Atya Isten. Szentszellem Isten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atya Isten. Szentszellem Isten"

Átírás

1 A hatalmi (tekintély) rendek 1. Isten és a mennyei seregek 2. A Sátáni rend Lucifer bukása után 3. A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt 4. A földi hatalmi rend a bűnbe esés után 5. Család hatalmi rendje 6. Irányítás 7. Jézus hatalmi rendje és származása 8. A feltámadás utáni szellemi hatalmi rend ISTEN A bibliában Isten eredeti terve szerint hierarchikus rend uralkodik. Mind a szellemi világ mind a földi hatalmi rend Isten terve szerint épült fel (kezdetben). Ha megértjük, hogy Isten a szellemvilág és a földi dolgok is e hatalmi rend szerint működnek, a bibliai történetek, az emberi sorsok is érthetöbbé válnak. Kezdetben Isten teremtette az egeket (többesszám - heavens) és a földet. Isten aki mindennek a kezdete és fenntartója és bevégzője három személyből áll. Az a három személy az Atya Isten a Fiú Isten és a Szentszellem Isten. Ez a három EGY de ebben az egységben (háromságban) is megtalálható egy rangsor. Atya Isten Isten beszéde - Fiú Isten (Christ - Messiah) Szentszellem Isten A teremtéskor I Móz 1: ben látható a három személy tökéletes öszhangban dolgozik. Az I Móz 2:1 ben látható hogy Isten az egeknek és a földnek is lakókat teremtett. Az egekben az angyalok, kérubok a földön pedig emberek, növények, állatok kaptak helyet. A Bibliában sok betekintést kapunk a mennybéli lényekről: Hatalmas erejű angyalok, tüzes lovagok és szekerek, szárnyas kérubok kivül belül tele szemekkel. Mózes a szent sátor építésekor az Úr által mutatott minta szerint járt el, ez azt jelenti hogy a földi sátornak már volt mennybeli eredetije is.

2 Isten Mihály Arkangyalok - Kérubok Gábriel Lucifer Angyalok / tüzes lovagok Három főangyal : Mihály,Gabriel,Lucifer és sok más angyal akik alacsonyabb beosztásban vannak. A Sátáni rend Lucifer / Sátán Bukott angyalok Vezető ördögi szellemek (erős emberek) Alacsonyabb rendű ördögi szellemek (démonok) Még az ember teremtése előtt Lucifer fellázadt Isten ellen, és az angyalok 1/3-val együtt a földre lett száműzve.rev 12:4 És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét. Itt az emberiség előtti lakosokkal együtt Isten megitélte őket. (Lehetséges hogy ennek az Ádám előtti világ lakóinak a szellemei lettek a démonok) A Sátánnak nem volt hatalma az emberiség és a föld felett, de van hatalma más bukott angyalok és a démonok felett. A Sátánnak és a szolgáinak nincsen földi teste, ők teljes egészében szellemi lények. Isa 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! Ésa 14:12 Miként estél alá az égrõl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!

3 Ésa 14:13 Holott te ezt mondád szívedben; Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülõszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Ésa 14:14 Felibök hágok a magas felhõknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Érdemes elolvasni az egész 14.fejezetet. Aki tud angolul javaslom a King James verziót, valamint az Ezék 28: A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt Isten az embert jókedvéből, szeretetből teremtette. A saját szellemét lehellte az agyagból gyúrt formába. Az Isten szelleme lett az ember szellemévé, és az agyag megelevenedett és emberré lett. Igy lett az ember élő lélekké. Isten valójában duplikálta magát, az ember Istennek valójában azonos másolata volt (agyagba zárva). Teremtsünk embert saját képmásunkra. Az ember (és az állatok) élete is a vérükben van. Ez a vér (élet) hordozza az Isten által adott hatalmat (tekintélyt). Isten az összes mezei vadat és madarat ugyanúgy mint az embert is a földből formázta. Az Úr a földön a teljes hatalmat az embernek (Ádám) adta, ő nevezte el az állatokat, ő volt a névadó, ő alá lettek rendelve az állatok a növények és minden ami földön található. Az Isten a tulajdonosa maradt a földnek de az őrzéssel, felügyelettel Ádám lett megbízva. Olyan ez az állapot mint amikor valaki alapít egy vállalatot de a válallat irányítását, kezelését egy megbízott illető (ez esetben Ádám) végzi helyette. Isten és az ember közötti intim bensőséges kapcsolat volt, ezt az állapotot állítja helyre Jézus Krisztus. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai I Sám 2:8, Zsolt 24:1, I Cor 10:26-28 Isten Emberiség (Ádám Éva) A föld kerekség, állatok, növények Isten mint az ember barátja eljött beszélgetni Ádámmal és együtt sétálgattak a kertben. Ádám és Éva is meztelenek voltak és nem szégyelték mert nem volt bűntudatuk. Nem tudták mi a jó és mi a rossz közötti különbség. A rossz/gonosz, a bűn nem létezett a számukra. Istennel teljes harmóniban tudtak élni. A jó és rossz tudásának a fájának gyümölcse tiltott volt a számukra. Lucifer mostani nevén Sátán azonban nem adta fel régi tervét, hogy Ő imádtassa magát, ezért az embert rávette a gyümölcs evésre, azt igérve hogy így teljesen egyenrangú lesz Istennel. Hatalmas hazugság volt.

4 A földi hatalmi rend a bűnbeesés után Isten Bűn Lucifer / Sátán Emberiség (Ádám Éva) A föld kerekség, állatok, növények Miután Sátán Ádámot szembefordította Istennel, a bensőséges kapcsolat megszakadt Isten és az ember között, és a bűnön keresztül Sátán indirekt módon befolyásolja a bukott embert. A szent Isten nem tud a bűnnel közösségben lenni, ezért vagy el kell pusztítani az emberiséget vagy kell egy terv amivel az embereket megmentheti. Ádám és Éva ezután kiüzettek az Édenből és egy kérub lángpalossal őrizte az élet fáját. Ha az ember evett volna az élet fájáról akkor többé nem tudott volna meghalni vagyis örökké bünös életet élne. (akárcsak a démonok). A bűn zsoldja a halál. Ha valaki meghal akkor a bűn ki van fizetve és nincs többé hatalma a bűnnek az illetőn. Isten állatvérrel fedte be az embert és ez a vér (büntelen) eltakarta az emberi életben lévő bűnt. Az álatok élete (vére) azonban alacsonyabb hatalmi szinten van mint az emberi élet, ezért ez a befedezés csak átmeneti. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Amikor vérontás történik akkor a bűn ki van fizetve. Valójában emberi vér kellene a teljes elfedezéshez, de ekkor még nincs büntelen emberi vér. Ádámnak ezután született gyermeke. Az embernek az életében megjelent a bűn. Az élet a vérben van, tehét az emberi vér mostantól hordozza a bűnös életet. Az emberi mag szintén emberi életet vagyis bűnös életet hordoz. Mivel Ádám már bűnös állopotban volt a gyermeknemzéskor, az ő magja is magában hordozta a bűnt, ezért a bűn minden emberre kihatott. Csak egy rövid gondolat: Ha az embernek lett volna a romolhatatlan magból gyermeke (bűnbeesés előtt) akkor az emberiségnek ez az ága Istennel járhatott volna, és csak a bűnös magnak kellett volna kihalnia. Az emberi magot a férfi hordozza. A férfinek (és nőnek) van hatalma gyermeket nemzeni. Mi mindannyian Ádám magjai vagyunk, az ő ágyékából származunk. Az ördög és a bukott angyalok megprobálták az emberi magot az ördögi maggal összekeverni IMóz 6:2, és ezekből a

5 kapcsolatokból óriások születtek, nagy erejü híres emberek. Ekkor a gonoszság annyira megsokasult a földön hogy már nem volt az embereknek jó gondolatuk csak gonosz. Egyenes következménye az ördögi magnak. Isten elhatározta hogy elpusztítja a földet, nem lehetett azokat az embereket megmenteni. Egyedül Noé talált kegyelmet, ezért nem halt ki az emberiség. Noé magja nem keveredett az ördög magjával, és tőle származik a mai emberiség. Ábrahámmal való szövetségkötés jele a férfi előbőr eltávolítása, ami vérszövetséget jelent Isten és ember között. Az Izráeli férfiak utódókat csak a szövetségben tudtak nemzeni. Minden egyes mag (spermium) a vérszövetség jelén keresztül hagyja el a férfit, ezért az utódokra is kiterjed a szövetség. Az emberi család bibliai hatalmi rendje. Apa/Férj Anya/Feleség) Elsőszülött További Gyermekek A családban a fej a férj (vagy apa). A feleség a férjnek van alárendelve. Isten eredeti terve a házasságra az egy férfi egy nő egyesülése volt, a gyermekek a szülők hatalma alá vannak rendelve, amíg el nem hagyják a szülői házat. Ez általában a házassággal következik be, ahol a leány mint újdonsült feleség nem tartozik többé az apja fennhatósága alá, hanem a férjének van alárendelve. Ugyanígy a fiúk, amint családot alapítanak függetlenné válnak a szölőktől. Pl. Az otthonról elszökött prostituáltak nem voltak többé az apjuk alá rendelve. A tékozló fiú esetében aki miután kikérte az örökséget, elhagyta az apját, később az éhezés következtében vissza kérte magát az apja fennhatósága alá, akár szolgaként is. Napjainkban sok családban látható hogy a gyermek az Úr. Mindig megkapja amit akar, a szülei nem mondanak neki nemet, akkor fekszik le amikor akar, azt eszik és amikor akar, akkor és azt néz a TV-ben amit akar. Mivel nincsenek határok szabva az ilyen elkényeztetett gyermeknek, ezért aztán nem fogad el semmilyen tekintélyt sem. Sok országban tilos a gyermeket megütni, vagy fegyelmezni, de ezekben az országokban megnövekedett a fiatalkorú bűnözés, az erkölcstelen szex, fiatalkorú terhesség, erőszak, rablás, drog stb stb. Egyenes következménye a Bibliai elvek, tekintélyek elvetésének. Késöbb az emberek (első volt Lámek Káin ágán) több feleséget is vettek. Ha a családban a férjnek több felesége volt akkor az első feleség alá volt rendelve a többi feleség. (Lásd : Sára és Hágár ). A feleségeken kívül szolgák is szülhettek az uruknak, ekkor ezek a szolgák is mellékfeleséggé váltak. (Jákob Rahel-Lea-Bilha-Zilpa) Az elsőszülöttnek az örökösödéskor dupla részt kellett adni a többi testvérrel szemben. Ezért volt Ézsau és Jákob között a nagy vita.

6 A családon kívül is hatalmi rendet találunk pl. a szolgák vagy munkások esetében is. A szolgák akik a gazdájukkal együtt laknak teljesen az uruk alá vannak rendelve, a munkások csak a munka szerződés idejére. Irányítás / Kormányzás Birák/Király/Kormány Hivatalok / Rendőrség / Katonaság Lakosság A legtöbb emberi szervezet Országok/Városok/Intézmények mind valamilyen hierarchikus rendben épülnek fel. Pl. az Iskolában a fej az Igazgató őt követik a tanárok (osztályfőnökök) és végül a tanulók. A rendőrség, katonaság is hierarchikusan épül fel, mert ez egy hatékony formája az irányításnak. Amikor a hatalmi rend nem funkcionál akkor káosz és anarchia alakul ki. Lehetetlen tanítani az iskolában ha valamelyik gyerek visszabeszél és megkérdőjelezi a tanár tekintélyét. Jézus hatalmi rendje és származása Isten Mária József Jézus Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk Jézus nem emberi magból hanem Istentől született. Az emberi mag Ádámtól fogva hordozza magában a bűnt, Jézusban azonban nem volt benne a bűn. Anyjától, Máriától az emberi testet kapta, így lett az Isten beszéde (igéje) emberré (testté). Mielőtt Jézus megszületett volna mint az

7 Isten Igéje (aki maga is isten) Istennél volt az örökkévalóságban. Jézus ugyanúgy meg lett kisértve a Sátántól mint a többi ember, de Ő nem esett el bűnben, mindvégig engedelmes volt az Atyának. Miután az ember bűnbeesett Istennek két lehetősége volt. 1. Eltörli az embert 2. Megmenti az embert Isten a második lehetőséget választotta. Mivel a föld és minden rajta lévő az ember hatalmában volt, Istennek emberré kellett válnia ahhoz hogy megmentse az embert, legyőzze a halált. Mária és férje József nem éltek házaséletet Jézus születése előtt, de később igen. Abban az időben a házasság akkor lépett életben amikor azt elhálták (szexuálisan egyesültek) a férj és a feleség. Jézusnak több fiú és lány testvére is volt. Valójában ezek féltestvérei voltak Jézusnak Jézus vére szeplőtelen, bűntelen, tökéletes életet képviselt ezért volt képes megmenteni az emberiséget. A megváltás a hatalmi rend szempontjából a következő képpen történt. Jézus mint tökéletes, bűntelen ember magára vette az emberiség összes bűnét és meghalt hogy kifizesse a bűnnek a zsoldját a halált. Irtózatos halált halt a kereszten, nem volt ép felület a bőrén, a húsa cafatokban lógott a korbács miatt. Fején tüskéből font korona, arca az ökölcsapásoktól felszakadva, bevérezve irtózatos látvány volt a próféták és a kivégzésen jelenlévők szerint is. Mivel nem volt bűn benne a halál nem tarthatta fogva. Lement a pokolba (meglátogatta Ábrahám kebelében lévőket és szabadon bocsátotta őket, majd a pokol más részeibe is elment és kihírdette a győzelmét. (A pokol részei: Ábrahám kebele, Hades, a feneketlen mélység megér egy kis tanulmányozást. Az NKJV verzió megkülönbözteti ezeket a részeket, a Károli biblia csak pokolként említi.) Az Ábrahám kebeléből szabadon bocsátott holtak feltámadtak (a haláluk ki lett fizetve pl. a szegény Lázár, de nem a gazdag Lázár ő a pokol másik részén gyötrődik) és ezek be is mentek Jeruzsálemben bizonyságot tenni az élőknek. Ezek a feltámadtak azután felmentek a mennybe. Eph 4:8 Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Eph 4:9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy elõbb le is szállott a föld alsóbb részeire? Eph 4:10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) Jézus a feltámadása után felment az Atyához, bemutatta a tökéletes áldozatot a tiszta szeplőtelen vérét. Nincs más áldozatra szükség, mert az egyszeri és tökéletes. Ezután olyan nevet (hatalmat) kapott Jézus az ember amely minden név felett van. Minden hatalom nékem adatott mennyen és földön. Ezután visszatért a tanítványokhoz és átruházta a hatalmat rájuk. Mar 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. Mar 16:16 A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Mar 16:17 Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólnak. Mar 16:18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Mar 16:19 Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Mar 16:20 Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerõsítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

8 A feltámadás utáni szellemi hatalmi rend Jézus Isten ember Mennyei seregek Újjászületett faj keresztények/egyház Angyalok A föld teljessége Ádámi faj Sátán királysága 1. Jézus mindenek felett való hatalmat kapott! 2. Jézus feje az egyháznak. Mi a mennybe vagyunk vele felültetve. 3. A keresztényeknek hatalmuk van az ördög királysága felett, de nincs hatalma más keresztények vagy hitetlenek felett. 4. A keresztények szolgái/miniszterei a hitetleneknek. 5. A világ a romlandóságban vesztegel, várja Isten fiainak (keresztények) megjelenését. 6. A Sátán és királysága le van fegyverezve. Ereje a hazugságban és a megtévesztésben van. Márk 16 a kereszténység igazi küldetése! Akik hisznek az Ő nevében azoknak hatalma van az ördögök, a betegségek felett. Ahhoz hogy Jézus életét az Ő hatalmát elnyerjük az életünkben, nem kell megdolgozni. Mindaz aki szivéből hiszi hogy Jézus az Isten fia, aki feltámadt a halálból átment a halálból az életbe. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Hogy valaki hiszen õ benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. Ez az újjászületés. A szellemünk amely halott volt a bűn miatt, megelevenedik, sőt az Isten Szentszelleme beköltözik a mi szellemünkbe. Gyakorlatilag a teremtés ismétlődik meg magasabb szinten. A belső ember, a szellemünk romolhatatlanná, halhatatlanná válik. A testünk azonban öregszik, mert ez a bűnnek a teste. A testnek megváltása a feltámadáskor vagy elragadtatáskor történik meg. Jézus átruházott hatalma (delegated authority) minden hívőnek adatott.

9 Nézzük a következő példát. Amikor valaki autót vezet és megállítja a rendőr az út szélén, a vezető felismervén a rendőr egyenruháját, felismeri a rendőri hatalmat, (amelyet az Ország ruházott rá) és megállítja a járművet. Miért? Mert a rendőrnek hatalma (joga) van megállítani az autót. Ha egy rendőr civilben próbálja ugyanezt megtenni nem biztos hogy sikerül neki. Az sem számít hogy a rendőr korrupt-e vagy becsületes, az egyenruha mutatja a hatalmat. A keresztényeknek Jézustól kapott hatalmát, mind a démonok, mind a betegségek felismerik, függetlenül attól hogy hány éves a keresztény, vagy milyen jó keresztény, a hatalom adva van. Sokan azt gondolják hogy még meg kell szentelődniük, még többet kell imádkozni stb stb. Ez mind igaz, hiszen Jézus képére kell elváltoznunk, de Jézus által adott hatalom már akkor adva van amikor a megtéréskor a szent szellem beköltözik a bensőnkbe. A tanítványok a 12 meg a hetven is hatalmat kapott az ördögök és betegségek felett. Iskariotes Judas is köztük volt, aki mint tudjuk tolvaj volt, és mégis mindannyian örvendeztek hogy az ördögök is engednek nekik. Nem az egyéni szentség hanem az Istentől adott hatalom és annak gyakorlása tette sikeressé a tanítványokat. Miért imádkozunk és böjtölünk akkor? A keresztényeknek két fő dolguk van. 1. Keressétek Isten országát (építeni Isten országát, szolgálni a világ felé, hirdetni az evangéliumot, betegeket gyógyítani stb stb. Ez kifélé mások felé irányul, mi már a királyságban vagyunk, az meg bennünk) 2. Keressétek az Ő igazságát. (igazságban, közösségben lenni Istennel, épiteni a vele való kapcsolatot. Ez a tevékenység magunk felé irányul. Magunkat építjük). Az emberi természet még megtérés után is lázad Isten törvénye ellen. A testnek van saját akarata, és a szellemnek is. Az Ó ember és az Új ember mindig harcban van egymással. Az Istennel való járás, a feltétlen engedelmesség, önfeláldozás imával és böjtöléssel lehetséges. Sokan azt mondják nem érzem Isten vezetését, nem hallom hogy szólna hozzám. De hiszen már írt neked egy könyvet. Isten a legtöbb esetben az igéjén keresztül szól hozzánk. Mások azt mondják: Imádkozom, olvasom a bibliát nekem ennyi elég. Jézus nem erre utasított minket. Fontos ez a rész is, de nem lehet elhagyni a mások felé való szolgálatot sem. Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek a miket mondok? Az egyén szabad akarata és a hatalom viszonya Minden egyes embernek szabad akaratot adott Isten. Az ember választása hogy hogyan él vele. Pl: aki bűnt cselekszik szolgája a bűnnek. Vannak bűnök amelyek szoros igába kényszerítik az embert más bűnök nem annyira látványos igába. Alkohol, kábítószer, pornográfia, szerencsejáték mind az ördög köteléke. Aki ezekben kötözött annak már nincs meg a szabad akarata. Jó hír Jézus meg tud szabadítani ezekből is, de ehhez el kell fogadni őt Úrnak és megváltónak. Miért van az hogy keresztények meghalnak autóbalesetben vagy gyilkosság áldozatai lesznek? Válasz a szabad akarat! Minden embernek szabad akarat van és a keresztényeknek sincs hatalma más emberek felett (sem hívők sem hitetlenek felett, csak az emberekben lakó gonosz szellemek felett). Ezért ha valaki pl részegen vezet és akaratlanul vagy akkár szándékosan okoz sérülést ez nehezebben védhető ki. Természetesen Istennel való járás egyik eredménye hogy az Ő szárnyai alatt lészen oltalmad, de ha valaki elhanyagolja az Úrral való közösséget, akkor mások szabad akaratának igen is ki van szolgáltatva. VMóz 30:19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam elõtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

10 Az ujjászületett keresztények az Istennek a fiai, az emberek szolgái, és urai a Sátánnak. Pár érdekes történet amin el lehet gondolkozni: Jobnak a fiai már elköltöztek otthonról ezért nem voltak az apjuk fennhatósága alatt. Jóbnak a fedhetettlenségéből származó védelem nem vonatkozott rájuk. Ezzel szemben, Jób felesége Jób hatalma alatt volt, és mikor az asszony gonoszul szólt az Úr felől átkozd meg az Isten-t és halj meg, akkor sem érte őt (a feleséget) a csapás, sőt Jób helyreállításkor is Ő szülte a gyermekeket. Igaz, Jób helyretette az asszonyt mondván: Úgy szólsz mint a bolondok közül egy. Abigail és Nábál történetekor (II Sámuel 25) Abigail a férje hatalma és akarata ellenére élelemmel látta el Dávidot, így megmentve mind a maga mind a szolgák életét. Férje halála után Dávidhoz ment feleségül így egy gonosz hatalom alól egy jó hatalom alá került. A százados akinek a beteg szolgáját meggyógyította az Úr Jézus, tisztában volt ezekkel a tekintély/hatalmi elvekkel. Mat 8:9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljõ; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Mat 8:10 Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az õt követõknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ahogyan Jézus hatalommal parancsolt a gonosz szellemeknek és betegségeknek, a százados ugyanúgy hatalommal parancsolt a vitézeinek, és természetes volt hogy azok engedelmeskedtek. Ugyanaz a hatalom nekünk is megadatott. Az az erő ami feltámasztotta Jézust a halálból, bennünk lakik. Amióta megtértünk és megkeresztelkedtünk a Szentszellem bennünk van, csak a mi döntésünk és választásunkon múlik hogy használjuk ezt az erőt Isten országának építésére és a Sátán munkájának lerontására.

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu Gondolkozz szabadon! Az özönvíz története mítosz vagy valóság A Biblia első mondata: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet Mózes első könyve, 1:1. A teremtéstörténet egyedülálló ismertetőjegyei

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. HÍVŐK HATALMA I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. Sok tanítás van a szívemen, amit az Úr ma szeretnék átadni számotokra, ez a hatalomról szóló tanítás. Örömmel mondjuk itt el, hogy

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben