MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 4., hétfő Tartalomjegyzék 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről /2013. (XI. 4.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról /2013. (XI. 4.) Korm. rendelet Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2013. (XI. 4.) VM rendelet Egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2013. (XI. 4.) VM rendelet Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról /2013. (XI. 4.) KE határozat Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról /2013. (XI. 4.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Delphi Hungary Kft., a Delphi Thermal Hungary Kft., a Delphi Connection Systems Hungary Kft., a Delphi Hungary Services Kft., a Telenor Magyarország Zrt., a Telenor Common Operation Zrt., a Schneider Electric Zrt., a SE-CEE Schneider Electric Kft., a Schneider-Electric Energy Magyarország Kft. és a M&C Energia Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosításához szükséges intézkedésekről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Közép-Magyarországi Operatív Program évekre szóló akciótervének módosításáról /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások támogathatóságáról 79792

2 79758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Tartalomjegyzék 1789/2013. (XI. 4.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú [ Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) című] nagyprojekt költségnövekményének jóváhagyásáról /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú [ 55. sz. főút Kelebia Tataháza közötti ( kmsz.) szakaszán 115 kn tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról /2013. (XI. 4.) ME határozat A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról /2013. (XI. 4.) ME határozat A Magyarország, valamint Japán, Ausztrália, Argentína és Tajvan között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról /2013. (XI. 4.) ME határozat A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79808

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelete a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről 1. A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére. 2. A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti. 3. Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő: Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya (a továbbiakban: a Felek) a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, illetve azokat az előnyöket felismerve, amelyek az egyes országokban alkalmazandó szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban történő kölcsönös együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára, a következőkben állapodnak meg: 1. Cikk A Felek ösztönzik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait, illetve a közöttük létrejövő együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken. A Felek emellett ösztönzik tudományos és kulturális területeken küldöttségek cseréjét is. 2. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják a tudományos és kulturális intézmények, valamint a tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos és kulturális kapcsolatokat, és a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül egyetemi oktatók és kutatók cseréjét. 3. Cikk A Felek a felsőoktatási intézményekben, egyetemeken és kutatóközpontokban szakmai tudás- és tapasztalatcserét folytatnak a tudomány, a technika és a közigazgatás területein. 4. Cikk A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben a másik fél számára rendelkezésre álló képzési lehetőségeket, főként a műszaki és orvostudományok, valamint a technológia területén. 5. Cikk A Felek támogatják a két ország egyetemei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat azok kölcsönös elismerése érdekében. A Felek kölcsönösen informálják egymást oktatási rendszereikről.

4 79760 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 6. Cikk A Felek ösztönzik az irodalom, képző- és zeneművészet, film, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeum- és levéltár igazgatás terén, más kulturális és művészeti területen, illetve alkotóművészek között létrejövő kapcsolatokat és cseréket. A Felek kölcsönösen támogatják a könyvtáraik közötti közvetlen szakmai együttműködést. 7. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják oktatási, tudományos és kulturális hetek és napok szervezését a két ország tudományos és kulturális intézményeiben. Ezek magukban foglalják előadások, szemináriumok, könyvvásárok és egyéb olyan rendezvények lebonyolítását, melyek bemutatják a két ország eredményeit. 8. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják számos kulturális és művészeti tevékenység lebonyolítását, és lehetőségeik szerint segítik egymást különösen: a különböző kulturális területek képviselőinek együttműködés, tapasztalatcsere, szakmai gyakorlat céljából történő kölcsönös látogatásának megszervezésében; egyéni művészek vagy művészeti csoportok koncertturnéinak megszervezésében, valamint koncertek, előadások, kiállítások és más kulturális események szervezésében; résztvevők meghívásakor az egyik Fél országában rendezett zenei és más nemzetközi fesztiválokra. 9. Cikk A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és minden, a két országban folyó oktatással és tudományos kutatással, valamint kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét. 10. Cikk A Felek ösztönzik a helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és tudományos, valamint kulturális műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről. 11. Cikk A Felek jogszabályaiknak megfelelően engedélyezik a kéziratok, levéltári anyagok és történelmi dokumentumok tanulmányozását és felhasználását, és együttműködnek a régészet és a kulturális örökségvédelem területén, továbbá szakértőket cserélnek e téren. 12. Cikk Mindkét fél ösztönzi a másik fél országában született kiemelkedő irodalmi művek lefordítását és kiadását saját országában. 13. Cikk A Felek ösztönzik a magyar nyelv Georgia területén történő és a georgiai nyelv a Magyarország területén történő elsajátításához szükséges módszertani, pedagógiai programok megvalósítását, és a megfelelő oktatási és módszertani irodalom fordítását. 14. Cikk A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási, tudományos és kulturális intézményei között. 15. Cikk A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén a Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, elővezetve azok megvalósításához szükséges konkrét lépéseket és projekteket, valamint ahol lehetséges meghatározva az Egyezményben és a végrehajtási programokban vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit. A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Cikk Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételét követő tizenötödik napon lép hatályba, amelyen a felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek. A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit. Az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát. Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem hajtják. Ezen Egyezmény rendelkezései közös megegyezéssel módosíthatóak és kiegészíthetőek, amiről a felek külön megállapodást kötnek, amely ezen egyezményben meghatározott eljárási szabályoknak megfelelően lép hatályba. Az ily módon módosított megállapodás az egyezmény szerves részét képezi. Ezt az Egyezményt, Tbiliszi városban szeptember 30-án írták alá magyar, georgiai és angol nyelven két eredeti példányban. Ezek mindegyike egyformán hiteles. Az értelmezésből származó bármely nézetkülönbség kialakulása esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó. Magyarország Kormánya nevében Szijjártó Péter A Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára Georgia Kormánya nevében Maia Panjikidze külügyminiszter Agreement between the Government of Hungary and the Government of Georgia on co-operation in the field of education, science and culture The Government of Hungary and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Parties, in order to enhance the bonds of friendship existing between their two countries, to widen the links binding their people, to develop co-operation in educational, scientific, cultural domains, recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in accordance with the rules and regulations applied in each country, have agreed on the following: Article 1 The Parties shall encourage the exchange of visits of higher education officials, faculty members and scholars and shall establish co-operation between them in fields of common interest. The Parties shall also encourage the exchange of delegations in scientific and cultural domains. Article 2 The Parties shall promote and encourage direct scientific and cultural relations between educational, cultural institutions and scientific research establishments as well as the exchange of faculty members, researches and scholars within available resources and opportunities. Article 3 The Parties shall exchange expertise and knowledge in the scientific, technical and administrative fields between higher education institutions, universities and research centers.

6 79762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Article 4 The Parties shall increase opportunities for training of the nationals of the other Party in higher education institutions in both countries notably in technical, medical and technological domains. Article 5 The Parties shall promote academic co-operation between higher education institutions in both countries and exchange of information in the field of recognition of the periods of study, recognition and establishing equivalence of documents of education, equivalence of academic degrees for purposes of mutual recognition of these degrees. The Parties shall also exchange data on their respective educational systems. Article 6 The Parties shall promote contacts and exchanges in the field of literature, fine and musical art, cinematography, television and radio, architecture, book publishing, museum business and archives, and also between creative groups and in other fields of culture and art. The Parties mutually encourage direct cooperation between their libraries. Article 7 The Parties shall encourage the organization of educational, scientific and cultural weeks and days in educational and cultural institutions of each country. These shall include the giving of lectures and the holding of seminars, book exhibitions and fairs, other forms of presenting the achievements of both countries. Article 8 The Parties shall agree to arrange various cultural and artistic activities and help each other within their capabilities, in particular when: organizing mutual visits of representatives of various fields of culture for the purposes of co-operation, internships, exchanging experience; organizing concert tours of individual artists and artistic groups, concerts, performances, exhibitions and other cultural events; inviting participants to festivals and similar international shows which are hosted by one of the Parties. Article 9 The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources of information related to education, scientific research and cultural activities in both countries. Article 10 The Parties shall encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia, scientific and cultural workshops, and shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their start. Article 11 The Parties, in accordance with the national laws of their countries, shall facilitate perusal and making use of manuscripts, archives and historical documents and shall co-operate in the domain of archaeology and cultural heritage in their respective countries and shall exchange experts in this domain. Article 12 Each of the Parties shall encourage the translation and publishing of distinguished literary works produced by the other Party. Article 13 The Parties shall encourage the realization of methodological and pedagogical programmes necessary for the acquisition of the Georgian language on the territory of Hungary and the Hungarian language on the territory of Georgia, and the translation and publication of the corresponding educational and methodological literature.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Article 14 The Parties shall encourage whenever necessary to sign the special agreements on co-operation between involved educational, scientific and cultural institutions of the two countries. Article 15 The Parties shall agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfilment of this Agreement and defining, where it is possible, the financial and other organizational terms in order to carry out events, provided by this Agreement and executive programs. The terms of consultations and the list of authorized representatives shall be agreed by the Parties through diplomatic channels. Article 16 This Agreement shall enter into force on the fifteenth day after receiving the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels that all their internal legal requirements necessary for the entry into force of the Agreement have been fulfilled. Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. As a consequence of this, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union. This Agreement is valid for an indeterminate period of time. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination. In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programmes and projects until they are completed. Changes and additions maybe introduced to the Agreement upon mutual consent of the Parties, which shall be formed as a separate document and enter into force in accordance with the same rule under which this Agreement enters into force. The document formed thereby, shall constitute an integral part of this Agreement. This Agreement was signed in Tbilisi on 30 September 2013 in two originals in Hungarian, Georgian and English, that are all equally valid. In the event of any differences arising on the interpretations, the English text shall be applied. For the Government of Hungary Péter Szijjártó State Secretary for Foreign Affairs and External Economic Relations of the Prime Minister s Office For the Government of Georgia Maia Panjikidze Minister for Foreign Affairs 4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. és 3. az Egyezmény 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. (3) Az Egyezmény, valamint a 2. és 3. hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az emberi erőforrások minisztere gondoskodik. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

8 79764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám A Kormány 382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 4 hónap lehet. 2. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Támogatás nyújtható a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, b) a kirendeltség által kiközvetített álláskereső vagy c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. (2) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől. (3) A rendelet 4. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. 3. A Rendelet 4/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4/A. (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. (2) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől. (3) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett szociális hozzájárulási adó mértékének százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, de legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. 4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 8 órás munkaidőben történő közfoglalkoztatása. (2) A Rendelet 6. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől. (3) A Rendelet 6. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig (e bekezdés alkalmazásában: bérjellegű támogatás), valamint a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költségek tekintetében a bérjellegű támogatás 20 százalékáig,

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám továbbá legalább száz fő foglalkoztatása esetén a szervezési költségek tekintetében a bérjellegű támogatás 3 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. (4) A Rendelet 6. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. 5. (1) A Rendelet 7. -a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) A közfoglalkoztatási program céljára, a tevékenység egyedi jellemzőire, az állam által jogszabály alapján kötelezően ellátandó feladat hatékony ellátására, valamint a közfoglalkoztatás tervezett helyszínének munkaerő-piaci jellemzőire tekintettel a 3. (7), a 4. (5) és a 6. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő támogatási időszakra is nyújtható támogatás. (2) A Rendelet 7. -a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki: (4b) A (4a) bekezdés alkalmazása esetén a 3. (1), a 4. (1) és a 6. (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony legfeljebb a támogatási időszakkal megegyező határozott időre létesíthető, valamint a 4. (2) és a 6. (1a) bekezdését nem kell alkalmazni. (3) A Rendelet 7. -a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki: (4c) A (4a) bekezdésében foglaltak alkalmazásáról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönthet. Ennek feltétele, hogy a közfoglalkoztatási program folytatása a) költséghatékonyabb módon biztosítható, mint az azonos tevékenységre irányuló új közfoglalkoztatási program indítása és b) nem veszélyezteti a közfoglalkoztatásba vonható személyek esélyét a közfoglalkoztatásba való bekerülésre. 6. (1) A Rendelet 7/B. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében a 7. (4a) (4c) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. (2) A Rendelet 7/B. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből kizárólag közfoglalkoztatási programjainak vagy a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 4/A. -a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő. 7. A Rendelet 7/E. -ában a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény szövegrész helyébe a Kftv. szövegrész lép. 8. Hatályát veszíti a Rendelet 6. (2) bekezdésének b) pontja. 9. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 1. -a, 2. -a, 3. -a, 4. (1) (2) bekezdése, (4) bekezdése, 5. -a, 6. (1) bekezdése január 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

10 79766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám A Kormány 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelete az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az MT-WHEAT Kft. által Visonta település közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0158/25 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, búzafeldolgozó gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze. (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki. 2. (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság Kiemelt beruházásként búzafeldolgozó üzem és annak építményei Visonta község területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti 0158/25 helyrajzi számú földrészlet, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével) Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet vonatkozásában: Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 4. további régészeti feladatellátás meghatározása Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala nincs 5. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 6. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 7. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

12 79768 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám vízjogi engedélyezési eljárás A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás ingatlannyilvántartási hatósági eljárás telekalakítási hatósági eljárás földmérési hatósági eljárás hírközlési hatósági engedélyezési eljárás szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások bányahatósági engedélyezési eljárás Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal 17. vasúti hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ 18. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs 19. a jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs 20. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 21. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14 79770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 2. melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő szakhatóságok A B C 1. Szakhatósági közreműködése tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság 2. építésügy Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 3. műemlékvédelem és régészet Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet vonatkozásában: Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala környezetvédelem, természetvédelem és vízügy közúti közlekedés vasúti közlekedés légi közlekedés földtan bányászat rendészet tűzvédelem honvédelem katasztrófavédelem talajvédelem erdővédelem egészségügy hírközlés műszaki biztonság Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Rendőr-főkapitányság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honvédelemért felelős miniszter Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 101/2013. (XI. 4.) VM rendelete egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (5) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (2) bekezdésében, a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában, a 4. és az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet módosítása 1. (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: delegálási rendelet) 1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:] c) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése; (2) A delegálási rendelet a) 1. -ában a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) szövegrész helyébe a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), b) 4. -ában az MgSzH szövegrész helyébe a NÉBIH szöveg lép. (3) Hatályát veszti a delegálási rendelet 1. a) és d) pontja. 2. A borászati termékek egységes bizonyoltatási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosítása 2. A borászati termékek egységes bizonyoltatási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a) 2/A. (2) bekezdésében a kormányhivatal szövegrész helyébe a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, b) a 9. melléklet B) részének 1. rovat megjelölésű sorában a Kormányhivatal szövegrész helyébe a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága szöveg lép.

16 79772 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása 3. (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: borászati beruházási rendelet) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] 1. gépkatalógus: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet szerinti gépkatalógusnak az 1. mellékletben meghatározott gépváltozatok szerinti része; (2) A borászati beruházási rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] 2. borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság; (3) A borászati beruházási rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] 4. gép: a gépkatalógusban szereplő gépek és technológiai berendezések; (4) A borászati beruházási rendelet 1. -a a következő 9., 10. és 11. ponttal egészül ki: [E rendelet alkalmazásában] 9. pénzügyi év: október 16-tól a következő év október 15-ig tartó éves időszak; 10. a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitása: az a hektoliterben kifejezett mennyiség, amely a borászati üzemben a gyártástechnológia műszaki feltételeinek betartása mellett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában maximálisan tárolható; 11. időtálló és a gép egyedi azonosítására alkalmas jelölés: az üzemeltetési időszak alatt a beszerzett gép azonosítására szolgáló, a gyártó által feltüntetett vagy rögzített fizikailag nyomtalanul eltávolíthatatlan jelölés. 4. A borászati beruházási rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Támogatást borászati üzem (a továbbiakban: kérelmező) igényelhet. (2) Támogatás kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű gép vásárlásához nyújtható, a) amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja az alkalmazott technológiát, b) amelynek célja a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése, és c) amely szerepel a benyújtási időszak naptári évének augusztus 1-jén hatályos gépkatalógusban. (3) A gépkatalógust a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) hivatalos honlapján közzéteszi. 5. A borászati beruházási rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) E rendelet alapján a támogatási keretösszeg a) a 2013/2014. pénzügyi évben euró, b) a 2014/2015. pénzügyi évben euró. 6. A borászati beruházási rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A támogatási keretösszeg forintra történő átszámítása a támogatásról szóló döntés évének január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által jegyzett középárfolyamon történik. (2) Ha az összesített támogatási igény a 3. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatási keretösszeget meghaladja, a támogatási keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek alapján a kifizetésre a következő pénzügyi évben, a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor. (3) Az MVH a 3. (5) bekezdés b) pontjában meghatározott keretösszegen felüli támogatási kérelmet elutasítja. 7. A borászati beruházási rendelet 6. -a a következő e) ponttal egészül ki: [Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely] e) nem tartalmaz időtálló és a gép egyedi azonosítására alkalmas jelölést.

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám (1) A borászati beruházási rendelet 7. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe] d) a kérelmezőnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép kizárólagos üzemeltetésének lehetőségét biztosító joggal; (2) A borászati beruházási rendelet 7. -a a következő e) és f) ponttal egészül ki: [Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe] e) az üzemeltetési kötelezettség alatt ea) a kérelmező nem rendelkezik a Btv. alapján az ideiglenes bezárására vonatkozó jogerős határozattal, és eb) nem kerül sor a kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének szabálytalanságból eredő jogerős visszavonására; f) az üzemeltetési kötelezettség alatt fa) a kérelmező a Btv. alapján megfelel a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó előírásoknak, és fb) a gépet kizárólag a Btv. szerinti borászati termékek előállítására, illetve forgalomba hozatalára használják; (3) A borászati beruházási rendelet 7. -a a következő g) ponttal egészül ki: [Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe] g) a kérelmező a támogatott gép vásárlásával összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást köteles vezetni. 9. (1) A borászati beruházási rendelet 8. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: [A nyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia] e) a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitását. (2) A borászati beruházási rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A támogatási kérelmet a) a 2013/2014. pénzügyi évben november 5. és december 14. között, b) a 2014/2015. pénzügyi évben október 16. és december 31. között lehet benyújtani. (3) A borászati beruházási rendelet 8. (5) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A támogatási kérelemhez csatolni kell] [a gép vásárlásához kapcsolódó] ad) átadás-átvételt igazoló dokumentumok [másolatát;] (4) A borászati beruházási rendelet 8. (5) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A támogatási kérelemhez csatolni kell] l) az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását. 10. (1) A borászati beruházási rendelet 11. (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: [Gépcsere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges] f) a gép pótlásának be kell következnie a gépcsere okának felmerülését követő hat hónapon belül. (2) A borászati beruházási rendelet 11. (5) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja] [az új gép vásárlásához kapcsolódó] ad) átadás-átvételt igazoló dokumentumok [másolatát;] (3) A borászati beruházási rendelet 11. (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja] c) az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását.

18 79774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 11. A borászati beruházási rendelet a következő 14/A. és 14/B. -sal egészül ki: 14/A. (1) Az MVH az üzemeltetési kötelezettség tartamának feltüntetésével együtt azon kérelmezők jegyzékét, amelyek részére a pénzügyi év során a támogatást kifizette, a pénzügyi év végét követő 15 napon belül átadja a borászati hatóság részére. (2) A borászati hatóság az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, a kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének visszavonása esetén a vámhatóságtól kapott tájékoztatást követő 15 napon belül tájékoztatja az MVH-t a 7. e) pontja szerint a kérelmezővel szemben meghozott hatósági döntésről. 14/B. (1) Az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése a pénzügyi évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki. (2) A borászati termékek ellenőrzése során alkalmazott mintavételre a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni. 12. (1) A borászati beruházási rendelet 15. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve a gépcsere bejelentésének elmulasztása, valamint a gépcserének a 11. (2) bekezdés f) pontja szerinti határidőn túl történő elvégzése esetén az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (2) A borászati beruházási rendelet 15. -a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A 7. e) pontja szerinti feltétel megszegése esetén az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (5) Ha a kérelmező a 7. f) pontja szerinti feltételt a) megszegi, az igénybe vett támogatás 5%-a; b) ismételten megszegi, az igénybe vett támogatás 15%-a; c) három egymást követő naptári éven belül ugyanazon előírás több mint egy alkalommal történő megsértésével megszegi, az igénybe vett támogatás 20%-a; d) a Btv. 20. (1) vagy (3) bekezdésének megsértésével megszegi, az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. 13. A borászati beruházási rendelet a következő 20. -sal egészül ki: 20. E rendeletnek az egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) által megállapított 11. (5) bekezdés a) pont ad) alpontját és 14/B. -át a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 14. A borászati beruházási rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 15. A borászati beruházási rendelet pontjában a évi XVIII. törvény szövegrész helyébe a évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.), (1) bekezdésében a támogatási időszakonként szövegrész helyébe a benyújtási időszakonként, (2) bekezdésében a KKV szövegrész helyébe az őstermelő és KKV, (3) bekezdés a) pontjában az ezen veszteség szövegrész helyébe az ezen mérleg szerinti veszteség, c) pontjában az a hatályos gépkatalógusban szövegrész helyébe az az új gép vásárlását igazoló számla kiállításának időpontjában hatályos gépkatalógusban, (1) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (5) bekezdés f) pontjában az utolsó két évi szövegrész helyébe az utolsó évi, (5) bekezdés k) pontjában a más személy jogával szövegrész helyébe a más személy rendelkezési jogával, (1) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (4) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (2) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (3) bekezdés c) pontjában a más személy jogával szövegrész helyébe a más személy rendelkezési jogával,

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám (1) bekezdésében a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] szövegrész helyébe a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben, melléklet 1. pontjában a regisztrációs száma szövegrész helyébe az ügyfél-azonosítója, melléklet 1. pontjában a tulajdonos neve szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve, melléklet 2. pontjában a regisztrációs száma szövegrész helyébe az ügyfél-azonosítója, melléklet 4. pontjában a tulajdonos nyilatkozata szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata, melléklet 5. pontjában a tulajdonos aláírása szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása, melléklet 1. pontjában a tulajdonos neve szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve, melléklet 2. pontjában a regisztrációs száma szövegrész helyébe az ügyfél-azonosítója, melléklet 4. pontjában a tulajdonos nyilatkozata szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata, melléklet 5. pontjában a tulajdonos aláírása szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása szöveg lép. 16. (1) Hatályát veszti a borászati beruházási rendelet a) pontja, b) 5. (1) bekezdése, c) 5. (2) bekezdés c) pontja, d) 5. (2) bekezdés e) pontja, e) 8. (3) bekezdése, f) 8. (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, g) 9. (4) és (5) bekezdése, h) 10. (3) bekezdése, i) 11. (2) bekezdés c) és d) pontja, j) 11. (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, k) 14. (4) bekezdése. (2) Hatályát veszti a borászati beruházási rendelet 6. a) pontja. 4. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása 17. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet a) 3. (1) bekezdésében a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény szövegrész helyébe a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, b) 3. (2) bekezdésében a évben szövegrész helyébe a évben szöveg lép. 5. A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet módosítása 18. A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet 3. -ában a 400 millió szövegrész helyébe az 500 millió szöveg lép.

20 79776 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 6. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. (1) és (3) bekezdése, a 4. és a 16. (2) bekezdése december 15-én lép hatályba. (3) A 8. (3) bekezdése október 16-án lép hatályba. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter 1. melléklet a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelethez A borászati beruházási rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép: A gépkatalógus gépváltozatai A vidékfejlesztési miniszter 102/2013. (XI. 4.) VM rendelete az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 112. (2) bekezdés 17. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 1. Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1. -sal egészül ki: 1. E rendelet alkalmazásában 1. kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 98. (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal nem rendelkező, kizárólag az erdészeti munkák szakmai irányítását ellátó erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet; 2. rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az Evt. 98. (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal rendelkező erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet. 2. (1) Az R. 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki erdésztechnikus szakképesítéssel, erdőmérnök vagy okleveles erdőmérnök szakképzettséggel rendelkezik. (2) Jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésén felül a) az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén erdőgazdálkodási szakterületen a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett, és b) a 7. (1) bekezdés a) pont szerinti továbbképzést teljesítette. (2) Az R. 2. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetként az a személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben továbbá jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében a (2) bekezdésben foglaltakon túl rendelkezik az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 2., péntek. Tartalomjegyzék. 216/2009. (X. 2.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 2., péntek. Tartalomjegyzék. 216/2009. (X. 2.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 2., péntek 141. szám Tartalomjegyzék 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 32/2009. (X. 2.) OKM rendelet 81/2009.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök Tartalomjegyzék 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2011. (IX. 22.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 9., csütörtök Tartalomjegyzék 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2007. DECEMBER 21. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXCVII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 3., csütörtök Tartalomjegyzék 112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet A Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 20. TARTALOM. Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 20. TARTALOM. Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a következõ: I. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 20. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 4., kedd Tartalomjegyzék 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról 3300 56/2014. (III. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 28., péntek Tartalomjegyzék 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚNIUS 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök Tartalomjegyzék 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 172/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. JÚLIUS 25. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1051 Budapest, József Attila u. 2 4.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. OKTÓBER 8. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1051 Budapest, József Attila u. 2 4.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 12., csütörtök 90. szám Tartalomjegyzék 153/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 155/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 22., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CLXX. törvény Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi

Részletesebben