B e s z á m o l ó a Közalapítvány évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó a Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 1051 Budapest, József Attila u B e s z á m o l ó a Közalapítvány évi tevékenységéről A Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) között június hó 16-án kötött támogatási szerződés III. Beszámoló a Támogatás felhasználásáról, ellenőrzés c. fejezetére utalással, - a juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes rendjét is figyelembe véve -, az alábbiakban számolunk be. A támogatási szerződés 1. pontja alapján a Közalapítványnak juttatott éves támogatási összeg ,- Ft, amit két részletben kaptunk meg: az első részlet ,- Ft június hó 21-én, a második részlet pedig július hó 25-én érkezett meg a közalapítvány számlájára december hó 5-én a támogatási szerződés módosításra került a BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes rendjéről szóló 16/2011. (VI. 2.) BM utasítás miatt és azért, mert a Közalapítvány használatában lévő mátyásföldi Bajtársak Otthonában elromlott kazán cseréjére felajánlottunk ,- Ft-ot, amelyet december hó 16-án a BM részére, a Magyar Államkincstáron keresztül átutaltunk. Ennek függvényében éves beszámolási kötelezettségünk ,- Ft összeg felhasználására vonatkozik. A Közalapítvány a kapott támogatási összeget kizárólag az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak cél szerinti tevékenységre, cél szerint juttatásokra és a fejezeti kezelési előirányzatban rögzítettek szerint használta fel. Ennek megfelelően legfőbb feladatunk az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek szervezeteinek működési támogatása, szociális ellátásuk javítása, a forradalomra és a szabadságharcra való megemlékezések előkészítése és az azokon való részvétel volt.

2 A Közalapítvány tevékenységi köre szem előtt tartva a fentieket több területet ölel fel, és rendkívül sokrétű. 1. Nyílt, országos pénzügyi pályázat hirdetése mindazon szervezetek és magánszemélyek részére, akik a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek. A támogatás forrása az állami költségvetés BM fejezetében a közalapítvány részére meghatározott összegből a kurátorok által jóváhagyott összeg: ,- Ft. 2. Szociális és temetési segély iránti kérelmek elbírálása és kifizetése, amely összesen mindkét segély nemben 188 főt, illetve hozzátartozót érintett ,- Ft összegben. 3. Kisfogház Emlékhely (Budapesti Fegyház és Börtön, Bp. X. Kozma u. 13.) működtetése és fenntartása tárlatvezető alkalmazásával. 4. A Közalapítvány használatában lévő mátyásföldi Bajtársak Otthona (Bp. XVI., Dióssy L. u. 28.) és lakóépület (Bp. XVI., Újszász u. 104.) használóinak kijelölése, a lakótelep felügyelete. 5. A Bajtársak Otthonában egészségügyi ellátás belgyógyász orvos és szakápoló alkalmazásával, valamint könyvtári szolgáltatás. 6. A Rákoskeresztúri Új-Köztemető 56 előtti és 56-os parcelláinak (298, 300, 301), illetőleg a Fiumei úti 56-os parcellák szervezeteken keresztüli állagmegóvása, illetőleg a sírok gondozásának felügyelete. 7. Rendszeres részvételek és koszorúzási ünnepségek tartása a köztéri alkotásoknál (emlékműveknél, emléktábláknál), és az ezzel összefüggő 56-os, illetőleg 56 előtti emlékhelyek felújításának finanszírozása. 8. Országos szinten kapcsolattartás olyan szervezetekkel, alapítványokkal, amelyek alapítói okiratukban, illetőleg alapszabályzatukban hasonló célkitűzéseket rögzítettek, mint a Közalapítvány.

3 9. Évi 5-6 kuratóriumi ülés előkészítése, az üléseken elfogadott határozatok közzététele, elnöki titkárság és a kuratóriumi titkárság feladatainak ellátása. Panaszügyek, beadványok elbírálása. 10. Minden olyan feladat elvégzése, amellyel az alapító nevében eljáró BM megbízza a közalapítványt. Részleteiben: 1. Pályázat A Közalapítvány évi pénzügyi tervében ,- Ft összeget fogadott el a szervezetek és magánszemélyek cél szerinti támogatására. A Közalapítvány március hó 29-i ülésén egyhangúlag elfogadta a pályázati kiírást, amelyet a közalapítvány honlapján (www.szabadsagharcosokert.hu) tettünk közzé június hó 7-én, illetőleg megjelentettük a Magyar Közlöny 36. sz. Hivatalos Értesítőjében ( ) is. (Pályázati kiírás mellékelve.) A pályázati kiírásban konkrétan megjelöltük azokat a célokat, amelyekre pályázatot lehet benyújtani. Ezek elsősorban az idős, beteg, megromlott egészségi állapotú, közötti volt politikai üldözöttek és az 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk, és ez által életminőségük javítása országos szervezeteiken keresztül. Olyan rendezvények támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevista diktatúra áldozatairól, az embertelenségről, és széles körben ismertetik az 1945 utáni megtorlásokat, különösen az 1956-os szabadságharc történéseit. Támogatunk minden olyan kutatást és tevékenységet, amelyek tárgyi emlékek gyűjtésével, filmek, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek létrehozásával, vagy más módon hirdetik a magyar szabadság eszményét, továbbá működési támogatást nyújtunk olyan hatókörű szervezeteknek, amelyek az alapító okiratban rögzített célokkal azonosulnak, és azok végrehajtásához hozzájárulnak. A támogatás jellege a pályázatnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A pályázati kiírásra, határidőre 22 db pályázat érkezett ,- Ft összegű támogatási igénnyel. A kuratórium július hó 6-án tűzte napirendre a pályázatok elbírálását, amely a kiírásban megjelölt határidővel megegyezett. A 23. sz. pályázatot határidőre feladták, azonban postai kézbesítés miatt a kérelmek lezárását követően, de még a kuratóriumi ülés előtt érkezett, így az pótlistán került a kurátorok elé.

4 1. számú pályázat Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete 1114 Budapest, Budafoki út 9. Az Egyesület határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Ugyanakkor kérelmet nyújtott be ,- Ft fel nem használt összeg vonatkozásában, ugyanis e költség visszafizetése következtében az Egyesület működésképtelenné válna. 2. számú pályázat Történelmi Igazságtétel Bizottság 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Bizottság határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ,- Ft támogatási összeget tartalékoltak azért, hogy ne legyenek fizetőképtelenek az ez évi támogatás átutalásáig. 3. számú pályázat 56-os Szövetség 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 4. számú pályázat 56-os Magyarok Világszövetsége 1097 Budapest, Koppány u A Világszövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ,- Ft támogatási összegre vonatkozóan azzal a kérelemmel fordult a Kuratóriumhoz engedélyezzük, hogy a megjelölt célfeladat csúszása miatt ezt az összeget júniusban használja fel. Ugyanis a télen elmaradt a lengyel-magyar 56-os találkozó, amely viszont júniusban aktualizálódik.

5 5. számú pályázat SZORAKÉSZ, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szervezet határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 6. számú pályázat Recski Szövetség 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 7. számú pályázat Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Központja 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. A Központ határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 8. számú pályázat POFOSZ, Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ,- Ft fel nem használt összeg vonatkozásában kérelemmel fordult a Kuratóriumhoz, hogy ezen összeget ne kelljen visszautalni, mert ez szükséges a Szövetség működéséhez és üzemeltetéséhez. 9. számú pályázat Lukács József 1112 Budapest, Őrség u. 2/a. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva.

6 10. számú pályázat KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Apály u. 2/b. A Kiadó teljesítette a támogatási szerződésben rögzített feltételt, kiadta: Dr. M. Kiss Sándor: Közelítések-1956 c. könyvét. 11. számú pályázat Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért 1102 Budapest, Liget u. 35/b. Az Alapítvány teljesítette a szerződésben rögzített feltételeket, kiadta: Orbán Éva: Igazságot 56-nak c. könyvét. 12. számú pályázat Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Világszövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 13. számú pályázat közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Közösség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 14. számú pályázat Fülemen Róza 2000 Szentendre, Szatmári út 9. Támogatási szerződés kötése nélküli pályázati támogatás. Dilinkó Gábor (Bizsu) 56-os roma festő műveinek (56 db) kiállítása a Duna-Palotában és Nagyecseden a Művelődési Házban ,- Ft keretösszegben felmerülő költségek a

7 közalapítvány nevére kiállított számla ellenében. Számlákat benyújtotta, azok elfogadásra kerültek. A kiállítások megvalósultak. 15. számú pályázat Dr. Hantó Zsuzsa egyetemi docens 1025 Budapest, Szépvölgyi út 90/b. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva. 16. számú pályázat 1956 Magyar Nemzetőrség 2141 Csömör, Petőfi u. 33. A Nemzetőrség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 17. számú pályázat Angyal Eleónora thanatológus, kegyeleti szakértő 3121 Somoskőújfalu,Somosi út 300. és M. Szabó Gyula újságíró-szerkesztő 3121 Somoskőújfalu, Őrhely út 28. Pályázók határidőre beszámoltak a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 18. számú pályázat Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó 1085 Budapest, Mária u. 46. A Kiadó Horváth Miklós hadtörténész (2045 Törökbálint, Rác köz 1.) 1956-os deportálások története c. könyvének kiadására pályázott. Határidőre nem számolt el. Írásban felszólítva az elszámolásra, vagy az összeg visszautalására. A beszámoló elkészítéséig válasz nem érkezett. 19. számú pályázat

8 dr. Vincze János 1094 Budapest, Liliom u. 27. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva. 20. számú pályázat Dénes János 1106 Budapest, Heves u. 50. Nem kötötte meg a támogatási szerződést, visszavonta pályázatát. 21. számú pályázat 1956-os Pesti Srác Alapítvány 1097 Budapest, Koppány u Az Alapítvány határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 22. számú pályázat Magyar Szabadságharcos 56-os Hagyományőrző Veteránok Világszövetsége Egyesület 1013 Budapest, Váralja u. 9. B. ép. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva. 23. számú pályázat 56-os Történelmi Alapítvány 6120 Kiskunmajsa, Mariska puszta 244. Az Alapítvány határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Tekintettel arra, hogy nem mindegyik pályázat felelt meg a kiírás feltételeinek, ezért a meghirdetett összeg nem került teljes egészében kiosztásra, a kurátorok

9 úgy döntöttek, engedélyezik hogy a közel 8 mft megmaradt összeg később, az év hátralévő hónapjaiban beérkezett egyéb kérelmek között kerüljön felosztásra. A pályázatok elbírálását követő hónapokban beérkező kérelmek elbírálása és támogatási szerződés keretében támogatott igények az alábbiak voltak: - A Kuratórium szeptember 13-ai ülése egyhangúlag támogatta a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége kérelmét, amely arra vonatkozott, hogy az október 12-ei konferenciája megrendezésének vendéglátói költségeihez ,- Ft-tal járuljunk hozzá. A döntés szerint a közalapítvány a kért összeggel, a közalapítvány nevére kiállított számla alapján hozzájárult a rendezvény költségeihez. A rendezvényen részt vettünk. - A Kuratórium október hó 18-ai ülésén a kurátorok egybehangzóan úgy foglaltak állást, hogy az Újpesti Színházban bemutatásra kerülő Pesti Srácok 56-os musicalt 2 mft összeggel támogatjuk. Az előadást a kurátorok és az 56-os és 56 előtti szervezetek tagjai megtekintették. A Harsányi és társa Szolgáltató Kft. a kapott összeggel, számla alapján elszámolt. - Ugyanezen ülésen a kurátorok egyhangúlag támogatták a Törtel Jobbításért Alapítvány kérelmét. 56-os konferencia megrendezésére ,- Ft támogatást kértek és kaptak. A konferencia megrendezéséről beszámoltak, az elszámolás megtörtént. - Az ülésen a kurátorok egyhangúlag elfogadták a Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE) ,- Ft összegű kérelmét, amelyet működési kiadásaikra kértek. Az elszámolást határidőre megküldték, a támogatási szerződésben foglaltaknak eleget tettek. - A Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1134 Budapest, Apály u. 2/b.) anyagi támogatást kért dr. Kahler Frigyes: Közéleti írások c. könyv kiadásához. A könyv megjelent, a Kiadó határidőre elszámolt.

10 - Dr. Gyarmati András az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója kérelemmel fordult a közalapítványhoz ,- Ft támogatási összeget kért az Internálótáborok Recsk c. kiállítás bemutatására Brüsszelben. A Kuratórium egyhangúlag támogatta a kérelmet, azonban a Levéltár végül nem vette igénybe a jóváhagyott összeget. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szervezetek és magánszemélyek cél szerinti támogatására előirányzott ,- Ft-ból ,- Ft-ot használtunk fel. 2. Szociális és temetési segélyek A évi pénzügyi tervünkben szociális segélyekre ,- Ft-ot, temetési segélyekre pedig ,- Ft összeget irányoztunk elő. Tekintettel arra, hogy a segélyezettek életkörülményeit a szervezetek jobban ismerik, és pályázatukban jelentős összeget kaptak segélyezésre, közalapítványi szinten összesen 28 fő részére utaltunk ki szociális segélyt ,- Ft összegben. Ugyanakkor a temetési segély utalása a hozzátartozó részére a Közalapítvány titkárságán keresztül történik. A szervezetek vezetői a halotti anyakönyvi kivonat másolatával és a temetési számla másolatával együtt javasolják a temetési segély adását: alanyi jogon (politikai elítélt elhalálozott esetén) ,- Ft, özvegy részére pedig ,- Ft segély adható, akkor, ha a benyújtott számla meghaladja a ,- Ft-ot. Amennyiben a számla összege nem éri el a ,- Ft-ot, akkor a tényleges temetési segély összege megegyezik a számla összegével évben temetési segélyt 160 fő kapott, ,- Ft összegben. 3. Kisfogház Emlékhely A közalapítvány üzemelteti a Budapesti Fegyház és Börtön (Bp. X. Kozma u. 14. sz.) területén lévő emlékhelyet, ahol évente több alkalommal tartunk megemlékezéseket a kivégzett mártírok emlékére. A börtön részére évenként üzemeltetési költség címén ,- Ft összeget utalunk át, hozzájárulva a fűtési, világítási és takarítási költségekhez. Folyamatosan bővítjük a tárlatot, azonban a börtön pénzügyi kerete nem ad lehetőséget arra, hogy a beázást, a penészedést megszüntesse. Szükséges lenne a cellák és a körlet esztétikai vonatkozásában is nagyobb beruházást eszközölni. Tekintettel azonban a

11 működő börtön épületei közé beékelődött emlékhelyre, a felújítás nehezen lenne kivitelezhető. A Kisfogház Emlékhely alapításának 10 éves évfordulójáról november hó 4-én, a gyásznapon emlékeztünk meg, koszorúzással egybekötött ünnepi műsor keretében. Az emlékhely látogatói elsősorban az általános és középiskolák diákjai, a tanárok tanórákat, megemlékezéseket tartanak ezen a helyen. A még élő 56-os volt politikai elítéltekkel több alkalommal készítenek helyszíni felvételeket, riportot a média szakemberei. Évente átlagosan kb diákot fogadunk. Az egyéni látogatók száma évi 500 főre tehető. A működési költségekre éves szinten ,- Ft-ot irányoztunk elő. A börtön engedélyével a kapubejárattól a cellasorig vezető szabadban lévő járdaszakaszt lefedettük plexi előtetővel, mert esős időben és a téli hidegben csúszásveszélyes volt. Egyidejűleg megtörtént az akadálymentesítés is. Ennek bekerülési költsége ,- Ft volt os lakótelep A közalapítvány használatában van a Bp. XVI. Újszász u sz. alatti lakóépület és a Bp. XVI., Dióssy Lajos u. 28. szám alatt lévő Bajtársak Otthona. A lakóépületben 165, a Bajtársak Otthonában pedig 31 fő lakik. Ellátásukra a Bajtársak Otthonában orvosi rendelőt üzemeltetünk házi orvossal és szakápolóval, akik hetente három alkalommal rendelnek. Tekintettel arra, hogy az otthonban egy emelet, összesen 22 lakóegységgel üresen áll, annak hasznosítását felajánlottuk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, az épület kezelőjének, és lemondtunk azok további használatáról. Az otthonban 2637 kötetes könyvtárat is működtetünk. Az idős, beteg, egyedül élő lakók ellátására takarítónőt alkalmaztunk. A fenntartási költségre előirányzott ,- Ft-os összegből 9.800,- Ft-ot használtunk fel takarítószerek vásárlására. 5. Koszorúzás és megemlékezés

12 2011. évi pénzügyi tervünkben ,- Ft összeget irányoztunk elő, ebből év végéig ,- Ft-ot használtunk fel. Központi ünnepséget ebben az évben nem tartottunk, a szervezetek által szervezett megemlékezéseken vettünk részt. Így pl. a PEK által szervezett rendezvényen a Stefánia Palotában, a Petőfi hídnál lévő Mementó emlékműnél, a Recski Szövetség megemlékezésén a Recski Emlékparkban, az Igazolt Magyar Szabadságharcosokért Világszövetség Hadtörténeti Intézetben tartott megemlékezésén, a Corvin-közi megemlékezésen, a POFOSZ Óbudán tartott megemlékezésén és saját szervezésünkben emlékeztünk meg a forradalom és szabadságharcról a Műegyetemnél lévő 56-os emlékműnél, stb., valamint a nemzeti gyásznapon tartottunk megemlékezést a Kisfogházban és a temetőkben. 6. A Közalapítvány működési költségei A titkárság személyi állománya: Kuratóriumi titkár: Fürcht Klára belügyminisztériumi kormány-tisztviselő. Alkalmazottak: Szücs Zsuzsa pénztáros ügyintéző, Lettner Istvánné elnöki titkársági ügyintéző. Vállalkozási szerződéssel: Nyilas és Társa Bt. könyvelő cég Bita Mária okl. könyvvizsgáló Bajtársak Otthona személyi állománya: Szabó Ferencné szakápoló Gyurkó Ildikó takarítónő Vállalkozási szerződéssel: Dr. Szabó Melinda háziorvos Kisfogház személyi állománya:

13 Rédey Sarolta tárlatvezető 7. A Kuratórium A Kuratórium tagjainak létszáma 13 fő. A Kuratórium elnöke: Dr. Boross Péter A Kuratórium titkár: Fürcht Klára A Kuratórium tagjai: Bocskay T. József, az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke, Fazekas János, az 56-os Szövetség elnöke, Fónay Jenő, volt halálraítélt, a POFOSZ örökös elnöke, Krasznay Béla, a Recski Szövetség elnöke, Mádi Jenő, a POFOSZ elnöke, Márton András ny. vezérezredes, Menczer Gusztáv, a SZORAKÉSZ elnöke, Petrusz Tibor, a PEK társelnöke, Regéczy-Nagy László, a TIB elnöke, Sinkovits Gyula, az 56-os Lovagrend nagymestere, dr. Sömjéni László, belügyminisztériumi politikai főtanácsadó Márton András ny. vezérezredes 87 éves korában augusztus 2-án hosszan tartó betegségét követően elhunyt. Menczer Gusztáv a SZORAKÉSZ elnöke 90 éves korában október hó 31-én súlyos betegségét követően hunyt el. A Kuratórium taglétszáma 11 főre csökkent. 8. A Kuratórium Felügyelő Bizottsága Tagjainak létszáma: 3 fő. Elnök: Dr. M. Kiss Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára Tagok:

14 dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára elnökhelyettese, Szajda Szilárd, majd helyette március hó 29-től Fehérváry István, a PEK elnöke A kurátorok és a FB tagjai tiszteletdíjban részesülnek, amelynek összegét a 1038/2011. (III. 31.) Korm. határozat rögzíti, azonban a kurátorok és a FB elnöke egységesen ,- Ft összegben határozták meg a tiszteletdíj mértékét. Az Elnök tiszteletdíjat nem vesz fel, arról lemondott. 9. A Kuratórium mellett működő Segélyezési Bizottság Tagjainak létszáma: 4 fő Elnök: Petrusz Tibor kurátor, Titkár: Fürcht Klára kuratóriumi titkár, Tagok: Mádi Jenő kurátor, dr. Sömjéni László kurátor A Segélyezési Bizottság a szeptember hó 13-ai ülésen bejelentette feloszlását, mert annak a célnak az érdekében, amelyre létjött, nem felelt meg a bizottsági forma. A továbbiakban a kuratóriumi titkár intézkedik a kérelmezők segélyezéséről, a szervezetek vezetőinek előterjesztése alapján. A Kuratórium működése: A Kuratórium évben összesen hatszor ülésezett. Ülések és napirendek: 1. Február hó 15. Napirend: évi pénzügyi terv

15 - Egyebek 2. Március hó 29. Napirend: - Módosított pénzügyi terv évi közhasznúsági jelentés - Pénzügyi pályázat tervezete - Különfélék 3. Július hó 6. Napirend: - Pályaművek elbírálása - Különfélék 4. Szeptember hó 13. Napirend: - Aktuális ügyek 5. Október hó 18. Napirend: - Tájékoztatás az október hó 23-ai megemlékezésről - Aktuális ügyek 6. December hó 7. Napirend: - A Közalapítvány pénzügyi helyzete - Beszámoló a Magyar Országos Levéltár vizsgálatáról - Különfélék 10. Ellenőrzések A Magyar Országos Levéltár október hónapban ellenőrzést végzett a közalapítványnál az iratkezelés és irattári rend vonatkozásában. Megállapításai: 1. A közalapítványnak évente új iktatókönyvet kell nyitnia. 2. A maradandó értékű iratanyagot a keletkezésétől számított 15. év végéig át kell adni a Levéltárnak.

16 3. Nem biztosított az optimális C-os hőmérséklet, és a %-os relatív légnedvesség tartalom. Az 1. pont szerint lezártuk a régi iktatókönyvet és január 1-vel új iktatókönyvet nyitottunk. A 2. pont szerint leadtuk a Levéltárnak az 1992., 1993., 1994., és évi iratanyagot. A 3. pontban megjelölt hőmérsékletet és nedvességtartalmat biztosítani nem tudjuk, tekintettel arra, hogy az iratok a kuratóriumi titkárságon lévő iratszekrényekben vannak. 11. Honlap A közalapítvány a webcímen honlapot üzemeltet, amelynek karbantartását megbízási szerződéssel informatikus szakember végzi. Ezen a honlapon jelentetjük meg a közalapítvánnyal kapcsolatos híreket, információkat. A honlap címe: Budapest, április hó 16. A beszámolót összeállította: Fürcht Klára kuratóriumi titkár

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2007. évi működéséről készített beszámolójáról 2008. június Készítette:

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990 2013. JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ. 1 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI - 2011. DECEMBER 31. - A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/12265

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/12265 BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/12265 1 2 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Rendeletek: - 18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet: a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól NAPIRENDI PONTOK:

Rendeletek: - 18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet: a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól NAPIRENDI PONTOK: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 30-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje Ikt. sz.: IX. 434-6/2005. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Palotai Magdolna Mell.: 4 db. Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója 1 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója I. negyedév 2003. január 9.

Részletesebben

Beszámoló a 2015. február 13-ai képviselő-testületi ülésről.

Beszámoló a 2015. február 13-ai képviselő-testületi ülésről. Beszámoló a 2015. február 13-ai képviselő-testületi ülésről. Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta és megállapította, hogy a testület teljes létszámban jelen van, így az ülés határozat képes.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2008. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben