RGT-02 PROGRAMOZHATÓ GSM TERMOSZTÁT. Tulajdonságok. Mőszaki adatok MŐSZAKI LEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RGT-02 PROGRAMOZHATÓ GSM TERMOSZTÁT. Tulajdonságok. Mőszaki adatok MŐSZAKI LEÍRÁS"

Átírás

1 RGT-02 PROGRAMOZHATÓ GSM TERMOSZTÁT MŐSZAKI LEÍRÁS Az RGT-02 SMS-el is távprogramozható helyiség hımérséklet-szabályzó lakások, nyaralók, önálló épületek automatikus idıprogram szerinti főtés és hőtés szabályozására készült. A beépített, választható szabályozási algoritmusok alkalmassá teszik kombi-, olaj és gázkazánok, keringetı szivattyúk, elektromos főtések valamint légkondicionálók irányítására. Tulajdonságok Helyszíni és távprogramozhatóság Lekérdezés SMS-ben és rácsengetéssel MAN üzemmódban a beállított hımérsékletre szabályoz a készülék AUTO üzemmódban a hét minden napjára 4 kapcsolási idıpont állítható HOLIDAY üzemmódban az aktuális és a következı napon a vasárnapi program szerinti szabályozás történik A következı kapcsolási pontig a referencia hımérséklet felülírható A beprogramozott adatok feszültségkimaradás esetén is megırzıdnek Idıbeállítás automatikusan a GSM hálózatról 5-féle főtési/hőtési rendszernek megfelelı szabályozás Távolra elvihetı hıérzékelı Túlhőlés, túlmelegedésnél ALARM SMS Üzembehelyezéskor beállítható: o Főtési rendszer o Hımérséklet eltolás o Alsó/felsı hımérséklet korlát o Szivattyú kényszermőködtetés o Heti program o SMS válaszüzenet nyelve A beépített ipari GSM egység biztosítja a pontos idı tartást és a távoli hozzáférést. A vezérlés és lekérdezés egyszerő SMS parancsokkal történik, a helyszíni beállítás három nyomógomb és az LCD kijelzı segítségével könnyen elvégezhetı. Mőszaki adatok Szabályozási pontosság Szabályozási hımérséklet Szabályozási jelleg Hımérséklet kijelzés ±0,3 C 5 30 C, 1 C-onként beállítható PI (arányos integráló) 0 50 C, 0,1 C felbontással Érzékelı típusa NTC termisztor 25 C Programozhatóság Relé kimenet Kapcsolási teljesítmény Élettartam Tápigény Környezeti hımérséklet Méretek 7 napra 4 tetszıleges átkapcsolás Egy áramkörös, potenciálmentes váltóérintkezı 24V 230VAC, 50 60Hz 0,5 6A (Ohmos) 0,5 3A (induktív, cosφ=0,6-nál) kapcsolás 10 13VDC, 300mA 0 40 C mőködés, C szállítás, tárolás 120x70x40 mm (mőszerdoboz) 180x90x40 mm (beépítés) ML_RGT02_V3.doc

2 Szerelés Felszerelés helyének kiválasztása Mivel az RGT-02 a főtési/hőtési rendszer szabályozó eleme, fontos a felszerelési hely megfelelı kiválasztása. Mivel a hıérzékelı termisztor, - amely alapesetben a készülék belsejében helyezkedik el - kivehetı és két szál vezeték segítségével max. 30m távolságra elvihetı, a következı utasítás a termisztor helyére vonatkozik. A készüléket arra a falra kell vízszintesen, a padlótól 1,5 méter magasan felszerelni, ahol a helyiség levegıjének áramlása a legjobb és a hıérzékelı az átlaghımérsékletet a legjobban tudja érzékelni. Tilos a készüléket hıfejlesztı vagy hıforrás közelébe (pl. radiátor), vagy napsütéses helyre, illetve huzatnak kitett helyre szerelni. Szerelés Az RGT-02 alján találhatók a vezetékek bevezetésére és a SIM kártya behelyezésére szolgáló kivágások, valamint a rögzítı furatok. Elsınek a saját kézi-telefonnal elıkészített SIM kártyát kell a készülékbe helyezni. SIM elıkészítés: Normál GSM telefonba helyezett SIM kártyából a telefon menüje segítségével ki kell venni a bekapcsoláskori PIN kérést. Ezután a Saját szám(ok) menü pontban be kell írni a SIM kártya saját számát. Ezután a képen látható módon a kártyát át kell helyezni az RGT-02-be. A készüléket célszerő elektromos fali doboz fölé szerelni két csavarral a mellékelt furat-sablon segítségével. A szereléshez le kell venni a fedılapot a képen látható módon, erıteljes billentı mozdulattal. Felcsavarozás után lehet a vezetékeket bekötni a megfelelı sorkapocsba az ábrának megfelelıen. 12V-os tápot vagy kívülrıl a mellékelt adapter csatlakoztatásával, vagy a szerelı dobozból külön vezetékkel, a táp sorkapocsba (CS1), az oldalcsatlakozó vezetékének helyére való kötéssel kell biztosítani. A CS3 sorkapocsba kötött termisztor két vezeték segítségével max. 30m távolságra elvihetı a jobb hıérzékelés miatt. A vezetékek kialakításánal be kell tartani a helyi elıírásokat. Az elektromos bekötéskor javasolt egy max. 10A-es biztosíték beépítése. Fontos: A szerelést végzı személy rendelkezzen minimális elektromos ismeretekkel. Feszültségmentesítsék a rendszert a szerelés megkezdése elıtt. Bekötés 2 ML_RGT02_V3.doc

3 Üzembe helyezés Mielıtt a fedılapot visszahelyezné a készülékre, el kell végezni az alapbeállításokat amelyek illesztik az RGT-02-t az adott alkalmazáshoz. A beállítások az SW1 tolókapcsoló, valamint az S1, S2, S3 nyomógombok segítségével végezhetık el. 1. Kapcsoljon tápfeszültséget a berendezésre. 2. SW1/4 tolókapcsolót csavarhúzó segítségével állítsa ON állapotba. 3. Az S1, S2 nyomógombok segítségével léptesse és ellenırizze a kijelzın megjelenı paramétereket a változtatni kívánt paraméterig, majd ott nyomja meg az S3 gombot. A kurzor megjelenik az alsó sorban, jelezve, hogy az ott megjelenített érték állítható. Ekkor az S1, S2 gombokkal beállítható a kívánt érték. Az elfogadás és paraméter léptetés üzemmódba való visszatérés az S3 ismételt megnyomásával történik. A paraméterek jelentését és állítási lehetıségét az alábbi táblázat mutatja. Paraméter Értelmezés Gyári érték Beállítási lehetıségek P1 TCorr Hımérséklet eltolás 0 C C P2 LLim Alsó hımérséklet korlát 5 C 5 15 C P3 ULim Felsı hımérséklet korlát 30 C C P4 PProt Szivattyú védelem OFF (ki) OFF (ki) ON (be) P01 Time Vasárnapi 1. átkapcsolási idıpont 08:00 00:00 23:59 P01 Ref Vasárnapi 1. átkapcsolási P02 Time Vasárnapi 2. átkapcsolási idıpont 12:00 00:00 23:59 P02 Ref Vasárnapi 2. átkapcsolási P03 Time Vasárnapi 3. átkapcsolási idıpont 17:00 00:00 23:59 P03 Ref Vasárnapi 3. átkapcsolási P04 Time Vasárnapi 4. átkapcsolási idıpont 22:30 00:00 23:59 P04 Ref Vasárnapi 4. átkapcsolási P11 Time Hétfıi 1. átkapcsolási idıpont 06:00 00:00 23:59 P11 Ref Hétfıi 1. átkapcsolási idıponthoz P12 Time Hétfıi 2. átkapcsolási idıpont 08:00 00:00 23:59 P12 Ref Hétfıi 2. átkapcsolási idıponthoz P13 Time Hétfıi 3. átkapcsolási idıpont 17:00 00:00 23:59 P13 Ref Hétfıi 3. átkapcsolási idıponthoz 21 C Alsó Felsı 21 C Alsó Felsı 21 C Alsó Felsı 17 C Alsó Felsı 21 C Alsó Felsı 18 C Alsó Felsı 21 C Alsó Felsı 3 ML_RGT02_V3.doc

4 P14 Time Hétfıi 4. átkapcsolási idıpont 22:00 00:00 23:59 P14 Ref Hétföi 4. átkapcsolási idıponthoz 17 C Alsó Felsı P21 P54 (keddtıl péntekig) ugyan az mint a hétfıi értékek P61 Time Szombati 1. átkapcsolási idıpont 08:00 00:00 23:59 P61 Ref Szombati 1. átkapcsolási 21 C Alsó Felsı P62 Time Szombati 2. átkapcsolási idıpont 12:00 00:00 23:59 P62 Ref Szombati 2. átkapcsolási 21 C Alsó Felsı P63 Time Szombati 3. átkapcsolási idıpont 17:00 00:00 23:59 P63 Ref Szombati 3. átkapcsolási 21 C Alsó Felsı P64 Time Szombati 4. átkapcsolási idıpont 23:00 00:00 23:59 P64 Ref Szombati 4. átkapcsolási 17 C Alsó Felsı P7 Lang SMS üzenetek nyelve Hu (magyar) Hu (magyar) En (angol) 4. A paraméterek beállítása után az SW1 tolókapcsoló 1-3 kapcsolóival be kell állítani a főtési/ hőtési fajtát az alábbiak szerint. Főtési/hőtési fajta SW1 beállítása Szabályzási beállítások SW1/1 SW1/2 SW1/3 Ciklus/óra Min. bekapcsolási idıtartam [perc] gázkazán OFF OFF OFF olajkazán ON OFF OFF termikus OFF ON OFF szelepállító villamos főtés ON ON OFF légkondicionáló OFF OFF ON hıszivattyú szellıztetı ON OFF ON készülék Max. bekapcsolási idıtartam [perc] 5. Kapcsolja vissza SW1/4-et, ezzel a beállított értékek eltárolódnak a nemfelejtı memóriába, s a berendezés normál mőködési állapotba kerül. Az üzembe helyezés késıbb a fentiek szerint bármikor megismételhetı. Táblázatban elıforduló paraméterek értelmezése Hımérséklet eltolás: Ha a berendezés túl hideg vagy meleg helyre kerül felszerelésre, a mért és kijelzett hımérséklet néhány fokkal korrigálható. Alsó hımérséklet korlát: illetéktelen beavatkozás ellen véd, ez alá nem lehet mőködés közben állítani a referencia hımérsékletet. Felsı hımérséklet korlát: : illetéktelen beavatkozás ellen véd, e fölé nem lehet mőködés közben állítani a referencia hımérsékletet. 4 ML_RGT02_V3.doc

5 Szivattyú védelem: Ha a funkció be van kapcsolva, a szivattyút 1 percre bekapcsolja 14 órakor, ha az elızı 24 órában nem volt szivattyú mőködtetés. Kezelés Mőködés közben 10 mp-es váltakozással a dátum és idı, valamint a mért és referencia-hımérséklet látszik a kijelzın a képeknek megfelelıen. Ha a leolvasáshoz kevés a fény, az OK gomb megnyomásával a háttérvilágítás be/ki kapcsolható. Figyelem! A háttérvilágítást tartósan bekapcsolva hagyni nem célszerő, egyrészt a fogyasztás miatt, másrészt a keletkezı hı befolyásolhatja a hımérséklet mérést. Üzemelés közben a helyszínen két mőködést befolyásoló paramétert lehet állítani: a referencia hımérsékletet és az üzemmódot. A beállítás logikája megegyezik az üzembehelyezésnél leírtakkal. A Fel/Le gombok megnyomására a kijelzın megjelenı mtref vagy TRef felirat a referencia állítást, míg a következı megnyomásra megjelenı Mode felirat az üzemmód állítást kínálja fel. Az állítandó paraméternél meg kell nyomni az OK gombot, majd utána a Fel/Le gombokkal be lehet állítani a megfelelı értéket. Az elfogadtatás az OK újbóli megnyomásával történik. Ha négy mp-ig nincs gombnyomás, az eddig beállított értékek letárolódnak és a készülék normál üzemmódra vált. Üzemmódok: 1. MAN : A szabályzás a TRef hımérsékletre történik. Kijelzése: MTR: xx C. 2. AUTO: A szabályzás a P01-P64 paraméterek szerint történik. Kijelzése: ATR:xx C. A Fel/Le/OK gombokkal az mtref hımérséklet állítása esetén a következı kapcsolási idıpontig mtref-re szabályoz a készülék. Ilyenkor a kijelzés: mtr:xx C. 3. HOLIDAY: Nem vasárnapra esı szabadnap esetén használható az AUTO mód értékeinek átprogramozása nélkül. Beállításával az aktuális és az azt követı napon a vasárnapi program szerint történik a szabályzás. Kijelzése: HRT:xx C. Az AUTO módhoz hasonlóan, használható az mtref állítás! Referencia állítás: 1. mtref: AUTO és HOLIDAY üzemmódban az alsó és felsı hımérséklet korlát között állítható a referencia hımérséklet. A következı kapcsolási idıpontig érvényes! 2. TRef: MAN üzemmódban az alsó és felsı hımérséklet korlát között állítható a referencia hımérséklet. (Telefonon keresztüli beállítás is ezt módosítja!) 5 ML_RGT02_V3.doc

6 GSM távvezérlés A készülék a beépített GSM telefonnak köszönhetıen távolról vezérelhetı. A referencia hımérséklet SMS parancs segítségével beállítható, a készülék által mért hımérséklet, a referencia hımérséklet, az üzemmód valamint a kapcsoló relé állapota szintén SMS parancs segítségével lekérdezhetı. Rácsengetéssel (felhívás, két csengetés után megszakítás) is lekérdezhetı a berendezés azokról a telefonokról, amelyek telefonszáma elızıleg az RGT-02-ben le lett tárolva. A készülék órája minden kapott parancs-sms-nél újra állítódik, ezért nincs szükség külön beállításra. Ha a készülék elıre fizetett SIM kártyát (Domino, Praktikum, Vitamax) használ, gondoskodni kell annak idıbeni újratöltésérıl, legalább évente egyszer. Ezt megkönnyítendı, SMS paranccsal az egyenleg és felhasználási idı lekérdezhetı. Egy ALARM telefonszám beírása esetén, ha a mért hımérséklet 2 C-al az alsó hımérséklet korlát alá süllyed, vagy 2 C-al a felsı hımérséklet korlát fölé emelkedik, figyelmeztetı üzenetet küld a készülék az ALARM telefonszámra. SMS parancsok: (kis és nagybetők is használhatók) Az SMS üzenetek illetéktelen használatát PIN kód védi, ami bármikor megváltoztatható. Gyártási érték: 1234 PIN megváltoztatás: [PIN]P[új PIN] TRef megváltoztatása: pl.: 1234p5678 [PIN]T[TRef Celsius fokban 5 és 30 között] pl.: 1234t8 Lekérdezési engedély (a lekérdezı telefonszáma) beírása (max. 100 db): [PIN]G[telefonszám +36-al kezdve] pl.: 1234g Lekérdezési engedély (a lekérdezı telefonszáma) törlése: [PIN]D[telefonszám +36-al kezdve] pl.: 1234d Lekérdezés SMS-el [PIN]? Pl.: 1234? Egyenleg lekérdezés [PIN]a Lekérdezés rácsengetéssel: Pl.: 1234A RGT-02 felhívása, majd két csengetés után a hívás bontása. A válasz SMS-ben érkezik. ALARM telefonszám beíráse: [PIN]N[telefonszám +36-al kezdve] pl.: 1234n ALARM telefonszám törlése: [PIN]N pl.: 1234n Egyenleg lekérdezés elırefizetıs (kártyás) SIM használatakor [PIN]A pl.: 1234a 1037 Budapest, Törökkı u Tel.: +36 (1) , +36 (1) Fax: +36 (1)

7 Hibaelhárítás Ha a kijelzın valamilyen rendellenességet tapasztal, elsınek nyomja meg a Fel/Le gombok valamelyikét. Ha ez nem segít, a táp néhány másodperces megszakítása helyreállíthatja a mőködést. Ha a telefon (SMS) funkciók nem mőködnek, és a ki/be kapcsolás sem segít, meg kell vizsgálni a SIM kártya egyenlegét s ha szükséges rá kell tölteni. A készülék akkor is képes az alapvetı termosztát funkciók ellátására, ha nincs benne SIM kártya, ekkor bekapcsoláskor a SIM ERROR! felirat jelenik meg a kijelzın kb. 10 mp-re. Mivel az idıt ilyenkor nem lehet beállítani, csak MAN üzemmódban képes szabályozni a készülék. Az idıkijelzés helyén a SIM!!! MODE MAN kijelzés látható és az üzemmód automatikusan MAN (kézi) lesz. Ha olyan SIM kártya kerül a berendezésbe, amelybıl a PIN kérés bekapcsoláskor nincs kitiltva, PIN ERROR felirat jelenik meg, majd a SIM ERROR-nál ismertetett módon mőködik tovább a készülék. Ha a saját szám (SIM kártya száma) nincs a SIM-re írva, bekapcsoláskor nem tudja az idıt a hálózatból beszerezni a készülék. Ilyenkor idı kijelzés nincs. Az idı bármelyik fent ismertetett SMS parancs hatására beállítódik. 7 ML_RGT02_V3.doc

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN.

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Termékleírás 2 3. Elsı üzembe helyezés 4 4. Kimenetek kezelése 5 4.1 Kimenetek kezelése SMS-ben 5 4.2 Készülék kezelése hívással 6 4.3 A kimeneti tápcsatlakozó manuális

Részletesebben

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ INSTATPLUS868-R 2. Hogyan helyezzünk be illetve cseréljünk elemet (2db AA, 1,5V Alkaline) PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT RÁDIÓS JELÁTVITELLEL Az elemek kimerüléseinek

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN

LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN BÁRMELY PROBLÉMA ESETÉN FORDULJON HELYI DISZTRIBÚTORÁHOZ. Rövid használati utasítás 1. Ellenırizze, hogy a szállítás

Részletesebben

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 Kezelési útmutató THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát 50062486-003 Rev. A THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 FIGYELEM: A terméket az előírásoknak megfelelően kell telepíteni és konfigurálni

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q8 RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ kazánok

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu Méretek Felhasználói kézikönyv DIGITÁLIS IDİKAPCSOLÓ Kérjük, tanulmányozza alaposan ezeket az utasításokat A DATA MULTI ANUAL egy digitális idıkapcsoló 4 független, de nem élı parancsáramkörrel, mely

Részletesebben

XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció

XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció Tartalomjegyzék XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció 1. Általánosságok 1 2. Felállítás, szerelés 2 3. Villamos bekötés 2 4. Csatlakozások 2 5. Elılap 2 6. GYORS INDÍTÁS 3 7. Üzemi ciklus

Részletesebben

rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q7 RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ kazánok túlnyomó többségének

Részletesebben

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı MPPT-30 napelemes töltésvezérlı Mit nevezünk MPPT-nek? Ahhoz, hogy feltöltsünk egy akkumulátort (növeljük a feszültséget), arra van szükség, hogy a napelem modul nagyobb feszültséget adjon le, mint az

Részletesebben

A termosztát működése

A termosztát működése A termosztát működése A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni valahová és figyelemmel

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9 Hungary Multifunkciós digitális termosztát TER-9 H U Tartalom Figyelmeztetés... 3 Jellemzők... 4 Technikai adatok... 5 Az eszköz részei... 6 Szimbólumok, Bekötés, TC, TZ típusú hőérzékelők... 8 Üzemmódok

Részletesebben

Hárompont szabályozású Öntanuló Szobatermosztát Háttérvilágított, érintőképernyős kezelőfelülettel

Hárompont szabályozású Öntanuló Szobatermosztát Háttérvilágított, érintőképernyős kezelőfelülettel 2 213 Hárompont szabályozású Öntanuló Szobatermosztát Háttérvilágított, érintőképernyős kezelőfelülettel REV300 Elemes tápellátású szabályozó szobatermosztát Egyértelmű, grafikus menü; érintőképernyős

Részletesebben

Használati utasítás, MultimatEasy

Használati utasítás, MultimatEasy Használati utasítás, MultimatEasy A használati utasítás szövegének és képanyagának összeállítását nagy körültekintéssel végezték el, úgyanúgy mint fordítását. Azonban elıfordulhatnak benne helyesírási

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 Fax: (23) 530-579 1 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

Digitális Video Rögzítı Rendszer

Digitális Video Rögzítı Rendszer Digitális Video Rögzítı Rendszer LIBERATOR 30-60-120 DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Liberator TM 2004. Szoftver Verzió: 6.2.X TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A LIBERATOR DIGITÁLIS

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A 230 V/24 V NEA SZOBATERMOSZTÁT. Construction Automotive Industry

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A 230 V/24 V NEA SZOBATERMOSZTÁT. Construction Automotive Industry Construction Automotive Industry TARTALOMJEGYZÉK 1....... Információk és biztonsági utasítások................................................... 3 2....... Rendszerleírás......................................................................

Részletesebben

Mágneses-indukciós áramlásmérı

Mágneses-indukciós áramlásmérı Mőszaki leírás Mágneses-indukciós áramlásmérı MAG 1100, MAG 3100, MAG 5100 W típusú mérıcsövek MAG 5000, MAG 6000 típusú elektronikák SIEMENS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Tartalomjegyzék 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens

Részletesebben

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

CM67RF Next Generation

CM67RF Next Generation CM67RF Next Generation VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT ADATLAP A CM67RF NG programozható szobatermosztát automatikus időprogram alapján történő fűtési, illetve hűtési szabályzást biztosít

Részletesebben

CommaTEC Aclas PANDA

CommaTEC Aclas PANDA CommaTEC Aclas PANDA Kezelési útmutató v1.1.4 2011.03.11. Beállított Euró átállási dátum: 1 2 3 4 5 EURÓ átállás dátuma: beállította: beállítás ideje: Megjegyzés: az Euró átállás dátuma legfeljebb ötször

Részletesebben

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő MagicProx ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C01-03002-0D TARTALOM 1. TERMÉKISMERTETŐ... 3 1.1. A készülék főbb jellemzői...4 1.2. Az ajtó tartós nyitott / zárt

Részletesebben

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató

ART-2009 típusú hőfokszabályozó. Felhasználói útmutató ART-2009 típusú hőfokszabályozó Felhasználói útmutató -2- Tartalomjegyzék Program verzió: Version 4.1 1. Általános áttekintés.... 3 1. 1. Főbb technikai jellemzők... 3 1. 2. Mechanikai kialakítás......

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben