OTP Személyi kölcsön fix kamatokkal az elsô 12 hónapra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Személyi kölcsön fix kamatokkal az elsô 12 hónapra"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, ÁPRILIS Együttmûködés a tudomány fejlôdéséért Keretmegállapodást kötött a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (DE AMTC) és az OTP Bank a két intézmény hosszú távú együttmûködésérôl. Az ötéves idôtartamra szóló, de meghosszabbítható Dr. Nagy János és Dr. Csányi Sándor írták alá a megállapodást együttmûködést szabályozó dokumentumot az egyetem részérôl Dr. Nagy János centrumelnök, a legnagyobb hazai hitelintézet részérôl Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató írta alá március 2-án Budapesten. A keretmegállapodás lehetôséget nyújt a két intézmény között a kölcsönösen elfogadott együttmûködési irányok rögzítésére, valamint a késôbbiekben konkrét megállapodások elôkészítésére. Az OTP Bank aktív közremûködôje az innovatív technológiákat alkalmazó, a minôségre és az élelmiszerbiztonságra egyaránt hangsúlyt fektetô mezôgazdasági tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztések finanszírozásának. A hitelintézet ugyanakkor fontosnak tartja a versenyképes, gyakorlatorientált képzést nyújtó oktatási tevékenység támogatását, amiben jelenleg is tevékeny részt vállal. A felek a keretmegállapodásban egyebek mellett rögzítették, hogy együttmûködnek az agrár K+F projektek keretében végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység hatékonyságának növelése, kölcsönös elônyök, közös eredmények elérése érdekében, továbbá elôsegítik új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazását. Az OTP Bank támogatja a DE AMTC karain folyó szakképzést, az agrárhagyományok ápolását, az agrárgazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi kutatások eredményeinek megismertetését. OTP Személyi kölcsön fix kamatokkal az elsô 12 hónapra Váratlan kiadások esetén, vagy ha nagyobb összegû, szabadon elkölthetô összegre lenne szükség, gyors segítséget jelenthet az ügyfeleknek az OTP Személyi kölcsön. Fontos, hogy a március 20-tól szerzôdött forint és a deviza alapú személyi kölcsönöknél az induló kamatot 12 hónapra rögzíti a bank, így az elsô évi törlesztôrészletek még kiszámíthatóbbá válnak. A március 20-tól kötött személyi kölcsön szerzôdések esetében az OTP Bank fix (rögzített) kamatozást alkalmaz mind a forint, mind az euró alapú termék esetében. A fix kamat a futamidô elsô 12 törlesztôrészletére vonatkozik, és azt jelenti, hogy a 12 hónap során a szerzôdésben szereplô törlesztôrészleten a bank nem változtathat. A rögzített kamat az ügyfelek számára még kiszámíthatóbbá teszi a törlesztôrészletet: forint alapú kölcsön esetén egyáltalán nem, euró alapú kölcsön esetén pedig csak az árfolyamváltozás következtében változhat az elsô 12 törlesztôrészlet. A 13. törlesztôrészlettôl az ügyleti kamat forint alapú kölcsön esetén változtatható, euró alapú kölcsön esetén pedig az 1 havi Euribor-hoz kötötten változó lesz. Fontos azonban megemlíteni, hogy ha az ügyfél a rögzített kamatperiódus alatt elô- vagy végtörlesztést szeretne teljesíteni, azt csak díj ellenében teheti meg. Ugyanakkor a változtatható/változó kamatperiódusban történô elô-, végtörlesztés díjmentes a március 2-i törvényi változások következtében. A 13. törlesztôrészlettôl a forint alapú kölcsön ügyleti kamata változtatható, és két részbôl tevôdik össze: kamatból és kockázati felárból. Euró alapú kölcsön esetén a 13. törlesztôrészlettôl az ügyleti kamat változó, mely három részbôl: referencia kamatból, kamatfelárból és kockázati felárból áll. Az ügyleti kamat a hazai és a nemzetközi pénzpiaci tendenciákat követve az egyhónapos Euribor, mint referenciakamat változásával havonta változhat. Mind forint, mind euró alapú személyi kölcsön esetén a kamat/kamatfelár változtatása csak az OTP Bank által is elfogadott Magatartási kódex alapján kialakított, és az Üzletszabályzatban rögzített oklista alapján lehetséges. Az OTP Bank a személyi kölcsön esetében kockázati alapú árazást alkalmaz. A kockázati alapú árazás azt jelenti, hogy a bank a rendelkezésére álló információk alapján elvégzi az ügyfél adósminôsítését, majd ennek eredményeként meghatározza a fizetési kockázatának megfelelô kockázati felár mértékét. A kockázati felár minden ügyfél esetében már az induló fix kamathoz hozzáadásra kerül. Az OTP Személyi kölcsön nemcsak új hitel felvételére alkalmas, hanem továbbra is mûködik a személyi kölcsönre történô kiváltás lehetôsége: az ügyfél a már meglévô fogyasztási hitel termékeit egyetlen személyi kölcsönre cserélheti, illetve ráfolyósítás keretében mód van arra is, hogy kölcsöne futamidejét meghosszabbítva plusz, szabadon elkölthetô összeghez jusson. Személyi kölcsön mellé havi díjas törlesztési biztosítás is igényelhetô. A havi díjas törlesztési biztosítás olyan kiegészítô, a személyi kölcsön igénylésével egy idôben köthetô biztosítási szolgáltatás, amely munkanélküliség, balesetbôl vagy betegségbôl eredô keresôképtelenség, illetve betegségbôl eredô rokkantság esetén nyújt segítséget a kölcsön visszafizetésében.

2 Az elemzôi várakozásokat meghaladó éves eredmény 2009-ben az OTP Csoport összességében sikerrel kezelte az USA-ból kiindult, majd globálissá váló pénzügyi és hitelezési válság kihívásait és teljesítette a menedzsment elôzetes célkitûzéseit. Teljesítményével meghatározó mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a magyar pénzügyi szektor megôrizze stabilitását. A bank éves szinten 151,5 milliárd forintos konszolidált korrigált adózott eredményt ért el, ami mintegy 6 milliárd forinttal meghaladja az elôzetes elemzôi konszenzust. Éves szinten változatlanul stabil mûködési eredményének, ezen belül is erôs kamatbevételeinek és a folyamatosan érvényesülô költségkontrollnak köszönhetôen a bank a jelentôsen növekvô kockázati költségek ellenére is valamennyi negyedévét pozitív eredménnyel zárta. A válság negatív hatásait enyhítendô a bankcsoport 2009-ben aktívan részt vett az adósvédelmi programokban, emellett számos olyan intézkedést foganatosított, mely az átmenetileg fizetési nehézséggel szembesülô ügyfeleknek kínált segítséget. A válság ellenére 2009-ben az OTP Bank aktívan támogatta a hazai vállalati szektort, ennek keretében 248 milliárd forint értékben folyósított hitelt hazai kis-, közép- és nagyvállalatok részére, aminek eredményeképpen a mikro- és kisvállalkozói hitelállománya 5 százalékkal, közép- és nagyvállalati hitelállománya 8 százalékkal nôtt az árfolyamhatást kiszûrve 2008-hoz képest, miközben a bankrendszeré, az OTP Bank nélkül 8 százalékkal csökkent. A bevételek alakulásának fô mozgatója a kiváló nettó kamateredmény, mely éves szinten 18 százalékkal nôtt; a nettó díj- és jutalékbevételek gyakorlatilag megegyeztek a 2008-as értékkel. Az összbevételek 446 milliárd forintos értéke 20 százalékos éves növekedést jelent. A bruttó hitelállományon belül a legnagyobb részarányt továbbra is a retail hitelek képviselték (4.292 milliárd forint, 63 százalék), míg a corporate hitelportfólió (2.162 milliárd forint) ennél kisebb hányadot (31 százalék) jelentett. A gépjármû-finanszírozási hitelek állománya 387 milliárd forintot tett ki (6 százalék). A retail hitelállományon belül a jelzáloghitelek nagysága milliárd forint volt, a fogyasztási hiteleké pedig milliárd forint. A menedzsment szándékaival összhangban mind a jelzáloghiteleknél, mind a személyi hiteleknél jelentôsen nôtt a forinthitelek részaránya az új folyósításon belül (55 százalékra, illetve 96 százalékra). A betétállomány 2009-ben jelentôsen, 8 százalékkal bôvült. A retail megtakarítások állományának részét képzô lakossági kötvénykibocsátások továbbra is dinamikusan bôvültek: állományuk 2009-ben 179 milliárd forinttal nôtt és elérte a 237 milliárd forintos volument. Az OTP Csoport IFRS szerinti konszolidált tôkemegfelelési mutatója 0,6 százalékponttal javult a negyedév folyamán és év végére 17,5 százalékra emelkedett, az elsôdleges tôke nagysága 0,7 százalékponttal, 13,8 százalékra nôtt. Mindkét mutató lényegesen meghaladja a bank legfôbb versenytársainak hasonló mutatóit. Az IFRS konszolidált mérlegfôösszeg az elmúlt egy évben 4 százalékkal nôtt, nagysága elérte a milliárd forintot végén a szektor mérlegfôösszegén belül az OTP Csoport részaránya 24,4 százalékról 26,3 százalékra nôtt. A bankcsoport saját tôkéje 14 százalékos bôvüléssel egy év alatt milliárd forintra emelkedett, és a teljes mérleg 12,2 százalékát képviselte. Nemzetközi díj az OTP Magánnyugdíjpénztárnak A World Finance évente jutalmazza díjával a pénzügyi és üzleti világ kiemelkedô szereplôit tôl újdonságként a nyugdíjpénztári kategória is helyet kapott a magazin értékelésében évi nettó hozam OTP Magánnyugdíjpénztár 10 éves átlagos nettó hozam A jelöltek felállításáról és a díj odaítélésérôl neves pénzügyi szakújságírókból álló testület döntött. A magyarországi nyugdíjpénztári kategóriában figyelembe vették elsôsorban a pénztár pénzügyi stabilitását, a kockázatkezelési és vállalatvezetési megközelítéseket, az ügyféltájékoztatás hitelességét, a szolgáltatás, valamint a munkaerô fejlesztésére irányuló törekvéseket. Több hazai nyugdíjpénztár jelöltsége mellett mindezen szempontok alapján a World Finance az OTP Magánnyugdíjpénztárnak ítélte a év díját. Az OTP Magánnyugdíjpénztár kiemelkedô eredménnyel zárta az elmúlt évet, konzekvens befektetési politikájának köszönhetôen hozamai túlszárnyalták a tôkepiaci fellendülésnek köszönhetô várakozásokat is. A pénztár vagyona év végére meghaladta a 616,5 milliárd forintot; a pénztári befektetések piaci értéke a portfólióban 33,51%- kal, a portfólióban 21,72%-kal, míg a portfólióban 10,11%- kal növekedett. A magánnyugdíjpénztár mellett az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár is kiemelkedô hozamokkal zárta a tavalyi évet. A teljes pénztári szféra fellendülése jellemezte a tavalyi évet. Az elsô negyedévtôl roha- 10 éves vagyonnövekedési mutató 10,11% 21,72% 33,51% 7,27% 6,78% 5,48% 6,56% 5,33% 5,10% OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár évi nettó hozam 10 éves átlagos nettó hozam 10 éves vagyonnövekedési mutató 9,10% 22,45% 33,54% 7,18% 6,59% 5,36% 6,39% 6,99% 4,44% mosan emelkedtek a pénz- és tôkepiacok, akinek nem remegett meg a kezében a kártya, nem szállt ki az adott befektetési pozícióból, hanem bízott a hosszú távon nyerô stratégiában, nagyon jó hozamot tudott elérni. Azt tehát, hogy a pénztári szférán belül is kiemelkedô hozamokat értünk el, nagymértékben a konzekvens befektetési politikánknak köszönhetjük tette hozzá Nagy Csaba, az OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezetô igazgatója, aki az OTP MNYP indulása óta vezeti a pénztárat, és emellett a cégcsoport régiós leányvállalatainál is aktívan részt vett és vesz a helyi magánnyugdíjpénztárak elindításában. Eredményei mellett az OTP Pénztárak ügyfélbarát honlapjának és a hûséges nyugdíjpénztári tagoknak kialakított Platina Programnak is köszönheti, hogy mindmáig piacvezetô a nyugdíjpénztári szolgáltatások területén. Hazánkban a lakosság nagy része sajnos nem gondol arra, hogy idôskorában hogyan fogja megteremteni a pillanatnyi életszínvonalához hasonló anyagi körülményeket, ezért egy egyedülálló játékos programmal igyekszünk felhívni a tagok figyelmét az öngondoskodás fontosságára ben indítottuk útjára a Platina Programot (www.megerihozzanktartozni.hu), melyben sok száz ajándék mellett még olyan fôdíjaknak is örülhettek a nyertesek, mint egy személygépkocsi vagy öt, kétszemélyes Bali utazás. A játékban természetesen továbbra is értékes nyereményekkel értékeljük nyugdíjpénztári tagjaink hûségét mondta el a program kapcsán Iványi Ágnes, az OTP Pénztárak marketing menedzsere. 2

3 INTERJÚ DR. NAGY JÁNOSSAL A szakmai tudás fejlesztésének fontossága Dr. Nagy János a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát 1975-ben ban védte meg kandidátusi disszertációját, majd habilitált doktorrá nyilvánították ban egyetemi tanári kinevezést kapott, 1997-ben az MTA doktora lett és 2004 között a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának elsô elnöke, majd a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, 2002 és 2003 között, valamint 2004-tôl 2007-ig rektora volt tôl a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnöke. Jelenleg a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centrumának elnöke, intézetigazgató. Több száz publikáció mellett szerzôje az Európában egyedülálló Kukoricatermesztés címû könyvnek, amely angol és spanyol nyelven is megjelent. Munkásságát és tudományos eredményeit Szent-Györgyi Albertdíjjal, Széchenyi-díjjal és Socrates-díjjal is elismerték. A neves szakember az agrárium helyzetérôl nyilatkozott. A Debreceni Egyetem keretében milyen hagyományai, eredményei vannak az agrárszakemberek képzésének, milyen helyet foglal el az intézmény az agrár felsôoktatásban? A debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás több mint 140 éves hagyományokkal rendelkezik. Tudós szakemberek, tanárok közös akaratával 1868-ban nyitotta meg kapuit jogelôd intézményünk, a debreceni Országos Felsôbb Gazdasági Tanintézet, amely késôbb Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven nemzetközi hírnevet szerzett. Felelôsséggel gondolkodó eleink tudták, hogy csiszolt elmékre, jól felkészült mezôgazdákra van szükség a természet adta kincs, a föld mûveléséhez. A Debreceni Agrártudományi Egyetem a 70-es évektôl kezdve Európa-szerte elismert szakembereket adott a magyar agráriumnak. Az eltelt több mint 140 év alatt létrejött egy olyan korszerû intézmény, amely a Debreceni Egyetem részeként az ország egyik legnagyobb tudományos mezôgazdasági és vidékfejlesztési központjává vált. Az agrár-felsôoktatási intézmények rangsorában a debreceni mindig kiemelkedô helyen végez. Nemzetközi összehasonlításban milyennek ítéli az agrár-felsôoktatás helyzetét, a mezôgazdaságban dolgozó szakemberek felkészültségét? A magyar, ezen belül a debreceni agrár-felsôoktatás nemzetközi összehasonlításban is igen eredményes. Oktatási kapcsolataink hatékonyan mûködnek az Európai Unió országaival. Legújabb programunk alapján a FAO megrendelésére fejlôdô országok részére képzünk szakembereket, angol nyelven. Széles körû kapcsolatokkal rendelkezünk a kutatás terén is, tudományos eredményeink nemzetközileg elismertek. Az Erasmus és CEEPUS keretében hallgatóink külföldi részképzéseken vesznek részt, és Debrecen is egyre népszerûbb a külföldi hallgatók körében. Úgy gondolom, hogy ezek a példák jól tükrözik a mezôgazdasági képzés sikerességét. A mezôgazdaságban dolgozók felkészültségét a 70-es, 80-as években jól bizonyította az, hogy Magyarországon európai, sôt világszínvonalú mezôgazdaság mûködött, amelyben jelentôs szerepet játszott az agrár szellemi potenciál. Az agrárium, a környezetvédelem, a természetvédelem, az agrárgazdaságtan területén évente több száz, jól képzett mérnököt bocsájtunk ki, akik a munkahelyek visszajelzései szerint kiemelkedôen állják meg helyüket. Mikor, miért hozták létre az Agrár- és Mûszaki Tudományok Centrumát (DE AMTC)? A múlt század végén bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások átalakították a felsôoktatás szerkezetét, képzési rendszerét. A nemzetközi versenyképesség igényével született meg a Debreceni Egyetem, amely ma már 15 karával az ország legszélesebb képzési spektrumú felsôoktatási intézménye, hallgatóinak száma több mint 33 ezer. A Debreceni Egyetem keretén belül január 1-jén jött létre az Agrártudományi Centrum. Karai, intézetei és középiskolája szoros egységben szolgálják a többszintû oktatás, a kutatás és innováció, valamint a szaktanácsadás célkitûzéseit. Melyek a centrum keretében folyó kutatásfejlesztési munka és innováció fô irányai? Ebben az évben az agrár K+F+I stratégia keretében integráltuk a centrum karainak és kutatóintézeteinek kutatási programjait, amelyek magában foglalják a magyar mezôgazdaság elôtt álló legfontosabb feladatokat. Kiemelt projektjeink kapcsolódnak az európai uniós kutatási programokhoz is. A Klímaváltozás és az erre adandó válaszok címû programunk a szántóföldi növénytermesztésben és kertészetben megoldandó feladatokat tûzte ki célul. Az Egészséges táplálkozás címû program az egészséges növényi és állati termékek elôállítását alapozza meg. A Fenntartható agrárkörnyezet programunk a talaj, a víz és a levegô védelmével, a hulladékgazdálkodással foglalkozó kutatási tevékenységeket fogja össze. Az Állattenyésztés, állattartás, állatjólét címû program keretében végzett kutatások a precíziós állattenyésztés hatékonyságát szolgáló genetikai, takarmányozási és tartástechnológiai kutatásokat foglalják magukban. A Gazdálkodás, vidékfejlesztés programunk célja a lakosság helybentartása, az élhetô vidék megteremtése. Milyen hozzáadott értéket jelent a centrum életében, az oktatási és tudományos munkában a DE AMTC és az OTP Bank között a közelmúltban aláírt keretmegállapodás? A Debreceni Egyetem szinte valamennyi tudományágban folytat nemzetközileg is elismert kutatásokat. Az AMTC aktívan részt vesz a hazai agrár K+F+I stratégia kidolgozásában, valamint az európai uniós és hazai pályázatok, projektek sikeres megvalósításában. A centrum kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének döntô része a legsikeresebb vállalatok bevonásával történik. Az AMTC jelenleg 123 vállalattal áll szerzôdéses kapcsolatban, kutatási projektjeinkben, 11 konzorciumban 61 vállalat vesz részt. A DE AMTC és az OTP Bank által a közelmúltban aláírt keretmegállapodás rögzíti, hogy a két fél együttmûködik az agrár K+F projektek keretében végzett innovációs tevékenységekben közös eredmények elérése érdekében. Az OTP Bank támogatása a képzés piacosítását, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását biztosítja. Melyek a hazai agrárium legversenyképesebb területei, és mik a legfontosabb prioritások a teendôk között annak érdekében, hogy a mezôgazdaság hosszú távon dinamikusan fejlôdhessen? Minden ország agráriumát számos tényezô ismeretében és figyelembevételével kell felépíteni. Az elsô szempont az, hogy az adott növény- vagy állatfaj elôállításának megvannak-e az ökológiai feltételei, az adottságok lehetôvé teszik-e a színvonalas és hatékony termelést. Ma az eladhatóság, az elérhetô árak nagyobb súllyal szerepelnek a szektor méretének, intenzitásának meghatározásánál. Ezen túlmenôen a tradíciók, a lakosság megtartó képesség, a rendelkezésre álló feldolgozó kapacitás, a nemzetközi trendek és az Európai Unión belüli támogatási pozíciók mind fontos tényezôk a fejlesztés vonatkozásában. A magyar természeti adottságok lehetôséget nyújtanak a legfontosabb növénytermesztési ágazatoknak (kukorica, búza, napraforgó, repce) arra, hogy versenyképesen termeljenek. Az állattenyésztésben indokolt a viziszárnyas ágazat növelése, a sertés, a tejelô marha ágazat hatékonyságának fejlesztése, a húsmarha és juhágazat bôvítése. A kertészeti ágazat lemaradása jelentôs a kiváló adottságok ellenére is. A célkitûzések megvalósítása kiemelten igényli az agrár K+F támogatását és az innovációs eredmények hatékonyabb alkalmazását a gyakorlatban. Ön szerint miként lehetne erôsíteni az agrárium finanszírozhatóságát? A mezôgazdaság legnagyobb problémája az anyagi és szellemi alulfinanszírozottság. Nem állnak rendelkezésre kellô nagyságú források, lelassult a technológiák fejlesztése, valamint az új eljárások és a jobb genotípusok alkalmazása. Sajnos a csatlakozás elôtt számos lehetôséget nem használtunk ki. Egy bankhálózat hatékony mûködtetése mint ahogy erre számos példát találunk nyugat-európai országokban sokat jelentene a forrásgondok enyhítésében. Amennyiben folyamatosan versenyre kényszerítik a mezôgazdaságot más ágazatokkal szemben a szükséges tôke megszerzéséért, az mindig vesztes lesz, és nem indulhatnak el azok a fejlesztések, amelyek szükségesek lennének. Jelenleg a tôkeszegénység döntôen gátolja a szellemi tudás aktív és gyors felhasználását az ágazatok hatékonyabb mûködtetésében. (folytatás a 4. oldalon) 3

4 Egységes pénzforgalmi szabályozás az Európai Unió területén Új pénzforgalmi szabályozás lépett életbe Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban. A szabályozás fôbb elemeirôl és a bevezetésével járó változásokról Karvaly Tiborral, az OTP Bank fôosztályvezetôjével beszélgettünk. Új pénzforgalmi szabályok alapján teljesítik a nemzetközi fizetéseket november 1-jétôl. A változások mely elemeit tartja a legfontosabbnak? A hatályba lépett, európai uniós direktíván alapuló rendelkezéseket két nagy csoportba sorolhatjuk: az egyik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény általános, a mûködési keretekre, a szerzôdéskötésre, az elôzetes és utólagos tájékoztatásra vonatkozó elôírásait, a másik a Magyar Nemzeti Bank elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendeletében rögzített, a fizetési mûveletek teljesítésének gyakorlati részleteire vonatkozó szabályait tartalmazza. Ügyfeleink számára elsôsorban az utóbbiak jelentenek kézzel fogható változásokat. Ezen belül is kiemelt fontosságúak az Európai Gazdasági Térségen belüli fizetésekre vonatkozó külön rendelkezések, a teljesítési idôkre, értéknapokra és a tranzakciós összeg védelmére vonatkozó elôírások. Kézzel fogható változásokat említett. Melyek ezek? 30 ország viszonylatában, azok bármely pénznemében köteles a szolgáltató biztosítani, hogy az átutalt összeg legkésôbb a megbízás befogadását követô harmadik papíralapú megbízás esetén negyedik munkanapon jóváírásra kerüljön a kedvezményezett számláján. A fizetési mûveletek összege védelmet élvez, ami azt jelenti, hogy a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának gondoskodnia kell arról, hogy az átutalt összeg teljes egészében megérkezzék a kedvezményezett szolgáltatójához, a teljesítési, illetve elszámolási módtól függetlenül. Lényeges továbbá, hogy a kedvezményezett szolgáltatójának idôkorlát nélkül azzal az értéknappal kell a kedvezményezett rendelkezésére bocsátania a hozzá befolyt összegeket, amellyel azokat eredetileg megkapta. Az átutalt összeg védelme mit jelent? Ez azt jelenti, hogy sem a kedvezményezett, sem a megbízó nem szembesülhet elôre nem ismert díjlevonással, illetve utólagos költségelszámolással. Mindkét félnek kizárólag saját szolgáltatója elôre meghatározott, hirdetményben vagy megállapodásban rögzített díját kell megfizetnie. Ez a kötelezô teljesítési határidôkkel együtt nagyobb átláthatóságot, egyben biztonságot nyújt az ügyfeleknek. Díjak, határidôk, azonnali jóváírás: elsô ránézésre úgy tûnik, ezek hátrányosan érintik a bankokat. Saját díjtételeink lényegében változatlanok maradtak. Ugyanakkor a megbízások feldolgozásának idôbeli ütemezésére vonatkozó szabályok Újabb rangos elismerés március 4-én adták át az Év Bankkártyája 2009 díjat a Magyar Képzômûvészeti Egyetem Aulájában. A pályázatot a Magyar Képzômûvészeti Egyetem és a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövetsége hirdette meg immár harmadik alkalommal, a forgalomban lévô sorozatgyártású bank- és hitelkártya design témában. A pályázaton 8 bank vett részt 20 bankkártyával. A megmérettetés célja a kereskedelmi bankok közötti verseny serkentése a minél artisztikusabb, ízlésformálóbb bank- és hitelkártya-design elôtérbe helyezése érdekében. Nyolc bank pályázott az elismerésért: a Budapest Bank, a CIB, a Citibank, az FHB, a Magyar Cetelem Bank, az MKB, az OTP Bank miatt jelentôs informatikai fejlesztésekre került sor, munkafolyamatainkat hozzá kellett igazítanunk az új elvárásokhoz, emellett árfolyamjegyzési rendünket is módosítottuk. Ezek természetesen többlet ráfordításokat igényeltek. Az új elôírások gyakorlati vonatkozásainak egy része azonban nem ismeretlen számunkra: az OTP Bank 2008 januárjában az elsôk között csatlakozott a SEPA-hoz, az Egységes Euró Pénzforgalmi Övezethez, így az euróátutalások jelentôs részét régóta az új jogszabályokban elôírtakhoz hasonló feltételek mellett teljesítjük. Külföldi leánybankjaink révén pedig továbbra is egységesen elônyös feltételeket biztosítunk valamennyi érintett országban, függetlenül attól, hogy azok az EGT-n belül találhatók-e. Az eredeti értéknappal való jóváírás sem hoz jelentôs eltérést a bank eddigi gyakorlatától, hiszen az ügyfeleink javára fogadott átutalások döntô többségét eddig is az eredeti értéknappal írtuk jóvá a célszámlán. A változás a forgalom mindössze néhány százalékát érinti. Milyen hosszú távú elônyei vannak az új fizetési szabályozásnak? A nemzetközi fizetések több mint 80%-át egységes, jól meghatározott keretek között teljesítjük, annak biztos tudatában, hogy az érintett partnerbankok is hasonló szabályok szerint tevékenykednek. Ez lehetôvé teszi számunkra, hogy a legfontosabbra, a megbízható, minôségi szolgáltatásra és a versenyképességre irányíthassuk a figyelmünket. Ez pedig minden érintett számára egyértelmûen elônyös. és a Takarékbank. A zsûri elnöke Molnár Kálmán grafikusmûvész, egyetemi tanár volt. A bírálóbizottság további tagjai Felsmann Tamás, Gyárfás Tamás és Sára Ernô voltak. A díjakat Kônig Frigyes, a Magyar Képzômûvészeti Egyetem rektora és Molnár Kálmán adták át. Az év bankkártyája 2009 díjat az OTP Bank Master- Card Green kártyája, Az év bankkártya sorozata 2009 díjat pedig ugyancsak az OTP Bank nyerte az OTP Cafeteria, az OTP Master- Card Green és az OTP Maestro PayPass érintés nélküli bankkártyával. A szakmai tudás fejlesztésének fontossága (folytatás a 3. oldalról) Lesz-e, lehet-e Magyarország ismét Európa éléskamrája? A hetvenes, nyolcvanas években a magyar mezôgazdaság virágkorát élte, egyes ágazatai világszínvonalúak voltak. Az agráriumban megfelelô források álltak rendelkezésre, és gyorsabbak voltak az innovációs folyamatok. Az elmúlt két évtizedben a tôkehiány és számos egyéb tényezô (kényszervállalkozás, elaprózottság, termelési fegyelem csökkenése, apátia) miatt jelentôs visszaesés következett be a termelésben. Optimizmusra ad okot azonban, hogy ma is vannak olyan üzemek, vállalkozások kicsik, közepesek, nagyok egyaránt, amelyek alkalmazzák a kutatásfejlesztés eredményeit, és képesek jövedelmezôen termelni. Ahhoz azonban, hogy ez a folyamat gyorsan végbe tudjon menni, az agrárértelmiség tudását hasznosítani kell. Ennek elôfeltétele az agrár kutatóhelyek finanszírozásának javítása, stratégiai kutatások meghirdetése, és a létrejött eredmények gyakorlati hasznosításának elôsegítése. Akkor lehetünk sikeresek a nemzetközi agrárpiacon, ha olyan termékeket tudunk elôállítani, amelyek egyediek, csúcsminôséget jelentenek és valamilyen funkcionalitással rendelkeznek. Ez csak akkor sikerülhet, ha minél több szakmai tudást építünk termékeinkbe. A debreceni kutatók képesek végrehajtani ezt a nagy kihívást jelentô feladatot. 4

5 OTP Dupla Fix Plusz Alapok, Tartós Befektetési Számlára is A Tartós Befektetési Számla konstrukciók bevezetése az alapkezelôk számára is megteremti a rég várt lehetôséget, hogy hosszabb futamidejû termékekkel is megjelenhessenek a piacon. Ráadásul a hosszú távon elérhetô jó teljesítményt adóelônyökkel is lehet kombinálni mondta el Gáti László, az OTP Alapkezelô Zrt. marketing és értékesítési igazgatója. Milyen lehetôséget lát az OTP Alapkezelô a Tartós Befektetési Számla megjelenésében? A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) kiváló megtakarítási forma azoknak, akik kamat-, árfolyamnyereség- és osztalékadómentesen vagy kedvezményes adófizetés mellett szeretnének hosszabb, legalább 3 5 éves idôtávon forintban megtakarítani. Az értékpapírok így a befektetési jegyek elhelyezésére alkalmas Tartós Befektetési Értékpapírszámlán a befektetôk kialakíthatják, vagy akár kezelhetik is saját portfóliójukat. Alapjaink vezetô forgalmazója, az OTP Bank is elindította saját számlakonstrukcióját, így az elsô néhány hét kedvezô tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, olyan új alapot indítunk, amelyet kifejezetten TBSZ-en történô elhelyezésre ajánlunk. Régen vártunk már a lehetôségre, hogy olyan alapot hozhassunk létre, amely mögé a hosszú futamidô miatt igazán attraktív hozamok elérését is lehetôvé tevô befektetéseket állíthatunk. A kellôen hosszú táv ugyanis csökkenti a kockázatokat, a rövid távon elôforduló hozamingadozásokat. Mit lehet tudni az új alapokról? Új alapjainknak egyszerre több elvárásnak is meg kell felelniük. Az elsô ilyen feltétel a biztonság. A globális pénzügyi válság hatására a befektetôk ugyanis óvatossá váltak, emiatt manapság szinte alapkövetelmény a tôkevédelem. A második elvárás a fix hozamígéret. A befektetôi igényeknek így leginkább tôke- és hozamvédett alapokkal lehet eleget tenni, így mi is ilyen termékeket indítunk. Hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban? Az OTP Dupla Fix Plusz Alap április 16-ig, az OTP Dupla Fix Plusz II. Alap pedig április 19. és május 28. között jegyezhetô az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban. Mindkét alap december 15-ig tartó, a TBSZ-hez igazodó futamidôre jön létre. Tôkevédettek, lejáratkor a befektetôk mindenképp visszakapják jegyzéskor befizetett tôkéjüket. Futamidejük során két alkalommal is fizetnek 8%-8% fix hozamot, ami éves szinten 2,73%, illetve a második alap esetében 2,76% teljesítményt jelent. A hozamfizetések idôpontját szintén a TBSZ feltételeihez igazítottuk, és végére esnek. A cél persze, hogy a fix ígéreten felül minél magasabb további hozamot tudjunk elérni. Ennek érdekében az alapok származtatott eszközökön keresztül ígéretes feltörekvô régiók, a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacainak teljesítményébôl nyújtanak részesedést. Az így elérhetô többlethozam ezeknek a piacoknak a vezetô részvényeitôl függ, felsô korlát nélkül! Nem tartanak attól, hogy a hosszú futamidô elbizonytalanítja a befektetôket? Az alapok nyíltvégûek, vagyis a befektetési jegyek a jegyzést követôen is minden banki forgalmazási napon megvásárolhatóak és vissza is válthatóak. Ha tehát valaki a futamidô közben meggondolná magát, kedvezô visszaváltási jutalék mellett kiveheti pénzét. Annyi kockázata persze van, hogy a tôkevédelem ilyenkor nem érvényesíthetô, az kizárólag a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Én azonban úgy vélem, hogy a befektetôk többsége a TBSZ nyújtotta adóelônyöket ki fogja használni, és valóban az eddig megszokottnál hosszabb távra helyezi el pénzét. Euró Trend Életbiztosítás akár magasabb szintû biztosítási védelemmel Hazánkban is egyre többen szeretnék megtakarításaikat euróban tartani, még akkor is, ha jövedelmüket forintban kapják. Az Euró Trend Életbiztosítással erre már az euró magyarországi bevezetése elôtt lehetôség nyílik. Az euró alapú életbiztosítás megkötésével az ügyfelek az Euró Trend Életbiztosításhoz kifejlesztett korszerû eszközalapok közül választhatnak. A legújabb befektetési igényeknek megfelelôen az eszközalapok között megtalálhatóak olyan lehetôségek is, melyek a megújuló energiaforrásokra, a környezetvédelemre, vagy az idôsödô társadalom igényeinek kiszolgálására szakosodott vállalatok részvényeibe jelentenek befektetést. Az Euró Trend Életbiztosítást választók szabadon dönthetnek arról is, hogy a biztosítás díját euróban, forintban, esetleg más devizában fizetik. Az új euró alapú életbiztosítás áprilistól már az OTP Bank fiókjaiban is elérhetô. Az Euró Trend Életbiztosítás mellé immár kiegészítô biztosítások is megköthetôk, melyek segítségével az ügyfelek egyedi igényüknek megfelelôen magasabb szintû biztosítási védelmet is kialakíthatnak. Az Euró Trend Életbiztosítás mellé immár az OTP Bankban is elérhetô kiegészítô biztosítások Kiegészítô kockázati életbiztosítás E kiegészítô biztosítás megkötésével az Euró Trend Életbiztosítás haláleseti szolgáltatásának többszörösére növelhetô a biztosított halála esetén a kedvezményezettnek kifizetésre kerülô összeg. Díjfizetés átvállalására szóló kiegészítô biztosítás A biztosított halála esetén a biztosító magára vállalja a biztosítási díj fizetését a megtakarítási idôszakból hátralévô évekre, így biztosítva a kedvezményezettrôl való gondoskodást. Rettegett betegségek esetére szóló kiegészítô biztosítás A súlyos, az életvitelt alapvetôen megváltoztató betegségek bekövetkezése esetén a biztosító pótlólagos kifizetést teljesít, illetve a hátralévô megtakarítási tartamra átvállalja a díjfizetést. Kiegészítô rokkantsági biztosítás Amennyiben a biztosított teljesen és véglegesen munkaképtelenné válik, a kedvezményezett egyösszegû vagy folyamatos, akár élethosszig tartó anyagi segítségben részesül. Kiegészítô balesetbiztosítás A biztosított baleseti eredetû kórházi ápolása, baleseti rokkantsága vagy baleseti halála esetén a biztosítási összeg kifizetésre kerül a kedvezményezett, illetve a biztosított részére. Kórházi szolgáltatásokra szóló kiegészítô biztosítás Ha az ügyfél, mint biztosított kórházi ápolásra vagy mûtéti beavatkozásra szorul, napi térítéssel, illetve egyösszegû mûtéti támogatással enyhítheti a felépülés anyagi terheit. Keresôképtelenség esetére szóló jövedelemkiegészítô biztosítás Hosszabb keresôképtelenség esetén az ügyfél akár a betegállomány miatt kiesô teljes nettó jövedelmének erejéig napi térítés formájában anyagi segítséget kap. 5

6 A lakossági megtakarítási formák fejlôdése Az 1949-ben megalakult OTP Nemzeti Vállalat (OTP N. V.) alapvetô feladata lett a lakossági megtakarítások összegyûjtése. Ezt segítette a takarékosság népszerûsítése, majd a takarékossági napok megrendezése, a hozzájuk kapcsolódó akciók sorozata. Az alábbi írásban folytatjuk a megtakarítási termékek fejlôdésének áttekintését. Az OTP N. V ben átvette a takarékbélyegek és a takarékbetétkönyvek forgalmazását. A takarékbetétkönyvek közül a bemutatóra szólóakat az ezredfordulót követôen nevesíteni kellett és továbbra is forgalomban maradhattak. A takarékbélyegektôl a takarékbetétkönyvekig A takarékbélyegeket 1, 2 és 5 forintos címletekben bocsátották ki, célja a kisebb összegû megtakarítások rendszeres gyûjtése volt. Bizományosok segítségével elsôsorban a munkahelyeken értékesítették. A takarékbélyegeken a névérték mellett feltüntették a kibocsátás évét és hónapját. A takarékbélyegek gyûjtésére gyûjtôlapok szolgáltak. A takarékbélyeg a kibocsátást követô hónaptól a beváltást megelôzô hónapig kamatozott ben a diákok takarékosságra nevelése érdekében megjelent az iskolai takarékbélyeg, amelynek címletei kezdetben 50 fillér, 1, 2, 5 forint, majd a forint inflálódásával párhuzamosan a késôbbiekben 10, 20, 50 forint voltak. A takarékbélyegek gyûjtése az iskolai tanévhez igazodott. A gyûjtôlapon lévô összeg után az OTP kezdetben évi 1% kamatot fizetett, amelyet a késôbbiekben több alkalommal felemeltek. Az iskolai takarékosság népszerûsítését versenyekkel, külön jutalmakkal ösztönözték. Az iskolai takarékbélyegek értékesítése szeptember 1-jén megszûnt. A lassan bôvülô lakossági megtakarítások növelését segítette az évi 9. számú törvényerejû rendelet, amely rögzítette a takarékbetétek jogi garanciáit. Az OTP a látra szóló takarékbetétek után évi 3%, a 3 hónapra lekötött összegekre évi 5% kamatot fizetett. A kamatok mértékét 1988-ig jogszabály határozta meg. Ekkor annak megállapítása az OTP hatáskörébe került ben jelent meg a szelvényes takarékbetétkönyv, amely három részbôl állt, és 10 db. 10 forintos névértékû szelvényre tagolódott. A szelvényes takarékbetétkönyv bemutatóra szólt és a takarékpénztári fiókokban, postahivatalokban lehetett megvásárolni. A szelvényes takarékbetétet 10 forintos szelvényenként is lehetett beváltani. A betét összege a kibocsátást követô hónaptól a beváltást megelôzô hónapig kamatozott. A Szovjetunió példája nyomán február 1-jén vezették be a pénznyeremény betét konstrukciót, amelynél a megtakarított összeg után nem kamatot fizettek, hanem negyedévente az átlagbetét értékének meghatározott százalékát lehetett nyerni, 20% nyeremény-illeték levonásával. A pénznyeremény betétkönyvek utolsó sorsolását januárjában tartották. Átutalási betétkönyv, csekkszámla, KST 1951-ben jelent meg Budapesten, majd a nagyobb városokban az átutalási betétkönyv. A betétkönyv tulajdonosa csekken fizette be a megtakarított összeget, amelybôl megbízása alapján az OTP havonta teljesítette a közszolgáltatási díjak villany, gáz, lakbér, telefon és mások kifizetését. Kezdetben az átutalási megbízások teljesítése díjtalan volt, majd az elsô megbízás költsége 2 forint, a továbbiaké 1 1 forint lett. Az átutalási betétkönyv megtakarításra is alkalmas volt, a havi legalacsonyabb átlagos betét után évi 3% kamatot fizettek. A kisiparosok, kiskereskedôk, szabadfoglalkozásúak átutalási és megtakarítási számlájaként funkcionált a csekkszámla (folyószámla) betét között forgalmazták a takarékutalványokat, amelyek 50, 100, 200 és 500 forintos címletekben voltak megvásárolhatók, bemutatóra szóltak, de a befizetett összeg nem kamatozott. A takarékutalvány összegét bármikor takarékbetétkönyvre lehetett átváltani, vagy takarékbetétkönyvbe befizetni. A takarékossági formák körét 1954-ben a Kölcsönös Segítô Takarékpénztárak (KST) megjelenése bôvítette. A munkahelyen megalakított KSTcsoport a dolgozók, alkalmazottak helyi szervezeteként mûködött, rendszeres havi megtakarítást és a befizetett összegekbôl a tagok részére rövid futamidejû kölcsönök folyósítását tette lehetôvé. A felvehetô kölcsön összege legfeljebb a havi alapkereset fele lehetett és a futamidô 4 hónapig terjedhetett. A KST-k mûködését, ügyvitelét a területileg illetékes takarékpénztári fiók irányította és ellenôrizte. A KST-k száma 1960-ban 4.472, 1985-ben volt. A KST-k népszerûsége a kétszintû bankrendszer térnyerésével fokozatosan visszaszorult és a rendszerváltoztatás idôszakában megszûntek. Összefogás a csodalóért Megnyugtatóan rendezôdik Overdose sorsa, ugyanis a CIG Pannónia Életbiztosító Zrt., az EUROINVEST Zrt., a KÖZGÉP Zrt., a MOL Nyrt., az OTP Bank Nyrt. vásárolja meg az Overdose Vagyonkezelô Kft. 50 százalékos tulajdonrészét. Az errôl szóló megállapodást március 12-én írták alá. A társaságok vezetôi egyetértenek abban, hogy érdemes anyagi áldozatot hozni a nemzeti tradíciók megôrzéséért, amelyek egyike, a hazai lóversenyzés Széchenyi István koráig nyúlik vissza. Overdose tizenkét egymást követô gyôzelme a versenylovak veretlenségi örökranglistájának 12. helyére teszi, ezt a listát Kincsem, a csodakanca vezeti januárjában történt az Overdose Vagyonkezelô Kft. megalapítása, amelynek egyetlen apportált vagyona az alapításkor 1,5 milliárd forint értékû versenyló. E társaságból vásárol öt hazai befektetôi csoport egyenként 10 százalékos tulajdonrészt, a további ötven százalék tulajdonosa Mikóczy Zoltán. A megállapodás alapján bármilyen versenyen Overdose csak magyar színekben indulhat. Overdose promóciós és reklámjoga a tulajdonosokat illeti. Minden versenydíj-bevétel a társaságot ötven százalékban tulajdonló Mikóczy Zoltáné, aki ebbôl fedezi a ló tartását, versenyeztetését. A tulajdonosok között egyhangú szavazat szükséges a ló átruházásához, reklámjogának harmadik fél részére történô értékesítéséhez. Overdose tavasztól elindul a versenyszezonban, és a remények szerint sikeres és hosszú versenykarrier után, tehetséges leszármazottaival is fenntartja a magyar lóversenyzés elismertségét. Az öt befektetô társaság egyenkénti tízmilliós nagyságrendû hozzájárulásával ezt a nemes célt kívánja elôsegíteni és szolgálni. Kezdetleges technikai eszközök Az OTP munkatársai a megtakarítások, a hitelnyújtások, a törlesztések és más pénzügyi tranzakciók nyilvántartását, könyvelését hasonlóan a postahivatali, munkahelyi, pályaudvari kirendeltségekhez kézzel végezték. A mindennapi munkát megkönnyítô technikai eszközök köre az írógépekre, a mechanikus könyvelô gépekre, a kézi (tekerôs) szorzógépekre és a peremlyukkártyás (Hollerith) berendezésekre terjedt ki. Az ügyintézéshez, a nyilvántartási, könyvelési feladatok elvégzéséhez nyomdai úton elkészített nyomtatványok álltak rendelkezésre, amelyeket kevés kivételtôl eltekintve kézzel töltöttek ki. Az ügyfeleknek az ügyintézéshez személyesen meg kellett jelenniük abban a takarékpénztári fiókban, amelyben a takarékbetétkönyvet, az átutalási betétszámlát megnyitották, amelyik a takarékbélyeg-gyûjtô lapot kibocsátotta. Ügyintézésre a kézzel vezetett és csak az adott takarékpénztári fiókban, kirendeltségben rendelkezésre álló nyilvántartások miatt máshol nem volt lehetôség. A takarékbetétkönyvekben a betét és a kivét összegét kézírással (töltôtollal) vezették. A kamatokat a betétkönyv bemutatásakor évente egy alkalommal, szintén kézírással rögzítették. 6

7 A gyöngyösi bankfiók két díjat is nyert Az OTP Bank lett 2009-ben az év bankja és az év válságkezelô bankja a MasterCard Az év bankja versenyén, és a neves brit gazdasági szaklaptól, a The Bankertôl megkapta Az év bankja Magyarországon címet. Az országos és nemzetközi elismerés mellett a bank helyi közösségek körében is megbecsülésnek örvend: a gyöngyösi fiók a tavalyi évben két díjat is elnyert. Egyrészt a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Gyöngyös Város Önkormányzata díját, a Gyöngyös Város Gazdaságért Díjat, másrészt az OTP Bank fiókjai között meghirdetett pályázat keretében a Kiváló Bankfiók 2009 díjat. Hogyan sikerült 2009-ben a saját fiókkategóriájukban az OTP Bank legjobb fiókja címet elnyerni, kérdeztük dr. Jakab Zsoltot, az OTP Bank gyöngyösi fiókjának vezetôjét. A szakmai felkészültség mellett nagyon fontos a jó csapatszellem megteremtése. A rendszeres számonkérésen túl arra is törekszem, hogy partneri kapcsolatot alakítsak ki munkatársaimmal, odafigyeljek észrevételeikre, mert hosszú távon csak így lehet sikert elérni. Mi sokat beszélgetünk a fiókban, folyamatosan értékelve tevékenységünket, 3 4 havonta csapatépítô összejöveteleket rendezünk a Mátrában, de az ország különbözô városaiba is szervezünk közös kirándulásokat. A gyöngyösi fiók országos elsô helyezése elismerés a bank Északkelet-magyarországi Régiójának, és a fiók dolgozóinak, akik ezzel is bizonyították, hogy eredményesen dolgoznak. Természetesen ügyfeleink bizalma, támogatása, elégedettsége a díj odaítélésénél a tervek teljesítése mellett ez is fontos szempont volt, az esetlegesen felmerülô problémák közös, higgadt, az ügyfelek érdekeit figyelembe vevô megoldása nélkül nem lehetett volna kimagasló eredményeket elérni. Köszönjük az együttmûködést az ügyfeleinknek is, akikre a jövôben is számítunk. Nagyon jó érzés volt, amikor ügyfeleink elmondták, magukénak érzik ezt az elismerést, hiszen aktív részesei a sikernek és büszkék arra, hogy a gyöngyösi OTP fiókban intézik pénzügyeiket. Nekünk pedig felelôsségünk, hogy a jövôben is színvonalasan szolgáljuk ki ôket. Hogyan sikerült a tavalyi évben a Gyöngyös Város Gazdaságáért Díjat is elnyerniük? Milyen szempontokat vett figyelembe a város és a megyei kereskedelmi- és iparkamara a díj odaítélésekor? A banki elismerés után, ügyfeleink elismerését is megkaptuk, így teljes 2009 sikere. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a helyi önkormányzat indoklását idézve, fiókunk azért részesülhetett e megtisztelô díjban, mert a nehéz gazdasági helyzetben is eredményesen hozzájárult a helyi kis- és középvállalatok finanszírozásához. Közremûködésünkkel megbízhatóbbá, kiegyensúlyozottabbá vált számos helyi vállalkozás tevékenysége. Nyitott üzletpolitikánk támogatja a vállalkozások fejlesztési elképzeléseit, forrást biztosít a projektekhez, fejlesztésekhez, beruházásokhoz a gazdasági válság negatív tendenciái ellenére. Folyamatosan megújuló termékpalettánk a finanszírozható, mûködôképes gazdasági egységeket támogatja. Ugyanakkor a Széchenyi Kártya terjesztésében is aktív szerepet vállalunk. A pénzügyi kultúra fejlesztése területén végzett tevékenységünk elismerését is jelentette ez a díj. E téren kiváló partnereink voltak a város és a város környéki települések oktatási intézményei. A megkérdezett helyi és környékbeli vállalkozások elsô számú vezetôi, egyéni vállalkozók, polgármesterek jelentôs része az OTP Bank gyöngyösi fiókját jelölték meg, mint ahol magas szinten a legtöbb szakmai és gyakorlati segítséget kapják, fejlôdési lehetôséget biztosítanak terveik eléréséhez, napi ügyeik fióki intézésében pedig rendkívül pozitívak voltak a tapasztalataik 2009-ben. Gratulálok mindkét eredményükhöz, és hasonló elismeréseket kívánok Önöknek a 2010-es évre is. Munkatársaim nevében is köszönöm. Úgy gondolom, hogy az elnyert elismerések és a pozitív visszajelzések elôsegítik, hogy munkánkat továbbra is ügyfeleink megelégedésére végezzük. A nyár az jár Ahogy a tavaszi nap elsô sugarai áttörnek a felhôkön, bizakodunk, hogy a szürke, téli napokat jó néhány hónapra a hátunk mögött hagyva végre fellélegezhetünk: vége a télnek! Aki elôrelátó, már tavasszal válogat a jól megérdemelt pihenésre vagy éppen aktív kikapcsolódásra leginkább alkalmas úti célok között. Aki üdülést választ, annak Görögország lehet az elsô számú célpontja. A mínoszi kultúra bölcsôjeként ismert Kréta azoknak ajánlható, akik a napfürdôzés mellett az évezredes civilizációk örökségére is kíváncsiak. A helyiek vendégszeretete, az elbûvölô kisvárosok kikötôinek hangulata, a hatalmas szurdokok meghódítása és nem utolsósorban Zorba tánca garantálja a kellemes kikapcsolódást. Észak-Görögország kedvezô klímája, 1500 m fölé magasodó vadregényes hegyei, hosszan elnyúló, homokos és sziklás tengerpartjai, ízletes konyhája és üdülôhelyei tartalmas kikapcsolódást nyújtanak. Sarti és környékének buja növényvilága, eldugott, romantikus öblei, kiváló búvárhelyei miatt elsôsorban fiataloknak, az Olymposzi Riviéra széles, finomhomokos, lassan mélyülô tengerpartja pedig családosoknak ajánlott. Akik az egyéni utazást részesítik elônyben, azoknak a festôi szépségû Horvátország ideális úti cél. Mûemlékekben igen gazdag, az UNESCO világörökségi listáján 7 nevezetességgel büszkélkedhet, melyek közül az egyik a Plitvicei tavak, Horvátország legszebb és legismertebb nemzeti parkja. Tagolt tengerpartját több mint ezer Dubrovnik továbbra is vonzó kisebb-nagyobb sziget és számtalan öböl színesíti. Az Isztriai-félsziget, a Kvarner-öböl és Dalmácia a nyaralók, búvárkodni vágyók, horgászok számára nyújt pihenést. Az olasz adriai tengerpart szerelmesei Bibione, Caorle és Lido di Jesolo szálláshelyeit kereshetik fel. A napfürdôzés és strandolás mellett a kulturális látnivalók iránt érdeklôdôk számára is kiváló úti cél, hiszen a környék számos ember alkotta nevezetességben bôvelkedik: északon Velence, Verona, Padova, délen Ravenna és Bologna is elérhetô távolságban vannak. Akik kuriózumra vágynak, azoknak igazi különlegesség az olajfákkal, gyümölcsösökkel tarkított, csodálatos toszkán tájakon fekvô birtokok és kastélyszállások sora. Ha egy kicsit távolabbra kalandozunk és egy másik kultúrába szeretnénk bepillantást nyerni, akkor a Sínai-félsziget déli részén fekvô Sharm El Sheikh, a Vörös-tenger egyik legszebb üdülôhelye kiváló választás. Itt található a világ második legnagyobb összefüggô korallzátonya. A rendkívül változatos víz alatti élôvilág, a felszín alatt elterülô korallkertek között megbúvó ezernyi színben pompázó halak az idelátogatónak felejthetetlen élményeket nyújtanak. A sivatag, a Sínaihegyek vonulatai teveháton vagy jeeppel szervezett szafarikkal fedezhetôk fel. Különleges élményt jelent a Mózes-hegy megmászása, vagy az ôsi Szent Katalin kolostor megtekintése is. Akik szervezett keretek között szeretnék felfedezni a környezô országok látnivalóit, azok számtalan körutazó programból választhatnak, melyeken magyar idegenvezetôk kalauzolják az érdeklôdôket. Autóbuszos utazással az észak-olasz tóvidék, a Sorrentói-félsziget, Spanyolország, Csehország, Szlovénia, Lengyelország, Erdély, repülôgéppel Svájc, Provence, Portugália, Skócia, a görög-szigetek kínálnak ígéretes kikapcsolódást. Akik távolabbi országok iránt érdeklôdnek, azoknak Izrael, Oroszország, a Balti államok, Üzbegisztán és Azerbajdzsán tájainak és kulturális gyöngyszemeinek meglátogatását ajánljuk figyelmébe. A fly and drive programok közül Andalúzia, Portugália, Kalifornia, USA és Kanada úti célok a kötöttségek nélküli, szabadabb utazást elônyben részesítôknek nyújthatnak ideális kikapcsolódást. Az OTP Travel Utazási Iroda munkatársai készséggel állnak azok rendelkezésére, akik kedvet kaptak az utazáshoz. További úti célokról és ajánlatokról pedig a oldalon tájékozódhatnak az érdeklôdôk. 7

8 GÚNYOS VÁLLAL FORDÍTVA: CSERFA NEVETÉS EGYBE- ALKOTÁS TERMÉSE MARÓHA- 2 KÖZHELY, MÁSOLÓ- SZABOTT PÁROL, LEMEZ TÁST KIBÍR UJJÚ KABÁT 2 PUHÍT VAGY ÚGY!... NÖVÉNY (MELEGET KÍVÁN) ELTART, ÉLELMEZ KISLÁNY CSÜNG, FÜGG AMIKOR- RA VÁSÁRLÁS A -VE PÁRJA PETRONIUS, RÓMAI ÍRÓ MONDÁSA 1 LOGARIT- MUS, RÖV. TANUL KÖZRE- FOG ÉSSZEL FELFOG GYALO- GOS KATONA SZAK- SZÓVAL: KOPULA ÔSEI LAKÁSRA ALKAL- MAS ERÔSEN VÁGYA- KOZIK BABONÁZ LENÉZ, LEMÁSOL TÁBOR A FÖLD KÖZEPE TOLL (TÁJSZÓ) KÖLTSÉ- GES KÖZÖSSÉG EGYEDE HAJÓ- CSÚSZTATÓ ELÔADÓ, RÖV. 8 POCSOLYA (TÁJSZÓ) KANÁLLAL LESZED 1 TALLINN LAKÓJA CSOMÓT LAZÍT 7 EURÓPAI UNIÓ, RÖV. NYAK- MELEGÍTÔ ÉS ÍGY TOVÁBB, RÖV. HARCI JEL EFFÉLE VÁRAT MAGÁRA KÓRHÁZI OSZTÁLY FÖLÉNYES 3 ALATTO- MOS FALUVÉG ÓGÖRÖG HANGSOR CITROM NEDVE AJTÓN JELEZ CSERMELY A CSONT LATIN NEVE ISTÁLLÓ...BEREK, NÁDAK, EREK! HÁZ KÖRÜLI TELEK 5 FÚVÓS HANG- SZER MÉLYBE NYÚJTÓ A Bankó idei hatfordulós pályázatában a hat keresztrejtvény számozott négyzeteinek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrendjében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra vonatkozó megállapítást tartalmaz. A megfejtôk az így összeállított mondatot január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejtvényt helyesen megfejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. A keresztrejtvény fôsorainak megfejtôi között 5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki. Az áprilisi megfejtés beküldésének határideje: május 23. A megfejtéseket a következô címre küldjék: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Médiakommunikációs Osztály. Februári rejtvényünk helyes megoldása: A munka adja az alkotás tüzét. Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Hatyka Józsefné, Budapest XIII. ker.; Fukk Lászlóné, Miskolc; Angeli Sándor, Császártöltés; Olbricht István, Salgótarján; Harcos Péter, Budapest XIV. ker. A februári REJTVÉNYVIRÁG megoldása: SIMULÓ. A feladványt helyesen megfejtôk közül ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Nyári Vanessza, Szeged; Liener Györgyné, Budapest XIII. ker.; Nagy Vendel, Kiskundorozsma. Áprilisi feladványunk a LABIRINTUS. Keresse meg a legrövidebb utat a bejárat és a kijárat között! A megfejtést május 23-ig kérjük eljuttatni a szerkesztôségbe. A helyes megoldást beküldôk közül 3 nyertest sorsolunk ki. L A B I R I N T U S BANKÓ ÜGYFÉLMAGAZIN Ez a lap ajándék Önnek XVIII. évfolyam 2. szám, április Az OTP Bank Nyrt. ügyfeleknek szóló ingyenes kiadványa. Megjelenik kéthavonta. Felelôs szerkesztô: Karuczka Péter Szerkesztô: Horák Péter Szerkesztôség: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefon: Szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs kiadó: OTP Bank Nyrt. Készült: az Artemis Kft. gondozásában az Offset Nyomda Zrt.-ben F.v.: Gerhard Stocker igazgató 8

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN 2016. december 28. FŐ TÉMÁK: 1. A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA 2016-BAN 2. 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV JELLEMZŐI A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét 1. 2. KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét A jelen Kiemelt befektetői információk elnevezésű dokumentum a Felügyelet 4/2013. számú vezetői körlevele alapján készült. Hatályos:

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr)

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) CÉLOK a magyar export-szektor, kiemelten a kkv szektor versenyképességének erősítése az exportcélú beruházások,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek Fő témakörök Fővédnök: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Rt. vezérigazgatója Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Szabad felhasználású és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék Magánszemélyek részére A Magyarországi Zrt. 2011. november 23 -tól a jelen hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben Fő kérdések: 1. A központi költségvetés finanszírozása és az állampapírpiac helyzete 2010-ben. 2. A 2011. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka a Mester Kurzus betétek kamatozásának javítása. A kihirdetés időpontja:

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Bank Zrt. A Raiffeisen Bank Zrt. első negyedévi teljesítménye (nem konszolidált, IFRS adatok) Dia 1 Az üzleti expanzió alakulása Márc. / Márc. mérlegfőösszeg 1 263 607 1 584 954 1 679 669 33% ügyfél hitelek összesen

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben