József atya 50 éves jubileuma. Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, Kezdõdik az új nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "József atya 50 éves jubileuma. Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, Kezdõdik az új nevelési év"

Átírás

1 2015. augusztus XXI. évfolyam 8. szám Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, augusztus 08. napján 08:00 órai kezdettel, a településünkön lévõ COOP Áruház elõtti területen, demonstrációt szervezett az akadálymentesítésre való figyelemfelhívás céljából. A demonstrációra tájékoztatás adás céljából meghívást kapott Törtel Község Önkormányzata vezetése is, melynek eleget is tettünk. Az érintettek részére elkészített írásbeli tájékoztatót átadtam a demonstráció szervezõjének, Búcsús Ferenc úrnak, illetve az abban foglaltak alapján tájékoztattam a megjelenteket. Az írásbeli tájékoztatót ezúton is közzé tesszük, kérem Önöket, hogy az abban foglaltakat ismerjék meg! Tisztelettel: Godó Tibor polgármester * TISZTELT ÉRINTETTEK, MEGJELENTEK! A mai napon megtartásra kerülõ demonstráció kapcsán, Törtel község polgármestereként a következõkrõl tájékoztatom Önöket. A település jelenlegi vezetése nagy hangsúlyt fektet a lakosság igényeinek figyelembe vételére a fejlesztések irányvonalainak kijelölésekor. Ezen belül is prioritást élvez az esélyegyenlõség feltételeinek megteremtése, mely feladat megoldását az önkormányzat a pénzügyi lehetõségek alakulásával összhangban kiemelten kezeli. Folytatása a 2. oldalon. Kezdõdik az új nevelési év Óvodai és iskolai hírek a oldalon József atya 50 éves jubileuma Beszámolónk katolikus plébánosunk papi jubileumáról a 15. oldalon

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás az 1. oldalról. A választási kampány során ígéretet tettünk a közintézmények akadálymentesítésére, amit az elsõ költségvetési év felének elteltét követõ számvetés alapján rendelkezésre álló források átcsoportosítását követõen, a polgármesteri hivatal bejáratában kerekes székes rámpa kialakításával meg is kezdtünk. A közhasználatú épületek akadálymentesítésére eredetileg jogszabály által elõírt december 31.-i határidõt a jogalkotók ugyan eltörölték, de a helyi vezetés szándékai szerint, az összes közintézmény akadálymentesítését meg kívánja valósítani év végéig. A jelenlegi helyzet a következõ. Akadálymentesített közintézmények és közhasználatú épületek: 1. számú felnõtt háziorvosi rendelõ; 2. számú felnõtt háziorvosi rendelõ; gyermekorvosi rendelõ; fogorvosi rendelõ; Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár mindkét épülete; Szent István Király Általános Iskola emeletes épületének földszintje; Pátria Takarékszövetkezet irodája; Szent Margit Gyógyszertár; Törtel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Akadálymentesítésre váró közintézmények és közhasználatú épületek: egészségház; Tulipán Óvoda épületei; Szent István Király Általános Iskola hosszú épülete; sportcsarnok épülete; Posta épülete. Utóbbiak közül, a következõként akadálymentesítésre sorra kerülõ épület az egészségház lesz, hiszen a babakocsival közlekedõ kismamák nagy száma sürgõs Gólyahír intézkedést igényel. A Tulipán Óvoda épületeinek komplett felújítására az önkormányzat mintegy 32 millió forint összköltséggel pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van. Amennyiben, a projekt támogatásban részesül, úgy az állami forrás felhasználásával az épület felújítások keretén belül, az akadálymentesítést is megvalósítjuk. Amennyiben a pályázat nem nyer, úgy saját forrásból végezzük el az akadálymentes közlekedéshez szükséges építési munkákat. A Szent István Király Általános Iskola üzemeltetésének a KLIK-tõl való visszavételérõl a Képviselõ-testület a törvényi határidõknek megfelelõen, a június havi rendes ülésén döntött. Az önkormányzat általi üzemeltetés szeptember 1-tõl valósul meg, az iskola épületeinek használatára és kezelésére vonatkozó szerzõdés is ekkor lép hatályba, így a hosszú épület és a sportcsarnok akadálymentesítését jogszerûen ezt követõen végezheti el az önkormányzat. Sajnálatos, hogy az eddigi üzemeltetõ KLIK nem gondoskodott errõl. A Posta épülete a Magyar Posta Zrt. tulajdonában van, amely cég a versenyszférában tevékenykedik, az épület akadálymentesítésére vonatkozó kötelezésnek ez esetben jogszabályi háttere jelenleg nincs. Sok szeretettel köszöntjük Kedves Munkatársunkat, Détári Emesét, lánygyermeke születése alkalmából. Jó egészséget és sok boldogságot, örömteli perceket kívánunk az egész családnak a kisbaba érkezéséhez. Polgármesteri Hivatal dolgozói Tájékoztatom Önöket, hogy az akadálymentesítés tekintetében történõ esetleges kötelezésre építészeti jellegébõl fakadóan Törtel község jegyzõjének sem hatásköre, sem illetékessége nincs, mivel a település hivatala nem rendelkezik építéshatósági jogkörrel, azt Cegléd Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ezen felül a jelenlegi szabályozás szerint az akadálymentesítést az eljáró építéshatóság is kizárólag új közhasználatú épület építése esetén, illetve közhasználatú épület átalakítása, felújítása és bõvítése esetén írhatja elõ kötelezõen, tehát amennyiben ilyen jellegû beavatkozásokat a tulajdonos nem tervez, úgy kizárólag az akadálymentesítés elvégzésére nem kötelezhetõ. A kereskedelmi egységek tekintetében pedig fõleg olyan településen, ahol több is van, és van köztük akadálymentesen megközelíthetõ egyáltalán nem lehet kötelezést kiadni, mivel erre jogszabályi felhatalmazás nincs. Úgy gondolom azonban, hogy a kereskedõk jól felfogott, saját érdeke, hogy az üzemeltetésükben lévõ épületeket akadálymentesítsék, hiszen ezáltal a vevõik számát bõvíthetik a fogyatékkal élõkkel is. Ennek figyelembe vételére, és az akadálymentesítés megvalósításra ezúton, itt is kérem õket! Végezetül a visszamutogatást elkerülendõ ugyan, de a tényszerû közlés szükségességét szem elõtt tartva el kell mondanom, hogy az önkormányzat elõzõ vezetése vélhetõen mulasztást követett el akkor, amikor a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerûsítése során nem végezte el az akadálymentesítést, holott ez közhasználatú épület felújításának minõsült, így kötelezõ lett volna. Ennek a hiányosságnak a kiigazításáról mi, most meghallva a település fogyatékkal élõ lakosainak igényét is haladéktalanul gondoskodtunk, remélem mindenki megelégedésére. Kérem Önöktõl tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és türelmüket a további intézkedések mielõbbi végrehajtásáig! Egyebekben Törtel Község Önkormányzata, és személy szerint én is bármikor állunk rendelkezésére minden törteli lakosnak, és amennyiben megtisztelnek bennünket problémáik közlésével, úgy a korábbiakhoz hasonlóan, továbbra is azok mielõbbi megoldásán fogunk dolgozni! Ezt figyelembe véve remélem, a késõbbiekben elkerülhetõ lesz, hogy a közérdekû problémák megoldását demonstrációkon kelljen keresni! Bízom benne, hogy a fentiekben kielégítõ, tárgyilagos és némiképp megnyugtató választ kaptak kérdéseikre! Köszönöm megtisztelõ figyelmüket! Törtel, augusztus 08. Godó Tibor s.k. polgármester

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FIGYELEM! GODÓ TIBOR polgármester fogadóórái HÉTFÕ: 9:00 h-tól 11:00 h-ig PÉNTEK: 16:00 h-tól 18:00 h-ig A polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt az idõpontok változhatnak! FIGYELEM! CZERÓCZKI FERENCNÉ alpolgármester fogadóórája MINDEN HÓNAP ELSÕ KEDDJÉN: 8:00 h-tól 10:00 h-ig Az alpolgármester hivatalos elfoglaltsága miatt az idõpont változhat! FIGYELEM! BÚCSÚS TAMÁS jegyzõ fogadóórái SZERDA: 14:00 h-tól 17:00 h-ig PÉNTEK: 9:00 h-tól 11:00 h-ig A jegyzõ hivatalos elfoglaltsága miatt az idõpontok változhatnak! Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dudás László falugazdász ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul: augusztus 10-tõl augusztus 31-ig a nyári szabadságolás miatt csak a Ceglédi Falugazdászi Irodában fogad. (Helye: Cegléd, Postával szemben a volt Tiszti klub emeletén.) Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ, Kedd, Szerda: 9:00 h-tól 12:00 h-ig, és 13:00 h-tól 16:00 h-ig. Csütörtök: 13:00 h-tól 16:00 h-ig. Péntek: 9:00 h-tól 12:00 h-ig szeptember 1-tõl a rendes ügyfélfogadás minden hétfõn 9:00 h-tól 12:00 h-ig a Törteli Polgármesteri Hivatal dísztermében. Elérhetõség: Tel: 30/ ; 20/ , 53/ Törtel Község Önkormányzata TÖRTELI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2747 TÖRTEL, SZENT ISTVÁN TÉR 1. Ügyfélfogadási rend: Hétfõ: 8:00 h 12:00 h, 13:00 h 15:00 h Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: 8:00 h 12:00 h, 13:00 h 17:00 h Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00 h 11:00 h Telefonszámok: Polgármester: 53/ Jegyzõ: 53/ Titkárság: 53/ Fax: 53/ Anyakönyvi és segélyezési ügyek: 53/ Adócsoport: 53/ Közfoglalkoztatás: 53/ Gazdasági Osztály: 53/ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Fõépítész ügyfélfogadási rendjérõl Törtel Község Önkormányzatának fõépítésze, Farkas Zsolt, minden páros hét csütörtöki napján délelõtt 10:30 h-tól 11:30 h-ig a Polgármesteri Hivatal dísztermében egyeztetést, ügyfélfogadást tart. A települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggõ feladatokkal a lakosság rendelkezésére áll. Törtel Község Önkormányzata

4 4. oldal TÖRTELI Százéves a magyar védõnõi szolgálat A védõnõi szolgálat kezdetei száz évvel ezelõttre nyúlnak vissza. Megalakulásakor a csecsemõhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erõsítése volt a cél június 13-án megalakult az Országos Stefánia Szövetség az anyák és a csecsemõk védelmére, melynek névadója és védnöke Stefánia belga királyi hercegnõ volt. Hazánkban két egyetemi tanár, dr. Tauffer Vilmos szülész az anyavédelem, dr. Bókay János gyermekorvos pedig a csecsemõvédelem kialakítását támogatta, amelyben a fõszerepet a képzett védõnõknek szánták novemberétõl kéthetes tanfolyam keretében elindult a Stefánia védõnõképzés, amely 1918-tól három hónapos, majd 1921-tõl egyéves képzési idõt vett igénybe. Heim Pál kezdeményezésére a gondozóképzést a Stefánia Szövetség indította el 1916-ban. Johan Béla, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója 1927-ben a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken is megszervezte ezt az egészségvédõ munkát között a két szolgálat párhuzamosan mûködött, majd a Stefánia Szövetség beolvadt a Zöldkeresztbe. A II. világháború után új rendszert hoztak létre, a Magyar Védõnõi Szolgálatot, amely állami keretek között mûködik a mai napig. A védõnõi képzés 1975-ben fõiskolai szintre emelkedett, az orvosi egyetemek egészségügyi, fõiskolai karán képzik a védõnõket négy évig, amely napjainkban alakul át egyetemi szintû képzéssé. Ma a védõnõ elsõsorban megelõzõ TÖRTEL POSTA Cím: 2747 Törtel, Dózsa György út 38. Nyitva: Hétfõ: 8:00 12:00 h, 12:30 17:00 h Kedd: 8:00 12:00 h, 12:30 15:00 h Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:00 12:00 h, 12:30 16:00 h Tel: 53/ , 53/ Egész évben a lakosság szolgálatában! feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén dolgozó szakember. Feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül ellátási területen, illetve oktatási intézményekben végzik. Ezen kívül védõnõk tevékenykednek még a kórházakban, illetve a Családvédelmi Szolgálatoknál. Ez a rendszer a maga formájában csak Magyarországon található meg, szervezettsége, feladatellátása egyedülálló az egész világon. A magyar védõnõk képzettsége kiemelkedõen magas fokú, feladatuk széles körû. Például Nagy- Britanniában a védõnõ (Health visitor) csak hathetes korban veszi át a gyermeket a szülésznõtõl, és iskoláskor kezdetén a közösségi nõvér -nek adja tovább, Ausztriában pedig a szociális munkások látnak el hasonló feladatkört. Magyarországon kívül Finnországban vannak még hasonló szerepet betöltõ nõk, máshol a szülésznõk látják el a várandós és gyermekágyas anyák gondozását. A védõnõk kulcsszerepet töltenek be a családvédelemben. A védõnõi szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megõrzésére, segítésére irányuló megelõzõ tevékenységet, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás megelõzése érdekében egészségfejlesztést végez. A védõnõi feladatokat a területi és iskolai védõnõk látják el. Ma a Magyar Védõnõk Egyesülete fogja össze a Magyarországon dolgozó védõnõket. Mottójuk: Védõnõk az egészséges, boldog családokért. Az Országgyûlés a Magyar Védõnõi Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkalmából június 13. napját a magyar védõnõk napjává nyilvánította. E nagy tradíciójú szolgálat 2013-ban Magyar Örökségdíjat kapott. A védõnõk olyan hivatást gyakorolnak, amelyért az év minden napján megérdemlik a figyelmet, a törõdést és annak a szeretetnek a viszonzását, amit mi, magyar családok, anyák és gyermekek kapunk tõlük. Törtelen mindig felkészült és lelkiismeretes védõnõk dolgoztak és dolgoznak ma is. Jó egészséget és további sikeres munkát kívánok! Törtel Község Önkormányzata nevében Godó Tibor polgármester

5 HÍRADÓ 5. oldal FELNÕTT HÁZIORVOSI RENDELÉSEK GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS FOGORVOSI RENDELÉS Dr. Simon Mária Rendelõ: 2747 Törtel, Dózsa György út 20/a. Rendel: Kedd: 14:00 h-tól 18:00 h-ig, Hétfõ, Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:30 h-tól 12:30 h-ig. Tel.: 53/ Dr. Papp Kornél Rendelõ: 2747 Törtel, Kõrösi út 47. Rendel: Hétfõ, Szerda: 12:30 h-tól 15:30 h-ig, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8:30 h-tól 11:30 h-ig. Tel.: 53/ Kérjük Tisztelt betegeinket, hogy a TAJkártyájukat és a közgyógyigazolványukat minden esetben hozzák magukkal! Dr. Mihály Erzsébet Rendelõ: 2747 Törtel, Ceglédi út 1. Rendel: Hétfõtõl Péntekig 8:00 h-tól 12:00 h-ig. Tel.: 53/ Csecsemõ, kisgyermek tanácsadás, ellátás: Rendelõ: 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8. Rendel: minden szerdán 13:00 h-15:00 h Tel.: 53/ Kérjük Tisztelt betegeinket, hogy a TAJ-kártyájukat, Gyermekegészségügyi kiskönyvet és a Tájékoztatófüzetet minden esetben hozzák magukkal! Dr. Kroó Mihály fogorvos Rendelõ: 2747 Törtel, Vágóhíd út 1. Rendel: Hétfõ és Csütörtök: 13:00-19:00 h Kedd, Szerda, Péntek: 7:00-13:00 h Tel.: 53/ Kérjük Tisztelt betegeinket, hogy a TAJ-kártyát, közgyógyigazolványt, és amennyiben 60 év feletti, nyugdíjas igazolványát minden esetben hozzák magukkal! KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 17. Telefon: (53) Rendelési idõ: hétfõ: 13:00-17:00 óráig kedd: 08:00-12:00 óráig szerda: 13:00-17:00 óráig csütörtök: 08:00-12:00 óráig péntek: páros hét 13:00-17:00 óráig páratlan hét 08:00-12:00 óráig Kérjük, az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe! A mentõk hívószáma Magyarország egész területén a 104, mely bármikor, bárhonnan, díjmentesen hívható. SZENT MARGIT GYÓGYSZERTÁR VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT Cím: 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8. Tel.: 53/ Szerda: 1. körzet: Csákiné Ozsváth Ottilia Rendel: 9:00 h 11:00 h Várandós védõnõi tanácsadás Rendel: 11:00 h 13:00 h Csecsemõ, gyermek, kisgyermek védõnõi tanácsadás Rendel: 13:00 h 15:00 h Gyermekorvossal csecsemõ, gyermek, kisgyermek védõnõi tanácsadás Péntek: 2. körzet: Süli Mária Várandós védõnõi tanácsadás Rendel: 9:00 h 11:00 h Csecsemõ, gyermek, kisgyermek védõnõi tanácsadás Rendel: 11:00 h 13:00 h ÁLLATORVOSI RENDELÉS Cím: 2747 Törtel, Szent István út 7/a. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõtõl péntekig 7:30 h-tól 17:00 h-ig. Szombat, vasárnap: ZÁRVA. Modern, betegközpontú, mégis családias környezetben szakértõi segítséggel várjuk kedves vásárlóinkat. Dr. Gubik Zoltán állatorvos Rendelõ: 2747 Törtel, Szent István út 7. Rendelés: telefonos egyeztetés alapján Bejelentkezés: 06-20/

6 6. oldal TÖRTELI Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk év II. félévében lomtalanítást szervez Törtel község hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területein. Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók: Lom: darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyûjtõ edénybe (kukába) (pl.: berendezési tárgyak, bútorok, textíliák, stb.). Az elszállításra szánt lomot a megadott napon reggel 7:00 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása esetén a késõbb kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! A közterületek tisztaságának megõrzése érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni ingatlanaik elé! Lomtalanítás idõpontja: szeptember 9. (szerda) FONTOS: Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítja el: veszélyes hulladék (pl.: festékes, vegyszeres csomagolóanyagok, használt sütõzsiradék és olaj, illetve gépjármûolaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati tetem); fertõzõ és undort keltõ anyagok; építési-bontási törmelék; elektronikai hulladékok; gumiabroncsok, autó- és gépalkatrészek; gáztûzhely, kályha és egyéb nagyméretû fémtárgy; zöldhulladék. A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres kommunális hulladékgyûjtõ járat érkezési idõpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot az eddigi gyakorlatnak megfelelõen reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni! Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklõdni ügyfélszolgálatunkon (53/ , 53/ ) és diszpécserközpontunkban (53/ , 53/ ) lehet, illetve a honlapunkon, mely elérhetõségeken készséggel állunk Ügyfeleink rendelekezésére! Együttmûködésüket köszönjük! LOMTALANÍTÁS ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. FIGYELEM! HAMAROSAN NYÍLIK A CEGLÉDI ÚTON, A TUTI ABC MELLETT!

7 HÍRADÓ 7. oldal Munka- és Katasztrófavédelem TUDNUNK KELL TENNI! A nyári forróságra panaszkodunk és észrevesszük, hogy fáinkon megjelenik egy-egy sárga levél, megperzselõdött foltok jelentkeznek megritkult gyepfelületeinken, kertjeinkben egyre több száraz vesszõ díszíti bokrainkat. Még le nem termett gyümölcsfáinkon, bokrainkon, szõlõskertjeinkben egyre színesednek a gyümölcsök, veteményeseinkben a termés nagy része is beért, ill. folyamatosan érik. Szembetûnõ, hogy a nappalok rövidülnek, az éjszakák hosszabbak és egy kicsit talán hûvösebbek is, amelyet a hõségriadó ellenére is tapasztalunk. A leírtak bizony-bizony arra utalnak, hogy belátható távolságban, a kertek alatt leselkedik a nyárvég, ahogy Tarbay Ede Nyári hónapok c. versében írta: Augusztus a nyár utója, útra készül már a gólya, a többi még zengi dalát. Gyümölccsel van tele az ág. Gyümölcsöt az ágakról le kell szedni, szõlõbõl a hibás szemeket el kell távolítani. Le kell metszeni, ill. ki kell tisztítani a fák hibás részeit, a bokrok pusztulásnak indult gallyait, vesszõit. Gyomirtást kell végezni hagyományos eljárással és/vagy vegyi módszerekkel. A kiszáradt, megritkult gyepfelületet pótolni kell és ilyenkor végezzük az örökzöldek, örökzöld cserjék szaporítását is. Zöldséges kertjeink termését folyamatosan szedjük, tároljuk, csomagoljuk stb. Az is elõfordul, hogy reggelente össze kell gyûjteni ingatlanunk elõtt eldobált csomagolt ételmaradékokat, vegyianyag-maradványokat tartalmazó flakonokat, elhasznált papír zsebkendõket, netán egy-egy elgázolt állati tetemet is el kell ásni. Úgy tevékenykedjünk, hogy ne zuhanjunk le a fáról, gyümölcsszedõ állványról, ne dõljön el velünk a létra, állvány, munkánk befejeztével ujjainkat számlálva azokból ugyanannyi legyen, mint a munkánk kezdetekor. Ne csapódjanak gallyak a szemünkbe. Ne okozzanak mérgezéseket, kellemetlen tüneteket a belélegzett, bõrrel érintkezõ, lenyelt, szembe került kémiai anyagok. Ne fertõzzön bennünket bomló, bûzös, ismeretlen anyagokkal való érintkezés, azok gázainak-, gõzeinek belégzése. Elengedhetetlen az is, hogy a környezetünkben tartózkodókat ne veszélyeztessük, stb. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre irányuló elõírásokat csak a munkahelyünkön kell betartani a felelõsségre vonás elkerülése végett, de az otthoni barkácsolási és ház körüli munkákra azok nem vonatkoznak. Elgondolkodtató, hogy hazánkban évente ~ regisztrált baleset következik be barkácsolás és a ház körüli munkák során és ezek ~37%-a történik a nyárvégi betakarítási, kertrendezési munkák alatt. A baj megelõzése érdekében fontos, hogy: minden munkához rendeltetésnek megfelelõ munkaeszközt használjunk, munkakezdés elõtt ellenõrizzük munkaeszközeinket, legyenek azok hibátlanok, tekintsük át a munkaterületet (talaj, fák, bokrok, megközelítés, stb.) gondoljuk át a munkavégzés menetét, ha többen végezzük a munkát, legyen irányító és mindenki tudja, hogy mit és hogyan kell tennie, ne feledkezzünk meg a veszélytelen, az idõjárásnak megfelelõ ruházat és a szükséges egyéni védõeszközök megválasztásáról sem, a munkaeszközök kezelési és karbantartási utasításaiban írtakat tartsuk be, a vegyi anyagok csomagolásain található utasításokat a munkavégzéskor, azok tárolásakor, de a kiürült göngyölegek kezelésekor (veszélyes hulladék) is be kell tartani stb. Kiemelt kockázatokat jelentõ tevékenységek során az alábbiakra kell törekedni, ill. az alábbiakat kell betartani: 1. Gyümölcsszedéskor ha módunkban áll, használjunk speciálisan kialakított gyümölcsszedõ állványt, amelyik biztosítja a gyümölcsfához való jó hozzáférést, a létrafokok és a pódium csúszásmentességét, biztosítja a szedõedény felfogatását. A gyümölcsszedõ állvány megfelelõen stabil, billenésmentes legyen, lábai egyenletes teherbíró talajra, esetleg párnafákra (nem törékeny anyag: pl. deszka, palló) legyenek helyezve. Egyágú létra használata esetén a létrát biztonságosan a fához kell rögzíteni. Ügyeljünk arra, hogy fokai, szárai épek, a falétrafokok beékeltek legyenek, és rögzítésükhöz szög nem alkalmazható, a létra szárai biztonságosan álljanak a talajon, ne süppedjen be egyik létraszár sem. Használhatunk gyümölcsszedéshez megfelelõ teherbírású háztartási és kétágú (festõ) létrát is. Mindkét típusnál fontos, hogy szárai teljesen szét legyenek nyitva, a további szétnyílás meg legyen akadályozva, a létra szárai biztonságosan álljanak a talajon, ne süppedjen be egyik létraszár sem. A háztartási és kétágú létra használatakor legyen segítségünk, aki a létrát fogja, a szükséges kellékeket feladja, ill. leveszi szükség szerint. Háztartási és kétágú létrát támasztó létraként használni nem szabad. 2. Gyümölcsszedéskor, ágak eltávolításakor, sarjak gyérítése során tartsuk be az alábbiakat: fára ne másszunk, csak zárt metszõollóval, tokba helyezett ollóval, késsel, egy-egy fán egyszerre csak egy személy végezzen munkát, szélhatás várható kockázatait is vegyük figyelembe (tilos erõs szélben a fán történõ munkavégzés!), ugyancsak tilos viharban, villámláskor fákon dolgozni, fák alatt tartózkodni, gyümölcsszedõ állvány, létra, illetve fa alatt senki sem tartózkodhat, ha azokon személyek tartózkodnak, leesõ tárgyak veszélye fennáll, a tulajdonosnak, ill. a munkát irányítónak biztosítani kell, hogy a veszélyes térbe illetéktelenek sem jussanak be, bármilyen fához kapcsolódó tevékenység során tilos a villamos szabadvezetékeket, biztonsági övezeten belül testünkkel, ill. bármilyen tárgyal megközelíteni, gyümölcsszedéskor a teli rekeszeket ne rakjuk 1,6 m-nél magasabbra, viseljünk csúszásmentes talpú rögzített lábbelit és szükség szerint arcvédõt, tartsuk a munkavégzés közelében mobiltelefonunkat, rovarriasztó sprayt. FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕ SZÁMBAN! Bakos Dénes ny. tanár, munkabizt. szakértõ

8 8. oldal TÖRTELI Legyél te is ifjú polgárõr! Csatlakozz a Törtelért Polgárõr Egyesülethez! Kedves Törteli Fiatalok! A hatályban lévõ, a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló törvény alapján lehetõség nyílt arra, hogy a 14. életévüket betöltött fiatalok csatlakozzanak a Polgárõrség kötelékéhez. Kik lehetnek ifjú polgárõrök? A polgárõr törvény kimondja, hogy csakis a törvényes képviselõ hozzájárulásával lehet valaki ifjú polgárõr. Alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie és természetesen büntetlen elõéletû kell, hogy legyen. Az ifjú polgárõr közremûködik a polgárõr feladatkörét érintõen az állampolgárok tájékoztatásában, a polgárõr tevékenységgel kapcsolatos jegyzõkönyvek és más iratok elõkészítésében, a katasztrófákra való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog õrzésében és szállításában. A balesetmegelõzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erõsítésében, az otthonában élõ fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, a polgárõr egyesület feladataival összefüggõ oktatási, kulturális, ismeretterjesztõ tevékenységben. Azoknak, akik január 1-je után érettségiznek tehát 2012 szeptemberében vagy késõbb kezdték el a középiskolát, ötven óra közösségi munkát kell végezniük. Ez az érettségi-bizonyítvány kiadásának feltétele. Éppen ezért megállapodást kötöttünk több szakközépiskolával, így lehetõséget teremtve arra, hogy a törteli gyerekek a Törtelért Polgárõr Egyesület szervezésében igazoltan letölthessék ezt az 50 óra közösségi munkát. Csatlakozási szándékod az alábbi elérhetõségek egyikén jelezd: Telefon: Várunk csapatunkba! Molnár János elnök GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA, MÛSZERES ELLENÕRZÉSE! Gáz,- víz,- fûtésszerelés, javítás. Borics István gázszerelõ mester Elérhetõségek: 06-30/ b o r i c s i s t v a t - o n l i n e. h u w w w. b o r i c s g a z.h u Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/

9 HÍRADÓ 9. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Hasított akác Ft/q Vastag akác Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán gurigás Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán félig hasított Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán készre hasított.2900 Ft/q Fabrikett (15 kg, kemény fából, sajtolással). 920 Ft/cs. PB gázpalack Ft Szõlõkaró palántakaró villanypásztorkaró AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONATOK 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. VADHÁLÓ (1,5x50 fm): Ft KEMÉNYFA DESZKÁK BETONOSZLOPOK 2,4 m-es (háromszög alakú) 1650 Ft/db 2,8 m-es ( -alakú, erõsített) 2600 Ft/db AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

10 10. oldal TÖRTELI Szeretettel üdvözöljük az idei évben is kedves horgászni és pihenni vágyó vendégeinket. A horgásztó és az azt körülvevõ gyönyörû környezet kiválóan alkalmas elsõsorban horgászatra, pihenésre, rendezvények lebonyolítására. Családi rendezvények Cégeknek csapatépítõ tréningek Horgászversenyek Családi napok Osztálykirándulások Osztálytalálkozók Termékbemutatók szervezését és lebonyolítását is vállaljuk. 6 fõs apartmanok bérelhetõk: 9000 forint/éj Napijegy áraink az idén sem változtak. halas napijegy: 2700 forint, sport jegy: 1500 forint, éves jegy: forint. Napijegyeinkkel 2 bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhat. Várjuk szeretettel! Kákástó KAPÁSBÓL A LEGJOBB! Információ, helyfoglalás: 06-70/

11 HÍRADÓ 11. oldal SERTÉSTARTÓK FIGYELEM! Mindenki, aki legalább egy zsák sertés koncentrátumot vásárol a Kaszap Kft. PURINA üzletében, annak azonnali ajándékot adunk! Akció idõtartama: július december 14. Akció helye és részletek: a Kaszap Kft. Törteli-Purina takarmány üzletében (Törtel, Ceglédi u. 20.) Kerti szerszámok, virágföld, csibeetetõ, itató, rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint PB-gáz kapható. Akác tûzifa gurigázva Csemperagasztó Rigipsz-Rimanó Stukatúr nád Oltott mész Dryvit háló OSB lemez Sóder Homok Cement Gipszkarton Marosi homok Fenyõ fûrészáru Árnyékoló nádszövet Horganyzott drótfonat Telep nyitva tartása: Hétfõ-Péntek: 08: :00-16:00 Szombat: 08:00-12:00 A nyitva tartás árukiszállítás ideje alatt szünetel! Elérhetõségek: Egész nap elérhetõ Fehér László Telep: Üzenetrögzítõ: 08:00-16:00

12 12. oldal TÖRTELI MÁTYÁS JUHÁSZA Törtel Község Önkormányzata meseíró pályázatot hirdet. Amit a meseíró pályázatról tudni kell: A pályázat témája kötetlen, de a megadott szavaknak szerepelni kell a mesében. Kötelezõen felhasználandó szavak: birka, juhász, puli kutya, suba, túró, terelés, tanya. Tanulságos és pozitív végkimenetelû legyen. A pályázók két kategóriában indulhatnak: I. korcsoport 6-10 évesek; II. korcsoport évesek. A meseíró pályázat július 6-án indul és augusztus 30-án ér véget. Terjedelemi megkötés: maximum 4 A/4-es gépelt oldal lehet a pályázat. Csak a nyomtatott formában készült pályamûvek vehetnek részt a versengésben. Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással indulhat. A pályamûvek benyújtása: Postai úton a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár címére (2747 Törtel, Dózsa Gy. út ) vagy e- mailen a címre kell beküldeni vagy személyesen a mûvelõdési központ irodájában lehet leadni. A pályázatokon és a borítékokon minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, ha van címét. A postán érkezõ pályázat borítékára kérjük ráírni: Meseíró pályázat. A pályamûveket nem küldjük vissza, és nem õrizzük meg. A pályázatok beadási határideje: augusztus 30. Legkésõbb augusztus 30-án postára adott, vagy augusztus 30-án 24:00 óráig en elküldött pályázatokat fogadunk el! A pályázó vállalja, hogy nyílt pályázat keretében benyújtott mese szerzõi jogairól lemond. A beérkezett írásokat zsûri értékeli. A verseny záró programjára és az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 12-én órakor kerül sor a KSK Sporttelepén rendezendõ I. Juhászfesztiválon, ahol a díjnyertes mese felolvasásra kerül. A verseny díjai: mindkét korcsoportban I. díj, II. díj, III. díj és egy különdíj kerül kiosztásra. KEDVES GYEREKEK! MINDENKINEK KÍVÁNUNK EREDMÉNYES MESEÍRÁST! A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Tájékoztatás óvodakezdésrõl! Kedves Szülõk! Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a Törteli Tulipán Óvoda óvodása lesz! Az óvodai élet megkezdésével kapcsolatban a következõ tudnivalókat közlöm: 1. A os nevelési év szeptember 1-jén (kedden) kezdõdik. Ezen a napon várjuk szeretettel az óvodás gyermekeket, szüleik kíséretében. 2. A gyermek saját használatára a következõk szükségesek jellel ellátva: 1 db váltócipõ benti használatra (bokát fogó); 1 db ruhászsák, váltóruhákkal, melyeket a gyermek jelével láttak el; tornaruha (tornadressz, vagy kisnadrág trikóval); 1 pár tornacipõ gumifûzõvel (bármilyen vászoncipõ gumitalppal megfelelõ); ágynemû huzat. Antalné Tóth Szilvia óvodavezetõ HELYTÖRTÉNETI REJTVÉNY! Kedves Olvasó! Ismét kedvezünk a rejtvényfejtõk szenvedélyének. A Törteli Híradó helytörténeti kérdéseire helyesen válaszolók között év végén értékes jutalmakat sorsolunk ki, amit a karácsonyi rendezvényünkön adunk át a szerencsés nyerteseknek. A megfejtést elektronikus úton a címre, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent I. tér 1. címre lehet eljuttatni. Ebben a hónapban Szent István királyhoz kötõdõ kérdésekre várjuk a válaszokat. 1. Mikor vette fel a helyi általános iskola államalapító királyunk nevét? 2. Ki készítette a parkban álló Szent István szobrot? 3. Melyik év augusztus 20-i ünnepségén leplezték le?

13 HÍRADÓ 13. oldal A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei Meghívó A Törteli Szent István Király Általános Iskola pedagógusai szeretettel meghívják a Kedves Szülõket, a Tanulóifjúságot és az érdeklõdõket a os tanév ünnepélyes tanévnyitójára. Idõpont: augusztus 28. (péntek) óra Helye: Sportcsarnok Kérjük, hogy a leendõ 1. osztályosok a Tulipán Óvoda udvarán gyülekezzenek kor. Õket hagyományainkhoz hûen, a 8. osztályos diákok és az óvó nénik kísérik át az iskolába. Szeretettel várunk mindenkit! Radicsné Sáfrán Erika igazgató FELHÍVÁS TANSZERGYÛJTÕ AKCIÓ! Az iskolakezdés mindenki számára megterhelõ, különösen a rászoruló családok számára. Ne dobja ki a régi iskolatáskát, tolltartót, ceruzát, tornafelszerelést stb., hanem adományozza olyan családoknak, akik nem tudják mindezt megvenni! Várunk mindenféle jó állapotú gyermekruhát, cipõt, valamint a tanuláshoz szükséges egyéb eszközöket, hogy könnyebbé tudjuk tenni az iskolakezdést! A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Törteli Területi Irodájában (Törtel, Kossuth L. út 8.) munkaidõben tudják leadni adományaikat. Segítségüket elõre is köszönjük! Végh Éva, Veszprémi-Baráth Emília családgondozók TANKÖNYVEK KIOSZTÁSA AUGUSZTUS 17-ÉN ÓRÁIG, AUGUSZTUS 18-ÁN ÓRÁIG A FÖLDSZINTES ÉPÜLETBEN. A TANKÖNYVEKET CSAK SZÜLÕ VEHETI ÁT! MINDEN ELSÕS, MÁSODIKOS ÉS HARMADIKOS GYERMEK RÉSZÉRE A TANKÖNYVEK INGYENESEK. A FIZETÕS DIÁKOK SZÜLEINEK A CSEKKET A TANKÖNYVEK KIOSZ- TÁSAKOR ADJUK ÁT. A BEFIZETÉS HATÁRIDEJE: SZEPTEMBER 15. NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ A KÖVET- KEZÕ OKIRATOK BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES: családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény); tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegû családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; sajátos nevelési igényû tanuló esetén a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló határozat (a határozatok megvannak az iskolában). A TANKÖNYVELLÁTÁSÉRT FELELÕS SZEMÉLY IS- KOLÁNKBAN: Mariné Tajthy Katalin igazgatóhelyettes Elérhetõsége: , 06/ Radicsné Sáfrán Erika igazgató Tájékoztató diákigazolvány igénylésérõl (leendõ elsõsöknek, új tanulóknak, illetve azoknak, akik elhagyták az igazolványukat) A diákigazolvány igénylési folyamatát az Okmányirodában kell kezdeni. Az Okmányiroda ingyenesen állítja ki a tanuló NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapját, amihez az alábbi iratokat kell bemutatni: gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája vagy a gyermek személyi igazolványa és lakcímkártyája. A tanulóról az Okmányirodában fényképet készítenek. A 14 éven aluli tanuló esetében a törvényes képviselõ aláírásával igazolja az adatok hitelességét. Ezután az adatlapot és az igazolvány díját, 1400 Ft-ot be kell hozni az iskola igazgatói irodájába, hogy a diákigazolvány igénylését el tudjuk indítani. Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a gyermek lakcímkártyáján szereplõ címre postázza ki! A diákigazolvány elkészültéig az iskola igazolást ad ki a tanuló részére. A diákigazolvány igénylésével kapcsolatos bõvebb információk a weboldalon találhatóak. Radicsné Sáfrán Erika igazgató

14 14. oldal TÖRTELI Lelki sarok Hittantábor Istennek hála idén is sikerült megszervezni a Törteli Római Katolikus Egyház Hittantáborát. Több éves tapasztalatunk, hogy a gyermekek örömmel jönnek, és otthonosan érzik magukat az Egyházközösségünkben. Ezért örömmel és lelkesen készültünk ebben az évben is a tábor megszervezéséhez. A szervezõk: Ócsai Józsefné, Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella és Godó Jánosné nevében szeretnék köszönetet mondani a jóakaratú és jószándékú embereknek, akik segítették munkánkat és a kedves szülõknek, akik ránk bízták gyermekeiket erre a hétre és mindenben a segítségünkre voltak. 40 gyermek jelentkezett az idei táborunkba. A tábor témája Jézus csodái volt, valamint szó volt arról, hogy Magyarország, mint a kereszténység õrzõje, Szent István király ország felajánlása Magyarország Mária országa Magyarok Nagyasszonya. A tábor napirendje az elõzõ évekhez hasonlóan alakult. Hétfõn reggel megbeszéltük a táborral kapcsolatos szabályokat, melyeket nagy örömünkre igyekezett is mindenki betartani. A gyermekek boldogan és szeretettel köszöntötték egymást, hiszen többségük már sokadik évét tölti itt. Minden évben vannak új gyermekek is, akiket szívesen fogadtak most is a többiek és segítették beilleszkedésüket a közösségbe. A gyülekezés után közös asztali ima, majd tízórai következett. A tízórai készítéséhez és a konyhai munkához Bódi Bianka, Fehér Istvánné, Halasi Pálné, Labát Sándorné Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella, Godó Jánosné nyújtottak segítséget, melyet nagyon szépen köszönünk nekik. A programok ezután a templomban folytatódtak Ócsai Józsefné vezetésével. A délelõtti alkalmakon a gyermekek megismerkedhettek Jézus személyével, tanításával, küldetésével, csodáival, feltámadásával és hagyatékával. A Kánai menyegzõn történt víz borrá változtatásának csodájával, a csodálatos halfogással, a vihar lecsendesítésével, a csodálatos kenyérszaporítással, a Bethesdai beteg meggyógyításával. A vízen járásról, ördögûzésrõl, a halott Lázár feltámasztásáról, a leprás meggyógyításáról beszéltünk és Jézusról, mint az Újszövetség és a kereszténység központi személyérõl. Jézusról, Isten fiáról, aki emberré lett. Természetfeletti csodákat tett, tanított, keresztre feszítették, meghalt, és sírba helyezték. A halálát követõ harmadik napon azonban feltámadt. A Biblia és a keresztény tanítás szerint azért jött, hogy megmentse a világot, azaz a bûneibõl megváltsa és megszabadítsa az egész emberiséget. A gyermekek megismerkedtek a négy evangélistával Máté, Márk, Lukács és János, akik leírták a Bibliá-ban csodatételeit. Az evangélisták képét meg is kerestük a templom mennyezetén lévõ freskókon. Jézus csodáinak egy része gyógyítással, másik része természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos. Jézus tanítása és beszédei alapján úgy véli, mindenki képes lenne ezekre a csodákra, de a legtöbb ember kishitû, ezért nem képesek azokra, amiket õ véghezvitt. A délelõttök ének tanulással folytatódtak, majd egy-egy közös ima szándékkal zárultak. Ezután a közösségi házba visszatérve mindenki kedvének megfelelõen válogathatott sport játékok, társas játékok, illetve különbözõ kézmûves tevékenységek közül. A hét folyamán készíthettek saját imakönyvet, ceruza tartót dekupázs technikával, álló keresztet, csipeszbõl angyalkát, megismerkedhettek a gyertyamártás fortélyaival, díszíthettek fát gravírozással pirográf égetéssel. Varrással készíthettek különbözõ hajcsat díszeket, kitûzõket, süthettek és díszíthettek mézeskalácsot, kukoricacsuhéból babákat, állatfigurákat, spatulából képkeretet, muffin papírból virágot, tea papír csillagot. Akik ezeket a tevékenységeket vezették és segítették: Ócsai Józsefné, Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella, Makai Roland, Godó Jánosné. A finom ebédet köszönjük Rátóti Lászlónak, aki igyekezett a gyermekek kívánságát is figyelembe venni. Ebéd után filmnézésre is volt lehetõség, vagy folytathatták a megkezdett munkát, sport játékokat. A gyerekeknek sétakocsikázásra is lehetõségük adódott, melyet szeretnénk megköszönni Hajdú Richardnak. Minden napunk finom uzsonnával zárult Az idén Vácra kirándultunk a szülõk kíséretében. Ócsai Józsefné elmondta a város történetét, bemutatta a város fõbb nevezetességeit. A Székesegyházban és a Fehérek templomában közösen imádkoztunk. A városnézés végén a Püspöki palota mellett elhaladva sétát tettünk a Duna parton. Ezután a Veresegyházi medve otthonba látogattunk, ahol a gyermekek nagyon jól érezték magukat, szép napot tölthettünk el együtt. Köszönjük a gyermekek szállítását Király Dénesnek, Hasúr Endrének. Borbély Istvánnak a szervezésben nyújtott segítségét. A tábor utolsó napján vetélkedõt szerveztünk a gyermekeknek, ahol csapatokban versenyezhettek. Elõször egy totót kellett kitölteni az egész héten megszerzett tudásuk alapján. Majd minden csapatnak egy puzzle képet kellett kiraknia és minél több ismeretet elmondani róla. Végül pedig két Jézus csodáját dolgoztunk fel, drámajáték keretében. Az egyik Lázár feltámasztása, a másik pedig a Kánai menyegzõ volt. Fegyelmezetten versenyeztek a csapatok és a feldolgozás is nagyon ötletesre sikeredett. A gyermekek boldogan, vidáman játszották el a történeteket. Méltó zárása ennek a csodálatos hétnek a templomban, a szentmisével ért véget, amelyben szervezõk, szülõk és gyermekek örömmel adhattunk hálát Istennek az együtt töltött felejthetetlen tábori idõért! József atya azt kérte a gyermekektõl, építsék be életükbe a héten hallottakat és legyenek õk is Krisztushordozók. Köszönjük támogatóink nagylelkûségét a Folytatása a 15. oldalon.

15 HÍRADÓ Folytatás a 14. oldalról. finom gyümölcsöket, süteményeket,, kenyeret, péksüteményeket, ásványvizet, paradicsomot, paprikát, sajtot. Hála legyen Istennek ezért, és kérjük, hogy többszörösen viszonozza segítõ munkájukat. Támogatóink: Orosz Katalin, Bakos Imréné, Bekõ Erzsébet, Bojer Sándor, Détáriné Túri Irén, Czeróczki László, Fodor Józsefné, Godó János, Halasi Pál, Közép-Magyarországi Gazdák Szövetkezete, Lakatos Adrien, Lakatosné Skola Katalin, Perlaki Imréné, Petrovics Jánosné, Mihály Pálné, Megyesiné Perlaki Irén, Petrák Anita, Mezei Ferencné, Rátóti László, Sáfrán György, az óvoda konyha dolgozói. Te nem hiszel a csodában, tagadod? Nézd csak, nem gyõzhetlek meg, mert a csoda legfõbb ismertetõjele, hogy csodálatos nem lehet bizonyítani, mint egy élettani tényt, nem lehet fényképezni, sem elõre, mennyiségtani törvények szerint megjósolni és kiszámítani. A csoda megnyilatkozási formáit sem könnyû mindig érzékelni: nem jár mindig két lábon, nem lehet fényképezni, nincsenek telekkönyvi, sem anyakönyvi adatai. A csoda, egészen egyszerûen, megnyilatkozik s néha csak sokkal késõbb értjük meg, mi volt a csoda, hogyan avatkozott életünkbe, s mi volt e beavatkozásban a természetfölötti és csodálatos. (Márai Sándor: Füves könyv A csodáról) A Római Katolikus tábor szervezõi nevében: Godó Jánosné óvodapedagógus A minap olvastam... A minap olvastam egy kis történetet, és nagyon tetszik, mert igaznak gondolom. Így szól: Megkéri az ember a bölcset, hogy a gyûrûjébe írjon egy szót. Olyat, hogy amikor nehéz helyzetben van, akkor bátorítsa. Amikor kilátástalan helyzetben van, akkor erõt adjon. S amikor jó dolgok történnek vele, akkor óvatosságra intse. A bölcs az alábbi szót véste a gyûrûbe: ELMÚLIK. Az Isten mostanában a tenyerén hordoz, így soha nem felejtem el a bölcs szavát: ELMÚLIK. Boldogan ajánlom mindenkinek ezt az írást, mindig van kiút a bajból, mert egyszer ELMÚLIK úgyis. Dr. Bálintné Á. J. Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület Köszöntõ 50 év papi szolgálat alkalmából június végén, Szent Péter és Pál ünnepén, 50 éves papi jubileumát ünnepeltük Sajtos József plébános úrnak. Ünnepi díszbe öltözött a katolikus templom és a padsorok is megteltek ünneplõ ruhába öltözött hívekkel, hogy kifejezzük szeretetünket József atya iránt. Lelki sarok 15. oldal 50 év papi szolgálat, hosszú volt az út. Milyen különös, van, akit úgy teremt meg az Úristen, hogy vissza is követeli magának, egészen. Pásztori feladatra hívja és ez egész életre szóló önfeláldozást jelent, hiszen aki a kezét az eke szarvára teszi, nem tekintgethet vissza. Az Isten szolgálatára kimondott igen, visszavonhatatlan. József Atya, már amikor kisgyermekként a jövõre gondolt, mindig csak pap akart lenni. Nem is jött számításba nála, semmilyen más polgári foglalkozás. Ez olyan elhívás volt, melyet már kicsi korától éreztetett vele a jó Isten és erre a különös vonzásra, bizalommal teli szívvel, igent mondott. Istent szolgálni nagy tisztesség, és nagyon nehéz feladat. Erre nem is az ember vállalkozik, hanem az Úristen meghívja. Szelíd, finom, lélek-érintéssel, ahogy Szent-Gály Kata olyan szépen megfogalmazza: NINCS VISSZA Õrizd a szikrát, hogyha könnyû lángja, parázsló fénye lelkeden kigyúl, mert messze száll és nem tér vissza többé, úgy, mint a csillag, más világba hull. Õrizd, ha szélnek illetése biztat magasra hágni. El ne fojtsd soha, mert nem fogod még egyszer megtalálni: a szél útjának nem marad nyoma. Õrizd a hangot, hogyha csendül benned, ismételd, mint a visszhangos hegyek, hogy átzenéljen, mert már visszahívni a holt kegyelmet többé nem lehet. József Atya igent mondott a kegyelemre és Isten és az emberek szolgálatára szegõdött. Aki Isten szolgálatát választja, az emberek szemében magányos, nem gyûjt kincset, sem anyagi javakat, hiszen tudja, hogy mindez Isten elõtt felesleges. Nem alapít családot, egész életét a rábízott közösség szolgálatára teszi fel. Milyen volt ez az 50 év? Küzdelmes, sok örömmel és sok fájdalommal teli. A kereszthordozás Isten kiválasztott emberének is elkerülhetetlen. nem különb a szolga az uránál A papok számára hivatásuk gyakorlásában talán a legnagyobb fájdalom az, hogy folyamatos intõ szavuk ellenére nõ a hitehagyás. Az emberek sokan homokra építkeznek és saját kis önzéseik világában élnek. Isten szeretetteljes szavától elfordul a modern ember és maga akar önmegvalósítással sikereket kovácsolni. Bizonyára van, akikben öröme telik, akik hûségesek, õk a jó földbe hullott mag, akik bõséges termést hoznak és a lelkipásztori munka gyümölcseit termik. József Atya szeretete, nyitottsága, szolgálata, mindenki felé szól. Ha vallásgyakorló, ha nem. Mindenki felé készséges és szeretetteljes, mindenkiben az embert látja. Atyánk több mint 30 éve szolgál minket, törtelieket. Végig kíséri életünket: tanított minket fiatal korunk óta, köszönjük a nemzedékek hitoktatását. A házasságunkat sokunknak Õ kötötte, a gyermekeinket Õ keresztelte, az örök hazába távozott rokonainkat Õ kísérte utolsó útjára. Kiszolgáltatja nekünk a szentségeket, jelen van minden fontos életszakaszunkban szolgálattevõként. A legnehezebb élethelyzetekben is mellettünk áll. Sírt a sírókkal, örült az örvendõkkel (Róm.12.15) Nagy öröm számunkra, hogy jelenleg is, naponta bemutatja a szentmiseáldozatot templomunkban. Kérjük a jó Istent, adja szent áldását József Atyára! Adjon neki testi, leli erõt a további szolgálathoz és jutalmazza igyekezetét bõséges, lelki gazdagsággal, lelkipásztori örömökkel. Fáradozásait írja fel az Õ aranykönyvébe adjon neki majd sok-sok égi jutalmat érte. Hálával és köszönettel: a törteli emberek nevében! Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Dirner László Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

16 16. oldal TÖRTELI

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

KÖZSÉGI MAJÁLIS MEGHÍVÓ. KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony.

KÖZSÉGI MAJÁLIS MEGHÍVÓ. KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony. 2015. április XXI. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Anyák napi köszöntõ Csodálatos az, amit egy nõ megbír! Egy nõ, aki anya; egy anya, aki szeret. (Jókai Mór) Minden évben van egy kedves nap, amirõl sohasem

Részletesebben

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ 2015. január XXI. évfolyam 1. szám www.tortel.hu ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ Tisztelt Törteliek! Egy új év köszöntött ránk, és ez a számadás és a tervkészítés idõszaka. Úgy gondolom, eseménydús, mozgalmas két és fél

Részletesebben

Szép nap. Újra szüreti FESZTIVÁL! Invitálónk a 10. oldalon. Tisztelt Olvasóim!

Szép nap. Újra szüreti FESZTIVÁL! Invitálónk a 10. oldalon. Tisztelt Olvasóim! 2010. szeptember XVI. évfolyam 9. szám www.tortel.hu Tisztelt Olvasóim! Küldetésem, polgármesteri megbízásom 8 év szolgálat után 2010. október 3-án lejár. Az elmúlt 8 esztendõ különösen az utolsó négy

Részletesebben

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.)

Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.) 2013. április XIX. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Anyák napi köszöntõ Úgy gondolom, a legszebb mondat magyarul: Édesanyám, szeretlek! Azért, mert életet adtál, azért, mert felneveltél és gondoskodtál rólam.

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. augusztus XIX. évfolyam 8. szám www.tortel.hu Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar

Részletesebben

NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója

NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója 2014. március XX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu NEMZETI ÜNNEP A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN Színvonalas mûsorral szerepeltek az óvodások és az általános iskola diákjai. Verses-zenés mûsorával Dévai Nagy

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna XXV. évfolyam 6. szám www.csemo.hu 2015. június 1 RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. június F alunap 2015. július 3-4. HARCÁSZATI ÉS MILITARY

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Helye: Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. Ideje: 2009. május 10. (vasárnap) P r o g r a m o k:

Helye: Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. Ideje: 2009. május 10. (vasárnap) P r o g r a m o k: 2009. április XV. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát, volt diákjainkat a törteli Szent István Király Általános Iskola építésének 80. évfordulója alkalmából rendezett

Részletesebben

szák ezt a szavazási módot. Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig

szák ezt a szavazási módot. Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig 2008. február-március XIV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Tájékoztató a 2008. március 9-i ügydöntõ népszavazásról Tisztelt Választópolgárok! 2008. március 9-én ügydöntõ népszavazásra kerül sor, melynek

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

Nyárváró programajánló

Nyárváró programajánló www.csemo.hu XXV. évfolyam 5. szám 2015. május RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 5. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. május Nyárváró programajánló HARCÁSZATI ÉS MILITARY FESZTIVÁL

Részletesebben

Bevezetõ. Lapunk megjelenését támogatja:

Bevezetõ. Lapunk megjelenését támogatja: VII. évfolyam, 7. szám 2013. április 5. P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 P A A N O Kiadó: Panoráma Média Kft. 2700 Cegléd, Csalogány u. 3. Tel/Fax.: (53) 312-038 info@cegledipanorama.hu cegledipanorama.hu

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Hírm o ndó TARTALOM. Pilinszky János: Harmadnapon

Hírm o ndó TARTALOM. Pilinszky János: Harmadnapon L I G E T A L J A I Hírm o ndó XVII. ÉVFOLYAM 2015. március-április NYÍRADONY VÁROS LAPJA Pilinszky János: Harmadnapon És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnalfele a ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján

HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján VI. évfolyam 4. szám, 2011. szeptember november A kitüntetéseket augusztus 20-án, a Szent István-napi Ünnepség keretében Basky András polgármester adta át Fotó: Dudás Klára és

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 7. szám 2013. szeptember 30. Több napon át tartó rendezvénysorozattal emékezett a város Kossuth Lajos 165 évvel ezelőtti ceglédi

Részletesebben

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 6. szám 2014. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora a Művelődési Ház 50 éves fennállása alkalmából 2014. június 8. 18.00 óra Helyszín:

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

I g a z g a t á s i s z ü n e t

I g a z g a t á s i s z ü n e t 2 2012. augusztus A közigazgatás átalakítása érdekében az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal dolgozói a Pest Megyei Kormányhivatal részére több adatszolgáltatásnak tettek eleget. Többek között az

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben