IPTV felügyeleti és minőségbiztosítási rendszerek Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPTV felügyeleti és minőségbiztosítási rendszerek Magyarországon"

Átírás

1 IPTV felügyeleti és minőségbiztosítási rendszerek Magyarországon Szemethy Tivadar, Bakay Árpád Kivonat: Az előadás az IPTV hálózatok felügyeleti és minőségbiztosítási kérdéseit tárgyalja, különös tekintettel annak hálózati (gerinc és elérési) vonatkozásaira. A szerzők részt vettek (külföldi projektek mellett) mindkét hazai IPTV szolgáltató felügyeleti rendszerének kialakításában, így első kézből számolnak be az IPTV rendszerek üzemeltetésének hazai és középeurópai tapasztalatairól. Az előadás során rövid technológiai és fogalmi bevezető után az elejétől a végéig áttekintjük az IPTV szolgáltató infrastruktúrát. Elsősorban hálózatos-távközlési szemszögből megvizsgáljuk a jó minőségű szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket. Részletesen ismertetjük és elemezzük az IPTV minőség-biztosításban használt mérőszámokat, jellemző mennyiségeket, és kitérünk ezek méréstechnikájára, valamint az ehhez kapcsolódó jelenleg is folyó szabványosítási tevékenységre. Elemezzük a leggyakoribb hálózati és berendezés-hibák, problémák a korrelációját a mérhető minőségi paraméterekkel, valamint tárgyaljuk ezek hatását felhasználó által tapasztalt minőségre. Végezetül összefoglaljuk a hazai szolgáltatóknál szerzett tapasztalatainkat, bemutatjuk és összehasonlítjuk a két hazai szolgáltató gyökeresen eltérő filozófiájú rendszerét (T-Home IPTV és InviTV). Ismertetjük a tapasztalataink alapján kialakított IP MultiView felügyeleti rendszert. Bevezető Az elmúlt 3-4 évben az IPTV szolgáltatások rohamos térnyerésének lehettünk tanúi Magyarországon. Az IPTV digitális TV szolgáltatás IP hordozó protokoll felett segítségével a távközlési szolgáltatók új

2 piacra léptek be, és új felhasználási területen hasznosítják meglévő korábban távbeszélő, majd adatátviteli, ISP szolgáltatásra kiépített infrastruktúrájukat. Az infrastruktúra meglétének valamint a technológia nyújtotta értéknövelt szolgáltatásoknak - köszönhetően versenyképes alternatívát nyújtanak az eddig domináns kábel TV szolgáltatókkal szemben. Ez a trend természetesen nem csak Magyarországra jellemző az iparágban TriplePlay néven ismert szolgáltatás-konszolidáció már korábban is megjelent ott, ahol a meglévő szolgáltatói infrastruktúra erre lehetőséget biztosított (jellemzően Nyugat-Európa). Az IPTV technológiából következően (legfontosabb: kétirányú adatkapcsolat, és dedikált sávszélesség az előfizetői hurkon) az alábbi értéknövelt szolgáltatások valósíthatók meg: Magas szintű interaktivitás (műsorújság, gyerekzár stb.) TimeShift, adás felvétele, megállítása, visszapörgetése On-line videotéka (VoD Video on Demand) A jelentős aggregált sávszélesség-igény miatt a hagyományos TV szolgáltatás (valós idejű TV adás továbbítása nagy tömegű előfizető felé) IP Multicast technológiával valósul meg, amely skálázható és erőforrás-takarékos módon lehetővé teszi, hogy egy forrás adását egyszerre több vevő (kliens) fogadja. Az alkalmazott technológia lényege, hogy egy TV csatorna egy ún. multicast csoportban kerül továbbításra, amelyet a csoport egyedi IP címe és port száma azonosít. Minden csoportnak egy forrása van (adó), és a hálózat elküld minden, a csoporthoz tartozó csomagot az adott csoportra feliratkozott hálózati eszköznek. Mivel a multicast egy csoporton belül egyirányú továbbítást tesz lehetővé (1 forrás több vevő), ezért a jelfolyam átvitele kapcsolatmentes IP protokollon (UDP) történik. A szolgáltatói hálózatok számára az IPTV újszerű kihívásokat jelent, még akkor is, ha már üzemeltetnek IP szolgáltatásokat. Multimédia adatfolyamok továbbítására nem elegendő nagy sávszélességű, hiba-, veszteségmentes átviteli szolgáltatást biztosítani: valósidejű multimédia továbbításához meg kell oldani a csomagkapcsolt hálózat késleltetés-ingadozásának korlátok közt tartását is, ami hagyományos IP hálózatokban különösen nehéz feladat. Tovább emeli a szolgáltatói hálózattal szembeni követelményeket az, hogy mindezt IP Multicast felett (is) meg kell valósítani, amit tovább nehezít a Multicast-képes eszközök viszonylagos kiforratlansága.

3 IPTV hálózatok felépítése Az alábbi ábra segítségével áttekintjük az IPTV hálózatok általános architektúráját: 1. ábra: IPTV hálózatok általános architektúrája Az IPTV jel az ún. fejállomásban (headend) lép be a rendszerbe. Az általában műholdról, professzionális műholdvevő (receiver) eszközök segítségével vett stúdióminőségű (nagy sávszélességű 40Mbps) jelet transcoder-ekbe vezetik, amelyek digitálisan átkódolják és (át)tömörítik.. Erre a következő okok miatt lehet szükség: Egységes, a hálózat minden vevője által kezelhető sávszélesség és kódolási formátum (pl. ha az előfizetői végpontok ADSLv1 technológián vannak bekötve, egy csatorna sávszélességét általában kb.2mpbs-re állítják be) További tulajdonságok (képarány, kép-hang csatornák párosítása) beállítása Ez után a jel belép a szűkebb értelemben vett IPTV központba, amit műsorelosztónak nevezünk. Itt általában a következő rendszerek találhatók meg: Middeware: feladata az előfizetők nyilvántartása, műsorújság, csatorna-csomagok kezelése, tágabb értelemben véve az IPTV szolgáltatás vezérlése VoD: Video on Demand rendszer, on-line videotéka szolgáltatás szervere. Bizonyos rendszereknél (ahol a felhasználói végberendezésen nincs helyi felvételi lehetőség) a timeshift funkció (adás megállítása, felvétele) is itt valósul meg. Ilyenkor a felvett adás is logikailag az online videotékába kerül. Conditional Access (CAS) rendszer: prémium csatornák kriptográfiai kódolása, hogy ezekhez csak az arra előfizetett és dekóderrel rendelkező felhasználók férjenek hozzá.

4 A Microsoft IP platformon a fenti logikai funkciók (beleértve a transzkódolást is) egy része az ún. A- Szerveren (Acquisition Server) valósul meg. A műsorelosztóban áll össze az a multiplexált jel, amely azután átlép a nagy sávszélességű szolgáltatói IP Multicast gerinchálózatba. Ehhez - a tipikusan logikai gyűrű topológiájú hálózathoz csatlakoznak az előfizetői aggregációs hálózatok (PoP Point of Presence). A hazai gyakorlat szerint itt csatlakoznak a gerinchálózathoz az előfizetői vonalakat végződtető ADSL koncentrátorok. Microsoft IP platformon az előfizetői aggregációs pontokhoz csatlakozhatnak a D-Szerverek (Distribution Server), amelyek a rendszer skálázhatóságát hivatottak fokozni bizonyos műsorelosztó ill. gerinchálózati funkciók lokális gyorsításával (pl. csatornaváltás, VoD). Az előfizetői vonal másik végén (CP Customer Premises) kapcsolódik a hálózathoz a megfelelő illesztőberendezés (általában ADSL modem), amit napjainkban integrálnak a Home Gateway-jel (más néven IAD Internet Access Device). Ehhez kapcsolódik Etherneten az előfizetői Set Top Box (STB), amely az IP protokollon érkező digitális TV adást hagyományos TV készülékek számára fogadja. IPTV hálózatokkal kapcsolatos műszaki követelmények A fenti áttekintésből levezethetően az IPTV szolgáltatás az alábbi követelményeket támasztja a szolgáltatói hálózat felé: Garantált, dedikált sávszélesség, mind az előfizetői hurkon, mind az elosztóhálózatban. A következő táblázat foglalja össze egy csatorna elvi sávszélesség-igényét, illetve a gyakorlatban használt értékeket Sávszélesség-igény (Mb/s) Kódolás MPEG-2 (ajánlott) MPEG-4 (ajánlott) Hazai gyakorlat SDTV (standard definition) HDTV (high definition) Mindkét hazai szolgáltató MPEG-4 kódolást használ, HDTV-t jelenleg csak a T-Home szolgáltat. A szolgáltatók arra törekednek, hogy a lehető legnagyobb sávszélességen szolgáltassanak úgy,

5 hogy az IPTV-re minimálisan dedikálandó 4-5Mbps-on legalább 2 csatorna egyidejűleg továbbítható legyen. Gyakori a különbőző FEC (forward error correction) technológiák használata is, amikor bizonyos kritikus információt redundánsan kódolnak. Így kicsit nő a sávszélesség-igény, de védettebbé válik az adás a bithibák, csomagvesztések ellen. IP Multicast átvitelre képes szolgáltatói hálózat, garantált IGMP válaszidővel: IPTV esetén a csatornaváltást IP Multicast IGMP JOIN művelettel valósítják meg (a vevő egy másik multicast csoporthoz csatlakozik). Ennek a műveletnek az időtartama kritikus a felhasználói élmény szempontjából. Hagyományos multicast hálózatokban ez kb. 2 másodperc, ami a TV előfizető számára nehezen tolerálható, ezért a szolgáltatók jelentős erőfeszítéseket tesznek ennek javítására. Alacsony késleltetés, csomagvesztés: mint a későbbiekben látni fogjuk, valósidejű multimédia folyamok (stream-ek) továbbításánál az IP csomagok ütemezése (pontosabban a csomagok közti késleltetés-ingadozás) kritikus minőségi paraméter. Ennek megfelelőem alacsonyan tartása best-effort IP hálózatokon nehéz feladat. A jelentősen tömörített multimédia folyamok nyilvánvalóan érzékenyek az átviteli hibákra (csomagvesztés). Ennek minimalizálása szintén a szolgáltató fontos feladata. Az IPTV minőségbiztosítás eszközei A minőségbiztosítás végső célja a felhasználói élmény zavartalanságának biztosítása, vagyis hogy az előfizetők jó minőségű, élvezhető TV adást nézhessenek (képminőség, hang-kép szinkron stb.). További fontos cél a kapcsolódó szolgáltatások, funkciók (pl. csatornaváltás, műsorújság rendelkezésre állása), kielégítő sebességgel és üzembiztonsággal működjenek. Az adásminőség romlása és a szolgáltatásban jelentkező zavar természetesen többféle okból jelentkezhet, ezek forrásuk szerint 3 fő csoportba oszthatók: a) Hiba a fejegységbe érkező adásban b) A műsorelosztóban lévő eszközök infrastruktúra eszközök rendellenes működése c) Hálózati hiba a gerinc, aggregációs v. előfizetői hálózatban Nem tárgyaljuk, mint nem jellemző és központilag nem kezelhető esetet a STB hibás működéséből származó hibákat.

6 Az a) eset (rossz minőségű beérkező adás) meglepően gyakran előforduló probléma, amelynek oka lehet a műsorszolgáltatónál jelentkező műszaki probléma, vagy akár az időjárás műholdvételre gyakorolt hatása is. Ilyen hiba ellen az IPTV szolgáltató sajnos nem sokat tehet: a gyakorlat szerint a fejegységben/műsorelosztóban humán operátorok figyelik a beérkező adást, és döntenek arról, továbbengedik-e az adott csatornát az előfizetői szolgáltatásba. Kísérleti képfeldolgozó rendszerek léteznek a beérkezett adás minőségének felügyeletére, de ezek automatizáltan általában csak a triviális hibák (adáskimaradás) automatikus észlelésére képesek. A b) esetben az automatizált minőségbiztosításnak már több eszköz áll rendelkezésre: a fejegységben üzemelő szerverek hagyományos monitorozó rendszerrel történő felügyelete nagyon sok hibát ki tud szűrni, illetve sok problémát előre tud jelezni. A fejegység szerverek operációs rendszer paramétereinek (erőforrás terhelés, hálózati forgalom, programok naplófile-jai) monitorozása általában elegendő információt adnak az itt jelentkező hibák gyors azonosításához. A szervereken futó, adott IPTV műsorelosztó funkciót megvalósító szoftverek is általában jó minőségű diagnosztikai információt adnak működésükről. Minőségbiztosítás szempontjából szerencsés körülmény az is, hogy skálázhatósági illetve üzembiztonsági megfontolásokból a műsorelosztóban üzemelő szerverek általában cluster-ben üzemelnek. Igazán érdekes a c) eset vizsgálata: a szolgáltató saját hatáskörébe eső hálózati-adatátviteli hibák hatásának vizsgálata a felhasználónál tapasztalható adásminőségre. Itt az átviteli hálózat alábbi jellemzőit kell vizsgálni: Csomagvesztés, bithiba-arány: erre az IPTV kódolásban használt veszteséges tömörítő alkalmazások többé-kevésbé fel vannak készítve nyilván egy adott küszöbig IP csomagok sorrendhelyes átvitele: ezt az IP szabvány nem írja elő, ezért a hálózati berendezések nem is garantálják (bár műszaki okokból törekednek rá). A tapasztalatok szerint a felcserélt sorrendben érkező, esetleg duplikált csomagok komoly minőségromlást okoznak Késleltetés-ingadozás (jitter) a csomagfolyamban: a lejátszó korlátos pufferelése miatt fontos paraméter Csatornaváltási (IGMP) késleltetés: a szolgáltatás szubjektív megítélésénél nagyon fontos szempont a meglévő IP szabványok itt sem garantálnak korlátos átkapcsolási időt. A felsorolt paraméterek közül egyik sem mérhető hagyományos IP hálózatfelügyeleti eszközökkel. Egyes esetekben áttételesen (bithiba-arány) lehet a csomagvesztésre következtetni, ez azonban a tapasztalatok szerint kevés a felhasználónál tapasztalható minőségromlás becsléséhez. A meglehetősen bonyolult hang- és video-kódoló algoritmusok miatt pl. egy csomagvesztés felhasználónál érzékelhető hatásának megbecslése gyakorlatilag lehetetlen. SDTV és MPEG-4 esetén

7 egy, általában 1300 byte-os UDP csomag elvesztését az esetek nagy részében észre sem veszi a felhasználó. Ha azonban szerencsétlenül, képfejléchez tartozó csomag vész el, akkor kellemetlen, több tized másodperces zavar látható adásban. Tapasztalati tény az is, hogy egy ilyen karakterisztikájú adásnál 1%-os csomagvesztésnél az adás már gyakorlatilag élvezhetetlen. Hasonló a helyzet fent tárgyalt a többi hiba esetén: olyan ingadozás pl. a csomagok késleltetésében (átviteli idő), amely a hagyományos TCP/IP hálózatokon nem probléma, az kielégítő minőségű IPTV adás továbbítását lehetetlenné teszik. A következőkben röviden ismertetjük az IPTV jelfolyamok szerkezetét, és a fenti paraméterek mérésének műszaki lehetőségeit, problémáit. Az IPTV jelfolyamok rétegrendje és az alapvető átviteli jellemzők mérése Mint már említettük, az IPTV jelfolyamok IP UDP csomagok sorozataként kerülnek átvitelre, a csomagok tartalmát (transport stream) az MPEG-2 szabvány definiálja. A csomagok rétegrendjét az alábbi ábra mutatja: 2. ábra: IPTV csomagok rétegrendje Az UDP csomag tartalma: RTP fejléc: (Real Time Transport Protocol fejléc) opcionális mező, a szerepe a lejátszó feladatának megkönnyítése. A 16 bites Sequence számlálóval könnyebben észlelhető csomagvesztés ill. folytonossági probléma, illetve a Timestamp mező segít a lejátszó szinkronizálásában. TS fejléc: (Transport Stream): kötelező elem, ami tartalmaz egy 13 bites Program ID-t (PID), valamint egy 4 bites(!) szekvenciaszámlálót (ún. Continuity Counter). A TS csomagban továbbá opcionálisan elhelyezkedhet egy PCR időbélyeg (Program Clock Reference) mező.

8 A TS csomagok további tartalma a kódoló (codec) algoritmus hatáskörébe eső ún. Elementary Stream mező, amelynek tartalmára az átviteli protokoll nem ad megkötést. A TS csomagok hossza a szabvány szerint 188 byte, így egy Ethernet csomagban általában 7 TS csomagot helyeznek el a transzkódolás során (7 * 188 = 1316). Az RTP fejléc használata opcionális, és a szolgáltató döntésétől függ, hogy bekapcsolja-e ezt vagy sem (ha igen, akkor minden UDP csomagba bekerül, ha nem akkor egyikbe sem). Mint a fentiekből látható, a fent részletezett átviteli paraméterek mérése a gyakorlatban kétféleképpen történhet: a) Ideális esetben a végponton (felhasználónál) mérhető az IPTV jelfolyam. Ez általában úgy valósul meg, hogy a STB-on vagy a HGW-n fut egy szoftver modul, amely veszi a beérkező UDP/TS csomagokat, és az RTP ill. TS fejlécek elemzésével méri az átviteli minőségi paramétereket b) Ezt kiegészítheti, illetve valamennyire helyettesítheti az, ha az átviteli hálózatba a szolgáltató ún. probe-okat (szondákat) telepít, amelyek feliratkoznak beállított IPTV csatornákra, veszik azok csomagjait, és a hálózat adott pontján mérik az átviteli jellemzőket. A jellemzők mérése az egymás után beérkező csomagok vizsgálatával történik: Csomagvesztés és sorrendhelyes átvitel: az RTP Sequence számláló követésével, illetve ennek hiányában a TS fejléc CC mezőjének elemzésével. Mivel ez utóbbi csak 4 bites, a többszörös csomagvesztések (gyakori hálózati hiba) pontos detektálása nehéz. (Mivel 1 Ethernet csomagban 7 TS csomag van, 1 Ethernet csomag elvesztésekor rögtön 7-et lép a számláló). Késleltetés-ingadozás: az egymást követő csomagok közt eltelt idő historikus mérésével határozható meg Csatornaváltási késleltetés: értéke minimum az előző csatornához tartozó utolsó csomag és az új csatornához tartozó első csomag közt eltelt idő Monitorozó rendszerekben használt szabványos IPTV átviteli jellemzők Az előző részben ismertetett alapvető átviteli jellemzők után áttekintjük azokat a szabványos, vagy gyakorlatban jól bevált metrikákat, amelyek az alapvető mérésekből számíthatók, és a legtöbb IPTV felügyeleti rendszerben megtalálhatók. Transport Stream alapú mérések: Csatorna sávszélesség: az adás/csatorna meglétének alapvető ellenőrzésére használják

9 CC hiba: (Continuity Counter) RTP fejéc hiányában is mérhető, csomagvesztés v. sorrendhiba PCR folytonosság: a TS csomagokban lévő időbélyegek meglétének ill. késleltetésének jellemzésére használatos RFC 3550 Media Delivery Index (MDI): két, az alapvető mérésekből számítható szabványosított mérés: a) MDI-LR (Loss Rate): csomagvesztési arány b) MDI-DF (Delay Factor), amely a késleltetés-ingadozás mérés alapján egy szabványos virtuális puffer modell alapján ad becslést arra, hogy az adott stream lejátszásához legalább mekkora pufferrel kell a lejátszónak rendelkeznie. Mint a következő ábrán látható, a korlátos pufferrel rendelkező lejátszók számára mind az (adott időszak alatt) túl gyorsan, mind túl lassan beérkező csomagok problémát jelentenek: 3. ábra: Késleltetés-ingadozási problémák és MDI-DF számítása

10 A MultiView/iTVSense rendszer A korábbiakban ismertetett elméleti és műszaki alapokon készítettük el a MultiView/iTVSense IPTV monitorozó rendszert, amelyet a következő ábra szemléltet: 4. ábra: A MultiView/iTVSense IPTV monitorozó rendszer Az ábrán a kerek, kitöltött pontok a mérési pontokat jelképezik. Mint látható, a megoldás az architektúra minden pontján végez méréseket, és ezeket a központi adatgyűjtő, kiértékelő és megjelenítő rendszerbe juttatja el. Az elvégzett főbb mérések jellegük szerint: Általános system health, operációs rendszer- és szerver szoftver terhelés mérések a fejegységben, műsorelosztóban és az elosztóhálózatban IPTV csatorna-specifikus mérések a fejegységben és a műsorelosztóban, mint pl. vételi hibaarány, referencia értékek a sávszélesség, késleltetés-ingadozás stb. mérésekhez a jelfolyam keletkezési pontján Hálózati eszköz mérések a gerinc- és aggregációs hálózat reprezentatív eszközein (pl. szumma átvitt multicast sávszélesség, multicast protokoll jellemzők) A hálózat több pontján elhelyezett probe-okon az IPTV átviteli jellemzők mérése

11 Az előfizetői STB-okra kifejlesztett szoftvermodul (IPTV agent) segítségével az átviteli jellemzők mérése a végponton A méréseket az adatgyűjtő rendszer tárolja, az operátorok számára gyorsan áttekinthető grafikus nézeteken megjeleníti (IPTV Dashboard). A mért értékeket egy több lépcsős riasztás-kiértékelési modulba is betápláljuk, amely első lépésben egyszerű küszöbérték-sértéseket ellenőriz és ezekből csatorna- eszköz v. lokalitás-riasztásokat generál (pl. Duna TV sávszélesség alacsony a probe03-on, vagy Receiver22 reboot detected, vagy Router Szentendre01 interface down ). Ezeket a riasztásokat egy korrelációs modul tovább elemezve megpróbálja meghatározni a legmagasabb szintű hiba-okot (pl. azért jelentkezett mindenhol DunaTV riasztás, mert a DunaTV vételéért felelős műholdvevő leállt), és a riasztásokat logikailag csoportosítva jeleníti meg az operátori kezelőfelületen. Összefoglaló Az IPTV minőségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos munkánk során alkalmunk nyílt mindkét hazai IPTV szolgáltató hálózatának a megismerésére, és a fent leírt MultiView/iTVSense előzményeinek tekinthető megoldások üzembe helyezésére mind az Invitelnél, mind a Magyar Telekomnál. A két szolgáltatás eltérő filozófiával és jelentősen eltérő architektúrán valósul meg: a Telekom szolgáltatás (T-Home) egy zárt, jól definiált technológia platformon építkezik (Microsoft-Cisco IPTV platform). Az Invitel rendszere (InviTV) ezzel szemben egy heterogén, több gyártótól származó, szabványos, nyílt csatolók mentén integrált rendszert épített ki. Az általunk ismertetett megközelítés legnagyobb hozzáadott értékének tekinthető, az alapvető átviteli jellemzőket IPTV Probe-okkal ill. STB szoftver agent-ekkel mérő, és a mérésadatokat megjelenítő/kiértékelő rendszer azonban mindkét hálózatban jól vizsgázott, és jelenleg is működik. Összeségében úgy látjuk, hogy az IPTV rendszerek népszerűsége Magyarországon töretlenül növekszik, az elmúlt immár 4 év alatt több mint 100 ezer üzembe helyezés történ, és a visszalépők aránya minimális. Reméljük, hogy a minőségbiztosítás terén végzett munkánkkal egy kicsit mi is hozzá tudtunk járulni ehhez a sikerhez. A tapasztalatok szerint a további fejlődésnek elsősorban infrastrukturális akadályai vannak: Magyarországon a potenciális további IPTV-előfizetők túlnyomó része ADSL kapcsolattal rendelkezik, amely nem képes a megfelelő sávszélességet kellően alacsony hibaaránnyal biztosítani. A napjainkban lakossági bevezetésre kerülő új elérési technológiák (GPON, VDSL) azonban már biztosítani tudják a HDTV-hez szükséges sávszélességet is, így ezek elterjedése után az IPTV előfizetők számának további jelentős növekedése várható.

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 4 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 4 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 5 1.1.3 Szolgáltatás

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből MediaNet 2013. október 3. Bognár Ádám Hálózatfejlesztési és üzemeltetési szenior menedzser HD tévéadások vezetékes hálózatokon 2 Mit jelent a HD

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklete Szolgáltatások leírása Hatályba lépés

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 5 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 6 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 6 1.1.3 Szolgáltatás rendelkezésre állása... 6 1.1.4 Maximális hibaelhárítási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 5 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 6 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 6 1.1.3 Szolgáltatás rendelkezésre állása... 6 1.1.4 Maximális hibaelhárítási

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények:

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: 5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Budai Károly IT architekt 2012. október 11. Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Szolgáltatás biztosítás általános modellje FELHASZNÁLÓ szolgáltató ügyfélszolgálat szolgáltató üzemeltetői

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás, 2008. 2008.10.16. 1. oldal Információéhség csökkentése: kép, mozgókép

Részletesebben

Sinus-Networks. Ubiquiti AirFiber teszt EtherSAM és Y.1731 mérésekkel

Sinus-Networks. Ubiquiti AirFiber teszt EtherSAM és Y.1731 mérésekkel Sinus-Networks Ubiquiti AirFiber teszt EtherSAM és Y.1731 mérésekkel 1 Bevezető A mérés és a dokumentum célja a Ubiquiti airfiber 24GHz-es pont-pont mikrohullámú összeköttetés átviteli paramétereinek (áteresztő

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

itvsense Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

itvsense Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások itvsense távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés itvsense TERMÉKISMERTETŐ PTV szolgáltatók számára

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés ANMS Távközlési szolgáltatók számára Az ANMS egy fejlett

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai Autóipari beágyazott rendszerek A kommunikáció alapjai 1 Alapfogalmak Hálózati kommunikáció Vezérlőegységek közötti információ továbbítás Csomópontok Kommunikációs csatornákon keresztül Terepbuszok (cluster)

Részletesebben

Infokommunikációs hálózatok IPTV rendszerek

Infokommunikációs hálózatok IPTV rendszerek Infokommunikációs hálózatok IPTV rendszerek Orosz Péter BME TMIT 2016. május 17. Digitális TV/rádió műsorszórás p DVB (Digital Video Broadcasting) rendszerek n DVB-T Terrestrial, azaz földfelszíni digitális

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

IPTV forgalom paramétereinek mérése

IPTV forgalom paramétereinek mérése IPTV IPTV forgalom paramétereinek mérése MÁLIK DÁVID ZSOLT, LOIS LÁSZLÓ Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék lois@hit.bme.hu Kulcsszavak: IPTV, IP hálózati paraméterek,

Részletesebben

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. Tartalom Bevezető HFC technológia határai Passzív Optikai Hálózatok PON jövő HFC Technics Kft. A HFC Technics Kft. szolgáltatási és termék kínálata

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

Televíziózás és az adaptív streaming. Dr. Kovács Imre

Televíziózás és az adaptív streaming. Dr. Kovács Imre Televíziózás és az adaptív streaming Dr. Kovács Imre Háttér Trendek: A digitális videó műsorterjesztésben (broadcast) a tartalom már mindenhol digitális (adatátvitel), így a távközlési szolgáltatók is

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián rtalomjegyzék Technológia bemutatása Tervezési megfontolások Tesztelési protokollok Értékelés, kihívások az üzemeltetés terén

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) szolgáltatásra, valamint Lekérhető és Kiegészítő

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz PKI Tudományos Napok 2005 Sipos Attila (PKI-FI FH) Czinkóczky András (PKI-FI FH) Németh Attila (PKI-FI FH) Konkoly Lászlóné (PKI-FI FH) Nagy Gyula (PKI-FI

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései SZIPorkázó technológiák SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései Kolozs Csaba EQUICOM Méréstechnikai Kft. Főleg száloptikai hálózatok épülnek GINOP 3.4.1 technológia megoszlás

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben

Televíziózás újgenerációs technológiák használatával

Televíziózás újgenerációs technológiák használatával Televíziózás újgenerációs technológiák használatával Tamás Gergely Péter A fejlődés megállíthatatlan Az adatátviteli hálózatok komoly technológiai fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 15 évben Az első

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 5 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 6 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 6 1.1.3 Szolgáltatás rendelkezésre állása... 6

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F.

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F. MS NBP-Targets MS NBP-Targets Austria 99 % coverage with 100 Mbps by 2020 Italy 100 % coverage with 30 Mbps by 2020. 50 % HH penetration of 100Mbps services by 2020 Belgium 50 % HH penetration with 1 Gbps

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

A HBONE évi fejlesztési eredményei

A HBONE évi fejlesztési eredményei A HBONE 2014. évi fejlesztési eredményei 2015.03.31. Networkshop 2015 Sárospatak Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék HBONE gerinchálózati fejlesztések Egyéb nagyobb események Sulinet és Köznet könyvtárak

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Internet ROUTER. Motiváció

Internet ROUTER. Motiváció Több internetvonal megosztása egy szerverrel iptables/netfilter és iproute2 segítségével Készítette: Mészáros Károly (MEKMAAT:SZE) mkaroly@citromail.hu 2007-05-22 Az ábrán látható módon a LAN-ban lévő

Részletesebben

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllői Területi Iroda Informatikai és Kommunikációtechnikai Központ Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. egy

Részletesebben

BIX Viszonteladói Program (BIXViP)

BIX Viszonteladói Program (BIXViP) BIX Viszonteladói Program (BIXViP) 1. A BIX Viszonteladói Program célja: A BIX szolgáltatásainak Budapesten kívüli helyszínekre, transzparens módon történő eljuttatása szerződött Viszonteladó partnerek

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához a 13/201(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szolgáltatástípus neve Mobil telefonszolgáltatás A tanúsítvány száma: T-MA13F1_TANF-0T-HOME-SYSTEMS cél.1 1 1.1 72 24.1 30

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2015 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot

Részletesebben

Szélessávú kényszerpálya. Budapest, 2015.05.19-20.

Szélessávú kényszerpálya. Budapest, 2015.05.19-20. Szélessávú kényszerpálya Budapest, tartalomjegyzék Az elmúlt 15 év és a jelen Iparági változások, az átalakulás rendszertechnikai összefoglalása Történeti áttekintés: analóg fővonal, ISDN, ADSL, ADSL2,

Részletesebben

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése Dr. Gyimóthy Tibor Dr. Ferenc Rudolf Szoftverminőség biztosítás Fő cél: az üzemelő IT rendszerekben csökkenteni a hibák számát

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így

Részletesebben

Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. Kovács László

Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. <Name> Kovács László Ericsson CoordCom Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás Kovács László Ericsson Mo. ágazati igazgató Mobil: +36 30 9411 161 E-mail: laszlo.kovacs@ericsson.com 2009-04-09 1 Integrált

Részletesebben

A FEMTO csodafegyver, vagy múló divat?

A FEMTO csodafegyver, vagy múló divat? A FEMTO csodafegyver, vagy múló divat? Otthoni hálózatok Femto Otthoni kijelző IP rádió Szélessávú előfizetői terminálok Dect telefon Set top box Fix / Mobil eszközök Energia menedzsment Otthoni hálózatok

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

NIIF VoIP projekt. 3. HBONE tábor Budapest, november 4-6.

NIIF VoIP projekt. 3. HBONE tábor Budapest, november 4-6. NIIF VoIP projekt Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Szendrői József, Synergon 3. HBONE tábor Budapest, 2003. november 4-6. 1 Tartalomjegyzék Az NIIF VoIP projekt státusza A VoIP szolgáltatás

Részletesebben

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 2 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 3 4 VEVŐ (FELHASZNÁLÓ) KÍNÁLAT,

Részletesebben

Vezetéknélküli technológia

Vezetéknélküli technológia Vezetéknélküli technológia WiFi (Wireless Fidelity) 802.11 szabványt IEEE definiálta protokollként, 1997 Az ISO/OSI modell 1-2 rétege A sebesség függ: helyszíni viszonyok, zavarok, a titkosítás ki/be kapcsolása

Részletesebben

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata IP címzés Számítógép hálózatok gyakorlata ÓBUDAI EGYETEM 2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL Az IP cím 172. 16. 254. 1 10101100. 00010000. 11111110. 00000001 Az IP cím logikai címzést tesz

Részletesebben

Médiakommunikáció - vizsgakérdések 2014.06.04.

Médiakommunikáció - vizsgakérdések 2014.06.04. Médiakommunikáció - vizsgakérdések 2014.06.04. 1. Definiálja a phon mértékegységet! 2. Mi a Son szabály? Milyen feltételnek kell megfelelnie? 3. Meséljen a műfejes sztereotechnikáról. 4. Meg a Dolby Surroundról

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. IPTV szolgáltatásait vizsgáló alkalmazás fejlesztése Szakdolgozat

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. IPTV szolgáltatásait vizsgáló alkalmazás fejlesztése Szakdolgozat Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar IPTV szolgáltatásait vizsgáló alkalmazás fejlesztése Szakdolgozat Készítette: Medve Ádám Neptun kód: ITEVTJ 2013 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Cégismertető...

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű.

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű. 12. Felügyeleti eszközök Néhány számítógép és szerver felügyeletét viszonylag egyszerű ellátni. Ha sok munkaállomásunk (esetleg több ezer), vagy több szerverünk van, akkor a felügyeleti eszközök nélkül

Részletesebben

Alcor HD-2800 digitális vevő

Alcor HD-2800 digitális vevő Alcor HD-2800 digitális vevő MPEG-4 HD DVB-T vevő, szabadon fogható és kódolt adásokhoz Beépített Conax 7 kártyaolvasó MinDigTV Extra kompatibilis Teljes kompatibilitás az MPEG-4 H.264/AVC High Definition

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen

Részletesebben

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez 4. Csatlakozás az Internethez Tartalom 4.1 Az internet fogalma és miként tudunk csatlakozni 4.2 Információ küldése az interneten keresztül 4.3 Hálózati eszközök egy NOC -ban 4.4 Kábelek és csatlakozók

Részletesebben

Hibabehatárolási útmutató [ß]

Hibabehatárolási útmutató [ß] Hibabehatárolási útmutató [ß] Amennyiben a KábelNET szolgáltatás igénybevétele során bármilyen rendellenességet tapasztal kérjük, végezze el az alábbi ellenırzı lépéseket mielıtt a HelpDesk ügyfélszolgálatunkat

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2016.02.23. TCP/IP alapok A Microsoft Windows alapú hálózati környezetben (csakúgy, mint más hasonló

Részletesebben

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR AZ LTS PROJEKT Az elmúlt években a nagyobb európai távközlési szolgáltatók megkezdték szolgáltatásaik technológiai hátterének új alapokra helyezését. Ennek a munkának a keretében kerül sor a Magyar Telekom

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Tűzfalak működése és összehasonlításuk

Tűzfalak működése és összehasonlításuk Tűzfalak működése és összehasonlításuk Készítette Sári Zoltán YF5D3E Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 1 1. Bevezetés A tűzfalak fejlődése a számítógépes hálózatok evolúciójával párhuzamosan,

Részletesebben

Az IBM megközelítése a végpont védelemhez

Az IBM megközelítése a végpont védelemhez Az IBM megközelítése a végpont védelemhez IBM PROFESSIONAL SECURITY SERVICES IT SECURITY Sérülékenység centrikus behatolás elhárító rendszer (IPS) Kliens tűzfal Anti-malware technológia VÉGPONT VÉDELEM

Részletesebben

ADSL csomagárak. Lakossági ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén

ADSL csomagárak. Lakossági ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén 1/10 Lakossági ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen forgalmi as*** prepaid 20 4096/1024-792 Ft 990 Ft - 2 072 Ft 2 590 Ft - 2 392 Ft 2 990 Ft - 4 392 Ft 5 490 Ft - 5 592 Ft 6 990 Ft - 7 992

Részletesebben