Húsvéti nyuszibuli Tihanyban. A tartalomból: Iskolaügy mi történt azóta? A szállásadók és az informatika...7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvéti nyuszibuli Tihanyban. A tartalomból: Iskolaügy mi történt azóta?... 3. A szállásadók és az informatika...7"

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA április VI. évfolyam 47. szám Húsvéti nyuszibuli Tihanyban FOTÓ: BEKE G. LÁSZLÓ A tartalomból: Megváltozik a szabály - sértési törvény Iskolaügy mi történt azóta? Felújítások Fagyos-havas nyuszibuli... 6 A szállásadók és az informatika Dalosajkúak találkozója Tihanyban Félix atya 80 éves

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG április 15-től megváltozik a szabálysértési törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály - sértési nyilvántartási rendszerről szóló, április 15-én hatályba lépő évi II. törvény (Sztv.) 1. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. Az általános szabálysértési hatóság a megyei kormányhivatal lesz. Az új szabálysértési rendszer célja az eljárások felgyorsítása, ezért az elkövetőt lehetőleg a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül felelősségre kell vonni. Jelentős újítás lesz a szabálysértési hatóság eljárásában az, hogy ha a tényállás tisztázott, és az eljárás alá vont személy vagy az eljárásban részt vevő személy meghallgatása nem szükséges, a szabálysértési hatóság büntetést szab ki, vagy intézkedést alkalmaz, és az ezt tartalmazó határozatot tizenöt napon belül hozza meg. A szabálysértési törvény szerint három büntetés lesz kiszabható: szabálysértési elzárás, pénzbírság és a közérdekű munka. Elzárás A jövőben jóval szélesebb körben lehet majd alkalmazni az elzárást, ugyanis akit szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül szabálysértés elkövetése miatt legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak kivéve a helyszíni bírságolást vagy az egyéb közlekedési szabály - sértéseket az újabb szabálysértés miatt a bíróság akkor is szabhat ki elzárást, ha a törvény azt nem teszi lehetővé az adott szabálysértésnél. Bevezetik a visszaesés fogalmát. A szabálysértési elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb időtartama hatvan nap, kivéve a fiatalkorúaknál: Fiatalkorúak esetében az elzárás leghosszabb tartama harminc nap, halmazati büntetés esetén negyvenöt nap. Pénzbírság A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legma - gasabb összege százötvenezer forint, elzárással is büntethető szabálysértések esetén a maximális pénzbírság háromszázezer forint lesz. Közérdekű munka Közérdekű munka kiszabása esetén az eljárás alá vont személy köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Amennyiben az eljárás alá vont személy nem tesz eleget a munka kötelezettségének, úgy a helyébe szabálysértési elzárás lép. Eltiltás a járművezetéstől Változás lesz a járművezetéstől való eltiltás szabály rendsze - rében is: ha valakit a közúti közle kedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, KRESZ-ben foglalt szabályok megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, elkövetése miatt hat hónapon belül legalább két alkalommal jogerősen elmarasztaltak, úgy újabb szabálysértési ügyben járművezetéstől eltiltást is kell alkalmazni. A járművezetéstől eltiltás legrövidebb időtartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év. Helyszíni bírság A közterület-felügyelők szabálysértés észlelése esetén kötelesek helyszíni pénzbírságot kiszabni, mérlegelési jogkörük nem lesz. Jelentős változás lesz a helyszíni bírság kiszabásának szabályaiban is: a helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet, hat hónapon belüli újbóli elkövetés esetén hetvenezer forintig terjedhet. A helyszíni bírságot az új szabálysértési törvény hatályba lépése után nem harminc napon belül, hanem tizenöt napon belül kell megfizetni postai csekken vagy átutalással. Változás lesz az is, hogy ha a szabálysértés elkövetője a felajánlott helyszíni bírságot nem fogadja el, azt nem veszi tudomásul, akkor őt elzárással nem büntethető szabálysértések esetében a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása végett az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósággal egyeztetett, de legkésőbb öt napon belüli időpontra a helyszínen a szabály - sértési hatóság elé idézi az intézkedő. CSONTOSNÉ G. KATALIN hatósági ügyintéző Magasrangú ausztrál delegáció Tihanyban április 18-án, szerdán Peter Slipper úr, az Ausztrál Parlament Képviselőházának elnöke népes delegáció kíséretében Tihanyban tett látogatást. A magasrangú küldöttséget Tósoki Imre polgármester fogadta a Rege Cukrászda teraszán, majd megtekintették az Apátságot. Ezt követően ellátogattak a Levendula Ház Látogatóközpontba is, majd hivatalos ebéden vettek részt a Honthy Villában. Mint azt polgármester úr elmondta, a delegáció tagjainak nagyon tetszett Tihany, olyannyira, hogy Peter Slipper úr kijelentette, hogy ha Magyarországon szeretne házat venni, biztosan Tihanyba költözne.

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL Iskolaügy mi történt azóta? A Tihanyi Visszhang olvasói legutóbb az általános iskolában tartott szülői fórum után olvashattak arról, hogy mi lesz, mi lehet a tihanyi iskola sorsa. Az azóta történt fejleményekről kérdeztük Tósoki Imre polgármestert. Az iskolai fórumot követően a bencés apátság is meghozta támogató döntését az iskola átvételével kapcsolatban, majd az önkormányzat és az apátság megkötötte az együttműködési megállapodást, mely tartalmazta a szülői szervezet és a pedagógusok támogató nyilatkozatát is számolt be kérdésünkre a polgármester. Ezt a megállapodást tovább küldtük a megyei kormányhivatal oktatási osztályának is. Ezután egy oktatási szakértő került kijelölésre, akinek az volt a feladata, hogy foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a javasolt átszervezés biztosítjae a közoktatási intézményben az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátását, illetve azt, hogy ezek igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek a továbbiakban aránytalan terhet jelentene-e. Feladatai közé tartozott annak megvizsgálása is, hogy azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei nem akarják az átadott oktatási intézménybe járatni gyermeküket, biztosított-e a más közoktatási intézménybe történő elhelyezése. Az oktatási szakértő megállapította, hogy a fenntartó jog átadásával változatlanul biztosított mindazon szolgáltatások igénybevétele, amelyeket az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola hatályos alapító okirata szerint nyújtott, az új feltételek között folyó iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, illetve a közoktatási törvényben maghatározott előírásoknak is, azaz a leendő egyházi fenntartású intézményben az eddigiekhez képest lényegében változatlan személyi és tárgyi feltételek között folytatódik a közoktatási feladatok ellátása. Arra a kérdésre, hogy ezek után mi a hivatalos menetrend, Tósoki Imre elmondta: most a kormányhivatal döntésére várnak, amennyiben az pozitív lesz, az Önkormányzat képviselőtestületének ismételten határozatot kell hoznia az átadás kapcsán. Amennyiben ez is meglesz, augusztus 1-jén kerül átadásra az iskola. Megújuló főtér méltó név A Tihanyi Legenda projekt munkálatai javában folynak, várhatóan június közepére befejeződnek a Posta-közben folyó munkálatok. De nemcsak a tér szépül meg, hanem új, méltó nevet fog viselni. Mint azt Tósoki Imre polgármester elmondta, neves közéleti személyiségek fordultak az Önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy a megújult terület Mádl Ferenc volt köztársasági elnök nevét viselje. A képviselőtestület meghozta a 73/2012. (IV.16) számú határozatát, így a volt Posta köz júniustól a közelmúltban elhunyt közjogi méltóság nevét viseli majd. Mádl Ferenc (Bánd, január 29. Budapest, május 29.) Széchenyi-díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A nemzetközi gazdasági és összehasonlító magánjog neves kutatója és 1993 között tárca nélküli miniszter, 1993 és 1994 között művelődés- és közoktatásügyi miniszter és 2005 között a Magyar Köztársaság elnöke volt. Mádl Ferenc gyakori vendége volt Tihanynak. Feleségével, Dalma asszonnyal részt vett számos apátsági rendezvényen. Éveken keresztül Tihanyban, a Limnológián nyaralt családjával, majd köztársasági elnöki mandátumának lejárta után házat is vásárolt a településen. Tihany Község Önkormányzata azzal, hogy az új főtér Mádl Ferenc nevét veszi fel, méltó emléket állít a tavaly elhunyt közjogi méltóságnak.

4 4. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG A Legenda projekt felújítási munkái látványos szakaszba érkeztek. Az örömbe azért üröm is vegyül: részint mert egyes helyeken kényelmetlen a közlekedés, másrészt mert az építkezések akadályozzák az üzletek működését. A munkálatokat éppen azért kezdték a munkákat legfrekventáltabb helyeken, hogy mire a szezon beindul, már biztonságos és komfortos környezet fogadja a turistákat. Felújítások A Postaközben (Főtér) már elhelyezték a közvilágítás védőcsövét, és folyamatban van a közműkiváltás előkészítése, a víz- és áramkiállások kiépítése. A vízaknára azért van szükség, mert a téren új ivókutat állítanak majd fel, az áramvételi lehetőség pedig a rendezvények megtartásához szükséges. Megkezdődött az Infopont építése a Batthyány utca elején. Az autóbusz-parkolóval szemben, a Kossuth és a Batthyány utca sarkán megkezdte a kivitelező az új információs pont és kávézó építését. Ez a helyszín a település egyik kapuja, ezért indokolt itt egy új tájékoztató pontot létesíteni. A Pisky sétányon kicserélték a régi ivóvízvezetékeket, és elkészült az új ivókút mérőórájának helyet adó vízakna. Megkezdődött a Kossuth utca burkolatának építése. Kis bazaltkőkockából készük az új burkolat. Hamarosan befejeződhet a Visszhang-dombi parkoló kiépítése is.

5 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 5. OLDAL Tavaszi túra Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola kollektívája minden évben együtt tölt egy szabad napot, az iskola falain kívül. A hétköznapokból kilépve mindannyiunknak jól esik a kikapcsolódás, amit időnként szakmai programokkal is gazdagítunk. Az elmúlt tizenöt évben meglátogattuk a solymári Waldorfiskolát, egy keszthelyi alapítványi iskolában projekt módszerrel ismerkedtünk, tavaly pedig a hévízi, szintén Illyés Gyuláról elnevezett iskolával vettük fel a kapcsolatot. Szeretünk színházba járni: voltunk Győrben és többször Budapesten, ahová persze az IKEA-ban történő vásárlás is vonzza a kolléganőket. Korábban emlékezetes kirándulásokat tettünk a Somlóhegyre, a dunakiliti duzzasztóhoz és a Krisna-völgybe Somogyvámosra. A túrázással a Kőris-hegyre nem volt szerencsénk: zuhogott az eső egész nap, de a jó hangulatot nem tudta elmosni. Általában Takácsné Csóka Gabriella szervezi a kirándulásokat, s idén a kifogástalan időjárásról is sikerült gondoskodnia. Március 24-én, szombaton reggel indultunk Gézaháza irányába. Az önkormányzat kisbuszának kormánya Baranyai Károly kezében volt, kívánságunk szerint egy rét szélén tett ki bennünket, torony hiányában a lejtőnek vettük az irányt. Gabi korábban alaposan felkészült térképpel, turista jelmagyarázat-tudással, így egyszer sem tévedtünk el utunk során. Gyönyörű vidéken túráztunk a Kő-árokban, hangosan éledt a tavasz, a madarak fütyültek a világra, mi pedig élveztük éneküket, a virágok színorgiáját. Hegyen-völgyön jártunk, nagyokat szuszogva, nevetve. Barlangok, meredélyek mellett vitt az ösvény. A cseszneki vár tövében pihentünk meg, előkerültek a szendvicsek, termoszok. Néhányan még a várat is bevették, a többiek napoztak egy kicsit a hetedhét ágra sütő napon. Kis idő múlva folytattuk utunkat egy újabb turistajelzés mentén, hóvirágos, kankalinos völgyben, hamarosan elértük a Cuha patakot. Sziklák és mély völgyek között, csodálatos helyeken jártunk. Utunk végén várt bennünket a Pokolról elnevezett csárda, ahol a jókedvű társaság megebédelt. Erdei kisvonattal készültünk napnyugtára hazaérkezni. Gabi tervez, MÁV végez, a járat sokat késett, a tanári kar különböző játékokkal szórakoztatta magát és azt a néhány sorstársát, akik az egy órás késést velünk várták ki. A vonat vezetője szerény főhajtással fogadta a spontán tapsot, amely megérkezésekor tört ki az utasokból. Vidáman szálltunk fel a szerelvényre. A látvány elfeledtette velünk a hosszú várakozást, a magasból ámulva néztük le a patak partjára, kanyargó zúgóira. Köszönetünket szeretnénk kifejezni Tihany község képviselőtestületének, hogy a kisbusz biztosításával évrőlévre lehetővé teszi, hogy hasonló örömteli napot tölthessünk együtt. Reméljük, hogy ezt a kellemes hagyományt segítségükkel folytatni tudjuk! Újabb elismerés dr. Korzenszky Richárd perjel úrnak Magyar Örökség-díjjal ismerték el Korzenszky Richárd tihanyi perjel munkásságát. A Magyar Örökség és Európa Egyesület idei kitüntetéseit a Magyar Tudományos Akadémián megtartott ünnepségen adták át. A Tihanyi Bencés Apátság hetven éves vezetőjének tevékenységét dr. Szögi László történész méltatta. Elhangzott, hogy az 1990-es évek elején Korzenszky Richárd miniszteri biztosként sokat tett az egyházi oktatás újjászervezéséért óta Tihanyban teljesíti hivatását, megújította az Apátság működését. Ami ennél is fontosabb, segítségével a közösség is megújult, megerősödött.

6 6. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Tavaszi papírgyűjtés Márciusban ismét papírgyűjtést szerveztünk iskolánkban. A bevételből évről évre osztálypénz lesz, illetve iskolai rendezvényeinkre, programjainkra költjük. Idén közel 8 tonna papírt sikerült hangya szorgalommal az inotai cégnek továbbítanunk, ez közel 200 ezer forintot jelent. A győztesnek kijáró kupát a 4.osztály kapta meg, mert tanulónként 101 kg papírt hoztak. Nagyon szorosan követte őket a 6.osztály, akik szintén 2 tonna fölött gyűjtöttek. A harmadik helyezést a 3.osztály érte el. Itt szeretném megköszönni az óvodások és a többiek lelkesedését és szorgalmát, valamint nagylelkű segítségét Nagy Imre bácsinak, aki már nem először kölcsönözte nekünk a mázsáját. Idén a Tihany Kalandpark jóvoltából külön is jutalmazhattuk a 10 legszorgalmasabb tanulót, illetve szüleiket. Sárközi Gergely a Kalandpark ügyvezetője és üzemeltetője személyesen adta át a belépőt Pap Natália, Baranyai Marcell, Fábián Márk, Kiss Renáta, Kiss Mónika, Varga Zsolt, Beke Bianka, Dobos Kristóf, Bölcs Bendegúz és Izsák Rebeka tanulónak, akik akár a nyári szünetben is kipróbálhatják majd bátorságukat. Őszre megint gyűjtést tervezünk, ezért köszönettel kérünk minden kedves tihanyi és távolabbi lakost, hogy gyűjtsék a papír hulladékot nekünk. JUHOS ANNA, diákönkormányzatot-segítő pedagógus Fagyos-havas nyuszibuli Ilyen Húsvét is régen volt bár az időjárás előrejelzés alapján már sejtettük, hogy nem lesz melegünk, azért a havazás csak meglepett minket. Ennek ellenére jópár felnőtt és gyerkőc gyűlt össze a családi Szabadidőparkban Húsvét vasárnapján a már megszokott, hagyományos Nyuszibulira. A jó hangulatról mint már évek óta Titz Tibor gondoskodott. A nagy hidegben a kézműves foglalkozások a szabadidőpark aprócska éttermében kerültek megtartásra, de sokan készítettek díszes képkeretet, agyagból tojásdíszeket. Akik jobban bírták a hideget, azok megmozgatásáról Titz Tibor gondoskodott. Volt tojáskereső és terelő játék, ügyességi feladatok, kötélhúzás, zsákban futás is. A rendezvényt a már megszokott táncház zárta. Éppen időben: ahogy befejeztük a táncot, elkezdett esni a hó TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

7 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 7. OLDAL A szállásadók és az informatika Két fórumot is szervezett a Tihanyi Legenda TDM az informatikai fejlesztések témájában. Az elsőre április 12-én került sor, a másodikat pedig április 25-én tartják meg. A megújult honlap és a pocket guide bevezetése ugyanis nem csak új lehetőséget, hanem új feladatokat is jelent a TDM-szervezetnek és a helyi szolgáltatóknak egyaránt. Az új honlap április első felében kissé mindenki számára meglepetésként indult el. A projekt gazdája szerint azért, mert élesben gyorsabban kibuknak a problémák, és a fejlesztők is gyorsabban igyekeznek ezeket kijavítani. A tesztüzem hónapokig is eltart, ez alatt kell korrigálni a hibákat, és ez az időszak szolgál a felhasználók, például a szállásadók igényeinek a rendszerbe való beépítésére is. Az szállásportál már lehetővé teszi ugyanis az on-line szállásfoglalást. A rendszerben a szállásadók nemcsak a szálláshelyről, hanem minden szobájukról külön adatlapot tölthetnek ki, amelyeken minden lényeges információt feltüntethetnek. A foglaltságot és árakat napokra lebontva lehet kezelni. Ez önmagában nagyon jó, hiszen a vendégek zöme szívesen választja ezt az egyszerű és gyors megoldást. A szállásadók azonban több okból is kételkednek: nem szívesen adják ki például egy-egy napra a szobát, főleg, ha három napra vagy egy egész hétre is lenne vendég, az on-line foglalásnál azonban amikor látszik, hogy a szoba egész héten üres -, ezt nem tudják megakadályozni. Az on-line foglalás állandó odafigyelést igényel, hiszen akármikor, még éjjel is foglalhatnak a világ bármely részéről szálláshelyet, és ha a szállásadó nem követi nyomon szorosan az eseményeket, előfordulhat, hogy a már on-line lefoglalt szobáját kiadja egy személyesen megjelenő, betérő vendégnek. Ezeket a kérdéseket beszélték meg az április közepén megtartott szakmai fórumon. A projektgazdák szerint megoldható, hogy a végleges foglalás csak egy, a foglalást visszaigazoló után váljék érvényessé, így kizárható a kétszeres szobakiadás. Akinek három-öt vagy több szobája van, az azt is megteheti, hogy egy-két szobát nem tesz fel a világhálóra, hanem szabadon gazdálkodik velük, így mindig van szabad helye a váratlan vendégek számára is. Az egynapos vendégtől különben lehet felárat kérni ajánlotta lehetséges megoldásként egy gyakorlott szállásadó. A honlap mellett már működik a webáruház is, amelyben nemsokára meg lehet vásárolni a jegyeket a Bujtor István Szabadtéri Színpad előadásaira. A pocket guide, a digitiális idegenvezető egyre közkedveltebb. Nem vitás, hogy a rendszer előtt óriási lehetőségek állnak. Az okos telefon és a letölthető csomag segítségével a turisták egyéni igényeikhez igazítva jutnak információhoz. Saját útvonalat tudnak kialakítani, saját tempójuknak és érdeklődésüknek megfelelően. Élményeiket menet közben rögzíthetik, és telefonjukról azonnal felrakhatják a face-bookra, vagyis rögtön megoszthatják másokkal is. A szolgáltatók számára ez egy újabb megjelenési, hirdetési lehetőséget biztosít egy olyan célcsoport elérésére, amelynek nemcsak élmények utáni vágya, hanem költési hajlandósága is jelentős hangzott el P. Molnár-Szabó József menedzser előadásában. Mint minden fejlesztés, ami létrehoz valamit, ami addig nem létezett, az informatikai is erőfeszítéseket kíván a működtetőktől is. Az események követése, rögzítése eddig nem okozott különösebb problémát, hiszen a honlap meglehetősen statikus volt. Az új honlap azonban dinamikus, interaktív. Ahhoz, hogy ezeket az előnyeit ki lehessen használni, folyamatosan karban kell tartani. Ez okból többet is kell rá áldozni, bár még nem tudjuk, miből - jegyezte meg Koncz Mária, a Tihanyi Legenda kft. ügyvezetője. Az április 25-i fórumon a szállásadókkal tovább finomítják a rendszert, és bemutatják azadatok feltöltésének technikáját is. A fórumokat a Tihanyi Legenda Kft. és a Civilek Tihanyért Egyesület szervezte a Tihanyi Legenda projektek keretében. Iskolai hírek március 30-án a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 8. nyelvész tanulmányi versenyének megyei fordu lóján. 1. helyezést ért el: Szalontai Sára (2. o.), ő továbbjutott az országos versenyre is, amely május 12-én lesz; 8. helyezést ér el: Csizmazia Virág (3.o.). Részt vett még: Simai Zsófia (2.os.), Somos Réka (5.o.). Andersen mesemondó verseny A Városi Könyvtár Balatonfüred szervezésében részt vettünk az Andersen mesemondó verse nyen. Kiemelkedő eredményt ért el Simai Zsófia (2.oszt.). További résztvevők: Mészáros Róza, Varga Viola, Berry Sara Lili (2.o.). Zrínyi Ilona Matematikaverseny Iskolánk tanulói a következő eredményt érték el a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján: Járosi Sára 3. osztály 47. helyezett 178 értékelt tanulóból Heilig János 4. osztály 2. helyezett 163 értékelt tanulóból Erős Bence 5. osztály 35. helyezett 141 értékelt tanulóból Heilig András 8. osztály 31. helyezett 104 értékelt tanulóból Gratulálunk az eredményhez!

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Ézsiás Erzsébet és a Balaton Április 2-án a művelődési ház színháztermében találkoz - hattunk Ézsiás Erzsébettel, és kedves barátnőivel. Úgy is mondhatnám, hogy a nagy négyessel. Egy megható, szívet-lelket melengető író-olvasó találkozón vehettünk részt, melyben a három barátnő a maga tudásával, érzéseivel támogatta Ézsiás Erzsébet könyvbemutatóját. Rózsa Éva köszöntőjét követően Pitti Katalin a Balatonhoz kötődő népdalcsokorral lepte meg a közönséget, majd Vecsey Kiss Mária költőnő osztotta meg velünk a könyvhöz írt előszavát, gondolatait. Papp Éva színművész részletek olvasott fel a könyv különböző fejezetiből. Érzelem dús előadása közben úgy érezhettük, mintha saját emlékeit idézné fel újból. Olyan jó volt hallgatni! Ézsiás Erzsébet a Balatonnal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg hallgatóságával. Az én Balatonom című könyve folytatása az előző, Az én Toszkánám, 2009-ben megjelent kötetének. Vallomása szerint elemi erővel kötődik ide már kisgyerekkora óta, rögtön itt van, mihelyt kisüt a nap, és kicsit mindig belehal, ha nyár végén el kell válnia tőle. Az írónő az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, ahol a mai magyar drámából szerzett doktorátust. Elvégezte a MÚOSZ Újságíró Iskoláját, azóta a kulturális sajtóban tevékenykedik mint újságíró, kritikus és szerkesztő. Dolgozott a Magyar Rádióban, a Film-Színház-Muzsikánál, a Színháznál, az Annánál, a Pesti Riportnál és a Nők Lapjánál ben a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatalában zenei ügyekkel foglalkozott. Azóta szabadúszó. A találkozót mintegy keretbe foglalva Pitti Katalin végül az Ómagyar Mária-siralmat és az Ave Mariát énekelte el. A fotókkal illusztrált, visszaemlékezéseket tartalmazó könyv kölcsönözhető a tihanyi könyvtár helyismereti gyűjte - ményéből. H.T.I. Dalosajkúak találkozója Tihanyban Annak idején a balatonkenesei Szivárvány Népdalkör indí - totta el azt a kezdeményezést, melynek az volt a célja, hogy minden évben összegyűjtse a Balaton környéki települések népdalköreit egy közös gálaműsorra. A Balatoni Dalok és Dalosok találkozója idén már 14. alkalommal került megrendezésre, ezúttal Tihany és a Tihanyi Asszonykórus volt a vendéglátó. Május 22-én, vasárnap ismét az egész programot át kellett szervezni a rossz időjárás miatt, úgyhogy a tervezett helyszín a Bujtor István Szabadtéri Színház helyett az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola aulája fogadta azt a 12 csoportot, akik részt vettek az eseményen. Az esemény szervezője az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet volt, és ebben az évben nemcsak dalostalálkozót hirdettek meg, hanem minősítő versennyel is egybekötötték azt. Ennek értelmében 5 csoport, szólista vett részt a minősítésben, a többiek a gálaműsorban vettek részt. A minősítésre várók között szerepelt a tihanyi Echo Cite ra - banda is, akinek ez volt az első ilyen típusú megmérettetésük. A fellépők színvonalát mutatja, hogy a neves zsűri Dr. Gerzanics Magdolna, Birinyi József és Barsi Ernő csak arany és Arany Páva minősítéseket adott át, nagy örömünkre a citerabanda is kiváló arany minősítést szerezett, gratulálunk nekik!! A műsor hátralevő részében a többi dalos csapat mutathatta meg tudásukat, közöttük a Tihanyi Asszonykórus is, akik igencsak kiettek magukért, hiszen mindamellett, hogy fel - léptek a műsorban igen jelesül helyt álltak, mint vendéglátók is. A nap házigazdája Titz Tibor volt, aki jó hangulatot keltett a zsúfolásig megtelt aulában.

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL A gálaműsor után a résztvevőket a Művésztelepen vendé gel - tük meg, ahol finom gulyásleves és Jehoda Ferencnek köszönhetően nótás hangulat várta a megjelenteket, akik rövidesen táncra is perdültek. Sokan tettek ismét azért, hogy jól érezzék magukat a nép - dalosok ezen a találkozón. Köszönjük az általános iskola vezetésének és dolgozóinak, hogy a helyet adtak a talál - kozónak, köszönet jár Bakos Péternek, hogy befogadott minket a Művésztelepre, köszönjük a finom vacsorát Horváth Csabának és az Oázis étteremnek, Aradi Pista bácsinak a felajánlott bort, Nagy Tiborné Áginak, a Közművelődési intézet munkatársának a lelkes szervezéstés természetesen az Asszonykórusnak a tőlük már megszokott színvonalú helytállást. Jövő évben Alsóőrs veszi át a stafétát, reméljük, hogy hasonló jó hangulatú találkozó várja a Balaton dalosait. TDM-es szakmai fórum Főleg a szállásadókat és a szolgáltatókat érdekelte az április 25-i szakmai fórum, melyen a nagy Legenda-projekt mun - kálatainak állásáról és az informatikai fejlesztésekről volt szó. A fórum első részében Tósoki Imre polgármester adott tájékoztatást a felújítási munkálatok állásáról. Tihanyban mindenki tapasztalhatja, hogy a turisták által leginkább látogatott helyszíneken vagy csak korlátozottan vagy éppen sehogy sem lehet közlekedni. Ez főleg az árusoknak, vendéglősöknek okoz szomorú órákat, napokat, hiszen komoly bevételkiesést jelent, rontja az üzletmenetet. Szerencsére, azt is tudja mindenki, hogy felújítani nem lehet kényelmetlenségek: útbontás, árokásás, porszennyezés és zaj nélkül. A polgármester elmondta, hogy három éves folyamatos munka kellett ahhoz, hogy a felújítások megkezdéséig eljuthassunk. A Club Tihany megépítése óta ilyen nagy - ságrendű fejlesztés nem volt a községben emelte ki. A tervek megvalósítását az is hátráltatta, hogy meg kellett felelni a közbeszerzés szigorú feltételeinek, és mire végre sikerült a pályázatot kiírni, elbírálni, a vesztes cégek megtámadták a döntést. A szerződéskötés időpontja emiatt kitolódott, és mire a Laky Zrt-vel végre aláírhatták, a tél beállta és a hideg idő miatt nem lehetett a külső területeken dolgozni. A polgármester ismertette az egyes helyszíneken folyó mun - kák állását is. Eszerint a Főtér elkészül június 15-ig, annál is inkább, mert a tér új nevet kap, és a névadó ünnepségre mindennek rendben kell lennie. Ha kell, a gépek éjjel-nappal dolgoznak majd mondta a polgármester, aki azt is hozzá - tette: a képviselő-testület döntése alapján az új főteret Mádl Ferencről, a nemrégiben elhunyt köztársasági elnökről nevezik el, akinek kedves és szerény személyisége megnyerte a tihanyi emberek rokonszenvét is. A Pisky-sétányon egy kétrétegű temető maradványai kerültek elő, és a régészeti kutatások jelentős mértékben hátráltatták a munkálatokat. Június 15-re a Halász köz, a Pisky sétány egy része és a Visszhang dombi parkoló készülhet el. Problémát okozott az is, hogy a légkábelek földbe helyezésénél a Telekom nem járult hozzá a közös közműcsatorna használatához, ezért a csak a közvilágítás és a kábeltévé kerülhet egy helyre, a Telekom vezetékét külön helyezik el, és emiatt a Batthyány és a Visszhang utca egy részét újra feltúrják majd. A DRV utólag kérte a régi vízvezetékek cseréjét. Ez a tétel nem volt benne a projektben, de mivel ésszerűnek látszott most végrehajtani a cserét, ezért egy füst alatt ez is megtörténik. A Kálvária dombon a szakértők egyelőre még keresik azt a módszert, amellyel a corpusokról mintát lehetne venni azok megsértése nélkül. A technikai nehézségek miatt ez a projektelem június közepéig nem valósul meg. Nyárra tehát több helyszín már megújul, de sok helyen ősszel tovább folytatódik a munka. Tósoki Imre megköszönte a türelmet, és megismételte, hogy mindent elkövetnek a problémák megoldása érdekében. A közeljövőben például egy közös bejárást szerveznek a beruházóval és a kivitelezővel. Ezen kamerával rögzítik majd a helyzetet, és feljegyzik a hiányosságokat. A fórum további részében az informatikai fejlesztésekről esett szó. Csombok Zsolt, a DSI Rendszerház vezetője arról beszélt, hogy a felhasználók szállásadók, szolgáltatók igényeinek megfelelően újratervezték a szállásportált. Új funkciókkal bővítették a foglalási rendszert, aminek köszönhetően ki lehet zárni az egynapos foglalásokat. A bővítés keretében a honlap egy keresővel gazdagodik, és statisztikát is szolgáltat majd, vagyis megmutatja, hogy hányan kattin - tottak az adott szálláshelyre. Így a szobakiadók el tudják dönteni, hogy mennyire hatékony a megjelenésük. A fejlesztők az egyéni igényekkel is szembesültek a fórum során, és válaszoltak az egyedi kérdésekre. Bemutatták az adatok feltöltésének módját. A válaszokból az is kiderült, hogy a portál több szinten működik. Aki csak egy tömör leírást akar magáról adni, az továbbra is megteheti, hogy csak a szálláshely bemutatását és az elérhetőségeket rögzíti. A következő szinten az egyes szobákat is be lehet mutatni, a harmadik szinten pedig megvalósul az on-line foglalás. P. Molnár-Szabó József a Tihanyi Legenda TDM infor - matikai fejlesztési koncepcióját mutatta be. A pocket guide rendszer bemutatását követően azt is elmondta, hogy miképp lehet a rendszerhez kapcsolódni. Az biztos, hogy a fejlesztések sokkal magasabb szintű szolgál - tatásokat tesznek lehetővé, de azt se felejtsük el, hogy több időt, energiát és pénzt követelnek tette hozzá dr. Koncz Mária, a helyi TDM-szervezet vezetője. Az új honlap például sokkal dinamikusabb, elsősorban a turizmus igényeire koncentrál, ezért napra sőt, órára kész infor má ciókat kell tartalmaznia. Ezek összegyűjtése, megírása, felra kása, korri gálása, adott esetben idegen nyelvre való lefordítása a meglévő keretek között elképzelhetetlen. Számos pluszfeladatot jelent a webáruház működtetése is. Ezért a Tihanyi Legenda Kft-nek még ki kell találnia, hogyan képes az általa ösztönzött fej lesztéseknek megfelelni, anyagi és humán erő forrásait bőví teni. MM

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

XXI. Meghívásos Amatőr Kettesfogathajtó verseny Tihanyban eredmények a 9. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból:

XXI. Meghívásos Amatőr Kettesfogathajtó verseny Tihanyban eredmények a 9. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból: A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. június V. évfolyam 40. szám KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! FOTÓ: DR. TÓTH VIKTOR XXI. Meghívásos Amatőr Kettesfogathajtó verseny Tihanyban eredmények a 9. oldalon A tartalomból:

Részletesebben

A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. május II. évfolyam 6. szám Kecskeköröm ünnep Tihanyban összeállítás a 9. oldalon Fotó: DR. TÓTH VIKTOR A tartalomból: (Utcakép) zavar.... 4 Keresõmarketing konferencia

Részletesebben

A Tihanyi Hímző és Csipkeműhely kiállítása beszámolónk a 8. oldalon

A Tihanyi Hímző és Csipkeműhely kiállítása beszámolónk a 8. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. március IV. évfolyam 26. szám A Tihanyi Hímző és Csipkeműhely kiállítása beszámolónk a 8. oldalon FOTÓ: DOBOSNÉ PAPP ERZSÉBET A tartalomból: Önkormányzati tájékoztató............

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

Fagyos napok a Balatonnál

Fagyos napok a Balatonnál A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. február V. évfolyam 36. szám Fagyos napok a Balatonnál PAPP SZABINA FELVÉTELE A tartalomból: Értékközvetítés, értékmentés és fejlesztések Tihanyban............ 2 Háromtól

Részletesebben

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint

Részletesebben

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések.......... 2 Körzetek Tihanyban.......4

Részletesebben

A tartalomból: Garda Fesztivál Tihanyban hetedszer összeállításunk a 4. oldalon. Balatoni hírek... 8

A tartalomból: Garda Fesztivál Tihanyban hetedszer összeállításunk a 4. oldalon. Balatoni hírek... 8 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. október II. évfolyam 11. szám Garda Fesztivál Tihanyban hetedszer összeállításunk a 4. oldalon FOTÓ: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Újabb nyertes pályázatok további

Részletesebben

Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból: Új falugondnok Tihanyban... 9. Államalapításunk ünnepén...

Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból: Új falugondnok Tihanyban... 9. Államalapításunk ünnepén... A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. augusztus V. évfolyam 42. szám KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon FOTÓ: BEKE G. LÁSZLÓ A tartalomból: Minden egy helyen Új Egészségház......

Részletesebben

800 millió forintos turisztikai és infrastrukturális fejlesztés Tihanyban Összeállítás a 2. oldalon. A tartalomból: Újra járnak a kisvonatok...

800 millió forintos turisztikai és infrastrukturális fejlesztés Tihanyban Összeállítás a 2. oldalon. A tartalomból: Újra járnak a kisvonatok... A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. április IV. évfolyam 27. szám 800 millió forintos turisztikai és infrastrukturális fejlesztés Tihanyban Összeállítás a 2. oldalon FOTÓ: KÁLÓCZI BEÁTA A tartalomból: Önkormányzati

Részletesebben

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Fotók: VP Főigazgatói kérésnek eleget téve, eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés Fizetett politikai hirdetés FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2010. XX. évf. JANUÁR 1. szám Felsôpakony hivatalos honlapja: www.felsopakony.hu 2 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL NEMZETI

Részletesebben

Nagyon sok érdeklődőt vonzott a tihanyi MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nyílt napja képes beszámoló a 4-5. oldalon

Nagyon sok érdeklődőt vonzott a tihanyi MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nyílt napja képes beszámoló a 4-5. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. július IV. évfolyam 30. szám Nagyon sok érdeklődőt vonzott a tihanyi MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nyílt napja képes beszámoló a 4-5. oldalon A tartalomból:

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásában, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképp adományozta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Biró Róbert. A múló tél is tán örül; rajtunk könnyezve könyörül. Csillog-ragyog tó és patak. - A tél nevet! A tél kacag!

Biró Róbert. A múló tél is tán örül; rajtunk könnyezve könyörül. Csillog-ragyog tó és patak. - A tél nevet! A tél kacag! Kedves Györökiek! Az országos politikában nagy jelentőséggel bír, hogy a kormány az első 100 napját hogyan teljesíti. Ez egy kis település esetén sincs másként, és elmondhatom, hogy dolgos három hónapon

Részletesebben

XXIV. évf. 16. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. augusztus 9.

XXIV. évf. 16. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. augusztus 9. XXIV. évf. 16. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. augusztus 9. Tombol a nyár Jelen és jövő. Közéleti körkép Tállai Andrással Eredményes időszakot zárt Pap Csilla A Mezőkövesdi KC új vezetőedzője Zsigmond György

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

Vasvári Újság. Járásnyi közelségben az állam Év elejétől (újra) Vasváron is

Vasvári Újság. Járásnyi közelségben az állam Év elejétől (újra) Vasváron is Vasvári Újság Vasvár, 2013. február 6. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 2. szám A közösségi kultúra követeit ünnepelték A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület díjátadójának Vasvár adott otthont

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 5. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 5. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 24. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 5. szám A Békeház adott otthont április első szombatján az Európai Békevárosok Hálózata (ENPP) programismertető konferenciájának.

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Bokodi Sándor 1956-2012

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Bokodi Sándor 1956-2012 MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.many.hu VI. évfolyam II. szám - 2012. nyár Bokodi Sándor 1956-2012 Lapzárta után érkezett a hír, hogy meghalt Bokodi Sándor, Mány díszpolgára, országosan

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben