Sárospatak Város Polgármesterétől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétől"

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ ELŐ TERJESZTÉS - Képviselő-testületnek - az RFV szerződések felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő-testület! A november hónapban megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen értékelte a Képviselő-testület az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerződések egy éves eredményét. Az elfogadott határozat értelmében a szolgáltatási szerződések felülvizsgálatát meg kell kezdeni és lehetőség szerint mihamarabb véghezvinni. Önkormányzatunk hivatala elkészítette a szerződés-módosítások tervezetét, melyeket eljuttattunk a kisebbségi tulajdonos felé. Az egyeztetések eredményeként a mai ülésen a mellékelt szerződés-tervezeteket tudjuk megtárgyalni, míg a további szolgáltatások esetében a közeljövőben folytatjuk a munkát. Az egyes szolgáltatási szerződésekről részletesen: - Közétkeztetési szerződés (módosítása augusztus 29-én megtörtént) - Villamos-energia vételezési szerződés ( a felek közös megegyezéssel javasolják a szerződés felbontását december 31-ei határidővel, határozati javaslat mellékelve) - Közvilágítási szerződés (jelen előterjesztés mellékletét képezi) - Karbantartási szerződés (jelen előterjesztés mellékletét képezi) - Hőszolgáltatási szerződés (későbbiekben kerül a Képviselő-testület elé) - Távhőszolgáltatási szerződés (későbbiekben kerül a Képviselő-testület elé) A közvilágítási szolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét. A szöveg két színnel van megosztva, azért mert a kiemelt részek tartalmazzák a javasolt módosításokat. A szerződésmódosítás az Önkormányzat javára lényegesen több garanciális elemet tartalmaz mint korábban. A közvilágítási szolgáltatási szerződés eddigi teljesítésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a 2007-ben megkötött és szerződésben rögzített korszerűsítési és feszültségszabályozási

2 munkák az akkor vállalt határidőre nem készültek el, a jelenlegi szöveg pedig már csak a feszültségszabályozás munkálatait tartalmazza. A szolgáltató álláspontja szerint az általa vállalt 35 millió forintos korszerűsítési összeghatárból a közvilágítás-korszerűsítés nem valósítható meg. A szerződés VII. fejezet tartalmazza (VII. 3. pont) a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket. Az eredetileg október 1-jei hatállyal elfogadott szerződés visszavásárlási értéket is meghatároz, 35 millió forintos összeghatárral. A jelenlegi módosításban sem a táblázat sem összegszerű megjelölés nem található tekintettel arra, hogy javaslatunk szerint ha a szerződés a 25 éves szolgáltatási időtartam alatt megszűnne, a felek az addig elvégzett korszerűsítési munkálatok aktuális, könyv szerinti értékén számoljanak el. Az általunk javasolt szövegezést a szolgáltató nem akarja elfogadni, arra hivatkozással, hogy a visszavásárlási értéktáblázat hiányában a finanszírozó pénzintézet nem fogadja el a szerződést. Ebben a kérdésben várhatóan a Képviselő-testületi ülésen kell konszenzusra jutni a feleknek. A karbantartási szolgáltatási szerződés alapvetően nem módosul, annak csupán az 2. számú mellékletének módosítására teszek javaslatot, abból a célból, hogy a karbantartási és a felújítási munkák meghatározása egyértelműen kerüljön megfogalmazásra. A mellékelt szöveg a számvitelről szóló évi C. törvény alapján került meghatározásra. Az egyes szerződések módosításán kívül azonban még fontos rögzíteni, hogy a júniusában elfogadott vagyonkezelési szerződés és szindikátusi megállapodás felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását is el kell végezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a mellékelt előterjesztést megtárgyalni és az egyes szolgáltatási szerződések módosítását elfogadni szíveskedjenek. Sárospatak, december 12. Dr. Hörcsik Richárd sk.

3 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2008. (XII. 19. ) KT. számú h a t á r o z a t a a karbantartási szerződés módosításáról A Képviselő-testület Sárospatak Város Önkormányzata és az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közötti karbantartási szerződéssel kapcsolatos tárgybani előterjesztést megtárgyalta, és annak módosítását az alábbiak szerint elfogadja. - A szerződés 2. számú mellékletének helyébe e határozat melléklete lép. Felelős: polgármester, Makra Józsefné ügyvezető Határidő: december 31. K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester A kivonat hiteléül:

4 Karbantartási szerződés Önkormányzat RFV-SV 2. sz. melléklet Felújítás fogalma: (a évi C. törvény a számvitelről 3. (4) bek. 8. pont) Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújításnak minősül a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás fogalma: (a évi C. törvény a számvitelről 3. (4) bek. 9. pont) A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi;

5 A szeptember 28-án elfogadott szerződés alapján : Karbantartási Szerződés Önkormányzat - RFV-SV 2. sz. melléklet Karbantartási tevékenységek listája - Víz-, gáz-, fűtés- és elektromos rendszerek hibaelhárítási feladatai - kisjavítások: lakatosmunkák nyílászáró javítás - síkosság mentesítés - hóeltakarítás - lomb eltakarítás - udvari használati eszközök időszakos karbantartása - jogszabály által előírt tisztasági festések, - további minden, az intézmény működését veszélyeztető, vis major helyzetekből eredő hiba- és kárelhárítás, elháríttatás vagy közreműködés a hiba megszüntetésben. Az érintett intézményvezetőktől augusztusban kért éves karbantartási terv alapján a melléklet évente módosításra kerül.

6 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2008. (XII. 19. ) KT. számú h a t á r o z a t a villamos-energia vételezései vállalkozási szerződés felbontásáról A Képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött hogy a Sárospatak Város Önkormányzata és az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződő felek között október 1-jei hatállyal létrejött villamos-energia vételezési vállalkozási szerződést a felek egyező akaratára tekintettel január 31-ével felbontja. A villamos-energia vételezési helyeken a mérőórák leolvasását a felek együttesen végezzék el a megjelölt határidővel, és az új szerződéseket az érintett intézményvezetők a Polgármesteri Hivatal koordinálásával kössék meg. A szerződő felek kötelesek a fennálló pénzügyi vitás kérdéseket rendezni a szerződés felbontásától függetlenül. Felelős: polgármester, Makra Józsefné ügyvezető, érintett intézményvezetők Határidő: január 31. K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester A kivonat hiteléül:

7 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2008. (XII. 19. ) KT. számú h a t á r o z a t a közvilágítási vállalkozási szerződés módosításáról A Képviselő-testület Sárospatak Város Önkormányzata és az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közötti közvilágítási vállalkozási szerződéssel kapcsolatos tárgybani előterjesztést megtárgyalta, és a szerződés módosítását elfogadja. A módosított szerződés a határozat mellékletét képezi. Felelős: polgármester, Makra Józsefné ügyvezető Határidő: február 1. K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester A kivonat hiteléül:

8 KÖZVILÁGÍTÁSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről a RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Non-profit Kft Sárospatak, Kossuth u. 44. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: képviseletében: Makra Józsefné ügyvezető igazgató, aki az előírt jogosítványokkal rendelkezik (továbbiakban: Vállalkozó ), másrészről: Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 44. Adószáma: Bankszámlaszáma: képviseletében: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, aki az előírt jogosítványokkal rendelkezik, (a továbbiakban: Megrendelő") között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Preambulum: Vállalkozó energia költség megtakarítási lehetőségek feltárását és megvalósítását szervezi és bonyolítja. A megvalósítás során olyan megoldásokat alkalmaz, melyek révén Megrendelő saját erő és kockázat nélkül jut korszerű eszközökhöz, és egyúttal csökkentheti költségeit. I. A szerződés tárgya I.1 A Közvilágítási Rekonstrukciós Program - KRP nevű ( T lajstromszámú) knowhow felhasználásával elkészült hatástanulmány (továbbiakban: AUDIT) gyakorlati megvalósítása, melynek publikus változatának leírása jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi. I.2 A gyakorlati megvalósítás magában foglalja a szükséges technikai eszközök beszerzését és beszerelését, az eszközök beprogramozását, üzembe helyezését, az egyes eszközök egységes rendszerré illesztését, valamint a Közüzemi Szerződés megváltoztatását. A teljesítés Sárospatak város teljes közigazgatási területén így a csatolt településrészeken és a lakott külterületeken is történik.

9 II. Az eszközök rendszerre illesztése és üzembe helyezése II.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a október 1-én kelt alapszerződés 2.1 pontjában rögzített, de meg nem valósult korszerűsítési és feszültségszabályozási munkarészeket az alábbi határnapokra üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásával átadja: Feszültségszabályozás 100% készültségig április 30. II.2 Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza a beüzemeléskor mért műszaki paramétereket, az üzembe helyezés tényét, valamint - berendezés elhelyezése esetén - elválaszthatatlan részét képezi a műszaki tanúsítvány (CE), és a gépkönyv. II.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alapszerződés 2.1 pontjában rögzített határnapokig meg nem valósult korszerűsítési és feszültségszabályozási munkálatok miatt elmaradt megtakarítás kompenzálására a december április 30. időszakra vonatkozó havi közvilágítási számla összegéből 5% kedvezményt biztosít Megrendelő részére. III. Felek kötelezettségei és jogai III.1 Vállalkozó köteles az alapszerződésben vállalt - és jelen szerződésmódosításban is megjelölt - kötelezettségek teljesítéséhez szükséges rekonstrukciós munkákat elvégezni, a szükséges berendezések tervezését, beszerzését, engedélyezését, szállítását, tárolását, beépítését, beprogramozását, üzembe helyezését, az egyes eszközök egységes rendszerré illesztését saját költségén, saját kockázatára elvégezni, a korszerűsítést követően beépített összteljesítmény (fogyasztó) adatokat Megrendelővel írásban közölni, annak érdekében, hogy Megrendelő a 10%-ot meghaladó teljesítménynövekedéssel járó jelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni a Megrendelő, illetve a lakosság által telefonon, faxon, ben vagy más módon bejelentett közvilágítási hiba elhárításáról heti gyakorisággal írásos tájékoztatást küldeni Megrendelőnek. gondoskodni arról, hogy alkalmazottai, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez igénybe vett más személyek a munkavédelemről szóló törvényben foglaltakat, valamint a biztonsági szabályokat, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat megismerjék és betartsák, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani és betartatni, és az azok megszegéséből eredő károkat viselni, a környezetvédelmi jogszabályokat betartani, és az ezzel kapcsolatos költségeket viselni, a II.1. pontban vállalt korszerűsítési helyek feszültségszabályozási munkálatok határidőn túli elvégzése esetében késedelmi kötbért fizetni, mely értéke Ft/nap,

10 a korszerűsítési munkálatokat úgy végrehajtani, hogy az csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban jelentsen üzem és szolgáltatási szünetet. Az egyeztetéseket a szünet megkezdése előtt 5 nappal meg kell tenni, a korszerűsítés költségeit, adóit és járulékos költségeit viselni, garantálni, hogy a korszerűsítés során felhasznált anyagok, berendezések és a kiviteli munkálatok megfelelnek a hatályos magyar szabványoknak és előírásoknak, és a jelen szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítják, ahol a tevékenységét kifejti és annak környezetét tiszta, kitakarított állapotban tartani és onnan a tevékenysége és szolgáltatása teljesítése során keletkezett szemetet és más hulladék anyagot elszállítani, III.2 Vállalkozó jogosult harmadik személy igénybevételére, de kizárólag Megrendelő jóváhagyásával, továbbá azzal, hogy ezen személyért a Ptk.-ban meghatározott szabályok szerint felel. Megrendelő a jóváhagyásával tudomásul veszi, hogy e harmadik személy Vállalkozó helyett és nevében jár el, és teljesítése Vállalkozó teljesítésének minősül. az energia szolgáltatás tekintetében a szolgáltatóval saját nevében Közüzemi szerződést kötni, szerződésszerű teljesítés esetén a IV. pont szerinti díjazásra, a Megrendelő figyelmét új műszaki vagy energia-megtakarítási lehetőségekre felhívni, III.3 Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges hitelfelvételéhez, a bank által igényelt pénzügyi adatokat (mérleg, beszámolók, stb.) biztosítani, minden jelentősebb (a beépített teljesítmény 10%-át elérő, vagy meghaladó) teljesítmény (fogyasztó) változást előre Vállalkozónak írásban jelezni, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket meghozhassa, Vállalkozó részére, annak munkavégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani (adminisztratív teendők ellátása), Megrendelő jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet biztosít finanszírozó hitelintézet részére a banki tőketörlesztés és kamatfizetés összegének Megrendelő számlájáról történő beszedésére vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségeinek határidőre nem, vagy nem hiánytalanul tesz eleget, a Vállalkozó által elvégzendő korszerűsítéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésében közreműködni, valamint a munkálatokat nem akadályozni, a Vállalkozó által kért munkaterületeket biztosítani, szerződésszerű teljesítés esetén a IV. pontban foglalt díjazást a szerződés szerinti határidőben a Vállalkozónak megfizetni,

11 III.4 Megrendelő jogosult az általa vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése mellett - az AUDIT alkalmazásával elért megtakarításra, energiatakarékos műszaki megoldás megvalósítását kezdeményezni, a rendszer műszaki kapacitásának határáig új fogyasztót (közvilágítási lámpatestet) létesíteni az Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően, az általa, illetve a lakosság által bejelentett közvilágítási hiba elhárításának tényét, illetve időpontját ellenőrizni. Amennyiben Vállalkozó a hibaelhárítási kötelezettségének az előírt határidőn belül nem tesz eleget vagy a határidőn belüli elhárítást akadályozó tényről Megrendelőt írásban nem tájékoztatja, úgy Megrendelő jogosult a hibát harmadik féllel elháríttatni, és annak költségét Vállalkozó felé érvényesíteni IV. Fizetési feltételek IV.1 Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy megfizeti Vállalkozónak az alábbi energia költséget (+AFA): K = K i K K i átl,i átl,i *(l - ENG%),ahol: Megrendelő által térítendő tárgyhavi költség, továbbiakban: K i Megrendelő bázisidőszakban (előző három év) felmerült, áremeléssel indexált tárgyhavi költsége K éves K i egy naptári évre vonatkozó értékeinek összege i ENG% i az év i-edik hónapja Felek által meghatározott havonkénti engedmény százalékos összege IV.2 Az AUDIT szerint K átl, K i és ENG% évenkénti kalkulált nettó értéke az alábbi: Átlagköltség /K átl/ Engedmény /%/ 1,0% K éves IV.3 K átl és K i pontosított értékét az üzembe helyezési jegyzőkönyvben rögzíteni kell, havonkénti bontásban. A továbbiakban K átl és K i értékét minden energia áremeléssel, a bejelentett mértékkel korrigálni lehet. A számítást Vállalkozó köteles elvégezni, és annak eredményéről Megrendelőt írásban tájékoztatni, legkésőbb a következő hónapra kibocsátott számlájával egyidejűleg.

12 IV.4 IV.5 A szerződés hatálya alatt bekövetkező esetleges jogszabályi, tarifaszámítási, vagy az elszámolást lényegesen befolyásoló egyéb változás esetén Felek kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés feltételeinek 15 napon belüli újratárgyalására vonatkozóan. Vállalkozó egyoldalú kötelezettséget vállal, hogy az esetlegesen a piaci liberalizáció hatására elérhető beszerzési árcsökkenés bevezetéséből eredő haszon - törlesztéssel csökkentett teljes megtakarítás ( a továbbiakban: Haszon) - 50 %-ával a IV.2. szerinti engedményt (ENG%) korrigálja, ami automatikusan magával vonja a K i értékének korrekcióját is. A jelen pont szerinti korrekció tényéről Vállalkozó külön tájékoztatja Megrendelőt. IV.6 A számlázás egyéb technikai feltételeivel kapcsolatban Felek a jogszabályban rögzített Közüzemi Szerződést tekintik irányadónak. A mindenkori fizetési határidő a fenti Közüzemi Szerződés fizetési határidejét megelőző 3 munkanap. IV.7 Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően jelen szerződési ügylethez külön engedményezési alszámlát nyit, az alábbi feltételekkel: A közüzemi áramszolgáltató részére a havi közvilágítási számla erejéig beszedési jogot (inkasszó) engedélyez. A számláról a fenti beszedés létrejöttét követően a fennmaradó egyenleget folyószámlájára átvezetteti Az alszámlán minden más banki műveletet letilt V. A szerződés időtartama V.1 Jelen szerződés a felek által már megkötött Vagyonkezelési szerződés hatálybalépésével egyidőben lép hatályba. V.2 Felek jelen szerződést határozott időtartamra, az üzembe helyezéstől számított 25 évre kötik, mely időtartam Felek egyetértésével további 12 évvel meghosszabbítható. A lejáratot megelőzően legalább 30 nappal a másik félhez intézett írásbeli felmondás hiányában a szerződés hatálya (és lejárati ideje) automatikusan egy évvel meghosszabbodik.

13 VI. A szerződés módosítása VI.1 VI.2 A jelen üzemeltetési szerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, amennyiben arra alapos oka van, különösen, ha: a./ a szerződés megkötése óta körülményeiben olyan jelentős változás történt, hogy a szerződés teljesítése változatlan feltételekkel tőle nem várható el, b./ a pénzügyi, vagy műszaki szabályozó rendszer - a felek akaratától függetlenülalapvetően változott, d./ a szerződéses jogviszonyt érintő valamely kérdés - előre nem látott - elégtelen, vagy nem megfelelő szerződésbeli szabályozása vitát eredményez a felek között. e./ a szerződés módosításának érvényességéhez a felek egyező akaratnyilvánításának írásba foglalása szükséges, a szerződéskötéshez megkívánt alakszerűséggel. VII. A szerződés megszűnése VII.1 Rendes felmondás A jelen szerződést a szerződő felek a lejárat napjára mondhatják fel, a másik félhez a lejárat napját megelőzően legalább 30 nappal írásban, ajánlott levél útján intézett felmondással. VII.2 Rendkívüli felmondás A szerződő felek a jelen szerződést rendkívüli felmondással kizárólag a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. Ezt azonban meg kell előznie a szerződésszegő magatartásra vonatkozó, megfelelő (min. 15 nap) határidőt biztosító írásbeli felszólításnak. Ha a Megrendelő a díjfizetési kötelezettségének Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, és a díj beszedésére a jelen szerződésben szabályozott más módon sincs lehetőség, Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. VII.3 A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei A szerződés megszűnése esetén a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékét a szerződő felek a másik félnek megfizetni kötelesek, a másik félnek felróható megszűnés esetén a sérelmet szenvedő fél kárának megtérítését igényelheti. Ha a szerződéses jogviszony a szerződéses futamidő letelte előtt bármely okból úgy szűnik meg, hogy Vállalkozó szerződéses kötelezettségét maradéktalanul megvalósította, akkor Megrendelő 30 banki napon belül köteles megtéríteni Vállalkozó számára az elvégzett korszerűsítési munka aktuális könyvszerinti értékét. Ezzel a berendezések tulajdonjoga Megrendelőre száll át.

14 Felek az egyösszegű fizetés helyett részletfizetésben is megállapodhatnak. Amennyiben a fenti fizetési határidővel a Megrendelő nem teljesít, a Vállalkozó a tulajdonában lévő berendezéseket saját költségén leszerelheti és elviheti. VIII. Egyéb rendelkezések VIII.1 Jelen szerződés módosítása és kiegészítő megállapodás kötése csak írásban lehetséges. VIII.2 Jelen szerződés csak írásban és csak akkor módosítható, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. VIII.3 Ezen szerződés a felek között án létrejött szerződést módosítja úgy, hogy a jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. VIII.4 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés minden rendelkezését és minden olyan szellemi terméket, valamint egyéb információt, amely a jelen szerződés teljesítése során jutott a felek tudomására, vagy amelyet a felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban fejlesztettek ki, beleértve - egyebek között - minden szabadalmat, üzleti titkot, eljárást, know-how-t és egyéb információt, bizalmas információként kezelik, és azokról harmadik személy részére semmiféle felvilágosítást nem nyújtanak. Ez alól kivételt képeznek a szerződő felek tulajdonosai. VIII. 5 Jelen szerződés február 1-én lép hatályba. Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint az akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. Sárospatak, hó. nap Megrendelő Vállalkozó

15 1. sz. melléklet Az AUDIT, illetve a korszerűsítés gyakorlati megvalósításának részletezése, valamint a beépített eszközök, berendezések beárazott tételes műszaki leltára (műszaki, gazdasági paraméterekkel)

16 2. sz. melléklet Közvilágítási hibabejelentő adatlap

17 2007. szeptember 28-én elfogadott szerződés KÖZVILÁGÍTÁSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Non-profit Kft Sárospatak, Kossuth u. 44. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: (a továbbiakban: Vállalkozó ), valamint Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 44. (a továbbiakban: Megrendelő ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Preambulum Vállalkozó energia költség megtakarítási lehetőségek feltárását és megvalósítását szervezi és bonyolítja. A megvalósítás során olyan megoldásokat alkalmaz, melyek révén Megrendelő saját erő és kockázat nélkül jut korszerű eszközökhöz, és egyúttal csökkentheti költségeit. 1 A jelen szerződés tárgya a Közvilágítási Rekonstrukciós Program KRP nevű ( T lajstromszámú) know-how felhasználásával elkészült hatástanulmány (továbbiakban: AUDIT) gyakorlati megvalósítása. 1.2 A gyakorlati megvalósítás magában foglalja a szükséges technikai eszközök beszerzését és beszerelését, az eszközök beprogramozását, üzembe helyezését, az egyes eszközök egységes rendszerré illesztését, valamint a Közüzemi Szerződés megváltoztatását. 2. Az eszközök rendszerré illesztése és üzembe helyezése 2.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálybalépésétől számítva az alábbi határnapokra a kivitelezési munkákba bele nem számítva a november 1. február 28. közötti időszakot - a következő munkarészeket üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásával átadja: Tervezés és engedélyeztetés 90 nap

18 Közvilágítás korszerűsítés 50% készültségig: Közvilágítás korszerűsítés 100% készültségig Feszültségszabályozás 50% készültségig Feszültségszabályozás 100% készültségig 150 nap 180 nap 210 nap 260 nap 2.2 Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza a beüzemeléskor mért műszaki paramétereket, az üzembe helyezés tényét, valamint, berendezés elhelyezése esetén, elválaszthatatlan részét képezi a műszaki tanúsítvány (CE), és a gépkönyv. 3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 3.1 Vállalkozó jogosult harmadik személy igénybevételére, Megrendelő jóváhagyása nélkül is azzal, hogy ezen személyért a Ptk.-ban meghatározott szabályok szerint felel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy e harmadik személy Vállalkozó helyett és nevében jár el, és teljesítése Vállalkozó teljesítésének minősül. 3.2 Vállalkozó jogosult az energia szolgáltatás tekintetében a szolgáltatóval saját nevében Közüzemi szerződést kötni. 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1 Megrendelő jogosult - az általa vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése mellett - az AUDIT alkalmazásával elért megtakarításra. 4.2 Megrendelő, a Vállalkozó ezen ügylethez szükséges hitelfelvételéhez, a bank által igényelt pénzügyi adatokat (mérleg, beszámolók, stb.) köteles biztosítani. 4.3 Megrendelő köteles minden jelentősebb (a beépített teljesítmény 10 %-át elérő, vagy meghaladó) teljesítmény (fogyasztó) változást előre Vállalkozónak írásban jelezni, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket meghozhassa. 4.4 Megrendelő köteles Vállalkozó részére, annak munkavégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani (adminisztratív teendők ellátása). 4.5 Megrendelő meghatalmazza Vállalkozót, hogy a Közüzemi Szerződést a Szolgáltatóval a tulajdonában lévő energia vételezési helyekre saját nevében és saját cégére megkösse. 4.6 Megrendelő jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet biztosít finanszírozó hitelintézet részére a banki tőketörlesztés és kamatfizetés összegének Megrendelő számlájáról történő beszedésére vonatkozóan, arra

19 az esetre, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségeinek határidőre nem, vagy nem hiánytalanul tesz eleget. 5. Fizetési feltételek 5.1 Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy megfizeti Vállalkozónak az alábbi energia költséget (+ÁFA): K i = K átl, i * (1 - ENG%), ahol: K i K átl, i K éves Megrendelő által térítendő tárgyhavi költség, továbbiakban: K i Megrendelő bázisidőszakban (előző három év) felmerült, áremeléssel indexált tárgyhavi költsége K i egy naptári évre vonatkozó értékeinek összege i - az év i-edik hónapja ENG% i - Felek által meghatározott havonkénti engedmény százalékos összege Átlagköltség /K 5.2 Az AUDIT átl / szerint K átl, K i és Engedmény /%/ 1,0% ENG% évenkénti kalkulált K éves nettó értéke az alábbi: 5.3 K átl és K i pontosított értékét az ütembehelyezési jegyzőkönyvben rögzíteni kell, havonkénti bontásban. A továbbiakban K átl és K i értékét minden energia áremeléssel, a bejelentett mértékkel korrigálni lehet. A számítást Vállalkozó köteles elvégezni, és annak eredményéről Megrendelőt írásban tájékoztatni, legkésőbb a következő hónapra kibocsátott számlájával egyidejűleg. 5.4 A szerződés hatálya alatt bekövetkező esetleges jogszabályi, tarifaszámítási, vagy az elszámolást lényegesen befolyásoló egyéb változás esetén Felek kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés feltételeinek 15 napon belüli újratárgyalására vonatkozóan.

20 5.5. Vállalkozó egyoldalú kötelezettséget vállal, hogy az esetlegesen a piaci liberalizáció hatására elérhető beszerzési árcsökkenés bevezetéséből eredő haszon törlesztéssel csökkentett teljes megtakarítás (a továbbiakban: Haszon) 50 %-ával az 5.2. szerinti engedményt (ENG%) korrigálja, ami automatikusan magával vonja a K i értékének korrekcióját is. A jelen pont szerinti korrekció tényéről Vállalkozó külön tájékoztatja Megrendelőt A számlázás egyéb technikai feltételeivel kapcsolatban Felek a jogszabályban rögzített Közüzemi Szerződést tekintik irányadónak. A mindenkori fizetési határidő a fenti Közüzemi Szerződés fizetési határidejét megelőző 3 munkanap Megrendelő jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet biztosít finanszírozó hitelintézet részére a banki tőketörlesztés és kamatfizetés összegének Megrendelő számlájáról történő beszedésére vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségeinek határidőre nem, vagy nem hiánytalanul tesz eleget Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően jelen szerződési ügylethez külön engedményezési alszámlát nyit, az alábbi feltételekkel: A közüzemi áramszolgáltató részére a havi közvilágítási számla erejéig beszedési jogot (inkasszó) engedélyez. A számláról a fenti beszedés létrejöttét követően a fennmaradó egyenleget folyószámlájára átvezetteti Az alszámlán minden más banki műveletet letilt 6. A szerződés időtartama 6.1 Jelen szerződés a felek által már megkötött Vagyonkezelési szerződés hatálybalépésével egyidőben lép hatályba. 6.2 Felek jelen szerződést határozott időtartamra, az üzembehelyezéstől számított 25 évre kötik, mely időtartam Felek egyetértésével további 12 évvel meghosszabbítható. A lejáratot megelőzően legalább 30 nappal a másik félhez intézett írásbeli felmondás hiányában a szerződés hatálya (és lejárati ideje) automatikusan egy évvel meghosszabbodik. 7. A szerződés megszűnése 7.1 Rendes felmondás A jelen szerződést a szerződő felek a lejárat napjára mondhatják fel, a másik félhez a lejárat napját megelőzően legalább30 nappal írásban,

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására Az előterjesztés száma: 173/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 18 órakor megtartandó ülésére Javaslat a

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 11/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Javaslat a Decsi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - a Termálfürdő és Camping területén

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE Ügyiratszám: 6668/1/2015 Ügyintéző: Bereczk Balázs Tel.: 85/501-035 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben

Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben MaVíz-MHT Szakmai Szimpózium 2016. április 19. Vojtilla László Zoltán Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) módosította: 18/2004. (IV.30.) rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben