EVANGÉLIUMI KIADÓ ÉS IRATMISSZIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVANGÉLIUMI KIADÓ ÉS IRATMISSZIÓ"

Átírás

1 EVANGÉLIUMI KIADÓ ÉS IRATMISSZIÓ jelenleg az alábbi könyveket forgalmazzuk (2011. január december) Tartalom Bibliai magyarázatok, kommentárok, segédkönyvek... 1 Bibliai tanítás, hiterősítő... 2 Evangélizáció... 5 Legújabb könyveink (2010. év) borítóképekkel... 6 Izráel és Isten Gyülekezete... 8 Teremtés, illetve az evolúció cáfolata... 9 Életrajzok, bizonyságtételek... 9 Elbeszélések Család, házasság, gyermeknevelés Gyermek ifjúsági Áhítatos könyvek Poszterek, képeslapok, könyvjelzők, naptárak Rendelési információk (* = 2009-es új könyv = 2010-es legújabb könyv) * * * Bibliai magyarázatok, kommentárok, segédkönyvek 1-2. Királyok könyvének magyarázata H. Rossier (A/5, 304 oldal) Ft 1-2. Krónikák könyvének magyarázata H. Rossier (A/5, 202 oldal) Ft 1-2. Sámuel könyvének magyarázata H. Rossier (A/5, 208 oldal) Ft 1-2. Tesszalonikai levél magyarázata Werner Mücher (A/5, 88 oldal) Ft A Biblia könyveinek áttekintése I-II. kötet, Ó- és Újszövetség J. N. Darby (B/5 keménykötés, 708 és 964 oldal) Ft A Biblia Isten csodája Kugler, E. (a Biblia rövid története, jelentősége, használata) (zsebkönyv, 60 oldal) Ft A Biblia képei és szimbólumai Remmers, A. lexikon (A/5, 184 oldal) Ft A Biblia világa képekben Van Deursen, A. (A/5, 128 oldal) (Falak, tornyok, szerszámok, házak, állatok, Szent Sátor stb. rajzai, rövid magyarázatokkal) Ft A Bírák könyve Isten karja messzebb ér Inrig, G. (A/5, 204 oldal) Ft A Filemonhoz írt levél H. L. Heijkoop (bibliamagyarázat, zsebkönyv, 72 oldal) Ft A galatákhoz írt levél Langenberg, H. (bibliamagyarázat, A/5, 80 oldal) Ft A Genezis idején Falk, H.(Betekintés az emberiség őstörténetébe egy kísérlet) (A/5, 140 oldal) Ft A Jelenések könyvének jelképes nyelve Henry Rossier (A/5, 72 oldal) Ft A Jelenések könyvének magyarázata Feltört pecsétek A jövő irányvonalai a Jel. Könyvében Benedikt Peters (A/5, 160 o.) Ft A krisztusi hithez hűen Gooding, D. (Apostolok cselekedetei kommentár) (B/5, 330 oldal) Ft A Messiás élete központi események zsidó szemszögből Arnold Fruchtenbaum (A/5, 144 oldal) Ft A Prédikátor könyve Peters, B. (bibliamagyarázat) (A/5, 152 oldal) Ft A Rómaiakhoz írt levél Vine, W. E. (kommentár) (B/5, 136 oldal) Ft A Római levél magyarázata Rudolf Brockhaus + A tapasztalat könyve Gondolatok a filippiekhez írt levélről J. N. Darby (A/5, 232 oldal) Ft A Szentírás Isten teljes kijelentése Rudolf Ebertshäuser (zsebkönyv, 32 oldal) Ft A Szentírás néhány igazságának rövid magyarázata Langhammer, J. (B/5, 96 oldal) Ft A Tituszhoz írt levél magyarázata + A prófétai összkép Heinrich Langenberg (A/5, 120 oldal) Ft A Zsoltárok könyve J. N. Darby (gyakorlati elmélkedések) (A/5, 264 oldal) Ft Ama fényes hajnali csillag Reichert Gyula (a Jelenések könyvének magyarázata) (A/5, 220 oldal) Ft Aminek hamarosan meg kell történnie Dönges, E. (a Jelenések könyvének magyarázata) (A/5, 242 oldal) Ft Amit a Bibliáról mindenkinek tudni kell (legalapvetőbb ismeretek) (új, 2009-es kiadás, B/5, 16 oldal) Ft Apostolok cselekedetei Langenberg, H. (kommentár) (A/5, 300 oldal) Ft Az 1. és 2. Korintusi levél magyarázata M. Ger De Koning (A/5, 340 oldal) Ft Az aranyház Rouw, J. (a szent sátor berendezése) (színes képekkel) (A/5, 64 oldal) Ft Az Énekek Éneke könyvének magyarázata Werner Mücher (A/5, 96 oldal) Ft Az Újszövetség megbízhatósága Bruce, F. F. (mint hitvallásunk alapja) (zsebkönyv, 126 oldal) Ft Az újszövetségi gyülekezetek lexikona Heading, J. (A/5, 68 oldal) Ft Az Úr Jézus példázatai (bibliamagyarázat) (zsebkönyv, 74 oldal) Ft Ámós és Hóseás Az igazságosság és szeretet hirdetői Jakob Kroeker (A/5, 168 oldal) Ft Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe Holzhausen, A. (A/5, 96 oldal) Ft Bevezetés a bibliai prófécia tanulmányozásába Marc Tapernoux (A/5, 224 oldal) Ft Bevezetés a Jelenések könyvébe Méltó vagy! Werner Mücher (Fogalmi szójegyzékkel) (A/5, 112 oldal) Ft 1

2 Bevezetés a négy evangéliumba Liebi, R. (az evangéliumok jellemzői, felépítésük) (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Biblia és etikai nevelés Gooding, D. + Lennox, J. (segédkönyv a Biblia oktatásához) (B/5, 160 oldal) Ft Bibliai nevek és fogalmak (lexikális kézikönyv) (A/5, 304 oldal) Ft Bibliai Panoráma (a bibliai üdvterv 7 korszaka tizenkét színes ábrázolásban) (B/5, kétszeresére kihajtható oldalakkal 34 oldal) Ft Bibliatanulmányozás a gyakorlatban Kuen, A. (A/5, 102 oldal) Ft Dániel könyve Tatford, F. + Júda és Izráel királyai Ch. Knapp (kommentár, B/5, 302 oldal) Ft Efézus, egy nagyvárosi gyülekezet felemelkedése és bukása Wjst, W. bibliamagyarázat (A/5, 200 oldal) Ft Elmélkedések Mózes könyvéről Mackintosh, C. H. (Krisztus Mózes könyveiben) (zsebkönyv, két kötet: kv-e: 612 oldal; 4-5 kv-e: 540 oldal, kemény kötés) A két kötet együtt: Ft Építsük meg Jeruzsálem kőfalait Smith, H. (Nehémiás könyve, bibliamagyarázat) (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Eszter könyvének magyarázata (A/5, 96 oldal) Ft Ezékiel könyvének magyarázata Tatford, F. (A/5, 430 oldal) Ft Ezékiel próféta Gossweiler, A. (bibliamagyarázat, A/5, 64 oldal) Ft Ezsdrás Dennett, E.+ Jób Kelly, W. (bibliamagyarázat, A/5, 160 oldal) Ft Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyvének magyarázata H. Rossier (A/5, 132 oldal) Ft Ézsaiás könyvének magyarázata Arend Remmers (A/5, 356 oldal) Ft Galata és Efézusi levél magyarázata R. Brockhaus, H. L. Heijkoop (A/5, 140 oldal) Ft Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Rúth könyve alapján Rossier, H. (bibliamagyarázat, A/5, 180 oldal) Ft Ha elveszek, hát vesszek el! W. Ian Thomas (Eszter könyve bibliatanulmány, zsebkönyv, 88 oldal) Ft Helyesen fejtegetvén az Igazság beszédét Scofield, C. I. (a Biblia rendszere) (zsebkönyv, 84 oldal) Ft Hol van megírva? segédkönyv a Biblia tanulmányozásához Dohányos János (A/5, 300 oldal) Ft Isten kijelenti magát Joachim Langhammer (A/5, 96 oldal) Ft Isten nevei a Szentírásban (A/6, 64 oldal) Ft Isten sokféle bölcsessége Hogyan használja az Újszövetség az Újszövetséget Prof. D. Gooding (A/5, 320 oldal) Ft Isten szent titkai az Újszövetségben T. Ernest Wilson (Az Újszövetség kijelentett titkai; A/5, 96 oldal) Ft Istenfélően élni és a hitet megtartani Remmers, A. (1-2. Timóteusi levél kommentár) (A/5, 200 oldal) Ft Így keletkezett a Biblia Glashouwer, W. (tudósok válaszolnak kritikus kérdésekre) (A/5, 216 oldal) Ft Jákób fiai Tatford, F. (Az Izráel törzseinek adott áldások) (zsebkönyv, 80 oldal) Ft János evangéliuma dr. Apostol Imre (TWR-Monte Carlo által sugárzott igemagyarázatok) (B/5, 304 oldal) Ft Jegyzetek az Úr Jézus csodáihoz R. C. Trench (A/5, 208 oldal) Ft Jegyzetek az Úr Jézus példázataihoz R. C. Trench (A/5, 152 oldal) Ft Jeremiás könyvének magyarázata A lélek legmélyebb titkainak prófétája Jakob Kroeker (A/5, 224 oldal) Ft Jób könyvének magyarázata Benedikt Peters (Miért kell az igazaknak szenvedniük?) (A/5, 304 oldal) Ft Júdás levelének magyarázata H. L. Heijkoop (A/5, 116 oldal) Ft Kérdéseim, Isten válasza Boddenberg, D. (A/5, 112 oldal) Ft Az evangélium Lukács szerint Gooding Prof. (kommentár) (A/5, 304 oldal) Ft Magyarázó jegyzetek a Bibliához Scofield, C. I. (B-4, 334 oldal) Ft Jegyzetek Máté evangéliumához Brinke, G. beszédvázlatok (A/5, 352 oldal) Ft Mennybe nyíló ablakok Gooding Prof. (bibliatanulmány a Lukács evangéliumából) (zsebkönyv, 108 oldal) Ft Mi a különbség? MacDonald, W. (tanulmányok a Biblia helyes megértéséhez) (A/5, 64 oldal) Ft Mózes első könyve az Újszövetség fényében Grant, F. W. (A/5, 80 oldal) Ft ÓSZÖVETSÉGI KOMMENTÁR (zöld) Arno C. Gaebelein egy kötetben (B/5, 1010 oldal) Ft Ószövetségi Kommentár ÚJ (kék) William MacDonald (B/5, 1080 oldal, kemény műbőr kötés) Ft Öröktől fogva mindörökké Booth, A. E. (színes üdvtörténeti táblával) (Isten célja és üdvterve az emberrel) (A/4, 28 o.) Ft Példabeszédek könyve H. Rossier (kommentár, A/5, 180 oldal) Ft Példázatok Máté evangéliumában R. K. Campbell (A/5, 104 oldal) Ft Prédikátor könyve és az Újszövetség felelete André, G. (bibliamagyarázat, zsebkönyv, 80 oldal) Ft Rendíthetetlen királyság Gooding Prof. (bibliatanulmány a Zsidókhoz írt levélből) (zsebkönyv, 164 oldal) Ft Rövid bevezetés a Bibliába Aebi, E. (A/5, 208 oldal) Ft Rövid vázlatok bibliai igehirdetésekhez + Üdvtörténeti táblázatok Warns, J. (B/5, 158 oldal) Ft Ruth könyve Elmélkedések Ruth könyvéről H.L. Heijkoop (A/5, 136 oldal) Ft Segítség a bibliaolvasáshoz Espic, A. (A/6, 76 oldal) Ft Szavahihető-e a Biblia? Liebi, R. (zsebkönyv, 40 oldal) Ft Szótanulmányok a Filippi levélhez + Szótanulmányok Péter 1. leveléhez Kenneth S. Wuest (görög szavakkal) (A/5, 152 o.) Ft Tanulmányok a bibliai kisprófétákról Hewitt, J. B.+ Az Újszövetség történeti könyvei Jones, B. (A/5, 80 oldal) Ft Újszövetségi fogalmak szótára (A/5, 296 oldal) Ft ÚJSZÖVETSÉGI KOMMENTÁR 1. KÖTET (Máté-Róma) MacDonald, W. (B/5, 720 oldal, keménykötés) Ft ÚJSZÖVETSÉGI KOMMENTÁR 2. KÖTET (Korintus-Jelenések) MacDonald, W. (B/5, 840 oldal, keménykötés) Ft Van különbség! MacDonald, W. (a Biblia helyes megértéséhez szükséges különbségtételek (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Zakariás látomásai és az Úr Igéjének terhe Grant, M. Leslie (bibliamagyarázat, A/5, 64 oldal) Ft Zsidókhoz írt levél + Jakab levele + Péter első és második levelének magyarázata F. B. Hole (A/5, 176 oldal) Ft Bibliai tanítás, hiterősítő...és a többi vallás? Gitt, W. (eligazítás a vallások útvesztőiben) (zsebkönyv, 184 oldal) Ft És ha Isten nemet mond? meg nem hallgatott imádságokkal élni Leith Anderson (zsebkönyv, 160 oldal) Ft és hol volt Isten? Válaszok nehéz kérdésekre Erwin W. Lutzer (A/5, 104 oldal) Ft 1500 bölcs gondolat: a széles és a keskeny úton járóknak Spurgeon, C. H. (A/6, 240 oldal) Ft 1914 beteljesedett prófécia Kovács Zsolt (a Jehova Tanúinak alaptanítása az Ige mérlegén) (A/5, 64 oldal) Ft 24 életszabály a Római levél 12. rész alapján Werner Mücher + A paradicsomban Hugo Bouter (zsebkönyv, 80 oldal) Ft A Békesség Fejedelmének Útján 4. szám (a gyülekezeti élet alapelvei) (A/5, 132 oldal) Ft A Békesség Fejedelmének Útján 5. szám (A/5, 224 oldal) Ft A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira Alexander Seibel (zsebkönyv, 64 oldal) Ft 2

3 A Bibliai prófécia magyarázata Daniel, R. P. (zsebkönyv, 48 oldal) Ft A figyelő szív Langenberg, H. (Istenre figyelés és a gyakorlati hitélet) (A/5, 64 oldal) Ft A görög Újszövetség néhány elrejtett kincse G. C. Willis (zsebkönyv, 80 oldal) Ft A Gyülekezet észrevétlen félrevezetése (2. bővített kiadás) + A Torontó-áldásról Seibel, A. (zsebkönyv, 136 oldal) Ft A halál után + Kiválasztott magának már a világ teremtése előtt H. R. (zsebkönyv, 40 oldal) Ft A három messiási csoda dr. Fruchtenbaum, A. (az Úr Jézus Messiási voltának különleges bizonyítékai) (A/5, 32 oldal) Ft A hit tápláléka Bennett, R. (fiatal hívőknek) (A/5, 110 oldal) Ft A hit versenypályáján + Nyerd el az élet koszorúját Sauer, E. (zsebkönyv, 172 oldal) Ft A hitélet gyermekbetegségei Hans Brandenburg + Az igazság szelleme és a megtévesztés szelleme A. Seibel (zsebk, 112 o.) Ft A keresztyén hit alapjai Briem, Chr. (A/5, 112 oldal) Ft A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása 1. kötet O. J. Gibson (tanulmányi anyag) (A/5, 140 oldal) Ft A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása 2. kötet O. J. Gibson (tanulmányi anyag) (A/5, 136 oldal) Ft A keresztyén hit tanulmányozása 3. O. J. Gibson (tanulmányi anyag) (A/5, 160 oldal) Ft A keresztyén hit tanulmányozása 4. O. J. Gibson (tanulmányi anyag) (A/5, 160 oldal) Ft A keresztyén hit tanulmányozása 5. O. J. Gibson (5 részes sorozat befejező része) (A/5, 128 oldal) Ft A keresztyénség félrevezetése Dave Hunt (rendkívül időszerű) (A/5, 232 oldal) Ft A keresztyénség meghatározása David Gooding, John Lennox (A/5, 72 oldal) Ft A magvető + Megtérés és hit + Isten országa Dr. Schimert Gusztáv főorvos (zsebkönyv, 32 oldal) Ft A maradék Isten házáért + Dávid sátora Saunders, J. (zsebkönyv, 104 oldal) Ft A Megfeszített diadala Sauer, E. (újszövetségi üdvtörténet) (A/5, 228 oldal) Ft A megkoronázott Krisztus F. W. Grant (A/5, 104 oldal) Ft A nemzetek ideje Peters, B. (amit erről Dániel könyve mond) (zsebkönyv, 48 oldal) Ft A négyszáz csöndes év Malakiástól Mátéig H. A. Ironside (A/5, 64 oldal) Ft A nyelveken való szólás meg fog szűnni Broadbent, W. G. (rendkívül időszerű) (A/5, 32 oldal) Ft A páratlan, senkihez sem hasonlítható Boddenberg, D. Jézus Krisztus nevei és címei (B/5, 208 oldal) Ft A szent háború (képekkel) John Bunyan (A/5, 176 oldal) Ft A Szent Szellem + Gyógyulások, nyelveken szólás, jelek és csodák H. L. Heijkoop (A/5, 128 oldal) Ft A Szent Szellembe merülés Bayerle Kornél (A/5, 32 oldal) Ft A teremtés hét napja+a tíz csapás+nyolc szövetség a Bibliában+Az Újszöv. nyolc titka Dr.Arnold G.Fruchtenbaum(A/5,160 o.) Ft A túlvilágról Brinke, G. R. (mit mond erről a Biblia) (zsebkönyv, 204 oldal) Ft A világmegváltás hajnalpírja Sauer, E. (ószövetségi üdvtörténet) (A/5, 224 oldal) Ft A zarándok útja + Bővölködő kegyelem John Bunyan (új, átdolgozott kiadás, A/5, 344 oldal) Ft Adj nekünk... örökséget Dixon, H. (Gondolatok a női egyenjogúságról, a nők helyzetéről és feladatairól a Kr.e. XV. században élt öt ószövetségi lány és mások példájából kiindulva) (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Ahogy Isten megláttatta velem az Ige hirdetésének és tanulmányozásának különböző módjai Ungár Aladár előadásai Ungár Aladár (A/5, 184 oldal) Ft Ajtónyitás: vajon kinek? Dr. Erdélyi Judit (bővített kiadás, A/5, 96 oldal) Ft Aki gondolkodik, annak hinnie kell Prof. Wilder-Smith, A. E. (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Akik áldanak téged, azok áldottak Bibliatanulmányok Bálám áldásmondásairól 4Móz G. Bell & H. Bouter (zsk, 56 o.).400 Ft Ami bekövetkezik hamar Salamon, G. (ahogy a Biblia elénk adja) (A/5, 88 oldal) Ft Angyalok Currie, J. B. (amit a Biblia róluk tanít) (A/5, 60 oldal) Ft Az angyalokról Ger De Koning (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Az Atya vonzása Heijkoop, H. L. (igeszolgálatok) (A/5, 128 oldal) Ft Az igazi hit és imádság Müller György + Morzsák az élet kenyeréből Vida Sándor (zsebkönyv, 32 oldal) Ft Az igazi tanítványság + Törj össze engem, Uram! + A testi vágy problémája MacDonald, W.(mit jelent ez a gyakorlatban)(a/5,76 o.)300 Ft Az imádkozás kiváltsága D. L. Moody (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Az Ószövetség áldozati rendszere Dr. John Boyd (A/5, 48 oldal) Ft Az öregség keresztyén arculata Vorsatz, H. (A/5, 88 oldal) Ft Az örök reformáció Csia Lajos (a megkezdett reformációt folytatni kell) (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Az ő száma pedig 666 Mikor jelenik meg a fenevad bélyege? Grebe, D. + Langhammer, J. (A/5, 48 oldal) Ft Az ősellenség Metcalfe, I. C. (A Sátánról) (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Az Újszövetség legfontosabb fogalmai Argetsinger, C. (segítség a Biblia megértéséhez) (zsebkönyv, 70 oldal) Ft Az Úr gondot visel Spurgeon, C. H. (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Az Úr Jézus csodáinak szellemi tanítása George André (A/5, 56 oldal) Ft Az Úr öröme + Hogyan ismerjük meg Isten akaratát Bakth Szingh (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Az Úr ünnepei 3Mózes 23 magyarázata Mücher, W. (B/5, 52 oldal) Ft Az út kezdete Schneppel, E. (Krisztus a római birodalomban) (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Az utolsó idők veszélyei a hívők számára Salamon, G. (rendkívül aktuális) (A/5, 150 oldal) Ft Ábrahám és Lót Amit vet az ember, azt fogja aratni is A. Steinmeister (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Babilon karácsony húsvét Lüscher, A. (A/6, 32 oldal) Ft Bemerítkezés és engedelmesség Joe S. Philip (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Beteljesedett prófécia + Világtörténelem Dániel próféta látomásában Liebi, R. (A/5, 120 oldal) Ft Bibliai etika Chambers, O. (A/5, 112 oldal) Ft Bibliai lélektan Csia Lajos (világviszonylatban egyedülálló könyv, keménykötés, A/5, 424 oldal) Ft Bibliai morzsák Vida S. (bibliatanulmányok és evangéliumi gondolatok) (A/5, 48 oldal) Ft Boldog öregkor Rappard, D. (zsebkönyv, 132 oldal) Ft Csodák és csodálatos dolgok Werner Gitt (személyes bizonyságtételekkel, A/5, 204 oldal) A könyv két részből áll: A Biblia csodái + Csodálatos dolgok személyesen átélt csodák Ft Egészséges vagy még? Anise M. Behnam (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Egy perccel a halál után Lutzer, E. (mit mond erről a Biblia) (zsebkönyv, 144 oldal) Ft Jézus Krisztus Gyülekezetének erőforrásai az utolsó időn átvezető útján Pflaum, L. (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Elküldelek ezért titeket + Isten munkásai Oswald Chambers (A/5, 192 oldal) Ft Elméteket felkészítve, legyetek józanok... A. W. Tozer (A/5, 128 oldal) Ft 3

4 Evangéliumi beszélő képek Pace, E. J. (A/5, kb. 360 oldal, kb. 180 képpel) (teljesen átdolgozott kiadás) Ft Ez a győzelem a mi hitünk Legiehn, H. (hitünk alapjai) (A/5, 160 oldal) Ft Ezeréves béke aktuális bibliai prófécia Werner Mücher (A/5, 128 oldal) Ft Gondolatok a Hegyi beszédről Útmutató Máté ev részéhez Arend Remmers (A/5, 116 oldal) Ft Gondolatok az imádságról H. A. Ironside (zsebkönyv, 48 oldal) Ft Gyülekezeti fegyelmezés? Werner Mücher (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Ha a vége jó, minden(ki) jó? Létezik-e egyetemes üdvösség? Ouweneel, W.J. (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Hamarosan Armageddon? Mit mond a Biblia a jövőről William MacDonald (zsebkönyv, 32 oldal) Ft Hirdesd az Igét! Nee, Watchman (A/5, 200 oldal) Ft A hitből való élet Mackintosh, C. H. (mit jelent ez a Biblia szerint) (A/5, 320 oldal) Ft Hogyan találunk rá Isten útjára? Mackintosh, C. H. (A/5, 88 oldal) Ft Hol ér véget Isten kegyelme? (Lehetséges-e az üdvbizonyosság?) Benedikt Peters (A/5, 136 oldal) Ft Igazi barátság (Dávid és Jonatán) Inrig, G. + Joáb F. L. A. Legrand (A/5, 286 oldal) Ft Ígéret szerint C. H. Spurgeon (Isten ígéretei minden keresztyén számára (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Így keletkezett a keresztyénség Glashouwer, W. J. J. (A/5, 168 oldal) Ft Isten Fia valóban Isten és valóban ember Smith, H. (A/5, 32 oldal) Ft Isten Gyülekezete Heijkoop, H. L. (mit mond a Biblia erről a fontos témáról) (A/5, 122 oldal) Ft Isten imádata Gibbs, A. P. (szertartás, kötelesség vagy előjog?) (A/5, 208 oldal) Ft Isten kegyelme MacDonald, W. (ahogy azt a Biblia tanítja) (zsebkönyv, 78 oldal) Ft Isten megkísértett szolgái Isten lelkigondozásában Busch, W.+ Akik utat tévesztettek P. St. John (zsebkönyv, 160 oldal) Ft Isten nem köt kompromisszumot A. W. Tozer (Isten beszél azokkal, akik idõt szánnak rá, hogy meghallgassák; A/5, 112 o.) Ft Isten tervei és az ember kerülőútjai; Isten útjai Jákóbbal és velem Kugler, E. (A/5, 80 oldal) Ft Isten utáni vágy A. W. Tozer (A/5, 80 oldal) Ft Isten válaszol imádságainkra Müller György Bristol (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Isten, emberiség és örökkévalóság Sauer, E. (színes üdvtörténeti táblával) (A/5, 196 oldal) Ft Istennel a pusztában + Istentől eltaszítottan? Briem, Chr. (Isten kegyelméről és az ember felelősségéről) (A/5, 120. o.) Ft Íme, az ajtó előtt állok... Ungár Aladár az Evangéliumi Rádióban (TWR) elmondott magyar nyelvű válogatott szolgálatai Ungár Aladár (A/5, 184 oldal) Ft Jehova Tanúi Gassmann, L. (történetük, tanításuk, értékelésük) (A/5, 232 oldal) Ft Jelek és csodák Peters, B. (a Biblia fényében) (zsebkönyv, 66 oldal) Ft Jézus élete A négy evangélium tanulmányozása időrendi sorrendben Irving Jensen (A/5, 128 oldal) Ft Jézus Krisztus: Én vagyok... Marc Tapernaux (zsebkönyv, 32 oldal) (Jézus Kr. kijelentései önmagáról) Ft Jézus Krisztus dicsősége Werner Mücher (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Jézus Krisztus drága vére Arend Remmers (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Jézus tanítványi iskolája + Az élő, maradandó Ige Heinrich Langenberg (A/5, 168 oldal) Ft József, Jézus előképe MacDonald, W. (A/5, 88 oldal) Ft Jöjj el hamar, Úr Jézus! G. R. Brinke (zsebkönyv, 88 oldal)...400ft Keresztyénként a világ erőterében Az 1Móz 38. korunknak szóló üzenete Ernst-A. Bremicker (A/5, 120 oldal) Ft Két természet Isten gyermekében Bullinger, E. W. (A/5, 64 oldal) Ft Ki fizette meg érted a legnagyobb árat? Tanulmány a Mózes 3. könyvében lévő áldozatokról Joe S. Philip (A/5, 80 oldal) Ft Ki vagy te, hogy ítélkezel? különbség tétel igazság és hazugság között Erwin W. Lutzer (A/5, 168 oldal) Ft Kivezető út a depresszióból Le Haye, Tim. (A/5, 192 oldal) Ft Krisztus és a Gyülekezete MacDonald, W. (az újszövetségi gyülekezet alapelvei) (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Krisztus iskolájában Gooding Prof. (Krisztus tanítása a szentségről, János alapján) (A/5, 232 oldal) Ft Krisztus ítélőszéke A.v.D. Kammer + Halál és feltámadás között John Urwin, Stanley J. Robinson (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Krisztus megtartó élete Thomas, I. (mit jelent a gyakorlatban) (zsebkönyv, 120 oldal) Ft Krisztus Teste vagytok Werner Mücher (A/5, 104 oldal) Ft Krisztus vagy én? Lohmann, J. (a Római levél szerint) (B/5, 108 oldal) Ft Krisztusban győzelmes élet Langhammer, J. (mit jelent ez a gyakorlatban?) (zsebkönyv, 132 oldal) Ft Kulcsfontosságú bibliai fogalmak Gooding, D. és Lennox, J. (A/5, 112 oldal) Ft Küzdelem az élet értelméért Gooding, D. és Lennox, J. (A/5, 420 oldal) Ft Last Age félelem a holnaptól Steinmeister, A. (rendkívül aktuális) (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Láthatatlan hatalmasságok és az Úr Jézus Krisztus hatalma Rohrbach, H. (A/5, 80 oldal) Ft A levegőbe fogtok beszélni Legrand, F.L. A. (a nyelveken szólásról) (A/5, 176 oldal) Ft Levelek fiatal hívõkhöz H. L. Heijkoop (Fr/5, 160 oldal) Ft Mária, Jézus anyja Behnam, A. M. (zsebkönyv, 24 oldal) Ft Meg van írva Gitt, W. (a Biblia igaz voltáról) (A/5, 184 oldal) Ft Megalkuvás nélküli evangélium Hunt, D. (zsebkönyv, 28 oldal) Ft Megtalálni az életet! Nee, Watchman (3x8 igeszolgálat) (A/5, 240 oldal) Ft Mégis van jövőnk Gassmann, L. (minden reménytelenség ellenére) (A/5, 104 oldal) Ft Mézcseppek Bölcsességet elősegítő bibliai és a Bibliával kapcsolatos 1775 gondolat (A/5, 150 oldal) Ft Mi az ember? mit mond erről a Biblia T. Austin Sparks (A/5, 88 oldal) Ft Miért szenvedünk? Salamon, G. (zsebkönyv, 46 oldal) Ft Milyen lesz majd a mennyben? MacDonald, W. (zsebkönyv, 40 oldal) Ft Mindig időszerű gondolatok Spurgeon, C. H. (zsebkönyv, 28 oldal) Ft Mit beszélnek a gyertyák? C. H. Spurgeon (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Mit hoz a jövő? Langhammer, J. (Isten üdvterve a világgal; színes üdvtörténeti táblázattal) (A/5, 248 oldal) Ft Ne szeressétek a világot + Szellemi ismeret Watchman Nee (A/5, 148 oldal) Ft Nézz Jézusra! Modersohn, E. (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Nóé + Krisztus hét szava a kereszten Georg R. Brinke (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Nyelveken beszélés vagy nyelveken szólás? Roger Liebi (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Ott vagyok közöttük Briem, Chr. (az evangéliumi gyülekezetek alapelvei) (A/5, 358 oldal) Ft Ő létezik és nem hallgat! Schaeffer, F. A. (korunk egyik nagy gondolkodójának válasza) (A/5, 102 oldal) Ft Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét! az Efézus 6,10-20 magyarázata Joachim Langhammer (A/5, 152 oldal) Ft 4

5 Önkívületi állapot, eksztázis vagy önmagunk átadása? Mi az Isten imádása? Peters, B. (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Példázatok, igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására Langhammer, J. (A/5, 160 oldal) Ft Rejtett áldásutak Kroeker, J. + A szenvedés iskolája Chambers, O. (a szenvedésről) (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Sámuel próféta, az imádkozó ember F.B.Meyer (A/5, 136 oldal) Ft Sem diktatúra-sem demokrácia Peters, B. (Vezetés és alárendeltség Isten népe között) (A/5, 96 oldal) Ft Egy vidám földműves életbevágó tanácsai Szántó János beszédei Spurgeon, C. H. (zsebkönyv, 180 oldal) Ft Szellemi hatalom Nee, Watchman (mit mond erről a Biblia) (A/5, 144 oldal) Ft Szent egyszerűség Binde, F. (mit jelent ez a Biblia szerint) (A/5, 104 oldal) Ft Szentek legyetek + Én vagyok az Úr, a te gyógyítód Langhammer, J. (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Szenvedéssel formál a Mester Müller, P. (a szenvedés értelme és célja) (zsebkönyv, 120 oldal) Ft Szív a célegyeneshez + A tigris halott John Saunders (A/5, 136 oldal) Ft Tanácsok azoknak, akik az Úr Jézusnak szeretnének szolgálni C. H. Spurgeon (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Te és a házadnépe: a keresztyén családokról Mackintosh, C. H. (100x183 mm, 48 oldal) Ft Televízió és a keresztyénség Trachsel-Pauli, E. (A/5, 60 oldal) Ft Természetgyógyászat az Ige mérlegén dr. Erdélyi, J. (A/4, 60 oldal) Ft Ti vagytok a föld sója dr. Kiss F. Ungár A. (2. kiadás) (igehirdetések gyűjteménye) (A/5, 416 oldal) Ft Tizenkét tele kosár Nee, Watchman (48 igeszolgálat) (A/5, 300 oldal) Ft Tudd, hogy miért hiszel! Little, P. (alapvető hitigazságok) (A/5, 120 oldal) Ft Uram, taníts minket imádkozni! + Közösség George André (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Ülni, járni, állni + A szolgáló testvér Nee, Watchman (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Van egy nép, elszórtan és elkülönülten Kroeker, J. (Izráel és Isten Gyülekezete) (A/5, 96 oldal) Ft Vezérfonal a Szentírás tanulmányozásához + Megérted-e amit olvasol? Boddenberg, D. (zsebkönyv, 184 oldal) Ft Vigasztalás a szenvedésben Robert Murray Mc Cheyne (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Visszaszámlálás Krisztus második eljöveteléig + Harc az elméért Hunt, D. (A/5, 56 oldal) Ft Watchman Nee bizonyságtételei Nee, Watchman (W. Nee hat könyve egy kötetben) (A/5, 520 oldal) Ft Zarándok Gyülekezet Broadbent, E. H. (az evangéliumi keresztyénség története) (A/5, 424 oldal) Ft Zátonyra futottak temetője Figyelmeztető képek a Bibliából Daniel Schäfer (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Evangélizáció...és ISTEN...?...hogyan nézheti...? Wilhelm Busch (A/6, 32 oldal) Ft A becsapottak vágyakozása Wolfgang Bühne (lezüllött fiatalok megtérése) (zsebkönyv, 68 oldal) Ft A Győztes oldalán König, F. (téves állítások cáfolata bibliai alapon) (zsebkönyv, 192 oldal) Ft A halló fül + A tiszta szem Fischbacher, E. (ezek fontosságáról) (zsebkönyv, 96 oldal) Ft A keresztyének Bibliája Fleming, D. (zsebkönyv, 24 oldal) (amit mindenkinek tudnia kell) Ft A keresztyének élete Fleming, D. (amit mindenkinek tudnia kell) (zsebkönyv, 24 oldal) Ft A keresztyének hite Fleming, D. (zsebkönyv, 24 oldal) (amit mindenkinek tudnia kell) Ft A keresztyének Istene Fleming, D. (zsebkönyv, 24 oldal) (amit mindenkinek tudnia kell) Ft A keresztyének világa Fleming, D. (amit mindenkinek tudnia kell) (zsebkönyv, 24 oldal) Ft A keresztyénség több, mint egy vallás Mit jelent a gyakorlatban keresztyénnek lenni? Dr. Spiros Zodhiates (A/5, 72 oldal) Ft A legnagyobb gazdagság H. D. (hívogató füzet történetekkel) (A/6, 24 oldal) Ft A legnagyobb nyereség White, P. (segítség a hitélethez) (A/5, 96 oldal) Ft A nagy lehetőség Schulte, A. (zsebkönyv, 68 oldal) Ft A spiritizmus fertőjében Josuran, R.; Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig Gratenau, Ch. (az antropozófiáról) (A/5, 120 o.) Ft A törvény nevében Binde, F. (miért szükséges Jézus Krisztus szabadítása?) (A/6, 20 oldal) Ft Akire a világ vár Schulte, A. (színes képekkel) (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Amit a Biblia tanít MacDonald, W. (A/5, 64 oldal) Ft Az elhallgatott igazság König, F. (az élet fel nem adható alapigazságai) (A/5, 64 oldal) Ft Az ezoterikus tan, mint segítség az életben? Lothar Gassmann + Cikk Harry Potterrõl Prof. Dr. D. Franzke (zsebk, 64 o.) Ft Az én öreg autóm szellemi-lelki tanúságok Dr. Eric Fischbacher (fektetett A/5, 56 oldal) Ft Az okkultizmus, okkult jelenségek lényege, és megjelenési formái a Szentírás szerint Helge Stadelmann (zsebkönyv, 88 o.) Ft Az üdvösség útján dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor (alapvető segítség az üdvösség elnyeréséhez) (A/6, 56 oldal) Ft Beszélgetés a kútnál Kausemann, J. (a samáriai asszony története) (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Biblia a családban + Győzelem gondolataink felett Rice, J. (A/6, 24 oldal) Ft Bízzál az Úrban! Müller György (zsebkönyv, 40 oldal) Ft Boldogok, akik sírnak + Amit vet az ember, azt fogja aratni + Aki én hozzám jön, azt nem küldöm el Lüscher, A.(zsk., 32 o.) Ft Csak egyszer élünk MacDonald, W. (s ez mire tanít?) (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Éljen a szabadság! de mi az igazi szabadság? Binde, F. (kereső embereknek) (A/6, 48 oldal) Ft Energiaválság-életválság Sücker, I. (válasz a modern ember megoldatlan kérdéseire) (A/5, 142 oldal) Ft Erőt ad a megfáradtnak + Az élet víze + Végy a teljességből Lüscher, A. (zsebkönyv, 24 oldal) Ft Értelmetlennek látod az életet? Hitzblech, E. + Hol találjuk meg a boldogságot? P. Zschischang (zsebkönyv, 18 oldal) Ft Ezt tette Isten MacDonald, W. (zsebkönyv, 108 oldal) Ft Ha valóban van Isten... Bühne, W. (zsebkönyv, 76 oldal) Ft Halál, hol a te fullánkod? Gerber, S. (A/5, 84 oldal) Ft Három kérdés mindenkihez Lüscher, A. (szereteted, hited, életcélod) (A/6, 48 oldal) Ft Hogyan lehetek szabad? Ernst Modersohn (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Hogyan találom meg az élet értelmét? felújított kiadás Dr.-Ing. Erich Hitzbleck (zsebkönyv, 144 oldal) Ft Hogyan találom meg Istent? Lenz, P. (útmutató kereső emberek számára) (A/6, 20 oldal) Ft Hol leszel az örökkévalóságban? + Jézus Krisztus vére Lüscher, A. (A/6, 48 oldal) Ft Hová menjek bűneimmel? Hansen-Gerber (zsebkönyv, 36 oldal) Ft Hová visz utad? Pollock, A. J. rövid történetek (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Idők és jelek a XX. században A XX. század legfontosabb eseményei Krisztus visszajövetelének fényében Schäfer von Reetniz, P. (zsebkönyv, 104 oldal) Ft 5

6 LEGÚJABB KÖNYVEINK (2010. év) 88 oldal 700 Ft 192 oldal 1000 Ft 152 oldal 800 Ft 184 oldal 800 Ft 48 oldal 400 Ft 104 oldal 500 Ft 144 oldal 1000 Ft 184 oldal 1000 Ft 184 oldal 1000 Ft 176 oldal 800 Ft 120 oldal 700 Ft 376 oldal 1200 Ft 6

7 LEGÚJABB KÖNYVEINK (2010. év) Ámós és Hóseás az igazságosság és szeretet hirdetői Jakob Kroeker 168 oldal 1000 Ft 120 oldal 700 Ft 232 oldal 1000 Ft 224 oldal, 1000 Ft 168 oldal 1000 Ft 48 oldal 400 Ft 224 oldal 1000 Ft 320 oldal, 1200 Ft 72 oldal 600 Ft 104 oldal 600 Ft 208 oldal 1000 Ft 1080 oldal, 4500 Ft 56 oldal 400 Ft 112 oldal 500 Ft 32 oldal, ingyenes 7

8 Igazság és tévelygés Lüscher, A. (A/6, 48 oldal) Ft Isten keresése Bennett, R. (eligazítás az üdvösség útjára) (zsebkönyv, 72 oldal) régi kiadás Ft Isten keresése Bennett, R. (segítség kereső embereknek) (átdolgozott, új kiadás) (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Isten válasza az ember kérdéseire MacDonald, W. (az üdvösség útja) (A/6, 48 oldal) Ft Isteni rend az életünkben (ami nélkül az élet csődbe kerül) (A/6, 16 oldal)...60 Ft Jézus a mi sorsunk Busch, W. (A/5, 212 oldal) Ft Jézus Krisztus vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus Bergmann, G. (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Jézus Krisztus feltámadt! Gassmann, L. (zsebkönyv, 40 oldal) Ft Jézus Krisztus golgotati győzelme A kereszt belső szemlélete (A/6, 28 oldal) Ft Jézus Krisztus megmagyarázhatatlan személye Schimert G. (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Jézus Krisztus szenvedése, váltsághalála John Piper (50 ok, amiért Krisztus meghalt) (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Jézus Krisztus vére Müller, H. (A/6, 112 oldal) Ft Jóga a szabadságra vezető út? Daniel Dossman (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Jöjj haza! Busch, W. (A tékozló fiú története) (A/5, 172 oldal) Ft Keresésem Dalphin, L. (Kerestem a végső valóság -ot) (A/6, 30 oldal) Ft Keresztyénség: Illúziók vagy tények? Gooding Prof. Dr. J. Lennox (A/5, 96 oldal) Ft Keresztyénség: ópium vagy igazság? Gooding Prof. (zsebkönyv, 36 oldal) Ft Ki lehet Krisztus tanítványa? Reichert Gy. (A/6, 12 oldal) Ft Kicsoda Jézus Krisztus? Gossweiler, A. (A/5, 24 oldal) Ft Kórház, köszönöm neked! Rouw, J. (Isten a kórházban is meg akar áldani) (A/6, 48 oldal) Ft Krisztus áldozatának tökéletessége (A/6, 16 oldal)...60 Ft Krisztus istenségéről + Az igazság szabadokká tesz + Tagságom az Őrtorony társaságban (Jehova Tanúiról) (A/6, 32 o.) Ft Küzdelem az élet értelméért Gooding, D. és Lennox, J. (A/5, 420 oldal) Ft Létre kárhoztatva Bühne, W. (tönkrement életek új életet nyernek) (zsebkönyv, 136 oldal) Ft Leveled jött (amit a Biblia üzen, elsősorban keresőknek) (A/6, 64 oldal) Ft Másként, mint gondolnánk Friedhelm König (Gondolat indító trörténetek, a Rólad van szó most c. könyv folyt.)(zsk, 120 o.) 800 Ft Mi a bűn? Lüscher, A. (Isten szemszögéből) (A/6, 48 oldal) Ft Mi a hit és hová vezet? C. H. Spurgeon (zsebkönyv, 46 oldal) Ft Miért csak egyetlen út van? nincs más út Jézus Krisztuson kívül John MacArthur (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Miért engedi meg Isten? Wilder-Smith, Prof. (zsebkönyv, 40 oldal) Ft Miért éppen Jézus Krisztus? Heiner, W. (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Miként lehet az enyém? Kammer, A. (üdvkeresőknek) (A/6, 24 oldal) Ft Minden kegyelem + Házának ajtaja nyitva van Spurgeon, C. H. (komoly szavak az üdvösségre vágyóknak) (A/5, 134 o.) Ft Mindez miért van? Gondolatok és személyes tapasztalatok a szenvedésben Hartmut Jaeger (Fr/5, 48 oldal) Ft Rólad van szó most König, F. (Rövid, gondolatébresztő történetek; átdolgozott, aktualizált kiadás) (zsebkönyv, 168 oldal) Ft S.O.S. Titanic Müller-Bohn, J. + Van-e olajad? F. König (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Szabadulások a bűn rabságából Daniel, J. (megtérések Indiában) (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Szeretettel Moróninak Decker, J. E. (a mormonokról) (zsebkönyv, 34 oldal) Ft Találkozás Istennel Vogel, F. + Nincs különbség" König, F. (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Út az örök hazába Cristen, H. (A/6, 40 oldal) Ft Útikalauz halálból az életre (rövid történetek) (A/6, 168 oldal) Ft Üdvbizonyosság Lüscher, A. (A/6, 48 oldal) Ft Üdvösség Isten ingyen kegyelméből (válogatott igehirdetések) + Válogatott gondolatok Spurgeon, C. H. (zsebkönyv, 146 oldal) Ft Üdvösség Jézus Krisztusban Hutson, C. (segítség a Krisztushoz való találáshoz) (A/6, 14 oldal) Ft Vajon érdemes-e élni? Schulte, A. (válasz erre a gyakran feltett kérdésre) (A/6, 40 oldal) Ft Valamennyi vallás ugyanazt az Istent tiszteli? Gassmann, L. (rendkívül időszerű) (A/6, 16 oldal) Ft Válasz 2x7 kérdésre Schweizer, A. (élet, halál, bűn, ördög, békesség, szeretet) (zsebkönyv, 102 oldal) Ft Van segítség! + Mennyit ér a jótett? C.H. Spurgeon (új, 2009-es kiadás, zsebkönyv, 24 oldal) Ft Vár Atyád szeretete Kausemann, J. (a tékozló, elveszett fiú története) (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Vigyázz! Okkultizmus! (A/6, 46 oldal) Ft Világvallások Benedikt Peters (Judaizmus, keresztyénség, hinduizmus, iszlám) (zsebkönyv, 152 oldal) Ft Izráel és Isten Gyülekezete A páratlan Izráel Lambert, L. (Isten terve és szándéka Izráellel a Biblia nyomán) (A/5, 200 oldal) Ft A próféták ma is szólnak Meldau (Messiás a két Testamentumban) (A/5, 104 oldal) Ft Az Úr csodásan működik (Izráel fiai és a Messiás.) (A/5, 120 oldal) Ft Bibliai üdvtörténet a modern Izráelben Langhammer, J. (a múltból élő jelen) (B/5, 172 oldal) Ft Éjféli kiáltás Izráel üdvtörténeti szerepe üdvtörténeti táblázattal Langhammer, J. (A/5, 48 oldal) Ft Ellenszélben Grant, M. (Warmer Rózsa élete a holocaust Magyarországon) (A/5, 216 oldal) Ft Igen, Atyám!" Lukátsi V. (Ungár Aladár, egy zsidó keresztyén élete) (A/5, 286 oldal) Ft Izmáel és apja Cosmades, Th. (az izráeli-arab konfliktus bibliai háttere) (A/6, 32 oldal) Ft Izráel az utolsó időben + Izráel és az Iszlám Schrupp, E. (rendkívül aktuális) (A/5, 170 oldal) Ft Izráel és a Messiás Schrupp, E. (A/5, 176 oldal) Ft Judit Egy zsidó lány mártírhalála Krisztusért Nikita Saloff-Astakhoff (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Két igazi izráelita életútja (Ungár Aladár és Lichtenstein Izsák élete) (A/5, 64 oldal) Ft Kisinyovtól Haifáig Ida Draitschmann (egy zsidó keresztyén diakonissza testvér életéből) (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Megtaláltam a Messiást Timár László (egy zsidó férfi megtalálja a Messiást) (zsebkönyv, 124 oldal) Ft Ráhel aki megismerte a Messiást Agnes Scott Kent (egy zsidó nő története, A/5, 192 oldal) Ft Zsídókérdés a Szentírás fényében Berliner, H. (fontos és aktuális) (A/6, 32 oldal) Ft Yente Buksbazen, L. (Egy kelet-európai zsidó család története) (A/5, 264 oldal) Ft 8

9 Teremtés, illetve az evolúció cáfolata A csodálatos ember Gitt, W. (az emberi test csodái színes képekkel) (A/5, 160 oldal) Ft A teremtés bibliai tanúságtétele Gitt, W. (az evolúció bírálata) (A/5, 184 oldal) Ft A teremtés titka Watchman Nee (A/5, 104 oldal) Ft A tudomány valóban eltemette Istent? John C. Lennox (A/5, 200 oldal) Ft Ádámtól származik az ember? Junker, R. (B/5, 41 oldal) Ft Aki gondolkodik, annak hinnie kell Prof. Wilder-Smith, A. E. (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Az evolúciós agymosás Gish, T. D. (A/6, 28 oldal)...30 Ft Evolúció Tény vagy elképzelés? John Blanchard (zsebkönyv, 48 oldal) Ft Gyakran feltett kérdések Gitt, W. (Isten, élet, halál, Biblia, teremtés) (A/5, 160 oldal) Ft Ha az állatok beszélni tudnának Gitt, W. (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Harc a kezdetért John MacArthur (az evolúció bírálata; A/5, kb. 182 oldal) Ft Hogyan kapta csíkjait a zebra? Junker, R. (Teremtés vagy evolúció? képekkel) (B/5, 32 oldal) Ft Idő és örökkévalóság + Kezdetben volt az ősrobbanás? Gitt, W. (zsebkönyv, 160 oldal) Ft Jelek a mindenségből Gitt, W. (Mi végre vannak csillagok?) (A/5, 160 oldal) Ft Jézus, Darwin és a teremtés Junker, R. (B/5, 32 oldal) (képekkel) Ft Jób csodálatos beszámolója Morris, H. (ószövetségi bölcsesség, modern természettudomány és élő üzenet) Werner Gitt előszavával (A/5, 120 oldal) Ft Kezdetben volt az információ 2. kötet Gitt, W. (A/5, 260 oldal) Ft Kérdések a kezdethez Batten Ham Sarfati Wieland Werner Gitt (A teremtés logikája. Húsz leggyakrabban feltett kérdés a teremtésről, evolúcióról Mózes első könyve megadja a választ) (A/5, 264 oldal) Ft Relativitáselmélet és a Biblia Seibel, A. (A/5, 88 oldal) Ft Tekints föl Teremtődre! Hitzbleck, E. (a teremtmények bizonyságtétele Istenről) (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Teremtés és bűneset Mücher, W. + Sátán az ellenség taktikája Campell, R. K. (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Teremtés vagy evolúció Kritikus bevezetés Kai Uwe Kolrep (A/5, 208 oldal) Ft Teremtés vagy evolúció? Ouweneel, W. J. (zsebkönyv, 40 oldal) Ft Természettudomány, világkép, hit Rohrbach, H. (zsebkönyv, 144 oldal) Ft Természettudomány, világkép, világnézet, istenhit dr. Török T. és dr. Tóth T. (zsebkönyv, 28 oldal) Ft Utazás a dinoszauruszok korába Drüeke, S. (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Életrajzok, bizonyságtételek A Roy testvérek élete és munkálkodása Ing.Jaks Milan + Ing.Spisiak Samuel (A/5, 32 oldal 2 képeslappal) Ft A. N. Groves Aki elõször Isten országát kereste + Az Istentől függő élet boldogsága Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön! (Mt 6,20) Harriet Groves (A/5, 144 oldal) Ft Aki a cethal gyomrába került (keresztyén mártírok története, akiknek hite rősebb volt, mint a halál) (A/5, 112 oldal) Ft Akit megtalált a kegyelem Kausemann, J. (Jákób és Gedeon élete) (A/5, 256 oldal) Ft Alícia AIDS és egy élet, mint egy álomban Stricker, A. (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Allahért harcoltam Al-Sain, J. Schrupp, E. (egy muszlimmá lett asszony keresi az igazságot)(a/5, 176 oldal) Ft Az Úr csodásan működik (Izráel fiai és a Messiás.) (A/5, 120 oldal) Ft Buddhista voltam, egy zarándok út vége Kamphuis, M. (A/5, 160 oldal) Ft Csak ne hinnél Schmidt-Schell, E. (egy hívő ember szovjet koncentrációs táborban) (A/5, 152 oldal) Ft Csodák és csodálatos dolgok Werner Gitt (személyes bizonyságtételekkel, A/5, 204 oldal) A könyv két részből áll: A Biblia csodái + Csodálatos dolgok személyesen átélt csodák Ft D. L. Moody élete Fitt, A. P. (A/5, 180 oldal) Ft Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor Kis ház a nagy viharban Prof. Dr. Tapolyai Mihály (A/5, 48 oldal) Ft Dr. Varjas János orvos élete és hátrahagyott írásai Varjas P. (zsebkönyv, 28 oldal) Ft Egy guru halála Maharaj, R. (egy hindu találkozása Krisztussal) (A/5, 168 oldal) Ft Egy gyümölcstermő élet Beck, G. (a rák egy fiatal lány életében) (A/5, 114 oldal) Ft Ellenszélben Grant, M. (Warmer Rózsa élete a holocaust Magyarországon) (A/5, 216 oldal) Ft Élő kövek Lukátsi V. (Kiss Ferenc orvosprofesszor élete) 2. kiadás (A/5, 356 oldal) Ft Fegyvertelenül, de Isten oltalma alatt Reimer, J. (egy szovjet katona élményei) (zsebkönyv, 144 oldal) Ft Fészek a szakadék fölött Kuhn, I. (kínai missziói történetek) (A/5, 168 oldal) Ft Foglyok angyala Farkas Z.+ Isten utazó nagykövete R.S. Latimer (M. Wrede és F. W. Baedeker élete) (A/5, 298 o.) Ft Fordulat a szakadéknál Pauline Hamilton (életrajz) (A/5, 200 oldal) Ft Harold St. John, aki Isten ügyeiben utazott Patricia St. John (életrajz) (A/5, 160 oldal) Ft Hencsey Lajos A nazarénusok Eötvös Károly (életrajz) (A/5, 200 oldal) Ft Hudson Taylor Thomson, Ph. (a Kínában munkálkodó híres misszionárius élete) (A/5, 72 oldal) Ft Hudson Taylor és Mária Egy mennyben köttetett házasság John Pollock (A/5, 184 oldal) Ft Igen, Atyám!" Lukátsi V. (Ungár Aladár, egy zsidó keresztyén élete) (A/5, 286 oldal) Ft Igen, Atyám, mert így láttad jónak Amikor nem értelek, akkor is bízom benned (személyes beszámoló 32 üzenetben) Andreas Fett (zsebkönyv, 176 oldal) Ft Isten különmegbízottai Johnson, R. (kiemelkedő szolgálattal megbízott hívők rövid életrajza) (zsebkönyv, 136 oldal) Ft Isten még mindig szól hozzánk William MacDonald (zsebkönyv, 80 oldal) Ft John Paton Misszionárius a Csendes-óceáni kannibálok között Önéletrajz (A/5, 152 oldal) Ft Joni + Egy lépéssel tovább Joni Eareckson (A/5, 328 oldal) Ft Judit Egy zsidó lány mártírhalála Krisztusért Nikita Saloff-Astakhoff (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Két igazi izráelita életútja (Ungár Aladás és Lichtenstein Izsák élete) (A/5, 64 oldal) Ft Kirkojan Egy jakutföldi vadász története E. Schmidt Schell (zsebkönyv, 120 oldal) Ft Kisinyovtól Haifáig Ida Draitschmann (egy zsidó keresztyén diakonissza testvér életéből) (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Lehet láb nélkül... Ungár Aladár összegyűjtött levelei és körlevelei ( ) (A/5, 144 oldal) Ft Mary Jones és Bibliája M. E. R. (a bibliatársulatok megalapítójának" élete) (zsebkönyv, 112 oldal) Ft 9

10 Megtaláltam a Messiást Timár László (egy zsidó férfi megtalálja a Messiást) (zsebkönyv, 124 oldal) Ft Nem kímélték életüket (misszionáriusok életrajza) (A/5, 104 oldal) Ft Orano Samuel Grandjean (Egy vak fiú élettörténete) + Fény tör be a sötétségbe Phyllis Garlick (A vak és siket Kelen Keller életéből) (A/5, 252 oldal) Ft Samuel Lamb Ébredés a Vörös sárkány országában 20 év munkatáborban Ken Anderson (életrajz) (A/5, 176 oldal) Ft R.C. Chapman élete egy igazi testvér Holmes, F. (A/5, 120 oldal) Ft Rendkívüli életek Bizonyságtételek a krisztusi lelkületről, 28 rövid életrajz William MacDonald (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Rocky Ackermann, M. (egy teljesen lezüllött férfi megtérése) (zsebkönyv, 86 oldal) Ft Sámson, Izráel bírája Kausemann, I. (A/5, 120 oldal) Ft Úton Hudson Taylorral Steer, R. (az áldott életű kínai misszionárius életéből) (A/5, 96 oldal) Ft William Carey A modern külmisszió atyja S. Pearce Carey (A/5, 208 oldal) Ft Yente Buksbazen, L. (Egy kelet-európai zsidó család története) (A/5, 264 oldal) Ft Yoneko Palmer, B. (egy öngyilkos japán lány megmenekülése és megtérése) (A/5, 128 oldal) Ft Zuhanás felfelé (Egy rákbeteg naplója) Találkozás Istennel a mélységben Norbert Ammon (A/5, 166 oldal) Ft Elbeszélések...és lámpásaik kialusznak Lövgren, L. F. (egy látszat gyülekezeti élet története) (zsebkönyv, 160 oldal) Ft...Hanem a gonoszt jóval gyõzd meg (Róm 12,21) Két ellenséges haderõ pilótájának találkozása W. Rigmark (zsk, 80 o.) Ft A második feleség Roy Krisztina (zsebkönyv, 136 oldal) Ft A partfelügyelő lánya N. P. Madsen (hívő, hitetlen párkapcsolat-megrázó regény, A/5, 158 oldal) Ft Aki bűnösnek találtatik a földön Heinz Böhm egy megrázó élettörténet ( zsebkönyv, 160 oldal) Ft Elveszettek Roy Krisztina (zsebkönyv, 140 oldal) Ft Az újra megtalált paradicsom + Végre otthon Roy, K. (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Biztos kézben Roy Krisztina (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Boldog emberek Roy Krisztina (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Egy napsugár gyermek Roy Krisztina (zsebkönyv, 152 oldal) Ft Gyógyíthatatlanul mégis Isten dicsőségére Palmer, B. + Diagnózis: rák I. Scheresky (A/5, 144 oldal) Ft Hajótöröttek Bell Hunter (igaz történet a 20. századból) (A/5, 56 oldal) Ft Halálra ítélve életre választva (egy idegenlégiós bizonyságtétele) (A/6, 16 oldal)...80 Ft Imádkozók előtt megnyílik az ajtó Lorch, J. (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Isten oltalmában Wunderlich, A. (rövid életből vett történetek) (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Kimerem a tengert Bärend, I. (rövid elbeszélések) (B-4, 88 oldal) Ft A prédikáló mosónő (A/6, 24 oldal) Ft Ráhel aki megismerte a Messiást Agnes Scott Kent (egy zsidó nõ története, A/5, 192 oldal) Ft Száműzetésben Roy Krisztina (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Talán még ma Boddenberg, D. (egy család rádöbben, hogy az Úr Jézus visszajön) (zsebkönyv, 180 oldal) Ft Tetovált és börtönviselt Wössner, P. (egy lezülött férfi új életet nyer) (A/5, 80 oldal) Ft Tévelygők Roy, K. (elbeszélés, zsebkönyv, 172 oldal) Ft Újszövetségemmel Szibériába Wunderlich, A. (az Ige mint iránytű és erőforrás) (A/5, 96 oldal) Ft Variációk egy témára Életképek Rövid elbeszélések Wilhelm Busch (A/5, 216 oldal) Ft Világosság a hosszú éjszaka után (hat aktuális elbeszélés) Erich Schmidt-Schell (zsebkönyv, 184 oldal) Ft Család, házasság, gyermeknevelés A férfi és a nő egyenértékű, de különböző Strauch A. (A nemekre vonatkozó bibliai helyek tanulmányozása) (A/5, 120 o.) Ft A keresztyén otthon + A nő helyzete a Szentírás szerint R. K. Campbell (A/5, 64 oldal) Ft A nő Isten gondolata szerint Smart, F. Young, J. + Nevetve néz a holnap elé az asszony szerepe a Példabeszédek 31,10-31 alapján Spencer, E. (zsebkönyv, 160 oldal) Ft Amikor a szülők szenvednek, mert gyermekeik nem az Úr útjára térnek De Koning, Ger. + Isten elfelejtett kegyelmes lenni? Kuhley, H. J. (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Az anyaság jutalma (gyermeknevelés, az anyaság feladatai, gyermekvállalás) (A/5, 66 oldal) Ft Barátság, szerelem, szexualitás és Jézus Krisztus követése Bühne, W. (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Bibliai családok Wilts, H. (A/5, 120 oldal) Ft Boldogság és hűség egy életen át... Scheunemann, V+G. (Biblia, házasság, család) (A/5, 224 oldal) Ft Egyedül?! Tóth Eszter (válasz Krisztust követni akaró, férjhez nem ment lányok néhány égető kérdésére) (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Édesanyák 52 égető kérdése Jeanette Lockerbie (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Fiatalság és szex Palau, L. (A/6, 24 oldal) Ft Félelem és elrejtettség Bovet, Th. (a modern ember égető problémája) (zsebkönyv, 48 oldal) Ft Gyermekeink védelmében Gaál Éva (a korszellem veszélyeiről, a könyvek, filmek, játékok, stb. terén) (A/5, 120 oldal) Ft Hogyan nyerek meg gyermekeket az Úr Jézusnak? C. H. Spurgeon (zsebkönyv, 24 oldal) Ft Hinni, tanítani, nevelni Schaude, O.; Bormuth, L; Spurgeon, Ch. (a keresztyén nevelésről) (A/5, 126 oldal) Ft Isten terve gyermekeink nevelésére A keresztyén szülõ szerepe a Biblia fényében John MacArthur (A/5, 164 oldal) Ft Kettesben Trobisch, W. (zsebkönyv, 168 oldal) Ft Kölcsönkapott gyermek Oldham, C. (a szülők harca a leukémiás kisfiúért) (zsebkönyv, 118 oldal) Ft Mindhalálig a Tiéd Menyegzői jókívánságok (apa a lányának, anya a fiának) Ernst Modersohn (zsebkönyv, 48 oldal) Ft Párbeszédek szülők és gyermekeik között Curcubet Gabriella (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Pedagógiai felfedezések a Bibliában Schaude, O. (zsebkönyv, 68 oldal) Ft Szerettem egy lányt Trobisch, W. (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Színes kövek az aranyvárosból Traude, E. (egy édesanya elbeszélései) (A/5, 120 oldal) Ft Te és a házadnépe: a keresztyén családokról Mackintosh, C. H. (zsebkönyv, 48 oldal) Ft Unokáim szüleinek Willis, G. C. (bibliai személyek gyermeknevelésről)(zsebkönyv, 160 oldal) Ft 10

11 Gyermek ifjúsági A buyufa alatt White, P. (zsebkönyv, 112 oldal) Ft A cowboykalapos fiú Heidi Ulrich (izgalmas gyermekkönyv, zsebkönyv, 152 oldal) Ft A hajósgazda fia Schippers, W. (megrendítő élettörténet fiataloknak) (A/5, 108 oldal) Ft A kis csavargó (rövid történetek gyermekeknek) (A/6, 32 oldal) Ft A piros szíves ház Lukátsi V. (amelyben az embereknek szíve van) (zsebkönyv, 134 oldal) Ft A róka nyomában és egyéb állattörténetek Gitt, M. (zsebkönyv, 68 oldal, színes képekkel) Ft A Tízparancsolat (gyermekeknek, kifestőkönyv rövid magyarázatokkal) (A/6, 24 oldal) Ft A tű foka Dönges, L. (elbeszélés fiataloknak; zsebkönyv, 64 oldal) Ft A vadon titka Patricia M. St. John (izgalmas gyermekkönyv, A/5, 112 oldal) Ft A zárba illő kulcs 1. kötet (gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal) (A/5, 100 oldal) Ft A zárba illő kulcs 2. kötet (gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal) (A/5, 96 oldal) Ft A zárba illő kulcs 3. kötet (gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal) (A/5, 188 oldal) Ft Anikó nevei (A/6, 32 oldal) Ft Aski egy indiánfiú története izgalmas gyerekkönyv Christian Keller (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Az elátkozott udvarház Rees, J. (ifjúsági regény) (zsebkönyv, 160 oldal) Ft Az idegen szolgalegény Roy, K. (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Bibliai kifestő (B/5, 16 oldal) (Ó- és Újszövetségi igerészek alapján) Ft Bölcsesség gyermekei Basset, J. (a Példabeszédek könyvének egyes részei történetekkel és rajzokkal) (A/5, 160 o.) Ft Csak a lelkedet akarjuk Bäumer, U. (A démonikus zene hatása) (A/5, 80 oldal) Ft Dóra, gyere vissza Wagner, G. ifjúsági regény Tönkrement családi élet, drogosok, szabadulás (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Egy kis szív története (színes füzet 10 év alatti gyerekeknek, B/5, 32 oldal) Ft Eliza döntése Erich Schmidt Schell (zsebkönyv, 112 oldal) Ft Ez igaz! és ezért mindenkinek tudnia kell Benoit de C. az üdvösség útja gyermeknyelven (B/5, 60 oldal) Ft Fehérke Farkas Jánosné (gyermekeknek, képekkel) (A/4, 56 oldal) Ft Gerusszia barlangjaiban Reimer, J. (izgalmas gyermekregény a Szovjetúnióból) (zsebkönyv, 110 oldal) Ft Hannelore, mi lesz belőled? Schmidt-Eller, B. (zsebkönyv, 124 oldal) Ft Hannelore útja folytatódik Schmidt-Eller, B. ( Hannelore, mi lesz belőled? folytatása) (zsebkönyv, 104 oldal) Ft Hogyan jöttek haza a fecskék Roy Krisztina (A/5 fekvő, 36 színes oldal) Ft Hozzád szól az ének! (Ifjúsági kottás énekeskönyv új énekekkel, A/5, 260 oldal) Ft Isten hozott, kicsikém! Első gyermekbibliám Silke Morgenstern (14,5x14,5cm, keménykötésű, 90 oldal, színes képekkel) Ft Isten mindent olyan szépnek alkotott (színes, rajzos füzet gyermekeknek) (B/5, 32 oldal) Ft Isten nélkül a világban Roy, K. (zsebkönyv, 60 oldal) Ft István, tarts ki! Wagner, G. (Egy fiatal fiú küzdelmei, hogy a hit útján maradhasson) (zsebkönyv, 96 oldal) Ft Jan egy elcsavargott fiú kalandjai (A/6, 32 oldal) Ft Jézus Krisztus megtalált (érdekes történetek gyermekeknek) (zsebkönyv, 64 oldal) Ft Jöjj számoljuk meg a csillagokat Coleman, W. (a természet csodái) (A/5, 72 oldal) Ft Kaland a Coats-szigeten Bettina Kettschau (zsebkönyv, 88 oldal) Ft Királyi gyermek izgalmas gyerekkönyv Hedwig Andrae (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Lámpás az úton (áhítatoskönyv gyermekeknek) (A/5, 368 oldal) Ft Longfield réme Rees, J. (izgalmas ifjúsági regény) (zsebkönyv, 114 oldal) Ft Már majdnem ott vagyunk? Spratt, G. (közel a mennyei célhoz rajzokkal) (zsebkönyv, 48 oldal) Ft Mi a célod? 3. kötet (történetek gyermekeknek és az ifjúságnak) (A/5, 160 oldal) Ft Mindent Gizelláért! + A neve egyszerűen Péter Berta Schmidt Eller (izgalmas gyermekkönyv, A/5, 176 oldal) Ft Nyomok a hóban St John P. (A/5, 168 oldal) Ft Nyomok az Ezüstös Nyírfák Völgyében H. Ulrich (A cowboykalapos fiú és Öreg Jim titka folytatása) (zsk, 192 oldal) Ft Olaf, hová futsz? Berta Schmidt-Eller (A/5, 80 oldal) Ft Öreg Jim titka Heidi Ulrich (A cowboykalapos fiú folytatása) (zsebkönyv, 180 oldal) Ft Rabszolgakereskedők között Andreas Schwantge (zsebkönyv, 72 oldal) Ft Rockzene + New Age Liebi, R. (rendkívül aktuális) (zsebkönyv, 70 oldal) Ft S.O.S. Két fiú végveszélyben Schmidt Schell, E. fiataloknak (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Teddy gombja izgalmas gyerekkönyv Amy le Feuvre (zsebkönyv, 56 oldal) Ft Tekints föl Teremtődre! Hitzbleck, E. (a teremtmények bizonyságtétele Istenről) (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Útmutató gyermekeknek (történetek, játékok, énekek) (zsebkönyv, 80 oldal) Ft Vedd és olvasd Bitler, L. (gyermek Biblia, szép rajzokkal) (B/5, 120 oldal) Ft Védjük meg a malmot! Eckar zur Nieden (izgalmas ifjúsági regény) (zsebkönyv, 156 oldal) Ft Zárójelben Gaál Éva (rajzos útmutató fiataloknak) (zsebkönyv, 128 oldal) Ft Áhítatos könyvek A jó vetés 2. (áhítatok minden napra) (A/6, 368 oldal) Ft Asztal a pusztában Nee, W. (A/5, 190 oldal) Ft Isten ígéreteinek tárháza Spurgeon, C. H. (A/6, 384 oldal) Ft Isten műhelyében Eichhorn, C. (A/5, 376 oldal) (2011 húsvét) Ft Isteni fénysugarak minden napra (zsebkönyv, 382 oldal) Ft Krisztus mindenek felett Chambers, O. (átdolgozott, új kiadás) (zsebkönyv, 368 oldal) Ft Lámpás az úton (áhítatoskönyv gyermekeknek) (A/5, 368 oldal) Ft Napról napra együtt bibliai személyekkel Ivan Steeds (zsebkönyv, 384 oldal) Ft Napról Napra végig a Biblián Isten nevei és címei Szerkesztette: John Bennett (A/5, 376 oldal) Ft Napról napra végig az Ószövetségen Hocking-Horlock (zsebkönyv, 416 oldal) Ft Napról napra végig az Újszövetségen Clapham-Heading-Horlock (zsebkönyv, 416 oldal) Ft Ösvényem világossága MacDonald, W. (A/5, 376 oldal) Ft Útmutató zarándokoknak heti áhítatos könyv (A/5, 80 oldal) Ft 11

12 Poszterek, képeslapok, könyvjelzők, naptárak Lábnyomok poszter Ft Széles és keskeny út poszter Ft Színes igés könyvjelzők...25 és 30 Ft Színes igés levelezőlapok...30 Ft Szöveges igés képeslapok...30 Ft Vetés és Aratás 1992 évfolyam bekötve (30) Ft Vetés és Aratás évfolyamok bekötve (31-33) Ft Vetés és Aratás évfolyamok bekötve (34-36) Ft Vetés és Aratás évfolyamok bekötve (37-39) Ft Vetés és Aratás évfolyamok bekötve (40-42) Ft Vetés és Aratás évfolyamok bekötve (43-45) Ft * * * Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! * * * Megjelenő új könyveinket a Vetés és Aratás folyóiratunkban folyamatosan közzétesszük. VETÉS ÉS ARATÁS evangéliumi folyóirat (B/5, 32 oldal) Megjelenik háromszor évente (D.v.) az Evangéliumi Kiadó gondozásában. A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és mindenkinek térítésmentesen megküldjük, aki azt írásban kéri. Aki a kiadását támogatni kívánja, adományát a következő bankszámlára küldheti: Vetés és Aratás OTP Bank, Olvasható az Interneten: és megrendelhető a címen, vagy a kiadónk postacímén. * * * EVANGÉLIUMI KIADÓ ÉS IRATMISSZIÓ H 1066 Budapest, Ó u. 16. Postacím: H 1397 Budapest, Pf Nyitva tartás: kedd:13 16:00; szerda:13-18; péntek:12 15:00 Tel/fax: (06-1) ; ; (üzenetrögzítő is) Kérésre árlistát küldünk és postai csomagküldést is vállalunk! Könyveink az Interneten: Könyvrendelést szívesen fogadunk a címen is. Bankszámlaszámunk: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió OTP Bank, Megközelíthetőségünk: autóval az Andrássy útról vagy a Nagymező utcából, tömegközlekedéssel a földalattival az Opera megállóig, majd az Opera mellett a Hajós utcán az Ó utcáig, vagy pedig a 3-as metróval az Arany János utcáig és onnan gyalog az Ó utcán a 16. számig. * * * A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített (2Tim 3,16-17). AZ ÚR KÖZEL (Fil 4,5). 12

BOLDOG AKI OLVASSA 2008 A BIBLIA ÉVE

BOLDOG AKI OLVASSA 2008 A BIBLIA ÉVE BOLDOG AKI OLVASSA 2008 A BIBLIA ÉVE BIBLIÁK B-011002 Biblia, kis családi Károli Ref. Kálvin Kiadó 2,600.- B-011005 Biblia, nagy családi Károli Ref. Kálvin Kiadó 3,200.- B-011008 A négy evangélium Ref.

Részletesebben

CSALÁDI KATALÓGUS 2011. MÁRCIUS

CSALÁDI KATALÓGUS 2011. MÁRCIUS CSALÁDI KATALÓGUS 2011. MÁRCIUS PÁRVÁLASZTÁS, SZERELEM, SZEXUALITÁS A-031152 Ölelésben Lovas András 1,100.- Igehirdetések a szexualitásról. Házasság, válás, szexuális bűn, homoszexualitás. Másként, mint

Részletesebben

Rendelhető könyvek. Kategoria. Szam

Rendelhető könyvek. Kategoria. Szam Rendelhető könyvek Szam Könyv címe Szerző Kategoria Ár 1 A kegyelem harmatja Cseri Kalman Áhitat 25 2 Az Úr gondot visel Spurgeon Áhitat 5 3 Családi áhitatoskönyv Áhitat 28 398 Amikor a csend beszélni

Részletesebben

Palánta Sorsfordító Alapítvány

Palánta Sorsfordító Alapítvány Palánta Sorsfordító Alapítvány Levélcím: 1406 Budapest, Postafiók 61. * Telefon / Fax: 06 1/322-0034 E-mail: palanta@enternet.hu * K&H Bank: 10400205-02010397-00000000 Honlap: www.palantamisszio.hu Karácsonyi

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2002. Április. Mni. Én szívesen teszem ezt. Evangéliumi gondolkodású testvér szavai ezek, aki

Élõ Gyülekezetek. 2002. Április. Mni. Én szívesen teszem ezt. Evangéliumi gondolkodású testvér szavai ezek, aki Hirdesd az Igét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts... az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd! 2 Timóteus 4,2.5b 2002. Április V. Évf. 2. Szám

Részletesebben

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

HITOKTATÁS 2013. SZEPTEMBER

HITOKTATÁS 2013. SZEPTEMBER HITOKTATÁS 2013. SZEPTEMBER HITTANKÖNYVEK, TANÁRI KÉZIKÖNYVEK A-031020 Milyen vagy Istenem? Miklya Zsolt - Miklya L. Mónika 890.- Munkáltató füzet 9-12 éves gyerekeknek. Kézimunkacsomag melléklettel. Egy

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA Szűcs Sándor 500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA TheoLogion Kiadó 2004. THEOLOGION KIADÓ 2004. Felelős vezető: Szűcs Sándor Tördelés: TheoLogion THEOLOGION A prédikátorok portálja: www.theologion.hu Megrendelhető és

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

KARÁCSONYI ÁRJEGYZÉK 2013. DECEMBER

KARÁCSONYI ÁRJEGYZÉK 2013. DECEMBER KARÁCSONYI ÁRJEGYZÉK 2013. DECEMBER KARÁCSONY ÜZENETE FELNŐTTEKNEK B-012663 Karácsony ideje Bölcsföldi András, szerk. 2,000.- Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig. Irodalmunk gyöngyszemeiből válogatott

Részletesebben

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Aliansz imahét 2007. január 7-14. Magyar Evangéliumi Aliansz Cím: 1091 Budapest Kálvin tér 7. Tel/fax: +36-1-217 3775 E-mail: aliansz@enternet.hu, www.aliansz.hu

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Ve t é s é s Ara t á s

Ve t é s é s Ara t á s Eva n g é liu m i fo lyó ira t Ve t é s é s Ara t á s A teljes Írás Istentõl ihletett... (2 Timóteus 3,16) 2 0 0 6 /3 4 4. é vfo lya m 3. s zá m Írás a Bibliába Ez a könyv a könyvek könyve, Szegény ember

Részletesebben

TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS

TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS NAGYBÖJTI, HÚSVÉTI GONDOLATOK B-012337 Hol volt Jézus /s Wolf, Uwe 1,200.- Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap között? A könyv Jézusról mint történeti személyről

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

A tartalomból PÜNKÖSD

A tartalomból PÜNKÖSD A tartalomból PÜNKÖSD Mit ér szemünk látás nélkül? Mit ér fülünk hallás nélkül? Mit ér a szív, mely nem szeret? Mit ér az agy, mely csak feled? Mit ér a kéz, mely nem mozog? Mit ér a lepergett homok? Mit

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

2015. április, május, június

2015. április, május, június Írta: John M. Fowler 2015. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright John M. Fowler, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Június. E Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy munkával jár, sõt felelõsséggel (lásd a

Élõ Gyülekezetek. 1999. Június. E Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy munkával jár, sõt felelõsséggel (lásd a Jézus ezt mondta nekik: "A nemzeteken királyaik uralkodnak... Ti ne így legyetek. Ellenkezõleg, aki közöttetek a legnagyobb, legyen olyan, mint a legkisebb, s aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál."

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Tanulmány az odaszánásról

Tanulmány az odaszánásról Tanulmány az odaszánásról írta John Muller TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.Rész Ima: A Bizalom Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag A tipikus imák Közös ima 2. Rész Böjt: Az önmegtartóztatás Miért

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat

Evangéliumi folyóirat Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind.

Részletesebben