Húsvéti nyuszibuli Tihanyban. A tartalomból: Iskolaügy mi történt azóta? A szállásadók és az informatika...7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvéti nyuszibuli Tihanyban. A tartalomból: Iskolaügy mi történt azóta?... 3. A szállásadók és az informatika...7"

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA április VI. évfolyam 47. szám Húsvéti nyuszibuli Tihanyban FOTÓ: BEKE G. LÁSZLÓ A tartalomból: Megváltozik a szabály - sértési törvény Iskolaügy mi történt azóta? Felújítások Fagyos-havas nyuszibuli... 6 A szállásadók és az informatika Dalosajkúak találkozója Tihanyban Félix atya 80 éves

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG április 15-től megváltozik a szabálysértési törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály - sértési nyilvántartási rendszerről szóló, április 15-én hatályba lépő évi II. törvény (Sztv.) 1. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. Az általános szabálysértési hatóság a megyei kormányhivatal lesz. Az új szabálysértési rendszer célja az eljárások felgyorsítása, ezért az elkövetőt lehetőleg a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül felelősségre kell vonni. Jelentős újítás lesz a szabálysértési hatóság eljárásában az, hogy ha a tényállás tisztázott, és az eljárás alá vont személy vagy az eljárásban részt vevő személy meghallgatása nem szükséges, a szabálysértési hatóság büntetést szab ki, vagy intézkedést alkalmaz, és az ezt tartalmazó határozatot tizenöt napon belül hozza meg. A szabálysértési törvény szerint három büntetés lesz kiszabható: szabálysértési elzárás, pénzbírság és a közérdekű munka. Elzárás A jövőben jóval szélesebb körben lehet majd alkalmazni az elzárást, ugyanis akit szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül szabálysértés elkövetése miatt legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak kivéve a helyszíni bírságolást vagy az egyéb közlekedési szabály - sértéseket az újabb szabálysértés miatt a bíróság akkor is szabhat ki elzárást, ha a törvény azt nem teszi lehetővé az adott szabálysértésnél. Bevezetik a visszaesés fogalmát. A szabálysértési elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb időtartama hatvan nap, kivéve a fiatalkorúaknál: Fiatalkorúak esetében az elzárás leghosszabb tartama harminc nap, halmazati büntetés esetén negyvenöt nap. Pénzbírság A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legma - gasabb összege százötvenezer forint, elzárással is büntethető szabálysértések esetén a maximális pénzbírság háromszázezer forint lesz. Közérdekű munka Közérdekű munka kiszabása esetén az eljárás alá vont személy köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Amennyiben az eljárás alá vont személy nem tesz eleget a munka kötelezettségének, úgy a helyébe szabálysértési elzárás lép. Eltiltás a járművezetéstől Változás lesz a járművezetéstől való eltiltás szabály rendsze - rében is: ha valakit a közúti közle kedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, KRESZ-ben foglalt szabályok megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, elkövetése miatt hat hónapon belül legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak, úgy újabb szabálysértési ügyben járművezetéstől eltiltást is kell alkalmazni. A járművezetéstől eltiltás legrövidebb időtartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év. Helyszíni bírság A közterület-felügyelők szabálysértés észlelése esetén kötelesek helyszíni pénzbírságot kiszabni, mérlegelési jogkörük nem lesz. Jelentős változás lesz a helyszíni bírság kiszabásának szabályaiban is: a helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet, hat hónapon belüli újbóli elkövetés esetén hetvenezer forintig terjedhet. A helyszíni bírságot az új szabálysértési törvény hatályba lépése után nem harminc napon belül, hanem tizenöt napon belül kell megfizetni postai csekken vagy átutalással. Változás lesz az is, hogy ha a szabálysértés elkövetője a felajánlott helyszíni bírságot nem fogadja el, azt nem veszi tudomásul, akkor őt elzárással nem büntethető szabálysértések esetében a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása végett az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósággal egyeztetett, de legkésőbb öt napon belüli időpontra a helyszínen a szabály - sértési hatóság elé idézi az intézkedő. CSONTOSNÉ G. KATALIN hatósági ügyintéző Magasrangú ausztrál delegáció Tihanyban április 18-án, szerdán Peter Slipper úr, az Ausztrál Parlament Képviselőházának elnöke népes delegáció kíséretében Tihanyban tett látogatást. A magasrangú küldöttséget Tósoki Imre polgármester fogadta a Rege Cukrászda teraszán, majd megtekintették az Apátságot. Ezt követően ellátogattak a Levendula Ház Látogatóközpontba is, majd hivatalos ebéden vettek részt a Honthy Villában. Mint azt polgármester úr elmondta, a delegáció tagjainak nagyon tetszett Tihany, olyannyira, hogy Peter Slipper úr kijelentette, hogy ha Magyarországon szeretne házat venni, biztosan Tihanyba költözne.

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL Iskolaügy mi történt azóta? A Tihanyi Visszhang olvasói legutóbb az általános iskolában tartott szülői fórum után olvashattak arról, hogy mi lesz, mi lehet a tihanyi iskola sorsa. Az azóta történt fejleményekről kérdeztük Tósoki Imre polgármestert. Az iskolai fórumot követően a bencés apátság is meghozta támogató döntését az iskola átvételével kapcsolatban, majd az önkormányzat és az apátság megkötötte az együttműködési megállapodást, mely tartalmazta a szülői szervezet és a pedagógusok támogató nyilatkozatát is számolt be kérdésünkre a polgármester. Ezt a megállapodást tovább küldtük a megyei kormányhivatal oktatási osztályának is. Ezután egy oktatási szakértő került kijelölésre, akinek az volt a feladata, hogy foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a javasolt átszervezés biztosítjae a közoktatási intézményben az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátását, illetve azt, hogy ezek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek a továbbiakban aránytalan terhet jelentene-e. Feladatai közé tartozott annak megvizsgálása is, hogy azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei nem akarják az átadott oktatási intézménybe járatni gyermeküket, biztosított-e a más közoktatási intézménybe történő elhelyezése. Az oktatási szakértő megállapította, hogy a fenntartó jog átadásával változatlanul biztosított mindazon szolgáltatások igénybevétele, amelyeket az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola hatályos alapító okirata szerint nyújtott, az új feltételek között folyó iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, illetve a közoktatási törvényben maghatározott előírásoknak is, azaz a leendő egyházi fenntartású intézményben az eddigiekhez képest lényegében változatlan személyi és tárgyi feltételek között folytatódik a közoktatási feladatok ellátása. Arra a kérdésre, hogy ezek után mi a hivatalos menetrend, Tósoki Imre elmondta: most a kormányhivatal döntésére várnak, amennyiben az pozitív lesz, az Önkormányzat képviselőtestületének ismételten határozatot kell hoznia az átadás kapcsán. Amennyiben ez is meglesz, augusztus 1-jén kerül átadásra az iskola. Megújuló főtér méltó név A Tihanyi Legenda projekt munkálatai javában folynak, várhatóan június közepére befejeződnek a Posta-közben folyó munkálatok. De nemcsak a tér szépül meg, hanem új, méltó nevet fog viselni. Mint azt Tósoki Imre polgármester elmondta, neves közéleti személyiségek fordultak az Önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy a megújult terület Mádl Ferenc volt köztársasági elnök nevét viselje. A képviselőtestület meghozta a 73/2012. (IV.16) számú határozatát, így a volt Posta köz júniustól a közelmúltban elhunyt közjogi méltóság nevét viseli majd. Mádl Ferenc (Bánd, január 29. Budapest, május 29.) Széchenyi-díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A nemzetközi gazdasági és összehasonlító magánjog neves kutatója és 1993 között tárca nélküli miniszter, 1993 és 1994 között művelődés- és közoktatásügyi miniszter és 2005 között a Magyar Köztársaság elnöke volt. Mádl Ferenc gyakori vendége volt Tihanynak. Feleségével, Dalma asszonnyal részt vett számos apátsági rendezvényen. Éveken keresztül Tihanyban, a Limnológián nyaralt családjával, majd köztársasági elnöki mandátumának lejárta után házat is vásárolt a településen. Tihany Község Önkormányzata azzal, hogy az új főtér Mádl Ferenc nevét veszi fel, méltó emléket állít a tavaly elhunyt közjogi méltóságnak.

4 4. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG A Legenda projekt felújítási munkái látványos szakaszba érkeztek. Az örömbe azért üröm is vegyül: részint mert egyes helyeken kényelmetlen a közlekedés, másrészt mert az építkezések akadályozzák az üzletek működését. A munkálatokat éppen azért kezdték a munkákat legfrekventáltabb helyeken, hogy mire a szezon beindul, már biztonságos és komfortos környezet fogadja a turistákat. Felújítások A Postaközben (Főtér) már elhelyezték a közvilágítás védőcsövét, és folyamatban van a közműkiváltás előkészítése, a víz- és áramkiállások kiépítése. A vízaknára azért van szükség, mert a téren új ivókutat állítanak majd fel, az áramvételi lehetőség pedig a rendezvények megtartásához szükséges. Megkezdődött az Infopont építése a Batthyány utca elején. Az autóbusz-parkolóval szemben, a Kossuth és a Batthyány utca sarkán megkezdte a kivitelező az új információs pont és kávézó építését. Ez a helyszín a település egyik kapuja, ezért indokolt itt egy új tájékoztató pontot létesíteni. A Pisky sétányon kicserélték a régi ivóvízvezetékeket, és elkészült az új ivókút mérőórájának helyet adó vízakna. Megkezdődött a Kossuth utca burkolatának építése. Kis bazaltkőkockából készük az új burkolat. Hamarosan befejeződhet a Visszhang-dombi parkoló kiépítése is.

5 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 5. OLDAL Tavaszi túra Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola kollektívája minden évben együtt tölt egy szabad napot, az iskola falain kívül. A hétköznapokból kilépve mindannyiunknak jól esik a kikapcsolódás, amit időnként szakmai programokkal is gazdagítunk. Az elmúlt tizenöt évben meglátogattuk a solymári Waldorfiskolát, egy keszthelyi alapítványi iskolában projekt módszerrel ismerkedtünk, tavaly pedig a hévízi, szintén Illyés Gyuláról elnevezett iskolával vettük fel a kapcsolatot. Szeretünk színházba járni: voltunk Győrben és többször Budapesten, ahová persze az IKEA-ban történő vásárlás is vonzza a kolléganőket. Korábban emlékezetes kirándulásokat tettünk a Somlóhegyre, a dunakiliti duzzasztóhoz és a Krisna-völgybe Somogyvámosra. A túrázással a Kőris-hegyre nem volt szerencsénk: zuhogott az eső egész nap, de a jó hangulatot nem tudta elmosni. Általában Takácsné Csóka Gabriella szervezi a kirándulásokat, s idén a kifogástalan időjárásról is sikerült gondoskodnia. Március 24-én, szombaton reggel indultunk Gézaháza irányába. Az önkormányzat kisbuszának kormánya Baranyai Károly kezében volt, kívánságunk szerint egy rét szélén tett ki bennünket, torony hiányában a lejtőnek vettük az irányt. Gabi korábban alaposan felkészült térképpel, turista jelmagyarázat-tudással, így egyszer sem tévedtünk el utunk során. Gyönyörű vidéken túráztunk a Kő-árokban, hangosan éledt a tavasz, a madarak fütyültek a világra, mi pedig élveztük éneküket, a virágok színorgiáját. Hegyen-völgyön jártunk, nagyokat szuszogva, nevetve. Barlangok, meredélyek mellett vitt az ösvény. A cseszneki vár tövében pihentünk meg, előkerültek a szendvicsek, termoszok. Néhányan még a várat is bevették, a többiek napoztak egy kicsit a hetedhét ágra sütő napon. Kis idő múlva folytattuk utunkat egy újabb turistajelzés mentén, hóvirágos, kankalinos völgyben, hamarosan elértük a Cuha patakot. Sziklák és mély völgyek között, csodálatos helyeken jártunk. Utunk végén várt bennünket a Pokolról elnevezett csárda, ahol a jókedvű társaság megebédelt. Erdei kisvonattal készültünk napnyugtára hazaérkezni. Gabi tervez, MÁV végez, a járat sokat késett, a tanári kar különböző játékokkal szórakoztatta magát és azt a néhány sorstársát, akik az egy órás késést velünk várták ki. A vonat vezetője szerény főhajtással fogadta a spontán tapsot, amely megérkezésekor tört ki az utasokból. Vidáman szálltunk fel a szerelvényre. A látvány elfeledtette velünk a hosszú várakozást, a magasból ámulva néztük le a patak partjára, kanyargó zúgóira. Köszönetünket szeretnénk kifejezni Tihany község képviselőtestületének, hogy a kisbusz biztosításával évrőlévre lehetővé teszi, hogy hasonló örömteli napot tölthessünk együtt. Reméljük, hogy ezt a kellemes hagyományt segítségükkel folytatni tudjuk! Újabb elismerés dr. Korzenszky Richárd perjel úrnak Magyar Örökség-díjjal ismerték el Korzenszky Richárd tihanyi perjel munkásságát. A Magyar Örökség és Európa Egyesület idei kitüntetéseit a Magyar Tudományos Akadémián megtartott ünnepségen adták át. A Tihanyi Bencés Apátság hetven éves vezetőjének tevékenységét dr. Szögi László történész méltatta. Elhangzott, hogy az 1990-es évek elején Korzenszky Richárd miniszteri biztosként sokat tett az egyházi oktatás újjászervezéséért óta Tihanyban teljesíti hivatását, megújította az Apátság működését. Ami ennél is fontosabb, segítségével a közösség is megújult, megerősödött.

6 6. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Tavaszi papírgyűjtés Márciusban ismét papírgyűjtést szerveztünk iskolánkban. A bevételből évről évre osztálypénz lesz, illetve iskolai rendezvényeinkre, programjainkra költjük. Idén közel 8 tonna papírt sikerült hangya szorgalommal az inotai cégnek továbbítanunk, ez közel 200 ezer forintot jelent. A győztesnek kijáró kupát a 4.osztály kapta meg, mert tanulónként 101 kg papírt hoztak. Nagyon szorosan követte őket a 6.osztály, akik szintén 2 tonna fölött gyűjtöttek. A harmadik helyezést a 3.osztály érte el. Itt szeretném megköszönni az óvodások és a többiek lelkesedését és szorgalmát, valamint nagylelkű segítségét Nagy Imre bácsinak, aki már nem először kölcsönözte nekünk a mázsáját. Idén a Tihany Kalandpark jóvoltából külön is jutalmazhattuk a 10 legszorgalmasabb tanulót, illetve szüleiket. Sárközi Gergely a Kalandpark ügyvezetője és üzemeltetője személyesen adta át a belépőt Pap Natália, Baranyai Marcell, Fábián Márk, Kiss Renáta, Kiss Mónika, Varga Zsolt, Beke Bianka, Dobos Kristóf, Bölcs Bendegúz és Izsák Rebeka tanulónak, akik akár a nyári szünetben is kipróbálhatják majd bátorságukat. Őszre megint gyűjtést tervezünk, ezért köszönettel kérünk minden kedves tihanyi és távolabbi lakost, hogy gyűjtsék a papír hulladékot nekünk. JUHOS ANNA, diákönkormányzatot-segítő pedagógus Fagyos-havas nyuszibuli Ilyen Húsvét is régen volt bár az időjárás előrejelzés alapján már sejtettük, hogy nem lesz melegünk, azért a havazás csak meglepett minket. Ennek ellenére jópár felnőtt és gyerkőc gyűlt össze a családi Szabadidőparkban Húsvét vasárnapján a már megszokott, hagyományos Nyuszibulira. A jó hangulatról mint már évek óta Titz Tibor gondoskodott. A nagy hidegben a kézműves foglalkozások a szabadidőpark aprócska éttermében kerültek megtartásra, de sokan készítettek díszes képkeretet, agyagból tojásdíszeket. Akik jobban bírták a hideget, azok megmozgatásáról Titz Tibor gondoskodott. Volt tojáskereső és terelő játék, ügyességi feladatok, kötélhúzás, zsákban futás is. A rendezvényt a már megszokott táncház zárta. Éppen időben: ahogy befejeztük a táncot, elkezdett esni a hó TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

7 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 7. OLDAL A szállásadók és az informatika Két fórumot is szervezett a Tihanyi Legenda TDM az informatikai fejlesztések témájában. Az elsőre április 12-én került sor, a másodikat pedig április 25-én tartják meg. A megújult honlap és a pocket guide bevezetése ugyanis nem csak új lehetőséget, hanem új feladatokat is jelent a TDM-szervezetnek és a helyi szolgáltatóknak egyaránt. Az új honlap április első felében kissé mindenki számára meglepetésként indult el. A projekt gazdája szerint azért, mert élesben gyorsabban kibuknak a problémák, és a fejlesztők is gyorsabban igyekeznek ezeket kijavítani. A tesztüzem hónapokig is eltart, ez alatt kell korrigálni a hibákat, és ez az időszak szolgál a felhasználók, például a szállásadók igényeinek a rendszerbe való beépítésére is. Az szállásportál már lehetővé teszi ugyanis az on-line szállásfoglalást. A rendszerben a szállásadók nemcsak a szálláshelyről, hanem minden szobájukról külön adatlapot tölthetnek ki, amelyeken minden lényeges információt feltüntethetnek. A foglaltságot és árakat napokra lebontva lehet kezelni. Ez önmagában nagyon jó, hiszen a vendégek zöme szívesen választja ezt az egyszerű és gyors megoldást. A szállásadók azonban több okból is kételkednek: nem szívesen adják ki például egy-egy napra a szobát, főleg, ha három napra vagy egy egész hétre is lenne vendég, az on-line foglalásnál azonban amikor látszik, hogy a szoba egész héten üres -, ezt nem tudják megakadályozni. Az on-line foglalás állandó odafigyelést igényel, hiszen akármikor, még éjjel is foglalhatnak a világ bármely részéről szálláshelyet, és ha a szállásadó nem követi nyomon szorosan az eseményeket, előfordulhat, hogy a már on-line lefoglalt szobáját kiadja egy személyesen megjelenő, betérő vendégnek. Ezeket a kérdéseket beszélték meg az április közepén megtartott szakmai fórumon. A projektgazdák szerint megoldható, hogy a végleges foglalás csak egy, a foglalást visszaigazoló után váljék érvényessé, így kizárható a kétszeres szobakiadás. Akinek három-öt vagy több szobája van, az azt is megteheti, hogy egy-két szobát nem tesz fel a világhálóra, hanem szabadon gazdálkodik velük, így mindig van szabad helye a váratlan vendégek számára is. Az egynapos vendégtől különben lehet felárat kérni ajánlotta lehetséges megoldásként egy gyakorlott szállásadó. A honlap mellett már működik a webáruház is, amelyben nemsokára meg lehet vásárolni a jegyeket a Bujtor István Szabadtéri Színpad előadásaira. A pocket guide, a digitiális idegenvezető egyre közkedveltebb. Nem vitás, hogy a rendszer előtt óriási lehetőségek állnak. Az okos telefon és a letölthető csomag segítségével a turisták egyéni igényeikhez igazítva jutnak információhoz. Saját útvonalat tudnak kialakítani, saját tempójuknak és érdeklődésüknek megfelelően. Élményeiket menet közben rögzíthetik, és telefonjukról azonnal felrakhatják a face-bookra, vagyis rögtön megoszthatják másokkal is. A szolgáltatók számára ez egy újabb megjelenési, hirdetési lehetőséget biztosít egy olyan célcsoport elérésére, amelynek nemcsak élmények utáni vágya, hanem költési hajlandósága is jelentős hangzott el P. Molnár-Szabó József menedzser előadásában. Mint minden fejlesztés, ami létrehoz valamit, ami addig nem létezett, az informatikai is erőfeszítéseket kíván a működtetőktől is. Az események követése, rögzítése eddig nem okozott különösebb problémát, hiszen a honlap meglehetősen statikus volt. Az új honlap azonban dinamikus, interaktív. Ahhoz, hogy ezeket az előnyeit ki lehessen használni, folyamatosan karban kell tartani. Ez okból többet is kell rá áldozni, bár még nem tudjuk, miből - jegyezte meg Koncz Mária, a Tihanyi Legenda kft. ügyvezetője. Az április 25-i fórumon a szállásadókkal tovább finomítják a rendszert, és bemutatják azadatok feltöltésének technikáját is. A fórumokat a Tihanyi Legenda Kft. és a Civilek Tihanyért Egyesület szervezte a Tihanyi Legenda projektek keretében. Iskolai hírek március 30-án a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 8. nyelvész tanulmányi versenyének megyei fordu lóján. 1. helyezést ért el: Szalontai Sára (2. o.), ő továbbjutott az országos versenyre is, amely május 12-én lesz; 8. helyezést ér el: Csizmazia Virág (3.o.). Részt vett még: Simai Zsófia (2.os.), Somos Réka (5.o.). Andersen mesemondó verseny A Városi Könyvtár Balatonfüred szervezésében részt vettünk az Andersen mesemondó verse nyen. Kiemelkedő eredményt ért el Simai Zsófia (2.oszt.). További résztvevők: Mészáros Róza, Varga Viola, Berry Sara Lili (2.o.). Zrínyi Ilona Matematikaverseny Iskolánk tanulói a következő eredményt érték el a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján: Járosi Sára 3. osztály 47. helyezett 178 értékelt tanulóból Heilig János 4. osztály 2. helyezett 163 értékelt tanulóból Erős Bence 5. osztály 35. helyezett 141 értékelt tanulóból Heilig András 8. osztály 31. helyezett 104 értékelt tanulóból Gratulálunk az eredményhez!

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Ézsiás Erzsébet és a Balaton Április 2-án a művelődési ház színháztermében találkoz - hattunk Ézsiás Erzsébettel, és kedves barátnőivel. Úgy is mondhatnám, hogy a nagy négyessel. Egy megható, szívet-lelket melengető író-olvasó találkozón vehettünk részt, melyben a három barátnő a maga tudásával, érzéseivel támogatta Ézsiás Erzsébet könyvbemutatóját. Rózsa Éva köszöntőjét követően Pitti Katalin a Balatonhoz kötődő népdalcsokorral lepte meg a közönséget, majd Vecsey Kiss Mária költőnő osztotta meg velünk a könyvhöz írt előszavát, gondolatait. Papp Éva színművész részletek olvasott fel a könyv különböző fejezetiből. Érzelem dús előadása közben úgy érezhettük, mintha saját emlékeit idézné fel újból. Olyan jó volt hallgatni! Ézsiás Erzsébet a Balatonnal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg hallgatóságával. Az én Balatonom című könyve folytatása az előző, Az én Toszkánám, 2009-ben megjelent kötetének. Vallomása szerint elemi erővel kötődik ide már kisgyerekkora óta, rögtön itt van, mihelyt kisüt a nap, és kicsit mindig belehal, ha nyár végén el kell válnia tőle. Az írónő az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, ahol a mai magyar drámából szerzett doktorátust. Elvégezte a MÚOSZ Újságíró Iskoláját, azóta a kulturális sajtóban tevékenykedik mint újságíró, kritikus és szerkesztő. Dolgozott a Magyar Rádióban, a Film-Színház-Muzsikánál, a Színháznál, az Annánál, a Pesti Riportnál és a Nők Lapjánál ben a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatalában zenei ügyekkel foglalkozott. Azóta szabadúszó. A találkozót mintegy keretbe foglalva Pitti Katalin végül az Ómagyar Mária-siralmat és az Ave Mariát énekelte el. A fotókkal illusztrált, visszaemlékezéseket tartalmazó könyv kölcsönözhető a tihanyi könyvtár helyismereti gyűjte - ményéből. H.T.I. Dalosajkúak találkozója Tihanyban Annak idején a balatonkenesei Szivárvány Népdalkör indí - totta el azt a kezdeményezést, melynek az volt a célja, hogy minden évben összegyűjtse a Balaton környéki települések népdalköreit egy közös gálaműsorra. A Balatoni Dalok és Dalosok találkozója idén már 14. alkalommal került megrendezésre, ezúttal Tihany és a Tihanyi Asszonykórus volt a vendéglátó. Május 22-én, vasárnap ismét az egész programot át kellett szervezni a rossz időjárás miatt, úgyhogy a tervezett helyszín a Bujtor István Szabadtéri Színház helyett az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola aulája fogadta azt a 12 csoportot, akik részt vettek az eseményen. Az esemény szervezője az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet volt, és ebben az évben nemcsak dalostalálkozót hirdettek meg, hanem minősítő versennyel is egybekötötték azt. Ennek értelmében 5 csoport, szólista vett részt a minősítésben, a többiek a gálaműsorban vettek részt. A minősítésre várók között szerepelt a tihanyi Echo Cite ra - banda is, akinek ez volt az első ilyen típusú megmérettetésük. A fellépők színvonalát mutatja, hogy a neves zsűri Dr. Gerzanics Magdolna, Birinyi József és Barsi Ernő csak arany és Arany Páva minősítéseket adott át, nagy örömünkre a citerabanda is kiváló arany minősítést szerezett, gratulálunk nekik!! A műsor hátralevő részében a többi dalos csapat mutathatta meg tudásukat, közöttük a Tihanyi Asszonykórus is, akik igencsak kiettek magukért, hiszen mindamellett, hogy fel - léptek a műsorban igen jelesül helyt álltak, mint vendéglátók is. A nap házigazdája Titz Tibor volt, aki jó hangulatot keltett a zsúfolásig megtelt aulában.

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL A gálaműsor után a résztvevőket a Művésztelepen vendé gel - tük meg, ahol finom gulyásleves és Jehoda Ferencnek köszönhetően nótás hangulat várta a megjelenteket, akik rövidesen táncra is perdültek. Sokan tettek ismét azért, hogy jól érezzék magukat a nép - dalosok ezen a találkozón. Köszönjük az általános iskola vezetésének és dolgozóinak, hogy a helyet adtak a talál - kozónak, köszönet jár Bakos Péternek, hogy befogadott minket a Művésztelepre, köszönjük a finom vacsorát Horváth Csabának és az Oázis étteremnek, Aradi Pista bácsinak a felajánlott bort, Nagy Tiborné Áginak, a Közművelődési intézet munkatársának a lelkes szervezéstés természetesen az Asszonykórusnak a tőlük már megszokott színvonalú helytállást. Jövő évben Alsóőrs veszi át a stafétát, reméljük, hogy hasonló jó hangulatú találkozó várja a Balaton dalosait. TDM-es szakmai fórum Főleg a szállásadókat és a szolgáltatókat érdekelte az április 25-i szakmai fórum, melyen a nagy Legenda-projekt mun - kálatainak állásáról és az informatikai fejlesztésekről volt szó. A fórum első részében Tósoki Imre polgármester adott tájékoztatást a felújítási munkálatok állásáról. Tihanyban mindenki tapasztalhatja, hogy a turisták által leginkább látogatott helyszíneken vagy csak korlátozottan vagy éppen sehogy sem lehet közlekedni. Ez főleg az árusoknak, vendéglősöknek okoz szomorú órákat, napokat, hiszen komoly bevételkiesést jelent, rontja az üzletmenetet. Szerencsére, azt is tudja mindenki, hogy felújítani nem lehet kényelmetlenségek: útbontás, árokásás, porszennyezés és zaj nélkül. A polgármester elmondta, hogy három éves folyamatos munka kellett ahhoz, hogy a felújítások megkezdéséig eljuthassunk. A Club Tihany megépítése óta ilyen nagy - ságrendű fejlesztés nem volt a községben emelte ki. A tervek megvalósítását az is hátráltatta, hogy meg kellett felelni a közbeszerzés szigorú feltételeinek, és mire végre sikerült a pályázatot kiírni, elbírálni, a vesztes cégek megtámadták a döntést. A szerződéskötés időpontja emiatt kitolódott, és mire a Laky Zrt-vel végre aláírhatták, a tél beállta és a hideg idő miatt nem lehetett a külső területeken dolgozni. A polgármester ismertette az egyes helyszíneken folyó mun - kák állását is. Eszerint a Főtér elkészül június 15-ig, annál is inkább, mert a tér új nevet kap, és a névadó ünnepségre mindennek rendben kell lennie. Ha kell, a gépek éjjel-nappal dolgoznak majd mondta a polgármester, aki azt is hozzá - tette: a képviselő-testület döntése alapján az új főteret Mádl Ferencről, a nemrégiben elhunyt köztársasági elnökről nevezik el, akinek kedves és szerény személyisége megnyerte a tihanyi emberek rokonszenvét is. A Pisky-sétányon egy kétrétegű temető maradványai kerültek elő, és a régészeti kutatások jelentős mértékben hátráltatták a munkálatokat. Június 15-re a Halász köz, a Pisky sétány egy része és a Visszhang dombi parkoló készülhet el. Problémát okozott az is, hogy a légkábelek földbe helyezésénél a Telekom nem járult hozzá a közös közműcsatorna használatához, ezért a csak a közvilágítás és a kábeltévé kerülhet egy helyre, a Telekom vezetékét külön helyezik el, és emiatt a Batthyány és a Visszhang utca egy részét újra feltúrják majd. A DRV utólag kérte a régi vízvezetékek cseréjét. Ez a tétel nem volt benne a projektben, de mivel ésszerűnek látszott most végrehajtani a cserét, ezért egy füst alatt ez is megtörténik. A Kálvária dombon a szakértők egyelőre még keresik azt a módszert, amellyel a corpusokról mintát lehetne venni azok megsértése nélkül. A technikai nehézségek miatt ez a projektelem június közepéig nem valósul meg. Nyárra tehát több helyszín már megújul, de sok helyen ősszel tovább folytatódik a munka. Tósoki Imre megköszönte a türelmet, és megismételte, hogy mindent elkövetnek a problémák megoldása érdekében. A közeljövőben például egy közös bejárást szerveznek a beruházóval és a kivitelezővel. Ezen kamerával rögzítik majd a helyzetet, és feljegyzik a hiányosságokat. A fórum további részében az informatikai fejlesztésekről esett szó. Csombok Zsolt, a DSI Rendszerház vezetője arról beszélt, hogy a felhasználók szállásadók, szolgáltatók igényeinek megfelelően újratervezték a szállásportált. Új funkciókkal bővítették a foglalási rendszert, aminek köszönhetően ki lehet zárni az egynapos foglalásokat. A bővítés keretében a honlap egy keresővel gazdagodik, és statisztikát is szolgáltat majd, vagyis megmutatja, hogy hányan kattin - tottak az adott szálláshelyre. Így a szobakiadók el tudják dönteni, hogy mennyire hatékony a megjelenésük. A fejlesztők az egyéni igényekkel is szembesültek a fórum során, és válaszoltak az egyedi kérdésekre. Bemutatták az adatok feltöltésének módját. A válaszokból az is kiderült, hogy a portál több szinten működik. Aki csak egy tömör leírást akar magáról adni, az továbbra is megteheti, hogy csak a szálláshely bemutatását és az elérhetőségeket rögzíti. A következő szinten az egyes szobákat is be lehet mutatni, a harmadik szinten pedig megvalósul az on-line foglalás. P. Molnár-Szabó József a Tihanyi Legenda TDM infor - matikai fejlesztési koncepcióját mutatta be. A pocket guide rendszer bemutatását követően azt is elmondta, hogy miképp lehet a rendszerhez kapcsolódni. Az biztos, hogy a fejlesztések sokkal magasabb szintű szolgál - tatásokat tesznek lehetővé, de azt se felejtsük el, hogy több időt, energiát és pénzt követelnek tette hozzá dr. Koncz Mária, a helyi TDM-szervezet vezetője. Az új honlap például sokkal dinamikusabb, elsősorban a turizmus igényeire koncentrál, ezért napra sőt, órára kész infor má ciókat kell tartalmaznia. Ezek összegyűjtése, megírása, felra kása, korri gálása, adott esetben idegen nyelvre való lefordítása a meglévő keretek között elképzelhetetlen. Számos pluszfeladatot jelent a webáruház működtetése is. Ezért a Tihanyi Legenda Kft-nek még ki kell találnia, hogyan képes az általa ösztönzött fej lesztéseknek megfelelni, anyagi és humán erő forrásait bőví teni. MM

10 10. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG HA X=160, AKKOR FÉL X=? Félix atya 80 éves gratulálunk! A száraz tények: március 10-én született Budapesten július 3-án szentelték pappá Pannonhalmán között az ELTE TTK matematika-fizika szakos hallgatója ig gimnáziumi tanár és diákotthoni nevelő Győrben tól gimnáziumi tanár, 1981-ig diákotthoni nevelő Pannonhalmán ben alperjel, 1978-tól 1992-ig gazdasági vezető óta Tihanyban plébános helyettes, 1998-tól alperjel. Lelkipásztori munkát végez, hitoktat, ellátja a filiákat (Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Fövenyes). Emellett intézi a ház pénzügyeit és tárlat veze tést is vállal. Nem titok, ezen tényeket bárki megnézheti az Apátság honlapján, de mi kíváncsiak voltunk Félix atyára, mint emberre, a köztünk-értünk munkálkodó szerzetesre. Ami a tények mögött lapul A címbeli egyenlet megoldása nagyon egyszerű: 80. Szívből gratulálunk 80. születésnapján, s további jó egészséget! Félix atya tortájára számomra először érthetetlen számsor került, de egy rögtönzött matematikaórán elmondta, mit is jelent a Remélem sikerül hiba nélkül továbbadni a magyarázatot. Ez a hármas számrendszer; mint minden számrendszerben, hátulról indulunk; az első az egyeseket jelenti, a másik a számrendszernek az alapszáma, a harmadik a számrendszer alapszámának a négyzete, a negyedik a számrendszer alapszámának a köbe. Tehát: 3 köbe 27, annak kétszerese négyzete 9, annak kétszerese 18; tehát 54+18=72; a következő számrendszernek a kétszerese 6, az 78, és az utolsó a 2, így a végeredmény 80. Félix atyával mi, tihanyiak, többször is találkozunk a miséken, és az esketéseken (sajnos a temetéseken is), hiszen a házasodni kívánókat legtöbbször Ő engedi útjára. Erről rengeteg fénykép tanúskodik az évente kiadott Kalendáriumban. Milyen útravalóval látja el Őket? Én mindig csak azt mondom, hogy az igazi szeretet hármas: testi, lelki, szellemi; ezeket kell egyensúlyban tartani. Szerencsére a saját családom is jó példa erre, szüleimnél is ezt láttam, tapasztaltam, s testvéreimnél is ben volt tanítványai visszaemlékezései kötetben jelentek meg, melyben legemlékezetesebb pillanatait tárják elénk, s a könyv Lövey Félix: Életem című írásából is közöl részleteket. E könyv is azt bizonyítja, hogy nem hiába fáradozott, hiszen tanítványaiba plántált örök érvényű értékeket. Ebben a könyvben több becenévvel is találkoztam. Hívták Atyának, Tatának, Faternak, Ő sose berzenkedett emiatt. Sokat gondolkoztam, mivel latinul nem tudok, vajon mit jelenthet a matematikaórái végén a táblára felírt három betű Q.E.D. Quod erat demonstrandum. Amit be kellett bizonyítani. A könyvet olvasva világossá vált számomra, hogy élete meghatározója a pedagóguspálya volt, hiszen tanítványai között találunk tudományos kutatót, műszaki doktort, több tucat mérnököt, orvost, jogászt, nyelvészt, zeneszerzőt, orgona - művészt, irodalomtörténészt, Kossuth-díjas akadémikust. Igazán büszke lehet rájuk! Jól gondolom, hogy a peda - góguspálya volt a meghatározó életében? Valóban. Az, hogy jómagam is bencés diák voltam, meghatározta további életem. Kitűnő példát adtak számomra az ott tanító bencés tanárok. Csak egy példát említek: köszön hető ez első osztályfőnökömnek, aki Dr. Brunner Emőd volt. Sose felejtem el, hogy elsős koromban kórházba kerültem, vakbélműtétem volt. Ő vette a fáradságot, meglátogatott, sőt egy doboz bonbont is hozott. Pedig csak 2-3 hónapja voltam a diákja. Rögtön elhatároztam, hogy én is bencés tanár leszek. Akkor a szerzetességről még nem sokat tudtam, elsősorban a tanárság érdekelt. De mindig azt hangsúlyoztam a tanít - ványaimnak, hogy elsősorban nem matematika-fizika szakos tanár, osztályfőnök, diákotthoni prefektus vagyok, hanem lelkiatya; szerencsére Ők ezt mindig megértették. Büszke vagyok rá, hogy én minden gyereket tökéletesen egyformán tudtam szeretni. Ez nem csak a bencés regula tanítása; sose volt liblingem. Talán szokatlannak tűnik, hogy még a tanév kezdete előtt végigjárta leendő tanítványait otthonukban. Miért volt fontos ez Ön számára? Más viszonyok voltak akkor. A szülők nem tudtak sokat látogatóba jönni, mert nem volt autó, megfelelő közlekedés. Így viszont már megismertek engem, s én is a családot, ami sokat segített munkámban. Az egyik tanítványom írja a könyvben, hogy nagy izgalommal vártak évkezdet előtt egy reverendás atyát, s megjelent civilben, 500-as Fiatján egy vidám, sportos fiatalember. Már akkor érezte a családja, hogy bizalommal engedhetik el fiukat. Tehát amikor bejöttek az internátusba, mert legtöbben bentlakók voltak, már név szerint ismertem őket, s tudtam a családi viszonyaikat is. A tananyag átadásán túl még fontosabb volt számomra, hogy diákjaim lélekben is érett, felkészült keresztény felnőtté váljanak; a nyári szünetek jelentős részét is együtt töltöttük: vízitúráztunk, rengeteget jártuk a természetet; megismerték nem csak a magyarországi, hanem az erdélyi népéletet is.

11 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 11. OLDAL Félix atya 20 éve él itt Tihanyban. Igen, áprilisban lesz 20 éve. Akkoriban Walter atya, volt osztálytársam, barátom, együtt jártunk teológiára, lett az elöljáróm. Itt is végiglátogattam a családokat, s így kialakulhattak a személyes kapcsolatok, közelebb kerülhettek Istenhez is. Nagyon jólesett egy volt tanítványom telefonja, aki gratulált a születésnapomra, s megköszönte, amit nyújtani tudtam; azt tartja a legfontosabbnak, hogy sohasem magamat állítottam eléjük, hanem Istent közvetítettem feléjük. Egy másik kedves visszaemlékezés összegzésében olvastam: Egy rakás kajla kan majomból remek embereket faragott. Ezt Tihanyban a hittanórákon folytatta az általános iskolában. Nem mondom, hogy könnyű volt, hiszen addig gimna zistákkal foglalkoztam, s ugye a matematika egyik fontos tulajdonsága, hogy gondolkodásra tanítja a gyerekeket; nehéz volt úgymond leszállni a korosztályhoz, s érzelmesebben tanítani a gyerekeket Isten szeretetére. Amióta nem tanítok hittant, mindig akad 8-10 korrepetálásra szoruló gyerek; a fizetségem pedig az a kérés, hogy utána szánjanak 10 percet arra, hogy kicsit vallási dolgokról beszélgessünk. Mivel vannak köztük középiskolások, (ahol már nincs hittanórájuk) igyekszem az általános iskolai tudásukat kicsit magasabb szintre emelni.ezt igyekszem tartani a jegyesoktatáson is, hiszen sokan csak az általános iskolában tanultak hittant, itt pedig foglalkozhatunk az egész hitünk alapjaival is, magasabb szinten. Milyen visszajelzéseket kap Félix atya, hiszen tudomásom szerint minden Karácsonykor körleveleket ír volt diákjainak? Rengeteget. Pontosan számon tartom volt osztályaimat (6), így megvan hogy hány unokám, dédunokám van. Sokukat én eskettem, sajnos 13-at eltemettem. Mi volt a legnehezebb pályafutása során? Egyszer előfordult, hogy első után kaptam meg az osztályfőnökséget. Két meghatározó párt volt az osztályban, csak 3. osztályos korukra sikerült egybekovácsolni őket. Ez úgy történt, hogy a nyári szünetben mindkettő vezére eljött velem az úgynevezett nagy körre, ami 200 km-es vízitúra volt. Ezen a három hetes túrán a végére a két vezér annyira összemelegedett, hogy a legjobb osztályközösség lett 4. végére. Kicsit kanyarodjunk napjaink közoktatása felé. Elrettenve olvastam egy tervezetet, miszerint a középiskolai tananyagból kimaradna József Attila. Mi erről a véleménye? Hát sajnos, mint matematika-fizika szakos tanár idézni nem tudok tőle, de természetesen tudom, ki volt, tisztelem, szeretem. Viszont az a véleményem, hogy matematikából több mindent ki kellene hagyni; mert feleslegesnek tartom, hogy olyat tanuljanak, amire 80%-nak nincs szüksége. Akinek igen, az tanulja meg az egyetemen. Fontosabb lenne a kevesebb, de alaposabb ismeret, főleg hogy tanuljanak meg helyesen gondolkodni. Hiszen látom a középiskolásaimon, hogy inkább hajlanának a memorizálásra a gondolkodás helyett. Mert a matematika pont erre lenne alkalmas, a helyes gondolkodás elsajátítására. Jogosítvány! Tanítványai visszaemlékezéseiben olvastam, hogy beáldozta motorkerékpárját annak érdekében, hogy jogosítványt szerezhessenek. Igen, sőt, elvégeztem a tanfolyamot, miszerint hivatalosan kreszműszaki oktató is vagyok. Ezeket én tanítottam nekik, s az akkori vizsgáztató helyeken letehették a gyakorlati vizsgát. Sokan már az érettségi előtt letették ezt, sőt volt, aki autóvezetésből is. Mint tudjuk, itt Tihanyban Félix atya feladatai igen sokrétűek; gondolok itt például a jelenlegi gazdasági vezetői munkájára is. Mégis felmerül a kérdés: Ön számára mi a legkedvesebb? Legkedvesebbnek a lelkipásztorkodást tartom; most az a feladatom, hogy az örvényesi és a balatonudvari híveket pasztorálom. Hozzánk tartozik még Aszófő, nyáron Fövenyes és Balatonszőlős is. Ebből kettőt én látok el. Mostanra elértük, hogy mindegyik helyen van vasárnapi mise, aminek a hívek nagyon örülnek. Nagyon sokan őszinte szeretettel köszöntötték; ha mondhatom így, itthon mivel lepték meg munkatársai? Hétfőn köszöntöttek, a beszédet sekrestyésünk, Csizmazia Zsolt mondta. Megjegyeztem, ha csak a negyede igaz annak, amit elmondott, nagyon örülök. Magam is igyekszem mindenben segíteni őket, amit nagyra értékelnek. Ennél szebb lezárása beszélgetésünknek nem is lehetne; nagyon-nagyon sok boldog évet kívánunk Önnek körünkben, továbbra is jó egészségben! FEKETÉNÉ KORCSOG JUDIT

12

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-nek a francia Haut-Poitou et Clain Térségfejlesztési Egyesületnél tett látogatásáról

a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-nek a francia Haut-Poitou et Clain Térségfejlesztési Egyesületnél tett látogatásáról EMLÉKEZTETŐ a FelsőBácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.nek a francia HautPoitou et Clain Térségfejlesztési Egyesületnél tett látogatásáról 2011. október 1215 A francia HautPoitou et Clain Térségfejlesztési

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercenből érkező gyermekek vendéglátásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben