Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit E, CM, cazare; Tel: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243"

Átírás

1 Brâncoveanu metrou, particular, vand apartament 2 camere, bloc nou 2012, et. 1 sau 2 / 3, suprafata 75mpc, centrala, contorizare, toate finisajele incluse, posibilitate parcare si boxa depozitare, 5 min parc Tineretului, , Dj nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! FEMEIE DE SERVICIU ANGAJAM IN OTOPENI. DESFASOARA ACTIVITATI DE CURATENIE IN CADRUL FIRMEI, RO, TEL: FERENTARI, BACIULUI, VAND APARTAMENT 3 CAMERE, CONF 2, ET. 3/10, 60 MP, CONTORIZAT GAZE SI APA, NEIMBUNATATIT, BLOC FARA PROBLEME, CADSTRU, INTABULARE. SAU SCHIMB CU GARSONIERA MILITARI + DIFERENTA, EUR, TEL: Operator Call Center. Outbound international call center hiring young enthusiastic individuals (20-28 of age), fluent in english, neutral accent, good communication skills, capable of working in team. We offer attractive salary, bonuses and training on the job, Personal curatenie - Firmã curãþenie angajeazã, 550 lei+bonuri; ºefi specializaþi - salariu atractiv, Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit E, CM, cazare, , Videochat Bonus 300$, Enjoy2chat studio angajeaza fete cu/ fara experienta, minim 18 ani, engleza mediu, oferim: bonus angajare 300$, comision pana la 70%+ bonusuri zilnice, vila, conditii de lux, zona centrala Tineretului, EUR, , Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit E, CM, cazare; , VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, E/ LUNA, WWW. ANGAJAREVIDEOCHAT.RO, TEL: , VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNA- TIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV BUSINESS, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL STANDARD REWARDS PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! USD/LUNA, TEL: ,

2 pagina 2 / oferte de muncã România 23 Aprilie 2012 Administrator. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Agent paza angajam pentru sedii de firma si cartiere rezidentiale. Va rugam sa ne trimiteti CV cu poza la Agent cu experienta in vanzarea de produse alimentare pentru societate comerciala. trimiteti CV la , Agent Imobiliar cu sau fara experienta, conditii avantajoase comison progresiv, , Agent Intervenþie cu atestat, experienta auto B, Agent Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie calificati din Bucuresti, permis cat.b (minim 2 ani experienta), Agent ticketing miniprix-otopeni angajeazã. Cerinte: studii specialitate turism; acreditare IATA; minim 2 ani experienta in ticketing cunostinte foarte bune de limba engleza (cunoasterea mai multor limbi de circulatie internationala constituie un avantaj; orientare catre client; Beneficii: salariu motivant cu posibilitati de crestere in functie de performante; reduceri de pret la achizitionarea produselor MiniPrix; Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Agent Vanzari distribuitori pentru editura noua. Salariu de la 1200 ron + comision, Agent Vanzari, o munca ideala vanzare parfumuri de marca mai multe informati prin tel. sau , Agent Vanzari, angajez fete 18-22ani, oferim pregatire, cursuri de vanzari la locul de munca. CV la Agent Vanzari, (experienþã 3 ani în FMCG în piaþa din Bucureºti), ºofer livrator permis categoria B, C (experienþã piaþa Bucureºti cu atestat transport mãrfuri generale), însoþitor ºofer, facturist. Angajeazã SC Trust Orizont SA, CV-urile se trimit la, Fax: Agenþi cu permis conducere ºi curs calificare, domiciliaþi în Bucureºti, angajeazã pentru Departamentul intervenþie Securit Force. Relaþii luni-vineri între , Agenti teren, reprezentanti vanzari casa de moda, salariu fix+comision, gmail.com, , Agenti Pazã atestati, varsta maxima 40 ani, din Bucuresti intre orele 9-12 de luni pana vineri, Agenþi de paza, urgent, salariul în funcþie de obiectiv între ron, , Agenþi Pazã calificati sau necalificati. AKA Group Security angajeaza pentru Bucuresti si zona Otopeni. Salariu atractiv, Agenþi Pazã Angajam agenti de paza fete si baieti cu si fara calificare de la 1000lei net, Agenþi Pazã. Agenþia de pazã S.A.D. SRL angajeazã agenþi pazã fete ºi bãieþi, preferabil zona Militari, Drumul Taberei, Crângaºi. Tel , , , Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv , , Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, salariu net lei, Agenþi securitate pentru obiective în zona Otopeni angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, ,

3 23 Aprilie 2012 AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (243) Sindicatul Românilor din Strãinãtate în dialog cu românii de pretutindeni Asigurarea de boalã (partea a -III-a). Doamna Livia R. din Bucureºti, ne solicitã detalii despre asigurarea în caz de boalã a lucrãtorilor independenþi ºi a membrilor familiilor acestora, care-i ajutã în derularea afacerii respective. Concret, pe corespondenta noastrã o intereseazã daca are dreptul la concediu medical. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În afara asiguraþilor ºi beneficiarilor, sau persoanelor îndreptãþite în conformitate cu legislaþia maghiarã, beneficierea gratuitã de servicii de sãnãtate în Ungaria este posibilã numai în contextul reglementãrilor acordurilor internaþionale. - Persoanele care nu sunt clasificate pot beneficia de aceste servicii numai cu obligaþia de a plãti. Deºi prevederile urgente sunt clasificate ca fiind gratuite, în practicã, aceste prevederi acoperã doar cazurile privind îngrijirea de urgenþã cu ambulanþa. Plata pentru îmbolnãvire poate fi acordatã reclamanþilor asiguraþi, care au sau au avut relatii de asigurare ºi care, ca urmare a îmbolnãvirii, au fost clasificaþi de cãtre medicii relevanþi drept incapabili de a câºtiga ºi au fost de asemenea obligaþi sã plãteascã 3% reprezentând contribuþiile de asigurãri de sãnãtate. Pentru primele 15 zile lucrãtoare de incapacitate de a câºtiga, va fi acordat concediu medical ºi nu plata pentru îmbolnãvire. Lucrãtorii independenþi, întreprinzãtorii, membrii de familie care-i asistã, sau membrii întreprinderilor asociate (cu excepþia cazului în care acestea activeazã în cadrul ocupãrii forþei de muncã), persoanele sau ucenicii care desfãºoarã activitãþi atribuite, ºi persoanele ajunse în incapacitate de a câºtiga dupã terminarea contractului lor, nu sunt îndreptãþite la concediu medical. Pentru asiguraþii cu drept la concediu medical, plata pentru îmbolnãvire se va stabili din ziua de dupã expirarea concediu medical. Plata pentru îmbolnãvire este datoratã pentru perioadele de incapacitate de câºtig certificatã, de la data expirãrii dreptului la concediu medical a solicitantului, pânã la maximum 1 an. Cu toate acestea, plata pentru îmbolnãvire este datoratã pentru numai 1 an dacã solicitantul a fost asigurat continuu cel puþin în anul precedent capacitãþii sale a câºtiga. Mai mulþi factori influenþeazã stabilirea cuantumului plãþii pentru îmbolnãvire. În primul rând venitul, care reprezintã baza plãþii pentru îmbolnãvire. Cuantumul, în funcþie de perioada de asigurare, va fi de 60% sau 70% din salariul mediu zilnic. - Asigurarea de maternitate. Indemnizaþia pentru sarcinã ºi naºtere se datoreazã oricui este asigurat pentru 180 de zile în termen de doi ani inaintea naºterii, ºi care naºte în timpul perioadei de asigurare, sau în termen de 42 de zile de la încetarea contractului de asigurare, sau care naºte dupã mai mult de 42 de zile de la încetarea perioadei de asigurare. Indemnizaþia pentru sarcinã ºi naºtere se datoreazã pentru perioada de concediu de maternitate, care, în baza Codului Muncii, este de 24 de sãptãmâni. Patru sãptãmâni dintr-o asemenea perioadã se încadreazã înainte de data prevãzutã a naºterii. Indemnizaþia pentru sarcinã ºi naºtere se ridicã la 70% din salariul mediu zilnic. - Asigurarea de invaliditate. Au dreptul la pensie de invaliditate persoanele asigurate care: ca urmare a unei deteriorãri de sãnãtate (deteriorare fizicã sau intelectualã) au pierdut cel puþin 67% din capacitatea de muncã ºi nici o îmbunãtãþire a acestei situaþii nu este anticipatã pentru 1 an; au dobândit invaliditatea la serviciu; de regulã nu lucreazã, sau al cãror salariu este substanþial mai mic decât salariul avut anterior dizabilitãþiii. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti. oferte de muncã România / info / pagina 3 Agenþi Securitate angajam urgent pentru sectoarele 1, 3, 5 si 6; , , Agenþi securitate domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Bãneasa, angajeazã firmã pazã Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Ajutor - Voluntari. Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna fara obligatii, pentru ingrijire, Ajutor Bucãtar eventual necalificat, pentru terasã Parcul Tineretului, Ajutor Bucãtar cu experienta, Ajutor Bucãtar (femeie) cu experienta, varsta maxima 45 ani - Fast food angajaza, program lucru 12 ore/zi 7 zile-7 zile liber; salariul 1000 lei/luna, Ajutor Bucãtar Fast Food, cu experienta, varsta maxima 45 ani, program lucru 7 zile/ 12 ore- 7 zile liber salariul 1000lei/ luna, Ajutor Bucãtar, fete la fast-food in Auchan Militari. Salariu 1100ron si mancare, program o zi (9-22) cu una libera, Ajutor Bucãtar, pizzar Casa Myt angajeazã, Drumul Taberei nr. 4. Condiþii: calificare, experienta minim 3 ani, Asistent Medicina. Cabinet Medicina de Familie, Bragadiru, Ilfov, angajez Asistent Medical, relatii la telefon intre orele 19:00-22:00, Asistenta radiologie angajam, Austria. Personal îngrijire bãtrâni la domiciliu recruteazã firmã austriaca. Se cer cunoºtinþe germanã ºi/sau italianã/englezã. Nu se percep comisioane. Detalii: , , Barmani, ospatarite pentru terasa Parcul Tineretului, , Bonã îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, , , Bonã lei, experienta, 8-10 ore, Pipera, Ghencea, Otopeni, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Bonã regim intern pentru Bucuresti, experienta cu copii 0-2ani, un avantaj pregatirea pedagogica, recomandari, 1-2 week-enduri libere/luna, salariu excelent, , Bonã lei, 8-10 ore, Mogosoaia, Peris, Buftea, Chitila, Brutar calificat pentru brutarie noua, Berceni-Luica ; , , Bucãtar si ospatarite - Bistro Restaurant angajeaza. CV la Bucãtar si ajutor bucatar Restaurant Il Cantuccio angajeaza, Bucãtar pentru pensiune la Fundata, judetul Brasov, Bucãtari cu experienta + calificare, si Lucrator in bucatarie. Restaurant central angajeaza, BUCÃTARI SI AJUTOR BUCATAR CU EXPERIENTA IN DOMENIU, PENTRU BUCATARIE CALDA SI RECE, CU SPECIFIC INTERNATIONAL - RESTAURANT IN ZONA UNIRII ANGAJEAZA, TEL: Bucãtari, ospatari-ospatarite pentru terasa, foarte seriosi, Casier/ã, Supermarket zona Gorjului angajeaza, Coafeza si Manichiurista pedichiurista-unghii false. Salon Dr.Taberei, vad, angajeaza. Experienta min 2ani, Coafezã, bd. Timiºoara, vis a vis Plazza România, angajeazã salon coafura, , Confecþioner/a la masina de cusut simpla si triploc, cu experienta. Fabrica de confectii angajam, Croitor, om la masa de croit cu experienta in incadrare si bazic. Fabica de confectii angajeaza. Salariu atractiv, Croitor/easã cu experienta pentru produs cap-coada, constructie, tipar, croit, cusut, conditii bune, program 8 ore/zi, CM, RON, Croitor/easã. Angajez, pe perioadã nedeterminanatã, croitoreasã cu sau farã experienþã, , Curieri pedestri, Total Post Services angajeaza in Ilfov, ,

4 pagina 4 / oferte de muncã România 23 Aprilie 2012 Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200 lei, bonusuri in functie de realizari, Distribuitor pliante. Firma publicitate cauta colaboratori distributie pliante la cutiile postale/ stradal, , Electronist reparaþii electronice ºi electronist reparaþii GSM, Faiantari, zugravi si rigipsari. Firma din Bucuresti angajeaza, pentru detalii sunati, Femeie de Serviciu angajez pentru local din centrul istoric, Femeie de Serviciu. SC Fildas Trading SRL angajeaza pentru depozitul din sos. Chitilei, sector 1. Pentru detalii la telefon sau cv la fax, , Fax: Frizer angajãm zona Dr. Taberei. Salariu la procent , , Îngrijitoare in Zona Titan - angajez pentru ingrijire femeie bolnava in varsta de 60 ani, Îngrijitoare. Gradinita particulara angajeaza, sector 4. Experienta constituie un avantaj Detalii la telefon, Îngrijitor cai zona Titu (Dâmboviþa), de preferat familie. Ofer cazare, masã + salariu, Instalatori aer conditionat cu carnet auto B, angajeaza Almira Proconsult, , Instructor aerobic, instructori spinning, receptionera - Sala de sport angajeaza, Lucrator comercial. Angajam lucrator comercial cu experienta in domeniu si studii finalizate. Zona Doamna Ghica - Colentina, yahoo.com, Lucrãtori sticlã cu experienþã tãiere, închidere, sigilare. Fabricã sticlã termopan angajeazã, Globus Euroglass, sector 5, CV pe Manichiuristã cu experienþã inclusiv gel, pentru salon zona Tineretului, Manichiuristã cu experienþã pentru salon zona Iuliu Maniu-Militari, Manichiurista- Pedichiurista tehnician unghii false / Elev coafor. Cadenza Beauty Studio angajeaza. Salonul se afla in zona Unirii, langa mgazinul Cocor, Mecanic auto ptr. Camioane, priceput ºi turisme, domiciliu Rahova Mãgurele, Menajerã si bona cu experienta, recomandare si nefumatoare. Angajam pentru familie care locuieste in zona Catelu (Policolor), , Menajerã pentru firmã de curãþenie, Menajerã si bona cu experienta, recomandare - Particular angajez, salariu atractiv, pentru casa in zona Policolor, , Menajerã, angajãm 2 menajere, una cu program de luni pânã vineri ºi sâmbãta ºi , ofer 900RON, a doua menajerã între orele de luni pânã vineri, duminica ºi , ofer 500RON/lunã, anunþul se adreseazã numai iubitorilor de animale ºi celor obiºnuite cu acestea, care sã locuiascã în Dr Taberei, Menajerã. Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna, nefumatoare, buna bucatareasa, ingrijita, pentru menaj si gatit, Modele, Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucuresti +Provincie , , Muncitor experienta pentru staifat, perforat si finisat incaltaminte angajeaza producator incaltaminte, Muncitori necalificati cu contract pentru spatii verzi, salariu atractiv, Muncitori placari polistiren în sectorul 6 Bucuresti, Muncitori necalificati in constructii angajam, program de lucru 10ore/zi, salariu 850lei/luna, Muncitori calificati si necalificati. Firma de constructii angajeaza pentru lucrari de termosistem, , Muncitori necalificati - Soc. Comerciala angajeaza pentru sectie ambalare carbuni. Relatii la telefon, Muncitori necalificati in domeniul reciclarea deseurilor. Zona platforma Pipera, Muncitori necalificati, pentru functiile de lucratori operativi pentru autocompactoare. Muncitori calificati pentru functiile de: ºoferi ºi sudor la Sc Urban Sa Bucuresti. Relatii la tel int 117 sau la sediul firmei din Bd. Timisoara nr , sector 6, Bucuresti, Frizer/iþã accept si din provincie, ofer cazare , , , Grataragiu angajez zona Piata Sudului, Ingineri -experienta in constructii si betoane-pentru conducere; consilier juridic-experienta pentru recuperari creante; informaticieni-experienta practica in IT, programe contabile; economisti contabili-experienta inchidere bilant, declaratii, angajeaza SC Compania Concrete SA,

5 23 Aprilie 2012 oferte de muncã România / pagina 5 Muncitori necalificati, Henkel angajeaza pentru fabrica Ceresit din Pantelimon, cu program de lucru in 3 ture, Operator pe maºina de injectat poliuretan ºi lãcãtuº mecanic montator pentru linia de montaj utilaje frigorifice, angajeazã pentru secþia de fabricaþie ITU Refrigeration SRL, ºos. Odãii nr , sector 1, Bucureºti (linia de centurã zona Otopeni), , Operator dispecer cu experienta video salarizare de 1200lei net, Operator Pc /xerox/distributie fluturasi, angajez fete 18-22ani, Oferim pregatire la locul de munca. CV la Operator sala. Firma angajam slot attendant (operatori sala jocuri fete/ baieti), sefi sala, Ospãtar si ajutor de bucatar - Restaurant angajeaza in Bd 1 Decembrie 1918, cartier Titan, Ospãtar/ospatarita pentru mic dejun la Phoenici Apartments, Unirii, Restaurant Ilcoure, salariu atractiv, echipa dinamica, , Ospãtari cu/fãrã experienþã, bucãtari, ajutor bucãtari, pentru bucãtãrie rece. Angajeazã în condiþii avantajoase Restaurant cu terasã, Ospãtãriþe, ospatari cu calificare si experienta, bucatari, bucatarese, femeie la vase si manager, Patiser/ã Cofetar/ã cu experienþã - Firma angajeaza urgent, Persoanã pentru primire pacienti angajam, Persoane comunicative, dinamice pentru vanzare carti in Bucuresti. Castiguri de la 1200ron, Persoane ingrijire varstnici, cu experienta, pregatirea medicala (un avantaj), recomandari - Angajam cu regim intern sau zilnic, , Personal pentru bucatarie angajam pentru Autoservire in Eforie Sud, pe perioada sezonului estival, Personal (femei), pentru camin batrani Pipera, Personal curatenie, program 07-11, salariu 500 lei, interviuri zilnic 11-13, str. Fizicienilor nr. 18A, Bl. 11, Ap. 4, sector 3, Personal pentru platou ºi spãlãtorie auto, la OMV. Detalii în Cal. Rahovei 266A, Trafic Greu, Personal cu experienta pentru gogoserie zona Piata Sudului, Personal Restaurant: ospatarita, ospatar, picolita, bucatareasa, pizzar, zona Colentina, , Personal Restaurant. Restaurant si sali de evenimente angajeaza prin concurs 6 posturi bucatar; 2 posturi ajutor de bucatar; 10 posturi ospatar; 4 posturi picol, 4 posturi food runner, 2 posturi barman, 2 posturi spalator vase (preferabil barbati). Conditii: experienta in bucataria romana si internationala minim 3 ani. Concursul va avea loc pe baza de CV. Cv-urile se vor trimite pana la la adresa de si data la care are loc selectia este Candidatii alesi vor fi anuntati telefonic in urma studierii CV-urilor dvs, Personal Restaurant: ajutor bucatar, ajutor barman, picoli, ospatari si pizzeri - Terasa La Copaci angajeaza, yahoo.com, Personal sahorma. Angajam fete si baieti, salariu atractiv, Pizzar cu experienta, Baba Novac. Rog seriozitate, Pizzar cu experienta pentru fast food zona P-ta Rosetti, Pizzar, bucãtari, dispeceri angajeazã pizzerie zona Ion Mihalache. Relaþii L-V 12-17, Promoter. Euro-Gsm este cel mai important dealer national Orange, cu peste 130 magazine in peste 70 de localitati si cu peste 500 de angajati. Fiind o companie in continua dezvoltare, avem nevoie de persoane inteligente, ambitioase, harnice care doresc sa-si dezvolte cariera intr-o echipa p u t e r n i c a, Shaormar angajez zona Piaþa Sudului, Shaormar, femeie pentru curatenie, in Patiserie, Piata 16 Februarie, sector 1, ªofer taxi cu atestat pe Logan 1.4 benzina, cu dispecerat la Taxi Pelicanu, plan 90ron/zi, varsta minima 35 ani, rugam seriozitate! ªofer. Firma de distributie cu profil veterinar angajeaza sofer, posesor permis conducere categoria B de minim 4 ani, experienta in domeniul distributiei de minim 3 ani. CV pe , ªoferi profesionisti cu experienta Sc Step One Srl angajeaza pentru transport intern, cat. CE, ªoferi taxi cu/fara experienta (facilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) , , Spãlãtori auto cu experienþã. Salariu ºi comision atractiv, urgent, Tehnicieni, instalatori, reprezentanti vanzari sisteme alarme, interfonie electro - angajeaza ABA Security, Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tinichigiu auto cu domiciliul Rahova - Mãgurele, Topoganist. Asociatia de proprietari din Dimitrie Cantemir nr. 9, bloc 7 angajeaza topoganist pentru gunoiul menajer, Vânzãtoare pentru magazin si patiserie. Rog seriozitate, Vânzãtoare cu multã experienþã în magazin alimentar non-stop program 2 zile cu 2 zile salariu 10 milioane zona Ghencea- Compozitorilor, Vânzãtoare angajez pentru magazin pui zona Bucureºtii Noi, Piaþa 16 Februarie , Vânzãtoare cu experienta in domeniul alimentar, zona Colentina, salariu atractiv, carte de munca, rog cv la yahoo.com, Vânzãtoare si ajutor macelar pentru macelarie zona Ferentari, m, VÂNZÃTOARE CU CALIFICARE PENTRU MAGAZIN ALIMENTAR NON STOP, TEL: Vânzãtoare salã de jocuri zonele Militari ºi Piaþa Presei Libere, , Vânzãtoare cu domiciliul in sectoarele 1 si 3 din Bucuresti, pentru magazinele proprii de paine Belforno Fresh situate in sectoarele 1 si 3 din Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare - SC Titan SA angajeaza urgent, , , Fax: Vânzãtoare magazin textile, Bd. Iuliu Maniu 69. Doamnã prezentabilã, foarte serioasã, cu vârsta între 25-55ani,

6 Ungaria TENDER SUPPORT SPECIALIST BACK OFFICE; Description:Tender Supports Specialists provide bid management, proposal development, Solution Design & Delivery process transaction execution services to any business-approved opportunity supported by the Sales Transaction Hub, supports the assigned Bid Manager in the performance of all recognized bid and/or proposal management activities. Tasks Engage either on a set of specialized requests or a set of tasks for an end-to-end bid or proposal Contract preparation process support Work as a trusted peer with the bid manager and proposal development support team to meet client deadlines with high quality deliverables Providing assistance and/or executing pricing and/or Quality Assurance processes Pricing process and support by brand Perform required tasks, or provide pre-sale support as indicated by the Bid Manager Organizing, initiating, managing and tracking deal-related activities; Source:EURES Central Database; Employer Name:Adecco; Address:Bajcsy-Zs. u. 48., 1054 Budapest, Hungary; Phone: ; THE DOLFI COMPANY SINCE 1892: We are looking for Sales persons in your Country; Description: We are looking for Sale persons in Spain, Portugal, France, Benelux, Germany, Austria, Svizerland, Italy, England, Ireland, Poland, Danmark, Sweden, Finland, Czechoslovakia, Slovakia, Ungary, Romania, Bulgaria, Russia and the rest of Europe. You can be our agent / representative in your country. The job consists in selling our products to gift stores/shops. This is our product line: and If you are interested please answer to this job offer. Required languages: English-fluent; PERMANENT + FULL-TIME; Employer Name: DOLFI GMBH; Matteo Comploi; Address: Digonstrasse 26 - Via Digon Kastelruth - Castelrotto; Szakács (kínai); Description: A(z) CHEVING-PLUSZ KFT Szakács munkatársat keres budapest 14. ker.i keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Starting Date: 04/04/2012; Ending date: 25/04/2012; Salary: 100, , Hungarian Forint / Monthly; Employer Name: CHEVING-PLUSZ KFT; Information: Ye Wen Long; Address: 1146 Budapest 14. ker., ERZSÉBET KIRÁLYNÉ út 4/B; Phone: (70) Mérlegképes könyvelo; Description: A(z) KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Mérlegképes könyvelo munkatársat keres ráckevei beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:mérlegképes könyveloi, képesített könyveloi végzettség. Vállalkozói könyvitelben jártasság (kontírozás) Számítógépes alapismeretek Szorgalmas, megbízható, precíz, kreítív, problémamegoldó képességgel rendelkezo munkavállalók jelentkezését várjuk. Starting Date: 30/12/2011; Ending date: 26/05/2012; Salary: 180, , Hungarian Forint/Monthly; Experience required: 2 év felett 5 évig; Employer Name: KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Kovács Attila; Address: 1054 Budapest 05. ker., Honvéd utca 8 1 2; Phone:(30) ; Employer Name: KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Kovács Attila; Address: 1054 Budapest 05. ker., Honvéd utca 8 1 2; Phone: (30) Karbantartó villanyszerelo (elektromos karbantartó) Description: A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Karbantartó villanyszerelo munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:céges buszjárat,cafeteria,munkaruha,termelési prémium,képzési lehetoség, További információ:elony: vezérléstechnikai ismeretek, angol v. német nyelvtudás. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, címe: telefonszáma: 94/ ; Salary: Hungarian Forint (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) Mechanikaigép-karbantartó, -javító (muszerész) (mechanikus karbantartó) Description: A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Mechanikaigép-karbantartó, -javító (muszerész) munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások: céges buszjárat,cafeteria munkaruha,termelési prémium,képzési lehetoség, További információ: Pneomatikus rendszerek ismerete. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, címe: telefonszáma: 94/ ; Salary: Hungarian Forint (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) Fémmegmunkáló, felületkezelo gép kezeloje (gépkezelo (férfi)) Description:A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Fémmegmunkáló, felületkezelo gép kezeloje munkatársat keres szentgotthárdi beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:céges buszjárat, cafeteria, munkaruha, termelési prémium, képzési lehetoség, Speciális követelmények: kézügyesség, precíz munkavégzés, További információ: Emelogépkezelo, targonca vizsga elony. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, címe: telefonszáma: 94/ ; Salary: Hungarian Forint (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) Általános iskolai tanár, tanító (Fizika-Informatika szakos tanár) Description: A(z) SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai tanár, tanító munkatársat keres diósjenoi munkavégzésre közalkalmazotti (kjt.) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények: Foiskola, Egyetemi diploma (min. fizika szak), További információ: Jelentkezés módja: Pályázat benyújtása szakmai önéletrajzzal, végzettségeket igazoló okmányok másolatával ig Nagy László, Igazgató részére ben vagy postai úton a Szentgyörgyi István Általános Iskola címére (2643 Diósjeno, Kossuth út 21.) Salary: Hungarian Forint (Monthly); Employer Name: SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA; Information: Nagy László; Address: 2643 Diósjeno, Kossuth út 21. Hegeszto, lángvágó (minosített hegeszto) Description: A(z) Füred-Gép Kft Hegeszto, lángvágó munkatársat keres tiszafüredi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások: védo ruha, felszerelés; Salary: Hungarian Forint (Monthly); Employer Name: Füred-Gép Kft; Information: Atkári József; Address: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 4; Phone:(30) Elektromos gép- és készülékszerelo (elektronikai karbantartó) Description: A(z) LEAR CORPORATION HUNGARY KFT Elektromos gép- és készülékszerelo munkatársat keres móri beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság., További információ:felvételi: án 10 órakor a cégnél. Szükséges jártasság: digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság. Céges buszjárat van. Salary:Hungarian Forint (Monthly) Targoncavezeto; Description: A(z) PACAPIME Korlátolt Felelosségu Társaság Targoncavezeto munkatársat keres mórahalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások: cafetéria; Salary: Hungarian Forint (Monthly); Baromfifeldolgozó (baromfifeldolgozó/csomagoló) Description: A(z) TARAVIS KFT. Baromfifeldolgozó munkatársat keres sárvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: További információ:megváltozott munkaképességu dolgozók jelentkezését is várják. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Egyszeru mezogazdasági foglalkozású; Description: A(z) MAKAY KERESKEDELMI KFT Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres dunakilitii munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Egyszeru mezogazdasági foglalkozású (állatgondozó) Description: A(z) COMAGRO-SARDO KFT Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres nógrádkövesdi beosztás: osztott, foglalkoztatás kezdete, vége: Salary: Hungarian Forint (Monthly) Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor (nemzetközi tehergépkocsi vezeto) Description: A(z) TÓTH TRANS CIRÁK SZOLG. KER. KFT Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres ciráki beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:soforkártya szükséges, További információ:tehergépkocsi vezetot keresnek C+E jogosítvánnyal, nemzetközi tapasztalattal, soforkártyával. Bérezés megegyezés szerint. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Egyszeru mezogazdasági foglalkozású (szarvasmarha gondozó) Description: A(z) COMAGRO-SARDO KFT. Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres püspökhatvani beosztás: osztott, foglalkoztatás kezdete, vége: Speciális követelmények:szarvasmarha gondozás, ápolás, etetés; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Pszichiátriai szakápoló (szakképzett ápoló) Description: A(z) FOVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA Pszichiátriai szakápoló munkatársat keres zalaapátii munkavégzésre közalkalmazotti (kjt.) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, megszakítás nélküli munkarendben, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:alapilletmény + veszélyességi pótlék, Speciális munkakörülmények:pszichiátriai betegekkel történo ápolási munka, Speciális követelmények:egészségügyi szakirányú végzettség - pszichiátriai specifikáció (ha van) Salary: Hungarian Forint (Monthly); NC, CNC gépkezelo (NC/CNC gépkezelo) Description: A(z) MET-NA VASIPARI GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT NC, CNC gépkezelo munkatársat keres veszkényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:Munkaruha, Erzsébet utalvány; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Termelési mérnök, gépgyártás (Termeléstámogató mérnök) Description: A(z) MET-NA VASIPARI GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT Termelési mérnök, gépgyártás munkatársat keres veszkényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:Munkaruha, Erzsébet utalvány; Salary:Hungarian Forint (Monthly) Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:h-p: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények: Pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: -ben, önéletrajz küldésével:

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners FŐ VERSENYTÁRSAINK A FOLYÓK ÉS PATAKOK LÁTHATATLAN MEGSZORÍTÁSOK ERŐSEBB ÉV VÉGE MEGÚJULT AZ IMAP MB PARTNERS HONLAPJA AZ AXEREAL CSOPORT MEGVÁSÁROLT KÉT GABONASILÓT PRINCIPALII CONCURENŢI DIN ROMÂNIA

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Munkatársat keresünk felvételi referens munkakörbe A jelentkezővel kapcsolatos elvárások egyetemi vagy főiskolai

Részletesebben

Autóipari beszállító Partnerünk részére keresünk az alább pozícióba jelöltet:

Autóipari beszállító Partnerünk részére keresünk az alább pozícióba jelöltet: Autóipari beszállító Partnerünk részére keresünk az alább pozícióba jelöltet: Recepciós munkatárs (Ref.:1696-1340195534) Az új munkatárs feladatai: * Vendégek utaztatásának koordinálása (repülőjegyek foglalása);

Részletesebben

Foglalkoztatás kezdete. Megjegyzés

Foglalkoztatás kezdete. Megjegyzés BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártköruen Muködo Részvénytársaság Bolti pénztáros, jegypénztáros Jegyés bérletpénztáros 110000 160000 2012.06.11 A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: erkölcsi

Részletesebben

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Zakar Péter Felicia Aneta Oarcea Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom

Részletesebben

Szakfordító (angol) ToxInfo - karrier

Szakfordító (angol) ToxInfo - karrier Szakfordító (angol) ToxInfo - karrier Biztonsági adatlapok fordítása Fordításszervezési faladatok egyéb nyelveken Kapcsolattartás a cég ügyfeleivel magyar és angol nyelveken Cégünk K+F projektjeiben történő

Részletesebben

MANUAL UTILIZARE UTOK i700

MANUAL UTILIZARE UTOK i700 MANUAL UTILIZARE UTOK i700 1 CUPRINS MANUAL UTILIZARE...1 CUPRINS...2 TOATE DREPTURILE REZERVATE...6 1.Masuri de siguranta...7 2.Aspectul tabletei...8 4. Functii de baza...10 4.1 Pornirea...10 4.2 Mod

Részletesebben

Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft. www.powerbelt.hu.eu.ro LINEÁRIS TECHNIKA LINEAR TECHNOLOGY TEHNICA LINIARA

Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft. www.powerbelt.hu.eu.ro LINEÁRIS TECHNIKA LINEAR TECHNOLOGY TEHNICA LINIARA LINEÁRIS TECHNIKA LINEAR TECHNOLOGY TEHNICA LINIARA 2014 TARTALOMJEGYZÉK T.O.C. CUPRINS Trapézmenetes orsó és anya / Trapezoidal screw and nut / Suruburi si piulite cu filet trapezoidal 3 TBI MOTION golyósorsók

Részletesebben

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten Maria Berényi Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta Tales of houses Romanians in Buda and Pest Mesélő házak Románok Budán és Pesten 1 Publicaţie a Societăţii Culturale a Românilor din Budapesta

Részletesebben

Kereskedelmi vezető. főiskola; egyetem Közgazdász (főisk.) kereskedelmi szakon Munkarend: állandó délelőtti műszak Várható br. bér (Ft/hó): 108 000 -

Kereskedelmi vezető. főiskola; egyetem Közgazdász (főisk.) kereskedelmi szakon Munkarend: állandó délelőtti műszak Várható br. bér (Ft/hó): 108 000 - Érvényes: 2012.07.20-2012.09.17 Kereskedelmi vezető Azonosítók: GA000212-2901351 (0701) SZIMFÉK Zrt. 8000 Székesfehérvár FARKASVERMI út 40. szakmai önéletrajz küldése: titkarsag@szimfek.hu 1333 12 főiskola;

Részletesebben

szeptembernovember septembrienoiembrie

szeptembernovember septembrienoiembrie 2013-2014 szeptembernovember septembrienoiembrie Tisztelt Színházszerető Barátaim! Tompa Gábor rendező, vezérigazgató Sűrű színházi hetek, hónapok állnak előttünk a 2013-14-es évad őszi rajtját követően

Részletesebben

karrier-tanácsadás, grafológiai elemzés, próbainterjúk (angolul és magyarul),

karrier-tanácsadás, grafológiai elemzés, próbainterjúk (angolul és magyarul), KÖSZÖNTŐ Kedves Látogatónk! Mozgalmas álláskeresési szezonnak nézünk elébe. Az elmúlt évek válság-hangulatát, a toborzási kedv megtorpanását, az elhelyezkedési esélyek csökkenését bizonyára Önök is érzékelték

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

Minőségbiztosítási ellenőr technikus (MEO ELLENŐR)

Minőségbiztosítási ellenőr technikus (MEO ELLENŐR) Minőségbiztosítási ellenőr technikus (MEO ELLENŐR) Érvényes: 2014.05.20-2014.07.18 Azonosítók: XX003HA3-3250901 (1705) MMG Technologies Kft 7100 Szekszárd Palánki út 4 Állásegyeztetés helye: Foglalkoztatónál:

Részletesebben

Marketing Koordinátor. Részvétel a cég marketing stratégiájának megvalósításában. Online marketing kampányok tervezése és lebonyolításuk megszervezése

Marketing Koordinátor. Részvétel a cég marketing stratégiájának megvalósításában. Online marketing kampányok tervezése és lebonyolításuk megszervezése Marketing Koordinátor Főbb feladatok, munkák: Részvétel a cég marketing stratégiájának megvalósításában Online marketing kampányok tervezése és lebonyolításuk megszervezése Marketing projektek kezdeményezése,

Részletesebben

Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító)

Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító) Növényvédelmi szakmérnök (növényvédelmi szakirányító) Érvényes: 2013.09.25-2013.11.23 Azonosítók: QE001340-3117562 (1705) 2242 03 FARMFORG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 7100 Szekszárd Palánk út 18.

Részletesebben

Vox Juventutis. Vox Juventutis

Vox Juventutis. Vox Juventutis Vox Juventutis revista elevilor Grupului Şcolar Cserey-Goga Iskolacsoport diákjainak lapja Crasna Kraszna Anul şc. 2012/2013 as tanév Nr. VII. / Hetedik szám Dragi cititori, Se spune că pomul bun se cunoaşte

Részletesebben

PIROS OKOS TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK MÁSODIK KIADÁS

PIROS OKOS TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK MÁSODIK KIADÁS PIROS OKOS MÁSODIK KIADÁS RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség Gazdasági és Európai Integrációs Fõosztály Szórvány, Szociális és Ifjúsági Fõosztály Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány Felelõs kiadó Kovács Péter

Részletesebben

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja:

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja: O autonomie de succes: Tirolul de Sud Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol Editat de/kiadja: Un model de convieţuire Regiunea Autonomă Tirolul de Sud din Italia este unul dintre cele mai bune exemple

Részletesebben

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 Izvorul 1 IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 2 Izvorul Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria Redactor Emilia Martin Corectură Elena Rodica Colta Traducere

Részletesebben

PIROS OKOS TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK

PIROS OKOS TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK PIROS OKOS RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség Gazdasági és Európai Integrációs Fõosztály Szórvány, Szociális és Ifjúsági Fõosztály Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány Felelõs kiadó Kovács Péter Ötletgazda Farkas

Részletesebben