ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2.0 Érvényes: szeptember 15-től módosításig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2.0 Érvényes: 2013. szeptember 15-től módosításig"

Átírás

1 NOLASOL FUTÁRJÁRAT Marbella Budapest Stockholm óta... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2.0 Érvényes: szeptember 15-től módosításig I. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) A Nolasol futárjárata előre meghirdetett menetrend szerint közlekedik. A menetrend módosításának jogát a Nolasol fenntartja, visszaigazolt megrendeléssel nem rendelkező megbízók irányában ezzel kapcsolatos felelősség, értesítési kötelezettség nem terheli. 2.) A spanyol járat központja Marbella városban van, így odaút alatt a Marbella-Budapest, míg visszaút vagy hazaút alatt a Budapest-Marbella útirány értendő. A svéd járat központja: Budapest, így odaút alatt a Budapest-Stockholm, míg a visszaút illetve hazaút alatt a Stockholm- Budapest útirányt értjük. Kiegészítő útvonalak és járathosszabbítások esetén ugyanezen logika alapján történik a járatirány meghatározása. 3.) A járat személy-, csomag- és kisállat-szállítást végez. Csomagot és/vagy kisállatot önállóan, tehát utas kísérete nélkül is szállít. 4.) A járat díjszabásának alapja a pontosan előírt útvonal, melyet a Nolasol a honlapján közöl. Az útvonaltól megrendelő kérésére történő el- vagy letérés kerülőnek minősül, melyre a Nolasol felárat állapíthat meg. Az útvonaltól Megrendelő(k) kérésére történő letérések, kerülőutak miatti többlettávolság és többlet-menetidő miatt a Nolasol-t más Megrendelő(k) irányában felelősség, díjvisszatérítés vagy egyéb kompenzációs kötelezettség nem terheli Megrendelő elfogadja, hogy a járat gyűjtőjárat, így útvonala és érkezési ideje akár nagy mértékben is módosulhat. 5.) A járat díjszabását a Nolasol hivatalosan kiadott árjegyzékben határozza meg. Minden alkalommal a megrendelés leadásának pillanatában érvényes árszabás kerül alkalmazásra. Érvényesnek az adott napon a Nolasol honlapján elérhető árjegyzék minősül. Megrendelés leadását követő esetleges árváltozás negatív hatása a már visszaigazolt foglalással rendelkező ügyfelet nem érintheti. 6.) A Nolasol jogosult alkalmanként időszakosan érvényes akciókat és felárakat meghirdetni. Ezen időszakos ármódosulások kizárólag a meghirdetett időintervallumon belül leadott megrendelésekre alkalmazhatóak, tehát sem a korábban, sem a később elküldött igényekre nem érvényesek.

2 7.) A Nolasol járatára fuvarozási igényt bejelenteni kizárólag a honlapról elérhető űrlapon lehet. Eseti kérésre (pl. internet elérhetetlensége stb.) ettől a Nolasol jogosult eltekinteni és a megrendelést más módon felvenni. Ilyen jellegű kérés elfogadása híján a más módon beérkezett (pl. telefon, , Facebook, Skype, chat, személyes üzenet stb.) megrendelések vagy azok módosításai nem érvényesek, a Nolasol az ebből adódó veszteségekért, károkért nem tud felelősséget vállalni! 8.) A megrendelés űrlapon történő leadását követően a Nolasol általában pár órán belül, de legkésőbb 48 óra alatt visszaigazolja azt, amennyiben az igényt teljesíteni tudja. Ezen visszaigazolás tartalmazza azt a határidőt (maximum 72 óra, de gyakran ennél rövidebb időtartam), amelyen belül az űrlapon a Megrendelő által választott fizetési módon a fuvardíjat hiánytalanul be kell fizetni. Az űrlap kitöltése és elküldése tehát önmagában még nem jelent sem megrendelési kötelezettséget az ügyfél részére, sem szállítási kötelezettséget a Nolasol részére. Kizárólag a visszaigazolt fuvardíj határidőn belül történő befizetése után válik a rakhely/férőhely megvásárolttá. 9.) A határidő elmulasztása (be nem fizetés) esetén a Nolasol a megrendelést jogosult a Megrendelő külön értesítése nélkül törölni és a rakhelyet más igénylő részére felszabadítani. A határidőt elmulasztó korábbi megrendelővel szemben a Nolasol a be nem fizetést visszalépésre ráutaló magatartásként, azaz szerződésbontásként jogosult értelmezni és további felelősség ez ügyben nem terheli. 10.) Amennyiben Megrendelő a fuvardíjat határidőn belül befizeti, úgy arról a Nolasol véglegesítő visszaigazolást küld részére. Kizárólag a véglegesítő visszaigazolás birtokában lehet a járatra csomagot feladni, illetve kisállatot átadni vagy utasként felszállni. 11.) A fuvardíj befizetése az adott szállítási kapacitás megvásárlását jelenti. Nem minősül foglalónak, előlegnek, kauciónak egyértelműen a szolgáltatás visszavonhatatlan megvásárlása: nem visszamondható, a befizetett összeg nem visszakövetelhető, azonban a megbízás más névre átruházható. Az adott kapacitást a Nolasol más igénylő részére nem értékesítheti, így a Megrendelő érdekkörében felmerülő változásokért felelősséget nem vállalhat, annak anyagi kockázatát nem viselheti, visszatérítési kötelezettséget nem vállalhat magára. 12.) Fuvarigény bejelentésének határideje nincs. Minden Megrendelő maga dönti el, hogy igényeit mikor jelzi a Nolasol felé, elfogadva a befizetési határidőt és egyben vállalva annak kockázatát, hogy a Nolasol az igény elfogadását pl. helyhiány miatt késői jelzés esetén visszautasíthatja. A Nolasol a járat telítettségi adatait honlapján publikálja, ezzel segítve megrendelőit azonban az induláshoz időben közeledve progresszíven emelkedő foglalási igények indokolják a mielőbbi foglalást. Ennek elmaradása esetén a kapacitáshiány miatti igényvisszautasítás kockázata Megrendelőt terheli. A Nolasol nem vállal felelősséget a honlapon jelzett telítettségi adatok adott pillanatban történő pontosságáért, tekintettel a folyamatosan fogadott megrendelésekre és a frissítés emiatti esetleges késlekedésére.

3 13.) A fuvarigényben jelzett és véglegesen visszaigazolt megrendelést túllépő csomagmennyiség, csomagméret, utaslétszám stb. felvételét a Nolasol megtagadhatja és emiatt semminemű kártérítési felelősség nem terheli. Amennyiben a többlet felvételét a Nolasol elfogadja, úgy a kiegészítő fuvardíj megfizetése azonnal esedékessé válik. 14.) A fuvarigényben jelzettnél kisebb mennyiségű csomag és/vagy utaslétszám, kisállat-szám jelentkezése esetén a Nolasol-t visszafizetési, kompenzációs kötelezettség nem terheli, összhangban az ÁSZF 11. pontjával. CSOMAGSZÁLLÍTÁSI RENDELKEZÉSEK 15.) A Nolasol járatára a csomagfelvétel és csomagkiadás rendje pontosan szabályozott. A bázison történő csomagfeladás/csomagkiadás időtartama és helyszíne a visszaigazoló levélben kerül ismertetésre, ettől való eltérés esetén a Nolasol felárat állapíthat meg. Címreállási igény esetén a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban történik a találkozás. Az útközben esedékes címreállások során a Nolasol gépkocsivezetője 1 órával korábban bejelentkezik Megrendelőnél és jelzi várható érkezését. A megadott címen (akár országúti pihenőhelyen, akár konkrét épületnél) a Nolasol járata legfeljebb 15 percet tud várakozni az előre jelzett időponthoz képest ezt követően a járat a címet elhagyhatja és emiatt a Nolasol-t kártérítési felelősség nem terheli. Ez esetben a küldeményt a Nolasol saját bázisára szállítja, ott max. 2 munkanapig díjmentesen tárolja. Ezen idő alatt Megrendelő saját költségén érte jöhet vagy a Nolasol által Megrendelő írásos, külön kérésére - egyedileg képzett kiszállítási díj ellenében újbóli címreállást rendelhet meg, a korábbi esetleges címreállási díj pedig nem kerül visszatérítésre. A küldeményt ilyen esetekben további tárolási díj is terheli. 16.) Csomagszállítás esetén a gépkocsivezetőt kizárólag a maximum 20 kg tömegű, egy személy által átfogható küldemények jármű mellől a raktérbe illetve a raktérből a jármű mellé történő emelési kötelezettsége terheli. Amennyiben a küldemény egyedi tömege a 20 kg-ot meghaladja és/vagy formája alapján egy személy nem tudja megemelni és/vagy a rakodást nem a jármű mellől/mellé, hanem távolabbra/ról (pl. kert, garázs, lakás stb.) kell megoldani, úgy azt a Nolasol megtagadhatja, vagy arra nézve felárat állapíthat meg. 17.) A Nolasol a csomagszállításokra vonatkozóan speciális kezelések megrendelését is lehetővé teszi (pl. törékeny, hűtendő, talpon szállítandó stb.). A speciális kezelés feláras szolgáltatás. Megrendelésének elmulasztása esetén a Nolasol-t nem terheli felelősség olyan jellegű csomagsérülésekért, melyek a kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén elkerülhetőek lettek volna. Ha a törékenyként kezelést a Megrendelő nem kéri, úgy az adott csomag a bála aljára is kerülhet. Nem talpon szállítandó küldemények a rakodáskor a rakhely szempontjából optimális irányban elforgatásra, döntésre kerülhetnek. A nem hűtendő csomagok szállítása fűtött vagy Naptól nem védett helyen is előfordulhat.

4 18.) Csomagszállítás esetén a feladó köteles gondoskodni minden küldemény megfelelő egyedi jelzéséről (legalább a név feltüntetéséről). A jelzés lehet jól látható felirat, matricás felirat vagy pántra helyezett feliratos szalag. A feladó kötelessége továbbá a küldemények megfelelő, biztonságos csomagolása. 19.) A közúti ellenőrzések során a különböző hatóságok elrendelhetik a csomagküldemények felbontását (pl. drogkontroll). A bontás miatt a csomagoláson keletkezett sérülésekért a Nolasol nem tud felelősséget vállalni. 20.) Csomagfeladáskor az átadó köteles fényképes igazolvánnyal igazolni magát, lehetővé téve annak számának felírását a fuvarlevélre, továbbá a fuvarlevelet köteles aláírásával ellátni. Ennek megtagadása esetén a Nolasol a szállítást megtagadhatja és a szituációt Megrendelő általi lemondásként értelmezheti. A Nolasol nem vállalhat felelősséget a lezárt, általa nem ellenőrizhető dobozok, zsákok, csomagok tartalmáért, esetleges illegális küldemények szállításáért mindezekért a feladónak kell helytállnia az egyértelműen beazonosítható és összerendelhető csomagküldeményekkel és azok fuvarlevelének hitelesítésével. 21.) Bázisra címzett csomagküldemények megérkezéséről a Nolasol a címzettet egyedileg nem köteles értesíteni. A menetrend ismeretében a címzettnek kell érdeklődnie telefonon, hogy a járat megérkezett-e, illetve a küldeménye átvehető-e. Késedelmes jelentkezése esetén az árjegyzékben feltüntetett tárolási díjat a Nolasol felszámíthatja. Címreállással kézbesítendő csomagok esetén a 15. pontban jelzetteknek megfelelően a Nolasol a címzettet értesíti. 22.) A Nolasol csomagok iránti felelőssége a feladótól történő átvételkor kezdődik és a címzettnek történő átadással végetér. A címzett által átvett csomagokért, a fuvarlevélen aláírásával leigazolt szállítás elismerését követően a küldeményekben fellelt sérülésekért, hiányokért a Nolasol nem vállal felelősséget. A címzett legkésőbb a csomag átvételekor jogosult még aláírását megelőzően a küldemények bontására, ellenőrzésére, az esetleges hiányosságok fuvarlevélen történő feltüntetésére, kárigénye bejelentésére. 23.) A Nolasol valamennyi megrendelőjének adatait bizalmasan kezeli. Nem ad ki információt harmadik személynek sem Megrendelők nevéről, adatairól, sem küldeményeikről, szállítási igényeikről. UTASSZÁLLÍTÁSI RENDELKEZÉSEK 24.) Utasszállítás során a végállomások címét a Nolasol a honlapján publikálja. Címreállási igény esetén a Nolasol a járat érkezésének időpontját előre egyezteti az utassal. Útközbeni utasfelvétel esetén a járat gépkocsivezetője 1 órával a megbeszélt utasfelvételi pontra érkezés előtt értesíti telefonon az utast, aki köteles a megjelölt időpontban a helyszínen megjelenni. A járat az ilyen helyszíneken maximum 15 percet várakozik, ennek letelte után távozhat és a szállítási igényt utas által lemondottnak tekintheti.

5 25.) Utasonként kedvezményes poggyász-díjszabással maximum 4 db. poggyász szállítható, mely kizárólag bőrönd, táska, hátitáska, sporttáska vagy szatyor lehet, tehát pl. dobozolt csomagküldemény nem. Többletpoggyász szállítása, poggyásznak nem minősülő küldemény szállítása kizárólag a csomagszállítási díjszabás szerint igényelhető, figyelembe véve az ÁSZF 13. és 14. pontjait is. Az utasszállítás alapdíja kizárólag egy darab max. 10 kg-os, ölben szállítható, az ülésen semmilyen irányban túl nem nyúló, a többi utast nem zavaró kézipoggyász szállítását tartalmazza. Minden további poggyászt vagy csomagküldeményt külön kell megrendelni és a díját vállalni. Kedvezményes retúrjegyet vásárló utasaink a visszaúti jogosultságot kizárólag azonos útszakaszon, visszirányban, azonos személy által vehetik igénybe, maximum 30 napon belül. A retúrjegy poggyászdíjat, motelköltséget, címreállást stb. nem tartalmaz, azt külön kell megrendelni. 26.) A járaton a dohányzás és az alkoholfogyasztás tilos. Dohányzó utasaink részére a pihenőhelyeken történő megállás nyújt lehetőséget a rágyújtásra. A Nolasol járat sofőrje megtagadhatja azon utasok felvételét vagy pihenőhelyről történő továbbszállítását, akik - nem rendelkeznek érvényes útiokmányokkal (útlevél vagy SZIG) - ittasak - ruházatuk szennyezett - viselkedésük a többi utast zavarja vagy a vezetés biztonságát veszélyezteti - a gépkocsin dohányoznak vagy alkoholt fogyasztanak A szállítás ezen okokból történő megtagadása esetén a Nolasol-t kártérítési felelősség nem terheli. 27.) A járat menetrendje előre meghatározott, azonban Megrendelő tudomásul veszi, hogy gyűjtőjáratként mind az útvonal, mind a menetidő nagyságrendileg módosulhat, emiatt pedig kártérítési, díjkompenzációs stb. igénnyel nem élhet. 28.) A járat kétóránként 15 perces pihenőidőt tart, lehetőleg egy üzlettel és mosdóval is ellátott pihenőhelyen. Ezen várakozási időket a díj tartalmazza. Amennyiben az utas többletmegállást vagy hosszabb várakozást igényel, úgy a Nolasol felár megfizetését kérheti. 29.) A Nolasol jogosult a járatot úgy szervezni, hogy félúton hosszabb pihenőt tartson. Ennek időtartama akár 9-12 órás is lehet és egy országúti motelnél történhet. Ezen pihenőidő alatt a járműszerelvény zárva van, abban utas nem tartózkodhat és a szerelvény nyitása a pihenőidő lejártáig nem lehetséges. A pihenőidő tartamára a Nolasol lehetővé teszi valamennyi utas számára a motelszoba előfoglalását, melyet a fuvarigény megrendelésekor lehet kérni, az árjegyzékben meghatározott díj ellenében. A motelszobát nem kérő utasok a pihenőidő alatti elfoglaltságukról, tartózkodási helyükről maguk gondoskodnak. A pihenőidő leteltekor minden utas köteles a járműnél megjelenni továbbutazás céljából, ellenkező esetben várakozási díj megfizetésére kötelesek.

6 30.) Amennyiben az utas az utazás során a járművet beszennyezi vagy abban kárt okoz, köteles azt megtéríteni a Nolasol részére. KISÁLLAT-SZÁLLÍTÁSI RENDELKEZÉSEK 31.) A Nolasol vállalja akár önállóan, tehát kísérő nélkül is kisállatok, így kutya, macska vagy egyéb kistestű házikedvenc szállítását. 32.) Kísérővel történő szállítás esetén az útközbeni gondozás feladata és az állat épsége iránti felelősség a kísérőt terheli. 33.) Önálló állatszállítás esetén felár megfizetése ellenében az útközbeni gondozást a járat személyzete végzi. Ebbe beletartozik kétóránként az állat állapotának ellenőrzése, igény szerinti etetés és itatás, a kutyák napi háromszori sétáltatása. 34.) A Nolasol nem vállalja azon kutyák sétáltatását, melyekhez a feladó nem ad át pórázt és nyakörvet, továbbá amelyek vadságuk miatt veszélyeztetnék a személyzet vagy más emberek testi épségét. 35.) Állatszállítást a Nolasol kizárólag hordozóban vagy ketrecben végez. Amennyiben a megrendelőnek nincs ilyen a birtokában, úgy felár ellenében a Nolasol-tól bérelheti a szállítóeszközt. 36.) Utasülésen állatszállítás nem igényelhető. 37.) Kísérővel történő állatszállítás esetén a kísérő anyagilag felelős a jármű tisztaságának és épségének megőrzéséért, továbbá más utasok és a személyzet testi épségéért. 38.) A Nolasol a bázisain állatok tartását, elszállásolását nem vállalja. Az állatok feladása kizárólag induláskor, átvétele pedig közvetlenül érkezéskor lehetséges. Utóbbinak Megrendelő hibájából történő meghiúsulása esetén az árjegyzékben meghatározott kötbért számítunk fel, 3 nap elteltével pedig az állatot menhelyre kell szállítanunk emiatt semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget a Nolasolt nem terheli! 39.) Állatszállítás kizárólag érvényes kisállat-útlevéllel ( pet passport ) lehetséges. 40.) Láthatóan beteg, elgyengült illetve szállításra még alkalmatlan fiatal állatok felvételét a Nolasol nem vállalja, a meghiúsult feladat fuvardíját pedig nem köteles visszatéríteni. 41.) Több állat egy ketrecben történő elhelyezését kizárólag Megrendelő kérheti, csakis saját felelősségére. Az állatok által egymásban okozott esetleges sérülésekért a Nolasol-t felelősség nem terheli.

7 42.) Amennyiben feladó az állat(ok) számára nem biztosít megfelelő eledelt az útra, úgy a Nolasol azt kötelezően és felár ellenében biztosítja. MEGRENDELŐ A FUVARIGÉNYE LEADÁSÁVAL ÉS A FUVARDÍJ BEFIZETÉSÉVEL EGYÜTTESEN ELISMERI, HOGY EZEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS AZT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA! Marbella (España), szeptember 14.

VÁLTOZÁSOK A NOLASOL FUTÁRSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉBEN 2013. szeptember 15-től...

VÁLTOZÁSOK A NOLASOL FUTÁRSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉBEN 2013. szeptember 15-től... VÁLTOZÁSOK A NOLASOL FUTÁRSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉBEN 2013. szeptember 15-től... 1.) BÁZIS A Nolasol spanyolországi bázisa a működés kezdete óta Torremolinosban, Málaga közelében volt. Ez most megváltozik: Az

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

XCZF6A. Utas adatai. Járat adatai. Szépvölgyi Andor. Járat visszaigazoló kódja: Budapest - Terminal 2 (BUD) 2016.01.20. 10:45 2016.01.20.

XCZF6A. Utas adatai. Járat adatai. Szépvölgyi Andor. Járat visszaigazoló kódja: Budapest - Terminal 2 (BUD) 2016.01.20. 10:45 2016.01.20. Szépvölgyi Andor Feladó: noreply@wizzair.com Küldve: szombat 215. december 12 11:45 Címzett: szepvolgyiandor@gmail.com Tárgy: Your itinerary: XCZF6A Wizz Air Hungary Kft. :: H-1185 Budapest, BUD Nemzetközi

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Személyszállítási Üzletszabályzat Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 3. A személyszállítási szerződés... 2 4. Menetrend...

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai Kérjük, olvassa el az alábbi vásárlói tájékoztatót! Amennyiben Ön él privát áruházunkban a vásárlás lehetőségével, akkor eladó és vevő közt szerződéses viszony keletkezik. Az alábbi dokumentum a http://www.tur-mix.hu/

Részletesebben

ROBINSON TOURS CHARTER MENETREND - 2014 NYÁR

ROBINSON TOURS CHARTER MENETREND - 2014 NYÁR JÁRAT TURNUS HOSSZA ELSŐ INDULÁS UTOLSÓ INDULÓ TURNUS INDULÁSI NAP LÉGITÁRSASÁG BULGÁRIA Budapest-Burgasz 7 éjszaka június 14. szeptember 6.* SZOMBAT 14 éjszaka június 14. augusztus 23. SZOMBAT TVL Debrecen-Burgasz

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Szállítási feltételek az e-boltban Érv.2009-07-01-től

Szállítási feltételek az e-boltban Érv.2009-07-01-től Szállítási feltételek az e-boltban Érv.2009-07-01-től A díjak tartalmazzák a csomagolás költségét is.házhozkézbesítés 2 alkalommal. Termékeink tömege megtalálható az árlistán. Termék kiszállítása megrendeléstől

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (KISÁLLAT PANZIÓBAN TÖRTÉNŐ ŐRZÉSÉRE ÉS GONDOZÁSÁRA) Amely létrejött egyrészről: Név: Lakcím: Telefon (mobil): E-mail: mint Megbízó, Lakás: Fax: másrészről: BiosLogos Kft: székhely:

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Utazási feltételek. Általános tudnivalók:

Utazási feltételek. Általános tudnivalók: Utazási feltételek Üdvözöljük, bízunk benne, hogy ezen oldal gondos áttanulmányozás során repülőtéri transzferszolgáltatásunk valamennyi kérdésére választ kap és a szolgáltatásunk kiválasztása mellett

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Különjárati szerződéses feltételek

Különjárati szerződéses feltételek Különjárati szerződéses feltételek Az (eseti) különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli megrendelésével és a Cservák és Társai Kft. Írásbeli visszaigazolásával (hivatkozási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság [...] számú határozatával hagyta jóvá. Készítette a Jablonkay

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE UTALVÁNYRENDELÉS MENETE Pénz beérkezése, könyvelése A beérkezett banki befizetések minden reggel könyvelésre kerülnek a bizonylat közlemény rovatában lévő ID szám alapján. Fontos, hogy csak előző napon/napokon

Részletesebben

Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 A 2012.1.1. és 2012.3.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék XLI. Fejezet A fuvarozás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:...

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:... Utazási szerződés Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal)

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől Mikor jelentős egy késés? A jogszabály szerinti késés megállapításának objektív feltétele, hogy a késés jelentős legyen. Csak olyan esetben jár segítségnyújtás az utas részére, ha legalább 2 órás késéssel

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel. Általános szerződési feltételek: Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF): Myo Group Kft. ( 1025 Budapest, Törökvész út 70/A, cégjegyzékszám: 01-09-713963, Adószám:12270176-2-43 ) mint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi vásárlási feltételeket szíveskedjen alaposan átolvasni: 1./ Általános feltételek 1.1./ Az eladó adatai:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT)

MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT) MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT) mely létrejött egyrészről: Cégszerű megnevezés: U.S. ADVENTURE Kft. Székhelye: 2097, Pilisborosjenő, Bajcsy-Zs. u. 5. Adószám: 23038075-2-13 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban "ÁSZF") célja, hogy a www.szerelvenyaruhaz.hu honlapon történő rendelés ill.

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Haszon Lapkiadó Kft. Általános szerződési feltételek

Haszon Lapkiadó Kft. Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Haszon Lapkiadó Kft. kiadványainak felületeit marketing célokra értékesíti továbbiakban Hirdetőnek az alábbi általános feltételekkel: I. Hirdető Hirdető minden olyan jogi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi vásárlási feltételeket szíveskedjen alaposan átolvasni: 1./ Általános feltételek 1.1./ Az eladó adatai:

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek Szállítási feltételek Az eladó adatai Nyitvatartási idő Megrendelés feladása Árak Megrendelt áru átvételének módja Fizetési feltételek Szállítási határidő Házhoz szállítási díj Csomagolási költség Elállás

Részletesebben

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről 2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről I. fejezet Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a közúti gépjárművel végzett fuvarozásra, továbbá közúti

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Melléklet. A Travel Service Kft. járatain irányadó poggyász túlsúlydíjakra és egyéb díjakra vonatkozó szabályok

Melléklet. A Travel Service Kft. járatain irányadó poggyász túlsúlydíjakra és egyéb díjakra vonatkozó szabályok Melléklet A Travel Service Kft. járatain irányadó poggyász túlsúlydíjakra és egyéb díjakra vonatkozó szabályok Feladott poggyászra vonatkozó szabályok A poggyász súlykorlátja 15 kg a turistaosztályon (Y,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Hungaropress.hu ÁSZF. Külföldi lapok előfizetése Magyarországról. 1.1. Állandó választékunkban szereplő kiadványok előfizetése

Hungaropress.hu ÁSZF. Külföldi lapok előfizetése Magyarországról. 1.1. Állandó választékunkban szereplő kiadványok előfizetése Hungaropress.hu ÁSZF Külföldi lapok előfizetése Magyarországról 1.1. Állandó választékunkban szereplő kiadványok előfizetése 1.1.1. A Hungaropress által terjesztett lapokra írásban (weboldalunkon keresztül,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) Vezetési idők az AETR szerint A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) A VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Fogalmak: Megszakítás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A FELEK MEGNEVEZÉSE A VÁSÁRLÁS A KISZÁLLÍTÁS JÓTÁLLÁS A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA SZERZŐI JOG HÍRLEVÉL ADATKEZELÉS,ADATVÉDELEM

Részletesebben

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötőhely-bérletre vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási

Részletesebben

Á ltala nos Szerzo de si Felte telek

Á ltala nos Szerzo de si Felte telek Á ltala nos Szerzo de si Felte telek Á ltala nos szerzo de si felte telek Hatályos: 2014.01.01-től Szerződő felek: Cég neve: Nagy Balázs ev. Székhelye: 1165 Budapest, Dóra tér 3. fsz.1. Adószám: 65877375-1-42

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben