J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ Jegyző beszámolója az adóztatásról Előadó: Fehér Viktória körjegyző 3./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5./ A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Zárt ülésen: hatósági ügyek

2 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy szeptember án megrendezésre került a kulturális örökség napja, ami nagyon jól sikerült, a programra benevezett tokorcsi házat több mint százan tekintették meg. Elmondta továbbá, hogy az Erzsébet utca kátyúzása időközben megtörtént, nagy szükség volt már erre. Sajnos a tökéletes megoldáshoz sokkal több pénzre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll. Véleménye azonban az, hogy a lakók többsége a javításnak is örül. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT Jegyző beszámolója az adóztatásról Előadó: Fehér Viktória körjegyző jegyzőkönyvhöz csatolva. Fehér Viktória körjegyző előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 25/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs község önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítja a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatosan történő felszámolásáról intézkedjék - a behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül, - biztosítsa az adóztatás teljes körűségét. Határidő: december 31. Felelős: Fehér Viktória körjegyző 3./ NAPIRENDI PONT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

3 jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Czöndör Zoltán képviselő hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint az önkormányzat nincsen abban az anyagi helyzetben, hogy csatlakozzon ehhez a pályázathoz. Jövőre nagy összegű adósságot kell törleszteni és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a szükséges anyagi forrás. Nagy Mária Terézia képviselő véleménye is az, hogy az utóbbi években nincs is olyan nagy érdeklődés a pályázat iránt. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondja, hogy ő támogatja a továbbtanuló fiatalokat azonban tényleg nincs az önkormányzat olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megtegyék. Javasolja ezért a képviselő-testületnek a pályázat elutasításáról szóló döntés meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 26/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző Fehér Viktória körjegyző előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 27/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: november 15. Felelős: Fehér Viktória körjegyző

4 5./ NAPIRENDI PONT A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a kérelemnek megfelelő döntés meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 28/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 25. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodást a képviselő-testületnek is szükséges elfogadnia. A megállapodásban a járási ügysegéd részére biztosítanának helyszínt a faluház irodájában, valamint ehhez széket és asztalt. Ahhoz, hogy a megállapodást határidőben (október 31-ig) megküldhessük a Kormányhivatal részére, azt a melléklet szerint elfogadni szükséges. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 29/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata

5 Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó Megállapodást a melléklet szerint elfogadja. A Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: október 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy kiírásra került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához kapcsolódó pályázati felhívás. A pályázatok beadásának határideje október 15. és november 15. között lesz. Figyelemmel a Faluház tetőszerkezetén lévő bitumenzsindely elhasználtságára, rossz állapotára (mely már több testületi ülésen is szóba került), az a véleménye, hogy a nagyterem vonatkozásában mindenképpen meg kellene pályázni a cserepezést, illetve e mellett az elhasználódott kültéri ajtók és ablakok cseréjét. Ez az 1. célterületbe illeszthető bele, mely szerint települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek felújítására lehet pályázni. A pályázat kihasználását erre való tekintettel javasolja. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat bízzon meg pályázatírót annak elkészítésével. Monostori Miklósé alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy támogatja a pályázati lehetőséget, mert valóban rossz állapotban van a tetőszerkezet. Figyelemmel azonban a rövid határidőre, gyorsan kell cselekedni, javasol ezért pályázatírót, akivel szívesen felveszi a kapcsolatot. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 30/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításraés fejlesztésre Leader Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások igényléséhez pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: a pályázat benyújtására: november 15. Az ülés további részén hatósági ügyben kellett dönteni, ezért zárt ülésen folytatták munkájukat. KMF. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

6 MELLÉKLETEK Tokorcs Község Önkormányzat évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint állapítja meg. 1. Az ellenőrzött költségvetési szerv: Tokorcs Község Önkormányzata 2. Az ellenőrzés tárgya: Bankszámla-könyvelés ellenőrzése 3. Az ellenőrzés célja: Bankszámla forgalom könyvelésének, utalások szabályszerűségének vizsgálata, számviteli fegyelem betartása. 4. Az ellenőrzési időszak: év 5. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűség ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés 6. Az ellenőrzés módszere: Helyszíni adatszolgáltatáson keresztül, dokumentumok ellenőrzése. 7. Az ellenőrzés ütemezése: V. hó 8. Az ellenőrzés kockázati tényezői: a bankszámlapénz-kezelési szabályzatban rögzített előírások betartása.

7 ELŐTERJESZTÉSEK 2./ napirendi pont B E S Z Á M O LÓ a helyi adókról és az egyéb önkormányzati hatósági feladatokról. Tisztelt Képviselő-testület! A hatáskörökről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g. pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Az adózással kapcsolatos fontosabb jogszabályok: a helyi adókról szóló évi C. törvény a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet A jegyző hatáskörét az adózás rendjéről szóló törvény 10. (1) bekezdésének c) pontja határozza meg, mely szerint az önkormányzati adóhatóság a jegyző. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. -a alapján a képviselő-testület törvényi felhatalmazás alapján rendeletet alkot. A testület ezen felhatalmazás alapján az adózással kapcsolatban a következő rendeleteket alkotta, melyek az adó bevételeink alapjai. 13/2004. (XII. 1.) az iparűzési adóról 16/2005. (XII. 23.) talajterhelési díj és a környezetvédelmi alapról 13/2009. (V. 22.) a telekadóról szóló rendelet A már említett törvények, kormányrendelet és helyi rendeletek alapján végzi a hivatal az adózással kapcsolatos feladatokat. Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét az adózással kapcsolatos jogszabály megállapítja. Előírja, megállapítja az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtást kezdeményez, ellenőrzi az adókötelezettség ellenőrzését, vezeti az adózók számláját. Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon: - a helyi adók, - belföldi rendszámú gépjárművel adója, - a törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében. Az önkormányzatok adóztatásával kapcsolatos feladatokat április 1-től Fehérné Bokányi Judit látja el a tokorcsi önkormányzat gazdálkodási feladatai mellett. Az elmúlt évek ügyirat forgalmának alakulása: db db db db

8 db Adózással kapcsolatban mint ahogy más ügyekben sem továbbra sem volt megfellebbezett határozatunk. Az adó kivetések, és bevételek teljesítéséről a kiküldött táblázat tartalmazza a számszaki adatokat. Az adóalanyok száma: - iparűzési adónál: 33 fő - gépjárműadónál : 129 fő, 167 kivetés - talajterhelési díjat fizető : 1 fő - telekadó: 20 fő A telekadó kivetése az adózók bevallása alapján történik. Az adó alanya az a személy vagy személyek, akik január 1-jén az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzettek, illetve bérlemény esetén az adott időpontban bérlők. Érdekünk, hogy az adó megállapításokat évközben ne kelljen módosítani, ezért az ellenőrzésünk részeként a tudomásunkra jutott változások adóalanyait felhívjuk a bevallások beadására. Az iparűzési adó megállapítása önadózással történik, minden év május végéig kell a bevallást beadni, s az ebben szereplő adatok alapján kerül sor az adó megállapítására. Itt szintén több esetben fel kellett szólítani az adóalanyokat a bevallások határidőben történő beadására. A gépjárműadó megállapításánál a tulajdonosnak illetve üzembentartónak nincs bevallási kötelezettsége az adóhatóság felé. Az okmányiroda küldi meg a változásokat, mely alapján megállapítjuk a gépjárműadót, illetve töröljük megszűnés és kivonás esetén. Sajnos minden évben jelentős a hátralékosok száma. Az adóbehajtás az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változásoknak köszönhetően meggyorsult, nem szükséges felszólítás küldése, a letiltás mellett lehetőség van a számláról történő azonnali beszedésnek, illetve az APEH közreműködésének kérésére. Ennek köszönhetően a tavalyi évben jelentős hátralékot hajtottunk be, mely az év végi teljesítésen is meglátszik. Általában azonban a hátralékosok nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, így a kintlévőség behajtása nem egyszerű feladat. Az adók az önkormányzat jelentős saját bevételi forrása, ezért szükséges annak a költségvetési számlára történő befizetése. Az adókat általában két részletben március 15-i illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen befizetni. Minden év augusztus hóban kell kiküldeni az értesítőket az adó megállapításokról, illetve befizetésekről. Az adózók nagy része ennek önként eleget tesz. Az adózóknak mindaddig azt az adót kell fizetni, míg új határozatot nem kapnak. Március 15-e előtt a befizetési lapokat az adózóknak kiküldjük. Kérem beszámolómat és a kiküldött határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek. Nagysimonyi, október 10. Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz /:Fehér Viktória:/ körjegyző A képviselő-testület a körjegyző adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítja a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatosan történő felszámolásáról intézkedjék - a behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül, - biztosítsa az adóztatás teljes körűségét.

9 Határidő: december 31. Felelős: Fehér Viktória körjegyző K I M U T A T Á S Tokorcs Község Önkormányzat adóbevételeiről ( A terv adatok tartalmazzák az előző évi hátralék összegeket is ) e. Ft-ban Adónem Terv 2009.év Tény Terv év Tény Terv év Té Telekadó Talajterhelési díj Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Bírság Idegen(egyéb) Összesen Felszólítások Letiltások száma 1 1 3

10 3./ napirendi pont Előterjesztés A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fordulójához való csatlakozásról Az előterjesztés jogalapja: a felsőoktatásban részt vevő hallhatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évekhez hasonlóan kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. A pályázati rendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is lehetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél érdekében a kormány központi költségvetési és helyi önkormányzati forrásokat mozgósít. A kiírás meghatározza a pályázati eljárás során betartandó határidőket, melyek az alábbiak: o Csatlakozási nyilatkozat megküldése: október 26. o Pályázat kiírásának határideje: október 26. o Pályázatok benyújtásának határideje: november 23. o Pályázatok elbírálása: december 17. o Bírálati anyag megküldése (támogatott és nem támogatott) a támogatáskezelő részére: december 21. o Pályázatok elbírálásának nyilvánosságra hozása: december 21. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A pályázat célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (1. és 2. együtt önkormányzati ösztöndíjrész) 3. Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrások Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzat által megállapított támogatással megegyező mértékben a minisztérium lapjában évenként közzétett értékhatárig (ez jelenleg: 5.000,-Ft/fő/hó) kiegészíti. A támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után felsőoktatási normatívában részesül.

11 A pályázat kiírása során A és B típusú pályázatot kell kiírni. Az A típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozat és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatnak tanulmányokat. Az ösztöndíj tartama: 10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félév. A B típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak résztvenni. A B típusú pályázatra a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézményben felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek. Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap. A évi fordulóban Tokorcs Község Önkormányzata részt vett az ösztöndíj pályázati rendszerben, 2 fő felsőoktatási tanulót támogat jelenleg is havi 6.000,- Ft összegben. Ez éves szinten Ft kiadást jelent az Önkormányzatnak. Az ülésen a kiírt határidő miatt a csatlakozásról szükséges dönteni. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek alapján a települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai, vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el. Az ÁSZF kimondja még, hogy a települési önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelő pályázót minimum forint összegű havi támogatásban részesíti. A tavalyi évben a évi fordulóra érvényes szabályzat került elfogadásra, így amennyiben a testület úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a pályázati rendszerhez, egyúttal javaslom a évi fordulóra érvényes bírálati szabályzat elfogadását is, melynek tervezetét az előterjesztéshez mellékelem. Tisztelt Képviselő-testület! A leírtak figyelembe vételével szíveskedjenek döntésüket meghozni. Nagysimonyi, október 10. /:Fehér Viktória:/ körjegyző Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz: 1.a) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző

12 1.b) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi elbírálásának szabályait tartalmazó Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. Határidő: október 26. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 2. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző S Z A B Á L Y Z A T Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának elbírálása során alkalmazandó bírálati szempontokhoz Támogatásban részesíthető az a pályázó aki(nek): 1) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 2) árva vagy félárva, 3) családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 4) gyermeket nevel, 5) valamely betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 6) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjba részesül, 7) nem részesül kollégiumi ellátásban. Az ösztöndíj összege maximum Ft, minimum Ft. II. Bírálati szempontok: 1. Az egy főre jutó jövedelemért kapott pont: a jövedelem osztva 1000-rel (kerekítve a kerekítés szabályai alapján) 2. a vagyon Ft-ként plusz 1 pont hozzáadás. Sorrendben állítva, a pontok alapján történik a döntés. III. A pontok alapján évben adható támogatás összege: pontig Ft, pontig Ft, pontig Ft, pontig Ft, - 58 pont felett Ft.

13 4./ Napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat évi ellenőrzési tervéről A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készítsen, így a tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapuljon. Ez azért szükséges, hogy a belső ellenőrzés be tudja tölteni funkcióját, azaz az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat, és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálatát követően. Az éves ellenőrzési terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben és tartalommal készült, azaz tartalmazza: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását; a tervezett ellenőrzések tárgyát; az ellenőrzések célját; az ellenőrizendő időszakot; a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; az ellenőrzések típusát; az ellenőrzések tervezett ütemezését; az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; a képzésekre tervezett kapacitást; az egyéb tevékenységeket. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ellenőrzési tervet jogszabály előírása alapján úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek. A évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre került: - az önkormányzat gazdálkodásának könyvelése már ellenőrzésre került, - a házipénztár ellenőrzése az idei évben megtörtént, - a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése az idei évben megtörtént. A belső ellenőrzést az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végezte. A Társulás jövője sajnos még nem körvonalazódott, de az utolsó ülésen elhangzottak szerint van esély arra, hogy a belső ellenőrzési csoport valamilyen formájában tovább működjön és a jövőben is ellássa az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

14 Kérem a képviselő-testületet, hogy a évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslatot megtárgyalni, majd jóváhagyni szíveskedjen. Nagysimonyi, október 10. /:Fehér Viktória:/ körjegyző Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz: A képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: november 15. Felelős: Fehér Viktória körjegyző Tokorcs Község Önkormányzat évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint állapítja meg. 9. Az ellenőrzött költségvetési szerv: Tokorcs Község Önkormányzata 10. Az ellenőrzés tárgya: Bankszámla-könyvelés ellenőrzése 11. Az ellenőrzés célja: Bankszámla forgalom könyvelésének, utalások szabályszerűségének vizsgálata, számviteli fegyelem betartása. 12. Az ellenőrzési időszak: év 13. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűség ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés 14. Az ellenőrzés módszere: Helyszíni adatszolgáltatáson keresztül, dokumentumok ellenőrzése. 15. Az ellenőrzés ütemezése: V. hó 16. Az ellenőrzés kockázati tényezői: a bankszámlapénz-kezelési szabályzatban rögzített előírások betartása.

15 5./ napirendi pont Előterjesztés a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyásához Tisztelt képviselő-testület! A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a Társulási Tanács szeptember 25. napján fogadta el. A módosítás hatályba lépéséhez valamennyi Tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. A módosítások javarészt a korábbi megállapodás elfogadása óta történt jogszabályi változások átvezetését szolgálják. A jogszabályváltozások átvezetés mellett érdemi módosítást jelent annak átvezetése, hogy a PIU/PME (Projekt Iroda) feladatait január 1. napjától a ZALAISPA Zrt. látja el, és Zalabér Község Önkormányzatával történt megállapodás szerint helyileg már nem a zalabéri Polgármesteri Hivatal épületében. A ZALAISPA Zrt. székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz, központi ügyintézési helye 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1., ennek megfelelően a Társulás vonatkozásában is új székhely, ill. központi ügyintézési hely került feltüntetésre. A könnyebb áttekinthetőség érdekében elkészítettem egy kivonatot, melyben kiemelésre kerültek a módosított részek, melyet kérem tekintsenek át, s amennyiben egyetértenek a határozatni javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Nagysimonyi, október 10. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati kivonat: Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 25. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

16 T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S (kivonat a szeptember 25-i módosításokkal) Az alább felsorolt települési önkormányzatok, mint alapítók elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 41. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. -a által meghatározott társulási jog alapján, Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI KÖRE, JOGELŐDJE 1. A Társulás neve: Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2. A Társulás rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 3. Székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz A központi ügyintézés helye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja Alapítók neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás oldala tartalmazza 5. Fenntartó szerveinek neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás oldala tartalmazza 6. A Társulás irányító szerve, székhelye: Társulási Tanács 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 5. A ZALAISPA Zrt. gondoskodik: gazdálkodási feladatainak külön megállapodásban foglaltak alapján történő ellátásáról figyelemmel a jelen Társulási Megállapodás, ill. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásaira, operatív végrehajtási feladatainak ellátásáról. 6. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. (1) bek. k) pont ka) alpont rendelkezései szerint a Társulás, mint ajánlatkérő és a ZALAISPA Zrt., mint a Társulás egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet egymással kötött, az alább részletezett szerződései tekintetében a törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni, mivel a Zrt. felett a Társulás tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a Zrt. stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, mert a szerződéskötést követően a Zrt. adott üzleti évben elért

17 nettó árbevételének legalább 80%-a a Társulással (ajánlatkérővel) kötendő szerződések teljesítéséből származik (in house kritériumok): - Projekt iroda kialakítása, fenntartása, működtetése ellenszolgáltatás fejében, - a Projekt kapcsán megvalósított projekt elemek közszolgáltatás ellátása érdekében, ellenérték fejében történő használatba adása, - a Társulás tagjainak közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, - gépek, berendezések, ingatlanok, egyéb projekt létesítmények üzemeltetése ellenérték fejében. 7. A Zala Megyei Kormányhivatal november 5. napján kelt ZTE/1424-5/2011. sz. állásfoglalása szerint: A ZALAISPA társulás a ZALAISPA Zrt. vonatkozásában a április 11-én megtartott társulási tanácsi ülésen a 15/2008. (IV.11.) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést. A közszolgálati szerződés szerint a ZALAISPA Zrt. látja el a tagönkormányzatok területén a szilárd hulladék elszállítását (azon települések kivételével, ahol a tagönkormányzatok hatályos közszolgáltatói szerződése van, annak tartama alatt), a szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létrehozását és működtetését, továbbá az előkezelő és hasznosító telepek működtetését. A közszolgáltatási szerződés VI. pontja 2. alpontjának utolsó francia bekezdésében foglaltak szerint a tagönkormányzatok által feljogosított ZALAISPA társulás (átadó) köteles a ZALAISPA Zrt. (közszolgáltató) kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítani. A fentiek értelmében mind a megállapodás, mind pedig a ZALAISPA társulás és a ZALAISPA Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az adott tagönkormányzat hatályos közszolgáltatói szerződése lejártát követően, továbbá az adott tagönkormányzat által kötött közszolgáltatói szerződés által nem érintett, de a ZALAISPA társulásra átruházott hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában a ZALAISPA társulás a jogosult a Hgt ában meghatározott, rá átruházott hulladékkezelési közszolgáztatás szervezés és fenntartás keretében a közszolgáltató meghatározása (kiválasztás/létrehozás), valamint a közszolgáltatási tevékenységet (gyűjtés, kezelés, ártalmatlanítás) a kiválasztott/létrehozott közszolgáltatóval ellátni.. VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 1. A Társulás gazdálkodási feladatait külön megállapodásban foglaltak alapján a ZALAISPA Zrt. látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével. 8. A Társulási Tanács működése: IX. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER a) A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő testületeinek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. b) A Társulási Tanács üléseit össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, - ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, és azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, - a Zala Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

18 XI. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 1. A Felügyeleti Szerv köteles az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségének eleget tenni. XIII/2. Tagi kizárás 1. Amennyiben a Tag a jelen Megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az Elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő legfeljebb 60 nap határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre. XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 1. A Társulási Megállapodás hatálya a projekt megvalósítására, és a beruházással létrejövő közművagyon üzemeltetésére terjed ki. 2. A Társulás megszűnik a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint. 3. A Társulás megszűnése esetén a Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. 4. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 5. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 6. Tagok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (7) bek. szerint társulás megszűntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. Jelen megállapodásban nem szabályozott esetekben az előzőeken túlmenően a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló évi LXIII. törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, továbbá az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény és a számvitelről szóló évi C. törvény előírásait veszik figyelembe. Az előzőekben felsorolt jogszabályok, illetve a jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. november 10-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. november 10-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. november 10-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz.: 22-152/2016. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22.

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 201. szeptember 22. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára Pályázati dokumentáció

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/20-65/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14-én, 13:00 órai

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára FIGYELEM! VÁLTOZÁS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. OKTÓBER 09. RENDELETEK SZÁMA : 6/2007. (X. 10.), 7/2007. (X. 10.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. OKTÓBER 09. RENDELETEK SZÁMA : 6/2007. (X. 10.), 7/2007. (X. 10. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. OKTÓBER 09. RENDELETEK SZÁMA : 6/2007. (X. 10.), 7/2007. (X. 10.) HATÁROZATOK SZÁMA: 49, 50, 51/2007. J e g y z ő k ö n y v Sárhida

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről Buzsák Község Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulója Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 1 Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 23/2010.(XI.24.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 16-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: a/ Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben