MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/ Honlap: Ikt.sz.: 125/2011. MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT KIADVA: SZEPTEMBER 19. MÓDOSÍTVA: JANUÁR 1. MÓDOSÍTVA: ÁPRILIS 1. MÓDOSÍTVA: JÚLIUS 1. MÓDOSÍTVA: JÚLIUS 30. MÓDOSÍTVA: JANUÁR 15. Kapja: Mentálhigiénés Egyesület törzspéldánya Békés Mérték Közösségi Ház-pszichiátriai beteg közösségi ellátás példánya Békés Mérték Közösségi Ház-szenvedélybeteg közösségi ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat-szenvedélybeteg közösségi ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat-szenvedélybeteg nappali ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat-pszichiátriai beteg közösségi ellátás példánya Békési Mentálhigiénés Szolgálat- pszichiátriai beteg nappali ellátás példánya 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi hivatkozás 3. II. A szabályzat hatálya s 3. III. Általános rendelkezések 3. IV. Igénybevétel módja 4. V. Egyéb rendelkezések számú melléklet Munkaruha juttatásra jogosító munkakörök számú melléklet Védőruha juttatásra jogosító munkakörök 4. Záró rendelkezések 5. 2

3 MUNKARUHA, VÉDŐRUHA JUTTATÁS RENDJE I. Jogszabályi hivatkozás A munkaruha szabályzat a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. (11) alapján készült. A Munka törvénykönyve 165 -ának (2) bekezdése szerint, ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. (11) A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. Munkaruházati és védőruha juttatás Az egyesület a dolgozói részére a költségvetési keretéből munkaruhát, szükség esetén egyes munkakörökben védőruhát biztosíthat. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket és az egyéb feltételeket a Munkaruha és védőruha szabályzat melléklete rögzíti a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény idevonatkozó rendelkezései alapján. A munkaruha-juttatás éves egyéni keretösszege az egyesületnél eltöltött tárgyévi munkaviszony időtartamával arányos (pl. decemberi munkaviszony kezdés esetén az éves keretösszeg 1/12-ed része adható). A munkáltató mindenkori rendelkezése alapján történik a munkaruházat beszerzése, az egyesület nevére és székhelyére címzett számla és pénzügyi kiegyenlítés ellenében. Amennyiben a munkaruházat-kihordási idejének lejárta előtt megszűnik a munkaviszonya, akkor a munkaruha juttatás időarányos részét a munkaviszony megszüntetése előtt vissza kell fizetnie. A kihordási idő a munkaruha-juttatás kiadási időpontjától kezdődik. A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni. A juttatási időbe nem számít be: a gyes, a gyed, 30 napon túli fizetés nélküli szabadság, 30 napon túli táppénz. A munkaruha a kihordási idő alatt az egyesület tulajdonát képezi, azt követően a munkavállaló tulajdona lesz. A munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: öregségi nyugállományba helyezéskor, rokkantsági nyugállományba helyezéskor, elhalálozás esetén. A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a dolgozó köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem illeti meg. Értelmezés A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 1.melléklet, 9.2. pontja alapján adómentes juttatásnak minősül a munkaruházati termékre vonatkozó juttatás Munkaruházati termék: a) a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előírt módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint tartozékai; b) az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a munkakörén, feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekből 3

4 megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be; c) az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani, az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyeknek ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató az alkalmazottnak munkaruhát, ha pedig a munka jellege megkívánja, védőruhát adhat a kertész, karbantartó, higiéniai munkatársaknak is. Ezek juttatását jogszabály kötelezővé is teheti. Amennyiben a dolgozó munkaviszonya a védőruha-kihordási idejének lejárta előtt megszűnik, akkor a védőruhát épségben vagy a védőruha ellenértékének időarányos részét a munkaviszony megszüntetése előtt vissza kell fizetnie. Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját. II. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat kiterjed a Mentálhigiénés Egyesület valamennyi szervezeti egységénél foglalkoztatott, az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó közösségi koordinátor, közösségi gondozó munkavállalóra. Békés Mérték Közösségi Ház - Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - Szenvedélybetegek közösségi ellátása Békési Mentálhigiénés Szolgálat - Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - Szenvedélybetegek közösségi ellátása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Szenvedélybetegek nappali ellátása 1.1. A szabályzat kiterjed a Mentálhigiénés Egyesület valamennyi szervezeti egységénél foglalkoztatott egyéb munkakörökben dolgozókra, irodavezető, karbantartó, higiénés munkatárs, kertészeti munkatárs A szabályzat kiterjed a Mentálhigiénés Egyesület azon egyesületi tagjaira, akiknek valamely egyesületi program keretében szükséges munkaruhát viselni. III. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület a működési kerete terhére az állományba tartozó, az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó valamennyi közösségi koordinátor és közösségi gondozóként, terápiás segítőként, illetve egyéb munkakört betöltő, programot megvalósító egyesületi tagjait munkaruha, védőruha juttatásban részesítheti Próbaidő alatt az esetleg kiadásra kerülő munkaruha, védőruha juttatással kapcsolatban a munkáltatónak és a munkavállalónak egyedileg kell megállapodni. Pl. a kiadott munkaruha, védőruha értékét időarányosan a dolgozó visszatéríti. 2. A munkaruha, védőruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordás idejét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 3. Fogalmi meghatározások: 3.1. munkaruha, védőruha: a munkavégzéshez biztosított ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi előírások alapján biztosít kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a tevékenység figyelembevételével lejárati idő kezdete: a vásárlástól érvényes 3.4. vásárlásra fordítható összeg: a fenntartó képviselője határozza meg 4

5 3.5. kiadható mennyiség: az egyesület vezetője által engedélyezett megvásárolható ruházat mennyisége. IV. Igénybevétel módja 1. A Fenntartó vezetője jelen szabályzattal meghatározza a ruházat típusát, mennyiségét, illetve a vásárlásra fordítható összeget. V. Egyéb rendelkezések 1.1. Ha az alkalmazott jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni. Ezen összeg a vásárlást korábban engedélyező szervezeti egység működési keretére kerül átvezetésre Nyugdíjba vonuló közalkalmazott esetében a szervezet vezetője engedélyezheti, hogy az esetleg fennmaradó munkaruha tartozás elengedésre kerüljön. 2. A személyre szólóan kiadott ruházati cikk/ek tisztításáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról a kedvezményezett saját költségén köteles gondoskodni. 3. Ha a munkaruha, védőruha a rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a ruházat leselejtezhető, a ruházat pótlását a szervezeti egység vezetője engedélyezheti. Amennyiben viszont az alkalmazottnak felróhatóan rongálódott meg, vagy válik használhatatlanná a munkaruházat, abban az esetben annak pótlásáról a dolgozó a saját költségén kell, hogy gondoskodjon. 5

6 1. számú melléklet Munkaruha juttatásra jogosító munkakörök Munkakör megnevezése, munkaruha megnevezése, kihordási idő összeg Irodavezető közösségi koordinátor/gondozó papucs, cipő, céges póló 5 év Ft higiéniai munkatárs fehérköpeny 5 év Ft papucs, céges póló 5 év Ft karbantartó munkatárs bakancs, munkásruha, vastag dzseki, 5 év Ft kertész munkatárs bakancs, munkásruha, vastag dzseki, 5 év Ft Fenntartó által meghatározott, 2008-ban a vásárlásra fordítható összeg: 5000 Ft/fő Fenntartó által meghatározott, 2009-ben a vásárlásra fordítható összeg: Ft/fő Fenntartó által meghatározott, 2010-ben a vásárlásra fordítható összeg: Ft/fő Fenntartó által meghatározott, 2011-ben a vásárlásra fordítható összeg: Ft/fő 2. számú melléklet Védőruha juttatásra jogosító munkakörök Munkakör megnevezése, védőruha megnevezése, kihordási idő összeg közösségi koordinátor, gondozó esőköpeny, Pvc labor kötény 5 év Ft cipővédő, gumikesztyű 5 év 5000 Ft higiéniai munkatárs gumikesztyű 2 év 3000 Ft karbantartó munkatárs gumicsizma, esőköpeny, védőmaszk, védőszemüveg, védőkesztyű 5 év 5000 Ft kertész munkatárs gumicsizma, esőköpeny, védőmaszk, védőszemüveg 5 év Ft Fenntartó által meghatározott kalkuláció 2011-ben vásárlásra fordítható összeg 1000 Ft/fő Cipővédő 1/pár 20.- Gumikesztyű 1/pár 40.- PVC laborkötény 1/db számú melléklet Fertőtlenítőszer használat indokolt a következő munkakörökben közösségi koordinátor, közösségi gondozó, higiéniai munkatárs Fenntartó által közösségi gondozói munkacsoportonként meghatározott, 2010-ben a vásárlásra fordítható összeg: 3000 Ft/fő Kalkuláció Darab Összeg Kéz fertőtlenítő szer 10/db

7 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Mentálhigiénés Egyesület minden munkavállalója köteles a Munkaruha és Védőruha Szabályzatot megismerni, a szabályokat elsajátítani és betartani. A Munkaruha és Védőruha Szabályzat minden szervezeti egységre vonatkozóan a kiadás időpontjában lép hatályba. Jelen juttatási rend kihirdetésével a korábbi szabályozások hatályon kívül kerülnek. A Mentálhigiénés Egyesület, a változásokkal egységes szerkezetbe rendezett, Munkaruha és Védőruha Szabályzatát a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. (11) alapján március 7. hatállyal kiadom. Módosítva kiadva: március 07. P.h. Szűcs Judit elnök A Munkaruha és Védőruha Szabályzatot a Fenntartó Mentálhigiénés Egyesület Közgyűlése a 110/2010. ( ) sz. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT-tal elfogadta. Békés, július 30. P.h. Szűcs Judit, egyesületi elnök 7

8 A Munkaruha, védőruha Szabályzatban foglaltakat megismertem és magamra nézve kötelezőnek tartom. 8

9 Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/ , 06/30/ Honlap: Munka-és védőruha átvételi elismervény A Mentálhigiénés Egyesületnél alkalmazásban álló,. munkakörben dolgozó,. a mai napon átvettem az alábbi munka- és védőruhákat. felsorolás, és méret db szám bruttó ár átvevő Amennyiben a munka- és védőruházat-kihordási idejének lejárta előtt megszűnik a munkaviszonya, akkor a munka- és védőruha juttatás időarányos részét a munkaviszony megszüntetése előtt vissza kell fizetnie. A kihordási idő 5 év, ami a munka- és védőruha-juttatás kiadási időpontjától kezdődik. átadó Dátum 9

10 4. számú melléklet 2012 évi Munkaruha juttatás Munkaruha juttatásra jogosító munkakörök Munkakör megnevezése, munkaruha megnevezése, kihordási idő összeg intézményvezető/szolgálatvezető/közösségi koordinátor/gondozó felsőruházat, lábbeli 5 év Ft Fenntartó által meghatározott kalkuláció alapján 2012-re vonatkozóan a munkaruha vásárlásra fordítható összeg Ft/fő Felsőruházat, lábbeli Ft/fő Kiadva: január 15. P.h. Szűcs Judit elnök 10

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT. Szeghalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT. Szeghalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT Szeghalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Csanyteleki Hivatal Közszolgálati Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata KARCAG 2015. Rózsa Sándor jegyző Karcag Városi Önkormányzat 2015. Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Tartalom A szabályozás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 02/VU/2015. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS. I. Általános rendelkezések

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 02/VU/2015. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS. I. Általános rendelkezések BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 02/VU/2015. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: a társasági forma- és munkaruha ellátás szabályozása I. Általános rendelkezések 1. Az utasítás tartalma,

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 2 Jelen szerződés létrejött a Móra Ferenc Általános Iskola intézményben, 1998. március 24. napján az intézmény vezetője, mint munkáltató

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják,

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Elfogadva az EVDSZ Szövetségi vezetőség 2014. augusztus 28-i ülésén 1 Tartalomjegyzék I. fejezet A SZABÁLYZAT CÉLJA.......3.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) -462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben