József atya 50 éves jubileuma. Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, Kezdõdik az új nevelési év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "József atya 50 éves jubileuma. Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, Kezdõdik az új nevelési év"

Átírás

1 2015. augusztus XXI. évfolyam 8. szám Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, augusztus 08. napján 08:00 órai kezdettel, a településünkön lévõ COOP Áruház elõtti területen, demonstrációt szervezett az akadálymentesítésre való figyelemfelhívás céljából. A demonstrációra tájékoztatás adás céljából meghívást kapott Törtel Község Önkormányzata vezetése is, melynek eleget is tettünk. Az érintettek részére elkészített írásbeli tájékoztatót átadtam a demonstráció szervezõjének, Búcsús Ferenc úrnak, illetve az abban foglaltak alapján tájékoztattam a megjelenteket. Az írásbeli tájékoztatót ezúton is közzé tesszük, kérem Önöket, hogy az abban foglaltakat ismerjék meg! Tisztelettel: Godó Tibor polgármester * TISZTELT ÉRINTETTEK, MEGJELENTEK! A mai napon megtartásra kerülõ demonstráció kapcsán, Törtel község polgármestereként a következõkrõl tájékoztatom Önöket. A település jelenlegi vezetése nagy hangsúlyt fektet a lakosság igényeinek figyelembe vételére a fejlesztések irányvonalainak kijelölésekor. Ezen belül is prioritást élvez az esélyegyenlõség feltételeinek megteremtése, mely feladat megoldását az önkormányzat a pénzügyi lehetõségek alakulásával összhangban kiemelten kezeli. Folytatása a 2. oldalon. Kezdõdik az új nevelési év Óvodai és iskolai hírek a oldalon József atya 50 éves jubileuma Beszámolónk katolikus plébánosunk papi jubileumáról a 15. oldalon

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás az 1. oldalról. A választási kampány során ígéretet tettünk a közintézmények akadálymentesítésére, amit az elsõ költségvetési év felének elteltét követõ számvetés alapján rendelkezésre álló források átcsoportosítását követõen, a polgármesteri hivatal bejáratában kerekes székes rámpa kialakításával meg is kezdtünk. A közhasználatú épületek akadálymentesítésére eredetileg jogszabály által elõírt december 31.-i határidõt a jogalkotók ugyan eltörölték, de a helyi vezetés szándékai szerint, az összes közintézmény akadálymentesítését meg kívánja valósítani év végéig. A jelenlegi helyzet a következõ. Akadálymentesített közintézmények és közhasználatú épületek: 1. számú felnõtt háziorvosi rendelõ; 2. számú felnõtt háziorvosi rendelõ; gyermekorvosi rendelõ; fogorvosi rendelõ; Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár mindkét épülete; Szent István Király Általános Iskola emeletes épületének földszintje; Pátria Takarékszövetkezet irodája; Szent Margit Gyógyszertár; Törtel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Akadálymentesítésre váró közintézmények és közhasználatú épületek: egészségház; Tulipán Óvoda épületei; Szent István Király Általános Iskola hosszú épülete; sportcsarnok épülete; Posta épülete. Utóbbiak közül, a következõként akadálymentesítésre sorra kerülõ épület az egészségház lesz, hiszen a babakocsival közlekedõ kismamák nagy száma sürgõs Gólyahír intézkedést igényel. A Tulipán Óvoda épületeinek komplett felújítására az önkormányzat mintegy 32 millió forint összköltséggel pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van. Amennyiben, a projekt támogatásban részesül, úgy az állami forrás felhasználásával az épület felújítások keretén belül, az akadálymentesítést is megvalósítjuk. Amennyiben a pályázat nem nyer, úgy saját forrásból végezzük el az akadálymentes közlekedéshez szükséges építési munkákat. A Szent István Király Általános Iskola üzemeltetésének a KLIK-tõl való visszavételérõl a Képviselõ-testület a törvényi határidõknek megfelelõen, a június havi rendes ülésén döntött. Az önkormányzat általi üzemeltetés szeptember 1-tõl valósul meg, az iskola épületeinek használatára és kezelésére vonatkozó szerzõdés is ekkor lép hatályba, így a hosszú épület és a sportcsarnok akadálymentesítését jogszerûen ezt követõen végezheti el az önkormányzat. Sajnálatos, hogy az eddigi üzemeltetõ KLIK nem gondoskodott errõl. A Posta épülete a Magyar Posta Zrt. tulajdonában van, amely cég a versenyszférában tevékenykedik, az épület akadálymentesítésére vonatkozó kötelezésnek ez esetben jogszabályi háttere jelenleg nincs. Sok szeretettel köszöntjük Kedves Munkatársunkat, Détári Emesét, lánygyermeke születése alkalmából. Jó egészséget és sok boldogságot, örömteli perceket kívánunk az egész családnak a kisbaba érkezéséhez. Polgármesteri Hivatal dolgozói Tájékoztatom Önöket, hogy az akadálymentesítés tekintetében történõ esetleges kötelezésre építészeti jellegébõl fakadóan Törtel község jegyzõjének sem hatásköre, sem illetékessége nincs, mivel a település hivatala nem rendelkezik építéshatósági jogkörrel, azt Cegléd Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ezen felül a jelenlegi szabályozás szerint az akadálymentesítést az eljáró építéshatóság is kizárólag új közhasználatú épület építése esetén, illetve közhasználatú épület átalakítása, felújítása és bõvítése esetén írhatja elõ kötelezõen, tehát amennyiben ilyen jellegû beavatkozásokat a tulajdonos nem tervez, úgy kizárólag az akadálymentesítés elvégzésére nem kötelezhetõ. A kereskedelmi egységek tekintetében pedig fõleg olyan településen, ahol több is van, és van köztük akadálymentesen megközelíthetõ egyáltalán nem lehet kötelezést kiadni, mivel erre jogszabályi felhatalmazás nincs. Úgy gondolom azonban, hogy a kereskedõk jól felfogott, saját érdeke, hogy az üzemeltetésükben lévõ épületeket akadálymentesítsék, hiszen ezáltal a vevõik számát bõvíthetik a fogyatékkal élõkkel is. Ennek figyelembe vételére, és az akadálymentesítés megvalósításra ezúton, itt is kérem õket! Végezetül a visszamutogatást elkerülendõ ugyan, de a tényszerû közlés szükségességét szem elõtt tartva el kell mondanom, hogy az önkormányzat elõzõ vezetése vélhetõen mulasztást követett el akkor, amikor a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerûsítése során nem végezte el az akadálymentesítést, holott ez közhasználatú épület felújításának minõsült, így kötelezõ lett volna. Ennek a hiányosságnak a kiigazításáról mi, most meghallva a település fogyatékkal élõ lakosainak igényét is haladéktalanul gondoskodtunk, remélem mindenki megelégedésére. Kérem Önöktõl tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és türelmüket a további intézkedések mielõbbi végrehajtásáig! Egyebekben Törtel Község Önkormányzata, és személy szerint én is bármikor állunk rendelkezésére minden törteli lakosnak, és amennyiben megtisztelnek bennünket problémáik közlésével, úgy a korábbiakhoz hasonlóan, továbbra is azok mielõbbi megoldásán fogunk dolgozni! Ezt figyelembe véve remélem, a késõbbiekben elkerülhetõ lesz, hogy a közérdekû problémák megoldását demonstrációkon kelljen keresni! Bízom benne, hogy a fentiekben kielégítõ, tárgyilagos és némiképp megnyugtató választ kaptak kérdéseikre! Köszönöm megtisztelõ figyelmüket! Törtel, augusztus 08. Godó Tibor s.k. polgármester

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FIGYELEM! GODÓ TIBOR polgármester fogadóórái HÉTFÕ: 9:00 h-tól 11:00 h-ig PÉNTEK: 16:00 h-tól 18:00 h-ig A polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt az idõpontok változhatnak! FIGYELEM! CZERÓCZKI FERENCNÉ alpolgármester fogadóórája MINDEN HÓNAP ELSÕ KEDDJÉN: 8:00 h-tól 10:00 h-ig Az alpolgármester hivatalos elfoglaltsága miatt az idõpont változhat! FIGYELEM! BÚCSÚS TAMÁS jegyzõ fogadóórái SZERDA: 14:00 h-tól 17:00 h-ig PÉNTEK: 9:00 h-tól 11:00 h-ig A jegyzõ hivatalos elfoglaltsága miatt az idõpontok változhatnak! Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dudás László falugazdász ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul: augusztus 10-tõl augusztus 31-ig a nyári szabadságolás miatt csak a Ceglédi Falugazdászi Irodában fogad. (Helye: Cegléd, Postával szemben a volt Tiszti klub emeletén.) Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ, Kedd, Szerda: 9:00 h-tól 12:00 h-ig, és 13:00 h-tól 16:00 h-ig. Csütörtök: 13:00 h-tól 16:00 h-ig. Péntek: 9:00 h-tól 12:00 h-ig szeptember 1-tõl a rendes ügyfélfogadás minden hétfõn 9:00 h-tól 12:00 h-ig a Törteli Polgármesteri Hivatal dísztermében. Elérhetõség: Tel: 30/ ; 20/ , 53/ Törtel Község Önkormányzata TÖRTELI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2747 TÖRTEL, SZENT ISTVÁN TÉR 1. Ügyfélfogadási rend: Hétfõ: 8:00 h 12:00 h, 13:00 h 15:00 h Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: 8:00 h 12:00 h, 13:00 h 17:00 h Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00 h 11:00 h Telefonszámok: Polgármester: 53/ Jegyzõ: 53/ Titkárság: 53/ Fax: 53/ Anyakönyvi és segélyezési ügyek: 53/ Adócsoport: 53/ Közfoglalkoztatás: 53/ Gazdasági Osztály: 53/ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Fõépítész ügyfélfogadási rendjérõl Törtel Község Önkormányzatának fõépítésze, Farkas Zsolt, minden páros hét csütörtöki napján délelõtt 10:30 h-tól 11:30 h-ig a Polgármesteri Hivatal dísztermében egyeztetést, ügyfélfogadást tart. A települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggõ feladatokkal a lakosság rendelkezésére áll. Törtel Község Önkormányzata

4 4. oldal TÖRTELI Százéves a magyar védõnõi szolgálat A védõnõi szolgálat kezdetei száz évvel ezelõttre nyúlnak vissza. Megalakulásakor a csecsemõhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erõsítése volt a cél június 13-án megalakult az Országos Stefánia Szövetség az anyák és a csecsemõk védelmére, melynek névadója és védnöke Stefánia belga királyi hercegnõ volt. Hazánkban két egyetemi tanár, dr. Tauffer Vilmos szülész az anyavédelem, dr. Bókay János gyermekorvos pedig a csecsemõvédelem kialakítását támogatta, amelyben a fõszerepet a képzett védõnõknek szánták novemberétõl kéthetes tanfolyam keretében elindult a Stefánia védõnõképzés, amely 1918-tól három hónapos, majd 1921-tõl egyéves képzési idõt vett igénybe. Heim Pál kezdeményezésére a gondozóképzést a Stefánia Szövetség indította el 1916-ban. Johan Béla, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója 1927-ben a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken is megszervezte ezt az egészségvédõ munkát között a két szolgálat párhuzamosan mûködött, majd a Stefánia Szövetség beolvadt a Zöldkeresztbe. A II. világháború után új rendszert hoztak létre, a Magyar Védõnõi Szolgálatot, amely állami keretek között mûködik a mai napig. A védõnõi képzés 1975-ben fõiskolai szintre emelkedett, az orvosi egyetemek egészségügyi, fõiskolai karán képzik a védõnõket négy évig, amely napjainkban alakul át egyetemi szintû képzéssé. Ma a védõnõ elsõsorban megelõzõ TÖRTEL POSTA Cím: 2747 Törtel, Dózsa György út 38. Nyitva: Hétfõ: 8:00 12:00 h, 12:30 17:00 h Kedd: 8:00 12:00 h, 12:30 15:00 h Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:00 12:00 h, 12:30 16:00 h Tel: 53/ , 53/ Egész évben a lakosság szolgálatában! feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén dolgozó szakember. Feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül ellátási területen, illetve oktatási intézményekben végzik. Ezen kívül védõnõk tevékenykednek még a kórházakban, illetve a Családvédelmi Szolgálatoknál. Ez a rendszer a maga formájában csak Magyarországon található meg, szervezettsége, feladatellátása egyedülálló az egész világon. A magyar védõnõk képzettsége kiemelkedõen magas fokú, feladatuk széles körû. Például Nagy- Britanniában a védõnõ (Health visitor) csak hathetes korban veszi át a gyermeket a szülésznõtõl, és iskoláskor kezdetén a közösségi nõvér -nek adja tovább, Ausztriában pedig a szociális munkások látnak el hasonló feladatkört. Magyarországon kívül Finnországban vannak még hasonló szerepet betöltõ nõk, máshol a szülésznõk látják el a várandós és gyermekágyas anyák gondozását. A védõnõk kulcsszerepet töltenek be a családvédelemben. A védõnõi szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megõrzésére, segítésére irányuló megelõzõ tevékenységet, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás megelõzése érdekében egészségfejlesztést végez. A védõnõi feladatokat a területi és iskolai védõnõk látják el. Ma a Magyar Védõnõk Egyesülete fogja össze a Magyarországon dolgozó védõnõket. Mottójuk: Védõnõk az egészséges, boldog családokért. Az Országgyûlés a Magyar Védõnõi Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkalmából június 13. napját a magyar védõnõk napjává nyilvánította. E nagy tradíciójú szolgálat 2013-ban Magyar Örökségdíjat kapott. A védõnõk olyan hivatást gyakorolnak, amelyért az év minden napján megérdemlik a figyelmet, a törõdést és annak a szeretetnek a viszonzását, amit mi, magyar családok, anyák és gyermekek kapunk tõlük. Törtelen mindig felkészült és lelkiismeretes védõnõk dolgoztak és dolgoznak ma is. Jó egészséget és további sikeres munkát kívánok! Törtel Község Önkormányzata nevében Godó Tibor polgármester

5 HÍRADÓ 5. oldal FELNÕTT HÁZIORVOSI RENDELÉSEK GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS FOGORVOSI RENDELÉS Dr. Simon Mária Rendelõ: 2747 Törtel, Dózsa György út 20/a. Rendel: Kedd: 14:00 h-tól 18:00 h-ig, Hétfõ, Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:30 h-tól 12:30 h-ig. Tel.: 53/ Dr. Papp Kornél Rendelõ: 2747 Törtel, Kõrösi út 47. Rendel: Hétfõ, Szerda: 12:30 h-tól 15:30 h-ig, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8:30 h-tól 11:30 h-ig. Tel.: 53/ Kérjük Tisztelt betegeinket, hogy a TAJkártyájukat és a közgyógyigazolványukat minden esetben hozzák magukkal! Dr. Mihály Erzsébet Rendelõ: 2747 Törtel, Ceglédi út 1. Rendel: Hétfõtõl Péntekig 8:00 h-tól 12:00 h-ig. Tel.: 53/ Csecsemõ, kisgyermek tanácsadás, ellátás: Rendelõ: 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8. Rendel: minden szerdán 13:00 h-15:00 h Tel.: 53/ Kérjük Tisztelt betegeinket, hogy a TAJ-kártyájukat, Gyermekegészségügyi kiskönyvet és a Tájékoztatófüzetet minden esetben hozzák magukkal! Dr. Kroó Mihály fogorvos Rendelõ: 2747 Törtel, Vágóhíd út 1. Rendel: Hétfõ és Csütörtök: 13:00-19:00 h Kedd, Szerda, Péntek: 7:00-13:00 h Tel.: 53/ Kérjük Tisztelt betegeinket, hogy a TAJ-kártyát, közgyógyigazolványt, és amennyiben 60 év feletti, nyugdíjas igazolványát minden esetben hozzák magukkal! KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 17. Telefon: (53) Rendelési idõ: hétfõ: 13:00-17:00 óráig kedd: 08:00-12:00 óráig szerda: 13:00-17:00 óráig csütörtök: 08:00-12:00 óráig péntek: páros hét 13:00-17:00 óráig páratlan hét 08:00-12:00 óráig Kérjük, az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe! A mentõk hívószáma Magyarország egész területén a 104, mely bármikor, bárhonnan, díjmentesen hívható. SZENT MARGIT GYÓGYSZERTÁR VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT Cím: 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8. Tel.: 53/ Szerda: 1. körzet: Csákiné Ozsváth Ottilia Rendel: 9:00 h 11:00 h Várandós védõnõi tanácsadás Rendel: 11:00 h 13:00 h Csecsemõ, gyermek, kisgyermek védõnõi tanácsadás Rendel: 13:00 h 15:00 h Gyermekorvossal csecsemõ, gyermek, kisgyermek védõnõi tanácsadás Péntek: 2. körzet: Süli Mária Várandós védõnõi tanácsadás Rendel: 9:00 h 11:00 h Csecsemõ, gyermek, kisgyermek védõnõi tanácsadás Rendel: 11:00 h 13:00 h ÁLLATORVOSI RENDELÉS Cím: 2747 Törtel, Szent István út 7/a. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõtõl péntekig 7:30 h-tól 17:00 h-ig. Szombat, vasárnap: ZÁRVA. Modern, betegközpontú, mégis családias környezetben szakértõi segítséggel várjuk kedves vásárlóinkat. Dr. Gubik Zoltán állatorvos Rendelõ: 2747 Törtel, Szent István út 7. Rendelés: telefonos egyeztetés alapján Bejelentkezés: 06-20/

6 6. oldal TÖRTELI Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk év II. félévében lomtalanítást szervez Törtel község hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területein. Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók: Lom: darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyûjtõ edénybe (kukába) (pl.: berendezési tárgyak, bútorok, textíliák, stb.). Az elszállításra szánt lomot a megadott napon reggel 7:00 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása esetén a késõbb kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! A közterületek tisztaságának megõrzése érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni ingatlanaik elé! Lomtalanítás idõpontja: szeptember 9. (szerda) FONTOS: Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítja el: veszélyes hulladék (pl.: festékes, vegyszeres csomagolóanyagok, használt sütõzsiradék és olaj, illetve gépjármûolaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati tetem); fertõzõ és undort keltõ anyagok; építési-bontási törmelék; elektronikai hulladékok; gumiabroncsok, autó- és gépalkatrészek; gáztûzhely, kályha és egyéb nagyméretû fémtárgy; zöldhulladék. A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres kommunális hulladékgyûjtõ járat érkezési idõpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot az eddigi gyakorlatnak megfelelõen reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni! Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklõdni ügyfélszolgálatunkon (53/ , 53/ ) és diszpécserközpontunkban (53/ , 53/ ) lehet, illetve a honlapunkon, mely elérhetõségeken készséggel állunk Ügyfeleink rendelekezésére! Együttmûködésüket köszönjük! LOMTALANÍTÁS ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. FIGYELEM! HAMAROSAN NYÍLIK A CEGLÉDI ÚTON, A TUTI ABC MELLETT!

7 HÍRADÓ 7. oldal Munka- és Katasztrófavédelem TUDNUNK KELL TENNI! A nyári forróságra panaszkodunk és észrevesszük, hogy fáinkon megjelenik egy-egy sárga levél, megperzselõdött foltok jelentkeznek megritkult gyepfelületeinken, kertjeinkben egyre több száraz vesszõ díszíti bokrainkat. Még le nem termett gyümölcsfáinkon, bokrainkon, szõlõskertjeinkben egyre színesednek a gyümölcsök, veteményeseinkben a termés nagy része is beért, ill. folyamatosan érik. Szembetûnõ, hogy a nappalok rövidülnek, az éjszakák hosszabbak és egy kicsit talán hûvösebbek is, amelyet a hõségriadó ellenére is tapasztalunk. A leírtak bizony-bizony arra utalnak, hogy belátható távolságban, a kertek alatt leselkedik a nyárvég, ahogy Tarbay Ede Nyári hónapok c. versében írta: Augusztus a nyár utója, útra készül már a gólya, a többi még zengi dalát. Gyümölccsel van tele az ág. Gyümölcsöt az ágakról le kell szedni, szõlõbõl a hibás szemeket el kell távolítani. Le kell metszeni, ill. ki kell tisztítani a fák hibás részeit, a bokrok pusztulásnak indult gallyait, vesszõit. Gyomirtást kell végezni hagyományos eljárással és/vagy vegyi módszerekkel. A kiszáradt, megritkult gyepfelületet pótolni kell és ilyenkor végezzük az örökzöldek, örökzöld cserjék szaporítását is. Zöldséges kertjeink termését folyamatosan szedjük, tároljuk, csomagoljuk stb. Az is elõfordul, hogy reggelente össze kell gyûjteni ingatlanunk elõtt eldobált csomagolt ételmaradékokat, vegyianyag-maradványokat tartalmazó flakonokat, elhasznált papír zsebkendõket, netán egy-egy elgázolt állati tetemet is el kell ásni. Úgy tevékenykedjünk, hogy ne zuhanjunk le a fáról, gyümölcsszedõ állványról, ne dõljön el velünk a létra, állvány, munkánk befejeztével ujjainkat számlálva azokból ugyanannyi legyen, mint a munkánk kezdetekor. Ne csapódjanak gallyak a szemünkbe. Ne okozzanak mérgezéseket, kellemetlen tüneteket a belélegzett, bõrrel érintkezõ, lenyelt, szembe került kémiai anyagok. Ne fertõzzön bennünket bomló, bûzös, ismeretlen anyagokkal való érintkezés, azok gázainak-, gõzeinek belégzése. Elengedhetetlen az is, hogy a környezetünkben tartózkodókat ne veszélyeztessük, stb. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre irányuló elõírásokat csak a munkahelyünkön kell betartani a felelõsségre vonás elkerülése végett, de az otthoni barkácsolási és ház körüli munkákra azok nem vonatkoznak. Elgondolkodtató, hogy hazánkban évente ~ regisztrált baleset következik be barkácsolás és a ház körüli munkák során és ezek ~37%-a történik a nyárvégi betakarítási, kertrendezési munkák alatt. A baj megelõzése érdekében fontos, hogy: minden munkához rendeltetésnek megfelelõ munkaeszközt használjunk, munkakezdés elõtt ellenõrizzük munkaeszközeinket, legyenek azok hibátlanok, tekintsük át a munkaterületet (talaj, fák, bokrok, megközelítés, stb.) gondoljuk át a munkavégzés menetét, ha többen végezzük a munkát, legyen irányító és mindenki tudja, hogy mit és hogyan kell tennie, ne feledkezzünk meg a veszélytelen, az idõjárásnak megfelelõ ruházat és a szükséges egyéni védõeszközök megválasztásáról sem, a munkaeszközök kezelési és karbantartási utasításaiban írtakat tartsuk be, a vegyi anyagok csomagolásain található utasításokat a munkavégzéskor, azok tárolásakor, de a kiürült göngyölegek kezelésekor (veszélyes hulladék) is be kell tartani stb. Kiemelt kockázatokat jelentõ tevékenységek során az alábbiakra kell törekedni, ill. az alábbiakat kell betartani: 1. Gyümölcsszedéskor ha módunkban áll, használjunk speciálisan kialakított gyümölcsszedõ állványt, amelyik biztosítja a gyümölcsfához való jó hozzáférést, a létrafokok és a pódium csúszásmentességét, biztosítja a szedõedény felfogatását. A gyümölcsszedõ állvány megfelelõen stabil, billenésmentes legyen, lábai egyenletes teherbíró talajra, esetleg párnafákra (nem törékeny anyag: pl. deszka, palló) legyenek helyezve. Egyágú létra használata esetén a létrát biztonságosan a fához kell rögzíteni. Ügyeljünk arra, hogy fokai, szárai épek, a falétrafokok beékeltek legyenek, és rögzítésükhöz szög nem alkalmazható, a létra szárai biztonságosan álljanak a talajon, ne süppedjen be egyik létraszár sem. Használhatunk gyümölcsszedéshez megfelelõ teherbírású háztartási és kétágú (festõ) létrát is. Mindkét típusnál fontos, hogy szárai teljesen szét legyenek nyitva, a további szétnyílás meg legyen akadályozva, a létra szárai biztonságosan álljanak a talajon, ne süppedjen be egyik létraszár sem. A háztartási és kétágú létra használatakor legyen segítségünk, aki a létrát fogja, a szükséges kellékeket feladja, ill. leveszi szükség szerint. Háztartási és kétágú létrát támasztó létraként használni nem szabad. 2. Gyümölcsszedéskor, ágak eltávolításakor, sarjak gyérítése során tartsuk be az alábbiakat: fára ne másszunk, csak zárt metszõollóval, tokba helyezett ollóval, késsel, egy-egy fán egyszerre csak egy személy végezzen munkát, szélhatás várható kockázatait is vegyük figyelembe (tilos erõs szélben a fán történõ munkavégzés!), ugyancsak tilos viharban, villámláskor fákon dolgozni, fák alatt tartózkodni, gyümölcsszedõ állvány, létra, illetve fa alatt senki sem tartózkodhat, ha azokon személyek tartózkodnak, leesõ tárgyak veszélye fennáll, a tulajdonosnak, ill. a munkát irányítónak biztosítani kell, hogy a veszélyes térbe illetéktelenek sem jussanak be, bármilyen fához kapcsolódó tevékenység során tilos a villamos szabadvezetékeket, biztonsági övezeten belül testünkkel, ill. bármilyen tárgyal megközelíteni, gyümölcsszedéskor a teli rekeszeket ne rakjuk 1,6 m-nél magasabbra, viseljünk csúszásmentes talpú rögzített lábbelit és szükség szerint arcvédõt, tartsuk a munkavégzés közelében mobiltelefonunkat, rovarriasztó sprayt. FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕ SZÁMBAN! Bakos Dénes ny. tanár, munkabizt. szakértõ

8 8. oldal TÖRTELI Legyél te is ifjú polgárõr! Csatlakozz a Törtelért Polgárõr Egyesülethez! Kedves Törteli Fiatalok! A hatályban lévõ, a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló törvény alapján lehetõség nyílt arra, hogy a 14. életévüket betöltött fiatalok csatlakozzanak a Polgárõrség kötelékéhez. Kik lehetnek ifjú polgárõrök? A polgárõr törvény kimondja, hogy csakis a törvényes képviselõ hozzájárulásával lehet valaki ifjú polgárõr. Alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie és természetesen büntetlen elõéletû kell, hogy legyen. Az ifjú polgárõr közremûködik a polgárõr feladatkörét érintõen az állampolgárok tájékoztatásában, a polgárõr tevékenységgel kapcsolatos jegyzõkönyvek és más iratok elõkészítésében, a katasztrófákra való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog õrzésében és szállításában. A balesetmegelõzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erõsítésében, az otthonában élõ fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, a polgárõr egyesület feladataival összefüggõ oktatási, kulturális, ismeretterjesztõ tevékenységben. Azoknak, akik január 1-je után érettségiznek tehát 2012 szeptemberében vagy késõbb kezdték el a középiskolát, ötven óra közösségi munkát kell végezniük. Ez az érettségi-bizonyítvány kiadásának feltétele. Éppen ezért megállapodást kötöttünk több szakközépiskolával, így lehetõséget teremtve arra, hogy a törteli gyerekek a Törtelért Polgárõr Egyesület szervezésében igazoltan letölthessék ezt az 50 óra közösségi munkát. Csatlakozási szándékod az alábbi elérhetõségek egyikén jelezd: Telefon: Várunk csapatunkba! Molnár János elnök GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA, MÛSZERES ELLENÕRZÉSE! Gáz,- víz,- fûtésszerelés, javítás. Borics István gázszerelõ mester Elérhetõségek: 06-30/ b o r i c s i s t v a t - o n l i n e. h u w w w. b o r i c s g a z.h u Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/

9 HÍRADÓ 9. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Hasított akác Ft/q Vastag akác Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán gurigás Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán félig hasított Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán készre hasított.2900 Ft/q Fabrikett (15 kg, kemény fából, sajtolással). 920 Ft/cs. PB gázpalack Ft Szõlõkaró palántakaró villanypásztorkaró AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONATOK 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. VADHÁLÓ (1,5x50 fm): Ft KEMÉNYFA DESZKÁK BETONOSZLOPOK 2,4 m-es (háromszög alakú) 1650 Ft/db 2,8 m-es ( -alakú, erõsített) 2600 Ft/db AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

10 10. oldal TÖRTELI Szeretettel üdvözöljük az idei évben is kedves horgászni és pihenni vágyó vendégeinket. A horgásztó és az azt körülvevõ gyönyörû környezet kiválóan alkalmas elsõsorban horgászatra, pihenésre, rendezvények lebonyolítására. Családi rendezvények Cégeknek csapatépítõ tréningek Horgászversenyek Családi napok Osztálykirándulások Osztálytalálkozók Termékbemutatók szervezését és lebonyolítását is vállaljuk. 6 fõs apartmanok bérelhetõk: 9000 forint/éj Napijegy áraink az idén sem változtak. halas napijegy: 2700 forint, sport jegy: 1500 forint, éves jegy: forint. Napijegyeinkkel 2 bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhat. Várjuk szeretettel! Kákástó KAPÁSBÓL A LEGJOBB! Információ, helyfoglalás: 06-70/

11 HÍRADÓ 11. oldal SERTÉSTARTÓK FIGYELEM! Mindenki, aki legalább egy zsák sertés koncentrátumot vásárol a Kaszap Kft. PURINA üzletében, annak azonnali ajándékot adunk! Akció idõtartama: július december 14. Akció helye és részletek: a Kaszap Kft. Törteli-Purina takarmány üzletében (Törtel, Ceglédi u. 20.) Kerti szerszámok, virágföld, csibeetetõ, itató, rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint PB-gáz kapható. Akác tûzifa gurigázva Csemperagasztó Rigipsz-Rimanó Stukatúr nád Oltott mész Dryvit háló OSB lemez Sóder Homok Cement Gipszkarton Marosi homok Fenyõ fûrészáru Árnyékoló nádszövet Horganyzott drótfonat Telep nyitva tartása: Hétfõ-Péntek: 08: :00-16:00 Szombat: 08:00-12:00 A nyitva tartás árukiszállítás ideje alatt szünetel! Elérhetõségek: Egész nap elérhetõ Fehér László Telep: Üzenetrögzítõ: 08:00-16:00

12 12. oldal TÖRTELI MÁTYÁS JUHÁSZA Törtel Község Önkormányzata meseíró pályázatot hirdet. Amit a meseíró pályázatról tudni kell: A pályázat témája kötetlen, de a megadott szavaknak szerepelni kell a mesében. Kötelezõen felhasználandó szavak: birka, juhász, puli kutya, suba, túró, terelés, tanya. Tanulságos és pozitív végkimenetelû legyen. A pályázók két kategóriában indulhatnak: I. korcsoport 6-10 évesek; II. korcsoport évesek. A meseíró pályázat július 6-án indul és augusztus 30-án ér véget. Terjedelemi megkötés: maximum 4 A/4-es gépelt oldal lehet a pályázat. Csak a nyomtatott formában készült pályamûvek vehetnek részt a versengésben. Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással indulhat. A pályamûvek benyújtása: Postai úton a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár címére (2747 Törtel, Dózsa Gy. út ) vagy e- mailen a címre kell beküldeni vagy személyesen a mûvelõdési központ irodájában lehet leadni. A pályázatokon és a borítékokon minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, ha van címét. A postán érkezõ pályázat borítékára kérjük ráírni: Meseíró pályázat. A pályamûveket nem küldjük vissza, és nem õrizzük meg. A pályázatok beadási határideje: augusztus 30. Legkésõbb augusztus 30-án postára adott, vagy augusztus 30-án 24:00 óráig en elküldött pályázatokat fogadunk el! A pályázó vállalja, hogy nyílt pályázat keretében benyújtott mese szerzõi jogairól lemond. A beérkezett írásokat zsûri értékeli. A verseny záró programjára és az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 12-én órakor kerül sor a KSK Sporttelepén rendezendõ I. Juhászfesztiválon, ahol a díjnyertes mese felolvasásra kerül. A verseny díjai: mindkét korcsoportban I. díj, II. díj, III. díj és egy különdíj kerül kiosztásra. KEDVES GYEREKEK! MINDENKINEK KÍVÁNUNK EREDMÉNYES MESEÍRÁST! A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Tájékoztatás óvodakezdésrõl! Kedves Szülõk! Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a Törteli Tulipán Óvoda óvodása lesz! Az óvodai élet megkezdésével kapcsolatban a következõ tudnivalókat közlöm: 1. A os nevelési év szeptember 1-jén (kedden) kezdõdik. Ezen a napon várjuk szeretettel az óvodás gyermekeket, szüleik kíséretében. 2. A gyermek saját használatára a következõk szükségesek jellel ellátva: 1 db váltócipõ benti használatra (bokát fogó); 1 db ruhászsák, váltóruhákkal, melyeket a gyermek jelével láttak el; tornaruha (tornadressz, vagy kisnadrág trikóval); 1 pár tornacipõ gumifûzõvel (bármilyen vászoncipõ gumitalppal megfelelõ); ágynemû huzat. Antalné Tóth Szilvia óvodavezetõ HELYTÖRTÉNETI REJTVÉNY! Kedves Olvasó! Ismét kedvezünk a rejtvényfejtõk szenvedélyének. A Törteli Híradó helytörténeti kérdéseire helyesen válaszolók között év végén értékes jutalmakat sorsolunk ki, amit a karácsonyi rendezvényünkön adunk át a szerencsés nyerteseknek. A megfejtést elektronikus úton a címre, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent I. tér 1. címre lehet eljuttatni. Ebben a hónapban Szent István királyhoz kötõdõ kérdésekre várjuk a válaszokat. 1. Mikor vette fel a helyi általános iskola államalapító királyunk nevét? 2. Ki készítette a parkban álló Szent István szobrot? 3. Melyik év augusztus 20-i ünnepségén leplezték le?

13 HÍRADÓ 13. oldal A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei Meghívó A Törteli Szent István Király Általános Iskola pedagógusai szeretettel meghívják a Kedves Szülõket, a Tanulóifjúságot és az érdeklõdõket a os tanév ünnepélyes tanévnyitójára. Idõpont: augusztus 28. (péntek) óra Helye: Sportcsarnok Kérjük, hogy a leendõ 1. osztályosok a Tulipán Óvoda udvarán gyülekezzenek kor. Õket hagyományainkhoz hûen, a 8. osztályos diákok és az óvó nénik kísérik át az iskolába. Szeretettel várunk mindenkit! Radicsné Sáfrán Erika igazgató FELHÍVÁS TANSZERGYÛJTÕ AKCIÓ! Az iskolakezdés mindenki számára megterhelõ, különösen a rászoruló családok számára. Ne dobja ki a régi iskolatáskát, tolltartót, ceruzát, tornafelszerelést stb., hanem adományozza olyan családoknak, akik nem tudják mindezt megvenni! Várunk mindenféle jó állapotú gyermekruhát, cipõt, valamint a tanuláshoz szükséges egyéb eszközöket, hogy könnyebbé tudjuk tenni az iskolakezdést! A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Törteli Területi Irodájában (Törtel, Kossuth L. út 8.) munkaidõben tudják leadni adományaikat. Segítségüket elõre is köszönjük! Végh Éva, Veszprémi-Baráth Emília családgondozók TANKÖNYVEK KIOSZTÁSA AUGUSZTUS 17-ÉN ÓRÁIG, AUGUSZTUS 18-ÁN ÓRÁIG A FÖLDSZINTES ÉPÜLETBEN. A TANKÖNYVEKET CSAK SZÜLÕ VEHETI ÁT! MINDEN ELSÕS, MÁSODIKOS ÉS HARMADIKOS GYERMEK RÉSZÉRE A TANKÖNYVEK INGYENESEK. A FIZETÕS DIÁKOK SZÜLEINEK A CSEKKET A TANKÖNYVEK KIOSZ- TÁSAKOR ADJUK ÁT. A BEFIZETÉS HATÁRIDEJE: SZEPTEMBER 15. NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ A KÖVET- KEZÕ OKIRATOK BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES: családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény); tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegû családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; sajátos nevelési igényû tanuló esetén a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló határozat (a határozatok megvannak az iskolában). A TANKÖNYVELLÁTÁSÉRT FELELÕS SZEMÉLY IS- KOLÁNKBAN: Mariné Tajthy Katalin igazgatóhelyettes Elérhetõsége: , 06/ Radicsné Sáfrán Erika igazgató Tájékoztató diákigazolvány igénylésérõl (leendõ elsõsöknek, új tanulóknak, illetve azoknak, akik elhagyták az igazolványukat) A diákigazolvány igénylési folyamatát az Okmányirodában kell kezdeni. Az Okmányiroda ingyenesen állítja ki a tanuló NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapját, amihez az alábbi iratokat kell bemutatni: gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája vagy a gyermek személyi igazolványa és lakcímkártyája. A tanulóról az Okmányirodában fényképet készítenek. A 14 éven aluli tanuló esetében a törvényes képviselõ aláírásával igazolja az adatok hitelességét. Ezután az adatlapot és az igazolvány díját, 1400 Ft-ot be kell hozni az iskola igazgatói irodájába, hogy a diákigazolvány igénylését el tudjuk indítani. Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a gyermek lakcímkártyáján szereplõ címre postázza ki! A diákigazolvány elkészültéig az iskola igazolást ad ki a tanuló részére. A diákigazolvány igénylésével kapcsolatos bõvebb információk a weboldalon találhatóak. Radicsné Sáfrán Erika igazgató

14 14. oldal TÖRTELI Lelki sarok Hittantábor Istennek hála idén is sikerült megszervezni a Törteli Római Katolikus Egyház Hittantáborát. Több éves tapasztalatunk, hogy a gyermekek örömmel jönnek, és otthonosan érzik magukat az Egyházközösségünkben. Ezért örömmel és lelkesen készültünk ebben az évben is a tábor megszervezéséhez. A szervezõk: Ócsai Józsefné, Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella és Godó Jánosné nevében szeretnék köszönetet mondani a jóakaratú és jószándékú embereknek, akik segítették munkánkat és a kedves szülõknek, akik ránk bízták gyermekeiket erre a hétre és mindenben a segítségünkre voltak. 40 gyermek jelentkezett az idei táborunkba. A tábor témája Jézus csodái volt, valamint szó volt arról, hogy Magyarország, mint a kereszténység õrzõje, Szent István király ország felajánlása Magyarország Mária országa Magyarok Nagyasszonya. A tábor napirendje az elõzõ évekhez hasonlóan alakult. Hétfõn reggel megbeszéltük a táborral kapcsolatos szabályokat, melyeket nagy örömünkre igyekezett is mindenki betartani. A gyermekek boldogan és szeretettel köszöntötték egymást, hiszen többségük már sokadik évét tölti itt. Minden évben vannak új gyermekek is, akiket szívesen fogadtak most is a többiek és segítették beilleszkedésüket a közösségbe. A gyülekezés után közös asztali ima, majd tízórai következett. A tízórai készítéséhez és a konyhai munkához Bódi Bianka, Fehér Istvánné, Halasi Pálné, Labát Sándorné Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella, Godó Jánosné nyújtottak segítséget, melyet nagyon szépen köszönünk nekik. A programok ezután a templomban folytatódtak Ócsai Józsefné vezetésével. A délelõtti alkalmakon a gyermekek megismerkedhettek Jézus személyével, tanításával, küldetésével, csodáival, feltámadásával és hagyatékával. A Kánai menyegzõn történt víz borrá változtatásának csodájával, a csodálatos halfogással, a vihar lecsendesítésével, a csodálatos kenyérszaporítással, a Bethesdai beteg meggyógyításával. A vízen járásról, ördögûzésrõl, a halott Lázár feltámasztásáról, a leprás meggyógyításáról beszéltünk és Jézusról, mint az Újszövetség és a kereszténység központi személyérõl. Jézusról, Isten fiáról, aki emberré lett. Természetfeletti csodákat tett, tanított, keresztre feszítették, meghalt, és sírba helyezték. A halálát követõ harmadik napon azonban feltámadt. A Biblia és a keresztény tanítás szerint azért jött, hogy megmentse a világot, azaz a bûneibõl megváltsa és megszabadítsa az egész emberiséget. A gyermekek megismerkedtek a négy evangélistával Máté, Márk, Lukács és János, akik leírták a Bibliá-ban csodatételeit. Az evangélisták képét meg is kerestük a templom mennyezetén lévõ freskókon. Jézus csodáinak egy része gyógyítással, másik része természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos. Jézus tanítása és beszédei alapján úgy véli, mindenki képes lenne ezekre a csodákra, de a legtöbb ember kishitû, ezért nem képesek azokra, amiket õ véghezvitt. A délelõttök ének tanulással folytatódtak, majd egy-egy közös ima szándékkal zárultak. Ezután a közösségi házba visszatérve mindenki kedvének megfelelõen válogathatott sport játékok, társas játékok, illetve különbözõ kézmûves tevékenységek közül. A hét folyamán készíthettek saját imakönyvet, ceruza tartót dekupázs technikával, álló keresztet, csipeszbõl angyalkát, megismerkedhettek a gyertyamártás fortélyaival, díszíthettek fát gravírozással pirográf égetéssel. Varrással készíthettek különbözõ hajcsat díszeket, kitûzõket, süthettek és díszíthettek mézeskalácsot, kukoricacsuhéból babákat, állatfigurákat, spatulából képkeretet, muffin papírból virágot, tea papír csillagot. Akik ezeket a tevékenységeket vezették és segítették: Ócsai Józsefné, Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella, Makai Roland, Godó Jánosné. A finom ebédet köszönjük Rátóti Lászlónak, aki igyekezett a gyermekek kívánságát is figyelembe venni. Ebéd után filmnézésre is volt lehetõség, vagy folytathatták a megkezdett munkát, sport játékokat. A gyerekeknek sétakocsikázásra is lehetõségük adódott, melyet szeretnénk megköszönni Hajdú Richardnak. Minden napunk finom uzsonnával zárult Az idén Vácra kirándultunk a szülõk kíséretében. Ócsai Józsefné elmondta a város történetét, bemutatta a város fõbb nevezetességeit. A Székesegyházban és a Fehérek templomában közösen imádkoztunk. A városnézés végén a Püspöki palota mellett elhaladva sétát tettünk a Duna parton. Ezután a Veresegyházi medve otthonba látogattunk, ahol a gyermekek nagyon jól érezték magukat, szép napot tölthettünk el együtt. Köszönjük a gyermekek szállítását Király Dénesnek, Hasúr Endrének. Borbély Istvánnak a szervezésben nyújtott segítségét. A tábor utolsó napján vetélkedõt szerveztünk a gyermekeknek, ahol csapatokban versenyezhettek. Elõször egy totót kellett kitölteni az egész héten megszerzett tudásuk alapján. Majd minden csapatnak egy puzzle képet kellett kiraknia és minél több ismeretet elmondani róla. Végül pedig két Jézus csodáját dolgoztunk fel, drámajáték keretében. Az egyik Lázár feltámasztása, a másik pedig a Kánai menyegzõ volt. Fegyelmezetten versenyeztek a csapatok és a feldolgozás is nagyon ötletesre sikeredett. A gyermekek boldogan, vidáman játszották el a történeteket. Méltó zárása ennek a csodálatos hétnek a templomban, a szentmisével ért véget, amelyben szervezõk, szülõk és gyermekek örömmel adhattunk hálát Istennek az együtt töltött felejthetetlen tábori idõért! József atya azt kérte a gyermekektõl, építsék be életükbe a héten hallottakat és legyenek õk is Krisztushordozók. Köszönjük támogatóink nagylelkûségét a Folytatása a 15. oldalon.

15 HÍRADÓ Folytatás a 14. oldalról. finom gyümölcsöket, süteményeket,, kenyeret, péksüteményeket, ásványvizet, paradicsomot, paprikát, sajtot. Hála legyen Istennek ezért, és kérjük, hogy többszörösen viszonozza segítõ munkájukat. Támogatóink: Orosz Katalin, Bakos Imréné, Bekõ Erzsébet, Bojer Sándor, Détáriné Túri Irén, Czeróczki László, Fodor Józsefné, Godó János, Halasi Pál, Közép-Magyarországi Gazdák Szövetkezete, Lakatos Adrien, Lakatosné Skola Katalin, Perlaki Imréné, Petrovics Jánosné, Mihály Pálné, Megyesiné Perlaki Irén, Petrák Anita, Mezei Ferencné, Rátóti László, Sáfrán György, az óvoda konyha dolgozói. Te nem hiszel a csodában, tagadod? Nézd csak, nem gyõzhetlek meg, mert a csoda legfõbb ismertetõjele, hogy csodálatos nem lehet bizonyítani, mint egy élettani tényt, nem lehet fényképezni, sem elõre, mennyiségtani törvények szerint megjósolni és kiszámítani. A csoda megnyilatkozási formáit sem könnyû mindig érzékelni: nem jár mindig két lábon, nem lehet fényképezni, nincsenek telekkönyvi, sem anyakönyvi adatai. A csoda, egészen egyszerûen, megnyilatkozik s néha csak sokkal késõbb értjük meg, mi volt a csoda, hogyan avatkozott életünkbe, s mi volt e beavatkozásban a természetfölötti és csodálatos. (Márai Sándor: Füves könyv A csodáról) A Római Katolikus tábor szervezõi nevében: Godó Jánosné óvodapedagógus A minap olvastam... A minap olvastam egy kis történetet, és nagyon tetszik, mert igaznak gondolom. Így szól: Megkéri az ember a bölcset, hogy a gyûrûjébe írjon egy szót. Olyat, hogy amikor nehéz helyzetben van, akkor bátorítsa. Amikor kilátástalan helyzetben van, akkor erõt adjon. S amikor jó dolgok történnek vele, akkor óvatosságra intse. A bölcs az alábbi szót véste a gyûrûbe: ELMÚLIK. Az Isten mostanában a tenyerén hordoz, így soha nem felejtem el a bölcs szavát: ELMÚLIK. Boldogan ajánlom mindenkinek ezt az írást, mindig van kiút a bajból, mert egyszer ELMÚLIK úgyis. Dr. Bálintné Á. J. Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület Köszöntõ 50 év papi szolgálat alkalmából június végén, Szent Péter és Pál ünnepén, 50 éves papi jubileumát ünnepeltük Sajtos József plébános úrnak. Ünnepi díszbe öltözött a katolikus templom és a padsorok is megteltek ünneplõ ruhába öltözött hívekkel, hogy kifejezzük szeretetünket József atya iránt. Lelki sarok 15. oldal 50 év papi szolgálat, hosszú volt az út. Milyen különös, van, akit úgy teremt meg az Úristen, hogy vissza is követeli magának, egészen. Pásztori feladatra hívja és ez egész életre szóló önfeláldozást jelent, hiszen aki a kezét az eke szarvára teszi, nem tekintgethet vissza. Az Isten szolgálatára kimondott igen, visszavonhatatlan. József Atya, már amikor kisgyermekként a jövõre gondolt, mindig csak pap akart lenni. Nem is jött számításba nála, semmilyen más polgári foglalkozás. Ez olyan elhívás volt, melyet már kicsi korától éreztetett vele a jó Isten és erre a különös vonzásra, bizalommal teli szívvel, igent mondott. Istent szolgálni nagy tisztesség, és nagyon nehéz feladat. Erre nem is az ember vállalkozik, hanem az Úristen meghívja. Szelíd, finom, lélek-érintéssel, ahogy Szent-Gály Kata olyan szépen megfogalmazza: NINCS VISSZA Õrizd a szikrát, hogyha könnyû lángja, parázsló fénye lelkeden kigyúl, mert messze száll és nem tér vissza többé, úgy, mint a csillag, más világba hull. Õrizd, ha szélnek illetése biztat magasra hágni. El ne fojtsd soha, mert nem fogod még egyszer megtalálni: a szél útjának nem marad nyoma. Õrizd a hangot, hogyha csendül benned, ismételd, mint a visszhangos hegyek, hogy átzenéljen, mert már visszahívni a holt kegyelmet többé nem lehet. József Atya igent mondott a kegyelemre és Isten és az emberek szolgálatára szegõdött. Aki Isten szolgálatát választja, az emberek szemében magányos, nem gyûjt kincset, sem anyagi javakat, hiszen tudja, hogy mindez Isten elõtt felesleges. Nem alapít családot, egész életét a rábízott közösség szolgálatára teszi fel. Milyen volt ez az 50 év? Küzdelmes, sok örömmel és sok fájdalommal teli. A kereszthordozás Isten kiválasztott emberének is elkerülhetetlen. nem különb a szolga az uránál A papok számára hivatásuk gyakorlásában talán a legnagyobb fájdalom az, hogy folyamatos intõ szavuk ellenére nõ a hitehagyás. Az emberek sokan homokra építkeznek és saját kis önzéseik világában élnek. Isten szeretetteljes szavától elfordul a modern ember és maga akar önmegvalósítással sikereket kovácsolni. Bizonyára van, akikben öröme telik, akik hûségesek, õk a jó földbe hullott mag, akik bõséges termést hoznak és a lelkipásztori munka gyümölcseit termik. József Atya szeretete, nyitottsága, szolgálata, mindenki felé szól. Ha vallásgyakorló, ha nem. Mindenki felé készséges és szeretetteljes, mindenkiben az embert látja. Atyánk több mint 30 éve szolgál minket, törtelieket. Végig kíséri életünket: tanított minket fiatal korunk óta, köszönjük a nemzedékek hitoktatását. A házasságunkat sokunknak Õ kötötte, a gyermekeinket Õ keresztelte, az örök hazába távozott rokonainkat Õ kísérte utolsó útjára. Kiszolgáltatja nekünk a szentségeket, jelen van minden fontos életszakaszunkban szolgálattevõként. A legnehezebb élethelyzetekben is mellettünk áll. Sírt a sírókkal, örült az örvendõkkel (Róm.12.15) Nagy öröm számunkra, hogy jelenleg is, naponta bemutatja a szentmiseáldozatot templomunkban. Kérjük a jó Istent, adja szent áldását József Atyára! Adjon neki testi, leli erõt a további szolgálathoz és jutalmazza igyekezetét bõséges, lelki gazdagsággal, lelkipásztori örömökkel. Fáradozásait írja fel az Õ aranykönyvébe adjon neki majd sok-sok égi jutalmat érte. Hálával és köszönettel: a törteli emberek nevében! Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Dirner László Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

16 16. oldal TÖRTELI

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

2015. november 30. Koczkás Emma M. Eszter ig

2015. november 30. Koczkás Emma M. Eszter ig c, Térítési díjak a, Gyermekétkeztetés Kedvezményes vagy ingyenes étkezéshez elegendő a Kormányrendelet alapján kötelezett (szülő) nyilatkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös háztartásban

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:279/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11. Utoljára frissítve: 2017. január 11. NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE HÉTFŐ: 8.00-12.00 12.30-15.30 KEDD: 8.00-12.00 12.30-15.30 SZERDA: 8.00-12.00 12.30-15.30

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON!

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a közszolgáltatás keretében ingyenes LOMTALANÍTÁSI

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y 2009. január XV. évfolyam 1. szám www.tortel.hu MEGHÍVÓ A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE s z e r e t e t t e l m e g h í v j a Önt és kedves családját 2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Halmozható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110004 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110005 Állványmagasság: 1200

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. február 20. 2015/4. szám (8. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Önkormányzati Mesevilág 1063 M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon: 0612748126 email: tv.mesevilagom@gmail.com

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2012. március 13-án 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben