OTP Személyi kölcsön fix kamatokkal az elsô 12 hónapra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Személyi kölcsön fix kamatokkal az elsô 12 hónapra"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, ÁPRILIS Együttmûködés a tudomány fejlôdéséért Keretmegállapodást kötött a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (DE AMTC) és az OTP Bank a két intézmény hosszú távú együttmûködésérôl. Az ötéves idôtartamra szóló, de meghosszabbítható Dr. Nagy János és Dr. Csányi Sándor írták alá a megállapodást együttmûködést szabályozó dokumentumot az egyetem részérôl Dr. Nagy János centrumelnök, a legnagyobb hazai hitelintézet részérôl Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató írta alá március 2-án Budapesten. A keretmegállapodás lehetôséget nyújt a két intézmény között a kölcsönösen elfogadott együttmûködési irányok rögzítésére, valamint a késôbbiekben konkrét megállapodások elôkészítésére. Az OTP Bank aktív közremûködôje az innovatív technológiákat alkalmazó, a minôségre és az élelmiszerbiztonságra egyaránt hangsúlyt fektetô mezôgazdasági tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztések finanszírozásának. A hitelintézet ugyanakkor fontosnak tartja a versenyképes, gyakorlatorientált képzést nyújtó oktatási tevékenység támogatását, amiben jelenleg is tevékeny részt vállal. A felek a keretmegállapodásban egyebek mellett rögzítették, hogy együttmûködnek az agrár K+F projektek keretében végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység hatékonyságának növelése, kölcsönös elônyök, közös eredmények elérése érdekében, továbbá elôsegítik új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazását. Az OTP Bank támogatja a DE AMTC karain folyó szakképzést, az agrárhagyományok ápolását, az agrárgazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi kutatások eredményeinek megismertetését. OTP Személyi kölcsön fix kamatokkal az elsô 12 hónapra Váratlan kiadások esetén, vagy ha nagyobb összegû, szabadon elkölthetô összegre lenne szükség, gyors segítséget jelenthet az ügyfeleknek az OTP Személyi kölcsön. Fontos, hogy a március 20-tól szerzôdött forint és a deviza alapú személyi kölcsönöknél az induló kamatot 12 hónapra rögzíti a bank, így az elsô évi törlesztôrészletek még kiszámíthatóbbá válnak. A március 20-tól kötött személyi kölcsön szerzôdések esetében az OTP Bank fix (rögzített) kamatozást alkalmaz mind a forint, mind az euró alapú termék esetében. A fix kamat a futamidô elsô 12 törlesztôrészletére vonatkozik, és azt jelenti, hogy a 12 hónap során a szerzôdésben szereplô törlesztôrészleten a bank nem változtathat. A rögzített kamat az ügyfelek számára még kiszámíthatóbbá teszi a törlesztôrészletet: forint alapú kölcsön esetén egyáltalán nem, euró alapú kölcsön esetén pedig csak az árfolyamváltozás következtében változhat az elsô 12 törlesztôrészlet. A 13. törlesztôrészlettôl az ügyleti kamat forint alapú kölcsön esetén változtatható, euró alapú kölcsön esetén pedig az 1 havi Euribor-hoz kötötten változó lesz. Fontos azonban megemlíteni, hogy ha az ügyfél a rögzített kamatperiódus alatt elô- vagy végtörlesztést szeretne teljesíteni, azt csak díj ellenében teheti meg. Ugyanakkor a változtatható/változó kamatperiódusban történô elô-, végtörlesztés díjmentes a március 2-i törvényi változások következtében. A 13. törlesztôrészlettôl a forint alapú kölcsön ügyleti kamata változtatható, és két részbôl tevôdik össze: kamatból és kockázati felárból. Euró alapú kölcsön esetén a 13. törlesztôrészlettôl az ügyleti kamat változó, mely három részbôl: referencia kamatból, kamatfelárból és kockázati felárból áll. Az ügyleti kamat a hazai és a nemzetközi pénzpiaci tendenciákat követve az egyhónapos Euribor, mint referenciakamat változásával havonta változhat. Mind forint, mind euró alapú személyi kölcsön esetén a kamat/kamatfelár változtatása csak az OTP Bank által is elfogadott Magatartási kódex alapján kialakított, és az Üzletszabályzatban rögzített oklista alapján lehetséges. Az OTP Bank a személyi kölcsön esetében kockázati alapú árazást alkalmaz. A kockázati alapú árazás azt jelenti, hogy a bank a rendelkezésére álló információk alapján elvégzi az ügyfél adósminôsítését, majd ennek eredményeként meghatározza a fizetési kockázatának megfelelô kockázati felár mértékét. A kockázati felár minden ügyfél esetében már az induló fix kamathoz hozzáadásra kerül. Az OTP Személyi kölcsön nemcsak új hitel felvételére alkalmas, hanem továbbra is mûködik a személyi kölcsönre történô kiváltás lehetôsége: az ügyfél a már meglévô fogyasztási hitel termékeit egyetlen személyi kölcsönre cserélheti, illetve ráfolyósítás keretében mód van arra is, hogy kölcsöne futamidejét meghosszabbítva plusz, szabadon elkölthetô összeghez jusson. Személyi kölcsön mellé havi díjas törlesztési biztosítás is igényelhetô. A havi díjas törlesztési biztosítás olyan kiegészítô, a személyi kölcsön igénylésével egy idôben köthetô biztosítási szolgáltatás, amely munkanélküliség, balesetbôl vagy betegségbôl eredô keresôképtelenség, illetve betegségbôl eredô rokkantság esetén nyújt segítséget a kölcsön visszafizetésében.

2 Az elemzôi várakozásokat meghaladó éves eredmény 2009-ben az OTP Csoport összességében sikerrel kezelte az USA-ból kiindult, majd globálissá váló pénzügyi és hitelezési válság kihívásait és teljesítette a menedzsment elôzetes célkitûzéseit. Teljesítményével meghatározó mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a magyar pénzügyi szektor megôrizze stabilitását. A bank éves szinten 151,5 milliárd forintos konszolidált korrigált adózott eredményt ért el, ami mintegy 6 milliárd forinttal meghaladja az elôzetes elemzôi konszenzust. Éves szinten változatlanul stabil mûködési eredményének, ezen belül is erôs kamatbevételeinek és a folyamatosan érvényesülô költségkontrollnak köszönhetôen a bank a jelentôsen növekvô kockázati költségek ellenére is valamennyi negyedévét pozitív eredménnyel zárta. A válság negatív hatásait enyhítendô a bankcsoport 2009-ben aktívan részt vett az adósvédelmi programokban, emellett számos olyan intézkedést foganatosított, mely az átmenetileg fizetési nehézséggel szembesülô ügyfeleknek kínált segítséget. A válság ellenére 2009-ben az OTP Bank aktívan támogatta a hazai vállalati szektort, ennek keretében 248 milliárd forint értékben folyósított hitelt hazai kis-, közép- és nagyvállalatok részére, aminek eredményeképpen a mikro- és kisvállalkozói hitelállománya 5 százalékkal, közép- és nagyvállalati hitelállománya 8 százalékkal nôtt az árfolyamhatást kiszûrve 2008-hoz képest, miközben a bankrendszeré, az OTP Bank nélkül 8 százalékkal csökkent. A bevételek alakulásának fô mozgatója a kiváló nettó kamateredmény, mely éves szinten 18 százalékkal nôtt; a nettó díj- és jutalékbevételek gyakorlatilag megegyeztek a 2008-as értékkel. Az összbevételek 446 milliárd forintos értéke 20 százalékos éves növekedést jelent. A bruttó hitelállományon belül a legnagyobb részarányt továbbra is a retail hitelek képviselték (4.292 milliárd forint, 63 százalék), míg a corporate hitelportfólió (2.162 milliárd forint) ennél kisebb hányadot (31 százalék) jelentett. A gépjármû-finanszírozási hitelek állománya 387 milliárd forintot tett ki (6 százalék). A retail hitelállományon belül a jelzáloghitelek nagysága milliárd forint volt, a fogyasztási hiteleké pedig milliárd forint. A menedzsment szándékaival összhangban mind a jelzáloghiteleknél, mind a személyi hiteleknél jelentôsen nôtt a forinthitelek részaránya az új folyósításon belül (55 százalékra, illetve 96 százalékra). A betétállomány 2009-ben jelentôsen, 8 százalékkal bôvült. A retail megtakarítások állományának részét képzô lakossági kötvénykibocsátások továbbra is dinamikusan bôvültek: állományuk 2009-ben 179 milliárd forinttal nôtt és elérte a 237 milliárd forintos volument. Az OTP Csoport IFRS szerinti konszolidált tôkemegfelelési mutatója 0,6 százalékponttal javult a negyedév folyamán és év végére 17,5 százalékra emelkedett, az elsôdleges tôke nagysága 0,7 százalékponttal, 13,8 százalékra nôtt. Mindkét mutató lényegesen meghaladja a bank legfôbb versenytársainak hasonló mutatóit. Az IFRS konszolidált mérlegfôösszeg az elmúlt egy évben 4 százalékkal nôtt, nagysága elérte a milliárd forintot végén a szektor mérlegfôösszegén belül az OTP Csoport részaránya 24,4 százalékról 26,3 százalékra nôtt. A bankcsoport saját tôkéje 14 százalékos bôvüléssel egy év alatt milliárd forintra emelkedett, és a teljes mérleg 12,2 százalékát képviselte. Nemzetközi díj az OTP Magánnyugdíjpénztárnak A World Finance évente jutalmazza díjával a pénzügyi és üzleti világ kiemelkedô szereplôit tôl újdonságként a nyugdíjpénztári kategória is helyet kapott a magazin értékelésében évi nettó hozam OTP Magánnyugdíjpénztár 10 éves átlagos nettó hozam A jelöltek felállításáról és a díj odaítélésérôl neves pénzügyi szakújságírókból álló testület döntött. A magyarországi nyugdíjpénztári kategóriában figyelembe vették elsôsorban a pénztár pénzügyi stabilitását, a kockázatkezelési és vállalatvezetési megközelítéseket, az ügyféltájékoztatás hitelességét, a szolgáltatás, valamint a munkaerô fejlesztésére irányuló törekvéseket. Több hazai nyugdíjpénztár jelöltsége mellett mindezen szempontok alapján a World Finance az OTP Magánnyugdíjpénztárnak ítélte a év díját. Az OTP Magánnyugdíjpénztár kiemelkedô eredménnyel zárta az elmúlt évet, konzekvens befektetési politikájának köszönhetôen hozamai túlszárnyalták a tôkepiaci fellendülésnek köszönhetô várakozásokat is. A pénztár vagyona év végére meghaladta a 616,5 milliárd forintot; a pénztári befektetések piaci értéke a portfólióban 33,51%- kal, a portfólióban 21,72%-kal, míg a portfólióban 10,11%- kal növekedett. A magánnyugdíjpénztár mellett az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár is kiemelkedô hozamokkal zárta a tavalyi évet. A teljes pénztári szféra fellendülése jellemezte a tavalyi évet. Az elsô negyedévtôl roha- 10 éves vagyonnövekedési mutató 10,11% 21,72% 33,51% 7,27% 6,78% 5,48% 6,56% 5,33% 5,10% OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár évi nettó hozam 10 éves átlagos nettó hozam 10 éves vagyonnövekedési mutató 9,10% 22,45% 33,54% 7,18% 6,59% 5,36% 6,39% 6,99% 4,44% mosan emelkedtek a pénz- és tôkepiacok, akinek nem remegett meg a kezében a kártya, nem szállt ki az adott befektetési pozícióból, hanem bízott a hosszú távon nyerô stratégiában, nagyon jó hozamot tudott elérni. Azt tehát, hogy a pénztári szférán belül is kiemelkedô hozamokat értünk el, nagymértékben a konzekvens befektetési politikánknak köszönhetjük tette hozzá Nagy Csaba, az OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezetô igazgatója, aki az OTP MNYP indulása óta vezeti a pénztárat, és emellett a cégcsoport régiós leányvállalatainál is aktívan részt vett és vesz a helyi magánnyugdíjpénztárak elindításában. Eredményei mellett az OTP Pénztárak ügyfélbarát honlapjának és a hûséges nyugdíjpénztári tagoknak kialakított Platina Programnak is köszönheti, hogy mindmáig piacvezetô a nyugdíjpénztári szolgáltatások területén. Hazánkban a lakosság nagy része sajnos nem gondol arra, hogy idôskorában hogyan fogja megteremteni a pillanatnyi életszínvonalához hasonló anyagi körülményeket, ezért egy egyedülálló játékos programmal igyekszünk felhívni a tagok figyelmét az öngondoskodás fontosságára ben indítottuk útjára a Platina Programot (www.megerihozzanktartozni.hu), melyben sok száz ajándék mellett még olyan fôdíjaknak is örülhettek a nyertesek, mint egy személygépkocsi vagy öt, kétszemélyes Bali utazás. A játékban természetesen továbbra is értékes nyereményekkel értékeljük nyugdíjpénztári tagjaink hûségét mondta el a program kapcsán Iványi Ágnes, az OTP Pénztárak marketing menedzsere. 2

3 INTERJÚ DR. NAGY JÁNOSSAL A szakmai tudás fejlesztésének fontossága Dr. Nagy János a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát 1975-ben ban védte meg kandidátusi disszertációját, majd habilitált doktorrá nyilvánították ban egyetemi tanári kinevezést kapott, 1997-ben az MTA doktora lett és 2004 között a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának elsô elnöke, majd a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, 2002 és 2003 között, valamint 2004-tôl 2007-ig rektora volt tôl a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnöke. Jelenleg a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centrumának elnöke, intézetigazgató. Több száz publikáció mellett szerzôje az Európában egyedülálló Kukoricatermesztés címû könyvnek, amely angol és spanyol nyelven is megjelent. Munkásságát és tudományos eredményeit Szent-Györgyi Albertdíjjal, Széchenyi-díjjal és Socrates-díjjal is elismerték. A neves szakember az agrárium helyzetérôl nyilatkozott. A Debreceni Egyetem keretében milyen hagyományai, eredményei vannak az agrárszakemberek képzésének, milyen helyet foglal el az intézmény az agrár felsôoktatásban? A debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás több mint 140 éves hagyományokkal rendelkezik. Tudós szakemberek, tanárok közös akaratával 1868-ban nyitotta meg kapuit jogelôd intézményünk, a debreceni Országos Felsôbb Gazdasági Tanintézet, amely késôbb Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven nemzetközi hírnevet szerzett. Felelôsséggel gondolkodó eleink tudták, hogy csiszolt elmékre, jól felkészült mezôgazdákra van szükség a természet adta kincs, a föld mûveléséhez. A Debreceni Agrártudományi Egyetem a 70-es évektôl kezdve Európa-szerte elismert szakembereket adott a magyar agráriumnak. Az eltelt több mint 140 év alatt létrejött egy olyan korszerû intézmény, amely a Debreceni Egyetem részeként az ország egyik legnagyobb tudományos mezôgazdasági és vidékfejlesztési központjává vált. Az agrár-felsôoktatási intézmények rangsorában a debreceni mindig kiemelkedô helyen végez. Nemzetközi összehasonlításban milyennek ítéli az agrár-felsôoktatás helyzetét, a mezôgazdaságban dolgozó szakemberek felkészültségét? A magyar, ezen belül a debreceni agrár-felsôoktatás nemzetközi összehasonlításban is igen eredményes. Oktatási kapcsolataink hatékonyan mûködnek az Európai Unió országaival. Legújabb programunk alapján a FAO megrendelésére fejlôdô országok részére képzünk szakembereket, angol nyelven. Széles körû kapcsolatokkal rendelkezünk a kutatás terén is, tudományos eredményeink nemzetközileg elismertek. Az Erasmus és CEEPUS keretében hallgatóink külföldi részképzéseken vesznek részt, és Debrecen is egyre népszerûbb a külföldi hallgatók körében. Úgy gondolom, hogy ezek a példák jól tükrözik a mezôgazdasági képzés sikerességét. A mezôgazdaságban dolgozók felkészültségét a 70-es, 80-as években jól bizonyította az, hogy Magyarországon európai, sôt világszínvonalú mezôgazdaság mûködött, amelyben jelentôs szerepet játszott az agrár szellemi potenciál. Az agrárium, a környezetvédelem, a természetvédelem, az agrárgazdaságtan területén évente több száz, jól képzett mérnököt bocsájtunk ki, akik a munkahelyek visszajelzései szerint kiemelkedôen állják meg helyüket. Mikor, miért hozták létre az Agrár- és Mûszaki Tudományok Centrumát (DE AMTC)? A múlt század végén bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások átalakították a felsôoktatás szerkezetét, képzési rendszerét. A nemzetközi versenyképesség igényével született meg a Debreceni Egyetem, amely ma már 15 karával az ország legszélesebb képzési spektrumú felsôoktatási intézménye, hallgatóinak száma több mint 33 ezer. A Debreceni Egyetem keretén belül január 1-jén jött létre az Agrártudományi Centrum. Karai, intézetei és középiskolája szoros egységben szolgálják a többszintû oktatás, a kutatás és innováció, valamint a szaktanácsadás célkitûzéseit. Melyek a centrum keretében folyó kutatásfejlesztési munka és innováció fô irányai? Ebben az évben az agrár K+F+I stratégia keretében integráltuk a centrum karainak és kutatóintézeteinek kutatási programjait, amelyek magában foglalják a magyar mezôgazdaság elôtt álló legfontosabb feladatokat. Kiemelt projektjeink kapcsolódnak az európai uniós kutatási programokhoz is. A Klímaváltozás és az erre adandó válaszok címû programunk a szántóföldi növénytermesztésben és kertészetben megoldandó feladatokat tûzte ki célul. Az Egészséges táplálkozás címû program az egészséges növényi és állati termékek elôállítását alapozza meg. A Fenntartható agrárkörnyezet programunk a talaj, a víz és a levegô védelmével, a hulladékgazdálkodással foglalkozó kutatási tevékenységeket fogja össze. Az Állattenyésztés, állattartás, állatjólét címû program keretében végzett kutatások a precíziós állattenyésztés hatékonyságát szolgáló genetikai, takarmányozási és tartástechnológiai kutatásokat foglalják magukban. A Gazdálkodás, vidékfejlesztés programunk célja a lakosság helybentartása, az élhetô vidék megteremtése. Milyen hozzáadott értéket jelent a centrum életében, az oktatási és tudományos munkában a DE AMTC és az OTP Bank között a közelmúltban aláírt keretmegállapodás? A Debreceni Egyetem szinte valamennyi tudományágban folytat nemzetközileg is elismert kutatásokat. Az AMTC aktívan részt vesz a hazai agrár K+F+I stratégia kidolgozásában, valamint az európai uniós és hazai pályázatok, projektek sikeres megvalósításában. A centrum kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének döntô része a legsikeresebb vállalatok bevonásával történik. Az AMTC jelenleg 123 vállalattal áll szerzôdéses kapcsolatban, kutatási projektjeinkben, 11 konzorciumban 61 vállalat vesz részt. A DE AMTC és az OTP Bank által a közelmúltban aláírt keretmegállapodás rögzíti, hogy a két fél együttmûködik az agrár K+F projektek keretében végzett innovációs tevékenységekben közös eredmények elérése érdekében. Az OTP Bank támogatása a képzés piacosítását, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását biztosítja. Melyek a hazai agrárium legversenyképesebb területei, és mik a legfontosabb prioritások a teendôk között annak érdekében, hogy a mezôgazdaság hosszú távon dinamikusan fejlôdhessen? Minden ország agráriumát számos tényezô ismeretében és figyelembevételével kell felépíteni. Az elsô szempont az, hogy az adott növény- vagy állatfaj elôállításának megvannak-e az ökológiai feltételei, az adottságok lehetôvé teszik-e a színvonalas és hatékony termelést. Ma az eladhatóság, az elérhetô árak nagyobb súllyal szerepelnek a szektor méretének, intenzitásának meghatározásánál. Ezen túlmenôen a tradíciók, a lakosság megtartó képesség, a rendelkezésre álló feldolgozó kapacitás, a nemzetközi trendek és az Európai Unión belüli támogatási pozíciók mind fontos tényezôk a fejlesztés vonatkozásában. A magyar természeti adottságok lehetôséget nyújtanak a legfontosabb növénytermesztési ágazatoknak (kukorica, búza, napraforgó, repce) arra, hogy versenyképesen termeljenek. Az állattenyésztésben indokolt a viziszárnyas ágazat növelése, a sertés, a tejelô marha ágazat hatékonyságának fejlesztése, a húsmarha és juhágazat bôvítése. A kertészeti ágazat lemaradása jelentôs a kiváló adottságok ellenére is. A célkitûzések megvalósítása kiemelten igényli az agrár K+F támogatását és az innovációs eredmények hatékonyabb alkalmazását a gyakorlatban. Ön szerint miként lehetne erôsíteni az agrárium finanszírozhatóságát? A mezôgazdaság legnagyobb problémája az anyagi és szellemi alulfinanszírozottság. Nem állnak rendelkezésre kellô nagyságú források, lelassult a technológiák fejlesztése, valamint az új eljárások és a jobb genotípusok alkalmazása. Sajnos a csatlakozás elôtt számos lehetôséget nem használtunk ki. Egy bankhálózat hatékony mûködtetése mint ahogy erre számos példát találunk nyugat-európai országokban sokat jelentene a forrásgondok enyhítésében. Amennyiben folyamatosan versenyre kényszerítik a mezôgazdaságot más ágazatokkal szemben a szükséges tôke megszerzéséért, az mindig vesztes lesz, és nem indulhatnak el azok a fejlesztések, amelyek szükségesek lennének. Jelenleg a tôkeszegénység döntôen gátolja a szellemi tudás aktív és gyors felhasználását az ágazatok hatékonyabb mûködtetésében. (folytatás a 4. oldalon) 3

4 Egységes pénzforgalmi szabályozás az Európai Unió területén Új pénzforgalmi szabályozás lépett életbe Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban. A szabályozás fôbb elemeirôl és a bevezetésével járó változásokról Karvaly Tiborral, az OTP Bank fôosztályvezetôjével beszélgettünk. Új pénzforgalmi szabályok alapján teljesítik a nemzetközi fizetéseket november 1-jétôl. A változások mely elemeit tartja a legfontosabbnak? A hatályba lépett, európai uniós direktíván alapuló rendelkezéseket két nagy csoportba sorolhatjuk: az egyik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény általános, a mûködési keretekre, a szerzôdéskötésre, az elôzetes és utólagos tájékoztatásra vonatkozó elôírásait, a másik a Magyar Nemzeti Bank elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendeletében rögzített, a fizetési mûveletek teljesítésének gyakorlati részleteire vonatkozó szabályait tartalmazza. Ügyfeleink számára elsôsorban az utóbbiak jelentenek kézzel fogható változásokat. Ezen belül is kiemelt fontosságúak az Európai Gazdasági Térségen belüli fizetésekre vonatkozó külön rendelkezések, a teljesítési idôkre, értéknapokra és a tranzakciós összeg védelmére vonatkozó elôírások. Kézzel fogható változásokat említett. Melyek ezek? 30 ország viszonylatában, azok bármely pénznemében köteles a szolgáltató biztosítani, hogy az átutalt összeg legkésôbb a megbízás befogadását követô harmadik papíralapú megbízás esetén negyedik munkanapon jóváírásra kerüljön a kedvezményezett számláján. A fizetési mûveletek összege védelmet élvez, ami azt jelenti, hogy a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának gondoskodnia kell arról, hogy az átutalt összeg teljes egészében megérkezzék a kedvezményezett szolgáltatójához, a teljesítési, illetve elszámolási módtól függetlenül. Lényeges továbbá, hogy a kedvezményezett szolgáltatójának idôkorlát nélkül azzal az értéknappal kell a kedvezményezett rendelkezésére bocsátania a hozzá befolyt összegeket, amellyel azokat eredetileg megkapta. Az átutalt összeg védelme mit jelent? Ez azt jelenti, hogy sem a kedvezményezett, sem a megbízó nem szembesülhet elôre nem ismert díjlevonással, illetve utólagos költségelszámolással. Mindkét félnek kizárólag saját szolgáltatója elôre meghatározott, hirdetményben vagy megállapodásban rögzített díját kell megfizetnie. Ez a kötelezô teljesítési határidôkkel együtt nagyobb átláthatóságot, egyben biztonságot nyújt az ügyfeleknek. Díjak, határidôk, azonnali jóváírás: elsô ránézésre úgy tûnik, ezek hátrányosan érintik a bankokat. Saját díjtételeink lényegében változatlanok maradtak. Ugyanakkor a megbízások feldolgozásának idôbeli ütemezésére vonatkozó szabályok Újabb rangos elismerés március 4-én adták át az Év Bankkártyája 2009 díjat a Magyar Képzômûvészeti Egyetem Aulájában. A pályázatot a Magyar Képzômûvészeti Egyetem és a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövetsége hirdette meg immár harmadik alkalommal, a forgalomban lévô sorozatgyártású bank- és hitelkártya design témában. A pályázaton 8 bank vett részt 20 bankkártyával. A megmérettetés célja a kereskedelmi bankok közötti verseny serkentése a minél artisztikusabb, ízlésformálóbb bank- és hitelkártya-design elôtérbe helyezése érdekében. Nyolc bank pályázott az elismerésért: a Budapest Bank, a CIB, a Citibank, az FHB, a Magyar Cetelem Bank, az MKB, az OTP Bank miatt jelentôs informatikai fejlesztésekre került sor, munkafolyamatainkat hozzá kellett igazítanunk az új elvárásokhoz, emellett árfolyamjegyzési rendünket is módosítottuk. Ezek természetesen többlet ráfordításokat igényeltek. Az új elôírások gyakorlati vonatkozásainak egy része azonban nem ismeretlen számunkra: az OTP Bank 2008 januárjában az elsôk között csatlakozott a SEPA-hoz, az Egységes Euró Pénzforgalmi Övezethez, így az euróátutalások jelentôs részét régóta az új jogszabályokban elôírtakhoz hasonló feltételek mellett teljesítjük. Külföldi leánybankjaink révén pedig továbbra is egységesen elônyös feltételeket biztosítunk valamennyi érintett országban, függetlenül attól, hogy azok az EGT-n belül találhatók-e. Az eredeti értéknappal való jóváírás sem hoz jelentôs eltérést a bank eddigi gyakorlatától, hiszen az ügyfeleink javára fogadott átutalások döntô többségét eddig is az eredeti értéknappal írtuk jóvá a célszámlán. A változás a forgalom mindössze néhány százalékát érinti. Milyen hosszú távú elônyei vannak az új fizetési szabályozásnak? A nemzetközi fizetések több mint 80%-át egységes, jól meghatározott keretek között teljesítjük, annak biztos tudatában, hogy az érintett partnerbankok is hasonló szabályok szerint tevékenykednek. Ez lehetôvé teszi számunkra, hogy a legfontosabbra, a megbízható, minôségi szolgáltatásra és a versenyképességre irányíthassuk a figyelmünket. Ez pedig minden érintett számára egyértelmûen elônyös. és a Takarékbank. A zsûri elnöke Molnár Kálmán grafikusmûvész, egyetemi tanár volt. A bírálóbizottság további tagjai Felsmann Tamás, Gyárfás Tamás és Sára Ernô voltak. A díjakat Kônig Frigyes, a Magyar Képzômûvészeti Egyetem rektora és Molnár Kálmán adták át. Az év bankkártyája 2009 díjat az OTP Bank Master- Card Green kártyája, Az év bankkártya sorozata 2009 díjat pedig ugyancsak az OTP Bank nyerte az OTP Cafeteria, az OTP Master- Card Green és az OTP Maestro PayPass érintés nélküli bankkártyával. A szakmai tudás fejlesztésének fontossága (folytatás a 3. oldalról) Lesz-e, lehet-e Magyarország ismét Európa éléskamrája? A hetvenes, nyolcvanas években a magyar mezôgazdaság virágkorát élte, egyes ágazatai világszínvonalúak voltak. Az agráriumban megfelelô források álltak rendelkezésre, és gyorsabbak voltak az innovációs folyamatok. Az elmúlt két évtizedben a tôkehiány és számos egyéb tényezô (kényszervállalkozás, elaprózottság, termelési fegyelem csökkenése, apátia) miatt jelentôs visszaesés következett be a termelésben. Optimizmusra ad okot azonban, hogy ma is vannak olyan üzemek, vállalkozások kicsik, közepesek, nagyok egyaránt, amelyek alkalmazzák a kutatásfejlesztés eredményeit, és képesek jövedelmezôen termelni. Ahhoz azonban, hogy ez a folyamat gyorsan végbe tudjon menni, az agrárértelmiség tudását hasznosítani kell. Ennek elôfeltétele az agrár kutatóhelyek finanszírozásának javítása, stratégiai kutatások meghirdetése, és a létrejött eredmények gyakorlati hasznosításának elôsegítése. Akkor lehetünk sikeresek a nemzetközi agrárpiacon, ha olyan termékeket tudunk elôállítani, amelyek egyediek, csúcsminôséget jelentenek és valamilyen funkcionalitással rendelkeznek. Ez csak akkor sikerülhet, ha minél több szakmai tudást építünk termékeinkbe. A debreceni kutatók képesek végrehajtani ezt a nagy kihívást jelentô feladatot. 4

5 OTP Dupla Fix Plusz Alapok, Tartós Befektetési Számlára is A Tartós Befektetési Számla konstrukciók bevezetése az alapkezelôk számára is megteremti a rég várt lehetôséget, hogy hosszabb futamidejû termékekkel is megjelenhessenek a piacon. Ráadásul a hosszú távon elérhetô jó teljesítményt adóelônyökkel is lehet kombinálni mondta el Gáti László, az OTP Alapkezelô Zrt. marketing és értékesítési igazgatója. Milyen lehetôséget lát az OTP Alapkezelô a Tartós Befektetési Számla megjelenésében? A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) kiváló megtakarítási forma azoknak, akik kamat-, árfolyamnyereség- és osztalékadómentesen vagy kedvezményes adófizetés mellett szeretnének hosszabb, legalább 3 5 éves idôtávon forintban megtakarítani. Az értékpapírok így a befektetési jegyek elhelyezésére alkalmas Tartós Befektetési Értékpapírszámlán a befektetôk kialakíthatják, vagy akár kezelhetik is saját portfóliójukat. Alapjaink vezetô forgalmazója, az OTP Bank is elindította saját számlakonstrukcióját, így az elsô néhány hét kedvezô tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, olyan új alapot indítunk, amelyet kifejezetten TBSZ-en történô elhelyezésre ajánlunk. Régen vártunk már a lehetôségre, hogy olyan alapot hozhassunk létre, amely mögé a hosszú futamidô miatt igazán attraktív hozamok elérését is lehetôvé tevô befektetéseket állíthatunk. A kellôen hosszú táv ugyanis csökkenti a kockázatokat, a rövid távon elôforduló hozamingadozásokat. Mit lehet tudni az új alapokról? Új alapjainknak egyszerre több elvárásnak is meg kell felelniük. Az elsô ilyen feltétel a biztonság. A globális pénzügyi válság hatására a befektetôk ugyanis óvatossá váltak, emiatt manapság szinte alapkövetelmény a tôkevédelem. A második elvárás a fix hozamígéret. A befektetôi igényeknek így leginkább tôke- és hozamvédett alapokkal lehet eleget tenni, így mi is ilyen termékeket indítunk. Hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban? Az OTP Dupla Fix Plusz Alap április 16-ig, az OTP Dupla Fix Plusz II. Alap pedig április 19. és május 28. között jegyezhetô az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban. Mindkét alap december 15-ig tartó, a TBSZ-hez igazodó futamidôre jön létre. Tôkevédettek, lejáratkor a befektetôk mindenképp visszakapják jegyzéskor befizetett tôkéjüket. Futamidejük során két alkalommal is fizetnek 8%-8% fix hozamot, ami éves szinten 2,73%, illetve a második alap esetében 2,76% teljesítményt jelent. A hozamfizetések idôpontját szintén a TBSZ feltételeihez igazítottuk, és végére esnek. A cél persze, hogy a fix ígéreten felül minél magasabb további hozamot tudjunk elérni. Ennek érdekében az alapok származtatott eszközökön keresztül ígéretes feltörekvô régiók, a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacainak teljesítményébôl nyújtanak részesedést. Az így elérhetô többlethozam ezeknek a piacoknak a vezetô részvényeitôl függ, felsô korlát nélkül! Nem tartanak attól, hogy a hosszú futamidô elbizonytalanítja a befektetôket? Az alapok nyíltvégûek, vagyis a befektetési jegyek a jegyzést követôen is minden banki forgalmazási napon megvásárolhatóak és vissza is válthatóak. Ha tehát valaki a futamidô közben meggondolná magát, kedvezô visszaváltási jutalék mellett kiveheti pénzét. Annyi kockázata persze van, hogy a tôkevédelem ilyenkor nem érvényesíthetô, az kizárólag a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Én azonban úgy vélem, hogy a befektetôk többsége a TBSZ nyújtotta adóelônyöket ki fogja használni, és valóban az eddig megszokottnál hosszabb távra helyezi el pénzét. Euró Trend Életbiztosítás akár magasabb szintû biztosítási védelemmel Hazánkban is egyre többen szeretnék megtakarításaikat euróban tartani, még akkor is, ha jövedelmüket forintban kapják. Az Euró Trend Életbiztosítással erre már az euró magyarországi bevezetése elôtt lehetôség nyílik. Az euró alapú életbiztosítás megkötésével az ügyfelek az Euró Trend Életbiztosításhoz kifejlesztett korszerû eszközalapok közül választhatnak. A legújabb befektetési igényeknek megfelelôen az eszközalapok között megtalálhatóak olyan lehetôségek is, melyek a megújuló energiaforrásokra, a környezetvédelemre, vagy az idôsödô társadalom igényeinek kiszolgálására szakosodott vállalatok részvényeibe jelentenek befektetést. Az Euró Trend Életbiztosítást választók szabadon dönthetnek arról is, hogy a biztosítás díját euróban, forintban, esetleg más devizában fizetik. Az új euró alapú életbiztosítás áprilistól már az OTP Bank fiókjaiban is elérhetô. Az Euró Trend Életbiztosítás mellé immár kiegészítô biztosítások is megköthetôk, melyek segítségével az ügyfelek egyedi igényüknek megfelelôen magasabb szintû biztosítási védelmet is kialakíthatnak. Az Euró Trend Életbiztosítás mellé immár az OTP Bankban is elérhetô kiegészítô biztosítások Kiegészítô kockázati életbiztosítás E kiegészítô biztosítás megkötésével az Euró Trend Életbiztosítás haláleseti szolgáltatásának többszörösére növelhetô a biztosított halála esetén a kedvezményezettnek kifizetésre kerülô összeg. Díjfizetés átvállalására szóló kiegészítô biztosítás A biztosított halála esetén a biztosító magára vállalja a biztosítási díj fizetését a megtakarítási idôszakból hátralévô évekre, így biztosítva a kedvezményezettrôl való gondoskodást. Rettegett betegségek esetére szóló kiegészítô biztosítás A súlyos, az életvitelt alapvetôen megváltoztató betegségek bekövetkezése esetén a biztosító pótlólagos kifizetést teljesít, illetve a hátralévô megtakarítási tartamra átvállalja a díjfizetést. Kiegészítô rokkantsági biztosítás Amennyiben a biztosított teljesen és véglegesen munkaképtelenné válik, a kedvezményezett egyösszegû vagy folyamatos, akár élethosszig tartó anyagi segítségben részesül. Kiegészítô balesetbiztosítás A biztosított baleseti eredetû kórházi ápolása, baleseti rokkantsága vagy baleseti halála esetén a biztosítási összeg kifizetésre kerül a kedvezményezett, illetve a biztosított részére. Kórházi szolgáltatásokra szóló kiegészítô biztosítás Ha az ügyfél, mint biztosított kórházi ápolásra vagy mûtéti beavatkozásra szorul, napi térítéssel, illetve egyösszegû mûtéti támogatással enyhítheti a felépülés anyagi terheit. Keresôképtelenség esetére szóló jövedelemkiegészítô biztosítás Hosszabb keresôképtelenség esetén az ügyfél akár a betegállomány miatt kiesô teljes nettó jövedelmének erejéig napi térítés formájában anyagi segítséget kap. 5

Világhitel négy devizanemben. meghatározását, irányítani kívánják a havi törlesztôrészlet alakulását. Változtatható devizanemek

Világhitel négy devizanemben. meghatározását, irányítani kívánják a havi törlesztôrészlet alakulását. Változtatható devizanemek Az OTP Bank ügyfélmagazinja XV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2007. OKTÓBER Világhitel négy devizanemben A hitelfelvételeknél Magyarországon is a jelzálog alapú hitelek dominálnak, ami növeli a bankrendszer, és ezen

Részletesebben

Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk

Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2009. OKTÓBER www.otpbank.hu ÚJ BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biztos kézben Az OTP Bank a MasterCard -dal együttmûködésben elsôként alkalmazza

Részletesebben

betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció

betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. FEBRUÁR A bizalom hatvan éve a jövôért Pénzügytörténeti eseményre került sor 60 évvel ezelôtt: 1949. március 1-jén létrejött az Országos Takarékpénztár

Részletesebben

Magyarország legértékesebb védjegye

Magyarország legértékesebb védjegye Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2008. OKTÓBER Magyarország legértékesebb védjegye A legértékesebb hazai védjegy az OTP Bank, olvasható a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján. A Magyar

Részletesebben

HA KARÁCSONY, AKKOR ÁRUHITEL

HA KARÁCSONY, AKKOR ÁRUHITEL 2004. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK! HA KARÁCSONY, AKKOR ÁRUHITEL A karácsonyi ajándékvásárlás idején a lap immár

Részletesebben

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 2006. június OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap rövid távú, akár néhány napos pénzek elhelyezésekor is versenyképes, kiszámítható hozamot

Részletesebben

Akciók, kedvezmények, ajánlatok

Akciók, kedvezmények, ajánlatok 2006. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK. Akciók, kedvezmények, ajánlatok Az OTP Bank novemberben és decemberben a korábbi

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVIII. Évfolyam, 4. szám, 2010. augusztus A forinthitelezés bôvülése lendületet adhat a lakáspiacnak Az ingatlanpiaci ár- és forgalomesés elérte a mélypontját, és már a fellendülés

Részletesebben

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek 2006. április Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek Az OTP Bank a piacon egyedülálló szolgáltatást nyújt az ingatlanfedezetű hitelek körében: a svájci frank alapú lakás- és jelzálog típusú hitelekre

Részletesebben

SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában

SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában 2006. október SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában Az energia gazdaságos, ésszerű felhasználását előirányzó Szemünk Fénye Program finanszírozására 2006. augusztus 23-án

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

2006. augusztus. Vonzó és népszerű a Blue. Presztízsértékű a Gold. Első helyen a partnerek között. A legjobb kártyakibocsátónak járó díj

2006. augusztus. Vonzó és népszerű a Blue. Presztízsértékű a Gold. Első helyen a partnerek között. A legjobb kártyakibocsátónak járó díj 2006. augusztus Sikeres stratégiai partnerség az American Express és a bank között Jelentős üzleti sikert hozott az American Express bankkártyáinak magyarországi bevezetése: egy év alatt valamivel több

Részletesebben

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron.

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron. Tíz év a tőzsdén A hazai és külföldi befektetők 1995. augusztus 10-én kereskedhettek először az OTP Bank részvényeivel, illetve Globális Letéti Igazolásaival (GDR) Budapesten, Londonban és Luxemburgban.

Részletesebben

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások 2004. augusztus Új attraktív termékek és innovatív ok Devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 55% Az OTP Bankcsoport piaci részesedése a háztartások lakáscélú hiteleiből Az OTP Bank tovább

Részletesebben

csr vállalati felelősségvállalási jelentés

csr vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 magas szintű ügyfélkiszolgálás pénzügyi kultúra fejlesztése szakértő munkatársak 4 OTP BANK VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI

Részletesebben

Éves jelentés 2011. Magyarország

Éves jelentés 2011. Magyarország Éves jelentés 2011 Éves jelentés 2011 Magyarország Éves jelentés 2011 A Raiffeisen Bank konszolidált fôbb mutatói Tartalom A Raiffeisen Bank konszolidált fôbb mutatói euróban A pénzben kifejezett ek millió

Részletesebben

csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011

csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 OTP Önkéntes Program stabilitás Európa egyik legstabilabb bankja munkahelymegőrzés nőtt a foglalkoztatottak

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 5. szám, 2011. október www.otpbank.hu Takarékossági Világnap A világ takarékpénztárainak 1924 októberében Milánóban rendezett nemzetközi konferenciáján Európa,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. október az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal A Takarék Alapkezelő Hírei 4. oldal Befektetési üzletág a Kinizsi Banknál 8. oldal Villants a kártyáddal! 10.

Részletesebben

Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu

Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Elnöki köszöntő Tisztelt Tisztségviselőink, Ügyfeleink, Partnereink! Hagyománnyá vált Nálunk az elmúlt gazdasági évről szóló Éves Jelentés

Részletesebben

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK ÉVES JELENTÉS 2012 TARTALOM Egy hazai bank a Takarékszövetkezeti Integráció sikeréért 4 Fő pénzügyi adatok 5 Az Elnök vezérigazgató üzenete 6 A Felügyelőbizottság Elnökének üzenete 10 Tulajdonosi háttér

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben