Mindenkinek a szakszerű felújítás a célja SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XV. évf. 7. szám február 23. Terjesztői ára: 75 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenkinek a szakszerű felújítás a célja SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XV. évf. 7. szám 2006. február 23. Terjesztői ára: 75 Ft"

Átírás

1 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 7. szám február 23. Terjesztői ára: 75 Ft Mindenkinek a szakszerű felújítás a célja Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Két hét múlva kezdődik a munka Eredményesnek ígérkeznek a dr. Gémesi György polgármester által kezdeményezett tárgyalások, amelyek során egy asztalhoz ültette a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH), a befektető és az önkormányzat szakembereit annak érdekében, hogy mielőbb megkezdődhessen a volt Járási Hivatal felújítása. Mivel az elmúlt három hónap során a KÖH illetékesei részérõl az önkormányzat felé semmilyen lépés nem történ, tárgyalóasztalhoz invitálta az érintett feleket az elmúlt hét szerdáján Gödöllõ polgármestere. A találkozón megállapodtak abban, hogy a következõ két hétben lefolytatják a hónapok óta elmaradt szakmai egyeztetéseket, s azután a már meglévõ jogerõs építési engedély birtokában megkezdõnek a felújítási munkák. Mivel a már jogerõs építési engedély benyújtására jóval elõbb került sor, mint a mûemlékké nyilvánítás kezdeményezésére, nincs jogi akadálya az engedély alapján történõ felújításnak. A tárgyalásokat követõ sajtótájékoztatón, amelyen valamennyi tárgyaló fél képviseltette magát Klaniczay Péter, a KÖH illetékese kijelentette, tiszteletben tartják a jogerõs építési engedélyt. Mint mondotta, folyamatban van az épület vizsgálata, s annak teljes bejárására rövidesen sor kerül ugyanúgy mint annak egyeztetésére, hogy milyen elvárásaik lennének a mûemléki felújításra vonatkozóan. Kijelentette, Gödöllõ városának Már nem sokáig lesz ilyen csúnya a volt Járási Hivatal díszterme önkormányzatával már nem elsõ alkalommal dolgozik együtt a hivatal, s eddig rendkívül pozitívak voltak a tapasztalatok. Ugyanúgy, mint a Hamvay-kúria és a kastély barokk színházának felújításakor, most a volt járási hivatal esetében is a maximális értékmegõrzésre törekednek a felújítás során. A hivatali eljárás megkezdésének eddigi elmaradását Klaniczay Péter a KÖH leterheltségével indokolta, mint elmondta, jelenleg közel hétszáz ügyben folytatnak eljárást. (folytatás a 2. oldalon) A jó idõnek köszönhetõen a VÜSZI Kht. szakemberei megkezdhették a gödöllõi utak kátyúzását. A nem városi kezelésben lévõ utak rendbetétele a Magyar Közút Kht. feladata. (2. oldal) Szerencsére senki nem sérült meg a múlt héten, amikor egy 24 éves nõ megpróbálták kirabolni Gödöllõ központjának egyik baknfiókját. A tettest a biztonsági õr és az ügyfelek közös erõvel fékezték meg. (4. oldal) Végvári Dóra ifjúsági bajnoki címet szerzett atlétikában. A GEAC fiatal versenyzõje távolugrásban és 60 m gáton új országos csúcsot ért el. (15. oldal)

2 2 Gödöllői Szolgálat február s ilyen lesz az egykori Járási Hivatal szeceszsziós épülete Ilyen volt... (folytatás az 1. oldalról) Hogyan értékeli a tárgyalásokat? kérdeztük Komlós Jánost, a befektetõ Öresund Holding képviselõjét. Nagy öröm a számunkra, hogy egy rendkívül elkötelezett mûemlékvédelmi szakember foglalkozik az üggyel. Klaniczay úr ráadásul az épületrõl is sok információval rendelkezik, mivel 1997-ben, amikor az akkori Mûemlékvédelmi Hivatal véleményezte Gödöllõ belvárosának mûemlékvédelmi terveit, õ foglakozott a témával. Akkor egyébként sem õ, sem a hivatal nem találta indokoltnak az épület mûemlékké nyilvánítását. Az ügyhöz rendkívül pozitívan állt hozzá, ami abból is látszik, hogy ígéretet tett a már három hónapja elmaradt vizsgálat két héten belüli lefolytatására. Az Önök számára, most mi az elsõdleges feladat? Ugrásra készen várjuk, hogy kezdhessük a munkát. A tárgyalást és a sajtótájékoztatót követõen megtekintették az épületet is. Mit tapasztalt, milyen változások történtek az ingatlan állapotában? Sajnos az elmúlt hónapokban rendkívül sokat romlott, a kapuboltozatban, a helyiségekben egyre nagyobb méretû vakolatdarabok potyognak, életveszélyes bemenni. Sokat ront a helyzeten az is, hogy a pincében lévõ víz megfagyott, és a jég végzi a romboló munkát. A fagy egyébként sem használ az épületnek. (j.k.) Fagy és olvadás ad munkát a VÜSZI-nek Megkezdték a kátyúzást A hét közepén a havazás, majd a hirtelen beköszöntött tavaszias időben az olvadás adott munkát a VÜSZI dolgozóinak. A jóval a fagypont feletti hőmérséklet azonban lehetővé tette, hogy megkezdődjenek a kátyúzási munkák. A múlt heti havazás nem okozott problémát tájékoztatott Zdenkó Pál, a VÜSZI részlegvezetõje. A hirtelen jött olvadás azonban sok feladatot ró ránk. A reggeli órákban folyamatosan kell csúszásmentesítést végezni, mert a nappal elolvadt nagymennyiségû hó az út szélérõl ráfolyik az útra, vízátfolyásokat képez, s ezek reggelre lefagynak. A hét végén még a tömegközlekedésben is voltak ilyen problémák, de szerencsére sikerült megoldanunk, s azóta is sózzuk az utakat, a balesetveszély elkerülése érdekében.... ilyen lett... Az ígérték, hogy megkezdik a kátyúzást amint azt az idõjárás engedi. Így van, s már a hét elsõ napján el is kezdtünk kátyúzni. Eddig több mint tíz utcában végeztünk egyelõre hidegaszfalttal, de rövidesen rátérünk a melegaszfaltos kátyúzásra. Ennek már meg is kezdtük az elõkészítését a kátyúk körbevágásával. A héten folytatjuk tovább ezt a munkát, amíg az idõ engedi. Hogyan vizsgáztak a vízelvezetõ árkok a hirtelen olvadásnál? A csapadékvíz elvezetõ árkok jól mûködnek, ahol problémák merültek fel, ott azt a dugulások idézték elõ. A havat ugyanis sokan a vízelvezetõ árokba lapátolták, ami esetenként hátráltatja a víz elfolyását. Ez ott okoz gondot, ahol nagymennyiségû vizet kell elvezetni. De ahol ezt jelezték, ott azonnal megoldottuk. Kábítószer Egyeztető Fórum Gödöllőn nem rossz a helyzet Kétség sem férhet ahhoz, hogy mára a kábítószerfogyasztásból eredõ egyéni és társadalmi károk Magyarországon igen komoly problémát jelentenek. Folyamatosan emelkedik a drogokat kipróbálók, a drogfüggõk, a kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmények száma és így tovább. Gödöllõ nyilván kisvárosi jellegébõl adódóan szerencsés helyzetben van: itt nincsenek olyan nagy számban kábítószerélvezõk, mint például a fõvárosban, vagy Európa egyes területein. A Kábítószer Egyeztetõ Fórum (KEF) egyik alapköve a lokális kábítószerügyi stratégia megfelelõ kidolgozása. Ez Gödöllõn már megtörtént. A fenntebb leírtakból is kiderül, hogy a város drogstratégiája alapvetõen prevencióközpontú, vagyis nálunk elsõsorban drogmegelõzésre van szükség. Így a gödöllõi KEF tevékenysége elsõsorban a prevenció elõsegítésére és támogatására irányul. Ezt a tevékenységet hivatott elõsegíteni a gödöllõi intézmények (általános- és középiskolák, rendõrség, polgármesteri hivatal, Forrás, ÁNTSZ stb.) közötti hatékony együttmûködés és az évek óta kialakult információáramlás is. A programban részt vevõk idõrõl idõre továbbképzéseken vesznek részt, ahol megbeszélik és kiértékelik az elmúlt idõszak történéseit, eseményeit, a megoldandó problémák kezelését. A február én tartott kétnapos tanácskozáson szó esett többek között a nyári drogellenes fesztivál tapasztalatairól, további szabadidõs alternatív programok kidolgozásáról (ebbe a csoportba tartozik a Gödöllõn már korábban beindított Pingpongozz, ne drogozz program is), különbözõ civil szervezetek bevonásáról a prevencióba, illetve a rövid-, közép- és hosszútávú célok reális módon történõ megvalósíthatóságáról. Szűrőzik a langyos vizes kutat Felnyitják a termálkutat Túlvannak a munka nagy részén az első kút elkészítésével. Miután elérték az 500 méteres mélységet és elvégezték a talaj szondával történő vizsgálatát, beépítették a béléscsöveket, amelyeket cementtel rögzítettek. A munkát szerdától folytatják, amikor is a cementdugó kifúrása után kezdik meg a szűrőzést. A most kifúrt kút esetében a hét folyamán dõl el, hogy három vagy négy szûrõt építenek be, 352 és 366 méter, 376 és 383 méteres mélységben, 397-tõl 403 méterig, valamint a 425-tõl 428 méterig terjedõ szakaszon. Így várhatóan percenként liter, C fokos vizet hoznak majd a felszínre. A kút tisztító kompresszorozása várhatóan a jövõ hét elején kezdõdik. A kút a tervek szerint március elsõ napjaira készül el. Mindemellett már a hét folyamán megkezdõdik a termálkút feltárása. A föld kibontását követõen kitisztítják a kútaknát és szabaddá teszik az Folyamatos az úthálózat fejlesztése Évről évre több utca Az elmúlt években beindított útprogram egyre nagyobb útfelújítási munkáinak eredményeként évrõl évre egyre több utca kap új burkolatot ben 26 utcában, 8,2 km hosszan végeztek útfelújítást, 2005-ben 27 utcában 6,5 km új út épült. Az idén közel egymilliárd forintból 57 utcában, összesen 19 km-en végeznek útfelújítást. Az elmúlt években elkészült utak az idõjárás viszontagságait is jól viselik, a tapasztalatok szerint ezeken nem alakultak ki kátyúk. A gödöllõiek mégis sokszor találkoznak kátyúkkal az utakon, s értesítik is errõl eredeti termálkút fejet. Eztután kerülhet sor a geofizikai mérésekre. Várhatóan még a héten kiderülhet, hogy a meglévõ termálkútban van-e idegen tárgy. Ha valóban elzáródott a kút, akkor elõször kitisztítják, ha nem akkor azonnal elvégezhetõ a próbakompresszorozás. (je) Fotó: a szerző a VÜSZI-t. Ezek vagy a régi aszfaltozású utakon vagy a Magyar Közút Kht. (volt PEMÁK) kezelésében lévõ utakon okoznak gondot. A VÜSZI munkatársai a kátyúkról szóló észrevételeket azonnal továbbítják az illetékes Magyar Közút Kht-hoz. Ezt megtehetik azok is, akik észlelik a forgalomzavaró, sokszor balesetveszélyes gödröket. Ha a 3-as fõút, (Szabadság út), a Dózsa Gy. út, a Rét utca, a Blaháné út (Rét u.-hársfa u. közti szakasz), a Hegy u. (tévétoronyig), az Állomás u., a Köztársaság út, az Isaszegi út, az Ady sétány (Isaszegi út és Állomás u. közti szakasz) valamely részén fedeznek fel kátyút, úgy a Magyar Közút Kht. diszpécserszolgálatát értesítsék a következõ tszámon: 06-27/ A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELÕEN A LOKÁLPATRIÓTA KLUB AZ IDÉN IS BEMUTATJA: Tavaszi ajándékkosár elsõsorban hölgyeknek! Vidám, zenés, szórakoztató műsor a hölgyek tiszteletére március 8-án, szerdán a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében. Közremûködik: a gödöllõi intézményvezetõk és irodavezetõk társulata : Bárdy Péter, Borbás Éva, dr. Bucsyné Prém Katalin, Erõsné Brunner Katalin, Falk László, Farkas Balázs, Fábián Bertalan, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó, dr. Gémesi György, Gombosné Suba Julianna, Hatolkai Szaniszló, Heltai Miklós, Ipacs Piroska, Klopkóné Szabó Tünde, Kolozs Istvánné, Kovács Balázs, Kuffersteinné Pál Katalin, Lajos Mihályné, Lõrincz József, Pánker László, Pásztor Ferencné, Rehorovszky Gábor, Rétfalvi Antalné, dr. Réz Ferenc, dr. Szabadfalvi András, Szerdi Ildikó, Szûcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tengelits István, Tiborczné Garai Katalin, Tóth István, Tóth Tibor, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia. MÛSORVEZETÕ: NÉMETH KRISTÓF Az elõadások 16, 18 és 20 órakor kezdõdnek. Szeretettel vár mindenkit az est házigazdája: dr. Gémesi György polgármester A részvétel ingyenes, belépõk igényelhetõk a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ jegypénztárában. Az est részletes mûsorát következõ számunkban közöljük. Gödöllői Szolgálat LOKÁLPATRIÓTA HETILAP. Kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. A kiadásért felel: Vella Nándor. Felelõs szerkesztõ: Fehér Zsolt. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf Telefon: 20/ Fax: 28/ Internet: Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt., 1108 Budapest Kozma u. 2. Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató. Internet: A nyomdai elõállítás ideje: a megjelenés elõtti nap. Megrendelési szám: 7/2006. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/ ISSN

3 2006. február 23. Gödöllői Szolgálat 3 Javult a gödöllői cigányok helyzete Kultúra, oktatás, munka Eseménydús hetek elé néz a Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Készülnek a cigánybálra, Gödöllő várossá válásának 40. évfordulója megünneplésére, oktatási programot indítanak, és még sokáig sorolhatnánk a következő időszak programjait, amelyekről Balogh Gyulával, a Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével beszélgettünk. Az idén kilencedik alkalommal rendezik meg a cigánybált, amellyel egyúttal a március 11-én megrendezett testvérvárosi konferencia programjába is bekapcsolódnak. Úgy gondoltuk, ha már a konferencia is ezen a napon lesz, kapcsoljuk össze a két eseményt, és meginvitáltuk a résztvevõket az esti rendezvényünkre. Nem ez az elsõ alkalom, hogy külföldi vendégeink lesznek, hiszen minden alkalommal, érkeznek hozzánk más országokból is. Voltak már holland, német, amerikai, francia vendégeink is. A testvérvárosokkal egyébként milyen kapcsolatot ápol a cigány kisebbségi önkormányzat? Az elmúlt nyolc esztendõben igyekeztünk minden programba bekapcsolódni, amelyet Gödöllõ városa a testvérvárosokkal közösen szervezett. Kölcsönösek a kezdeményezéseink egymás kultúrájának megismerésére. Testvértelepüléseinken is élnek cigány közösségek, törekszünk arra, hogy felvegyük velük a kapcsolatot. A cigánybál egyébként is nagyszabású társadalmi rendezvénnyé nõtte ki magát az elmúlt évek alatt Ez a rendezvény lehetõséget ad nem csak a kikapcsolódásra, hanem értékeink felmutatására is. Minden esztendõben Magyarország Balogh Gyula legjobb cigány zenészei vesznek részt a báli programon, amelyet egyre nagyobb számban tisztelnek meg jelenlétükkel a gödöllõi városés intézményvezetõk, a térség polgármesterei, a hatvani és a kistarcsai kórház vezetõ orvosai és a helyi vállalkozók, akik nagytöbbségben támogatják is a rendezvényt. Ne ragadjunk le a bálnál, hiszen a hétköznapokban jóval keményebb munkát végeznek Megragadunk minden lehetõséget, hogy javítsuk a városunkban élõ cigányok helyzetét. Ennek elsõdleges feltétele, hogy részt vegyenek azokon az oktatási programokon, amelyeken szakképesítést, és sok esetben állást is szerezhetnek. Az elmúlt idõszakban közel 100 fõ végzett tanfolyamainkon, közel nyolcvan százalékuknak sikerült a munkába állás. Jelentõs elõrelépést tettünk annak terén is, hogy azok a cigány származású gyerekek, akik kimaradtak az iskolából, befejezzék a nyolc általánost. Többen tanultak ABC-eladónak, kõmûvesnek, burkolónak, 100 fõ végzett számítógép kezelõi tanfolyamos, akik közül 36 középfokú, 6 felsõfokú vizsgát tett. A fiatalok körében mekkora az igény a tanfolyamok iránt? Nagy lelkesedéssel vesznek részt a tanulásban. Lengyel Jánossal, a Pest megyei munkaügyi Központ vezetõjével egy olyan kétéves programot dolgoztunk ki, amelynek keretében a diákok a tanulási idõszak alatt minimálbért kapnak, ami jelentõsen megkönnyíti a résztvevõk családjának helyzetét. Sok esetben ugyanis anyagi okai vannak, hogy a fiatalok nem tanulnak tovább. Most is várjuk egy induló tanfolyamra a fiatalok jelentkezését, de már most is zajlik egy képzés, egy három hónapos tanfolyam, amelynek a cigány kisebbségi önkormányzat irodája ad helyet. A továbbképzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséges cigány fiatalok felkutatására, támogatására. Évek óta nagy sikerrel mûködik rajzszakkörünk, Bada Márta vezetésével. Az itt készült alkotásokból évente rendezünk kiállítást, és hetente többször is tartunk zenei képzést irodánkban. Azok a fiatalok akik ide jártak, már valamennyien konzervatóriumi növendékek. Most is várjuk a zenét tanulni vágyó fiatalokat! Nem említettem, még két óriási sikerû rendezvényünket, amelyek évek óta megmozgatják a cigány fiatalokat. Az egyik a Cigány Ki Mit Tud, amelynek a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ ad helyet, és a május elsejei programunkat, az Alsóparkban. Mindkét rendezvény közel 200 embert mozgatott meg. Ebbõl is látszik nagy az igény a fiatalok körében, hogy bemutassák tudásukat, és megmérettessenek. Ehhez azonban az kell, hogy meg tudjuk találni velük a közös hangot. Kubatov János személyében megtaláltuk azt az embert, akit a fiatalok elfogadnak, s aki jól tud velük együttmûködni. A kínálatot szeretnénk tovább bõvíteni, a célunk, hogy megkezdje mûködését egy színjátszó csoport. Már többen is jelezték, hogy szívesen részt vennének egy ilyen munkában, de még várunk jelentkezõket. Ha visszatekintünk, hogy változott a gödöllõi cigányok helyzete az elmúlt években? Azt hiszem, egyre jobban látszik annak a fáradtságos munkának az eredménye, amit folytattunk. Lehetõséget tudtunk és tudunk adni azoknak, akik szeretnének tanulni, dolgozni. Összességében elmondhatom, mindent megtettünk és megteszünk azért, hogy javítsuk a városunkban élõ cigányok helyzetét. Úgy fogalmaznék, most érik be annak a fának a gyümölcse, amelyet évekkel ezelõtt ültettünk el. Emellett nagy öröm számomra, hogy egyre többen ismerik el megyei és országos szinten is, hogy a cigányság felzárkóztatása terén Gödöllõn példa értékû munka folyik. (b.j.) Fotó: a szerző A városközponttal együtt megújul a Tűztorony is Tavasszal építkezés Gödöllõ városának építészeti koncepciójának megfelelõen folytatódik tavasszal a városközpont megújulása. A Kossuth Lajos utca és a Dózsa György út sarkán, a régi könyvtár és a pékség helyén tátongó üres telken hamarosan megkezdõdnek az építési munkálatok. Ennek keretében felújítják a helyi védettség alá tartozó Tûztornyot. Ehhez azonban elõbb el kell bontani, majd változatlan külsõvel visszaállítani a helyére. A 3,6x3,6 méteres alaprajzú tûztorony az egykori tûzoltósághoz tartozott. Az akkori épület azonban egy másikhoz lett hozzáépítve, s a legutóbbi bontás, illetve a Tûztorony statikai vizsgálata után bebizonyosodott, hogy a Tûztornyot célszerûbb az építkezés idejére ideiglenesen elbontani. Mivel alatta mélygarázs épül, elõbb azt fogják kialakítani, s utána kerül vissza eredeti helyére és szépségében a Tûztorony, ami helyi védettséget élvezõ épület. A saroktelken kialakítandó épületet úgy tervezték meg, hogy az kiemelje, hangsúlyosabbá tegye a Tûztornyot. Ennek érdekében kiszélesítik a Kossuth utcát, amely az eddig 13 méter helyett 18 méter széles lesz: gyakorlatilag a járda a Tûztorony elõtt fog elhaladni. A tervek szerint a torony funkciójában illeszkedni fog a majdani épületegyüttes minden szintjéhez: abban üzletek, irodák és lakások kapnak majd helyet. (t.a.) Fotó: a szerző Tanfolyam A Pest Megyei Munkaügyi Központ és a Gödöllõi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a közeljövõben tanfolyamot szeretne indítani különbözõ szakmákban. Az érdeklõdõk személyi igazolvánnyal és bizonyítvánnyal Balogh Gyulánál és Kubatov Jánosnál jelentkezhetnek a Polgármesteri Hivatalban. Gödöllőiek, gödöllőiekkel, gödöllőieknek 40 éve város Gödöllő Az elmúlt hetekben már több alkalommal is foglalkoztunk Gödöllõ várossá válásának 40. évfordulójával. Az önkormányzat a jubileumot egész éven át tartó szerény, de az évfordulóhoz méltó eseménysorozattal kívánja megünnepelni, melyet egy erre a célra létrehozott társadalmi bizottság koordinál. Ennek munkájában városunk intézményeinek, társadalmi és civil szervezeteinek képviselõi vesznek részt. A megemlékezések nyitó eseménye a Magyar Kultúra Napja volt, s a programok összeállítása során a szervezõk arra törekedtek, hogy azok nemzeti ünnepeink köré épüljenek fel. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 158. évfordulója, lehetõséget nyújt arra, hogy ez ünnep legyen egyben a 40 éves évforduló rendezvényeinek elsõ fordulója. Helytörténeti kiállítás testvérvárosi konferencia, az ifjúságot és az idõseket megszólító rendezvények adnak lehetõséget a visszatekintésre, régrõl megõrzött, és újonnan megteremtett értékeink felmutatására. A rendezvényekre a rendezõk szeretettel várnak minden gödöllõit! MÁRCIUS 11. (SZOMBAT) : A testvérvárosi kapcsolatok jelentõsége nemzetközi konferencia a gödöllõi kastély dísztermében (meghívottak részére). Faültetés a Táncsics Mihály úti emlékparkban : Gödöllõ, a 40 éves város c. kiállítás megnyitója a Gödöllõi Városi Múzeumban. MÁRCIUS 12. (VASÁRNAP) 8.30: Sport és Családi Nap Sportnap a Szent István Egyetemen: labdarúgó torna, 40 km-es váltófutás iskolások részére, valamint 40 km-es kerékpártúra, elõzetes jelentkezés az iskolai testnevelõ tanároknál, és a központi helyszínen, a SZIE-sportcsarnokban. MÁRCIUS 13. (HÉTFÕ) 10.00: Nyugdíjasok Napja a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban. Autóbusz-körtúra, ebéd, óvodások tavaszi játékcsokra, a Colla Parte Consort bemutatója, operett program (meghívottak részére) 14.00: Városi Petõfi vers- és prózamondó verseny a Petõfi Sándor Általános Iskolában. MÁRCIUS 14. (KEDD) : Ifjúság Napja Iskolások egész napos programja, multimédiás vetélkedõ, a Petõfi szavalóverseny gyõzteseinek bemutatója a Városháza földszinti nagytermében, népi táncház a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ aulájában : Hagyományos fáklyás felvonulás, gyülekezés a Petõfi-szobornál. MÁRCIUS 15. (SZERDA) 10.00: Városi ünnepség és megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 158 évfordulójára a Városháza elõtti téren, koszorúzás a Petõfi-szobornál, lovas felvonulás : Ünnepi est Gödöllõ várossá nyilvánítása 40. évfordulója alkalmából a Szent István Egyetem aulájában. Gödöllõ Városért Díj átadása, gödöllõi mûvészeti együttesek és kulturális csoportok bemutatói. MÁRCIUS 19. (VASÁRNAP) 19.00: A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar és a Cavaletta Mûvészeti Egyesület közös tavaszi hangversenye a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban (Bartók-est).

4 4 Gödöllői Szolgálat február 23. Rendőrségi hírek Sikertelen bankrablás Február 15-én, szerdán 9.25 órakor érkezett a Gödöllői Rendőrkapitányság ügyeletére egy segélykérő telefonhívás a Gödöllő központjában lévő egyik pénzintézetből, azzal, hogy ott egy nő ki akarja rabolni a bankot. A rendõrjárõrök azonnal a helyszínre mentek, és ott elfogták a bûncselekmény elkövetõjét: T. Renáta 24 éves veresegyházi lakhelyû nõt. Az elsõdleges adatok alapján a nõ 9.15 óra körüli idõben érkezett a bankba, ahol egyébként több ügyfél is tartózkodott, majd az egyik ügyintézõ pultjához ment és átnyújtott neki egy papírlapot, amin a követelései szerepeltek. Egymilliárd forintot akart jogellenesen elvinni a bankból, és közben egy fegyvernek látszó tárgyat tartott az ügyintézõre. Szerencsére sem az alkalmazottak, sem az ügyfelek nem veszítették el lélekjelenlétüket és az egyik banki dolgozónak sikerült telefonon értesíteni a rendõrséget, illetve az egyik ügyfél felismerte, hogy a nõnél lévõ fegyver egy mûanyag játékpisztoly, így a biztonsági õr megakadályozta a bûncselekményt, illetve visszatartotta az elkövetõt. Személyi sérülés nem keletkezett sem a bûncselekmény elkövetése, sem az elfogás során. T. Renáta ellen fegyveres rablás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Pest megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztály Rablási Alosztály folytatja a büntetõeljárást. A Büntetõ törvénykönyv szerint ezért a típusú súlyos bûncselekményért akár 5-tõl 10 évig terjedõ szabadságvesztés büntetést is kaphat. Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács Gödöllő harmóniájáért Gödöllõ gazdag történelmi múlttal rendelkezõ város. A letûnt korok ma is látható nyomokat hagytak maguk után az épített környezetben, ezeknek köszönhetõen oly szokszínû településünk arculata. Komoly feladatot jelentett ebben a sokféleségben megteremteni a harmóniát a barokk, a szecessziós és a szocreál formák; a falusias házsorok és a nagyvárosias lakótömbök; a régi értékek és az új igények között. A tudatos várostervezés nyomdokain haladva Gödöllõ elindult a valódi építészeti értékeket képviselõ, ugyanakkor hangulatos és élhetõ településsé válás útján, így kaphatta meg városunk 2004-ben a települési Hild János-díjat. Az elmúlt évtizedek gyakorlata azt mutatja, hogy dinamikusan fejlõdõ városunkban a kialakult építészeti színvonal megtartásának és emelésének érdekében szükség van egy szakemberekbõl álló testület felállítására, amely biztosítani tudja, hogy a jövõben még szakszerûbb és színvonalasabb területrendezési, településrendezési és építészeti-mûszaki tervek szülessenek Gödöllõn. Továbbá ezek összhangban legyenek a vonatkozó jogszabályokkal és a hosszú távra irányt mutató elképzelésekkel. Az épített környezet alakításáról szóló évi LXXVIII. törvény, valamint a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) számú FVM-rendelet lehetõséget teremtett az önkormányzatok számára településrendezési és építészeti-mûszaki tervtanács létrehozására. A képviselõ-testület tavaly novemberben fogadta el a Településrendezési és Építészeti-mûszaki Tervtanács létrehozásáról és mûködésének rendejérõl szóló 37/2005. (XI. 28.) számú rendeletet, amelynek márciusi hatályba lépését követõen Gödöllõn megkezdheti munkáját a testület. A tervtanács olyan szakmai véleményezõ grémium, amely közremûködik az építési engedélyezési eljárásban is, s ezáltal biztosítja a benyújtott tervek objektívebb elbírálását, továbbá a szakmaiság, az építészeti minõség és a környezetbe való illeszkedés szempontjainak mind szélesebb körû figyelembe vételét. A tervtanács a városi fõépítész elnöklete mellett hét szavazati joggal rendelkezõ, állandó taggal mûködik, és indokolt esetben külön felkért szakbírálók, opponensek segítségével véleményezi a rendeletben tervtanácsi bírálathoz kötött tervfajtákat. A tervtanács munkájában való részvételre szakailag elismert és széles körû tapasztalattal rendelkezõ építészeket, településtervezõket kért fel a polgármester. A rendeletben írtaknak megfelelõen a testület szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik, a megtárgyalandó tervmennyiségtõl függõen. A terveket az engedélyezésre való benyújtás elõtt kell eljuttatni a tervtanácshoz, amely azt 30 napon belül megtárgyalja. Fontos leszögezni, hogy a tervtanácsnak nem feltétlenül szükséges egy komplett engedélyezési tervdokumentációt benyújtani, hiszen a jellemzõ részletek és kialakítés eldöntése után a testület már véleményt alkothat a tervrõl, és a tervtanácsi eljárásaddigra már lefolyhat, mire a tervezõ a teljes engedélyeztetésre alkalmas dokumentációt összeállítja. Településrendezési tervek esetében feltételezhetõen szintén nem jelent fennakadást a tervtanácsi véleményeztetés, mivel a rendezési terv már akkor a tervtanács elé terjeszthetõ, amikor a fejlesztési irányelvek és a szakhatóság elõzetes véleményei beleépültek. Ebben a fázisban kiváló lehetõség nyílik a rendezési tervek szakmai kontrollálására. A benyújtandó tervek részletezettségére vonatkozó elõírásokat más, a tervtanács mûködésével öszszefüggõ részletekkel együtt a tervtanács alakuló ülésén, a tervtanács szervezeti és mûködési szabályzatában fogadják el. Az ülésen a tervezõ(k) által bemutatott tervekkel kapcsolatos szakmai véleményét és javaslatait a tervtanács írásos állásfoglalásban rögzíti, amelyet a tervezõ köteles az építmény elvi építési, építési engedélyezési tervdokumentációjához benyújtáskor csatolni, és nyilatkozni arról, hogy az abban foglaltaknak miképpen tett eleget. A tervtanács szakbírálata az építéshatóság döntési jogkörét nem érinti, de javaslataival segíti egyrészt a tervezõt, hogy a lehetõ legmagasabb színvonalú tervet készítse el, másrészt az építéshatóságot döntése elõkészítésében, valamint lehetõvé teszi, hogy olyan településrendezési ügyekben, ahol települési szinten lényeges esztétikai és környezetalakítási kérdések dõlnek el, egy szakmai grémium képviselje az önkormányzat érdekeit a szakmaiság követelményeinek színvonalas betartása mellett. Az önkormányzati rendelet pontosan rögzíti, hogy mely esetekben kell kikérni a tervtanács véleményét. A rendeletet bárki elolvashatja a címet találhatü weblapon. Búcsú Dr. Pellet Sándortól Dr. Pellet Sándor fõorvos február 9-én bekövetkezett halálával nagy veszteség érte Gödöllõ városát és az egész magyar egészségügyet. Tevékenységének méltatására nehéz szavakat találni. Életmûve sokrétû és nehezen összefoglalható. A Magyar Traumatológiai Társaság 40 éves jubileumi könyv kiadványa egy fejezetben tervezi dr. Pellet Sándor munkásságának ismertetését. Gödöllõ városában csak élete utolsó szakaszának tevékenységérõl lehettek közvetlenebb tapasztalatok; balesetsebész és orthopaedsebész munkásságát hazánk különbözõ helyein fejtette ki. Iskoláit Temesváron kezdte, Debrecenben lett orvostanhallgató és Budapesten doktorált. A sebészetet, a traumatológiát és az orthopaediát a Szent János Kórházban, valamint a Budapesti Sebészeti Klinikán tanulta. Késõbb Kaposváron dolgozott a baleseti sebészeti osztályon. Három szakorvosi képesítést szerzett, sebészetbõl, orthopaediából és traumatológiából. Szakmai tevékenységének jelentõs részét Debrecenben fejtette ki, amikor 1958-tól 1981-ig a Hajdú-Bihar Megyei Kórház baleset ortopédsebészeti osztályának vezetõje volt. Nagy forgalmú osztálya 90 ágyával Hajdú-Bihar megye egyetlen traumatológiai-ortopéd osztálya volt, amelyet igen nagy szakértelemmel és munkabírással vezetett. Munkatársaiból, akiket nagy szeretettel oktatott, jelentõs szakembereket nevelt. Szakmai eredményei mellett tudományos munkáját nem csak hazánkban, hanem külföldi szakmai fórumokon is megismerték és elismerték. Szakmai folyóiratokban rendszeresen publikált. A baleseti és ortopédiai mûtétek terén, valamint a kézsebészetben újszerû és eredeti módszereit a szakmai körök sokra értékelték. Nyugállományba vonulása után Gödöllõre költözött és a gödöllõi orthopaediai szakrendelésen kamatoztatta gazdag tapasztalatait a lakosság, valamint kollégái legnagyobb megelégedésére. A FUT Alapítvány megalakulását követõen 1990 óta aktívan részt vett az alapítvány munkájában. A városunkban mûködõ óvodákban megszervezte a gyermekek ortopédiai szûrõvizsgálatát, amely tevékenysége országosan is egyedülállónak minõsült. A lakosság egészségi állapotára jelentõs pozitív hatást gyakorló munkásságával beírta nevét Gödöllõ város orvos-történelmébe. Igényes szakmai tevékenysége, humanitása, emberszeretettel és mintaértékû etikai magatartással párosult évben Gödöllõ Egészségügyéért Díjat kapott és 2003-ban Gyémánt Diplomáját vehette át. Halálával nagy veszteség ért bennünket; kiváló orvos és egy rendkívüli személyiség hagyta itt városunkat. Életmûvével maradandót alkotott. Dr. Pellet Sándor fõorvos Gödöllõ város emlékezetében örökké élni fog. dr. Szabadfalvi András A Gödöllői Királyi Kastély Kht. I. 23-ai taggyűlésének határozatai 1/2006 (01.23.) sz. határozat A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése egyhangúan elfogadta a napirendet (1. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával kötendõ közhasznú szerzõdés, 2. Vagyonkezelõi szerzõdés, 3. Az épületegyüttes befejezésére pályázati kiírás tervezet jóváhagyása, 4. Szervezeti és Mûködési Szabályzat, 5. Társasági szerzõdés módosítás, 6. Egyebek). Levezetõ elnöknek dr. Király Gabriellát, jegyzõkönyv vezetésére Koza Ivettet, a jegyzõkönyv hitelesítésére Gödöllõ Város tulajdonosi képviselõjét dr. Gémesi Györgyöt. 2/2006 ( ) sz. határozat A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése egyhangúan jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Kht. között kötendõ a közhasznú szerzõdés aláírását. 3/2006 ( ) sz. határozat A Taggyûlés Dr. Hentz Károlyt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium jelöltjét a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Felügyelõ Bizottsági tagságába a mai nappal egyhangúlag május 31- ig megválasztotta. 4/2006 ( ) sz. határozat A Taggyûlés dr. Herbst Árpádot, Gödöllõ Város jelöltjét a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Felügyelõ Bizottsági tagságába a mai nappal egyhangúlag május 31-i megválasztotta. 5/2006 ( ) sz. határozat A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése egyhangúlag meghosszabbítja a Felügyelõ Bizottsági tagok mandátumát december 31-ig. 6/2006 ( ) sz. határozat A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése egyhangúlag elfogadta, hogy a társasági szerzõdés módosítása tárgyában elõterjesztett napirendrõl a taggyûlés írásbeli szavazással dönt. KEDVES GYEREKEK! februárjában GYEREK TÁNC- HÁZ indul a Gödöllői Művelődési Központban! Mindenkit szeretettel várunk, aki nagyjából betöltötte az egy évet és szeretne sokat táncolni, énekelni és mesélni! Belépődíj: 500Ft/gyerek A táncház minden csütörtökön 10 órától lesz. A táncházat vezeti: Szabó Károly népzenész és Benedek Krisztina, néptánc tanár Koncert Gödöllőn Március 19-én 19 órakor a SZIE Sportcsarnokban. A játék kérdése: Mi az új Edda válogatáslemez cime? A szerelem hullámhosszán Szerelmes Könyvek Út a szerelembe A helyes választ beküldõk között belépõjegyet sorsolunk ki. Beküldési határidõ : március.10. Figyeld következõ lapszámunkat. Kedves Olvasóink! Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk Önökhöz a legfontosabb híreket! Támogatói telefonszámunk: 81/ A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj. Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

5 2006. február 23. Gödöllői Szolgálat 5 Jótékonyság az intézmények javára Báli körkép Gödöllőn (I.) Farsangi Bál a Szent János utcai óvodáért Székely népmese másképpen Az idén is megtartotta a Szent János utcai óvoda hagyományörzõ farsangi és egyben alapítványi bálját. Az évrõl-évre februárban megrendezett esemény helyszíne a Szent István Egyetem Alma Mater étterme volt, ahol egy jóhangulatú estét töltöttek el az óvoda dolgozói, a Végetér a farsang Nagyböjt idején Megáll az idő egy pillanatban, a hamvazószerda valamely pillanatában. Emlékezz, ember! Porból lettél és porrá leszel halljuk a figyelmeztetést húsvét előtt negyven nappal. Kegyes szokás ez is: keresztet rajzol a pap hamuba mártott ujjával a homlokunkra a fenti szavak kíséretében. Mintegy unszolásul: gondolkodjunk el egy kissé. Ha már felvétettünk, ahová valók vagyunk, a porból, ha már magasra emeltettünk, nézzük is valóban magasról a sorsunk. Az emberi sorsot. Mi az ember? Por és sár valóban, de nem volt már idõtlen idõktõl, mint azok, csak belõlük kivált, s majd beléjük tér vissza. Egy rövidke darab élet adatott neki itt a földön. Ám miféle élet? Gondolkodó lét, az egyetlen teremtmény léte, aki visszacsatolhatja cselekedeteit eredetükhöz. Eldöntheti, mit tegyen, és mit ne tegyen, értékelheti, jól tette-e vagy nem. Kiváltságképpen adatott neki ez a képessége. szülõk és a barátok. A rendezvényt az intézmény vezetõje, Gombosné Suba Julianna nyitotta meg, majd következett egy szórakoztató elõadás az óvónéniktõl, akik egy székely népmesét adtak elõ, egy kicsit másképpen. Az ételrõl italról a Kalória Kht. gondoskodott, a zenét pedig a már sok éve visszajáró Szénási együttes szolgáltatta. Az est fénypontja a felajánlásokból összegyüjtött nyeremények kisorsolása volt. Hajós bál a sportiskola idén is remekül bálozott Mint szeretett lénynek, az Isten kegyeltjének. Akiben gyönyörködik az Isten. Észt adott neki, tehetséget, képességet. Hogy mire használja? Az rajta múlik. Sokan élünk csak bele a világba, s nem is gondolunk rá, hogy megy az idõ. Egyik napunk olyan, mint a másik, ha lehet, hejehuja, dínomdánom, ha nem, csupa keserv, sötét acsarkodás, gyûlölködés, küzdelem. S nem tartunk egy-egy kis szünetet, mindössze annyit, hogy eltöprengjünk: mire mindez? Ha az egész világot megszerzem is, ha mindenkit legyõzök is, egyszer csak, bármikor: vége. Nem tudjuk a napot, és az órát Jobban tennénk bizony, ha többet foglalkoznánk a lelkünkkel. Mely örök. Igaz, nem tapasztaltuk meg még ezt valóságosan. Vagy ha megtapasztaltuk is, már elfelejtettük, el kellett felejtenünk, mert másként nem indulhattunk volna útnak emberekként. De ugye, azt érezzük, hogy itt vannak velünk, szüntelen, akik már elmentek, olyanok, akiket valóságos testi Civil sarok Lisztérzékenyek Gödöllőn A lisztérzékenység (coeliakia) a lakosság kb. 1%-ánál felismert betegség. A szakemberek szerint valóságban kétszer-háromszor többen lehetnek. A tudomány és a diagnosztikai eljárások sokat fejlődtek, mégsem ismerik fel mindig idejében ezt a betegséget. A lisztérzékeny betegek vérében jellegzetes ellenanyagok találhatók, már tünetmentes állapotban is. Szerológiai vizsgálattal (vérvétel) és vékonybél biopsziával a diagnózis pontosan felállítható. A betegség a családon belül halmozottan fordulhat elő, ezért ajánlatos a családtagok szerológiai szűrését elvégezni. A betegnek életre szólóan gluténmentes diétát kell tartania. A lisztérzékeny beteg az élelmiszerekben elõforduló gluténra érzékeny. Az érintetteknek tartózkodni kell a búzát, árpát, rozsot (bizonyos esetekben zabot) tartalmazó élelmiszerektõl. A glutén az élelmiszeriparban kedvelt töltõ-, emulgeáló- és stabilizáló anyag, valamint aromaanyagok hordozója. Kis mennyiségben Zmák Júlia és Bárdos Mónika Az elmúlt hétvégén a mûvelõdési központban rendezték meg a Hajós Alfréd Általános Iskola jótékonysági bálját. Zmák Júlia iskolaigazgató, a hagyományoknak megfelelõen meghívott az estre olyan vendégeket, akik egykor az iskola diákjai voltak. Az idei vendég Bárdos Mónika, az FTC egykori kézilabdázója, magyar bajnok és kupagyõztes volt, a meglepetést pedig Benik Balázs magyar bajnok raliversenyzõ meghívása jelentette. A színházteremben kezdõdött a rendezvény. A Honvéd mûvészegyüttes énekesei adtak elõ musical részleteket, majd a két sportoló mesélt az iskolás éveirõl és a sportsikereikrõl. A mûsort az iskola tanáraiból álló táncegyüttes zárta, egy fergeteges skót néptánccal. A szokásos báli vacsorát egy érdekes, de annál népszerûbb tombolahúzás követte (mindenki nyert valamit), majd következett az éjszakába nyúló mulatozás. totya mivoltukban valaha ismertünk, s olyanok is, akiket nem, akiket csak hírbõl ismertünk. Majd ránk is emlékezni fognak, majd mi is itt leszünk továbbra is, ha már nem látnak is. Felfoghatatlan mindez. Formát próbálunk adni neki, temetünk, díszesen, ünnepélyesen, búcsúzó szavakkal, pappal, ehhez bizony már kell a pap, a temetéshez, ha életünkben elkerültük a templomnak, a papnak még a tájékát is. Halál, nagy a te fullánkod Emlékezz, ember! A húsvétra készülünk már ezzel, a feltámadás ünnepére, a megváltás ünnepére. Hamvazószerdával, ez évben március 1-ével véget ér a farsangi vigalom, s a nagyböjt ideje jön el. Nem tartjuk már be szigorúan a húsvétot megelõzõ negyvennapos böjtöt, mint hajdan, nem is olyan régen, egy faluközösségben nem lehetett volna nem betartani, szétestek már a mindent együtt, egyszerre csináló, egymásra figyelõ nagy közösségek, erre-arra szétszóródik a figyelmünk, erre-arra, mindnyájan másfelé járunk, de most, hogy közeledik már a tavasz, bár még böjti szelek járnak, álljunk meg néha, csendesedjünk el bár egy rövid pár percre, és nézzünk bele, mit hoz a jövõ. S vessünk vele számot, mit ér az életünk. S ha nem sokat ér, tegyük fel a kérdést, vajon nem érné-e még meg változtatni rajta. N. A. nincs is feltüntetve az élelmiszereken, olyan ételek tartalmaznak lisztet, amelyekrõl nem is gondolnánk. A konzervek, a levesporok, az instant kávé és kakaó, egyes felvágottak, a maláta, a sör stb. A kezeletlen beteg súlyos állapotba kerülhet, ugyanis a glutén által súlyosan károsodó vékonybélben az elfogyasztott táplálék nem tud teljes mértékben felszívódni. A bélrendszerben emésztési problémákat okoz, a gátolt felszívódás következtében pedig hiánybetegségek alakulnak ki. Tünetek lehetnek: hasfájás, hányás, puffadás, ezekhez gyakran vérszegénység, vashiány, fáradtság, ingerlékenység, csontritkulás, hajhullás, a növekedés stagnálása, fogak romlása, nõgyógyászati problémák, epilepszia és különféle idegrendszeri zavarok társulhatnak. A tünetek a gluténmentes diéta során megszûnnek, a beteg állapota normalizálódik. A lisztérzékenyek összefogására, érdekeik védelmére és ismeretterjesztésre törekszik az 1990 óta mûködõ Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete és csoportjai az ország több pontján. Találkozókat, tapasztalatcseréket szerveznek, recepteket ajánlanak a gluténmentes diétához. A diétás élelmiszerek gyártóival és forgalmazóival is kapcsolatot tartanak. Az élelmiszeripari termékek receptúrája idõrõl idõre változhat, ezért legfontosabb a megfelelõ informáltság szeptemberében megalakult a Gödöllõi Kistérség Lisztérzékeny Csoportja is. Találkozóik helye: a Gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 12-es, illetve 22-es terme. Találkozóik idõpontja: minden hónap második hétfõjén, óra között zajlik. Információ: 20/ , Többet megtudhat a lisztérzékenységrõl Korponay-Szabó Ilma fõorvosnõ (Heim Pál Gyermekkórház Coeliakia Centrum Budapest, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika) március 13-án 17 órakor kezdõdõ elõadásán, ahol kérdéseit, a betegséget jelenleg is kutató szakember válaszolja meg. Az elõadásnak a Gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ ad helyet. HIPP-HOPP FARSANG! A Gödöllõi Városi Vegyeskar rendhagyó vidám koncertjét a Török Ignác Gimnázium aulájában FEBRUÁR 26-ÁN, KOR rendezik meg, különleges zeneszámokkal, farsangi meglepetésekkel. Az est vendége: A Gödöllõi Fúvószenekar. Belépés ingyenes, bõkezû önkéntes adományaikra számítunk! Ügyeletek ORVOSI ÜGYELET óra között, valamint hétvégén. Tel.: GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Február ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: Február 27-márc. 6-ig: Ezüstkehely, Petõfi S. u. 1/a. TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ, Dózsa György út 38. Tel.: , 20/ PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/ , 30/ ÁLLATORVOSI ÜGYELET Február : dr. Mohai Imre, Veresegyház, Bánóczi u. 2. Tel.: 06/ Recept Boros-krémes pulyka Hozzávalók: 1 kg pulykamell, 1 dl fehérbor, 4 dkg vaj, 4 dkg liszt, 3 dl tej, 1 dl víz, 1 fej vöröshagyma, 3 evõkanál mustár, olaj, só, bors, majoranna. Elkészítés: A pulykamellet kockákra vágjuk. A vöröshagymát felaprítjuk, majd olajon megfonnyasztjuk, ezután belerakjuk a húst és fehéredésig sütjük. Sózzuk, borsozzuk és lassú tûzön, lefedve tovább sütjük. Ha elfõ a leve, önthetünk hozzá kevés vizet. Közben elkészítjük a mártást. A vajat felolvasztjuk, majd beleszórjuk a lisztet. Miután összesûrûsödött, hozzáadjuk lassan a tejet és a vizet. Borssal, sóval, majorannával és a mustárral ízesítjük, végül beleöntjük a bort. Várjunk amíg felforr. Miután a hús kész, ráöntjük a mártást és összekeverjük. Rizzsel vagy fõtt burgonyával tálaljuk. A Gödöllõi Városi Televízió mûsora kedden és pénteken 18 órától HÍRADÓ, BENNE:KEZDÕDHET A HÚSZAS FELÚJÍTÁSA? JÓTÉKONYSÁGI EST A KASTÉLYBAN (ISM.) BESZÉLGETÉS IGNÁCZ FERENCCEL

6 6 Gödöllői Szolgálat február 23. HEROSZ, VÜSZI Vigyél haza! Telefon: PintérZoltán 20/ Karaszi Pál 30/ Adósz.: Ajándék kiscicák: 20/ Talált kutya Gazdaszemmel A rózsák metszése A rózsák metszését legjobb tél végén, kora tavasszal elvégezni, amikor a növények még nyugalmi állapotban vannak. A túl korai metszés a fagyveszély miatt nem javasolt. A frissen elültetett bokorrózsát ültetést követõen erõsen vissza kell metszeni, hogy a hajtások erõteljes fejlõdését elõsegítsük. Az ágakat a talajtól számított 7-15 cm magasságban kell visszavágni, úgy hogy a felsõ rügy kifelé nézzen. Ezzel elérjük, hogy a késõbb fejlõdõ bokor nyitott és világos legyen. A beállott rózsabokor metszésekor el kell távolítani az idõs részeket, a nagyon megnyúlt vesszõket, ágakat. Ezeket a részeket minél erõsebben vágjuk vissza, hogy azok tõbõl hajtsanak ki és minél nagyobb hely legyen az új hajtások számára. Az erõs, egészséges hajtásokat 2/3-ra vágjuk vissza. Törekedjünk arra, hogy nyitott közepû bokrot alakítsunk ki, amelybe megfelelõ napfény és levegõ jut be. Mindig kifelé álló rügyre metsszünk, ezzel kifelé és felfelé növekedésre serkentjük a növényt. Tartsuk szem elõtt a következõket: A beteg, elpusztult ágakat az egészséges részig kell visszavágni, A gyenge hajtásokat, vesszõket el kell távolítani, A befelé és keresztbe növõ hajtásokat el kell távolítani, elkerülendõ a túlbokrosodást. A törzses rózsák esetében az összes elpusztult és egymást keresztezõ vesszõt, ágat el kell távolítani. A vezérhajtásokat félig, az oldalhajtásokat 2-3 rügyre kell visszavágni. A metszést követõen a sebfelületet a fertõzések elkerülése érdekében fasebkezelõ anyaggal be kell kenni. Besnyői Gazdaáruház 2 hónapos berni pásztor keverék szukák 5 éves német dog kan. Tel.: 30/ Talált kutya! Kb. 5 éves malamut kan Állati dolgok A skót juhászkutya Származási helye Skócia. A skót juhászkutyát eredetileg birkaterelõ kutyaként használták. Amikor Viktória királynõ Balmoralban tett látogatása során megismerkedett a fajtával, elragadtatásában több példányt is vitt magával Windsorba. Érdeklõdése a fajta iránt növelte népszerûségét, melynek fokozásához a Lassie-filmek is hozzájárultak. Bár tenyésztõi számára ma már a kiállítási sikerek a legfontosabbak, megõrizte hajdani feladataihoz illõ türelmét és tanulékonyságát. Napjainkban egyike a világ legdivatosabb és leginkább kedvelt fajtáinak. Szeme közepes nagyságú, kissé ferdén elhelyezkedõ, mandula formájú és sötétbarna színû. Tekintete intelligens, figyelõ állapotban élénk, éber. A fülek kicsik, nem túl közel, de nem is túl távol tûzöttek egymástól az agykoponyán. Nyugalmi állapotban visszahajtott, de mihelyt valami felkelti az állat figyelmét, elõre és felfelé fordítja. Nyaka izmos nyaka arányos hosszúságú, jól ívelt. A törzs a marmagassághoz viszonyítva kicsit hosszabb. Háta erõs, enyhén ívelt az ágyék felett. A mellsõ végtagok egyenesek és izmosak, miközben a könyök inkább befelé, mint kifelé forduló, nem túlságosan erõs csontokkal. A farok hosszú, nyugalmi állapotában mélyen, egy kissé felfelé ívelten tartott. Pazar, két rétegû szõrzete, mely fekete és fehér, tricolor, vagy kék színû, kétségtelenül legfõbb ékessége, viszont rendszeres gondozást 4 éves óriás snauzer kan. Tel.: 30/ igényel. A fedõszõr sima, kemény tapintású. Az aljszõrzet puha, bundaszerû, és nagyon sûrû, csaknem eltakarja a bõrt. A sörény és a gallér szintén nagyon dús. Marmagasság centiméter. A kanok súlya 27 kilogramm, a szukáké 21 kilogramm. A skót juhászkutya rendkívül családcentrikus fajta. Szeretik a gyerekeket intelligensek, könnyen tanulnak, nagyon érzékenyek, játékosak. Éppen ezen tulajdonságok miatt nem javasolható mindenkinek. Nagyon igénylik, hogy foglalkozzanak vele, csak így maradnak jókedvûek és mozgékonyak. Számtalan rossz tulajdonságot vehet fel, ha unatkozik: tolakodóvá, lerázhatatlanná válik Terelõ kutyaként képes napi 60 kilométert is lefutni. Az engedelmességi gyakorlatok elsajátítása nem okoz gondot neki. A többi munkakutyához hasonlóan, rendszeres mozgást igényel. Következik: Skót terrier. dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.) Döntött a bíróság Folytatódhat az M0-s építése A Fõvárosi Bíróság elutasította az M0-ás továbbépítését megakadályozni szándékozó civil kezdeményezést. A bírósági döntésnek köszönhetõen nem veszítjük el a 284 millió eurós (70 milliárd forintos) EU-támogatást sem. A bírósági döntés azt jelenti, hogy nem függesztették fel az út építését a 4-es fõút és az M3-as autópálya között. A döntés azonban egyelõre nem jogerõs. Magyarország 284 millió eurótól eshetett volna el, amennyiben a Fõvárosi Bíróság helyt ad a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület kérelmének. Ebben a civil szervezet az M0-s körgyûrû keleti szakaszára vonatkozó, 2005 decemberében kiadott építési engedély visszavonását kérte. Az Európai Unió Kohéziós Alapja ugyanis viszsza nem térítendõ támogatást nyújtott az M0-ás 26,5 kilométeres keleti szektorának építéséhez, Zöld Sarok Recora: hogyan tovább? A Recora-projektben részt vevő tagországok együttműködő munkacsoportjai meghatározott ütemtervet követve végzik munkájukat. amelynek része az a szakasz is, amelynek kapcsán a SZIKE a bírósághoz fordult. Brüsszelben azonban egységesen kezelik a teljes szakaszt és a támogatási összeget is, így egy szakasz építésének a megakadása a teljes támogatás elvesztését eredményezte volna. Az unió egyébként azzal a feltétellel nyújtja a 85 százalékos vissza nem térítendõ támogatást, hogy az utat november 30-áig átadják a forgalomnak, és a pénzt december 31-éig kell felhasználni. A SZIKE környezetvédelmi aggályok miatt fordult a bírósághoz, ám a beadványukhoz csatolt tiltakozó aláírások még 1997-bõl származnak. Azóta viszont jelentõs változások következtek be, hiszen elõkészítés alatt áll az M0-ást és Gödöllõt összekötõ M31-es út megépítése, amelyet a civilek követeltek, hogy tehermentesüljön a Csömör és Árpádföld közötti M0-s szakasz. A program 2005-ben elért eredményeirõl már az elõzõ számunkban beszámoltunk, most összefoglaljuk, hogy 2007 végéig (a projekt befejezésének idõpontja) milyen feladatokat kell teljesítenünk elsõ félévében már megtörtént az észak-kelet Pest és Nógrád megyében fekvõ, társult települések infrastrukturális, mezõgazdasági, erdõgazdasági, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési adottságainak, helyzetének felmérésébõl származó adatok kiértékelése. További elõirányzott munkánk a félévre az általános irányelveket magában foglaló kézikönyv elsõ, magyar-angol nyelvû tervezetének elkészítése második félévében a legjobb gyakorlat kidolgozásával foglalkozó munkacsoport (WGC) a kézikönyv véglegesítése mellett megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére fekteti a hangsúlyt. A megvalósíthatósági tanulmány célja az egyes régiókban optimálisnak tartott technológiai megoldások kiértékelése és az egyes partnerek mûszaki projekt-paramétereit tartalmazó jegyzék elkészítése. A tanulmány kidolgozását a FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet kiváló szakmai tudással rendelkezõ munkatársai végzik elsõ félévében kiemelt figyelmet fektetünk a Helyi Érdekérvényesítõ Csoport (LFG) visszajelzéseinek integrálására, a lakosság, mezõ-, erdõgazdálkodók, vállalkozók igényeinek, érdekeinek és a kivitelezhetõségi tervek összeegyeztetésére. E mellett összeállítjuk az egyes partnerek mûszaki projekt-paramétereit tartalmazó végleges jegyzéket második félévének központi feladata a megújuló energiaforrásokat hasznosító projektek mûszaki irányelveit tartalmazó kézikönyv elkészítése végére tehát olyan kész, mûszakilag alátámasztott tervek állnak majd rendelkezésünkre, amelyekkel nagy eséllyel pályázhatunk a megújuló energiaforrások hasznosítását támogató európai uniós, illetve hazai forrásokra. VÜSZI Kht.

7 2006. február 23. Gödöllői Szolgálat 7 A Bagoly könyvesbolt ajánlata Agyféltekék harca Épp a minap mondta egy szeretett tanárom a főiskolán, ahová járok: a férfiak nem képesek egyszerre több dologra figyelni. Ezen ledöbbentem. Hogyhogy nem képesek? Mi sem egyszerűbb annál, mint több dologra figyelni egyszerre. De hát, az a helyzet, hogy teljesen különbözõképpen mûködnek nekünk nõknek, valamint a férfiaknak az agyféltekéink. Egyik nemhez tartozóknak az egyik féltekében, lebenyben, miegymásban vannak a különbözõ tevékenységeit irányító központjai, a másik nemhez tartozóknak meg a másikban. Lényegében ezzel foglalkozik Barbara Pease és Allan Pease Illünk egymáshoz? Párkapcsolati ki mit tud címû könyve is. Megállapítják: kész csoda, hogy két ilyen homlokegyenest ellenkezõ tulajdonságokkal rendelkezõ lény hosszú évezredek óta mégiscsak eléldegélhet egymással, mi több, párt alkothat. Nemcsak a szövegébõl okulhatunk a könyvnek, hanem mindenféle teszteket lehet benne kitölteni. A tesztek eredményébõl megtudjuk, lehet-e, sõt, kellemes-e velünk élni, nem vagyunk-e esetleg rémes hárpiák, illetve érzéketlen fajankók. Ha ez utóbbiak derülnek ki rólunk, mit tegyünk, hogy amíg nem késõ, változtassunk a dolgokon. A könyv fejezetekben taglalja, mi is jellemzõ ránk, mit is érünk. Itt van az elsõ, Beszélgetés és meghallgatás címû fejezet, mely a régi megállapítást ismétli: a nõk elviselhetetlenül sokat beszélnek, míg a férfiak inkább hallgatni vágynak. (Javaslom: tapasztalatszerzésre menjünk el egy társaságba, ahol férfiak és nõk egyaránt tartózkodnak, hallgassuk meg, kik viszik megállás nélkül a szót.) Tájékozódás a térben mondja a következõ fejezetcím. A nõknek térlátásuk van, adják tudtunkra. Akadnak némely nõk, akik akár 180 fokos szögben is szétlátnak, anélkül, hogy a fejüket mozdítanák. Nahát, milyen jó ez a könyv, kipróbáltam: könnyedén szétlátok 180 fokban. Viszont a következõ alfejezet már arról beszél: a nõk nem tudnak térképet olvasni. Kérem, ez nem így van: én kiválóan olvasok térképet, remekül tájékozódom térkép alapján. A Parkolás és vezetés témakörérõl is szól egy fejezet. Ehhez nem fûznék hozzá semmit: nem tudok autót vezetni. A további fejezeteket szintén megjegyzés nélkül hagynám. Olvassák el õket és töltsék ki a beléjük foglaltatott teszteket is: A másik nem; Házasság, szerelem, romantika és szex; Az igazság úgyis kiderül; Amásik nõ: a férfi anyja; Nyelvi problémák. Utóbbihoz még két alfejezetcím: Szabályok nõknek, amikor férfiakkal kommunikálnak; Szabályok férfiaknak, amikor nõkkel kommunikálnak. Majd következik: A nagy kommunikációs teszt. (Barbara Pease-Allan Pease: illünk egymáshoz? Párkapcsolati ki mit tud -nád- Új időszaki kiállítás a városi múzeumban Gödöllő, a 40 éves város Gödöllő 2006-ban ünnepli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. A település már korábban is volt város gróf Grassalkovich Antal jóvoltából, aki 1763-ban mezővárosi rangot szerzett Gödöllőnek. A kiegyezés után azonban megszűnt a mezővárosi státus, így Gödöllő 1884-től nagyközség lett. A 20. század elején királyi nyaralóhelyként sajátos keveréke volt a kis, poros alföldi falunak és a civilizált kisvárosnak. A főteret átszelő villamos, a kastély körüli míves kandeláberek, két szálloda a falu közepén, a nagyvendéglő cigányzenével, a vasútállomás, a resti tették városias jellegűvé és hangulatúvá a települést. A második világháború után a kastély és a nyaraló jelleg háttérbe szorult, az ide telepített nagyipar és egyetem lett Gödöllõ fejlõdésének meghatározója. Több mint 80 éves községi lét után január 1- jétõl vált ismét várossá. Ma tízemeletes házak, modern lakótelepek határozzák meg alapvetõen az arculatát, üzletek, bankok sokasága, amelyek ma már nemcsak a város központjában koncentrálódnak, hanem egyre szélesebb körben terjednek el, az autópálya mellett, a Dózsa György úton sorakoznak MEGHÍVÓ az autószalonok és oda épült a bevásárló központ is. A város magas szintû, komfortos közszolgáltatásokat nyújt lakóinak, bõséges az iskoláztatási, sport és közmûvelõdési kínálat. Ugyanakkor Gödöllõn még mindig sok közpark található, emberhez méltó módon lehet élvezni a civilizáció áldásait. Az 1984-ben épült városház elõtti téren jó görkorizni, fagyizni, randevúzni, sztrítbollozni vagy csak üldögélni. Ha figyelmesek vagyunk, észrevesszük a református templomot is, a Hamvaykúria boltívét, mögötte a pelikános kúttal és a piaccal, az elsõ világháborús köztéri szobrot, a kastély elegáns kupoláit. Mindazt, ami fontos egy város életében: hogyan rakódnak egymásra az évszázadok, mint él együtt a múlt és a jelen, és amitõl kedvet kaphat a város lakója, hogy õ is gyökeret ereszszen itt. Kötelessége a városnak, hogy kultúrtörténeti értékeinek megõrzésével formálja arculatát. A múzeum kiállítása bemutatja az elmúlt 40 év fontosabb eseményeit, építkezéseit, maradandó értékeit és azokat is, melyek nem bizonyultak maradandónak. A szoboravatásokról, iskolai ünnepségekrõl, május elsejei, szabadság napi és egyéb demonstrációkról készült fotókon sok gödöllõi magára ismerhet. A közelmúltban használt, mára már feledésbe merült tárgyak, dokumentumok köszönnek ránk és idézik fel azt a 40 éves múltat, amit közösen éltünk meg a városban, a várossal. A Gödöllõi Városi Múzeum meghívja Önt a Gödöllő, a 40 éves város című kiállítás megnyitására március 11-én szombaton, 16 órára Köszöntõt mond:dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ A kiállítást megnyitja: Kiss Éva tanár Közremûködik: a Sivadó kvartett: Sivadó Balázs, Mónika, Brigitta és Dávid A kiállítás szeptember 3-ig látogatható Gödöllõi Városi Múzeum, 2100 Gödöllõ, Szabadság tér 5. Tel.-fax: , Tavaszi Fesztivál a gödöllői kastélyban Tony Lakatos lemezbemutató koncertjével kezdõdik és az Egri & Pertis kettõs Pleyel duplazongorás nyilvános DVD felvételével zárul a tavaszi fesztivál a Királyi Kastélyban. Egri & Pertis A március 14 - április 2. között tartandó fesztiválon további közremûködõi:az Oláh Kálmán trió és a Horizont quintett, a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok, Hiroki Sasaki (zongora), Ittzés Gergely (fuvola). Március 17-én Hódolat Mozart, Schumann és kortársaik elõtt címmel Láng Gabriella, Simonova Jaroszlava, Balogh Ferenc és tanítványaik adnak jótékonysági koncertet a kastély javára. A hangversenyek 19 órakor kezdõdnek a díszteremben. Telefon: 06/ A Frédéric Chopin Zeneiskola programjai Február 24., péntek, 17 óra A fúvós tanszak kamarazenei hangversenye Február 27., hétfõ, Négykezes hangverseny Március 4., szombat, Horváth Judit növendékeinek hangversenye (zongora) Március 11., szombat, Láng Gabriella növendékeinek hangversenye (zongora) Március 12., vasárnap, 17 óra HÁZIMUZSIKA Fafúvós kamarazene a reneszánsztól a XX. századig Közremûködnek: Baráth Nóra oboa, angolkürt Horváth Béla oboa, angolkürt Jankó Attila fagott Bíró Attila fagott, kontrafagott Baráth Emõke ének Soós Gabriella zongora, csembaló

8 8 Gödöllői Szolgálat február 23.

9 2006. február 23. Gödöllői Szolgálat 9 Felhívás! A közterület felügyelet a város területérõl rendszeresen elszállíttatja az üzemképtelen jármûveket február 8-án, az Ambrus Z. közbõl egy Trabant gépkocsit szállítottak el. A jármûrõl érdeklõdni a közterület felügyeletnél (a 28/ es telefonon), vagy a 28/ es telefonszámon lehet. Ha az elszállítás napjától számított 3 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a jármûért, akkor azt értékesítik. A tárolás a tulajdonos költségére és veszélyére történik. Pályázati felhívás Gödöllõ város önkormányzata pályázatot hirdet a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerûen mûködõ közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására. Pályázati adatlap február 15-tõl beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján vagy letölthetõ a honlapról (www.godollo.hu). A pályázatokat március 13-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájára nyomtatott formában vagy e-milen a kérdésekre adott válaszokkal AZ ERDÉLYI VÁNDOR SZÉKELYEK KÖRE február 25-én farsangi disznótoros bált szervez. A rendezvény székhelye: Gödöllõ, Tessedik Sámuel u. 4., Mûszaki Intézet étterme, 19 órától. Zenél a Harmónia zenekar Farkas József vezetésével. Részvételi díj: 2000 Ft/fõ. Vacsora rendelésre: Ft. Kolbász, hurka, oldalas, párolt káposzta és krumpli. Nassolnivaló: túrós és meggyes rétes. Kérjük részvételi szándékát február 23-ig a 20/ telefonszámon szíveskedjék jelezni vagy -en: A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT felvételt hirdet 1 fõ szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ röntgenasszisztens részére. Bérezés a Kjt. szerint. Elsõsorban gödöllõi, vagy közvetlen környéki lakó jelentkezését várjuk. Jelentkezés: szakmai önéletrajz és bizonyít-vány másolat beadásával Havay Ildikó intézeti vezetõ aszszisztensnél lehet a következõ címen: 2100 Gödöllõ, Petõfi Sándor u. 1. A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY köszöni minden támogatójának adományát. Évente rendszeresen pályázat útján támogatja a rezsihátralékos családokat. Kérjük továbbra is segítsék a Gödöllõn élõ nehéz sorsú embereket! Segítség Közalapítvány Kuratóriuma SZÁMLASZÁM: BBRT ADÓSZÁM: NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁL VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZEKKEL Gödöllõ Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata sok szeretettel meghívja önt és kedves családját a Petõfi SándorMûvelõdési Központban március 11-én, szombaton 19 órakor kezdődő NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLJÁRA Fellépnek: Angel Dance gödöllõi táncegyüttes, Nagybaracskai Cigány Táncegyüttes, Royal 60 táncegyüttes, a Jazz Café. 20 órától 5 óráig: Patai Zoltán (öcsi) és cigányzenekara, Puporka András klarinétmûvész, Tolnai András a 100 tagú cigányzenekar énekese, Berki Jenci és tánczenekara valamint a 9 éves Berki Martinka, az ország legfiatalabb pop énekese A belépõjegy ára vacsorával: 4500-Ft., vacsora nélkül Ft. A vacsorát március 1-jéig kérjük elõre jelezni! Jegy elõvétel és asztalfoglalás: gödöllõi városháza portáján Kubatov Jánosnál és a városi piac tésztás pavilonjában.

10 10 Gödöllői Szolgálat február 23. HIRDETÉSFELVÉTEL! Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 900 Ft Hétfõ: óráig K E D D EN N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S Szerda-csütörtök: óráig Péntek: óráig Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra. Címünk: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél) Telefonon, faxon, en apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk. ÁLLÁS * Gödöllői székhelyű közhasznú társaság felvételt hirdet, könyvelői állás betöltésére. Feladatok: főként analitikus nyilvántartások kezelése, egyéb adminisztratív jellegű feladatok ellátása. Feltételek: közgazdasági szakközépiskolai érettségi, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, (Word, Excel, könyvelői program ismerete), könyvelésben szerzett gyakorlat, valamint idegen nyelv ismerete előny. Pályakezdő jelentkezését is várjuk. Fényképes, kézzel írott szakmai önéletrajzot Gödöllő, Pf címre kérjük eljuttatni. * Hyundai Márkakereskedés és Szerviz munkatársat keres adminisztratív munkakör betöltésére. Feltétel: angol nyelvtudás, műszaki alapismeretek, önálló munkavégzés. Jelentkezés személyesen önéletrajzzal. Hyundai Gödöllő, Lakosz Kft Gödöllő, Szabadság út 179. * Gödöllőn üzemelő étterembe felszolgáló, szakács jelentkezését várjuk.tel.: 30/ * Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít hatósági és fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft. még érettségi nélkül. Részletfizetési lehetőséggel és munkalehetőséggel. Tel.: 30/ * Egyetemi gyógyszertár (Gödöllő) szakasszisztens vagy asszisztens munkatársat keres. Tel.: * Gödöllő központjában lévő szépségszalonba fodrászt, kozmetikust vagy masszőrt keresek márciusi kezdéssel. Tel.: 30/ * Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon és Gödöllőn folyamatosan szombaton és vasárnap. Most még érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt eft/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eft. Jelentkezés: Kulcsár Imre biztonságszervező., Akkreditációs szám: OKÉV ny. sz.: * A Panda söröző megbízható, vendéglátásban járatos munkatársat keres. Cím: Gödöllő, Dózsa György út 68. Tel.: 20/ * Munkatársak jelentkezését várjuk élelmiszer-kereskedelemben szakképzett és gyakorlattal rendelkezők személyében pénztáros és árúfeltöltő munkakörök betöltésére. Jelentkezés: szakmai önéletrajzot a 2101 Gödöllő, Pf címre kérünk. * Némedi Kézi Autómosó Autókozmetika gépjárműápolói mukakör betöltésére mukatársat keres. Gödöllő, Magtár köz 2. Tel.: * Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon és Gödöllőn folyamatosan, szombaton és vasárnap. Most még érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt eft/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eft. Jelentkezés: Kulcsár Imre biztonságszervező., Akkreditációs szám: OKÉV ny. sz.: * Ipari szolgáltató cég vezérléstechnikában járatos VILLANYSZERELŐT és GÉPSZERELŐT keres országos szervízhálózatának bővítéséhez. Érdeklődni munkaidőben a 28/ ös telefonszámon lehet. * Fiatal, talpraesett, önállóan dolgozni tudó alkalmazottat keresek zöldséges üzletembe. Tel.: 30/ * Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájába. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk. (Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/ * Belső értékesítő munkatársat keresünk gödöllői építőanyag telepre. Szakmai ismeret szükséges. Tel.: 28/ * Nyugdíjas ácsot és kőművest keresünk 1 hónapos munkára, családi ház építésére. Érd.: 20/ * Homokrakodógép-kezelőt keresünk állandó gödöllői munkahelyre. Specialmix Kft. Tel.: 20/ * DIÁKMUNKA! Elektronikai termékek szerelése, tesztelése. Jelentkezz most! 70/ , 70/ , 28/ Gödöllő, Páter K. u. 1. * Családi ház kertjének ápolására (fűnyírás, gyümölcsfák, díszfák) hozzáértő, megbízható, nyugdíjas férfit keresünk. Tel.: 30/ * Betegápolást vállalok idős néni mellett (nem ágybanfekvő) Gödöllőn vagy Aszódon. Tel.: , 20/ * Szadai melegkonyhás étterem szakképzett szakácsot keres. Érd ig: 20/ * Megbízható hölgy takarítást, bejárónői állást vállal Gödöllőn, hétvégén is. Tel.: 30/ * Gödöllőn nyíló sörözőbe fiatal, szakképzett pultoslányt keresünk. Érd.: 20/ * Jól menő pénzügyi vállalkozás ékszer-becsüst keres gödöllői mukahelyre. Fényképes önéletrajzokat a szerkesztőségbe kérjük (Kossuth L. u. 1.) "Cívis" jeligére. * Első Hazai Lakópark Építő Rt gödöllői munkahelyre gyakorlattal rendelkező könyvelőt és mérlegképes könyvelőt keres. Szakmai önéletrajzát az alábbi címre kérjük: Tel.: 20/ , , 560 * Kerepesen, főútvonalon lévő szépségszalonba fodrászt, kozmetikust keresek. Tel.: 70/ * Magánóvodába szakképzett óvónőt keresek. Tel.: 30/ * Munkát vállalnék délelőtti műszakban, adminisztrációs papírmunkát vagy ülő munkát. Érettségi folyamatban. Gödöllő és környéke. Tel.: , 70/ * Bio-Fitt Centerbe (Gödöllő) vállalkozó fodrászt keresünk. Tel.: * Függöny-, lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakorlott, lakberendezni tudó, jó eladó készségű, rátermett személyt keresünk óráig, továbbá eseti munkára is, jogosítvánnyal, Gödöllőre. Tel.: 30/ * Elektroműszerész és villanyszerelő végzettségű, mechanikai szerelésben is jártas, hétvégi ügyeletet vállalni tudó szervíztechnikust keresünk autómosó berendezések szervizelésére, Budapest és környékére. Érd.: INGATLAN * Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú, 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett telken, Blahán eladó. Külön mért közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának alkalmas. Gödöllői lakótelepi lakást első emeletig beszámítunk. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/ * Gödöllőn, a Kazinzcy krt-on 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, redőnyözött, felújított, új konyhával illetve fürdőszobával, külön pincerésszel eladó. Iá.: 10,99 mft. Ugyanitt garázs is eladó. Iá.: Ft. Tel.: 30/ * *KÖZPONTBAN* 33 nm-es egyszobás, BEÉPÍTETT KONYHÁS, gázkonvektoros SZÉPEN, TELJESKÖRUEN FELÚJÍTOTT öröklakás (új nyílászárókkal) 9,3 Mft-ért ELADÓ! FeMa-KONT Ingatlaniroda 06 (20) * Gödöllő, Kossuth Lajos utcában I. Emeleti, 3 hálószobás, 60 m2-es téglalakás eladó! Irányár: Ft Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ KFT * Gödöllő, Központban 3 éve épült házban három hálószobás 82 m2-es kulcsrakész téglalakás eladó Ft-ért! Sápi Tamás TELEKVADASZ INGATLAN * Palotakert egy szobás 44m2-es panellakás, nagy konyhával eladó Ft-os irányáron. Sápi Tamás INGETLANVADÁSZ KFT * GÖDÖLLŐ, CSALÁDIHÁZ! Kertvárosban felújítandó, 70 m2- es, 2 szobás családiház 690 m2-es telken eladó! Irányár: Ft. HÍVJON: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * GÖDÖLLŐ, Kertvárosban 2003-ban felújított, 100 m2-es, 3 szobás családiház, 49 m2 üzlethelyiség, mélygarázzsal, 719m2-es telken eladó! Irányár: Ft. HÍVJON: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6. Tel: Kertváros legszebb részén 579 nöl telken 160 m2- es, 3 és fél szobás családi ház garázzsal 28,5 MFt. -Harasztban 400 m2 telken 90 m2-es, 2 szobás tégla építésû családi ház 17 MFt. -Királytelepen 395 m2 telken 1986-ban épült 62 m2-es, 2 szobás ikerházfél 8 MFt. -Máriabesnyõn 1092 m2 telken 77 m2-es, nappali + 2,5 szobás családi ház garázzsal 13,5 MFt. -Remsey krt-on mélygarázsban gépkocsi beálló 1,8 MFt. -Zsámbokon 1081 m2 telken 80 m2-es, nappali + 2 szobás igényesen felújított családi ház garázzsal 16,5 MFt. -Zsámbokon 978 m2 belterületi, építési telek 3,5 MFt. -Vácszentlászlón 2300 m2 belterületi építési telek 4 MFt. -Valkón 4555 m2 belterületi építési telek 4,2 MFt. -Galgagyörkön a központban 1300 m2 telken 60 m2-es, másfél szobás, bõvíthetõ, jó állapotú családi ház 5,8 MFt. -Valkón 687 nöl telken rendkívül hangulatos 90 m2-es, nappali + 2 szobás családi ház gázcirkós fûtéssel, dupla garázzsal 9 MFt. Köszönjük, hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta! Nyitva: H-P: , Szo: óráig * GÖDÖLLŐ KERTVÁROS! 66 m2-es, 2.5 szobás téglaház, 1080m2-es telken eladó: Ft. HÍVJ MOST! TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! * GÖDÖLLŐN 2004-ben felújított, 150 m2-es, 3 szoba + Nappalis örökpanorámás téglaház, parkosított kerttel, szaunával, extrákkal Ft-ért eladó! Hívjon: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ * GÖDÖLLŐ NAGYFENYVES! 110m2-es, 4 háló + Nappalis, felújított családiház eladó! Irányár: Ft. TELEFONÁLJ! Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! * GÖDÖLLŐ BLAHÁN 80m2-es, 3 hálószobás, felújított, téglaház extrákkal eladó. Irányár: Ft. HÍVJON: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ A POSTÁVAL SZEMBEN! * ÚJSZERŰ! Gödöllőn az Egyetem mellett 200m2-es, Nappali + 3 szobás, kiváló állapotú 2003-ban épült sorházi lakás sok extrával 3 állásos teremgarázzsal eladó! Irányár: Ft. Hívja: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ * DÁNYBAN EGYEDI BIOHÁZ! 2002-ben épült, extra minőségű 180m2-es, 3 háló + Nappalis, családiház eladó. Volánbusszal 30 perc Pest! Irányár: Ft. Megtekintés: Tomi INGATLANVADÁSZ * VÁCSZENTLÁSZLÓN 84 m2-es, 3 szobás, cirkó fűtéses, felújított családiház eladó! Irányár: Ft HÍVJON! Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ * TELEK Gödöllőn, Fácánosban Családiház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2-es, víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, Ft-ért eladó! HÍVJON: Sápi Tamás * TELEK BLAHÁN! 1100 m2-es, Családiháznak, 22.0 méter széles, víz, gáz, villanybekötéssel Ft irányáron eladó! HÍVJON: Sápi Tamás TELEKVADÁSZ - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! * TÉGLALAKÁS! Kétlakásos társasházban a Fenyvesi nagyút közelében, 83 m2-es, 3 egész szobás, egyedi fűtéses, magasföldszinti lakás eladó Ft-ért. Hívja: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ * GÖDÖLLŐKÖZPONTI ÚJSZERŰ TÉGLALAKÁS! 45 m2-es, új építésű, 2 szobás, összkomfortos, cirkófűtéses eladó Ft irányáron. Hívja: Sápi Tamás INGATLANVADÁSZ - A NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN

11 2006. február 23. Gödöllői Szolgálat 11 * Családi házak széles választéka Gödöllőn már 70 m2-es, 1600m2 telken Ft-tól egészen a Ft fölötti luxus házakig. Hívja: Sápi Tamást TELEKVADÁSZ - INGATLANVADÁSZ * GÖDÖLLŐ KÖZPONT! János utcában, téglaházban, 57 m2- es, 2 hálós, egyedi fűtéses téglalakás Ft-ért sürgősen eladó! Telefon: INGATLANVADÁSZ * TELEK Gödöllőn, a Búzavirág utca környékén Családiház, vagy kétlakásos háznak, 1330 m2-es, 370 nöl-es, csatornával az utcában, Ft-ért eladó! TEL: Sápi Tamás * Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. I.ár: 14 mft. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 mft. Tel.: 30/ * Eladó Budapesten a XV.kerület Őrjárat utcában, téglaépületben 1 szobás, 35nm-es egyedi fűtéses zöldövezeti lakás. Iár: 9MFt. Tel.: 30/ * Gödöllőn a János utcában 4. emeleti, 57 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes, tégla építésű, egyedi fűtésű lakás eladó. Iár: 11,3 mft. Tel.: 30/ * Gödöllőn, a Kör utcában 1,5 szobás, II. emeleti, konvektoros, vízórás lakás eladó. Tel.: 20/ * Befektetők, építkezők figyelem! Szadán 5700 nm-es, összközműves, belterületi építési telek 3200 Ft/nm áron sürgősen eladó! Tel.: 20/ * Eladó a Szent János utcában 3. emeleti, átalakított, felújított lakás. Iár: 11,8 mft. Tel.: 20/ * Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mft. Tel.: 20/ * Kistarcsán, az Eperjesi úti lakótelepen eladó egy 64 nm-es, 1 szoba, 2 félszobás földszinti lakás. Iá.: 11,5 mft. Tel.: 30/ * Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken épült 2x106 nm hasznos alapterületű, 70%-os készültségi fokú iker családi ház, külső nyílászárókkal, garázzsal eladó, egyben vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség igénybevehető. I.ár: akciósan 13 mft/lakás. Lakást beszámítok. Tel.: 30/ * Áron alul eladó 2 liftes házban, 2 és fél szobás panorámás lakás. Megegyezés szerint bútorozottan vagy anélkül. 76 nmes, kőburkolat, parketta, vízóra, 2 nagyméretű loggia, redőnyök, külön tároló, kábel és műhold TV stb. Iá.: 12,5 mft. Tel.: (16 és 20 óra között). * Gödöllőn, a Palotakerten, VII. emeleti, 63 nm-es, jó elosztású, felújított lakás eladó. Iá.: 12,4 mft. Tel.: 30/ * Veresegyház legszebb részén a termál faluban 4 lakásos társasházban, 63 nm-es nagyon szép, igényes lakás, erkéllyel, saját garázzsal, kerttel, gyönyörű környezetben eladó! Iár: 17,5MFt. Tel.: 30/ * Gödöllőn, a kertvárosban 60 nm-es, 2 szobás, étkezős, gázfűtéses családi ház (téglából) garázzsal, ipari árammal, gyümölcsfás kis telken eladó. Ár: 15,2 mft, csak készpénzben. Tel.: 30/ * Sport üzlet bérleti joga árukészlettel együtt átadó. Tel.: 30/ * Gödöllőn 3100 nm-es nagy telek, 76 nm-es 2 szobás, komfortos házzal, pincével, nyári konyhával eladó. A telek részben ősfás a patakpartnál, de nagyrészt művelt, gyümölcsfákkal elszórtan. Iá.: 26 mft. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn Erdőszél u. 27. alatt 774 nm összközműves belterületi üdülőtelek alápincézett faházzal, termő gyümölcsössel. Iár: 10,5 mft. Érd.: 70/ * Eladó Gödöllőn a hegyoldalon, elvehetetlen panorámájú 1850 nm-es, dupla saroktelken, egy saját részre épült, 2 éves, 3 szintes, 450 nm-es családi ház. 80 nm-es amerikai konyhás nappali, 50 nm-es kertkapcsolatos terasszal stb. Képek a házról: Tel.: 30/ * Gödöllőn, a Kazinzcy krt-on, I. emeleti, 2 szobás, konvektoros, erkélyes, 60 nm-es, tehermentes lakás igényesen felújítva, garázzsal, saját tárolóval + közös pincével tulajdonostól eladó. Iá.: 13,5 mft. Tel.: 30/ ; 20/ * Gödöllőn, a kertvárosban, 2 szobás, összkomfortos házrész eladó. Tel.: 70/ (délelőtt). * Eladó 2 generációs családi ház, 80-as építésű. Fúrt kút, szaletli. Iá.: 25,8 mft. Tel.: 20/ * Eladó Gödöllőn, városközpontban bútorozott, felújított 44 nm-es, 1. emeleti, 1 és félszobás lakás, jó közlekedési lehetőséggel, tehermentesen. Iár: 9,5 mft. Érd.: 30/ * Gödöllő Szabadság téri, 8. emeleti, 44 nm-es, 2 szobás, azonnal beköltözhető, jó állapotban lévő lakás sürgősen eladó. Ár: 8,9 mft. Tel.: 20/ * Gödöllő lakótelepen vegyes élelmiszer bolt bérleti joga eladó. Tel.: 20/ * Gödöllőn, a Szent János u. végén, mgfsz-i, 2 szobás, 59 nm-es, részben felújított lakás eladó. Iá.: 11,9 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn, a Kör utcában 1,5 szobás, I. emeleti, konvektoros, vízórás lakás eladó.ugyanitt bontásból maradt építőanyagok, ajtók, ablak, cserép stb eladók. Tel.: 20/ * Gödöllőn az Egyetem téren eladó téglaházban 1. emeleti, 2 szobás, 59 nm-es, konvektoros fűtésű, felújított lakás 6 nm pincével. Nyugodt környezet, alacsony rezsi, jó közlekedési és parkolási lehetőség. Ár: 13,9 mft. Érd.: hétvégén vagy esti órákban 30/ * Eladó Gödöllőn a Kossuth L. u. 54 nm-es, 2 szobás, magasföldszinti lakás a központban, felújított, egyedi vízórás, 2 parkhoz közel. Ár: 12,5 mft. Érd.: 30/ , 30/ * Eladnám vagy elcserélném kisebb családi házra Gödöllőn vagy környékén, 1. emeleti, gázos, 2 szobás, erkélyes, redőnyös lakásomat. Tel.: 20/ * Gödöllő, Mihály Dénes közben 3. emeleti, 2,5 szobás, 59 nm-es, erkélyes lakás téglaházban 14 mft-ért eladó. Tel.: 70/ (Vízóra, alacsony közös ktg., zárt égésterű kazán, saját és közös tároló. HÉV, Erzsébet park 150 m, központ, kastély 500 m.) * Szadán 1726 nm-es, összközműves telek eladó. Iá.: 7,9 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn a blahai részen, csendes helyen, az autópályához közel, 2002-ben épült, 700 nm-es összközműves telken, 150 nm-es, igényesen kialakított szigetelt családi ház, 120 nm-es lakóterülettel: nappali, három szoba, amerikai konyha, mosókonyha, kamra, fürdőszoba, hozzá 30 nm-es terasszal azonnal beköltözhető állapotban eladó. A telken 41 nm-es, két beállásos garázs található. A kert parkosított. Iá.: 34,5 mft. Tel.: ; 30/ * Gödöllőn a városközpontban, kulturált téglaházban, II. emeleti, jó beosztású, 4 szoba + konyha, dupla összkomfortos, igényesen, frissen felújított, kombicirkó gázfűtésű 85 nm-es, erkélyes lakás eladó. Iá.: 21 mft. Zárt udvar, kaputelefon, elektromos redőny, alacsony rezsi. Eladó vagy hosszú távra kiadó. Tel.: 30/ * Gödöllőn, a Kazinczy krt-on 3 szobás, 70 nm-es, 2 erkélyes, egyedi fűtésű (cirkó), földszinti lakás eladó külön tárolóval, tégla épületben. Iár: 13,7 mft. Érd.: 20/ * Szent János utcában 2 szobás, teljesen felújított, konvektoros fűtésű, azonnal beköltözhető lakás sürgősen eladó. Érd.: 20/ * Gödöllő, Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/ * Gödöllőn, a repülőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.: 30/ * Gödöllőn, a Kazinczy krt-on, I. emeleti, 60 nm-es, felújított lakás egyedi órákkal eladó. Tel.: 20/ ; 70/ * Eladó Gödöllőn a központban, 2 liftes házban 2. emeleti, felújított, 1 és félszobás, 44 nm-es lakás. Parketta, vízóra, redőnyök, kábeltévé. Iár: 10,3 mft. Tel.: * Gödöllő Blaháné úton eladó 10 éves, 5 szobás, 122 nm alapterületű, tetőtér beépítésű családi ház 770 nm telken (melléképület, kút, termőfák). Helyben 2 szobás, erkélyes lakás beszámítása 1. emeletig lehetséges. Iár: 34 mft. Tel.: 70/ * Szadán 1726 nm-es összközműves telek eladó. Iár: 7,9 mft. Érd.: 20/ * Gödöllő kertvárosában új építésű kész ház eladó 360 nm telken: 23,9 mft. Ugyanitt nyeles telek eladó: 6,9 mft. Tel.: 20/ , 20/ * Eladó Gödöllőn egyszobás, földszinti, telefonos, konvektoros, kábeltévés lakás, HÉV-hez közel, májusi költözéssel. Iár: 8,5 mft. Tel.: 70/ * Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, 55 nm-es, 2. emeleti, jó állapotú, egyedi fűtésmérővel felszerelt, kábeltévés, redőnyös, azonnal beköltözhető lakás eladó. Iár: 11,9 mft. Tel.: 30/ , 30/ * Turán családi ház eladó. 150 nm alapterületű, cirkós és vegyes tüzelésű, zárt teraszos, erkélyes, szuterénes, padlásteres, 4 szobás + 2 előteres. Iá.: 13 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn lakást KERESEK 3. emeletig, 2 vagy 3 szobásat, esetleg 1+2 feleset. Lehet felújítandó is. Tel.: 20/ * Gödöllőn a belvárosban, egymás mellett lévő beépíthető telek eladó nm. (Bajcsy Zsilinszky u. 4-6.) Tel.: 70/ *GÖDÖLLÕN, a Tábornok utcában kétszintes, 120 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás, klimatizált (két fürdõszoba, dupla garázs, rendezett udvar) családi ház hosszútávra bérbeadó. Irányár: 180 e. Ft/hó + rezsi, kéthavi kaució szükséges. *GÖDÖLLÕN, a Kossuth L. utcában, 2004-ben épült 82 nm-es, harmadik emeleti 2 szoba+nappalis, erkélyes lakás eladó. Irányár: 23 mft *GÖDÖLLÕ központjában, régi építésû társasházban, magasföldszinti 96 m2-es igényesen felújított lakás,(benne 30nm külünbejáratú kis lakrésszel) beépített bútorokkal eladó. Irányár: 30 mft *GÖDÖLLÕN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás parkra nézõ panorámával áron alul, sürgõsen eladó. Irányár: 8,9 mft *GÖDÖLLÕN, a Szõlõ utcában 59 nmes 3. emeleti két szobás, konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdõszoba, panoráma) eladó. Irányár: 12,2 mft *GÖDÖLLÕN, a Királytelepen 919 nmes parkosított telken 86 nm -es felújított családi ház (garázs, pince, ásott kút) eladó. Irányár: 25 mft *GÖDÖLLÕN az egyetemtõl nem messze 820 nm-es parkosított telken 250 nm -es, 3 lakásos, 1986-ban épült, folyamatosan karbantartott családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 45,0 mft. *GÖDÖLLÕN, a Dózsa György úton, a központban 550 nm-es közmûvesített telken lebontásra szoruló lakóház eladó. Gödöllõi lakás, üzlethelyiség beszámítható. Irányár: 30 mft *GÖDÖLLÕN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás építési telken régi nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mft. *GÖDÖLLÕN a Batthyány utcában 1583 nm-es, gondozott telken 100 nm-es, 3 szobás családi ház (szuterén, 2 garázs, melléképületek, üvegház, kis medence a kertben) eladó. Irányár: 25 mft *GÖDÖLLÕN az egyetem közelében 700 nm-es telken 140 nm lakóterületû négy szoba, nappalis, igényes lakóház eladó. Irányár: 48,0 mft *SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban nm lakóterületû, új építésû, igényes sorházi lakások, garázzsal 32 m FT áron eladók. *MOGYORÓD történelmi részén 1072 nm-es telken, 180 nm lakóterületû 5 szobás, kétszintes családi ház (elvehetetlen panorámával) eladó. Irányár: 30 mft *MOGYORÓDON 1150-es közmûvesített üdülõövezeti telek kétszintes, 30 nm alapterületû faházzal eladó. Irányár: 5,5 mft *VERESEGYHÁZON, a Margaréta utcában újonnan épült zöld övezeti sorházban 120 nm-es, padlófûtéses lakás (azonnal beköltözhetõ) áron alul eladó. Szoc. pol. felvehetõ. Irányár: 22 mft *ASZÓDON mûút mellett két generációs 180 nm-es, 5 szobás családi ház tetõtér beépítési lehetõséggel, garázzsal, ipari árammal 490 nm-es telken eladó. Irányár: 20 mft *DÁNYBAN csendes, tiszta levegõjû környezetben, építési telkek eladók (860 nm és 1070 nm között) teljes közmûvel. Irányár: 4000Ft/nm. *DÁNYBAN kellemes természeti környezetben eladó egy 30 hektáros, a belterület és erdõk által határolt földterület, amely lakópark, ökopark, vadászterület vagy egyéb célra is hasznosítható. Irányár: 800 Ft/nm. *KISTARCSÁN csendes környezetben, aszfaltos út mellett 524 nm-es gondozott telken, 236 nm-es lakóterületû, 3 külön lakrészbõl álló családi ház eladó. Irányár: 42 mft

12 12 Gödöllői Szolgálat február 23. Az irtványos legszebb részén telek eladó. Tel.: 20/ * 38 nm Ádám típusú faház, zsindelytetővel, kitűnő állapotban eladó. Tel.: 70/ Iár: 780 eft. Tel.: 70/ * Eladó Zsámbokon 80 nm-es, konvektoros, kertes családi ház 9,8 mft-ért. Megegyezéssel Gödöllőn csere félszobáig. Tel.: 70/ , 20/ * Bagon 4 szobás családi ház jó állapotban, főút mellett, nagy kerttel sürgősen eladó, azonnal beköltözhető. Tel.: 20/ * Gödöllő központjában csendes lakás (44 nm) eladó. Felújított állapot, bútorozatlan, beépített konyhabútor, távfűtés, alacsony közös ktg. Iár: 10,85 mft. Érd. (hétvégén egész nap, hétköznap 17 után): 20/ * Gödöllőn, szép környezetben az Erzsébet parknál 2 + félszobás, erkélyes, tégla építésű, konvektoros, 3. emeleti lakás eladó. Iár: 13,6 mft. Tel.: 30/ * Gödöllő Palotakerten 9. emeleti, parkra néző, felújított, 61 nm-es lakás 12,5 mft-ért eladó. Tel.: 20/ * Eladó Gödöllőn, Szent János utcában, tégla építésű házban 61 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti konvektoros lakás, valamint ugyanitt 25 nm-es garázs a lakások alatt. Lakás iár: 13,5 mft, garázs iár: 3,2 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 nm-es zártkert eladó. Iár: 4,5 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn, János utcában lévő 3 szobás, 3. emeleti lakásomat gödöllői 2 szobás kertes házra cserélném értékegyeztetéssel. Tel.: 70/ * Kazinczy körúton 57 nm-es, 2 szobás, konvektoros, 4. emeleti, felújított lakás zárt pincerésszel eladó. Iár: 12,5 mft. Tel.: 20/ * Kistarcsán 54 nm-es, 2 szobás lakás 10,8 mft - Kerepesen 66 nm-es lakás garázzsal, zárt kerttel 12,5 mft. Ház és Vár Ingatlaniroda. Tel.: , 20/ * Gödöllőn 100 nm-es ház 2390 nm-es összközműves telken garázzsal, kastélypark közelében 22 mft-ért eladó. Ház és Vár Ingatlaniroda. Tel.: , 20/ * Kiadó, eladó újépítésű, 96 nm-es, 2 szintes lakás, 2 szoba, nappali, konyha, 2 fürdőszoba társasház udvarán. Tel.: 30/ * Eladó 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, garázs, ipari áram, melléképületek, gyűrűs kút, 990 nm gondozott telekkel a Fenyvesben. Iár: 22,8 mft. Tel.: 20/ * Környezetére igényes érdeklődőnek ELADÓ Gödöllő központjában, magasföldszinti, erkélyes, kétszobás, távfűtéses, alfától omegáig felújított lakás, beépített előszoba-konyha, biztonsági ajtó. Tel.: 30/ * Máriabesnyőn a Fenyvesi nagyúton 1310 nm ősfás, összközműves telken 50 nm gázfűtéses, felújítandó, tehermentes kisház készpénzért eladó. Tel. délelőtt és este: 20/ * Gödöllőn, a Szőlő utcában 69 nm-es, felújított, magasföldszinti félszobás, ebédlős, konvektoros, egyedi vízórás, nagy erkélyes, kábeltévés lakás augusztusi kiköltözéssel eladó! Tel.: * Ingatlan részletvásárlási program! Megoldjuk lakásgondját, munkatársként jó kereseti lehetőséget biztosítunk. Várjuk leendő lakástulajdonosok, vállalkozók, befektetők jelentkezését. Tel.: 30/ * Gödöllőn a Kastélypark mellett sorházban, szélső déli fekvésű 120 nm-es jó adottságú, értékes ház eladó. 450 nmes telek, garázs, szuterén, 2 lakószint, 3 szoba, 2 fürdőszoba, konyha, étkező, nappali, fedett erkély, fedett terasz, kocsibeálló, 3 parkoló. Tel.: 30/ * LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,2 mft-ért GÖDÖLLŐN, a Béri Balogh Ádám u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban (tetőtéri kialakítású) 38 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/ * Gödöllőn (Máriabesnyőn) 60 nm-es, 2 szobás felújított családi ház 1090 nm-es telekkel. Iá: 12,8 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn 64 nm alapterületű, teljesen felújított 3 szobás házrész, beépített tetőtérrel, kis telekrésszel. Iá: 15 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Blahai részen 55 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos családi ház 205 nöl-es telekkel. Iá: 15,9 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Harasztban 60 nm alapterületű, 1 + fél szobás családi ház 20 nm-es melléképülettel, garázzsal, 509 nm-es telekkel. Iá: 17,5 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllő központjában 2002-ben épült 74 nm-es, 2 szobás, nappali - étkezős D-Ny-i fekvésű kétszintes öröklakás (beépített bútorokkal, konyhabútorral, klímával), külön tárolóval. Iá: 20,9 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 3 szobás családi ház, 2 beállásos garázzsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 24,5 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Eladó Gödöllőn 100 nm alapterületű, teljesen felújított 3 szobás családi ház, 2 vizesblokkal, 2 beállásos gépkocsitárolóval, pincével, nagy terasszal, 150 nöl-es, részben gyümölcsfás, részben térbetonnal burkolt telekkel. Iá: 24,9 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Blahai részen 2 generáció részére is alkalmas, 100 nm alapterületű, 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, külön bejáratú kétszintes családi ház beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 220 nöl-es telekkel (fúrt kúttal, szaletlivel). Iá: 26,4 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Nagyfenyvesben 135 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, teljesen felújított társasházi öröklakás 60 nm-es szuterénnel (garázzsal), 310 nm-es telekrésszel. Iá: 25,5 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Királytelepi részen 160 nm lakóterű, nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás, színvonalas kialakítású családi ház pincével, garázzsal (elektromos kapukkal), kültéri medencével, 1427 nm-es parkosított, két utcára nyíló telekkel. Iá: 37 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Királytelepi részen 110 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás déli fekvésű igényes kialakítású családi ház (beépített gépesített konyhabútor, riasztó, elektromos kapu), 1000 nm-es, kertépítő által tervezett, öntözőrendszerrel kiépített saroktelekkel. Iá: 35,9 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn II. emeleti, 34 nm-es, téglaépítésű, egyedi fűtésű, teljesen felújított lakás (új nyílászárók, beépített konyhabútor, új burkolatok, szaniterek) sürgősen eladó. Iá: 9 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllő központjában I. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, jó állapotú lakás eladó. Iá: 11,5 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Szent János utcában 57 nm-es, 2 szobás teljesen felújított (nyílászárók is cserélve), egyedi fűtésű lakás. Iá: 12,5 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Szent János utcában magasföldszinti 60 nm-es, 2 szobás, felújított téglaépítésű lakás (egyedi fűtés, vízóra, loggia, beépített bútorok, redőny, klíma, kábel TV) saját pincerésszel, lakás alatti saját garázzsal. Iá: 17 mft. Garázs nélkül: 13,8 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Szadán új építésű 120 nm alapterületű, 3 szobás, amerikai konyhás családi ház, kertkapcsolatos terasszal, 1506 nm-es két utcára nyíló telekkel. Hitel, szoc.pol. igénybe vehető. Iá: 21 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Szadán 2003-ban épült 70 nm alapterületű, nappali + 2 szobás kétszintes rönkfából készült családi ház (klíma, beépített gépesített konyhabútor, szauna) 750 nm-es parkosított telekkel. Iá: 21,5 mft. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Új LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, 2003-as építésű házban, I. emeleti, 75m2-es, 3szobás, nagy fürdőszobás, erkélyes, csendes, délkeleti fekvésű lakás eladó. Igényes burkolatok, egyedi gázfűtés, zárt parkoló. Ár: 21,5MFt PER- FEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, igényes kivitelezésű, jó elosztású, panorámás, 68+40nm-es, 1nappali+2szoba+tetőtéri stúdió, II. emeleti lakás eladó. Egyedi fűtés, terasz, garázs. Ár: 20MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * ÚJ LAKÁS Gödöllő - Szent Imre utca, 100m2 -es, új építésű, déli fekvésű, 1nappali+3szobás, galériás, erkélyes lakások 10%-kal leköthetők liftes házban, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * LAKÁS Gödöllő-Szent János utcában, földszinti, fiatalosan felújított, 42nm-es, 2szobás, egyedi fűtésű lakás + tároló + garázs! eladó. Ár: 10MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGAT- LANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * HÁZ Gödöllő-Királytelep, panorámás, 1nappali+2szobás, 100m2-es családi ház. Szuterén, gázfűtés, panorámás terasz, garázs, 1.620m2-es telek. Ár: 25MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * HÁZ Gödöllő-Fenyves, felújítandó, polgári jellegű, 153m2-es családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, gázfűtés, 20m2 terasz, 30m2 garázs, pince, kút, parkosított, 1.076m2 telek. Ár: 21,2MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * SORHÁZI LAKÁS Gödöllő - Haraszt Központi, de csendes utcában lévő, 110nm-es társasházi lakás. 1nappali+2szoba+2félszoba, amerikai konyha, gardrób, gáz cirkó fűtés, külső hőszigetelés, beálló egy autó részére, rendezett telek. Ár: 22MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGAT- LANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ:

13 2006. február 23. Gödöllői Szolgálat 13 * GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még megvásárolhatók! PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 63 és 100m2 -es új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők liftes házban, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 68m2-es, 1 nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakás, 10%-kal leköthető. Kedvező hitellehetőség, szoc.pol. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs, 936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * ÚJ HÁZ Gödöllő -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2 terasz, átrium, mosókonyha, gardrób, tároló, garázs, 400m2-es telek. Ára emeltszintű szerkezetkész állapotban: 27MFtú0. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő - Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 1+2fél szobás, 61m2-es, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12 MFt PER- FEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es minőségi építésű, 67nmes, 1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * HÁZAT LAKÁSÉRT! Ádám utcánál, 50m2-es, felújított, parkettás, cirkó fűtéses ikerház fele, 200m2-es telekkel, garázzsal 12MFt-ért eladó, vagy cserélhető. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: ALBÉRLET * KIADÓ LAKÁS Gödöllő -Központ - Remsey krt-on, új építésű, 97m2-es, +19m2 erkély, 1 nappali +3szobás +galéria, délnyugati fekvésű sorházi lakás irodának vagy lakásnak kiadó. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * KIADÓ LAKÁS Gödöllő -Egyetem mögött, 120nm-es, 3szobás, sorházi lakás, duplagarázzsal igényesnek kiadó. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * Egyszobás lakás hosszú távra kiadó. Érd.: , este. * Gödöllőn a Dózsa György út 48. szám alatt 3 szobás lakás hosszú távra igényesnek kiadó. 2 hónap kaució szükséges. Tel.: 70/ , 70/ * Gödöllő központjában a Kazinczy krt-on 2 szoba összkomfortos, egyedi vízórás, gázkonvektoros, erkélyes, III. emeleti lakás, bútorozva kiadó. Albérleti díj 60e Ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 20/ * Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/ * Belvárosi 2 szobás, erkélyes, csendes, 2. emeleti berendezett öröklakás hosszú távra kiadó (cégeknek számlásan is lehet). Tel.: 20/ * Gödöllőn, a Kazinczy krt-on, I. emeleti, felújított 60 nm-es, egyedi fűtéses lakás hosszú távra kiadó igényesnek. 60 ezer Ft + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 20/ ; 70/ * Gödöllőn, az Erzsébet királyné krt-on egyszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Érdeklődni délutánonként a es tel.számon. * Gödöllőn újépítésű, kétlakásos társasházban kiadó 130 nmes lakás + kétállású garázs igényeseknek. Tel.: 20/ * Gödöllőn, a Blahán családi ház padlásterében 80 nm-es, teljesen berendezett, kandallós, panorámás, teraszos lakrész hosszú távrakiadó. 2 zárt gépkocsibeálló. Tel.: 20/ * Gödöllő Kazinczy körúton 70 nm-es, 3 szobás (nappali, 2 háló, konyha-étkező, fürdőszoba, wc, 2 erkély, külön bérelhető: zárt garázs) lakás kiadó. Bútorozatlan, januártól beköltözhető. Kábeltévé, internet bekötve. Egyedi gázfűtés, egyedi vízóra. Bolt 20 m-re, óvoda a közelben. Érd.: 30/ * Gödöllőn Ambrus közi 49 nm-es, 1,5 szobás, teakonyhás lakás irodának vagy lakásnak is, hosszú távra kiadó. Érd.: 30/ , * Családi házban külön bejáratú szoba, konyha, zuhanyzó kiadó. Konvektoros fűtés. Tel.: 70/ , * Kistarcsán kiadó 1,5 szoba összkomfortos, független lakás gyönyörű kertben, új házban. 50 eft/hó + rezsiért. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Fenyvesben bútorozatlan családi ház (nagy nappali, szoba, konyha, étkező, tetőtéri gardrob, üvegezettt zárható terasz, központi fűtés) jutányos áron, hosszú távra kiadó. Tel.: 30/ * Környezetére igényes érdeklődőnek KIADÓ Gödöllő központjában, magasföldszinti, erkélyes, kétszobás, távfűtéses, alfától omegáig felújított lakás, beépített előszoba-konyha, biztonsági ajtó. Tel.: 30/ * Igényesen felújított 100 nm ház (2 szoba+nappali, összkomfortos+garázs) kertesház kiadó hosszú távra, bútor nélkül. Tel.: 28/ , 30/ KIADÓ * KIADÓ ÜZLET Gödöllő -Központ - Kossuth L.u.-ban 100m2-es, üzlet vagy irodának kiadó Ft/Hó PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/ , Időpont egyeztetés: 28/ Információ: * Sport üzlet bérleti joga árukészlettel együtt átadó. Tel.: 30/ * Irodahelyiségek, raktárak szabadterületek kiadók Gödöllőn autópálya közvetlen lejáratánál. Tel.: , 30/ * Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20) * Gödöllő belvárosában 16 nm-es irodának vagy üzletnek alkalmas helyiség jó parkolási lehetőséggel márc. 1-től bérbeadó. Tel.: 30/ * Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint + 50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó parkolási lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra kiadó. Ugyanitt 50 nm-es helyiség bérbeadó. Tel.: 30/ * 33 nm-es irodahelyiség márc. 1-től kiadó a Gödöllő, Dózsa Gy. út 18. sz. alatti épület 1. emeletén. Érd.: 20/ * Gödöllő központjában a Petőfi téren 57 nm-es helyiség kiadó. Alkalmas üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek, stb. 150 eft/hó + rezsi. Tel.: 20/ SZOLGÁLTATÁS * FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel.: 28/ , Reg.sz.: * GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás, szabadfelhasználású hitelek, végrehajtáskezelés, BAR-osoknak is jövedelemigazolás nélkül. Érd.: 06-30/ * Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/ * Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/ * Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Gondoljon már most a tavaszi munkák megszervezésére is! Hívjon bizalommal! Tel:20/ * Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása, elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/ H-P: 8-17, Szo.: Kistarcsa, Szabadság út 8.* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/ , mobil: 20/ * UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/ * VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/ , 20/ * VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/ , 20/ vagy 20/ * Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/ , 28/ * Gödöllői dízsüveges műhely Tiffany tanfolyamokat tart szonbatonként. Tel.: 30/ * GYÓGYPEDIKŰR (tyúkszem, körömbenövés szakszerű ellátása), MANIKŰR, műkörömépítés (zselével, porcelánnal), Gödöllő Szent János u. 44. WELLA SZÉPSÉGKUCKÓ. Pedikűrre házhoz megyek. Kérem, hívjon bizalommal! Bejelentkezés egész nap. Tel.: 70/ * BŐRGYÓGYÁSZATI RENDELÉS az egyetem orvosi rendelőjében. Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász-kozmetológus. Kedd: Szemölcsök levétele fagyasztással. Pattanásos bőr gyógyszeres kezelése, anyajegyek rákszűrése. Bejelentkezés: 30/ * KERTÉSZ szakember vállalja gyümölcsfák metszését, lemosópermetezését, szőlőmetszést, dísznövények ültetését, kertkialakítást, kert egész évi gondozását. Nyugdíjasoknak fizetéskönnyítés! Tel.: 70/ * Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) ; (20) ; * PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.: 70/ Eladó Gödöllõn, Máriabesnyõn, nagyon jó fekvésû, sorházi családi ház. 3 hálószoba, nagy nappali, 2 fürdõszoba, 30 nm-es pince és parkosított kert. Tel.: 20/

14 14 Gödöllői Szolgálat február 23. * Ariston mosó-szárítógép eladó. Új, "A" energiás + "A" vízfogyasztású, 35 %, az új ár alatt eladó. Tel.: 70/ * Bio mag búza csíráztatásra! Felhasználás: a csírák az első 2-3 napban a legédesebb ízűek. Sokféle ételben használhatók nyersen vagy párolva. Műzliben, joghurtban, túróban is kiváló ízű. Felhasználhatjuk salátákhoz, palacsintákhoz, levesekhez, zöldségköretekhez, tésztafélékhez és tojásételekhez. 50 g 92 Ft. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/b. Tel.: * Kényelem és minőség! Jó minőségű kényelmi papucsok Gödöllőn a legolcsóbban! Talpbetét készítés egyedileg, számítógépes lábvizsgálattal. Cím: Gödöllő, Szabadság út 13. (buszpályaudvarral szemben) Tel.: 20/ * Gyógylábápolás vastag gombás, benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés szakszerű kezelése, ápolása. Lábmasszázs és fényterápiás kezelés. 25 év szakmai háttér, európai színvonal. Szalonom: Gödöllő, Szabadság u. 13. Tel.: 20/ Óvakodjon a feketén dolgozó házalóktól. Bárándi József. * Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Jöjjön, próbálja ki gyógyító masszírozásomat! Gödöllőn és környékén, üzemben, gyárban frissítő negyedórás gyúrást vállalok! Hívjon! Tel.: , 30/ * Kovács Ferenc. Takarmány! Háztáji takarmányok, tápok, vitaminok és koncentrátumok. Kutya-macska eledelek és galambtakarmányok. Kiskereskedelem: Gödöllő, Szilágyi E. u. 26. Tel.: , 20/ Nyitvatartás: H-P: ig, Szo.: 9-14-ig * Kőműves, burkoló, ácsmunkák vállalása, családi házak építése, felújítása. Tel.: 30/ * "ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ"! Természetgyógyászat - reflexológia, kéz- és talpmasszázs, svédmasszázs, nyirokmasszázs. Házhoz is megyek. Tel.: 30/ * Belföldi és nemzetközi fuvarozás, futárszolgálat, költöztetés, hétvégén is. 0-2,5 t-ig. Tel.: 20/ * TAVASZI KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/ , 30/ * A gyepszellőztetés alapelve: résekkel és lyukakkal biztosítjuk, hogy a levegő és a víz könnyebben bejusson a talajfelszín alá. Szolgáltatásaink: metszés, télvégi permetezés gyümölcsfákra és örökzöldekre, gyepszellőztetés és mohaírtás. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/b. Tel.: * Lábápolás otthonában. Házhoz megyek. Tel.: 70/ ADÁS~VÉTEL * *SZEKRÉNYSOR: 5 elemes* 2 akasztós, 2 polcosfiókos+1 bár: 4,70 m-es, ELEMENKÉNT is VARIÁLHATÓ megkímélten, költözés miatt SÜRGOSEN ELADÓ Gödöllon február 25-ig ,-Ft-ért 06 (20) * *ZANUSSI LEHEL* négycsillagos 210 literes FAGYASZTÓLÁDA "A" energiaosztályos, energiatakarékos, MEGKÍMÉLT, ÚJSZERU ÁLLAPOTBAN ,-Ft-ért Gödöllon FEBRUÁR 25-ig SÜRGOSEN ELADÓ! 06 (20) * Eladó 3 db FÉG 6 KW-os konvektor (13 ezer Ft/db), 1 FÉG falicirkó 13 KW-os (20 ezer Ft), 1 db FÉG felújításra szoruló kombi falicirkó 24 KW-os (20 ezer Ft), 1 db FÉG fürdőszobai melegítő (5 ezer Ft), 1 db Siemens Sivamat elöltöltős, alaplap hibás autómata mosógép (30 ezer Ft), elöltöltős Zanussi mosógép alkatrészek. Tel.: 30/ * Régi bútorok áron alúl sürgősen eladók. Tel.: 30/ * Eladó 1db barna Bonanza íróasztal, továbbá 2db gyermek íróasztal (világos) forgószékkel. Tel.: 30/ * Thomson 6 fejes Hi-fi sztereó videomagnó eladó. SP-LP, showview, NTSC mód, kiváló állapotban! Ugyanitt Nokia How-3 bluetooth headset garanciával eladó! Tel.: 20/ * Jó állapotban lévő mosógép olcsón eladó. Tel.: (20) * Pianino eladó! Tel.: 20/ * Kisipari bútorok közötti kemény fából. Szekrények, asztalok, székek, éjjeli szekrények, csillárok, szőnyegszövő szék, csíkosparkett eladók. Tel.: , esti órákban. * Bio mag csíráztatásra! Vöröshagyma, búza, vörös káposzta, lucerna, mustár, zsázsa, napraforgó. Színes tasakos zöldség és virágmagvak, dughagyma megérkezett! Holland virághagymák egyre bővülő választéka! Talajfertőtlenítők, lemosók szaktanácsadással! Szombaton és vasárnap délelőtt is nyitva. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/b. Tel.: JÁRMŰ~ALKATRÉSZ * KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók, munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és túlméretes fékpofa szabályozás, Galfer motorfékbetékek forgalmazása. Szerelés igény szerint. www. fekdoktor.hu. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: , 20/ * *TOYOTA CARINA-E* 1,6-os, 1996-os üzembehelyezésu, 2007-ig vizsgával, KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBAN, FOLYAM- ATOSAN SZERVIZELVE klímán kívül FULL EXTRÁSAN tulajdonostól GÖDÖLLON FEBRUÁR 25-ig: Ft-ért ELADÓ! 06 (20) OKTATÁS * STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. SOKSZOR 5 AKCIÓ: AHÁNYAN EGYÜTT IRATKOZNAK ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK. DIÁKOKNAK, NYUGDÍJASOKNAK, KÖZALKALMAZOTTAKNAK 5% KEDVEZMÉNY. KIHELYEZETT TANFOLYAMOK, KEDVEZMÉNYES TANKÖNYVEK. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5 (A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN). TEL: (20) INTERNET: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSA: H-CS: 10-16, P: * 10 ÉVES AZ I.L.I. NYELVISKOLA! Nyerjen ingyen nyelvtanfolyamot! Tanuljon nyelveket nálunk amerikai, britt és diplomás magyar tanárokkal. Kurzusaink képzési díjának 30%-a leírható az SZJA-ból, angol kurzusok díja ÁFAmentes!! I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2. T.: 28/ , Reg.sz.: * Munkácsy-díjas festőművész, művészeti főiskola tanára és festőművész-művésztanár vezetésével főiskolák, egyetemek művészeti szakaira felkészítő rajz-, festészeti tanfolyam indul alapozó és haladó szinten Gödöllőn, februártól. Jelentkezés, szintfelmérés folyamatosan. Tel.: 30/ * Felnőtt és gyermek ÚSZÁSOKTATÁS Valkón, az általános iskola tanuszodájában. Jelentkezni a 20/ es számon, Hamar Judit úszásoktatónál. * Egyéni és kiscsoportos angol oktatás délelőtti időpontokban, kezdőtől felsőfokig. Üzleti angol. Fordítás. Tel.: , 30/ * ZASTAVA GTL 1100, 1988-as évjáratú eladó. Irányár: Ft. Érd.: 20/ * Diplomás angoltanár óraadást és korrepetálást vállal (délelőtt is). Érd.: 20/ * Vállalom alsó tagozatosok, illetve 5., 6. osztályos gyermeke matematika korrepetálását. Tel.: 30/ * Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást vállal. Tel.: 30/ TÁRSKERESÉS * Gödöllői, 26 éves férfi év kötötti lány jelentkezését várja komoly kapcsolat céljából. Tel.: 20/ * Bizalmas, személyes találkozást igénylő szolgáltatásommal várom a társra, párkapcsolatra vágyó embereket, minden korosztály személyében. Kérésére felkeresem. Időpontegyeztetés: 70/ EGYÉB * Bichon havais szuka-kan 2 hónapos kiskutyák eladók. Érd. egész nap: , 20/ * Lejárt 25 km-es busz, HÉV vagy vonat bérletet vennék minden hónap végén (elején). Tel.: 20/ * Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg, vegyes, hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3, 7, 15 kg-os kiszerelésben eladó. Tel.: 28/ * Kiváló minőségű, télálló idared alma kapható, 80 Ft/kg, takarmányalma 30 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1., tel.: , 20/ * Keresek 9 embert, aki komolyan elhatározta, hogy szeretne lefogyni. Tel.: 20/ * Homlokzati keretes állvány bérbeadó. Tel.: 30/ * Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) * Soproni kétszobás (4 férőhely), korszerűen felszerelt appartmanos üdülési jogomat márc. 3-tól (7 nap, 6 éjszaka) kedvezményes áron átadom. Tel.: 30/ * 20 db villanyoszlop betongyám és 20 db vasúti betontalpfa eladó, 1500Ft/db. Tel.: 70/ Hirde detési infor ormációs 20/

15 2006. február 23. Gödöllői Szolgálat 15 Atlétika fedettpályás bajnokságok Végvári vitézkedett Budapest felnőtt fedettpályás bajnoksága A versenyen gödöllõi szempontból igazán két eredmény értékes és egyben érdekes is. Szörényi Zoltán Szörényi István testnevelõ-edzõ fia, aki ízig-vérig GEAC nevelés, és kollégiumba való kerülése miatt volt a TF versenyzõje, viszszaigazolt anyaegyesületébe. Már a gödöllõi sikereket gyarapította azzal, hogy rúdugrásban kiváló eredménnyel, 520 cm-rel nyerte meg a versenyt. A magyar rúdugró mezõnybõl õ és a debreceni Skumál Péter emelkedik ki. Az elsõségek, bajnoki címek rendszerint kettejük csatájában dõlnek el. A 4 x 200m-es nõi váltó, ha még nem is a legjobb összeállításban szerepelt, nagy fölénnyel nyert a Testnevelési Fõiskola váltója elõtt. Pék Andrea külföldi tartózkodás, Végvári Dóra a túlversenyzés elkerülése miatt nem indult a váltóban. Pölöskei Zsófi - Vágó Móni - Bobcsek Emese - Komiszár Kriszta volt a felállás. A férfi váltó a második helyen végzett: Szibilla László - Láng Vince - Kolesza Gergõ - Lálity Zsolt összetételben versenyzett a csapat. Országos junior és ifjúsági fedettpályás bajnokság Végvári szenzációs országos csúcsokkal bajnok lett, ráadásul Erdélyi és Székely is bajnokságot nyert. Úgy látszik, a magyar atlétika 2005 évi sikere, fõleg az utánpótlás kategóriában nem volt a véletlen mûve, hiszen a szigorított nevezési szintek ellenére idõrend módosítást kellett alkalmazni a sok induló miatt, és színvonalában is kiállta a nemzetközi összehasonlítást. Ehhez nem keveset tettek hozzá a Gödöllõi GEAC atlétái, közülük is elsõsorban Végvári Dóra aki elsõéves ifi létére a két héttel ezelõtt Ificsapattal a bentmaradásért Új edző, új csapat, új remények Városunk labdarúgó csapata, a Pelikán FC évek óta vergődik. A nemzeti bajnokság harmadik vonalában (NB III.) szereplő egyesület az elmúlt öt évben csak a szerncsének köszönhette NB IIIas tagságát. Az idei bajnokság sem ígérkezik könnyűnek a csapat számára, hiszen fél szezon után négy ponttal utolsó helyen állnak a focisták. A napokban zárult le az átigazolás, és egy igen fiatal, de annál lelkesebb társaságot sikerült összehoznia az új vezetésnek. Patkó Lajos elnök, Bodó István és Rácz József azon dolgozik, hogy a megújult csapat sikeres legyen, és visszaszerezze azt a presztizsét az egyesület, ami jellemezte több éven keresztül a gödöllõi labdarúgást. Ennek érdekében igazolták le az egykori neves labdarúgót, Lõrincz Emilt edzõnek. Közel egy hónapja dolgozik a csapat, és napi egy edzéssel készül arra, hogy megpróbálja a lehetetlent és bent maradjon a harmadosztályban. Ilyenkor persze jön a kérdés, és mindenki arra kíváncsi, hogy biztosítotte a csapat mûködtetése. Erre a fél évre igen mondta el Patkó Lajos elnök, de a továbbiakban majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Mindenesetre hosszútávon gondolkozom, de ez nem csak rajtam fog múlni. Ha kiesünk, akkor sem lesz pánikhangulat, mert tisztában vagyunk azzal, hogy nagy a hátrányunk. A cél az, hogy egy fiatal és hajtós társaságot hozzunk létre, és ennek már vannak bíztató jelei. Az utóbbi idõben nem folyt ilyen magas színtû szakmai munka Gödöllõn, mint most, Lõrincz Emil vezetésével. Egy komplett csapat távozott és érkezett! A távozóknál talán egyszerûbb azoknak a nevét felsorolni, akik Gödöllõn maradtak Az érkezõk többnyire ifi korú, vagy éppen csak az ifjúsági csapatokból kiöregedett játékosok, ezért nyugodtan leírhatjuk, hogy egy csikócsapat küzd majd a bentmaradásért. Akik maradtak: Edelényi Dániel, Maros Szabolcs, Szász István. Érkezõk: Kovács Ákos, Kovács Ádám, Lakatos Lóránd (Vác), Nagy Krisztián, Hídvégi Barna (BKV), Balogh Zoltán, Németh Viktor, Miczi Dániel, Nagy András (REAC), Krivánik Szabolcs (Kistarcsa), Zacsovics Zoltán (Gázmûvek), Zacsovics Tibor (Taksony), Petényi Gábor (Szõd), Harmat Tamás, Tégla László (RAFC), Tóth Roland, Nyári Gergõ és Paragi Péter az ifjúsági csapatból érkezett. -TL- A csapat eddigi felkészülési mérkõzései: Pelikán FC - Erdõkertes 1-3 Pelikán FC - Kerepes 4-2 Pelikán FC - Õrbottyán 1-1 Pelikán FC - Újpest U Vívás: junior tőr- és kardversenyek Juniorok tündöklése és... Benke Balázs hazai junior tőrválogató versenyen harmadik helyezést ért el. A gödöllői junior kardozók legfeljebb a döntő közeléig jutottak el a legutóbbi külföldi világkupa versenyeken. A GEAC 14 évnél fiatalabb vívóversenyzõi sorra hozták a szebbnél szebb eredményeket az elmúlt idõszakban. Most azonban egyre inkább az idõsebb korosztályokra fog helyezõdni a hangsúly, hiszen hamarosan kezdõdnek a kadet és junior országos versenyek és világbajnokságok, ahol a gödöllõi vívóknak meghatározó szerep juthat. A legutóbbi versenyeket is a junior korosztályúak (17-20 évesek) között rendezték meg itthon és külföldön. Február 18-án Budapesten Benke Balázs (edzõ: Fekete Gábor) nagyon szép eredményt ért el, a 37 fõs junior mezõnyben bronzérmet szerzett. A hazai válogató versenyen viszonylag sok pontot gyûjtött, amellyel közelebb került az élboly versenyzõinek pontjaihoz. Az elmúlt hétvégén még Dourdan városában (Franciaországban) rendeztek junior kard világkupa versenyt, ahol öt gödöllõi léphetett pástra. A legeredményesebbnek Gémesi Csanád (edzõ: Subert László) bizonyult. A jelenlegi junior világranglistán az 5. helyen álló Gémesi Csanád a legjobb 24-ig jutott el a világkupán. Nagy Petra (edzõ: Kurucz Balázs) és Gémesi Bence (edzõ: Navarrete József) a legjobb 64 között búcsúztak. Január 15-én Göppingenben (Németországban) Benkó Réka (edzõ: Subert László) a 10. helyen végzett, míg Gémesi Csanád Logronban (Spanyolországban) hasonló eredményt felmutatva esett ki a legjobb 16 közül. Zsőzső REDŐNYT A GYÁRTÓTÓL REDŐNY, RELUXA, SÖTÉTÍTŐ ROLET- TA, SZALAGFÜGGÖNY, NAPELLENZŐ, HARMONIKAAJTÓ, SZÚNYOGHÁLÓ KEDVEZŐ ÁRON, RÖVID HA-TÁRIDŐ- VEL, DÍJTALAN FELMÉRÉSSEL. TEL.: felállított távolugró rekordját tovább javította. Az új csúcs 619 cm! Dóri rendkívüli tehetségét igazolja, hogy 60 m gátfutást a távolugró csúcs értékével azonos 8.62-es országos rekorddal nyerte. Erdélyi Zsófi biztató formában, látványos versenyzéssel lett bajnok, ugyanúgy, mint az elõzõ évben 300 méteren. Székely Nóra hosszú sérülése után igéretesen versenyzett és nyerte a gödöllõiek negyedik bajnoki címét. Dicséret illeti az egész csapatot, mégis ki kell emelni a dobogósokat, mert ezen a bajnokságon ahhoz hogy dobogón álljon valaki, kiemelkedõ teljesítményt kellett nyújtani. Várszegi Tamás, Fajoyomi Dávid, Végvári Dóra 60 m -en, Bakk Ágnes. Eredmények: Bajnokok: Végvári Dóra távolugrás-619 cm új ifj. orsz. csúcs, 60 m gát mp új ifj. csúcs! Erdélyi Zsófia 300 m p, Székely Nóra rúd 320 cm. Helyezések: 2.h. Várszegi Tamás rúd, Bakk Ágnes magas, Fajayomi Dávid magas, 3.h. Végvári Dóra 60 m. 4.h. Szörényi Tamás rúd, Dús Jetta rúd. 5.h. Balázs Eliza hármas. 6.h. Csikós Gergõ 200 m, Szekeres Tamás súly, Vágó Mónika 60 m. A bajnokok edzõi: Fülöp Péter, Szörényi Tamás, Gadanecz György, Csoma Ferenc. Jó mérkőzések, rengeteg gól, és megannyi izgalom. Röviden így lehetne öszszefoglalni a 2006-os Nádas Lajos amatőr teremlabdarúgó kupát. Az egyetemi sportcsarnokban zajló teremtorna tíz hétvégén keresztül zajlott, és 30 csapat küzdött a kupáért. RÉGISÉGBOLT (Gödöllõ, Városmajor u. 10.) Régiségek vétele és eladása! Nyitva: H-P.: óráig, Sz.: óráig Tel.: 06/ TÁMOGASD A JÖVÕT SZERINTÜNK FONTOS! GÖDÖLLÕI BIKÁK FOCISULI Nádas Kupa: régi hagyomány, fiatalos lendület Az FC Seven az idei kupagyőztes MARGITA KUPA A Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület 3 gyalogos és 3 országúti kerékpáros teljesítménytúrát rendez. Aki legalább 4 rendezvényen részt vesz, az elnyeri a Margita Kupát. Aki 5 versenyen indul, az már egy mérettel nagyobb kupát kap. Akik mind a hat rendezvényen részt vesznek és a hosszabb távokat teljesítik, azoké lesz a legnagyobb kupa. Április 2.: Gödöllõ K-30 országúti kerékpáros teljesítménytúra. Május 14.: Gödöllõ K országúti kerékpáros teljesítménytúra. Június 10.: Gödöllõ éjszakai gyalogos teljesítménytúra. Szeptember10.: Gödöllõ K-50 országúti kerék-páros teljesítménytúra. Október 8.: Gödöllõ gyalogos teljesítménytúra A kupáért folyó versenyben az vehet részt, aki rendelkezik igazoló füzettel (ára 900 Ft, mely kapható lesz a rendezvényeinken illetve klubgyûléseinken. A kupák átadása november7-én, 18 órai kezdettel a gödöllõi Városházán történik. A versenyekrõl felvilágosítás: ; Az elõzõ évekhez képest hamarabb, február 19- én véget ért az idei Nádas-kupa. Persze, azért nem minden szokását veszítette el az amatõr focisták számára évrõl évre hagyományosan megrendezett sportesemény. Az egyetemi sportcsarnokba hétrõl hétre kilátogató nézõk gyakran láthattak jó színvonalú mérkõzéseket, és a szokásos óvások sem maradhattak el, amivel a szervezõknek szembesülniük kell minden évben. Az indok általában mindig ugyanaz: melyik csapatban játszott aktív, nagypályán leigazolt játékos, mivel ez itt nem megengedett. Azért minden jó, ha jó a vége, szokták mondani, és ezt elmondhatja magáról a Magyar Zsolt irányította FC Seven együttese is, ugyanis õk nyerték meg a tornát. Az egykoron a GLCben nevelkedett, évek óta együtt kispályázó baráti társaság az izgalmakban és fordulatokban bõvelkedõ döntõben 1-1-es döntetlen után hétméteresekkel bizonyult jobbnak a BBF Vill. csapatánál. A torna legjobb játékosa Rab Zoltán (FC Seven) lett, aki a volt NB1-es játékos, Rab Péter (MTK) fia. Legjobb kapus címet Imre Ferenc kapta (Viktória), a gólkirály pedig Vojna Gábor (Móres) lett. A díjakat Gödöllõ város polgármestere, Gémesi György adta át. Nosztalgia Kupa Idén a Taxi a nyerő A tavalyi évben is megrendezett, egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ Nosztalgia-kupa küzdelmei is véget értek az elmúlt hétvégén. A három hétvégén át zajló tornán, melyet párhuzamosan a Nádas-kupával együtt rendeztek meg, tizenhárom csapat vett részt, és végül a Taxi nevû csapat vihette haza a tornagyõzelemért járó kupát. Tóth László MAGYARORSZÁG GÖRÖGORSZÁG Válogatott futsal mérkőzés március 1. SZIE Sportcsarnok

16 16 Gödöllői Szolgálat február 23. Farsangi népköltés 1 PROFILON UGYAN VÍZ ALATTI LÖVEDÉK ENYÉM ANGOLUL NAPSZAK ÉSZAK BÚVÁR- BETEGSÉG JOULE NEVESÍTETT OROSZLÁNT ZÁRTHELYI MAGYAR AUTÓJEL NEMZET BELEKÚ- SZÓT SÍRNI ANGOLUL SZINTÉN NE KIEJTETT 3 BETÛK 2 4 MEGHÍNT Õ ENGEM ANGOLUL RÁDIUSZ MÉT ER ÖSSZEDÕLÕ FOLYÓ ÁGYÁBAN ANGOL HELY- HATÁROZÓ SZERENCSE- JÁTÉK JÓD TÍZ NÉMETÜL FONETIKUSAN FOHÁSZ KOROG A GYOMRA FENYÕ TERMÉSE LUXEMBURG AUTÓJELE KÉSVE ÉRKEZETT MEGMÉRI LONG PLAY AZONOS BETÛK LÉTEZIK RÁGCSÁLÓK HANGOT BEÁLLÍTÓ PIROS ANGOLUL NYÁRI LÁBBELI ÉPÍTÉSZ VOLT ÉS A REGE SZÍNED ELÉ EGYMÁS MEL- LETTI BETÛK FIATAL SZARVAS ZORRO A SZORGALMAS BARANGOLÓT VÉGTELEN ZÛRZAVAR! GRAMM ELLEN- ÉRTÉK FOLYOSÓ KIS LAKÁST EURÓPAI NÉP NAGY ANGOLUL Z. Ö. Y. AZ EGYIK VEZÉR E NAPON ZAJBAN VAN! DÁTUMRAG NEM EZÉ LÓBÍZTATÓ BOT LÁDÁN KEVERVE! ROBAJ, ZÚGÁS EURÓPAI NÉP EGYESÜLT NEMZETEK SZ RÓMAI 1 NÉPI HANGSZER VAGY ANGOLUL ERDÕ KÖZEPE! DUPLÁN: BECENÉV AZ AMORF VÉTLEN VIZSLA! PÁRATLAN GÉSA! NÉVELÕ VEGYJELE SN SUGÁR Képesítést adó A SERTÉS- CSORDA CÉGFORMA Kreatív virágkötő tanfolyam BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: MÁRCIUS 2. Az 5. szám rejtvényének helyes megfejtése: Az ég nem nyílik meg nem mossa vad / meleg véráramokkal a földet / pihen meredten / mint a szikla ABAGOLY KÖNYVESBOLT 1000 FT ÉRTÉKÛ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYÁT NYERTE: Surányi Réka, Ibolya u. 61., Szilágyi László, Százszorszép u. 1. APETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ELÕADÁSÁRA KÉT FÕ RÉSZÉRE BELÉPÕT NYERT: Hegedûs Ildikó, Erzsébet Kir. krt. 19., Szederné Fekete Erzsébet, Kazinczy krt. 3. A BESNYÕI GAZDABOLT 1000 FT-OS VÁSÁR- LÁSI UTALVÁNYÁT NYERTÉK: Kalydy Endréné, Tátra u.3., André Klára, Rigó u. 4. indul márciustól keddi napokon 17-tõl 19 óráig Gödöllõn. A tanfolyam díja: Ft/fõ, mely a kötészeti kellékek árát is tartalmazza. Részletfizetési lehetõséget is adunk (OKJ-s vizsgalehetõség). Jelentkezés és információ március 6-ig: 20/ óra között (Sajó Anna)

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA. (Az üres helyiségek dőlt betűvel jelzettek.) ÁFA nélküli számok Bérleti díj Bérleti díj

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA. (Az üres helyiségek dőlt betűvel jelzettek.) ÁFA nélküli számok Bérleti díj Bérleti díj 1. melléklet HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA (Az üres helyiségek dőlt betűvel jelzettek.) Hr m 2 Bérlemény helye, hasznosítás jellege 1. II/25/2006. 5849/1 10 Ady sétány, volt vámőrház, vegyes

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! CIVILEK ÉJSZAKÁJA

2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! 2015.10.16. CIVILEK ÉJSZAKÁJA Nincs kifogás. Összefogás! Már csak pár óra, és a somogyországi civil élet újra felpezsdül. több mint 30 eddig regisztrált civil szervezet,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2010. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató. Iktszám: 195/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Kistérségi Iroda Tárgyaló Termében 2008. augusztus 18. napján 11 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Rendkívüli Társulási

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben