ÁTLÁTHATÓSÁG BIZALOMÉPÍTÉS. Információk és praktikus tanácsok civilszervezeteknek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTLÁTHATÓSÁG BIZALOMÉPÍTÉS. Információk és praktikus tanácsok civilszervezeteknek:"

Átírás

1 Reméljük kiadványunkban tudtunk néhány ötletet adni, és segítségükre voltunk abban, hogy szervezetük megtalálja a számára legmegfelelôbb módszereket átláthatóságának növelésére. Ha további kérdései lennének, a Nonprofit Önarcképpel, az átláthatósággal vagy a NIOK Alapítvány egyéb programjaival kapcsolatban, kérjük, forduljanak kollégáinkhoz az alábbi elérhetôségek egyikén. A NIOK kapcsolódó programjai: A NIOK Alapítvány üzemeltetésében mûködô nonprofit.hu portál a civil szektort érintô híreket, pályázatokat, képzéseket, állásokat jeleníti meg, és itt lehet regisztrálni a Nonprofit Önarckép civilszervezeti adatbázisba is. További információ: Hegyes Ferenc, és ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS BIZALOMÉPÍTÉS A adományportál, melyen elérhetôek a Nonprofit Önarcképben szereplô (több mint ) civilszervezet adatai, és adománykérései, az adományozók felajánlásai, online adományozási lehetôség, és a közösségi adományozást segítô Kôleves program. A Civil Szolgáltató Központok a nonprofit szervezetek számára kézzelfogható, praktikus mûködésüket segítô információt nyújtanak és általában szakkönyvtárakkal is rendelkeznek. A pest megyei CISZOK elérhetôsége: , Pikó Zsuzsanna, Az országban mûködô Civil Szolgáltató Központok elérhetôségeit errôl a linkrôl töltheti le: Információk és praktikus tanácsok civilszervezeteknek: Kiadja: Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt Tel.: , Fax: Web: Támogatóink: az átláthatóság törvényi háttere az átláthatóságot növelô eszközök megjelenés civilszervezeti internetes adatbázisban tippek az internetes szervezeti adatlap kitöltéséhez (hogyan és milyen adatokat adjunk meg?) A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány kiadványa.

2 BIZALOM BIZALOM Minden civilszervezet mûködésének, környezetével való kapcsolatának alapköve a bizalom. Sokkal inkább igaz ez, mint a vállalatok, vagy az állami, közigazgatási szereplôk esetében. A civilszervezetek hatékony mûködése alapvetôen két erôforráson múlik: a humán erôforráson azaz a szervezet munkatársai, önkéntesei, aktivistái munkáján, illetve a pénzügyi erôforrásokon vagyis a magánszemélyek, vállalatok, pályáztató szervek támogatásán, az 1%-os felajánlásokon, a tagdíjbevételeken és a szolgáltatási díjból eredô bevételeken. Az erôforrások nagysága és ereje mind azon alapul, hogy ezen tôkék forrása mennyire ismeri és bízik meg a szervezetben. Érdemes végiggondolni, hogy a szervezet munkája során kialakított kapcsolatok többségében milyen fontos szerepet játszik a bizalom: az ügyfelek, akikért vagyunk: miért vennék igénybe éppen a mi segítségünket, szolgáltatásunkat, ha nem bíznának bennünk? a partnerek, akikkel együttmûködhetünk: miért fogna össze velünk más szervezet, miért támogatná ügyünket a lakosság, a helyi, szakmai közélet, ha nem bízna a szervezetben? a támogatók (helyi vállalkozások, vállalatok, önkormányzat, magánszemélyek, 1%-ot felajánlók, stb.): miért adnák nekünk adományaikat, ha nem bíznának abban, hogy megfelelô célra és módon használjuk fel azt? az önkénteseink, aktivistáink: miért áldoznák idejüket és energiájukat ránk, ha nem bíznának abban, hogy nem fognak csalódni bennünk? Civil, társadalmi szervezet esetében nem lehet kérdés, hogy környezetével bizalmi kapcsolatot kíván-e kialakítani. A kérdés inkább az, hogy hogyan teheti ezt. Ebben kívánunk segítséget nyújtani kiadványunkkal.???

3 ÁTLÁTHATÓSÁG ÁTLÁTHATÓSÁG A bizalom egyik legfontosabb alapja, a megismerhetôség. Csak abban tudunk bízni, akirôl valamilyen formában információkat kapunk, vagy mi magunk tapasztalatokat tudunk szerezni. Ez történhet közvetlenül, vagy közvetett módon, különféle eszközökön (adatbázisok, kiadványok, stb.) keresztül. Ennek feltétele az, hogy mi megismerhetôek, nyitottak, vagyis átláthatóak legyünk környezetünk számára. Melyek az átláthatóság különféle törvényekben rögzített legfontosabb elemei? Az átláthatóság legalapvetôbb kötelezô elemeit a PTK (1989.évi II. törvény és az 1959 IV. törvény 1987-es módosítása) szabályozza. Ezek alapján minden közcélú szervezetnek a létesítô okiratában az átláthatóság, a követhetô célszerinti mûködés legfontosabb összetevôirôl határoznia kell (kik, hol, mit csinálnak, hogyan döntenek, képviselnek stb.) ezek meghatározását a bíróság a bejegyzéskor ellenôrzi. A közhasznúsági törvény (1997.évi CLVI. törvény.) ennél jóval tovább megy, és tulajdonképpen egy minôsítési rendszert alkalmazva szigorúbb elôírásokat fogalmaz meg a közhasznú szervezetekkel szemben. Az átláthatóságot ugyan elsôsorban önkormányzati és állami oldalról közelíti meg, de az így elôírt gazdálkodási és mûködési rend nem csak ezt a kapcsolatot (támogatást, szerzôdéseket) teszi átláthatóbbá, hanem a szervezet mûködése minden érdeklôdô számára követhetôbbé válik. Ez a törvény alapszinten, de szabályozza többek közt: az összeférhetetlenséget, a nyilvántartások kezelését, a befektetési és hitelfelvételi rendet, a pályáztatás és adományozás alapvetô szabályait, a belsô felügyelet rendjét. Mindezt nem csak a bíróságok ellenôrzik a bejegyzéskor, és az ügyészségek mûködés közben, hanem a törvény a nyilvánosság erejét is beveti azzal, hogy elôírja a testületi ülések nyilvánosságát, és a közhasznúsági jelentés bevezetésével egy a gazdálkodásról, és mûködésrôl szóló részletes, nyilvános anyag elkészítését is. Az 1%-ot gyûjtô szervezeteknek is érdekük az átláthatóság és a bizalom erôsítése. Az APEH ezért teszi mindig közzé az 1%-ok összegét szervezetenként, de a módosított 1+1%-os törvény szerint 2009-tôl az 1% felhasználását illetôen részletesebb gazdálkodási adatokat is meg kell adni a nagyközönségnek. Az átláthatósági törvény (2007. évi CLXXXI. törvény) elôírásai a civilszervezetekre is vonatkoznak. A törvény a támogatásdöntésben, döntés elôkészítésben részt vevô civilszervezeti képviselôkre (családtagjaira, stb.) részletes elôírásokat fogalmaz meg, az összeférhetetlenség megakadályozása érdekében. A szabályokat megsértôkkel kapcsolatba hozható pályázókat kizárják a támogatásokból. A törvények kötelezô elôírásain túl minden civilszervezetnek a rá jellemzô szabályokat magának kell rögzítenie. Mind az alapító okiratban, mind az alapszabályban részletes szabályokat lehet kialakítani, annak érdekében, hogy a szervezet megfeleljen a köz által elvárt átláthatósági elvárásoknak, és minden tag, önkéntes, támogató, vagy érdeklôdô elôtt is könnyen követhetôvé váljon, hogy a szervezet hogyan hozza meg döntéseit, hogyan, milyen eredményességgel mûködik, és kik támogatják ebben. A törvényi szabályozásnak köszönhetôen jelenleg a következô állami forrásokból lehet információt szerezni a civilszervezetekrôl: 1. a különbözô állami intézmények nyilvántartásaiból (pl. APEH, bíróságok, Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (tel.: 1/ /4118), Szociális és Munkaügyi Minisztérium), 2. a pályázatkezelô szervek nyilvántartásaiból (pl. NCA, ESZA, minisztériumok). Közhasznú szervezetek esetében lehetôség van a szervezet ülésein részt venni, illetve a közhasznúsági jelentésbe is betekinteni.

4 ÁTLÁTHATÓSÁG ÁTLÁTHATÓSÁG Az átláthatóság és a bizalom növelésének érdekében a civilszervezetnek nyitottnak, megismerhetônek kell lennie. A civilszervezeteket sokféle eszköz segíti abban, hogy partnerei, ügyfelei, adományozói vagy a civilszervezet munkája iránt érdeklôdôk minél több információt szerezhessenek, közvetlen vagy közvetett tapasztalatokra tegyenek szert. Hogyan lehet a szervezet átláthatóságát növelni? Nagy elônyt jelenthet, ha a szervezet rendelkezik saját honlappal, hiszen ott minden olyan információ egyszerûen elhelyezhetô, mely megkönnyíti a szervezet tevékenységének, munkájának megismerését. Számos olcsó, sôt ingyenes lehetôség áll a civilszervezetek rendelkezésére, hogy saját honlapot építsenek, ha a drágább megoldásra nincs lehetôségük. Ilyen például a NIOK Alapítvány Honlaphat programja. (www.nonprofit.hu/honlaphat). Nagyon fontos az éves beszámoló, és közhasznú szervezetek esetében a közhasznúsági jelentés elkészítése és nyilvánossá tétele, hiszen ebbôl nemcsak a szervezet munkája és eredményei, hanem a gazdálkodási adatai is könnyen megismerhetôek, ellenôrizhetôek. Ha készül könyvvizsgálói jelentés, akkor érdemes figyelni arra, hogy az elôbbiekkel együtt ez is elérhetô legyen. Segít a szervezet hitelességét növelni, ha munkájáról és ereményeirôl tájékoztatást ad a sajtónak. A szervezet tevékenységétôl, hatókörétôl függôen különbözô médiumokkal építhet ki kapcsolatokat. Érdemes mindenek elôtt a helyi sajtóval együttmûködni (pl.: kerületi lapok, megyei napilapok, városi heti-, napilapok stb.), hiszen a közösségi életben zajló civil események, hírek ezeken keresztül jutnak el leghatékonyabban a település, község stb. tagjaihoz, ráadásul ezen médiumok többsége önálló civil rovatot is mûködtet. Az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül (http://ots.mti.hu) a civilszervezetek is közzé tehetik közleményeiket, így azokat bármilyen médium továbbközlésre át tudja venni. A szervezetek híreit várja továbbá a legnagyobb hazai civil portál a nonprofit.hu is Ha a szervezet hatóköre megengedi érdemes minél több olyan programot, projektet szervezni, ahol a helyi közösségek be tudnak tekinteni, vagy éppen be tudnak kapcsolódni a szervezet munkájába, mert a mélyebb megismerés növeli legjobban a szervezet iránti bizalmat. Nagyobb szervezetek esetében nyílt napok rendezésével is meg lehet teremteni a személyes találkozásra az alkalmakat. A nyitott adatbázisok nemcsak további megjelenési lehetôséget biztosítanak egy-egy szervezetnek, hanem egy helyen, koncentráltan teszik lehetôvé, hogy a civilszervezetek adatokat adjanak meg magukról. Ez segít az érdeklôdôknek az összehasonlításban, a keresésben, a civilszervezeteknek pedig abban, hogy könnyebben elérhetôvé váljanak. Lásd: Nonprofit Önarckép adatbázis a oldalon. A bizalom erôsítésére szolgálnak a különféle minôségbiztosítási modellek. Ezek elsôsorban nem nonprofit szervezetek számára készültek, de több kísérlet is elindult, hogy kifejlesszenek egy kifejezetten civil minôsítési rendszert is, például a Civil Társadalom Fejlôdéséért Alapítvány (www.ctf.hu) és a Szociális Innováció Alapítvány (www.szia.org) kezdeményezésére. A NIOK Alapítvány adományportálján (www.adhat.hu) pedig az adományozók egy szûrô segítségével kereshetnek azon szervezetek között, amelyek részletes tartalmi és pénzügyi adatokat adtak meg magukról és feltöltötték beszámolójukat. A fenti és más módszerekrôl, eszközökrôl további információt, szakirodalmat talál a megyei Civil Szolgáltató Központok könyvtárjaiban valamint a civil információs portálon.

5 NONPROFIT ÖNARCKÉP NONPROFIT ÖNARCKÉP Nonprofit Önarckép - egy lehetôség a bemutatkozásra, kapcsolatépítésre, a bizalom kialakítására A Nonprofit Önarckép Magyarországon a leglátogatottabb és a legnagyobb interneten elérhetô civilszervezeti adatbázis. Szervezete ingyenesen töltheti fel adatait és frissítheti adatlapját, hogy információt nyújtson a tevékenységei vagy gazdálkodása, eredményessége iránt érdeklôdô potenciális ügyfeleknek, adományozóknak, 1%-ot felajánló magánszemélyeknek, önkénteseknek vagy akár újságíróknak, pályáztató és adományosztó szervezeteknek. Az adatlap kitöltésével a szervezet adatai két portálon jelennek meg: egyrészt a legnagyobb civil információs portálon a nonprofit.hu-n, másrészt az adhat.hu adományportálon. Szervezetének számos elônyt és lehetôséget nyújt, ha létrehozza saját adatlapját és rendszeresen széleskörû információt szolgáltat magáról az online adatbázison keresztül: Átláthatóbbá, hitelesebbé válik: a részletes adatoknak köszönhetôen az adományozók, 1%-ot felajánlók, ügyfelek nagyobb bizalommal fordulnak a szervezet felé. Elérhetôbbé, ismertebbé válik: az érdeklôdôk könnyebben rátalálnak a szervezetre, a keresési funkcióknak köszönhetôen egy adott településen vagy egy adott tevékenységi körben megtalálják a nem olyan ismert, hirdetési költségvetéssel nem rendelkezô szervezeteket is. Nônek a forrásszerzés esélyei: a szervezeti és egyéni adományozók, 1%-ot felajánlók hozzáférnek a szervezet adataihoz, pontos információt szereznek az igényekrôl, össze tudják hasonlítani az adományt váró szervezeteket és közvetlen kapcsolatba léphetnek szervezetével. Civil együttmûködési lehetôségek nyílnak meg: az adatbázisban szereplô szervezetek könnyedén megismerhetik más szervezetek tevékenységét, információhoz juthatnak a hasonló szervezetekrôl, együttmûködéseket, partnerséget alakíthatnak ki. A szolgáltatásokat kínáló szervezetek könnyebben elérik a célcsoportjaikat: bôvülhet az ügyfélkör, a kedvezményezettek száma, a segítséget, szolgáltatást igénylô személyek megtalálják az ôket megcélzó tevékenységeket, szervezeteket. Hogyan töltsük ki az adatlapot: az igényes szervezeti profil kialakítása Az adatlap kitöltése nem vesz sok idôt igénybe, és ha az elsô alkalommal gondosan, minden szükséges adatot kitöltve elvégezte a regisztrációt, az adatlapot a késôbbiekben már csak idôközönként szükséges frissítenie, kiegészítenie. Az adatlap kitöltése során néhány adatot kötelezô megadni, de a legtöbb mezôrôl a szervezet döntheti el, hogy kitölti-e vagy sem. Fontos tudni, hogy minél több adatot ad meg egy szervezet, annál nagyobb az esélye annak, hogy az érdeklôdôk megtalálják a számukra fontos információkat és bizalommal forduljanak a szervezet felé. Minden adattípus más és más jellegû információt közvetít. Megadásuknál a következôkre érdemes odafigyelni: Azonosító / szervezeti adatok: a szervezet hivatalos adatait és azonosító számait jeleníti meg. Gyûjtsük össze a hivatalos dokumentumokból, iratokból az adatokat és figyeljünk a pontos megadásra. Különösen fontos ez például az adószám megadásánál, amely alapján az 1%-ot fogadhatjuk. Elérhetôség: ezen adatok alapján kerülhetnek velünk közvetlen kapcsolatba a potenciális ügyfelek, adományozók, érdeklôdôk. Igyekezzünk minél többféle elérhetôséget megadni, hogy sokan el tudják érni a szervezetet (cím, telefon, , honlap).

6 NONPROFIT ÖNARCKÉP NONPROFIT ÖNARCKÉP Pénzügyi adatok: A pénzügyi adatok megadása hozzájárul a szervezet átláthatóságához és segíti a bizalom kialakítását a potenciális ügyfelekben, önkéntesekben és adományozókban. A pénzügyi adatokból az adatbázis felhasználói információt szerezhetnek a szervezet forrásairól és azok felhasználásáról, közvetve a szervezet hatékonyságáról is. A kitöltésnél használjuk a szervezet legfrissebb mérlegét és eredmény-kimutatását. Tevékenységekre / eredményekre vonatkozó adatok: A potenciális ügyfelek, adományozók, önkéntesek gyorsan, lényegi információt szeretnének szerezni a szervezetek tevékenységérôl annak érdekében, hogy megtalálják azokat a szolgáltatásokat, amelyekre szükségük van, vagy hogy el tudják dönteni, hogy hol önkénteskedjenek, kinek ajánljanak fel 1%-ot. Így érdemes a leíró részekben a legfontosabb, konkrét szolgáltatásokat, eseményeket, történéseket, eredményeket röviden, lényegre törôen és érthetôen megadni (milyen szolgáltatást nyújt a szervezet, kinek, hol, miért, hogyan, milyen eredménnyel). A kitöltéshez felhasználhatjuk a szervezetrôl szóló kiadványokat, a szervezet honlapját, közhasznú beszámolóját. Igények: A szervezet az önkéntesekre, tárgyi- és pénzadományokra vonatkozó igényeit adhatja meg itt részletesen. Ezt kiegészítve a tevékenységek leírásánál a jövôre vonatkozó terveinket érdemes úgy megfogalmazni, hogy abból kiderüljön, hogy milyen célok megvalósításához van szükségünk adományokra vagy önkéntesek segítségére. Feltölthetô dokumentumok: Lehetôség van a közhasznúsági jelentés, a mérleg vagy az eredmény-kimutatás feltöltésére. Ezekbôl a dokumentumokból az érdeklôdôk részletesebb információkat szerezhetnek mind a tevékenységekrôl, mind a gazdálkodásról. A könnyû hozzáférés a legfrissebb beszámolókhoz erôsíti a bizalmat, és mutatja az átláthatóságra való törekvést. Hírek: A szervezetrôl a nonprofit.hu-n megjelent híreket a szervezet kérésére csatoljuk az adatlaphoz. Ezen kívül a sajtóban megjelent és tudomásunkra jutott híreket, cikkeket szintén kapcsoljuk az adatlaphoz, így a szervezetrôl nyilvánosságra került információkat bármely érdeklôdô olvashatja. Milyen gyakran frissítsünk? Az adatokat érdemes minden évben, év elején frissíteni. A tevékenységekre vonatkozó részt (az 1%-os felajánlások miatt) minél hamarabb, míg a pénzügyi részt, illetve a feltöltendô dokumentumokat az új pénzügyi beszámolók (mérleg, eredmény-kimutatás, közhasznúsági jelentés) elkészülte után. Ezen kívül minden fontosabb változás, újabb szervezeti igény (adományok, önkéntesek stb.) felmerülése esetén érdemes frissíteni az érintett mezôket. Az adatbázis jövôbeni továbbfejlesztése A NIOK Alapítvány jelenleg annak továbbfejlesztésén dolgozik, hogy a Nonprofit Önarckép adatbázis további elônyöket nyújthasson a felhasználóknak. Céljaink: az adatbázis minden társadalmi szervezetet és alapítványt tartalmazzon az alapját az állami intézményektôl (bíróság, APEH) származó hivatalos adatok képezzék az adatlap ill. a keresési funkciók fejlesztése, hogy akár a hazai akár a külföldi felhasználók hozzáférhessenek a szervezetek hivatalos ill. önkéntesen megadott adataihoz a helyi, megyei vagy regionális szinten mûködô adatbázisok összekapcsolása az országos adatbázissal egy európai, közös civilszervezeti adatbázis kialakítása a nemzetközi programok és adományozás fejlesztésére a civilszervezetek ösztönzése az adatok frissítésére és minôségi adatok megadására

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2008. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2008. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2008. évi beszámolója Kiemelt szolgáltatási területek...2 I. Általános információs szolgáltatások...2 II. Személyes információs,- szervezetfejlesztési,-

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV.3. Tel.:(36-1)- 315-315-1

Részletesebben

Budapest, 2007. június

Budapest, 2007. június SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 2251-3/2007-SZMM A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat TANULMÁNY

Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat TANULMÁNY TANULMÁNY A program a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. TARTALOM: I. kötet... 4 1. Előzmények...

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága Zárótanulmány (hiánypótolt, elfogadott) Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Debrecen, 2008.

Részletesebben

Interjú Kiss Péterrel

Interjú Kiss Péterrel Interjú Kiss Péterrel Kiadja a Híd Európában Közhasznú Egyesület TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! AKTUÁLIS Üdvözlök mindenkit Civiliában, az itt lakókat és a látogatóba érkezôket egyaránt! Sok idôt

Részletesebben

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK projektiroda

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA [AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A CIVIL SZERVEZETEKKEL]

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA [AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A CIVIL SZERVEZETEKKEL] DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA [AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A CIVIL SZERVEZETEKKEL] TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A civil stratégia célja, feladata... 3 A civil

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. SZEPTEMBER A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve 2009 2010

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve 2009 2010 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve 2009 2010 2008. november Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Helyzetelemzés 2.1. Külső környezet 2.2. Belső környezet 2.3. Korábbi kommunikációs

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere Kiadja: a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a Reflex Környezetvédő Egyesület. A Társadalmi

Részletesebben

Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 22. célterület A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Kommunikációs terv Készítette:

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Tartalomjegyzék 1. A civil szféra szerepe... 1 1.1 A civil szféra fogalma és jellemzői... 1 1.1.1 Civil szervezetek... 1 1.1.1.1 Civil szervezet mint gyűjtőfogalom...

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben