13/2004. (III. 25.) PM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2004. (III. 25.) PM rendelet"

Átírás

1 13/2004. (III. 25.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) a (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) A jövedékiadó-kötelezettség megállapításához kapcsolódóan alkalmazandó vámtarifaszámok a) a Jöt. 7. -a 9. pontjának a) alpontjában említett termékek (a továbbiakban: ásványolajok) esetében az e rendelet 1. számú melléklete szerinti, b) a Jöt. 7. -a 9. pontjának b) alpontja szerinti termékek (a továbbiakban: alkoholtartalmú termékek) esetében az e rendelet 2. számú melléklete szerinti áruazonosító számoknak (a továbbiakban: vámtarifaszám) felelnek meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti vámtarifaszám alá történı a) besorolás általános szabályait a 3. számú melléklet, b) besorolás általános és részletes elıírásait az ásványolajok esetében a 4. számú melléklet, az alkoholtartalmú termékek esetében a 6. számú melléklet, c) besoroláshoz figyelembe veendı kapcsolódó árucsoportokat és ezen árucsoportokba való besorolás általános és részletes elıírásait az ásványolajok esetében az 5. számú melléklet, az alkoholtartalmú italok esetében a 7. számú melléklet tartalmazza. 2. E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, azzal, hogy a Jöt. szerinti engedélykérelmek és nyilvántartásba vételi kérelmek ezen idıpontot megelızıen történı benyújtásánál és elbírálásánál, teljesítésénél, valamint a Jöt (2) bekezdésében meghatározott adatlap benyújtásánál rendelkezéseit alkalmazni kell. 1. számú melléklet a 13/2004. (III. 25.) PM rendelethez Az ásványolajoknak a jövedékiadó-kötelezettség megállapításához alkalmazandó vámtarifaszámai Vámtarifaszám és termékmegnevezés: VÁMTARIFA szám köt. alszám KN alsz. Árumegnevezés Kátrány kıszénbıl, barnaszénbıl vagy tızegbıl desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is 2707 Kıszénkátrány magas hıfokon történı lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét Benzol Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra Toluol Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra Xilolok: Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra

2 Naftalin Más aromás szénhidrogén-keverékek, ha ezek mennyiségének legalább 65%-át (beleértve a veszteséget is) 250 C hımérsékleten az ASTM D86 módszerrel desztillálták Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra Fenolok - Más: Kreozotolaj Másféle: Nyersolajok: Nyers könnyőolajok, amelyek legalább 90 térfogatszázaléka 200 C-ig ledesztillálható Másféle Nyers kıolaj és bitumenes ásványokból elıállított nyersolaj Földgázkondenzátumok Más 2710 Kıolaj és bitumenes ásványokból elıállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kıolajat vagy bitumenes ásványokból elıállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olajhulladék: - Kıolaj és bitumenes ásványokból elıállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kıolajat vagy bitumenes ásványokból elıállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze: Könnyőpárlatok és készítmények: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Speciális benzinek: Lakkbenzin Más speciális benzin Más: Motorbenzin: Repülıbenzin Más benzin, amelynek ólomtartalma: Legfeljebb 0,013 g/liter: nél kisebb oktánszámú Legalább 95, de 98-nál kisebb oktánszámú Legalább 98 oktánszámú ,013 g/litert meghaladó: nál kisebb oktánszámú Legalább 98 oktánszámú Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag Más könnyőpárlat Másféle: Középpárlatok: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Petróleum: Üzemanyag-petróleum Más petróleum

3 Másféle középpárlat Nehézpárlatok: Gázolajok: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Legfeljebb 0,05 tömegszázalék kéntartalommal: ,05 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,2 tömegszázalék kéntartalommal: ,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal: Főtıolajok Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Legfeljebb 1 tömegszázalék kéntartalommal tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 2 tömegszázalék kéntartalommal tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 2,8 tömegszázalék kéntartalommal ,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal Kenıolajok, más olajok: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Motorolaj, kompresszor-kenıolaj, turbina-kenıolaj Hidraulikus célú folyadék Fehérolaj, folyékony paraffin Differenciálolaj és reduktorolaj Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj Villamos szigetelési olaj Másféle kenıolaj és más olaj: - Olajhulladék: Poliklórozott bifenileket (PCS), poliklórozott terfenileket (PCF) vagy polibrómozott bifenileket (PBB) tartalmazó Másféle 2711 Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén - Cseppfolyós halmazállapotú: Természetes gáz Propán Propán, legalább 99%-os tisztasággal: Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Másféle célokra Más: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Másféle célokra: %-ot meghaladó, de 99%-osnál kisebb tisztaságú Másféle Butánok Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: %-ot meghaladó, de 95%-osnál kisebb tisztaságú

4 Másféle Etilén, propilén, butilén és butadién Másféle - Gáz-halmazállapotú: Természetes gáz Másféle 2712 Vazelin, paraffinviasz, mikrokristályos kıolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tızegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással elıállított hasonló termék, színezve is Vazelin: Nyers Egyéb Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal: Szintetikus paraffinviasz legalább 460, de legfeljebb 1560 molekulasúllyal Más Más: - - Ozokerit, lignitviasz, tızegviasz (természetes termékek): Nyers Másféle: - - Más: Nyers: Speciális célokra: Vegyipari célokra (a alszám alá tartozó kivételével) Másféle célokra: Más: alkének keveréke, amely legalább 80 tömegszázalékban legalább 24, de legfeljebb 28 szénatomos szénláncú 1-alkéneket tartalmaz Másféle Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány): 2901 Aciklikus szénhidrogének Telített Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra - Telítetlen: Etilén Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra Propilén (propén) Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra Butilén és izomerjei: butén és 2-butén: Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra Más Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra ,3-butadién és izoprén: ,3-butadién

5 Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra Izoprén Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra Másféle Energetikai és tüzelıanyagcélra Más célokra 2902 Ciklikus szénhidrogének - Ciklánok, ciklének és cikloterpének: Ciklohexán Másféle Cikloterpének Azulén és alkilszármazékai Más: Benzol Toluol - Xilolok: Orto-xilol Meta-xilol Para-xilol Xilolizomerek keveréke 3403 Kenıanyagok (beleértve a kenıanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar és csavaranya meglazítására szolgáló és rozsdagátló vagy korróziógátló készítményeket is), és textil, bır, szırme és más anyagok olajos, zsíros kikészítéséhez használt készítmények, fı alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kıolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal: - Kıolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal: Textil, bır, szırme és más anyagok kezelésére használt készítmények: Másféle: Legalább 70 tömegszázalék kıolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal, de nem fı alkotóként: Más: Gépek, berendezések és jármővek kenıanyagai: Másféle: 3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz - Kopogásgátló szerek: Ólomvegyület-alapúak Ólom-tetraetil-alapúak Más Másféle - Kenıolaj-adalékok: Kıolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal Másféle Más Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók

6 Butil-acetát-alapúak Más Alkil-benzol- és alkil-naftalin keverék, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozó termékek kivételével: Dodecil-benzol Lineáris alkil-benzol Más A táblázatban szereplı termékeken túl adókötelesek a Jöt. 50. (2) bekezdése szerinti termékek. 2. számú melléklet a 13/2004. (III. 25.) PM rendelethez Az alkoholtartalmú termékeknek a jövedékiadó-kötelezettség megállapításához alkalmazandó vámtarifaszámai Vámtarifaszám és termékmegnevezés: VÁMTARIFA szám köt. alszám KN alsz. Árumegnevezés Malátából készült sör: Több mint 10 literes tartályban Legfeljebb 10 literes tartályban 2204 Bor friss szılıbıl, beleértve a szeszezett bort is; szılımust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével: Pezsgıbor (habzóbor): - - Tényleges alkoholtartalma legalább 8,5 térfogatszázalék: Champagne Másféle Más: - Más bor; szılımust erjedésében gátolva vagy alkohol hozzáadásával lefojtva: Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): Palackozott bor, a alszám alá tartozó kivételével, gombaformájú dugóval lezárva, lekötve; bor másképpen, az oldott széndioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar túlnyomás alatt palackozva, 20 C hımérsékleten mérve Más: Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 13 térfogatszázalék: Meghatározott termıhelyen termelt minıségi bor: Fehér: Másféle Más: Fehér Másféle Tényleges alkoholtartalma a 13 térfogatszázalékot meghaladja, de legfeljebb 15 térfogatszázalék: Meghatározott termıhelyen termelt minıségi bor: Fehér Másféle Más: Fehér Másféle

7 Tényleges alkoholtartalma a 15 térfogatszázalékot meghaladja, de legfeljebb 18 térfogatszázalék: Portói, Madeira, Sherry, Tokaji (aszú és szamorodni) és Setubal muskotály Másféle: Tényleges alkoholtartalma a 18 térfogatszázalékot meghaladja, de legfeljebb 22 térfogatszázalék: Portói, Madeira, Sherry, Tokaji (aszú és szamorodni) és Setubal muskotály Másféle: Tényleges alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot meghaladja: Másféle: Palackozott bor, a alszám alá tartozó kivételével, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve; bor másképpen, az oldott szén-dioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar túlnyomás alatt palackozva, 20 C hımérsékleten mérve Más: Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 13 térfogatszázalék: Meghatározott termıhelyen termelt minıségi bor: Fehér Másféle Más: Fehér Másféle: Tényleges alkoholtartalma a 13 térfogatszázalékot meghaladja, de legfeljebb 15 térfogatszázalék: Meghatározott termıhelyen termelt minıségi bor: Fehér Másféle Más: Fehér Másféle Tényleges alkoholtartalma a 15 térfogatszázalékot meghaladja, de legfeljebb 18 térfogatszázalék: Portói, Madeira, Sherry és Setubal muskotály Tokaji (aszú és szamorodni) Másféle Tényleges alkoholtartalma a 18 térfogatszázalékot meghaladja, de legfeljebb 22 térfogatszázalék: Portói, Madeira, Sherry és Setubal muskotály Tokaji (aszú és szamorodni) Másféle: Tényleges alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot meghaladja: Más szılımust: Erjedésben vagy az alkohol hozzáadásától eltérı módon lefojtva - - Másféle: Sőrősége 20 C hımérsékleten mérve legfeljebb 1,33 g/cm 3, és tényleges alkoholtartalma legfeljebb 1 térfogatszázalék: Más: 2205 Vermut és friss szılıbıl készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve: Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék Tényleges alkoholtartalma meghaladja a 18 térfogatszázalékot Más:

8 Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék Tényleges alkoholtartalma meghaladja a 18 térfogatszázalékot Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei: Pikett - Más: Habzóbor: - - Nem habzóbor: Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): Több mint 2 literes tartályban (palackban): 2207 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal: Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal Etil-alkohol és más szesz denaturálva bármilyen alkoholtartalommal 2208 Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likır és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények, italok gyártásához: Összetett alkoholos készítmények italok gyártásához: Keserő aromák 44,2-49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, amelyek 1,5-6,0 tömegszázalék közötti mennyiségben tartalmaznak tárnicsgyökér- (gencián-), főszer- és különféle főszerkeverék-összetevıket, 4-10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tartályban (palackban) kiszerelve Más Szılıbor, szılıseprı vagy szılıtörköly desztillációjából nyert szesz: - - Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban): Konyak és Armagnac Másféle - - Több mint 2 literes tartályban (palackban): Konyak és Armagnac Másféle Whisky: - - Bourbon whisky tartályban (palackban): Legfeljebb 2 literes Több mint 2 literes Legfeljebb 2 literes Több mint 2 literes Rum, nyugat-indiai rum: Legfeljebb 2 literes tartályban (palackban): Több mint 2 literes tartályban (palackban): Gin és holland gin: - - Gin tartályban (palackban): Legfeljebb 2 literes: Több mint 2 literes: - - Holland gin tartályban (palackban): Legfeljebb 2 literes Több mint 2 literes Más: - - Rizspárlat tartályban (palackban):

9 Legfeljebb 2 literes Több mint 2 literes - - Vodka legfeljebb 45,4 térfogatszázalék alkoholtartalommal és szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likırök) tartályban (palackban): Legfeljebb 2 literes Vodka Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likırök) Több mint 2 literes - - Más szesz, likır és egyéb szeszes ital tartályban (palackban): Legfeljebb 2 liter: Párlat (kivéve a likır): Gyümölcs desztillálásából: Más: Likır Másféle szeszes ital Több mint 2 literes: Párlat (kivéve a likırt) Gyümölcs desztillálásából Másféle Likır és másféle szeszes ital - - Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal tartályban (palackban): Legfeljebb 2 literes Több mint 2 literes 3. számú melléklet a 13/2004. (III. 25.) PM rendelethez A vámtarifaszám alá történő besorolás általános szabályai A 4., 5., 6. és 7. számú mellékletek elıírásainál alkalmazandó általános szabályok a következık: 1. SZABÁLY Az áruosztályok, az árucsoportok és az árualcsoportok címe csak tájékoztatásul szolgál; az árukat a vámtarifaszámok szövegében foglalt árumegnevezések, az áruosztályokhoz és az árucsoportokhoz tartozó megjegyzések rendelkezései szerint kell osztályozni, valamint a következı szabályok szerint, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a vámtarifaszámokkal és a megjegyzésekkel. 2. SZABÁLY a) A vámtarifaszámok szövegében valamely árura történı bármilyen utalás vonatkozik a nem teljesen kész- vagy befejezetlen árura is, amennyiben a nem teljesen kész- vagy befejezetlen áru rendelkezik a kész- vagy befejezett áru lényeges jellemzıivel. Ezt az utalást úgy kell érteni, hogy ez vonatkozik a kész- vagy befejezett árura is (vagy amelyeket e szabály alapján késznek vagy befejezettnek kell osztályozni), akár össze nem állítva, akár szétszerelt állapotban is hozzák vagy mutatják be. b) A vámtarifaszabályok szövegében valamely alapanyagra vagy anyagra történı minden utalást úgy kell érteni, hogy az vonatkozik az alapanyagnak vagy anyagnak más alapanyaggal vagy anyaggal való keverékére vagy összetételére is. Egy adott alapanyagból vagy anyagból elıállított árura történı minden utalást úgy kell érteni, hogy az az utalás vonatkozik a kizárólag vagy részben ilyen alapanyagból vagy anyagból készült árura is. Többféle alapanyagból vagy anyagból álló áruk osztályozásánál a 3. szabály rendelkezései szerint kell eljárni. 3. SZABÁLY

10 Ha a 2. b) szabály alkalmazásából vagy bármely más okból kifolyólag az árut elsı látásra (prima facie) két vagy több vámtarifaszám alá lehetne osztályozni, az osztályozást az alábbiak szerint kell elvégezni: a) Az a vámtarifaszámot, amely az árut legpontosabban és legrészletesebben határozza meg, elınyben kell részesíteni azokkal a vámtarifaszámokkal szemben, amelyek általánosabb meghatározást tartalmaznak. Azonban ha a kevert vagy összetett árukat alkotó alapanyagoknak vagy anyagoknak bármelyikére vagy a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt áruknak csak egyes darabjaira vonatkozik két vagy több vámtarifaszám, akkor ezeket a vámtarifaszámokat a kérdéses árukra vonatkozóan egyformán jellemzınek kell tekinteni még akkor is, ha valamelyik vámtarifaszám teljesebb és pontosabb leírást ad, mint a szóba jöhetı többi. b) Az áruk keverékét és a különbözı alapanyagokból álló összetett árukat vagy a különbözı alkotórészekbıl elıállított összetett árukat, valamint a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt árukat, amelyek a 3. a) szabály alkalmazásával nem osztályozhatók, aszerint az alapanyag, illetve alkotórész szerint kell osztályozni, amely az ilyen áru lényeges jellemzıjét adja, ha ez az ismérv megállapítható. c) Ha az árukat a 3. a) vagy a 3. b) szabály szerint nem lehet osztályozni, akkor azokat a szóba jöhetı vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó alá kell osztályozni. 4. SZABÁLY Azt az árut, amelyet az elızı szabályok szerint nem lehet osztályozni, a hozzá legjobban hasonlító árura vonatkozó vámtarifaszám alá kell osztályozni. 5. SZABÁLY Az elızı rendelkezéseken túlmenıen a következı szabályt kell alkalmazni az alább felsorolt árukra: a) Fényképezıgép-táska, hangszer-, fegyvertok, rajzeszköz-, nyakék- és hasonló tartók (dobozok) az árukkal azonos vámtarifaszám alá tartoznak, ha azokat egy bizonyos áru vagy árukészlet tartós tárolására különlegesen alakították ki vagy szerelték, és azokkal az árukkal együtt hozzák be, amelyekkel általában együtt adják el. Nem vonatkozik azonban ez a szabály az általános rendeltetéső tartókra (tokokra). b) Az 5. szabály fenti a) pontjának rendelkezése szerint azokat a csomagolóanyagokat és csomagolótartályokat, amelyekben az árut behozták, az áruval együtt kell osztályozni, ha azok rendes körülmények között azoknak az áruknak a csomagolására szolgálnak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azonban a nyilvánvalóan ismételt használatra alkalmas csomagolóanyagokra és csomagolótartályokra. 6. SZABÁLY A vámtarifaszámok alszámai alá történı áruosztályozást a vámtarifaalszámok szövegében foglalt árumegnevezések, a vámtarifaalszámra vonatkozó alszámos megjegyzések rendelkezései szerint kell elvégezni, valamint az elızı szabályok alapján, azzal a feltétellel, hogy csak azonos szintő vámtarifaalszámok hasonlíthatók össze. E szabály értelmében a vonatkozó áruosztályhoz és árucsoporthoz tartozó megjegyzéseket is alkalmazni kell, feltéve, hogy azok ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak. 4. számú melléklet a 13/2004. (III. 25.) PM rendelethez Az ásványolajok esetében a vámtarifaszám alá történő besorolás általános és részletes előírásai A) V. ÁRUOSZTÁLY ÁSVÁNYI TERMÉKEK 27. Árucsoport

11 Ásványi tüzelıanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok Megjegyzések: (1) Nem tartoznak ebbe az árucsoportba: a) önálló kémiai elemek, egységes, vegyileg meghatározott szerves vegyületek, a 2711 vtsz. alá tartozó vegyileg tiszta metán és propán kivételével; b) a 3003 és 3004 vtsz. alá tartozó gyógyszerek; c) a 3301, 3302 és 3805 vtsz. alá tartozó telítetlen, kevert szénhidrogének. (2) A 2710 vtsz. szövegében az ásványolajra és a bitumenes ásványból származó olajra történı minden utalás nemcsak az ásványolajra és a bitumenes olajra vonatkozik, hanem elıállítási eljárásukra tekintet nélkül azokra a hasonló olajokra, valamint az olyan telítetlen szénhidrogén-keverékekre is, amelyekben a nem aromás alkotórészek tömege meghaladja az aromás alkotórészek tömegét. Azonban ez az utalás nem vonatkozik a folyékony, szintetikus poliolefinre, amelybıl 1013 millibar nyomáson 300 C-on 60 térfogatszázaléknál kevesebb mennyiséget desztilláltak alacsony nyomású desztillációs módszerrel (39. Árucsoport). (3) A 2710 vtsz. szövegében az olajhulladék olyan terméket jelent, amely fıként [az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésében meghatározott] kıolajból és bitumenes ásványokból elıállított olajat tartalmaz, vízzel keverve is. Idetartozik: a) elsıdleges felhasználási céljukra már nem alkalmas olajok (például fáradt kenıolajok, elhasznált hidraulikus olajok és elhasznált transzformátorolajok); b) ásványolajtermékek tárolására szolgáló tartályok iszapja (üledéke), amely fıként ilyen olajokat és nagy koncentrációban olyan adalékokat (például vegyi anyagokat) tartalmaz, amelyeket az elsıdleges termék elıállítása során használtak; és c) ilyen olajok vízzel alkotott emulziója vagy keveréke, amely például olaj kiömlésekor, az olajtartályok mosásakor vagy a szerszámgépekkel végzett mőveletek során vágóolaj alkalmazásakor keletkezik. Alszámos megjegyzés: (1) A alszám szövegében az antracit" kifejezés olyan kıszenet jelent, amelyben az illóanyagok mennyisége (száraz, ásványianyag-mentes bázison) a 14 tömegszázalékot nem haladja meg. (2) A alszám szövegében a bitumenes kıszén kifejezés olyan kıszenet jelent, amelyben az illóanyagok mennyisége (száraz, ásványianyag-mentes bázison) a 14 tömegszázalékot meghaladja, és a kalóriaértéke (nedves, ásványianyag-mentes bázison) 5833 kcal/kg vagy annál magasabb. (3) A , , , és a vtsz. alszámok szövegében a benzol, toluol, xilolok, naftalin és fenolok kifejezések olyan termékeket jelentenek, amelyek több mint 50 tömegszázalékban tartalmaznak benzolt, toluolt, xilolokat, naftalint vagy fenolokat. (4) A vtsz. alszám esetében a könnyőpárlatok és készítményeik kifejezés olyan termékeket jelent, amelyeknek 210 C-on (a veszteségeket is beleszámítva) legalább 90 térfogatszázaléka desztillál át (ASTM D 86 módszer szerint). Kiegészítı megjegyzések: 1. A 2710 vtsz. esetében: a) a speciális benzin ( és alszámok) olyan, az alszámos megjegyzés 4. pontjában meghatározott könnyőpárlat, amely nem tartalmaz kopogásgátló készítményt, és amelynek 60 C-os hımérséklet-tartományon belül (a veszteséget is beleszámítva) 5 és 90 térfogatszázalék közötti mennyisége átdesztillál. b) a lakkbenzin ( alszám) olyan, a fenti a) pontban meghatározott speciális benzin, amelynek az Abel-Pensky-módszer szerint mért lobbanáspontja 21 C-nál magasabb. c) a középpárlat ( alszámok) olyan párlatot és készítményt jelent, amelynek (a veszteséget is beleszámítva) kevesebb mint 90 térfogatszázaléka desztillál át 210 C-ig, és (a veszteséget is beleszámítva) legalább 65 térfogatszázaléka átdesztillál 250 C-ig (ASTM D 86 módszer). d) a nehézpárlat ( alszámok) olyan párlatot és készítményt jelent, amelynek az ASTM D 86 módszer szerint (a veszteséget is beleszámítva) kevesebb mint 65 térfogatszázaléka desztillál át 250 C-ig, vagy amelynek ezzel a módszerrel a 250 C-on átdesztilláló mennyisége nem határozható meg.

12 e) a gázolaj ( alszámok) olyan, a fenti d) pontban meghatározott nehézpárlat, amelynek (a veszteséget is beleszámítva) legalább 85 térfogatszázaléka átdesztillál 350 C-ig (ASTM D 86 módszer). f) a főtıolaj ( alszámok) olyan, a fenti d) pontban meghatározott nehézpárlat [a fenti e) pontban leírt gázolaj kivételével], amelynek C hígított szín mellett a V-vel jelölt viszkozitása: - nem haladja meg a következı táblázat I. jelő oszlopában közölt értéket, ha az ASTM D 874 módszer szerinti szulfáthamu tartalma kevesebb, mint 1% és az elszappanosítási száma az ASTM D módszer szerint 4- nél kisebb, - meghaladja a II. jelő oszlopban közölt értéket, ha a folyáspontja ASTM D 97 módszer szerint legalább 10 C, - meghaladja az I., de nem lépi túl a II. jelő oszlopban megadott értéket, ha az ASTM D 86 módszer szerint legalább 25 térfogatszázaléka átdesztillál 300 C-ig, vagy ha kevesebb mint 25 térfogatszázaléka desztillál át 300 C-ig, azonban a folyáspontja ASTM D 97 módszer szerint - 10 C-nál magasabb. Ezek a feltételek csak a 2 alatti hígított színő (C értékő) olajokra vonatkoznak. Hígított szín C) Viszkozitás V) táblázat C V Viszkozitás Hígított szín I. II , ,5 5, ,5 15,1 15,1 3 25,3 25,3 3,5 42,4 42,4 4 71,1 71,1 4, , , ,5 és több A V viszkozitás kifejezés az ASTM D 445 módszer szerint 50 C-on meghatározott, 10-6 m 2 s -1 mértékegységben kifejezett kinematikai viszkozitást jelenti. A C hígított szín kifejezés a terméknek az ASTM D 1500 módszer szerint mért színét jelenti azután, hogy a termék egy térfogategységét 100 térfogategység széntetrakloriddal összekeverték. A színt a hígítás után azonnal meg kell határozni. A alszámok alá csak természetes színő főtıolajok tartoznak. Ezen alszámok alá nem osztályozhatók, a d) pontban meghatározott nehézpárlatok, amelyeknél nem lehet meghatározni a következıket: - az ASTM D 86 módszer szerint 250 C-on átdesztilláló százalékos mennyiséget (a nullát is mennyiségnek kell tekinteni), - az ASTM D 445 módszer szerint 50 C-on mért kinematikai viszkozitást, - vagy az ASTM D 1500 módszer szerinti C hígított színt. Az ilyen termékek a alszámok alá tartoznak. 2. A 2712 vtsz. esetében a nyersvazelin ( alszám) kifejezés olyan vazelinre vonatkozik, amelynek a természetes színe az ASTM D 1500 módszer szerint mérve magasabb mint 4,5.

13 3. A alszámok esetében a nyers kifejezést olyan termékekre kell alkalmazni, amelyek: a) ASTM D 721 módszer szerinti olajtartalma 3,5 vagy több, ha viszkozitásuk 100 C-on az ASTM D 445 módszer szerint mérve kisebb mint 9x10-6 m 2 s -1, vagy b) ASTM D 1500 módszer szerinti természetes színe több, mint 3, ha viszkozitásuk 100 C-on az ASTM D 445 módszer szerint mérve magasabb mint 9x10-6 m 2 s A 2710, 2711 és 2712 vtsz.-ok esetében a specifikus eljárás a következı módszerekre vonatkozik: a) vákuumdesztilláció; b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval; c) krakkolás; d) reformálás; e) extrakció szelektív oldószerrel; f) a következı mőveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavanhidriddel; semlegesítés alkálireagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal; g) polimerizáció; h) alkilezés; ij) izomerizálás; k) (csak a alszámok alá tartozó termékek tekintetében) olyan hidrogénnel történı kéntelenítés, melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább a 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D T módszer); l) (csak a 2710 vtsz. alá tartozó termékek esetében) paraffinmentesítés a szőrés kivételével; m) (csak a alszámok alatti termékek esetén) hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 C hımérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplıje. A alszámok alá tartozó kenıolajok további, különösen a szín vagy a stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. a hidrofiniselés vagy a színtelenítés) azonban nem lehet specifikus eljárásnak tekinteni; n) (csak a alszámok alatti termékekre) atmoszferikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve, kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 C-on. Ha az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve, legalább 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 C-on, az atmoszferikus desztilláció során nyert és a vagy alszámok alá tartozó termékek a alszámok alatt megadott vámtételekkel kezelendık a felhasznált termékek jellege és értéke, valamint a kinyert termékek nettó tömege alapján. Ez a szabály nem alkalmazható az így nyert olyan termékekre, amelyek hat hónapon belül és az illetékes hatóság által meghatározott egyéb feltételek függvényében specifikus eljáráson vagy nem specifikus eljárással létrehozott vegyi átalakításon mennek keresztül; o) (csak a alszámok alá tartozó termékekre) kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel; p) kizárólag a alszám alá tartozó termékek esetében: olajmentesítés frakcionált kristályosítással. Ha a fentiekben említett eljárások elıtt technikai okokból bármilyen elıkezelés szükséges, a vámot arra a termékmennyiségre kell kivetni, amelyet a fenti eljárásoknak kívántak alávetni és valójában alá is vetettek; az elıkezelés alatt létrejött összes hulladék mentes a vámkiszabás alól. 5. A vegyi átalakítás vagy a technikai okokból szükséges kezelés alatt keletkezett olyan termékek mennyisége, amelyek a , , , , 2710, 2711, , , , , és a vtsz.-ok és alszámok alá tartoznak, a más célra szolgáló termékeknél feltüntetett vámtételekkel vámkezelendık a felhasznált termékek jellege és értéke, valamint a kinyert termékek nettó tömege alapján. Ez a szabály nem alkalmazható az ilyen, a vtsz.-ek alá tartozó azon termékekre, amelyek hat hónapon belül és az illetékes hatóság által meghatározott egyéb feltételek függvényében speciális eljáráson vagy további vegyi átalakításon mennek keresztül. Általános rendelkezések:

14 Ebbe az árucsoportba tartozik általában a kıszén és más természetes ásványi tüzelıanyag, az ásványolaj, a bitumentartalmú ásványokból nyert olaj, ezek lepárlási terméke és bármilyen eljárással nyert hasonló termék. Ide kell osztályozni az ásványi viaszt és a természetes bitumentartalmú anyagokat. Ebbe az árucsoportba tartozó termékek lehetnek nyersek vagy finomítottak; azonban ha vegytiszták vagy kereskedelmi szempontból tisztának tekintendık, önálló kémiai elemek, egységes vegyileg meghatározott szerves vegyületek, akkor a 29. Árucsoportba tartoznak, a metán és a propán kivételével. E vegyületek közül néhánynak (pl. etán, benzol, fenol, piridin) a tisztasági kritériumait a 2901, 2907 és a 2933 vtsz-okhoz tartozó Magyarázat tartalmazza. A metán és a propán még vegyileg tiszta állapotban is a 2711 vtsz. alá tartozik. Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (2) bekezdésében és a 2707 vtsz. szövegében az aromás alkotórészek kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az vonatkozik az aromás részeket tartalmazó teljes molekulákra, függetlenül az oldalláncok számától és hosszától és nem csak az ilyen molekulák aromás részére. Nem tartozik ide: a) a 3003 vagy a 3004 vtsz. alatt meghatározott gyógyszer; b) illatszer, szépség, és testápoló készítmény (3307 vtsz.); c) öngyújtó vagy hasonló gyújtók töltéséhez vagy újratöltéséhez használt folyékony vagy cseppfolyós gáz tüzelıanyag, 300 cm 3 őrtartalmat meg nem haladó tartályban (3606 vtsz.). Általános megjegyzés: Ha nincs eltérı utalás, az ASTM módszer az Amerikai Anyagvizsgáló Társaság által leírt módszereket jelenti, az 1976-ban kiadott, az olajtermékekre és a kenıanyagokra vonatkozó szabványos meghatározások és elıírások alapján. Megjegyzések (2) pontjához: Az aromás tartalmat a következı módszerekkel kell meghatározni: - a 315 C-ot meg nem haladó desztillációs végpontú termékeknél: ASTM D módszer szerint; - a 315 C-ot meghaladó desztillációs végpontú termékeknél: Lásd az árucsoport magyarázatainak (A) mellékletét. Kiegészítı megjegyzések 4. pontjához: 1. Meg kell jegyezni, hogy a Kiegészítı megjegyzések (4) n) pontjában leírtak kivételével a mentesség a teljes, speciális eljárás alá vont termékmennyiségre vonatkozik. Ha tehát valamely kıolajterméket például alkileztek vagy polimerizáltak, az át nem alakult része (amely nem alkilezıdött vagy polimerizálódott) szintén jogosult a kedvezményre. 2. Amikor a speciális eljárás elıtt valamilyen elıkezelés szükséges [lásd a Kiegészítı megjegyzések (4) pontjának utolsó bekezdését], a kedvezmény elnyeréséhez két feltételt kell teljesíteni: a) az importárut ténylegesen alá kell vetni speciális eljárás -nak, például krakkolásnak; b) az elıkezelés a speciális eljárás -hoz szükséges legyen. A speciális eljárást megelızı szükséges elızetes kezelések fıként a következık: a) gázmentesítés; b) vízmentesítés; c) bizonyos könnyő- vagy nehéztermékek eltávolítása, amelyek zavarhatnak az eljárás során; d) a merkaptánok vagy más kénvegyületek, esetleg más olyan vegyületek eltávolítása vagy átalakítása (lágyítás), amelyek befolyásolnák a feldolgozást; e) semlegesítés; f) dekantálás; g) sómentesítés. Minden olyan termék, amely elıkezelési eljárás során keletkezett, de nem ment át speciális eljáráson, egyéb célra alkalmazandó terméknek minısül és vámkezelése az eredeti importált termék fajtája és értéke szerint és az elıállított termék nettó tömege alapján történik. Kiegészítı megjegyzések 4. a) pontjához: A vákuumdesztilláció az oszlopfejnél mért 400 mbar alatti nyomáson végzett desztillációt jelenti.

15 Kiegészítı megjegyzések 4. b) pontjához: A nagyon alaposan frakcionált redesztilláció olyan folyamatos vagy szakaszos desztillációt jelent [a toppolás (fehéráru lehajtása) kivételével], amelyet a , , , és a (a min. 99%-os tisztaságú propán kivételével) alszámok alá tartozó desztillátumokat felhasználó ipari berendezésekben a következık elıállítására használnak: 1. Nagy tisztaságú izolált szénhidrogének (olefinek esetében min. 90%, más szénhidrogéneknél min. 95%), ahol az azonos összetételő szerves izomerek keverékét izolált szénhidrogénnek tekintjük. Csak olyan folyamatok fogadhatók el, amelyek során legalább három különbözı termék keletkezik, de ez a megszorítás abban az esetben nem érvényes, ha izomerek elválasztásáról van szó. Ez úgy vonatkozik a xilolokra, hogy az etil-benzolt is a xilolizomerek közé soroljuk. 2. A , a és a alszámok alatti termékek: a) átfedés nélkül valamely frakció végsı forráspontja és az utána következı frakció kezdı forráspontja között, valamint az (1972-ben átdolgozott) ASTM D szerint lefolytatott desztilláció során a desztillációs görbe (a veszteségeket is beleértve) 5, illetve 90%-os pontjaihoz tartozó forráspontértékek között 60 C-nál nincs nagyobb különbség; b) átfedéssel valamely frakció végsı forráspontja és az utána következı frakció kezdı forráspontja között, valamint az (1972-ben átdolgozott) ASTM D szerint lefolytatott desztilláció során a desztillációs görbe (a veszteségeket is beleértve) 5, illetve 90%-os pontjaihoz tartozó forráspontértékek között 30 C-nál nincs nagyobb különbség. Kiegészítı megjegyzések 4. c) pontjához: A krakkolás ipari eljárás az olajtermékek vegyi szerkezetének módosítására a molekulák hıhatással történı szétdarabolásával, esetleg nyomás alatt vagy katalizátor jelenlétében, amelynek során könnyebb, szobahımérsékleten és atmoszferikus nyomáson folyadék- vagy gázállapotú szénhidrogének elegye jön létre. A fontosabb krakkolási eljárások: 1. termikus krakkolás; 2. katalitikus krakkolás; 3. gızös krakkolás gázállapotú szénhidrogének elıállítására; 4. hidrokrakkolás (krakkolás és hidrogénezés); 5. dehidrogénezés; 6. dealkilezés; 7. kokszolás; 8. viszkozitástörés. Kiegészítı megjegyzések 4. d) pontjához: A reformálás könnyő- vagy középolajok termikus vagy katalitikus kezelése aromás tartalmuk megnövelésére. Katalitikus reformálást alkalmaznak például közvetlenül desztillált könnyőolaj-párlatok magasabb oktánszámú (többaromás szénhidrogént tartalmazó) könnyőpárlattá vagy benzolt, toluolt, xilolokat, etil-benzolt stb. tartalmazó keverékké való átalakítására. A legfontosabb katalitikus reformálási eljárások a platinakatalizátort alkalmazók. Kiegészítı megjegyzések 4. e) pontjához: A szelektív oldószerekkel végzett extrakció az a különbözı molekulaszerkezető termékek csoportjai elválasztására irányuló folyamat, amelyet kedvezı oldóképességő anyaggal (pl. furfurollal, fenollal, diklór-etil-éterrel, kénsavanhidriddel, nitro-benzollal, karbamiddal és származékaival, acetonnal, propánnal, metil-etil-ketonnal, metilizobutil-ketonnal, glikollal, morfolinnal) végeznek. Kiegészítı megjegyzések 4. g) pontjához A polimerizáció az az esetleg hıközléssel és katalizátor alkalmazásával járó ipari folyamat, amelynek során telítetlen szénhidrogénekbıl azok polimerjei vagy kopolimerjei képzıdnek. Kiegészítı megjegyzések 4. h) pontjához: Alkilezés minden olyan termikus vagy katalitikus reakció, amelynek során telítetlen szénhidrogéneket bármilyen más szénhidrogénnel - különösen izoparaffinokkal és aromásokkal - egyesítenek. Kiegészítı megjegyzések 4. ij) pontjához:

16 Az izomerizálás az olajtermékek alkotói molekulaszerkezetének megváltoztatása anélkül, hogy a bruttó összetételük megváltozna. Kiegészítı megjegyzések 4. l) pontjához: Jelen Kiegészítı megjegyzés értelmezésében a következık a paraffinmentesítési eljárások: 1. paraffinmentesítés hőtéssel (oldószer alkalmazásával együtt is); 2. mikrobiológiai kezelés; 3. paraffinmentesítés karbamiddal; 4. kezelés molekulaszőrıvel. Kiegészítı megjegyzések 4. n) pontjához: Az atmoszferikus desztilláció az oszlopfejnél mért 1013 mbar körüli nyomáson végzett desztillációt jelenti. Kiegészítı megjegyzések 5. pontjához: 1. A vegyi átalakítás olyan folyamatokat jelent, amelyek során az olajtermék egy vagy több alkotóján molekuláris átalakítást végeznek. Az olajtermék egyszerő összekeverése más termékkel vagy olajtermékkel nem tekinthetı vegyi átalakításnak. A lakkbenzin festékhez történı felhasználása vagy az alapolajból nyomdafesték készítése nem tekinthetı a vegyi átalakítás meghatározását kielégítı mőveletnek. Ugyanez a helyzet az olajtermékek oldószerként vagy üzemanyagként való felhasználásánál is. 2. Példák a vegyi átalakításra : a) halogénekkel vagy halogénvegyületekkel történı kezelés (i) gázfázisú olajtermék propiléntartalmának reakciója szerves származékai (pl. propilén-oxid) elıállítására, (ii) olajpárlatok (motorbenzin, kerozin, gázolaj), paraffinok, ásványi viaszok vagy paraffinmaradékok kezelése klórral vagy klórvegyületekkel kloroparaffinok elıállítására; b) kezelés bázisokkal (pl. nátrium-, kálium- vagy ammónium-hidroxiddal) nafténsavak elıállítása céljából; c) kezelés kénsavval vagy annak anhidridjével: (i) szulfonátok elıállítására, (ii) izobutilén kinyerésére, (iii) gázolajok vagy kenıolajok szulfonálására; d) szulfoklórozás; e) hidrálás, fıképpen gázállapotú olajfrakció telítetlen szénhidrogén-tartalmának átalakítása alkohol kinyerése céljából; f) kezelés maleinsavanhidriddel, fıként butadiénnel kevert négy szénatomos szénhidrogéneket tartalmazó gázállapotú olajfrakció kezelése tatrahidro-ftálsav elıállítására; g) fenolos kezelés, pl. olefinek reakciója fenolokkal katalizátor jelenlétében alkil-fenolok elıállítására; h) oxidáció: (i) nehézolajok oxidációja a alszám alatti bitumenek elıállítására, (ii) bármely olajtermék oxidációja abból a célból, hogy összetettebb vegyi termékeket állítsanak elı, mint pl. savakat, aldehideket, ketonokat, alkoholokat; pl. könnyőolaj-frakció oxidációja magas hıfokon és nyomás alatt ecetsav, hangyasav, propionsav, borostyánkısav gyártására; ij) dehidrogénezés, pl. a következıké: (i) nafténes szénhidrogéneké aromás szénhidrogének (pl. benzol) elıállítására, (ii) paraffin-szénhidrogéneké folyékony olefinek elıállítására, pl. ahogy a biológiailag lebontható alkilbenzolok készítésénél történik; k) oxoszintézis; l) nehézolajok visszafordíthatatlan beépülése nagy molekulasúlyú polimerekbe (pl. természetes vagy szintetikus gumilatexbe, butilgumiba, polisztirolba); m) a 2803 vtsz. alá tartozó termékek elıállítása; n) nitrálás nitrált származékok elıállítására; o) egyes n-paraffin-tartalmú olajfrakciók biológiai kezelése fehérjék vagy összetett szerves anyagok elıállítására. Vámtarifaszám és termékmegnevezés: VÁMTARIFA szám köt. alszám KN alsz. Árumegnevezés Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-

17 halmazállapotú szénhidrogén kivételével Kátrány kıszénbıl, barnaszénbıl vagy tızegbıl desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is 2707 Kıszénkátrány magas hıfokon történı lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét Benzol Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra Toluol Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra Xilolok: Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra Naftalin Más aromás szénhidrogén-keverékek, ha ezek mennyiségének legalább 65%-át (beleértve a veszteséget is) 250 C hımérsékleten az ASTM D 86 módszerrel desztillálták Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Más célra Fenolok - Más: Kreozotolaj Másféle: Nyersolajok: Nyers könnyőolajok, amelyek legalább 90 térfogatszázaléka 200 C-ig ledesztillálható Másféle Kénezett fehéráru Bázikus termékek Antracén Más: A 2803 vtsz. termékeinek gyártásához Másféle 2708 Szurok és szurokkoksz kıszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból Szurok Szurokkoksz 2709 Nyers kıolaj és bitumenes ásványokból elıállított nyersolaj Földgázkondenzátumok Más 2710 Kıolaj és bitumenes ásványokból elıállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kıolajat vagy bitumenes ásványokból elıállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olajhulladék: - Kıolaj és bitumenes ásványokból elıállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kıolajat vagy bitumenes ásványokból elıállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze:

18 Könnyőpárlatok és készítmények: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Speciális benzinek: Lakkbenzin Más speciális benzin Más: Motorbenzin: Repülıbenzin Más benzin, amelynek ólomtartalma: Legfeljebb 0,013 g/liter: nél kisebb oktánszámú Legalább 95, de kevesebb mint 98 oktánszámú Legalább 98 oktánszámú ,013 g/litert meghaladó: nál kisebb oktánszámú Legalább 98 oktánszámú Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag Más könnyőpárlat Másféle: Középpárlatok: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Petróleum: Üzemanyag-petróleum Más petróleum Másféle középpárlat Nehézpárlatok: Gázolajok: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Legfeljebb 0,05 tömegszázalék kéntartalommal: ,05 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,2 tömegszázalék kéntartalommal: ,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal: Főtıolajok: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Legfeljebb 1 tömegszázalék kéntartalommal tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 2 tömegszázalék kéntartalommal tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 2,8 tömegszázalék kéntartalommal ,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal Kenıolajok, más olajok: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: Motorolaj, kompresszor-kenıolaj, turbina-kenıolaj Hidraulikus célú folyadék Fehérolaj, folyékony paraffin Differenciálolaj és reduktorolaj

19 Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj Villamos szigetelési olaj Másféle kenıolaj és más olaj: - Olajhulladék: Poliklórozott bifenileket (PCS), poliklórozott terfenileket (PCF) vagy polibrómozott bifenileket (PBB) tartalmazó Másféle 2711 Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén - Cseppfolyós halmazállapotú: Természetes gáz Propán Propán, legalább 99%-os tisztasággal: Energetikai vagy tüzelıanyagcélra Másféle célokra Más: Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Másféle célokra: %-ot meghaladó, de 99%-osnál kisebb tisztaságú Másféle Butánok Speciális célokra Vegyi átalakításra (a alszám alá tartozó kivételével) Más célokra: %-ot meghaladó, de 95%-osnál kisebb tisztaságú Másféle Etilén, propilén, butilén és butadién Másféle - Gáz-halmazállapotú: Természetes gáz Másféle 2712 Vazelin, paraffinviasz, mikrokristályos kıolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tızegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással elıállított hasonló termék, színezve is Vazelin: Nyers Más Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal: Szintetikus paraffinviasz legalább 460, de legfeljebb 1560 molekulasúllyal Más Más: - - Ozokerit, lignitviasz, tızegviasz (természetes termékek): Nyers Másféle: - - Más: Nyers: Speciális célokra: Vegyipari célokra (a alszám alá tartozó kivételével): Másféle célokra: Más: alkének keveréke, amely legalább 80 tömegszázalékban legalább 24, de legfeljebb 28 szénatomos szénláncú 1-alkéneket

20 tartalmaz Másféle 2713 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kıolaj vagy más bitumenes ásványból elıállított olaj egyéb maradéka: - Ásványolajkoksz: Nem kalcinálva Kalcinálva Ásványolaj-bitumen Kıolaj vagy más bitumenes ásványból elıállított olaj egyéb maradéka: A 2803 vtsz. termékeinek gyártásához Más Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány): Magyarázat: 2705 Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhidrogén kivételével A világítógázt rendszerint gázgyárakban vagy kokszkemencékben a szénnek légmentesen történı lepárlásával nyerik. Ez a hidrogénnek, a metánnak, a szén-monoxidnak stb. komplex keveréke, és világítási vagy főtési célokra használják. Idetartozik a föld alatti elgázosítással termelt gáz, a vízgáz, a generátorgáz és hasonló gázok, mint pl. a kohógáz. Ide kell osztályozni a gázkeverékeket is, amelyeket ásványolajnak, olajgáznak vagy földgáznak általában gız jelenlétében végzett krakkolásával vagy átalakításával nyertek. Ezek a keverékek összetételüket tekintve a világítógázhoz hasonlóak és főtési, világítási célokra, valamint vegyi anyagok pl. metanol, ammónia szintézisénél használják. Ez utóbbi esetben szintézisgáznak is nevezik. Azonban nem tartoznak ide a 2711 vtsz. alatt meghatározott gázok Kátrány kıszénbıl, barnaszénbıl vagy tızegbıl desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is Ezek a kátrányok az aromás és alifás vegyületeknek különféle arányban alkotott nagyon bonyolult elegyei, rendszerint szén, barnaszén vagy tızeg lepárlásából származnak. Ide kell osztályozni: (1) azokat a kátrányokat, amelyeket kıszénnek magas hımérsékleten történı lepárlásával állítanak elı, és túlnyomóan aromás alkotórészekbıl, mint benzol-, fenol-, naftalin-, antracén- és fenolszármazékok, piridinbázisok és hasonlókból állnak; (2) azokat a kátrányokat, amelyeket barnaszénnek vagy tızegnek lepárlásával, vagy kıszénnek alacsony hımérsékleten történı lepárlásával nyernek. Ezek a kátrányok az elıbbi (1) bekezdésében felsoroltakhoz hasonlóak, de nagyobb arányban tartalmaznak alifás, naftén- és fenolvegyületeket; (3) más ásványi kátrányokat, ideértve azokat a kátrányokat is, amelyeket a szenek elgázosításakor a vízgázgenerátorokból nyernek. E vtsz. alá tartozik a víztelenített vagy részben lepárolt kátrány és az a rekonstruált kátrány, amelyet szuroknak kreozotolajjal vagy más szénkátrány-lepárlási termékkel történı összekeverésével nyernek. A kátrányokat fıképpen további desztillálásra használják, amely az olajoknak és más szénkátránytermékeknek egész sorát adja. Vízlepergetı anyagként és utak burkolására stb. is használják. Nem tartoznak ide a nem ásványi anyagból kivont kátrányok, pl. a fakátrány (3807 vtsz.).

13/2004. (III. 25.) PM rendelet Hatályos: 2004.05.01 -

13/2004. (III. 25.) PM rendelet Hatályos: 2004.05.01 - 13/2004. (III. 25.) PM rendelet Hatályos: 2004.05.01-13/2004. (III. 25.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben megjelölt

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÉS A VÁMTARIFA A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény tárgyi hatálya alá tartozó termékek vámtarifaszámának meghatározása Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés

Részletesebben

1993R2454 HU 01.01.2011 015.001 539 M22 14. MELLÉKLET BEVEZET MEGJEGYZÉSEK A 15. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ. 1. megjegyzés

1993R2454 HU 01.01.2011 015.001 539 M22 14. MELLÉKLET BEVEZET MEGJEGYZÉSEK A 15. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ. 1. megjegyzés 1993R2454 HU 01.01.2011 015.001 539 14. MELLÉKLET BEVEZET MEGJEGYZÉSEK A 15. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ 1. megjegyzés A lista meghatározza azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékek

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2010. január 01-tıl

Jövedéki adó fajtakódok 2010. január 01-tıl Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék 500 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer kg cseppfolyósított halmazállapotú gáz nem motorikus célra [Jöt. 52. (1) bek. f) pont] 513 egyéb ellenırzött

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1)

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern)

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern) 2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6 1 74-86-2 Acetilén Disszugáz 2 107-13-1 Akrilnitril 2-propénnitril Zárt rendszerben használva 3 7664-41-7 Ammónia 1A Nem izolált intermedierek

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének

Részletesebben

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis)

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis) Szerves kémia Fontos tudnivalók Tárgy neve: Kémia alapjai I. Neptun kód: SBANKE1050 Előadó: Borzsák István C121 szerda 11-12 e-mail: iborzsak@ttk.nyme.hu http://www.bdf.hu/ttk/fldi/iborzsak/dokumentumok/

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) HU 06/09/2006 Közös álláspont A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.13. COM(2015) 332 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei

Részletesebben

15. Árucsoport. Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz

15. Árucsoport. Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz III. ÁRUOSZTÁLY (1501-1522) ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ; EZEK BONTÁSI TERMÉKE; ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR; ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ 15. Árucsoport Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke;

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás 2016.10.27 Az OLAJIPAR számokban A 2. legfontosabb iparág a világon 4 milliárd t/év kőolaj felhasználás a világon 1,8 milliárd l/év benzin

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

1993R3199 HU 01.09.2008 007.001 1

1993R3199 HU 01.09.2008 007.001 1 1993R3199 HU 01.09.2008 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 3199/93/EK RENDELETE (1993. november 22.)

Részletesebben

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Kiskőrös, 2016. 02. 24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről,

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád (60 220 C) forráspont-tartományú szénhidrogének) alkalmazási területe igen széles: foltbenzinként, növényolajiparban

Részletesebben

Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész

Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész UVCB anyagok Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 UVCB anyagok Ismeretlen vagy Változó összetétel Komplex reakciótermék vagy Biológiai eredet http://echa.europa.eu

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Megjegyzés 1: A megadott koncentráció vagy ennek hiányában a 88/379/EGK Irányelvben megadott általános koncentráció a fém-elem tömegszázaléka,

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs

Részletesebben

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont É 2048-06/1/ 1. feladat Összesen: 26 pont ) z alábbi táblázatban fontos vegyipari termékeket talál. dja meg a táblázat kitöltésével a helyes információkat! termék lapanyagok Előállítás megnevezése Felhasználás

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

A gumiabroncsok termékdíjtételei. (a jogszabály 2004. június 12-t l gumiabroncs termékkategóriát tartalmaz, megbontás nélkül)

A gumiabroncsok termékdíjtételei. (a jogszabály 2004. június 12-t l gumiabroncs termékkategóriát tartalmaz, megbontás nélkül) TERMÉKDÍJTÉTELEK, TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEK VÁMTARIFASZÁMA, KT-KÓDOK, 2003-2007 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS. Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára

KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS. Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára 3 dolog, amire koncentrálj az előadás alatt! Mi a kőolaj desztilláció lényege? Hogyan

Részletesebben

2.1 fejezet Általános előírások

2.1 fejezet Általános előírások 2.1 fejezet Általános előírások 2.1.1 Bevezetés 2.1.1.1 A RID szerint a veszélyes áruk osztályai a következők: 1 osztály Robbanóanyagok és -tárgyak 2 osztály Gázok 3 osztály Gyúlékony folyékony anyagok

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Kitöltési útmutató az OSAP 2261. nyilvántartási számú adatlaphoz. Tábla 1

Kitöltési útmutató az OSAP 2261. nyilvántartási számú adatlaphoz. Tábla 1 Kitöltési útmutató az OSAP 2261. nyilvántartási számú adatlaphoz. Az adatlapon a kőolaj ellátás, forgalom adatait kérjük megadni a tárgyhónapra vonatkozóan. Az adatlap felépítése: Tábla1 Elsődleges termékek

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Herédi János. Ásványi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Herédi János. Ásványi eredetű áruk és termékek osztályozása. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Herédi János Ásványi eredetű áruk és termékek osztályozása A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-0972/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki

Részletesebben

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 2 GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A JET-A1 sugárhajtómû-tüzelôanyag a korszerû

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml 1) A (CH 3 ) 2 C=C(CH 3 ) 2 (I) és CH 3 -C C-CH 3 (II) szénhidrogének esetében helyesek a következő kijelentések: a) A vegyületek racionális (IUPAC) nevei: 2-butén (I) és 2-butin (II) b) Az I-es telített

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

KİOLAJFELDOLGOZÁS. Krutek Tímea 2010. november 12. Ki tud többet a kıolajfeldolgozásról? Vetélkedı általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára

KİOLAJFELDOLGOZÁS. Krutek Tímea 2010. november 12. Ki tud többet a kıolajfeldolgozásról? Vetélkedı általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára KİOLAJFELDOLGOZÁS Krutek Tímea 2010. november 12. Ki tud többet a kıolajfeldolgozásról? Vetélkedı általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára 3 dolog, amire koncentrálj az elıadás alatt! Mi a kıolaj

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás A ML-LUB Kft. tevékenysége Kenőanyag- és adalékgyártás Tartalom Kenőanyagok jelentősége Kenőanyagok feladatai Kenőolajok Alapolajok Adalékok Kenőzsírok Sűrítők 2 Kenőanyagok jelentősége A kenőanyagok fejlődése

Részletesebben

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1.

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1. 2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 172. szám A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján

Részletesebben

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY Megjegyzés ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 1. Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) kifejezés

Részletesebben

BEV. BETONOK II FÉMEK II MŰANYAGOK ÜVEG BITUMEN HŐSZIG. REOL. BITUMEN:

BEV. BETONOK II FÉMEK II MŰANYAGOK ÜVEG BITUMEN HŐSZIG. REOL. BITUMEN: BITUMEN: Ásványolaj lepárlása után visszamaradó fekete, termoplasztikus szénhidrogén elegy Tulajdonságait az ásványolaj összetétele (parafin, olaj) és az előállítás technológiája határozza meg Követelmény:

Részletesebben

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok Fontosabb vegyülettípusok Szénhidrogének: alifás telített (metán, etán, propán, bután, ) alifás telítetlen (etén, etin, ) aromás (benzol, toluol, naftalin) Oxigéntartalmú vegyületek: hidroxivegyületek

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,

Részletesebben

EU - biztonsági adatlap

EU - biztonsági adatlap Oldal 1-5 1. Az anyag ill. a készítmény és a vállalkozás megnevezése Az anyag vagy a készítmény megnevezése Az anyag /a készítmény alkalmazása Csak kereskedelmi felhasználó részére. felület ellenırzéshez

Részletesebben

MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK

MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK Előzmények Kőolaj Kialakulása kb. 500millió évvel ezelőtt kezdődött és kb. 1 millió éve fejeződött be. Ehhez képest a készleteket közel 200 év alatt használja

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/331 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT

Részletesebben

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

Vegyipari technikus Vegyipari technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

Vegyipari technikus Vegyipari technikus A 10/2007 (II. 27.) zmm rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. zakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) a NAT-1-1121/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértõi Intézete 1 (1163 Budapest, Hõsök fasora

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

1. feladat Összesen 20 pont

1. feladat Összesen 20 pont 1. feladat Összesen 20 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. 1 nk -ú a víz, amelynek 1 dm 3 -ében: II. A) 10 mg CaO van. B) 1000 mg CaO van. C) 5,6

Részletesebben

Szabadalmi igénypontok

Szabadalmi igénypontok l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós

Részletesebben

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között Összefoglalás Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között Reakciókészség Paraffin (legkevésbé) Nagy Átmenet a kettő között

Részletesebben

ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE AZ EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN (PERCEKBEN) Védelmi mutatószám

ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE AZ EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN (PERCEKBEN) Védelmi mutatószám 0,7% ditranol kis viszkozitású folyékony paraffinban 1.6 0 Centexbel 374-3:2003 1% metilibolya > 480 6 8004-87-3 Centexbel 374-3:2003 1,2-dibrómetán < 1 0 106-93-4 Centexbel 374-3:2003 1,2-diklóretán (?)

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1292/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium (1142 Budapest XIV., Rákospatak u. 70-72.)

Részletesebben

4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI

4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI 4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI 4.1. A SZERVES KÉMIAI REAKCIÓK KIVITELEZÉSE A szerves kémiai laboratóriumi munkavégzés során leggyakoribb feladat valamilyen kémiai reakció végrehajtása.

Részletesebben

SBR Sztirol-butadién gumi SBR SBR 6. NR Természetes gumi NR NR 6. NBR Akrilnitril-butadién gumi NBR NBR 7. EPDM Etilén-propilén-dién gumi EPDM EPDM 8

SBR Sztirol-butadién gumi SBR SBR 6. NR Természetes gumi NR NR 6. NBR Akrilnitril-butadién gumi NBR NBR 7. EPDM Etilén-propilén-dién gumi EPDM EPDM 8 CALVOSEALING Plancha Gumi síktömítés de caucho Elasztomer: A CALVOSEALING gumitömítések széles skáláját kínálja általános ipari felhasználásra. Jelenleg 10 fajta elasztomerünk van, mindegyik minőséget

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en) z Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0005 (NLE) 5571/16 DD 12 JVSLT Küldi: z átvétel dátuma: 2016. január 22. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme. Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.hu Az előadás vázlata Oldószerválasztás a gyógyszeriparban Élelmiszeriparban

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

No Change Service! Verzió 04.03 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009

No Change Service! Verzió 04.03 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1121/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1121/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1121/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete Analitikai Főosztály (1163 Budapest, Hősök fasora

Részletesebben

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kotsis Levente, Marosvölgyi Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Miért előnyös gázt előállítani biomasszából? - mert egyszerűbb eltüzelni, mint

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.29. COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

MUNKAANYAG. Herédi János. A vámtarifa alkalmazásának általános szabályai. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Herédi János. A vámtarifa alkalmazásának általános szabályai. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Herédi János A vámtarifa alkalmazásának általános szabályai A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása

Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása Gázok, oldószerek és reagensek tisztítása A fémorganikus vegyületek stabilitása --- termikus stabilitás, oxidálószerrel (levegő) szemben, vízzel szemben --- stabilitás széles határok között változik (pl.):

Részletesebben