Videochat fete/baieti ani, comision pana la 80%, bonusuri substantiale, conditii foarte bune, program de lucru flexibil, EUR,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Videochat fete/baieti 18-40 ani, comision pana la 80%, bonusuri substantiale, conditii foarte bune, program de lucru flexibil, 3.000 EUR, 0767254677"

Átírás

1 Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari / radieri societati comerciale, pfa, etc, 1 EUR, Personal curãþenie - Firmã curãþenie angajeazã personal femei/bãrbaþi pentru clinici + spitale. Se oferã 550lei ºi 20 bonuri, Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: ron , , Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: distribuitor, agent vanzari, curier, asistent manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit E, CM, cazare, , Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat Euro, Videochat fete/baieti ani, comision pana la 80%, bonusuri substantiale, conditii foarte bune, program de lucru flexibil, EUR, Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit E, CM, cazare; , VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNA- TIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV BUSINESS, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL STANDARD REWARDS PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! USD/LUNA, TEL: ,

2 pagina 2 / oferte de muncã România 19 Martie 2012 Agent Intervenþie cu atestat, experienta auto B, Agent Vanzari - fabrica de paine angajeaza, Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv , , Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Agenþi asigurari, broker. Posibilitate de castig, si de avansare intr-un mediu prietenos si placut. Merita sa incerci! yahoo.com, Agenti comerciali pentru distributia, comercializarea de diverse produse- Societate franceza cu sediu in Bucuresti angajeaza, Asistent Manager, Operator pentru copiator si carti de vizita. Obligatoriu experienta minim 2 ani in centre de copiere. Zona Romana, RON, Asistent/a Om afaceri fãrã obligaþii, sportiv, angajez asistentã personalã, open-minded, suplã, frumoasã, nefumãtoare, fãrã obligaþii, doar din provincie. Ofer cazare, masã, salã fitness, salariu 600Euro. CV +minim 2 poze mari la Rog seriozitate, ofertã serioasã, Barman, ajutor de barman, ospatari, picoli, grataragiu, vanzatori, femeie de serviciu - Terasa angajeaza in Herastrau, Bonã lei, experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Gara Obor, Cotroceni, Brancoveanu, Chibrit, Drumul Taberei, Titan, Delfinului, Militari, Bucuresti. Urgent, Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Bonã, îngrijire vârstnici, menajere - angajeazã urgent Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, , , C O A F E Z Ã MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, MASEUZA SI COSMETICIANA! SALON ZONA MOSILOR ANGAJEAZA. SALARIU ATRACTIV! TEL: Coafezã, Hairstylist cu experienta 3 ani, (specializare si in frizerie) pentru salon situat in zona Valea Oltului. Pt. detalii suplimentare puteti suna intre orele si ,

3 19 Martie 2012 AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (221) Sindicatul Românilor din Strãinãtate în dialog cu românii de pretutindeni Rezidenþa cetãþenilor români pe teritoriul Ungariei. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. 1. Proceduri de înregistrare, permis de ºedere. Strãinii care doresc sã-ºi stabileascã reºedinþa în Ungaria vor notifica ºederea lor în acestã þarã, în termen de trei zile lucrãtoare de la sosirea lor, prin furnizarea urmãtoarelor date: date de identificare pentru persoane fizice; cetãþenia; numãrul de identificare al paºaportului; adresa de cazare; data de începere ºi data finalã de cazare; numãrul de identificare al permisului de ºedere. În cazul în care cazarea nu are motive motive comerciale sau este oferitã de cãtre o persoanã juridicã, obligaþia de notificare la autoritatea competentã responsabilã cu poliþia pentru strãini aparþine strãinului, sau personei care oferã cazarea. Notificarea poate fi fãcutã direct sau printr-o declaraþie cãtre registrul administraþiei locale pentru cazare. Aceste reglementãri generale pentru strãinii care cãlãtoresc ºi se stabilesc în Ungaria se aplicã ºi cetãþenilor SEE ºi membrii familiei lor care cãlãtoresc ºi se stabilesc aici. Cetãþenii din statele UE ºi SEE, pot cãlãtori în Ungaria fãrã vizã, cu un paºaport valabil sau carte de identitate valabilã. Aceºtia se pot stabili pe teritoriul þãrii, fãrã a le fi necesare alte permise pentru o perioadã de cel mult 90 de zile. Pentru ºederile peste 90 de zile nu se solicitã o vizã, dar este necesarã obþinerea unui permis de ºedere. Permisul de ºedere certificã faptul cã titularul se bucurã de drepturile de stabilire sau de rezidenþã pe teritoriul Republicii Ungaria. Membrii de familie care îi însoþesc au nevoie, de asemenea, de un permis de ºedere, care se acordã pentru membrul de familie ca un drept derivat. Strãinii trebuie sã dovedeascã existenþa unei asigurãri de sãnãtate complete pentru întreaga perioadã de ºedere în Ungaria, prin intermediul documentelor. Perioada de valabilitate a permisului de ºedere este de doi ani ºi poate fi prelungitã. Cetãþeanul român ºi membrii acestuia de familie pot intra pe teritoriul Republicii Ungare fãrã vizã, cu paºaport valabil sau carte de identitate valabilã. Sunt consideraþi membri ai familiei: soþul/soþia cetãþeanului român, descendenþii sãi cenuauîmplinit vârsta de 21 de ani, ascendentul în întreþinerea cetãþeanului român sau a soþiei. 2. Drept de rezidenþã pentru o perioadã mai micã de 3 luni. Atât cetãþenii români, cât ºi membrii de familie ai acestora, care îi însoþesc sau li se alãturã ulterior, care intrã pe teritoriul Ungariei, beneficiazã de drept de rezidenþã pentru o perioadã de pânã la 90 de zile de la data intrãrii în þarã, fãrã a avea nevoie de permis de ºedere. 3. Drept de rezidenþã pentru o perioadã de peste 3 luni. Pentru o ºedere mai mare de 90 de zile cetãþeanul român nu are nevoie de viza, însã are nevoie de permis de rezidenþã. Perioada de valabilitate a permisului de rezidenþã este de 2 ani ºi poate fi extinsã. Însoþirea de cãtre membrii de familie de asemenea presupune obþinerea permisului de rezidenþã, care este acordat ca un drept derivativ. Durata valabilitãþii permisului de ºedere temporarã a membrilor de familie corespunde cu perioada valabilitãþii permisului de ºedere pe baza cãruia membrul de familie a obþinut permisul de ºedere. Dacã cetãþeanul român a decedat, perioada de valabilitate a permisului de ºedere pentru membrii sãi de familie va fi de 2 ani. Perioada valabilitãþii permisului de ºedere a celui care îºi înceteazã activitatea ocupaþionalã ºi a membrilor familiei este de 2 ani de la data încetãrii activitãþii. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti. oferte de muncã România / info / pagina 3 Coafurã, frizerie, manichiurãpedichiurã, cosmeticã - Coafor angajeazã personal cu experienþã, zonele Crângaºi, Drumul Taberei, , Confecþioner/a in masina de nasturi si butoniera cu experienta, Fabrica confectii angajeaza in sos. Viilor nr. 56, Confectionere cu experienta, constructor tipare, sala croit, CTC, tehnolog. Zona Sura Mare Eroii Revolutiei, Confecþionere textile, muncitori necalificaþi (cãlcãtorese, finisaj nasturi, etc) ºi mecanic maºini cusut - VITALITY SRL angajeazã în Ghencea, Complex Tamilia, , Consultant tehnic vânzãri, permis cat. B, abilitãþide comunicare, cunoºtinþe tehnice, calculator, , Contabil ªef - Institutie financiara angajeaza in conditii deosebite. Cerinte: studii corespunzatoare, cunostinte privind evidenta contabila de la inregistrarea documentelor primare pana la intocmirea balantei de verificare, bilant declaratie 112 contabilitate, salarii, cunostinte temeinice calculator eventual programare, persoana de incredere. Trimiteti CV la casuta postala nr. 197 Of. Postal 12 Bucuresti, pana la , Contabilitate Primara - SC Ceren Transport SRL angajeaza persoana cu experienta in transporturi internationale pentru a tine contabilitatea primara, Coordonator activitate cofetarie-patiserie zona Mihai Bravu. Cerinte: cunostinte minime de calculator, contabilitate primara, experienta in domeniu, Croitor manual si tragator manual - Firma incaltaminte angajeaza, Croitor/easã cu experienta - SC Labirint Home SRL angajeaza pentru zona Voluntari, Ilfov, Croitor/easã, personal feminin - Atelier croitorie angajeaza pentru masini liniare, salariu atractiv se cere experienta contract munca, zona Titan Auchan, ,

4 pagina 4 / oferte de muncã România 19 Martie 2012 Croitor manual feþe încãlþãminte, fete pentru pregãtit ºi maºiniste cu experienþã - angajazã SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), , , Croitor/easã, constructor tipare, gradare operare sistem CAD, modeliere pentru sectie confectii textile; oferim salariu motivant, zona Bucurestii Noi, Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, , Distribuitoare - Angajam doamne pensionare pentru distribuire flyere pt farmacii, Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Distribuitori pentru produse Aloe Vera, de la FLP, Distribuitori tineri, siguri de sine. Va asteptam. Locurile sunt limitate, Distribuitori pentru lucrul cu cartile, Economist pentru punctul de lucru în Com Cernica jud Ilfov angajeazã SC Metal Group Comimpex SRL. CV la sau fax: , Electrician in constructii cu/ fara experienta, bonuri de masa, transport pregatire profesionala, cazare, CV la Electricieni santier constructii, pentru Turnu-Severin salariu avantajos, Fotomodel, Media Model Total cauta fete fotogenice, suple, studio pentru reclame, casting Tv, hostess si secretara, FOTOMODELE FRUMOASE, DEZINVOLTE, PENTRU CASTING FOTO, PENTRU RECLAMA SALON DE MASAJ EROTIC, FOTOGRAFIILE VOR FI ARTISTICE SEXY SAU NUD CU FATA ACOPERITA, TRIMITETI CATEVA POZE SI NR. DE TEL. LA , 200 RON, YAHOO.COM, Frizer/iþã cu experienþã, pentru salon cu vad, Piata Sudului, , , Frizer/iþã cu experienta, salon cu vad, Piata Sudului, , , Frizeri coafeza, manechiurista si cosmeticiana. Salon de frumusete angajeaza, Gestionar - Angajam pentru depozitul regional Timisoara. Relatii la telefon, Hairstylist cu experienþã angajeazã Jannette Hair Salon din incinta Militari Residence, salariu atractiv, Inginer Proiectant Constructii - SC Softconstruction SRL scoate la concurs postul de Inginer Proiectant Constructii, experienta minim un an, Inginer Proiectant Constructii - SC Softconstruction SRL scoate la concurs postul de Inginer Proiectant Constructii, experienta minim un an, Ingineri, maistri, muncitori constructii drumuri, ingineri constructii hidrotehnice. Societate de constructii angajeaza. Orar , Îngrijitoare pentru spaþii verzi, femei cu experienþã. Sunaþi numai între orele 9:00-17:00, Îngrijitoare bãtrânã imobilizatã la pat, cu experienþã în îngrijire vârstnici, în putere, de încredere, Instalator, Mesterul casei, cu putina experienta in domeniul instalatiilor sanitare, instalatiilor elecrice, zugraveli, zidarie, tamplarie, lacatuserie mecanica. Posesor permis auto. Grupul de firme Dines, Investigatori, Bucureºti, cerinþe abilitãþi de investigator, permis auto cat B, cunoºtinþe IT, disponibilitate la program prelungit, cazier curat, alte abilitãþi. Valentin Mircea, IT Specialist Societate comerciala angajeaza cu norma intreaga, specialist ITprogramator. Relatii la telefon, , Lãcãtuº confectii metalice in zona Republica - Gara Catelu, connect-promotion.ro, , Lãcãtuº Confectii metalice - Societate Comerciala angajeaza in Bucuresti, Lucrãtor depozit. Firma importatoare de jucarii cu depozit in zona Pipera angajeaza persoane serioase pentru postul de lucrator depozit manipulare marfa si pregatirea comenzilor, avantaj permis categoria B si experienta in livrari cu sau fara permis de stivuitorist. Va rugam CV la fax sau simbatoys.ro, , Floricultori si muncitori necalificati domeniul spatii verzi, ,

5 19 Martie 2012 oferte de muncã România / pagina 5 Lucrãtor Comercial cu experienta Mic.ro, cunostinte minime de calculator si limba engleza pt magazin mixt, zona Bd Timisoara vis-a-vis de Plazza Mall, Lucrãtori tâmplãrie PVC (atelier) cu experienþã. Fabricã tâmplarie PVC Rehau angajeazã Globus Euroglass, sector 5. CV pe Mãcelar si vanzatoare mezeluri angajez, zona Vitan, Mãcelar cu experienþã pentru magazin alimentar, Prelungirea Ghencea nr. 28, Maistru în construcþii cu experienþã, Manager - Companie americanã, selecteazã 3 persoane ambiþioase, pentru activitatea de management, , Manichiuristã cu experienþã manichiurã clasicã ºi gel, zona Tineretului, Maseuze, tinere cu/fara experienta angajez pentru salon masaj in conditii deosebite de munca. Castiguri substantiale. Astept si provincia, Mecanic auto camioane (1600 lei) cu domiciliul Rahova Mãgurele, Mecanic auto pentru mici reparatii (schimb ulei, placute frana, directii, becuri) la parc auto; posesor permis auto - Angajator: Grupul de firme Dines, Mecanic auto, service multi-marca. Glina/Centura, situat langa statie maxi-taxi, 1 RON/luna, Mecanic auto. Service auto camioane si semiremorci angajeaza urgent. Salariu atractiv, Medic dentist angajez, Menajerã cu permis auto categoria B, zona P-ta Sudului, Montator usi metalice si interior, cu experienta, Muncitoare necalificata - Cautam pentru zona Republica - Gara Catelu, , Muncitori necalificati (baieti si fete) - angajeaza atelier productie, program si ore pe zi cu norma de lucru; relatii la telefon L-V, Observator Alegeri. Miscarea Europeana Sectiunea Romana cauta observatori pentru alegerile locale din 10 iunie 2012; inscrieri la , L-V, pana la data de 6 aprilie, , Ospãtar ºi barman pentru terasã Tineretului Parc, Ospãtar. Restaurant central Milano Cafe angajeaza ospatari cu experienta facuta in strainatate (Italia, etc.), Ospãtãriþe cu experienta - Restaurant Il Cantucio angajeaza, Ospãtãriþe cu experienta, cu domiciliul in zona Dr.Taberei, Militari - Restaurant Valea Oltului angajeza, , Patiser experimentat (se cere probã) - angajez in ªoseaua Giurgiului-, Patiser experimentat angajez, ªoseaua Giurgiului. Probã de lucru, Patisera-cofetara, vanzatoare - cofetarie angajeaza, seriozitate, Paznic cu atestat - Autozone Rapid Service aflat pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 48 angajeaza, , Persoane pentru lipit afiºe stradale sau amenajat salã sportivã, program part - time, nu conteazã vârsta maximã, 500 RON/luna, Personal Restaurant, fete pentru salon ºi bucãtãrie, în Restaurant Clasis ªos.Viilor nr. 27, sector 5, Model - Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + Provincie , ,

6 Ungaria 1. TENDER SUPPORT SPECIALIST BACK OFFICE; Description: Tender Supports Specialists provide bid management, proposal development, Solution Design & Delivery process transaction execution services to any business-approved opportunity supported by the Sales Transaction Hub, supports the assigned Bid Manager in the performance of all recognized bid and/or proposal management activities. Tasks Engage either on a set of specialized requests or a set of tasks for an end-to-end bid or proposal Contract preparation process support Work as a trusted peer with the bid manager and proposal development support team to meet client deadlines with high quality deliverables Providing assistance and/or executing pricing and/or Quality Assurance processes Pricing process and support by brand Perform required tasks, or provide pre-sale support as indicated by the Bid Manager Organizing, initiating, managing and tracking deal-related activities; Source: EURES Central Database; Employer Name: Adecco; Address: Bajcsy-Zs. u. 48., 1054 Budapest, Hungary; Phone: ; 2. Automobileinkäufer/in in Ungarn Arbeitsort; Description: Wir sind ein junges Unternehmen der Automobilbranche und suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n Automobilverkäufer/in für den Großhandel Ihre Aufgaben: - Verkauf der PKWs an den Großhandel in Deutschland Ihr Profil: - Berufserfahrung im Verkauf von KFZ - gute Ungarisch-Kenntnisse, da Sie im direkten Kundenkontakt stehen - gute Deutschkenntnisse von Vorteil, da Sie im direkten Kundenkontakt stehen - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Bluestar Automotive Group GmbH; Information: Timo Kipka; Address: Welserstr. 3, D Lippstadt, Deutschland; Phone: ; 3. Softwareentwickler/in; Description: SELSYS ist ein aufstrebendes österreichisches High-Tech Unternehmen mit klarem Fokus auf Technische Informatik. Erfahrene interdisziplinäre Entwicklerteams, sowie Forschung und Innovation (z.b. Galileo Satellitentechnik) bilden die Basis unseres Erfolgs. Sie suchen eine Herausforderung? Wir suchen 1 erfahrenen JAVA DEVELOPER (w/m) zum nächst möglichen Zeitpunkt für den Einsatzort Györ (Ungarn). IHRE AUFGABEN: - SW-Entwicklung in Java (Design, Implementierung, Modultest) - Objekt-orientierte Analyse, Design, Entwicklung, Test und Dokumentation - Java Swing GUI Entwicklung, JSF basierte Web Applikationsentwicklung - Entwicklung von Webservices IHR PROFIL: - Abgeschlossene technische Ausbildung (FH, Uni, oder Ähnliches) - Gute Kenntnisse im Java-Umfeld: JUnit, Maven, Eclipse, usw. - Gute Kenntnisse in UML sowie Design Patterns - Kenntnisse in SQL sowie Datenbank-Applikationsentwicklung - Kenntnisse über agile Methoden wie Scrum vorteilhaft - Gute Englischkenntnisse im technischen Bereich - Dynamischer, kommunikativer Teamplayer IHRE CHANCE: - Attraktives Arbeitsumfeld - Gute Aufstiegschancen in einem leistungsorientierten Team - Spannende Forschungs- und Entwicklungsprojekte Haben Sie Interesse und das Zeug für den Job? Dann bewerben Sie sich bitte bei: SELSYS Software Solutions GmbH, Scheydgasse 44, A-1210 Wien Human Resources Department, Frau Mag. Doris Blauensteiner; Ref. Nr.: SW Mail: Das Mindestentgelt für die Stelle als erfahrenen JAVA DEVELOPER (w/m) beträgt 2.557,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria; Employer Name: siehe Beschreibung; Address: WIEN; 4. Programmierer/in; (Ing) Description: Für einen unserer Kunden suchen wir ab sofort 1 Programmierer/in (Ing) oder Programmierer/in (DI) *** speziell für AUSLANDSEINSÄTZE in Kecskemet (Ungarn) und Sindelfingen (Deutschland). ANFORDERUNGSPROFIL / WAS SIE AUSZEICHNET: - abgeschlossene Ausbildung als Programmierer/in (HTL oder FH) - Berufserfahrung (Kuka-Programmierung KRC 1/2) mit Daimlererfahrung - Reisebereitschaft - Führerschein B - Einsatzbereitschaft - Zuverlässigkeit ARBEITSZEIT: Vollzeit - genaue Arbeitszeit nach Absprache KONTAKT: Bewerbung bitte nach tel. Terminvereinbarung mit Herrn Michael FLOSS unter 0664/ AERGOS Kommunikationstechnik Service GmbH Personalbereitstellung Wagram Pasching Fon: +43 (0)5 / Fax: +43 (0)5 / Web: Das Mindestentgelt für die Stelle als Programmierer/in (Ing) beträgt 11,15 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria; Employer Name: AERGOS Kommunikationstechnik Service; Address: Wagram 1, 4061 Pasching; 5. THE DOLFI COMPANY SINCE 1892: We are looking for Sales persons in your Country; Description: We are looking for Sale persons in Spain, Portugal, France, Benelux, Germany, Austria, Svizerland, Italy, England, Ireland, Poland, Danmark, Sweden, Finland, Czechoslovakia, Slovakia, Ungary, Romania, Bulgaria, Russia and the rest of Europe. You can be our agent / representative in your country. The job consists in selling our products to gift stores/shops. This is our product line: and If you are interested please answer to this job offer. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services Employer Name: DOLFI GMBH; Information: Matteo Comploi; Address: Digonstrasse 26 - Via Digon Kastelruth - Castelrotto; 6. Ruházati gép kezeloje és gyártósor mellett dolgozó (varrodai kisegíto); Description: A(z) NEXUS KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. Ruházati gép kezeloje és gyártósor mellett dolgozó munkatársat keres ostffyasszonyfai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:útiköltség-térítés, További információ:egy muszakos munkarend, munkaido 7:15-15:45, gyakori túlóra. Salary: Hungarian Forint (Monthly); Employer Name: NEXUS KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. Information: Ambrus Rita; Address: 9700 Szombathely, Fo tér 3-5. Phone: (95) Tervezo-, modellezo szabász (varróno); Description: A(z) NEXUS KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. Tervezo-, modellezo szabász munkatársat keres ostffyasszonyfai keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:útiköltség-térítés, További információ:egy muszakos munkarend, munkaido 7:15-15:45, gyakori túlóra. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: NEXUS KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. Information: Ambrus Rita; Address: 9700 Szombathely, Fo tér 3-5. Phone: (95) Húsfeldolgozó (húsipari szakmunkás, csontozó); Description: A(z) NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság Húsfeldolgozó munkatársat keres kapuvári beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Buczku Csaba; Address: 6900 Makó, Béke utca Autóelektronikai muszerész; Description: A(z) MOLNÁR Kft. Autóelektronikai muszerész munkatársat keres majosházai beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:autóvillamossági technikus számítástechnikai ismeretek "B" kategóriás jogosítvány Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: MOLNÁR Kft. Information: TOKÉSI GÉZA; Address: 2339 Majosháza, KOSSUTH út 27; Phone: (24) Általános iskolai tanár, tanító (Fizika-Informatika szakos tanár); Description: A(z) SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai tanár, tanító munkatársat keres diósjenoi munkavégzésre közalkalmazotti (kjt.) jogviszony beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:foiskola, Egyetemi diploma (min. fizika szak), További információ:jelentkezés módja: Pályázat benyújtása szakmai önéletrajzzal, végzettségeket igazoló okmányok másolatával ig Nagy László, Igazgató részére ben vagy postai úton a Szentgyörgyi István Általános Iskola címére (2643 Diósjeno, Kossuth út 21.) Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ; Information: Nagy László; Address: 2643 Diósjeno, Kossuth út Cukrász; Description: A(z) Caffe Trevi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cukrász munkatársat keres pátyi beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:Természetbeni., Speciális munkakörülmények:munkarend: H-V beosztás szerint, heti 2 nap szabadnap., További információ:pátyi cukrászdába keresnek cukrászt, 2 éves gyakorlattal. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Caffe Trevi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Information: Mohácsy Tünde; Address: 2071 Páty, Iskola utca 1/B; Phone: (20) Lakatos; Description: A(z) PLAST TMK KFT Lakatos munkatársat keres tiszaújvárosi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: PLAST TMK KFT; Information: IVÁNYI FERENC; Address: 3580 Tiszaújváros, TVK _. Phone: (30) Muszakicikk eladó (eladó - értékesíto - sofor); Description: A(z) SCHÖN-VILL KFT. Muszakicikk eladó munkatársat keres soproni beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:bér megegyezés szerint,, Speciális munkakörülmények:eladói feladatok, kiszállítás, beszerzés, árajánlat készítése, elony a "B" kat.jog.,rugalmasság,leinformálhatóság, Speciális követelmények:foiskolai vagy középiskolai villamos-muszaki végzettség, További információ:soproni munkáltató keres eladót - értékesítot - sofort. Elvárás:foiskolai vagy középiskolai villamos-muszaki végzettség. Feladatok:eladói feladatok, kiszállítás, beszerzés, árajánlat készítése. Elony a "B" kat.jogosítvány. Pályakezdok jelentkezését is várják!! Jelentkezni kizárólag a címen lehet. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: SCHÖN-VILL KFT. Information: Schönbergerné Tóth Ágnes; Address: 9400 Sopron, Gyori út 1. How to apply: en! Jelentkezni kizárólag a címen lehet. 14. Egyszeru mezogazdasági foglalkozású (gombaszedo); Description: A(z) SZIGETKÖZI GOMBA KFT. Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres máriakálnoki beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:saját buszjárat: Lébény, Mosonszentmiklós, Kimle, Móvár, Darnózseli, Arak? HAlászi,, Speciális követelmények:szorgalom, precízitás, kitartás; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: SZIGETKÖZI GOMBA KFT. Information: Vida Tibor; Address: 9231 Máriakálnok, Kápolna tér 10. Phone: (96) Lakatos; Description: A(z) HUNIPER KFT Lakatos munkatársat keres töki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: HUNIPER KFT; Information: KÓKAI MIKLÓS; Address: 2073 Tök, Zsámbék-major major 036/9 hrsz; Phone: (23) Közlekedési forgalomtechnikai szervezo (munka és termelés szervezo, fogarmi diszpécser, gépjármu szakmai irányító); Description: A(z) Killy - TDR Hungary Kft. Közlekedési forgalomtechnikai szervezo munkatársat keres budapest 18. ker.i beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:nemzetközi gépjármu szakmai irányításban szerzett tapasztalat - tudás elony, angol vagy német nyelv ismeret; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Killy - TDR Hungary Kft. Information: Szuna Ferenc; Address: 1065 Budapest 06. ker., Lázár utca 6. Phone: (20) Burkoló (burkoló); Description: A(z) Zsolnai Team Kft Burkoló munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális munkakörülmények:német NYELVET BESZÉLO MUNKATÁRSAKAT VÁRNAK!, Speciális követelmények:burkoló szakmunkás végzettség, TÖBBÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL, munkájára igényes dolgozót várnak,, További információ: Soproni munkáltató burkolókat keres. Többéves tapasztalattal, NÉMET NYELVTUDÁSSAL, munkájára igényes, precíz munkavállalót várnak. Telefon: , Salary: Hungarian Forint (Monthly) 18. Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével) (sale representative) Description: A(z) Killy - TDR Hungary Kft. Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével) munkatársat keres budapest 18. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:üzletköto ügynök, fuvarozói piac ismerete szükséges; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Killy - TDR Hungary Kft. Information: Szuna Ferenc; Address: 1065 Budapest 06. ker., Lázár utca 6. Phone: (20)

7 19. Komuves (komuves); Description: A(z) Zsolnai Team Kft Komuves munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális munkakörülmények:német NYELVET BESZÉLO MUNKATÁRSAKAT VÁRNAK!, Speciális követelmények:komuves szakmunkás végzettség, TÖBBÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL, munkájára igényes dolgozót várnak,, További információ:soproni munkáltató komuveseket keres. Többéves tapasztalattal, NÉMET NYELVTUDÁSSAL, munkájára igényes, precíz munkavállalót várnak. Telefon: , Salary: Hungarian Forint (Monthly) 20. Szociális gondozó, szakgondozó (CSAK SZAKKÉPZETT ÁPOLÓK RÉSZÉRE ELÉRHETO LEHETOSÉG!); Description: A(z) Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Szociális gondozó, szakgondozó munkatársat keres salgótarjáni beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:empátia, rugalmasság Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ; Information: Kiss Lajos; Address: 4032 Debrecen, Kartács utca 13; Phone: (20) Gépészmérnök Description: A(z) Strausz János Gépészmérnök munkatársat keres pécsi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:termékfejlesztéshez keresünk lemeztechnológiában jártas gépészmérnököt. Feladata lemezalkatrészek fejlesztése, gyártmányok technologizálása. Elvárás 3D tervezo program ismerete, elony Solid Edge ismerete valamint német nyelvtudás. Bérlet, étkezési utalvány juttatás. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Strausz János; Information: Kelemen Kálmán; Address: 7630 Pécs, Mohácsi út 107/1; How to apply: Kizárólag en, 22. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONONS ÉRTÉKESÍTO) Description: A(z) Radfar Személyzet- és Üzletfejleszto Korlátolt Felelosségu Társaság Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésremunkatörvénykönyve szerinti jogviszony beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások: Bérlettámogatás, Speciális követelmények: Jó kommunikációs készség, precizitás; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Radfar Személyzet- és Üzletfejleszto Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: POROSZLAI JÚLIA; Address: 1056 Budapest 05. ker., Molnár utca How to apply: Foglalkoztatónál: ben, önéletrajzzal: 23. Forgácsoló (Sikköszörus) Description: A(z) Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Forgácsoló munkatársat keres budapest 21. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:étkezési utalvány, helyi bérlet; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Information: Verébné Timár Gizella; Address: 1211 Budapest 21. ker., Varrógépgyár út 1; Phone: (1) Épületasztalos (asztalos/épület-, és bútorasztalos) Description: A(z) Zsolnai Team Kft Épületasztalos munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális munkakörülmények:német NYELVET BESZÉLO MUNKATÁRSAKAT VÁRNAK!, Speciális követelmények:asztalos szakmunkás végzettség, TÖBBÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL, munkájára igényes dolgozót várnak,, További információ:soproni munkáltató asztalost / épület-, és bútorasztalost keres. Többéves tapasztalattal, NÉMET NYELVTUDÁSSAL, munkájára igényes, precíz munkavállalót várnak. Telefon: , Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Zsolnai Team Kft ; Information: Nagy Zoltán; Address: 9400 Sopron, Besenyo utca 28; Phone: (70) ; How to apply: Telefon: , Titkár(no) (titkársági asszisztens / középfokú számviteli, közgazdasági végzettséggel / ) Description: A(z) Bohr - Special Kft. Titkár(no) munkatársat keres soproni beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális munkakörülmények:munkarend: 07:00-15:40, Speciális követelmények:középfokú számviteli, vagy közgazdasági végzettség, német középfokú nyelvtudás elony, irodai munkatapasztalat elony,, További információ:soproni munkáltató titkársági asszisztenst keres. Középfokú számviteli, vayg közgazdasági végzettség szükséges. Német középfokú nyelvtudás elony, irodai tapasztalat elony. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, a címen. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Bohr - Special Kft. Information: Olasz Tivadar; Address: 1157 Budapest 15. ker., Nyírpalota út 1. fs 1. How to apply: Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, a címen., Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, a címen 26. Esztergályos (hagyományos horizontálos) Description: A(z) Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Esztergályos munkatársat keres budapest 21. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:étkezési utalvány, helyi bérlet; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Information: Verébné Timár Gizella; Address: 1211 Budapest 21. ker., Varrógépgyár út 1; Phone: (1) Adótanácsadó, adószakérto (adózási szakember) Description: A(z) DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zártköruen Muködo Részvénytársaság Adótanácsadó, adószakérto munkatársat keres dunaújvárosi beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:a Dutrade Zrt. adózási szakember munkatásat keres. Az ideális jelölt adózási, adószakértoi szaktudással és tapasztalatta, mérlegképes könyveloi tudással rendelkezik, ezenfelül: - nagyvállalati tapasztalattel - számítástechnikai ismerettel - ERP rendszer ismerettel bír. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zártköruen Muködo Részvénytársaság; Information: MÉSZÁROS VIRÁG; Address: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49; How to apply: Foglalkoztatónál: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49, Jeletkezés fényképes önéletrajzzal a címen 28. NC, CNC gépkezelo (CNC horizontálos) Description: A(z) Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. NC, CNC gépkezelo munkatársat keres budapest 21. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:étkezési utalvány, helyi bérlet; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Information: Verébné Timár Gizella; Address: 1211 Budapest 21. ker., Varrógépgyár út 1; Phone: (1) Lakatos (lakatos) Description: A(z) MOTECH ACÉLSZERKEZET ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT. Lakatos munkatársat keres mosonudvari munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:utiköltség térítés, szükség esetén szállás. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: MOTECH ACÉLSZERKEZET ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT. Information: Nagy István; Address: 9246 Mosonudvar, Bereki út 1. Phone: (20) Hegeszto, lángvágó (hegeszto) Description: A(z) MOTECH ACÉLSZERKEZET ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT. Hegeszto, lángvágó munkatársat keres mosonudvari beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:utikölts. térítés, szükség esetén szállás. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: MOTECH ACÉLSZERKEZET ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT. Information: Nagy István; Address: 9246 Mosonudvar, Bereki út 1. Phone: (20) Fúrós (SIP gépre helyzetfúrós) Description: A(z) Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Fúrós munkatársat keres budapest 21. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:étkezési utalvány, helyi bérlet; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Information: Verébné Timár Gizella; Address: 1211 Budapest 21. ker., Varrógépgyár út 1; Phone: (1) Épületvillamossági szerelo, villanyszerelo (villanyszerelo) Description: A(z) OWI ZALA BT. Épületvillamossági szerelo, villanyszerelo munkatársat keres letenyei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: OWI ZALA BT. Information: Somogyi András; Address: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs út 57. Phone: (93) Gyógytornász View; Description: A(z) "NOVÉR-CENTRUM" Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Gyógytornász munkatársat keres karancsaljai beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: "NOVÉR-CENTRUM" Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; Information: Tóthné Bucsek Ildikó; Address: 3181 Karancsalja, Petofi út 8; Phone: (32) ; How to apply: Foglalkoztatónál: 3181 Karancsalja, Petofi út 8, Telefonon: Tóthné Bucsek Ildikó 30/ , -ben : 34. Számlázási ügyintézo; Description: A(z) RAPIDSPED FUVAROZÁSI ÉS SZÁLL.ZRT. Számlázási ügyintézo munkatársat keres szeghalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:közgazdasági szakközépiskola, ismeret számlázásban, logisztikában fizetés megegyezés szerint, belépés azonnal. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: RAPIDSPED FUVAROZÁSI ÉS SZÁLL.ZRT. Information: Molnár Mónika; Address: 5520 Szeghalom, Farkasfok utca 9. Phone: (66) ; How to apply: Foglalkoztatónál: 5520 Szeghalom, Farkasfok utca 9., jelentkezés önéletrajzzal, postai: 5520 Szeghalom, Farkasfok 9. vagy Talpreflex-masszor (THAI MASSZOR) Description: A(z) KARÁCSONY LAJOS VÁLLALKOZÓ Talpreflex-masszor munkatársat keres zalaegerszegi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:tradicionális thai masszázs és talpreflexológiai ismeretek szükségesek az állás betöltéséhez, További információ:külf.foglalk.kapcs.m.eroigényrol van szó. Jelentkezés: telefonon a munkaadónál. Thai masszor, talpreflexológia, angol vagy német nyelvtudás szükséges. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: KARÁCSONY LAJOS VÁLLALKOZÓ; Information: Karácsony Lajos úr; Address: 8900 Zalaegerszeg, Egry József út 10/A; Phone: (06) 30/ ; How to apply: Foglalkoztatónál, DE A SZEMÉLYES MEGKERESÉS ELOTT TELEFONON KELL IDOPONTOT EGYEZTETNI!, A személyes megkeresés elott telefonon kell idopontot egyeztetni a munkaadóval: 06/30/ Karácsony Lajos úr. 36. Famegmunkálógép-kezelo (fafeldolgozó gépkezelo) Description: A(z) MDV Alfa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Famegmunkálógép-kezelo munkatársat keres kecskeméti keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:esetleg szállás, Speciális munkakörülmények:por, gyártás során használt vegyianyag ( ragasztó, festék, pór, oldószer ) szükség szerint szabadtéri munka, Speciális követelmények:precízség, megbízhatóság, jó fizikum, önállóság, alkoholmentes életmód, További információ:elvárások: Önállóan tudjon gépeket beállítani,faanyagból épület vagy bútor szerkezeti elmeket készíteni. Rajzról tudja végezni a gyártási technológia jól körülhatárolt feladatait. Csak részmunkaidot vállaló, jó fizikumú, nem italozó munkavállaló jelentkezését várják, aki nem allergiás a munkafolyamatok során használt vegyi anyagokra, továbbá szükség esetén a szabadtéri munkát is elvégzi. Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: MDV Alfa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft; Information: Csikivgya Viktória; Address: 6000 Kecskemét, Korhánközi utca 4; Phone: (20)

8 pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri 19 Martie 2012 Personal Restaurant: bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, optional asiguram cazare, Picolite, barmanite si femeie de serviciu - MAT CLUB angajeaza, , Reprezentant Avon inscriem reprezentanti vanzari, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, , Secretarã prezentabila - Autozone Rapid Service angajeaza, va rog trimiteti CV insotit de poza , , ªef atelier cu experienþã, cunoºtinþe profil Rehau ºi feronerie Maco. Fabricã tâmplãrie PVC ºi geam termoizolant angajeazã: Globus Euroglass, sector 5. CV pe ªef atelier cu experienta in domeniu, pentru firma productie publicitara, ªef coordonator ºantier reabilitare termicã Ploieºti cu autoturism propriu, cunoºtinþe tâmplãrie PVC. Globus Euroglass, sector 5. CV pe ªofer profesionist cu experienþã, categ. B, C, E, angajeazã firmã, , ªofer, caut sofer serios, Spãlãtori auto, baieti cu experienta pentru spalatorie auto, Sudor CO2 calificat in zona Republica - Gara Catelu, , Tâmplar pentru tamplarie PVC, angajam confectioneri cu experienta care sa si monteze, atelier Cernica, Tehnicieni, instalatori, reprezentanti vanzari sisteme alarme, interfonie electra - angajeaza ABA Security, Valet cu experienþã minimã 3 ani. SC Pensiunea Norocel angajeazã, Vânzãtoare cu experienta - Magazin alimentar angajeaza, se oferã salariu atractiv, , , Vânzãtoare cu experienta - Angajez pentru magazin mixt, zona metrou Anghel Saligny, Vânzãtoare numai cu experienta in magazin alimentar non-stop zona Ghencea Compozitorilor, program 2 zile cu 2 zile. Salariul, RON, Vânzãtoare pentru bar cu jocuri de noroc, zona Piaþa Presei ºi Piaþa Gorjului , , Vânzãtoare pentru magazin incaltaminte, zona 1 Mai. Persoana prezentabila, varsta pana in 30 ani. Rog seriozitate. Salariul fix 700 ron cu procent de 1% din vanzare. Program 2 zile cu 2 libere, 800 RON/luna, Vânzãtoare magazin alimentar zona ªos. Giurgiului Luicã, oferim CM ; ; , Vânzãtor/oare cu experienta - Angajez in zona Colentina, , Vânzãtor/oare pentru magazin alimentar, bd Basarabiei, VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, E/ LUNA, HAT.RO, TEL: , Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, Videochat angajam doamne, domnisoare, cupluri pentru activitate de videochat, se acorda avansuri, bonusuri, contract de munca, program flexibil, varsta intre ani, Videochat chiar de la tine de acasa. Poti castiga intre 500E-1500E/luna. Toate siteurile au posibilitatea blocarii accesului clientilor din Romania, , Italia, contracte de munca: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii , , , , SUA. Îngrijitoare specializata in ingrijirea batranilor, sa aiba viza pentru Statele Unite ale Americii. Se asigura cazare +masa, Absolvent studii superioare 27 ani, solicit angajare, persoana serioasa. Rog seriozitate, Bonã. Doamna 38 ani, serioasã, doresc post bona sau menajerã, marþi-vineri orele 8-14, , Îngrijitoare, pensionarã de profesie inginer, îmi ofer serviciile unei persoane de aceiaºi vârstã sau familie în schimbul asigurãrii mesei ºi locuinþei, Montator - Sunt montator manuitor decor spectacole recuziter teatru caut de lucru Italia! Persoanã serioasã posesor permis ºi autoturism, experienþã, mãmicã, ofer servicii privind deplasarea copiilor la diverse activitãþi, ªofer profesionist, 37 ani, atestat+card, experienta in transport persoane, comunicativ, serios, cu simtul raspunderii, Alba, zona Posaga, Muntii Apuseni, teren turistic deosebit, 186ha, padure, izvoare, vanat, BALOTEªTI, VAND TEREN INTRAVILAN SUPRAFATA MP CU DESCHIDERE 57M LA DOUA DRUMURI. CONFORM PUG APROBAT - ZONA PENTRU LOCUINTE POT MAX 30%; CUT - 0, 9 H - MAX 10M. O ZONA CARE SE DESVOLTA SI IN PERIOADA DE CRIZA, 15 EUR/MP, TEL: Bragadiru-Centura, particular, 2500mp, extravilan, cadastru, intabulare, negociabil, EUR, Braºov, Moeciu, Cheile Gradistea, vand teren 4500mp plus proiect de constructie langa complex, Brasov, Predeal, Valea Rasnoavei, teren intravilan 180mp, 14E/mp, urgent, Cãlãraºi Frumuºani, la 20km de Bucureºti, teren intravilan, între 5-10ha, deschidere la lac m, , Clinceni Olteni, str. Cireºica toate utilitãþile, preþ negociabil, , Constanþa, Limanu, persoana fizica vand loturi intravilane de mp ideale pentru case, terenul are toate avizele necesare pentru constructii; terenul are deschidere la soseaua principala Mangalia-Limanu; pretul negociabil, 20 EUR/mp, , Cornetu, Str. Drumul Taberei / Islazului nr 7, vand teren 2500 mp intravilan (cadastru facut). Facilitati: gaze, curent, langa padure, pret 25 euro/mp, Dâmboviþa Proprietar vand teren agricol, 30ha, cu cadastru, pret 3000E/ 1ha, , Ghencea, int. Cosmina, proprietar vand teren intravilan pentru constructii, 1800 mp, Giurgiu, Bolintin-Vale, Malu Spart, Suseni, 2501 mp, intravilan, asfalt, gaze, curent poarta, 5 EUR/mp, Giurgiu, comuna Izvoarele, sat Petru Rares, vand 2.000mp intravilan, eventual variante auto, GLINA, BERNA RESIDENCE, DN-4 OLTENITEI, KM16, IESIRE POPESTI- LEORDENI, 7500MP, TOATE UTILITATILE, P.U.G, CADASTRU, INTABULARE, 25 EUR/MP, TEL: Gruiu, Silistea Snagovului. Particular, proprietar, vand teren extravilan 5000 (sau 10000mp), cadastru, intabulare, deschidere 30m. Localizat langa Soseaua Silistea-Ciolpani DN101C (la intrarea in Silistea Snagovului). Pret negociabil. Link Coordonate GPS , , 5 /mp,

9 19 Martie 2012 vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 Harghita, Bãile Tuºnad, str. Valea Oltului, vanzare teren 903mp, deschidere 18m, 50E mp, Izvorani Particular, vand loturi casa in Izvorani-Ilfov si in Cumpana-Jud Constanta, Jilava, loturi de casa, intravilan, 540 mp/ mp, toate utilitatile, Mãgurele Ilfov, Central vand teren 216m intravilan, EUR, , Mãgurele pânã în centurã, la 10 min de Casa Poporului, proiect derulare, meritã vazut, oferta loturi 300 mp între vile E/lot, EUR, , Militari, Piata Veteranilor, 650mp, intravilan, toate utilitatile, 350 EUR/mp, Popeºti-Leordeni, zona Tnuva, vanzare teren 5.000mp toate utilitatile, deschidere 40m, 35 EUR/mp, Prahova, com. Izvoarele, Cheia vand teren +casa 12E/mp, Suceava, Vatra Dornei, persoana fizica vand avantajos 6500mp intravilan, parcelabil si construibil la 3 km fata de partia de schi, 10 EUR/mp, Valtoarei sector 5, vand teren 340mp, apa, canal, dubla deschidere, EUR, A1 Bucuresti-Pitesti la 2 km de Bucuresti, vand casa cu teren 700 mp, pretabila firma + locuit la 10m de strada principala la pret de 2 apartamente euro discutabil, Berceni, Mariuca, teren 483mp, 3 camere, 2 depozite, deschidere 2 strazi, EUR, , Brãneºti, teren 390mp, vila p+1, 220mp, 4 dormitoarep 2 bai, living, bucatarie, garaj, pret la cheie, EUR, Braºov municipiu, cartier Schei, vand casa 4 camere baie, bucatarie, posibilitate mansardare, Braºov municipiu, Schei, vand casa 4 camere posibilitate mansardare, Braºov, Predeal, Valea Râºnoavei, 4 camere, P+M, utilitati, cadastru, urgent 28000E, Braºov, Predeal, vand urgent apartament cu 5 camere - vila necesita reparatii, EUR, Cãlãraºi Frumuºani, 20km de Bucureºti, vilã la roºu, super utilatã, 1.200mp, cu teren 3-8ha, deschidere la lac 1.000m, , Chitilei, Carefour Coloseum, Vila P+M, sector 1 toate utilitatile, renovata 2010, mobilata, utilata nou, EUR, Dâmboviþa Butimanu vand casa, pret convenabil, Dâmboviþa, Moreni, casa locuibila, 3 camere, locuinta 61 mp, bucatarie, baie, gaze, lumina si apa, teren 630 mp, necesita imbunatatiri, EUR, Dâmboviþa, Produlesti, vând gospodãrie centralã deosebitã dispusã pe 3000 mp, casã, pãtul, bucãtãrie varã, anexe, boltã viþã, livadã,fântânã sau schimb cu apartament în Bucureºti, , Dâmboviþa, Strãoºti, Dragodana, la 60km de Bucuresti A1 sau DN. Vand casa P+M la cheie, gaze, teren 800mp, partial mobilata, langa padure, Dâmboviþa, Titu Garã, str Regiei, vând 800 mp teren + casã, zonã liniºtitã, Ferentari Bachus, proprietar, casã 2 dormitoare, living, baie, bucãtãrie, hol, teren 230mp, toate utilitãþile, EUR, Ferentari Bachus, proprietar, teren + fundaþie (demisol, parter, etaj 1, 2 ºi mansardã), cu proiect ºi autorizaþie construcþie, total teren 500mp, deschidere 25m, discutabil, EUR, Giurgiu, Bolintin-Deal, vand urgent casa si teren, negociabil, Jilava str. Odaii, 1.750mp, casa 4 camere, anexe, posibilitate extindere mp, ocazie, EUR, Pantelimon Oraº constructie noua, living+ bucatarie open space, 2 dormitoare, baie, centrala noua lemne, teren proprietate 200 mp, cad+intab, pret disc, , , Pipera vila in duplex, fara finisaje interioare. Teren 500mp, suprafata utila 420mp, EUR, Popeºti-Leordeni, la 4 km de centura cu Popesti pe DN 4, Cartierul Rezidential Berna, vand teren 600 mp si casa 580mp compusa din subsol 100mp, parter 240mp impartit in 2 spatii: magazin alimentar 60mp si pizzerie 180mp; etaj 1 = 240mp necompartimentat la rosu; etaj 2 = nefinalizat 160mp; 2 garaje, 6 locuri parcare; curte 200mp, casa construita in 2008, toate facilitatile, se poate transforma in birouri, mini hotel, azil de batrani, apartamente, etc, EUR, Teleorman Valea Albã, 60 km. de Bucureºti, particular, casã curte 3 camere +3 dependinþe, luminã curentã, cablu TV, puþ în curte, 1200 mp, locuibilã, (bãlþi peºte, abonament gratuit), EUR, , Teleorman, Alexandria, vand casa 5 camere, baie, bucatarie, centrala proprie, garaj, gradina, suprafata construita 200 mp, EUR, yahoo.com, Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Viilor Fabrica de Ciocolatã Bucureºti, vând casã, S+P+1, într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã construitã 270mp, 100mp curte individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºicãmarã+ uscãtor, renovate în Contactaþi-ne pentru aceastã ofertã la telefon, EUR, Domneºti vand garsoniera, stradal asfalt, EUR, Ghencea Drumul Cooperativei, etj. 1, 52 mp, la cheie, EUR, Iancului vand garsoniera termopan gresie faianta etaj 9/9 bloc reabilitat termic euro, Militari Roºu, proprietar, 42mp, bloc nou, stradal, exclus intermediari, EUR, Militari etaj 5/10, bloc mixt, constructie 1980, 33mp, cadastru, urgent, EUR, , Pantelimon, Cora, vand garsoniera 16mp, 3/ 4, confort 2, gresie, boiler, termopan, aer conditionat, mobilata si utiliata complet, , Tineretului particular, semidecomandatã, bloc 1985, etaj 3/8, 29 mp, nerenovatã, pret fix, EUR, Berceni particular, cf. 2, sd, 4/4, liber, zugrãvit, stradal, cadastru+ intabulare, EUR, Bucureºtii Noi cf. 1, semidecomandat, renovat recent, G+F+P+T, mobilat, et. 9/10, constructie 1967, apropiere metrou, EUR, Camil Ressu zona parc IOR, Proprietar vand 2 cam. parter, decomandat 47mp, EUR, Chiajna Militari 65mp, din caramida int/ext, izolatie 10cm, parchet din lemn masiv stejar, tapet, CT proprie, energetic A, intetinere foarte mica, parcare, loc de joaca in complex, scoala, gradinita, megaimage, transport in comun-la 5 min, EUR, Constanþa, Saturn, particular, decomandat, parter, confort 1, 44mp, la 5 minute de plaja, exclus intermediari,

10 pagina 10 / vânzãri camere / spaþii comerciale / schimburi / cumpãrãri imobile 19 Martie 2012 Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere Apartamente noi 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! Drumul Taberei nr 84-86, stradal-liber, curat, s-52mp, 2/10, Drumul Taberei V. Oltului, 4/10, 2 camere, confort 2, particular, stradal, imbunatatit, prima casa, pret negociabil, EUR, Eroii Revoluþiei proprietar vand apartament 2 camere eroii revolutiei-soseaua viilor, et 4din 8 vedere la strada, EUR, Eroii Revoluþiei, Soseaua Viilor, P/7, sd, gresie+ faianta, bucatarie utilata, EUR, , Giurgiului Progresul, cf. 2, 2/4, 32mp, mobilat, utilat modern, g+f+p+t+um, contor gaze, semistradal, EUR, , Gorj, Târgu Jiu municipiu, Schimb/vand apartament 2 camere cu garsoniera sau apartament 2 camere Bucuresti plus diferenta de bani, Lujerului Apartamente noi sector 6 Romancierilor si Lujerului Lujerului Apartamente noi - 2 camere, Mãrgeanului, strada Caporal Miºcã Petre, 6/8, 51 mp, EUR, MIHAI BRAVU, COMPLEXUL VITAN RESIDENCE, AP 2 CAMERE, 64MP UTILI, 74MP CONSTRUITI, ETAJ 2/10, DORMITOR, CAMERA DE ZI, GRUP SANITAR, BALCON, NEMOBILAT, PARCHET, PIATRA NATURALA, TERMOPAN, INTERFON, LIFT, ADMINISTRARE, ILUMINAT EXTE- RIOR, CONTOR ELECTRICA; AN CONSTR 2008 CONTR. VANZARE-CUMPAR ARE PROPRIETATE PERSONALA; VECINATATI: GRADINITA, SCOALA, RATB, METROU, MAGA- ZINE; PRET NEGOCIABIL; SILVIA SAU MIHAELA, EUR, Mihalache Ion nr. 156, zona Piata Domenii, proprietar vând Urgent ap. 2cam - ideal Prima Casa - Semidec, 55mp, etaj 7/7 cu etaj tehnic, apometre, cablu TV, gresie, faianta, termopan, parchet din lemn, usa metalica, balcon inchis cu vedere catedrala Casin, renovat recent, bloc reabilitat termic, pret usor negociabil, EUR, Militari Apusului, apartamente noi 2 camere si garsoniere apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! Militari Roºu, 73mp, bloc nou, stradal, EUR, Militari Roºu, mp, bloc nou, stradal, 650 EUR/mp, Militari Dezrobirii, etaj 3/4, confort 1, decomandat, amenajat lux, bloc constructie 1984, EUR, Militari 3/10, decomandat, construcþie 1982, 5mp, urgent, ocazie, EUR, , Obregia - Mega Image, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, , Plevnei vanzare 2 Camere An 1959, Dec, Et 4, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 20mp, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, EUR, , Socului Pescarusului, apartament 2 camere, 54mp, p/8, pret negociabil, , Titan Proprietar zona auchan Titan Bucuresti, semidecomandat, 70mp, et. 4/4, termopan, imbunatatiri, izolat exterior, contorizat gaze, apometre, repartitoare, pret negociabil, EUR, Unirii Zepter, proprietar vand apartament 2 camere, decomandat, vedere bulevard, st-73mp, su-69mp, EUR, Victoriei Piata, vand apartament 2 camere, bloc reabilitat, etaj 7, negociabil, , Vitan, Stadion Olimpia 2 camere, semidecomandat, 60mp, renovat, an constructie 1978, etaj 10, parchet, termopane, izolat pe interior, terasa renovata, baie 2011, mobilat partial, aer conditionat, , EUR, 1 Decembrie - Ilfov apartament 2 camere, cf. 1, mobilat, particular, bloc nou, centrala proprie, parcare, EUR, Mai (Mihalache) zona Chibrit, metrou 1 Mai, vand urgent 2 cam, SD, situat in cladire cu 6 apt intrare separata, 16mp/curte comuna, beci cu intrare din casa, consolidata, CT, balcon inchis trmp, usa fier, EUR, Mai (Mihalache) Ion Mihalache 337 intersecþie cu str. Caºin, apartament 2 camere semidecomandat, 5/7, ultrafinisat, gresie faianþã Spania, instalaþii sanitare Grohe, termopane, parchet, uºi nuc, uºã intrare blindatã, 48.4mp utili, EUR, Crângaºi, 3 camere confort 1, etaj 2/4, curat, liber, negociabil, EUR, Dâmboviþa, Rãcari oraº, vând ap. 3 cam. et. 2, decomandat, conf. 1, 75mp, gfp, partial mobilat ºi utilat, izolat, EUR, Drumul Taberei particular vand apartament 3 camere, confort 1 semidecomandat 5/10, G+F+T+UM, aer conditionat, semimobilat, loc parcare, pret negociabil, , Ferdinand, strada Spatar Milescu, apartament in vila, parter inalt, 3 camere+ pod, orientare sud-est, zona vile, proprietar, Giuleºti, 3 camere confort 1, etaj 2/4, curat, liber, EUR, Griviþei vând ap. 3 camere, semidecomandat, etj. 2, EUR, Militari Apusului, particular vand apartament 3 camere, 2/4, ideal firma, acte notariale, EUR, Militari etaj 1/8, 72mp, doua balcoane, EUR, Moºilor -Fainari, cf. 1, decomandat, et. 8, mobilat/ne, constructie 1982, G+F+P+AC, negociabil, EUR, Pantelimon, Piata Delfinului, particular vand apartament 3 camere confort I decomandat et 8/10, 80 metri patrati, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, EUR, Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, AC, , Militari Apartament vanzare 4 camere, cf 2, 3/10 renovat, s 6, posibilitate preluare credit 75000euro, , Militari Gorjului Cernisoara vand apartament 4 camere, Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona, , Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3 indiferent zona, Titan, 1 Decembrie 1918, Postãvarului, Prisaca Dornei, particular, cumpãr garsonierã, cf. 2, ofer bani cash, max. Et. 5, Rahova Garoafei, 80 mp, confort 1, decomantat, etaj 4, EUR, Baba Novac zona Câmpia Libertãtii, cedez contract de închiriere spaþiu comercial 72mp (mãcelãrie, bãcãnie) utilat complect. Preþ convenabil, Tulcea municipiu, vand spatiu comercial si teren, ST= 754mp, hala BCA, SC= 270mp, compartimentata in 3, pretabil pt service - spalatorie auto, productie diversa, depozite, bar la etaj, , Coºeºti Argeº 25 Km de Piteºti spre Câmpul Lung, zonã de pãdure ºi deal, vilã 6 camere, construcþie 2009, P+1, încãlzire centralã cu lemne, canalizare, supr. locuibilã 230 mp, deschidere 60 ml, schimb cu ap. 3-4 camere, conf. 1, decomandat Bucureºti sau vând cu Euro uºor discutabil, , Avem cumpãrãtori pentru sector 4, orice confort, rog preþuri rezonabile ºi angajez bileþitor, Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 apartament indiferent confortul sau casa curte, , Cumpar cu plata imediat apartament 2 camere confort 1, 2 sau 3, ,

11 19 Martie Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300ron/chiria+ 250ron/garantia, , Alexandriei, camerã la curte, în vilã, utilatã, mobilatã, toate utilitãþile încluse în preþ, 600 RON, Bucureºtii Noi camera separata, toate conditiile, familie tanara, cuplu, chiria 630lei, Bucureºtii Noi Laromet, Laminorului, curte, intrare separata, microcentrala, acces dependinte, pensionara primeste 1/2 persoane, 400ron/chiria+ 250 ron/garantie, , Drumul Taberei Timisoara Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2 pers. nefumatoare; ron/chiria+ 250ron/garantia, , Iancului inchiriez camera, conditii foarte bune pret avantajos, de preferat tineret, Lujerului caut colega apart Militari vis a vis Cora Lujerului, 3min metrou; ap recent mobilat, toate utilitatile, masina de spalat, aragaz, frigider, cuptor microunde, usa metalica, aer conditionat, Anda, 150 EUR/luna, Sãlãjan, Ozana inchiriez unei doamne sau fete serioase o camera la bloc cu acces la toate utilitatile, închirieri oferte camere / case / garsoniere / camere / spaþii comerciale / pagina 11 Titan metrou, Grigorescu, Camil Ressu, 4/4, dec, gfpt, mobilata modern, pensionara primeste un baiat; 350ron/chiria+ 250ron/garantia, , Titan Piata, Str. Becaþei, 5/10, decomandat, pensionara primeste fata nefumatoare; 300 ron/chiria+ 250ron/garantia, , Bãneasa Pasaj, casa 8 camere, stradal, D+P+M, 200mp utili, imbunatatiri, 1300 euro, Baba Novac Parc IOR, particular, stradal, mansarda in vila cu intrare separata, 70 mp, toate utilitatile, alarma, supraveghere, etc, Brâncoveanu vila P+2 suprafata utila 450 mp, curte 250 mp. Ideala pt. birouri, clinica, gradinita, EUR, com, Alexandriei, garsonierã în vilã, curte, dotatã, utilatã, toate utilitãþile incluse în preþ. Detalii la telefon, 200 EUR, Giuleºti, garsoniera lux vila, 56mp, utilata, mobilata, balcon, loc parcare, paznic, cartier rezidential, 800 RON/luna, Nerva Traian, inchiriez garsoniera, confort 1, 42mp, gresie, faianta, mobilata, utilata, Sebastian BRD confort 1 semidecomandatã, gresie, faianþã, parchet, termopan, utilatã, mobilatã complet, AC, curatã, liberã, 180 EUR, Solicit pentru inchiriere garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona sau conditii, , Solicit pentru inchiriere garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona sau conditii, , Titan, Codri Neamtului, 2/10 dec, gf, balcon. 36mp, um, mobilat, utilata, 200E x2, libera de la 1aprilie, , Titan, Ceairului, Metrou 1 Decembrie, decomandata, 4/10, bloc mixt, finisata, termopan, faianta, gresie, parchet, mobilata modern, utilata, frigider, aragaz, tv, aer conditionat, foarte frumoasa (1+2 garantie), 250 EUR/luna, , Decembrie - Ilfov apartament 2 camere, mobilat, 200 EUR, Berceni Spiniº, proprietar, închiriez 2 camere conf. 1, decomandat, mobilat, utilat, curat, cuplu, negociabil, 300 EUR, , Berceni Big, particular, 3/4, decomandat, semimobilat, renovat, 300 EUR/luna, Bucureºtii Noi apartament semidecomandat, complet mobilat si utilat, modern, liber 1 aprilie, mijloace transport, metrou Jiului, etc, RON, Chiºinãu Bd. proprietar inchiriez 2 camere decomandate tot confortul, 250 EUR, Chitilei Inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat su utilat, modern, RON, Ciºmigiu Brezoianu, etaj 2/7, mobilat, curat, urgent, 230 EUR, , Dristor M.Grigorescu particular decomandat, toate utilitãþile, mobilat, confort, 325E tineri, cupluri. Liber 7 aprilie, , Dristor, apartament 2 camere, decomandat, mobilat, etaj 1, 300 EUR, , Drumul Taberei Orizont, proprietar, proaspãt zugrãvit, mobilat, utilat, 7/10, 2 lifturi, 1+1 luna garanþie, EUR/luna, Ferdinand nr 135 etaj 1/4, inchiriez apartament doua camere - liber, curat, mobilat, Gara de Nord, Urgent inchiriez 2 camere, Gorjului apartament semimobilat, nu e zugravit recent si nu are imbunatatiri. Pret 1+1 garantie 850lei, Militari Valea Lungã, complet utilat, 250 EUR/luna, Moºilor camere decomandate, mobilate, centrala, 350 EUR, gmail.com, Nerva Traian inchiriez 2 apartamente cu 2 camere fiecare la parter in acelasi bloc, la scari diferite, confort sporit; 350E pe apartament, , Titan metru Costin Georgian, 2 camere, intretinere modesta, , Universitate - ap. 2cam 60 mp Semidecomandat, mansarda 4/4, utilat, mobilat, AC, centrala, g, f, t, balcon, pe strada cu ambasada Vitan, Real, inchiriez apartament 2 camere nemobilat, curat, P+G+T+F, 230 EUR, Mai (Mihalache) inchiriez apartament 3 camere renovat, utilat, mobila clasica, primesc persoane serioase termen lung, Berceni- Aleea Resita particular, ap. 3 camere cf I, g, f, p, u.m, et. 2/4. mobilat si utilat, 299 EUR/luna, Central Str Chiriac Bidoianu 3 camere. Inchiriez Avocatilor, Notarilor etc. Persoana de contact Milcov Sofia, Dorobanþilor apartament 3 camere, lux, 90mp utili, ac, parchet, interfon, 1200E, utilitati incluse, doar sedii firme, Lacul Tei, str Tuzla sect 2, decomandat, mobilat, aragaz, frigider, masina de spalat, un balcon deschis, un balcon inchis vedere spre lac, 400 EUR/luna, Militari, Virtutii, particular, ap 3 cam stradal, 7/8, mobilat modern, decomandat, termopan, parcare, renovat termic 2012, negociabil, 400 EUR, Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 442 EUR/luna, americii, 330 EUR, , , Titan Ap. situat in complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 417 EUR/luna, , Unirii Fantani -7/8, dec, mobilat complet, termopan, 450 EUR, , Universitate 2/10, vedere fata, nemobilat, renovat, termopan, , Berceni închiriez apartament cu 4 camere, et 3/10, 95 mp, douã bãi, douã balcoane, nemobilat, termopane, parchet, aproape de staþia de metrou Piaþa sudului, vis-a-vis de statia de tramvai, RON Bucureºtii Noi inchiriez apartament de lux, pret discutabil, Tei stradal, 4cam, 100mp, decomandat, DOAR bucãtãria utilatã, g+f+t+u.m, vedere superbã. Dan, 395 EUR, Unirii inchiriez apartament 4 camere, pret discutabil, Moºilor Carol I, apartament 5 camere stradal, mobilat, nemobilat, ideal sediu firma, salon masaj, videochat, 600 EUR, Decembrie Bd - închiriez spaþiu comercial 25 mp Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7F, sector 3, ANTIAERIANÃ NR 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP, TEL: , Baciului in statia de tramvai la 2 statii de sos. Giurgiului, inchiriez spatiu comercial 70mp, 10 EUR/mp, Bragadiru închiriez hale industriale de 200 mp, 300 mp, 550 mp, toate facilitãþile, 1, 8E/mp+TVA, 1 EUR/mp,

12 pagina 12 / închirieri oferte spaþii / imobile diverse / cereri / auto-moto / electro Bragadiru - SC Vegras SA cu sediul în Bragadiru, ºos. Alexandriei 145, judeþul Ilfov, închiriazã: secþie de producþie, depozite, depozite frigorifice. Asigurã toate utilitãþile, , Bratianu IC, Strada Baratiei, in spatele magazinului Cocor, spatii depozitare 20mp si 31mp, Central inchiriez spatiu pentru firma, stradal, curte, Central particular, inchiriez spatiu comercial 100mp, neamenajat sau spatiu depozitare pret negociabil, 500 EUR, , Constanþa, Neptun, Jupiter, Saturn, Mangalia - proprietar spatii comerciale bar-restaurant, autoservire, disco-club, magazin haine, incaltaminte, gogoserie, fast food, cat si alte activitati dorite de dvs. Plata chiriei se face in rate, EUR/mp, , , Fax: DN2, hala constructie noua, 1400mp, h 7, 5m, toate utilitatile, curte 1500mp; 3, 5E/mp, Grozãveºti proprietar, Metrou Grozavesti, Spatii birouri mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 EUR/mp, , Moºilor langa rondul Bucur Obor si magazinul Otter, 50mp are grup sanitar, intrare prin fata si prin spate, curent trifazic, EUR, Rahova Sos. Alexandriei nr 90 Bl. L 25 Spatiu de inchiriat 100 mp 15euro/mp +tva, Rahova suprafata 40mp, spatiu comercial stradal, utilitati, trafic, vad, Republica 23 August 200mp, spatiu productie, depozit, birouri etc. trifazic, ac, centrala, et. 1/1, particular, Roºu vis-a-vis Rândunica, stradal, clãdire parter+etaj, 1240mp, toate utilitãþile, curte betonatã, intrare TIR, pretabilã birouri, producþie, etc, EUR, Viilor, sector 5, inchiriez spatii pentru depozitare parter + etaj sau productie, Domenii, garaj parter bloc, 18mp, depozitare sau mica productie, 100 EUR/luna, Toporaºi închiriez camerã în vilã, cu toate dependinþele, mobilatã, Caut sa inchiriez camera cu chirie cu contract, ofer 800ron, sunt persoana varstnica, fara vicii, Caut spatiu magazin Bucuresti In zona cu vad comercial eventual asociere pt impartirea cheltuielilor cu magazin confectii etc exclus incaltaminte, Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, , Particular, 3 camere, nemobilat, etaj inferior, apropiere metrou, Dacia Logan noua, foarte urgent, 2011 aprilie, euro 5, alarma, inchidere centralizata, carlig tractare omologat, EUR, Opel Vectra C 2003 schimb cu auto neimatriculat mai ieftin; egal sau mai scump; pentru cele din urma pot oferi o diferenta de maxim 500e. In principiu m-ar interesa un Opel Corsa C, un Ford Fiesta, un VW Polo etc, minim din 2004, EUR, , Renault Kangoo pret negociabil, Martie 2012 Volkswagen Golf 4 an 2003, diesel, geamuri electrice, oglinzi electrice, ABS, computer bord, servo direcþie, CD-player, înmatriculatã, EUR, Remorci Schwarzmuller, pentru agregate minerale sau cereale, an fabricatie 2003, 2004, vand la pret convenabil, Rulota Roller R44, 4 persoane, aragaz, chiuveta, frigider, incalzire, Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, , Auto pentru dezmembrãri (româneºti ºi strãine), Dacia orice tip, Aro 243, 244, 10 ºi camionete Nova Super, Nova Solenza, Logan, orice model (avariate, fier vechi). Ofer facturã pentru radiere, transport gratuit, plata pe loc, Autoturisme de la proprietari pentru programul rabla, transport si radiere gratuit, 1050 lei, Cumpar masini pentru Remat. Transport si radiere gratuita lei, Masini pentru programul rabla, asigur transport si radiere gratuit. Ofer 1050 lei, Rable pentru Remat, ne ocupãm de transport, acte ºi radieri, oferim seriozitate, 900 RON, , Dacia Papuc 1,9 diesel, 2 locuri carosat, va rog sunati dupa ora 11, EUR, VW Golf V 1.6 benzina 102 CP an 2007, Km, inmatriculata, primul proprietar, carte de service, ABS, ASR, dublu clima, computer de bord, geamuri electrice, jante aliaj. Pret negociabil, 8.400, Anvelope vara Continental 205/60/r16/92h, 14000km, 2008, 800 ron/4 Buc. Sunati seara, Dacia Papuc 1.9 diesel, izoterma, vopsea originala, fara avarii, acte la zi, unic proprietar, EUR, Mitsubishi Lancer fabricat in 2006, Opel Corsa, fabricatie 1999, V benzina, consum 4%, Airbag-uri 4, aer conditionat, abs, esp, servo directie asistata, radiocasetofon original, cauciucurii noi de iarna, 2 chei cu chip. Toate consumabilele schimbate (antigel, baterie, ulei, filtre, bujii), totul original pe masina, fara retusuri, fara gram de rugina. Carte service originala Germania. Adusa recent. Un singur proprietar, acte, fiscal la zi. Taxe si impozite mici. Masina super intretinuta. Negociabil, EUR, Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând , , Aragaz, frigider, congelator, masina spalat, lada frigorifica, vitrina frigorifica verticala, functionare buna , , Achiziþionez monitoare lcd, computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend , ,

13 19 Martie 2012 matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13 Anal, anal, anal, daca doresti sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, 150 RON/ora, ADOR ANALUL! REALA 100 % SI FOARTE RECENTA. CONVINGE-TE! SENZUALITATEA SI RAFINAMENTUL PE CARE IL PENTRU A TE FACE SA TE SIMTI INCREDIBIL DE BINE MA FAC DEOSEBITA DE CELELALTE FETE: ANAL, NORMAL, ORAL, 150 RON/ORA, TEL: Cinci domnisoare cu forme care iti vor face trupul sa vibreze te asteapta intr-o locatie de vis unde toate fanteziile tale devin realitate. Te asteptam la noi sa te convingi cat de dulci putem fi, 100 RON/ora, , Clipe de extaz, domnisoara manierata, discreta si eleganta te invita intr-o locatie unica si ultracentrala pt clipe incendiare de amor sublim fara limite, 150 RON/ora, Ai nevoie de o femeie sexy si pasionala care sa te ghideze catre adevaratele placeri? Carismatica, hipnotica, intuitiva, creativa, exigenta, sexy, feminina. Sunt ceea ce cauti. Sunt aici pentru acei barbati care isi doresc ceva special si poate un pic iesit din tipare. Sunt versatila si am o latura dominanta a personalitatii pe care o arat acelora ce au nevoie sa fie disciplinati, ghidati sau controlati. Daca esti in cautarea unei femei dominante careia sa-i faca placere sa se joace cu mintea si corpul tau, daca vrei sa devii jucaria masajului erotic, animalul de companie sau poate chiar sclavul ei, daca simti nevoia de a fi disciplinat sau vrei pur si simplu sa servesti o adevarata Stapana, opreste-te aici, sunt ceea ce cauti. Suna-ma. Am suficienta imaginatie, destule jucarii si tinute speciale pe care le pot folosi in cadrul intalnirilor prv! Imaginatia si personalitatea meavetiaveasansasiplacerea de a le descoperi doar atunci cand ne vom intalni. Ne putem vedea numai la salonul de masaj erotic PriveluxFantasy situat in centrul orasului! Siguranta si confortul ne sunt responsabile! Poze reale! (Nu uitati sa ne trimiteti mesaje pe site. Va multumim), 50 EUR, Clipe de amor! daca doresti sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, sex total, 150 RON/ora, Dama superba foarte elevata, stilata, plina de eleganta ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, rog seriozitate, poze reale, 100 RON/ora, Militari 60 finalizarea. Ofer clipe intime domnilor generoºi, discreþie, , Qlady erotic massage New - Now - Nonstop! 7 noi fete cu forme foarte apetisante ni s-au alaturat. Descoperiti-le si veti avea parte de bonusuri explozive. Bd Unirii-Zepter, vila, minibar, 100 RON/ora, yahoo.com, , Cuplu, asteptam domni generosi an compania noastra oferim placeri intime rugam seriozitate, Tanara provocatoare! daca iti place ceea ce vezi si vrei sa cunosti o tipa draguta, pasionala si fara prejudecati atunci contacteaza-ma; sex total, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Provocatoare te vreau langa mine, iti ofer clipe de neuitat, te pot iubi nebuneste, pret 50 ron o finalizare sau 80 ron ora, , Blondã, super sexy, tandra, pasionala, vino alaturi de mine pentru o partida de amor total, anal, normal, oraldeep, 200 RON, Bruneta cu sani mari tanara cu forme vin la tine, sexy, astept sa ma suni, sa vin la tine, sa petrecem clipe de neuitat, suna-ma si nu vei regreta, pupic, suna-ma cu incredere, sa petrecem o ora de fantezii si extra, 150 RON/ora, Bruneta senzuala. Iti doresti alaturi de tine o bruneta care iubeste sexul oral, normal si anal, sarut frantuzesc, sex oral neprotejat cu finalizare orala, toate aceste servicii te asteapta, disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Doamnã drãguþã, foarte elevata, stilata, plina de eleganta ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, rog seriozitate, 100 RON/ora, ADORABILE! SUNTEM AICI NUMAI PENTRU TINE! CU NOI VEI FI CU ADEVARAT RELAXAT, NU EZITA SA NE CONTACTEZI. 2 FETE DEOSEBIT DE RAFINATE SI STILATE. NORMAL, ANAL SI ORAL CU FINALIZARE, 150 RON/ORA, Noua nouþã acum 10 minute venita, poze executate de 5 minute, vino sa fii printre primii ce gusta din fructul interzis (in noaptea asta deschisa) zona Calea Mosilor, program non stop, 150 RON/ora, , Doamna matura, te astept la locatia mea, unde putem indeplini impreuna cele mai ascunse vise si fantezii pe care le ai, iti ofer sex: normal, oral, anal, seriozitate si discretie maxima, poze reale, 90 RON/ora, Anal, anal, anal, Reala si foarte naturala. Convinge-te. Senzualitatea, rafinamentul si pasiunea pe care o pun, pentru a te face sa te simti incredibil de bine ma fac deosebita de celelalte fete, 150 RON/ora, Arhitect caut sotie (intelectuala) ani, kg, Domn dragut, sentimental, responsabil, 59-1, 85-80, doresc cunoºtinþã cu doamna 50 ani, draguta, singura, fara obligatii, pentru prietenie/casatorie. Rog sms de prezentare, Provincial varsta 50 ani fara obligatii, caut persoana varsta apropiata pentru prietenie in vederea casatoriei, Relatie Discreta casatorit/33, ofer relaxare unei doamne fara prejudecati si fara pretentii materiale. Discretia si igiena sunt obligatorii. Cunnilingus, annilingus si uro (activ si pasiv) in functie de dorinte. Zona Calarasi, Giurgiu, Ialomita. SMS, Tanar 34 caut doamna sau domnisoara care doreste masaj cunniligus pâna la orgasm si alte fantezii erotice care ti le doresti gratis, rog seriozitate,

14 pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri / afaceri firme 19 Martie 2012 Vand masini cusut industriale triploc uberdec, Ciobãnesc Corb, 6 sãptãmâni, sãnãtoºi, viguroºi, masculi ºi femele, fãrã pedigree, negociabil, 100 EUR, Targul de animale de companie si pasari exotice va fi deschis in fiecare duminica in rondul de la Baba Novac. Vrei sa cumperi, sa vinzi sau sa vizitezi? Te asteptam! Input Out Technologies SRL, CUI , J40/20049/2006 str. Nucului 16, sect. 3, pierdut certificat unic de inregistrare a societatii sus mentionate, declar nul, Pierdut legitimatie student Academia de Politie Gogonea Bogdan. O declar nula, Pierdut acte societate, CUI, stampila, PROXIMUS SERVICII SRL, RO , J40/4334/2002. Le declaram nule, Claudia, cea mai puternica pot sa rezolv orice problema pe care alta persoana nu a putut, , Olimpia va rezolva cele mai grele cazuri. Apelati cu incredere, , Lichidatorul Judiciar al SC Integral 2002 Trading SRL (in faliment), A.H. & CO Expert Insolvent SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica deschisa a stocului de marfa constand in: ghivece de flori, seminte de lucerna, flori, legume, iarba, articole de imbracamintelenjerie intima, ciorapi, caciula, fulare, pijamale, pantaloni, rochite, dresuri. Accesorii-inele, cercei, margele, elastic pentru par, bratari, curele, agrafe, coronite, unghii false, bentite, s.a, martisoare, carti copii, vederi, felicitari, ambaleje pentru flori si pentru cadouri, cosmetice - sampoane, rujuri, farduri, creme, oja, deodorant, sapunuri, vopsea de par, tus pentru ochi, rimeluri, uleiuri aromate, proprietatea SC Integral 2002 Trading SRL (in faliment). Pretul de pornire al licitatiei este prevazut in anexa la caietul de sarcini. Licitatiasevaorganizain conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei, anexa acaietului de sarcini. licitatorii vor fi obligati sa faca dovada platii garantiei reprezentant 10% din pretul de pornire. Licitatia va avea loc saptamanal, in fiecare zi de miercuri orele 15 incepand cu data de , pana la vanzarea bunurilor se va tine la sediu; Lichidatorului din Bucuresti str Mariuca nr. 4, bl. 121, sc1, ap. 42, et. 6, sect 4. Caietul de sarcini se poate cumpara de la lichidator pret 50 lei, , Anticariat, cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, , Comercializam aparate de muls pentru vaci, oi si capre, cu preturi incepand de la 1900 RON pentru 1 post vaci, 2150 ROn pentru 2 posturi vaci, 2450 RON pentru 2 posturi oi/capre, 2850 RON pentru 4 posturi oi/capre.asiguram transport pana la client fara extra cost. Pentru comenzi si detalii sunati, , Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, , Super afacere in domeniul funerar! Vand societate cu profil constructii funerare, cu spatiul si vad format in zona Berceni (la Cimitir), EUR, Vând rafturi ºi toneþi din geam cu ramã de cornier pentru magazin, Vand cavou 2 cripte cimitirul Domnesti Ghencea II, pret negociabil, Vând utilaje ultramoderne, de spãlat covoare, automate, noi, EUR, Vand sufragerie Florentina unicat anunt standard pret euro, Vand vinuri de colectie. Pachet 2 vinuri colectie, podgoria Murfatlar, an recolta 1991: o sticla PINOT GRIS si o stica MERLOT. Optional se pot face pachete dintrun singur soi. Livrare la domiciliu in Bucuresti, 54 RON, Caut asociat pentru Restaurant deja functional in centrul Brasovului, capacitate totala Bar-Restaurant-Terasa 200 locuri, pentru mai multe detalii contactati-ma pe sau telefon, , Fax: Cedez afacere Fast food, ultracentral, Bulevardul Carol I, la intersectia cu Bursa de Valori, Piraeus Bank si Millenium center, langa statia de tramvai si troleibus, in functiune si complet utilata, EUR, Vând fermã de vaci complet echipatãºi utilatã cu animale, tractoare utilaje agricole, teren agricol ºi reþea proprie de 5 dozatoare de lapte în Bucureºti,

15 19 Martie 2012 meditaþii / construcþii / pagina 15 Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Matematica, orice zona, rezultate rapide garantat; profesor, sedinte individuale, eficienta maxima, Italiana, engleza, franceza, germana, meditatii si traduceri autorizate. Profesori licentiati cu experienta. Preturi avantajoase, Matematicã, V - XII, profesor, 45 ani, experienþã psihologicã, 12 ani meditaþii, nu iau banii degeaba fãrã rezultate, 20 RON/ora, Profesoarã, Limba Românã, V - XII, experienþã 10 ani meditaþii, 20 RON/ora, Acoperisuri din tablã lindab, zincatã dulgherie mansarde jgheaburi burlane reparaþii, Acoperiºuri reparaþii, executãm jgheaburi, burlane, învelitoare din tablã zincatã ºi lindab+ dulgherie, , Acoperisuri executam lucrari: tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolatii, sindrila bituminoasa, jgheaburi si burlane, revizii acoperisuri vechi, etc, 1 EUR, Acoperisuri, mansarde, dulgherie, tabla, finisaje, izolatii, tubulaturi, jgheaburi, pentru pensionari cu reducere, Amenajari 20 ani experienta: gresie/faianta, glet, lavabil, glafuri, arcade, scafe, tencuieli, zidarii, rigips, tapet, polistiren, decorativa, instalatii, , Amenajari interioare, glet, faianta, gresie, instalatii sanitare, tapet, parchet, zidarie; rog seriozitate, , Amenajari constructii: sape, tencueli, pavaje pavele, placari piatra, termosistem, marmaroc, caramida nevada, caramida aparenta, bratca, gratare, gresie, faianta, marmura, travertin, parchet laminat, clasic, zugraveli decorative, stucco, venetiano, hidroizolatii, etc. Lucrarile din imagini sunt executate 100% de noi. Se ofera proba de lucru, 20 RON, Amenajari interioare, particular execut: zugraveli, montaj rigips, placari cu polistiren, glet, scafe, arcade, montaj parchet, la preturi accesibile si calitate maxima, Amenajãri, zugrãveli, gleturi, glafuri, faianþã, vinarom, ºape, vopsitorii, rigips, izolaþii, tencuieli ºi in provincie. Marian, Balustrade din inox cel mai bun raport calitate-pret de pe piata. Pentru peste 10 m/l oferim discount de pana la 30%. Inox Italia, calitate si seriozitate, 60 EUR, yahoo.com, Branºament apã, canalizare, recepþie+contract Apa Nova, racorduri interioare, înlocuiri branºamente, reparaþii, , Cadastru/Intabulare In luna martie, onorariul cadastrelor de apartament din Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol, 300 RON, , Executãm învelitori toate tipurile, tablã, aticuri, toate accesoriile, acoperiºuri, reparaþii, materiale, preþuri mici, , Electrician autorizat ANRE execut instalatii electrice case, vile, apartamente, tablouri electrice, spatii comerciale,

16 Execut dulgherie, mansardãri, reparaþii lindab, tablã zincatã, placãri polistiren, garduri fier forjat, vopsitorii, alte reparaþii, Instalator autorizat execut instalatii gaze, electrovalve termice, sanitare, , Instalator autorizat, execut instalatii gaze, electrovalve termice, sanitare, , Profesionist finisãri interioare, instalaþii sanitare, electrice, seriozitate maximã, Zugraveli vopsitorii, glet, faianþã, gresie, instalaþii electrice sanitare, preturi rezonabile, , Zugravi nebãutori! executãm urgent orice fel de zugrãveli, glafuri, parchet cu prioritate ºi la pensionari, , Zugravi nebautori! Executam urgent ori ce fel de zugraveli, glafuri, parchet cu prioritate si la pensionari, , Zugravi rigipsari, executam Zugraveli, Gresie, Faianta, Parchet, Rgips, Tavane casetate, Tencuieli, Sapa de egalizare, Instalatii electrice, Instalatii sanitare. etc, Contabil expert. Servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit, 100 RON, , Transport marfa, materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Diponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, , Transport in Bucuresti si provincie 3, 5tone 19mc, Administrator autorizat ofer administratie pentru asociatii de proprietari, asigur contabilitate si asistenta juridica, Anti-rozatoare, vindem aparate cu ultrasunete impotriva tuturor daunatorilor soareci, sobolani, gandaci, caini insecte, cartite. Deoarece suntem importatori pretul este cel mai mic! , Doamnã vãduvã 75ani, doresc sã gãsesc o familie serioasã, poate chiar persoanã singurã, cu situaþie materialã bunã, pentru mã a îngriji, lãsându-le moºtenirea mea. Sunaþi între 8-20, multã seriozitate, Expertize asociaþii proprietari, Persoanã Fizicã, Informam publicul asupra propunerii ce urmeaza a fi aprobata de Primaria sector 6 Bucuresti in cadrul Consiliului de Urbanism si Amenajare a Teritoriului sub denumirea de Documente faza P.U.B in strada Atmosferei nr. 4 sector 6 Bucuresti, in scopul construirii imobil P+1E, cu functiunea de locuinta. Contact: Arh. Dragos Ristea, Proiectant, , Mecanic masini de cusut, repar orice tip de masina de cusut, Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, , Fax: SC administrare imobile Bucuresti - firma administreaza imobile/asociatii de proprietari; Administrare, Contabilitate si Cenzorat la preturi fara concurenta, Tapiter execut lucrari la domiciliu clientului convenabil, Martie 2012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare/miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct

Részletesebben

VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA Acoperisuri cu Tigla Metalica, tip Lindab, zincata, membrane bituminoase, sarpante, mansarde, si orice modificari la acoperisuri vechi, reparatii pentru orice tip de acoperis, 0722825270 Domenii, Str.

Részletesebben

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 ALUNIªULUI SECTOR 4 PROPRIETAR, APARTAMENT LUX 4 CAM FACUT CU 3, LOC PARCARE, BOXA, CURTE 280MP, SE VINDE COMPLET UTILAT SI FINISAT LUX (MOBEXPERT). ZONA DOAR DE VILE, 163.000, VALIENACHE01@YAHOO.COM,

Részletesebben

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 CROITOREASA (MAESTRA), PRICEPUTA ROCHII FEMEI, ATELIER MARIA MARINESCU, PRO- GRAM LUNI/VINERI 6/8 ORE/ZI, SERIOZITATE, 1.200 RON/LUNA, MARIA.COLIN@LIVE.COM TEL: 0728300800 Dj nunta, Servicii - Organizari

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 ALUNIªULUI SECTOR 4 PROPRIETAR, APARTAMENT LUX 4 CAM FACUT CU 3, LOC PARCARE, BOXA, CURTE 280MP, SE VINDE COMPLET UTILAT SI FINISAT LUX (MOBEXPERT). ZONA DOAR DE VILE, 163.000, VALIENACHE01@YAHOO.COM,

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie,

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, 0212244658, 0729005137 Berceni, Centrul de Sanatate

Részletesebben

Berceni, Centrul de Sanatate Soldanului, sector 4 inchiriaza cabinete medicale pentru diverse specialitati, Tel: 0756539125

Berceni, Centrul de Sanatate Soldanului, sector 4 inchiriaza cabinete medicale pentru diverse specialitati, Tel: 0756539125 Berceni, Centrul de Sanatate Soldanului, sector 4 inchiriaza cabinete medicale pentru diverse specialitati, Tel: 0756539125 CLINCENI, SOS. CENTURA, FIRMA VINDE TEREN 15.000 MP, DESCHIDERE LA STRADA 75M,

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Anunt in Exclusivitate: NAARGHITA The Indian Kingsong..." (inregistrata OSIM), 73 ani, supravietuitoare - nerasplatita / neasigurata de statul-beneficiar (integral) al carierei pe cont-propriu; sfioasa

Részletesebben

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 Brâncoveanu metrou, particular, vand apartament 2 camere, bloc nou 2012, et. 1 sau 2 / 3, suprafata 75mpc, centrala, contorizare, toate finisajele incluse, posibilitate parcare si boxa depozitare, 5 min

Részletesebben

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 1. Solicitare de ajutor umanitar/socio-profesional (Anunþ de Micã Publicitate, în exclusivitate): 2. NAARGHITA The Indian Kingsong... (înregistratã OSIM), 73 ani, singurã, îndureratã dupa tragediile pierderii

Részletesebben

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000-3000 Euro, www. bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000-3000 Euro, www. bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct

Részletesebben

Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tel: 0732639979

Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tel: 0732639979 Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie,

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Agent Vanzari, o munca ideala si usoara, nu necesita mult timp si nici o mare investitie financiara, profitul este garantat, se vorbeste despre vanzarea de parfumuri de marci renumite si este perfect legal;

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, 0212244658, 0729005137 Anunt in Exclusivitate: NAARGHITA

Részletesebben

VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA 1. Solicitare de ajutor umanitar / socio - profesional (Anunt de Mica Publicitate, în exclusivitate): 2. NAARGHITA ''The Indian Kingsong...'' (înregistrata OSIM), 73 ani, singura, îndurerata dupa tragediile

Részletesebben

Personal curatenie. Firma specializata in servicii de. comerciale, salariu net 700-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137

Personal curatenie. Firma specializata in servicii de. comerciale, salariu net 700-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 Acoperisuri cu Tigla Metalica, tip Lindab, zincata, membrane bituminoase, sarpante, mansarde, si orice modificari la acoperisuri vechi, reparatii pentru orice tip de acoperis, 0722825270 Bucãtar. Pensiune

Részletesebben

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000-3000 Euro, www. bestofvideochatro, Tel: 0786238785

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000-3000 Euro, www. bestofvideochatro, Tel: 0786238785 Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie,

Részletesebben

Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager.

Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Berceni, Centrul de Sanatate Soldanului, sector 4 inchiriaza cabinete medicale pentru diverse specialitati, 0756539125 CLINCENI, SOS. CENTURA, FIRMA VINDE TEREN 15.000 MP, DESCHIDERE LA STRADA 75M, CURENT

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie,

Részletesebben

Operator Call Center. Outbound international call center. (20-28 of age), fluent in english, neutral accent,

Operator Call Center. Outbound international call center. (20-28 of age), fluent in english, neutral accent, Brâncoveanu metrou, particular, vand apartament 2 camere, bloc nou 2012, et. 1 sau 2 / 3, suprafata 75mpc, centrala, contorizare, toate finisajele incluse, posibilitate parcare si boxa depozitare, 5 min

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Targul de animale de companie si pasari exotice al crescatorilor de elita (A Ch Romania), va invita in Sam Expo (langa Europa), in fiecare duminica 7-14, Anunt in Exclusivitate: NAARGHITA The Indian Kingsong..."

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Anunt in Exclusivitate: NAARGHITA The Indian Kingsong..." (inregistrata OSIM), 73 ani, supravietuitoare - nerasplatita / neasigurata de statul - beneficiar (integral) al carierei pe cont-propriu; sfioasa

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000-3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Berceni, Centrul de Sanatate Soldanului, sector 4 inchiriaza cabinete medicale pentru diverse specialitati, Tel: 0756539125 Brâncoveanu metrou, particular, vand apartament 2 camere, bloc nou 2012, et.

Részletesebben

Personal. Companie. Personal. Companie. internationala angajeaza personal

Personal. Companie. Personal. Companie. internationala angajeaza personal Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare/miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct

Részletesebben

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit E, CM, cazare, Tel: ,

Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit E, CM, cazare,  Tel: , Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare/miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus PENSIUNI VENDÉGHÁZAK Săvădisla Tordaszentlászló 110 Pensiunea Mysterious Spa Mysterious Spa panzió 112 Pensiunea şi restaurantul Copfos csárda Copfos csárda 113 Tamás Bistro Tamás Bisztró 115 Pensiunea

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou. Forrás - Sursă PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE Település / Localitate: Homoródújfalu/Satu Nou Tömb, utca / stradă, bl.morf: felszeg porta házszám / nr. gospodărie: 53 Kód / Cod Lapszám/nr.pagină

Részletesebben

REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE

REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE actualizat în 31.07.2012 Denumire produs Nr. crt. 1 SYNTEX UNIDUR 52mm 2 SYNTEX UNIDUR 75mm 3 SYNTEX 2F 25mm 4 SYNTEX 3F 52mm 5 SYNTEX 3F 75mm 6 SYNTEX 3F 110mm 7 CENTRIMAX ABC 40 Pulbere chimică uscată

Részletesebben

Piata Universitatii Underground Parking University-Bucharest Project June-August 2011 Daniel BUZILA, MATEIDESZ Gábor

Piata Universitatii Underground Parking University-Bucharest Project June-August 2011 Daniel BUZILA, MATEIDESZ Gábor Piata Universitatii Underground Parking University-Bucharest Project June-August 2011 Daniel BUZILA, MATEIDESZ Gábor HBM SBR / SZIE 2011.11.28. Pozitie santier Localizare pe harta Locatia cu amplasamentul

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

Fondat în Evaluãri judiciare ºi extrajudiciare

Fondat în Evaluãri judiciare ºi extrajudiciare MARGHITA magazin Fondat în 1996 Pe Internet la www.marghita-magazin.ro Se distribuie GRATUIT! Publicaþie sãptãmânalã de informaþii Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Editor: Tipografia Autograf

Részletesebben

Érettségizetteknek - titkárnı

Érettségizetteknek - titkárnı Érettségizetteknek - titkárnı Állás azonosító: 2671016 Informatikai ismeret: titkárnı 1 év felett 2 évig gimnázium IT alapismeretek 90 000 100 000 További információt nyújtó szervezeti egység: neve: Állásajánlatért

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

következő információkkal:

következő információkkal: Íme, hogyan tudja DÍJMENTESEN kifizetni a szolgáltatók által kibocsátott számláit 1 a BTUltra segítségével, díj felszámítása nélkül, a Fizetésrészletei mezőket kitöltve a következő információkkal: 1 1

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Számítógépes rendszerkarbantartó (számítógép szerelő és karbantartó)

Számítógépes rendszerkarbantartó (számítógép szerelő és karbantartó) Számítógépes rendszerkarbantartó (számítógép szerelő és karbantartó) 3142 09 Érvényes: 2011.11.28-2012.01.26 Azonosítók: XX003P82-2793391 (1705) AT-INFO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

MARGHITA. Se distribuie GRATUIT!

MARGHITA. Se distribuie GRATUIT! MARGHITA magazin Fondat în 1996 Pe Internet la www.marghita-magazin.ro Se distribuie GRATUIT! Publicaþie sãptãmânalã de informaþii Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Editor: Tipografia Autograf

Részletesebben

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești 1/9 1. Általános adatok / Date generale Keltezés / Data nov. 2011 Adatgyűjtő neve/nume responsabil András Alpár, Lőrincz Barna Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare

Részletesebben

Almera. Konyhai és fürdőszobai csaptelepek. Armături pentru bucătărie s i baie.

Almera. Konyhai és fürdőszobai csaptelepek. Armături pentru bucătărie s i baie. Almera Konyhai és fürdőszobai csaptelepek. Armături pentru bucătărie s i baie. Almera fürdőszobai csaptelepek Csillogó külső igazi belső értékekkel. Tiszta, dinamikus és lenyűgöző formavilágával, egyszerű

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

Vásárszövetséget alapítottak

Vásárszövetséget alapítottak BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 06. FEBRUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Vásárszövetséget alapítottak Ajándékok a váradi óvodásoknak A nagyváradi Szent László óvoda 8

Részletesebben

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra)

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Állás azonosító: 2685766 Egyéb elvárt jártasság, készség, ismeret:

Részletesebben

CABINETUL PREŞEDINTELUI

CABINETUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 87 din 09.02.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

műszaki üzletkötő (műszaki-, értékesítési tevékenység)

műszaki üzletkötő (műszaki-, értékesítési tevékenység) műszaki üzletkötő (műszaki-, értékesítési tevékenység) Érvényes: 2011.09.23-2011.11.21 Azonosítók: XX00292H - 2765634 (1705) Praktika Tűzvédelmi Kft. 7100 Szekszárd Csonka utca 10 Állásegyeztetés helye:

Részletesebben

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Dr. Kerekes Kinga egyetemi docens abeș- olyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar

Részletesebben

Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító)

Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító) Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító) Érvényes: 2013.09.25-2013.11.23 Azonosítók: QE001340-3117562 (1705) FARMFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd Palánk út 18. Állásegyeztetés

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító)

Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító) Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító) Érvényes: 2013.09.25-2013.11.23 Azonosítók: QE001340-3117562 (1705) 2242 03 FARMFORG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 7100 Szekszárd Palánk út 18.

Részletesebben

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30935096.aspx External tender id 145488-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Fejlesztési mérnök, gépgyártás (gyártástámogató mérnök)

Fejlesztési mérnök, gépgyártás (gyártástámogató mérnök) Fejlesztési mérnök, gépgyártás (gyártástámogató mérnök) Érvényes: 2012.07.18-2012.09.15 Azonosítók: QE001429-2900653 (1705) PRETTL-HUNGÁRIA KFT. 7100 Szekszárd Korsófölde utca 2. Állásegyeztetés helye:

Részletesebben

Egyéb magasan képzett ügyintéző (tanulási tanácsadó)

Egyéb magasan képzett ügyintéző (tanulási tanácsadó) Egyéb magasan képzett ügyintéző (tanulási tanácsadó) Érvényes: 2013.11.29-2014.01.27 Azonosítók: WW501196-3157155 (1705) Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért 7100 Szekszárd Béla tér 6 Állásegyeztetés

Részletesebben

Erdészeti technikus (erdészeti ügyintéző)

Erdészeti technikus (erdészeti ügyintéző) Erdészeti technikus (erdészeti ügyintéző) Érvényes: 2012.01.16-2012.03.15 Azonosítók: XX002DCJ - 2807137 (1705) VI-TE Kft. 7140 Bátaszék ------------------ telep ---- Állásegyeztetés helye: Kirendeltségen:

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Hol találom a űrlapot? Unde pot găsi un formular pentru? Űrlap holléte felőli érdeklődés Mikor állították ki a [dokumentumot]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Hol állították

Részletesebben

Termék prospektus VERDER

Termék prospektus VERDER VERDER Termék prospektus Perisztaltikus szivattyúk Levegő működtetésű membránszivattyúk (AODD) Forgódugattyús és piskótaszivattyúk Mágneskuplungos centrifugálszivattyúk Fogaskerék szivattyúk Elektromágneses

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázó szervezet neve: Program megnevezése: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR Iktatási szám (nem kitöltendő): Kitöltés módja: számítógéppel. I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 1.

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM Construction work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/35194903.aspx External tender id 292512-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37866467.aspx Ekstern anbuds ID 284470-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök LICEUL TEORETIC SALAMON ERNŐ 535500 Gheorgheni, Bul. Lacu Roşu 3-5, Jud.Harghita Tel.Fax.: 0266-364757 Web: www.salamon.ro, E-mail: salamonerno@yahoo.com Nr.înreg.: 133./ 01.03.2012. Calendarul activităţii/

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 2013. augusztus 12. II. évfolyam 14. szám Kedves Ügyfelünk! Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Az Önök véleménye továbbra is fontos számunkra, így ha bármilyen észrevételük, kérdésük, javaslatuk

Részletesebben

Systems support services

Systems support services Systems support services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38398551.aspx Ekstern anbuds ID 230697-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Enterprise Vision Day

Enterprise Vision Day Dr. Strublik Sándor Kereskedelmi igazgató sandor.strublik@arrowecs.hu 2014.06.18. Fontos információ Parkolás A várba történő behajtáskor kapott parkoló kártyát tartsa magánál! A rendezvény után ezt a parkoló

Részletesebben

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM Cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36110285.aspx External tender id 201821-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Kézi présszerszámok Clesti mecanici

Kézi présszerszámok Clesti mecanici Kézi présszerszámok Clesti mecanici Standard présszerszámok Clesti standard Présszerszám érvéghüvelyekhez Clesti pentru terminali electrici Keresztmetszet Sectiune nominala mm 2 Tip BM 536 0,25 6 mm 2

Részletesebben

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM Bus repair services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41775651.aspx External tender id 316713-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Aktuális, hirdethető állásajánlatok a támogatásos és a külföldis állások nélkül

Aktuális, hirdethető állásajánlatok a támogatásos és a külföldis állások nélkül Szekszárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Állás azonosító 3164531 3171960 3170397 3170253 3160036 3163958 3171818 3170308 3159998 3173171 3171126 Aktuális, hirdethető állásajánlatok a támogatásos

Részletesebben

Mobile-telephone services

Mobile-telephone services Mobile-telephone services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40188421.aspx External tender id 17462-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Materiale de construcþii ºi de finisaje din SORTIMENTAÞIA DE BAZÃ - APICOM! Építkezési és belsõépítészeti anyagok az APICOM ALAP-SZORTIMENTÁCIÓJÁBÓL!

Materiale de construcþii ºi de finisaje din SORTIMENTAÞIA DE BAZÃ - APICOM! Építkezési és belsõépítészeti anyagok az APICOM ALAP-SZORTIMENTÁCIÓJÁBÓL! Materiale de construcþii / Építõanyagok www.apicom.ro Oferta valabilã în perioada 15.09.009-15.11.009 / Ajánlatunk érvényes 009.09.15-009.11.15-között. Nr. 1/009 Szám. Materiale de construcþii ºi de finisaje

Részletesebben

Feladatok: a beérkező áruk gépkocsiról lepakolása, a raktáron belüli elhelyezése, áruk összekészítése, csomagolás, vevőnek árukiadás.

Feladatok: a beérkező áruk gépkocsiról lepakolása, a raktáron belüli elhelyezése, áruk összekészítése, csomagolás, vevőnek árukiadás. Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály 2016. január 27. V. évfolyam 1. szám Kedves Ügyfelünk! Az Önök véleménye továbbra is fontos számunkra, így ha bármilyen észrevételük, kérdésük,

Részletesebben

HR Service. Fields of business: recruitment, executive selection, workforce hiring, outplacement, call centre recruitment

HR Service. Fields of business: recruitment, executive selection, workforce hiring, outplacement, call centre recruitment 1. oldal, összesen: 6 HR Service Adecco Kft. (Ltd.) 1068 Budapest, Benczúr u. 47. Tel: (+ 36 1) 479-5350 Fax: (+ 36 1) 479-5359 www.adecco.hu adecco@adecco.hu Zsuzsa Gárdus, Managing Director Fields of

Részletesebben

Canteen and catering services

Canteen and catering services Canteen and catering services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41510967.aspx Ekstern anbuds ID 19247-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Feladatok: a beérkező rendelések kezelése informatikai felületen, telefonon. Számlázás, kapcsolattartás partnerekkel.

Feladatok: a beérkező rendelések kezelése informatikai felületen, telefonon. Számlázás, kapcsolattartás partnerekkel. 2017. április 06. VI. évfolyam 3. szám Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Kedves Ügyfelünk! Az Önök véleménye továbbra is fontos számunkra, így ha bármilyen észrevételük, kérdésük,

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Software support services

Software support services Software support services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35178078.aspx Ekstern anbuds ID 254067-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Construction work for school buildings

Construction work for school buildings Construction work for school buildings Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40955117.aspx External tender id 230087-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07 Sewerage work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/31238270.aspx External tender id 296776-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Fondat în Anunþurile pentru ziar se depun la Tipografia Autograf, str. Arany János 87 (de la sensul giratoriu 50 m spre Sãcueni)

Fondat în Anunþurile pentru ziar se depun la Tipografia Autograf, str. Arany János 87 (de la sensul giratoriu 50 m spre Sãcueni) MARGHITA magazin Fondat în 1996 Pe Internet la www.marghita-magazin.ro Se distribuie GRATUIT! Publicaþie sãptãmânalã de informaþii Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Editor: Tipografia Autograf

Részletesebben

Building-cleaning services

Building-cleaning services Building-cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34436554.aspx External tender id 201900-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben