Városstratégiai Bizottság előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városstratégiai Bizottság előterjesztése"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Városstratégiai Bizottság előterjesztése Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható évi városképi támogatások engedélyezésére Győr, május 14. Előterjesztő: Dr. Sík Sándor Városstratégiai Bizottság elnöke Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság Meghívásra javasolt: - Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt Polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály / Városfejlesztési Osztály / Főépítészi Csoport

2 Városstratégiai Bizottság előterjesztése Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható évi városképi támogatások engedélyezésére Tisztelt Közgyűlés! A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének a városkép helyi védelméről továbbá egyes építési előírásokról szóló 10/1997. (IV. 1.) Ök. sz. rendeletének 10. (3) bekezdés értelmében a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, továbbá az 5. sz. melléklet szerinti a gyárvárosi műemléki védett területen lévő épületek, illetve a 6. számú melléklet szerinti belvárosi műemléki védett területen lévő épületek felújításához, jó karbantartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési keretből a főépítész szakmai véleményének meghallgatása után a Városstratégiai Bizottság önkormányzati támogatást adhat, illetve Ft os támogatási összeg felett javaslatot tehet a Közgyűlésnek a támogatás megítélésére. A évben rendelkezésre álló keret összege: ,- Ft május 5-ig 20 db pályázat került benyújtásra. A 20 db pályázatból 15 db a belvárosi városrészből (műemléki védett területen álló épületek), 1 db a nádorvárosi városrészből (egyedi védett épület), 4 db gyárváros városrészből (műemléki védett területen álló épület) érkezett be. A 2014-ban beérkezett pályázatok száma a korábbi évektől eltérően kiemelkedően magas volt. A pályázatok számán túl a pályázatban érintett épületek városképi, városépítészeti szerepe szintén meghatározó. Az elmúlt években az építési kivitelezési költségek jelentős mértékben megemelkedtek, emiatt a pályázatban nevesített felújítási, illetve karbantartási munkák bekerülési - benyújtott árajánlatok szerinti - költségei is jelentősen megnövekedtek. A pályázati elbírálás során mérlegelni kellett, hogy a megállapításra kerülő támogatási összegből a pályázó önerejével együtt a nevesített munkafolyamat ténylegesen, megfelelő minőségben megvalósulhasson. A pályázat elbírálásának szempontjai a következők voltak: az épület helye, városképi jelentősége; a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja; a felújítás műszaki szükségessége. Az elbírálásnál előnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért támogatás aránya és módja. Az elbíráláskor további szempont volt, hogy a pályázók közül minél több kapjon támogatást, továbbá az is, hogy az elvégzendő munka az építészeti értékmegóvást tekintve mennyire sürgős. A 2014-ben rendelkezésre álló keretösszegből a beérkezett pályázatok száma és a javasolt támogatás arányosítása miatt a keretösszeg nem került teljes mértékben felhasználásra. A Településfejlesztési Főosztály a Városi Főépítész szakmai véleménye alapján előzetesen megvizsgálta, hogy a beérkezett pályázatok közül, mely épületek felújítását tartja kiemelt fontosságúnak és városképi szempontból jelentősnek. A szakmai javaslat alapján a Városstratégiai Bizottság az alábbiakban részletezett pályázatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: (A pályázatban részt vevő épületekről a helyszíni bejárás során készített fotódokumentáció és az összesített táblázat az előterjesztés mellékletét képezi.)

3 1. Győr, Dunakapu tér 3. - Hrsz.: 6832 Pályázó: Víg-Hajós Bt. Az épület egyedi védelem alatt álló műemlék épület, továbbá a belvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: Tárgyi épület homlokzatainak felújítása: lábazat felújítása, vakolatok javítása, homlokzatfestés, bádogos szerkezetek felújítása, ablakok külső szárnyának felújítása, cseréje. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület a Belváros Műemléki Jelentőségű Területén található. A homlokzatvakolat állapota nagyon rossz, az alapvakolat a nem megfelelő kötőanyag miatt nagy felületen levált. A párkányos és nyíláskeretezések a bádogos szerkezetek miatt károsodtak. A folyamatban lévő Dunakapu tér felújítása miatt a térfal felújítás városépítészetileg kiemelt jelentőséggel bír. A támogatás mértéke ennek figyelembevétele mellett került meghatározásra. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,-Ft összeggel. 2. Győr, Dunakapu tér 9. Hrsz.: 6778 Pályázó: Dunakapu tér 9. szám alatti társasház Tervezett munka: A felújítás során az épület homlokzatának felújítása, nyílászáróinak mázolása és a bádogos szerkezet felújítása történne meg. A homlokzat felújításhoz tartozik még a Dunakapu tér felöli kerítés és kapu is. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület homlokzatainak vakolata helyenként repedezett, helyenként hiányos illetve foltszerűen javított. A falazat főleg a Bástya utca felöl, alulról nedvesedik. Ebben az állapotban a homlokzatképzés sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg az elvárásoknak. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 3. Győr, Baross G. u Hrsz.: 7168/2 Pályázó: Baross u. 28. szám alatti társasház Az épület városképi védelem alatt álló területen belül található, továbbá az épület helyi egyedi védelem alatt áll.

4 Tervezett munka: az épület utcai homlokzatának teljes felújítása és színezése. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: A társasház első ütemben 2013 évben elvégezte a tető helyreállítását, és az átjáró felújítását, kapuinak rekonstrukcióját. Az udvari és utcai homlokzat állapota az elmaradt karbantartási munkálatok miatt jelentősen leromlott, a jelenlegi állapotában erősen rontja az utcaképet. Mivel az épület nemcsak a város egyedileg védett területén van, hanem egyedi védelem alatt is áll, ezért mindenképpen indokolt, hogy a homlokzat felújítás minél előbb elkészüljön, és az épület visszanyerje eredeti szépségét. A tervezett felújítás mellett különös figyelmet kell szentelni a földszinti üzletek portáljainak kialakítására és a teraszainak elhelyezésére is. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 4. Győr, Dunakapu tér 5.- Hrsz.: 6835 Pályázó: Dunakapu tér 5. szám alatti társasház Az épület egyedi védelem alatt álló műemlék épület, továbbá a belvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: A homlokzat teljes felújítása vakolatjavítással és festéssel, a Dunakapu tér, a Hal köz és a Stelczer köz felöl is. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épületen vakolatsérülések, szigetelési problémák és az elmozdult lábazati kövek miatt az épület felújítása megkezdődött. A felújítás során az elhasználódott nyílászárók javítása, másolása is megtörtént. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 5. Győr, Arany János u Hrsz.: 7168 Pályázó: Arany János u szám alatti társasház Tervezett munka: az épület részleges homlokzat, a lábazati kő illetve az ereszpárkányok felújítása. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület földszinti vakolat egy része nedves és sószenyezett, a festék leválik a vakolatról. A kőlábazat sarokelemei sérültek és

5 elmozdultak. Az ereszpárkánya alsó része az Arany János utcai oldalon elkorhadt, vélhetően a bádogos szerkezet meghibásodása miatt. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 6. Győr, Árpád út 51/A. - Hrsz.: 6975 Pályázó: Árpád út 51/A. szám alatti társasház Az épület városképi védelem alatt álló területen belül található, továbbá az épület helyi egyedi védelem alatt áll. Tervezett munka: az épület utcai homlokzatának felújítás, javítása. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület tetőfedése és a bádogos szerkezetek több helyen meghibásodtak, emiatt áznak a párkányok illetve a kapcsolódó vakolt szerkezetek. A vakolatok vélhetően a gyenge kötőanyag miatt az időjárás hatásai miatt és a szakszerűtlen javítás miatt elhasználódtak. Az épület földszinti üzletek portáljai, reklámelemei kritikán aluliak, azok cseréjét az épület felújításán túl is meg kell oldani, szükség esetén városképi kötelezést előírni. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 7. Győr, Liszt Ferenc u Hrsz.: 6921 Pályázó: Liszt Ferenc u. 12. szám alatti társasház Tervezett munka: az épület utcai homlokzatainak felújítás, javítása. Árajánlat szerinti költség: Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: Ft Helyszíni szemle megállapítása: A társasház 2013-ban, I. ütemben elvégezte a tetőfelújítási feladatokat, illetve a bádogos szerkezetek cseréjét. Az épület homlokzatainak Liszt Ferenc utca, Saru köz illetve Szűk köz - vakolata, lábazata sérült. A további állagmegóvás érdekében a felújítása indokolt. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 8. Győr, Belváros köz 4. - Hrsz.: 6722 Pályázó: Belváros köz 4. szám alatti társasház Peterka Attila és Jákó Zsolt

6 Tervezett munka: az épület utcai homlokzatainak felújítása és javítása, továbbá az ereszcsatorna, és a nyílászárók felújítása, cseréje. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: A homlokzati vakolat nagyrészt a vízszigetelés hiány miatt, valamint az elöregedett lefolyócsatorna miatt jelentősen vizes. A vakoltan sok helyen vizesedés nyomai látható, sok helyen a vakolat levált. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 9. Győr, Lukács Sándor utca Hrsz.: 6625 Pályázó: Lukács Sándor utca 19. társasház Az épület városképi védelem alatt álló területen belül található, továbbá az épület helyi egyedi védelem alatt áll. Tervezett munka: az épület udvari homlokzatának teljes felújítása, színezése. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az egyedi védettség alatt álló eklektikus kupolás szabadon álló saroképület felújításának I. és II. üteme városképi támogatással és években megvalósult. Az épület felújításának utolsó ütemével az Árpád út felöli, udvari homlokzatának felújításával az épület egységes megjelenést kapna. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 10. Győr, Kazinczy u. 23. Hrsz.: 7382 Pályázó: Hofer Andrásné Tervezett munka: Az üzlet kirakatportáljának teljes cseréje. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: A régi portálszerkezetet az as évekből származik, ami azóta nem került felújításra. A szerkezet annyira elhasználódott, hogy a cseréje szükségessé vált. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel.

7 11. Győr, Jedlik Ányos u Hrsz.: 7463 Pályázó: Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ Tervezett munka: Az épület kirakatportáljainak teljes cseréje, egységessé tétele. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft A megvalósításhoz jelen pályázatban igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az üzletek kirakatportáljain az elmúlt időszakban kisebb átalakítások történtek, emiatt az épület homlokzatának megjelenése az eltérő portálok miatt nem reprezentatív. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 12. Győr, Kisfaludy u. 24. Hrsz.: 7323 Pályázó: Dr. Fané Hofer Mária Tervezett munka: utcai homlokzat felújítása Árajánlat szerinti költség: ,- Ft Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: A tavalyi évben a lábazat és a nyílászárók felújításra kerültek. Az épület homlokzati vakolata az évek során elhasználódott. Az épület homlokzatán lévő reklámfeliratok minősége, mennyisége városképileg zavaró. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 13. Győr, Dunakapu tér 1. Jedlik Ányos u. 3. Hrsz.: 6826 Pályázó: Jedlik Ányos u. 3. szám alatti társasház Az épület egyedi védelem alatt álló műemlék épület, továbbá a belvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: Az épület homlokzatának teljes felújítása. Vállalkozási szerződés szerinti költség: ,- Ft Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület homlokzatának felületképzése erősen leromlott, a lábazati kövek elmozdultak, míg a korábbi utólagos falszigetelések egyes

8 szakaszokon már nem működtek. Emellett a bádogos szerkezetek egy része is erősen károsodott. Az erősen leromlott állapotú homlokzat felújítása, a mielőbbi állagmegóvás érdekében már elkezdődött. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 14. Győr, Király u. 1. Hrsz.: 7474 Pályázó: Király utca 1. szám alatti társasház Az épület a belvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: Az épület lábazatának felújítása Árajánlat szerinti költség: ,- Ft Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület lábazatának állapota erősen leromlott, felújítása indokolt. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 15. Győr, Király. u. 7. Hrsz.: 7423 Pályázó: Király utca 7. szám alatti társasház Az épület a belvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: Az épület utcai homlokzatának felújítása és színezése Árajánlat szerinti költség: ,- Ft Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület utcai homlokzatának állapota erősen leromlott, felújítása indokolt. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 16. Győr, Nagysándor József u. 12. Hrsz.: 6172 Pályázó: Nagysándor József u. 12. szám alatti társasház Az épület a gyárvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: Mindhárom homlokzat színezése, továbbá spaletták és faszerkezetek mázolása. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft

9 Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: A Mátyás téri épület mindhárom homlokzata Nagysándor József utca, Bajza utca, Mátyás tér felöl kopott, azon korábbi beázások foltjai láthatók. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 17. Győr, Kölcsey u. 12. Hrsz.: 6149 Pályázó: Kölcsey u. 12. szám alatti társasház Az épület a gyárvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: Az épület homlokzatainak teljes felújítása, illetve a tetőfedés cseréje új palával. A rossz állapotú spaletták javítása, cseréje. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület műpala fedés elhasználódott, tetőszerkezet egyes elemei is sérültek. Az épület homlokzati vakolata töredezik, és a rossz kötőanyag minőség miatt leválik. A spaletták egy része felújított, egy részük sérült. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 18. Győr, Klapka u. 3. Hrsz.: 6152 Pályázó: Klapka u. 3. szám alatti társasház Az épület a gyárvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. Tervezett munka: Az épület tetőszerkezetének cseréje és bádogos szerkezeteinek, továbbá kémények felújítása. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület tetőszerkezete és bádogszerkezete erősen sérültek, cseréjük az épület állagmegóvása érdekében erősen indokolt. Az azbeszt tartalmú műpala helyett, hasonló színű korszerű palafedés kerülne elhelyezésre. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. 19. Győr, Mátyás téri Jézus Szíve Templom Hrsz.: 6161 Pályázó: Győr-Gyárvárosi Római Katolikus Egyházközösség

10 Az épület a gyárvárosi Műemléki Jelentőségű Területen belül található. A templom továbbá a korai modern építészet egyik kiemelkedő műemléke. Tervezett munka: A templom palafedésének és bádogos szerkezeteinek cseréje, illetve a kapcsolódó tető és tartószerkezetek szükséges javítása. Árajánlat szerinti költség: ,- Ft Megvalósításhoz igényelt összeg: ,- Ft Helyszíni szemle megállapítása: Az épület tetőszerkezete és bádogszerkezetei erősen sérültek. A templom már több esetben beázott, emiatt a faszerkezetek is károsodtak. A tetőszerkezet felújítása a műemléki épület további állagmegóvása miatt sürgető. Javaslat: A Bizottság a támogatás megítélését javasolja ,- Ft összeggel. A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben részletezett és a határozati javaslatban szereplő támogatási összegeket elfogadni szíveskedjen! Határozati javaslat: 1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetésben szereplő Bizottsági keretek Városképi keret kiadási jogcímen lévő előirányzat terhére, a) Győr, Dunakapu tér 3. szám alatti, belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 6832) utcai homlokzatának teljes felújítási munkálatainak támogatására, Ft, b) Győr, Dunakapu tér 9. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 6778) utcai homlokzatának teljes felújítási munkálatainak támogatására, Ft, c) Győr, Baross Gábor u. 28. szám alatti, helyi egyedi védelem alatt álló épület (hrsz.: 7168/2) utcai és udvari homlokzatának teljes felújítási munkálatainak támogatására, Ft, d) Győr, Dunakapu tér 5. szám alatti, belvárosi műemléki védettségű területen lévő, egyedi műemléki védettségű épület (hrsz.: 6835) homlokzatainak teljes felújítására Ft, e) Győr, Arany János u szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 7294) homlokzat felújítására Ft, f) Győr, Árpád út 51/A. szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület (hrsz.: 6975) utcai homlokzatának felújítására Ft, g) Győr, Liszt Ferenc u. 12. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 6921) homlokzatainak felújítására Ft, h) Győr, Belváros köz 4. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 6722) utcai homlokzatának felújítására Ft, i) Győr, Lukács Sándor u. 19. szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület (hrsz.: 6625) udvari homlokzatának felújítására Ft,

11 j) Győr, Kazinczy u. 23. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 7382) földszinti üzlet portálok cseréjére Ft, k) Győr, Jedlik Ányos u szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 7463) földszinti üzlet portálok cseréjére Ft, l) Győr, Kisfaludy u. 24. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 7323) utcai homlokzatának felújítására Ft, m) Győr, Dunakapu tér 1. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő, egyedi műemléki védettségű épület (hrsz.: 6826) homlokzat felújítására Ft, n) Győr, Király u. 1. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 7434) lábazatának felújítására Ft, o) Győr, Király u. 7. szám alatti belvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 7423) épület utcai homlokzatának felújítására Ft, p) Győr, Nagysándor József u. 12. szám alatti gyárvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 6172) utcai homlokzatainak felújítására Ft, q) Győr, Klapka u. 3. szám alatti gyárvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 6152) tetőfelújítására Ft, r) Győr, Kölcsey u. 12. szám alatti gyárvárosi műemléki védettségű területen lévő épület (hrsz.: 6149) homlokzat és tetőfelújítására Ft, s) Győr, Mátyás téri gyárvárosi műemléki védettségű területen lévő, egyedi műemléki védettségű Jézus Szíve Templom (hrsz.: 6161) tetőfelújítására Ft támogatásáról dönt. Felelős: Határidő: polgármester azonnal 2./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott támogatási összegek kifizetése és elszámoltatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő: polgármester május 30-tól december 15-ig folyamatosan Győr, május 14. Dr. Sík Sándor Városstratégiai Bizottság elnöke

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról

Részletesebben

2014. május 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. május 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. május 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 52. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről Győr,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 4-i rendkívüli nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 4-i rendkívüli nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám: 14/ 685/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 4-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Meghívottak: Önkormányzati fejlesztések

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei Himesháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelméről Himesháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2014(X.3) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK HELYI VÉDELMÉRŐL Kazincbarcika Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi építészeti értékek védelméről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi építészeti értékek védelméről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről a 12/2015. (II. 16.) 2 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000.(VI.29.) ÖKT. rendelete Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről a 34/2000.(X.26.)ÖKT.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE MG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 30-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 30-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 30-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről Győr,

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása.

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása. MÁSOLAT Vác Város Önkormányzat 9/2009 (III.30.) számú rendelete a többlakásos lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati támogatási feltételeiről Vác Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. augusztus 23. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. augusztus 23. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. augusztus 23. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014.

OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OTTHONVÉDELMI ALAP 2014. 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2011. Március 31. Megbízó: Szentes Város Önkormányzata Polgármester: Szirbik Imre Az Akcióterületi Terv az elfogadott

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított. 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított. 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról Budapest Főváros VI.

Részletesebben