Amire minden kereszténynek tudni kell a választ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amire minden kereszténynek tudni kell a választ"

Átírás

1 Amire minden kereszténynek tudni kell a választ 1Pe 3:15-16 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tõletek a bennetek levõ reménységrõl, szelídséggel és félelemmel: 1Pe 3:16 Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevõket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Biztos vagyok benne, hogy minden egyes keresztény szembesül azzal a problémával hogy amikor bizonyságot tesz, vagy csak valaki egyszerűen érdeklődik, olyan kérdések merülnek fel amire nem egyszerü, vagy csak nehézkes a válasz. Ezek a kérdések a legtöbb esetben nem pusztán provokáció céljából merülnek fel (még ha néhány tudatlan keresztény úgy is érzi), hanem tényleg olyan kérdések amiket megválaszolva nem csak a hitünket fejezhetjük ki, hanem az igazságot elmondva másokat is megmenthetünk a kárhozattól. (Hatalmas tévedés és babona az hogy a rosszak kerülnek a a pokolba a jók meg a mennybe. Valójában ez igaz a bibliai értelembe vett rossz és jó esetében, de a hitetlen vagy vallásos emberek körében ez a fogalom teljesen mást jelent. Először is minden ember aki az ádámi fajból származik, (ember), automatikusan a pokolba (alvilág/hádész) kerül. (Nem vagyunk egyformán bűnösek mint pl Néró, Hitler, Sztálin vagy Lenin, de senki sem üti meg azt a szintet hogy tökéletessége révén a mennybe mehessen. Erről valójában nem tehetünk Ádám bukásával ebbe az állapotba születtünk bele, ilyen a természetünk ezért nem vagyunk ALKALMASSAK Istennel való közösségre. A szívünk állapota megromlott és Bibliai értelemben nem vagyunk jók, hanem rosszak. Mindegy hogy mit teszünk, mit mondunk a szívünk indulatai gonoszak, mert az egész emberiség a gonoszságba vesztegel. Ebből az állapotból mentett meg minket Jézus aki kifizette értünk a váltságdíjat, meghalt helyettünk és ezért elérhetővé vált a mennyek az emberiség számára. Ehhez azonban ujjá kell születni, az ujjászületés nélkül ez lehetetlen. Aki ujjászületett azt Isten Jézuson keresztül nézi és Jézus igazságát tulajdonítja nekik. Ezek jók, Isten szemében a többiek azonban a rosszak kategóriájába esnek.) Természetesen a keresztény életet élve és gyakorolva egyre több és egyre nehezebb kérdésekre is tudjuk a választ, és nem várható el egy ma megtért kereszténytől az az ismeret mint aki már évek óta gyakorló keresztény. Vannak azonban olyan kérdések amit egy frissen megtért kereszténynek is érteni és tudni a kell, különben a megtérése nem tudatos, nem logikus hanem vagy érzelmi hatásra, vagy más kényszerítő körülmény hatására történt. Sok úgynevezett okos ember, saját kútfőből válaszolhat ezekre a kérdésekre, de ha ezek a válaszok nem egyeznek meg a Bibliai felfogással/ szellemiséggel akkor ezeknek a válaszoknak sem elméleti sem gyakorlati haszna sincs. Az ilyen válaszok megtéveszthetik a kezdő keresztényt vagy Istent nem ismerő embereket, de nekünk tudni kell hogy mi (valójában ki) az igazság. Kezdő kérdések: 1. Mi a megtérés? A megtérés azt jelenti hogy valaki megfordult azon az úton amin eddig haladt. (Elmentem a boltba és megtértem : Azt jelenti hogy ójra itthon vagyok) A

2 megtérés bibliai értelme az hogy az ember felismeri hogy bűnei miatt eltávolodott Istentől és megbánván az elkövetett bűnt elhagyván azt Istenhez közeledik. Megtérés tehát nem más mint a bűn felismerése, annak bevallása, és az attól való elfordulás. Szintén megtérés amikor az ember felismeri hogy rosz irányban haladt eddig (az élete) és 180º-os fordulatot tesz hogy a helyes irányba haladjon tovább. A megtérés Jézus halála és feltámadása miatt lehetséges, mert ő kifizette a büneink miatti csapást így mi ingyen megtisztulhatunk a bűneinkből. 2. Miért van szükség megtérésre? Megtérés, bűnbánat nélkül nem lehet Istenhez közeledni. Az első megtérés az amikor felismerjük hogy Jézus a megváltó aki meghallt érettünk és feltámadt, aki az Atya Isten fia, akiben ha hiszünk és megvalljuk üdvösségünk lesz. 3. Mi a megtérés és újjászületés között a különbség? Az újjászületés az amikor először tiszta szívből megtérünk. Ha az újjászületés után bűnt követünk el akkor abból ismét meg lehet térni de ujjászületni csak egyszer lehet. Az ujjászületést nem lehet meg nem történté tenni, de az üdvösséget el lehet veszteni, persze nem véletlenül hanem készakarva. Ujjászületés nélkül nem lehet belépni (beleszületni) Isten országba, így az az első kötelező lépés. Azok az emberek akik nem születtek ujjá azok nem születtek Istentől, vagyis továbbra is a bukott ádámi fajhoz tartoznak, és tekintet nélkül arra hogy mennyire is erőlködnek útjuk a pokolba vezet. Egyedól Jézusban való hit az ami megmentheti az embert a kárhozattól. 4. Mi a megtérő ima lényege? A megtérő ima lényege az ember saját elhatározásából, saját hatalmából történő kijelentése vagy megvalláse. Istenhez irányoló beszéd amely végén az ember bünbocsánatot, örök életet kap és új teremtéssé válik ujjá születik. 5. Mi a bűn? A bűn engedetlenség Istennel szemben. Minden amire Isten azt mondja hogy jó az jó ami szerinte rossz az a rossz. Nekünk ezt el kell fogadnunk és egyet kell értenünk vele. Amikor nem hiszünk Istennek akkor olyan cselekedeteket végzünk amire Ő azt mondta hogy az rossz. A bűn zsoldja a halálm aki bűnt követ el az fizetséget kap és az a bűn fizetsége hogy a bűnös halált kap. 6. Mit kell hogy tartalmazzon a megtérő ima? Rengeteg féle megtérő ima lehetséges, a legtöbbször valaki után imádkozunk vagy saját szavainkkal fejezük ki hogy meg akarunk térni. Az első megtérő ima mindenképpen kell hogy tartalmazza: Jézus áldozatának elfogadását és a hitet abban hogy ő halt meg helyettünk.rom 10:9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol. Bűnbánatot és bűntől való elfordulást: Lukács 24:47 Kijelentést hogy ezentúl Isten gyermekeként fogunk élni. Rom 8:16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 7. Kell-e hit a megtérésre? Igen. Róma 10:9.. és szívedben hiszed,.. 8. Meg lehet-e térni egyedül? Igen. Feltételei: Hit, megtérés (büntől való elfordulás) megvallás. 9. Mi történik a megtéréskor? A megtéréskor Isten az ember szellemét ujra teremti, és az ember szívébe (az ember szív az emberi személyiség központja), beköltözik

3 és állandó lakos lesz a Szentszellem, Isten szelleme. Ekkor a testünk, ami a bukott emberi természettel van ellátva a szent szellem temploma lesz. 10. Mik a következő (fontos és ajánlott) lépések a megtérés után? 1. Olvasni a bibliát ami Isten beszéde. 2. Csatlakozni egy teljes evangéliumi keresztény közöséghez, akik szó szerint hisznek a bibliában. 3. Megérteni és saját akaratból megkeresztelkedni (bemerítkezni) vizben és szentszellemben 11. Mik a keresztény fejlődésében a legnagyobb akadályok? Istennel való kommunikáció ima hiánya, bibliaolvasás hiánya, igei keresztény közösség hiánya, szeretlenség, büszkeség, megkötözöttségek (alcohol, kábítószer, pornográfia, szerencsejátéktól való függőség stb stb. ) rossz társaságok. 12. Ki Jézus, ki az Atya, ki a Szentszellem? Az Atya a teremtő Isten aki az egész univerzumot teremtette. Jézus az Isten beszéde ami emberi formát vett fel, aki eljött hogy megváltson bennünket. Szent szellem az Isten saját szelleme, aki éltet minden élőt. A Szentszellemnek nincsen teste, de van személyisége, akarata és érzelme. Ez a három személy gyakorlatilag egy. Mindíg öszhangban és teljes egyetértésben vannak egymással. I Móz 1 : Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság. Isten monda, vagyis kibocsájtotta a szavát ami az ige aki Jézusban emberi testet vett fel. Joh 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 13. Hol van most Jézus, az Atya, a Szentszellem? Jézus a menyben van az Atya jobbján üll. Rom 8:34 Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sõt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk: Col 3:1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, 1Pe 3:22 A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erõk. Az Atya a menyben van a trónszéken Jézus balján. Rev 4:2 És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben; A Szentszellem itt van a földön: Act 2:2 És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. Az ujjászületett hívőkben lakik: Act 2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. A Szentszellem nem jön a mennyekből hiába is várják sokan mert nem ott van hanem itt a földön.a gyógyulások nem a menyből jönnek hanem az itt lévő Isten országából ami köztünk és bennünk van, a Szentszellem által. 14. Mi a biblia? A Biblia Isten leírt beszéde. Kb 40 ember írta le de a szerzője maga Isten. Az első és az utolsó író között kb 1500 év telt el. 66 könyvet tartalmaz 39 Ószövetség és 27 Újszövetségi könyvet.

4 Haladó kérdések: 1. Honnan tudjuk hogy a Biblia igaz? Ami biblia Isteni eredetét bizonyítja az az igazságtartalma, az egysége, az hogy nem emberi hanem Isten szempontok alapján írodott (nem ember hanem Isten központú), történelmileg és archeológiailag cáfolhatatlan, a csodák és a beteljesedett proféciák matematikai lehetetlenség ellenére beteljesültek. Akik hisznek benne ugyanazokat a dolgokat tapasztalják meg világszerte egymástól függetlenül, gyógyulások, ujjászületés, nyelveken szólás. 2. Mi a vér szerepe a megváltásban? Zsidó 9:22.Vérontás nélkül nincs bünbocsánat. III Móz 17:11 A vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Az Ószövetségben a bikák és tulkok vére hozott engesztelést de mivel ezek álat vér voltak nem hoztak tartós bünbocsánatot, évente meg kelett ismételni. Jézus vére azonban emberi vér volt, és ez már megelelő váltság volt az egész emberiség vétkeiért. Az emberi élet és az őt tartalmazó vér korrupt lett a benne lévő bűn miatt. Isten természete olyan hogy a bűnt nem tudja elviselni azzal nem tud közösséget vállalni, ezért az Ószövetségben az ember a bűntelen állati vér mögé rejtözőtt. Mivel az állati vér alacsonyabb rendű mint az emberi vér hiszen az állati élet alacsonyabb rendű mint az emberi élet, ezért csak ideig óráig volt alkalmas a bűn elfedésére. (Amikor megszáradt és a benne lévő élet eltünt, már semi haszna sem volt). Jézus azonban az életet nem Ádámon keresztül kapta hanem a Szentszellemen keresztül. Az emberi bűnös élet mindíg az Apától származik méghozzá a spermium hordozza, az anya csak inkubátorként adja a petesejtet. Jézusnak nem volt földi apja igy az Isteni büntelen élet volt a vérében. (Más tanításokkal/tanítokkal szemben azonban kijelentem hogy Istennek nincs vére, mert a vér anyagi eredető dolog, ami az életet hordozza. Isten nem véráttömlesztést adott Ádámnak, hanem az élet lehelletét (szellemet) lehelt az orrába, így lett az ember élő lélekké. Ádám akárcsak a testben megjelent Jézus (az utolsó Ádám, akivel egy ujabb faj jelenik meg a földön), büntelen állapotban született. Mivel Jézus nem bukott el egyetlen egyszer sem, az Ő vére nem tartalmazott bűnt és így alkalmassá vált hogy Isten ezen a véren keresztül ujra közösségbe lépjen az emberiséggel. Joh 20:17 Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Roma 5:9,Efézus 1:7, 2:13, Kolosse 1:14,2 Zsid 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Zsid 9:14, 1ö:19, 13:12,20 Rev 1:5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az

5 elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által, Mi a bor és a kenyér szerepe az Úrvacsorán? A kenyér Jézus fizikai teste, a bor pedig az ő vére. Jézus nem hazudott amikor Ő azt mondta hogy : Mat 26:28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek bocsánatára. Akkor nem metaforát mondott hanem egyszerüen az igazat. A bornak és a kenyérnek a lényege az úrvacsorán nem a fizikai megjelenése hanem az a tény hogy ezek Jézus tényleges teste és vére. Ugyanazt a hatást érik el ezek az anyagok mint Jézus fizikai teste és vére. Mik ezek? Jézus a testé lett ige. Az Ő teste az Isten beszéde ami táplálék. Nem csak kenyérrel él az ember. Vegyétek, egyétek; ez az én testem. Az Ő vére pedig ital. A szövetség vére ami elmosta a bünöket, ami engesztelést szerzett. Sokan mint valami szimbolumot tekintenek a kenyérre és a borra de hogy Isten és Jézus ezt mennyire nem így gondolja: 1Co 11:23 Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek elõtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 1Co 11:24 És hálákat adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 1Co 11:25 Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. 1Co 11:26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. 1Co 11:27 Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 1Co 11:28 Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérbõl, és úgy igyék abból a pohárból, 1Co 11:29 Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. 1Co 11:30 Ezért van ti köztetek sok erõtlen és beteg, és alusznak sokan. Keresztény körökben magyarországon az terjedt el, hogy azért betegek meg erőtlenek a keresztények mert nem úrvacsoráznak, de ha meg nézzük az ok okozati összefüggést akkor it azt látjuk hogy a méltatlan evés és ívás okozza az ítéletet, mert vétkeznek az Úr teste és vére ellen. Gondoljátok hogy Jézus szimbolumokért hozta volna ezt az ítéletet, aki a saját szavai alapján nem ítél senkit? Joh 8:15 Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. Joh 8:16 De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, a ki küldött engem. Joh 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;

6 Mi a szerepe Jézus vérének? Engesztelés, a bünök lemosása. Az Ószövetségben a zállati vér csak elfedte, eltakarta a büneinket, Jézus vere azonban teljesen elmosta azokat, hogy teljesen büntelenül állhassunk az Atya elött. Ahogy közösségünk van ezzel a vérrel, a benn lévő élettel van közösségünk. Magasabb rendű annyival, hogy nincsen benne bűn, de attól még emberi vér. Az atyánál nincs vér, ezért kelett a krisztusnak az Igének emberi formát ölteni hogy legyen tiszta bűntelen vér. A vérevést azért tíltotta meg Isten hogy az alacsonyabb rendű élettel ne alacsonyítsuk le magunkat. Jézus vére azonban magasabb rendű ezért alkalmas a fogyasztásra. Mivel a mi vérünk még az ujjászületés után is ádámi vér, az előállításában az ádámi test (a mi fizikai testünk ami még megváltásra vár ) vesz részt, ezért a vérátömlesztés senkit sem alacsonyít le vagy emel föl méltatlanul. Amikor Pál a vértől való tartozkodásról beszélt egyértelmő volt hogy állati vérről van szó, abban az időben nem volt divat az emberevés a közelkeleten, igy az emberi vérrel való közösség szóba sem jöhetett. Az emberi vérrel való életmentés nem ütközik parancsolatban a vérátömlesztéstől való tartózkodás és így az élet megmentésének elmulasztása nem más mint a betű szerinti értelmezés, ami tudjuk hogy Rom 7:6 Most pedig megszabadultunk a törvénytõl, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betû óságában. 2Co 3:6 A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betûé, hanem léleké; mert a betû megöl, a lélek pedig megelevenít. 3. Mi Jézusnak a teste? 1.Táplálék.2 Maga az egyház. Col 1:24 Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részérõl betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Õ testéért, a mi az egyház; 4. Mi a szerepe Jézus testének? Jézus teste az az emberi test ami által az isten mag a földre jött. Jézus testének megtörése és büntetése a betegségek, és korságok legyőzését a mi testünk fizikai gyógyulását okozza. Jézus a tesében vitte fel a büneninket a keresztfára és odaszegezte őket. Jézus lejött de a bűn ott maradt Jézus teste az egyház. A földön a Szentszellemel betöltött hívők ősszessége cselekszik és gyakorolja a hatalmat az ördög felett. Az egyház építi Isten királyságát itt a földön és rombolja az ördög országát. Jézus teste táplálék a szellemünk számára. 5. Meddig tartott az Ószövetség, mikor kezdődött az Újszövetség? Nem a malakiás könyv végéig hanem egészen addig amig Jézus meg nem kötötte az újszövetséget a saját vérével. Jézus feltámadása az újszövetség érvénybelépésének a kezdetete. Jezus volt az utolsó Ószövetségi proféta, és Ő az első Újszövetségi is. Ennel fogva az evangéliumokban való Jézus vagy a tanítványok által végzet gyógyítások, csodák, démonűzések mind mind az Ószövetségben történtek. Akkor még senki sem született ujjá, a tanítványok átruházott hatalommal voltak képesek gyógyítani és gonosz szellemeket üzni. 6. Mi az egyház? Az egyház az ujjászületett szentek közössége, felekezet vagy gyülekezeti hovatartozás nélkül. Valaki vagy az egyházban van vagy azon kívül. Egyik felekezetnek sincs privilégiuma a többivel szemben, ha Isten országában vagy akkor mindegy hogy melyik gyülekezetbe jársz. Természetesen vannak

7 gyülekezetek ahol jobb a tanítás a dicséret és gyorsabban lehet elérni a felnött kort a Krisztusban. Isten nem fog elérzékenyülni attól hogy te pl az X.Y gyülekezetbe jártál. Olyan ez mintha felvennének a legjobb pilóták csapatába. Senkit sem fog érdekelni hogy melyik ovodába végeztél. 7. Mi az egyház szerepe? Az egyház szerepe hogy folytassa Jézus munkáját, rombolja az ördög munkáját, az igazság és az evangélium hirdetésével feltartoztassa a sötétséget, embereket mentsen a pokolból. Az egyház nem tör világi hatalomra, mert a világi hatalomnak nem része, attól elkülönül és azt minden területen felülhaladja. Ismeretben, tudásban, gazdagságban, egészségben mindenben az élet minden területén. Lásd az utolsó oldalt a : 8. Mi Jézus utasítása az Őt követők számára? Mat 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! Mar 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerõsítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen! Luk 24:46 És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: És prédikáltatni az õ nevében a megtérésnek és a bûnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtõl elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erõvel. 9. Mi az emberi létezés értelme/célja? Isten az első embert jókedvéből ferfiúnak és nőnek teremtette. Kétnemű lény volt amíg Isten el nemválasztotta a két nemet. Megalkotta Ádámból kivett bordából Évát. Isten Ádámot azért teremtette mert közösségben, barátságban akart lenni vele. Ez Isten természete, a közösség és a szeretet megnyilvánulás a teremtésben. Ádám elbukott inkább hit az ördögnek mint Istennek és ebben a bukott állapotban nemzette az első gyermekeit, Káint, Ábelt. Születtek még más lányokés fiak, és a megölt Ábel helyet megszületett Séth. Mi mindannyian Séth-től származunk. Isten szereti a bukott embert és tervet

8 készített a megmentésére Jézus Krisztus által. Isten akarat hogy minden ember megtérjen és vele szoros közösségben legyen, ahogy annak idején Ádám is szoros kapcsolatban volt Istennel még a bukás előtt. Az embrek megmentése ma az egyház feladata. Mindenkit meg kell menteni az ördög kezéből és ez csak egyesével történhet. Az emeberek szívében isten speciális képességeket/vágyakat, célokat, elhívást helyezett hogy ezeket az ember a világ megnyerésére tudja használni. A megnemtért (ujjá nem született emberek) ezeket a talentumokat saját érdekei szerint használja legtöbször az ordog országát szolgálva vele. Ilyen volt pl Pál apostol aki tanult, kora egyik legjobb koponyája volt, és írtotta a keresztényeket amíg nem találkozott Jézussal. Röviden az emberi élet célja hogy egyesüljön Istennel, vele közösségben és örökös boldogságban legyen. 10. Mit nyertünk a megváltásban? Örök életet, bűnbocsánatot a bűneink teljes eltörlését Isteni Atyai szeretet, Szent szellemet a szívünkbe Új szívet ( Az emberi szív nem a hús szivet hanem az ember lényegét jelenti. Ebben van a szellemünk é side költözik be a Szentszellem is amikor ujjászületünk) Szabadságot a bűntől és a kötözöttségektől Szabadságot az ördög hatalmától Hatalmat a Sátán és az ördögi lelkek felett Hatalmat a betegségek felett Képességet Istennel való együttlétre Hitet Istenben Képességet a jó és a rossz közötti különbségtételre. 11. Hogyan kell viszonyulnuk más emberek hitetlenek / keresztények felé? Szeretettel! Szolgálnunk kell feléjük, hogy megismerjék az Isteni szeretetet és megtérhessenek. Tisztelni kell az emberi mívoltukat, de Istennek kell inkább engedni mint emberekenek. A keresztények felé mint családtagok felé kell viszonyulnunk. Tanításokkal bizonyságokkal erősítvén egymást,és segítve egymást Isten job megismeréséhez. 12. Milyen hatalmi hierarchia (tekintély rend) változás következett be Az Ördög lázadásakor: Az ördög elvesztette az addigi állását, (oltalmazó kérub volt addig) és az angyalok egyharmada is vele együtt ki lett dobva a mennyből a földre. Azóta munkanélküli bűnözökként élnek. Ez a lázadás Isten ellen még a föld ujjá teremtése elött volt, elöttünk másik nem emberifajhoz tartozó népek népesítették be a földet Ádám teremtésekor: Ádám teljhatalmat kapott az egész föld felett, és az állatok felett is. Ádám bukásakor: Mivel Ádám hit az ördögnek és a közösségét Istennel elvesztette, a Sátán indirekt módón befolyásra tett szert az emberrel szemben. A föld ugyan Ádám fenhatóságában maradt, de ki lett szolgáltatva Sátán manipulálásainak, hazugságainak és az egész emberiséget a bűnnek való szolgasága miatt a Sátán irányítása alá vonta. Ez az irányítás azonban nem jogszerű, a Sátán ezt a hatalmat/befolyást mint csaló hazug bűnöző végezte. Sátán ekkor még rendelkezett hatalommal, amit később Jézus elvett tőle.

9 Jézus halála és feltámadásakor: Jézus halálával a bűn meg lett itélve, az igazság ki lett elégítve, mert Jézus az emberiség összes bűnét magával vitte a fára. Jézus lement a Hádészbe szabadon bocsájtotta a foglyokat akik Istenhez tartoztak (Ó szövetségi szentek ) és ezeket felvitte a menybe. Jézus legyőzte az ördögöt és lefegyverezte a Sátánt és a teljese ördögi sereget. Semmit sem tudtak tenni ellene. Ma Sátán teljesen fegyvertelen minden hataéma a hazugságban van. Ha nem hisztek neki akkor teljesen erötlen senki, akit nekünk keresztényeknek meg kell taposni, és félre rugni amikor az utunkban áll. Jézusé lett minden hatalom. Ez azt jelenti hogy nincs olyan hatalom ami nem az övé. Ma a föld és a teljes világmindenség Jézus hatalmában van,, igaz ezt a hatalmat nem gyakorolja egyenlőre, hanem az egyház az ami a földön tartja ezt a poziciót. (Nem a Római Pápa) Jelenleg a földön két ország, két királyság harcol egymással, a sötétség a Sátán királysága és a világosság Isten királysága. Isten királyságába egy embernek csak beleszületni lehet. Jézus legyözte az ördögöt, nekünk csak ezt az állapotot kell fentartani. Nekünk nemkell legyőzni az ördögöt, csak Jézus győzelmét deklarálni és fentartani, mind a saját mind az egész emberiség életében. (Olyan ez mint amikor egy hadsereg legyőzőtt egy országot és utána elvonul egy része. Az ottmaradt hadseregrész feladata a megszállás fentartása. Ez is az egyház feladata.) Az újjászületéskor: Az ember aki Ádámtól származik az ördög befolyása alá született, az alól kimenekülni nem tud. Amikor azonban ujjászületik valaki, akkor Isten gyermekévé válik, a halál nem uralkodik rajta többé és a sötétség hatalmából átkerül Isten országában. Megkapja az Isteni állampolgárságot és az ördög országának a törvényei nem érvényesek többé rá, hanem Isten törvényei hatnak az életében. Az ördög válik szolgává és mi leszünk akik parancsolunk neki. Ezzel az új státuszal Isten gyermekiként az emberek szolgálatába kell állnunk ahogyan azt Jézus is tette. 13. Mit jelent az hogy teljes evangéliumi? Teljes evangéliuminak nevezzük azt a minősítést amikor a bibliát/evangéliumot teljes egészében szó szeritn értelmezzük. Nem állunk meg a megtérésnél, hanem a teljes evangélium (örömhírt) kihasználjuk, megkeresztelkedünk víben és Szentszelemben, hiszünk a gyógyulásban és gyógyítjuk a betegeket, kiüzzük a démonokat és egyre jobban szolgáljuk Jézus és az Atya valódi akaratát. (Vagyis nem csak hallgatói hanem megcselekvői is vagyunk az igének, és mindazt meg akarjuk tenni /tapasztalni ait Isten igért az őt szeretőknek) 14. Az embert alkató részek (szellemi /lelki fizikai) Az ember három részből áll: 1. Fizikai test 2. Szellem. 3. Lélek. A Lélek hordozza a személyiség jegyeinket, az intelektusunkat, itt hozza meg az ember a döntéseit. 15. Az ember helye földi születést megelőzően, utána, ujjászületést követően, és a halál/elragadtatás után Az ember élete mielőtt megszületett volna az Ősei ágyékában van. Az emberi életet az utódok számára a férfi a spermájában hordozza. A nő petesejt mint befogadó ezzel az élettel egyesülve megtermékenyül és így

10 születik meg az ember. (Vannak akik azt gondolják hogy minden egyes ember születésekor Isten add életet az embriónak, de ennek nincs igazán bibliai alapja, ellenben Bírák 8:30 És Gedeonnak volt hetven fia, kik az õ ágyékából származtak, mert sok felesége volt néki. Zsid 7:10 Mert õ még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek. ) Így született Jézus is földi anyától és Isteni apától. A születést követően a föld bolygón élünk. A föld számunkra lakhatásra lett teremtve nincs és nem is lesz még egy ilyenbolygó. Pl amikor valaki kirepül az űrbe akkor magával kell vinnie a földi környezet kicsinyített mását ahhoz hogy ne halljon meg. Az újjászületést követően a fizikai hollétünk nem változik meg, de a hatalmi pozíciónk igen. Eph 2:6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban Tekintély elvi poziciónk olyan magasan van hogy minden problémát felülről kell szemlélnünk, és nincs semi ami felett nincs hatalamunk, kivéve a felettünk lévő Istent és az embertársainkat akik velünk együtt ujjászülettek (egyenrangúak), vagy pedig hitetlenek. Nincs jogunk sem Istentől való hatalmunk sem felhatalmazásunk arra hogy más embereken uralkodjunk, vagy akaratuk ellenére vezessük/tanácsoljuk őket, még akkor sem ha a legjobb szándék vezet. Lehet akármilyen egyházi pozíciója az illetőnek sem a magánéletemben sem a házasságomban, sem az üzleti életemben nem szólhat bele ha csak meg nem engedem vagy tanácsot nem kérek tőle. Aki azt az elvet megsérti az szolgaságban akarja taszítani a másik embert, magát különbnek tartván. Meneküljetek el ha valaki ilyesféleképpen akar uralkodni rajtatok, az egyházban vagy a gyülekezetben. 16. Hol van a Pokol, a menny az egek és a többi misztikus helyek? pdf 17. Mi az ima? Az ima a kereszténységben egy párbeszéd. Jézus mutatott ima példát amikor imádkozta a Mi atyánkot. Ima fajták : Hálaadás, Kérés, Közbenjárás, Nyelveken való ima, Dicsőítés, Nyelveken való éneklés. Figyelem a Szellemi harc nem ima. A szellemi harcnál az ördögöt vagy a betegségeket szólítjuk fel hogy engedelmeskedjenek, a szavunknak, Jézus által nekünk adott hatalom szerint. Pl Márk Mi a szellemi harc? Szellemi harc az amikor a már legyözött ellenfél az ördög és a szolgái aknamunkát vagy partizánakciókat végeznek, teljesen törvénytelenül. Ezek a bűnözök nem engedelmeskednek az uralkodó hatalomnak (Isteni rend) ezért nekünk az egyház tagjainak kell érvényesíteni a rendet, mint egy országban a katonáknak vagy a rendörségnek. Fegyverünk a szellem kardja az Ige, ami jó az erősségek lerontására. A szellemi fegyverek használata, Efézus 6:13-tól, Jézus vére és a dicséret ami hatékony fegyverek az ördöggel szemben. A böjt és az ima nem harc a ördöggel szemben, hanem inkább saját magunk megerősítése, Istenhez való közeledés, és Isteni segítség kérése. Isten válaszol az imákra a böjt azonban szükséges hogy Isten akarata szerint tudjunk kérni. Hatalmunkat az ördöggel szemben Jézus nevével tudjuk fentartani, mert ebben a névben van a győzelem, a

11 megtartatás, erre a névre meg kell hajolni az ocsmány ördögi lelkeknek. Az ördögtől tilos félni. Aki fél az ördögtől az nem féli Istent. A félelem hit abban hogy rossz fog bekövetkezni, vagyis az ördögnek hisz az aki fél. Az igazi hit győzedelmes, diadalmas, sikeres, mindíg Istentől származik. 19. Mi a nyelv hatalma? A nyelv hatalma élet és halál kérdése, mert az élwet és a halál nyelv hatalmában van. Jas 3:2-10 Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az õ egész testöket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erõs szelektõl hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja. Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tûz mily nagy erdõt felgyújt! A nyelv is tûz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplõsíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthetõ és megszelidíttetett az emberi természet által: De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek: Ugyanabból a szájból jõ ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Válaszd az életet, válogasd meg a szavakat.

Válaszd az életet, válogasd meg a szavakat. Fordírás KCM (Kenneth Copeland Ministry) Victory cimű keresztény magazinjából. Jelenleg letölthető a teljes agnol nyelvű anyag http://www.kcm.org/sites/kcm.org/files/july%2012%20d.pdf Válaszd az életet,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Atya Isten. Szentszellem Isten

Atya Isten. Szentszellem Isten A hatalmi (tekintély) rendek 1. Isten és a mennyei seregek 2. A Sátáni rend Lucifer bukása után 3. A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt 4. A földi hatalmi rend a bűnbe esés után 5. Család hatalmi rendje

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 8. FEJEZET Az előző fejezetben Pál arra a következtetésre jutott, hogy a törvényt lelki értelemben kell venni. Még farizeusként a törvényt fizikailag értelmezte, és azt gondolta,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

2. Jézus Krisztus. 1. Isten

2. Jézus Krisztus. 1. Isten Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel 9. Kegyelem 10.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Az úrvacsora (kenyér megtörése) Abonyi Sándor

Az úrvacsora (kenyér megtörése) Abonyi Sándor 1 Az úrvacsora (kenyér megtörése) Abonyi Sándor A Biblia az újszövetségi gyülekezetek életében sokszor említi a kenyér megtörésének gyakorlatát, amit az első gyülekezetek házanként naponta gyakoroltak.

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A Róma levél 7. fejezetének magyarázata

A Róma levél 7. fejezetének magyarázata A Róma levél 7. fejezetének magyarázata Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. (Róma levél 7:19) Széles körben elterjedt az a nézet, hogy Pál a Róma

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

David Bolton Az Újszövetség alapvető jellegzetessége. 1. rész: Mennyei természet. by David Bolton at christcenteredchristianity.

David Bolton Az Újszövetség alapvető jellegzetessége. 1. rész: Mennyei természet. by David Bolton at christcenteredchristianity. David Bolton Az Újszövetség alapvető jellegzetessége 1. rész: Mennyei természet by David Bolton at christcenteredchristianity.com Mindennek az alapja az, amit az Újszövetség különleges keretei között Maga

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben