J e g y z ő k ö n y v :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v :"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly Dr. Gallai Zoltán Inczeffy Szabolcs Kardos Zoltán Török László polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Meghívottak: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője Gergelyné Kopcsó Eszter Könyvtár vezetője Sándor István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Inczeffy Szabolcs képviselő jelezte, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. Ezt követően megadja Inczeffy képviselőnek a szót, egyben jelzi, hogy ő is szeretne napirend előtt felszólalni. 1. Napirend előtti felszólalások Inczeffy Szabolcs képviselő: Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr, Alpolgármester úr! Felszólalásom címe, Ki a felkészületlen? Tények: 1. Az Ócsai Kisbíró közpénzekből finanszírozott lap januári számában olvashattuk, olvashatjuk a költségvetéshez és a gazdasághoz kiválóan értő alpolgármesterünk értékelő interjú válaszát a város anyagi helyzetéről. Eszerint a helyi önkormányzatok a szocialista ország-vezetés téves politikája miatt adósodtak el, a hiteleiket pályázatokhoz, beruházásokhoz, önrészéhez vették fel. Ez lehet, hogy így van, de Ócsa fő adósságát, fő eladósodását a svájci frank alapú kötvénykibocsátás okozta, amit az akkori Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kezdeményezett, amelynek tagja, majd bizottsági elnöke volt a jelenlegi alpolgármester. A kötvénykibocsátás nem pályázati önerőre kellett, hanem pályázat nélküli száz százalékos önerőből való építkezéshez. Jelenleg a kötvények kapcsán a városnak még mindig több, mint kétmilliárd forint adóssága van. A kötvénykibocsátás előtt ez csak kilencszáz millió forint volt, az utak aszfaltozásából adódóan. Ugyancsak az értékelő válaszban olvashattuk, olvashatjuk, hogy hatalmas öröm ért bennünket, hiszen az állam a maximális 70 százalékos adósságátvállalásban részesíti Ócsát. Majd egy hónap elteltével a lap februári számában a polgármester úr, az adósságátvállalással kapcsolatos kérdésre azt válaszolja, hogy pontos számok még nincsenek. A lakóparkkal kapcsolatos interpellációmban feltett egyik kérdésre a 1

2 válaszadó polgármester azt írja, azon felvetését, pedig, hogy ezek a családok hátrányos helyzetűek lesznek végképpen nem tudom ezen információt honnan vette a képviselő úr. Olvasom a törvényt: A pályázat célja, hogy szociálisan hátrányos helyzetű, jelzáloghitel adósságokat felhalmozó fogyasztók rendezhessék adósságaikat. Tényleg nem tudom, hogy honnan vettem a megállapításomat, de azt sem tudom, hogy hogyan fog majd dönteni a polgármesterünk és alpolgármesterünk a pályázatokról, a családok sorsáról, ha még azt sem tudják, hogy ezek a családok hátrányos helyzetűek. Az interpellációmra adott válaszukban, a válaszadók többször is hangsúlyozták, hogy az óvoda bővítésére egyébként nem a lakópark megépítése miatt kerül sor. Sőt azt is mondták, hogy Ismételten leszögezzük, hogy a bölcsőde megépítésére nem a lakópark megépülése miatt van szükség. Ezzel szemben ugyancsak a válaszok között olvasom A kormány vállalta a helyi általános iskola, óvoda és bölcsőde bővítését és fejlesztését. Végezetül, ami a felkészületlenségünket, illetve Dönti képviselő úr felkészületlenségét illeti gyávaságnak, gerinctelenségnek és aljasságnak tartom, ha valaki aláírás, illetve szerzői név nélkül olyan minősítést, megállapítást ír le, ami nem bizonyított, lejáratva ezzel azt a személyt, akiről ír. Eddig sem tartottam objektívnek, korrektnek a lapot, de most már olyan mélységekre süllyedt, ahonnan nehéz lesz visszahozni. Első lépésként kérem és követelem a szerkesztő, szerkesztők menesztését és a lap Oktatási Bizottság általi felügyeletét, ellenőrzését. Tehát teljes körű bizottság általi felügyeletet és ellenőrzést. Köszönöm szépen!. Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a holnapi nap folyamán kerül sor a konszolidációról szóló szerződés aláírására a testület felhatalmazása alapján. Vitathatatlan tény, hogy és között regnáló kormányok a feladatok meghagyásával folyamatosan csökkentették az önkormányzatok támogatását. Nem volt más választása az önkormányzatoknak, minthogy a működésekhez és a fejlesztésekhez hiteleket vegyenek fel. Így tett Ócsa város önkormányzata is 2007-ben, amikor kötvényt bocsátott ki összesen 1,5 milliárd forint értékben. Tette mindezt azért, hogy kiváltsa az 550 millió forintos útra felvett hitelt, meg a még meglévőket, a fennmaradó összegeket európai uniós pályázatok önrészére, meg fejlesztésekre fordítsa. Nem volt egyöntetű a támogatása a kötvénykibocsátásnak, sőt volt olyan is, aki ezt 2010-ben kampánycélra használta fel, mondván, akik ezt megszavazták eladósították a várost. Elmondja, ha belenéznek a es időszakba azt látják, hogy valóban 1,5 milliárd forintos hitelt vett fel az önkormányzat, de amiért felvette, azt sikerült megoldania, nem voltak működési gondok, tudták finanszírozni a működést. Ha, akkor nem vettek volna fel hitelt, akkor valószínűleg nem lenne játszótér, új egészségház, nem lett volna kicserélve a régi iskolán, a régi nyílászáró, nem lenne okmányiroda, nem lenne rendőrségi épület, nem lenne településközpont, nem lett volna a hivatal akadálymentesítve, nem végeztek volna részleges rekultivációt a szemétbányán, nem lett volna Békési Panyik Andor szobor sem. Az akkor felvett hitelt erre költötte az önkormányzat. Jelezni kívánja, hogy között mindegyiket a jelenlévők egyhangú szavazatával tették meg, bár a hitelt nem mindegyik képviselő szavazta meg. Azt senki sem láthatta előre, hogy 2008-ban bekövetkezik egy gazdasági válság. A válság miatt valóban megnőtt a törlesztő részlet, de az előző és a mostani testület is tudta a fizetését teljesíteni. A kormány úgy döntött, hogy konszolidálja az önkormányzatokat az ötezer fő alatti településeket teljes egészében, az ötezer fő fölötti településeket pedig 40 és 70 százalék között. Ennek következtében Ócsa város önkormányzata is 40 százalékról indult, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján meg is jelent. Arról is tájékoztatta a testületet, hogy minden önkormányzat menni fog az aktuális szakemberekből álló csoportokkal tárgyalni. Ócsa városa február 4-én folytatta le ezt a konszolidációs tárgyalást. Az anyagot, alpolgármester úr, jegyző úr és a pénzügyi vezető rakta össze, a február 4-i delegációt pedig jómaga vezette. A héten alpolgármester úrral a parlamentben is voltak, ahol Lázár János államtitkár úrtól kértek meghallgatást ez ügyben. 2

3 Úgy gondolja, hogy egy jól előkészített anyaggal, tegnap délután az a kormánydöntés született, hogy az induló 40 százalékról Ócsa Város Önkormányzatát a maximális 70 százalékban konszolidálja a kormány, azaz 1 milliárd 561 millió 92 ezer 875 forintot vállal át az adósságból a magyar kormány. Ezt követően szavazást kér a napirendre. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 28/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket tárgyalásra elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Napirend előtti felszólalások 2. Munkaterv szerinti napirendek N A P I R E N D : 2.1. Tárgy: A köztisztviselők részére évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása. 3. Aktuális napirendek 3.1. Tárgy: Feladat ellátási szerződések jóváhagyása az alapfokú egészségügyi alapfokú ellátásban (gyermekorvos, háziorvosok, fogorvosok) 3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Tárgy: A Halászy Károly Általános Iskola ingatlanának, ingóságainak ingyenes használatba adása Tárgy: Járdaépítési program II. Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 3.5. Tárgy: Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 3.6. Tárgy: Benyújtott energetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntések Tárgy: Támogatási szerződés megkötése az Ócsai Református Templom Alapítvánnyal. 3

4 3.8. Tárgy: Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola menzájának átvétele. Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 3.9. Tárgy:./2013.(ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról. Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 4. Interpellációk 4.1. Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja Előadó: Inczeffy Szabolcs képviselő 5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 5.1. Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) Horváth Tamás alpolgármester 6. Egyebek 7. ZÁRT ÜLÉS 7.1. Tárgy: Horváth Józsefné 2364 Ócsa, Ady E. köz 2. sz. alatti lakos kérelme Tárgy: A köztisztviselők részére évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása. Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 29/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ában foglalt jogkörében eljárva Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező, évre megállapított kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, irodavezetők (Sándor István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülésteremből távozott.) 4

5 3.1. Tárgy: Feladat ellátási szerződések jóváhagyása az alapfokú egészségügyi alapfokú ellátásban (gyermekorvos, háziorvosok, fogorvosok) Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy az orvosok feladat átvállalási szerződése tekintetében a 12./ pontban a következő mondat kivételét kéri: hat hónappal előbb. Indokként elmondja, hogy ez igen nagy kötöttséget jelentene. Valamint egy elírásra hívja fel a figyelmet vállalkozó házi gyermekorvos szerepel több helyen a tervezetben. Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, hogy dr. Baranyai Edit fogorvos kérdezte a szerződéstervezettel kapcsoltan, hogy a fogorvosoknak miért több a bérleti díjuk. Kérdezi, ez tisztázódott-e? Dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, hogy a fogorvosokkal történt beszélgetések során szóba került, hogy a fogorvosok TB általi finanszírozása lecsökkent, másrészt nem teljesültek azok a lehetőségek, melyek korábban meg voltak. Most már nullszaldósra sem tudják kihozni a praxisukat, ezért kérték, - és ő is javasolja hogy fogorvosok és a háziorvosok rendelői díjazása egyezzen meg. Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a rendelő a Városüzemeltetési Kft. tulajdona, ő adja bérbe, tehát az újabb bérleti tárgyalásokat ott kell lefolytatni. Most a Gallai képviselő úr módosító javaslataival kiegészített szerződésről kell dönteni. Dönti Károly képviselő elmondja, amennyiben az orvosok véleménye maximálisan figyelembe lesz véve, úgy el tudja fogadni a napirendi pontot, de ha egyetlenegy lemarad, akkor nem. Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy ő is részt vett részt ezen a tárgyaláson, ahová minden érintett orvos meghívást kapott, de nem mindenki tudott részt venni rajta. Ez a szerződés-tervezet az ott született kompromisszumot tartalmazza. A hat hónapot nem a hivatal javasolta, hanem Sárkány doktor úr. Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy ebben a szerződés-tervezetben nincs minden benne abból, amit Dr. Kocsis János kért. Bukodi Károly polgármester Inczeffy képviselő úrtól kérdezi, hogy a fogorvosok bérleti díjának csökkentésével ért egyet? Inczeffy Szabolcs képviselő egyetért azzal, hogy a fogorvosok és a háziorvosok ugyan azt a bérleti díjat fizessék. Dönti Károly képviselő szerint itt komoly dologról van szó, semmi esetre sem az emelést javasolja a rendelők bérlésével kapcsolatban, hanem a fogorvosok számára is a kevesebb díj megállapítását. Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató emlékeztet arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete fogadta el ezeket a szerződéseket. Minden év novemberében beterjeszti a következő évi díjtételeket, amelyet általában a testület el is fogad. Hozzáteszi, van az orvosok 5

6 között olyan, aki több mint egy éve nem fizet bérleti díjat. Valamiből az egészségházat is fent kell tartani, a fenntartási költségek töredéke az orvosok bérleti díja. Dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, nem jönne ki olcsóbban a Városüzemeltetési Kft., ha eseti megbízás alapján történne az egészségházban a javítás? Bukodi Károly polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a napirendi pont a szerződésekről szól. Ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra Dr. Gallai Zoltán képviselő kiegészítéseivel együtt. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 30/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-én közte és 1.) a./ Dr. Gallai és Társa Háziorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Bt. között, b./ Dr. Inczeffy Háziorvosi Betéti Társaság között, c./ Dr. Kocsis és Társa Háziorvosi, Foglalkozás-egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság között, d./ Dr. Koszteleczky és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság között, e./ Dr. Sárkány és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. között, f./ Cardiomed Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság között, a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló szerződéseket jóváhagyja. 2.) felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve. Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 31/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvénybe, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 6

7 1. Ócsa Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: 1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 2. Használatba adása, bérbeadása 3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 1. A vagyon értékesítése A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell csökkenteni. 2. Használatba adás, bérbeadás a) A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a lakásokról és helyiségekről szóló 9/1994.(VI.22.) önkormányzati rendelet alapján kell eljárni. b) A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tehető meg. c) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységét nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. a) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. 7

8 b) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. c) Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 2. Ócsa Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében elsősorban pályázati források igénybevételével korszerűsíteni kell. d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretben évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának növelése. Az önkormányzati intézmények energiatakarékosságának növelése. Határidő: február 28. Felelős: Képviselő-testület 3.3. Tárgy: A Halászy Károly Általános Iskola ingatlanának, ingóságainak ingyenes használatba adása. Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy ismertek a változások január 1-jétől, most már kijött a Kormányrendelet, amely nagyjából meghatározza, hogy melyek a működtető feladatai, melyek a fenntartó által fizetendő költségek. Bukodi Jánosné képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási, kulturális bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy az Oktatási, kulturális bizottság úgy látja, hogy átlátható az egész? Bukodi Jánosné képviselő elmondja, hogy valamilyen szerződést meg kell kötni ahhoz, hogy működni tudjon az iskola. Hogy ez mennyiben lesz jó és rugalmas, ha változtatni kell, az a működés során derül ki. 8

9 Dönti Károly képviselő nem támogatja a határozati javaslatot. Bukodi Károly képviselő ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 32/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, figyelemmel A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv., valamint A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012./VIII.28./ Kormányrendelet módosításáról rendelkező 26/2013./II.12./ számú Kormányrendelet rendelkezéseire, felhatalmazza a Polgármestert a Halászy Károly Általános Iskola (2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 52.) által használt ingatlan, valamint az abban található a köznevelési feladatok ellátásához szükséges ingóságok vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára ingyenes használatot biztosító szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.4. Tárgy: Járdaépítési program II. Előadó: Horváth Tamás alpolgármester Bukodi Károly polgármester kéri a testületet, hogy az előterjesztés utolsó bekezdését ne vegyék figyelembe a szavazásnál. Ez ellent mond az OTÉK-nak, mert az OTÉK azt mondja, hogy mindenkinek a saját telkén kell az esővíz elvezetést megoldani, nem pedig kivezetni a közterületre. Közterületre akkor lehet kivezetni, ha ehhez az út tulajdonosa engedélyt ad. Dönti Károly képviselő javasolja, hogy egy-egy pályázat engedélyezése előtt nézzék meg a helyszínt is, és amennyiben indokolt, akkor el lehet térni az OTÉK kitételétől. Dr. Szabó György jegyző elmondja, hogy a polgármester úr azért kérte, hogy ez a bekezdés legyen kivéve, mert ez jelen pillanatban egy előnyben részesítése ezeknek az ingatlanoknak. Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 33/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. járdaépítési programra benyújtott pályázatokat elfogadja és támogatja. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 9

10 3.5. Tárgy: Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati javaslatra. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 34/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a.) Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, b.) Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.6. Tárgy: Benyújtott energetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntések. Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a pályázatokat befogadták. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 35/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos pályázatot nyújt be az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című KEOP /A pályázatra az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1.) 2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa 672 hrsz. 3. A projekt megnevezése: Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában. 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/ A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft. 6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft. 7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft. 9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét, Ft összegben a évi költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és szavazást kér rá. 10

11 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 36/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos pályázatot nyújt be az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című KEOP /A pályázatra az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszíne:egressy Gábor Szabadidő Központ ( 2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u ) 2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa 1458 hrsz. 3. A projekt megnevezése: Az Egressy Gábor Szabadidő Központ energetikai korszerűsítése. 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/ A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft. 6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft. 7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft. 9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét, Ft összegben a évi költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 37/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos pályázatot nyújt be az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című KEOP /A pályázatra az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola ( 2364 Ócsa, Falu T. u. 35.) 2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa 1515.,1516.,1517. hrsz. 3. A projekt megnevezése: A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése. 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/ A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft. 6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: Ft. 7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft. 9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét, Ft összegben a évi költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 11

12 3.7. Tárgy: Támogatási szerződés megkötése az Ócsai Református Templom Alapítvánnyal. Dönti Károly képviselő elmondja, hogy korábban szóba került a református templom kivilágításához szükséges égők, energiatakarékos izzókra lesznek kicserélve. Úgy tudja, hogy ez nem valósult meg, örülne ha ez elészülne. Javasolja, hogy mindezek megvalósulása után kerüljön bele a közvilágításba a református templom világítása. Inczeffy Szabolcs képviselő előadja, hogy a képviselői indítványában is jelezte, hogy szeretné, ha a templom díszkivilágításának az ideje csökkenne. Úgy gondolja, amíg minden évben pótköltségvetést fogad el a testület, az Alapítvány nem lesz arra kényszerítve, hogy lépjen a költség csökkentése irányában. Ezért a határozati javaslatot a maga részéről nem tudja támogatni. Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 1 tartózkodás mellett a 38/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1.) a évi költségvetésben tervezett és jóváhagyott céljelleggel nyújtott támogatási keret terhére támogatási szerződés megkötése és utólagos, tételes elszámolás mellett ,- Ft-al támogatja az Ócsai Református Műemlék Templom dísz- és kültéri biztonsági kivilágítását a augusztus 10-én és december 31-én fennálló mérőállások alapján. 2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos Felelős: 1.) -- 2.) Bukodi Károly polgármester 3.8. Tárgy: Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola menzájának átvétele. Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető tájékoztatást ad arról, hogy valószínűleg április 1-je lesz a dátum az átvétel vonatkozásában. Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy a menzai dolgozókat átveszi a Városüzemeltetés Kft.? Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válasza, igen. Felhívja a figyelmet arra, hogy a negyedik dolgozónak, aki hat órában van foglalkoztatva, február 28-án lejár a szerződése és a 12

13 konyha üzemeltetését április 1-jével veszik át. Nem tudja, hogy az egy hónap intervallum alatt a dolgozó hol lesz. Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 39/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámát a Pest Megyei Intézményfenntartói Központtal folytatott tárgyalások függvényében március 1-től, vagy április 1-től 4 fővel emelt számban 46 fő számban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Tárgy:./2013.(ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról. Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal m e g a l k o t t a a 3/2013. (III. 1.) ÖK. RENDELETET Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja Előadó: Inczeffy Szabolcs képviselő Bukodi Károly polgármester kérdezi, Inczeffy Szabolcs képviselő úrtól, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az interpellációját? Inczeffy Szabolcs képviselő válaszában elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az interpellációját. 13

14 Bukodi Károly polgármester kérdezi, Inczeffy Szabolcs képviselőt, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ? Inczeffy Szabolcs képviselő válaszában elmondja, hogy nem fogadja el az interpellációjára adott választ. Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazat, 3 tartózkodás mellett a 40/2013. (II. 27.) ÖK. határozat: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációjára adott polgármesteri, alpolgármesteri választ elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) Horváth Tamás alpolgármester Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy február 14-én Kistérségi ülés volt, ahol tárgyaltak a várható kistérségi átalakulásról, valamint Felsőpakony község 15 millió forintos tartozásának rendezéséről. A Kistérségi Társulás úgy döntött, hogy a tartozásra három részletfizetést biztosít, egyben Felsőpakony jelezte, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a társulás munkájában. Elmondja, hogy február 15-én volt az ócsai rendőrőrs átadása. Február között a Magyar Cserkész Szövetség látogatást tett az általános iskolában, ahol az augusztus között Ócsa közigazgatási területén megrendezendő nemzetközi cserkész tábort készítették elő. Előadja, hogy megalakult a Gyáli Járási Hivatal Helyi Védelmi Bizottsága, ahová ezentúl Ócsa városa is tartozik. Beszámol a Jobbik helyi szervezetének egy kezdeményezéséről, amely szerint csatlakozzanak ahhoz a mozgalomhoz, hogy a székely zászló kihelyezésre kerüljön. A Szabadság téren került sor a zászló felhúzására. 6. Egyebek Dönti Károly képviselő felveti, hogy a bölcsőde építése kapcsán hatalmas gépjárművekkel dolgoznak, betont kevernek, ez által összetörik az aszfaltot. Kéri, hogy mielőtt átadásra kerülne az intézmény ezt javítsák ki. Elmondja, a polgármester úr beszámolt arról, hogy február 15-én rendőrőrsöt avattak Ócsán. Kérdezi a polgármestert, hogy erre a megnyitóra a képviselők miért nem kaptak meghívót? Úgy tudja, hogy az egészségházban egy hétig nem volt fűtés. Szeretné tudni, hogy ki volt a szerelő, milyen felkészültséggel stb.? Hogyan oldották meg a betegek kezelését a fűtetlen épületben? Elmondja, hogyha kiad egy magán építtetőnek a hivatal egy építési engedélyt, akkor az építtetőnek gondoskodnia kell egy 14

15 alternatív fűtési megoldásról is. A rendelőben miért nincs alternatív fűtési lehetőség? Kérdezi még, hogy az újság szerkesztőjét ki nevezte ki? Mivel az önkormányzat lapjáról van szó. Az Ötv a az át nem ruházható hatáskörben említi a kinevezést, megbízást, felmentést. Bukodi Károly polgármester ezt követően átadja Dönti Károly képviselőnek Dr. Mihály István rendőr dandártábornok levelét. A rendőrőrs átadása a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság szervezésében történt, ők küldték a meghívót. Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető előadja, hogy február 10-ére, szombatra romlott el a fűtés az egészségházban. A kazán mellett ki van írva egy szerelőnek a neve, akit el lehet érni, ilyen esetben, most nem tudták utolérni, és kb. a tizedik gyorsszolgálat nézte meg a kazánt. Kiderült, hogy az országban nincs ilyen alkatrész, amely elromlott, külföldről kell behozni. Emlékeztet arra, hogy annak idején a testület elfogadta a terveket az egészségházzal kapcsolatban, a Városüzemeltetési Kft novemberében kapta meg üzemeltetésre, ekkor már az egész kazán-rendszer ki volt építve. Amíg nem volt fűtés hősugárzókat és olajradiátorokat vittek az egészségházba. Dönti Károly képviselő elmondja, hogy nem a Városüzemeltetési Kft. hibáztatja, az önkormányzatnak kell gondoskodnia az egészségügyi intézmény folyamatos, jó működéséért. Hathatós intézkedést kér az önkormányzat vezetésétől az ilyen helyzetek kiküszöbölésére. Jelezni kívánja, hogy egy évi döntéssel a Képviselő-testület az Oktatási, kulturális Bizottság hatáskörébe utalta az újság felügyeletét. Akkor arról volt szó, hogy mielőtt a lap megjelenik, a bizottság véleményezni fogja. Kéri, a jegyző úr hasson oda, hogy az SzMSz beteljesülhessen. Bukodi Károly polgármester megteszi a Hivatal a hathatós intézkedés, bár az, hogy négy év működés után elromlik a kazán erről igazán nem tehetnek. Megjegyzi, hogy 2008-ban, amikor Dönti képviselő úr volt a polgármester, a testület alternatív fűtési lehetőség nélkül fogadta el a terveket. Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy az újságot szerkesztő kolleganőt ő vette fel és nevezte ki köztisztviselőnek. Hozzá tartozik a különféle adatvédelmi rendelkezések betartása, ideértve a közérdekű adatok kezelését, a honlapon a közérdekű adatok feltüntetését, a honlap gondozása, kapcsolattartás az állampolgárokkal, civil szervezetekkel. A kolleganő részt vesz minden héten kedden tartandó irodavezetői értekezleten, valamint a minden héten tartandó intézményvezetői értekezleten. Dönti Károly képviselő elmondja, hogy a hölgy hivatali munkáját nem kérdezte, az teljes mértékben a jegyző úr hatásköre. Szerinte egy önkormányzati újságnak, - aminek a felügyelete az SzMSz szerint az Oktatási bizottsághoz van téve - a szerkesztőjének kinevezése nem a jegyző úr hatásköre. Az a Képviselő-testület hatásköre. Ezért a jegyző úr válaszát nem tudja elfogadni, és kéri a jogszabályoknak megfelelő intézkedést ennek megfelelően. Bukodi Jánosné képviselő emlékeztet arra, hogy az Oktatási, kulturális bizottságban nem újságírók ülnek, ezért mondtak le arról, hogy szerkesszék az újságot. Javasolni fogják az SzMSz módosítását, mivel ez azóta is benne maradt. Amennyiben azonban úgy dönt a testület, hogy a bizottság felügyelje az újság szerkesztését, természetesen megteszik. Célszerűnek tartaná, ha egy bizottsági ülés keretében jelen lenne a szerkesztő, a képviselők és ezt az egészet átbeszélnék. A márciusi ülésen, egyik napirendként felveszi a bizottság az újságot, várja a képviselők megjelenését is az ülésre. 15

16 Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy az Oktatási, kulturális bizottság valóban lemondott erről a feladatáról. A legjobb tudomása szerint az új SzMSz-ben ez nincs is benne. Dönti Károly képviselő kéri a jegyző úrtól a törvényes állapot helyreállítását és addig az újságnak nincs szerkesztője. Dr. Szabó György jegyző hangsúlyozza, hogy a kolleganő köztisztviselőként dolgozik a Hivatalban. Dönti Károly képviselő ezt értette, de az újságot nem szerkesztheti. Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy április 13-án tavaszi nagytakarítás lesz Ócsán. Bukodi Jánosné képviselő szeretné megismerni a helyi rendőrőrs valamint a járási hivatal vezetőjét és a Pest Megyei Intézményfenntartó vezetőjét. Kéri, hogy hívják meg őket egy rövid bemutatkozásra. Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a márciusi testületi ülésen jelen lesz a helyi rendőrőrs vezetője is. Elmondja, hogy április 23-án, kedden fél kettőkor Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár látogat a városba, és délután négy órától lesz egy kötetlen beszélgetés a gimnáziumban, ahol jelen lesznek a tankerület vezetői, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselői is. A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. K.m.f. Bukodi Károly Polgármester Dr. Szabó György Jegyző 16

17 17

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26.-án 17 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 2. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 2. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24. napján 16 00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről 3. Napirend: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Boldva Községi Önkormányzat VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE RÖVIDTÁVÚ adott költségvetési évben KÖZÉPTÁVÚ 2013-2015 év között HOSSZÚTÁVÚ 2016 évtől Vagyongazdálkodási Terv A Képviselő-Testület az Alaptörvényben,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v : N a p i r e n d :

J e g y z ő k ö n y v : N a p i r e n d : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. 1 J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 23. napján tartott együttes testületi üléséről.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5 igen szavazattal egyhangúan - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5 igen szavazattal egyhangúan - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr 104 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 45/2014.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete a közterületek és középületek fellobogózásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete a közterületek és középületek fellobogózásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete a közterületek és középületek fellobogózásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben