J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ Jegyző beszámolója az adóztatásról Előadó: Fehér Viktória körjegyző 3./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5./ A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Zárt ülésen: hatósági ügyek

2 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy szeptember án megrendezésre került a kulturális örökség napja, ami nagyon jól sikerült, a programra benevezett tokorcsi házat több mint százan tekintették meg. Elmondta továbbá, hogy az Erzsébet utca kátyúzása időközben megtörtént, nagy szükség volt már erre. Sajnos a tökéletes megoldáshoz sokkal több pénzre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll. Véleménye azonban az, hogy a lakók többsége a javításnak is örül. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT Jegyző beszámolója az adóztatásról Előadó: Fehér Viktória körjegyző jegyzőkönyvhöz csatolva. Fehér Viktória körjegyző előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 25/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs község önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítja a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatosan történő felszámolásáról intézkedjék - a behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül, - biztosítsa az adóztatás teljes körűségét. Határidő: december 31. Felelős: Fehér Viktória körjegyző 3./ NAPIRENDI PONT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

3 jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Czöndör Zoltán képviselő hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint az önkormányzat nincsen abban az anyagi helyzetben, hogy csatlakozzon ehhez a pályázathoz. Jövőre nagy összegű adósságot kell törleszteni és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a szükséges anyagi forrás. Nagy Mária Terézia képviselő véleménye is az, hogy az utóbbi években nincs is olyan nagy érdeklődés a pályázat iránt. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondja, hogy ő támogatja a továbbtanuló fiatalokat azonban tényleg nincs az önkormányzat olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megtegyék. Javasolja ezért a képviselő-testületnek a pályázat elutasításáról szóló döntés meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 26/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző Fehér Viktória körjegyző előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 27/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: november 15. Felelős: Fehér Viktória körjegyző

4 5./ NAPIRENDI PONT A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a kérelemnek megfelelő döntés meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 28/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 25. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodást a képviselő-testületnek is szükséges elfogadnia. A megállapodásban a járási ügysegéd részére biztosítanának helyszínt a faluház irodájában, valamint ehhez széket és asztalt. Ahhoz, hogy a megállapodást határidőben (október 31-ig) megküldhessük a Kormányhivatal részére, azt a melléklet szerint elfogadni szükséges. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 29/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata

5 Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó Megállapodást a melléklet szerint elfogadja. A Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: október 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy kiírásra került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához kapcsolódó pályázati felhívás. A pályázatok beadásának határideje október 15. és november 15. között lesz. Figyelemmel a Faluház tetőszerkezetén lévő bitumenzsindely elhasználtságára, rossz állapotára (mely már több testületi ülésen is szóba került), az a véleménye, hogy a nagyterem vonatkozásában mindenképpen meg kellene pályázni a cserepezést, illetve e mellett az elhasználódott kültéri ajtók és ablakok cseréjét. Ez az 1. célterületbe illeszthető bele, mely szerint települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek felújítására lehet pályázni. A pályázat kihasználását erre való tekintettel javasolja. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat bízzon meg pályázatírót annak elkészítésével. Monostori Miklósé alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy támogatja a pályázati lehetőséget, mert valóban rossz állapotban van a tetőszerkezet. Figyelemmel azonban a rövid határidőre, gyorsan kell cselekedni, javasol ezért pályázatírót, akivel szívesen felveszi a kapcsolatot. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 30/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításraés fejlesztésre Leader Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások igényléséhez pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: a pályázat benyújtására: november 15. Az ülés további részén hatósági ügyben kellett dönteni, ezért zárt ülésen folytatták munkájukat. KMF. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

6 MELLÉKLETEK Tokorcs Község Önkormányzat évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint állapítja meg. 1. Az ellenőrzött költségvetési szerv: Tokorcs Község Önkormányzata 2. Az ellenőrzés tárgya: Bankszámla-könyvelés ellenőrzése 3. Az ellenőrzés célja: Bankszámla forgalom könyvelésének, utalások szabályszerűségének vizsgálata, számviteli fegyelem betartása. 4. Az ellenőrzési időszak: év 5. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűség ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés 6. Az ellenőrzés módszere: Helyszíni adatszolgáltatáson keresztül, dokumentumok ellenőrzése. 7. Az ellenőrzés ütemezése: V. hó 8. Az ellenőrzés kockázati tényezői: a bankszámlapénz-kezelési szabályzatban rögzített előírások betartása.

7 ELŐTERJESZTÉSEK 2./ napirendi pont B E S Z Á M O LÓ a helyi adókról és az egyéb önkormányzati hatósági feladatokról. Tisztelt Képviselő-testület! A hatáskörökről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g. pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Az adózással kapcsolatos fontosabb jogszabályok: a helyi adókról szóló évi C. törvény a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet A jegyző hatáskörét az adózás rendjéről szóló törvény 10. (1) bekezdésének c) pontja határozza meg, mely szerint az önkormányzati adóhatóság a jegyző. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. -a alapján a képviselő-testület törvényi felhatalmazás alapján rendeletet alkot. A testület ezen felhatalmazás alapján az adózással kapcsolatban a következő rendeleteket alkotta, melyek az adó bevételeink alapjai. 13/2004. (XII. 1.) az iparűzési adóról 16/2005. (XII. 23.) talajterhelési díj és a környezetvédelmi alapról 13/2009. (V. 22.) a telekadóról szóló rendelet A már említett törvények, kormányrendelet és helyi rendeletek alapján végzi a hivatal az adózással kapcsolatos feladatokat. Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét az adózással kapcsolatos jogszabály megállapítja. Előírja, megállapítja az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtást kezdeményez, ellenőrzi az adókötelezettség ellenőrzését, vezeti az adózók számláját. Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon: - a helyi adók, - belföldi rendszámú gépjárművel adója, - a törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében. Az önkormányzatok adóztatásával kapcsolatos feladatokat április 1-től Fehérné Bokányi Judit látja el a tokorcsi önkormányzat gazdálkodási feladatai mellett. Az elmúlt évek ügyirat forgalmának alakulása: db db db db

8 db Adózással kapcsolatban mint ahogy más ügyekben sem továbbra sem volt megfellebbezett határozatunk. Az adó kivetések, és bevételek teljesítéséről a kiküldött táblázat tartalmazza a számszaki adatokat. Az adóalanyok száma: - iparűzési adónál: 33 fő - gépjárműadónál : 129 fő, 167 kivetés - talajterhelési díjat fizető : 1 fő - telekadó: 20 fő A telekadó kivetése az adózók bevallása alapján történik. Az adó alanya az a személy vagy személyek, akik január 1-jén az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzettek, illetve bérlemény esetén az adott időpontban bérlők. Érdekünk, hogy az adó megállapításokat évközben ne kelljen módosítani, ezért az ellenőrzésünk részeként a tudomásunkra jutott változások adóalanyait felhívjuk a bevallások beadására. Az iparűzési adó megállapítása önadózással történik, minden év május végéig kell a bevallást beadni, s az ebben szereplő adatok alapján kerül sor az adó megállapítására. Itt szintén több esetben fel kellett szólítani az adóalanyokat a bevallások határidőben történő beadására. A gépjárműadó megállapításánál a tulajdonosnak illetve üzembentartónak nincs bevallási kötelezettsége az adóhatóság felé. Az okmányiroda küldi meg a változásokat, mely alapján megállapítjuk a gépjárműadót, illetve töröljük megszűnés és kivonás esetén. Sajnos minden évben jelentős a hátralékosok száma. Az adóbehajtás az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változásoknak köszönhetően meggyorsult, nem szükséges felszólítás küldése, a letiltás mellett lehetőség van a számláról történő azonnali beszedésnek, illetve az APEH közreműködésének kérésére. Ennek köszönhetően a tavalyi évben jelentős hátralékot hajtottunk be, mely az év végi teljesítésen is meglátszik. Általában azonban a hátralékosok nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, így a kintlévőség behajtása nem egyszerű feladat. Az adók az önkormányzat jelentős saját bevételi forrása, ezért szükséges annak a költségvetési számlára történő befizetése. Az adókat általában két részletben március 15-i illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen befizetni. Minden év augusztus hóban kell kiküldeni az értesítőket az adó megállapításokról, illetve befizetésekről. Az adózók nagy része ennek önként eleget tesz. Az adózóknak mindaddig azt az adót kell fizetni, míg új határozatot nem kapnak. Március 15-e előtt a befizetési lapokat az adózóknak kiküldjük. Kérem beszámolómat és a kiküldött határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek. Nagysimonyi, október 10. Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz /:Fehér Viktória:/ körjegyző A képviselő-testület a körjegyző adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítja a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatosan történő felszámolásáról intézkedjék - a behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül, - biztosítsa az adóztatás teljes körűségét.

9 Határidő: december 31. Felelős: Fehér Viktória körjegyző K I M U T A T Á S Tokorcs Község Önkormányzat adóbevételeiről ( A terv adatok tartalmazzák az előző évi hátralék összegeket is ) e. Ft-ban Adónem Terv 2009.év Tény Terv év Tény Terv év Té Telekadó Talajterhelési díj Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Bírság Idegen(egyéb) Összesen Felszólítások Letiltások száma 1 1 3

10 3./ napirendi pont Előterjesztés A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fordulójához való csatlakozásról Az előterjesztés jogalapja: a felsőoktatásban részt vevő hallhatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évekhez hasonlóan kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. A pályázati rendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is lehetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél érdekében a kormány központi költségvetési és helyi önkormányzati forrásokat mozgósít. A kiírás meghatározza a pályázati eljárás során betartandó határidőket, melyek az alábbiak: o Csatlakozási nyilatkozat megküldése: október 26. o Pályázat kiírásának határideje: október 26. o Pályázatok benyújtásának határideje: november 23. o Pályázatok elbírálása: december 17. o Bírálati anyag megküldése (támogatott és nem támogatott) a támogatáskezelő részére: december 21. o Pályázatok elbírálásának nyilvánosságra hozása: december 21. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A pályázat célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (1. és 2. együtt önkormányzati ösztöndíjrész) 3. Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrások Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzat által megállapított támogatással megegyező mértékben a minisztérium lapjában évenként közzétett értékhatárig (ez jelenleg: 5.000,-Ft/fő/hó) kiegészíti. A támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után felsőoktatási normatívában részesül.

11 A pályázat kiírása során A és B típusú pályázatot kell kiírni. Az A típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozat és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatnak tanulmányokat. Az ösztöndíj tartama: 10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félév. A B típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak résztvenni. A B típusú pályázatra a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézményben felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek. Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap. A évi fordulóban Tokorcs Község Önkormányzata részt vett az ösztöndíj pályázati rendszerben, 2 fő felsőoktatási tanulót támogat jelenleg is havi 6.000,- Ft összegben. Ez éves szinten Ft kiadást jelent az Önkormányzatnak. Az ülésen a kiírt határidő miatt a csatlakozásról szükséges dönteni. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek alapján a települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai, vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el. Az ÁSZF kimondja még, hogy a települési önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelő pályázót minimum forint összegű havi támogatásban részesíti. A tavalyi évben a évi fordulóra érvényes szabályzat került elfogadásra, így amennyiben a testület úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a pályázati rendszerhez, egyúttal javaslom a évi fordulóra érvényes bírálati szabályzat elfogadását is, melynek tervezetét az előterjesztéshez mellékelem. Tisztelt Képviselő-testület! A leírtak figyelembe vételével szíveskedjenek döntésüket meghozni. Nagysimonyi, október 10. /:Fehér Viktória:/ körjegyző Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz: 1.a) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző

12 1.b) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi elbírálásának szabályait tartalmazó Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. Határidő: október 26. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 2. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző S Z A B Á L Y Z A T Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának elbírálása során alkalmazandó bírálati szempontokhoz Támogatásban részesíthető az a pályázó aki(nek): 1) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 2) árva vagy félárva, 3) családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 4) gyermeket nevel, 5) valamely betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 6) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjba részesül, 7) nem részesül kollégiumi ellátásban. Az ösztöndíj összege maximum Ft, minimum Ft. II. Bírálati szempontok: 1. Az egy főre jutó jövedelemért kapott pont: a jövedelem osztva 1000-rel (kerekítve a kerekítés szabályai alapján) 2. a vagyon Ft-ként plusz 1 pont hozzáadás. Sorrendben állítva, a pontok alapján történik a döntés. III. A pontok alapján évben adható támogatás összege: pontig Ft, pontig Ft, pontig Ft, pontig Ft, - 58 pont felett Ft.

13 4./ Napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat évi ellenőrzési tervéről A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készítsen, így a tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapuljon. Ez azért szükséges, hogy a belső ellenőrzés be tudja tölteni funkcióját, azaz az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat, és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálatát követően. Az éves ellenőrzési terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben és tartalommal készült, azaz tartalmazza: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását; a tervezett ellenőrzések tárgyát; az ellenőrzések célját; az ellenőrizendő időszakot; a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; az ellenőrzések típusát; az ellenőrzések tervezett ütemezését; az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; a képzésekre tervezett kapacitást; az egyéb tevékenységeket. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ellenőrzési tervet jogszabály előírása alapján úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek. A évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre került: - az önkormányzat gazdálkodásának könyvelése már ellenőrzésre került, - a házipénztár ellenőrzése az idei évben megtörtént, - a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése az idei évben megtörtént. A belső ellenőrzést az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végezte. A Társulás jövője sajnos még nem körvonalazódott, de az utolsó ülésen elhangzottak szerint van esély arra, hogy a belső ellenőrzési csoport valamilyen formájában tovább működjön és a jövőben is ellássa az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

14 Kérem a képviselő-testületet, hogy a évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslatot megtárgyalni, majd jóváhagyni szíveskedjen. Nagysimonyi, október 10. /:Fehér Viktória:/ körjegyző Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz: A képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: november 15. Felelős: Fehér Viktória körjegyző Tokorcs Község Önkormányzat évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint állapítja meg. 9. Az ellenőrzött költségvetési szerv: Tokorcs Község Önkormányzata 10. Az ellenőrzés tárgya: Bankszámla-könyvelés ellenőrzése 11. Az ellenőrzés célja: Bankszámla forgalom könyvelésének, utalások szabályszerűségének vizsgálata, számviteli fegyelem betartása. 12. Az ellenőrzési időszak: év 13. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűség ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés 14. Az ellenőrzés módszere: Helyszíni adatszolgáltatáson keresztül, dokumentumok ellenőrzése. 15. Az ellenőrzés ütemezése: V. hó 16. Az ellenőrzés kockázati tényezői: a bankszámlapénz-kezelési szabályzatban rögzített előírások betartása.

15 5./ napirendi pont Előterjesztés a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyásához Tisztelt képviselő-testület! A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a Társulási Tanács szeptember 25. napján fogadta el. A módosítás hatályba lépéséhez valamennyi Tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. A módosítások javarészt a korábbi megállapodás elfogadása óta történt jogszabályi változások átvezetését szolgálják. A jogszabályváltozások átvezetés mellett érdemi módosítást jelent annak átvezetése, hogy a PIU/PME (Projekt Iroda) feladatait január 1. napjától a ZALAISPA Zrt. látja el, és Zalabér Község Önkormányzatával történt megállapodás szerint helyileg már nem a zalabéri Polgármesteri Hivatal épületében. A ZALAISPA Zrt. székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz, központi ügyintézési helye 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1., ennek megfelelően a Társulás vonatkozásában is új székhely, ill. központi ügyintézési hely került feltüntetésre. A könnyebb áttekinthetőség érdekében elkészítettem egy kivonatot, melyben kiemelésre kerültek a módosított részek, melyet kérem tekintsenek át, s amennyiben egyetértenek a határozatni javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Nagysimonyi, október 10. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati kivonat: Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 25. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

16 T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S (kivonat a szeptember 25-i módosításokkal) Az alább felsorolt települési önkormányzatok, mint alapítók elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 41. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. -a által meghatározott társulási jog alapján, Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI KÖRE, JOGELŐDJE 1. A Társulás neve: Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2. A Társulás rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 3. Székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz A központi ügyintézés helye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja Alapítók neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás oldala tartalmazza 5. Fenntartó szerveinek neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás oldala tartalmazza 6. A Társulás irányító szerve, székhelye: Társulási Tanács 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 5. A ZALAISPA Zrt. gondoskodik: gazdálkodási feladatainak külön megállapodásban foglaltak alapján történő ellátásáról figyelemmel a jelen Társulási Megállapodás, ill. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásaira, operatív végrehajtási feladatainak ellátásáról. 6. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. (1) bek. k) pont ka) alpont rendelkezései szerint a Társulás, mint ajánlatkérő és a ZALAISPA Zrt., mint a Társulás egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet egymással kötött, az alább részletezett szerződései tekintetében a törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni, mivel a Zrt. felett a Társulás tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a Zrt. stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, mert a szerződéskötést követően a Zrt. adott üzleti évben elért

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. SZEPTEMBER 18.)

NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. SZEPTEMBER 18.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 18.) Rendelet: 8/2014. (IX.23.) Ör. Határozatok: 88/2014. 98/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet)

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90878-1 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 17.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZBOLDOGHÁZA. 1. sz. példány 14/20 14. JEGYZŐKÖNYV. (2014. november 24.)

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZBOLDOGHÁZA. 1. sz. példány 14/20 14. JEGYZŐKÖNYV. (2014. november 24.) ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZBOLDOGHÁZA. 1. sz. példány 14/20 14. JEGYZŐKÖNYV (2014. november 24.) 109/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat Képviselő-testületi ülés napirencljének elfogadásáról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben