INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 684-5/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 30. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 3-40/2013. (I. 30.) Kt. hat. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Sallai János képviselő Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 7 fő). Az ülésről igazoltan van távol: - Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző NAPIREND 1. Inárcs község évi közművelődési és kulturális programtervezetének megvitatása, a évi rendezvénynaptár jóváhagyása Előterjesztő: Turcsány Andrea művelődési ház igazgatója 2. Inárcs Községi Önkormányzat évi munkatervének megtárgyalása 3. Bölcsőde Alapító Okiratának megtárgyalása 4. Pályázat kiírása bölcsődevezetői álláshelyre 5. Döntés a KMOP azonosító számú pályázatban közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 6. Az óvodavezető tájékoztatása az óvoda nyári nyitva tartásáról és a beiratkozás időpontjáról 2

3 Előterjesztő: Maczák Jánosné óvodavezető 7. A Remondis-OKÖT Kft. felszólításának megtárgyalása 8. Laboda Gábor kérelmének megtárgyalása ben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek és önszerveződő közösségek pénzügyi és szakmai beszámolója ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJEI: 1. Aranyics János kérelmének megtárgyalása 2. Civil szervezetek évi támogatásának megvitatása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszöntöm a képviselőtársaimat. Első kérdésem az lenne, hogy van-e javaslat napirend felvételre. Van néhány kérdés amit zárt ülés keretében tárgyalnánk. Amennyiben ezt el tudjuk fogadni, kérem kézfeltartással jelezzétek. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását sorrendváltozással fogadja el. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sebján György képviselőt és Faldina Ágnes képviselőt bízza meg. Balogh Ferenc képviselő visszaérkezik a terembe, a képviselők száma 7 főre emelkedik. 1. napirend: Inárcs község évi közművelődési és kulturális programtervezetének megvitatása, a évi rendezvénynaptár jóváhagyása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Tárgyaltuk a programtervezetet a hétfői bizottsági ülésen. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e valakinek kérdése, észrevétele? Az tudni kell, hogy ez 3

4 még mindig nem végleges és változhat. Az igazgatóhoz van valakinek kérdése a programtervvel kapcsolatosan? Andrea Te kívánod-e kiegészíteni? Turcsány Andrea: Azzal szeretném, hogy a SZIN-es sportnap május 11-én, szombaton lesz. Van egy-két szervezet akinek az anyagára még várok továbbra is. Amikor ezek megérkeznek, akkor fel fogom tölteni a honlapra. dr. Gál Imre polgármester: Aki el tudja fogadni a programterveztet, az kérem kézfeltartással jelezze. A bizottságok támogatták. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Inárcs község évi közművelődési és kulturális programtervezetét jóváhagyja, a lehetséges változások figyelembe vételével. 2. napirend: Inárcs Községi Önkormányzat évi munkatervének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet. Kérdezem, hogy van-e újabb észrevétel, vagy kérdés? A közmeghallgatás az korábbra került. Balogh Ferenc képviselő: Csak megerősíteni szeretném, hogy a közmeghallgatás az korábbra került, illetve az intézményvezetői állás vonatkozásában iktassunk be áprilisba egy rendkívüli ülést. dr. Gál Imre polgármester: Akkor arra kellene számítani, hogy április elején lenne két testületi ülés között egy rendkívüli ülés. Azt már most is látjuk, hogy a januári testületi ülésre is változtak a napirendek, hiszen a bölcsődével kapcsolatos döntések szükségesek voltak. Illetve kiemelném, hogy március 27.-ére a testületire azt terveztük, hogy a Harmat és a Napsugár utcákkal kapcsolatos dolgokat átbeszéljük. Áprilisi üléstervet kiegészítettük a SZIGÜ kérdésével és a GYIK alapítvánnyal. Illetve a Szent György mise miatt később kezdődne az ülés 18 órakor. Menet közben még egy észrevételem lenne, a beszámolókkal kapcsolatban. Az októberi ülésre beszámol az iskola, csak azt ne feledjük el, hogy fenntartóváltás történt és ne arra számítsunk, mint a korábbi években. Viszont remélhetőleg akkorra lesz egy új intézményünk is a bölcsőde, és legalább féléves működésről beszámolhat majd. Ehhez képest van-e kérdés, ha nincs, akkor szavazzunk. A kiegészítésekkel aki elfogadja az üléstervet, az kérem kézfeltartással jelezze. 4

5 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Inárcs Községi Önkormányzat évi munkatervét az előterjesztéshez képest változásokkal fogadja el az alábbiak szerint. Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Az ülések időpontja és napirendjei január óra ben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek és önszerveződő közösségek pénzügyi és szakmai beszámolója 2. Civil szervezetek évi támogatásának megvitatása 3. Inárcs Község Önkormányzat évi munkatervének megtárgyalása 4. Inárcs Község évi közművelődési és kulturális programtervezet megvitatása, a évi rendezvénynaptár jóváhagyása Előterjesztő: Turcsány Andrea művelődési ház igazgatója Egyebek évi költségvetési rendelet elfogadása Előterjesztő: Dr. Gál Imre polgármester Egyebek 1. Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása Február óra Március óra 2. Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről Előterjesztő: Turcsány Andrea művelődési ház igazgatója 3. Beszámoló az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft., valamint a Remondis OKÖT Kft. felügyelőbizottsági munkájáról Előterjesztő: FEB elnökök 5

6 4. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatról KÖZMEGHALLGATÁS A Közmeghallgatásra tervezett témát a Képviselő-testület későbbi időpontban határozza meg és hirdeti ki a lakosság felé! Egyebek Április A évi költségvetési rendelet módosítása évi zárszámadás elfogadása 3. Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzés megállapításairól Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 4. Beszámoló a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 5. Az Önkormányzat gazdasági társaságainak beszámolója Előterjesztők: Gazdasági társaságok ügyvezetői Egyebek Május óra 1. Döntés a temető üzemeltetőjének kijelöléséről 2. Döntés a GYIK Alapítvány működéséről Egyebek Június óra 1. Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálatainak évi munkájáról Előterjesztő: Kecskés Annamária Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat vezetője évi Díszpolgári cím és Inárcs Községért, díj odaítélése 3. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 6

7 4. Közalapítványok működéséről tájékoztató Előterjesztő: Kuratóriumi elnökök 5. Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója Egyebek Augusztus óra 1. Beszámoló az elnyert pályázatok vonatkozásában történt beruházásokról 2. Beszámoló a település üzemeltetés munkájáról Egyebek Szeptember óra 1. Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 2. A évi költségvetési rendelet módosítása Egyebek Október óra 1. A évi helyi adórendeletek módosítása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 2. Beszámoló a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz és a közüzemi csatornamű szolgáltatás tapasztalatairól 2012-ben Előterjesztő: Inárcsvíz Kft. Czinege István ügyvezető igazgató 3. Beszámoló az Ócsa és Társai Nonprofit Kft évben végzett munkájáról Előterjesztő: Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. Radnóthy László ügyvezető igazgató 4. Beszámoló a REMONDIS által végzett szolgáltatás tapasztalatairól 2013-ben Előterjesztő: Remondis OKÖT Kft. ügyvezető igazgató 3. Tolnay Lajos Általános Iskola beszámolója a es tanév tevékenységéről, és a 2013/2014-es tanévkezdésről Előterjesztő: Nyitrai Attila iskolaigazgató 7

8 7. Beszámoló a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda 2012/2013 nevelési évben végzett tevékenységéről, és a 2014-es nevelési év kezdéséről Előterjesztő: Maczák Jánosné óvodavezető 8. A Bölcsőde beindulásával és működésével kapcsolatos beszámoló Előterjesztő: Az intézmény vezetője Egyebek 1. A helyi adórendeletek módosítása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző November óra 2. A helyi önkormányzatra vonatkozó évi éves belső ellenőrzési munkaterv elfogadása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 3. Tájékoztató a évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről 4. A évi költségvetési rendelet módosítása 5. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Egyebek December óra évi költségvetési rendelet módosítása 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (IV. 01.) rendelet módosítás megtárgyalása 3. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/2003. (XII. 18.) rendelet módosítás megtárgyalása Egyebek TESTÜLETI ÜLÉSEK ÁLLANDÓ TÉMÁI Polgármesteri jelentés szóban 8

9 Minden üléskor a polgármester jelentése a testület felé: - Két ülés között eltelt idő fontosabb eseményiről - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról - Átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előterjesztő: polgármester Kérelmek elbírálása (önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyek esetén) Interpellációk, kérdések, közérdekű közlendők. 3. napirend: Bölcsőde Alapító Okiratának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Arra kellene visszatérni, hogy a felmerült elnevezések közül melyik lenne szimpatikus. Azzal együtt, hogy az alapító okiratot elfogadjuk, megnevezést is kell adni az intézménynek. Balogh Ferenc képviselő: Felmerült a Manóda, Bolvári Mihály alpolgármester: A Manóda az ne legyen, mert szerintem ez nem egy pozitív szereplő. A bizottsági ülésen a babakuckó is elhangzott. Göndör Ákos jegyző: Időközben kiderült, a tervező úr itt volt tegnap, hogy az alapok és a tervek egy pillangó alapján készültek el. Több hozzászólás és javaslat után a Képviselő-testületnek a Tipegő elnevezés tetszett a legjobban. dr. Gál Imre polgármester: Meg szeretném kérdezni, hogy a Tipegő elnevezést aki elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2365 Inárcs, Hunyadi u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő, 230 hrsz-ú ingatlanon található bölcsődei szolgáltatást ellátó intézménynek a Tipegő Bölcsőde nevet adja. dr. Gál Imre polgármester: A következő kérdésem már az alapító okirattal kapcsolatos. Van-e valakinek kérdése kiegészíteni valója, ezt is tárgyaltuk a bizottsági ülésen. Amennyiben nincs kérdés, akkor szavaztatok. Aki elfogadja a bölcsőde alapító okiratát, az kérem kézfeltartással jelezze. 9

10 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tipegő Bölcsőde Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint. (1. számú melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. napirend: Pályázat kiírása bölcsődevezető álláshelyre (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Még mindig a bölcsődénél maradva a vezetői helyre pályázatot kell kiírni. Ezt is végig néztük és véleményeztettük, a módszertani központtal egyeztettük a tervezetet. Törlendő a vezető irányítás alatti személyek száma a 9 fő, mert más is lehet. Ez csak tájékoztatásként került volna bele a pályázatba, érdemi jelentősége nincsen, de ha belekerült volna, akkor befolyásolhatta volna a történetet. Illetve van még egy törlendő rész, hogy rendelkezik szociális szakvizsgával, hogy amennyiben nem, akkor a pályázó nyilatkozik arról, hogy megszerzését a megbízás kezdő napjától számított 2 éven belül megszerzi. Ez nem került bele. Bolvári Mihály alpolgármester: Amennyiben inárcsi lakos jelentkező van, az nem élvezhetne előnyt? Ellenkező esetben előfordulhat, hogy szolgálati lakás igénye is felmerülhet. dr. Gál Imre polgármester: Teljesen nyílt a pályázat, nyílván amikor a pályázókat bíráljuk a kiválasztásnál akkor viszont lehet ez szempont. Balogh Ferenc képviselő: Fel szerettem volna venni a kapcsolatot a Magyar Bölcsődei Szövetséggel, de nem sikerült. Bölcsődei szakszervezettel a jövőben is próbálom a kapcsolatot ápolni. Ahogyan mondtam próbáljunk meg alaposan és körültekintően eljárni a bölcsőde alapítása és beindítása kapcsán is. Kérdésem lenne a kiírással kapcsolatosan túl, hogy egy bizottságot kellene létrehozni akik április 22-ig leülnének, és ha jól tudom a jegyző úr hívja össze. A bizottságban lévő személyekről, miként és hogyan döntünk, akik javasolnak majd a testület felé. Bolvári Mihály alpolgármester: A pályázat bontásáról beszélünk? Ádámku Ottóné: Elő van írva, hogy egy bizottságot kell létrehozni és ez lehet a szociális bizottság is akik megnézik a beérkezett pályázatokat utána pedig a Bölcsődék Országos Egyesületével kell véleményeztetni és azután kerülhet ide a Képviselő-testület elé. 10

11 dr. Gál Imre polgármester: A márciusi testületi ülésen ez tárgyalható lesz. Az a sorrend, hogy beérkeznek a pályázatok és összeül a bizottság ami lehet a szociális bizottság is, mert szociális intézményt hoztunk létre. Egyeztetnünk kell a Bölcsődék Országos Egyesületével és a harmadik döntő hozó szerv az a Képviselő-testület, aki kiválasztja ki legyen a bölcsőde vezetője. Balogh Ferenc képviselő: Kinevezés az április 1-je. A határidő március 2. és 21 napon belül kell a bizottságnak összeülni. Turcsány Andrea: Engem folyamatosan kérdeznek az emberek, hogy mikor lesz már bölcsőde. Milyen időpontot mondhatok ami már konkrétum, mert egyszer már elhangzott a március? dr. Gál Imre polgármester: Mire teljesen üzemképesen működni fog, az a nyár vége vagy szeptember. Miután lesz a bölcsődének vezetője utána lesznek dolgozói az intézménynek, majd nem egyszerre, de be kell szoktatni a gyerekeket. Ennek van egy felfutási ideje, ezért nem tudunk mondani egy pontos időt. Göndör Ákos jegyző: Még a működési engedély is nagyon messze van. Ádámku Ottóné: Amikor meg lesz a bölcsőde vezetője, akkor mi a hivatalból oda fogjuk küldeni a szülőket hozzá, mert mi nem tudunk még mit mondani. Pontos időpontot nem tudunk mondani. dr. Gál Imre polgármester: Arról szól a történet, hogy nekünk még mindig nincs működési engedélyünk, használatba vételi engedélyünk az van, és ma fogadtuk el az alapító okiratot is. Innentől kezdve sok bizonytalan történet van benne, ami után konkrét időpontot nem lenne célszerű meghatározni. Göndör Ákos jegyző: Addig míg az intézmény létrejön jogilag, mint költségvetési szerv az még legalább 2,5 hónap. Zámbó Istvánné képviselő: Mi abban voltunk, hogy már bármikor elindulhat a bölcsőde. dr. Gál Imre polgármester: Sajnos a műszakis kolleganő, mint az utolsó pillanatban kiderült ebben az ügyben semmi érdemi munkát nem végzett. Mi azt hittük, hogy minden jól halad és sajnos most derült ki, hogy még használatba vételi engedélyünk sincs. Amennyiben megkezdettnek tekintik az ügyet az építéshatóságnál akkor jó, amennyiben úgy döntenek, hogy nem, akkor ez egy magasabb építéshatósági eljárásnak minősül, és még csak nem is Dabas, hanem Gyál járna el. Ott ahol még egyetlen egy ügyintéző sem dolgozik a járásban. Innentől kezdve elég érdekes a helyzet. Zámbó Istvánné képviselő: Ezért kértük, többször is, hogy számoljon be az építéshatóság. Göndör Ákos jegyző: Nem kellett volna elfogadni azt a három lapos beszámolót. Balogh Ferenc képviselő: Beszélgettünk akkor erről, arról, hogy ne firtassuk, de elfogadjuk. Zámbó Istvánné képviselő: Nem fogadtuk el a beszámolót. 11

12 Göndör Ákos jegyző: Meg volt a beszámoló, csak az előző évi beszámolót írta át. Balogh Ferenc képviselő: Az intézmény vezetője az hogyan fogja felvenni a dolgozókat. A pályázatban benne van, hogy a munkába állás időpontja április 1. Én továbbra is a bizottsági tagokat firtatnám. A javaslatom az lenne, hogy a testület felé javaslatot tevő bizottságban abban vegyen részt a pályázat előkészítője a jegyző úr, a módszertani központból érkező szakember, az alpolgármester úr, pénzügyi csoportvezető és a bizottsági elnökök. dr. Gál Imre polgármester: Mi lenne ha meghívnánk ebbe a körbe a módszertani vezetőt és egy rendkívüli ülés keretében tárgyalnánk. Ne legyen diszkrimináció, hanem legyen benne akkor mindegyik képviselő. Utána pedig tennénk javaslatot a Képviselő-testület felé. Én azt javaslom, hogy ebben a körben tárgyaljuk meg ezt a dolgot zárt ülés keretében, mert személyi kérdés van. Balogh Ferenc képviselő: A rendkívüli üléssel én is egyet értek. dr. Gál Imre polgármester: Akkor aki elfogadja az előbb elmondott javaslatot az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tipegő Bölcsőde vezetőjének kinevezésére vonatkozó pályázati eljárásban a pályázatokat véleményező bizottságba a pályázat előkészítőjeként a jegyzőt, a módszertani központból érkező szakembert, a polgármestert, alpolgármestert, a képviselőket, a pénzügyi csoportvezetőt és a bizottsági tagokat választja meg. dr. Gál Imre polgármester: Akkor aki a pályázatkiírást elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A és 20/B -ai és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) sz. Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki bölcsődevezetői munkakörre az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 12

13 b) Megbízza a Jegyzőt, hogy a pályázatot a KSZK portálon február 1-jei határidővel tegye közzé, illetve a Szociális Közlönyben, valamint a helyben szokásos módon jelentesse meg. Felelős: Göndör Ákos jegyző Határidő: pályázati kiírás és jogszabályok szerint 5. napirend: Döntés a KMOP azonosító számú pályázatban közbeszerzési szakértő kiválasztásáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitás bővítése Inárcson erről szól ez a történet. Ehhez szeretnénk kiválasztani a közbeszerzési szakértőt. Három javaslat érkezett be, Balogh Ferenc képviselő: A legkedvezőbb ajánlatadót javasolta a bizottság elfogadásra. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs kérdés, akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a bizottság által támogatott és a legalacsonyabb árat benyújtó ajánlattevőt, hogy fogadjuk el és hirdessük ki, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázatban hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására, a beérkezett árajánlatok közül a dr. Sütő László Ügyvédi Iroda (1145 Budapest, Amerikai út 71/b Ft+ÁFA összegű árajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 6. napirend: Az óvodavezető tájékoztatása az óvoda nyári nyitva tartásáról és a beiratkozás időpontjáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Valamennyien jelen voltunk a bizottsági ülésen ahol Maczák Jánosné tájékoztatott minket vezetőként hozott döntéséről. A bizottság is csak tudomásul vette, erről nekünk sem kell határozatot hozni. A képviselő-testületnek is csak tudomásul kell venni. 13

14 A Képviselő-testület határozatot nem hozott, a tájékoztatást tudomásul vette. 7. napirend: A Remondis-OKÖT Kft. felszólításának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ez lenne az a napirend ami kapcsán hétfő óta volt némi változás. Ma délután a Tatárszentgyörgy önkormányzat, az Örkényi jegyző a Zauberman Kft.-vel beszélgettünk a lehetőségekről. Konkrétummal nem tudok szolgálni, előre nem tudtunk lépni, az adatokat közöltük és elmondtuk. A jövő hét folyamán tudnak ajánlatot adni arra vonatkozóan, hogy ők mennyiért tudnák a szolgáltatást ellátni. Nincs ezzel gond akár csatlakozhatunk is, Nekem egyetlen kérésem lenne, hogy olyan problémánk ne legyen, hogy szolgáltatás nélkül maradjunk. Én azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy döntsünk arról mi a lakókat további terhekkel nem vagyunk hajlandóak tovább terhelni, az önkormányzat azt az emelést amihez a Remondis ragaszkodik, arra kötelezettséget vállal, hogy azt megfizeti ebben az évben. Arra még mindig van lehetőségünk menet közben, hogy a fejleményeknek megfelelően vagy felmondjuk mi a szerződést. Én azt javaslom egyenlőre, hogy ne mondja fel a Remondis a szerződést és ne maradjunk közszolgáltatás nélkül, vállaljuk el ezt a kötelezettséget és menjünk tovább akár egy másik, akár a Remondis tekintetében és majd meglátjuk merre visz az út. A hulladéktörvénynek a szolgáltatók nem nagy jövőt jósolnak, előbb utóbb biztosan módosítani fogják, mert betarthatatlan. Arról szól, hogy súlyos erővel sújtja azokat a közszolgáltatókat akik önkormányzati tulajdonúak, mert velük szemben is azt az eljárást kéri mint a multikkal szemben. Valószínű, hogy ez a törvény ilyen formában nem lesz hosszú életű és több módosításon át fog átesni január 1-jétől az biztos, hogy ilyen formában a Remondis nem lesz közszolgáltató, hiszen csak Nonprofit szervezet lehet majd. Balogh Ferenc képviselő: Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy értetlenül állunk az emelés mellett, hiszen központilag van a csökkentés, ők mégis emelnek. Az érthető, hogy alvállalkozóként a Remondis az Inárcs-Rend-et nem tudja alkalmazni az világos, az is világos, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény szerint a legközelebbi lerakót kell használni, ami a Remondis lerakója az is világos. Ami nem világos, hogy ők miért állapíthatnak meg magasabb összeget? dr. Gál Imre polgármester: Azért mert a lerakóért kell fizetni ami az övék, vagyis a mienk, mert közös tulajdon, az önkormányzatoké. De amennyiben a Remondis marad, akkor ő mondja meg, hogy mennyi egy tonna hulladék lerakási díja. Csakhogy viszonyítási alapunk legyen Ft most ezt a tájékoztatást adta Tatárszentgyörgy jegyzőjének. Ez már tartalmazza a Ft-os tonnánkénti valamilyen büntető díjat. A Galgamácsaiak által adott ajánlat az Ft, tehát elég jelentős különbség van a két eljárás között. Bolvári Mihály alpolgármester: A hulladéktörvény akkor megállapíthatjuk, hogy nem jó. Másik hallottuk, hogy nonprofittá alakítják át, és ez az állapot tehát nem konzerválódik és fog változni. Másik pedig szó van arról, hogy kéthetente lesz hulladékgyűjtés így máris feleződne a dolog. Én úgy gondolom a testület ezt megszavazza, de a polgármester az igen szavazattal mértékkel bánjon. dr. Gál Imre polgármester: Akkor hogy pontosítsam a dolgot én egyenlőre semmire nem kérek felhatalmazást mint arra, hogy holnap van 31-e és ezt a határidőt szabta nekünk a Remondis, hogy az önkormányzat nyilatkozik hajlandó-e a különbözetet megtéríteni. Én 14

15 pillanatnyilag azt mondom, hogy a szándékot és a hajlandóságot kinyilvánítjuk, én ezt a holnapi nap folyamán megteszem. Az már egy másik, amikor konkrét díjfizetésre kerül sor, valamennyien tudjuk, hogy a szolgáltatásért teljesítési igazolás szükséges ahhoz, hogy mi fizessünk. Zámbó Istvánné képviselő: A Remondis nem a tényleges mennyiséget számolja, mert mindegy, hogy tele van a kuka vagy nincs. dr. Gál Imre polgármester: Egy jó gyakorlat ebben a kérdésben az lenne, amit tőlünk nyugatabbra is gyakorolnak. Nevezetesen a szemétszállítás díja ingyenes mindazoknak, akik a hulladékot szelektíven gyűjtik. Azt ellenőrzik, hogy szelektíven történik-e a gyűjtés, ahol nem és hibáznak, annak nagyon mélyen kell a zsebébe nyúlnia. Valamennyinknek az az érdeke, hogy ne ássuk el a szemetet és védjük a környezetünket. Amit lehet azt hasznosítsuk újra, viszont a mostani hulladéktörvény ezen a helyzeten semmit sem segít. Nálunk nem arról van szó, hogy a lakosság nem akar szelektíven gyűjteni és ezért büntessük meg tonnánként Ft-ra, mert a gyűjtőbe viszi a szemetet, hanem arról van szó, hogy hajlandó szelektíven gyűjteni, de ehhez a gyűjtéshez a Remondis nem hajlandó segítséget nyújtani, sőt érvényesíteni akarja ezt a Ft-ot a lakosságon a szemétdíjban. Zámbó Istvánné képviselő: Remondisnak is érdeke lenne szelektíven gyűjteni a hulladékot. Bolvári Mihály alpolgármester: A Remondis nem tesz meg mindent azért, hogy a kinnlevőségeket behajtsa erről beszéltünk bizottsági ülésen. Másik pedig lehetőség lenne, hogy mérlegelje Inárcs községből a lerakóba elvitt szemetet, mert azt valószínű, hogy nem csak idegen autóval viszi, hanem a sajátjával is. A mérlegelési súlyt, azt érdemes lenne elkérni tőlük. Göndör Ákos jegyző: Elkérni el lehet az nyilvános adat, de ha ezt nem fizetjük ki akkor abban a pillanatban felmondja a szerződést. dr. Gál Imre polgármester: Eléggé körbejártuk ezt a dolgot, aki felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a holnapi nap folyamán jelezze a Remondisnak levélben, hogy hajlandóak vagyunk a különbözetet vállalni, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos díjemelési különbözetet, nettó Ft/hó összeget a Remondis OKÖT Kft. részére a évben megfizeti. Határidő: január napirend: Laboda Gábor kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 15

16 dr. Gál Imre polgármester: Ez a napirend szól az utca elnevezésről, amire a bizottság a Pesti út javaslatot tette. Balogh Ferenc képviselő: Hogyan fogjuk nevezni útnak vagy utcának? dr. Gál Imre polgármester: Pesti út lesz. Van-e kérdés? Ha nincs akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a lehajtónak a Pesti út elnevezést az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HIRING Kft. (Laboda Gábor) kérelmére a Budapest felé vezető M5 OMV töltőállomás mellett található autópálya felhajtónak a Pesti út elnevezést adja. 9. napirend: 2012-ben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek és önszerveződő közösségek pénzügyi és szakmai beszámolója (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Aki benyújtotta a pályázatot.. Ádámku Ottóné: Aki benyújtotta a pályázatot az mindenki elszámolt. Akik nem adták be a pályázatot azok közül a kézilabdások nem nyújtották be a pénzügyi elszámolást. Mi felszólítjuk és amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor vissza kell fizetniük a támogatást. dr. Gál Imre polgármester: Én ezzel kapcsolatosan szeretnék egy javaslatot tenni. Kötelezni a civil szervezeteket nem lehet, de én azt szeretném ha valamikor kevésbé lenne sűrűbb a programunk, akkor felvennénk napirendre a szervezeteket és beszélgetnénk arról, hogy mit csináltak, vagy milyen gondokkal küszködnek, és jövőre mit szeretnének, így sokkal többet tudnánk meg róluk. Nem egyszerre lenne, hanem elosztva valósulna meg ez a civil szervezetek között. Lénárd Imre: Kikértem és megkaptam a minisztériumban nyilvántartott civil szervezeteket ami van 16, én pedig kaptam 32 nevet. Ezt jó lenne tisztázni ebből melyik működik még és hogy léteznek vagy nem léteznek ezek a szervezetek. Elég nagy különbség van az ott nyilvántartott és az itteni között. Az itteni támogatás az csak egy kis morzsa amit szétosztunk, de lehet majd a civileknek pályázni, mert vannak központi források is a működő szervezetek részére. Én ott helyben kiálltam a működő inárcsi civil szervezetek mellett. A Polgárok Inárcs Községért Egyesületnek most van egy olyan programja ami térségi lesz műsorokkal. Erika nagyon olcsó és hasznos programokat szervez a gyerekeknek. 16

17 dr. Gál Imre polgármester: A beszámolók beérkeztek, egyedül a kézilabda nem számolt be, őket fel kell, hogy szólítsuk. Aki elfogadja a civil szervezetek beszámolóit kérem szavazzon. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs Vasas SE által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Citerás Közhasznú Egyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. 17

18 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs-Örkény Kézilabda Club által benyújtott pénzügyi beszámolót nem fogadja el, mert az egyesület nem számolt el. Felhatalmazza a polgármester, hogy szólítsa fel az egyesületet az elszámolásra. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KB35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rozmaring Nyugdíjas Klub által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnay Lajos Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. 18

19 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárok Inárcs Községért Egyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Otthonteremtés Alapítvány által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Royal Rangers Keresztény Vándorok Ifjúsági Egyesülete által benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. dr. Gál Imre polgármester szünetet rendel el 18 óra 30 perckor, majd az ülés 18 óra 45 perckor folytatódik zárt üléssel. 19

20 ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALT NAPIRENDEK 1. napirend: Aranyics János kérelmének megtárgyalása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Aranyics János körzeti megbízott rendőr kérelmére úgy dönt, hogy részére január 1-jétől december 31-ig havi ,- Ft összeg erejéig biztosítja a gépjármű költségtérítést Inárcs közbiztonságának javítása érdekében. 2. napirend: Civil szervezetek évi támogatásának megvitatása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek pályázati felhívásra érkezett évi támogatásának döntéséből nem zárja ki Balogh Ferenc képviselőt érintettsége miatt. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (I. 30.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek pályázati felhívásra érkezett évi támogatásának döntéséből nem zárja ki Zámbó Istvánné képviselőt érintettsége miatt. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 20

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 01. 29. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-5/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30.

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben