BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A."

Átírás

1 BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Rendkívüli közgyűlés határozat-kivonat (2014. december óra) Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes jelenléte. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá dr. Fehér Annamária, Szabó Eszter és Bálind Endre. Takács Krisztián az Igazgatótanács elnöke köszöntötte a megismételt Közgyűlésen megjelenteket, és a Közgyűlést megnyitotta. Ezt követően Takács Krisztián tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az eredeti december 19. nap órára meghirdetett közgyűlés a szavazati jogot megtestesítő, megjelent részvényesek számára tekintettel nem volt határozatképes, így jelen, megismételt közgyűlésre a mai napon december 29. napján órai kezdettel 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épületben - kerül sor. Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Továbbá megállapította, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a KELER által az eredeti közgyűlés, azaz december 19. napjára kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján, mely mind a BÉT, mind az MNB honlapján közzétételre került, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv is lezárásra került. A közgyűlésen az összesen db részvényből jelen van db szavazati joggal rendelkező részvény, így a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke 62,588 %. A közgyűlés megtartása, illetve napirendi pontjai ellen a vonatkozó jogszabály által meghatározott határidőn belül a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Továbbá megkéri a jelenlévőket, hogy a

2 közgyűlésen a részvényesek részére, a jelenléti ív aláírásakor kiosztott, és beszámozott lapok felemelésével szavazzanak. I. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 1/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, 0 db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 84,367 % igen, 0 % nem, 15,633 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés: levezető elnöknek: Takács Krisztiánt jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Fehér Annamáriát jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábort szavazatszámláló bizottság tagjának: Szőke Ilonát Szabó Esztert Bálind Endrét választja meg. Ezt követően a közgyűlés elnöke ismerteti a javasolt napirendi pontokat: évi pénzügyi beszámoló, mérleg és évre vonatkozó negyedéves mérlegek, beszámolók elfogadásáról szóló döntés meghozatala 3. A Társaság vezető tisztségviselői struktúrájának módosítása, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szóló döntés meghozatala 4. Új állandó könyvvizsgáló megválasztásáról szóló döntés meghozatala 5. Társaság törvényes működéséhez szükséges alábbi döntések meghozatala: a) Társaság, székhelyének, telephelyének módosításáról szóló döntés meghozatala

3 b) Társaság gazdasági helyzetének ismertetése a üzleti évek mérlegeinek felülvizsgált adatai alapján c) Társaság képviseletére jogosultakkal kapcsolatos döntés meghozatala 6. Igazgatótanácsi határozat alapján történt alaptőke emelés, új részvényfajták alapszabályban történő feltüntetése és ennek kapcsán szükséges alapszabály módosításokra vonatkozó döntések jóváhagyásáról szóló döntés meghozatla 7. A társaság gazdasági helyzetének rendezésével kapcsolatos döntés meghozatala 8. Társaság szervezeti átalakításáról szóló döntés meghozatala 9. Társaság Igazgatóságának közgyűlés általi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala 10. Társaság Igazgatóságának közgyűlés általi, saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntésmeghozatala 11. Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló döntés meghozatala 12. Általános üzemeltetési stratégia meghatározásáról szóló döntés meghozatala 13. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala II. napirendi pont: évi pénzügyi beszámoló, mérleg és évre vonatkozó negyedéves mérlegek, beszámolók elfogadásáról szóló döntés meghozatala Takács Krisztián, mint részvényes jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi indítvánnyal kíván élni: Társaság új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálója - mivel jelen közgyűlésen lesz megválasztva - a felülvizsgálati munkáját a mai naptól kezdődő hatállyal tudja ellátni, de kihangsúlyozza, hogy a Társaságról a 2013 és 2014 évről a mai napig közzétett adatok számszakilag a valóságnak megfelelnek, abból a 2013-as évi közzétett auditált könyvizsgálói beszámoló közgyűlés által megerősítésre került, a 2014 évi közzétett negyedéves beszámolók közgyűlési hitelesítést jelen helyzetben nem igényelnek. Fentiek miatt jelen napirendi pontról a közgyűlés határozatot hozni nem tud, de amint az újonnan megválasztott könyvizsgáló a napirendi pontban megjelölt munkáját befejezte, arról a Társaság tájékoztatja a

4 részvényeseket, illetve újabb közgyűlés kerül összehívásra, január 30. napra. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy Takács Krisztián részvényes által előadott módosító javaslatról döntsenek, így a Társaság a módosító javaslatról az alábbi határozatot hozta: 2/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,037% igen, 5,566 % nem, 16,398 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja Takács Krisztián módosító javaslatát arra vonatkozóan, mivel a Társaság új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálója jelen közgyűlésen lesz megválasztva, így a felülvizsgálati munkáját ezt követően tudja ellátni. Emiatt jelen napirendi pontról jelen közgyűlés határozatot hozni nem tud, de amint a napirendi pontban megjelölt munkáját befejezte, arról a Társaság tájékoztatja a részvényeseket, illetve jelen napirendi ponttal kapcsolatban az Igazgatótanács újabb rendkívüli közgyűlést hív össze január 30. napra. III. napirendi pont: A Társaság vezető tisztségviselői struktúrájának módosítása, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szóló döntés meghozatala Takács Krisztián, mint részvényes jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi indítvánnyal kíván élni: Előadja, mint a Társaság elnök-vezérgazgatója a Társaságban az elmúlt időszakban lezajlott folyamatok eredményeképpen a Társaság arra az elhatározásra jutott, hogy nem vált struktúrát, tehát a Társaság a mai napig a számára már jól bevált vezető tisztségviselői struktúrával kívánja folytatni a munkáját, tehát marad az Igazgatótanács és az Audit Bizottság. Továbbá a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Igazgatótanács tagja Varga László Pál igazgatótanácsi és jelölő, valamint

5 javadalmazási bizottsági tagságáról történő lemondását eljuttatta az Igazgatótanács részére, aki ezt elfogadta, így az Igazgatótanács tagjainak száma 5 főre csökken. Tekintettel arra, hogy a lemondás érvénybe lépése a hatályos jogszabályok alapján 60 nap után bekövetkezett, azonban ezidáig közgyűlést a társaság nem hívott össze, így jelen közgyűlés hivatott Varga László Pál lemondásának megerősítésére. A közgyűlés elnöke kéri, hogy Varga László Pál tisztségeiről történő lemondását a közgyűlés fogadja el, és részére a felmentvényt július 19. időpontra visszamenőlegesen adja meg. Továbbá indítványozza a Javadalmazási és Jelölő Bizottság megszüntetését, mivel a Társaság a két bizottság munkájának sem múltbeli sem jövőbeli hatékonyságát nem tapasztalta/tapasztalja, ezért nem látja értelmét e két bizottság további működésének. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy először a napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról kell dönteni, így a Társaság a módosító javaslatról az alábbi határozatot hozta: 3/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,047 % igen, 4,406 % nem, 16,647 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja Takács Krisztián módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Társaság jelenlegi vezető tisztségviselői struktúrája, vagyis az Igazgatótanács és az Audit Bizottság fennmaradjon, mely tagjai: Igazgatótanács elnöke: Takács Krisztián anyja neve: Horváth Ibolya Mária születési hely, idő: Kecskemét, adóazonosító jel: Lakcím: 6000 Kecskemét, Forrás utca 2/A. 2/4. Igazgatótanács további tagjai:

6 Száger Tamás Róbert anyja neve: Csákány Ildikó születési hely, idő: Budapest, május 26. adóazonosító jel: Lakcím: 1076 Budapest, Garay tér 19. Tóth Milán anyja neve: Száz Julianna születési hely, idő: Kecskemét, adóazonosító jel: Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7. Takács Gábor anyja neve: Horváth Ibolya Mária születési hely, idő: Kecskemét, Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A. Szőke Ilona anyja neve: dr. Ács Ilona születési hely, idő: Budapest, adóazonosító jel: Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u ép. A lph. 1/5. Audit Bizottság elnöke: Szőke Ilona anyja neve: dr. Ács Ilona születési hely, idő: Budapest, adóazonosító jel: lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u ép. A lph. 1/5. Audit Bizottság további tagjai: Mikes Andrea anyja neve: Sztahovszki Irén születési hely: Budapest, adóazonosító jel: lakcím: 2141 Csömör, Liget u. 8.

7 Tóth Milán anyja neve: Száz Julianna születési hely, idő: Kecskemét, adóazonosító jel: Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7. 4/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,699 % igen, 3-98 % nem, 18,321 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja Varga László Pál (anyja neve: Árvai Ágnes, születési hely, idő: Dunaújváros, , adóazonosító jel: , lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23.) igazgatótanácsi és jelölő valamint javadalmazási bizottsági tagságáról történő lemondását, valamint részére július 19-i időponttal a felmentvényt megadja. 5/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,071% igen, 3,996 % nem, 18,933 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási és Jelölő Bizottság megszüntetését, ezzel összefüggésben Közgyűlés a Jelölő Bizottság tagjait: Szőke Ilona anyja neve: dr. Ács Ilona születési hely, idő: Budapest, adóazonosító jel: Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u ép. A lph. 1/5. Borsuk Andrea anyja neve: Nyárádi Julianna

8 születési hely, idő: Gödöllő, adóazonosító jel: Lakcím: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u /14. Varga László Pál anyja neve: Árvai Ágnes születési hely, idő: Dunaújváros, adóazonosító jel: Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u december 29. napi hatállyal visszahívja és Társaság Jelölő Bizottságát a mai napi hatállyal megszünteti, a tagok részére a felmetvényt megadja. valamint Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság tagjait: Varga László Pál anyja neve: Árvai Ágnes születési hely, idő: Dunaújváros, adóazonosító jel: Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23. Sokvári Attila anyja neve: Méder Irma Borbála születési hely, idő: Szolnok, adóazonosító jel: Tóth Milán anyja neve: Száz Julianna születési hely, idő: Kecskemét, adóazonosító jel: Lakcím: 6070 Izsák, Alma u december 29. napi hatállyal visszahívja és a Társaság Javadalmazási Bizottságát a mai napi hatállyal megszünteti, a tagok részére a felmetvényt megadja.

9 IV. napirendi pont: Új állandó könyvvizsgáló megválasztásáról szóló döntés meghozatala 6/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, 0 db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 79,576 % igen, 0 % nem, 20,424 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, Somogyi Lajost (lakcím: 6070 Izsák, Nyár u. 25., anyja neve: Keserű Cecília, születési hely, idő: Kecskemét, július 19., adóazonosító jel: , kamarai tagsági száma: KVK 2213/98.) december 31-i hatállyal visszahívja. 7/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,757 % igen, 3,98 % nem, 15,263 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés a Társaság új állandó könyvvizsgálójává ACT-AUDIT könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (bejegyzési szám: , székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: , személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Majoros György, kamarai tagsági száma: ) választja meg január 1-től kezdődő hatállyal április 30. napig, díjazása HUF + ÁFA/év. V. napirendi pont: Társaság törvényes működéséhez szükséges alábbi döntések meghozatala a) Társaság székhelyének, telephelyének módosításáról szóló döntés meghozatala 8/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,827% igen, 3,98 % nem, 16,193 % tartózkodás) melletti szavazattal

10 Közgyűlés jelen határozatában felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy április 30-i határnapig saját hatáskörben dönthet a Társaság székhelyváltozásáról. 9/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, 0 db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 79,576 % igen, 0 % nem, 20,424 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság új telephelye: az 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épület 5. emelete, továbbá a 1132 Budapest, Victor Hugo u szám 3/3010., 3020., 3021., számú irodák. Továbbá a közgyűlés a Társaság fióktelepeit megszünteti. b) Társaság gazdasági helyzetének ismertetése a üzleti évek mérlegeinek felülvizsgált adatai alapján Takács Krisztián, mint részvényes jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi indítvánnyal kíván élni: Mint ahogy már jelen közgyűlés 2. napirendi pontjánál is előadta, a Társaság új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálója - mivel jelen közgyűlésen lett megválasztva - a felülvizsgálati munkáját a mai naptól kezdődő hatállyal tudja ellátni, de kihangsúlyozza, hogy a Társaságról a és évről a mai napig közzétett adatok számszakilag a valóságnak megfelelnek. Fentiek miatt jelen napirendi pontról a közgyűlés határozatot hozni nem tud, de amint a napirendi pontban megjelölt munkáját befejezte, arról a Társaság tájékoztatja a részvényeseket, illetve január 30. napjára újabb rendkívüli közgyűlés kerül összehívásra. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról döntsenek, így a Társaság a módosító javaslatról az alábbi határozatot hozta: 10/2014. (XII.29.) számú határozat:

11 Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,082 % igen, 3,98 % nem, 14,937 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja Takács Krisztián módosító javaslatát arra vonatkozóan, mivel a Társaság új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálója jelen közgyűlésen lett megválasztva, így a felülvizsgálati munkáját ezt követően tudja ellátni. Emiatt jelen napirendi pontról jelen közgyűlés határozatot hozni nem tud, de amint a napirendi pontban megjelölt munkáját befejezte, arról a Társaság tájékoztatja a részvényeseket, illetve az Igazgatótanács újabb közgyűlést hív össze január 30. napjára. c) Társaság képviseletére jogosultakkal kapcsolatos döntés meghozatala Takács Krisztián, mint részvényes jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi indítvánnyal kíván élni: A Társaság cégjegyzékében szereplő, együttes cégjegyzési jogosultsággal rendelkező Rácz Tamás és Pákozdi Ferenc vezető állású munkavállalók a Társasággal már nem állnak munkaviszonyban, emiatt cégjegyzési jogosultságukat meg kell szüntetni. Továbbá kéri a közgyűlés felhatalmazását az Igazgatótanács részére, hogy az Igazgatótanács a jövőben saját hatáskörében dönthessen a vezető állású munkavállalói cégjegyzési jogosultság megadásáról, illetve megszüntetéséről azzal a kitétellel, hogy a cégjegyzésre megválasztott vezető állású munkavállalót kizárólag együttes cégjegyzési jogosultság illesse meg. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy először a napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról kell dönteni, így a Társaság a módosító javaslatról az alábbi határozatot hozta: 11/2014. (XII.29.) számú határozat:

12 Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,045 % igen, 4,511 % nem, 16,444 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja Takács Krisztián módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Társaság cégjegyzékében szereplő, együttes cégjegyzési jogosultsággal rendelkező Rácz Tamás és Pákozdi Ferenc vezető állású munkavállalók a Társasággal nem állnak már munkaviszonyban, emiatt a cégjegyzési jogosultságukat megszünteti. Továbbá a közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az Igazgatótanács a jövőben saját hatáskörében dönthessen a vezető állású munkavállalói cégjegyzési jogosultság megadásáról, illetve megszüntetéséről azzal a kitétellel, hogy a cégjegyzési jogosultsággal rendelkező vezető állású munkavállalót kizárólag együttes cégjegyzési jogosultság illesse meg. Ezt követően a közgyűlés a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 12/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 81,613 % igen, 3,98 % nem, 14,407 % tartózkodás) mellett szavazattal Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság képviseletére az Igazgatótanács elnöke, és a vezérigazgató-helyettes önállóan jogosult, míg a Beier András befektetési kapcsolatok igazgatója, Varga István fejlesztési vezető, és dr. Fehér Annamária vezető jogtanácsos közül ketten, együttesen jogosultak. Az Igazgatótanács elnöke és Takács Gábor igazgatótanácsi tagon kivül az Igazgatótanács tagjai a Társaság képviseletére nem jogosultak. Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított személy/személyek az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásával látja/látják el az aláírási címpéldány szerint.

13 VI. napirendi pont: Új részvényfajták alapszabályban történő feltüntetése és ennek kapcsán szükséges alapszabály módosításokról szóló döntés meghozatala 13/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,029% igen, 4,511 % nem, 16,460 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés megerősíti az Igazgatótanács 1/2014. (X.31) számú Igazgatótanácsi határozatába foglalt - a 8/2014. (III.10) számú közgyűlési felhatalmazás szerint meghozott alaptőkeemelést, mely során a Társaság azaz Ötszázezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű, osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő, dematerializált formában előállított elsőbbségi részvényt bocsátott ki, melyet a SkillInvest Kft. lejegyzett, és az Alapszabályba átvezetésre került, valamint a részvénykeletkeztetés is megtörtént. VII. napiredi pont: A Társaság gazdasági helyzetének rendezésével kapcsolatos döntés meghozatala 14/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,279 % igen, 3,98 % nem, 16,741 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatótanácsa elnökének, Takács Krisztiánnak a Társaság gazdasági helyzetének rendezésével kapcsolatos szükséges javaslatait, tehát jelen közgyűlésen eddig megszavazott határozatok alapján megjelölt lépés-sorozatokat, vagyis a Társaság új Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagösszetétel, új tőke bevonása, hitelezőkkel való tárgyalások és az Xprime know-how révén rendezze a gazdasági helyzetét.

14 VIII. napirendi pont: Társaság szervezeti átalakításáról szóló döntés meghozatala Takács Krisztián, mint részvényes jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi indítvánnyal kíván élni: Előadja, hogy a Társaságban ugyan a mai napig a számára már jól bevált vezető tisztségviselői struktúrával kívánja folytatni a munkáját, de a hatékonyabb működéshez szervezeti és működési átalakítás szükséges. Az erre vonatkozó konkrét javaslatokat a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítási-tervezete tartalmazza, melyet a 11. napirendi pont foglalja magában, így javasolja, hogy ott döntsenek a tervezett szervezeti és működési átalakításról. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy először a napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról kell dönteni, így a Társaság a módosító javaslatról az alábbi határozatot hozta: 15/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, 0 db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 79,576 % igen, 0 % nem, 20,424 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja Takács Krisztián módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Társaság a hatékonyabb működéshez szervezeti és működési átalakítás szükséges. Az erre vonatkozó konkrét javaslatokat a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) módosítási-trevezete tartalmazza, melyről jelen közgyűlés 11. napirendi pontja szól, így jelen közgyűlés ott hozza meg a döntést a tervezett szervezeti és működési átalakításról. IX. napirendi pont: Társaság Igazgatóságának közgyűlés általi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala

15 Közgyűlés elnöke tájékozttaja a jelenlévőket, hogy órakor Katona Mihályné (az alaptőkéből 0.036%-kal, db részvénnyel rendelkező) részvényes távozott a közgyűlésről, így a közgyűlésen az összesen db részvényből jelen van db szavazati joggal rendelkező részvény, így a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke 62,582 % lett. Ezt követően Takács Krisztián, mint részvényes jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi indítvánnyal kíván élni: Társaságban jelenleg zajló reorganizációs folyamatok célja a Társaság likviditási problémáinak megoldása, mely gyorsabban és hatékonyabban rendeződne nagyobb tőkebevonással, így javasolja az 1 mrd HUF tőkemelés összegét 2 mrd HUF-ra felemelné a közgyűlés. Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy először a napirendi ponttal kapcsolatban előadott módosító javaslatról kell dönteni, így a Társaság a módosító javaslatról az alábbi határozatot hozta: 16/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, 0 db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 81,602% igen, 0 % nem, 18,398 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: Közgyűlés elfogadja Takács Krisztián módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Társaságban jelenleg zajló reorganizációs folyamatok célja a Társaság likviditási problémáinak megoldása, mely gyorsabban és hatékonyabban rendeződne nagyobb tőkebevonással, így az 1 milliárd Forint tőkemelés összegét 2 milliárd Forintra felemeli. Ezt követően a közgyűlés a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 17/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és

16 81,602 % igen, 3,983 % nem, 14,415 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés hatályon kivül helyezi a 8/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozatát, egyúttal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjéről saját hatáskörben döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva - legfeljebb összesen 2 milliárd Forinttal, azaz HUF-ra (jóváhagyott alaptőke) felemelheti jelen határozati javaslat elfogadásától számított 1 éves időtartam alatt. A felhatalmazás terjedjen ki az alaptőke felemelésének valamennyi a Ptk. által meghatározott eseteire és módjaira, valamint a jegyzési, illetve elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálnak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítására is. X. napirendi pont: Társaság Igazgatótanácsának közgyűlés általi, saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala 18/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,268 % igen, 4,514 % nem, 16,218 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 9/2014. (III.10.) számú határozat, egyúttal jelen határozat elfogadásától számított naptól 12 hónapos időtartamra szóló időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság által kibocsátott, és a Budapesti és Frankfurti Értéktőzsdére BTEL törzsrészvény néven bevezetett 100 HUF névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények, valamint a BTEL elsőbbségi részvény elnevezésű 100 HUF névértékű, névre szóló dematerializált elsőbbségi részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről az Igazgatótanács által leadható szavazatok legalább háromnegyedes támogatásával határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse, vagy ilyen ügylet

17 megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatótanács jelen határozat alapján biztosított felhatalmazása legfeljebb a mindenkori alaptőke 25%-ának megfelelő darab 100 HUF névértékű BTEL törzsrészvény és BTEL elsőbbségi részvény megvásárlására szól, azok visszterhes megszerzése esetén 1 HUF a legalacsonyabb, és HUF összegű a legmagasabb részvényenkénti ellenérték fejében. XI. napirendi pont: Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló döntés meghozatala 19/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés határozatot db igen, db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 79,257 % igen, 5,276 % nem, 15,468 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: Közgyűlés elfogadja jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tervezetét. XII. napirendi pont: Általános üzemeltetési stratégia meghatározásáról szóló döntés meghozatala 20/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés a határozatot db igen, db nem és ,109 % igen, 3,983 % nem, 15,909 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés az Igazgatótanács általános üzemeltetési stratégia meghatározásával kapcsolatos javaslatait elfogadja, tehát a Társaság, mint távközlési szolgáltató nem tervez stratégiai pozíciókat. A már folyamatban lévő átalakulás részeként folytatja a megkezdett ügyfél és hálózati elemek értékesítését, és a távközlési szolgáltatói piacról történő folyamatos kivonulását. Ezzel párhuzamosan első számú üzleti céljává az Xprime franchise fejlesztését, valamint hazai és nemzetközi piacon történő kiterjesztését teszi.

18 Az ehhez kapcsolódó elsődleges érvek a következőek: az XPrime egy védjegyoltalom alatt álló termék, mely a világon egyedülálló technikai megoldás, ami ötvözi a világ legdinamikusabban fejlődő iparágát az online reklámozást, valamint a hagyományos távközlési szolgáltatásokat. A termék hatására egy átlagos távközlési vállalat akár 10% EBITDA növekedést képes elérni. Társaság 2014 ben megalkotta a termék hazai és nemzetközi, távközlési vállalatokat kiszolgáló működési és üzemelési modelljét, franchise alapon. A termék franchise jogainak értékesítésére a Társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat, mind hazai, mind pedig külföldi távközlési vállalatokkal. Ezen tárgyalások alapján jól látható a termék piaci létjogosultsága, valamint a Társaság számára tervezhető bevétel és pénzügyi eredmény. XIII. napirendi pont: Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala 21/2014. (XII.29.) számú határozat: Közgyűlés határozatot db igen, db nem és db tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 81,602% igen, 3,983 % nem, 14,415 % tartózkodás) melletti szavazattal Közgyűlés elfogadja tekintettel a III., IV., V/a), c) VI. napirendi pontjaival kapcsolatban hozott határozatokra - jelen dokumetum melléklete szerinti módosításokkal egységes szerekezetű Alapszabály-tevezetet. Jelen közgyűlés órakor lezárásra került. BUSINESS TELECOM Nyrt.

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Rendkívüli közgyűlés Határozati javaslatok (2014. december 19. 13.00 óra) Társaság Igazgatótanácsa

Részletesebben

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Rendkívüli közgyűlés határozat-kivonat (2015. február 9. 13.00 óra) Közgyűlés megtartásának módja:

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv-kivonat (2015. március 20. 13.00 óra) Közgyűlés megtartásának módja:

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűléséről 2014. október 27. Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a Társaság székhelye), Balaton tárgyaló

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

rendkívüli közgyűlésén

rendkívüli közgyűlésén KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2012 január 9. napján, 10:00 órai kezdettel, a 1054 Budapest, Hold u. 21.II. em. 4. sz. alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén Jelenlévők:

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. november 19. napján 10.00 órakor

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz.

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz. A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. május 21-én folytatta a 2014. május 7-én felfüggesztett évi rendes közgyűlését, melyen az alábbi határozatok születtek: 8/2014. (05.21.)

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának, a Társaság telephelyén 2012. december 19. napján 09.00 órakor megkezdett üléséről Jelen vannak: Igazgatótanács tagjai mellékelt

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2007. (04. 27.) sz. határozat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Cégjegyzékszáma: Fovárosi Bíróság: 0l-10-044461 KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Készült: Helyszín: Idopont: A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043104) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit,

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

MOL Évi Rendes Közgyűlés. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1

MOL Évi Rendes Közgyűlés. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1 1 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2014. április 24-i Évi Rendes Közgyűlésen történő felhasználásra... (a részvényes neve) 1 (cím/székhely:...., jogi személy esetén a

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066

Részletesebben

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. december 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. december 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Közgyűlés határozati javaslatok Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben