E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötése (együttm_megáll)* ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Babinecz Erzsébet csoportvezető dr. Farkas Anett vezető-tanácsos Jogi és Szervezési Főosztály Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály (az oktatási és kulturális intézmények együttműködésével) MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: június 4. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 4. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II március 4-én első alkalommal került sor a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztására, amelynek eredményeként Baranya megyében megalakultak a cigány, a horvát és a német kisebbség 9-9 fős területi kisebbségi önkormányzatai. A március 20- án tartott alakuló üléseket követően a területi kisebbségi önkormányzatok megkezdték működésüket. Az azóta eltelt időszakban mindhárom kisebbségi önkormányzat aktív tevékenységet folytatott, több ülést tartott, amelynek keretében fontos, a működést meghatározó döntéseket hozott (SZMSZ, költségvetés, program elfogadása, pénzügyi bizottság megalakítása stb.). A működésükhöz szükséges technikai feltételeket megteremtettük: egy-egy irodát bocsátottunk rendelkezésükre a Megyeháza épületében, bútorzatot, számítógépet, nyomtatót, telefonkészüléket, internetes csatlakozást biztosítottunk számukra. A közgyűlés április 19-i ülésén tárgyalta a megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszerét, az együttműködés lehetséges területeit, formáit. A testület 43/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatában foglalt felkérésnek, - miszerint a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő konkrét együttműködési megállapodásokat készítsem elő - jelen előterjesztés keretében teszek eleget. Alapul véve az áprilisi előterjesztésben felvázolt, a kulturális intézmények által javasolt és a kisebbségi önkormányzatok által is támogatott együttműködési lehetőségeket, továbbá a gazdálkodás részletszabályainak többszöri egyeztetésével kialakult konszenzust, a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő 3-3 megállapodás-tervezetet terjesztek elő: - együttműködési keret-megállapodást, - megállapodás a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint a működési feltételek biztosításáról, illetve - megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadásáról. Az Együttműködési keret-megállapodás általánosan érinti a kisebbségi önkormányzat működéséhez biztosított technikai feltéteket. Komplex jelleggel rögzíti a megyei önkormányzat által nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások körét, a közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvételi jogosítványokat, tevékenységük szakmai segítését, valamint a tartalmi együttműködés területeit. Az oktatási, kulturális területen megvalósítható együttműködések körét a megállapodás felajánlott lehetőségként nevesíti. Az együttműködés konkrét formáját, feltételrendszerét az adott intézmény és a kisebbségi önkormányzat eseti egyeztetéssel, illetve külön megállapodásban meghatározhatja. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a vonatkozó törvényhely szerint - a megyei önkormányzat hivatala. A területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól szóló megállapodás megkötése törvényi előírás alapján kötelező. A megállapodás részletesen tartalmazza a kisebbségi önkormányzat költségvetéstervezetének előkészítése és elfogadása során az együttműködésre vonatkozó szabályokat, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő rendelkezéseket. A dokumentum II. fejezete a működéshez biztosított technikai feltételek pontos paramétereit rögzíti. A megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadására vonatkozó megállapodás a Kisebbségkutató Közalapítvánnyal kapcsolatos hatáskör átadás-átvételét, a hatáskör gyakorlásának mikéntjét tartalmazza. A megállapodás háromoldalú, tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény azon rendelkezésére, amely az átadó és átvevő önkormányzat mellett az érintett országos kisebbségi önkormányzat megállapodásban való részvételét kötelezően előírja. A keret-megállapodások a három kisebbségi önkormányzat vonatkozásában - a konkrét együttműködési lehetőségeket tekintve - tartalmaznak bizonyos specifikumokat, a gazdálkodási és hatáskör átruházási megállapodások tekintetében nincs eltérés (természetesen a függelékek kivételével). A két utóbbi megállapodás az Együttműködési keret-megállapodás mellékletét

3 3 képezik, átfogva és szemléltetve a megyei és kisebbségi önkormányzatok teljes körű együttműködését. A megállapodás-tervezeteket eljuttattuk valamennyi kisebbségi önkormányzat elnökének, észrevételeiket, javaslataikat kérve. Ezt követően június 1-jén a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek, a közgyűlés frakcióvezetőinek, valamint a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság volt és jelenlegi elnökének részvételével tárgyalást hívtam össze a megállapodás-tervezetek tartalmának egyeztetése céljából. A megbeszélésen elhangzott észrevételek, javaslatok a megállapodásokba beépítésre kerültek, továbbá a résztvevőkkel közös álláspontot alakítottunk ki a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatására tervezett 10 M Ft megosztásáról is. E szerint 4-4 M Ft-tal javasolom támogatni a cigány és a német, 2 M Ft-tal a horvát kisebbségi önkormányzatot. Az ekként véglegesített együttműködési megállapodásokat a 3 kisebbségi önkormányzat testülete is megtárgyalta, amely megállapodások jelen előterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá az előterjesztett együttműködési megállapodásokat és a továbbiakban nyújtson támogatást az érdemi együttműködés megvalósításához. III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Cigány Önkormányzattal, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzattal, és a Baranya Megyei Német Önkormányzattal kötött - a határozat mellékletében foglalt - Együttműködési keretmegállapodásokat, a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, és a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodásokat, valamint megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadásáról szóló megállapodásokat. A közgyűlés felkéri elnökét a megállapodások aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi kisebbségi önkormányzatok részére - az eddig nyújtott pénzügyi és természetbeni támogatáson túl évben további összesen 10 M Ft pénzügyi támogatást biztosít az alábbiak szerint: - a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 4 M Ft, - a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2 M Ft, - a Baranya Megyei Német Önkormányzat 4 M Ft támogatásban részesül. A pénzügyi támogatás fedezete a megyei önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a megyei feladat- és hatáskör átruházására vonatkozó háromoldalú megállapodásokat juttassa el az érintett országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek és kezdeményezze a megállapodások jóváhagyását. Határidő: június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és intézményeit, valamint a területi kisebbségi önkormányzatokat, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak eredményes megvalósítását segítsék elő.

4 4 Határidő: folyamatos Felelős: a közgyűlés bizottságainak elnökei Lászlóné, dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző az intézmények vezetői a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságát, hogy évi rendszerességgel tekintse át az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítását. Határidő: évente június 30. Felelős: Szatyor Győző, a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az önkormányzati ciklus lejártát megelőzően a területi kisebbségi önkormányzatokkal közösen értékelje az együttműködés keretében végzett munkát, és terjessze azt a közgyűlés elé. Határidő: május 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei Pécs, június 4. dr. Hargitai János

5 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS Az előterjesztés 1. sz. melléklete Preambulum Szerződő felek törekvése arra irányul, hogy hatékony együttműködést valósítsanak meg a Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvényben biztosított kisebbségi jogok messzemenő érvényesítése, ezen belül a - területi kisebbségi önkormányzatok társadalmi elismertségének elősegítése, - közügyekben való részvételük előmozdítása, - autonómiájuk biztosítása mellett a partnerség mentén a szubszidiaritás, a megbízhatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényre juttatása, - működésük technikai feltételeinek megteremtése, törvényességének biztosítása, valamint érdemi tartalommal történő megtöltése céljából, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény rendelkezései alapján. Felek a Baranya megyében élő jelentős számú cigány nemzetiség hatékony területi érdekérvényesítésnek elősegítése érdekében országosan is modellértékű kapcsolatrendszert kívánnak építeni, amelynek elemeit a következők szerint határozzák meg: Megállapodó felek: egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, másrészről a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat (a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli Hegedűs István a kisebbségi önkormányzat elnöke. Az együttműködési megállapodás területei: I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése V. A tartalmi együttműködések köre VI. Egyéb rendelkezések A megállapodás részletes szabályai: I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása 1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék).

6 2 2. A Kisebbségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket. A Hivatal e körben a következő feladatokat látja el: - A Kisebbségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével összefüggésben a meghívókat, előterjesztéseket, tájékoztató anyagokat legépeli, kiküldi; - Az üléseket követően a határozatokat rögzíti, a jegyzőkönyvet legépeli, azt törvényi határidőben továbbítja a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltségéhez, valamint a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedéseket, leveleket, dokumentumokat legépeli, sokszorosítja, továbbítja. II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások 1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez a központosított állami támogatáson felül - lehetőségeinek függvényében - évente pénzügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg. A támogatás évi összege Ft. 2. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, ingyenes Internet csatlakozás és éves behajtási engedélyek - biztosításával segíti. III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel 1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési, és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását: - Kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt kisebbséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről; - A kisebbséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít. 2. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság ülésein, a meghívót, előterjesztéseket részére a Hivatal megküldi. A szószóló a megyei közgyűlés zárt ülésein a saját kisebbségét érintő ügyek tárgyalásakor is tanácskozási jogot élvez. 3. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja. IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése 1. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik - döntéseik, szabályzataik előkészítésében, - a Kisebbségi Önkormányzat részvételével Baranya megyében létrehozni kívánt társulások megalakításában; - jogértelmezési kérdésekben, - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában. 2. A Kisebbségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

7 3 V. A tartalmi együttműködések köre 1. A Megyei Önkormányzat feladat ellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekedik a Kisebbségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására. A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából - bevonja a Kisebbségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításba, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek - Alpok-Adria Munkaközösség, Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés, Duna Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Régiók Gyűlése - tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú együttműködésekben; - meglévő média kapcsolatai révén segíti a Kisebbségi Önkormányzat PR tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését; - a Hivatal útján pályázatfigyelést végez a kisebbséget érintő pályázati lehetőségek felkutatása érdekében, támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában, különös tekintettel az Új Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív programjában - elsősorban kulturális, szociális, humánerőforrás és foglalkoztatás területen - kiírt pályázatokra; - a Hivatal közreműködésével megismerteti a Kisebbségi Önkormányzattal a kisebbségi vonatkozású nemzetközi dokumentumokat (ENSZ, EBESZ, Európai Unió, Európa Tanács), valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló, időszerű szakirodalmat; - a Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve részt vesz a Nemzetközi Roma Évtized Programban, továbbá az Esélyek Háza gondozásában megvalósuló - a cigány kisebbség helyzetének javítását célzó - programokban; - segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, közmunkaprogramok, valamint a romák, elsősorban a roma nők egészségi állapotának javítását szolgáló programok szervezésében, megvalósításában; - a Kisebbségi Önkormányzattal közösen vizsgálja a Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program és a Baranya Foglalkoztatási Paktum hatékonyabb hasznosíthatóságának lehetőségeit; - az Európai Unió által meghirdetett Az egyenlő esélyek mindenki számára és a A kultúrák közötti párbeszédek éve jegyében részt vesz közös programok, rendezvények szervezésében; - koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében; - az önkormányzat honlapján interaktív oldalt hoz létre a települési kisebbségi önkormányzatok, kisebbségi civil szervezetek adatbázisának összeállítása, hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzététele céljából; - Minden év december 18-án, a kisebbségek napja alkalmából rendezendő konferenciák, programok megszervezésben közreműködik; - kikéri javaslatát a közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díj adományozására vonatkozóan; - delegálási lehetőséget ajánl fel a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba;

8 4 - figyelemmel kíséri a Kisebbségi Önkormányzat munkáját, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága évi rendszerességgel, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a 4 éves ciklus lejártát megelőzően a Kisebbségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit. 2. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy - a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei főjegyzőnek; - a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztésekről a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére; - tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében; - tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a kisebbséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről; - folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más kisebbségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását; - rendszeresen információt szolgáltat a megyei önkormányzat honlapja kisebbségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez; - lehetőségei szerint bekapacsolódik az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs projekthez kapcsolódó - a kulturális ipar fejlesztését célzó - megyei programokba; - a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével lehetőség szerint bevonja az együttműködésbe a kisebbségi intézményeket, civil szervezeteket. 3. Megállapodó felek - a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, valamint tárgyi, szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében - széles körű együttműködést kívánnak kialakítani az oktatás, közművelődés és a kultúra területein - elsősorban a Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásába történő bekapcsolódás révén, illetve az ott meglévő szakmai, infrastrukturális és információs potenciál hasznosításával. 4. A Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásának, szolgáltató tevékenységének körében a Kisebbségi Önkormányzatnak az alábbi együttműködési lehetőségeket ajánlja fel: 4.1. Oktatási terület - A Nekt. által a területi kisebbségi önkormányzatok számára célzottan e területre nevesített jogosítványok gyakorlásának támogatása; - Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve felülvizsgálata, módosítása során a Kisebbségi Önkormányzat véleményének, javaslatainak kikérése; - Tájékoztatás nyújtása a Megyei Önkormányzat középfokú intézményeiben folyó, a szakképzés megkezdését lehetővé tévő munkaerőpiaci esélynövelő programról, a Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalása ennek népszerűsítésében, valamint az igények felmérésében; - A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja nemzetiségi oktatásra, nevelésre vonatkozó feladatellátási és szolgáltatási tevékenységének megismertetése, és kiajánlása a kisebbségi intézmények szervezetek felé.

9 Kulturális terület Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Közös, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kulturális konferenciák, fesztiválok tartása, illetve a kisebbségek saját kulturális konferenciáinak, rendezvényeinek megszervezésében való közreműködés, infrastruktúra biztosítása; - Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás; - Naiv művészeti ágak képviselőinek bemutatása, szakmai segítség nyújtás a művészek bemutatásához (kiállítótér biztosítása, kiállítási katalógus szerkesztés); - A Diskurzus című folyóiratban cigány nyelvű információk, összefoglalók megjelentetése (a Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével); - A cigány kisebbség megyei, regionális rendezvényeinek éves eseménynaptárba való felvétele; - Cigány kisebbségi művészeti csoportok munkájának segítése, a csoportok és az egyéni alkotók bemutatkozásának elősegítése, közreműködés a szervezésben; - Tehetséggondozó versenyek, továbbá a kisebbségi hagyományok, és kultúra témakörben rendezendő versenyek szervezésében, lebonyolításában való közreműködés; - A pályázati kiírások függvényében közművelődési és kulturális célú pályázatok közös kimunkálása, megvalósítása; - Az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 projekt kapcsán együttműködés a Nemzetiségi kézműves kiállítótér című program (a népi és népi iparművészeti tárgyakat folyamatosan bemutató projekt a Baranya Ház épületében), valamint az Egység a sokféleségben - szépség a sokszínűségben - Európa Kisebbségeinek Multikulturális Találkozója - United in diversity Beauty in variety 2010 program megvalósításában. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - Közös kiállítások, rendezvények szervezése a Múzeum Néprajzi Osztályával, és az országos gyűjtőkörű mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal, együttműködés a nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományainak feltárásában; - A Múzeum szakembereinek közreműködése a cigány kisebbségi intézmények saját kiállításainak megszervezésében, kisebbségi témájú kutatómunkákban; - Szakmai koordináció és közvetítés a Múzeum partnerintézményei (egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok) és a Kisebbségi Önkormányzat között; - Évi rendszeres összejövetelek, workshopok szervezése és megrendezése a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részvételével új kreatív együttműködési formák, közös projektek megvalósítása érdekében. Csorba Győző Megyei Könyvtár - Kisebbségi kerekasztal, mint tanácsadó szervezet létrehozása a kisebbségi önkormányzatok kulturális szakembereinek delegálásával, amelynek célja a kisebbségekkel kapcsolatos könyvtárszakmai tervezés és fejlesztés, illetve az erre épülő cselekvési program kimunkálása, az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 projekt keretében megvalósuló Tudásközpont szakmai programjának közös kidolgozása; - A mozgókönyvtári szolgáltatás kapcsán közreműködés az anyanyelvi dokumentum ellátás helyi igényeinek felmérésében. A középfokú képzésen és az alapfokú képzéseken való részvétel biztosításával újabb nemzetiségi könyvtárosok bevonása; - Állománygyarapítás, országos és baranyai vonatkozású nyomtatásban megjelent dokumentumok gyűjtése, kisebbségi folyóiratok rendelése és gyűjtése, jegyzékének összeállítása és közzététele a kisebbségi delegáltak szaktanácsadásával;

10 6 - Kisebbségi kutatóbázis és kutatóhely kialakítása a Könyvtárban, a hozzáféréshez kutatójegy biztosítása a Kisebbségi Önkormányzat által ajánlott kutatók részére; - Együttműködés a kisebbségi adatbázis bővítésében, adott kisebbség nyelvén történő WEB-lap szerkesztés; - A kisebbségi programokhoz igény esetén rendezvényterem biztosítása a Könyvtárban, illetve a kistérségi települési szolgáltató helyeken; - Kisebbségi, nemzetiségi olvasótáborok szervezése; - Közös térségi szintű országos és uniós pályázatok kidolgozása. Baranya Megyei Levéltár - A levéltári kisebbségi kutatások (szociológiai felmérések), a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek történetével foglalkozó kutatások közös koordinálása; - A Kisebbségek együttélése c. periodika megjelentetésében való közreműködés; - Az Ember Háza Alapítvány által - évi rendszerességgel - megrendezett, a cigányság múltjának, jelenének feltárását kitűző program közös megvalósítása; - A Kisebbségi Önkormányzat bevonása a Levéltár és az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, valamint a PTE Szociológiai, illetve Kommunikációs Tanszékei koordinációjával végzett nemzetiségi, nemzetiségtörténeti kutatásokba. Művészetek és Irodalom Háza - A cigány kisebbség hivatásos alkotói, művészeti csoportjai és az általuk létrehozott alkotások bemutatásának elősegítése, művészeti estek szervezése; - Közös kulturális projektek kidolgozása, promóciós tervének elkészítése. 5. A konkrét együttműködési formák meghatározását, gyakorlati módszereit, és feltételrendszerét a Kisebbségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat érintett intézménye kétoldalú megállapodásban rögzítik. VI. Egyéb rendelkezések 1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozatlan időre kötik, tartalmának felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek. 2. A Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására. 3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény végrehajtására - e megállapodás 1. sz. mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. 4. A megyei önkormányzati feladat-és hatáskör átruházás tárgyában felek az Országos Cigány Önkormányzattal - e megállapodás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint - háromoldalú megállapodást kötnek.

11 7 5. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően július 1. napján lép hatályba. Pécs, június 21. Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Hegedűs István a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnöke Záradék: Fenti Együttműködési Megállapodást a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat képviselő-testülete sz. határozatával, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

12 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól valamint a működési feltételeinek biztosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, valamint a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat (továbbiakban Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli Hegedűs István, az önkormányzat elnöke együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel: I. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai Felek az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet alapján, - figyelemmel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény rendelkezéseire a költségvetés tervezetének összeállítása, elfogadása során az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat az alábbiak szerint rögzítik. 1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 1.1. A költségvetési koncepció elkészítése - A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a megyei főjegyző a Kisebbségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: elnök) áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad a Kisebbségi Önkormányzat számára várható éves megyei önkormányzati támogatásról. Ezzel egyidejűleg információt szolgáltat a támogatás esetleges célhoz kötöttségéről is. - A megyei főjegyző a tárgyév október 22-ig tájékoztatást ad az elnöknek a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről. - Az elnök a költségvetési információk birtokában a Kisebbségi Önkormányzat elé terjeszti a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, amely véleményezi annak kisebbséget érintő részét. - Az elnök, a költségvetési koncepcióról alkotott véleményt legkésőbb november 1-ig a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében november 15-ig - eljuttatja a közgyűlés elnökéhez. - A közgyűlés elnöke a koncepcióról alkotott véleményét a megyei önkormányzat koncepció-tervezetéhez csatolja, és azt november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében december 15-ig - a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés megtárgyalja - a Kisebbségi Önkormányzat véleményét is tartalmazó koncepciót, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól. - A megyei főjegyző december 10-ig írásban tájékoztatja az elnököt a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó

13 2 részéről, valamint a közgyűlés a költségvetés-készítés további munkálatairól hozott döntéseiről A Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése - A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra a költségvetési évet megelőző év november 30. napjáig megbízottat jelöl ki, akinek személyéről az elnököt a megyei főjegyző írásban tájékoztatja. - A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetés szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a megyei főjegyző készíti elő. - Az önkormányzat megbízottja a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után egyeztetést folytat az elnökkel. Ennek keretében a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátja a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részét. - A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete ezt követően megtárgyalja a költségvetéséről szóló határozat-tervezetet. Az elnök a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 22 munkanapon belül a megbízott útján eljuttatja a kisebbségi önkormányzat határozatba foglalt költségvetését a közgyűlés elnökének A költségvetés jóváhagyása - A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése - az erről szóló költségvetési határozat alapján - változatlan formában, elkülönítetten épül be a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Az elfogadott költségvetésről a közgyűlés elnöke a megbízott útján tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot. - A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje - A Kisebbségi Önkormányzat, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. Az előirányzatmódosítást a megyei főjegyző készíti elő. - A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról. - A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzat-módosításáról a Megyei Önkormányzat elnöke a közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja. 3. A költségvetési gazdálkodás általános rendje 3.1. A költségvetés végrehajtása A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal számvitel politikájában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történik. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályai az alábbiak.

14 A kötelezettségvállalás A Kisebbségi Önkormányzat nevében, a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet. Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás az forintot el nem érő kifizetések esetében. Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy példányát a kötelezettség nyilvántartása céljából a keltezést követő 5 munkanapon belül a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályára le kell adni. A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Hivatal végzi Utalványozás A Kisebbségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján (továbbiakban: utalványozás) az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés megtörténte után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalvány ellenjegyzése mellett kerülhet sor Ellenjegyzés A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv vezetője, a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy - a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, - az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, - a kötelezettségvállalás nem sérti-e gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, - továbbá utalványozásnál az előbbiek mellett arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. Ha a kötelezettségvállalás, utalványozás nem felel meg az előbbiekben előírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, utalványozót, illetve az elnököt. Ha az ellenjegyző, a tájékoztatás ellenére írásos utasítást kap az ellenjegyzésre, köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről az ellenjegyző köteles a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületét haladéktalanul írásban értesíteni. A képviselő-testület a soron következő ülésén köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségrevonást Szakmai teljesítés igazolása A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolását a megyei főjegyző által, belső szabályzatban megjelölt személyek végzik Érvényesítés A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítő ellenőrzi az összegszerűség helyességét, a fedezet meglétét valamint, hogy a bizonylat megfelel-e a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek.

15 4 Az érvényesítést a Hivatal - a megyei főjegyző által belső szabályzatban ezzel megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítésű - köztisztviselői végzik. A költségvetési gazdálkodás pénzügyi, számviteli folyamatainak zökkenőmentes ellátása érdekében a Kisebbségi Önkormányzathoz beérkező pénzügyi bizonylatokat (számlák, rendelvények, egyéb kifizetési bizonylatok stb.) haladéktalanul át kell adni a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásához kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek személy szerinti meghatározását az 1. számú függelék tartalmazza. A feladatellátás hivatali jogosultjainak személy szerinti kijelölését a Baranya Megyei Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 2.számú függelékét képező Pénzkezelési Szabályzat (továbbiakban. Pénzkezelési Szabályzat) tartalmazza A kisebbségi önkormányzat számlái A Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmát a Megyei Önkormányzat Költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán bonyolítja, és viseli az alszámla költségeit. A számla feletti rendelkezési jogosultsággal bír a Kisebbségi Önkormányzat elnöke, illetve az általa felhatalmazott személy, a pénzintézeti aláírás bejelentésnek megfelelően. 3.3 Készpénzforgalom A Kisebbségi Önkormányzat készpénzforgalmának lebonyolítása a Hivatal házipénztára működése keretében, önálló házipénztár működtetésével történik. A házipénztári készpénzkezelés rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza Pénzellátás A Kisebbségi Önkormányzat működésének állami hozzájárulásból származó támogatását Megyei Önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe. A Megyei Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat működését szolgáló állami támogatás Kisebbségi Önkormányzat részére történő továbbutalásáról, a számlájára való megérkezését követő 8 napon belül intézkedik. A Megyei Önkormányzat az általa adott támogatás folyósításáról az éves költségvetési rendeletében meghatározott módon gondoskodik. 4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Megyei Önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos, a MÁK Regionális Igazgatósága felé történő tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje - Az elnök, a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának első félévi teljesítéséről a tárgyév szeptember 5-ig, míg a háromnegyed éves időarányos teljesítéséről a tárgyév október 25-ig beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök az előbbiek alapján információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat részére az első félévi, és a háromnegyed éves a Megyei Önkormányzat gazdálkodásának időarányos helyzetéről szóló - közgyűlési tájékoztatóhoz. - Az elnök az éves zárszámadási határozat-tervezetet a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti, beszámol a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának alakulásáról, teljesítéséről.

16 5 - Az elnök a Kisebbségi Önkormányzat zárszámadási határozatát, a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítéséhez - a tárgyévet követő március 20-ig - továbbítja a közgyűlés elnöke részére Számviteli nyilvántartás, adat- és információ szolgáltatás rendje - A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a Megyei Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. - A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a Hivatal kezeli és őrzi a számvitelről szóló évi C. törvény szabályainak megfelelően. - A Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló a Megyei Önkormányzat által a Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosításához ingyenes használatába adott vagyontárgyak kivételével - vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Kisebbségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a Hivatal részére. - A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, szükség szerint adatot, információt ad a Kisebbségi Önkormányzat elnöke részére. II. A Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása 1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében lévő 128. sz. irodahelyiségre, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt. 2. A Megyei Önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Kisebbségi Önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítás-, a porta-, az őrzés-, és a takarítás szolgáltatást, - 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással, - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi Ft keretösszegig. A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza. 3. A Megyei Önkormányzat a postai szolgáltatás, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja. 4. Az irodai vezetékes telefonhasználat költségét a Kisebbségi Önkormányzat viseli, amelyet Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága által kiállított számla (továbbszámlázott szolgáltatás) alapján a havonta köteles megtéríteni. 5. A Megyeháza tanácskozótermeit és a kapcsolódó szolgáltatásokat (hangosítás, hangfelvétel készítése, kivetítés) a Kisebbségi Önkormányzat a testületi ülések lebonyolításához előzetes bejelentés és egyeztetés után, térítésmentesen igényelheti. 6. A Kisebbségi Önkormányzat a testületi működésével szorosan összefüggő rendezvényeihez (közmeghallgatás) a Megyei Önkormányzat Dísztermét (Pécs, Papnövelde u. 5) ingyenesen, egyéb programjaihoz pedig a Díszterem igénybevételére vonatkozó megyei önkormányzati általános szabályok alapján kérelmezheti. 7. A Kisebbségi Önkormányzat az 1., 2., 5. és 6. pont alapján használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kezeli. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át. 8. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat helyiséghasználatával és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat

17 6 Gazdasági Igazgatósága útján, és a Hivatal e feladatra kijelölt munkatársának közreműködésével látja el. III. Egyéb rendelkezések 1. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, és szükség szerint, évente január 15. napjáig felülvizsgálják, módosítják. 2. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően július 1. napján lép hatályba. Pécs, június 21. dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Hegedűs István Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnöke Záradék: Fenti megállapodást a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat képviselő-testülete. sz. határozatával, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

18 7 1.számú függelék Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezők Kötelezettségvállalásra jogosult: Hegedűs István a Kisebbségi Önkormányzat elnöke Ellenjegyzésre jogosult: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Utalványozási, ellenjegyzési - egyben a Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési - jogosultsággal rendelkezők Utalványozásra jogosult: Hegedűs István a Kisebbségi Önkormányzat elnöke Ellenjegyzésre jogosult: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

19 8 2. számú függelék A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat ingyenes használatába adott vagyontárgyak Tárgyi eszközök: Számítógép PX1307 Gyári szám:ntc Monitor LG 17 CRT T710B Gyári szám. 501DIX Fax Samsung SF-150 Gyári szám: BAAKB02075R Nyomtató HP LaserJet 1200 Gyári szám: CNDP Kisértékű tárgyi eszközök: Íróasztal (bordó) 2 db Számítógép asztal (bordó) Forgószék (karfa nélküli, bordó) 2 db Szék (párnás) 1 ajtós szekrény (régi 160x60) 3 db Szőnyeg ( 2 x 3 m) Csillár (háromágú) Olvasó lámpa (fehér) Álló fogas (fa, bükk) Hulladékgyűjtő (műanyag) Papírkosár (vessző) Szalagfüggöny (szürke)

20 MEGÁLLAPODÁS 2. sz. melléklet mely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint átadó, képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, másrészről a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete, mint átvevő, képviseli: Hegedűs István elnök, valamint az Országos Cigány Önkormányzat Közgyűlése, képviseli: Kolompár Orbán elnök között, megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átruházása tárgyában. 1. Felek megállapítják, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának hatáskörében van jelenleg a közgyűlés által átruházott hatáskörök között a Kisebbségkutató Közalapítvány működésének figyelemmel kísérése, ehhez kapcsolódóan a szükséges intézkedések megtétele, valamint a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével a Közalapítvány éves beszámolójának értékelése és elfogadása, továbbá felügyelő szerve tájékoztatójának tudomásulvétele. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése átadja, a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete pedig átveszi a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat- és hatáskört. 3. Átvevő az átruházott hatáskört a Baranya Megyei Német és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatokkal közösen, a három kisebbségi önkormányzat együttes ülése keretében gyakorolja. Az ennek során hozott döntésről a megyei közgyűlés azt követő ülésén együttesen számolnak be a Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló napirend keretében a megyei önkormányzat képviselő-testületének. 4. Felek megállapítják, hogy az átadott feladat- és hatáskör nem igényli külön - pénzügyi, illetve tárgyi - feltételek biztosítását. 5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a feladat- és hatáskör ellátása az átvevő Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete részéről nehézségbe ütközik, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átadott feladat- és hatáskört, az Országos Cigány Önkormányzat Közgyűlésének egyetértésével visszavonhatja. 6. Megállapodó Felek tudomásul veszik, hogy a közöttük felmerülő vitáról az illetékes közigazgatási hivatal bármelyik fél kezdeményezésére, az attól számított 15 napon belül - egyeztetést tart. Ha az egyeztetés során 30 munkanapon belül nem jön létre megegyezés, a közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzés jogkörében jár el. 7. Jelen megállapodás január 1. napján lép hatályba. Jelen megállapodás három eredeti példányban készült, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek. Pécs, június 21. Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Hegedűs István Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke Kolompár Orbán Országos Cigány Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 22-i ülésére

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 22-i ülésére Szám: 473-2/2011. KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 22-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester-,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-24/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Ő T E R J E S Z T É S

Ő T E R J E S Z T É S 5. Napirend Ügyiratszám: 5/ / 2010. 0BE L Ő T E R J E S Z T É S A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Együttműködési megállapodás módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T

ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló Együttműködési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról amely létrejött egyrészről másrészről Hatvan Város

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószáma: -1/2016. 17. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a nemzetiségi

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2006. évi biztosításáról szóló Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest XII., Böszörményi út 23-25.), képviseli: Pokorni Zoltán polgármester (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm.

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. Egyházasdengeleg Község Önkormányzata és az egyházasdengelegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása a gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátásának módjáról A nemzeti és etnikai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől Szentendre Város Önkormányzata (adószáma: 15731292-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 28. án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 28. án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28. án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószáma: /2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a nemzetiségi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Környe Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe között 1 1. Általános szempontok Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a helyi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvénye, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 5087-1/2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 1/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / t t h

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / t t h Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 t ti @ t h Iktsz: U-18384-6/2014. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat 5. függelékének elfogadása

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-12 /2016. A határozat meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges Javaslat a Pásztó Városi

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

K I V O N A T. egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

K I V O N A T. egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja. Szám: 2/2015. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2015. (II. 20.) közgyűlési határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Javaslat. a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára

Javaslat. a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-188/2014. A határozat meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges Javaslat a Pásztó Városi

Részletesebben

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Határozati javaslat /2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2016.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 7/2014. (I. 29.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 7/2014. (I. 29.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

1/2010.(X.15.) sz. határozat

1/2010.(X.15.) sz. határozat október 15-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2010.(X.15.) sz. határozat A Dombóvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Elemér képviselőnek a kisebbségi önkormányzat évé történő

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, Nagyecsed, Árpád u. 32. (képviseli: Kovács Lajos, polgármester), másrészről a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben