K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 1/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testület közötti ügyekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 3. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 4. Előterjesztés a megyei közgyűlés évi munkatervének megállapítására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala évi belső ellenőrzési tervére Előadó: dr. Szigeti László, megyei főjegyző 6. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési tervére Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 7. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság második félévi tevékenységéről Előadó: Szántó István, a megyei értéktár bizottság elnöke 8. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására Előadó: Szántó István, a megyei értéktár bizottság elnöke 9. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

2 Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Program (ITP) Területi Kiválasztási Kritérium Rendszerének meghatározására, elfogadására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 11. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft. Egészséges Bács- Kiskunért című pályázatának beadásáról Előadó: dr. Farkas László, ügyvezető 12. Előterjesztés a Veránka-szigeti ingatlanok és ingóságok vagyonkezelői jogának átvételéről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 13. Előterjesztés a Horse-trails című projekt sikeres megvalósítása érdekében a Tegyünk Izsákért Egyesülettel kötött kölcsönszerződés módosításáról Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 14. Tájékoztató a megyét érintő migrációról Előadó: Dávid Károly r. dandártábornok, megyei főkapitány 15. Egyebek Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

3 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 2/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről készített tájékoztatót tudomásul vette. Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

4 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 3/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotására A Közgyűlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a határozat 1. számú táblázatban foglaltak szerint határozza meg a következő három évre vonatkozó saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési rendelet 10. számú mellékletében elfogadott likviditási tervet a havonta történő felülvizsgálat eredményétől függően, szükség szerint módosítsa, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. Felelős: Közgyűlés elnöke Értesülnek: Közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

5 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 4/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés évi munkatervének megállapítása A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

6 4/2015. (II.27.) Kgy. számú határozat melléklete BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉVI MUNKATERVE Február: 1. Előterjesztés a megyei önkormányzat évi költségvetési rendelete módosítására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 2. Előterjesztés a megyei önkormányzat évi költségvetési rendelete elfogadására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 3. Előterjesztés a megyei önkormányzat évi munkatervének megállapítására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 4. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének megállapítására Előadó: Megyei főjegyző 5. Előterjesztés a megyei önkormányzat évi összesített közbeszerzési terve megállapítására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 6. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság második félévi munkájáról Előadó: Szántó István, Értéktár Bizottság elnöke 7. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság évi munka- és pénzügyi tervére Előadó: Szántó István, Értéktár Bizottság elnöke 8. Előterjesztés a megyei önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 9. Előterjesztés a Tegyünk Izsákért Egyesülettel kötött kölcsönszerződés módosításáról Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 10. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Program (ITP) Területi Kiválasztási Kritérium Rendszerének meghatározására, elfogadására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 11. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft. Egészséges Bács- Kiskunért című pályázatának beadásáról Előadó: dr. Farkas László, ügyvezető

7 Előterjesztés a Veránka-szigeti ingatlanok és ingóságok vagyonkezelői jogának átvételére Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 13. Tájékoztató a megyét érintő migrációról Előadó: rendőrség megbízottja Március: 1. Előterjesztés Bács-Kiskun megye integrált területi programjának előzetes egyeztetési változata elfogadására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 2. Előterjesztés a Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 3. Beszámoló a települési önkormányzatokkal való együttműködéséről, a területfejlesztési közös munkában elért eredményekről és további lehetőségekről Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 4. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részvételéről a Kecskemét lehet Európa ifjúsági fővárosa 2018-ban című kezdeményezésben. Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 5. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft. Egészséges Bács- Kiskunért című pályázatának eredményéről Előadó: Területfejlesztési Kft. ügyvezetője Április: 1. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programjára Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 3. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Előadó: Szakál Lajos Fejlesztési Képzési Bizottság tagja 4. Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé terjesztendő Bács- Kiskun Megyei Integrált Területi Program elfogadására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés bírósági ülnökök választására Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke

8 Tájékoztató az Agrár-Vidékfejlesztési Államtitkárság terveiről, feladatairól, különös tekintettel a megyét érintő kérdésekre és a megyében felhasználható pénzügyi lehetőségekre Előadó: Kis Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár 7. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft évi beszámolója és évi működési és pénzügyi terve elfogadására Előadó: Területfejlesztési Kft. ügyvezetője 8. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala évi összefoglaló belső ellenőri jelentése elfogadására Előadó: Megyei főjegyző Június 1. Beszámoló Bács-Kiskun megye évi közbiztonsági helyzetéről a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint tájékoztató a határrend és határőrizet helyzetéről, a határforgalom alakulásáról évben Előadó: Dávid Károly r. dandártábornok, megyei főkapitány 2. Beszámoló a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladataival összefüggésben végzett évi munkájáról Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 3. Tájékoztató Bács-Kiskun megye egészségügyének helyzetéről Előadó: Egészségügyért Felelős Államtitkárság Szeptember: 1. Előterjesztés a évi megyei kitüntető díjak odaítélésére Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 2. Beszámoló a megyei önkormányzat hivatala tevékenységéről Előadó: Megyei főjegyző 3. Tájékoztató Bács-Kiskun megye mezőgazdaságának további fejlesztési elképzeléseiről Előadó: megyei Agrárkamara elnöke 4. Előterjesztés a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, javítása érdekében teendő további intézkedésekről Előadó: Megyei Közgyűlés elnöke 5. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság első félévi munkájáról Előadó: Szántó István, Értéktár Bizottság elnöke

9 - 4 - Október: - Ünnepi közgyűlés November: 1. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének megállapítására Előadó: Megyei főjegyző 2. Beszámoló az Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájáról Előadó: Vízgazdálkodási Tanács elnöke 3. Beszámoló az Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájáról Előadó: Vízgazdálkodási Tanács elnöke 4. Közmeghallgatás

10 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 5/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala évi Belső Ellenőrzési Terve A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala évi Belső Ellenőrzési Tervét és azt a melléklet szerint elfogadja. Felelős: dr Szigeti László megyei főjegyző Határidő: értelemszerűen Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, megyei főjegyző, aljegyző, belső ellenőr, és a hivatal érintett munkatársai K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

11 5/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Létszám és erőforrások A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 15.. /7/ bekezdésére figyelemmel. Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja, a) 11 az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; Ávr 15. (1) bekezdés Az Áht. 70. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. Az önkormányzat neve: Bács-Kiskun megyei Önkormányzat I. Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban fő Saját erőforrás összesen: fő II. Külső szolgáltató: fő Külső erőforrás összesen: fő III. Erőforrás összesen (I.+II.) fő IV. Adminisztratív személyzet fő V. Polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr 1 fő Kecskemét, november dr Szigeti László megyei főjegyző

12 5/2014. (II.27.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Tevékenységek A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 21.. /3/ bekezdésére figyelemmel. Az önkormányzat neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Ellenőrzési típusok Év: Év: Saját ellenőri Saját ellenőri Külső ellenőri Külső ellenőri Terv db Tény db Terv nap Tény nap Terv nap Tény nap Szabályszerűségi 2 45 ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszer ellenőrzés Teljesítmény ellenőrzés Informatikai ellenőrzés Utóellenőrzés Kecskemét, november dr Szigeti László megyei főjegyző

13 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 6/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési terve A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megtárgyalta A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési terve tárgyú előterjesztést. 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elfogadja az alábbi, évre szóló összesített közbeszerzési tervet: BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., az ajánlatkérő technikai azonosítója: AK16284) A közbeszerzés tárgya és mennyisége ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE Irányadó eljárásrend Tervez ett eljárás- típus Az eljárás megindításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés I. Árubeszerzés II. Építési beruházás III. Szolgáltatás megrende- lés IV. Építési koncesszió - V. Szolgáltatási koncesszió A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

14 A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés felkéri elnökét az év közben szükségessé váló módosítások előterjesztésére. Határidő: Folyamatos december 31-ig Felelős: Megyei Közgyűlés Elnöke 3. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzététele érdekében intézkedjen. Határidő: Azonnal Felelős: Megyei Főjegyző Határozatról értesülnek: - Megyei Közgyűlés tisztségviselői - Megyei Közgyűlés tagjai - Megyei Főjegyző - Megyei Aljegyző - Megyei Önkormányzat Hivatala K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

15 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 7/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság második félévi tevékenységéről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság második félévi tevékenységéről szóló beszámolót és a következő döntést hozta: A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határozatról értesülnek: - Megyei Közgyűlés tisztségviselői - Megyei Közgyűlés tagjai - Megyei Főjegyző, Aljegyző - Megyei Önkormányzat Hivatala - Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

16 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 8/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság évi munkatervének és pénzügyi tervének jóváhagyása A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság évi munkatervének és pénzügyi tervének jóváhagyása tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozta: 1. A Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) évi munkatervét - a Bizottság a 27/2015. (II.5.) MÉBH számú határozatában elfogadottakkal egyezően - az alábbiak szerint hagyja jóvá: Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság évi munkaterve Február Beszámoló a Bizottság második félévi munkájáról Előterjesztés a Bizottság évi munkatervének és pénzügyi tervének elfogadására Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására Előterjesztés a Magyar Értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására Előterjesztés települési értéktárak adatainak nyilvántartásba vételére Tájékoztató a Földművelésügyi Minisztériummal kötött támogatási szerződésben vállalt tevékenységekről Március Egyeztetés azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyeket a megyei önkormányzat felkért a Bizottság munkáját segítő szakértői közreműködésre Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására Május Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására Június A Bizottság Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására

17 - 2 - Szeptember Beszámoló a Bizottság első félévi munkájáról Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására Tájékoztató a Földművelésügyi Minisztériummal kötött támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséről November Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására Határidő: Folyamatos Felelős: Bizottság elnöke 2. A Közgyűlés a Bizottság évi pénzügyi tervét - a Bizottság a 27/2015. (II.5.) MÉBH számú határozatában elfogadottakkal egyezően - az alábbiak szerint hagyja jóvá: Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság évi pénzügyi terve A Bizottság működésével kapcsolatos költségek (a Bizottság tagjainak útiköltsége, szakértői díjak, Bizottság működésével kapcsolatos egyéb költségek): Ft. A Bizottság felkéri elnökét, amennyiben a fent megjelölt keretösszeg nem fedezi a költségigényeket, a feladat ellátásával kapcsolatos költség módosítására tegyen javaslatot a Közgyűlés elnöke felé a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének módosítása érdekében. Határidő: Folyamatos Felelős: Közgyűlés elnöke, Bizottság elnöke Határozatról értesülnek: - Megyei Közgyűlés tisztségviselői - Megyei Közgyűlés tagjai - Megyei Főjegyző, Aljegyző - Megyei Önkormányzat Hivatala K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

18 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 9/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata 1. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése felülvizsgálta a évben kötött együttműködési megállapodásokat és az előterjesztés 1., 2. és 3. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jóváhagyja a Bács- Kiskun Megyei Cigány Önkormányzattal, a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzattal és a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodást. 2. A testület felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodások aláírására. Az aláírással egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 12/2014. (II. 14.) és 76/2014. (XI. 28.) Kgy. sz. határozatával, a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 3/2014. (II. 5.) BCÖ, a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 48/2014. (XI. 10.) BHÖ, valamint a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat 41/2014. (XI. 21.) BNÖ határozatával elfogadott együttműködési megállapodás érvényét veszti. Felelős: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: azonnal, jóváhagyást követően Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, megyei főjegyző, területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, nemzetiségi referens K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző A kivonat hiteléül: Németh Istvánné

19 9/2015. (II. 27.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) (Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., adószáma: , törzskönyvi nyilvántartási száma: , képviseli: Rideg László, a közgyűlés elnöke), másrészről: a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat, 6500 Baja, Szabadság u. 23., adószáma: , törzskönyvi nyilvántartási száma: , képviseli: Ajtai Tibor, a nemzetiségi önkormányzat elnöke felek együttesen: Szerződő felek a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) 80. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. (2) bekezdése alapján az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal: Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, az Njt. 80. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel összefüggő szabályokat. A megállapodás szabályainak kialakítása a következő jogszabályok figyelmébe vételével történt: 1. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. (Njt.) 2. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) 3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési rendszerek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről 6. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Gst.) I. A nemzetiségi önkormányzat működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 1. A megyei önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) Önk. rendelet 69. (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a testületi működéshez igazodó ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt a Nemzetiségi Központ épületében (Baja, Szabadság u. 23.) az Njt. 80. (1) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati működés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében.

20 A testületi működéshez igazodó helyiségek infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiés fenntartási költségeket a megyei önkormányzat viseli. 3. A nemzetiségi önkormányzat a testületi működésével szorosan összefüggő rendezvényeihez (közmeghallgatás), programjaihoz ingyenesen igénybe veheti a Nemzetiségi Központ erre a célra szolgáló helyiségeit. 4. A nemzetiségi önkormányzat a Nemzetiségi Központ használatba vett helyiségeit és az ott található eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, köteles azokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával kezelni. A nemzetiségi önkormányzat köteles megtéríteni a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, és a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át. 5. A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatait a bajai Nemzetiségi Központ munkatársainak közreműködésével látja el. 6. A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére a személyi és tárgyi feltételek biztosításán túl gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, melyek keretében a következőket látja el: - a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); - a testületi és tisztségviselői döntések előkészítésével kapcsolatos feladatok, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartás, sokszorosítási és postázási feladatok; - a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok; A megyei önkormányzat a felsorolt végrehajtási feladatellátást a Nemzetiségi Központon keresztül biztosítja. 7. A 6. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a megyei önkormányzat viseli. 8. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat főjegyzője vagy megbízottja (nemzetiségi referens vagy jogi ügyintéző) részt vesz a nemzetiségi önkormányzat ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje 1. A főjegyző vagy az általa megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a nemzetségi önkormányzat elnökével.

21 Az elkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének. 3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére az Áht ában és az Ávr. 24. és ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 4. Az önkormányzat hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat-tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé. III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 1. A nemzetiségi önkormányzat, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. Az előirányzat módosítását az Önkormányzat Hivatala készíti elő. 2. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 34. (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat az első negyedév kivételével negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát. IV. Költségvetési információszolgáltatás rendje A Megyei Önkormányzat Hivatala az Áht. 6/C. (2) bekezdése szerint ellátja a nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket, a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. V. A költségvetési gazdálkodás rendje 1. A költségvetés végrehajtása: a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: hivatal) látja el. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a hivatala számviteli politikájában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történik. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályai az alábbiak: A kötelezettségvállalás: A kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok terhére a fizetési kötelezettségvállalásról szóló szabályszerűen tett jogi nyilatkozat.

22 - 4 - A nemzetiségi önkormányzat nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzés után, és csak írásban történhet. Az Ávr. 56. (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A kötelezettségvállalások nyilvántartását az Önkormányzat Hivatala folyamatosan, naprakészen vezeti. A kötelezettségvállalás nyilvántartását vezető ügyintéző köteles jelezni a főjegyzőnek, ha valamelyik kiemelt előirányzat teljes egészében lekötésre került. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján (továbbiakban: utalványozás) az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés megtörténte után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Pénzügyi ellenjegyzés: A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a nemzetségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv gazdasági vezetője, vagy írásban az erre felhatalmazott személy jogosult. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy: - a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt, vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, - az előirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, - a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Ha a kötelezettségvállalás, utalványozás nem felel meg az előbbiekben előírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, utalványozót, illetve az elnököt. Ha az ellenjegyző a tájékoztatás ellenére írásos utasítást kap az ellenjegyzésre, köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Szakmai teljesítés igazolása: A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, és szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolója az elnök, vagy az általa írásban meghatalmazott személy lehet. A teljesítés igazolása történhet: a) számla alapján történő kifizetés esetén az eredeti számlán, b) nem számlás b.a. egyszeri kifizetési kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás dokumentumának eredeti, fedezetvizsgálattal ellátott példányán,

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószáma: -1/2016. 17. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a nemzetiségi

Részletesebben

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Kabinetiroda J a v a s l a t a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Tisztelt Közgyűlés! A 2011.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 7/2014. (I. 29.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 7/2014. (I. 29.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ../2015.(III.31.)Ökt.sz. határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Monostorapáti község Önkormányzata (képviseli: Takács Péter polgármester, székhelye: 8296. Monostorapáti, Petőfi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról amely létrejött egyrészről másrészről Hatvan Város

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

4. számú melléklet /a 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez/

4. számú melléklet /a 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez/ 1. számú melléklet 4. számú melléklet /a 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez/ Dunavarsány Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) között létrejött megállapodás(ok) amely létrejött

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, Nagyecsed, Árpád u. 32. (képviseli: Kovács Lajos, polgármester), másrészről a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára 21-2/2014/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Környe Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe között 1 1. Általános szempontok Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a helyi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

K I V O N A T. egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

K I V O N A T. egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja. Szám: 2/2015. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2015. (II. 20.) közgyűlési határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 'j 1 1-i/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata dr. Farkas László

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára 122-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2006. évi biztosításáról szóló Együttműködési megállapodás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére 1. számú melléklet a 4/2014. (I. 29.) határozathoz MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére A költségvetés,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1.,2.,3.,4., JEGYZŐKÖNYV Készült: Sajószentpéter

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérelme

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérelme RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Javaslat. Kerepes Nagyközség Önkormányzata és a Német Önkormányzat között. hatályban lévő megállapodás és gazdálkodási szabályzat felülvizsgálatára

Javaslat. Kerepes Nagyközség Önkormányzata és a Német Önkormányzat között. hatályban lévő megállapodás és gazdálkodási szabályzat felülvizsgálatára KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2144 Kerepes Vörösmarty u. 2.. (06-28) 561-050 FAX: (06-28) 561-051 Szám:./2012 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat Kerepes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2015. évi munkaterve 2015. február 13. (péntek) 1. Javaslat a bizottság 2015. évi munkatervére Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzata

Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 284-2/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 30/2014. (IX. 1.) határozat A Közgyűlés elnökének lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben