Húsvéti nyuszibuli Tihanyban. A tartalomból: Iskolaügy mi történt azóta? A szállásadók és az informatika...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvéti nyuszibuli Tihanyban. A tartalomból: Iskolaügy mi történt azóta?... 3. A szállásadók és az informatika...7"

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA április VI. évfolyam 47. szám Húsvéti nyuszibuli Tihanyban FOTÓ: BEKE G. LÁSZLÓ A tartalomból: Megváltozik a szabály - sértési törvény Iskolaügy mi történt azóta? Felújítások Fagyos-havas nyuszibuli... 6 A szállásadók és az informatika Dalosajkúak találkozója Tihanyban Félix atya 80 éves

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG április 15-től megváltozik a szabálysértési törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály - sértési nyilvántartási rendszerről szóló, április 15-én hatályba lépő évi II. törvény (Sztv.) 1. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. Az általános szabálysértési hatóság a megyei kormányhivatal lesz. Az új szabálysértési rendszer célja az eljárások felgyorsítása, ezért az elkövetőt lehetőleg a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül felelősségre kell vonni. Jelentős újítás lesz a szabálysértési hatóság eljárásában az, hogy ha a tényállás tisztázott, és az eljárás alá vont személy vagy az eljárásban részt vevő személy meghallgatása nem szükséges, a szabálysértési hatóság büntetést szab ki, vagy intézkedést alkalmaz, és az ezt tartalmazó határozatot tizenöt napon belül hozza meg. A szabálysértési törvény szerint három büntetés lesz kiszabható: szabálysértési elzárás, pénzbírság és a közérdekű munka. Elzárás A jövőben jóval szélesebb körben lehet majd alkalmazni az elzárást, ugyanis akit szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül szabálysértés elkövetése miatt legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak kivéve a helyszíni bírságolást vagy az egyéb közlekedési szabály - sértéseket az újabb szabálysértés miatt a bíróság akkor is szabhat ki elzárást, ha a törvény azt nem teszi lehetővé az adott szabálysértésnél. Bevezetik a visszaesés fogalmát. A szabálysértési elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb időtartama hatvan nap, kivéve a fiatalkorúaknál: Fiatalkorúak esetében az elzárás leghosszabb tartama harminc nap, halmazati büntetés esetén negyvenöt nap. Pénzbírság A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legma - gasabb összege százötvenezer forint, elzárással is büntethető szabálysértések esetén a maximális pénzbírság háromszázezer forint lesz. Közérdekű munka Közérdekű munka kiszabása esetén az eljárás alá vont személy köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Amennyiben az eljárás alá vont személy nem tesz eleget a munka kötelezettségének, úgy a helyébe szabálysértési elzárás lép. Eltiltás a járművezetéstől Változás lesz a járművezetéstől való eltiltás szabály rendsze - rében is: ha valakit a közúti közle kedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, KRESZ-ben foglalt szabályok megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, elkövetése miatt hat hónapon belül legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak, úgy újabb szabálysértési ügyben járművezetéstől eltiltást is kell alkalmazni. A járművezetéstől eltiltás legrövidebb időtartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év. Helyszíni bírság A közterület-felügyelők szabálysértés észlelése esetén kötelesek helyszíni pénzbírságot kiszabni, mérlegelési jogkörük nem lesz. Jelentős változás lesz a helyszíni bírság kiszabásának szabályaiban is: a helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet, hat hónapon belüli újbóli elkövetés esetén hetvenezer forintig terjedhet. A helyszíni bírságot az új szabálysértési törvény hatályba lépése után nem harminc napon belül, hanem tizenöt napon belül kell megfizetni postai csekken vagy átutalással. Változás lesz az is, hogy ha a szabálysértés elkövetője a felajánlott helyszíni bírságot nem fogadja el, azt nem veszi tudomásul, akkor őt elzárással nem büntethető szabálysértések esetében a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása végett az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósággal egyeztetett, de legkésőbb öt napon belüli időpontra a helyszínen a szabály - sértési hatóság elé idézi az intézkedő. CSONTOSNÉ G. KATALIN hatósági ügyintéző Magasrangú ausztrál delegáció Tihanyban április 18-án, szerdán Peter Slipper úr, az Ausztrál Parlament Képviselőházának elnöke népes delegáció kíséretében Tihanyban tett látogatást. A magasrangú küldöttséget Tósoki Imre polgármester fogadta a Rege Cukrászda teraszán, majd megtekintették az Apátságot. Ezt követően ellátogattak a Levendula Ház Látogatóközpontba is, majd hivatalos ebéden vettek részt a Honthy Villában. Mint azt polgármester úr elmondta, a delegáció tagjainak nagyon tetszett Tihany, olyannyira, hogy Peter Slipper úr kijelentette, hogy ha Magyarországon szeretne házat venni, biztosan Tihanyba költözne.

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL Iskolaügy mi történt azóta? A Tihanyi Visszhang olvasói legutóbb az általános iskolában tartott szülői fórum után olvashattak arról, hogy mi lesz, mi lehet a tihanyi iskola sorsa. Az azóta történt fejleményekről kérdeztük Tósoki Imre polgármestert. Az iskolai fórumot követően a bencés apátság is meghozta támogató döntését az iskola átvételével kapcsolatban, majd az önkormányzat és az apátság megkötötte az együttműködési megállapodást, mely tartalmazta a szülői szervezet és a pedagógusok támogató nyilatkozatát is számolt be kérdésünkre a polgármester. Ezt a megállapodást tovább küldtük a megyei kormányhivatal oktatási osztályának is. Ezután egy oktatási szakértő került kijelölésre, akinek az volt a feladata, hogy foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a javasolt átszervezés biztosítjae a közoktatási intézményben az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátását, illetve azt, hogy ezek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek a továbbiakban aránytalan terhet jelentene-e. Feladatai közé tartozott annak megvizsgálása is, hogy azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei nem akarják az átadott oktatási intézménybe járatni gyermeküket, biztosított-e a más közoktatási intézménybe történő elhelyezése. Az oktatási szakértő megállapította, hogy a fenntartó jog átadásával változatlanul biztosított mindazon szolgáltatások igénybevétele, amelyeket az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola hatályos alapító okirata szerint nyújtott, az új feltételek között folyó iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, illetve a közoktatási törvényben maghatározott előírásoknak is, azaz a leendő egyházi fenntartású intézményben az eddigiekhez képest lényegében változatlan személyi és tárgyi feltételek között folytatódik a közoktatási feladatok ellátása. Arra a kérdésre, hogy ezek után mi a hivatalos menetrend, Tósoki Imre elmondta: most a kormányhivatal döntésére várnak, amennyiben az pozitív lesz, az Önkormányzat képviselőtestületének ismételten határozatot kell hoznia az átadás kapcsán. Amennyiben ez is meglesz, augusztus 1-jén kerül átadásra az iskola. Megújuló főtér méltó név A Tihanyi Legenda projekt munkálatai javában folynak, várhatóan június közepére befejeződnek a Posta-közben folyó munkálatok. De nemcsak a tér szépül meg, hanem új, méltó nevet fog viselni. Mint azt Tósoki Imre polgármester elmondta, neves közéleti személyiségek fordultak az Önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy a megújult terület Mádl Ferenc volt köztársasági elnök nevét viselje. A képviselőtestület meghozta a 73/2012. (IV.16) számú határozatát, így a volt Posta köz júniustól a közelmúltban elhunyt közjogi méltóság nevét viseli majd. Mádl Ferenc (Bánd, január 29. Budapest, május 29.) Széchenyi-díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A nemzetközi gazdasági és összehasonlító magánjog neves kutatója és 1993 között tárca nélküli miniszter, 1993 és 1994 között művelődés- és közoktatásügyi miniszter és 2005 között a Magyar Köztársaság elnöke volt. Mádl Ferenc gyakori vendége volt Tihanynak. Feleségével, Dalma asszonnyal részt vett számos apátsági rendezvényen. Éveken keresztül Tihanyban, a Limnológián nyaralt családjával, majd köztársasági elnöki mandátumának lejárta után házat is vásárolt a településen. Tihany Község Önkormányzata azzal, hogy az új főtér Mádl Ferenc nevét veszi fel, méltó emléket állít a tavaly elhunyt közjogi méltóságnak.

4 4. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG A Legenda projekt felújítási munkái látványos szakaszba érkeztek. Az örömbe azért üröm is vegyül: részint mert egyes helyeken kényelmetlen a közlekedés, másrészt mert az építkezések akadályozzák az üzletek működését. A munkálatokat éppen azért kezdték a munkákat legfrekventáltabb helyeken, hogy mire a szezon beindul, már biztonságos és komfortos környezet fogadja a turistákat. Felújítások A Postaközben (Főtér) már elhelyezték a közvilágítás védőcsövét, és folyamatban van a közműkiváltás előkészítése, a víz- és áramkiállások kiépítése. A vízaknára azért van szükség, mert a téren új ivókutat állítanak majd fel, az áramvételi lehetőség pedig a rendezvények megtartásához szükséges. Megkezdődött az Infopont építése a Batthyány utca elején. Az autóbusz-parkolóval szemben, a Kossuth és a Batthyány utca sarkán megkezdte a kivitelező az új információs pont és kávézó építését. Ez a helyszín a település egyik kapuja, ezért indokolt itt egy új tájékoztató pontot létesíteni. A Pisky sétányon kicserélték a régi ivóvízvezetékeket, és elkészült az új ivókút mérőórájának helyet adó vízakna. Megkezdődött a Kossuth utca burkolatának építése. Kis bazaltkőkockából készük az új burkolat. Hamarosan befejeződhet a Visszhang-dombi parkoló kiépítése is.

5 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 5. OLDAL Tavaszi túra Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola kollektívája minden évben együtt tölt egy szabad napot, az iskola falain kívül. A hétköznapokból kilépve mindannyiunknak jól esik a kikapcsolódás, amit időnként szakmai programokkal is gazdagítunk. Az elmúlt tizenöt évben meglátogattuk a solymári Waldorfiskolát, egy keszthelyi alapítványi iskolában projekt módszerrel ismerkedtünk, tavaly pedig a hévízi, szintén Illyés Gyuláról elnevezett iskolával vettük fel a kapcsolatot. Szeretünk színházba járni: voltunk Győrben és többször Budapesten, ahová persze az IKEA-ban történő vásárlás is vonzza a kolléganőket. Korábban emlékezetes kirándulásokat tettünk a Somlóhegyre, a dunakiliti duzzasztóhoz és a Krisna-völgybe Somogyvámosra. A túrázással a Kőris-hegyre nem volt szerencsénk: zuhogott az eső egész nap, de a jó hangulatot nem tudta elmosni. Általában Takácsné Csóka Gabriella szervezi a kirándulásokat, s idén a kifogástalan időjárásról is sikerült gondoskodnia. Március 24-én, szombaton reggel indultunk Gézaháza irányába. Az önkormányzat kisbuszának kormánya Baranyai Károly kezében volt, kívánságunk szerint egy rét szélén tett ki bennünket, torony hiányában a lejtőnek vettük az irányt. Gabi korábban alaposan felkészült térképpel, turista jelmagyarázat-tudással, így egyszer sem tévedtünk el utunk során. Gyönyörű vidéken túráztunk a Kő-árokban, hangosan éledt a tavasz, a madarak fütyültek a világra, mi pedig élveztük éneküket, a virágok színorgiáját. Hegyen-völgyön jártunk, nagyokat szuszogva, nevetve. Barlangok, meredélyek mellett vitt az ösvény. A cseszneki vár tövében pihentünk meg, előkerültek a szendvicsek, termoszok. Néhányan még a várat is bevették, a többiek napoztak egy kicsit a hetedhét ágra sütő napon. Kis idő múlva folytattuk utunkat egy újabb turistajelzés mentén, hóvirágos, kankalinos völgyben, hamarosan elértük a Cuha patakot. Sziklák és mély völgyek között, csodálatos helyeken jártunk. Utunk végén várt bennünket a Pokolról elnevezett csárda, ahol a jókedvű társaság megebédelt. Erdei kisvonattal készültünk napnyugtára hazaérkezni. Gabi tervez, MÁV végez, a járat sokat késett, a tanári kar különböző játékokkal szórakoztatta magát és azt a néhány sorstársát, akik az egy órás késést velünk várták ki. A vonat vezetője szerény főhajtással fogadta a spontán tapsot, amely megérkezésekor tört ki az utasokból. Vidáman szálltunk fel a szerelvényre. A látvány elfeledtette velünk a hosszú várakozást, a magasból ámulva néztük le a patak partjára, kanyargó zúgóira. Köszönetünket szeretnénk kifejezni Tihany község képviselőtestületének, hogy a kisbusz biztosításával évrőlévre lehetővé teszi, hogy hasonló örömteli napot tölthessünk együtt. Reméljük, hogy ezt a kellemes hagyományt segítségükkel folytatni tudjuk! Újabb elismerés dr. Korzenszky Richárd perjel úrnak Magyar Örökség-díjjal ismerték el Korzenszky Richárd tihanyi perjel munkásságát. A Magyar Örökség és Európa Egyesület idei kitüntetéseit a Magyar Tudományos Akadémián megtartott ünnepségen adták át. A Tihanyi Bencés Apátság hetven éves vezetőjének tevékenységét dr. Szögi László történész méltatta. Elhangzott, hogy az 1990-es évek elején Korzenszky Richárd miniszteri biztosként sokat tett az egyházi oktatás újjászervezéséért óta Tihanyban teljesíti hivatását, megújította az Apátság működését. Ami ennél is fontosabb, segítségével a közösség is megújult, megerősödött.

6 6. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Tavaszi papírgyűjtés Márciusban ismét papírgyűjtést szerveztünk iskolánkban. A bevételből évről évre osztálypénz lesz, illetve iskolai rendezvényeinkre, programjainkra költjük. Idén közel 8 tonna papírt sikerült hangya szorgalommal az inotai cégnek továbbítanunk, ez közel 200 ezer forintot jelent. A győztesnek kijáró kupát a 4.osztály kapta meg, mert tanulónként 101 kg papírt hoztak. Nagyon szorosan követte őket a 6.osztály, akik szintén 2 tonna fölött gyűjtöttek. A harmadik helyezést a 3.osztály érte el. Itt szeretném megköszönni az óvodások és a többiek lelkesedését és szorgalmát, valamint nagylelkű segítségét Nagy Imre bácsinak, aki már nem először kölcsönözte nekünk a mázsáját. Idén a Tihany Kalandpark jóvoltából külön is jutalmazhattuk a 10 legszorgalmasabb tanulót, illetve szüleiket. Sárközi Gergely a Kalandpark ügyvezetője és üzemeltetője személyesen adta át a belépőt Pap Natália, Baranyai Marcell, Fábián Márk, Kiss Renáta, Kiss Mónika, Varga Zsolt, Beke Bianka, Dobos Kristóf, Bölcs Bendegúz és Izsák Rebeka tanulónak, akik akár a nyári szünetben is kipróbálhatják majd bátorságukat. Őszre megint gyűjtést tervezünk, ezért köszönettel kérünk minden kedves tihanyi és távolabbi lakost, hogy gyűjtsék a papír hulladékot nekünk. JUHOS ANNA, diákönkormányzatot-segítő pedagógus Fagyos-havas nyuszibuli Ilyen Húsvét is régen volt bár az időjárás előrejelzés alapján már sejtettük, hogy nem lesz melegünk, azért a havazás csak meglepett minket. Ennek ellenére jópár felnőtt és gyerkőc gyűlt össze a családi Szabadidőparkban Húsvét vasárnapján a már megszokott, hagyományos Nyuszibulira. A jó hangulatról mint már évek óta Titz Tibor gondoskodott. A nagy hidegben a kézműves foglalkozások a szabadidőpark aprócska éttermében kerültek megtartásra, de sokan készítettek díszes képkeretet, agyagból tojásdíszeket. Akik jobban bírták a hideget, azok megmozgatásáról Titz Tibor gondoskodott. Volt tojáskereső és terelő játék, ügyességi feladatok, kötélhúzás, zsákban futás is. A rendezvényt a már megszokott táncház zárta. Éppen időben: ahogy befejeztük a táncot, elkezdett esni a hó TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

7 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 7. OLDAL A szállásadók és az informatika Két fórumot is szervezett a Tihanyi Legenda TDM az informatikai fejlesztések témájában. Az elsőre április 12-én került sor, a másodikat pedig április 25-én tartják meg. A megújult honlap és a pocket guide bevezetése ugyanis nem csak új lehetőséget, hanem új feladatokat is jelent a TDM-szervezetnek és a helyi szolgáltatóknak egyaránt. Az új honlap április első felében kissé mindenki számára meglepetésként indult el. A projekt gazdája szerint azért, mert élesben gyorsabban kibuknak a problémák, és a fejlesztők is gyorsabban igyekeznek ezeket kijavítani. A tesztüzem hónapokig is eltart, ez alatt kell korrigálni a hibákat, és ez az időszak szolgál a felhasználók, például a szállásadók igényeinek a rendszerbe való beépítésére is. Az szállásportál már lehetővé teszi ugyanis az on-line szállásfoglalást. A rendszerben a szállásadók nemcsak a szálláshelyről, hanem minden szobájukról külön adatlapot tölthetnek ki, amelyeken minden lényeges információt feltüntethetnek. A foglaltságot és árakat napokra lebontva lehet kezelni. Ez önmagában nagyon jó, hiszen a vendégek zöme szívesen választja ezt az egyszerű és gyors megoldást. A szállásadók azonban több okból is kételkednek: nem szívesen adják ki például egy-egy napra a szobát, főleg, ha három napra vagy egy egész hétre is lenne vendég, az on-line foglalásnál azonban amikor látszik, hogy a szoba egész héten üres -, ezt nem tudják megakadályozni. Az on-line foglalás állandó odafigyelést igényel, hiszen akármikor, még éjjel is foglalhatnak a világ bármely részéről szálláshelyet, és ha a szállásadó nem követi nyomon szorosan az eseményeket, előfordulhat, hogy a már on-line lefoglalt szobáját kiadja egy személyesen megjelenő, betérő vendégnek. Ezeket a kérdéseket beszélték meg az április közepén megtartott szakmai fórumon. A projektgazdák szerint megoldható, hogy a végleges foglalás csak egy, a foglalást visszaigazoló után váljék érvényessé, így kizárható a kétszeres szobakiadás. Akinek három-öt vagy több szobája van, az azt is megteheti, hogy egy-két szobát nem tesz fel a világhálóra, hanem szabadon gazdálkodik velük, így mindig van szabad helye a váratlan vendégek számára is. Az egynapos vendégtől különben lehet felárat kérni ajánlotta lehetséges megoldásként egy gyakorlott szállásadó. A honlap mellett már működik a webáruház is, amelyben nemsokára meg lehet vásárolni a jegyeket a Bujtor István Szabadtéri Színpad előadásaira. A pocket guide, a digitiális idegenvezető egyre közkedveltebb. Nem vitás, hogy a rendszer előtt óriási lehetőségek állnak. Az okos telefon és a letölthető csomag segítségével a turisták egyéni igényeikhez igazítva jutnak információhoz. Saját útvonalat tudnak kialakítani, saját tempójuknak és érdeklődésüknek megfelelően. Élményeiket menet közben rögzíthetik, és telefonjukról azonnal felrakhatják a face-bookra, vagyis rögtön megoszthatják másokkal is. A szolgáltatók számára ez egy újabb megjelenési, hirdetési lehetőséget biztosít egy olyan célcsoport elérésére, amelynek nemcsak élmények utáni vágya, hanem költési hajlandósága is jelentős hangzott el P. Molnár-Szabó József menedzser előadásában. Mint minden fejlesztés, ami létrehoz valamit, ami addig nem létezett, az informatikai is erőfeszítéseket kíván a működtetőktől is. Az események követése, rögzítése eddig nem okozott különösebb problémát, hiszen a honlap meglehetősen statikus volt. Az új honlap azonban dinamikus, interaktív. Ahhoz, hogy ezeket az előnyeit ki lehessen használni, folyamatosan karban kell tartani. Ez okból többet is kell rá áldozni, bár még nem tudjuk, miből - jegyezte meg Koncz Mária, a Tihanyi Legenda kft. ügyvezetője. Az április 25-i fórumon a szállásadókkal tovább finomítják a rendszert, és bemutatják azadatok feltöltésének technikáját is. A fórumokat a Tihanyi Legenda Kft. és a Civilek Tihanyért Egyesület szervezte a Tihanyi Legenda projektek keretében. Iskolai hírek március 30-án a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 8. nyelvész tanulmányi versenyének megyei fordu lóján. 1. helyezést ért el: Szalontai Sára (2. o.), ő továbbjutott az országos versenyre is, amely május 12-én lesz; 8. helyezést ér el: Csizmazia Virág (3.o.). Részt vett még: Simai Zsófia (2.os.), Somos Réka (5.o.). Andersen mesemondó verseny A Városi Könyvtár Balatonfüred szervezésében részt vettünk az Andersen mesemondó verse nyen. Kiemelkedő eredményt ért el Simai Zsófia (2.oszt.). További résztvevők: Mészáros Róza, Varga Viola, Berry Sara Lili (2.o.). Zrínyi Ilona Matematikaverseny Iskolánk tanulói a következő eredményt érték el a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján: Járosi Sára 3. osztály 47. helyezett 178 értékelt tanulóból Heilig János 4. osztály 2. helyezett 163 értékelt tanulóból Erős Bence 5. osztály 35. helyezett 141 értékelt tanulóból Heilig András 8. osztály 31. helyezett 104 értékelt tanulóból Gratulálunk az eredményhez!

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Ézsiás Erzsébet és a Balaton Április 2-án a művelődési ház színháztermében találkoz - hattunk Ézsiás Erzsébettel, és kedves barátnőivel. Úgy is mondhatnám, hogy a nagy négyessel. Egy megható, szívet-lelket melengető író-olvasó találkozón vehettünk részt, melyben a három barátnő a maga tudásával, érzéseivel támogatta Ézsiás Erzsébet könyvbemutatóját. Rózsa Éva köszöntőjét követően Pitti Katalin a Balatonhoz kötődő népdalcsokorral lepte meg a közönséget, majd Vecsey Kiss Mária költőnő osztotta meg velünk a könyvhöz írt előszavát, gondolatait. Papp Éva színművész részletek olvasott fel a könyv különböző fejezetiből. Érzelem dús előadása közben úgy érezhettük, mintha saját emlékeit idézné fel újból. Olyan jó volt hallgatni! Ézsiás Erzsébet a Balatonnal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg hallgatóságával. Az én Balatonom című könyve folytatása az előző, Az én Toszkánám, 2009-ben megjelent kötetének. Vallomása szerint elemi erővel kötődik ide már kisgyerekkora óta, rögtön itt van, mihelyt kisüt a nap, és kicsit mindig belehal, ha nyár végén el kell válnia tőle. Az írónő az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, ahol a mai magyar drámából szerzett doktorátust. Elvégezte a MÚOSZ Újságíró Iskoláját, azóta a kulturális sajtóban tevékenykedik mint újságíró, kritikus és szerkesztő. Dolgozott a Magyar Rádióban, a Film-Színház-Muzsikánál, a Színháznál, az Annánál, a Pesti Riportnál és a Nők Lapjánál ben a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatalában zenei ügyekkel foglalkozott. Azóta szabadúszó. A találkozót mintegy keretbe foglalva Pitti Katalin végül az Ómagyar Mária-siralmat és az Ave Mariát énekelte el. A fotókkal illusztrált, visszaemlékezéseket tartalmazó könyv kölcsönözhető a tihanyi könyvtár helyismereti gyűjte - ményéből. H.T.I. Dalosajkúak találkozója Tihanyban Annak idején a balatonkenesei Szivárvány Népdalkör indí - totta el azt a kezdeményezést, melynek az volt a célja, hogy minden évben összegyűjtse a Balaton környéki települések népdalköreit egy közös gálaműsorra. A Balatoni Dalok és Dalosok találkozója idén már 14. alkalommal került megrendezésre, ezúttal Tihany és a Tihanyi Asszonykórus volt a vendéglátó. Május 22-én, vasárnap ismét az egész programot át kellett szervezni a rossz időjárás miatt, úgyhogy a tervezett helyszín a Bujtor István Szabadtéri Színház helyett az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola aulája fogadta azt a 12 csoportot, akik részt vettek az eseményen. Az esemény szervezője az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet volt, és ebben az évben nemcsak dalostalálkozót hirdettek meg, hanem minősítő versennyel is egybekötötték azt. Ennek értelmében 5 csoport, szólista vett részt a minősítésben, a többiek a gálaműsorban vettek részt. A minősítésre várók között szerepelt a tihanyi Echo Cite ra - banda is, akinek ez volt az első ilyen típusú megmérettetésük. A fellépők színvonalát mutatja, hogy a neves zsűri Dr. Gerzanics Magdolna, Birinyi József és Barsi Ernő csak arany és Arany Páva minősítéseket adott át, nagy örömünkre a citerabanda is kiváló arany minősítést szerezett, gratulálunk nekik!! A műsor hátralevő részében a többi dalos csapat mutathatta meg tudásukat, közöttük a Tihanyi Asszonykórus is, akik igencsak kiettek magukért, hiszen mindamellett, hogy fel - léptek a műsorban igen jelesül helyt álltak, mint vendéglátók is. A nap házigazdája Titz Tibor volt, aki jó hangulatot keltett a zsúfolásig megtelt aulában.

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL A gálaműsor után a résztvevőket a Művésztelepen vendé gel - tük meg, ahol finom gulyásleves és Jehoda Ferencnek köszönhetően nótás hangulat várta a megjelenteket, akik rövidesen táncra is perdültek. Sokan tettek ismét azért, hogy jól érezzék magukat a nép - dalosok ezen a találkozón. Köszönjük az általános iskola vezetésének és dolgozóinak, hogy a helyet adtak a talál - kozónak, köszönet jár Bakos Péternek, hogy befogadott minket a Művésztelepre, köszönjük a finom vacsorát Horváth Csabának és az Oázis étteremnek, Aradi Pista bácsinak a felajánlott bort, Nagy Tiborné Áginak, a Közművelődési intézet munkatársának a lelkes szervezéstés természetesen az Asszonykórusnak a tőlük már megszokott színvonalú helytállást. Jövő évben Alsóőrs veszi át a stafétát, reméljük, hogy hasonló jó hangulatú találkozó várja a Balaton dalosait. TDM-es szakmai fórum Főleg a szállásadókat és a szolgáltatókat érdekelte az április 25-i szakmai fórum, melyen a nagy Legenda-projekt mun - kálatainak állásáról és az informatikai fejlesztésekről volt szó. A fórum első részében Tósoki Imre polgármester adott tájékoztatást a felújítási munkálatok állásáról. Tihanyban mindenki tapasztalhatja, hogy a turisták által leginkább látogatott helyszíneken vagy csak korlátozottan vagy éppen sehogy sem lehet közlekedni. Ez főleg az árusoknak, vendéglősöknek okoz szomorú órákat, napokat, hiszen komoly bevételkiesést jelent, rontja az üzletmenetet. Szerencsére, azt is tudja mindenki, hogy felújítani nem lehet kényelmetlenségek: útbontás, árokásás, porszennyezés és zaj nélkül. A polgármester elmondta, hogy három éves folyamatos munka kellett ahhoz, hogy a felújítások megkezdéséig eljuthassunk. A Club Tihany megépítése óta ilyen nagy - ságrendű fejlesztés nem volt a községben emelte ki. A tervek megvalósítását az is hátráltatta, hogy meg kellett felelni a közbeszerzés szigorú feltételeinek, és mire végre sikerült a pályázatot kiírni, elbírálni, a vesztes cégek megtámadták a döntést. A szerződéskötés időpontja emiatt kitolódott, és mire a Laky Zrt-vel végre aláírhatták, a tél beállta és a hideg idő miatt nem lehetett a külső területeken dolgozni. A polgármester ismertette az egyes helyszíneken folyó mun - kák állását is. Eszerint a Főtér elkészül június 15-ig, annál is inkább, mert a tér új nevet kap, és a névadó ünnepségre mindennek rendben kell lennie. Ha kell, a gépek éjjel-nappal dolgoznak majd mondta a polgármester, aki azt is hozzá - tette: a képviselő-testület döntése alapján az új főteret Mádl Ferencről, a nemrégiben elhunyt köztársasági elnökről nevezik el, akinek kedves és szerény személyisége megnyerte a tihanyi emberek rokonszenvét is. A Pisky-sétányon egy kétrétegű temető maradványai kerültek elő, és a régészeti kutatások jelentős mértékben hátráltatták a munkálatokat. Június 15-re a Halász köz, a Pisky sétány egy része és a Visszhang dombi parkoló készülhet el. Problémát okozott az is, hogy a légkábelek földbe helyezésénél a Telekom nem járult hozzá a közös közműcsatorna használatához, ezért a csak a közvilágítás és a kábeltévé kerülhet egy helyre, a Telekom vezetékét külön helyezik el, és emiatt a Batthyány és a Visszhang utca egy részét újra feltúrják majd. A DRV utólag kérte a régi vízvezetékek cseréjét. Ez a tétel nem volt benne a projektben, de mivel ésszerűnek látszott most végrehajtani a cserét, ezért egy füst alatt ez is megtörténik. A Kálvária dombon a szakértők egyelőre még keresik azt a módszert, amellyel a corpusokról mintát lehetne venni azok megsértése nélkül. A technikai nehézségek miatt ez a projektelem június közepéig nem valósul meg. Nyárra tehát több helyszín már megújul, de sok helyen ősszel tovább folytatódik a munka. Tósoki Imre megköszönte a türelmet, és megismételte, hogy mindent elkövetnek a problémák megoldása érdekében. A közeljövőben például egy közös bejárást szerveznek a beruházóval és a kivitelezővel. Ezen kamerával rögzítik majd a helyzetet, és feljegyzik a hiányosságokat. A fórum további részében az informatikai fejlesztésekről esett szó. Csombok Zsolt, a DSI Rendszerház vezetője arról beszélt, hogy a felhasználók szállásadók, szolgáltatók igényeinek megfelelően újratervezték a szállásportált. Új funkciókkal bővítették a foglalási rendszert, aminek köszönhetően ki lehet zárni az egynapos foglalásokat. A bővítés keretében a honlap egy keresővel gazdagodik, és statisztikát is szolgáltat majd, vagyis megmutatja, hogy hányan kattin - tottak az adott szálláshelyre. Így a szobakiadók el tudják dönteni, hogy mennyire hatékony a megjelenésük. A fejlesztők az egyéni igényekkel is szembesültek a fórum során, és válaszoltak az egyedi kérdésekre. Bemutatták az adatok feltöltésének módját. A válaszokból az is kiderült, hogy a portál több szinten működik. Aki csak egy tömör leírást akar magáról adni, az továbbra is megteheti, hogy csak a szálláshely bemutatását és az elérhetőségeket rögzíti. A következő szinten az egyes szobákat is be lehet mutatni, a harmadik szinten pedig megvalósul az on-line foglalás. P. Molnár-Szabó József a Tihanyi Legenda TDM infor - matikai fejlesztési koncepcióját mutatta be. A pocket guide rendszer bemutatását követően azt is elmondta, hogy miképp lehet a rendszerhez kapcsolódni. Az biztos, hogy a fejlesztések sokkal magasabb szintű szolgál - tatásokat tesznek lehetővé, de azt se felejtsük el, hogy több időt, energiát és pénzt követelnek tette hozzá dr. Koncz Mária, a helyi TDM-szervezet vezetője. Az új honlap például sokkal dinamikusabb, elsősorban a turizmus igényeire koncentrál, ezért napra sőt, órára kész infor má ciókat kell tartalmaznia. Ezek összegyűjtése, megírása, felra kása, korri gálása, adott esetben idegen nyelvre való lefordítása a meglévő keretek között elképzelhetetlen. Számos pluszfeladatot jelent a webáruház működtetése is. Ezért a Tihanyi Legenda Kft-nek még ki kell találnia, hogyan képes az általa ösztönzött fej lesztéseknek megfelelni, anyagi és humán erő forrásait bőví teni. MM

10 10. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG HA X=160, AKKOR FÉL X=? Félix atya 80 éves gratulálunk! A száraz tények: március 10-én született Budapesten július 3-án szentelték pappá Pannonhalmán között az ELTE TTK matematika-fizika szakos hallgatója ig gimnáziumi tanár és diákotthoni nevelő Győrben tól gimnáziumi tanár, 1981-ig diákotthoni nevelő Pannonhalmán ben alperjel, 1978-tól 1992-ig gazdasági vezető óta Tihanyban plébános helyettes, 1998-tól alperjel. Lelkipásztori munkát végez, hitoktat, ellátja a filiákat (Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Fövenyes). Emellett intézi a ház pénzügyeit és tárlat veze tést is vállal. Nem titok, ezen tényeket bárki megnézheti az Apátság honlapján, de mi kíváncsiak voltunk Félix atyára, mint emberre, a köztünk-értünk munkálkodó szerzetesre. Ami a tények mögött lapul A címbeli egyenlet megoldása nagyon egyszerű: 80. Szívből gratulálunk 80. születésnapján, s további jó egészséget! Félix atya tortájára számomra először érthetetlen számsor került, de egy rögtönzött matematikaórán elmondta, mit is jelent a Remélem sikerül hiba nélkül továbbadni a magyarázatot. Ez a hármas számrendszer; mint minden számrendszerben, hátulról indulunk; az első az egyeseket jelenti, a másik a számrendszernek az alapszáma, a harmadik a számrendszer alapszámának a négyzete, a negyedik a számrendszer alapszámának a köbe. Tehát: 3 köbe 27, annak kétszerese négyzete 9, annak kétszerese 18; tehát 54+18=72; a következő számrendszernek a kétszerese 6, az 78, és az utolsó a 2, így a végeredmény 80. Félix atyával mi, tihanyiak, többször is találkozunk a miséken, és az esketéseken (sajnos a temetéseken is), hiszen a házasodni kívánókat legtöbbször Ő engedi útjára. Erről rengeteg fénykép tanúskodik az évente kiadott Kalendáriumban. Milyen útravalóval látja el Őket? Én mindig csak azt mondom, hogy az igazi szeretet hármas: testi, lelki, szellemi; ezeket kell egyensúlyban tartani. Szerencsére a saját családom is jó példa erre, szüleimnél is ezt láttam, tapasztaltam, s testvéreimnél is ben volt tanítványai visszaemlékezései kötetben jelentek meg, melyben legemlékezetesebb pillanatait tárják elénk, s a könyv Lövey Félix: Életem című írásából is közöl részleteket. E könyv is azt bizonyítja, hogy nem hiába fáradozott, hiszen tanítványaiba plántált örök érvényű értékeket. Ebben a könyvben több becenévvel is találkoztam. Hívták Atyának, Tatának, Faternak, Ő sose berzenkedett emiatt. Sokat gondolkoztam, mivel latinul nem tudok, vajon mit jelenthet a matematikaórái végén a táblára felírt három betű Q.E.D. Quod erat demonstrandum. Amit be kellett bizonyítani. A könyvet olvasva világossá vált számomra, hogy élete meghatározója a pedagóguspálya volt, hiszen tanítványai között találunk tudományos kutatót, műszaki doktort, több tucat mérnököt, orvost, jogászt, nyelvészt, zeneszerzőt, orgona - művészt, irodalomtörténészt, Kossuth-díjas akadémikust. Igazán büszke lehet rájuk! Jól gondolom, hogy a peda - góguspálya volt a meghatározó életében? Valóban. Az, hogy jómagam is bencés diák voltam, meghatározta további életem. Kitűnő példát adtak számomra az ott tanító bencés tanárok. Csak egy példát említek: köszön hető ez első osztályfőnökömnek, aki Dr. Brunner Emőd volt. Sose felejtem el, hogy elsős koromban kórházba kerültem, vakbélműtétem volt. Ő vette a fáradságot, meglátogatott, sőt egy doboz bonbont is hozott. Pedig csak 2-3 hónapja voltam a diákja. Rögtön elhatároztam, hogy én is bencés tanár leszek. Akkor a szerzetességről még nem sokat tudtam, elsősorban a tanárság érdekelt. De mindig azt hangsúlyoztam a tanít - ványaimnak, hogy elsősorban nem matematika-fizika szakos tanár, osztályfőnök, diákotthoni prefektus vagyok, hanem lelkiatya; szerencsére Ők ezt mindig megértették. Büszke vagyok rá, hogy én minden gyereket tökéletesen egyformán tudtam szeretni. Ez nem csak a bencés regula tanítása; sose volt liblingem. Talán szokatlannak tűnik, hogy még a tanév kezdete előtt végigjárta leendő tanítványait otthonukban. Miért volt fontos ez Ön számára? Más viszonyok voltak akkor. A szülők nem tudtak sokat látogatóba jönni, mert nem volt autó, megfelelő közlekedés. Így viszont már megismertek engem, s én is a családot, ami sokat segített munkámban. Az egyik tanítványom írja a könyvben, hogy nagy izgalommal vártak évkezdet előtt egy reverendás atyát, s megjelent civilben, 500-as Fiatján egy vidám, sportos fiatalember. Már akkor érezte a családja, hogy bizalommal engedhetik el fiukat. Tehát amikor bejöttek az internátusba, mert legtöbben bentlakók voltak, már név szerint ismertem őket, s tudtam a családi viszonyaikat is. A tananyag átadásán túl még fontosabb volt számomra, hogy diákjaim lélekben is érett, felkészült keresztény felnőtté váljanak; a nyári szünetek jelentős részét is együtt töltöttük: vízitúráztunk, rengeteget jártuk a természetet; megismerték nem csak a magyarországi, hanem az erdélyi népéletet is.

11 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 11. OLDAL Félix atya 20 éve él itt Tihanyban. Igen, áprilisban lesz 20 éve. Akkoriban Walter atya, volt osztálytársam, barátom, együtt jártunk teológiára, lett az elöljáróm. Itt is végiglátogattam a családokat, s így kialakulhattak a személyes kapcsolatok, közelebb kerülhettek Istenhez is. Nagyon jólesett egy volt tanítványom telefonja, aki gratulált a születésnapomra, s megköszönte, amit nyújtani tudtam; azt tartja a legfontosabbnak, hogy sohasem magamat állítottam eléjük, hanem Istent közvetítettem feléjük. Egy másik kedves visszaemlékezés összegzésében olvastam: Egy rakás kajla kan majomból remek embereket faragott. Ezt Tihanyban a hittanórákon folytatta az általános iskolában. Nem mondom, hogy könnyű volt, hiszen addig gimna zistákkal foglalkoztam, s ugye a matematika egyik fontos tulajdonsága, hogy gondolkodásra tanítja a gyerekeket; nehéz volt úgymond leszállni a korosztályhoz, s érzelmesebben tanítani a gyerekeket Isten szeretetére. Amióta nem tanítok hittant, mindig akad 8-10 korrepetálásra szoruló gyerek; a fizetségem pedig az a kérés, hogy utána szánjanak 10 percet arra, hogy kicsit vallási dolgokról beszélgessünk. Mivel vannak köztük középiskolások, (ahol már nincs hittanórájuk) igyekszem az általános iskolai tudásukat kicsit magasabb szintre emelni.ezt igyekszem tartani a jegyesoktatáson is, hiszen sokan csak az általános iskolában tanultak hittant, itt pedig foglalkozhatunk az egész hitünk alapjaival is, magasabb szinten. Milyen visszajelzéseket kap Félix atya, hiszen tudomásom szerint minden Karácsonykor körleveleket ír volt diákjainak? Rengeteget. Pontosan számon tartom volt osztályaimat (6), így megvan hogy hány unokám, dédunokám van. Sokukat én eskettem, sajnos 13-at eltemettem. Mi volt a legnehezebb pályafutása során? Egyszer előfordult, hogy első után kaptam meg az osztályfőnökséget. Két meghatározó párt volt az osztályban, csak 3. osztályos korukra sikerült egybekovácsolni őket. Ez úgy történt, hogy a nyári szünetben mindkettő vezére eljött velem az úgynevezett nagy körre, ami 200 km-es vízitúra volt. Ezen a három hetes túrán a végére a két vezér annyira összemelegedett, hogy a legjobb osztályközösség lett 4. végére. Kicsit kanyarodjunk napjaink közoktatása felé. Elrettenve olvastam egy tervezetet, miszerint a középiskolai tananyagból kimaradna József Attila. Mi erről a véleménye? Hát sajnos, mint matematika-fizika szakos tanár idézni nem tudok tőle, de természetesen tudom, ki volt, tisztelem, szeretem. Viszont az a véleményem, hogy matematikából több mindent ki kellene hagyni; mert feleslegesnek tartom, hogy olyat tanuljanak, amire 80%-nak nincs szüksége. Akinek igen, az tanulja meg az egyetemen. Fontosabb lenne a kevesebb, de alaposabb ismeret, főleg hogy tanuljanak meg helyesen gondolkodni. Hiszen látom a középiskolásaimon, hogy inkább hajlanának a memorizálásra a gondolkodás helyett. Mert a matematika pont erre lenne alkalmas, a helyes gondolkodás elsajátítására. Jogosítvány! Tanítványai visszaemlékezéseiben olvastam, hogy beáldozta motorkerékpárját annak érdekében, hogy jogosítványt szerezhessenek. Igen, sőt, elvégeztem a tanfolyamot, miszerint hivatalosan kreszműszaki oktató is vagyok. Ezeket én tanítottam nekik, s az akkori vizsgáztató helyeken letehették a gyakorlati vizsgát. Sokan már az érettségi előtt letették ezt, sőt volt, aki autóvezetésből is. Mint tudjuk, itt Tihanyban Félix atya feladatai igen sokrétűek; gondolok itt például a jelenlegi gazdasági vezetői munkájára is. Mégis felmerül a kérdés: Ön számára mi a legkedvesebb? Legkedvesebbnek a lelkipásztorkodást tartom; most az a feladatom, hogy az örvényesi és a balatonudvari híveket pasztorálom. Hozzánk tartozik még Aszófő, nyáron Fövenyes és Balatonszőlős is. Ebből kettőt én látok el. Mostanra elértük, hogy mindegyik helyen van vasárnapi mise, aminek a hívek nagyon örülnek. Nagyon sokan őszinte szeretettel köszöntötték; ha mondhatom így, itthon mivel lepték meg munkatársai? Hétfőn köszöntöttek, a beszédet sekrestyésünk, Csizmazia Zsolt mondta. Megjegyeztem, ha csak a negyede igaz annak, amit elmondott, nagyon örülök. Magam is igyekszem mindenben segíteni őket, amit nagyra értékelnek. Ennél szebb lezárása beszélgetésünknek nem is lehetne; nagyon-nagyon sok boldog évet kívánunk Önnek körünkben, továbbra is jó egészségben! FEKETÉNÉ KORCSOG JUDIT

12

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től A 20/2012. EMMI rendelet változásai 2016. szeptember 1-től Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -2- Tartalom Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai... 3 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)... 3 Az ellenőrzés célja... 3 Az

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY Ügyiratszám: 38086/2012.X. Ügyintéző: Jósvai Gabriella NYÍREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA OKTATÁS, KULTURÁLS ÉS SPORT OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben