László Dr. Győri Ferenc Dr. Molnár Andor javított - átdolgozott kiadás Készült a

Részletesebben

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavasza Segédlet a tudományos diákköri munka készítéséhez Megyeriné dr. Runyó Anna megyerine@avkf.hu OTDK - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Specializációk: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató Jogi alapismeretek

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen MEGHÍVÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek

Részletesebben

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak Név: Neptun kód: Szakirány / specializáció I. Alapozó képzés 65 kredit 51 kredit BTAT101BA Filozófiatörténet BTPS101BA A pszichológia főbb területei BTPS1BA

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.)

6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.) 6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011-ben hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1. Vezetéstudományi

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben