J e g y z ő k ö n y v :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v :"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly Dr. Gallai Zoltán Inczeffy Szabolcs Kardos Zoltán Török László polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Meghívottak: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője Gergelyné Kopcsó Eszter Könyvtár vezetője Sándor István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Inczeffy Szabolcs képviselő jelezte, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. Ezt követően megadja Inczeffy képviselőnek a szót, egyben jelzi, hogy ő is szeretne napirend előtt felszólalni. 1. Napirend előtti felszólalások Inczeffy Szabolcs képviselő: Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr, Alpolgármester úr! Felszólalásom címe, Ki a felkészületlen? Tények: 1. Az Ócsai Kisbíró közpénzekből finanszírozott lap januári számában olvashattuk, olvashatjuk a költségvetéshez és a gazdasághoz kiválóan értő alpolgármesterünk értékelő interjú válaszát a város anyagi helyzetéről. Eszerint a helyi önkormányzatok a szocialista ország-vezetés téves politikája miatt adósodtak el, a hiteleiket pályázatokhoz, beruházásokhoz, önrészéhez vették fel. Ez lehet, hogy így van, de Ócsa fő adósságát, fő eladósodását a svájci frank alapú kötvénykibocsátás okozta, amit az akkori Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kezdeményezett, amelynek tagja, majd bizottsági elnöke volt a jelenlegi alpolgármester. A kötvénykibocsátás nem pályázati önerőre kellett, hanem pályázat nélküli száz százalékos önerőből való építkezéshez. Jelenleg a kötvények kapcsán a városnak még mindig több, mint kétmilliárd forint adóssága van. A kötvénykibocsátás előtt ez csak kilencszáz millió forint volt, az utak aszfaltozásából adódóan. Ugyancsak az értékelő válaszban olvashattuk, olvashatjuk, hogy hatalmas öröm ért bennünket, hiszen az állam a maximális 70 százalékos adósságátvállalásban részesíti Ócsát. Majd egy hónap elteltével a lap februári számában a polgármester úr, az adósságátvállalással kapcsolatos kérdésre azt válaszolja, hogy pontos számok még nincsenek. A lakóparkkal kapcsolatos interpellációmban feltett egyik kérdésre a 1

2 válaszadó polgármester azt írja, azon felvetését, pedig, hogy ezek a családok hátrányos helyzetűek lesznek végképpen nem tudom ezen információt honnan vette a képviselő úr. Olvasom a törvényt: A pályázat célja, hogy szociálisan hátrányos helyzetű, jelzáloghitel adósságokat felhalmozó fogyasztók rendezhessék adósságaikat. Tényleg nem tudom, hogy honnan vettem a megállapításomat, de azt sem tudom, hogy hogyan fog majd dönteni a polgármesterünk és alpolgármesterünk a pályázatokról, a családok sorsáról, ha még azt sem tudják, hogy ezek a családok hátrányos helyzetűek. Az interpellációmra adott válaszukban, a válaszadók többször is hangsúlyozták, hogy az óvoda bővítésére egyébként nem a lakópark megépítése miatt kerül sor. Sőt azt is mondták, hogy Ismételten leszögezzük, hogy a bölcsőde megépítésére nem a lakópark megépülése miatt van szükség. Ezzel szemben ugyancsak a válaszok között olvasom A kormány vállalta a helyi általános iskola, óvoda és bölcsőde bővítését és fejlesztését. Végezetül, ami a felkészületlenségünket, illetve Dönti képviselő úr felkészületlenségét illeti gyávaságnak, gerinctelenségnek és aljasságnak tartom, ha valaki aláírás, illetve szerzői név nélkül olyan minősítést, megállapítást ír le, ami nem bizonyított, lejáratva ezzel azt a személyt, akiről ír. Eddig sem tartottam objektívnek, korrektnek a lapot, de most már olyan mélységekre süllyedt, ahonnan nehéz lesz visszahozni. Első lépésként kérem és követelem a szerkesztő, szerkesztők menesztését és a lap Oktatási Bizottság általi felügyeletét, ellenőrzését. Tehát teljes körű bizottság általi felügyeletet és ellenőrzést. Köszönöm szépen!. Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a holnapi nap folyamán kerül sor a konszolidációról szóló szerződés aláírására a testület felhatalmazása alapján. Vitathatatlan tény, hogy és között regnáló kormányok a feladatok meghagyásával folyamatosan csökkentették az önkormányzatok támogatását. Nem volt más választása az önkormányzatoknak, minthogy a működésekhez és a fejlesztésekhez hiteleket vegyenek fel. Így tett Ócsa város önkormányzata is 2007-ben, amikor kötvényt bocsátott ki összesen 1,5 milliárd forint értékben. Tette mindezt azért, hogy kiváltsa az 550 millió forintos útra felvett hitelt, meg a még meglévőket, a fennmaradó összegeket európai uniós pályázatok önrészére, meg fejlesztésekre fordítsa. Nem volt egyöntetű a támogatása a kötvénykibocsátásnak, sőt volt olyan is, aki ezt 2010-ben kampánycélra használta fel, mondván, akik ezt megszavazták eladósították a várost. Elmondja, ha belenéznek a es időszakba azt látják, hogy valóban 1,5 milliárd forintos hitelt vett fel az önkormányzat, de amiért felvette, azt sikerült megoldania, nem voltak működési gondok, tudták finanszírozni a működést. Ha, akkor nem vettek volna fel hitelt, akkor valószínűleg nem lenne játszótér, új egészségház, nem lett volna kicserélve a régi iskolán, a régi nyílászáró, nem lenne okmányiroda, nem lenne rendőrségi épület, nem lenne településközpont, nem lett volna a hivatal akadálymentesítve, nem végeztek volna részleges rekultivációt a szemétbányán, nem lett volna Békési Panyik Andor szobor sem. Az akkor felvett hitelt erre költötte az önkormányzat. Jelezni kívánja, hogy között mindegyiket a jelenlévők egyhangú szavazatával tették meg, bár a hitelt nem mindegyik képviselő szavazta meg. Azt senki sem láthatta előre, hogy 2008-ban bekövetkezik egy gazdasági válság. A válság miatt valóban megnőtt a törlesztő részlet, de az előző és a mostani testület is tudta a fizetését teljesíteni. A kormány úgy döntött, hogy konszolidálja az önkormányzatokat az ötezer fő alatti településeket teljes egészében, az ötezer fő fölötti településeket pedig 40 és 70 százalék között. Ennek következtében Ócsa város önkormányzata is 40 százalékról indult, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján meg is jelent. Arról is tájékoztatta a testületet, hogy minden önkormányzat menni fog az aktuális szakemberekből álló csoportokkal tárgyalni. Ócsa városa február 4-én folytatta le ezt a konszolidációs tárgyalást. Az anyagot, alpolgármester úr, jegyző úr és a pénzügyi vezető rakta össze, a február 4-i delegációt pedig jómaga vezette. A héten alpolgármester úrral a parlamentben is voltak, ahol Lázár János államtitkár úrtól kértek meghallgatást ez ügyben. 2

3 Úgy gondolja, hogy egy jól előkészített anyaggal, tegnap délután az a kormánydöntés született, hogy az induló 40 százalékról Ócsa Város Önkormányzatát a maximális 70 százalékban konszolidálja a kormány, azaz 1 milliárd 561 millió 92 ezer 875 forintot vállal át az adósságból a magyar kormány. Ezt követően szavazást kér a napirendre. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 28/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket tárgyalásra elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Napirend előtti felszólalások 2. Munkaterv szerinti napirendek N A P I R E N D : 2.1. Tárgy: A köztisztviselők részére évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása. 3. Aktuális napirendek 3.1. Tárgy: Feladat ellátási szerződések jóváhagyása az alapfokú egészségügyi alapfokú ellátásban (gyermekorvos, háziorvosok, fogorvosok) 3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Tárgy: A Halászy Károly Általános Iskola ingatlanának, ingóságainak ingyenes használatba adása Tárgy: Járdaépítési program II. Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 3.5. Tárgy: Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 3.6. Tárgy: Benyújtott energetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntések Tárgy: Támogatási szerződés megkötése az Ócsai Református Templom Alapítvánnyal. 3

4 3.8. Tárgy: Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola menzájának átvétele. Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 3.9. Tárgy:./2013.(ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról. Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 4. Interpellációk 4.1. Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja Előadó: Inczeffy Szabolcs képviselő 5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 5.1. Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) Horváth Tamás alpolgármester 6. Egyebek 7. ZÁRT ÜLÉS 7.1. Tárgy: Horváth Józsefné 2364 Ócsa, Ady E. köz 2. sz. alatti lakos kérelme Tárgy: A köztisztviselők részére évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása. Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 29/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ában foglalt jogkörében eljárva Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező, évre megállapított kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, irodavezetők (Sándor István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülésteremből távozott.) 4

5 3.1. Tárgy: Feladat ellátási szerződések jóváhagyása az alapfokú egészségügyi alapfokú ellátásban (gyermekorvos, háziorvosok, fogorvosok) Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy az orvosok feladat átvállalási szerződése tekintetében a 12./ pontban a következő mondat kivételét kéri: hat hónappal előbb. Indokként elmondja, hogy ez igen nagy kötöttséget jelentene. Valamint egy elírásra hívja fel a figyelmet vállalkozó házi gyermekorvos szerepel több helyen a tervezetben. Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, hogy dr. Baranyai Edit fogorvos kérdezte a szerződéstervezettel kapcsoltan, hogy a fogorvosoknak miért több a bérleti díjuk. Kérdezi, ez tisztázódott-e? Dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, hogy a fogorvosokkal történt beszélgetések során szóba került, hogy a fogorvosok TB általi finanszírozása lecsökkent, másrészt nem teljesültek azok a lehetőségek, melyek korábban meg voltak. Most már nullszaldósra sem tudják kihozni a praxisukat, ezért kérték, - és ő is javasolja hogy fogorvosok és a háziorvosok rendelői díjazása egyezzen meg. Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a rendelő a Városüzemeltetési Kft. tulajdona, ő adja bérbe, tehát az újabb bérleti tárgyalásokat ott kell lefolytatni. Most a Gallai képviselő úr módosító javaslataival kiegészített szerződésről kell dönteni. Dönti Károly képviselő elmondja, amennyiben az orvosok véleménye maximálisan figyelembe lesz véve, úgy el tudja fogadni a napirendi pontot, de ha egyetlenegy lemarad, akkor nem. Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy ő is részt vett részt ezen a tárgyaláson, ahová minden érintett orvos meghívást kapott, de nem mindenki tudott részt venni rajta. Ez a szerződés-tervezet az ott született kompromisszumot tartalmazza. A hat hónapot nem a hivatal javasolta, hanem Sárkány doktor úr. Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy ebben a szerződés-tervezetben nincs minden benne abból, amit Dr. Kocsis János kért. Bukodi Károly polgármester Inczeffy képviselő úrtól kérdezi, hogy a fogorvosok bérleti díjának csökkentésével ért egyet? Inczeffy Szabolcs képviselő egyetért azzal, hogy a fogorvosok és a háziorvosok ugyan azt a bérleti díjat fizessék. Dönti Károly képviselő szerint itt komoly dologról van szó, semmi esetre sem az emelést javasolja a rendelők bérlésével kapcsolatban, hanem a fogorvosok számára is a kevesebb díj megállapítását. Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató emlékeztet arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete fogadta el ezeket a szerződéseket. Minden év novemberében beterjeszti a következő évi díjtételeket, amelyet általában a testület el is fogad. Hozzáteszi, van az orvosok 5

6 között olyan, aki több mint egy éve nem fizet bérleti díjat. Valamiből az egészségházat is fent kell tartani, a fenntartási költségek töredéke az orvosok bérleti díja. Dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, nem jönne ki olcsóbban a Városüzemeltetési Kft., ha eseti megbízás alapján történne az egészségházban a javítás? Bukodi Károly polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a napirendi pont a szerződésekről szól. Ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra Dr. Gallai Zoltán képviselő kiegészítéseivel együtt. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 30/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-én közte és 1.) a./ Dr. Gallai és Társa Háziorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Bt. között, b./ Dr. Inczeffy Háziorvosi Betéti Társaság között, c./ Dr. Kocsis és Társa Háziorvosi, Foglalkozás-egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság között, d./ Dr. Koszteleczky és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság között, e./ Dr. Sárkány és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. között, f./ Cardiomed Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság között, a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló szerződéseket jóváhagyja. 2.) felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve. Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 31/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvénybe, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 6

7 1. Ócsa Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: 1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 2. Használatba adása, bérbeadása 3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 1. A vagyon értékesítése A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell csökkenteni. 2. Használatba adás, bérbeadás a) A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a lakásokról és helyiségekről szóló 9/1994.(VI.22.) önkormányzati rendelet alapján kell eljárni. b) A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tehető meg. c) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységét nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. a) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. 7

8 b) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. c) Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 2. Ócsa Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében elsősorban pályázati források igénybevételével korszerűsíteni kell. d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretben évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának növelése. Az önkormányzati intézmények energiatakarékosságának növelése. Határidő: február 28. Felelős: Képviselő-testület 3.3. Tárgy: A Halászy Károly Általános Iskola ingatlanának, ingóságainak ingyenes használatba adása. Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy ismertek a változások január 1-jétől, most már kijött a Kormányrendelet, amely nagyjából meghatározza, hogy melyek a működtető feladatai, melyek a fenntartó által fizetendő költségek. Bukodi Jánosné képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási, kulturális bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy az Oktatási, kulturális bizottság úgy látja, hogy átlátható az egész? Bukodi Jánosné képviselő elmondja, hogy valamilyen szerződést meg kell kötni ahhoz, hogy működni tudjon az iskola. Hogy ez mennyiben lesz jó és rugalmas, ha változtatni kell, az a működés során derül ki. 8

9 Dönti Károly képviselő nem támogatja a határozati javaslatot. Bukodi Károly képviselő ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 32/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, figyelemmel A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv., valamint A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012./VIII.28./ Kormányrendelet módosításáról rendelkező 26/2013./II.12./ számú Kormányrendelet rendelkezéseire, felhatalmazza a Polgármestert a Halászy Károly Általános Iskola (2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 52.) által használt ingatlan, valamint az abban található a köznevelési feladatok ellátásához szükséges ingóságok vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára ingyenes használatot biztosító szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.4. Tárgy: Járdaépítési program II. Előadó: Horváth Tamás alpolgármester Bukodi Károly polgármester kéri a testületet, hogy az előterjesztés utolsó bekezdését ne vegyék figyelembe a szavazásnál. Ez ellent mond az OTÉK-nak, mert az OTÉK azt mondja, hogy mindenkinek a saját telkén kell az esővíz elvezetést megoldani, nem pedig kivezetni a közterületre. Közterületre akkor lehet kivezetni, ha ehhez az út tulajdonosa engedélyt ad. Dönti Károly képviselő javasolja, hogy egy-egy pályázat engedélyezése előtt nézzék meg a helyszínt is, és amennyiben indokolt, akkor el lehet térni az OTÉK kitételétől. Dr. Szabó György jegyző elmondja, hogy a polgármester úr azért kérte, hogy ez a bekezdés legyen kivéve, mert ez jelen pillanatban egy előnyben részesítése ezeknek az ingatlanoknak. Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 33/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. járdaépítési programra benyújtott pályázatokat elfogadja és támogatja. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 9

10 3.5. Tárgy: Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 34/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a.) Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, b.) Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.6. Tárgy: Benyújtott energetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntések. Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a pályázatokat befogadták. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 35/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos pályázatot nyújt be az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című KEOP /A pályázatra az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1.) 2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa 672 hrsz. 3. A projekt megnevezése: Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában. 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/ A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft. 6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft. 7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft. 9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét, Ft összegben a évi költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és szavazást kér rá. 10

11 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 36/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos pályázatot nyújt be az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című KEOP /A pályázatra az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszíne:egressy Gábor Szabadidő Központ ( 2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u ) 2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa 1458 hrsz. 3. A projekt megnevezése: Az Egressy Gábor Szabadidő Központ energetikai korszerűsítése. 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/ A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft. 6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft. 7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft. 9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét, Ft összegben a évi költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 37/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos pályázatot nyújt be az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című KEOP /A pályázatra az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola ( 2364 Ócsa, Falu T. u. 35.) 2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa 1515.,1516.,1517. hrsz. 3. A projekt megnevezése: A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése. 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/ A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft. 6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft. 7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft. 9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét, Ft összegben a évi költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 11

12 3.7. Tárgy: Támogatási szerződés megkötése az Ócsai Református Templom Alapítvánnyal. Dönti Károly képviselő elmondja, hogy korábban szóba került a református templom kivilágításához szükséges égők, energiatakarékos izzókra lesznek kicserélve. Úgy tudja, hogy ez nem valósult meg, örülne ha ez elészülne. Javasolja, hogy mindezek megvalósulása után kerüljön bele a közvilágításba a református templom világítása. Inczeffy Szabolcs képviselő előadja, hogy a képviselői indítványában is jelezte, hogy szeretné, ha a templom díszkivilágításának az ideje csökkenne. Úgy gondolja, amíg minden évben pótköltségvetést fogad el a testület, az Alapítvány nem lesz arra kényszerítve, hogy lépjen a költség csökkentése irányában. Ezért a határozati javaslatot a maga részéről nem tudja támogatni. Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 1 tartózkodás mellett a 38/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1.) a évi költségvetésben tervezett és jóváhagyott céljelleggel nyújtott támogatási keret terhére támogatási szerződés megkötése és utólagos, tételes elszámolás mellett ,- Ft-al támogatja az Ócsai Református Műemlék Templom dísz- és kültéri biztonsági kivilágítását a augusztus 10-én és december 31-én fennálló mérőállások alapján. 2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos Felelős: 1.) -- 2.) Bukodi Károly polgármester 3.8. Tárgy: Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola menzájának átvétele. Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető tájékoztatást ad arról, hogy valószínűleg április 1-je lesz a dátum az átvétel vonatkozásában. Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy a menzai dolgozókat átveszi a Városüzemeltetés Kft.? Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válasza, igen. Felhívja a figyelmet arra, hogy a negyedik dolgozónak, aki hat órában van foglalkoztatva, február 28-án lejár a szerződése és a 12

13 konyha üzemeltetését április 1-jével veszik át. Nem tudja, hogy az egy hónap intervallum alatt a dolgozó hol lesz. Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 39/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámát a Pest Megyei Intézményfenntartói Központtal folytatott tárgyalások függvényében március 1-től, vagy április 1-től 4 fővel emelt számban 46 fő számban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Tárgy:./2013.(ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról. Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal m e g a l k o t t a a 3/2013. (III. 1.) ÖK. RENDELETET Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja Előadó: Inczeffy Szabolcs képviselő Bukodi Károly polgármester kérdezi, Inczeffy Szabolcs képviselő úrtól, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az interpellációját? Inczeffy Szabolcs képviselő válaszában elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az interpellációját. 13

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2013. február 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének Szám: 230-7/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. május 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 8/2013.(V.30.) számú önkormányzati RENDELET Tiszaug

Részletesebben

2/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

2/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 2/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 103/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. November 22. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Horváth László alpolgármester Percze Szilvia jegyző Zambóné Németh Ilona aljegyző. Kecskés Zoltán külsős bizottsági tag Lex Ernő külsős bizottsági tag

Horváth László alpolgármester Percze Szilvia jegyző Zambóné Németh Ilona aljegyző. Kecskés Zoltán külsős bizottsági tag Lex Ernő külsős bizottsági tag Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Szám: 321-5/2013 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 22-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 22-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 22-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 12/2012. (V. 22.) 2011. évi gyermekvédelmi beszámoló

Részletesebben

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 190-18 /2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 6/2013JIV.29./Kt.rendelet Az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 09-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 09-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 09-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 1/2012. (II. 09.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 27. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 27. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 188-2 /2012. JEGYZŐKÖNYV 2. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 11/2012.(I.27.) 12/2012.(I.27.) 13/2012.(I.27.)

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben