MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 4., hétfő Tartalomjegyzék 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről /2013. (XI. 4.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról /2013. (XI. 4.) Korm. rendelet Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2013. (XI. 4.) VM rendelet Egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2013. (XI. 4.) VM rendelet Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról /2013. (XI. 4.) KE határozat Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról /2013. (XI. 4.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Delphi Hungary Kft., a Delphi Thermal Hungary Kft., a Delphi Connection Systems Hungary Kft., a Delphi Hungary Services Kft., a Telenor Magyarország Zrt., a Telenor Common Operation Zrt., a Schneider Electric Zrt., a SE-CEE Schneider Electric Kft., a Schneider-Electric Energy Magyarország Kft. és a M&C Energia Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosításához szükséges intézkedésekről /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Közép-Magyarországi Operatív Program évekre szóló akciótervének módosításáról /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások támogathatóságáról 79792

2 79758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Tartalomjegyzék 1789/2013. (XI. 4.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú [ Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) című] nagyprojekt költségnövekményének jóváhagyásáról /2013. (XI. 4.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú [ 55. sz. főút Kelebia Tataháza közötti ( kmsz.) szakaszán 115 kn tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról /2013. (XI. 4.) ME határozat A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról /2013. (XI. 4.) ME határozat A Magyarország, valamint Japán, Ausztrália, Argentína és Tajvan között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról /2013. (XI. 4.) ME határozat A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79808

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelete a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről 1. A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére. 2. A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti. 3. Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő: Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya (a továbbiakban: a Felek) a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, illetve azokat az előnyöket felismerve, amelyek az egyes országokban alkalmazandó szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban történő kölcsönös együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára, a következőkben állapodnak meg: 1. Cikk A Felek ösztönzik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait, illetve a közöttük létrejövő együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken. A Felek emellett ösztönzik tudományos és kulturális területeken küldöttségek cseréjét is. 2. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják a tudományos és kulturális intézmények, valamint a tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos és kulturális kapcsolatokat, és a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül egyetemi oktatók és kutatók cseréjét. 3. Cikk A Felek a felsőoktatási intézményekben, egyetemeken és kutatóközpontokban szakmai tudás- és tapasztalatcserét folytatnak a tudomány, a technika és a közigazgatás területein. 4. Cikk A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben a másik fél számára rendelkezésre álló képzési lehetőségeket, főként a műszaki és orvostudományok, valamint a technológia területén. 5. Cikk A Felek támogatják a két ország egyetemei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat azok kölcsönös elismerése érdekében. A Felek kölcsönösen informálják egymást oktatási rendszereikről.

4 79760 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 6. Cikk A Felek ösztönzik az irodalom, képző- és zeneművészet, film, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeum- és levéltár igazgatás terén, más kulturális és művészeti területen, illetve alkotóművészek között létrejövő kapcsolatokat és cseréket. A Felek kölcsönösen támogatják a könyvtáraik közötti közvetlen szakmai együttműködést. 7. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják oktatási, tudományos és kulturális hetek és napok szervezését a két ország tudományos és kulturális intézményeiben. Ezek magukban foglalják előadások, szemináriumok, könyvvásárok és egyéb olyan rendezvények lebonyolítását, melyek bemutatják a két ország eredményeit. 8. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják számos kulturális és művészeti tevékenység lebonyolítását, és lehetőségeik szerint segítik egymást különösen: a különböző kulturális területek képviselőinek együttműködés, tapasztalatcsere, szakmai gyakorlat céljából történő kölcsönös látogatásának megszervezésében; egyéni művészek vagy művészeti csoportok koncertturnéinak megszervezésében, valamint koncertek, előadások, kiállítások és más kulturális események szervezésében; résztvevők meghívásakor az egyik Fél országában rendezett zenei és más nemzetközi fesztiválokra. 9. Cikk A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és minden, a két országban folyó oktatással és tudományos kutatással, valamint kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét. 10. Cikk A Felek ösztönzik a helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és tudományos, valamint kulturális műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről. 11. Cikk A Felek jogszabályaiknak megfelelően engedélyezik a kéziratok, levéltári anyagok és történelmi dokumentumok tanulmányozását és felhasználását, és együttműködnek a régészet és a kulturális örökségvédelem területén, továbbá szakértőket cserélnek e téren. 12. Cikk Mindkét fél ösztönzi a másik fél országában született kiemelkedő irodalmi művek lefordítását és kiadását saját országában. 13. Cikk A Felek ösztönzik a magyar nyelv Georgia területén történő és a georgiai nyelv a Magyarország területén történő elsajátításához szükséges módszertani, pedagógiai programok megvalósítását, és a megfelelő oktatási és módszertani irodalom fordítását. 14. Cikk A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási, tudományos és kulturális intézményei között. 15. Cikk A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén a Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, elővezetve azok megvalósításához szükséges konkrét lépéseket és projekteket, valamint ahol lehetséges meghatározva az Egyezményben és a végrehajtási programokban vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit. A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Cikk Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételét követő tizenötödik napon lép hatályba, amelyen a felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek. A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit. Az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát. Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem hajtják. Ezen Egyezmény rendelkezései közös megegyezéssel módosíthatóak és kiegészíthetőek, amiről a felek külön megállapodást kötnek, amely ezen egyezményben meghatározott eljárási szabályoknak megfelelően lép hatályba. Az ily módon módosított megállapodás az egyezmény szerves részét képezi. Ezt az Egyezményt, Tbiliszi városban szeptember 30-án írták alá magyar, georgiai és angol nyelven két eredeti példányban. Ezek mindegyike egyformán hiteles. Az értelmezésből származó bármely nézetkülönbség kialakulása esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó. Magyarország Kormánya nevében Szijjártó Péter A Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára Georgia Kormánya nevében Maia Panjikidze külügyminiszter Agreement between the Government of Hungary and the Government of Georgia on co-operation in the field of education, science and culture The Government of Hungary and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Parties, in order to enhance the bonds of friendship existing between their two countries, to widen the links binding their people, to develop co-operation in educational, scientific, cultural domains, recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in accordance with the rules and regulations applied in each country, have agreed on the following: Article 1 The Parties shall encourage the exchange of visits of higher education officials, faculty members and scholars and shall establish co-operation between them in fields of common interest. The Parties shall also encourage the exchange of delegations in scientific and cultural domains. Article 2 The Parties shall promote and encourage direct scientific and cultural relations between educational, cultural institutions and scientific research establishments as well as the exchange of faculty members, researches and scholars within available resources and opportunities. Article 3 The Parties shall exchange expertise and knowledge in the scientific, technical and administrative fields between higher education institutions, universities and research centers.

6 79762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Article 4 The Parties shall increase opportunities for training of the nationals of the other Party in higher education institutions in both countries notably in technical, medical and technological domains. Article 5 The Parties shall promote academic co-operation between higher education institutions in both countries and exchange of information in the field of recognition of the periods of study, recognition and establishing equivalence of documents of education, equivalence of academic degrees for purposes of mutual recognition of these degrees. The Parties shall also exchange data on their respective educational systems. Article 6 The Parties shall promote contacts and exchanges in the field of literature, fine and musical art, cinematography, television and radio, architecture, book publishing, museum business and archives, and also between creative groups and in other fields of culture and art. The Parties mutually encourage direct cooperation between their libraries. Article 7 The Parties shall encourage the organization of educational, scientific and cultural weeks and days in educational and cultural institutions of each country. These shall include the giving of lectures and the holding of seminars, book exhibitions and fairs, other forms of presenting the achievements of both countries. Article 8 The Parties shall agree to arrange various cultural and artistic activities and help each other within their capabilities, in particular when: organizing mutual visits of representatives of various fields of culture for the purposes of co-operation, internships, exchanging experience; organizing concert tours of individual artists and artistic groups, concerts, performances, exhibitions and other cultural events; inviting participants to festivals and similar international shows which are hosted by one of the Parties. Article 9 The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources of information related to education, scientific research and cultural activities in both countries. Article 10 The Parties shall encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia, scientific and cultural workshops, and shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their start. Article 11 The Parties, in accordance with the national laws of their countries, shall facilitate perusal and making use of manuscripts, archives and historical documents and shall co-operate in the domain of archaeology and cultural heritage in their respective countries and shall exchange experts in this domain. Article 12 Each of the Parties shall encourage the translation and publishing of distinguished literary works produced by the other Party. Article 13 The Parties shall encourage the realization of methodological and pedagogical programmes necessary for the acquisition of the Georgian language on the territory of Hungary and the Hungarian language on the territory of Georgia, and the translation and publication of the corresponding educational and methodological literature.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám Article 14 The Parties shall encourage whenever necessary to sign the special agreements on co-operation between involved educational, scientific and cultural institutions of the two countries. Article 15 The Parties shall agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfilment of this Agreement and defining, where it is possible, the financial and other organizational terms in order to carry out events, provided by this Agreement and executive programs. The terms of consultations and the list of authorized representatives shall be agreed by the Parties through diplomatic channels. Article 16 This Agreement shall enter into force on the fifteenth day after receiving the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels that all their internal legal requirements necessary for the entry into force of the Agreement have been fulfilled. Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. As a consequence of this, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union. This Agreement is valid for an indeterminate period of time. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination. In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programmes and projects until they are completed. Changes and additions maybe introduced to the Agreement upon mutual consent of the Parties, which shall be formed as a separate document and enter into force in accordance with the same rule under which this Agreement enters into force. The document formed thereby, shall constitute an integral part of this Agreement. This Agreement was signed in Tbilisi on 30 September 2013 in two originals in Hungarian, Georgian and English, that are all equally valid. In the event of any differences arising on the interpretations, the English text shall be applied. For the Government of Hungary Péter Szijjártó State Secretary for Foreign Affairs and External Economic Relations of the Prime Minister s Office For the Government of Georgia Maia Panjikidze Minister for Foreign Affairs 4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. és 3. az Egyezmény 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. (3) Az Egyezmény, valamint a 2. és 3. hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az emberi erőforrások minisztere gondoskodik. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

8 79764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám A Kormány 382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 4 hónap lehet. 2. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Támogatás nyújtható a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, b) a kirendeltség által kiközvetített álláskereső vagy c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. (2) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől. (3) A rendelet 4. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. 3. A Rendelet 4/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4/A. (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. (2) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől. (3) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett szociális hozzájárulási adó mértékének százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, de legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. 4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 8 órás munkaidőben történő közfoglalkoztatása. (2) A Rendelet 6. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől. (3) A Rendelet 6. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig (e bekezdés alkalmazásában: bérjellegű támogatás), valamint a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költségek tekintetében a bérjellegű támogatás 20 százalékáig,

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám továbbá legalább száz fő foglalkoztatása esetén a szervezési költségek tekintetében a bérjellegű támogatás 3 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. (4) A Rendelet 6. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. 5. (1) A Rendelet 7. -a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) A közfoglalkoztatási program céljára, a tevékenység egyedi jellemzőire, az állam által jogszabály alapján kötelezően ellátandó feladat hatékony ellátására, valamint a közfoglalkoztatás tervezett helyszínének munkaerő-piaci jellemzőire tekintettel a 3. (7), a 4. (5) és a 6. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő támogatási időszakra is nyújtható támogatás. (2) A Rendelet 7. -a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki: (4b) A (4a) bekezdés alkalmazása esetén a 3. (1), a 4. (1) és a 6. (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony legfeljebb a támogatási időszakkal megegyező határozott időre létesíthető, valamint a 4. (2) és a 6. (1a) bekezdését nem kell alkalmazni. (3) A Rendelet 7. -a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki: (4c) A (4a) bekezdésében foglaltak alkalmazásáról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönthet. Ennek feltétele, hogy a közfoglalkoztatási program folytatása a) költséghatékonyabb módon biztosítható, mint az azonos tevékenységre irányuló új közfoglalkoztatási program indítása és b) nem veszélyezteti a közfoglalkoztatásba vonható személyek esélyét a közfoglalkoztatásba való bekerülésre. 6. (1) A Rendelet 7/B. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében a 7. (4a) (4c) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. (2) A Rendelet 7/B. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből kizárólag közfoglalkoztatási programjainak vagy a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 4/A. -a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő. 7. A Rendelet 7/E. -ában a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény szövegrész helyébe a Kftv. szövegrész lép. 8. Hatályát veszíti a Rendelet 6. (2) bekezdésének b) pontja. 9. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 1. -a, 2. -a, 3. -a, 4. (1) (2) bekezdése, (4) bekezdése, 5. -a, 6. (1) bekezdése január 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

10 79766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám A Kormány 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelete az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az MT-WHEAT Kft. által Visonta település közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0158/25 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, búzafeldolgozó gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze. (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki. 2. (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság Kiemelt beruházásként búzafeldolgozó üzem és annak építményei Visonta község területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti 0158/25 helyrajzi számú földrészlet, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével) Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet vonatkozásában: Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 4. további régészeti feladatellátás meghatározása Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala nincs 5. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 6. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 7. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

12 79768 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám vízjogi engedélyezési eljárás A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás ingatlannyilvántartási hatósági eljárás telekalakítási hatósági eljárás földmérési hatósági eljárás hírközlési hatósági engedélyezési eljárás szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások bányahatósági engedélyezési eljárás Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal 17. vasúti hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ 18. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs 19. a jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs 20. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 21. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14 79770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 2. melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő szakhatóságok A B C 1. Szakhatósági közreműködése tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság 2. építésügy Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 3. műemlékvédelem és régészet Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet vonatkozásában: Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala környezetvédelem, természetvédelem és vízügy közúti közlekedés vasúti közlekedés légi közlekedés földtan bányászat rendészet tűzvédelem honvédelem katasztrófavédelem talajvédelem erdővédelem egészségügy hírközlés műszaki biztonság Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Rendőr-főkapitányság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honvédelemért felelős miniszter Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 101/2013. (XI. 4.) VM rendelete egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (5) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (2) bekezdésében, a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában, a 4. és az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet módosítása 1. (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: delegálási rendelet) 1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:] c) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése; (2) A delegálási rendelet a) 1. -ában a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) szövegrész helyébe a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), b) 4. -ában az MgSzH szövegrész helyébe a NÉBIH szöveg lép. (3) Hatályát veszti a delegálási rendelet 1. a) és d) pontja. 2. A borászati termékek egységes bizonyoltatási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosítása 2. A borászati termékek egységes bizonyoltatási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a) 2/A. (2) bekezdésében a kormányhivatal szövegrész helyébe a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, b) a 9. melléklet B) részének 1. rovat megjelölésű sorában a Kormányhivatal szövegrész helyébe a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága szöveg lép.

16 79772 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása 3. (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: borászati beruházási rendelet) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] 1. gépkatalógus: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet szerinti gépkatalógusnak az 1. mellékletben meghatározott gépváltozatok szerinti része; (2) A borászati beruházási rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] 2. borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság; (3) A borászati beruházási rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] 4. gép: a gépkatalógusban szereplő gépek és technológiai berendezések; (4) A borászati beruházási rendelet 1. -a a következő 9., 10. és 11. ponttal egészül ki: [E rendelet alkalmazásában] 9. pénzügyi év: október 16-tól a következő év október 15-ig tartó éves időszak; 10. a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitása: az a hektoliterben kifejezett mennyiség, amely a borászati üzemben a gyártástechnológia műszaki feltételeinek betartása mellett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában maximálisan tárolható; 11. időtálló és a gép egyedi azonosítására alkalmas jelölés: az üzemeltetési időszak alatt a beszerzett gép azonosítására szolgáló, a gyártó által feltüntetett vagy rögzített fizikailag nyomtalanul eltávolíthatatlan jelölés. 4. A borászati beruházási rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Támogatást borászati üzem (a továbbiakban: kérelmező) igényelhet. (2) Támogatás kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű gép vásárlásához nyújtható, a) amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja az alkalmazott technológiát, b) amelynek célja a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése, és c) amely szerepel a benyújtási időszak naptári évének augusztus 1-jén hatályos gépkatalógusban. (3) A gépkatalógust a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) hivatalos honlapján közzéteszi. 5. A borászati beruházási rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) E rendelet alapján a támogatási keretösszeg a) a 2013/2014. pénzügyi évben euró, b) a 2014/2015. pénzügyi évben euró. 6. A borászati beruházási rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A támogatási keretösszeg forintra történő átszámítása a támogatásról szóló döntés évének január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által jegyzett középárfolyamon történik. (2) Ha az összesített támogatási igény a 3. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatási keretösszeget meghaladja, a támogatási keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek alapján a kifizetésre a következő pénzügyi évben, a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor. (3) Az MVH a 3. (5) bekezdés b) pontjában meghatározott keretösszegen felüli támogatási kérelmet elutasítja. 7. A borászati beruházási rendelet 6. -a a következő e) ponttal egészül ki: [Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely] e) nem tartalmaz időtálló és a gép egyedi azonosítására alkalmas jelölést.

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám (1) A borászati beruházási rendelet 7. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe] d) a kérelmezőnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép kizárólagos üzemeltetésének lehetőségét biztosító joggal; (2) A borászati beruházási rendelet 7. -a a következő e) és f) ponttal egészül ki: [Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe] e) az üzemeltetési kötelezettség alatt ea) a kérelmező nem rendelkezik a Btv. alapján az ideiglenes bezárására vonatkozó jogerős határozattal, és eb) nem kerül sor a kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének szabálytalanságból eredő jogerős visszavonására; f) az üzemeltetési kötelezettség alatt fa) a kérelmező a Btv. alapján megfelel a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó előírásoknak, és fb) a gépet kizárólag a Btv. szerinti borászati termékek előállítására, illetve forgalomba hozatalára használják; (3) A borászati beruházási rendelet 7. -a a következő g) ponttal egészül ki: [Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe] g) a kérelmező a támogatott gép vásárlásával összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást köteles vezetni. 9. (1) A borászati beruházási rendelet 8. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: [A nyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia] e) a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitását. (2) A borászati beruházási rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A támogatási kérelmet a) a 2013/2014. pénzügyi évben november 5. és december 14. között, b) a 2014/2015. pénzügyi évben október 16. és december 31. között lehet benyújtani. (3) A borászati beruházási rendelet 8. (5) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A támogatási kérelemhez csatolni kell] [a gép vásárlásához kapcsolódó] ad) átadás-átvételt igazoló dokumentumok [másolatát;] (4) A borászati beruházási rendelet 8. (5) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A támogatási kérelemhez csatolni kell] l) az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását. 10. (1) A borászati beruházási rendelet 11. (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: [Gépcsere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges] f) a gép pótlásának be kell következnie a gépcsere okának felmerülését követő hat hónapon belül. (2) A borászati beruházási rendelet 11. (5) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja] [az új gép vásárlásához kapcsolódó] ad) átadás-átvételt igazoló dokumentumok [másolatát;] (3) A borászati beruházási rendelet 11. (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja] c) az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását.

18 79774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 11. A borászati beruházási rendelet a következő 14/A. és 14/B. -sal egészül ki: 14/A. (1) Az MVH az üzemeltetési kötelezettség tartamának feltüntetésével együtt azon kérelmezők jegyzékét, amelyek részére a pénzügyi év során a támogatást kifizette, a pénzügyi év végét követő 15 napon belül átadja a borászati hatóság részére. (2) A borászati hatóság az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, a kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének visszavonása esetén a vámhatóságtól kapott tájékoztatást követő 15 napon belül tájékoztatja az MVH-t a 7. e) pontja szerint a kérelmezővel szemben meghozott hatósági döntésről. 14/B. (1) Az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése a pénzügyi évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki. (2) A borászati termékek ellenőrzése során alkalmazott mintavételre a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni. 12. (1) A borászati beruházási rendelet 15. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve a gépcsere bejelentésének elmulasztása, valamint a gépcserének a 11. (2) bekezdés f) pontja szerinti határidőn túl történő elvégzése esetén az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (2) A borászati beruházási rendelet 15. -a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A 7. e) pontja szerinti feltétel megszegése esetén az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (5) Ha a kérelmező a 7. f) pontja szerinti feltételt a) megszegi, az igénybe vett támogatás 5%-a; b) ismételten megszegi, az igénybe vett támogatás 15%-a; c) három egymást követő naptári éven belül ugyanazon előírás több mint egy alkalommal történő megsértésével megszegi, az igénybe vett támogatás 20%-a; d) a Btv. 20. (1) vagy (3) bekezdésének megsértésével megszegi, az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. 13. A borászati beruházási rendelet a következő 20. -sal egészül ki: 20. E rendeletnek az egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) által megállapított 11. (5) bekezdés a) pont ad) alpontját és 14/B. -át a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 14. A borászati beruházási rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 15. A borászati beruházási rendelet pontjában a évi XVIII. törvény szövegrész helyébe a évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.), (1) bekezdésében a támogatási időszakonként szövegrész helyébe a benyújtási időszakonként, (2) bekezdésében a KKV szövegrész helyébe az őstermelő és KKV, (3) bekezdés a) pontjában az ezen veszteség szövegrész helyébe az ezen mérleg szerinti veszteség, c) pontjában az a hatályos gépkatalógusban szövegrész helyébe az az új gép vásárlását igazoló számla kiállításának időpontjában hatályos gépkatalógusban, (1) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (5) bekezdés f) pontjában az utolsó két évi szövegrész helyébe az utolsó évi, (5) bekezdés k) pontjában a más személy jogával szövegrész helyébe a más személy rendelkezési jogával, (1) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (4) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (2) bekezdés a) pontjában az a regisztrációs számát szövegrész helyébe az az ügyfél-azonosítóját, (3) bekezdés c) pontjában a más személy jogával szövegrész helyébe a más személy rendelkezési jogával,

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám (1) bekezdésében a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] szövegrész helyébe a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben, melléklet 1. pontjában a regisztrációs száma szövegrész helyébe az ügyfél-azonosítója, melléklet 1. pontjában a tulajdonos neve szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve, melléklet 2. pontjában a regisztrációs száma szövegrész helyébe az ügyfél-azonosítója, melléklet 4. pontjában a tulajdonos nyilatkozata szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata, melléklet 5. pontjában a tulajdonos aláírása szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása, melléklet 1. pontjában a tulajdonos neve szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve, melléklet 2. pontjában a regisztrációs száma szövegrész helyébe az ügyfél-azonosítója, melléklet 4. pontjában a tulajdonos nyilatkozata szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata, melléklet 5. pontjában a tulajdonos aláírása szövegrész helyébe az az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása szöveg lép. 16. (1) Hatályát veszti a borászati beruházási rendelet a) pontja, b) 5. (1) bekezdése, c) 5. (2) bekezdés c) pontja, d) 5. (2) bekezdés e) pontja, e) 8. (3) bekezdése, f) 8. (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, g) 9. (4) és (5) bekezdése, h) 10. (3) bekezdése, i) 11. (2) bekezdés c) és d) pontja, j) 11. (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, k) 14. (4) bekezdése. (2) Hatályát veszti a borászati beruházási rendelet 6. a) pontja. 4. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása 17. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet a) 3. (1) bekezdésében a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény szövegrész helyébe a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, b) 3. (2) bekezdésében a évben szövegrész helyébe a évben szöveg lép. 5. A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet módosítása 18. A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet 3. -ában a 400 millió szövegrész helyébe az 500 millió szöveg lép.

20 79776 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 182. szám 6. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. (1) és (3) bekezdése, a 4. és a 16. (2) bekezdése december 15-én lép hatályba. (3) A 8. (3) bekezdése október 16-án lép hatályba. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter 1. melléklet a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelethez A borászati beruházási rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép: A gépkatalógus gépváltozatai A vidékfejlesztési miniszter 102/2013. (XI. 4.) VM rendelete az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 112. (2) bekezdés 17. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 1. Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1. -sal egészül ki: 1. E rendelet alkalmazásában 1. kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 98. (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal nem rendelkező, kizárólag az erdészeti munkák szakmai irányítását ellátó erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet; 2. rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az Evt. 98. (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal rendelkező erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet. 2. (1) Az R. 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki erdésztechnikus szakképesítéssel, erdőmérnök vagy okleveles erdőmérnök szakképzettséggel rendelkezik. (2) Jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésén felül a) az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén erdőgazdálkodási szakterületen a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett, és b) a 7. (1) bekezdés a) pont szerinti továbbképzést teljesítette. (2) Az R. 2. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetként az a személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben továbbá jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében a (2) bekezdésben foglaltakon túl rendelkezik az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 4., szerda Tartalomjegyzék 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 23. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 14., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 23. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 14., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 14., csütörtök Tartalomjegyzék 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE V Í Z J O G I L É T E S Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V - 2013 - A L Á Í R Ó L A P a BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 1., kedd Tartalomjegyzék 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM JÚNIUS 30.

VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM JÚNIUS 30. VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2014. JÚNIUS 30. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 11. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 25. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet

120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről A

Részletesebben

2013.07.30 2013.12.31 10. 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

2013.07.30 2013.12.31 10. 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 2013.07.30 2013.12.31 10 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. ELŐTERJESZTÉS a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM

83/2011. (VIII. 31.) VM 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben