Atya Isten. Szentszellem Isten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atya Isten. Szentszellem Isten"

Átírás

1 A hatalmi (tekintély) rendek 1. Isten és a mennyei seregek 2. A Sátáni rend Lucifer bukása után 3. A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt 4. A földi hatalmi rend a bűnbe esés után 5. Család hatalmi rendje 6. Irányítás 7. Jézus hatalmi rendje és származása 8. A feltámadás utáni szellemi hatalmi rend ISTEN A bibliában Isten eredeti terve szerint hierarchikus rend uralkodik. Mind a szellemi világ mind a földi hatalmi rend Isten terve szerint épült fel (kezdetben). Ha megértjük, hogy Isten a szellemvilág és a földi dolgok is e hatalmi rend szerint működnek, a bibliai történetek, az emberi sorsok is érthetöbbé válnak. Kezdetben Isten teremtette az egeket (többesszám - heavens) és a földet. Isten aki mindennek a kezdete és fenntartója és bevégzője három személyből áll. Az a három személy az Atya Isten a Fiú Isten és a Szentszellem Isten. Ez a három EGY de ebben az egységben (háromságban) is megtalálható egy rangsor. Atya Isten Isten beszéde - Fiú Isten (Christ - Messiah) Szentszellem Isten A teremtéskor I Móz 1: ben látható a három személy tökéletes öszhangban dolgozik. Az I Móz 2:1 ben látható hogy Isten az egeknek és a földnek is lakókat teremtett. Az egekben az angyalok, kérubok a földön pedig emberek, növények, állatok kaptak helyet. A Bibliában sok betekintést kapunk a mennybéli lényekről: Hatalmas erejű angyalok, tüzes lovagok és szekerek, szárnyas kérubok kivül belül tele szemekkel. Mózes a szent sátor építésekor az Úr által mutatott minta szerint járt el, ez azt jelenti hogy a földi sátornak már volt mennybeli eredetije is.

2 Isten Mihály Arkangyalok - Kérubok Gábriel Lucifer Angyalok / tüzes lovagok Három főangyal : Mihály,Gabriel,Lucifer és sok más angyal akik alacsonyabb beosztásban vannak. A Sátáni rend Lucifer / Sátán Bukott angyalok Vezető ördögi szellemek (erős emberek) Alacsonyabb rendű ördögi szellemek (démonok) Még az ember teremtése előtt Lucifer fellázadt Isten ellen, és az angyalok 1/3-val együtt a földre lett száműzve.rev 12:4 És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét. Itt az emberiség előtti lakosokkal együtt Isten megitélte őket. (Lehetséges hogy ennek az Ádám előtti világ lakóinak a szellemei lettek a démonok) A Sátánnak nem volt hatalma az emberiség és a föld felett, de van hatalma más bukott angyalok és a démonok felett. A Sátánnak és a szolgáinak nincsen földi teste, ők teljes egészében szellemi lények. Isa 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! Ésa 14:12 Miként estél alá az égrõl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!

3 Ésa 14:13 Holott te ezt mondád szívedben; Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülõszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Ésa 14:14 Felibök hágok a magas felhõknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Érdemes elolvasni az egész 14.fejezetet. Aki tud angolul javaslom a King James verziót, valamint az Ezék 28: A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt Isten az embert jókedvéből, szeretetből teremtette. A saját szellemét lehellte az agyagból gyúrt formába. Az Isten szelleme lett az ember szellemévé, és az agyag megelevenedett és emberré lett. Igy lett az ember élő lélekké. Isten valójában duplikálta magát, az ember Istennek valójában azonos másolata volt (agyagba zárva). Teremtsünk embert saját képmásunkra. Az ember (és az állatok) élete is a vérükben van. Ez a vér (élet) hordozza az Isten által adott hatalmat (tekintélyt). Isten az összes mezei vadat és madarat ugyanúgy mint az embert is a földből formázta. Az Úr a földön a teljes hatalmat az embernek (Ádám) adta, ő nevezte el az állatokat, ő volt a névadó, ő alá lettek rendelve az állatok a növények és minden ami földön található. Az Isten a tulajdonosa maradt a földnek de az őrzéssel, felügyelettel Ádám lett megbízva. Olyan ez az állapot mint amikor valaki alapít egy vállalatot de a válallat irányítását, kezelését egy megbízott illető (ez esetben Ádám) végzi helyette. Isten és az ember közötti intim bensőséges kapcsolat volt, ezt az állapotot állítja helyre Jézus Krisztus. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai I Sám 2:8, Zsolt 24:1, I Cor 10:26-28 Isten Emberiség (Ádám Éva) A föld kerekség, állatok, növények Isten mint az ember barátja eljött beszélgetni Ádámmal és együtt sétálgattak a kertben. Ádám és Éva is meztelenek voltak és nem szégyelték mert nem volt bűntudatuk. Nem tudták mi a jó és mi a rossz közötti különbség. A rossz/gonosz, a bűn nem létezett a számukra. Istennel teljes harmóniban tudtak élni. A jó és rossz tudásának a fájának gyümölcse tiltott volt a számukra. Lucifer mostani nevén Sátán azonban nem adta fel régi tervét, hogy Ő imádtassa magát, ezért az embert rávette a gyümölcs evésre, azt igérve hogy így teljesen egyenrangú lesz Istennel. Hatalmas hazugság volt.

4 A földi hatalmi rend a bűnbeesés után Isten Bűn Lucifer / Sátán Emberiség (Ádám Éva) A föld kerekség, állatok, növények Miután Sátán Ádámot szembefordította Istennel, a bensőséges kapcsolat megszakadt Isten és az ember között, és a bűnön keresztül Sátán indirekt módon befolyásolja a bukott embert. A szent Isten nem tud a bűnnel közösségben lenni, ezért vagy el kell pusztítani az emberiséget vagy kell egy terv amivel az embereket megmentheti. Ádám és Éva ezután kiüzettek az Édenből és egy kérub lángpalossal őrizte az élet fáját. Ha az ember evett volna az élet fájáról akkor többé nem tudott volna meghalni vagyis örökké bünös életet élne. (akárcsak a démonok). A bűn zsoldja a halál. Ha valaki meghal akkor a bűn ki van fizetve és nincs többé hatalma a bűnnek az illetőn. Isten állatvérrel fedte be az embert és ez a vér (büntelen) eltakarta az emberi életben lévő bűnt. Az álatok élete (vére) azonban alacsonyabb hatalmi szinten van mint az emberi élet, ezért ez a befedezés csak átmeneti. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Amikor vérontás történik akkor a bűn ki van fizetve. Valójában emberi vér kellene a teljes elfedezéshez, de ekkor még nincs büntelen emberi vér. Ádámnak ezután született gyermeke. Az embernek az életében megjelent a bűn. Az élet a vérben van, tehét az emberi vér mostantól hordozza a bűnös életet. Az emberi mag szintén emberi életet vagyis bűnös életet hordoz. Mivel Ádám már bűnös állopotban volt a gyermeknemzéskor, az ő magja is magában hordozta a bűnt, ezért a bűn minden emberre kihatott. Csak egy rövid gondolat: Ha az embernek lett volna a romolhatatlan magból gyermeke (bűnbeesés előtt) akkor az emberiségnek ez az ága Istennel járhatott volna, és csak a bűnös magnak kellett volna kihalnia. Az emberi magot a férfi hordozza. A férfinek (és nőnek) van hatalma gyermeket nemzeni. Mi mindannyian Ádám magjai vagyunk, az ő ágyékából származunk. Az ördög és a bukott angyalok megprobálták az emberi magot az ördögi maggal összekeverni IMóz 6:2, és ezekből a

5 kapcsolatokból óriások születtek, nagy erejü híres emberek. Ekkor a gonoszság annyira megsokasult a földön hogy már nem volt az embereknek jó gondolatuk csak gonosz. Egyenes következménye az ördögi magnak. Isten elhatározta hogy elpusztítja a földet, nem lehetett azokat az embereket megmenteni. Egyedül Noé talált kegyelmet, ezért nem halt ki az emberiség. Noé magja nem keveredett az ördög magjával, és tőle származik a mai emberiség. Ábrahámmal való szövetségkötés jele a férfi előbőr eltávolítása, ami vérszövetséget jelent Isten és ember között. Az Izráeli férfiak utódókat csak a szövetségben tudtak nemzeni. Minden egyes mag (spermium) a vérszövetség jelén keresztül hagyja el a férfit, ezért az utódokra is kiterjed a szövetség. Az emberi család bibliai hatalmi rendje. Apa/Férj Anya/Feleség) Elsőszülött További Gyermekek A családban a fej a férj (vagy apa). A feleség a férjnek van alárendelve. Isten eredeti terve a házasságra az egy férfi egy nő egyesülése volt, a gyermekek a szülők hatalma alá vannak rendelve, amíg el nem hagyják a szülői házat. Ez általában a házassággal következik be, ahol a leány mint újdonsült feleség nem tartozik többé az apja fennhatósága alá, hanem a férjének van alárendelve. Ugyanígy a fiúk, amint családot alapítanak függetlenné válnak a szölőktől. Pl. Az otthonról elszökött prostituáltak nem voltak többé az apjuk alá rendelve. A tékozló fiú esetében aki miután kikérte az örökséget, elhagyta az apját, később az éhezés következtében vissza kérte magát az apja fennhatósága alá, akár szolgaként is. Napjainkban sok családban látható hogy a gyermek az Úr. Mindig megkapja amit akar, a szülei nem mondanak neki nemet, akkor fekszik le amikor akar, azt eszik és amikor akar, akkor és azt néz a TV-ben amit akar. Mivel nincsenek határok szabva az ilyen elkényeztetett gyermeknek, ezért aztán nem fogad el semmilyen tekintélyt sem. Sok országban tilos a gyermeket megütni, vagy fegyelmezni, de ezekben az országokban megnövekedett a fiatalkorú bűnözés, az erkölcstelen szex, fiatalkorú terhesség, erőszak, rablás, drog stb stb. Egyenes következménye a Bibliai elvek, tekintélyek elvetésének. Késöbb az emberek (első volt Lámek Káin ágán) több feleséget is vettek. Ha a családban a férjnek több felesége volt akkor az első feleség alá volt rendelve a többi feleség. (Lásd : Sára és Hágár ). A feleségeken kívül szolgák is szülhettek az uruknak, ekkor ezek a szolgák is mellékfeleséggé váltak. (Jákob Rahel-Lea-Bilha-Zilpa) Az elsőszülöttnek az örökösödéskor dupla részt kellett adni a többi testvérrel szemben. Ezért volt Ézsau és Jákob között a nagy vita.

6 A családon kívül is hatalmi rendet találunk pl. a szolgák vagy munkások esetében is. A szolgák akik a gazdájukkal együtt laknak teljesen az uruk alá vannak rendelve, a munkások csak a munka szerződés idejére. Irányítás / Kormányzás Birák/Király/Kormány Hivatalok / Rendőrség / Katonaság Lakosság A legtöbb emberi szervezet Országok/Városok/Intézmények mind valamilyen hierarchikus rendben épülnek fel. Pl. az Iskolában a fej az Igazgató őt követik a tanárok (osztályfőnökök) és végül a tanulók. A rendőrség, katonaság is hierarchikusan épül fel, mert ez egy hatékony formája az irányításnak. Amikor a hatalmi rend nem funkcionál akkor káosz és anarchia alakul ki. Lehetetlen tanítani az iskolában ha valamelyik gyerek visszabeszél és megkérdőjelezi a tanár tekintélyét. Jézus hatalmi rendje és származása Isten Mária József Jézus Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk Jézus nem emberi magból hanem Istentől született. Az emberi mag Ádámtól fogva hordozza magában a bűnt, Jézusban azonban nem volt benne a bűn. Anyjától, Máriától az emberi testet kapta, így lett az Isten beszéde (igéje) emberré (testté). Mielőtt Jézus megszületett volna mint az

7 Isten Igéje (aki maga is isten) Istennél volt az örökkévalóságban. Jézus ugyanúgy meg lett kisértve a Sátántól mint a többi ember, de Ő nem esett el bűnben, mindvégig engedelmes volt az Atyának. Miután az ember bűnbeesett Istennek két lehetősége volt. 1. Eltörli az embert 2. Megmenti az embert Isten a második lehetőséget választotta. Mivel a föld és minden rajta lévő az ember hatalmában volt, Istennek emberré kellett válnia ahhoz hogy megmentse az embert, legyőzze a halált. Mária és férje József nem éltek házaséletet Jézus születése előtt, de később igen. Abban az időben a házasság akkor lépett életben amikor azt elhálták (szexuálisan egyesültek) a férj és a feleség. Jézusnak több fiú és lány testvére is volt. Valójában ezek féltestvérei voltak Jézusnak Jézus vére szeplőtelen, bűntelen, tökéletes életet képviselt ezért volt képes megmenteni az emberiséget. A megváltás a hatalmi rend szempontjából a következő képpen történt. Jézus mint tökéletes, bűntelen ember magára vette az emberiség összes bűnét és meghalt hogy kifizesse a bűnnek a zsoldját a halált. Irtózatos halált halt a kereszten, nem volt ép felület a bőrén, a húsa cafatokban lógott a korbács miatt. Fején tüskéből font korona, arca az ökölcsapásoktól felszakadva, bevérezve irtózatos látvány volt a próféták és a kivégzésen jelenlévők szerint is. Mivel nem volt bűn benne a halál nem tarthatta fogva. Lement a pokolba (meglátogatta Ábrahám kebelében lévőket és szabadon bocsátotta őket, majd a pokol más részeibe is elment és kihírdette a győzelmét. (A pokol részei: Ábrahám kebele, Hades, a feneketlen mélység megér egy kis tanulmányozást. Az NKJV verzió megkülönbözteti ezeket a részeket, a Károli biblia csak pokolként említi.) Az Ábrahám kebeléből szabadon bocsátott holtak feltámadtak (a haláluk ki lett fizetve pl. a szegény Lázár, de nem a gazdag Lázár ő a pokol másik részén gyötrődik) és ezek be is mentek Jeruzsálemben bizonyságot tenni az élőknek. Ezek a feltámadtak azután felmentek a mennybe. Eph 4:8 Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Eph 4:9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy elõbb le is szállott a föld alsóbb részeire? Eph 4:10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) Jézus a feltámadása után felment az Atyához, bemutatta a tökéletes áldozatot a tiszta szeplőtelen vérét. Nincs más áldozatra szükség, mert az egyszeri és tökéletes. Ezután olyan nevet (hatalmat) kapott Jézus az ember amely minden név felett van. Minden hatalom nékem adatott mennyen és földön. Ezután visszatért a tanítványokhoz és átruházta a hatalmat rájuk. Mar 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. Mar 16:16 A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Mar 16:17 Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólnak. Mar 16:18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Mar 16:19 Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Mar 16:20 Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerõsítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

8 A feltámadás utáni szellemi hatalmi rend Jézus Isten ember Mennyei seregek Újjászületett faj keresztények/egyház Angyalok A föld teljessége Ádámi faj Sátán királysága 1. Jézus mindenek felett való hatalmat kapott! 2. Jézus feje az egyháznak. Mi a mennybe vagyunk vele felültetve. 3. A keresztényeknek hatalmuk van az ördög királysága felett, de nincs hatalma más keresztények vagy hitetlenek felett. 4. A keresztények szolgái/miniszterei a hitetleneknek. 5. A világ a romlandóságban vesztegel, várja Isten fiainak (keresztények) megjelenését. 6. A Sátán és királysága le van fegyverezve. Ereje a hazugságban és a megtévesztésben van. Márk 16 a kereszténység igazi küldetése! Akik hisznek az Ő nevében azoknak hatalma van az ördögök, a betegségek felett. Ahhoz hogy Jézus életét az Ő hatalmát elnyerjük az életünkben, nem kell megdolgozni. Mindaz aki szivéből hiszi hogy Jézus az Isten fia, aki feltámadt a halálból átment a halálból az életbe. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Hogy valaki hiszen õ benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. Ez az újjászületés. A szellemünk amely halott volt a bűn miatt, megelevenedik, sőt az Isten Szentszelleme beköltözik a mi szellemünkbe. Gyakorlatilag a teremtés ismétlődik meg magasabb szinten. A belső ember, a szellemünk romolhatatlanná, halhatatlanná válik. A testünk azonban öregszik, mert ez a bűnnek a teste. A testnek megváltása a feltámadáskor vagy elragadtatáskor történik meg. Jézus átruházott hatalma (delegated authority) minden hívőnek adatott.

9 Nézzük a következő példát. Amikor valaki autót vezet és megállítja a rendőr az út szélén, a vezető felismervén a rendőr egyenruháját, felismeri a rendőri hatalmat, (amelyet az Ország ruházott rá) és megállítja a járművet. Miért? Mert a rendőrnek hatalma (joga) van megállítani az autót. Ha egy rendőr civilben próbálja ugyanezt megtenni nem biztos hogy sikerül neki. Az sem számít hogy a rendőr korrupt-e vagy becsületes, az egyenruha mutatja a hatalmat. A keresztényeknek Jézustól kapott hatalmát, mind a démonok, mind a betegségek felismerik, függetlenül attól hogy hány éves a keresztény, vagy milyen jó keresztény, a hatalom adva van. Sokan azt gondolják hogy még meg kell szentelődniük, még többet kell imádkozni stb stb. Ez mind igaz, hiszen Jézus képére kell elváltoznunk, de Jézus által adott hatalom már akkor adva van amikor a megtéréskor a szent szellem beköltözik a bensőnkbe. A tanítványok a 12 meg a hetven is hatalmat kapott az ördögök és betegségek felett. Iskariotes Judas is köztük volt, aki mint tudjuk tolvaj volt, és mégis mindannyian örvendeztek hogy az ördögök is engednek nekik. Nem az egyéni szentség hanem az Istentől adott hatalom és annak gyakorlása tette sikeressé a tanítványokat. Miért imádkozunk és böjtölünk akkor? A keresztényeknek két fő dolguk van. 1. Keressétek Isten országát (építeni Isten országát, szolgálni a világ felé, hirdetni az evangéliumot, betegeket gyógyítani stb stb. Ez kifélé mások felé irányul, mi már a királyságban vagyunk, az meg bennünk) 2. Keressétek az Ő igazságát. (igazságban, közösségben lenni Istennel, épiteni a vele való kapcsolatot. Ez a tevékenység magunk felé irányul. Magunkat építjük). Az emberi természet még megtérés után is lázad Isten törvénye ellen. A testnek van saját akarata, és a szellemnek is. Az Ó ember és az Új ember mindig harcban van egymással. Az Istennel való járás, a feltétlen engedelmesség, önfeláldozás imával és böjtöléssel lehetséges. Sokan azt mondják nem érzem Isten vezetését, nem hallom hogy szólna hozzám. De hiszen már írt neked egy könyvet. Isten a legtöbb esetben az igéjén keresztül szól hozzánk. Mások azt mondják: Imádkozom, olvasom a bibliát nekem ennyi elég. Jézus nem erre utasított minket. Fontos ez a rész is, de nem lehet elhagyni a mások felé való szolgálatot sem. Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek a miket mondok? Az egyén szabad akarata és a hatalom viszonya Minden egyes embernek szabad akaratot adott Isten. Az ember választása hogy hogyan él vele. Pl: aki bűnt cselekszik szolgája a bűnnek. Vannak bűnök amelyek szoros igába kényszerítik az embert más bűnök nem annyira látványos igába. Alkohol, kábítószer, pornográfia, szerencsejáték mind az ördög köteléke. Aki ezekben kötözött annak már nincs meg a szabad akarata. Jó hír Jézus meg tud szabadítani ezekből is, de ehhez el kell fogadni őt Úrnak és megváltónak. Miért van az hogy keresztények meghalnak autóbalesetben vagy gyilkosság áldozatai lesznek? Válasz a szabad akarat! Minden embernek szabad akarat van és a keresztényeknek sincs hatalma más emberek felett (sem hívők sem hitetlenek felett, csak az emberekben lakó gonosz szellemek felett). Ezért ha valaki pl részegen vezet és akaratlanul vagy akkár szándékosan okoz sérülést ez nehezebben védhető ki. Természetesen Istennel való járás egyik eredménye hogy az Ő szárnyai alatt lészen oltalmad, de ha valaki elhanyagolja az Úrral való közösséget, akkor mások szabad akaratának igen is ki van szolgáltatva. VMóz 30:19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam elõtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

10 Az ujjászületett keresztények az Istennek a fiai, az emberek szolgái, és urai a Sátánnak. Pár érdekes történet amin el lehet gondolkozni: Jobnak a fiai már elköltöztek otthonról ezért nem voltak az apjuk fennhatósága alatt. Jóbnak a fedhetettlenségéből származó védelem nem vonatkozott rájuk. Ezzel szemben, Jób felesége Jób hatalma alatt volt, és mikor az asszony gonoszul szólt az Úr felől átkozd meg az Isten-t és halj meg, akkor sem érte őt (a feleséget) a csapás, sőt Jób helyreállításkor is Ő szülte a gyermekeket. Igaz, Jób helyretette az asszonyt mondván: Úgy szólsz mint a bolondok közül egy. Abigail és Nábál történetekor (II Sámuel 25) Abigail a férje hatalma és akarata ellenére élelemmel látta el Dávidot, így megmentve mind a maga mind a szolgák életét. Férje halála után Dávidhoz ment feleségül így egy gonosz hatalom alól egy jó hatalom alá került. A százados akinek a beteg szolgáját meggyógyította az Úr Jézus, tisztában volt ezekkel a tekintély/hatalmi elvekkel. Mat 8:9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljõ; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Mat 8:10 Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az õt követõknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ahogyan Jézus hatalommal parancsolt a gonosz szellemeknek és betegségeknek, a százados ugyanúgy hatalommal parancsolt a vitézeinek, és természetes volt hogy azok engedelmeskedtek. Ugyanaz a hatalom nekünk is megadatott. Az az erő ami feltámasztotta Jézust a halálból, bennünk lakik. Amióta megtértünk és megkeresztelkedtünk a Szentszellem bennünk van, csak a mi döntésünk és választásunkon múlik hogy használjuk ezt az erőt Isten országának építésére és a Sátán munkájának lerontására.

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége

1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége 1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván,Thubál, Mésekh

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2015. február 27. Nyíregyháza Böjti sorozat 5. nap Cím: Amikor minden tökéletes lesz 1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2 És a szent várost,

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

A kereszténység. Károli: Mar 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára.

A kereszténység. Károli: Mar 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára. A kereszténység Keresztényeknek nevezzük azokat az embereket, akik Jézus követői lettek, a megtérés az ujjá születés és a keresztségek által. Sajnos a Károli fordítás miatt ezek a fogalmak zavart okoznak,

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Milyen lesz a Menny? Szabadszombat-Filmklub. Suhai György 2011.11.23.

Milyen lesz a Menny? Szabadszombat-Filmklub. Suhai György 2011.11.23. Milyen lesz a Menny? Szabadszombat-Filmklub Suhai György 2011.11.23. Nekem annak idején azt tanították, hogy a Menny egy egészen más, ismeretlen, számunkra elképzelhetetlen világ, ahol rengeteg furcsa

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23.

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. Köszöntsd a szomszédodat egy buzdítással, hogy győztes napokat. Szeretettel ölelünk benneteket.

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben