V. évfolyam 4. szám tél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. évfolyam 4. szám 2003 2004. tél"

Átírás

1

2 V. évfolyam 4. szám tél

3 Tartalom Marton Éva a Wagner Társaság fôvédnöke! Fiatal mûvészek hangversenye Meixner Mihály 75 éves éve született Hector Berlioz Márk Tivadar Hogyan rendezzünk Wagnert? Wagner halálára Az utolsó percekben Egy felfedezésre váró életmû Pszichodráma a Zöld Dombon A leváltott múzsa A monstrum Hans Hotter emlékére Mérleg, Közhasznúsági jelentés (2002) A címlapon Marton Éva a Wagner Társaság fôvédnöke. Kedves Olvasónk! Kérjük, írja meg véleményét,gondolatait lapunk folytatólagos körkérdéseire: Optimista, vagy pesszimista mû a Ring? továbbá az Utam Wagnerhez címû cikksorozathoz érdeklôdéssel várjuk az Ön írását is! Tavaszi számunk fô témája a LOHENGRIN. Nyári-Ôszi újságunk WAGNER ÉS A NÔK érdekes kérdéskört elemzi. Örömmel vennénk sorait, cikkét! Kiadja a Richard Wagner Társaság 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. Telefon: Megjelenik negyedévenként Szerkesztôbizottság: Dr. Ádám András (mb. fôszerkesztô), Dr. Király László, Pallós Tamás Megjelenik negyedévente, megvásárolható: a Magyar Állami Operaházban és a Rózsavölgyi Zenemûboltban ISSN

4 Marton Éva a Wagner Társaság fôvédnöke! B udapesten született és végezte iskolai tanulmányait tôl 1968-ig a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója. Két diplomája van: operaénekesi, valamint énektanári. A Magyar Állami Operaházban 1968 és 1972 között Toscát, Manon Lescaut-t, Tatjánát, Rodelindát, Amelia Grimaldit, Freiát énekelt. Az utóbbi szerepében hallotta Christoph von Dohnányi és 1972-tôl leszerzôdtette színházához, a frankfurti operához, ahol Marton Éva szisztematikusan építhette fel széleskörû repertoárját és indulhatott a világ meghódítására ben követte von Dohnányit Hamburgba, 1980-tól már szabadúszóként mûködik. A világ valamennyi számottevô operaházában fellépett, így többek között a milánói Scalában, a New York-i MET-ben, a bécsi Staatsoper-ban, Buenos Airesben, Barcelónában, Chicagóban, San Franciscóban, Houstonban, a londoni Covent Gardenban, Párizsban, Hamburgban, Münchenben, Berlinben, Moszkvában, Sydneyben, hogy csak néhányat említsünk. A fontosabb koncerttermeken kívül állandó szereplôje a különbözô fesztiváloknak, így rendszeresen visszatér a veronai Arénába, a salzburgi, müncheni fesztiválokra, Bayreuthba, a római Caracallába, Torre del Lagoba, Maceratába stb. Széleskörû repertoárja szinte egyedülálló, a Verdi, Puccini, R. Strauss, Wagner szerepek mellett otthon van a verismo világában is. A lírai szoprán Marton Évából az évek folyamán következetes munkával fejlôdött ki korunk egyik legnagyobb drámai szopránja, aki immár több mint 20 éve a világ legjobbjaihoz tartozik. Kiterjedt repertoárjának köszönhetô, hogy közel 30 komplett operafelvétele, valamint számos ária-, koncert hangfelvétele, továbbá video-, lézer- és DVD-felvétele van. Az utóbbi években rendszeresen vesz részt jótékonysági koncerteken, több humanitárius társaság elnökségének tiszteletbeli tagja. Amerikában a New York Times 1981, 1986-ban az év énekesének, 1982-ben pedig az év mûvészének választotta. Számos megtisztelô kitüntetése közül, amellett, hogy a bécsi Staatsoper örökös tagja, a Kammersängerin cím tulajdonosa a Bartók- Pásztory és a Kossuth díjat, valamint a Magyarság Hírnevéért díjat kell kiemelnünk óta Ferencváros Díszpolgára. Életútja, mûvészi pályája elismeréseként augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje Csillaggal kitüntetést kapta Mádl Ferenc köztársasági elnöktôl, szeptember 15-én pedig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem a tiszteletbeli professzor címet adományozta neki. A Richard Wagner Társaság számára nagy öröm és megtiszteltetés, hogy világhírû operaénekesünk MARTON ÉVA a társaság fôvédnöke! 1

5 Fiatal mûvészek hangversenye Bayreuthi ösztöndíj 2004 M ár az elsô negyedórában kiderült, hogy itt a szokásostól nagyon is eltérô élményben lesz részünk. Sorban álló rivalizálást vártunk mesterkurzust kaptunk! Köszönhetô volt ez a szakmai zsûri: Csengery Adrienn, Hoffer Péter, Kovács László, Mihálkovics Tivadar, Pethô Zsolt, Temesi Mária mûvészi hozzáállásának, de legfôképpen Marton Éva mûvésznônek, a zsûri elnökének. Az egymással szemben álló feszültséget felváltotta valami oldott, egymást segítô, tanító, leginkább önismeretre nevelô légkör, amit az elsô pillanatban megérzett a versenyzô, zsûritag, hallgató egyaránt. Így lett ez TÖBB, mint egy Válogató Koncert, zenés-hasznos találkozó jelen és jövô között. Marton Éva bebizonyította és hangot is adott annak, hogy a mai fiatal mûvészgárda kitûnô emberanyag, mely ma saját szavaival : lényegesen jobb képzést kap, mint hajdanában... Ez a jó technikai felkészültséget jelenti, de meg kell tanulniuk a beleélés, átlényegülés, az egyéni újrateremtés, vagyis a mindig más formában megjelenés mûvészetét. Az örök belsô tartalmat kell megfogni és kifejezni, mert a tartalom érzelmi megjelenítése a mûvész feladata. Ez volt a céltudatos oka annak, hogy majd mindegyik stipendista jelölt kapott ajándékba egy-egy értékes tanácsot, bátorító jó szót! Marton Éva szavaiból valami hihetetlen tanítani tudás, az évtizedek óriási mûvészi világtapasztalata érzôdött, a továbbadás vágya mellett. Még a folyosón is (akár elzárva a forgalmat) mutatott friss hallgató növendékeinek egy-egy fontos mozdulatot, lelket kifejezô gesztust. Nem tisztem a jelentkezôk tehetségét, felkészültségét, mûvészi teljesítményét méltatni, de ha lett volna tapsolás (mint ahogy a pártatlanság és zavartalan mûsormenet miatt elôre kérve nem volt), igencsak lett volna módja a hallgatóságnak a tetszésnyilvánításra. Kik lettek a nyertesek: elsôsorban a hallgatóság és mindenképpen az összes versenyzô! Közülük mégis hármukat választotta ki szinte egyöntetû döntéssel a szakmai zsûri: Kirkósa Orsolyát, Polyák Valériát és Rezsnyák Róbertet. Hármukat javasolja Társaságunk a évi Bayreuthi Ösztöndíjra. A közönség szavazatát Geiger Lajos nyerte, a Lohengrin zongorakivonatával jutalmazva. Szép, kedves, tanulságos délután volt. Köszönjük a tehetséges 18 fiatal mûvésznek és az ôket kísérôknak, a hagyomány szerinti elôzô évi nyertes ösztöndíjasnak, mint konferálónak, ezúttal Dobi Kiss Veronika mûvésznônek, a zsûri minden egyes tagjának és különösképpen Marton Éva mûvésznônek. Jelmondatát jól jegyezzük meg: A fiataloknak önbizalmat adni, és bebizonyítani, dolgozni érdemes! Király Éva O 2

6 Szeretettel köszöntjük és boldog születésnapot kívánunk Társaságunk tiszteletbeli tagjának, eminens elôadójának, a magyar zenei élet kimagasló személyiségének MEIXNER MIHÁLYNAK! Meixner Mihály 75 éves! Misinek hetvenötödik születésnapjára Ki Onkel lett, ki meg Tante, S úgy totyogunk mi, andante. Egyszer fent és másszor lent, ó, Egyszer presto, másszor lento. Egyszer hopp és másszor kopp, ó, Rossz meg jó is, ma non troppo. Testünk rozzant, viszont ím a Szellemünk, az come prima. Betegségekrôl egy szót se, Ezt megjegyzem sotto voce. Kéne egy kis lelki táp, ó, S újra kezdeni da capo! Hetvenöt év így elment-e, Ennyire allegramente? Így futnak el a napok, ó, És öregszünk poco a poco? Elfogyott már a mondandó, Nem gyôzöm tovább scherzando: Hetvenöt év tisztes kor, de Élj még soká assai forte, Ne kövess el egy hibát se, Dolgozz allegro vivace. Én és feleségem dettó Gratulálunk, con affetto! Budapest, november 13. Kertész Iván 3

7 200 éve született Hector Berlioz A franciák talán legnagyobb zeneszerzôje, a zenei nagyromantika legjellegzetesebb és szinte egyetlen francia képviselôje, éppen 200 éve született egy Grenoble melletti városkában. Nekünk, a wagneri zenét kedvelôknek, róla nemcsak mûveinek szeretete okán kell megemlékeznünk, hanem fel kell idéznünk, még ha nagyon hiányosan is, azt a sok párhuzamot, ami Richard Wagnert és a mi Liszt Ferencünket Berliozzal szellemileg összekötötte. Berlioz épp úgy elôdök és igazi utódok nélküli sziklaóriás a francia zenében, mint Richard Wagner a zenedrámában. Berlioz, Wagner szerint kivétel, befejezetlen zenei csoda, azaz folytathatatlan, mint ahogy maga Wagner is az! Egyénisége is ugyanúgy ellentmondásokkal teli, mint Wagneré. Nyughatatlan, a végtelenségig ideges, a szertelen dicsôség utáni vágy megszállottja. Hajszolt magánéletû, egyszer nôiesen lágy, máskor ingerülten felharsanó. Szarkasztikus modora, ideges lénye, epés igazmondó rosszmájúsága nem illeszkedett a konvencionálisan álszent társadalmi keretekbe. Egy megkülönböztetô jó tulajdonsággal mégis kitûnt: bár szegény volt, pénzt nem kért kölcsön. Külön komponista típust testesített meg: a Style enorme -t, személyre Hector Berlioz szabottan a szertelen romantikus irodalmi tendenciájú programzenész alakját. A programzene azt jelenti számára: tartalmat, gondolati cselekményt adni a hallgatónak, mely beilleszthetô a klasszikus szimfonikus formába még ha szétfeszíti is azt. A zene nyelve így szükségszerûen színesebb, mozgalmasabb, karakterisztikusabb lesz. A közönség elképesztéséhez szinte vizuális hanghatásokat kell felállítani. Berliozt csodálatos instrumentális érzéke és a hangszerek, hangszercsoportok szín és dinamikai hatásának felhasználása egyszóval hangszerelési tehetsége tette e tekintetben századának egyik legnagyobb géniuszává. És itt kapcsolódik ismét Wagner és Liszt Ferenc neve Berliozhoz. Mindketten sokat merítettek Berlioz hangszerelési, dinamikai és kolorisztikus mûvészetébôl. Liszt a programzene nagyzenekari hangszerelésében, Wagner (mint Beethoven szimfonikus zenéjének tudatos tartalmi folytatója) szimfonikus felépítettségû mûveiben a zenedrámákban nagymértékben kiszélesítve a zenekari kifejezést, mintegy feldimenzionálva, de csak követi Berliozt. Berlioz már jóval Wagner elôtt alkalmazza programzenéjében a motívum-technikát. Mint látjuk, már a 26 évesen írt (Wagner akkor 16 éves) Fantasztikus szimfóniájában megjelenik az Idée 4

8 fixe. Ismeretes Berlioz ekkor szeret bele Shakespeare-be zett írásokat a korabeli parvenû kultúra ellen. Méltó büntetés és valóságosan Harriett a jutalmuk. Berlioz írja: Smithson angol színésznôbe, késôbbi feleségébe. De ez egy más nagyon érdekes történet. Közös vonás Wagner és Berlioz között, hogy egyikük sem ír zongorára, és nem írnak kamarazenét. Wagner minden szövegkönyvét maga írja, Berlioz többnyire szintúgy! Csábító lenne bemutatni ezek után Berlioz mûveiben is a tartalmi párhuzamokat, összevetve Liszttel és Wagnerrel, melyek ugyanúgy vágyakkal Harriett Smithson Ha összegyûjtenôk azokat a köveket, amelyekkel a kritika engem megdobált, szép kis emlékmû emelkedne belôle! Nos, Wagnernek is kijárna egy impozáns Alpengipfel a zsurnaliszták nagyobb dicsôségére. A sajtó által manipulált undorító párisi közönség (Berlioz) értetlensége, a zenekarok alacsony színvonala, a hangversenyterem hiánya Párisban amit az opera fôvárosának és vívódásokkal teli mûvész jellemérôl tanús- kodnak, hihetetlen technikai sokoldalúsággal, gigászi méretekkel, irdatlan szenvedéllyel. Az a lelki finomság, és mélység, ami a Rómeo és Júliában (Adagio) vagy a Faust elkárhozásában (Margit románcában) mindenkit megkap végtelen fájdalmával és halálos magányával, ez a romantikus szépség sugárzik majd Elza, Erzsébet, Sieglinde szomorú bájából is. Bár a XIX. század nagy póza volt a halálvágy, Berlioznál ez nem cseng hamisan: Se reményem többé, se illúzióm gyûlölöm az embereket, és várom a halált. Wagnernél ez így hangzik: Remény nélkül... semmim sem maradt, csak a magányosság, és jövô nélküli élet. Mert Berlioznak és Wagnernek egyaránt a meg nem értés, a korabeli kritikai ledorongolás az osztályrésze. Agyonhallgatás, vagy nevetségessé tétel, sajtóhadjárat egyre megy, csak ártson! Miközben saját talentumuk tudatában látniuk kell a korabeli pénzes tehetségtelenség tömjénezését. Pokol! Berlioz is tollat ragad, mindketten sok elméleti írásmûvet alkotnak sôt Berlioz remek kritikákat is, elmésséggel, gúnnyal fûszerekeseríti. csúfolnak Berliozt a végtelenségig elkodnak, Semmit sem lehet csinálni ebben az országban írja, expatriálni kell egy olyan országba, ahol nem vagyok kreténekkel körülvéve! Wagner kis-ázsiai, vagy Amerikába való kivándorlási fellángolásai közismertek. Baudelaire pirul Franciaország miatt, mely nem hajlandó befogadni az igazi mûvészeket, mint Berliozt és Wagnert. De míg Berlioz az életküzdelmet elkedvetlenedve feladja, Wagner befejezi életmûvét. Pénzszerzési kényszerbôl szinte ugyanazokat a városokat járják végig Liszthez hasonlóan Brüsszeltôl Berlinen-Bécsen-Pesten át Riga-Szentpétervárig hangversenyezve. Egy ilyen út alkalmával írja Berlioz egyik legszebb életmûvét, a Faust elkárhozását (1846). Városonként egy-egy tételt ír. Pesten találkozik Erkel Ferenccel, aki megismerteti a Rákóczi nótával, mely a dramatikus legenda egyik legismertebb tétele lesz. (Pesti óriási sikertörténetét mindenki ismeri: többszöri próbálkozásra sem tudta a Berlioz vezényelte zenekar a Rákóczi indulót eljátszani, a közönség fülsiketítô ovációja miatt...) Hector Berlioz 1847-ben írja Szentpétervárott 5

9 Étienne Carjat karikatúrája Lisztnek. Jó napot, csodálatos zarándok nem gondolod, hogy mi szörnyen tévelygünk? Értsd: hangversenyezgetünk, hogy megéljünk ( hogy feleségem gyógyszereit meg tudjam venni /Berlioz/), ahelyett, hogy zenét írnánk?!! Wagner ezt így mondja: Ha dolgozom, nem tudok alkotni! Érdekes, hogy Berlioz éppúgy, mint Wagner és Liszt el volt ragadtatva az orosz zenei nívótól, életem legnagyobb boldogsága volt a grandiózus férfi és nôi kórusokkal elôadni a Faust elkárhozását, továbbá a Rómeó és Júliát. A szentpétervári nemesekkel meghallgat egy ortodox misét felkavarja az élmény... mintha csak megérezte volna, hogy szinte abban az órában hal meg otthon felesége. Berlioz és Wagner egyaránt egy heroikus, grandiózus, színes világkép alkotói, a szenvedély, a monumentalitás méltó kifejezôi. Ebben, Liszttel, nagyszerû századuk: a XIX. század legavatottabb képviselôi...mert voltaképp, mindennek ellenére, csak mi hárman vagyunk méltók egymáshoz ebben a korban írta Wagner Lisztnek 1860-ban, Te Ferencem, Berlioz meg én! 200 év tanúja: Wagnernek igaza volt! Dr. Király László Körkérdés: Ki volt közülük Wagner zenéjének szeretôje, aki Bécsben, Münchenben gyakran nézte meg a Lohengrint, Tannhäusert, sôt Bayreuthben 1888 nyarán (20 éves korában) a Parsifal szünetében Cosimával is találkozott? Az elôadást Felix Mottl vezényelte, mint emlékirataiban írta. Válasz: MÁRIA VALERIA, A KÉPEN A LEGKISEBB GYERMEK (cikkünk a következô számunkban) A jutalomhanglemezt PÉTERFIA MARGIT nyerte. A képen a királyi család látható Gödöllôn. 6

10 Márk Tivadar N eve jól ismert az operarajongók körében, de ismert színházi és filmes berkekben is. 96 évet élt, ebbôl 43 évet dolgozott az Operaházban. Bárhol alkotott, jelmezei mindig sikert arattak. A nagy egész mellett a legapróbb részletekre is odafigyelt. Tudta, az általa tervezett ruhákban a színészeknek, énekeseknek mozogniuk is kell. Úgy választotta meg az anyagokat és díszítéseket, hogy a szemre esetleg súlyosnak ható ruhákban is kényelmesen lehessen játszani. Nem lehet egy karcsú és egy teltebb énekest azonos színû és szabású ruhába öltöztetni. Amikor egy ízben a Wagner Társaságban tartott elôadást helyesebben mondva, kedves beszélgetés keretében mesélt, ezt így fejezte ki: ortopéd szabó vagyok. Az idén az Operaházban kiállításon láthattuk remek jelmezterveit decemberében a Don Carlos felújításán élvezhettük ruhakölteményeit. A spanyol királyi udvar ó-arany keretei között csupa fekete jelmez. Azt hihetnénk, hogy a fekete az fekete. Aki látta a produkciót rájöhetett, hogy mennyi árnyalata van a feketének is. Azonkívül, hogy a ruhák szabása változatos, az anyagok mintázata is más és más volt. Nem láttam két egyforma mintát. A díszítésekrôl, fehér és fekete csipkékrôl, fodrokról már nem is beszélek. Akik közelebbrôl ismerték, amellett, hogy mindannyian nagy mûvésznek tartották, egyöntetûen kiemelték emberséges jó ember mivoltát. Mélyen hívô ember volt. Ez a hit vezette egész életében. Ez nyilvánult meg munkáiban és az emberekhez való viszonyában is. Ahogy ô mondta: nem a vallás, a hit a lényeg. Megemlékezésemet személyes tapasztalatommal zárom. Az Operaház elôcsarnokában, egy kiállítás megnyitóján törött lábam ellenére már jó ideje ácsorogtam. Egyszer csak megjelent Tivadar egy székkel, mondván: Nem bírom nézni, Eszterke, hogy gipszes lábbal álldogál! Akkor 90 éves volt... Molnár Róbertné L 7

11 Hogyan rendezzünk Wagnert? Operarendezôk délutánja a Wagner Társaságban dinátora stílusosan Bayreuthról, a wagneri rendezések ôstípusáról és bizonyos értelemben példaképérôl szólt, mely 1876-ban, a modern világ elsô fesztiválja volt. A Ring négy mûvének elôkészítésére, a szereplôk felkészítésére, a színpad felállítására pontosan két hónap állt rendelkezésre. Richard Wagner maga irányította a rendezés sokirányú munkáját. Wagner halála után Cosima viszi tovább, aki maga is rendez és tulajdonképpen neki köszönhetô, hogy az Ünnepi Játékok fennmaradtak! Fia Siegfried már modernizál, az ún. Új Bayreuthot Wieland és Wolfgang Wagner teremtik meg. Wieland elvont, modern színpadképekben, testvére, a több mint 50 éve regnáló Wolfgang, kissé klasszikusabb rendezésekkel, a legkifinomultabb színészi játékot valósította meg. Ô egyébként az ismert világtörténelemben a leghosszabb ideig mûködô színigazgató! Bayreuth nagy mûhely, mely fennállása óta folyton változik, újat keres, kísérletezik. Lehet kritizálni (kell is!), de hatása alól senki sem tudja magát kivonni. R itka alkalom, hogy egyszerre négy mûvész, operaházi szakember beszélgessen az operarendezésrôl, közülük három jeles Wagner operarendezô, Szinetár Miklós az Operaház fôigazgatója, Nagy Viktor fôrendezô, és Horváth Zoltán rendezô. A beszélgetés vezetôje Fülöp Attila az Operaház ügyvezetô igazgatója és egyben pedig kiváló Wagner énekes is. Az egyszerû wagneriánus örülhet, mert éppen errôl a témakörrôl igen keveset olvashat, hallhat, így érthetô a nagy érdeklôdés, a várakozás, mely megelôzte a nagyszerû eszmecserét. A krónikás sajnálja azt, aki munkanap lévén nem lehetett ott, de értéke miatt álljon itt ez az összefoglaló. Bevezetôül Fülöp Attila, mint a beszélgetés koor- És máris felhangzik az elsô kérdés: hogyan kell, másképp kell-e rendezni Wagnert mint másokat? Szinetár Miklós szerint (aki Wagner személyiségét nem szereti, de gyönyörû zenéjét igen, és sírjánál a Tannhäuser záróakkordjait kéri játszani) már az is kérdéses, hogy mi az, hogy rendezô? Ez egy új sütetû 8

12 foglalkozás, amit csak nagy háttértudással, tartalommal lehet megtölteni. Szerinte Wagnert ugyanúgy kell rendezni, mint bárki mást: megértetni a szerzô gondolatát, megkeresni mondanivalóját, olyan formát adni hozzá, hogy a leghatásosabb módon eljuthasson a közönséghez. Wagnernek más üzenetei, mélyebb gondolatai vannak, amit a mai embernek már nehezebb közvetíteni. De, ha a darab magvát megértjük a módját is meg lehet találni. Horváth Zoltán rendezô a több generációra kiható Nádasdy Kálmán Oláh Gusztáv iskolára utal, mint közös szellemiségre, gondolkodásmódra. A rendezô legfôbb dolga, hogy a szerzô szándékát közölje, de a mód nincs megkötve! Wagner maga is változtatást javasolt, de nem a partitúrán, hanem az elôadásmódban. Ehhez meg kell érteni a zenét, mely sokat, Wagnernél majdnem mindent elmond. Amíg a prózai színész a darabot maga hangszereli, ezt az operában a zeneszerzô már elvégezte, sôt Wagner esetében értelmezi is. Ezzel kell szinkronba kerülni a rendezônek. Nagy Viktor sokáig dolgozott Berlinben, a nagy újítók mint Götz Friedrich, vagy Harry Kupfer mellett, bár természetesen a régi magyar iskolák is hatottak rá. Az idô megváltozott, a realisztikus, hagyományhû rendezés helyett a modern színpadra állítás szükségszerû. Minden mögött realitásnak kell lenni, de ha egy történelmi, vagy társadalmi koncepciót vesz fel a modern rendezés, és ezt egyszerûen ráhúzza a darabra. Pl. elmondja, ottléte idején, a berlini fal lebontása napjaiban játszott ottani Lohengrint, ami a német kettéosztottságot, mint átkot volt hivatva imitálni, egy ilyen felfogásban állították színre. A próbák alatt ezt a koncepciót nem lehetett észrevenni, de az elôadáson már sajátosan elôtérbe került, és bizony nem volt sok köze Wagner eredeti felfogásához. A Tannhäuserben mondja Szinetár Miklós, Fotó: Mezey Béla mint minden mûben van egy felületi és egy mély jelentés. A zene és a gondolat az élet alapproblémáinak megoldhatatlanságáról szól. Egyik oldalon a csábítás, hogy megállás nélkül, mindig jól éljünk, fogyasszunk, élvezzünk. Vénusz barlangjában gátlástalanul csak az örömök élnek, amikor egyszer bekövetkezik az a pillanat, midôn Tannhäuser felkiált: Zu viel! zu viel! Másik oldalon az élet, a társadalom fegyelmezô szigorúsága látszik (ezt is meg lehet únni, vagy gyûlölni), mely következetesen elôírja, hogyan éljünk, megszabja a normákat. Tehát az egyik oldalon gátlástalan anarchia, a másik oldalon szörnyû rend! És annak, aki a kettô között közvetíteni próbál, mint Erzsébet, ebbe bele kell pusztulnia! Ez a darab tragikuma, legfontosabb üzenete. Az életérzés anarchiája és a társadalom fenyegetô agresszivitása között van-e egy harmadik út? Igen, van, de Wagner forradalmi lényének megfelelôen: a pápa nem oldozza fel Tannhäusert, ámde e döntést megcáfolják a rajtunk túlmutató transzcendens erôk, a pásztorbot kivirágzik, sem Vénusz, sem a társadalom katonás fegyelme nem gyôz. Ezt a gondolatot kell eljuttatni a közönséghez. Felmerül a kérdés, a jelenlegi budapesti Tannhäuser rendezés hagyományos, vagy modern? A válasz: inkább hagyományos, de mindig történik benne valami, ami modern. Pl.: a vendégek bevo- 9

13 Fotó: Mezey Béla nulása tulajdonképpen egy Wehrmacht felvonulás, akár egy hitleri beszéd elôtt, vagy akár a Vörös téren egy tankfelvonulás elôtti vendégfogadás. Kérdés: tudatos volt-e ez a rendezô részérôl? Válasz: természetesen. És ezt megengedi Wagner zsenialitása. A rettentô történelmi tapasztalatok Wagner számára, de nekünk is, szinte kínálják az ilyen analógiákat. Az operában a színes joviális bevonulók 15 perc múlva Tannhäusert lemészárolnák csak azért, mert a szerelemrôl más a véleménye, nem lepontozzák az énekversenyen, hanem, ha Erzsébet nem veti magát közéjük, a nyílt színen megölnék. Ez a szörnyû bigott, szorító, kegyetlen, minden szabad egyéni gondolatot elfojtó társadalom reflexe. A másik oldalon a vénuszi tökéletes anarchia. Erzsébet, aki meg akar felelni ennek a kettôzöttségnek, ebbe belepusztul. Bár Wagner van olyan ravasz, ahogy erre Szinetár Miklós felhívja a figyelmet, mert sokan nem szokták észrevenni, a Tannhäuser végén van egy érdekesség. Amint a nôi kar csodás fényben az apotheozist énekli, a kar dallamában pici módosítással a Vénusz téma hallható! Egyszóval a világ bonyolult még Wagnernél is! Visszajön a körkérdés, modernül, vagy konzervatívan rendezzük pl. a Ringet? Nagy Viktor szerint korszerûen kell rendezni! Wagner más dimenzió. Itt nem egy darabról van szó, Wagner mindig a Világról szól, a Ringben világdrámát írt. Egy opera, mint pl. a Faust, ha akarom egy kis ember története, a magánember tragédiája. Nem mint ahogyan Madách átalakítja, feldimenzionálja Ádám és Éva lényét, e két ember megragadja a világ lehetetlenségét, megoldhatatlanságát. Wagner is világproblémává teszi a Ring aranyát, a pénzt, ezért lehet újra értelmezésekkel élni falrombolásokkal, új aktualitást adni a modern világban, rámutatni a mi életünkre. Van még egy korlátlan értelmezési tartomány, mint különbség a próza és az opera között. Amikor az ember prózát rendez, abban nem a szöveget, hanem a szöveg alattit akarja kibontani. Amikor operát rendez: a zene alattit. Mi a zene alatti? Az a partitúra massza, amiben minden megtörténik a pszichológiától az idôjárásig, minden benne van a zenében. Érdemes újragondolni a hagyományos rendezéseket; ha a kor változik, változhat a mû lényege is? A hagyományos és a modern szó nem értékmeghatározó kategória Szinetár Miklós szerint. Mindkettô lehet jó és rossz. Látott jó hagyományos, és rossz, visszaéléses, blöffös, szörnyen gonosz moderneket. A rendezô sikere attól függ, hogy átjön-e a szerzôi gondolat, vagy sem?...tulajdonképpen ilyen meghatározás nincs is, mert amit 1930-ban modernnek mondtak, az igaz volt 1876-hoz viszonyítva. De az ma már konzervatív, csupán reláció kérdése. A modernnek az a nagy veszélye, hogy igen hamar múlik el; mint Goethe mondja: nincs ócskább, mint a tegnapi divat. Ez nagyon igaz a színházra, filmre vonatkoztatva is. Ami csak arról szól, hogy mennyire korszerû, modern, az mondjuk egy évig hat, késôbb az ember rácsodálkozhat, és ez tetszett? 10

14 A wagneri darabok technikai színrevitele sokat változott. Bayreuthban a Rajna kincse elsô elôadásában külön jármûveket konstruáltak a sellôk úsztatására. Kupfernél átlátszó kádban meztelenül úszkáltak, míg Flimmnél a lábukat borotválják. A legkülönbözôbb megoldások, céljuk, hogy a mai világot tükröztessék. A Ring színre állítása heroikus feladat, hiszen egy világ keletkezését, majd pusztulását kell színre vinni, vagyis: az élet körforgását. E mellett a szereplôk többnyire szeretet nélküli lények, az anyag, az arany szerzési ösztön végzetes csapdájának drámáját kell megrajzolni. Az elmúlásban az újrakezdés tetten érhetô legyen. A konzervatív realizmus (mint a korábbi budapesti iskolák aposztrofálják) nem próbálta hatékonyan kifejezni a jellemet. A modernség ma a mûvészi játék megformálásában rejlik. Jó példa erre Mime bonyolult, ördögi szerepe, ez Wagner egyetlen figurája, melynek alakját minden együttérzés nélkül rajzolta meg. Más szereplôi mind emberszabásúak, valahol még sajnálatra méltóak is. A Ring eszmeisége olyan magasrendû, állítja Nagy Viktor, hogy egy lándzsa körül is el lehetne játszani teljesen üres színpad mellett. Igaz a régi aforizma, mely szerint mi kell egy színházhoz? Egy tér, egy jó színész és egy nézô! Milyen egyszerû. A bayreuthi rendezés titka még egy körülmény: két hónapig csak a felkészüléssel foglalkoznak. Bayreuthban vannak a szereplôk, akik már tudják a szerepüket, együtt a zenekar, más darabokkal nem foglalkoznak. Ez óriási elôny az ún. repertoár színházzal szemben. Fülöp Attila vitát indít a rendezôk között, hogy vajon a Ringet egyben szabad-e játszani, vagy egyenként, illetve külön pl. A walkürt? Így is jó, Fotó: Mezey Béla 11

15 úgy is jó, csak játszani kell! Tény, hogy Wagner ezeket a darabokat Bayreuthnak írta; ez azt jelenti, hogy a befogadót a körülmények itt másként befolyásolják, szünetben sétálhat a parkban, felfrissítheti magát, tökéletesen elszakad a mindennapi világtól. Egészen más, amikor valaki a napi munkájából, a metróról éppen beesik az elôadásra, nem tudja úgy beleélni magát a darabba, mint a másik miliôben, a szentélyben. Ez a magyarázata, hogy más a fogadtatás itt és ott. Nagyon nehéz kérdés a szöveghû rendezés. Ezeket a darabokat a költôk, zeneszerzôk gátlástalanul szabadon írták. Madách: Az ember tragédiájában a Római szín végén ezt a színpadi utasítást adja: száll le a nap, és a hegyekbôl barbár seregek ereszkednek alá. Hát ezt egy kicsit nehéz megrendezni... Különösen Wagner modern rendezése nehéz. A Lohengrin majdnem lehetetlen helyzet elé állítja a rendezôt, szó szerint megoldhatatlan írja Katharina Wagner a leendô budapesti Lohengrin rendezôje. A hattyú egy csónakot húz, Lohengrin a fedélzeten áll, az egyetlen kapocs a hattyú és Lohengrin között egy arany láncocska. Arról, hogy Wagner kívánsága szerint egy élô hattyút akart látni a színpadon, nem is érdemes beszélni. Ha pedig realisztikusan látszatokat keresünk, akkor rávehetjük a rendezôt, hogy építsen egy géphattyút. Egy ilyen bukdácsoló mozgású szerkezet minden illúziót elvesz. Hogy ezt elkerüljék, a világ összes operaházában elkezdték a hattyút stilizálni. Így talán Lohengrin és a hattyú visszakapta a megérdemelt komolyságát a realizmus rovására. A világirodalomban van egy kulcsdarab, Shakespeare Romeo és Júliája, benne egy mondat: A szép Verona tárul itt elénk! És ezzel a dolog elintézett, se díszlet, se semmi, elmondja és a szép Verona megjelenik a nézôk fantáziájában. Mert ha nem így van, akkor bejön a nyögvenyelôs realizmus, amiben semmi sem igaz. A Lohengrin zenei felépítésérôl, a wagneri zenei fokozás mûvészetérôl, a pszichológiai motivációkról folyt tovább a beszélgetés Horváth Zoltán vezetésével. Rendkívül érdekes volt hallani az operában szereplô karakterek leírását, egyensúlyba állítását. Ki kinek az ellenpárja? Hisz az is felvethetô, hogy Lohengrin és Elza harcolnak egymással. Vagy egyáltalán, kirôl szól a darab? Csakugyan Lohengrinrôl, vagy talán Elza a fôhös? Ha párhuzamba állítjuk Bartók Kékszakállújával, mindenképpen Elza! Vagy Ortrud és Telramund a cselekvô hôsök, akik mozgatják az egész darabot? (Mint a fekete Lohengrin Bayreuthban. Szerk.) Ki egyáltalán Lohengrin? Miért nem mondhatja meg honát, és nevét? Valóban jellemtelen Telramund, a kitûnô hadvezér, a népe bizalmát élvezô jó vezetô? És egy Lady Macbeth-szerû Ortrud mégis végzetes útra viszi? Miért kell mindenképpen pusztulnia? Mi az a koncepciós per, aminek bábuja lett? És máris látjuk, ma is milyen idôszerû gondolatok ezek. Lohengrin létezésében lehet kételkedni és felvethetjük, hogy ôt csak Elza álmodja meg. Az álom szûntével az istenítélet lesújt az ártatlanra. Számos kérdés és válasz merült fel Horváth Zoltán rendezô szinte kis elôadásnak számító eszmefuttatásában. Tekintve, hogy következô számunk a Lohengrin gondolatkörével foglalkozik, ezeket a kérdéseket és válaszokat Tôle ott részleteiben is reméljük olvashatjuk. Egy kérdés mégis befejezésül ide kívánkozik, mely, mint hallgatói kérdés az egyik levélben is felvetôdött. Álom a legendában? Elza álma egy hatalmi harc koncepciója. Elza csupán álmodja a megmentô lovag eljövetelét. A debreceni rendezésben az utolsó pillanatig, Lohengrin távozásáig a rendezô leplezi, mintegy titkolja a gondolatot, de a végén jól láthatóan kiderül a valóság. Lohengrin elmenetelekor visszatér a kép, a második kürtszó utáni pillanatra, arra a pillanatra, amikor nem jelentkezik senki, és itt Elza élete véget ér! Ez benne van a zenében, Lohengrin dur hangnemben távozik, majd messze tûnve a zene átmegy mollba. Felmerül a kérdés, vajon nem jobb sors-e Elzának meghalni, mint Lohengrin nélkül élni? Ezek emberi dolgok. Természetesen, mint Horváth Zoltán mondja: Ez az én kegyetlen gondolatom, de Wagnernél az utolsó taktusokban feloldódik, a befejezô harmonikus Grál zenében. Lejegyezte: dr. Király László 12

16 WAGNER HALÁLÁRA Egy egykorú vers R. Wagner halálára F eleségem valamit keresett egyik szekrényünkben, mely régi kacatokkal volt tele és nagyon ritkán nyitottuk ki. Keresés közben szeme a szekrény egyik sohasem bolygatott zugára tévedt, ahol a nagymamájától maradt emlékek között összetekert papírlapot vett észre. Szép, írott betûtípussal nyomtatott németnyelvû vers volt rajta, mely alatt dátum és aláírás: február 14-én, tehát Richard Wagner halála másnapján írta egy Környei Cecília nevû hölgy Cosima Wagnerhez címmel. Henri Fantin-Latour: Richard Wagner halála Sok kérdezôsködés után is úgy tûnik, a négystrófás alkalmi költemény létezésérôl senki sem tud. Annak érdekében, hogy a Wagner-életmûhöz vonzódó nagykönönség a verset nyelvi akadály nélkül megismerhesse, lefordítottam és a zeneköltô halálának 121-ik évfordulója alkalmából ezen az úton teszem közzé. Budapest, december dr. Vajda Ferenc 13

17 Cosima Wagnerhez Ki merészen a Nap felé tört Szárnyalva, a dicsô mester Nemes szíve megállt, nem ver, Az élettôl nem kap új gyönyört. A világ döbbenetbe rémül, Jajszó hullámzik szerteszét Csillag húnyt ki s vesztve fényét A Mindenség homályba merül. Népek bánata mit ér neked? Enyhítheti-e gyászodat? Csak tiéd a kínáradat, Vígaszod hiába keresed. Ám idôtállóbb, mint fájdalmad Életmûve, mit alkotott. Halhatatlan szózat hangzott Az Olympos téged befogad! Budapest, február 14. Rózsa Iván: Az utolsó percekben Már nem láthatod, hogyan siklik a vízen a gondola. Már elszáll minden erô, minden gondolat. Már nem láthatod Bayreuthban a régi operaházat. Számodra már az életbôl is halál árad. Már nem nézheted meg a Festspielhausban az operád. Már eljött Velencében az utolsó órád. Már nem cseveghetsz többet Liszt Ferenccel. De büszkén számolsz el szinte minden perccel. Környei Cecília (A német eredetibôl fordította Vajda Ferenc) Még bizalommal pillantasz a pamlagon Cosimára. De már lélekben elkészültél az utolsó imára. Sorsod már hasonló, mint hôsödé, Siegfriedé. A világmegváltás után az idô a pihenésé. De ebben az utolsó pillanatban is tudod jól: Halálod után egy angyal beléd karol. De ebben az utolsó pillanatban is tudod jól: Richard Wagner zenéje az idôk végezetéig szól... (Richard Wagner emlékére) 14

18 Egy felfedezésre váró életmû Kónya Sándor ( ) H aláláról még a szaksajtó sem szólt. Az elsô, s talán egyetlen megemlékezés egy rádiómûsor volt róla, melyben néhány operaária hanzott el a közremûködésével. Mindössze e mûsorújságban szereplô program alapján bizonyosodhattunk meg arról, hogy az operabarátok szûkebb körében felröppent hír úgy hallottam, meghalt Kónya Sándor igaz ben, hetvenkilenc éves korában a Spanyolországhoz tartozó Ibiza szigetén érte utol az elkerülhetetlen, ahol a világtól visszavonulva élt feleségével (aki 1999-ben hunyt el). Lehet utalni az elkoptatott bölcsességre, miszerint senki sem lehet próféta a saját hazájában. De ennyire nem? Amikor folyamatosan arról hallani, olvasni, hogy tévésztárok, sztárriporterek, sztárbemondók, sztárügyvédek, popsztárok, mozisztárok, hazai világsztárok mit esznek, hol nyaralnak, kivel és mit csinálnak... No igen, manapság egy igazi nagy mûvész élete-halála nem számít ütôs hírnek. Pedig Kónya Sándor az operamûfaj területén a Svéd Sándor utáni és Marton Éva elôtti idôszak legnagyobb magyar énekes csillaga volt. Neve a világ összes rangos dalszínházának plakátján szerepelt Bayreuthtól Milánóig, New Yorktól Tokióig. Neve, amit mindig mindenhol magyarosan írt(ak): Sándor Kónya, nem pedig ékezetek nélkül Alexander, vagy Sandor Konya. Fontos volt számára hazája, ahonnan a világháború idején ment el. (Németországban telepedett le, ott is debütált 1951-ben a Parasztbecsület Turiddujaként.) 1964 és 75 között nemzetközi karrierje csúcsán legjobb szerepeivel (Lohengrin, Kalaf, Edgar, Cavaradossi, Radames, Rodolphe, Don Carlos, Don José, Otello) lépett fel a budapesti Operaházban, illetve az Erkel Színházban. Néhány éve szülôvárosának, Sarkadnak ajándékozta személyes tárgyainak egy részét, nagy ívû pályájának fontos dokumentumait, kellékeit: fényképeket, jelmezeket, plakátokat, melyek mára egy kis életmûkiállítás alapját képezik. (Az Operaélet címû folyóirat egy korábbi száma közölt rövid beszámolót az említett gyûjteményrôl.) Sarkad a maga módján próbálja ápolni világhírû szülöttjének emlékét, már amennyire e kis határmenti település lehetôségei engedik. Úgy tudom, december 21-én avatták fel Kónya mellszobrát a református templom melletti terecskén. Az új esztendô elsô napjáig a média persze errôl sem tett sehol említést. A nagyvilágban azonban mintha Kónya re- 15

19 neszánsz lenne kibontakozóban. Újabban több kisebb lemezcég (Melodram, Gala, Bella Voce, Myto) látott fantáziát Kónya színházi felvételeinek megjelentetésében. Ezek a rádióközvetítésekbôl, vagy privát kalózfelvételekbôl készült CD-k jól reprezentálják, hogy pályafutásának negyed évszázada alatt, s különösen az 1960 és 75 közötti idôszakban, Kónya az operaénekesek élvonalába tartozott. Nagy európai operaházak mellett, többek között a New York-i Metropolitan és a San Francisco-i Opera sokat foglalkoztatott tenorja volt, elsôsorban a német és olasz repertoárban. Partnereinek felsorolása egyet jelentene a kor legnagyobbjainak említésével. Köztük van Astrid Varnay, Birgit Nilsson, Leonie Rysanek, Renata Tebaldi, Joan Sutherland, Victoria de los Angeles, Régine Crespin, Gwyneth Jones... Kónya Sándort kultúrált, visszafogott egyéniség, illúziót keltô színpadi megjelenés jellemezte. Hajlékony, lírai tónusú, de vivôerôs hangja a Verdi, Wagner, Puccini operák tenorszerepeinek tolmácsolására egyaránt alkalmassá tette. Színészileg amint errôl egy 1967-es tokiói Don Carlos elôadás tévéfelvétele tanúskodik nem volt magáról megfeledkezô, belemenôs típus, inkább olyan, aki gondosan ügyelt a színészi játék és a hangi teljesítmény egyensúlyára. Kevéssé az ösztönösség, sokkal inkább a precizitás jellemezte. Hûvös eleganciája, pontossága a nagy skandináv, német mûvészek sajátja, míg hangjának érzelemmel teli bársonyossága, s hôsies fénye a legjobb olasz, spanyol tenorokéhoz hasonlítható. Gazdag életmûvének, mûvészi hagyatékának felfedezése, feltárása amellett, hogy kivételes zenei élmény forrása, a hazai komolyzenei és operaélet szereplôinek, alakítóinak édes kötelessége. Lemezfelvételek, rádióközvetítések, privát felvételek (válogatás): Wagner: Lohengrin (RCA) Leinsdorf/Amara, Dooley, Gorr, Hines Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (München 1967) Kubelik/Stewart, Janowitz, Hemsley, Crass, Unger, Fassbaender Bayreuth, Festspielhaus Wagner: Lohengrin (1958) Cluytens/Rysanek, Varnay, Blanc Milano, Scala Wagner: Parsifal (1960) Cluytens/Gorr, Christoff, Neidlinger New York, Metropolitan R. Strauss: Rózsalovag (1962) Maazel/Töpper, Crespin, Edelmann, Rothenberger, Elias Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (1962) Rosenstock/Edelmann, Della Casa, Doench, Anthony, Flagello Verdi: Aida (1962) Santi/Tucci, Simionato, Merrill Wagner: A bolygó hollandi (1963) Böhm/London, Rysanek, Tozzi Wagner: Lohengrin (1964) Rosenstock/Crespin, Rankin, Cassel, Wiemann Puccini: Bohémélet (1964) Cleva/Tebaldi, Hurley, Guarrera, Hines Donizetti: Lucia di Lammermoor (1964) Varviso/Sutherland, Herlea, Giaiotti Wagner: A bolygó hollandi (1965) Böhm/Ward, Rysanek, Tozzi Puccini: Tosca (1965) Cleva/Crespin, Merrill Donizetti: Lucia di Lammermoor (1966) Varviso/Peters, Guarrera, Diaz Wagner: Parsifal (1966) Prêtre/Crespin, Hines, Cassel, Meredith Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (1967) Rosenstock/Tozzi, Fenn, Miller, Doench, Dickie, Flagello Wagner: Lohengrin (1967) Böhm/Bjoner, Ludwig, Berry, Macurdy Wagner: Lohengrin (1968) Klobucar/Arroyo, Dvor áková, Cassel, Macurdy Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (1968) Rosenstock/Tozzi, Fenn, Miller, Driscoll, Doench, Flagello 16

20 Puccini: Turandot (1969) Mehta/Nilsson, Tucci Puccini: Madama Butterfly (1969) Schick/Lorengar, Cassei, Sereni Puccini: Tosca (1970) Molinari-Pradelli/Tebaldi, MacNeil Wagner: A bolygó hollandi (1970) Böhm/Dooley, Rysanek, Macurdy Puccini: A nyugat lánya (1970) Behr/Tebaldi, Colzani Verdi: Don Carlos (1970) Adler/Lipert, Cossotto, Sereni Puccini: Bohémélet (1971) Cleva/Kirsten, Boky, Sereni, Hines Wagner: Parsifal (1971) Ludwig/Dalis, Stewart, Siepi, Meredith Weber: A bûvös vadász (1972) Ludwig/Lorengar, Mathis, Feldhoff, Macurdy Puccini: Madama Butterfly (1974) Baudo/Kirsten, Casei, Christipher, Schmorr Bizet: Carmen (Lewis Stad. New York 1965)?/Resnik, Diaz San Francisco, War Memorial Opera Puccini: A nyugat lánya (1960) Molinari-Pradelli/Kirsten, Gobbi Puccini: Bohémélet (1962) Molinari-Pradelli/de los Angeles, Horne, Bastianini Boito: Mefistofele (1967) Molinari-Pradelli/Tozzi, Costa Philadelphia Puccini: Tosca (1966) Molinari-Pradelli/Tebaldi, MacNeil Tokió Verdi: Don Carlos (1967) de Fabritiis/Jones, Rossi- Lemeni, Bruscantini, Cvejic Buenos Aires, Teatro Colón Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (1968) Leitner/Neidlinger, Crass, Unger, Watson, Mattielo Offenbach: Hoffmann meséi (1970) Maag/Mesplé, Harper, Bakocević, Bacquier Strasbourg Verdi: Otello (1973) Lombard/Guiot, Paskalis Pallós Tamás Budapesti Wagner elôadások 2004 A RAJNA KINCSE jan. 6., 21. A Ring karmestere: Kovács János Berczelly, Dobos, Fekete A., Hormai, Tóth, Pataki, Jekl, Szüle, Pelle, Felber, Kovács A., Ardó, Balatoni, Gál A WALKÜR január 8., 23. Molnár, Szvétek, Temesi, Valter, Balatoni, Fekete V., Somogyi, Ardó, Sudár, Tas, Lukin, Gál, Wiedemann, Bokor SIEGFRIED január 11., 27. Molnár, Rozsos, Gurbán, Sárkány, Hantos, Kovács A., Szendrényi, Ardó AZ ISTENEK ALKONYA január 15., 30. Molnár, Ötvös, Gurbán, Szvétek, Szendrényi, Markovics, Wiedemann, Kovács A., Lukin, Fekete V., Ardó, Somogyi, Sánta PARSIFAL április 9., 12. Karmester: Kovács J., Molnár, Balatoni, Sólyom N., Valter, Polgár, Berczelly, Kiss P., Ambrus, Murár, Révész, Derecskei, Ocsovay, Váradi, Péter C., Gémes K., Ardó, Várhelyi, Kovács A. Wagner elôadások az Erkel Színházban Lohengrin Karmester: Jurij Szimonov május 2., 5., 8., 15. május 2. Fried, Molnár, Sümegi, Marton, Perencz, Jekl május 5. Rácz, Kiss B. A., Sudár, Temesi, Dobos, Sárkány május 8. Rácz, Molnár, Sümegi, Marton, Perencz, Jekl május 15. Fried, Kiss B. A., Sudár, Temesi, Sárkány, Dobos 17

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30.

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30. BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 0. ÁPRILIS -. BÉRLETVÁLTÁS: 0. ÁPRILIS. - JÚNIUS 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. P. Mascagni: Parasztbecsület R. Leoncavallo: Bajazzók 0. 0. W. A. Mozart:

Részletesebben

Ókovács: ki van nyújtva a kéz

Ókovács: ki van nyújtva a kéz Ókovács: ki van nyújtva a kéz Népszava 2015. február 6. 31. szám 12. oldal Ókovács Szilveszter szerint a repertoár jelentős része fölött eljárt az idő FOTÓ: TÓTH GERGŐ A Magyar Állami Operaház főigazgatója

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született Lisztomania 2011 A burgenlandi jubileumi év programja Budapest, 2010. november 4. Csodagyermek, zongoravirtuóz, a nık kedvence és az európai koncerttermek kiváló mestere: Liszt Ferenc a romantika korának

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny 2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny Első és második forduló:

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Ahol kinyílik a világ

Ahol kinyílik a világ 2014 2015 Ahol kinyílik a világ AZ OPERAHÁZ ÉVADKAMPÁNYA SAJTÓGYÛJTÉS MTV Ma Reggel 2014.04.14. RTL Klub Híradó 2014.04.09. RTL Klub Fókusz 2014.04.09. TV2 Tények 2014.04.09. TV2 Tények éjjel 2014.04.09.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Wagner MICHAEL TANNER

Wagner MICHAEL TANNER Wagner MICHAEL TANNER Bevezetés Egy nagy mûvészrõl szóló zsebkalauznak elsõsorban bevezetõ jellegûnek, informatívnak és lényegre törõnek kell lennie. Végsõ soron nem nehéz Richard Wagner operáinak cselekményét

Részletesebben

HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ÉN IS TUDOK

HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ÉN IS TUDOK HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT István király Erkel Ferenc HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ISTVÁN KIRÁLY ERKEL FERENC UTOLSÓ BEFEJEZETT OPERÁJA? 1 A keresztény magyar államot alapító

Részletesebben

Magyar Állami Operaház

Magyar Állami Operaház Magyar Állami Operaház A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány sége, illetve a költségtérítés mértéke 2013 Aida műsorlap Tannhäuser Hófehérke Bolygó

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

Diplomája megszerzése után nem sokkal, 1991-ben, a Wiener Staatsoper magánénekese lett, ahol legkedvesebb és legfontosabb szerepeiben

Diplomája megszerzése után nem sokkal, 1991-ben, a Wiener Staatsoper magánénekese lett, ahol legkedvesebb és legfontosabb szerepeiben Andrea ROST soprano Rost Andrea Budapesten született. Zenei érdeklődése már kisgyerekként is megmutatkozott, bár családjában senki nem volt zenész. Az általános iskolai zenetanára figyelt fel különleges

Részletesebben

Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika.

Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika. Telitalálat Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika. Az Ory grófja (Le comte Ory) nem tartozik a legnépszerűbb Rossini-operák közé. Ritkán játszák, és az operáról

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak.

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak. A Zene Nyelvén Pályázatnak köszönhetően, lehetősége nyílt a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 40 fős tanulói csoportjának és kísérő tanáraiknak, Pármában (Olaszország) 2015. 07.01-05. között

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

FARKAS FERENC RÓZSAMADRIGÁLJÁNAK TÖRTÉNETE

FARKAS FERENC RÓZSAMADRIGÁLJÁNAK TÖRTÉNETE DALOMMAL TÖLTEKEZTEM Farkas Ferenc: Rózsamadrigál DALOMMAL TÖLTEKEZTEM FARKAS FERENC RÓZSAMADRIGÁLJÁNAK TÖRTÉNETE Az 1947-es esztendőben Farkas Ferenc és Weöres Sándor rendszeresen együtt töltötték szabadidejüket

Részletesebben

Delibes "Lakmé" című operájának bemutatója a budapesti FUGA Építészeti Központban.

Delibes Lakmé című operájának bemutatója a budapesti FUGA Építészeti Központban. Kamara-Lakmé Delibes "Lakmé" című operájának bemutatója a budapesti FUGA Építészeti Központban. Az operaházi Májusünnepre, Renée Flemingre és a többi nemzetközi sztárra várva meglehetősen észrevétlenül

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Keresztény élmény, magyarság

Keresztény élmény, magyarság Keresztény élmény, magyarság ÚTON BABITSHOZ, KODÁLYHOZ ÉS UTÓDAIKHOZ A humanista nem azért nyúl vissza a régihez, mert sokallja az újat, hanem mert kevesli írta Babits. A mûvészet jelen idejû. Régi és

Részletesebben

ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI:

ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI: ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL Szegedi Nemzeti Színház // Október 6-15. A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI: 2011. október 6. Riccardo Zandonai: Francesca da Rimini A Szegedi Nemzeti Színház (Szeged,

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny 2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny Első és második forduló:

Részletesebben

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6.

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista Jevgenyij

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

FILHARMÓNIAI KONCERTEK DEBRECENBEN

FILHARMÓNIAI KONCERTEK DEBRECENBEN FILHARMÓNIAI KONCERTEK DEBRECENBEN Bartók Terem Református Nagytemplom 2010/2011 ÖSSZESÍTETT PROGRAM 2010/2011 2010. október 5., 19.30 BARTÓK TEREM EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR NEMZETI ÉNEKKAR Mendelssohn:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Az apa állandó metamorfózisa

Az apa állandó metamorfózisa Az apa állandó metamorfózisa Deres Kornélia Szőrapa című kötetéről Deres Kornélia első kötete már címével is felkeltheti a mindenkori olvasó érdeklődését. Miként az Kemény István fülszövegéből is kiderül,

Részletesebben

Májusi új könyveinkből

Májusi új könyveinkből Májusi új könyveinkből Mary Jo Putney: Egy hamis hölgy Budapest, General Press 2012. Lady Kiri Lawford mindent megtesz, hogy tökéletes úrinőként tagja lehessen az előkelő angol társaságnak, indiai gyökereit

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012]

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012] MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Bérleti tájékoztató [2011...2012] Tisztelt Közönségünk! A Magyar Állami Operaház tagjának, vezetőjének lenni küldetés. A szó és a gondolat legtisztább és legnemesebb értelmében az.

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id.

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id. MELLÉKLET 2008/2009-es évad Legközelebbi hangversenyei eink nk: Vendégszereplés Bécsben Wien, Musikvereinssaal 2008. október 26.,, 19:00 Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln Vezényel: Günter Knotzinger

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben:

Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben: 2008. 01. 10. A 2008. február 2-i Operabál mottója: Mesebeli Operabál - Operabál 2008 Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben: Az Operaház ünnepi díszkivilágítása

Részletesebben

Dátum Nap Óra ELÔADÁS Bérlet Ár. Dátum Nap Óra ELÔADÁS Bérlet Ár

Dátum Nap Óra ELÔADÁS Bérlet Ár. Dátum Nap Óra ELÔADÁS Bérlet Ár 2010. SZEPTEMBER 5 vasárnap 19.30 G. Mahler: II. szimfónia Symphony 2. bérletszünet B 9 csütörtök 19 G. Puccini: Tosca Puccini/1 A 10 péntek 18 G. Bizet: Carmen bérletszünet A 11 szombat 19 G. Rossini:

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Kelemen Emese Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Tóth Krisztina: Pixel. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2011 Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a pixel jelentése elemi képpont, amelyek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Zenetörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben