Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat"

Átírás

1 Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2014. október 1. napjától Közzétéve: szeptember 15. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégszámon Központi postacím: 1876 Budapest Honlap:

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 5 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A SZOLGÁLTATÁS JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ALAPJA Jogszabályi alapok Engedélyek Az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél közötti jogviszonyra irányadó szabályok Az Üzletszabályzat elérhetősége Az Üzletszabályzat hatálya, az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételének módosítása Az Üzletszabályzat szerkezete és Mellékletei A Kiegészítő Hirdetmény, a tájékoztató hirdetmények, az Egységes Előzetes Tájékoztató és az Árképzési Hirdetmény II. A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevételének feltételei Az Üzletfél azonosítása Az Üzletfél képviselete Kapcsolattartás az Üzletféllel Az Üzletfél előzetes tájékoztatása Az Üzletfél minősítése Az Üzletféllel kapcsolatos, szerződéskötés előtti tájékozódási kötelezettség Az Üzletfél ügylet végrehajtását követő utólagos tájékoztatása III. A SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A szerződések típusai A szerződések létrejötte Írásbeli szerződés Telefonon (szóban) kötött szerződés Telefaxon kötött szerződés Interneten kötött szerződés Egyéb elektronikus úton kötött szerződés A szerződési ajánlatok visszavonása és módosítása A szerződés Üzletfél általi módosítása A szerződés megkötésének megtagadása Fedezetek Biztosítékok Díjak, költségek A szerződések nyilvántartása A szerződések teljesítése, elszámolása Közreműködő igénybevétele Késedelem, nem-teljesítés A szerződések felmondása Felelős őrzés Pozíció lezáró nettósítás IV. FELELŐSSÉG V. TITOKVÉDELMI SZABÁLYOK Az egyes jogszabályi rendelkezések Az Üzletfél által adott felhatalmazás értékpapírtitok, banktitok átadására VI. AZ ÜZLETFÉL PÉNZ- ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZEINEK MEGÓVÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA VII. A BEFEKTETŐ-VÉDELEM VIII. ADÓZÁS IX. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE / 149

3 TARTALOMJEGYZÉK X. A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY FELFÜGGESZTÉSE, ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS, A GAZDÁLKODÁSI ADATOK NYILVÁNOSSÁGA XI. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS A KHR-RE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS A személyes adatok védelme A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adatszolgáltatás B. AZ EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. A SZÁMLAVEZETÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK Az Összevont Értékpapírszámla Az Összevont Értékpapírszámla alszámlái Összevont Értékpapírszámla megnyitásának közös rendelkezései Belföldi természetes személyek számlanyitása Belföldi vállalkozások és szervezetek számlanyitása Külföldi természetes személyek számlanyitása Külföldi vállalkozások és szervezetek számlanyitása Nem teljesen cselekvőképes személyek számlanyitása Írni-olvasni nem tudó, ill nem képes személyek számlanyitása Számlastátuszok Rendelkezés az Összevont Értékpapírszámla felett Felelősségi kérdések Az Összevont Értékpapírszámla áthelyezése Az Összevont Értékpapírszámla megszüntetése Fizetési Számla Devizaszámla II. ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (LETÉTKEZELÉS ÉS LETÉTI ŐRZÉS) Általános rendelkezések A nyilvántartás elvei Nyilvántartási szolgáltatások Értékpapír transzfer és átvezetés Zárolás Társasági eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások Esedékesség Letétkezelői (Custody) szolgáltatások külföldi Üzletfelek részére Magyarországon kibocsátott, külföldön letéti igazolás (ADR, EDR, GDR) formájában forgalmazott értékpapírok letétkezelése Nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) Start számlák Tartós befektetési számlák (TBSZ) Stabilitás megtakarítási számlák (SMSZ) III. MEGBÍZÁS FELVÉTELE ÉS TOVÁBBÍTÁSA, MEGBÍZÁS VÉGREHAJTÁSA AZ ÜGYFÉL JAVÁRA Általános szabályok Tőzsdei megbízás Szabványosított határidős ügyletek Nem szabványosított határidős deviza ügyletek Szabványosított opciós ügyletek Külföldi értékpapírokra vonatkozó bizományosi megbízás Az ÁKK aukciós megbízás Tőzsdei aukciós megbízás Befektetési alapok, kollektív befektetési formák befektetési jegyeinek forgalmazása Jegyzési megbízás / 149

4 TARTALOMJEGYZÉK IV. SAJÁT SZÁMLÁS KERESKEDÉS Általános szabályok Értékpapír azonnali adásvétel Az állampapírok adásvételére vonatkozó speciális szabályok Külföldi értékpapírok adás-vétele Származékos ügyletek V. PORTFOLIÓKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG Általános szabályok Tájékoztatás A portfóliókezelés megkezdéséhez szükséges egyes feltételek szabályai Alvállalkozó igénybevétele Hozamvédelem és tőkevédelem Hozamgarancia és tőkegarancia A megbízási díj és költségek A szerződés megszűnése, elszámolás a felek között VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZ ELHELYEZÉSE AZ ESZKÖZ (PÉNZÜGYI ESZKÖZ) VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL VII. JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK VIII. BEFEKTETÉSI HITEL NYÚJTÁSA, HALASZTOTT PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS Befektetési hitelezés Halasztott pénzügyi teljesítés IX. TŐKESZERKEZETTEL, ÜZLETI STRATÉGIÁVAL ÉS EZEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEKKEL, EGYESÜLÉSSEL, VALAMINT VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS TANÁCSADÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS X. BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS XI. BEFEKTETÉSI ELEMZÉS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉS XII. ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS XIII. KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A. MELLÉKLET: A SZERZŐDÉSMINTÁK B. MELLÉKLET: HIRDETMÉNY AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSÁRÓL C. MELLÉKLET: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY D. MELLÉKLET: A BSZT. SZERINTI KISZERVEZÉSRŐL ÉS KÖZVETÍTŐKRŐL E. MELLÉKLET: A BEFEKTETŐ-VÉDELEMRŐL, AZ ADATVÉDELEMRŐL ÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRTITOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL F. MELLÉKLET: HIRDETMÉNY A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSÁRÓL / 149

5 FOGALMAK FOGALMAK Amennyiben az Üzletszabályzat vagy a Felek között befektetési szolgáltatással vagy kiegészítő befektetési szolgáltatással kapcsolatban létrejött bármely szerződés vagy a Felek bármelyike által a másik Félhez intézett ilyen tárgyú jognyilatkozat eltérően nem rendelkezik, akkor az Üzletszabályzatban vagy az említett szerződésekben, illetve jognyilatkozatokban használt egyes fogalmak függetlenül attól, hogy azokat nagy- vagy kis kezdőbetűvel, egyes- vagy többes számban használják a Felek az itt meghatározott jelentéssel bírnak. Eltérő jelentés használata az adott fogalom vonatkozásában csak a Felek kölcsönösen kifejezett rendelkezésével, a továbbiakban vagy a jelen szerződés alkalmazásában kitétel alkalmazásával történhet. Az Üzletszabályzatban és a szerződésekben valuta- és devizanemekre való hivatkozás minden esetben a teljes névvel vagy az illető valuta vagy deviza ISO-kódjával (ISO 4217 sz. szabvány), a magyar forint esetében továbbá a forint kifejezés vagy Ft rövidítéssel történik. ÁÉKBV: a Kbftv.ben: a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre; UCITS alapok Alapcímlet: az értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket. Alkalmassági teszt: befektetési tanácsadás vagy portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása esetén az OTP Bank Nyrt. által - az Üzletfél részére ajánlott vagy portfóliója terhére, illetve javára végrehajtásra kerülő ügylet, valamint az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz alkalmasságának vonatkozásában elvégzett vizsgálat és értékelés, amely az Üzletfél által az OTP Bank Nyrt. által rendszeresített formában megadott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteire, tapasztalatára, végzettségére, kockázatviselő képességére, jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó - információkon alapul. Allokáció: a Tpt. szerint a jegyzés útján történő értékpapír forgalomba hozatal esetén a túljegyzés, aukció útján történő értékpapír forgalomba hozatal során az aukciós túlkereslet esetében a jegyzés, aukció lezárását követő azon eljárás, mely során az adott értékpapír kibocsátási dokumentumaiban meghatározott (így különösen tájékoztató, nyilvános ajánlattétel, információs összeállítás, rövidített tájékoztató, kezelési szabályzat) és az adott forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok szerint meghirdetett elvek alapján a kibocsátó, forgalmazó dönt az egyes jegyzések, vagy aukciós ajánlatok elfogadásának rendjéről és mértékéről. Nem értendő ez alatt a Bszt. szerinti allokáció. Apostille-záradék: a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló évi 11. törvényerejű rendelet szabályai szerint kiállított tanúsítvány. Azonnali értékpapír adásvételi ügylet: amelynek során az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél között meghatározott értékpapírok meghatározott áron az üzletkötés napjától számított legfeljebb ötödik banki munkanapra (spot) történő eladására, illetve vételére kerül sor. ÁKK: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. és ennek állampapír kibocsátás, állampapír kibocsátásának szervezése, elsődleges forgalmazói rendszer tekintetében bármely jogutódja, vagy az általános jogutódja. Art.: az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Banki munkanap: az a munkanap, amelyen az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatási tevékenységet végző fiókjai szolgáltatás nyújtása céljából nyitva állnak az Üzletfelek számára. 5 / 149

6 FOGALMAK Befektetési ajánlás: pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. Befektetési alap: a Kbftv.-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma. Befektetési alapkezelő: a kollektív befektetési forma számára végzett befektetés kezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása;. Befektetési alapkezelési tevékenység: a kollektív befektetési forma számára végzett befektetés kezelési tevékenység. Befektetési elemzés: pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a befektetési tanácsadást. Amennyiben az Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik, akkor befektetési elemzés alatt pénzügyi elemzést is érteni kell. Befektetési hitel: az Üzletfél pénzügyi eszközének vásárlásához nyújtott a Bszt. rendelkezéseinek hatálya alá tartozó hitel, ha az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatás vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtása keretében részt vesz az ügylet lebonyolításában. Befektetési jegy: a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. Befektetési tanácsadás: pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása. Az OTP Bank Nyrt. gyakorlatában kizárólag az az ajánlás minősül személyre szólónak, a) amelyet valakinek befektetői vagy potenciális befektetői minőségében vagy a befektető vagy potenciális befektető meghatalmazottjának minőségében ad az OTP Bank Nyrt., és b) amelyet az OTP Bank Nyrt. az adott személy számára alkalmas vagy a személy körülményeinek figyelembe vételére alapuló módon ad elő, azaz az OTP Bank Nyrt. az ajánlás megtétele előtt rendelkezik a megfelelő mennyiségű és minőségű információval az Üzletfél pénzügyi ismeretiről, befektetési céljairól, kockázatviselő képességéről és vagyoni, jövedelmi viszonyairól, és c) amely a következőkre vonatkozó ajánlást tartalmaz: i) adott, konkrét pénzügyi eszköz vétele, eladása, jegyzése, cseréje, tartása vagy biztosítása; ii) adott, konkrét pénzügyi eszköz által biztosított jognak, amelynek tárgya pénzügyi eszköz vétele, eladása, jegyzése, cseréje, vagy visszaváltása, a gyakorlása vagy nem gyakorlása. Az ajánlás nem személyre szóló ajánlás, ha kizárólag terjesztési csatornák útján teszik közzé vagy a nyilvánosságra irányul, így nem személyre szóló ajánlás a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés ideértve a befektetési és pénzügyi elemzést, reklám és hirdetés közzététele, továbbá az OTP Bank Nyrt. által az Üzletfél részére adott, a Bszt. vagy egyéb jogszabály szerinti előzetes és utólagos tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt. kizárólag azon személynek ad befektetési tanácsot, akivel ilyen szolgáltatás nyújtására hatályos írásbeli szerződéssel rendelkezik, amely szerződés hatálybalépésének minden esetben feltétele, hogy az Üzletfél az alkalmassági teszt alapjául szolgáló nyilatkozatot írásban az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére bocsássa. Befektetési vállalkozás: az a jogi személy, amely harmadik személy részére ellenérték fejében rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt, vagy befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a Bszt. 3. -ában meghatározottakat. 6 / 149

7 FOGALMAK Befektető: a) Tpt. szerint az a személy, aki befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja, b) a Kbftv. szerint a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa. Biztosított Követelés: jelenti: (a) az OTP Bank Nyrt. bármely az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatásból eredő követelését - beleértve bármely díj, költség, fedezet iránti követelését, valamint az adózásra vonatkozó jogszabályok által előírt kifizetői kötelezettségek OTP Bank Nyrt. általi teljesítéséből fakadó követeléseket (a továbbiakban: Befektetési Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés); és (b) az Összevont Értékpapírszámlához a B.I pont, illetve a B.I pont szerint hozzárendelt Fizetési Számla vagy Devizaszámla tekintetében az OTP Bank Nyrt.-t bármely, a fizetésiszámla-szerződésből vagy fizetési számlához kötődő hitelkeret szerződésből eredő követelését, továbbá az OTP Bank Nyrt. által az Üzletfélnek nyújtott privátbanki szolgáltatásokból eredő követelését beleértve bármely díj, költség, fedezet iránti követelését (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltatásból Származó Biztosított Követelés). Biztosított Követelés Legmagasabb Összege: jelenti a Fogyasztói óvadéki szerződések esetén a tízmillió forintot ( HUF). Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény. Cégbíróság: Magyarországon bejegyzett cégek (gazdasági társaságok, egyéb cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetek) esetében az adott cég székhelye szerinti megyében működő törvényszék vagy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cégkivonat: a Cégbíróság által kiállított, közokiratnak minősülő dokumentum, mely tartalmazza az adott cég, társaság összes a Cégbíróság által nyilvántartott hatályos adatát. Clearstream-képes értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyet a Cleartstream elszámol. Cselekvőképesség: a természetes személy Üzletfél azon képessége, hogy saját jognyilatkozataival szerezzen jogokat és vállaljon kötelezettségeket. A cselekvőképesség lehet részlegesen korlátozott, korlátozott vagy teljes mértékben hiányozhat. Cut-off time: az a banki munkanapon belül meghatározott záró időpont, ameddig az adott banki munkanapon felvett ügylet teljesítés szempontjából aznapi megbízásnak számít. Aznapinak minősülő megbízás esetében az OTP Bank Nyrt. köteles megkísérelni a megbízás felvétel napján történő teljesítését. Az egyes piacokon érvényes cut-off time információkat az OTP Bank Nyrt. honlapján megjelenteti. A cut-off time időpontja eltérhet az üzleti órák időpontjától. Day-trade ügylet: kizárólag a Tőzsdére vonatkozóan megadott tőzsdenapon belüli üzletkötés, azaz a T napon teljesült tőzsdei vételi megbízásban szereplő értékpapírok terhére T napi teljesüléssel történő eladás azonos mennyiségre vonatkozóan, illetve T napon teljesült tőzsdei eladási megbízásban szereplő pénz terhére T napi teljesüléssel történő értékpapír vétel, azonos értékpapírra és azonos mennyiségre vonatkozóan, amennyiben a vételi és eladási megbízás érvényességi ideje azonos. A vételi és eladási megbízások érvényességi ideje maximum egy nap lehet. Nem minősülnek day-trade ügyletnek az azonos mennyiségre, de több tételben megadott tőzsdei vételi és/vagy tőzsdei eladási megbízások. Dematerializált értékpapír: a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Deviza: a forinttól eltérő bármely más hivatalos fizetőeszköz. Devizaszámla: az Üzletfél azon OTP Bank Nyrt.-nél devizában vezetett, 117-tel kezdődő azonosítószámmal rendelkező fizetési számlája vagy korlátozott rendeltetésű fizetési számlája, amelyet a Tpt a alapján a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, deviza pénzforgalom lebonyolítására meghatározott. E számla vezetésére, a számlán végezhető műveletekre a Hpt. és a mindenkori hatályos pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok is vonatkoznak. 7 / 149

8 FOGALMAK Devizabelföldi: ilyen státuszúnak minősül a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van, illetve azzal rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, vagy azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot, e) a külföldön lévő külképviselet. Devizakülföldi: ilyen státuszúnak minősül a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül - ha a székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és a szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek belföldön lévő képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, vagy ott működik. Eho tv.: az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény. Elfogadható partner minősítéssel rendelkező Üzletfél: az az Üzletfél, akit az OTP Bank Nyrt. nem kezeli lakossági ügyfélként vagy szakmai ügyfélként, és jogállást tekintve az alábbi tulajdonságok valamelyikével rendelkezik: a) Pénzügyi szervezet, kivéve a központi szerződő felet vagy b) Kiemelt vállalkozás, vagy c) Kiemelt intézmény, vagy d) vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam elfogadható partnernek ismer el. Elsődleges számla: az Üzletfél által ilyenként megjelölt, az Összevont Értékpapírszámlához kapcsolt Fizetési számla vagy Devizaszámla, ennek hiányában alapértelmezetten az Összevont Értékpapírszámlához kapcsolt Fizetési számla. Elszámolás: a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon árura, illetve pénzügyi eszközre kötött ügyletek elszámolására vonatkozó megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció kialakítása a teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven), valamint annak biztosítása, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a teljesítéshez. Esedékesség: az értékpapír kibocsátója által meghatározott azon nap (E nap), amelyen egy adott értékpapírra vonatkozóan kamat, hozam, törlesztés, osztalék kifizetése esedékessé válik. Értéknap: bármely az OTP Bank Nyrt. által lebonyolított befektetési és befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási ügylet vonatkozásában az a nap, amelyen az ügyletből eredő teljes pénz- és értékpapír elszámolás ténylegesen megtörténik, az Üzletfél Összevont Értékpapírszámláját, valamint Fizetési számláját, Devizaszámláját, Devizaszámláit az OTP Bank Nyrt. jóváírja, megterheli. Értékpapír: a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. Értékpapír forgalomba hozatala: az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás. 8 / 149

9 FOGALMAK Értékpapír forgalomba hozatalának időpontja: ha a kibocsátás jegyzéssel történik, a jegyzés kezdőnapja, folyamatos forgalomba hozatal esetén az értékesítés időpontja, zárt körű forgalomba hozatal esetén a vásárlás időpontja, egyéb esetben az eladás napja vagy a kibocsátó által meghatározott nap. Értékpapír-kölcsönzés: értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbeadó a kölcsönbevevő részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbevevő köteles azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a kölcsönbeadó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbeadó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére. Értékpapír-kód: a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja (ISIN azonosító). Értékpapírról kiállított okirat: külföldön kibocsátott értékpapírról a kibocsátó saját joga vagy a kibocsátás helyének joga szerint arra feljogosított által kiállított okirat (pl. GDR, ADR). Értékpapír-sorozat: az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, vagy az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége. Értékpapír átvezetés: az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok egészének vagy egy részének áthelyezése az Összevont Értékpapírszámla másik alszámlájára vagy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett másik Összevont Értékpapírszámlára. Értékpapír transzfer: az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott szabad rendelkezésű értékpapírok egészének vagy egy részének áthelyezése más befektetési vállalkozás/hitelintézet/befektetési alapkezelő által vezetett értékpapírszámlára. Értékpapír tételes letétkezelés: az a tevékenység, amely során az OTP Bank Nyrt. a letevővel történt külön megállapodás alapján a nyomdai úton előállított értékpapírt a megbízás időtartama alatt a központi értéktárában elkülönítetten megőrzi, az OTP Bank Nyrt.-nél nyitott Összevont Értékpapírszámlán címlet, sorozat, darabszám, sorszám szerint tételesen nyilvántartja, megfelelő feltételek és megállapodás mellett vállalja a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedését, az értékpapírok zárolását, sorszám szerinti kiadását. Felelős őrzés: ilyennek minősül a) a szeptember 5. előtt vezetett értékpapírszámla bármilyen okból történő megszűnése, megszüntetése esetében a megszűnés, megszüntetés időpontjáig az Üzletfél által el nem transzferáltatott értékpapírok számlaszerződéses jogviszony nélküli, az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti díj- és költség felszámítása ellenében történő nyilvántartása és amennyiben az így nyilvántartott értékpapírokra az OTP Bank Nyrt. az értékpapírszámla megszűnése, megszüntetése előtt értékpapír-letétkezelést vállalt, úgy az ezen szolgáltatásban foglalt tevékenységeknek az Üzletszabályzat felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseinek korlátai közötti végzése, b) a szeptember 5. után vezetett Összevont Értékpapírszámla bármilyen módon történő megszűnése, megszüntetése esetében a megszűnés, megszüntetés időpontjáig az Üzletfél által el nem transzferáltatott értékpapírok számlaszerződéses jogviszony nélküli, az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti díj- és költség felszámítása ellenében történő nyilvántartása és amennyiben az így nyilvántartott értékpapírokra az OTP Bank Nyrt. az Összevont Értékpapírszámla megszűnése, megszüntetése előtt értékpapír-letétkezelést vállalt, úgy az ezen szolgáltatásban foglalt tevékenységek kifejtése, c) a szeptember 5. előtt vezetett, a szeptember 5. napjával vagy korábban megszűnt, megszüntetett ügyfélszámlán nyilvántartott azon pénzeszközök szerződéses jogviszony nélküli, kamatfizetési kötelezettség nélküli, az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti díj- és költség felszámítása ellenében történő 9 / 149

10 FOGALMAK nyilvántartása, a teljes nyilvántartott pénzösszegre vonatkozóan adott készpénzfelvételi vagy átutalási megbízás teljesítése, amely pénzeszközökről az Üzletfél legkésőbb szeptember 5. napjáig nem rendelkezett, d) az a)-c) pontba nem tartozó, a március 14-ig hatályos Ptk. alapján felelős őrzésben lévő pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz őrzése, továbbá e) március 15-től hatályos Ptk. szerint az OTP Bank Nyrt. által jogalap nélkül birtokolt, a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó pénzügyi eszközt vagy pénzeszközt, azzal, hogy a március 15-én már fennálló felelős őrzésre a március 14-ig hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, míg a március 15-e után keletkezett jogalap nélküli birtoklásra a március 15-től hatályos Ptk. szabályait kell alkalmazni. Felek: Az Üzletfél és az OTP Bank Nyrt. együttesen. Felügyelet: az MNB, valamint annak bármely jogutódja és jogelődje (pl. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet). A Felügyelet székhelye: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39; a Felügyelet levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.; a Felügyelet honlapcíme: Felügyeleti hatóság: a külföldi, befektetési alapkezelő, tőzsde, központi értéktár, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tevékenységi felügyeletét ellátó külföldi szervezet. Felülhitelesítés: a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a külföldön kiállított okiratokon szereplő aláírás(ok) és bélyegzőlenyomat arra illetékes magyar külképviseleti hatóság általi igazolása. Fiók: az OTP Bank Nyrt. bármely befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő szolgáltatást folytató, ügyfélfogadási célra és személyes ügyintézésre az Üzletfelek rendelkezésére álló szervezeti egysége. Fizetési Számla: az Üzletfél azon OTP Bank Nyrt.-nél forintban vezetett: a) 117-tel kezdődő azonosítószámmal rendelkező fizetési számlája vagy korlátozott rendeltetésű fizetési számlája, amelyet a Tpt a alapján a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó forint pénzforgalom lebonyolítására meghatározott. E számla vezetésére, a számlán végezhető műveletekre a Hpt. és a mindenkori hatályos pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok is vonatkoznak. Folyamatos forgalmazás: a nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt. Forgalmazó: az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet, a Kbftv.-ban meghatározott esetben befektetési alapkezelő. Fogyasztói óvadéki szerződés: a Ptk. szerint jelenti azt az óvadéki szerződést, ahol az Üzletfél természetes személy, és az óvadék tárgya elsősorban az Üzletfél szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körébe nem tartozó célra használatos, továbbá az óvadékkal biztosított követelés nem az Üzletfél szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körébe tartozó jogviszonyból fakad. Független pénzügyi szakértő: olyan könyvvizsgáló, befektetési tanácsadási tevékenység végzésére jogosult személy vagy forgalmazó, aki a vételi ajánlat közzétételének időpontját megelőző három éven belül nem állt megbízásos jogviszonyban sem az ajánlattevővel, sem a vételi ajánlattal érintett részvénytársasággal, sem az ebben, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkező személlyel. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. 10 / 149

11 FOGALMAK Honlap: az OTP Bank Nyrt. honlapja, illetve annak bármelyik al-honlapja, amely a webcím alatt érhető el. Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény. Illetőségigazolás: A külföldi illetőség igazolására a külföldi adóhatóság - az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet - által kiállított okirat angol nyelvű példányának magyar nyelvű szakfordításáról készült másolat szolgál. Az illetőséget adóévenként akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott. Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény. Intézményi befektető: ilyennek minősül a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, kollektív befektetési forma, a befektetési alapkezelő, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő. ISIN azonosító: a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, ezek kombinációja. Jegyzés: az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére. Jegyzési garanciavállalás: ilyennek minősül a) az értékpapír saját számlára történő lejegyzésére, illetve megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás, vagy b) a jegyzés vagy eladás meghiúsulásának elkerülése érdekében szerződésben vállalt mennyiségű értékpapír lejegyzésére, illetőleg megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás. Kbftv.: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény. KELER: Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. és a KELER Központi Szerződő Fél Zrt., amely társaságok a tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásával, az ügyletek teljesítésének biztosításával, tőzsdeforgalmi- és letéti számlavezetéssel, értékpapír számlavezetéssel, a letétkezelők részére letéti szolgáltatások nyújtásával és részvénykönyvvezetéssel foglalkozó szervezet(ek), elszámolóházi tevékenységgel foglalkozó személy(ek). KELER-képes értékpapír: a KELER mindenkor hatályos értékpapír befogadási listáján meghatározott értékpapírok. Készletpárosítás: az értékpapírszámlán lévő értékpapírkészletek kivezetésére használatos, értékpapírok bekerülési sorrendjét figyelembe vevő módszerek összefoglaló elnevezése. Az OTP Bank Nyrt. az alábbi készletkivezetési módszereket alkalmazza a gyakorlatban: a) FIFO first in first out: a legelsőként bekerült, legrégebbi készlettételek kerülnek ki elsőként b) LIFO last in first out: a legutolsóként bekerült, legfrissebb készlettételek kerülnek ki elsőként c) HIFO highest in first out: a legmagasabb áron bekerült készlettételek kerülnek ki elsőként d) LOFO lowest in first out: a legalacsonyabb áron bekerült készlettételek kerülnek ki elsőként e) Kézi: az Üzletfél rendelkezése szerinti sorrendben kerülnek a készlettételek kivezetésre. 11 / 149

12 FOGALMAK A tranzakciók, a készletpárosítási módszerek és az értékesítési csatornák összefüggése a Kiegészítő Hirdetményben található. KHR: a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényben (KHR tv.) meghatározott hitelinformációs rendszer. Kibocsátó: az a személy, gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja. Kiemelt befektetői információ: olyan a Kbftv. szerinti dokumentum, amely nyilvános nyílt végű befektetési alapok esetében a befektetési alap alapvető jellemzőit tartalmazza oly módon, hogy a befektetők megismerhessék a befektetési termék jellegét, kockázatait, elősegítve a megalapozott befektetési döntéseik meghozatalát. Az OTP Bank Nyrt. a Felügyelet ajánlása alapján az OTP HozamDuó Megtakarítási csomagok című Hirdetmény szerinti Kombinált betét esetében is biztosítja a befektetők számára a Kiemelt befektetői információ c. dokumentumot. Kiemelt vállalkozás: ilyennek minősül az a vállalkozás, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított f) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, g) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, h) saját tőkéje legalább kétmillió euró. Kiemelt intézmény: ilyennek minősül a) valamely EGT-állam kormánya, b) valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, c) az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezet, d) az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, e) a Világbank, f) a Nemzetközi Valutaalap, g) az Európai Beruházási Bank, és h) minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre. Kockázati besorolás: a pénzügyi eszközök OTP Bank Nyrt. által kockázati szempontok alapján meghatározott csoportja, amelynek vonatkozásában az Üzletfél minősítése és kockázati besorolása azonos. Az OTP Bank Nyrt. a pénzügyi eszközök kockázati besorolását hirdetményben teszi közzé. Kollektív befektetési forma: a Kbftv. alapján, minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára (ÁÉKBV, ABA). Kollektív befektetési értékpapír: a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanúsító egyéb okirat. Közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban meghatározott személy és az élettárs. Központi értékpapír-számla: a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról, sorozatonként és értékpapír-számlavezetőnként vezetett összesített nyilvántartás. Központi értékpapír nyilvántartás: a központi értéktár által vezetett, a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás. Központi értéktár: a KELER Zrt., annak jogutódja vagy a Tpt. tizedik részében meghatározott szabályok szerint alapított és működő mindenkori szervezet. Központi szerződő fél: a tőzsdeügylet és tőzsdén kívüli tőkepiaci ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás végzésére jogosult gazdasági társaság. Közvetlen befektetési ajánlás: olyan befektetési ajánlás, amely pénzügyi eszköz vagy tőzsdei termék vételére, eladására, tartására vagy ezekkel egyenértékű befektetői döntésre tesz kifejezett javaslatot. Külföldi elszámolóház: Clearstream, luxemburgi székhelyű nemzetközi elszámolóház. 12 / 149

13 FOGALMAK Külföldi tőzsde: Deutsche Börse AG, a Frankfurti Értéktőzsde és a Xetra rendszer üzemeltetője. Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező Üzletfél: azon Üzletfél, aki nem szakmai ügyfél és nem elfogadható partner minősítést kapott, illetve az OTP Bank Nyrt. nem kezeli őt sem szakmai ügyfélként, sem pedig elfogadható partnerként. Letétkezelés: pénzügyi eszköz őrzése, az OTP Bank Nyrt.-nél nyitott Összevont Értékpapírszámlán történő nyilvántartása, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat. Letéti őrzés: nyomdai úton előállított értékpapír megőrzésre való átvétele, a tulajdonos megbízásából való, az OTP Bank Nyrt.-nél nyitott Összevont Értékpapírszámlán történő címlet, sorozat, darabszám, sorszám szerinti tételes nyilvántartása és fizikailag történő kiadása. Limit áras tőzsdei megbízás: olyan tőzsdei ajánlat megtételére vonatkozó megbízás, amely a tőzsdei kereskedés folyamán kizárólag a megadott áron (limitár) vagy attól kedvezőbb áron (vétel esetén alacsonyabb, eladás esetén magasabb áron) teljesülhet a Tőzsde szabályzataiban meghatározott feltételek szerint. Megbízás végrehajtása az ügyfél javára: pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodás megkötésére irányuló tevékenység végzése az Üzletfél javára. Megfelelési teszt: az Üzletfél által végrehajtani kívánt ügylet, valamint az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz megfelelésének OTP Bank Nyrt. általi vizsgálata, értékelése, amely az Üzletfél által az OTP Bank Nyrt. által rendszeresített formában megadott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteire, tapasztalatára, végzettségére, kockázatviselő képességére vonatkozó - információkon alapul. Megfelelési tesztet az OTP Bank Nyrt. akkor végzi el, ha alkalmassági teszt elvégzése nem szükséges, és ha az ügylet nem minősül kizárólag végrehajtásra irányuló megbízásnak. MNB: a Magyar Nemzeti Bank. Nettó eszközérték: a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. NYESZ Pénzszámla: a mindenkori nyugdíjelőtakarékosságról szóló jogszabály(ok) alapján megnyitott és vezetett, a nyugdíjelőtakarékossági jogszabály(ok)nak megfelelően lebonyolított befektetési szolgáltatási ügyletek pénzforgalmának beleértve a pénzügyi eszközök hozadékainak elszámolását is elszámolására, az Üzletfél nyugdíjelőtakarékossági befizetései és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelő állami támogatás fogadására szolgáló, Magyarország törvényes fizetőeszközében vezetett, 117-tel kezdődő azonosítószámú fizetési számla. Az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél nyilatkozata alapján kizárólag NYESZ-R megkülönböztető jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlát vezet. A NYESZ Pénzszámla részét képezi az attól nyilvántartásában elkülönülő azon analitikus nyilvántartás (NYESZ-Alszámla) amely a NYESZ Összevont Értékpapírszámlán bonyolított, már teljesített befektetési szolgáltatási ügyletekből származó pénzeszközök devizanemenként való napon belüli vagy napon túli nyilvántartására, továbbá a NYESZ Összevont Értékpapírszámlán lebonyolítandó ügyletek fedezetbiztosítására szolgál, tekintve, hogy a NYESZ Összevont Értékpapírszámlán végzett ügyleti megbízásból és a nyilvántartott értékpapírok hozadékából eredő pénzösszegek csak az Üzletfél kifejezett rendelkezése alapján kerülnek a NYESZ- Alszámláról a NYESZ Pénzszámlára átvezetésre. NYESZ Összevont Értékpapírszámla: a mindenkori nyugdíjelőtakarékosságról szóló jogszabály(ok) alapján megnyitott és vezetett Összevont Értékpapírszámla. Az OTP Bank Nyrt. az Üzletfél nyilatkozata alapján a számlán NYESZ-R megkülönböztető jelzést alkalmaz. Nyilvános értékesítésre vonatkozó felajánlás: értékpapírra vonatkozó, egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére közzétett értékesítési ajánlat, amely elegendő információt ad az ajánlat feltételeiről és az értékpapírról ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetőnek az értékpapír megvásárlására vonatkozó döntés meghozatalát. 13 / 149

14 FOGALMAK Nyilvános forgalomba hozatal: az értékpapír nem zártkörű forgalomba hozatala. Nyíltvégű befektetési alap: a Kbftv. szerinti befektetési alap, amelynek befektetési jegyeit a befektetők a folyamatos forgalmazás során az alap futamideje alatt megvásárolhatják, továbbá a befektetési jegyeket a befektetési alap kezelési szabályzatában foglalt szabályok szerint a futamidő alatt visszaválthatják. Nyomdai úton előállított értékpapír: a vonatkozó jogszabályok alapján, az előírt módon és papíranyagra nyomtatottan, fizikai formában létező értékpapír, a Ptk. alkalmazásában okirati formában előállított értékpapír. OJB jelzáloglevél: az OTP Jelzálogbank Zrt. által mindenkor kibocsátott jelzáloglevelek. OTC: olyan, értékpapír bármilyen formában történő adásvételére irányuló szerződés, amelynek megkötésére a Tőzsde, a Külföldi tőzsde és más szabályozott piac által erre a célra üzemeltetett rendszeren kívül kerül sor, és amelyre a Tőzsde, a Külföldi tőzsde valamint más szabályozott piac szabályzatai nem vonatkoznak. OTP Bank Nyrt.: az OTP Bank Nyrt. (adatai az Üzletszabályzat fedőlapján), amely hitelintézetként az Üzletfél részére az Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási és befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatást nyújt. Összevont Értékpapírszámla: az OTP Bank Nyrt.-vel szerződő Üzletfél tulajdonában lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél letéti őrzésben/letétkezelésben lévő vagy egyéb befektetési vagy kiegészítő szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére bocsátott értékpapírok (függetlenül az értékpapírok előállítási formájától) és egyéb pénzügyi eszközök nyilvántartására és kezelésére szolgáló számla, beleértve az esetleges alszámlákat is. Pénzügyi eszköz: ilyennek minősül a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott megállapodás, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott eszköz, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás vagy bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nem-teljesítés, 14 / 149

15 FOGALMAK k) egyéb, a j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik, vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. Amennyiben az Üzletszabályzat pénzügyi eszközt említ azon az itt felsoroltak közül csak az Üzletszabályzat A.I.2.2. pontjában meghatározott pénzügyi eszközt kell érteni. Pénzügyi eszköz elhelyezése: a pénzügyi eszköz Tpt. szerinti forgalomba hozatala és nyilvános értékesítésre történő felajánlása. Pénzügyi szervezet: ilyennek minősül a/az a) befektetési vállalkozás, b) árutőzsdei szolgáltató, c) hitelintézet, d) pénzügyi vállalkozás, e) biztosító, f) befektetési alap, g) befektetési alapkezelő, h) kollektív befektetési társaság, i) kockázati tőkealap, j) kockázati tőkealap-kezelő, k) magánnyugdíjpénztár, l) önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, m) elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, n) központi értéktár, o) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, p) tőzsde, q) központi szerződő fél. Piaci áras megbízás: Piaci áras típusú ajánlatot az Üzletfél a Tőzsde vonatkozásában háromféle ajánlat típus keretében adhat: Piaci áras, MOST MIND kötési feltétellel adott Piaci áras és MOST RÉSZ kötési feltétellel adott Piaci áras megbízás. Pmtv.: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló CXXXVI. tv. Portfoliókezelés: az a tevékenység, amelynek során az Üzletfél eszközei előre meghatározott feltételek mellett, az Üzletfél által adott megbízás alapján, az Üzletfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az Üzletfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Pp.: a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény azzal, hogy amennyiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény úgy rendelkezik, akkor az OTP Bank Nyrt. és az Üzletfél közötti, az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó, március 15-ét megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megtett jognyilatkozatokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Rezidens és nem rezidens: statisztikailag Magyarországon rezidensnek minősül minden természetes és nem természetes személy, akinek, vagy amelynek közvetlen gazdasági érdeke (állandó lakhelye, telephelye, termelése) elsődlegesen Magyarország gazdasági területéhez kapcsolódik. Alapvetően a huzamos, legalább egy éves magyarországi tartózkodás, illetve annak szándéka a meghatározó. Az előzőek nem vonatkoznak az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek nem magyar állampolgárságú tagjaira, alkalmazottjaira és azok családtagjaira, továbbá a külföldi diákokra és a gyógyászati kezelés 15 / 149

16 FOGALMAK céljából itt tartózkodó, illetve ide érkező személyekre, akik a tartózkodás időtartamától függetlenül nem-rezidensnek tekintendők. Általában a devizabelföldiek tekinthetők rezidensnek, kivételt képeznek a következő társaságok, melyek devizakülföldiek, de rezidensek: vámszabadterületi társaság, külföldön tevékenységet végzők, devizakülföldi társaságok belföldön lévő képviselete. Természetes személyek esetében a rezidensi besorolást az alábbi körülmények figyelembe vételével kell eldönteni: banknál vezetett számla jellege, magyarországi állandó lakhely vagy levelezési cím feltüntetése, magyarországi közüzemi díjak fizetése, az ügyfél banknál történő megjelenésének gyakorisága. A nem természetes személyek esetében a döntő elhatárolási ismérv, hogy az adott gazdálkodó szervezet rendelkezik-e a cégjegyzékben is megjelenő KSH által adott egységes azonosító jellel (törzsszámmal), vagy sem, tekintettel arra, hogy a Magyarországon bejegyzett cégek, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett szervezetek (pártok, alapítványok, egyházak, egyesületek) minősülnek rezidensnek. Amennyiben a fentiekben leírtak nem teljesülnek, a természetes és nem természetes személyt nem-rezidens státuszúnak kell besorolni. Saját számlás kereskedés: pénzügyi eszköz saját számlán lévő saját eszköz terhére történő adásvétele, cseréje. Sorozatban kibocsátott értékpapír: ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket több azonos, egymással egyenértékű részre (névérték) osztva megtestesítő értékpapír, Stabilitás Megtakarítási Összevont Értékpapírszámla: A mindenkori Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint a részletes szabályokról szóló 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelet alapján megnyitott és vezetett Összevont Értékpapírszámla. Stabilitás Megtakarítási Pénzszámla: A mindenkori Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint a részletes szabályokról szóló 62/2013. (XII. 17.) NGM rendelet alapján megnyitott és vezetett, kizárólag az ennek megfelelően lebonyolított befektetési szolgáltatási ügyletek pénzforgalmának beleértve a pénzügyi eszközök hozadékainak elszámolását is elszámolására szolgáló, forintban vezetett, 117-tel kezdődő azonosítószámú pénzszámla. A Stabilitás Megtakarítási Pénzszámlán nem lehetséges betéti megbízás adása, és betéti ügylet nyilvántartása. Start Betétszámla: a mindenkori fiatalok életkezdési támogatásáról szóló (babakötvény) jogszabály(ok) rendelkezéseinek megfelelően megnyitott és Magyarország törvényes fizetőeszközében vezetett, 117-tel kezdődő azonosítószámú fizetési számla, amelyen az OTP Bank Nyrt. a vonatkozó üzletszabályzata és hirdetménye alapján az Üzletfél babakötvény jogszabály(ok) szerinti szülőjének befizetéseit, a jogszabály szerinti állami és önkormányzati támogatásokat betétként kezeli, valamint amelyen az Üzletfél babakötvény jogszabály(ok) szerinti, a Start Összevont Értékpapírszámlán keresztül lebonyolított befektetési szolgáltatási ügyleteinek pénzforgalma lebonyolódik, beleértve a pénzügyi eszközök hozadékainak elszámolását is. Start Értékpapírszámla: a mindenkori fiatalok életkezdési támogatásáról szóló (babakötvény) jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően megnyitott és vezetett Összevont Értékpapírszámla. Stop (aktiválási áras) limit megbízás: választása esetén az Üzletfélnek aktiválási árat kell megadnia. Ilyen típusú megbízás vétel és eladás esetén is rögzíthető feltételes ajánlatként, mely megbízások csak akkor kerülnek be a Tőzsde ajánlati könyvébe, ha az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál a Tőzsde szabályzata szerinti jobb áron a piacon a Tőzsde szabályzatában meghatározott kivételekkel ügylet jön létre. A kötés pillanatában az addig az ajánlati könyvben nem szereplő Stop limit ajánlat limit áras ajánlatként automatikusan bekerül az ajánlati könyvbe és a megbízás a továbbiakban a Tőzsde szabályzata szerinti limit áras ajánlatként viselkedik. Stop limit vételi megbízás legfeljebb az ajánlatban megadott limitáron, Stop limit eladási megbízás legalább az ajánlatban megadott limitáron teljesülhet. 16 / 149

17 FOGALMAK Stop (aktiválási áras) piaci megbízás: választása esetén az Üzletfélnek az aktiválási árat kell megadnia. Ilyen típusú megbízás vétel és eladás esetén is rögzíthető feltételes ajánlatként, mely megbízások csak akkor kerülnek be a Tőzsde ajánlati könyvébe, ha az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál a Tőzsde szabályzata szerinti jobb áron a piacon a Tőzsde szabályzatában meghatározott kivételekkel ügylet jön létre. A kötés pillanatában az addig az ajánlati könyvben nem szereplő Stop piaci ajánlat Piaci áras ajánlatként automatikusan bekerül az ajánlati könyvbe és a megbízás a továbbiakban a Tőzsde szabályzata szerinti Piaci áras ajánlatként (Folyamatos kereskedés nyitó és záró aukcióval modellben Most Rész kötési feltétellel, Többaukciós és Folyamatos aukció modellben kötési feltétel nélkül) viselkedik. Szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: a) piacműködtető által működtetett, illetve irányított multilaterális rendszer, b) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben. Szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Üzletfél: az az Üzletfél, akit az OTP Bank Nyrt. nem kezel Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező Üzletfélként vagy Elfogadható partner ügyfél minősítéssel rendelkező Üzletfélként, és jogállását tekintve az alábbi tulajdonságok valamelyikével rendelkezik: a) Pénzügyi szervezet, vagy b) vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam szakmai ügyfélnek ismer el, vagy c) Kiemelt vállalkozás, vagy d) Kiemelt intézmény, vagy e) olyan egyéb személy vagy szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet. Szja.: a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - nemzetközi fizetések adatátviteli rendszere. Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonába vételét elismerve kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Tartós adathordozó: a Bszt. szerinti olyan eszköz, amely az Üzletfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését, ide nem értve a nyomtatott és írt formában előállított okiratokat. Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla: a mindenkori tartós befektetési szerződésre vonatkozó (adó)jogszabály(ok) alapján megnyitott és vezetett Összevont Értékpapírszámla. Tartós Befektetési Pénzszámla: a mindenkori tartós befektetési szerződésre vonatkozó (adó)jogszabály(ok) alapján megnyitott és vezetett, kizárólag az ennek megfelelően lebonyolított befektetési szolgáltatási ügyletek pénzforgalmának beleértve a pénzügyi eszközök hozadékainak elszámolását is elszámolására szolgáló, forintban vagy devizában vezetett, 117-tel kezdődő azonosítószámú Fizetési számla. A Tartós Befektetési Pénzszámlán nem lehetséges a mindenkori tartós befektetési szerződésre vonatkozó (adó)jogszabály(ok)nak megfelelő betéti megbízás adása, és betéti ügylet nyilvántartása. 17 / 149

18 FOGALMAK Társasági esemény: mindazon alkalom, amikor az értékpapír tulajdonosnak a kibocsátóval szemben fennálló tulajdonosi joga gyakorlására kerülhet sor, minden olyan időpont, amelyet a KELER bármely szabályzata, hirdetménye, közleménye ennek minősít. Technikai Számla: felelős őrzés és hagyatéki státusz esetén az Üzletfél forint pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, az Üzletfél rendelkezése hiányában az OTP Bank Nyrt. által megnyitott Fizetési számla. Az OTP Bank Nyrt. felelős őrzés esetén a szeptember 5. előtt vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott forint pénzeszközöket nem kamatozó Technikai Számlán tartja nyilván. Technikai Devizaszámla: felelős őrzés és hagyatéki státusz esetén az Üzletfél deviza pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, az Üzletfél rendelkezése hiányában az OTP Bank Nyrt. által megnyitott devizaszámla. Az OTP Bank Nyrt. felelős őrzés esetén a szeptember 5. előtt vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott deviza pénzeszközöket nem kamatozó Technikai Devizaszámlán tartja nyilván. Teljes ár: a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatási vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatos ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan viselendő minden költség, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet az OTP Bank Nyrt. von le vagy számol el. Termékcsoport: a Kockázati besorolás január 20-ig alkalmazott elnevezése. Törzsadat: az OTP Bank Nyrt. által az Üzletfélről a befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások nyújtásához Összevont Értékpapírszámlánként és az összes Összevont Értékpapírszámla vonatkozásában kért, felvett és bármilyen módon nyilvántartott az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges valamennyi adat, így különösen a mindenkor hatályos pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok alapján kötelezően felvett azonosító adatok és az Üzletfél összes elérhetőségi adata. Tőzsde: a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) vagy ennek bármely jogutódja Tőzsdére bevezetett értékpapír: az az értékpapír, amely tőzsdei értékpapír listán szerepel. Tőzsdei termék: a Tőzsdén vagy Külföldi tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz. Tpt.: a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény. Ügyfélszámla: az OTP Bank Nyrt. által a Tpt. és Bszt. szabályai alapján vezetett, az Összevont Értékpapírszámlához kapcsolódóan vezetett ügyfélszámla. Amennyiben az Üzletszabályzat Fizetési Számlát említ, akkor eltérő rendelkezés hiányában, azon a forintban vezetett Ügyfélszámlát, míg ha az Üzletszabályzat Devizaszámlát említ, akkor azon devizában vezetett Ügyfélszámlát is érteni kell azzal, hogy az Ügyfélszámlára a Hpt. és a mindenkori hatályos pénzforgalomi jogszabályok nem vonatkoznak, továbbá azon kizárólag a jogszabály által megengedett pénzeszköz tartható nyilván és tranzakció bonyolítható. A jelen fogalom az Ügyfélszámla pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó jogszabályok szerinti minősítését és kezelését nem érinti. Ügyleti megbízás: az Üzletfél által pénzügyi eszköz vásárlására, eladására akár adásvételi, akár bizományosi konstrukcióban adott megbízás. Üzletfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek/amelynek az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatást, kiegészítő szolgáltatást nyújt. Üzletfélnek minősül az Üzletszabályzatnak, a keretszerződésnek és a szerződésnek az Üzletfelek tájékoztatására, minősítésére és a szerződéskötés előtti tájékozódási kötelezettségre vonatkozó részei tekintetében az a személy is, aki/amely az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatását, illetve kiegészítő szolgáltatását igénybe kívánja venni. A befektetési elemzést és a pénzügyi elemzést felhasználó személyre, az Üzletfélre vonatkozó szabályokat akkor kell alkalmazni, ha az Üzletszabályzat kifejezetten így rendelkezik. Üzleti órák: a banki munkanapokon belül meghatározott azon időtartam, amely időtartam alatt az OTP Bank Nyrt. fiókjai, egyéb szervezeti egységei ügyfélfogadás céljából rendelkezésre állnak (nyitva tartanak). Az egyes fiókok üzleti óráinak azon banki napon belül meghatározott 18 / 149

19 FOGALMAK időtartam tekintendő, amely az adott fiók ajtaján, hirdetőtábláján nyitvatartási időként meghatározott. Személyes ügyintézést nem végző szervezeti egységek esetében az egyedi szerződésben, keretszerződésben, Üzletszabályzatban meghatározott banki napon belüli időtartam minősül ilyennek. A cut-off time időpontja eltérhet az üzleti órák időpontjától. Üzletszabályzat: az OTP Bank Nyrt. jelen Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata, annak valamennyi hatályos módosítással egységes szerkezetbe foglalt verziója Végrehajtási helyszín: azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet, amelyekhez az Üzletfél megbízása továbbítható. Zártkörű forgalomba hozatal: ilyennek minősül a forgalomba hozatal, ha az megfelel a Tpt.- ben meghatározott zártkörű forgalomba hozatali feltételeknek. Zártvégű befektetési alap: olyan a Kbftv. szerinti befektetési alap, amelynek befektetési jegyei az alap futamideje alatt a befektetők kezdeményezésére nem válthatók vissza, kivéve a Kbftv.- ban biztosított rendkívüli eseteket, és az alapkezelő jogosult a befektetőknek az alap futamideje alatt is eseti jelleggel visszaváltási lehetőséget biztosítani, továbbá - amennyiben az alap kezelési szabályzata ezt lehetővé teszi - jogosult a kezelési szabályzatában eredetileg meghatározott feltételek szerint a befektetési jegyek bevonására. Xetra: a Deutsche Börse AG elektronikus kereskedési piaca. 19 / 149

20 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A SZOLGÁLTATÁS JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ALAPJA 1. Jogszabályi alapok 1.1. Az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatási és befektetési szolgáltatást kiegészítő tevékenysége (továbbiakban: kiegészítő tevékenység) vonatkozásában a Bszt. hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységet folytató hitelintézet Az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységét a Bszt., a Tpt., a Hpt., a Fizetési Számla és a Devizaszámla tekintetében a mindenkor hatályos pénzforgalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint végzi. 2. Engedélyek 2.1. Engedélyezett tevékenység a Bszt. alapján Az OTP Bank Nyrt. a Felügyelet január 29. napján kelt 41003/1998. számú határozata, április 27-én kelt III/ /2001. számú határozata, február 19. napján kelt III/ /2002. számú határozata, december 20-án kelt III/ /2002. számú határozata, május 13-án kelt E-III/456/2008. számú határozata szerint tekintettel a Felügyelet honlapján közzétett megfeleltetési táblázatra is alábbi befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan rendelkezik engedéllyel: a) megbízás felvétele és továbbítása, b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, c) sajátszámlás kereskedés, d) portfóliókezelés, e) befektetési tanácsadás f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül h) pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, i) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, j) befektetési hitel nyújtása, k) tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás l) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, m) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás. A jelen pontban adott tájékoztatás nem jelenti azt, hogy a Felügyelet kifejezetten javasolná, vagy elismerné az OTP Bank Nyrt.-t, valamint annak tevékenységét A jelen Üzletszabályzat hatálya alatt az OTP Bank Nyrt. az A.I pontban foglaltakon kívül az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja a) Tpt. szerinti értékpapír-kölcsönzés, 20 / 149

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos: 2010. január 15. napjától Közzétéve: 2009. december 15. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

Tőkepiaci fogalomtár

Tőkepiaci fogalomtár i fogalomtár Adagolt kibocsátás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

(HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) 2 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK...4 II. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2014. március 15. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2012.07.25. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 3 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 4 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata. Jóváhagyta: Verzió: 1.4. 2014.11.17.

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata. Jóváhagyta: Verzió: 1.4. 2014.11.17. MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata Jóváhagyta: Verzió: 1.4. 2014.11.17. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commerzbank Zrt. A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. oldal Tartalomjegyzék I. A tevékenységi engedély

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2011. február 18. napjától TARTALOM I.... 4 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08.

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08. 38/2011. Üzletszabályzatt a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2011.12.08. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág jogállása

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja Tájékoztató és Kezelési Szabályzat a Pioneer Flotta Alapok Alapja mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ÁÉKBV Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

Részletesebben