RENDELET. Tartalomjegyzék március szám. Szám Tárgy Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDELET. Tartalomjegyzék. 2008. március 7. 3. szám. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 2008. március szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2008. (III. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 2

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és a közgyűlés felügyelete alá tartozó intézményekre, b) a 10. tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek, c) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek. 2. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egyegy címet. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-háromszázkilencmillió-egyszázhuszonhat ezer forintban, b) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-hatszázkilencvenegymillió-húszezer forintban, c) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhatezer forintban,

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 d) összes hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-egyszázhatvannyolcezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - a hiteltörlesztést ezer forintban, c) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, e) a hiteltörlesztést ezer forintban, továbbá f) a működési célú hitelt ezer forintban, állapítja meg. 5. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési bevételi és kiadási ait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási ait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban. (3) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről készített felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési évet követő két év becsült ait a 15. számú melléklet mutatja be.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az önkormányzat bevételei 6. (1) A rendelet 4. (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, csoportonként és kiemelt onként a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 12. számú melléklet tartalmazza. (4) A közgyűlés a 4. (1) bekezdés d) pontja szerinti forráshiányát működési jellegű hitellel fedezi. Az önkormányzat kiadásai 7. A közgyűlés a évi kiadási okat címenként, ezen belül kiemelt onként a 6. számú melléklet 8. oszlopa szerint állapítja meg. 8. A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítésére, ezen belül (1) a január 1-jétől érvényben lévő törvényi besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált illetményszintek eléréséhez szükséges illetménynövelés összegéhez; (2) a középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók esetében, ahol a garantált bérminimum magasabb az illetményrendszerekben meghatározottnál, ott a garantált bérminimum eléréséhez; (3) a közalkalmazotti pótlékalap forintra növekedéséhez; (4) az egyéb, illetményt érintő változásokból eredő törvényi kötelezettségek teljesítéséhez; (5) a közoktatási törvény ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó forint/fő/hónap kereset-kiegészítéshez; (6) a közoktatási ágazatba nem tartozó intézmények esetében az Áht. 93/A -ában hivatkozott (a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis ának 2 %-os) kereset-kiegészítéséhez; (7) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 94. -ának (5) bekezdése szerinti forint/fő hozzájárulás összegéhez; (8) a közoktatási törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok forint/fő/év szakkönyvvásárlásához fedezetet biztosít. 9. A közgyűlés (1) az intézmények költségvetésében célként biztosítja a 18. számú melléklet szerinti okat, (2) továbbá célként fenntartói támogatást biztosít a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 1) a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 550 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj és külön ellátmány fedezetére, 2) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására ezer forint összegben, 3) a Lakmusz Programban résztvevő, a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült fiatal felnőttek lakástámogatásához az önrész kifizetésére vagy kiegészítésére ezer forint összegben, 4) nevelőszülők továbbképzésére, szupervízióra forint összegben, b) a Művészetek és Irodalom Háza részre a World Press Photo 2007 kiállítás megrendezésére ezer forint összegben, c) korengedményes nyugdíjazáshoz kapcsolódó egyszeri terhek kifizetésére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó intézmény részére ezer forint összegben, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs intézmény részére ezer forint összegben, d) a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézmény részére a lakóotthon működtetésére ezer forint összegben. 10. A közgyűlés az élelmezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 19. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik. 11. (1) A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítéséhez, ezen belül a köztisztviselői illetményalap emelésével összefüggő illetménynövekedésre és annak vonzataira fedezetet biztosít. (3) A központi bérintézkedésekkel összefüggésben a támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjéről szóló Kormányrendelet hatálybalépéséig csak a január 1-jétől érvényben lévő törvényi besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált illetményszintek eléréséhez szükséges illetménynövelésre vállalható kötelezettség. (4) A köztisztviselői illetményalap forint. 12. A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/b. számú mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet. 13. A közgyűlés (1) a felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint, (2) a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Általános- és céltartalék 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. Többéves kihatással járó feladatok 16. A közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a későbbi évek költségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét feladatonként (döntésenként), évenként és összesítve a 13. számú melléklet szerint fogadja el. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 17. A közgyűlés az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését a 11. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 18. A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 19. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. 20. Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi ok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási ok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel -módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási nem jár felhasználási kötelezettséggel. 21. A közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely tervezési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótról tájékoztatja a közgyűlést. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig tárgyév december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 22. (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék át növelik, kivéve a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a közgyűlés másképpen rendelkezik. (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás ának növelésére használható fel. (3) Az év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkező bevételek a bevételi és a kiadási okat azonos összeggel módosítják. Az módosítására a 21. -ban foglaltak szerint kerül sor.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Közgyűlés a céltartalékba helyezett 10. számú melléklet szerinti ok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések jogcímen elkülönített intézményi igényeken alapuló felhasználására, a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodóan, felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (2) Az Intézményvezetők teljesítményének elismerésére elkülönített keret felhasználásáról a közgyűlés elnöke egyéb munkáltatói jogkörében eljárva dönt november 30-ig. (3) Az Intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített keret felhasználásáról egyedi igények elbírása alapján a közgyűlés elnöke dönt. (4) Az év közben keletkező, előre nem látható dologi többletkiadásokból, bevételkiesésekből adódó, Intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fedezetére elkülönített keret felhasználásának engedélyezéséről a közgyűlés elnöke dönt. A keret felhasználására egyedi intézményi kérelemre, a hivatal Ellenőrzési Csoportjának vizsgálata után a háromnegyed éves beszámolót követően kerülhet sor. (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített Intézményi pályázati keret felhasználására benyújtott igényekről szükség szerint az illetékes szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményének figyelembe vételével a közgyűlés elnöke dönt. (6) Az önkormányzat által benyújtandó, ezer forint önrész igényt meg nem haladó pályázatok önrészére elkülönített Önkormányzati pályázati keret felhasználásáról szükség szerint az illetékes szakbizottság és a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményének figyelembe vételével a közgyűlés elnöke dönt. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a saját forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot megtegye. (7) A pályázati keretekből önrész csak a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásoknak (egyszeri hozzájárulás, működési többletigény, egyéb önkormányzati kötelezettségek) bemutatásával igényelhető. (8) Sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében a közgyűlés elnöke a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezi a pályázati keretek terhére biztosított önrészek megelőlegezését, a támogatás kis-kincstári rendszeren keresztül történő biztosítását. (9) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keretből a - átcsoportosításokra a közgyűlés elnöke jogosult. A megelőlegezett támogatás összegét a támogatás pénzügyi finanszírozását követően amennyiben erről a közgyűlés másként nem rendelkezik vissza kell pótolni az önkormányzat céltartalékába. Intézménynek nyújtott megelőlegezés esetén ezen összeggel tárgyévi és előző évi megelőlegezés esetén is az intézmény tárgyévi fenntartói támogatásának a csökken. (10) Az (1)-(9) bekezdésben és a 26. -ban nem szabályozott esetekben a céltartalékba helyezett ok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (11) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat fejlesztéseinek, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak pályázataival kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend szerinti pályázatok első fordulójában a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint szükség szerint az illetékes szakbizottság véleményének kikérésével a pályázati koncepciók benyújtására. (12) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzatnak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvényeinek értékesítéséből és a kötvénykibocsátásból származott, céltartalékba helyezett, még fel nem használt, átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként való

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve az önkormányzat likviditási szükségleteinek fedezetére történő átmeneti felhasználásáról, azok célszerinti felhasználásáig döntsön. (13) A szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített nak az intézmények adatszolgáltatása alapján történő emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés módosításakor kerülhet sor azzal, hogy - az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékban elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára, - az felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likviditási tervében szerepelteti. Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 24. (1) A közgyűlés a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére az általános tartalék terhére ezer forint működési célú pénzügyi támogatást biztosít, továbbá ezer forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Német Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, ezer forint természetbeni támogatás. (2) A területi kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatásának átutalása első alkalommal első negyedévre vonatkozóan 3/12 összegben, március 10-ig történik. A továbbiakban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5-ig kerül sor az átutalásra. (3) A területi kisebbségi önkormányzatok központi kapcsolatokból származó működési célú támogatása kisebbségi önkormányzatonként 867 ezer forint. (4) A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit a 7/a számú melléklet mutatja, melyek elkülönítetten, a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján, változatlan formában épülnek a megyei önkormányzat költségvetési rendeletébe. 25. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások a 25. (8) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalások kivételével megállapodás alapján folyósíthatók. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal, illetve vis major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt dási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a következő 3 évben a megyei önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 (3) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével. (4) A közgyűlés egyedi döntéseivel hozott megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a jóváhagyott megállapodásokban, szerződésekben meghatározott határidővel. (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett éven belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. Amennyiben a kedvezményezett több évre szóló megállapodás alapján jogosult támogatásra, az igazolást minden évben az első részlet kiutalásáig be kell szerezni. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg. (7) Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében a működési támogatások folyósítása ezer forintig két részletben, ezer forint felett negyedévente, időarányosan történik, kivéve ha az önkormányzati feladatellátásra kötött ellátási szerződés, megállapodás másként nem rendelkezik. (8) A közgyűlés ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. Az elnöki keretből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a (2) bekezdésbe foglaltak szerint számolnak el. (9) A nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatására tervezett felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt. (10) A sportszervezetek, élősport támogatásának a pályázat útján használható fel. A pályázatot a közgyűlés elnöke írja ki, a pályázat elbírálásával a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sportbizottságot bízza meg. A pályázatok elbírálásának határideje március Szakmai jellegű cél a 7/b. számú melléklet 25. és 32. pontjában előirányzott, valamint a 10 számú melléklet 3. pontjában elkülönített. 27. (1) Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatásokra, valamint a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre előírt közzétételi kötelezettség helye a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapja. (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség nem terjed ki a) a 200 ezer forint összeg alatti, nem normatív, céljellegű támogatásokra, b) a nettó ezer forint összeg alatti, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre,építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok 28. (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási ok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. (2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. 29. (1) A jóváhagyott bevételi án felüli saját bevételi többlete az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt okon tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható. a) Az intézmény a jóváhagyott bevételi ain felüli többletbevételét a felügyeleti szerv tájékoztatása mellett saját hatáskörű módosítás után használhatja fel, bevételi és kiadási kiemelt ai a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel. b) Az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban, a hivatal a közgyűlés időpontjához kapcsolódó információ kérésére tesznek eleget. c) A saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatások alapján a képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig tárgyév december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést. d) Személyi juttatás ot növelő saját hatáskörű módosítás esetén annak szöveges indoklása is szükséges. (2) A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott okat az intézmények csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatják. (3) A saját hatáskörben végrehajtott módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek. 30. A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követése érdekében minden hónapban, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig időközi költségvetési jelentést készítsenek. 31. (1) Az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként illetve célonként jóváhagyott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények a (3) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb a költségvetésben jóváhagyott összeghatárig vállalhatnak kötelezettséget. (2) Amennyiben a felújítási, beruházási feladatok egészének, vagy egy részének fedezete átvett pénzeszköz, a kiadási terhére a pénzeszköz átadójának kötelezettségvállalása után vállalható kötelezettség. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó ezer forint öszszeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 (4) Az intézménynek a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a befejezést követően 15 napon belül el kell számolnia. A megkezdett, de a következő évre áthúzódó feladatok megvalósításának várható alakulásáról, az áthúzódó kötelezettségekről az intézmény december 31-ig beszámolót készít. (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási maradványa az intézményeket nem illeti meg. 32. A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy elemi költségvetésükben a dologi kiadások ai között elsődlegesen a közüzemi díjakat a hozzájuk tartozó naturális mutatók alapján reálisan tervezzék meg. 33. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 9. -ba és a 18. számú mellékletbe foglalt céljellegű okkal a 33. (2) -(6) bekezdések kivételével az éves beszámoló keretében számoljanak el. (2) A 9. (2) a) 1) pontjában meghatározott nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó céljellegű ok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az ot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor az általános tartalék terhére felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt. (3) A 9. (2) b) pontjában meghatározott céltal az intézmény a rendezvény zárását követő 30 napon belül köteles elszámolni. (4) A 9. (2) c) pontjában meghatározott célokkal az intézmény a kifizetéseket követően 15 napon belül elszámol, az maradvány az intézményt nem illeti meg. (5) A 9. (2) d) pontja szerinti felhasználásáról tekintettel az új ingatlan becsült működési költségeire az intézmény a féléves beszámoló keretében részelszámolást készít, melyet a hivatal Ellenőrzési Csoportja ellenőriz. A felülvizsgálat eredményének ismeretében a Közgyűlés a költségvetés soron következő módosításakor dönt az esetleges módosításáról. (6) A 18. számú melléklet I. sor szerinti a közalkalmazottak január 1-jétől külön törvényi besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált illetményszintek eléréséhez szükséges illetménykiadás növeléséhez kapcsolódó célszerinti felhasználásáról az intézmény adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás a központi támogatás igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjéről a Kormány által február 28-ig kiadandó rendeletbe foglaltak szerint történik. Ennek időpontjáig csak a garantált illetményszintek a közalkalmazotti illetménytábla tételeinek elérésére, illetve a forintra nőtt pótlékalap miatt vállalható kötelezettség. 34. A közgyűlés a felügyelete alá tartozó intézmény szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásaira külső személlyel, szervezettel szerződés kötését - előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetében engedélyezi.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35. A közgyűlés a normatív támogatások évközi lemondása, illetve év végi elszámolása során felmerülő befizetési kötelezettség intézményi költségvetéseket érintő hatásáról a következők szerint rendelkezik: a) az intézmény negyedévenként, a negyedévet követő hó 10. napjáig jelentést készít a normatív állami támogatás megállapításának alapjául szolgáló feladatmutató(k) várható teljesítéséről; b) amennyiben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójában az önkormányzatnak a normatív állami hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó ellátotti létszámhoz kapcsolódó jogcímén a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az érintett intézmények kötelesek ennek arányos részét viselni. Az intézményt terhelő elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetés a pénzmaradvány terhére történik. Az arányos rész megfizetése alól a közgyűlés elnöke méltányosság alapján kedvezményt, illetve mentességet adhat. 36. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője a) azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 8 %-át, vagy a 80,0 millió forintot eléri; b) az a) pont szerinti jelentéshez intézkedési tervet mellékel, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani. 37. (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével a évben ingó vagyon selejtezést ingó vagyon értékesítést ingó vagyon beszerzést 300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken), ezer forint (piaci értéken), ezer forint felett a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással öszszefügg. (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a évre bruttó ezer forintban állapítja meg. 38. (1) Az önkormányzat költségvetési intézménye a szellemi és anyagi infrastruktúráját igénybevevő számára köteles térítési díjat előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 (2) A költségek és a térítés megállapításának mértékét és rendjét a költségvetési szerv belső szabályzatában kell rögzíteni. 39. Az intézmények saját költségvetésükre vonatkozóan, a tárgyévben várható bevételi és kiadási aik teljesüléséről havi bontású, éves -felhasználási ütemtervet készítenek. Adósságszolgálat 40. (1) Az önkormányzat fennálló hiteleinek és kötvényének állományát, valamint a tőketörlesztések kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzatnak - a korábbi években felvett hitelekből a december 31-i állomány alapján ezer forint, - a kötvény kibocsátásához kapcsolódóan CHF december 31-i árfolyamon számítva ezer forint kötelezettsége áll fenn. (3) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt, valamint a kötvény kibocsátásához kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget tesz, tárgyévi költségvetésébe betervezi. (4) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat likviditási helyzetének biztosításához maximum ezer forint összegű, április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez a hitelszerződést megkösse. (5) A közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat - az OTP Nyrt-nél május 28.-án kelt Ö-3100/2004/0020 számú szerződés alapján felvett ezer forint fejlesztési hiteléből még fennálló ezer forint, - a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél augusztus 9-én kelt ÖEP OHAB-A számú szerződés alapján felvett ezer forint fejlesztési hiteléből még fennálló ezer forint tartozását visszafizesse. (6) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy rendelet (továbbiakban Ltv.) módosítása 41. Az Ltv melléklete az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja évben Pécs Megyei Jogú Város területén - összkomfortos lakás esetén 211 Ft/m 2 /hó - komfortos lakás esetén 166 Ft/m2/hó

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Egyéb települések területén - összkomfortos lakás esetén 178 Ft/m2/hó - komfortos lakás esetén 133 Ft/m2/hó A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) módosítása 42. (1) Az SZMSZ 4. sz. melléklete II. A közgyűlés elnökékére átruházott hatáskörök című fejezete a következő 28. ponttal egészül ki: 28. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a) az intézményeknél megüresedő álláshelyekről a hivatalban elektronikus nyilvántartást és állás-felajánlási rendszert működtet; b) kezdeményezi a közalkalmazott más intézménynél történő foglalkoztatását (kirendelés, áthelyezés). (2) Az SZMSZ. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII. 30) Kgy. rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) módosítása 43. A vagyonrendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: (1) A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli: használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Mohácsi u lakóház, udvar, gazd. ép Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Siklós 1103/3 alkotóház 965 Siklós 1103/6 művésztelep 2548 Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 (2) A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki: használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Siklós 1103/3 alkotóház 965 Siklós 1103/6 művésztelep 2548 Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések január 1-jétől a évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló 11/2007. (XII. 17.) Kgy. rendelet alapján járt el. A közgyűlés az erről készült 16. számú melléklet szerinti elszámolást elfogadja. 45. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 45. (2) -(3) bekezdésben foglalt kivételekkel január 1-jétől kell alkalmazni.

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 (2) E rendelet 42. (2) bekezdését március 1-jétől, a 19. számú mellékletébe foglalt, a szociális, közoktatási és gyermekjóléti intézmények élelmezési nyersanyagnormáit április 1- jétől kell alkalmazni. (3) E rendelet 3. -át és a 40. (5) bekezdésének rendelkezését a rendelet hatályba lépésétől kell alkalmazni. 46. A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, március 6. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008.(III. 7.) Kgy. rendelethez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ehhez a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kr. rendelet (továbbiakban Ámr.) szabályozása biztosított kereteket. A tervezést a 121/2007. (XII. 5.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott irányelvek alapozzák meg. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal), az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, a nyersanyagnormák tekintetében a térítési díjat fizető természetes személyekre, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek. 2. -hoz Az Áht. 67. (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint az önkormányzat intézményei önálló címmel rendelkeznek, függetlenül a gazdálkodási jogkörük besorolásától. Továbbá a hivatal és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás is egy-egy önálló címet alkot. 3. -hoz Az Áht. 69. (1) bekezdése és az Ámr. 29. (1) f) pontja alapján a 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkereteit tartalmazza hoz Ez a rendelkezés a költségvetési bevételeket és kiadásokat és a költségvetési hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási ait az Áht. 69. (1) bekezdésében meghatározott kiemelt oknak megfelelően, az Ámr. 29. (1) h) szerint a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban tartalmazza. Alapvető célkitűzés az önkormányzat és intézményei működésének, az áthúzódó kötelezettségek fedezetének megteremtése mellett az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére forrást biztosítani. Az Áht (1) 1. alapján a 14. számú melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja az önkormányzat felhasználási ütemtervét. Az Áht. 71. (3) előírása alapján a rendelkezés 15. számú mellékletében a költségvetési évet követő két év várható ait is bemutatja, melyek tervezése a konvergencia programban előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés több éves kihatással járó feladatainak figyelembevételével történt.

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz A rendelkezés 3. és 6. számú melléklete szerint határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, -csoportonkénti és kiemelt onkénti összegét az Ámr. 29. (1) a), b) pontjai szerint. Az önkormányzat költségvetése forráshiányos, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez hitelfelvétel szükséges. 8. -hoz Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésben a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét biztosítja a közgyűlés. Köztük a január 1-jétől külön törvényi besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált illetményszintek eléréséhez szükséges illetménynövelés, a kereset-kiegészítések és a pedagógusok szakkönyvvásárlásának forrását is tartalmazzák az intézmények ai. 9. -hoz E szakasz az önkormányzati finanszírozású intézmények célairól rendelkezik. Ezen belül célként támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokra; az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált felnőttek önálló életkezdési támogatására; a Lakmusz programban résztvevő, nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakástámogatására és a nevelőszülők továbbképzésére. A javaslat további, céljellegű, elszámolási kötelezettség alá tartozó fenntartói támogatást biztosít a Művészetek és Irodalom Háza, a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács, Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó, és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs intézmények részére. Az intézmények költségvetésébe a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások és a évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatások is célként épülnek be hoz A közgyűlés rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról, a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről hoz Az Ámr. 29. (1) e) pontja alapján a hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működési költségvetése a évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A személyi jellegű kiadások a fedezetet biztosít a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatásokra. Tartalmazza a évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetét is. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI.2.) Kgy. rendeletének 2. -a szerint az illetményalap mértéke a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott forint. Bár összege 2001 óta változatlanul forint, célszerű ennek a összegnek a kimondása az adott tárgyévi költségvetési rendeletben is hoz E rendelkezés a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokat mutatja be. A speciális célú támogatások részletezése támogatott szervenként, ágazatonként történik, elkülöníthető melyek szolgálnak működési és felhalmozási célokra, valamint államháztartáson belüli, illetve azon kívüli szervezetek támogatására hoz Az Ámr. 29. (1) c) és d) pontja szerint a közgyűlés felújítási feladatait célonként, beruházásait feladatonként határozza meg. A 29. (1) e) 1. és 2. pontja alapján mutatja be a rendelkezés az általános tartalék és céltartalék mértékét, valamint a céltartalékban elkülönített okat. A céltartalékban jellemzően azok az ok szerepelnek, amelyek konkrét felhasználásáról későbbi időpontban lehetséges dönteni, a fedezet elkülönítését azonban célszerű megtervezni a költségvetésben.

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz Az Ámr. 29. (1) g) és k) pontja alapján tartalmazza a rendelkezés a többéves kihatással járó feladatok ait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését. A többéves kihatású feladatokat a kimutatás feladatonként (döntésenként) a kötelezettségvállalás és az időtartam megjelölésével, 3 évre évenként és azt követően egyösszegben tartalmazza. Ezek között találhatók önkormányzati feladatokat ellátási szerződés, megállapodás alapján ellátó szervezetek támogatásai, kezességvállalások, a fejlesztési hitelekhez és a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások hoz A rendelkezés az Áht (2) bekezdés 2. e) pontja alapján az Ámr. 29. (13) bekezdése szerinti részletezettséggel az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire, kedvezményezettjeire és összegeire vonatkozik. A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok egy részét a piaci ár alatti bérleti díj ellenében adja bérbe, illetve több ingatlan esetében térítésmentes használatot biztosít olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére, amelyek tevékenysége a megye egészének érdekeit szolgálja, vagy a megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el. A kedvezményes díj ellenében történő bérbeadás, illetve a térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek. Ezen felül közvetett támogatást jelentenek az ellátottak térítési díjának elengedéséből származó kedvezmények, amelyeket a jogszabályi előírások szerinti mértékben biztosítanak az intézmények. A a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák hoz A költségvetési gazdálkodás általános szabályairól, év közben az önkormányzat részére biztosított pótokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről és a többletbevételek felhasználásáról rendelkezik e rész hoz E rendelkezés szerint a céltartalékban elkülönített ok átcsoportosításáról, felhasználásáról a közgyűlés dönt. Ettől az alapesettől eltérő szabályozás szerint egyes ok tekintetében felhatalmazza a közgyűlés elnökét a felhasználáshoz kapcsolódó döntésekre és a szükséges feladatok ellátására. Ilyenek a helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések; az intézményvezetők teljesítményének elismerésére; az intézmények vis major felújítási igényeire; az intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fedezetére; az intézményi és önkormányzati pályázati keretekre és az utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletére elkülönített keret felhasználása. Ezek az intézkedések általában nagyobb számú egyedi döntések meghozatalát, sokszor rövid határidejű intézkedések szükségességét több esetben pályázati kiíráshoz, egyéb szabályozáshoz kapcsolódó feladatok ellátását jelentik. Tekintettel az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére és az intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak fedezetére elkülönített keretre (10. számú melléklet 8. sorszám), az ún. Önkormányzati pályázati keret a ezer forint önrész igényt meg nem haladó pályázatokhoz szükséges saját erő fedezetére szolgál. Az uniós támogatásokra kiírt pályázatok új rendszere illetve a sok esetben nagyon rövidre szabott beadási határidők szükségessé teszik, hogy az előkészítés a pályázati kiíráshoz igazodóan, rugalmasan, gyorsan történjen. Az új, kialakult gyakorlattal még nem rendelkező pályázati mechanizmus következtében szükségessé válik, hogy a közgyűlés elnöke felhatalmazást kapjon a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint szükség szerint az illetékes szakbizottság véleményének kikérésével az előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend esetén a pályázatok első fordulójában a pályázati koncepciók benyújtására. A rendelkezés szerint a közgyűlés elnöke a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) IV. mellékletének II/7. pontja szerint átruházott hatáskörében dönt a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvényeinek értékesítéséből és a kötvénykibocsátásból befolyt bevételeiből átmenetileg szabad pénzesz-

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 közök betétként való elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve azok célszerinti felhasználásáig felhatalmazást kap az önkormányzat likviditási szükségleteinek fedezetére történő átmeneti felhasználására. A rendelkezés részletezi továbbá a szociális intézmények emelt színtű ellátásáért fizetett egyszeri hozzájárulások elkülönítését. Javaslatot tesz az önkormányzati és intézményi pályázati önrészek finanszírozására biztosított fedezet felhasználásáról. A rendelkezés szerint a közgyűlés a Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére a központi támogatáson felül ezer forint önkormányzati támogatást különít el, amelynek differenciált felosztásáról költségvetés módosítás keretében dönt hoz E szakasz a területi kisebbségi önkormányzatok támogatásáról, annak utalásáról rendelkezik. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a kisebbségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit részben természetben nyújtott, részben pénzügyi támogatásként. Az Áht (1) bekezdése értelmében a kisebbségi önkormányzatok költségvetései a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten és összesítve tartalmazzák. A kisebbségi önkormányzatok költségvetései, erről hozott határozataik alapján, változatlan formában épülnek a megyei önkormányzat költségvetési rendeletébe. 25. A rendelkezés az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmazza. Meghatározza a hivatal költségvetésében tervezett támogatások folyósításához szükséges megállapodások tartalmát, elszámolásának rendjét. Külön rendelkezik a nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatásáról, az elnöki keret és a sportszervezetek, élősport támogatása ának felhasználásáról hoz A rendelkezés a szakmai jellegű okat határozza meg, amelyekről az SZMSZ felhatalmazása alapján az illetékes szakbizottságok döntenek hoz E szakasz az önkormányzat és szervei által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségről rendelkezik. A közzétételi kötelezettség a működési célú támogatásokra is vonatkozik, nem terjed ki azonban a 200 ezer forint összeg alatti, nem normatív, céljellegű támogatásokra, továbbá a nettó ezer forint összeg alatti, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre,építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre hoz A rendelkezés a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A közgyűlés rendelkezik az intézmények saját hatáskörben végrehajtott módosításának szabályairól. A gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követésének érdekében havonta időközi költségvetési jelentés készítését írja elő. A rendelkezés meghatározza az önkormányzat beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalás rendjét, emellett javaslatot tesz beszámolási és elszámolási kötelezettségre is. A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények az elemi költségvetésükben a dologi kiadások ai között elsődlegesen a közüzemi díjakat a hozzájuk tartozó naturális mutatók alapján reálisan tervezzék meg.

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye E rész rendelkezik a céljellegű ok elszámolási kötelezettségéről. A közgyűlés célként biztosítja a közalkalmazottak január 1-jei statisztikai létszámára a január 1- jétől külön törvényi besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált illetményszintek eléréséhez szükséges illetménykiadás fedezetét, valamint az önkormányzati finanszírozású intézményeknél ennek vonzataként megjelenő személyi juttatás növekmények fedezetét. Az intézmény e forrást csak béremelésre használhatja fel, elszámolása a február 28-ig megjelenő kormányrendeletbe foglaltaknak megfelelően történik. Továbbá rendelkezik a normatív állami támogatások lemondásával, visszafizetésével kapcsolatos intézményi pénzmaradványt érintő elvonásról. A közgyűlés rendelkezik arról, hogy mely szellemi tevékenységek esetében engedélyezi az intézményeknek a szerződéssel történő, külső személlyel, szervezettel való számla ellenében történő feladatellátást. A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, pénzkészletének megismerése érdekében adatszolgáltatást rendel el, mivel az önkormányzat anyagilag is felelős a felügyelete álló tartozó intézmények adósságaiért. A közgyűlés, összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével, meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzése csak a Költségvetési és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajtható végre, mely rendelkezés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézményeket nem érinti. A közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását. Emellett meghatározza a rendelkezés az intézményi hatáskört meghaladó, és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozási keretösszegét. Rendelkezik e rész arról, hogy az intézmények saját várható bevételeik és kiadásaik teljesüléséről felhasználási ütemtervet készítsenek. A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának igénybevételéhez kapcsolódó költségek és térítési díjak kerültek szabályozásra hoz A közgyűlés megállapítja fennálló hiteleinek és kötvényének állományát és az ezekhez kapcsolódó törlesztési kötelezettségeket, rendelkezik folyószámla hitelkeret igényléséről, az erre vonatkozó szerződés megkötésére felhatalmazza a közgyűlés elnökét. A rendelkezés az önkormányzat kötvénykibocsátásából származó bevételéből rendelkezik a 105/2007. (XI.22.) Kgy. határozat szerint a kedvezőtlenebb feltételekkel 2004-ben és 2005-ben felvett fejlesztési hitelekből még fennálló tartozások visszafizetéséről hoz Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet szabályozza, hogy a fajlagos bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni és megállapítani. Az előző évhez képest 4,5%-os inflációs növekményt tartalmaz a módosítás hoz A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban:kjt.) évi módosításai (2007. évi C. törvény, évi CLXXX. törvény) a közalkalmazotti jogviszonyra irányadó szabályokat többek között akként változtatták, hogy a Kjt. hatálya bizonyos jogintézmények vonatkozásában kiterjed a munkáltató fenntartójára is. A fenntartó az általa fenntartott, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók között kezdeményezheti a közalkalmazott határozatlan időre szóló áthelyezését, a közalkalmazott kirendelését átmeneti foglalkoztatásra, e munkáltatók tájékoztatása alapján a fenntartó elektronikus adatnyilvántartást vezet a betöltetlen munkakörökről és a felmentések megelőzése érdekében állás-felajánlási rendszert működtet. A szóban forgó rendelkezések folyamatos ügyintézést igényelnek, amikor is egyedi munkáltatói döntések kezdeményezésére került sor az érintett felekkel történő egyeztetéseket követően. Ezért indokolt és célszerű a fenti hatáskörök gyakorlását a közgyűlés elnökére ruházni. A képviselői tiszteletdíjak megállapításának alapja a polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. számú törvény. E szerint a mindenkori köztisztviselői illetményalap 2,6 szerese lehet az alap tiszteletdíj maximuma a megyei önkormányzatoknál. Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál a köztisztviselői illetményalap forint, a képviselői alap tiszteletdíj is ennek megfelelően alakul.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. A rendelet hatálya A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról. JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010.(II. 12.) rendelete Jászdózsa Község 2010. évi költségvetésének megállapításáról. Jászdózsa község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben