Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit E, CM, cazare, Tel: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012"

Átírás

1 Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! Personal curãþenie - Firmã curãþenie angajeazã personal femei/bãrbaþi pentru clinici + spitale. Se oferã 550lei ºi 20 bonuri, Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, ªef echipa curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza sef (a) echipa curatenie in centre comerciale, cu experienta, salariu motivant , , Tehnoredactor Cerinþe: vitezã scris, metoda oarbã, experienþa obligatorie. Disponibilitate program de lucru de noapte. Persoanã serioasã, motivatã, capabilã sã se integreze într-o echipã dinamicã ºi sã respecte dead-line-uri ferme. Bun utilizator al programelor din suita Office, cunoaºterea de diacritice, RON, Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat Euro, Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit E, CM, cazare, , Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit E, CM, cazare; , VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNA- TIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV BUSINESS, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL STANDARD REWARDS PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! USD/LUNA, TEL: ,

2 pagina 2 / oferte de muncã România 02 Aprilie 2012 Agent paza angajam pentru sedii de firma si cartiere rezidentiale. Va rugam sa ne trimiteti CV-ul cu poza la adresa de Agent livrari Bucuresti Livrari colete (Terra Dent). Cerinte: permis categoria B curat; limba engleza - mediu; seriozitate, disciplina, punctualitate, Agent Pazã. Angajam din Voluntari, Afumati, Pipera, Sector 1, 2, 3, va rugam sunati dupa ora 12:00, Agent Turism cunostinte f.bune in domeniu, licentiat in turism, avnsat engleza, obligatoriu cu experienta, Agent Vanzari in domeniul textilelor - Angajez persoana dinamica, cu autoturism propriu (combustibilul se deconteaza), cu sau fara experienta, minim studii medii, salariu RON, Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Agenþi de paza, urgent, salariul în funcþie de obiectiv între ron, , Agenþi Pazã cu atestat, Agenþi Pazã pentru zona Republica , , Agenþi Pazã, domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Theodor Pallady, angajeazã Firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv , , Agenþi Pazã. Societate de paza, angajeaza agenti paza atestati fete si baieti din Bucuresti, Agenþi Securitate angajam urgent pentru sectoarele 1, 3, 5 si 6; , , Ajutor Bucãtar, bucãtãrie rece, restaurant angajeaza în condiþii avantajoase, Ajutor Ospãtar, ajutor bucãtar, spãlat vase. Vã rog sunaþi dupã ora 11.00, , Asistenta radiologie angajam, Bonã îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, , , Bucãtar cu experienta, specific chinezesc, mall outlet Militari, conditii de lucru deosebite, salariu atractiv, program flexibil, Bucãtar la Restaurant Piata Domenii sector 1 Bucuresti, Bucãtar, oferim salariu atractiv, mediu placut, echipa tanara, Bucãtar. Angajam in zona Centrul Istoric,

3 02 Aprilie 2012 oferte de muncã România / info / pagina 3 AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (231) Sindicatul Românilor din Strãinãtate în dialog cu românii de pretutindeni Derularea contractului de muncã în Ungaria. Domnul Gyula R. din Oradea, Judeþul Bihor, urmeazã sã înceapã lucru la o firmã de construcþii din Ungaria. Ne întreabã cine poartã rãspunderea pentru respectarea întocmai a procedurilor privind întocmirea ºi derularea contractului de muncã, angajatorul sau salariatul? Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Contractul individual de muncã - considerat pe bunã dreptate Legea pãrþilor cuprinde, cum este ºi firesc, drepturile ºi obligaþiile celor douã pãrþi semnatare. Rãspunderea pentru întocmirea documentelor cade în sarcina angajatorului, aºa cum se va vedea ºi din cele ce urmeazã. 1. Obligaþiile angajatorului. Confirmarea înregistrãrii raportului de muncã este realizatã prin eliberarea unei adeverinþe, pe care angajatorul are obligaþia sã o pãstreze timp de 3 ani de zile de la desfacerea contractului de muncã ºi sã o prezinte organelor de control. Nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului, angajatorul va informa în scris angajatul despre: - organizarea timpului de lucru; - salariul ºi alte indemnizaþii ºi sporuri incluse în salariu, data de platã a salariului; - data începerii muncii; - metoda de calcul a concediului anual ºi acordarea acestuia; - termen de preaviz; - dacã angajatul este supus prevederilor contractului colectiv de muncã. 2. Codurile de siguranþã. Pentru a verifica dacã respectivul contract de muncã a fost înregistrat, se poate apela la Centrul de Evidenþã al Datelor de Muncã (Munkaügyi Nyilvántartó Központ) care gestioneazã Registrul General de muncã (Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis). Registrul General de Muncã funcþioneazã ca o bazã de date, strict reglementatã de legislaþie, care asigurã accesul persoanelor la datele proprii în condiþii stabilite de lege. Aceastã bazã de date permite ca atât angajatorii, cît ºi angajaþii sau autoritãþile, sã beneficieze de informaþii dintr-o bazã centralã autenticã cu privire la datele privind raporturile de muncã. De funcþionarea Registrului General de Muncã rãspunde Centrul de Evidenþã a datelor de Muncã din cadrul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice din Ungaria ( APEH). Principala cerinþã în elaborarea sistemelor privind Registrul General de Muncã a fost ca sistemul sã nu provoace cheltuieli suplimentare sau obligaþii administrative suplimentare angajatorilor. Codurile de siguranþã sunt eliberate pentru angajat, angajator precum ºi pentru autoritãþile de control. Actul normativ defineºte trei tipuri de coduri de siguranþã: a. cod de siguranþã care permite accesul angajatului la datele proprii; b. cod de siguranþã care permite accesul angajatorului la datele proprii; c. cod de acces al autoritãþilor de control. Pentru angajator ºi pentru salariat aceste coduri se elibereazã la cerere. Autoritãþile de control primesc codul de siguranþã din oficiu. Acesta permite accesul la toatã baza de date. Cei vizaþi pot sã solicite date ºi prin poºtã, cu precizarea tuturor elementelor de identificare prevãzute de lege. 3. Încetarea contractului individual de muncã. Contractul de angajare poate sã înceteze: prin acordul pãrþilor - angajator ºi angajat; prin preaviz normal; prin preaviz exceptional; imediat pe timpul perioadei de probã. Contractul de muncã pe duratã nedeterminatã se poate rezilia atât de angajator cât si de salariat, însã angajatorul are obligaþia de a justifica desfacerea contractului de muncã. Atât angajatorul cât ºi angajatul pot încheia contractul de muncã pe o perioadã nedeterminatã de timp prin înaintarea pravizului normal. Preavizul va fi înaintat în scris ºi are o duratã cuprinsã între 30 de zile ºi 1 an. Legea prevede încheierea contractului de muncã cu duratã determinatã numai prin acordul pãrþilor, prin preaviz excepþional sau cu efect imediat în cazul stipulãrii unei perioade de probã. Acordurile sau declaraþiile de încheiere a contractului de muncã vor fi realizate numai în scris. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti. Bucãtari si ospatari cu experienta, Bucãtari cu experienþã (bufet rece, ciorbe, salate, grãtar), brutar, cofetar-patiser angajeazã Restaurantul Hanul Drumeþului. Rugãm seriozitate. Salarii avantajoase, Cãlcãtorese. Atelier croitorie, din str. Luica nr , cartierul Berceni, angajeaza, , Cameristã pentru Phoenicia Apartments Unirii, salariu motivant, program flexibil, echipa dinamica, , C O A F E Z Ã MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, MASEUZA SI COSMETICIANA! SALON ZONA MOSILOR ANGAJEAZA. SALARIU ATRACTIV! TEL: Coafor/Coafezã, Manichiurista, Cosmeticiana, Maseuza - Purple Salon angajeaza, salonul este situat langa Parcul IOR, 100 EUR, Coferar, patiser, si ajutor de cofetar. Experienta constituie avantaj. Salariu atractiv, m a g i c r o y a l. r o, Cofetar cu experienþã, Colaboratori in furnizarea si organizarea de evenimente pt. cafenea zona Unirii,

4 pagina 4 / oferte de muncã România 02 Aprilie 2012 CONFECÞIONER/A LA MASINA DE NASTURI, BUTONIERA SI OM LA MASA DE CALCAT CU EXPERIENTA. FABRICA CONFECTII ANGAJEAZA, SOSEAUA VIILOR NR. 56, TEL: Confecþionere, oferim bonuri masa, transport platit, zona Gara de Nord, Contabil cu experienta minim 4 ani, carnet de sofer - Societate de contabilitate angajeaza, , , Fax: Cosmeticianã, manichiuristã ºi coafezã, condiþii excelente, angajeazã Salon Beauty Studio vis a vis de Plazza România-Bd.Timiºoara, , Croitor cu experienta (specialist in corsete). Atelier la comanda, zona Piata Victoriei, ofera salariu atractiv 3000 lei pentru inceput, RON, CROITOR CONSTRUCTOR TIPARE CU EXPERIENTA, FABRICA DE CONFECTII ANGAJEAZA, SOSEAUA VIILOR NR. 56, TEL: Croitor manual feþe încãlþãminte, fete pentru pregãtit ºi maºiniste cu experienþã - angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), , , Croitoreasã/or rochii mirese, , Croitorese cu experienta mare in domeniu, pentru un proiect special si/sau pentru angajare part time. Atelier modern de moda, in locatie centrala; pentru programare interviu va rugam telefonati, Curieri pedestri in Ilfov - Total Post Services angajeaza, , Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200 lei, bonusuri in functie de realizari, Distribuitori pentru Bucuresti, cu/fara experienta. Castiguri progresive de la 1.000lei, , Dulgher cu experienta si muncitori necalificati, Expert Class Construct angajeaza urgent, salariul RON / Luna, 8 RON/ora, Educator si asistent educator vorbitor de limba germana - Gradinita particulara Discover me angajeaza, Electricieni auto, vopsitori auto, tinichigii auto, mecanici auto- Societatea Trans Atlantis SRL, dealer Ford, angajeaza. Experianta in domeniu minim 3 ani. Relatii la telefon sau cv la adresa de ESCORTÃ - COLEGA DE APARTAMENT PENTRU COMPANIE INTIMA SI ESCORT. COMISION 50%. PLATA ZILNICA, ROG / OFER SERIOZITATE SI RESPECT FATA DE MINE SI COLEGELE TALE, Femeie de Serviciu cu experienta- birouri, depozit, apartament 2 locatii, part time, , Femeie de Serviciu. Clinica veterinara angajeaza femeie de serviciu, serioasa, muncitoare, dispusa sa lucreze in ture si week-end, , Fax: Femeie de Serviciu. Centrul Medical Doris angajeaza pentru intervalul orar CV se depune in Bd Iuliu Maniu nr. 11, sector 6, Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 8-16, Gestionar avand cunostinte de operare pe calculator. Firma distributie angajeaza, Inginer cu experienta in instalarea PIF VTP AF instalatii de incalzire cu combustibil, gazos/ lichid/ solid si P, Inginer proiectant, specializare - Proiectare cai ferate, drumuri si poduri. Experienta minim 2 ani pe proiectare, Ingineri constructori cu experienþã în domeniu, angajeazã SC Garden Center Grup, Îngrijitoare bãtrânã imobilizatã la pat, cu experienþã în îngrijire vârstnici, în putere, de încredere, Îngrijitoare. Familie italieni cauta doamna buna vorbitoare italiana, fara obligatii, dispusa la program prelungit si de noapte pentru ingrijire, acompaniamento doamna italiana in varsta; pentru Bucuresti, Inspector ITP, inginer devize, mecanic auto, electrician.service auto angajeaza, Instalatori autorizati pentru executie instalatii de gaze naturale angajam (autorizat ANRE- gr. III) termice si sanitare, apa, canal. Rugam seriozitate si recomandari, , IT Specialist Societate comerciala angajeaza cu norma intreaga, specialist ITprogramator. Relatii la telefon, , Lucrãtor depozit. Firma importatoare de jucarii cu depozit in zona Pipera - angajeaza persoane serioase pentru postul de lucrator depozit - manipulare marfa si pregatirea comenzilor, avantaj permis categoria B si experienta in livrari cu sau fara permis de stivuitorist. Va rugam CV la fax sau simbatoys.ro, , Manager restaurant. Lantul de restaurante La Historia cauta manager cu experienta in domeniu in vederea asocierii pentru locatiile La Historia De Cuba (St. Stefan nr. 13 sect. 2) si La Historia De Argentina (Vasile Lascar 98 sect. 2). Relatii la telefon dupa ora 12:00, Curieri, bucãtari, dispecer - angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) Relaþii L-V 12-17,

5 02 Aprilie 2012 oferte de muncã România / pagina 5 Manichiuristã si cosmeticiana cu experienta si cunostinte in utilizarea aparatelor de intretinere corporala - Prestige Beauty angajeaza, prestigebeauty.ro, Manichiuristã zona Titan, vad comercial format, experienta minim 1 an, , MANICHIURISTÃ PEDICHIURISTA CU EXPERIENTA MIN 3 ANI SI IN UNGHII FALSE TIPS + CONSTRUCTIE GEL. SALON ZONA PETRE ISPIRESCU-13 SEPTEMBRIE ANGAJEAZA, YAHOO.COM, TEL: Manichiuristã-pedichiurista, Salon Elegance zona Brancoveanu, angajeaza si inchiriaza scaun coafor, , Mecanic auto cu experienþã ºi cunoºtinþe electricã, angajeazã Service Auto ªoseaua Giurgiului, Mecanic auto cu experienta - Skoda Team Service angajeaza in zona Rahova, Medic Stomatolog - Inchiriez una sau doua ture in cabinet stomatologic modern cu dotari complete, Drumul Taberei, B-dul Compozitorilor, stradal, parter, Bucuresti, yahoo.com, Menajerã ºi bonã pentru familie din zona Cãþelu (Policolor), nefumãtoare ºi cu recomandare, care sã locuiascã în unul din cartierele 23 August, Trapezului, Macaralei, Titan, Pantelimon, , MENAJERA PENTRU FIRMA DE CURATENIE, OM.AU, TEL: Menajerã, doamna peste 45 ani, fara obligatii familiale pentru ajutorul sotiei la bucatarie; ofer masa, cazare si salariu; zona langa Bucuresti, Menajerã si bonã. Angajam pentru familie din zona Catelu (Policolor), nefumatoare si cu recomandare care sa locuiasca in unul din cartierele 23 August, Trapezului, Macaralei, Titan, Pantelimon, , Modele, Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucuresti +Provincie , , Muncitor cu experienta la vulcanizare, Muncitori pentru placari polistiren, Muncitori necalificati - compania Henkel angajeaza pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon pentru perioada determinata. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi. Trimiteti CV Operator calculator angajam, Operator copiator si carti de vizita obligatoriu experienta minim 2 ani în centre de copiere, zona Romana. Minim, RON, Operator pentru maºina de injectat poliuretan, angajeazã ITU Refrigeration SRL, ºos.Odãii nr , sector 1 Bucureºti (linia de centurã Otopeni), , Operator dispecerã monitorizare obiective intervenþie. Salariu 1000 lei în mânã carte muncã. Program o noapte da, una nu. tel/fax: Operator Pc 10 posturi, training gratuit, 250$ salariu prima luna, pentru programare interviu folositi numerele de telefon, 250 USD/luna , Ospatar-Barman pentru Cafenea Zona Centrala. Persoana cu aspect fizic plãcut, care isi iubeste meseria, curatenia si sa fie cu zambetul pe buze. Experienta obligatorie minim 6 luni, Meditatii bacalaureat; Urgent! Caut meditator limba romana, matematica si biologie pentru bacaulareat. Deplasare asigurata pana in zona Dristor. Rog maxima seriozitate, yahoo.com, ,

6 Ungaria Gépjármuszerelo (villamossági ismeretekkel rendelkezo) Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Gépjármuszerelo munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:villamossági ismeretekben jártasság elonyt jelent. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) ; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: ; Szerkezetlakatos; Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szerkezetlakatos munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:aluminium hegesztésben, CO,AWI hegesztésben jártasság. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) ; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: ; Üzleti tanácsadó (üzleti munkatárs) Description: A(z) Groupama Garancia Biztosító Zrt. Üzleti tanácsadó munkatársat keres edelényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:egészség pénztár, önkéntes pénztár, szabadság, üdülési lehetoség, Speciális követelmények:érettségi, erkölcsi bizonyítvány, alapfokú számítógépes ismeret; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Information: Szalontai László; Address: 3530 Miskolc, Arany J. út 1. Phone: (30) Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású (segédmunkás, takarító - legalább 40%-ban megváltozott munkaképességu ) Description: A(z) NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkatársat keres kapuvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:megváltozott munkaképességu munkavállalókat keresnek takarító, segédmunkás munkakörökbe. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Buczku Csaba; Address: 6900 Makó, Béke utca 5. Phone: (30) Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor; Description: A(z) Inter-Vm Trans Kft Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres újlengyeli munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:c+e.kat.jog.nemzetközi árufuvarozói eng.+páv,digitális soforkártya,angol nyelvismeret elony Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Inter-Vm Trans Kft; Information: Bihari Gábor; Address: 2724 Újlengyel,. helyrajzi szám (HRSZ.) 05/27; Phone: (30) Fuvarbonyolító (fuvarszervezo / német nyelvismerettel) Description: A(z) Kiss Lajos és Társai Kft. Fuvarbonyolító munkatársat keres soproni munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális követelmények:fuvarszervezoi gyakorlat,német nyelvismeret szükséges, További információ:soproni Kft keres fuvarszervezoi gyakorlattal,német nyelvtudással rendelkezo munkatársat. Jelentkezni telefonszámon lehet. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Kiss Lajos és Társai Kft. Information: Markotányos Gyula; Address: 9400 Sopron, Somfalvi út; Phone: (30) Egyéb muszaki foglalkozású (szakmunkás / muszaki szakképzettséggel / ) Description: A(z) SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Egyéb muszaki foglalkozású munkatársat keres sopron (sopronkohida)i munkavégzésre fegyveres és rendvédelmi szervek (hivatásos és szerzodéses állományú tagjának) szolgálati munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:HSZT alapján,, Speciális munkakörülmények:kifogástalan, józan életvitel!!!, Speciális követelmények:szakmunkás bizonyítvány, betöltetlen 37. életév, magyar állampolgárság, EÜ alkalmasság, buntetlen eloélet, További információ:sopronkohidai Fegyház muszaki szakképzettségu szakmunkást keres. Hivatásos jogviszony. Telefon: , , munkanapokon óráig. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN; Information: Varga Miklós; Address: 9407 Sopron (Sopronkohida), Pesti B. út 25. Phone: (99) Elektronikai muszerész (elektronikus orvosi muszerek karbantartása) Description: A(z) MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Elektronikai muszerész munkatársat keres érdi munkavégzésre egyszerusített foglalkoztatás jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:betanítás után önálló munkavégzés, gépek és eszközök mozgatása, rakodása., További információ:munkakör leírása: fogászati eszközök és gépek telepítése, javítása és karbantartása, szállítása, levegokompresszorok telepítése, javítása és karbantartása, szállítása. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; Information: Németh Ferenc; Address: 2030 Érd, Keselyu utca 12. How to apply: Foglalkoztatónál: 2030 Érd, Keselyu utca 12., Szakács; Description: A(z) FULLINVEST ZRT. Szakács munkatársat keres tokaji munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: FULLINVEST ZRT. Information: Bodnár András Address: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.sz. Phone: (47) ; How to apply: Kirendeltségen: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 16., TELEFONON: 30/ Szakács (kínai szakács) Description: A(z) LIDA PLUS KFT Szakács munkatársat keres fóti munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: LIDA PLUS KFT; Information: CHEN XUAN CE; Address: 1193 Budapest 19. ker., KÖNYVKÖTO utca 60; Phone: (30) ; Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:h-p: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények:pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: -ben, önéletrajz küldésével: Egyéb magasan képzett ügyintézo (customer/system service administrator); Description: A(z) HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Egyéb magasan képzett ügyintézo munkatársat keres vasvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:cafetéria, További információ:elvárások: min. érettségi, számítástechnikai képzettség, adminisztrációban szerzett tapasztalat, angol nyelv kiváló, napra kész ismerete. Jelentkezés: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Information: Tölgyesiova Klaudia; Address: 1117 Budapest 11. ker., Alíz utca 1. Phone: (70) How to apply: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html Ruházati bolti eladó (ruházati bolti eladó) Description: A(z) K & SZ DUÓ BT. Ruházati bolti eladó munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális munkakörülmények:munkarend:hétvégén is, Speciális követelmények:ruházati végzettség,gyakorlat szükséges,elony a német nyelvismeret, További információ:sziszi Fehérnemu üzletbe keresnek eladót. Elvárás:ruházati végzettség,gyakorlat. Elony a német nyelvismeret. Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: K & SZ DUÓ BT. Information: Kámán Krisztián; Address: 9400 Sopron, Selmeci utca How to apply: Foglalkoztatónál: 9400 Sopron, Selmeci utca , Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor (nemzetközi tehergépkocsi-vezeto) Description: A(z) Waberer's International Zrt. Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres budapest 23. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:feltételek: "E" kat. jogosítvány, PÁV I, vagy PÁV II, vagy PÁV II, belföldi és TIR vizsga. ADR (darabos) vizsga megléte elonyt jelent, de nem alkalmazási feltétel. Bérezés: havibér + teljesítménybér. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Waberer's International Zrt. Information: Simon Péter; Address: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351. Phone: (1) ; How to apply: Foglalkoztatónál: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351., Simon Péter Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje (szakács, pultos) Description: A(z) LÁNGÁSZ KFT. Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje munkatársat keres adonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:fényképes önéletrajzzal várják a jelentkezéseket az címre. Elonyt jelent a rácalmási, kulcsi, adonyi, belloianiszi, besnyoi, perkátai és pusztaszabolcsi lakhely. Környezo településken élok jelentkezését várják! Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: LÁNGÁSZ KFT. Information: Ébl György; Address: 2457 Adony, Petofi utca 4. How to apply: Fényképes önéletrajzzal az címre. Általános asztalos (asztalos) Description: A(z) Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság Általános asztalos munkatársat keres rábapatyi keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság; Information: Molnár József; Address: 9641 Rábapaty, Felsopatyi utca 89; Phone: (20) Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Description: A(z) BIBOR PHARMA KFT Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) munkatársat keres monori munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: BIBOR PHARMA KFT; Information: Borsai József; Address: 2200 Monor, Petofi utca 31; Phone: (70) ; How to apply: Telefonon: Borsai József: 06-70/ Szobalány; Description: A(z) KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70)

7 Lakatos; Description: A(z) SZEM-MA KFT Lakatos munkatársat keres törökszentmiklósi munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Általános karbantartó (karbantartó) Description: A(z) RYDE Hungary Kft. Általános karbantartó munkatársat keres tószegi keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:a munkakör betöltéséhez angol vagy német nyelvtudás, valamint szakképesítés szükséges (megfelel villanyszerelo, vagy géplakatos, vagy elektronikai muszerész). Ellátandó feladat: termelogépek javítása, beállítása; alkatrész készítése; éves karbantartási terv elkészítése, elvégzése; gépsorok akadálytalan muködésének biztosítása. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Épületasztalos; Description: A(z) P.H.B.98 KERESKEDELMI KFT. Épületasztalos munkatársat keres nyíregyházai keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Üzletköto ügynök; Description: A(z) ZSORÓ KFT Üzletköto ügynök munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:megbeszélés alapján; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Szakács (kínai) Description: A(z) XING JIA LE Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres gyöngyösi keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:kínai fuszerek, receptek, technológiák alapos ismerete; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Lakatos; Description: A(z) ZSORÓ KFT Lakatos munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:rajzismeret szükséges, valamint hegeszteni tudni kell; Salary: Hungarian Forint szerint (Monthly) jogszabály/megegyezés Erdészeti munkás, láncfurészkezelo; Description: A(z) NÖVÉNYORVOS 2005 KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZOLG. KFT Erdészeti munkás, láncfurészkezelo munkatársat keres mátraszentimrei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) 83. Építmény- és épületszigetelo (német nyelvismerettel) Description: A(z) Hód-Ház Kft Építmény- és épületszigetelo munkatársat keres mázai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:szállás, és utazás biztosított; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Szakács (KIÍNAI SZAKÁCS) Description: A(z) Napfény Tavasz Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres szegedi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:ebéd, vacsora, munkaruha., Speciális követelmények:kínai fuszerek ismerete,kínai konyhában való jártasság, További információ:kínai SZAKÁCS munkakörbe várnak szakács végzettséggel rendelkezo munkavállalót. A kínai konyhában való jártasság és a kínai konyha ismerete elvárás. Jelentkezés: telefonon Tóth Ferencnénél a 06-30/ es telefonszámon. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Pék (betanított pék) Description: A(z) PANING SÜTOIPARI ÉS KER. KFT Pék munkatársat keres monori keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Gépészmérnök; Description: A(z) LAYER KER.-I SZOLGÁLTATÓ ÉS IPARI KFT. Gépészmérnök munkatársat keres szeghalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:vezetoi készség, tervezoi szoftverek alkalmazása,ált. gépészeti ismeretek, szerkezetgyártás,, épületgépészet., További információ:elony: - számítógép vezérelt lemezmegmunkáló gépek programozási gyakorlata: CNC, NC - láng- víz-* lézersugaras vágógépek ismerete. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Traktorvezeto; Description: A(z) PÁSZTOR BERTALAN Traktorvezeto munkatársat keres sárospataki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:gépkezeloi jogosítvány a 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet alapján; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Bolti eladó (Eladó) Description: A(z) S.I.S. SONITUS INDUSTRIAL KFT Bolti eladó munkatársat keres körmendi keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:muszaki beállítottságú, Körmend környéki (10-20 km) álláskeresok jelentkezését várja a munkáltató. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az címen. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Ügynök, kiskereskedelem; Description: A(z) Determin-R Mega Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Ügynök, kiskereskedelem munkatársat keres miskolci keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:a munkáltató munkatársakat keres Miskolc és környéki munkavégzéshez. Fényképes önéletrajz küldheto a címre küldjék. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Virágbolti eladó (virágköto) Description: A(z) DANKOVICS ERNO Virágbolti eladó munkatársat keres sárvári keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Területi képviselo (UPC-üzletköto) Description: A(z) Cívis-Telekom Kft. Területi képviselo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Gépésztechnikus (gépésztechnikus) Description: A(z) HODI AQUA Korlátolt Felelosségu Társaság Gépésztechnikus munkatársat keres tótszentmártoni munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Faipari technikus (dekorajtó gyártó) Description: A(z) BOROVI FAIPARI ZRT. Faipari technikus munkatársat keres szolnoki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:muszaki szakközépiskolai vagy faipari szakközépiskolai vgégzettség, számtehn. ism. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Elemzo közgazdász; Description: A(z) V PLUS K KFT. Elemzo közgazdász munkatársat keres nyírpazonyi keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Pék, édesiparitermék-gyártó; Description: A(z) GAJDÁR ZOLTÁN Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres bárnai keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: du.-éj., foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: GAJDÁR ZOLTÁN; Information: GAJDÁR ZOLTÁN; Address: 3126 Bárna, Nagyko út 4. Phone: (32) ; How to apply: Foglalkoztatónál: 3126 Bárna, Nagyko út 4. Kereskedelmi képviselo; Description: A(z) PERINT DISZKONT KFT. Kereskedelmi képviselo munkatársat keres körmendi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:kereskedelmi végzettség és/vagy többéves tapasztalat, jogosítvány (B kat.) szükséges. Megfelelo jelöltek a címen jelentkezzenek. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Pincér; Description: A(z) DIREKTINFO KFT. Ciklámen Hotel Pincér munkatársat keres bázakerettyei munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító (Autószerelo) Description: A(z) MOTOR-XXL KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító munkatársat keres nyúli keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:motor XXL Kft. autószerelo munkakörbe, szakirányú végzettséggel és néhány év tapasztalattal rendelkezo munkatársat keres. További információ és jelentkezés: 70/ ; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) NC, CNC gépkezelo; Description: A(z) NÉMETH SZERELVÉNYGYÁRTÓ ÉS KER. KFT. NC, CNC gépkezelo munkatársat keres csornai munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Pék, édesiparitermék-gyártó (kisegíto) Description: A(z) Beki-Pékség Kft. Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres berettyóújfalui munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:török jellegu pékárúk készítésének ismerete, pék tanfolyami végzettség; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Pénzügyi ügyintézo (pénzügyi tanácsadó) Description: A(z) ABM-FINAS Kft Pénzügyi ügyintézo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:b kategóriás jogosítvány; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Szobalány; Description: A(z) KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) Biztosításértékesíto; Description: A(z) ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Biztosításértékesíto munkatársat keres dombóvári munkavégzésre vállalkozási (polgári) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:kíváló kommunikációs készség, proaktív hozzáállás. eredményorientált gondolkodás; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Information: Horváth Zoltán; Address: 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 3. Phone: (30) ; How to apply: Foglalkoztatónál: 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3., Fényképes szakmai önéletrajz és motívációs levél megküldése után, egyeztetett idopontban Muszakicikk eladó (munka jellegébol adódóan noknek) Description: A(z) Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság Muszakicikk eladó munkatársat keres jászberényi munkavégzésre munka idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: IGNÉCZI FERENC; Address: 5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 34. Phone: (20)

8 pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã Ospãtar Ospatarita, picolita, ospatar, bucatareasa, experienta zona Colentina. La mobil dupa ora 12.00, la fix dupa ora 10.00, , Ospãtãriþã cu experienta, limita de varsta 35 ani, aspect placut. Angajez in Zona Baba Novac, Paznici, instalatori si electricieni-automatizari pentru intretinere. Baza sportiva zona Floreasca-Lacul Tei angajaza. Sunati intre 9:00-15:00, Persoanã pentru primire pacienti angajam, Personal pentru Firma de marochinarie: director productie; inginer sau tehnician cu experienta in productia de export pe segmentul de lux; muncitori marochineri calificati si muncitori necalificati pentru calificare in meseria de marochiner, Personal pentru bar cu jocuri, vârsta între ani, pentru locaþiile: Apusului, Piaþa Presei , , Personal calificat pentru curãþenie interioarã, Personal curatenie. Firma de curatenie angajeazã persoane serioase si prezentabile pentru curãþenie la birouri în Bucureºti, Bd. Daciei din Sectorul 2, program de lucru: 6 ore/zi, Personal curatenie. Firma curatenie angajam personal 8h/zi. Salariul net 530 lei/luna, Personal hotel - SC Ambasador SA angajeaza: Ospãtar (conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, calificare, experienta in unitatile de alimentatie publica, cunoscator a unei limbi straine). Camerista hotel (conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala de profil si curs de calificare, experienta profesionala in turism). Relatii la telefon /1116, Personal necalificat. Firma de productie publicitara angajeaza pentru 5lei/ora. Sos Fundeni, nr 50B, Intrarea Somnului, Personal Restaurant: ospatari, picoli, ajutor bucatar, femeie pentru curatenie. Restaurant centru istoric angajeaza, tel. dupa 12.00, Picoli si femeie de serviciu varsta maxim 40ani - angajam pentru restaurant central, Pizzar cu experienta, rog seriozitate. Baba Novac Complex Rucar, Proiectant grafician (proiectant fiºiere vectoriale) angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax sau , Fax: Rigipsari, gletuitor, personal finisaj pereti din rigips - SC Alumatic SRL angajeaza, , Shaormar si modelator covrigi. Urgent! zona Gorjului, ªofer profesionist cu atestat. Societate comerciala angajeaza. Pentru relatii sunati, ªofer cu experienta pe Romania pentru camion 7.5 ton carosat, Iveco Euro3 pentru transport intern. SC Ceren Transport SRL Bucuresti angajeaza. Curse lungi aproximativ 2-3 zile cu pauza 1 zi intre ele. Salariu fix+plata la km. Optional pasaport, ªofer cat.b, montator parchet si usi de interior, ªofer de Tir pentru a efectua curse de Turcia. Viza + Pasaport Valabile, ªofer taxi cu atestat pe Dacia Logan benzina, cu dispecerat Pelicanu, plan 100ron/ zi, rugam seriozitate, varsta minima 35 ani, ªoferi agenþi intervenþie pazã obiective, prin selecþie, cu cel puþin 7 (ºapte) ani vechime ca ºofer, cu certificat sau atestat de pazã. Salariu 1500 lei în mânã, primiþi la timp. Carte de muncã. Tel/fax: ªoferi interventie, MBM Data Systems Solutions este o firma privata de paza si protectie. Are sediul in Targoviste si a deschis puncte de lucru in Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, ªoferi taxi cu/fara experienta (facilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) , , Tâmplar, cu experienta in mobila si furnir, angajam cu carte de munca, Taxator parcare On Top Exclusiv SRL angajeazã taxator parcare pentru Express-Bazar, zona Crângaºi, Vânzãtoare cu experienta - pentru magazin mezeluri, in Piata Obor, Vânzãtoare pentru magazin non-stop Militari sector 6, Vânzãtoare cu experienta. Angajam pentru magazin alimentar situat pe strada Margeanului, RON, Vânzãtoare, angajeazã plafar, , Vânzãtor cofetãrie exclusiv bãiat, ajutor cofetar parttime, angajez, Berceni, Vânzãtor/oare pentru magazin alimentar in zona Crangasi, cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, Videochat angajam fete si cupluri pt. VirtualStars Studio, bonus angajare 200$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, USD/luna, , VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, E/ LUNA, OCHAT.RO, TEL: , Vopsitor/Pregatitor auto cu experienta. Lucia Automotive SRL angajeaza. Sevice-ul se afla langa cartierul Militari sector 6, 700 EUR/luna, Vulcanizator cu experienta angajez, Franta. Societate comerciala franco-romana angajeaza personal calificat in domeniul montajului de usi de garaj rezidentiale si industriale pentru realizare de lucrari in Franta. Se ofera salariu francez! Daca sunteti interesat si corespundeti cerintelor noastre, ne puteti trimite CV pe sau fax, , , Fax: Italia, contracte de munca: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii , , , , Aprilie 2012 Italia, Bari. Caut fata cu varsta cuprinsa intre ani, pe perioada verii, pentru aranjat produse intr-un magazin, cele interesate sunati la telefon pentru mai multe detalii, Portugalia. Dansatoare cu sau fara experienta pentu cel mai bun club, oferim lectii de pole dance, platim avion si oferim apartament, salariu + comisioane intre e pe saptamana, facebook ls clube, dati bip si sunam noi, Absolvent studii superioare 27 ani, solicit angajare, persoana serioasa. Rog seriozitate, Account manager, tanara absolventa de facultate si master ASE, caut loc de munca ca asistent manager, contabilitate primara, facturari, in banci, asigurari, secretariat-administrativ, institutii publice, Menajerã, doamna serioasa, 45 ani, caut loc de munca serios menaj, Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, Vopsitor auto si pregatitori cu experienta - Service Auto angajeaza, sediul in Bragadiru, ,

9 02 Aprilie 2012 vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 Afumaþi iesire, visavis de Andronic, mp, deschidere 26m, utilitati; pret negociabil, 50 EUR/mp, Alba, zona Posaga, Muntii Apuseni, teren turistic deosebit, 186ha, padure, izvoare, vanat, Arad municipiu, Wintech Pvc vinde teren mp situat la DN, Argeº Moºoaia, Intravilan, la sosea ; 2000; 2500; 3500mp, sau jumatate, , Bãneasa teren 5.000mp, str. Piscul Lung, sector 1, pret exceptional, , Bragadiru, vand teren 750mp intravilan, zona parc Bragadiru cu toate utilitatile si actele necesare, Braºov, Rezervaþia Piatra Craiului, vand casã vacanþã construcþie nouã, Buda, 1250 mp, intravilan, deschidere 34m, cadastru, intabulare, certificat urbanism, utilitãþi, 25 EUR/mp, Butimanu Investitie! Ocazie! Vand teren 22500mp Deschidere Lac 67m si Drum 63m, Curent Electric, nepoluat, extravilan la iesirea din localitate, zona pescuit, zona superba de perspectiva, Bucuresti Metropolitan, 35 km de centru, din DN1A. Proprietar, acte complete, 2 EUR/mp, , Cãlãraºi, Fundeni, particular vand 2000mp teren intravilan, zona linistita, ideal constructii, 100m pana la DJ301, asfalt, vecini, electricitate, proiect canalizare, 15km pana la Cora Pantelimon. Negociabil, 14 EUR/mp, Cernica Particular vand teren 550mp, dubla deschidere sau 250mp intravilan, utilitati, cartier austriac, 40 EUR, Clinceni Olteni, str. Cireºica toate utilitãþile, preþ negociabil, , Corbeanca 1000mp deschidere 18.5m toate utilitatile si Frumusani 8540mp deschidere 26.5m, Covasna, Vâlcele, vand teren pentru domeniul agro-turistic sau parc eolian, cu doar 5, 5 euro mp, negociabil, foarte urgent. Suprafata de la 8000 mp pana la 5 hectare, 5 /mp Domneºti Ilfov, teren intravilan 540mp, zona linistita locuita, zona cu vile noi, autorizatie de constructie, padure, EUR, Giuleºti Drumul Sabareni langa Gara 16 februarie, vand teren 3700mp, Giuleºti Sârbi, vând teren 500 mp+parter ridicat din BCA (la rosu), deschidere 10m, strada asfaltatã, gaze, apã, luminã la poartã, negociabil, EUR, Giurgiu Izvoru, comuna Gogoºari, 2600mp, cu 56m deschidere la lac (crescãtorie), ideal pentru pescari, 6 EUR/mp, Giurgiu 2300mp, d=12m, utilitãþi, cadastru, între case, drum asfaltat, 15 EUR/mp, Giurgiului str. Constantin Voda nr. 9, in apropierea Piata Progresului, teren 200 mp si casa veche, zona de case, urbanism, pret usor negociabil, EUR, GLINA PRIMÃRIE, LA 1 KM BUCUREªTI, LOT TEREN 320 MP INTRAVILAN PENTRU CASÃ, CADASTRU, INTABULARE, 19 EUR, TEL: Mãgurele pânã în centurã, la 10 min de Casa Poporului, proiect derulare, meritã vazut, oferta loturi 300 mp între vile E /lot, EUR, , Popeºti-Leordeni Str. Astrelor, 515mp, 60E mp, Prahova, Brebu Manastirei, 571mp, gaze curent 380v si apa pe teren, deschidere 22m, perfect plan, zona vile, cadastru+ intabulare, EUR, Snagov teren 1700 mp, Alexandriei sosea, stradal, vand casa la curte, 3 camere, gaze, Alexandriei vand casa la curte din caramida, 4 camere, baie, bucatarie, hol, pivnita 100mp, teren 100mp, P+1, sau schimb apartament 2 camere + diferenta, EUR, Alexandriei Particular vand casa P+M, toate imbunatatirile, izolatie termica, curte 340mp, D. 19m, apa, gaze, canal, pret discutabil, , Bucureºtii Noi casa curte baie bucatarie, garaj cu terasa, centrala termica, multiple imbunatatiri recente, pod mansardabil, termopane, an constructie 2002, 3 camere/ 230mp, EUR, Chitilei, Carefour Coloseum, Vila P+M, sector 1 toate utilitatile, renovata 2010, mobilata, utilata nou, EUR, Ciorogârla vilã P+2, 384 mp construiþi, DJ 601, 500 mp teren, toate utilitãþile, Corbeanca Tamaº vând vilã P+1, 150 mp construiti, 350 mp teren, toate utilitãþile, EUR, , Cornetu vilã P+1+ pod, 5 camere, 2 bãi, living 35mp, bucãtãrie mobilatã, 2 terase cu piatrã naturalã, 400mp teren, finisãri cu gust, toate utilitãþile, asfalt, EUR, , Dâmboviþa, Moreni, casa locuibila, 3 camere, locuinta 61 mp, bucatarie, baie, gaze, lumina si apa, teren 630 mp, necesita imbunatatiri, , Domenii Piata casa 3 camere-134 m, zona deosebita, singur in curte, renovata complet 2011, 2 curti interioare, calcan pe 3 laturi, hol, baie bucatarie, pod, izolata exterior interior, gresie, faianta, mobilata modern, comanda MDF, electrocasnice electrice Electrolux, frigider Indesit Clasa A+, aer conditionat invertor, centrala Vaillant in garantie, mocheta, alarma Paradox, parchet, 2 camari in curte, arhitectura stil sasesc, posibilitate P+2+M, EUR, Dristor Urgent vila D+P+1, EUR, , Giurgiu, Hotarele, vand casa necesita consolidare, 50% 4 camere, 650mp, EUR, Militari, Roºu Intrarea Crinului. Vand/inchiriez Vila duplex (2 Semi-duplex), P+1+M, 2010, Semi-duplex 210mp; Parter 50mp: sufragerie, bucatarie, wc, vestibul; Etaj 62mp: 3 cam, baie, 2 balc. 10m; Curte, Utilitati, La cheie, Cartier vile, Muncii persoana fizica vand casa, o camera + dependinte 24mp, parchet, marmura, centrala termica, curte interioara 9mp; in spatele Bisericii Constantin si Elena, zona Piata Muncii, EUR, Nuci, sat Petchii, particular vand casa 1400mp, Otopeni, Sergiu Celibidache (in spatele clubului Ambasad or), proprietar, vând 2 vile noi P+M+curte (521mp fiecare), Prahova Sãlciile casã 5 camere, hol, bucãtãrie, teren 3500 mp cu deschidere 50m, ºi 2000 mp vie, Prelungirea Ghencea vila 120mp, cartier rezidential, toate utilitatile mobilata modern, drumuri asfaltate, pret negociabil, EUR, Roºu vand vila neterminata 200mp, P+M, curte 520mp, imprejmuita cu gard de beton, Casa din caramida in Ciorogarla Dirvari, Ilfov, EUR, Sãlaj, sector 5, strada Ciuboþica Cucului nr. 9, casã la curte, 47 EUR, Sibiu, Marpod, vand casa 2 camere dependinte 80mp cu teren 600mp, EUR, Teleorman, Gratia, pe ºoseaua Bolintin Vale, casã+ teren arabil+ garaj, Traian, Hala Traian, casa de vanzare, singur curte, suprafata teren 129 mp, deschidere 7m, casa necesita renovare si posibilitatea de mansardare. pret negociabil, Unirii Budapesta, P+1, 110 mp, 1 living parter +2 dormitoare etaj +dependinþe, finisaje lux, construcþie 2008 pe teren concesionat, E. Urgent, Vatra Luminoasã, Arena Naþionalã, 680mp construiþi, vilã D + P + 2, 2005, amprentã 165mp, teren 302mp, închiriatã cu EUR/lunã pânã în 2018, proprietar, SEPTEMBRIE, PROSPER, MIRAJ, MEGA IMAGE, ZONA VILE, TEREN 240 MP, AMPRENTA CASEI SUPRAFATA DESFASURATA 550 MP, P+2+MANSARDA, COMPLET MOBILATA, TOATE UTILITATILE, CENTRALA GAZE, GARAJ 3 AUTO, TERASE, CADASTRU SI INTABULARE, PRET DISC. AGENTIE CU COMISION F.MIC, EUR, TEL: , Berceni Particular vand garsoniera cf 1 semidec, p/9 are imbunatatiri Berceni str. Turnu Magurele pret e neg, Berceni, sos. Oltenitei, particular, garsoniera, confort 1, decomandat, supr. 41 metri patrati parter + 4 etaje, bloc caramida, centrala proprie, gaze, apa, canalizare, superfinisate, loc parcare, TVA inclus, EUR, DRISTOR, RAMNICU SARAT GARSONIERA, BLOC MIXT, AN 1982, DECOMANDATA, 35MP, CONFORT 1, 4/4, IMBUNATATIRI, TEL: EUR, Ferentari Tunsu Petre, vând garsonierã conf. 3, uºã metalicã, geamuri termopan, gresie, faianþã, EUR,

10 pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / 4 camere Iancului Piata vand garsoniera decomandata, imbunatatiri, loc parcare, etaj 9/9, EUR, Mall Vitan urgent garsoniera confort 1 decomandat etaj 8/8, situata langa Mall Vitan, persoana fizica negociabil, EUR, Militari proprietar, Roºu, bloc nou, stradal, 42mp, EUR, Obor intre Obor si Iancului (Str. Elev Stefanescu), particular vand garsoniera complet mobilata si utilata. An constructie: Structura: beton. Sup. utila 36 mp, EUR, Prahova Predeal vand garsoniera zona centrala, Prelungirea Ghencea vand garsoniera complet mobilata si utilata, an 2009, EUR, Armeneascã -central, particular, suprafata utila 66, 47mp, et. 4/7, balcon, lift, interfon, neimbunatatit, bloc vechi, fara risc seismic, negociabil, EUR, Balta Albã Miniº, particular, conf. 1, et. 1/10, semidecomandat, multiple îmbunãtãþiri, EUR, Basarabiei National Arena, apartament 2 camere P/8, semidecomandat, cf. 1, vedere faþã, îmbunãtãþiri, proprietar, Berceni Secuilor, particular, 2/4, liber, zonã liniºtitã, termopane, parchet, uºã metalicã E, Berceni, Alexandru Obregia, Grad Arena, propietar, confort 1, etaj 9/10, construcþie 1971, gresie, faianþã, parchet, UM, AC, EUR, Berceni, sos. Oltenitei, particular, confort 1, decomandat, supr. 65 metri patrati parter + 4 etaje, bloc caramida, centrala proprie, gaze, apa, canalizare, superfinisate, loc parcare, TVA inclus, EUR, Berceni, Aleea Moldovita, apartament 2 camere, confort 2, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, recent renovat. Etaj 3/10. mobilat modern, se vinde mobilat sau nemobilat in functie de preferinta.in imediata apropiere se afla scoala gradinta. Merita vazut! EUR, Buftea vis-a-vis de Lidl, vand apartament 2 camere parter centrala proprie zona sudica, Coºbuc Lângã OMV, cadastru, intabulare, EUR, Doamna Ghica apartament 2 camere conf 2, decomandat, 49mp, fara intermediari, accept credit bancar, proprietar, Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere Apartamente noi 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! Drumul Taberei zona Favorit, Apartament mobilat, pret usor negociabil, , yahoo.com, Eroii Revoluþiei, constructie 1962, fara imbunatatiri, metro, Billa, etaj 6 din 7, Eroii Revoluþiei, Soseaua Viilor, P/7, sd, gresie+ faianta, bucatarie utilata, EUR, , GIURGIULUI, PIATA PROGRESUL, VAND AP 2 CAMERE DECOMANDAT ET. 3/7, EUR, YAHOO.COM, TEL: Lujerului Apartamente noi sector 6 Romancierilor si Lujerului Lujerului Apartamente noi - 2 camere, Militari Apusului, apartamente noi 2 camere si garsoniere apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! Militari Confort I, cadastru, termopan, GF, mochetat, 3/8, contor gaze, EUR, Militari proprietar, Roºu, bloc nou, stradal, 73, p, EUR, Militari Roºu, proprietar, bloc nou, stradal, 2+M+Terasa, 101mp-105mp, 600 EUR/mp, Militari zona autogara Militari, particular vand apartament 2 camere conf. 1, decomandat et. 7/9, pret negociabil, EUR, Obregia - Mega Image, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, , Plevnei vanzare 2 Camere An 1959, Dec, Et 4, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 20mp, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, , , TITULESCU VAND 2 CAMERE 2/10, DECO- MANDAT T+P CURAT 38MP, ACTE, ZONA LINISTITA, URGENT, , Berceni zona, cu imbunatatiri, particular, etaj 3/4 + 1 camera in apartament toate facilitatile, Berceni Oltenitei, proprietar, apartament 3 camere, amenajat lux, semidecomandat, etaj 7/8, termopan, aer conditionat, centrala termica, sistem de alarma, 2 bai, mobilate, dressing, bucatarie deschisa, boxa amenajata, 2 locuri de parcare, EUR, Berceni, Metrou Dimitrie Leonida, particular, confort 1, decomandat, supr. 88 metri patrati, parter englezesc, parter + 4 etaje, bloc caramida, centrala proprie, gaze, apa, canalizare, superfinisate, loc parcare, loc de joaca, TVA inclus, EUR, Berceni, sos. Oltenitei, particular, confort 1, decomandat, supr. 92 metri patrati parter + 4 etaje, bloc caramida, centrala proprie, gaze, apa, canalizare, superfinisate, loc parcare, TVA inclus, EUR, Doamna Ghica vand urgent apartament 3 camere utilat complet, etaj 1/4, suprafata 70mp, an constructie 2002, EUR, Ferdinand strada Spatar Nicolae Milescu, apartament in vila, parter inalt, 3 camere si pod orientare sud- est, zona vile, proprietar, Floreasca, particular vand apartament 3 camere, semidecomandat, et 2/3, recent renovat. imbunatatiri: geamuri termopan, aparate de aer conditionat, alarma. Mobilierul specific: dulapurile incastrate, mobila de bucatarie, de baie, mobila de hol raman in apartament, EUR, Fundeni, Str Rascoala 1907, apartament 3 camere decomandat imbunatatiri de lux, centrala proprie, particular, Aprilie 2012 Iancului Vand apartament 3 camere, semidecomandate, 2 balcoane, baie, bucatarie, camara singur curte, , Iaºi, Târgu Frumos, vand sau schimb cu apartament in Iasi + eventuala diferenta, apartament 3 camere decomandat, EUR, Olteniþei, Aluniºului sector 4, proprietar, apartament Lux 4 cam facut cu 3, loc parcare, boxa, curte 280mp, se vinde complet utilat si finisat lux (Mobexpert). Zona doar de vile, EUR, Pantelimon, parc Morarilor, apartament 3 camere, confort 1, decomandat, 10/10, 68mp, îmbunãtãþiri, negociabil, EUR, Regina Maria vand apartament 3 camere et. 1, 97mp, pivnita, fara bulina, langa PGC, Titan Jean Steriadi, confort 1, îmbunãtãþiri, centralã proprie, bucãtãrie modernizatã, boxã, parcare, Euro, , Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, AC, , Apãrãtorii Patriei vand apartament 4 camere, 5 minute de metrou, ultramodern, e et 6/8, ,

11 02 Aprilie 2012 Colentina Sectia 7, 4/8, dec, 87mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bloc 1984, centrala, reabilitat, loc parcare, EUR, Metalurgiei, particular, vand ap 4 cam, cf 1, decomandat, 85 mp, bloc 1983, parter, acces si vedere stradala aproape de Piata Sudului, ideal firma, EUR, yahoo.com, Unirii Fantani, particular, apartament 4 camere, 3 balcoane, etaj 6, vedere mixta, neamenajat, ac, loc parcare; negociabil, EUR, Septembrie, Margeanului, vand apartament 4 camere, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat Pret negociabil, EUR/mp, Bucuresti. Societate cooperativa vinde spatii comerciale situate in str. Covasna nr. 3, Complex comercial, sector 4; str. C-tin Radulescu Motru nr. 152, sector 4; str. Titel Petrescu nr. 4, sector 6; str. Buzoieni nr. 18, sector 5. Exclus intermediari. Relatii la telefon intre orele , Balcescu vand sediu firma medicala amenajat 120mp, , Voluntari, Wintech Pvc vinde spatiu comercial in incinta China Town, cu toate utilitatile, OFER IN ZONA BRÂNCOVEANU APARTAMENT 2 CAMERE CF. 2 PLUS DIFERENÞA. DORESC APARTAMENT 3-4 CAMERE CF. 1, TEL: Basarabiei, caut colega de apartament, decomandat, mobilat, utilat, in zona Muncii, 120 EUR, Colentina Andronache, inchiriez camere curte 400ron camera, toate conditiile, exclus familie cu copii, 400 RON, Giurgiului zona Luica, inchiriez camere la curte toate facilitatile, Nina, Giurgiului Toporaºi închiriez camerã în vilã, cu toate dependinþele, mobilatã, Militari zona Autogarã, camerã la bloc în apartament 4 camere, Militari ofer inchiriere camera in apartament, 125 EUR, Tineretului, studenta inchiriez camera in apartament cu 2 camere, complet mobilat, zona Tineretului. Caut exclusiv studente, pret cu utilitati, 200 EUR, Giurgiului, in apropiere de Dedeman, ofer spre inchiriere casa noua la curte, mobilata, toate facilitatile, Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii - regim hotelier - mobilate modern, AC, internet, discretie; 2h-1zi, intre Lei negociabil, , Berceni Alexandru Obregia, garsonierã conf. 1, mobilatã, utilatã, cu îmbunãtãþiri, contorizatã, Brâncoveanu intersecþie cu Niþu Vasile, închiriez garsonierã conf. 1, decomandat, mobilat, utilat. Exclus agenþii, Decebal Inchiriere garsoniera conf. 1, stradal, cu paza, toate imbunatatirile, mobila moderna, 300 EUR, Giurgiului zona, inchiriez garsoniera mobilata, gresie, faianta, parchet, Iancului particular, decomandatã, 9/10, complet utilatã, 260 EUR, vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 Sector 5 particular, mp, cu utilitãþi, , Militari Moineºti, la curte, camerã, bucãtãrie, hol de bunã calitate, termen lung, cuplu/fete, , Obor Primarie, mobilata, utilata, renovata recent, et. 6/10, G+F+T, 230 EUR, Titulescu Închiriez garsonierã cu îmbunãtãþiri, Universitate Garsoniera mansarda 2/2, nemobilata CT, AC, 270 EUR, Vitan Stadionul Olimpia. proprietar inchiriez garsoniera+loc parcare, 32mp, libera, 8/10, mobilata, utilata, aer conditionat, masina spalat, 230 EUR/luna, Apãrãtorii Patriei ap. 2 camere decomandat, 250 EUR/luna, Berceni Big, stradal, 6/10, mobilat, termopan, aer condiþionat, semidecomandat, 280E, , Brâncoveanu metrou, inchiriez apartament 2 camere mobilar, aer conditionat, 250 EUR/luna, Drumul Taberei, Valea Ialomiþei, mobilat, utilat lux, toate îmbunãtãþirile, 300 EUR, , Eroii Revoluþiei, Viilor, P/7, decomandat, mobilat, termopan, , Fizicienilor, Inchiriez ap. 2 camere conf 1 Decomandat, complet mobilat si utilat, internet, inchiriere pe termen lung, contact Andrei, 300 EUR, Mihalache Ion Proprietar, 2 camere, mobilata, termopan, parchet, usi noi camere, ac, 1+1 garantie, 280 EUR, Militari Inchiriez ap. 2 camere Apusului, mobilat, utilat, internet, et. 3/8, 220 EUR, Pantelimon zona Cora Inchiriez ap. 2 camere complet utilat si mobilat, 240 EUR, Romanã, ASE, Bd. Dacia, 7/7, semidecomandate, mobilate, utilate, pentru 2, 3 fete/ baieti, 700 RON x2, , Sala Palatului inchiriez apartament de 2 camere mobilat la una max doua fete serioase, 200 EUR/luna, Unirii Magazin Unirea, primul bloc, decomandat, et. 2, stradal, 3 balcoane (unul inchis termopan). Mobilat lux, toate utilitatile, 650 EUR/luna, Unirii apartament 2 camere decomandate et. 2, Alexandriei 78 mp, propietar, mobilat ºi utilat, termopan, uºã metalicã, contorizat, 350 EUR, Moºilor, ap 3 cam reabilitat termic, et. 7/8, 2 gr.san, f/g, interfon, doar sediu firmapret neg. 1 luna garantie, 400 EUR/luna, Panduri sosea, nr.1, sector 5 inchiriez apartament 3 camere, decomandat, proaspat zugravit, nemobilat, 3/9. Dotari: aragaz, frigider, tv, Unirii Fantani -7/8, dec, mobilat complet, termopan, 450 EUR, , Universitate 2/10, vedere fata, nemobilat, renovat, termopan, , Crângaºi, apartament 4 camere, complet mobilat ºi utilat lux, piaþa Crângaºi, 400 EUR, Mãrãºeºti nr. 135, sector 4, inchiriez apartament 4 camere, numai pentru firme, , Militari, Complex Apusului, proprietar ap 4 camere, et 1/4, bloc curat, confort 1, 2 grupuri sanitare, proaspat renovat, utilat toate noi, acte, 390 EUR, , Unirii, ofer inchiriere 80mp, 4 camere pentru catering, birouri, depozitare; negociabil, 800 EUR, Victoriei Piata, inchiriez apartament 4 camere, bl. DHL 4/6, 35mp, 1100E, Afumaþi DN2 hala 1400mp, deschidere DN2, inaltime 7, 5m, toate utilitatile, constructie noua 3, 5E/mp, ANTIAERIANà NR 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP, TEL: , Bragadiru - SC Vegras SA cu sediul în Bragadiru, ºos. Alexandriei 145, judeþul Ilfov, închiriazã: secþie de producþie, depozite, depozite frigorifice. Asigurã toate utilitãþile, , Bragadiru închiriez hale industriale de 200 mp, 300 mp, 550 mp, toate facilitãþile, 1, 8E/mp+TVA, 1 /mp, Crângaºi, spatiu comercial 20mp, gresie, apa, curent, termopan, vitrina foarte mare, vis-a-vis de sectia 20, Decebal spatiu 115mp, amenajat cafenea cu mobilier, Dristor langa McDonald s, inchiriez magazin 100mp, Drumul Taberei, Bd.Timiºoara, vis a vis Plazza România, spaþiu comercial 35mp, la parter bloc, acces stradal, yahoo.com, Giuleºti piaþã, spaþiu comercial 70mp, toate utilitãþile, Giurgiului zona, inchiriez spatiu comercial 40 mp, Giurgiului, inchiriez spatiu comercial 70mp, posibil si jumatate, in apropiere de sos. Giurgiului, in statia de tramvai, 10 EUR/mp, Grozãveºti proprietar, Metrou Grozavesti, Spatii birouri mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 /mp, ,

12 pagina 12 / închirieri oferte spaþii / imobile diverse / cereri / auto-moto / electro 02 Aprilie 2012 Militari Inchiriem spatiu Restaurant Parc 500mp complet mobilat: catering, romanesc, pizza, Militari Autogara, metrou Pacii, 6E/mp+ TVA, Militari Uverturii 87 - SC închiriazã spaþiu comercial de 46mp, Militari, Iuliu Maniu 79 - SC închiriazã spaþiu comercial de 40mp, Militari, Apusului, spatiu comercial stradal, nou, 55 mp open space, vitrina 3m, dotat cu un grup sanitar, 220 V, 380 V, contorizare individuala, trafic pietonal si auto, vecinatati scoala si piata/complex Apusului, 900 EUR/mp, Militari, Ghencea nr 28 - SC închiriazã spaþiu comercial de 102mp, Republica. Birou - industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, /luna, Obor langa Hala Obor, inchiriez spatiu 20mp (pentru birou, depozit), Obor in mag. Bucur Obor. Spatii comerciale pretabile oricarei activitati, Rahova, Mãrgeanului nr 38 - SC închiriazã spaþiu comercial de 20mp, Unirii, Zepter, spatiu de 240mp, parter + mezanin, poate fi impartit mp, deschidere 16m, posibilitate terasa, parcare, circulata intens, Lacul Tei particular, etaj vila 165mp, intrare separata, stradal, ideal birouri, 1600E, Doresc sã închiriez depozit + anexe pentru distribuþie angro medicamente. Cerinþe depozit ( mp): zonã liberã acces tir 7, 5 t, 2 uºi (intrare + ieºire marfã + 1 uºã acces personal), parcare 5-6 auto, înãlþime 4-6 m. Cerinþe anexe (150 mp): birouri luminate natural, 2 grupuri sanitare, duº + vestibul, salã , Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, , Anvelope de Vara Firestone 225/55/16/ 95V, maxim 1000km rulate, am vandut masina cu cauciucurile de iarna, Pret pentru 5 BUC, RON, Audi A TDI ireproºabilã, km, primul proprietar, Chevrolet Epica km, impecabil, full, pret discutabil sau variante 8+1, EUR, Citroen Saxo Diesel 1.5D; 89240km reali carte service, AC, Geamuri electrice fata, proiectoare, servodirectie, Radio CD, interior velur, tehnic optic f buna, ITP 2013, inmatriculata Ro, EUR, mese Dacia Logan Taxi galben natural, licenta si numar de Bucuresti, an fabricatie 2006, km, diesel, EUR, Dacia Papuc 1,9 diesel, 2 locuri carosat, va rog sunati dupa ora 11, EUR, Dacia Pick Up Logan carosat, diesel, ABS, AC, senzori parcare, km, stare buna, EUR, Dacia Sandero an 2008, 65000km, aer conditionat, geamuri electrice, oglinzi electrice (incalzite), volan reglabil, anvelope iarna/vara, casco, itp, stare impecabila, pret discutabil, EUR, Ford Transit 17+1, km, impecabil; pret discutabil sau variante 8+1, EUR, Mercedes-Benz 190 din 1988, automat, benzina, cu piese de rezerva, Opel Meriva v 2003; stare foarte buna de functionare; km reali; carte service cu revizii la Opel, EUR, Scuter ItalJet, impecabil, pret rezonabil, , Volkswagen Passat 2.0 TDI, 140CP, Highline, 2006, 63000Km reali, piele, scaune/oglinzi electrice, senzori ploaie/lumini, bi-xenon, climatronic, full option, EUR, Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând , , Volkswagen Golf 5 fabricatie 2008 culoare rosie prin proprietar, Volkswagen Polo 1.2, km, 2006, AC, radio-cd, primul proprietar, negociabil, EUR, Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, , Super Pret, renunta la fumatul nociv si toxic, fara a-ti ingradi viciul! Tigarea electronica Ego-T cu acumulator de 1100mah si autonomie de 24 ore, costuri pe saptamana pentru un fumator care fumeaza 3 pachete pe zi, cu Ego-T vei plati doar 20 ron/saptamana. Eu am reusit si tu poti! 75 RON, yahoo.com, Achiziþionez monitoare lcd computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend, , , Fax: Sony pd170 camera video, pachetul include wide charger acumulator extins 1 bucata acumulator mic 2 bucati; timpul (operation 134*10, drum run 92*10, tape run 68*10 thrrading 212*10) nu a fost in service, EUR, Electronist depanare televizoare la domiciliul clientului. Seriozitate. Garantie, Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, ,

13 02 Aprilie 2012 Matura 45 ani sex oral, normal uro scato dominare 60ron, Militari 60 finalizarea. roºcatã 175/60, ofer companie domnilor generoºi, discreþie, , matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13 Anal, anal, anal, Reala si foarte naturala. Convinge-te. Senzualitatea, rafinamentul si pasiunea pe care o pun, pentru a te face sa te simti incredibil de bine ma fac deosebita de celelalte fete, 150 RON/ora, BLONDA SI BRUNETA OFERIM MASAJ SI COMPANIE INTIMA DOMNILOR GENEROSI, TEL: Bruneta cu sani mari tanara cu forme vin la tine, sexy, astept sa ma suni, sa vin la tine, sa petrecem clipe de neuitat, suna-ma si nu vei regreta, pupic, suna-ma cu incredere, sa petrecem o ora de fantezii si extra, 150 RON/ora, Anal, anal, anal, daca doresti sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, 150 RON/ora, Clipe de extaz, domnisoara manierata, discreta si eleganta te invita intr-o locatie unica si ultracentrala pt clipe incendiare de amor sublim fara limite, 150 RON/ora, Doamna serioasa 45 ani, cu copil 7 ani caut urgent tata de copil; telefonati dupa ora 20.00, Douã nebunatice brunete îþi îndeplinim toate dorinþele sexuale unde vrei tu. Nu ezita sã ne contactezi. Nu îþi vei dezamãgi aºteptãrile iar noi le vom depãºi, 150 EUR/ora, Fetite pe bani, escorte bune din toata tara, lesby, TS, BDSM, saloane de masaj, cluburi de noapte, hoteluri, discrete etc gasiti pe site, La mine sau la hotel! daca iti doresti o bruneta care iubeste sexul total si e 100% reala, te invit la mine. Locuiesc singura, locatie curata si discreta, 150 RON/ora, QLADY EROTIC MASAJ. CEL MAI FIERBINTE MASAJ EROTIC. VINO SA TRAIESTI O EXPERIENTA UNICA DE RASFAT TOTAL IN COMPANIA UNOR DOMNISOARE DORNICE SA TE INVALUIE INTR-O ATMOSFERA EXPLOSIVA CU O FINALIZARE DE VIS, 120 RON/ORA, COM, TEL: , Rafinament, stil si eleganta, fantezii si jucarii erotice, domnisoare fierbinti doar pt domni generosi si pretentiosi, 200 RON/ora, , Sex total Claudia, studenta dulce, bruneta frumoasa cu picioare lungi si forme sexy, 23ani, 170, 55kg, ofer pasarica calda domnilor manierati! oral fierbinte, normal pasional, cunnil, 69, masturbari, fantezii! poze reale 100%! 200 RON/ora, Anal, anal, anal, cine iti poate oferi servicii de calitate, eu, la mine poti gasi ceea ce nu ai gasit pana acum: oral, normal, anal si diferite fantezii, 69, cunilingus etc. si inca ceva, nu-mi place graba, 150 RON/luna, Sex total! Claudia si Andreea oferim companie intima domnilor generosi, sex oral si normal, (oral, normal, deep, 69, uro) locatie ultracentrala de lux Mall Vitan, 150 RON/ora, , Sonia Pustoaica sexi, 20 ani, te invit alaturi de mine pentru momente unice. Sex total. Decat sa scriu aici o poezie, mai bine te astept la mine, 150 RON/ora, Suna-ma! Te invit la mine pt a petrece o ora sau mai multe in compania mea, arat exact cum ma vezi in poze! Locuiesc singurica. Ma pot deplasa si la hotel, 150 RON/ora, Te interesez? Asculta-mi vocea, mangaie-mi trupul fin, alege experienta si vino sa ne iubim. Poze noi, 100% reale.intimitatea, discretia si seriozitatea sunt atuuri pe care le cer si le ofer la randul meu, 150 RON, Blonda sexy dulce ofer momente de neuitat, clipe fierbinti, pline de pasiune si amor. Daca te tenteaza, suna-ma si convinge-te, poze reale si recente, locatie lux, discretie maxima. Sex total, 150 RON/ora, Finalizare orala! blonda pasionala, ofer companie intima sex oral, normal si masaj erotic cu finalizare unde doresti, ador cunnilingus, annilingus, 69 si mici alte fantezii, poze reale, vino, te astept, 150 RON, Doamna eleganta, te astept la locatia mea, unde putem indeplini impreuna cele mai ascunse vise si fantezii pe care le ai, iti ofer sex: normal, oral, anal, seriozitate si discretie maxima, poze reale, 100 RON, Finalizare orala! poze reale 100% tanara plina de amor te astept la mine-n dormitor sex total oral normal anal si diferite fantezii, 150 RON/ora, Casatorit doresc cunostinta cu doamna casatorita pentru relatie intima, Discret curat caut prieten activ numai pentru oral; 50 ron finalizare orala, Pierdut in cotidian, casatorit /33, ofer relaxare unei/unor doamne fara prejudecati si fara pretentii materiale. Cunnilingus, annilingus si uro a/p. Zona Calarasi si Ialomita. SMS, Suntem doi frati gemeni fara obligatii. Cautam fete de casa, rugam seriozitate. Vio ; Nik , Tanar 29 ani, inalt, slab, dragut, linistit, cuminte, sufletist, fidel, cu probleme de vedere, fara loc de munca, caut o tanara intre 19-24ani pentru prietenie. Cerinte: sufletista, slaba, cu servici, Tanar 33, auto, apartm. Buc, doresc rel. stabila cu tanara f. simpla, sufletista, sub 30ani, mai plinuta cu piept masiv, draguta. SMS/Tel, Doua fete fara prejudecati oferim masaj erotic la domiciliul tau sau al nostru in zona centrala, ,

14 pagina 14 / animale / pierderi / magie / licitaþii / mediu / afaceri vânzãri / finanþãri / afaceri firme 02 Aprilie 2012 Catelusa Ciobanesc De Bucovina de 6 saptamani, vaccinata si deparazitata cu carnet. URGENT! Fotografiile sunt facute la varsta de 4 saptamani, 300 RON, Vand catei rasa Ciobanesc Carpatin varsta 2 luni, deparazitati, vaccinati, Magic Soul Productions SRL, CUI , sediu str Covaci nr. 1, sector 3, Bucuresti a pierdut si declara nule Certificatele de inregistrare si inmatriculare, Pierderi S.C. RED METAL COM SRL, cu sediul in Ilfov, declara pierdut certificatul constatator de la punctul de lucru din Comuna Oinacu, sat Oinacu, judetul Giurgiu, il declaram nul, Pierdut bilant decembrie 2008, pentru SC ICLF PROD CONSERV SRL, cu sediul in com.berceni, Jud.Ilfov, Nr. cadastral 1977/1, J23/1570/2009, CUI , Pierdut contract vanzare-cumparare nr 45/5/1978 si proces verbal eliberat in data de pe numele de Ene Traian. Le declar nule, Pierdut certificat de Atribuire a Numarului de Ordine de la DGFP- act original pentru casa de marcat tipul DATECS, model DP-50D seria de fabricatie a aparatului , seria fiscala al Sc Sigma Business Consult Srl, CUI RO Il declar nul, Werner Grup SRL, CUI , sediu str. Aleea Botorani, nr. 10, bl.v57, ap. 6, sector 5 a pierdut Certificatul de inmatriculare si Certificatul constatator. Se declara nule, Angajament: Eu, Identitate Protejata, nascuta la data de 8 nov. 85 ma angajez sa realizez zilnic, fara exceptie si in cca. acelasi interval orar, o tehnica speciala de meditatie centrata pe respiratie, cu o durata de 3-5 minute. Mentionez ca scopul asumarii acestei responsabilitati este de a controla nivelul anxietatii si de a diminua gradual nivelul acesteia. Data: , Elena, împreuneazã iubit, iubitã, orice problemã. Apeleazã! te rezolv, garantat, Horoscop personalizat, dragoste, sanatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Previziuni compatibilitãþi, afaceri, sãnãtate, pentru persoane serioase, care vor sa aibã rezolvare, Scrobanet Mircea-Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut in Municipiul Bucuresti Sector 1, Bd. Bucurestii Noi nr. 64, sc.e, et. 3, ap. 10, este chemat la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, str. Danielopol, nr. 2-4, Bucuresti, camera 315, C5-Civil, ziua 10 aprilie 2012, ora 08:30, in calitate de debitor in dosarul nr. 6241/299/2012 in proces cu Sc Meridian Leasing Credit IFN SA in calitate de creditor pentru Fondincuviintare executare silita conexare dosare de executare, SC Reco Investiment SRL avand sediul in str. Remus nr 17, subsol, birou1 sect 3 Bucuresti titular al planului/ programului Pub-Sean Louis Calderon nr 50 Bucuresti sect 5, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul /programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fii consultata la sediul agentiei regionale pentru protectia mediului Bucuresti din aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil) sect 6 de luni pana joi intre orele 09:00-11:00. Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.R.P.M.B. in termen de 15 zile de la data publicatiei anuntului, SC SILTON SRL cu sediul in localitatea Fagaras, BL. 9a, Ap. 4, jud. Brasov, tel , anunta demersurile in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatii de exploatare forestiera, situata in raza UP II Recea. Sugestiile si contestatiile populatiei se primesc la APM brasov, str. Politehnicii, nr. 3, tel , fax, , in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, Anticariat, cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, , Colectionar cumpar insigne sportive, plachete, medalii, torte olimpice, COPERTINA RETRACTABILA CU TELECOMANDA, SENZOR EOLIAN, 5/2, PRET CONVENABIL, TEL: Masa biliard nr. 7 super profesional, masa ping-pong Chiodi-Victory, plasma LG diagonala 107cm, toate in stare exceptionala, Vând tuburi oxigen, carbon, instant gaze, soba gaz, boiler electric, transformator sudura, motoare electrice, , Vand masini cusut industriale triploc uberdec, Vând utilaje de curãþat covoare profesionale, noi, tehnologie moderna, Vand bucatarie restaurant completa si linie servire (impinge tava), toate noi, pret exceptional, Vând grup electric diesel 37 kw, Vand aparat Ceragem. Relatii la tel, Vand casa de amanet, predau afacere la cheie, Piata Veteranilor, trafic pietonal intens, chirie mica, vad format de sase ani, contracte pe rol, casierie blindata conform cerintelor, camere video si monitorizare BGS, EUR, , Vand linie de productie de sosete dama, barbati, copii, ultima generatie, EUR, Vand Rasaduri Tomate. Producator de rasaduri, cu rasadnita profesionista in Bucuresti, vand rasaduri de rosii singulare si cherry din hibrizi Israel. Rasaduri de ardei gras Milica si Bianca, 1 RON, Vand Sera 510mp Sera folie dubla gonflabila, 10X51m H=4m otel galvanizat, prinderea foliei in profile de aluminiu, ventilatie laterala cu manivela, suflanta aer, zapada de 50kg/m2 si vant de 130km/h. Ideala pentru productia de flori si legume in conditiile climatice din Romania, EUR, Vitrina frigorifica verticala, perdea aer pentru lactate, rafturi metalice noi supermarket, congelator, masina spalat, aragaz, frigider, Familie onesta, studii superioare, acordam sprijin financiar persoanelor in varsta; ingrijire, intelegere, ajutor reciproc, Afacere de succes la nivel national si internetional in sistem MLM (multilevel marketing), Companie vinde site de reduceri, pe piata din Romania de peste 1 an de zile, afacerea este la cheie, baza de date formata de clienti, baza de date de parteneri formata, , Dezvoltare afacere. Proprietar de firma de transport autorizata, caut asociat cu putere financiara pentru dezvoltare afacere, Service auto zona Berceni, sector 4, 1000m2, cu autorizatie RAR si Mediu, spatiu birouri si casa, 400m2 zona productie, iesire la 2 strazi, De inchiriat sau asociere. Relatii la nr de telefon mentionate, , Vand afacere fabrica mezeluri Bucuresti, Vand service auto complet utilat, Vând afacere la cheie, casã de amanet cu vadul format, ªos. Mihai Bravu (Dimitrov), contracte în derulare, caserie blindatã, conform cerinþelor, EUR, Vând afacere la cheie, casã de amanet, vad comercial intern, piaþa Veteranilor, contracte în derulare, caserie blindatã, conform cerinþelor, , Vand Salon Beauty, deosebit, 2 etaje in vila, utilat, amenajat, stoc produse coafor, cosmetica, manichiura si aparatura tratamente corporale de ultima generatie, functional, chirie mica. Super afacere,

15 02 Aprilie 2012 meditaþii / construcþii / pagina 15 Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, INFORMATICA MEDITEZ PENTRU COPII, TINERI, ADULTI, PENSIONARI, 35 RON SEDINTA, 20 RON/ORA, TEL: Intensiv engleza comunicare, interview, terminologie business, juridica, psihologica, medicala. Orice nivel/ dificultati de invatare, parc Crangasi- Mega Image, Matematicã, V - XII, profesor, 45 ani, experienþã psihologicã, 12 ani meditaþii, nu iau banii degeaba fãrã rezultate, 20 RON/ora, Profesoarã, Limba Românã, V - XII, experienþã 10 ani meditaþii, 20 RON/ora, MEDITATII LIMBA ENGLEZA. MASTERANDA, PROFESOR PARTICULAR DE LIMBA ENGLEZA, CU EXPERIENTA PEDAGOGICA, OFER LECTII PRIVATE DE LIMBA ENGLEZA IN VEDEREA SUSTINERII EXAMENULUI CAMBRIDGE, ADMITERII LA FACULTATE SAU C O N S O L I D A R I I CUNOSTINTELOR DE GRAMATICA DE LA NIVELUL DE INCEPATOR PANA LA CEL DE AVANSAT, 50 RON, TEL: Organizam in toata tara cursuri terapeut Reiki. Diploma si posibilitatea ratelor, Profesor matematica, orice zona, individual, eficient, rezultate rapide, succesul garantat, Acces depozit Bucuresti proprietate firma, caut producator, distribuitori directi materiale constructii, finisaje, instalatii, scule, unelte, , Acoperisuri lindab, zincatã accesorii, reparaþii, dulgherie placãri polistiren, jgheaburi, Amenajari interioare la pret de criza faianta, gresie, parchet, rigips, termo sistem sape, tencuieli, gleturi, zidari,

16 02 Aprilie 2012 Acoperisuri, mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, la preturi mici, reparatii, Amenajari interioare - faianta, gresie, rigips, tencuieli, sapa lavabile, parchet, instalatii electrice+sanitare, Pret rezonabil, Amenajari 20 ani experienta: gresie/faianta, glet, lavabil, glafuri, arcade, scafe, tencuieli, zidarii, rigips, tapet, polistiren, decorativa, instalatii, , Amenajãri interioare exterioare, tencuieli, ºapã, placãri polistiren, dulgherie, faianþã, glet, zugrãveli, rigips, parchet, , Branºament apã, canalizare, recepþie+contract Apa Nova, racorduri interioare, înlocuiri branºamente, reparaþii, , Firma specializata ofera servicii profesionale de curatenie in diverse spatii: apartamente, case-vile, spatii comerciale, hale-depozite, birouri, banci; curatenie; generala, post constructor, intretinere; curatare mecanizata covoare, mochete, pavimente dure (gresie, marmura, granit, travertin, mozaic); polish parchet laminat. Seriozitate si confidentialitate 1 EUR/mp, maxima! Mesteri seriosi zidari, rigipsari, faiantari, zugravi, parchetari, instalatori, electricieni, Nisip - margaritar, piatra, adeziv, gresie, 12 lei sacul, transport gratuit Bucuresti, materiale constructii, instalatii, , Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, , Societate, deblocari autoturisme, usi metalice. Montam usi, yale. Amenajari interioare, instalatii electrice si sanitare, Tencuiala mecanizata Echipa cu specializare in Germania executam tencuiala mecanizata, aceasta inlocuieste cele 3 straturii obijnuite din- tencuiala, glet prima mana si atlas sau CT127 a doua mana, astfel reduce durata de lucru si costul lucrari platind o data pentru cele 3, pretul e de 8 lei pe mp sau 20 de lei mp cu materialele noastre, pentru orice fel de detalii apelati cu incredere intre 9 si 18 seara, 8 RON/mp, Vand popi metalici pentru constructii/cofrare, cant. min buc pentru un pret de doar 5euro/buc, pentru 2000buc=8euro/buc, pt. 1000buc=10euro/buc, pt. 500buc=12euro/buc. Pretul contine TVA. Marime 1.85m extins la 3/4m, grosime 2.5mm. Cantitate totala stoc de bucati, 5 EUR, Contabilitate completã, refaceri evidenþe, depuneri, ITM, consultanþã, bilanþ, incepând cu 50 Ron, , Contabil Expert, Evidenta contabila completa, salarizare, resurse umane, REVISAL, depunere declaratii online, refacere contabilitate, expertize, pentru SC, SRL, SA, PFA, II, Cabinete (AvocatiI, Medici), Broker, Asociatii Bloc, ONG, etc, bilitate.ro, Contabil expert. Servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit, 100 RON, , Transport ieftin la pretul clientului: mobila, electrocasnice, marfa, etc. cu Ford Transit Maxi inalt si lung, ofer seriozitate, Anti-rozatoare, vindem aparate cu ultrasunete impotriva tuturor daunatorilor soareci, sobolani, gandaci, caini insecte, cartite. Deoarece suntem importatori pretul este cel mai mic! , Sonorizari pt. nunti sonorizari profesionale pt. nunti, botezuri, mese festive, majorate, etc. Servicii profesionale la preturi de criza, 700 RON, Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, , Fax: Societate ofera servicii de resurse umane, salarizare, declaratii. Experienta peste 10 ani,

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, 0212244658, 0729005137 Anunt in Exclusivitate: NAARGHITA

Részletesebben

VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA 1. Solicitare de ajutor umanitar / socio - profesional (Anunt de Mica Publicitate, în exclusivitate): 2. NAARGHITA ''The Indian Kingsong...'' (înregistrata OSIM), 73 ani, singura, îndurerata dupa tragediile

Részletesebben

Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tel: 0732639979

Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tel: 0732639979 Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie,

Részletesebben

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 Brâncoveanu metrou, particular, vand apartament 2 camere, bloc nou 2012, et. 1 sau 2 / 3, suprafata 75mpc, centrala, contorizare, toate finisajele incluse, posibilitate parcare si boxa depozitare, 5 min

Részletesebben

Videochat fete/baieti 18-40 ani, comision pana la 80%, bonusuri substantiale, conditii foarte bune, program de lucru flexibil, 3.000 EUR, 0767254677

Videochat fete/baieti 18-40 ani, comision pana la 80%, bonusuri substantiale, conditii foarte bune, program de lucru flexibil, 3.000 EUR, 0767254677 Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct

Részletesebben

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii integrált vállalkozás-fejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban kutatásjelentés ii.

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO HIFA-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2014 anul XII. évf. nr. 45. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI COLECTIVUL VĂ UREAZĂ O VACANŢĂ PLĂCUTĂ, PLINĂ DE SOARE ŞI VOIE BUNĂ!

COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI COLECTIVUL VĂ UREAZĂ O VACANŢĂ PLĂCUTĂ, PLINĂ DE SOARE ŞI VOIE BUNĂ! ,,Everything in this world has a price... staying with all your friends together through the years... priceless! COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI ADOLESCENŢA -TINI LAURA Vreme trece, vreme vine şi lucrurile

Részletesebben

SZABÁLYZAT REGULAMENT

SZABÁLYZAT REGULAMENT ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SOVATA ROMÁNIA MAROS MEGYE SZOVÁTA VÁROS HELYI TANÁCSA REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners FŐ VERSENYTÁRSAINK A FOLYÓK ÉS PATAKOK LÁTHATATLAN MEGSZORÍTÁSOK ERŐSEBB ÉV VÉGE MEGÚJULT AZ IMAP MB PARTNERS HONLAPJA AZ AXEREAL CSOPORT MEGVÁSÁROLT KÉT GABONASILÓT PRINCIPALII CONCURENŢI DIN ROMÂNIA

Részletesebben

Anuarul presei sălăjene

Anuarul presei sălăjene Anuarul presei sălăjene 2010 Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj Anuarul Presei Sălăjene 2010 ISSN 2067 046X Anuarul Presei Sălăjene un proiect iniţiat de Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj și coordonat de

Részletesebben

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE

Részletesebben

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Zakar Péter Felicia Aneta Oarcea Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea I N F O Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru Toţi 2003 nr. 3 szám Isten megalkotta a Földet, a Föld nyújtja számunkra a természetet. Nekünk, embereknek mindezeket csodálnunk kell, függetlenül attól, hogy

Részletesebben

Foglalkoztatás kezdete. Megjegyzés

Foglalkoztatás kezdete. Megjegyzés BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártköruen Muködo Részvénytársaság Bolti pénztáros, jegypénztáros Jegyés bérletpénztáros 110000 160000 2012.06.11 A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: erkölcsi

Részletesebben

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II SATU MARE STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II COPERTA: Iulian Petrescu, Aurel Cordea (Sigiliul oraşului Satu Mare din secolul al XVIII-lea) Tehnoredactare computerizată: Nicoleta Oros, Diana Kinces ISSN

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro III. évfolyam 97. szám www.oot.ro 2015. január 14. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Páláyzati figyelő 3. APIA anyagok --------------------------------------------------------- Az Önkormányzati

Részletesebben

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii Hifa-Ro Info 2004 anul II évf. nr. 8 szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru ToŃi december -decembrie A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial gratuit

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Pénzügyi és üzleti tanácsadó

Pénzügyi és üzleti tanácsadó Érvényes: 2012.04.24-2012.06.22 Boltvezető Azonosítók: XX003FKJ - 2862008 (1705) Lucus 2007 Kereskedelmi KFT. 7100 Szekszárd Sport utca 1. Kirendeltségen: 7100 Szekszárd, Találka tér 4. Fényképes önéletrajzokat

Részletesebben

PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE 1795-1972 MAROS MEGYEI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA

PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE 1795-1972 MAROS MEGYEI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA DIMITRIE POPTĂMAŞ MÓZES JÚLIA PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE 1795-1972 MAROS MEGYEI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ Dimitrie Poptămaş Mózes Júlia PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE

Részletesebben