B e s z á m o l ó a Közalapítvány évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó a Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 1051 Budapest, József Attila u B e s z á m o l ó a Közalapítvány évi tevékenységéről A Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) között június hó 16-án kötött támogatási szerződés III. Beszámoló a Támogatás felhasználásáról, ellenőrzés c. fejezetére utalással, - a juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes rendjét is figyelembe véve -, az alábbiakban számolunk be. A támogatási szerződés 1. pontja alapján a Közalapítványnak juttatott éves támogatási összeg ,- Ft, amit két részletben kaptunk meg: az első részlet ,- Ft június hó 21-én, a második részlet pedig július hó 25-én érkezett meg a közalapítvány számlájára december hó 5-én a támogatási szerződés módosításra került a BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes rendjéről szóló 16/2011. (VI. 2.) BM utasítás miatt és azért, mert a Közalapítvány használatában lévő mátyásföldi Bajtársak Otthonában elromlott kazán cseréjére felajánlottunk ,- Ft-ot, amelyet december hó 16-án a BM részére, a Magyar Államkincstáron keresztül átutaltunk. Ennek függvényében éves beszámolási kötelezettségünk ,- Ft összeg felhasználására vonatkozik. A Közalapítvány a kapott támogatási összeget kizárólag az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak cél szerinti tevékenységre, cél szerint juttatásokra és a fejezeti kezelési előirányzatban rögzítettek szerint használta fel. Ennek megfelelően legfőbb feladatunk az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek szervezeteinek működési támogatása, szociális ellátásuk javítása, a forradalomra és a szabadságharcra való megemlékezések előkészítése és az azokon való részvétel volt.

2 A Közalapítvány tevékenységi köre szem előtt tartva a fentieket több területet ölel fel, és rendkívül sokrétű. 1. Nyílt, országos pénzügyi pályázat hirdetése mindazon szervezetek és magánszemélyek részére, akik a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek. A támogatás forrása az állami költségvetés BM fejezetében a közalapítvány részére meghatározott összegből a kurátorok által jóváhagyott összeg: ,- Ft. 2. Szociális és temetési segély iránti kérelmek elbírálása és kifizetése, amely összesen mindkét segély nemben 188 főt, illetve hozzátartozót érintett ,- Ft összegben. 3. Kisfogház Emlékhely (Budapesti Fegyház és Börtön, Bp. X. Kozma u. 13.) működtetése és fenntartása tárlatvezető alkalmazásával. 4. A Közalapítvány használatában lévő mátyásföldi Bajtársak Otthona (Bp. XVI., Dióssy L. u. 28.) és lakóépület (Bp. XVI., Újszász u. 104.) használóinak kijelölése, a lakótelep felügyelete. 5. A Bajtársak Otthonában egészségügyi ellátás belgyógyász orvos és szakápoló alkalmazásával, valamint könyvtári szolgáltatás. 6. A Rákoskeresztúri Új-Köztemető 56 előtti és 56-os parcelláinak (298, 300, 301), illetőleg a Fiumei úti 56-os parcellák szervezeteken keresztüli állagmegóvása, illetőleg a sírok gondozásának felügyelete. 7. Rendszeres részvételek és koszorúzási ünnepségek tartása a köztéri alkotásoknál (emlékműveknél, emléktábláknál), és az ezzel összefüggő 56-os, illetőleg 56 előtti emlékhelyek felújításának finanszírozása. 8. Országos szinten kapcsolattartás olyan szervezetekkel, alapítványokkal, amelyek alapítói okiratukban, illetőleg alapszabályzatukban hasonló célkitűzéseket rögzítettek, mint a Közalapítvány.

3 9. Évi 5-6 kuratóriumi ülés előkészítése, az üléseken elfogadott határozatok közzététele, elnöki titkárság és a kuratóriumi titkárság feladatainak ellátása. Panaszügyek, beadványok elbírálása. 10. Minden olyan feladat elvégzése, amellyel az alapító nevében eljáró BM megbízza a közalapítványt. Részleteiben: 1. Pályázat A Közalapítvány évi pénzügyi tervében ,- Ft összeget fogadott el a szervezetek és magánszemélyek cél szerinti támogatására. A Közalapítvány március hó 29-i ülésén egyhangúlag elfogadta a pályázati kiírást, amelyet a közalapítvány honlapján (www.szabadsagharcosokert.hu) tettünk közzé június hó 7-én, illetőleg megjelentettük a Magyar Közlöny 36. sz. Hivatalos Értesítőjében ( ) is. (Pályázati kiírás mellékelve.) A pályázati kiírásban konkrétan megjelöltük azokat a célokat, amelyekre pályázatot lehet benyújtani. Ezek elsősorban az idős, beteg, megromlott egészségi állapotú, közötti volt politikai üldözöttek és az 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk, és ez által életminőségük javítása országos szervezeteiken keresztül. Olyan rendezvények támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevista diktatúra áldozatairól, az embertelenségről, és széles körben ismertetik az 1945 utáni megtorlásokat, különösen az 1956-os szabadságharc történéseit. Támogatunk minden olyan kutatást és tevékenységet, amelyek tárgyi emlékek gyűjtésével, filmek, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek létrehozásával, vagy más módon hirdetik a magyar szabadság eszményét, továbbá működési támogatást nyújtunk olyan hatókörű szervezeteknek, amelyek az alapító okiratban rögzített célokkal azonosulnak, és azok végrehajtásához hozzájárulnak. A támogatás jellege a pályázatnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A pályázati kiírásra, határidőre 22 db pályázat érkezett ,- Ft összegű támogatási igénnyel. A kuratórium július hó 6-án tűzte napirendre a pályázatok elbírálását, amely a kiírásban megjelölt határidővel megegyezett. A 23. sz. pályázatot határidőre feladták, azonban postai kézbesítés miatt a kérelmek lezárását követően, de még a kuratóriumi ülés előtt érkezett, így az pótlistán került a kurátorok elé.

4 1. számú pályázat Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete 1114 Budapest, Budafoki út 9. Az Egyesület határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Ugyanakkor kérelmet nyújtott be ,- Ft fel nem használt összeg vonatkozásában, ugyanis e költség visszafizetése következtében az Egyesület működésképtelenné válna. 2. számú pályázat Történelmi Igazságtétel Bizottság 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Bizottság határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ,- Ft támogatási összeget tartalékoltak azért, hogy ne legyenek fizetőképtelenek az ez évi támogatás átutalásáig. 3. számú pályázat 56-os Szövetség 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 4. számú pályázat 56-os Magyarok Világszövetsége 1097 Budapest, Koppány u A Világszövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ,- Ft támogatási összegre vonatkozóan azzal a kérelemmel fordult a Kuratóriumhoz engedélyezzük, hogy a megjelölt célfeladat csúszása miatt ezt az összeget júniusban használja fel. Ugyanis a télen elmaradt a lengyel-magyar 56-os találkozó, amely viszont júniusban aktualizálódik.

5 5. számú pályázat SZORAKÉSZ, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szervezet határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 6. számú pályázat Recski Szövetség 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 7. számú pályázat Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Országos Központja 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. A Központ határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 8. számú pályázat POFOSZ, Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Szövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ,- Ft fel nem használt összeg vonatkozásában kérelemmel fordult a Kuratóriumhoz, hogy ezen összeget ne kelljen visszautalni, mert ez szükséges a Szövetség működéséhez és üzemeltetéséhez. 9. számú pályázat Lukács József 1112 Budapest, Őrség u. 2/a. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva.

6 10. számú pályázat KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Apály u. 2/b. A Kiadó teljesítette a támogatási szerződésben rögzített feltételt, kiadta: Dr. M. Kiss Sándor: Közelítések-1956 c. könyvét. 11. számú pályázat Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért 1102 Budapest, Liget u. 35/b. Az Alapítvány teljesítette a szerződésben rögzített feltételeket, kiadta: Orbán Éva: Igazságot 56-nak c. könyvét. 12. számú pályázat Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Világszövetség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 13. számú pályázat közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 1054 Budapest, Nádor u. 36. A Közösség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 14. számú pályázat Fülemen Róza 2000 Szentendre, Szatmári út 9. Támogatási szerződés kötése nélküli pályázati támogatás. Dilinkó Gábor (Bizsu) 56-os roma festő műveinek (56 db) kiállítása a Duna-Palotában és Nagyecseden a Művelődési Házban ,- Ft keretösszegben felmerülő költségek a

7 közalapítvány nevére kiállított számla ellenében. Számlákat benyújtotta, azok elfogadásra kerültek. A kiállítások megvalósultak. 15. számú pályázat Dr. Hantó Zsuzsa egyetemi docens 1025 Budapest, Szépvölgyi út 90/b. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva. 16. számú pályázat 1956 Magyar Nemzetőrség 2141 Csömör, Petőfi u. 33. A Nemzetőrség határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 17. számú pályázat Angyal Eleónora thanatológus, kegyeleti szakértő 3121 Somoskőújfalu,Somosi út 300. és M. Szabó Gyula újságíró-szerkesztő 3121 Somoskőújfalu, Őrhely út 28. Pályázók határidőre beszámoltak a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 18. számú pályázat Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó 1085 Budapest, Mária u. 46. A Kiadó Horváth Miklós hadtörténész (2045 Törökbálint, Rác köz 1.) 1956-os deportálások története c. könyvének kiadására pályázott. Határidőre nem számolt el. Írásban felszólítva az elszámolásra, vagy az összeg visszautalására. A beszámoló elkészítéséig válasz nem érkezett. 19. számú pályázat

8 dr. Vincze János 1094 Budapest, Liliom u. 27. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva. 20. számú pályázat Dénes János 1106 Budapest, Heves u. 50. Nem kötötte meg a támogatási szerződést, visszavonta pályázatát. 21. számú pályázat 1956-os Pesti Srác Alapítvány 1097 Budapest, Koppány u Az Alapítvány határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. 22. számú pályázat Magyar Szabadságharcos 56-os Hagyományőrző Veteránok Világszövetsége Egyesület 1013 Budapest, Váralja u. 9. B. ép. Nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Elutasítva. 23. számú pályázat 56-os Történelmi Alapítvány 6120 Kiskunmajsa, Mariska puszta 244. Az Alapítvány határidőre beszámolt a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Tekintettel arra, hogy nem mindegyik pályázat felelt meg a kiírás feltételeinek, ezért a meghirdetett összeg nem került teljes egészében kiosztásra, a kurátorok

9 úgy döntöttek, engedélyezik hogy a közel 8 mft megmaradt összeg később, az év hátralévő hónapjaiban beérkezett egyéb kérelmek között kerüljön felosztásra. A pályázatok elbírálását követő hónapokban beérkező kérelmek elbírálása és támogatási szerződés keretében támogatott igények az alábbiak voltak: - A Kuratórium szeptember 13-ai ülése egyhangúlag támogatta a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége kérelmét, amely arra vonatkozott, hogy az október 12-ei konferenciája megrendezésének vendéglátói költségeihez ,- Ft-tal járuljunk hozzá. A döntés szerint a közalapítvány a kért összeggel, a közalapítvány nevére kiállított számla alapján hozzájárult a rendezvény költségeihez. A rendezvényen részt vettünk. - A Kuratórium október hó 18-ai ülésén a kurátorok egybehangzóan úgy foglaltak állást, hogy az Újpesti Színházban bemutatásra kerülő Pesti Srácok 56-os musicalt 2 mft összeggel támogatjuk. Az előadást a kurátorok és az 56-os és 56 előtti szervezetek tagjai megtekintették. A Harsányi és társa Szolgáltató Kft. a kapott összeggel, számla alapján elszámolt. - Ugyanezen ülésen a kurátorok egyhangúlag támogatták a Törtel Jobbításért Alapítvány kérelmét. 56-os konferencia megrendezésére ,- Ft támogatást kértek és kaptak. A konferencia megrendezéséről beszámoltak, az elszámolás megtörtént. - Az ülésen a kurátorok egyhangúlag elfogadták a Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE) ,- Ft összegű kérelmét, amelyet működési kiadásaikra kértek. Az elszámolást határidőre megküldték, a támogatási szerződésben foglaltaknak eleget tettek. - A Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1134 Budapest, Apály u. 2/b.) anyagi támogatást kért dr. Kahler Frigyes: Közéleti írások c. könyv kiadásához. A könyv megjelent, a Kiadó határidőre elszámolt.

10 - Dr. Gyarmati András az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója kérelemmel fordult a közalapítványhoz ,- Ft támogatási összeget kért az Internálótáborok Recsk c. kiállítás bemutatására Brüsszelben. A Kuratórium egyhangúlag támogatta a kérelmet, azonban a Levéltár végül nem vette igénybe a jóváhagyott összeget. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szervezetek és magánszemélyek cél szerinti támogatására előirányzott ,- Ft-ból ,- Ft-ot használtunk fel. 2. Szociális és temetési segélyek A évi pénzügyi tervünkben szociális segélyekre ,- Ft-ot, temetési segélyekre pedig ,- Ft összeget irányoztunk elő. Tekintettel arra, hogy a segélyezettek életkörülményeit a szervezetek jobban ismerik, és pályázatukban jelentős összeget kaptak segélyezésre, közalapítványi szinten összesen 28 fő részére utaltunk ki szociális segélyt ,- Ft összegben. Ugyanakkor a temetési segély utalása a hozzátartozó részére a Közalapítvány titkárságán keresztül történik. A szervezetek vezetői a halotti anyakönyvi kivonat másolatával és a temetési számla másolatával együtt javasolják a temetési segély adását: alanyi jogon (politikai elítélt elhalálozott esetén) ,- Ft, özvegy részére pedig ,- Ft segély adható, akkor, ha a benyújtott számla meghaladja a ,- Ft-ot. Amennyiben a számla összege nem éri el a ,- Ft-ot, akkor a tényleges temetési segély összege megegyezik a számla összegével évben temetési segélyt 160 fő kapott, ,- Ft összegben. 3. Kisfogház Emlékhely A közalapítvány üzemelteti a Budapesti Fegyház és Börtön (Bp. X. Kozma u. 14. sz.) területén lévő emlékhelyet, ahol évente több alkalommal tartunk megemlékezéseket a kivégzett mártírok emlékére. A börtön részére évenként üzemeltetési költség címén ,- Ft összeget utalunk át, hozzájárulva a fűtési, világítási és takarítási költségekhez. Folyamatosan bővítjük a tárlatot, azonban a börtön pénzügyi kerete nem ad lehetőséget arra, hogy a beázást, a penészedést megszüntesse. Szükséges lenne a cellák és a körlet esztétikai vonatkozásában is nagyobb beruházást eszközölni. Tekintettel azonban a

11 működő börtön épületei közé beékelődött emlékhelyre, a felújítás nehezen lenne kivitelezhető. A Kisfogház Emlékhely alapításának 10 éves évfordulójáról november hó 4-én, a gyásznapon emlékeztünk meg, koszorúzással egybekötött ünnepi műsor keretében. Az emlékhely látogatói elsősorban az általános és középiskolák diákjai, a tanárok tanórákat, megemlékezéseket tartanak ezen a helyen. A még élő 56-os volt politikai elítéltekkel több alkalommal készítenek helyszíni felvételeket, riportot a média szakemberei. Évente átlagosan kb diákot fogadunk. Az egyéni látogatók száma évi 500 főre tehető. A működési költségekre éves szinten ,- Ft-ot irányoztunk elő. A börtön engedélyével a kapubejárattól a cellasorig vezető szabadban lévő járdaszakaszt lefedettük plexi előtetővel, mert esős időben és a téli hidegben csúszásveszélyes volt. Egyidejűleg megtörtént az akadálymentesítés is. Ennek bekerülési költsége ,- Ft volt os lakótelep A közalapítvány használatában van a Bp. XVI. Újszász u sz. alatti lakóépület és a Bp. XVI., Dióssy Lajos u. 28. szám alatt lévő Bajtársak Otthona. A lakóépületben 165, a Bajtársak Otthonában pedig 31 fő lakik. Ellátásukra a Bajtársak Otthonában orvosi rendelőt üzemeltetünk házi orvossal és szakápolóval, akik hetente három alkalommal rendelnek. Tekintettel arra, hogy az otthonban egy emelet, összesen 22 lakóegységgel üresen áll, annak hasznosítását felajánlottuk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, az épület kezelőjének, és lemondtunk azok további használatáról. Az otthonban 2637 kötetes könyvtárat is működtetünk. Az idős, beteg, egyedül élő lakók ellátására takarítónőt alkalmaztunk. A fenntartási költségre előirányzott ,- Ft-os összegből 9.800,- Ft-ot használtunk fel takarítószerek vásárlására. 5. Koszorúzás és megemlékezés

12 2011. évi pénzügyi tervünkben ,- Ft összeget irányoztunk elő, ebből év végéig ,- Ft-ot használtunk fel. Központi ünnepséget ebben az évben nem tartottunk, a szervezetek által szervezett megemlékezéseken vettünk részt. Így pl. a PEK által szervezett rendezvényen a Stefánia Palotában, a Petőfi hídnál lévő Mementó emlékműnél, a Recski Szövetség megemlékezésén a Recski Emlékparkban, az Igazolt Magyar Szabadságharcosokért Világszövetség Hadtörténeti Intézetben tartott megemlékezésén, a Corvin-közi megemlékezésen, a POFOSZ Óbudán tartott megemlékezésén és saját szervezésünkben emlékeztünk meg a forradalom és szabadságharcról a Műegyetemnél lévő 56-os emlékműnél, stb., valamint a nemzeti gyásznapon tartottunk megemlékezést a Kisfogházban és a temetőkben. 6. A Közalapítvány működési költségei A titkárság személyi állománya: Kuratóriumi titkár: Fürcht Klára belügyminisztériumi kormány-tisztviselő. Alkalmazottak: Szücs Zsuzsa pénztáros ügyintéző, Lettner Istvánné elnöki titkársági ügyintéző. Vállalkozási szerződéssel: Nyilas és Társa Bt. könyvelő cég Bita Mária okl. könyvvizsgáló Bajtársak Otthona személyi állománya: Szabó Ferencné szakápoló Gyurkó Ildikó takarítónő Vállalkozási szerződéssel: Dr. Szabó Melinda háziorvos Kisfogház személyi állománya:

13 Rédey Sarolta tárlatvezető 7. A Kuratórium A Kuratórium tagjainak létszáma 13 fő. A Kuratórium elnöke: Dr. Boross Péter A Kuratórium titkár: Fürcht Klára A Kuratórium tagjai: Bocskay T. József, az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke, Fazekas János, az 56-os Szövetség elnöke, Fónay Jenő, volt halálraítélt, a POFOSZ örökös elnöke, Krasznay Béla, a Recski Szövetség elnöke, Mádi Jenő, a POFOSZ elnöke, Márton András ny. vezérezredes, Menczer Gusztáv, a SZORAKÉSZ elnöke, Petrusz Tibor, a PEK társelnöke, Regéczy-Nagy László, a TIB elnöke, Sinkovits Gyula, az 56-os Lovagrend nagymestere, dr. Sömjéni László, belügyminisztériumi politikai főtanácsadó Márton András ny. vezérezredes 87 éves korában augusztus 2-án hosszan tartó betegségét követően elhunyt. Menczer Gusztáv a SZORAKÉSZ elnöke 90 éves korában október hó 31-én súlyos betegségét követően hunyt el. A Kuratórium taglétszáma 11 főre csökkent. 8. A Kuratórium Felügyelő Bizottsága Tagjainak létszáma: 3 fő. Elnök: Dr. M. Kiss Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára Tagok:

14 dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára elnökhelyettese, Szajda Szilárd, majd helyette március hó 29-től Fehérváry István, a PEK elnöke A kurátorok és a FB tagjai tiszteletdíjban részesülnek, amelynek összegét a 1038/2011. (III. 31.) Korm. határozat rögzíti, azonban a kurátorok és a FB elnöke egységesen ,- Ft összegben határozták meg a tiszteletdíj mértékét. Az Elnök tiszteletdíjat nem vesz fel, arról lemondott. 9. A Kuratórium mellett működő Segélyezési Bizottság Tagjainak létszáma: 4 fő Elnök: Petrusz Tibor kurátor, Titkár: Fürcht Klára kuratóriumi titkár, Tagok: Mádi Jenő kurátor, dr. Sömjéni László kurátor A Segélyezési Bizottság a szeptember hó 13-ai ülésen bejelentette feloszlását, mert annak a célnak az érdekében, amelyre létjött, nem felelt meg a bizottsági forma. A továbbiakban a kuratóriumi titkár intézkedik a kérelmezők segélyezéséről, a szervezetek vezetőinek előterjesztése alapján. A Kuratórium működése: A Kuratórium évben összesen hatszor ülésezett. Ülések és napirendek: 1. Február hó 15. Napirend: évi pénzügyi terv

15 - Egyebek 2. Március hó 29. Napirend: - Módosított pénzügyi terv évi közhasznúsági jelentés - Pénzügyi pályázat tervezete - Különfélék 3. Július hó 6. Napirend: - Pályaművek elbírálása - Különfélék 4. Szeptember hó 13. Napirend: - Aktuális ügyek 5. Október hó 18. Napirend: - Tájékoztatás az október hó 23-ai megemlékezésről - Aktuális ügyek 6. December hó 7. Napirend: - A Közalapítvány pénzügyi helyzete - Beszámoló a Magyar Országos Levéltár vizsgálatáról - Különfélék 10. Ellenőrzések A Magyar Országos Levéltár október hónapban ellenőrzést végzett a közalapítványnál az iratkezelés és irattári rend vonatkozásában. Megállapításai: 1. A közalapítványnak évente új iktatókönyvet kell nyitnia. 2. A maradandó értékű iratanyagot a keletkezésétől számított 15. év végéig át kell adni a Levéltárnak.

16 3. Nem biztosított az optimális C-os hőmérséklet, és a %-os relatív légnedvesség tartalom. Az 1. pont szerint lezártuk a régi iktatókönyvet és január 1-vel új iktatókönyvet nyitottunk. A 2. pont szerint leadtuk a Levéltárnak az 1992., 1993., 1994., és évi iratanyagot. A 3. pontban megjelölt hőmérsékletet és nedvességtartalmat biztosítani nem tudjuk, tekintettel arra, hogy az iratok a kuratóriumi titkárságon lévő iratszekrényekben vannak. 11. Honlap A közalapítvány a webcímen honlapot üzemeltet, amelynek karbantartását megbízási szerződéssel informatikus szakember végzi. Ezen a honlapon jelentetjük meg a közalapítvánnyal kapcsolatos híreket, információkat. A honlap címe: Budapest, április hó 16. A beszámolót összeállította: Fürcht Klára kuratóriumi titkár

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa H 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa H 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 2012. évi Közhasznúsági jelentés Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa H 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 2012. évi Közhasznúsági jelentés Budapest, 2013. május 28. Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

A Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 6690 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 51. szám V. Alapító okiratok A Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Kormánya az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12.259-16/2006. Melléklet: rendeletmódosítás-tervezet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) sz. rendelete

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010.

Közhasznú jelentés 2010. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/564-564 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2010. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNYA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az alapítvány 1990-ben kezdte meg működését. A megalakulást követően a Kuratórium az Alapítvány Okiratában foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

K ö z ú t i K ö z l e k e d é s i S z a k s z e r v e z e t

K ö z ú t i K ö z l e k e d é s i S z a k s z e r v e z e t K ö z ú t i K ö z l e k e d é s i S z a k s z e r v e z e t 1081 Budapest, Köztársaság tér 3. Email: kksz@t-online.hu KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNYA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az alapítvány

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012.május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012.május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-332/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012.május 16-i ülésére Tárgy: A Leövey Klára Gimnázium 2011. évi Diáksport pályázati

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-3/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2006.

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2006. A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2006. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az alapszabály V. fejezete rögzíti, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik t között az éves költségvetés elfogadása. Az Elnökség az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2007. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatás felhasználása 4. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

6. A Bethlen téri körforgalomban a kerékpáros behajtást tiltó táblák leszerelését a.) elrendeli b.) nem engedélyezi

6. A Bethlen téri körforgalomban a kerékpáros behajtást tiltó táblák leszerelését a.) elrendeli b.) nem engedélyezi Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁG HATÁRO ZATAI 62/2009. (IX.16.) Városfejlesztési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 17 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 17 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-103/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17 én 9 órakor

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2005. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki 2010. január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló

Részletesebben

Rack Ferencné: Javaslatot tesz a napirendre, a meghívóval megegyezően.

Rack Ferencné: Javaslatot tesz a napirendre, a meghívóval megegyezően. Iktatószám: Sz-104-9/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: A 2016. október26-án, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) épületében, 16 órakor megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.)

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 10.) rendelete az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem

Részletesebben