ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2.0 Érvényes: szeptember 15-től módosításig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2.0 Érvényes: 2013. szeptember 15-től módosításig"

Átírás

1 NOLASOL FUTÁRJÁRAT Marbella Budapest Stockholm óta... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2.0 Érvényes: szeptember 15-től módosításig I. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) A Nolasol futárjárata előre meghirdetett menetrend szerint közlekedik. A menetrend módosításának jogát a Nolasol fenntartja, visszaigazolt megrendeléssel nem rendelkező megbízók irányában ezzel kapcsolatos felelősség, értesítési kötelezettség nem terheli. 2.) A spanyol járat központja Marbella városban van, így odaút alatt a Marbella-Budapest, míg visszaút vagy hazaút alatt a Budapest-Marbella útirány értendő. A svéd járat központja: Budapest, így odaút alatt a Budapest-Stockholm, míg a visszaút illetve hazaút alatt a Stockholm- Budapest útirányt értjük. Kiegészítő útvonalak és járathosszabbítások esetén ugyanezen logika alapján történik a járatirány meghatározása. 3.) A járat személy-, csomag- és kisállat-szállítást végez. Csomagot és/vagy kisállatot önállóan, tehát utas kísérete nélkül is szállít. 4.) A járat díjszabásának alapja a pontosan előírt útvonal, melyet a Nolasol a honlapján közöl. Az útvonaltól megrendelő kérésére történő el- vagy letérés kerülőnek minősül, melyre a Nolasol felárat állapíthat meg. Az útvonaltól Megrendelő(k) kérésére történő letérések, kerülőutak miatti többlettávolság és többlet-menetidő miatt a Nolasol-t más Megrendelő(k) irányában felelősség, díjvisszatérítés vagy egyéb kompenzációs kötelezettség nem terheli Megrendelő elfogadja, hogy a járat gyűjtőjárat, így útvonala és érkezési ideje akár nagy mértékben is módosulhat. 5.) A járat díjszabását a Nolasol hivatalosan kiadott árjegyzékben határozza meg. Minden alkalommal a megrendelés leadásának pillanatában érvényes árszabás kerül alkalmazásra. Érvényesnek az adott napon a Nolasol honlapján elérhető árjegyzék minősül. Megrendelés leadását követő esetleges árváltozás negatív hatása a már visszaigazolt foglalással rendelkező ügyfelet nem érintheti. 6.) A Nolasol jogosult alkalmanként időszakosan érvényes akciókat és felárakat meghirdetni. Ezen időszakos ármódosulások kizárólag a meghirdetett időintervallumon belül leadott megrendelésekre alkalmazhatóak, tehát sem a korábban, sem a később elküldött igényekre nem érvényesek.

2 7.) A Nolasol járatára fuvarozási igényt bejelenteni kizárólag a honlapról elérhető űrlapon lehet. Eseti kérésre (pl. internet elérhetetlensége stb.) ettől a Nolasol jogosult eltekinteni és a megrendelést más módon felvenni. Ilyen jellegű kérés elfogadása híján a más módon beérkezett (pl. telefon, , Facebook, Skype, chat, személyes üzenet stb.) megrendelések vagy azok módosításai nem érvényesek, a Nolasol az ebből adódó veszteségekért, károkért nem tud felelősséget vállalni! 8.) A megrendelés űrlapon történő leadását követően a Nolasol általában pár órán belül, de legkésőbb 48 óra alatt visszaigazolja azt, amennyiben az igényt teljesíteni tudja. Ezen visszaigazolás tartalmazza azt a határidőt (maximum 72 óra, de gyakran ennél rövidebb időtartam), amelyen belül az űrlapon a Megrendelő által választott fizetési módon a fuvardíjat hiánytalanul be kell fizetni. Az űrlap kitöltése és elküldése tehát önmagában még nem jelent sem megrendelési kötelezettséget az ügyfél részére, sem szállítási kötelezettséget a Nolasol részére. Kizárólag a visszaigazolt fuvardíj határidőn belül történő befizetése után válik a rakhely/férőhely megvásárolttá. 9.) A határidő elmulasztása (be nem fizetés) esetén a Nolasol a megrendelést jogosult a Megrendelő külön értesítése nélkül törölni és a rakhelyet más igénylő részére felszabadítani. A határidőt elmulasztó korábbi megrendelővel szemben a Nolasol a be nem fizetést visszalépésre ráutaló magatartásként, azaz szerződésbontásként jogosult értelmezni és további felelősség ez ügyben nem terheli. 10.) Amennyiben Megrendelő a fuvardíjat határidőn belül befizeti, úgy arról a Nolasol véglegesítő visszaigazolást küld részére. Kizárólag a véglegesítő visszaigazolás birtokában lehet a járatra csomagot feladni, illetve kisállatot átadni vagy utasként felszállni. 11.) A fuvardíj befizetése az adott szállítási kapacitás megvásárlását jelenti. Nem minősül foglalónak, előlegnek, kauciónak egyértelműen a szolgáltatás visszavonhatatlan megvásárlása: nem visszamondható, a befizetett összeg nem visszakövetelhető, azonban a megbízás más névre átruházható. Az adott kapacitást a Nolasol más igénylő részére nem értékesítheti, így a Megrendelő érdekkörében felmerülő változásokért felelősséget nem vállalhat, annak anyagi kockázatát nem viselheti, visszatérítési kötelezettséget nem vállalhat magára. 12.) Fuvarigény bejelentésének határideje nincs. Minden Megrendelő maga dönti el, hogy igényeit mikor jelzi a Nolasol felé, elfogadva a befizetési határidőt és egyben vállalva annak kockázatát, hogy a Nolasol az igény elfogadását pl. helyhiány miatt késői jelzés esetén visszautasíthatja. A Nolasol a járat telítettségi adatait honlapján publikálja, ezzel segítve megrendelőit azonban az induláshoz időben közeledve progresszíven emelkedő foglalási igények indokolják a mielőbbi foglalást. Ennek elmaradása esetén a kapacitáshiány miatti igényvisszautasítás kockázata Megrendelőt terheli. A Nolasol nem vállal felelősséget a honlapon jelzett telítettségi adatok adott pillanatban történő pontosságáért, tekintettel a folyamatosan fogadott megrendelésekre és a frissítés emiatti esetleges késlekedésére.

3 13.) A fuvarigényben jelzett és véglegesen visszaigazolt megrendelést túllépő csomagmennyiség, csomagméret, utaslétszám stb. felvételét a Nolasol megtagadhatja és emiatt semminemű kártérítési felelősség nem terheli. Amennyiben a többlet felvételét a Nolasol elfogadja, úgy a kiegészítő fuvardíj megfizetése azonnal esedékessé válik. 14.) A fuvarigényben jelzettnél kisebb mennyiségű csomag és/vagy utaslétszám, kisállat-szám jelentkezése esetén a Nolasol-t visszafizetési, kompenzációs kötelezettség nem terheli, összhangban az ÁSZF 11. pontjával. CSOMAGSZÁLLÍTÁSI RENDELKEZÉSEK 15.) A Nolasol járatára a csomagfelvétel és csomagkiadás rendje pontosan szabályozott. A bázison történő csomagfeladás/csomagkiadás időtartama és helyszíne a visszaigazoló levélben kerül ismertetésre, ettől való eltérés esetén a Nolasol felárat állapíthat meg. Címreállási igény esetén a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban történik a találkozás. Az útközben esedékes címreállások során a Nolasol gépkocsivezetője 1 órával korábban bejelentkezik Megrendelőnél és jelzi várható érkezését. A megadott címen (akár országúti pihenőhelyen, akár konkrét épületnél) a Nolasol járata legfeljebb 15 percet tud várakozni az előre jelzett időponthoz képest ezt követően a járat a címet elhagyhatja és emiatt a Nolasol-t kártérítési felelősség nem terheli. Ez esetben a küldeményt a Nolasol saját bázisára szállítja, ott max. 2 munkanapig díjmentesen tárolja. Ezen idő alatt Megrendelő saját költségén érte jöhet vagy a Nolasol által Megrendelő írásos, külön kérésére - egyedileg képzett kiszállítási díj ellenében újbóli címreállást rendelhet meg, a korábbi esetleges címreállási díj pedig nem kerül visszatérítésre. A küldeményt ilyen esetekben további tárolási díj is terheli. 16.) Csomagszállítás esetén a gépkocsivezetőt kizárólag a maximum 20 kg tömegű, egy személy által átfogható küldemények jármű mellől a raktérbe illetve a raktérből a jármű mellé történő emelési kötelezettsége terheli. Amennyiben a küldemény egyedi tömege a 20 kg-ot meghaladja és/vagy formája alapján egy személy nem tudja megemelni és/vagy a rakodást nem a jármű mellől/mellé, hanem távolabbra/ról (pl. kert, garázs, lakás stb.) kell megoldani, úgy azt a Nolasol megtagadhatja, vagy arra nézve felárat állapíthat meg. 17.) A Nolasol a csomagszállításokra vonatkozóan speciális kezelések megrendelését is lehetővé teszi (pl. törékeny, hűtendő, talpon szállítandó stb.). A speciális kezelés feláras szolgáltatás. Megrendelésének elmulasztása esetén a Nolasol-t nem terheli felelősség olyan jellegű csomagsérülésekért, melyek a kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén elkerülhetőek lettek volna. Ha a törékenyként kezelést a Megrendelő nem kéri, úgy az adott csomag a bála aljára is kerülhet. Nem talpon szállítandó küldemények a rakodáskor a rakhely szempontjából optimális irányban elforgatásra, döntésre kerülhetnek. A nem hűtendő csomagok szállítása fűtött vagy Naptól nem védett helyen is előfordulhat.

4 18.) Csomagszállítás esetén a feladó köteles gondoskodni minden küldemény megfelelő egyedi jelzéséről (legalább a név feltüntetéséről). A jelzés lehet jól látható felirat, matricás felirat vagy pántra helyezett feliratos szalag. A feladó kötelessége továbbá a küldemények megfelelő, biztonságos csomagolása. 19.) A közúti ellenőrzések során a különböző hatóságok elrendelhetik a csomagküldemények felbontását (pl. drogkontroll). A bontás miatt a csomagoláson keletkezett sérülésekért a Nolasol nem tud felelősséget vállalni. 20.) Csomagfeladáskor az átadó köteles fényképes igazolvánnyal igazolni magát, lehetővé téve annak számának felírását a fuvarlevélre, továbbá a fuvarlevelet köteles aláírásával ellátni. Ennek megtagadása esetén a Nolasol a szállítást megtagadhatja és a szituációt Megrendelő általi lemondásként értelmezheti. A Nolasol nem vállalhat felelősséget a lezárt, általa nem ellenőrizhető dobozok, zsákok, csomagok tartalmáért, esetleges illegális küldemények szállításáért mindezekért a feladónak kell helytállnia az egyértelműen beazonosítható és összerendelhető csomagküldeményekkel és azok fuvarlevelének hitelesítésével. 21.) Bázisra címzett csomagküldemények megérkezéséről a Nolasol a címzettet egyedileg nem köteles értesíteni. A menetrend ismeretében a címzettnek kell érdeklődnie telefonon, hogy a járat megérkezett-e, illetve a küldeménye átvehető-e. Késedelmes jelentkezése esetén az árjegyzékben feltüntetett tárolási díjat a Nolasol felszámíthatja. Címreállással kézbesítendő csomagok esetén a 15. pontban jelzetteknek megfelelően a Nolasol a címzettet értesíti. 22.) A Nolasol csomagok iránti felelőssége a feladótól történő átvételkor kezdődik és a címzettnek történő átadással végetér. A címzett által átvett csomagokért, a fuvarlevélen aláírásával leigazolt szállítás elismerését követően a küldeményekben fellelt sérülésekért, hiányokért a Nolasol nem vállal felelősséget. A címzett legkésőbb a csomag átvételekor jogosult még aláírását megelőzően a küldemények bontására, ellenőrzésére, az esetleges hiányosságok fuvarlevélen történő feltüntetésére, kárigénye bejelentésére. 23.) A Nolasol valamennyi megrendelőjének adatait bizalmasan kezeli. Nem ad ki információt harmadik személynek sem Megrendelők nevéről, adatairól, sem küldeményeikről, szállítási igényeikről. UTASSZÁLLÍTÁSI RENDELKEZÉSEK 24.) Utasszállítás során a végállomások címét a Nolasol a honlapján publikálja. Címreállási igény esetén a Nolasol a járat érkezésének időpontját előre egyezteti az utassal. Útközbeni utasfelvétel esetén a járat gépkocsivezetője 1 órával a megbeszélt utasfelvételi pontra érkezés előtt értesíti telefonon az utast, aki köteles a megjelölt időpontban a helyszínen megjelenni. A járat az ilyen helyszíneken maximum 15 percet várakozik, ennek letelte után távozhat és a szállítási igényt utas által lemondottnak tekintheti.

5 25.) Utasonként kedvezményes poggyász-díjszabással maximum 4 db. poggyász szállítható, mely kizárólag bőrönd, táska, hátitáska, sporttáska vagy szatyor lehet, tehát pl. dobozolt csomagküldemény nem. Többletpoggyász szállítása, poggyásznak nem minősülő küldemény szállítása kizárólag a csomagszállítási díjszabás szerint igényelhető, figyelembe véve az ÁSZF 13. és 14. pontjait is. Az utasszállítás alapdíja kizárólag egy darab max. 10 kg-os, ölben szállítható, az ülésen semmilyen irányban túl nem nyúló, a többi utast nem zavaró kézipoggyász szállítását tartalmazza. Minden további poggyászt vagy csomagküldeményt külön kell megrendelni és a díját vállalni. Kedvezményes retúrjegyet vásárló utasaink a visszaúti jogosultságot kizárólag azonos útszakaszon, visszirányban, azonos személy által vehetik igénybe, maximum 30 napon belül. A retúrjegy poggyászdíjat, motelköltséget, címreállást stb. nem tartalmaz, azt külön kell megrendelni. 26.) A járaton a dohányzás és az alkoholfogyasztás tilos. Dohányzó utasaink részére a pihenőhelyeken történő megállás nyújt lehetőséget a rágyújtásra. A Nolasol járat sofőrje megtagadhatja azon utasok felvételét vagy pihenőhelyről történő továbbszállítását, akik - nem rendelkeznek érvényes útiokmányokkal (útlevél vagy SZIG) - ittasak - ruházatuk szennyezett - viselkedésük a többi utast zavarja vagy a vezetés biztonságát veszélyezteti - a gépkocsin dohányoznak vagy alkoholt fogyasztanak A szállítás ezen okokból történő megtagadása esetén a Nolasol-t kártérítési felelősség nem terheli. 27.) A járat menetrendje előre meghatározott, azonban Megrendelő tudomásul veszi, hogy gyűjtőjáratként mind az útvonal, mind a menetidő nagyságrendileg módosulhat, emiatt pedig kártérítési, díjkompenzációs stb. igénnyel nem élhet. 28.) A járat kétóránként 15 perces pihenőidőt tart, lehetőleg egy üzlettel és mosdóval is ellátott pihenőhelyen. Ezen várakozási időket a díj tartalmazza. Amennyiben az utas többletmegállást vagy hosszabb várakozást igényel, úgy a Nolasol felár megfizetését kérheti. 29.) A Nolasol jogosult a járatot úgy szervezni, hogy félúton hosszabb pihenőt tartson. Ennek időtartama akár 9-12 órás is lehet és egy országúti motelnél történhet. Ezen pihenőidő alatt a járműszerelvény zárva van, abban utas nem tartózkodhat és a szerelvény nyitása a pihenőidő lejártáig nem lehetséges. A pihenőidő tartamára a Nolasol lehetővé teszi valamennyi utas számára a motelszoba előfoglalását, melyet a fuvarigény megrendelésekor lehet kérni, az árjegyzékben meghatározott díj ellenében. A motelszobát nem kérő utasok a pihenőidő alatti elfoglaltságukról, tartózkodási helyükről maguk gondoskodnak. A pihenőidő leteltekor minden utas köteles a járműnél megjelenni továbbutazás céljából, ellenkező esetben várakozási díj megfizetésére kötelesek.

6 30.) Amennyiben az utas az utazás során a járművet beszennyezi vagy abban kárt okoz, köteles azt megtéríteni a Nolasol részére. KISÁLLAT-SZÁLLÍTÁSI RENDELKEZÉSEK 31.) A Nolasol vállalja akár önállóan, tehát kísérő nélkül is kisállatok, így kutya, macska vagy egyéb kistestű házikedvenc szállítását. 32.) Kísérővel történő szállítás esetén az útközbeni gondozás feladata és az állat épsége iránti felelősség a kísérőt terheli. 33.) Önálló állatszállítás esetén felár megfizetése ellenében az útközbeni gondozást a járat személyzete végzi. Ebbe beletartozik kétóránként az állat állapotának ellenőrzése, igény szerinti etetés és itatás, a kutyák napi háromszori sétáltatása. 34.) A Nolasol nem vállalja azon kutyák sétáltatását, melyekhez a feladó nem ad át pórázt és nyakörvet, továbbá amelyek vadságuk miatt veszélyeztetnék a személyzet vagy más emberek testi épségét. 35.) Állatszállítást a Nolasol kizárólag hordozóban vagy ketrecben végez. Amennyiben a megrendelőnek nincs ilyen a birtokában, úgy felár ellenében a Nolasol-tól bérelheti a szállítóeszközt. 36.) Utasülésen állatszállítás nem igényelhető. 37.) Kísérővel történő állatszállítás esetén a kísérő anyagilag felelős a jármű tisztaságának és épségének megőrzéséért, továbbá más utasok és a személyzet testi épségéért. 38.) A Nolasol a bázisain állatok tartását, elszállásolását nem vállalja. Az állatok feladása kizárólag induláskor, átvétele pedig közvetlenül érkezéskor lehetséges. Utóbbinak Megrendelő hibájából történő meghiúsulása esetén az árjegyzékben meghatározott kötbért számítunk fel, 3 nap elteltével pedig az állatot menhelyre kell szállítanunk emiatt semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget a Nolasolt nem terheli! 39.) Állatszállítás kizárólag érvényes kisállat-útlevéllel ( pet passport ) lehetséges. 40.) Láthatóan beteg, elgyengült illetve szállításra még alkalmatlan fiatal állatok felvételét a Nolasol nem vállalja, a meghiúsult feladat fuvardíját pedig nem köteles visszatéríteni. 41.) Több állat egy ketrecben történő elhelyezését kizárólag Megrendelő kérheti, csakis saját felelősségére. Az állatok által egymásban okozott esetleges sérülésekért a Nolasol-t felelősség nem terheli.

7 42.) Amennyiben feladó az állat(ok) számára nem biztosít megfelelő eledelt az útra, úgy a Nolasol azt kötelezően és felár ellenében biztosítja. MEGRENDELŐ A FUVARIGÉNYE LEADÁSÁVAL ÉS A FUVARDÍJ BEFIZETÉSÉVEL EGYÜTTESEN ELISMERI, HOGY EZEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS AZT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA! Marbella (España), szeptember 14.

Utazási feltételek. Általános tudnivalók:

Utazási feltételek. Általános tudnivalók: Utazási feltételek Üdvözöljük, bízunk benne, hogy ezen oldal gondos áttanulmányozás során repülőtéri transzferszolgáltatásunk valamennyi kérdésére választ kap és a szolgáltatásunk kiválasztása mellett

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (ÜZLETSZABÁLYZAT)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (ÜZLETSZABÁLYZAT) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (ÜZLETSZABÁLYZAT) Érvényes: 2011. szeptember 22-től 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3. Utazási

Részletesebben

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek Sofőrszolgálat Az ÁSZF hatálya kiterjed az Transfer & Poperty Management S.R.L. (410013. Oradea, Nicolae Jiga Nr. 34) -re, valamint a szolgáltatóval

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A Posta Sped szolgáltatás... 4 2. Szolgáltatás besorolása... 4 3. Az ÁSZF, illetve a kötendő szerződés egyes kifejezéseinek meghatározása, értelmezése:...

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/390/2/2010

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Általános Szerződési Feltételek I. A Tempo Tours Utazási Iroda, 4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja u. 45. (Fenntartó: Fortuna Sportmarketing és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 4200,

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!!

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!! WEBOX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Hatályos: 2014. augusztus 20.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az OrangeWays Zrt. kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására, az előre közölt menetrend,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI FELTÉTELEK A FRADIBUSZ ESETENKÉNTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI ORSZÁGOS FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

Utazási feltételek a Todibusz különbuszain

Utazási feltételek a Todibusz különbuszain Utazási feltételek a Todibusz különbuszain Utazási feltételek a Todibusz különbuszain... 1 1. Részvétel a Todibusz különjáratain... 2 2. Időpontmódosítási lehetőségek, határidők és költségek... 2 3. Részvételi

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013. július 26. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság az EH/VA/NS/A/300/2013 számú határozatával 1 I. Általános

Részletesebben

Mecseki Erdészeti Zrt. Személyszállítási. Üzletszabályzata

Mecseki Erdészeti Zrt. Személyszállítási. Üzletszabályzata A Mecseki Erdészeti Zrt Személyszállítási Üzletszabályzata 2010. Tartalom I. fejezet...6 1. Rövidítések és fogalmak...6 2. Bevezetés...6 3. Az üzletszabályzat hatálya...6 4. Díj ellenében végzett személyszállítás...6

Részletesebben

GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére

GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére 1 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely, telephely, központi vevőszolgálat: H-2351 Alsónémedi

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az Üzemeletető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására,

Részletesebben

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy.

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1. FEJEZET - FOGALMAK ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. MI/Wizz Air: a Wizz Air Hungary

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A BOCI Tours Utazásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1224 Budapest, Tátra utca 18.; Eng. szám: U-001572; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. Szerződő felek: 1.1 Szolgáltató: 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1.2 Cégjegyzékszám: 01-09-994233 1.1.3 Adószám:

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) A VOLÁN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Cikk 1. FOGALMAK... 5 Cikk 2. ALKALMAZHATÓSÁG... 8 2.1. Általános szabályok... 8 2.2. Charterfuvarozás... 8 2.3.

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Contents 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1. A megrendelő

Részletesebben