Magazin. Schneider. Magyar Regula 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magazin. Schneider. Magyar Regula 2002"

Átírás

1 Schneider Magazin II. évf./4. szám április Tartalom: Idôutazás 2 Partnereink 4 Szakértônk válaszol 6 Világításvezérlés 8 Ikeos ITM kapcsolóóra 9 Magyar Regula Vijeo Look 12 KÖF hálózatok távvezérelhetôsége 13 Mozaik 16 Grenoble-i utazás 18 Magyar Regula 2002

2 Idôutazás A Schneider Electric magyarországi gyártó tevékenysége jelenleg Zalaegerszegre koncentrálódik. A cég jogelôdje, a Vertesz, 1951-tôl Budapest különbözô helyein rendelkezett mûhelyekkel, melyek azonban nem biztosították a hatékony gyártást. A Fehérvári úti központi telephelyre történt 1962-es költözés lehetôvé tette a gyártási mûveletek egy helyre történô központosítását. A 60-as évek során dinamikus fejlôdésnek indult a magyar ipar, amely a villamos energia iránti igényt is megnövelte. Egymás után létesültek a hazai nagyerômûvek a hozzájuk kapcsolódó villamosenergia-hálózat alállomásaival együtt. Az ipari, különösen vegyipari fogyasztók száma is jelentôsen megnôtt. Így a budapesti gyár kapacitását néhány év múlva a kapcsolóberendezések iránti igény meghaladta. A Magyar Villamos Mûvek Tröszt elhatározta a Vertesz gyártási kapacitásának bôvítését. Az akkori iparpolitikai koncepció szerint új gyár létesítésére csak vidéken, iparilag elmaradott területen kerülhetett sor. A különbözô lehetôségek közül Zalaegerszegre esett a választás, miután a megyei tanács 20 éves idôtartamra igen kedvezô áron átengedte a Zala Bútorgyár telepét ben kezdôdött el az új gyár berendezése, és a hivatalos átadás már március 1-jén megtörtént. Tehát igen rövid idô alatt kellett a gyártási folyamatokhoz szükséges feltételeket megteremteni. Az épületek és az infrasruktúra adott volt, a gondot a munkaerô biztosítása jelentette. Zalaegerszeg akkor elsôsorban mezôgazdasági termékek feldolgozóiparával rendelkezô város volt, ahol a nehézipari tapasztalat hiányzott. Elôször a vasszerkezeti gyártás indult be, a berendezéseket szerelésre még Budapestre szállították. A felvett dolgozók nehezen szokták meg a munkafegyelmet, a napi rendszeres munkavégzést. A háztáji munkák elvégzése gyakran távol tartotta ôket a munkától. A szerelômûhely létrehozása legalább ilyen nehézséget jelentett, miután a nôi foglalkoztatás bôvítése érdekében elsôsorban nôket kellett alkalmazni, akiket be kellett tanítani a berendezések szerelésére. Sok száz jelentkezô közül sorsolással lettek kiválasztva az elsô szerelônôk, akik villámgyorsan megtanulták a szakmát és 1968 júliusában, már az ô közremûködésükkel, elkészültek az elsô világítási elosztószekrények. Természetesen ezt követôen még sokáig gondot jelentett a szakképzett munkaerô hiánya. Késôbb Zalaegerszegen megindult a szakirányú szakmunkásképzés, amelyben a gyár is tevékenyen részt vett, hiszen az ipari tanulóknak tanmûhelye is volt a gyár területén. Az elsô év végén 94 fô volt a gyár létszáma, amely a 80-as évek végére 300 fô közelébe emelkedett. Kezdetben az egyszerûbb kapcsolószekrényeket gyártották Zalaegerszegen, majd megindult a 0,4 TF tokozott gyártása. Ez a berendezés közel 20 éven keresztül volt gyártásban. Az évek során a mûszaki fejlôdéssel egyidôben jelentek meg az új elosztók, a 0,4 kv-s 0,6P, 0,6R, 0,6 F. A szakmunkások szakértelmének fejlôdése és az elôkészítô tevékenységet végzô technológusok, gyártáselôkészítôk felkészültsége lehetôvé tette középfeszültségû berendezések gyártását is. A legnagyobb feladat a 80-as 2

3 években hárult Zalaegerszegre, amikor a Paksi Atomerômû összes 0,4 kv-os berendezését kellett itt elkészíteni. Ez 3700 db elosztót, több ezer darab kapocsszekrényt jelentett. A zalaegerszegi gyár már alapítása idején is korszerûtlen volt, ezért, illetve a 20 éves használati jog lejárta miatt került elôtérbe egy új gyártelep építésének szükségessége. A zalaegerszegi tanács városrendezési okokból gyakorlatilag elrendelte a telephely szanálását. Sokéves elôkészítô munkának és a helyi tanács által ingyen felajánlott teleknek is köszönhetôen, az MVMT zöld utat adott az új gyár Zalaegerszegen történô felépítésének. A megvalósítás nem volt zavartalan, a beruházás az engedélyezés után kb. 7 évvel valósult meg. Ennek elsôsorban finanszírozási oka volt. Végül az eredetileg tervezettnél kisebb alapterületen, egyes technológiák megvalósításáról történô lemondás árán 1987-ben felavatásra került az új gyár, amely még így is Közép-Európa legkorszerûbb villamos kapcsolóberendezés gyára volt. A 80-as évek végén a gyár teljes kapacitással mûködött. Az 1991-es privatizációt követôen a magyarországi beruházások visszaesésének köszönhetôen a gyár kapacitása kezdett kihasználatlanná válni. Ehhez társult, hogy megkezdôdött olyan Merlin Gerin berendezések összeszerelése, gyártása, amelyek a korábbiaknál korszerûbbek voltak, új technológiákat igényeltek, így a normaóra ráfordítások is jelentôsen csökkentek. Ezért Zalaegerszegen is megkezdôdött a létszám leépítése, átalakítása. Ezzel párhuzamosan a budapesti berendezésgyárat be kellett zárni és a budapesti tevékenység is Zalaegerszegre került. Az elmúlt években a gyár folyamatosan az átalakulás stádiumában volt. A korábbi gyártó szervezeti felépítést felváltotta a gyártósorok kialakítása, ennek megfelelôen átrendezôdtek a mûhelyek is. Korszerû raktározási lehetôség jött létre. Az évek során a Vertesz hagyományos berendezéseinek gyártása megszûnt. Helyettük Schneider termékek gyártása indult meg, Fluair, Masterbloc, MCset, Okken, amelyek a magyarországi felhasználók számára gyorsan ismertté és közkedveltté váltak. Kiemelkedô fontosságú lett a késztermékgyártás mellett az alkatrészgyártás. A régi Vertesz berendezések közül ma már csak az ESZI-ESZK szekrénycsalád létezik, természetesen felvarrt ráncokkal. A zalaegerszegi gyárterület egy része a 90-es évek elsô felében történt átszervezések során felszabadult. Itt kezdôdött meg egy másik, jogilag különálló Schneider üzem, az MGZala Készülékgyártó Kft. mûködése, amely a Multi 9 kismegszakítót gyártja, évi 10 millió pólust, közel 300 alkalmazottal. A Schneider Electric magyarországi ipari tevékenysége egyre nagyobb mértékben járul hozzá a sikeres magyarországi értékesítéshez és egyre több Magyarországon gyártott terméket használnak külföldi partnereink. 3

4 Partnereink Új kereskedelmi létesítmények Budapest belvárosában Az elmúlt évtized során Budapest külterületein kialakult egy bevásárlóközpontokból, szabadidôközpontokból álló gyûrû, szemléletesen mutatva a gazdasági és kulturális viszonyokban végbemenô változásokat. Természetesen ezek a beruházások nem álltak meg a város határánál, a belvárosi kerületekben is létesülnek olyan épületek, amelyek új arculatot kölcsönöznek az egyes városrészeknek. Ilyen beruházás volt a Széna téren felépült MAMMUT Bevásárlóés Szórakoztató Központ, amelynek második üteme is átadásra került a közelmúltban, valamint a Lehel téren felépült LEHEL-csarnok is. A két beruházás közös vonása, hogy mindkét komplexum villamos elosztóberendezéseit a VIV-csoport tagja, a VIVBER Kft. gyártotta le Schneider Electric készülékek és elosztóberendezés szerkezeti rendszerek felhasználásával. A Bel-budai terület lakóinak kulturált vásárlási és szórakozási lehetôségét biztosítja a MAMMUT-komplexum, több mint 300 üzlettel, éttermek sokaságával, valamint a 13 termet magában foglaló mozicentrummal. A létesítmény villamosenergia-elosztási rendszere Merlin Gerin gyártmányú Prisma P, valamint Prisma G, GX elosztószerkezetek és szintén Schneider Electric gyártmányú készülékek alkalmazásával került megvalósításra. A rendszer lelke az a 29 db Prisma P mezôbôl álló fôelosztó-egység, amely kiemelkedô mûszaki színvonalon biztosítja az épület biztonságos és zavartalan energiaellátását. Külön figyelmet érdemel az említett fôelosztó-egységben alkalmazott betáplálásváltó automatikarendszer, amely egy Telemecanique gyártmányú, TSX MICRO típusú PLC készülék alkalmazásával 29 db megszakító készüléket (MASTERPACT és COMPACT NS típusok) vezérel, amely rendszer biztosítja az állandó energiaellátást a 4 db 1,6 MVA-es teljesítményû transzformátor és a Diesel generátor segítségével. E rendszer a VIVBER Kft. és a Schneider Electric közös fejlesztômunkájának eredménye. A napokban nyitotta meg kapuit a nagy múltú Lehel-téri piac helyén felépült LEHEL-csarnok. Az attraktív épületben a hely szellemének megfelelôen továbbra is élelmiszerkereskedelmi tevékenység folyik, immár a XXI. századnak megfelelô környezetben. Az épületben a villamosenergia-elosztás Merlin Gerin típusú készülékekkel szerelt 20 mezô HIMEL OLN és 25 darab PRISMA G, GX elosztószekrény alkalmazásával került megoldásra. A középfeszültségû táplálást Merlin Gerin RM6-os készülékekkel kialakított rendszer biztosítja. A Schneider Electric és a VIVBER Kft. kapcsolata koránt sem korlátozódik az említett beruházásokra. A közös tevékenység - amelynek alapja a két cég között 1998-tól fennálló Együttmûködô Partneri Megállapodás olyan kiemelkedô projektek sikeres megvalósítását eredményezte, mint az IBM Székház, vagy például a pécsi TESCO Áruház elosztóberendezéseinek gyártása. A VIVBER Kft ben megszerezte a Schneider Electric Minôsített Prisma Berendezésgyártója címet. Ezeknek a követelmé- 4

5 nyeknek megfelelô magas mûszaki színvonalat biztosította azoknál a Prisma berendezéseknél is, amelyeket a Schneider Electric alvállalkozójaként az oroszlányi WESLIN gyár építéséhez gyártott és szállított. A VIVBER Kft. minôség iránti elkötelezettsége a berendezésgyártási tevékenység során, valamint a Schneider Electric minôség iránti elkötelezettsége a készülékek és szerkezeti elemek tervezése-gyártása során olyan egységet képez, amely biztosítja a beruházók és üzemeltetôk részére, hogy a megvalósuló villamos elosztóberendezések magas mûszaki színvonalon, nagy megbízhatósággal fogják feladatukat ellátni a - remélhetôleg nagy számú megvalósuló közös projekt során. VIVBER Kft. Az elmúlt évtizedek többszöri társasági- és tulajdonosváltását követôen 1996 decemberében alakult meg a VIVBER Kft., magyar természetes személyek tulajdonaként, 60 MFt alaptôkével szeptemberétôl építették ki gyártóbázisukat Bicskén, egy új zöldmezôs beruházással megvalósult 3600 m 2 -es csarnokkal és az ezt kiszolgáló infrastruktúrával. Munkatársaik között a folyamatos kapacitásbôvítés révén a jól képzett fiatalok mellett a sokéves berendezésgyártás tapasztalataival rendelkezô szakemberek is megtalálhatók. Tevékenységi körük folyamatosan bôvül a piac igényeihez igazodva. A kapcsolóberendezés-gyártás mellett jelentôs a kábelkonfekció-gyártás, az ipari lemezszerkezetek elôállítása, valamint az alumínium tokozott gyártás és értékesítés. Árbevételük ben meghaladta az MFt-ot. Forgalmuk nagyobbik fele már évek óta az Európai Unió országaival realizálódik. A villamos berendezéseket gyártó ágazat fô profilja a kisfeszültségû alelosztó kapcsolóberendezések gyártása 7400 A-ig. Felhasználási területe: kórházak, bevásárlóközpontok, iskolák, bankok, irodaházak, közlekedéstechnika, ipari létesítmények. Kínálatukban széles választékkal vannak jelen a mezôs kapcsolóberendezések. Ajánlatukban szerepelnek fôkapcsoló berendezések, illetve fôelosztók, alelosztók, motorelosztók, valamint vezérlôberendezések céljára használható gyártmányok és installációs elosztók 1250 A-ig falon kívüli és falba süllyesztett kivitelben, különbözô védettségi fokozatban egészen IP66 védettségig. A Schneider Electricnek minôsített gyártói. A SIVACON 8PT termékének kizárólagos magyarországi gyártói és forgalmazói jogosítványával rendelkeznek. Az általuk gyártott kisfeszültségû kapcsolóberendezések megfelelnek az IEC 439-I nemzetközi szabványnak, valamint a vonatkozó VDE és MSZ elôírásoknak. Referenciáik: IBM Székház, Mamut I-II Bevásárlóközpont, Szahara Algír, Weslin Hungary Oroszlány. Berendezésgyártó tevékenységük mellett foglalkoznak még: c lemez- és fémszerkezet-gyártással (rozsdamentes acél és alumínium is), c kábelkonfekció-gyártás, c öntött alumínium szekrények gyártása és forgalmazása. Logisztikai bázisuk továbbfejlesztésére 2001-ben egy új 600 m 2 -es raktárcsarnokot építettek, mely számítástechnikai hátterével biztosítja megrendelôik magas színvonalú kiszolgálását. Cégük ISO 9002 minôsítéssel rendelkezik. VIVBER Kft. A VIV csoport tagja 5

6 Szakértônk válaszolv Milyen fényerôszabályozási lehetôségeket kínál a Multi 9 rendszer? Az energia árának folyamatos emelkedése mind a korszerûbb fényforrások megjelenését, mind a fényerôszabályozás lehetôségének elôtérbe kerülését hozza magával. A fényerôszabályozásban két vezérlési mód terjedt el. c A hagyományos gyújtásszögvezérlés, melyet izzólámpákhoz fejlesztettek a korábban alkalmazott nagy méretû toroidos megoldás helyett. A kapcsolóeszköz a triak, mely az elektronikus szelep funkcióját látja el. Mindkét félperiódus meghatározott szögében nyit és automatikusan a nullátmeneteknél kapcsol ki. Ez másodpercenkét 100 kapcsolást jelent, mely az emberi szem számára nem észrevehetô. A kimeneti teljesítményt a görbe alatti terület nagysága adja. A törpefeszültségû, kezdetben ferromágneses transzformátoros bemenettel rendelkezô halogénfényforrások megjelenése természetszerûen maga után vonta a fényerôszabályozók felépítésének korszerûsítését, hiszen a bemeneti induktivitás jelentôs bekapcsolási áramlökést jelent, amelyet el kell viselniük. Ilyen elven mûködnek a Multi 9-es TV700, TVo1000 és Vo1000 dimmerek. c Az elektronikus elôtéttel vezérelt törpefeszültségû halogén fényforrásokhoz a késôbb kifejlesztett fázishasításos elv alkalmazható. A kapcsolóeszköz nagyteljesítményû tranzisztor. Az elv abban tér el az elôzôtôl, hogy itt a bekapcsolás mindig a nullaátmenetnél történik, ezzel biztosítva a kapacitív jellegû terhelés alkalmazásának lehetôségét. Ezek az ún. fázishasításos fényerôszabályozók természetesen izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz is használhatók. Az alábbi táblázat összehasonlítja a két vezérlést: Hagyományos gyújtásszögvezérlés Egyszerû, olcsó kivitel Zavarszûrést igényel a hálózat Fázishasításos vezérlés Drágább kivitel Elektronikus túlterhelés- és rövidzárlatvédelem Zajos mûködés Kis méret (nincs transzformátor!) Memóriadimmer funkció Zajmentes mûködés Memóriadimmer funkció Külön kategóriát jelentenek az ún. univerzális fényerôszabályozók, melyekkel mind az elektronikus, mind pedig a hagyományos elôtétek vezérelhetôk. Ilyen a Multi 9-es TVe700 dimmer. Az izzólámpák és halogénlámpák mellett a fénycsövek jelentik a fényerôszabályozás további területét. A hagyományos gyújtóáramkörrel rendelkezô fénycsövek nem szabályozhatók. Más a helyzet a szabályozható elôtétekkel rendelkezô fénycsövek esetében. Itt minden esetben a gyártó mûszaki adatlapját kell figyelembe venni. A fénycsôszabályozás lehetôsége: c szabályozható elôtét gyújtásszögvezérléssel*: TVo1000, Vo1000, c elektronikus elôtét 1-10 V DC vezérléssel: TVBo. *Megjegyzés: a világítástechnikai tervezésnél a fényforrásokat úgy kell csoportosítani, hogy egy fényerôszabályozóval vagy csak fénycsöveket vagy csak törpefeszültségû halogénlámpákat mûködtessünk. Izzólámpák és 230 V-os halogénlámpák mindkét csoporthoz rendelhetôk. Olyan alkalmazásoknál, ahol a világítással szemben magasabb követelmények lépnek fel pl. kórházak, számítógéptermek stb., ott az 1-10 V-os rendszer használata ajánlott. Legnagyobb elônyük, hogy a hálózati frekvenciától függetlenül mûködnek (x 10 KHz), így a fénycsôvibrálás jelenség fiziológiailag nem érzékelhetô. Gyorsabb elterjedésüket egyedül a magasabb árfekvésük akadályozza. Kompakt fénycsövek csak abban az esetben szabályozhatók, ha gyújtó nincs beépítve a lámpába, vagyis csatlakoztatásuk négy-kivezetéses. Amíg a villanyszerelési anyagokat gyártó cégek többsége a fali készülékekre helyezi a hangsúlyt, addig a Schneider Electric a kapcsolószekrénybe épített fényerôszabályozók fejlesztésében ért el jelentôs sikereket, így a szabályozási intelligencia a kapcsolószekrényben marad. Maga a vezérlés azonban normál világítástechnikai nyomógombokkal akár több mûködtetési pontról is lehetséges. Fényerôszabályozók egymás mellé sorolásával a szabályozható teljesítmény akár több kva is lehet. A Multi 9 rendszerben kapható V és TV alaptípusokkal gyakorlatilag valamennyi fényforrásfajtát lehet vezérelni. A terminológiában a dimmer megnevezés ugyanúgy használatos a fényerôszabályozó megnevezés helyett. A típusban megadott o betû arra utal, hogy a dimmerek között, illetve dimmer és egyéb kiegészítô egység között a hagyományos vezetékezés helyett optikai csatolást alkalmaznak. 6

7 A fényerôszabályozás, a jelentôs energiamegtakarítás mellett további távlatokat nyit a fénytechnikával foglalkozó szakemberek számára, mint pl. fényeffektusok, fényjelenetek, hangulati megvilágítások létrehozása. Ehhez nyújtanak segítséget a Multi 9 család kiegészítô termékei pl. mozgásérzékelô (CDM), jelenlétérzékelô (CDP), állandó megvilágítási szintet biztosító szabályozó (RGo), lágy BE/KI kapcsolást biztosító szabályozó (TTVo) stb. Végül tekintsük át az alábbi alkalmazási példát, amelyben egy ügynökség recepciójának világításvezérlését mutatjuk be. Az alap elvárásaink között szerepel: b a megfelelô világítási szint beállítása a barátságos légkör kialakításáért, b a fényerô állíthatósága az alacsony költség érdekében, b és rugalmas mûködtetés lehetôsége munkaidôn kívül. fényforrás kisülôlámpák fénycsô 1-10V elôtéttel fénycsô a önállóan vez.dimmer optocsatolású dimmer TVBo törpefesz. halogén TVe700 Vo1000 TVo elôtét + elôtét + elôtét izzólámpa TV V halogén TVe700 Dimmerek alkalmazhatósága távvezérelt dimmer dimmer távvezérelt dimmer Ezen dimmerek összeépítésével a teljesítmény többszörözhetô. A kapcsolásban felhasznált RGo szabályozó a fali érzékelôje és a mellé csatlakoztatott TVo1000 dimmer segítségével a világítási szintet mindig az aktuális fényerôtôl függôen utánállítja. Az IHP kapcsolóóra a dimmerekhez illesztett TTVo-nak ad kikapcsolási utasítást a helyiség nyitvatartási idejétôl függôen. A világítás kézi kapcsolással újraaktiválható a falra szerelt nyomógombtól az RTB idôrelének adott paranccsal. A kapcsolás elônye, hogy az RGo szabályozó figyelembe veszi mind a külsô, mind a belsô fényerôsséget, íly módon fenntartja a TVo1000 dimmeren az elôre beállított világítási szintet. Az RGo érzékelôje az épületen belül a belsô terület felé irányítva lett felszerelve. A kívánt világítási küszöbértéket elég egyszer, a felszereléskor beállítani, közvetlenül a dimmeren. A TTVo automatikusan szabályozza a dimmer KI és a fokozatos BE funkcióit az IHP utasításai alapján, anélkül, hogy hatással lenne az elôbbi beállításaira. A TTVo-RGo-TVo1000 egységek között a kapcsolási utasítás optikai úton történik, nem kell külön vezetékezni. Az RTB idôrelé a kb. 200 ms-os késleltetésével ad a dimmernek KI és BE kapcsolási utasítást, anélkül, hogy megváltoztatná a beállításokat. 7

8 Világításvezérlés CDP jelenlétérzékelôk Az energiatakarékos világításvezérlés érdekében kifejlesztett két új termék, a CDP és CDPt (távvezérléssel) jelenlétérzékelôk elônyeit leginkább a szolgáltatási szektorban (irodaépületek, osztálytermek, múzeumok, ) élvezhetjük. Manapság az alapvetô követelmények a villamosenergia felhasználási területén egyértelmûen a környezetvédelem, az üvegházhatás és az energiafogyasztás csökkentése irányába mutatnak. Az energiaköltségek felhasználás-optimalizálással elért kézbentartása a villanyszerelési piac minden szereplôje számára elsôdleges fontossággal bír. A világításvezérlés területén a Schneider Electric által kínált mozgásérzékelôk és jelenlétérzékelôk választ jelentenek ezekre a kihívásokra. Mozgásérzékelô vagy jelenlétérzékelô? Melyiket érdemes választani? A mozgásérzékelôk a szolgáltatási és a lakossági szektor épületei külsô és belsô folyosóinak és átjáróinak világításához alkalmasak. Az alapvetô követelmény itt a kényelem. Biztonsági és megtakarítási követelmények (kertek, úszómedencék külsô világítása) kielégítése esetén is kiválóan használhatóak. A jelenlétérzékelôk beltéri munkaterületek világításához használatosak. Itt az energiatakarékosság az alapvetô követelmény, de a kényelmet is szolgálják. A jelenlétérzékelôk az emberek által (pl. munka közben) végzett kisebb mozgásokat érzékelik. Ilyenformán mondhatjuk, hogy a mozgásérzékelôk elmozdulást, míg a jelenlétérzékelôk kisebb mozgásokat és elmozdulásokat észlelnek. A Merlin Gerin kínálatához tartozó CDP és CDPt az új környezeti irányelveknek megfelelô megoldást biztosítanak. A mennyezetre szerelhetô érzékelôk négy méteres átmérôjû tartományban igen kis mozgási amplitúdókat érzékelnek, így biztosítják az optimális érzékelési küszöböt. 24 méteres átmérôjû tartományban mozgásérzékelôként mûködnek. Fôként azzal tesznek eleget az energiagazdálkodási követelményeknek, hogy a világítás bekapcsolását és kikapcsolását az emberi jelenlét és a környezeti világosság függvényében vezérlik. Munkaterületeken (olvasótermekben, tárgyalótermekben, osztálytermekben, irodákban stb.) használatosak. A CDP és a CDPt a világítás lekapcsolása elôtt ellenôrzik, hogy az érzékelési területükön nincs-e mozgás. A CDP és CDPt folyamatosan vizsgálják a helyiség világosságának szintjét, és az elôre beállított világossági küszöbérték elérésekor akkor is le tudják kapcsolni a világítást, ha valaki tartózkodik a helyiségben. Ezen felül a CDPt a világítás intenzitásának változtatásával a környezeti világosságot elôre beállított szinten tartja. A CDPt-hez társítható TDP távvezérlôvel az érzékelôn eszközölt beállításoktól függetlenül, kézi úton lehet a világítást vezérelni. A CDPt csak 1 10 V-os elôtéttel felszerelt fénycsövekkel mûködik. A termék által nyújtott elônyök c Diszkrét és könnyen beépíthetô mivoltuknak köszönhetôen a CDP-ket vagy CDPt-ket új, felújított vagy már meglévô létesítményekben is lehet használni. c A termékek érzékelik: v a kisebb mozgásokat 4 méteres környezetben (pl. íróasztalnál ülô ember); v 24 méteres környezetben végzett mozgásokat (pl. kiállítóterem látogatója). c A CDP-k és CDPt-k rendelkeznek: v az utolsó érzékelt mozgás után a világítás kikapcsoláshoz beállítható késleltetéssel; v beállítható világossági küszöbértékkel a világítás vezérléséhez vagy szabályozásához. Jelenlétérzékelés: egy megoldás, két termék L N Q1 N L Kiállítóterem világítása CDP jelenlétérzékelôvel L' Q2 205 N L L' Az új CDP és CDPt jelenlétérzékelôk áprilistól kaphatók viszonteladó partnereinknél. Iroda világítása CDP jelenlétérzékelôvel Q3 022 N L L' + - Tárgyalóterem világítása CDPt jelenlétérzékelôvel 198 8

9 C25 400Va kA IEC C25 400Va kA IEC A A CT Ie 25A 250Va A1 230/240Va A2 C25 400Va kA IEC A A C25 400Va kA IEC CT Ie 25A 250Va A1 230/240Va A2 L N V~ 50Hz = Entrées / Inputs 230V~ C1...C4 Canaux / Channels 10A / 230V~ menu OK C1 C2 C3 C4 - + L IC L M N N 6 C25 400Va kA IEC lux 3 5 cell A A CT Ie 25A 250Va A1 230/240Va A2 C25 400Va kA IEC A A CT Ie 25A 250Va A1 230/240Va A2 Ikeos ITM A kapcsolóórák új nemzedéke Az elsôsorban kereskedelmi, szolgáltatói és lakossági épületekbe tervezett új Ikeos a Merlin Gerin-tôl egy termékben kínál 9 alapfunkciót (idôprogramozás, idôkésleltetés és számlálás) a villanyszerelôk munkájának gyorsabbá és egyszerûbbé tétele érdekében. Az Ikeos mesteri kombinációja a minden egyben koncepciónak és az egyszerûsített programozásnak. Az Ikeos ITM fô jellemzôje a 9 funkció egy termékben történô integrálása. A villanyszerelôk körében végzett teszt eredménye egyedülállóan egyszerû használhatóságot jelzett. Valójában a termék erôssége az IHP LS kapcsolóránál már megismert intuitív (menüvezérelt, kulcsszavak alapján) programozási mód tiszta (élô) nyelv felhasználásával. A villanyszerelôk számára egyszerû alapfunkciókat tud nyújtani anélkül, hogy mélyebb programozási ismeretre lenne szükségük. Korábban ezeket a funkciókat 9 különbözô, egyfunkciós termékben kínáltuk. Mára az Ikeos 9 beépített funkciója a felhasználói igényeket követve, azok változásaihoz egyszerûen igazítható módon kompakt (kis helyigény az elosztószekrényben) és gazdaságos megoldást (olcsóbb, mint az egyedi funkciókból összeállított megoldás) kínál. Igazodik a mai korszerû installációs követelményekhez: szimmetrikus sínre szerelhetô, kengyeles szorítókapcsokkal és elveszíthetetlen kereszthornyos csavarokkal rendelkezik. Az Ikeos olyan termék, amely együtt változik az installációval, amennyiben ez szükséges. A felkínált funkciók változtathatók, a termék cseréje nélkül. Pl. az idôzítô funkció felcserélhetô az üzemóra-számláló funkcióval egyszerû átkonfigurálás útján. További elôny a termékhez külön beépíthetô memóriakártya, amely egyrészt a beállítás tárolására alkalmas (biztonság), másrészt több azonos célra használandó Ikeos gyors programozását teszi lehetôvé (idôtakarékosság). Az Ikeos 10 A terhelhetôségû 2 db váltó- és 2 db záróérintkezôvel a rugalmas csatlakoztathatóság érdekében, valamint éves idôprogramozási móddal és automatikus téli/nyári idôszámításra való átállással rendelkezik. A pontos mûködésben az esetleges feszültségkimaradások sem okozhatnak problémát, hiszen a beépített telep által akár 5 évig is megôrzi a beállításokat. újrakapcsolható a külsô nyomógomb segítségével. Az impulzusadó funkció felhasználható a fényreklám vezérléséhez a beállított idôprogram és a külsô fényviszonyok alapján. A bemutatott három funkció (heti programozás, idôzítés és implzusadás) csupán példa a lehetséges kilencbôl. A villanyszerelô íly módon egy készülékkel megoldhatja a heti programozás, idôzítés és impulzusadás feladatokat. A négy kimeneti csatornából kettôt a kirakat és az eladótér világításának kapcsolásához, egyet a raktár idôzített világítás bekapcsolásához és egyet a fényreklám vezérléséhez használtunk. A hat bemenetbôl hármat használtunk fel. Az egyik bemenetre az IC alkonykapcsolót csatlakoztattuk, így adva utasítást a kimeneti csatorna mûködéséhez a fényreklám vezérlésére. A második és harmadik bemenetre egy-egy nyomógombot csatlakoztattunk, amelyekkel a raktárban, valamint az eladótérben lehet kézi kapcsolást végrehajtani. Az új Ikeos ITM multifunkciós kapcsolóóra forgalmazása áprilistól indult. L N BP ITM 4C 6E IC2000 Ikeos: a legkedvezôbb irányba vezet Ennek illusztrálására tekintsük az alábbi példát, amely egy sportbolt világításvezérlését mutatja be. Az üzlet négy fô részre osztható: a kirakat, a fényreklám, az eladótér és a raktár. Erre a feladatra az Ikeos a megoldás a sokoldalú szolgáltatásainak és az egyszerû programozhatóságának köszönhetôen. A kívánt vezérlési, számlálási vagy bemeneti feltételhez kötött funkciókat 6 bemeneti és 4 kimeneti csatorna (egy funkció egy csatornán keresztül) biztosítja. A heti idôbeállítás funkció felhasználható a kirakatvilágítás vezérlésére napszakhoz és külsô világossághoz igazítva, továbbá az eladótér világításának vezérlésére is a munkavégzéshez szükséges komfort érdekében. Az idôzítô funkció felhasználható a raktár világítására a bekapcsolt idôszakok limitálására (energiatakarékosság). A világítás bármikor CT Raktár Kirakat CT Fényreklám CT Eladó tér CT 9

10 Mint minden évben, most is nagy várakozással tekintettünk a legnagyobb hazai ipari automatizálási szakkiállítás elé. Nagy várakozással készültünk, mert sok újdonsággal szerettük volna meglepni a látogatókat, és mert a partnerekkel való találkozó mindig sok információval és potenciális üzleti lehetôségek felderítésével szolgál. A Schneider Magazin olvasóinak jelen cikkben a kiállított termékek, rendszerek rövid összefoglalóját nyújtanánk át abban a reményben, hogy emlékeztetôül szolgálhat azoknak, akik látták standunkat és felkeltheti az érdeklôdését azon partnereinknek, akik nem tudták meglátogatni a kiállítást. A kiállításon célunk az volt, hogy elsôsorban újdonságokat és mûködési, alkalmazási példákat mutassunk be. Elôször mutatkozott be mûködô gépmakettünk, melyen összesûrítve egy valós futószalagos munkadarab szállító és osztályozó technológiát modellezve - megtalálható az ipari automatizálási kínálat majd minden tagjának reprezentánsa: a PLC, a grafikus megjelenítô, a zárthurkú, fluxusvezérelt frekvenciaváltó, a Telefast kábelezési rendszer, az érzékelôk, a gépbiztonsági készülékek, sôt egy AS-i busz szegmens is. Reményeink szerint a gép a továbbiakban az oktatóközpontunkban segít élôbbé tenni a tárgykörhöz csatlakozó képzési moduljainkat. Áttervezve, újdonságokkal gazdagítva jelent meg a tavalyi nagy sikerû Transparent Factory technológiát bemutató komplex modell. A transzparens (tehát áttetszô) bemutató paneleken megvalósított Ethernet hálózati szegmensre közvetlenül csatlakozott a Magelis megjelenítô és a webszerver kártyákat tartalmazó PLC családok: a Quantum, a Compact, a Micro, a Premium és Momentum. A távoli rendszerekkel való kommunikáció megvalósítására is kínáltunk példákat az URH és a GSM típusú adatátvitel lehetôségeit bemutatva. A megjelenítô rendszerek sem maradhattak ki a bemutatóból, így a látogatók megtekinthettek egy hazai Monitor Pro alkalmazási példát. Ezen a területen sem maradtunk adósok újdonsággal: elôször mutattuk be az új Vijeo Look nevû SCADA rendszerünket, mely elsôsorban a kisebb folyamatirányító rendszerek megjelenítô-felügyelô feladatai megvalósítására ad rugalmas, könnyen kezelhetô, gazdaságos megoldást. A standon közvetlen Internet kapcsolattal, web-kamerán keresztül lehetett megfigyelni a központunkba telepített PLC-t, de természetesen be lehetett lépni az egyébként állandóan üzemelô készülék webszerverének honlapjába is. (Amelyet Ön is azonnal megtehet a cikk olvasása után az alábbi címen: h t t p : / / w e b p l c. s c h n e i d e r - electric.hu) Szinte teljes körû bemutatót adtunk frekvenciaváltó kínálatunkból. Bemutatóra kerültek az Altivar család tokozott, így akár közvetlenül gépvázra szerelhetô változatai. Kihasználva a már említett URH kommunikáció megvalósítását, a Transparent Factory Magelis terminálján kiadott paranccsal egy PLC-re csatlakozott Altivar 28 frekvenciaváltót lehetett távoli helyrôl vezérelni. Hajtástechnikai szekemberek- 10

11 Magyar Regula 2002 nek jelentett igazi csemegét két alkalmazási példánk, melyekkel a zárthurkú fluxusvezérlésû Altivar frekvenciaváltók szenzációs tulajdonságait mutattuk be. Nem mindennapi látvány volt a közönséges aszinkron motorral megvalósított pozícionáló szervohajtás és a darus alkalmazásokat bemutató, a terhet pontosan emelô, függesztô és süllyesztô makett. Nem maradhatott el a kínálat felvonultatásából az új TeSys mágneskapcsoló és motorvédô család készülékeinek bemutatása sem. Két panel foglalta össze a kisebb automatizálási rendszerek készülékeit tartalmazó Zelio család bemutatását, így a Zelio Logic programozható vezérlôt, valamint az elektronikus idô- és mérôrelé családokat. Ez utóbbiak között elôször (még a forgalmazás elindítása elôtt) mutattuk be a relécsaládok új tagjait, így pl. a dugaszolható és elôlapi kijelzôs sorozatokat is. Szintén elsô ízben jelent meg a Zelio Count számlálócsalád néhány új készüléke. Egy kiállítás a hosszas elôkészítés után a maga néhány napjával gyorsan lepereg, köszönhetôen a szép számú szakmai érdeklôdônek és az olykor igen fontos és mély részletekbe nyúló szakmai konzultációknak. Azt reméljük, hogy az élénk szakmai forgatagban töltött napok után a csendesebb, de elmélyültebb napi munka során partnereink haszonnal emlékeznek a látottakra, haszonnal forgatják az új katalógusainkat és mindkettônk hasznára és sikeresen alkalmazzák majd valódi rendszerekben a látottakat. A kiállított készülékeinkrôl és megoldási javaslatainkról bôvebben olvashat weboldalunkon: 11

12 Vijeo Look így lesz teljes a kép a kis és közepes alkalmazásokban A Vijeo Look egy új HMI/SCADA (Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition) megjelenítô- és felügyeleti rendszer tipikusan kis és közepes irányítástechnikai és automatizálási rendszerekhez. A március idusától kapható új monitorozó szoftver nagyon sok csábító tulajdonsággal rendelkezik, melyek címszavakban: az egyszerûség, a nyitottság, az innováció, a teljesség, a Schneider Electric Transparent Ready filozófiájába integrálhatóság, a versenyképes ár, stb. A Vijeo Look egy rendkívül egyszerû, könnyen használható rendszer, mellyel az automatizálási alkalmazások elkészítése gyerekjáték. A termék teljes mértékben kész a Schneider Electric PLC-ivel való együttmûködésre, de az egyedi alkalmazáskezelô felületén, az OPC-n (OLE for Process Control) keresztül más gyártók PLC-ivel és a MS Windows programokkal is kommunikál. A Vijeo Look természetesen az összes SCADA alapfunkciót tudja, adatgyûjtést, megjelenítést, felügyeletet, vezérlést, adatnaplózást, trendképzést és riasztást végez. A Vijeo Look Fejlesztô/ Futtató és Csak futtató verzióban 128, 512 és 1024 I/O-s változatban kerül forgalomba. A méretek, I/O számok közötti áttérés nagyon egyszerûen történik, egy külön rendelési szám igénylésével, a licenc jogok átmozgatásával, külön telepítés nélkül. A Vijeo Look egy igazi nyitott termék. Az összes Microsoft termékkel képes együttmûködni, így az alkalmazások Windows 98, NT, 2000, valamint Millenium operációs rendszereken is futhatnak. Az automatizálás-, irányítás- és információtechnológiai piaci szabványoknak megfelelô szerkezete révén könnyen adaptálható már meglévô architektúrákba, nyitott más gyártók PLC-i és a piacon lévô legtöbb adatbázis felé. Ezen tulajdonságai miatt bárki könnyen fejleszthet komoly rendszereket speciális ismeretek nélkül. A Vijeo Look-ban a kisalkalmazások, egyedi feladatok VBA-ban (Visual Basic for Applications) íródnak. Lehetôség van a már korábban létrehozott elemek használatára is, ezek segítségével eddig elképzelhetetlen sokszínûséget és mozgalmasságot lehet a képernyôre varázsolni. Az elôre elkészített animációk két- vagy háromdimenziós változatban állnak rendelkezésre. A több mint 100 mozgó grafika, melyek lehetnek szelepek, beavatkozók, potenciométerek, kijelzôegységek stb., készek a PLC-objektumváltozók fogadására. Egy kattintás az egérrel, és a rajz életre kel. A rendszer objektumorientált, támogatja az ActiveX-et és a Java-t, így nem kell minden alkalommal feltalálni a kereket. A Vijeo Look teljes technológiakonténerként mûködik, ezzel is bizonyítva innovatív képességeit. Így elsôként a piacon lehetôvé teszi az elemi objektumok, ActiveX komponensek és a Java nyelven írt kisalkalmazások egyidejû használatát ugyanazon az oldalon belül, és támogatja a hibrid architektúrákat. A szoftver kliens/szerver felépítésû, ahol a szerver OPC alapú, ez a Schneider Electric PLC-i esetén az OFS (OPC Factory Server), míg a kliens az elôbb említett funkciókat biztosító grafikus rendszer. Az OPC választásával a Vijeo Look rendkívüli termelékenységet nyújt a fejlesztôknek, és az alkalmazások piacra jutása jelentôsen lerövidül. Támogatja a Schneider PLC-k specifikus funkcióit, többek között a riasztásokat és a diagnosztikát, így azonos megjelenést biztosít ezen területeken, mint a PL7 és Concept programozó szoftverek, vagy a Transparent Factory-ból ismert FactoryCast. A vonzó ára mellett további meggyôzô erô lehet, hogy a termékcsomag több elemet tartalmaz. A CD-ROM-on rendelkezésre álló szoftver az alaptartozékokon kívül az OFS konfiguráló eszköz, OPC Factory Server és a HMI elemek rengeteg kiegészítôt is magában foglal. Ilyenek a JRE (Java Runtime Environment), az MSDE (Microsoft Database Engine), a Microsoft VBA, az X-Way kommunikációs meghajtó és a Laplink kommunikációs csomag. Ezenkívül tartalmazza természetesen az összes on-line súgó és nyomtatható dokumentációt. Külön kiemelendô a demo alkalmazás, mely kitûnôen illusztrálja a termék jellemzôit. Az objektumorientált megközelítésnek köszönhetôen amely lehetôvé teszi az elôzô fejlesztések egyes részeinek újrafelhasználását, valamint a több mint 6000 internetrôl is letölthetô AcitveX elemek integrálását az alkalmazás fejlesztési idô lerövidül. A Vijeo Look ugyan egy önálló HMI/SCADA rendszer, de tökéletesen együttmûködik a Transparent Factory architektúrával. Lehetôség nyílik a beépített webszerverrel rendelkezô PLC-k FactoryCast szoftverrel kifejlesztett HTML oldalainak megjelenítésére a grafikai oldalakon belül, továbbá a Transparent Factory Java kisalkalmazások felhasználására. Így a teljes irányítástechnikai rendszer megjelenése, diagnosztikai és riasztási üzenetei, trendjei azonos felépítésûek lehetnek, ezzel is biztosítva a rendszer homogenitását és egységességét. Végül, de nem utolsó sorban kiemelendô még a Vijeo Look erényeként a mögötte álló gyártóforgalmazó Schneider Electric, mely generalistaként teljes, átfogó kínálatot nyújt a rendszerekhez a villamosenergia-elosztástól az ipari folyamatirányításig. Egyre inkább terjedôben van a One Stop Shop -elv, amelynek lényege az egyetlen beszállító alkalmazása a teljes beruházásra. Ez biztosítja a rendszer könnyû használatát és együttmûködését más Schneider termékekkel. Továbbá költséghatékony és konzisztens kínálat, vonzó csomagajánlat nyújtható a partnereknek, az egységes felelôsség vállalásával. 12

13 A középfeszültségû hálózatok távvezérelhetôségének szükségessége és fejlôdése Az elektronikai készülékek rohamos fejlôdésével és elterjedésével párhuzamosan megnövekedtek az energiaszolgáltatás minôségével és üzembiztosságával szemben támasztott fogyasztói igények. A magas mûszaki színvonalat képviselô cégek (akiknek száma egyre bôvül) megkövetelik a szünetmentes, megbízható energiaellátás szolgáltatását. A távvezérelhetô kapcsolók fejlôdése és elterjedése a KÖF hálózatokon. Talán ez is indokolhatta (a nemzetközi követelményeknek való megfelelésen kívül) a 10 éve elkezdôdött és 2001-ben befejezett, az MVM által központilag koordinált ÜRIK (Üzemirányítási Rendszer Irányítástechnikai Korszerûsítése) program megvalósítását. A projekt kiterjed a magyar villamosenergia-rendszer adatainak gyûjtésére, megjelenítésére, feldolgozására, valamint szükség szerinti kiértékelésére és a rendszerbe történô esetleges beavatkozásra. A program, amelynek során a villamosenergia-hálózat teljes területén irányítóközpontokat hoztak létre, a múlt évben sikeresen befejezôdött. Ennek köszönhetôen a különbözô áramszolgáltatói alállomásokban és egyéb kapcsolóállomásokban elhelyezett korszerû digitális védelmi készülékek vagy az irányítástechnikai rendszer alsó szintjén lévô úgynevezett RTU egységek, a nemzetközi szabványokban meghatározott kommunikációs felületüket felhasználva, közvetlenül vagy közvetve képesek kapcsolatot teremteni az üzemirányító központokkal. Így szervesen kapcsolódnak a villamosenergia-elosztás vérkeringésébe. Többek között ezen követelmények és lehetôségek igénylik, hogy a szolgáltatók és fogyasztók saját hálózataikat egyre több ponton szereljék fel távvezérelhetô rendszerekkel, amik magukban foglalják a különbözô távvezérelhetô kapcsolóberendezéseket, a hozzájuk kapcsolódó digitális védelmi készülékeket vagy RTU egységeket és az ôket összefogó kezelôi mukahelyek együttesét. Ennek segítségével egy megfelelôen paraméterezett felügyeleti rendszer, így kialakított hálózati kép gyors és automatikus konfigurálására is képessé válhat. A KÖF szabadvezetéki hálózatokon már több mint tíz éve alkalmaznak távvezérelhetô oszlopkapcsolókat. Igaz, kezdetben ezeket csak igen kivételes esetekben alkalmazták, mára azonban magyarországon évente átlagosan db távmûködtetésû oszlopkapcsolót telepítenek. Fôleg a gerincvezetékeken és a fôbb hálózati (csomó)pontokon helyezik el a távvezérlésre alkalmas oszlopkapcsolókat, de már az energiaellátás minôségének javítása érdekében a hierarchikus hálózati képen lejjebb haladva is egyre több helyen találkozhatunk ezekkel a berendezésekkel. A Schneider Electric PM6 típusú rendkívül megbízható SF6 szigetelt, távvezérelhetô oszlopkapcsolójából már több mint 400 db üzemel Magyarországon 5 áramszolgáltató hálózatán. A rádiókommunikáció lehetôvé teszi, hogy a hálózat bármely pontjára (földrajzi fekvéstôl függetlenül) elhelyezhessük ezeket a távmûködtethetô kapcsolókészülékeket. 13

14 Kapcsolat az Üzemirányító központok és a KÖF kapcsolóberendezések között Talus 200 I távfelügyeleti- és vezérlô készülékkel. A Schneider Electric Talus 200 I készüléke rádiós és vezetékes kommunikációval, szabványos protokolokon (Modbus, IEC 870, HNZ, DNP3, WISP ) keresztül biztosítja a különbözô KÖF elosztó- és kapcsolóberendezések: b távfelügyeletét, b távvezérelhetôségét, b mérését, b zárlatérzékelését, b hálózati automatizálását, így biztosítva a kapcsolatot a kapcsolóberendezések és az irányítóközpontok között. A KÖF/KIF transzformátorállomások (épületben elhelyezett, épített-házas, valamint elôre gyártott) a kábelhálózatok nélkülözhetetlen és meghatározó részei. Többségüket a hetvenes években telepítették, így azok elavultságuk és állapotuk miatt felújításra, cserére szorultak és szorulnak. Ezen okok miatt minden áramszolgáltatónál megindultak az állomások korszerûsítésével kapcsolatos beruházások. A VHTR-eket (vasházas transzformátorállomás) kezdetben az AHTR (alumíniumházas transzformátorállomás), de ma már az esetek 70 százalékában BHTR-ek (betonházas transzformátorállomás) váltják fel. Ezek az új állomások már szinte kivétel nélkül korszerû SF6 szigetelt KÖF kapcsolóberendezéseket tartalmaznak, amelyek utólagosan is telemechanizálhatóak (motoros hajtással, kioldótekerccsel, segédérintkezôkkel). A Schneider Electric RM6 típusú KÖF SF6 szigetelt kompakt elosztóberendezése teljes mértékben megfelel a távvezérelhetôség minden elvárásának, amit piacvezetô szerepe is garantál a vevô számára. Tehát a feltételek adottak ahhoz, hogy a hálózat ezen pontjait is felszereljük távvezérlô,- felügyeleti készülékekkel. Moduláris felépítésének köszönhetôen akár 16 funkciót is képes vezérelni. A fent említett tulajdonságait kihasználva folyamatosan kaphatunk információkat a hálózatunkról, kapcsolóberendezéseinkrôl és szükség esetén beavatkozhatunk annak mûködésébe egy üzemirányító központon keresztül. Köztudott, hogy meglehetôsen körülményes munkát és hosszú energiakimaradási idôt okozhat, ha egy városi kábelhálózaton fellépô hibát manuálisan kell megkeresni és leválasztani. Ez általában a kábelek bemérését igényli, amelyhez a kábelfejek megbontása szükséges szakképzett kábelszerelôvel. Egy ilyen jellegû hiba esetén a hibahely manuális meghatározása és leválasztása átlagosan több mint 2 órát vesz igénybe, ami idô alatt egy teljes hálózati szakasz marad energiaellátás nélkül. A Talus 200 I készülékünkkel felszerelt KÖF/KIF betonházas transzformátorállomásainkkal (Galaxi és Kozmosz) olyan komplett megoldást kínálunk, amely meghibásodás, üzemzavar esetén átlagosan 10 percre csökkentheti az energiakimaradás idejét a városi kábelhálózatokon. A hiba gyors behatárolása után melyrôl a Talus információkat küld a távvezérelhetôséget kihasználva a hibás szakasz szinte azonnal leválasztható. A fent említettek alapján kiszámítható, hogy a hálózat fôbb pontjainak távvezérlése középtávon megtérülô és hasznos beruházásnak számít. 14

15 Az alábbiakban a szegedi ÜIK körzetében megvalósított rendszert szeretnénk ismertetni. Már kiépített fôbb referenciáink Talus 200 I készülékünkkel. Védônô utca Transzformátorállomás: RM6 KÖF kapcsoló: Talus 200 I RTU: Galaxi típusú BHTR. IDI típus hurkolt hálózatra egy megszakítós leágazással. A vonali leágazások motoros hajtással szereltek. 4-csatornás (1 tartalék). A vonali leágazások teljes felügyelete (mérés, állásjelzés, föld- és fáziszárlatérzékelés) és vezérlése. Rádiós kommunikáció Profield H típusú fejgéppel Modbus 2 protokolon. A fent felsorolt elônyöket és lehetôségeket felismerve és kihasználva a év közepén bevezetett Talus 200 I RTU készülék egyre nagyobb érdeklôdést keltett a piacon. Mára ez a készülék már nem csak elképzelés a kompakt és épített házas transzformátorállomások távvezérlésére, hanem megvalósult eszköz. Az utóbbi idôben szerzett referenciáinkkal megvalósításra került a Talus 200 I szinte minden alkalmazható funkciója és a Magyarországon használt kapcsolódási felülete az áramszolgáltatói irányítóközpontokhoz. A telepítések során gyûjtött gyakorlati tapasztalatunk és megvalósult referenciáink után bátran nézünk szembe minden, vevôink által támasztott, akár egyedi kihívásoknak is. Szegedi Öntöde Transzformátorállomás: RM6 KÖF kapcsoló: Talus 200 I RTU: Kállay utca Transzformátorállomás: RM6 KÖF kapcsoló: Talus 200 I RTU: Talus 200 I RTU: Épített házas transzformátorállomás. IDI típus hurkolt hálózatra egy megszakítós leágazással. A vonali leágazások motoros hajtással szereltek. 2-csatornás. A vonali leágazások távvezérlése és állásjelzése. Külsô zárlatjelzô. Rádiós kommunikáció Profield H típusú fejgéppel Modbus 2 protokolon. Galaxi típusú BHTR. IDI típus hurkolt hálózatra egy megszakítós leágazással. A vonali leágazások motoros hajtással szereltek. 4-csatornás (1 tartalék). A vonali leágazások teljes felügyelete (mérés, állásjelzés, föld- és fáziszárlatérzékelés) és vezérlése. Bérelt vonalas kommunikáció (2x2 PSTN) Profield H típusú fejgéppel IEC protokolon. Épített házas transzformátorállomás. DIDI típus két betáplálásos hálózatra két megszakítós leágazással. Minden funkció motoros hajtással szerelt. 2-csatornás. A két vonali betáplálás között automatikus átkapcsolást kiemelt prioritással, valamint vezérlési és állásjelzési funkciókat. Rádiós kommunikáció Profield H típusú Szentesi Kórház Transzformátorállomás: RM6 KÖF kapcsoló: fejgéppel Modbus 2 protokolon. Kecskeméti repülôtér Transzformátorállomás: Épített házas transzformátorállomás. SM6 moduláris kap- IM, IM, IMB, GBC-A és GAM2 moduláris csoló: Talus 200 I RTU: felépítésû cellák elszámolási méréssel. Az elsô 3 funkció motoros hajtással szerelt. 4-csatornás (1 tartalék). A vonali leágazások és a sínbontó távvezérlése és állásjelzése. Rádiós kommunikáció Profield H típusú fejgéppel Modbus 2 protokolon. Szegedi KDSZ Profield H Profield H Profield H Modem Adó/vevô Adó/vevô Adó/vevô Átviteli közeg MODBUS 2 protokoll rádiós kommunikáció 5 km IEC protokoll 4-huzalos bérelt vonal MODBUS 2 protokoll rádiós kommunikáció Modem KÖF/KIF trafóállomások SM6 Védônô utca Öntöde Kállay utca Szentesi Kórház Kecskeméti repülôtér A fent említettek már megvalósult, mûködô referenciáink, azonban érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy folyamatban van két olyan munkánk, amelyek a közeljövôben kerülnek kivitelezésre. Az egyiknél egy GSM kommunikáció kerül kiépítésre IEC protokolt használva, míg a másiknál egy MOSCAD rendszerhez kapcsolódunk rádiós kommunikációt alkalmazva. Jól látható, hogy az utóbbi két munkával szinte teljes mértékben lefedjük a hazánkban ezen területen elôforduló kommunikációs kapcsolatokat és lehetôségeket, így biztosítva teret Magyarország teljes területén a KÖF/KIF trafóállomások és kapcsolóberendezések távvezérlésére. 15

16 mozaik Gyárlátogatás Pisekben 2001 novemberében kirándulást szerveztünk a Schneider Electric csehországi, Pisekben mûködô üzemébe, amelyben Telemecanique készülékek gyártása és összeszerelése folyik. 29 szerzôdött viszonteladó partnerünktôl 37 személy fogadta el meghívásunkat, és foglalta el a helyét a kapcsolattartó Schneideres kollégákkal együtt november 8-án a jól feltankolt buszon. Közel 8 órás buszozás után végül megérkeztünk Pisekbe a szálláshelyünkre. Némi pihenô és felfrissülés után - cseh specialitásokat is felvonultató vacsorával és az azt követô ismerkedéssel, beszélgetéssel, hol komolyabb hol humorosabb pillanatokkal múlattuk az idôt. Az est fô fogása egy egészben sült malac volt, amely osztatlan lelkesedést váltott ki társaságunk tagjaiból. Másnap délelôtt került sor a gyárlátogatásra. Két csoportra osztva vezettek minket végig a gyártósorokon. Az automatizált folyamatoktól a kézi munkát igénylô összeszerelésig vegyesen láthattuk, hogyan is készülnek a Harmony család nyomógombjai, vészgombjai, jelzôlámpái, a K1-es, K2-es és egyedi lefejtésû kapcsolók, és a Vario család egyes készülékei. Az új TeSys család motorvédôihez is állítanak itt össze segédérintkezôket, és gyártanak még olyan nyomógombokat és elosztókat is, amelyeket csak a cseh piacon forgalmaznak. Kollégáink szakértô szemmel nyugtázták, hogy a fôelosztó berendezés itt is Prisma. A hosszú hazaút elôtt még volt néhány óra szabadidônk. Kisebb csoportokban próbáltunk meg minél több látnivalót, érdekességet, régi mûemléket megismerni Pisekben. Egy szép fekvésû, hangulatos Közép-Európa legrégibb kôhídjával rendelkezô kisvárost ismerhettünk meg. Az ebéd elköltése után kellôen feltöltôdtünk ahhoz, hogy nekivágjunk a hazaútnak. Mivel az odaúton a szlovák-cseh határon közel két órát várhattunk arra, hogy a határôrök öt perces rutinellenôrzésén átessünk, a társaság úgy döntött, hogy inkább Ausztrián át jövünk haza. A cseh-osztrák határon, az útlevélellenôrzés kapcsán támadt félreértés miatt, az üzletkötôi csapat egyik erôsségét majdnem zálogba kellett hagynunk, de végül szerencsére teljes létszámban érkeztünk haza az éjszakai órákban. Világcsúcs - Schneider Electric termékekkel október 25-én nyitotta meg kapuit a vásárlóközönség elôtt a világ leggyorsabban felépített bevásárlóközpontja, a Dunakeszi AUCHAN Tópart Bevásárlóközpont. Az összességében m 2 alapterületû, m 2 összefüggô eladótérrel rendelkezô, 750 dolgozónak munkát biztosító, 12 milliárd forint összköltségû bevásárlóközpont kivitelezési munkálatait nyolc hónap alatt végezte el közös munkában az ARCADOM Rt. és a VARPEX Kft. A beruházáshoz kapcsolódó teljes középfeszültségû, valamint kisfeszültségû villamosenergia-ellátó rendszer Schneider Electric termékekbôl valósult meg. A 4,8 MVA energiaigényt 5 mezô SM6 típusú középfeszültségû elosztóberendezés, 3 db 1,6 MVA-es TRIHAL típusú száraztranszformátor biztosítja. A villamos energia szétosztásáról egy 14 mezôs Prisma P típusú Merlin Gerin készülékekkel szerelt fôelosztó berendezés és számtalan Prisma G, GX alelosztó berendezés gondoskodik. Az épületbe beépítésre került több mint 150 méter 1600 A-es CANALIS tokozott áramsín és egy több mint 200 méter kisebb amperitású erôátviteli és világítási CANALIS tokozott áramsínbôl felépített rendszer. A Schneider Electric termékeinek magas mûszaki színvonalával, ezek gyors rendelkezésre állásával, széles körû vállalkozási és mûszaki háttér-támogatási szolgáltatásaival, valamint ellenôrzötten magas mûszaki színvonalon dolgozó partnerkörével járult hozzá a világcsúcs eléréséhez. Újdonság a TeSys családban: 4-pólusú mágneskapcsolók Áprilistól már rendelhetôk az új 4-pólusú TeSys mágneskapcsolók, melyek tipikus alkalmazási területe elsôsorban a rezisztív hálózatok (fûtés, világítás) teljesítményvezérlése, a hálózat-, illetve terhelésátkapcsolás. Fôbb jellemzôi: c készülékek 20 A-tôl 200 A-ig (AC-1) c pólusok: 4 záró, vagy 2 záró+2 nyitó c beépített segédérintkezôk: v 1 záró + 1 nyitó (60 A-ig) c AC, DC és kisfogyasztású DC tekercs védelemmel c azonnali és idôzített kiegészítô segédérintkezôk c forrás-, illetve terhelésváltók beépített retesszel c csavaros és rugós csatlakozás c plombálható védôfedél 16

17 PLC verseny Miskolcon Idén március 6-8-a között nyolcadik alkalommal rendezték meg az Országos PLC Programozó versenyt, melyen a felsôoktatásban tanuló hallgatók mérhették le elméleti és gyakorlati szaktudásukat. A minden évben más-más helyen megtartott eseményt most a Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézetének Automatizálási Tanszéke rendezte igen színvonalasan a FIOM (Felsôoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület) szervezésével. Az egy elméleti és két programozási gyakorlatot tartalmazó versenyt színvonalas programok és vendéglátás kísérték. Az elsô esti állófogadáson a verseny szervezôi, a felsôoktatási intézmények kísérô tanárai és a szponzorok jó hangulatú, kötetlen beszélgetést folytathattak. A második nap programjai között az oktatók és a hallgatók nagy érdeklôdéssel tekintették meg a Schneider termékbemutató buszunkat. A még a gyakorlott programozóknak is komoly kihívást jelentô feladatokat a hallgatók több-kevesebb sikerrel oldották meg. Az 12 induló csapat közül az elsô helyezést a BMF Rejtô S. Gépészeti tanszékének BMF RKK csapata érte el. A Schneider Electric PLC-ivel induló csapatokra (Kecskeméti Mûszaki Fôiskola TSX Micro és Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskola Modicon Micro) külön büszkék vagyunk, és kiváló teljesítményüket Zelio Pack-kal honoráltuk. Az immár hagyománnyá fejlôdött március eleji PLC versenyt jövôre Budapesten szervezik a Bánki Donát Mûszaki Fôiskolán, amit ismét támogatni kívánunk, annak reményében, hogy egyre több Telemecanique vagy Modicon PLC-vel induló csapat fog kiemelkedô eredményt elérni e jeles eseményen. Ismét a Zelio! Az automatizálási feladatok megoldásához eddig is sokoldalú segítséget nyújtó Zelio Time idôrelék és Zelio Control mérôrelék még teljesebb kínálattal gazdagodnak. Az idôrelék családjának új tagjai közé lépnek a moduláris, (17,5mm széles) a dugaszolható, az analóg kijelzôs és az elôlapra szerelhetô sorozatok. A vezérlôrelék családja az eddiginél még összetettebb áram-, feszültség- és hálózatfigyelési, motorfelügyeleti és folyadékszint mérési feladatok megoldását kínálja. Vállalatunk a tavalyi év telétôl új telephelyen folytatja logisztikai tevékenységét. A változtatást elsôsorban partnereink igényeinek mind magasabb színvonalú kielégítése, valamint kibôvült logisztikai tevékenységünk indokolták. Az újonnan létesült logisztikai központ modern raktárépületeket közel 3000 m 2 -es raktárcsarnokot, a hozzá kapcsolódó mintegy 430 m 2 -es iroda- és szociális helyiségekkel, kiegészítô szolgáltatásokat, professzionális üzemeltetést és nagyfokú rugalmasságot garantál számunkra. A raktárcsarnok alapterülete ugyan közel azonos a Fehérvári úti telephely volt raktárterületével, de az európai normáknak megfelelô kialakítás hatékonyabb raktározási folyamatokat, illetve a legmodernebb technikák alkalmazását, gyorsabb, pontosabb és hibamentes vevôkiszolgálást tesz lehetôvé a jövôben. A hatékonyság növelése érdekében modern dinamikus és raklapos tároló- és futószalag rendszert helyeztünk üzembe, és ugyanebben a térben kapott helyet az összeszerelô tevékenységünk is. Logisztikai tevékenységünket még ezévben szeretnénk kibôvíteni a környezô országokban mûködô Schneider Electric vállalatok kiszolgálásával, mellyel Regionális Logisztikai Központtá válunk majd. Így a szélesebb körû vevôkiszolgálásnak köszönhetôen növelni tudjuk a készletezett referenciák számát, és ezen belül is a készlet nagyságát. Ezek a fejlesztési elképzelések szükségessé tették a jelenlegi informatikai rendszer átalakítását is, amely a rendszerhez közvetlenül kapcsolódó partnereink számára közvetlen készletelérést tesz lehetôvé, valamint elektronikus adatátviteli megoldásokat biztosít majd. Célunk, hogy minden pillanatban valós idejû, megbízható információnk legyen termékeink rendelkezésre állásáról, a várható szállítási határidejérôl. Szolgáltatásunk színvonalát szeretnénk folyamatosan növelni a hazai vevôinkkel kialakult tapasztalatok, visszajelzések alapján. 17

18 Francia bor, sajt, dió, méz és hegyek Avagy járjuk Franciaországot és kóstoljuk ízeit, de ismerjük-e eléggé? A mindenkori francia trónörökösöket már a XII. századtól dauphin -nek nevezték, ami késôbb megjelent címerükben, zászlójukon is a szó jelentése szerinti delfin formával. A hatszögletû Franciaország délkeleti oldalán a boráról híres Burgundia, a svájci-olasz határ közeli Szavoja és a Földközi-tengeri parttal bíró napos Provence által közrezárt terület azzal a kikötéssel szállt a francia koronára, hogy a mindenkori királyok legidôsebb fia birtokolhatta, így e táj általánosan használt neve is tulajdonosáról DAUPHINÉ lett. Hegyeit, völgyeit a táj hasonlatossága miatt nevezik Dauphiné-i Alpoknak is. Dauphiné fôvárosa pedig az a GRENOBLE, amit az átlagos ismeretekkel rendelkezô honi társaink elsôsorban a téli olimpiájáról (pedig az már elég régen történt, 1968-ban!), a mûszaki tudományokban jártasabbak pedig az Európában elsôként megépített részecske-gyorsító itteni (Ciklotron ) - abban a korban óriási tudományos jelentôséggel bíró - megvalósításáról ismerik. Számunkra Grenoble - immár 11. éve - egyet jelent cégünkkel, hiszen itt a város egyik magas épületén, a helyi Word Trade Center tetején a neonreklámon a SCHNEIDER ELECTRIC feliratot olvashatjuk ban ebben a városban alapították a Merlin Gerin céget és ez a város számított sokáig a XX. századi francia villamos ipar fellegvárának. De most egy kis idôre feledkezzünk meg az iparról és nézzünk körül a városban, a környezô vidéken követve a fenti, címbéli élvezeteket. A táj a síkvidékhez szokott ideérkezônek csodálatos, hiszen ahogy a város egyik leghíresebb szülöttje Stendhal mondta: minden utca végén egy hegy látható. A gyors sodrású folyó az északról érkezô Isère körbefutja a hegyeket, sziklákat, megkerüli a várost és egyesül a kisebb, de szintén nagyon gyors és esetenként veszélyesen bôvizû Drac folyóval. A tenger szintjén fekvô várost körben állják a méteres hirtelen emelkedô sziklás hegyek és ezzel állandó díszletként szolgálnak a városlakóknak. A környezô elsô hegyek túlsó oldalán, Lyon felé, a várost elhagyva kezdôdik a dióültetvény km-es sugarú körben Grenoble-t szinte kizárólag diófák szegélyezik, így válik érthetôvé, hogy a helyi gasztronómiában miért szerepel szinte minden étkezési fogásban a dió. A saláta természetesen dióbéllel körített, a burgonyához jobb helyeken szintén hozzátartozik a dióolaj öntet, a desszert rendszerint diót tartalmaz valamilyen formában és a sajtokhoz is tesznek egy-egy szem dióbelet. De álljon itt egy nagyon finom házi készítésû italrecept, amit egy helybéli nagymama osztott meg velünk, és amelyet természetesen minden családban saját receptúra szerint készítenek: alapként vegyünk vörösbort, áztassunk bele zölddiót - néha évekig is áztatják - és adjunk hozzá egy kis alkoholt az erôsítéshez. Nálunk a hazai közszolgálati rádiózás minden hajnalban a Rákóczi indulóval kezdôdik, ami számunkra természetes. De hogy ki a szerzôje ennek az eredeti és tipikusan magyar mûnek, azt csak kvíz-játékokban szokták megkérdezni és nem biztos, hogy minden- 18

19 ki számára ismert: Hector Berlioz ( ), aki szintén Grenoble szülöttje. A család lakóhelye - amely ma múzeum - úgy 30 km-re van a várostól a La côte St.André nevû faluban. Emlékére minden év augusztusában világhírû mûvészek adnak itt randevút egymásnak és a zenét szeretô, értô közönségnek. A kis falu fôterén a tetôvel fedett piac ilyenkor koncertteremmé változik és a zenei világ nagyjai fesztivált tartanak. Óriási az érdeklôdés minden évben erre az eseményre. Ha valaki erre a tájra érkezik, feltétlenül meg kell kóstolnia a helyi nevezetességet, a Chartreuse nevû italt. A várost északról határolja a Chartreuse-hegység, ahol karthauzi kolostort alapított Bruno atya 1085-ben. A hegyek gyógynövényeit, virágait gyûjtögetô szerzetesek rájöttek, hogy a növények keveréke érdekes ízt eredményez - alkohollal vegyítve - egy gyógyító italhoz és különféle bántalmakra nagyon jó hatással bír. Nos ahogy az a mi Unicum italunknál is normális, a keverés mikéntje hétpecsétes titok, azt csak néhány beavatott személy tudhatja és ôrzi is, így a misztikuma fennmaradhatott évszázadokon át. Kezdetben volt az eredeti zöld színû ital, azonban napjainkra már a más ízû és összetételû sárga, majd kék ital is megjelent. Ez olyan ajándéknak számít, amit a nemzetközi protokoll-lista is tartalmaz, vagyis királyok, miniszterek szintjén is ajándékozható. (Természetesen ennek megfelelô az ára is!) A Grenoble-tól talán 20 km távolságra lévô Voiron helységben mûködik az ital-múzeum, ahol a teljes gyártási eljárást is megtekinthetjük, sôt ingyenes kóstolásra is van lehetôség, hogy a helyi boltban ez elôsegítse a vásárlási kedvet. És hát a sajtok! Szállóigévé vált De Gaulle tábornok mondása, miszerint nehezen irányítható egy olyan ország, ahol csak sajtból 400 féle létezik. Nos a 400 jól hangzik, azonban bizonyos, hogy ennél sokkal magasabb a valós szám, hiszen szinte minden vidéki háznál készül sajt. Errefelé a Vercors-hegységben sok a kecske, az abból készített sajtok csodásak. És itt van az egyik leghíresebb sajttermelô helység: St. Marcellin. Az itt készülô sajtok - a franciák szerint - az ország leghíresebb sajtjai, de hát ez már ízlés dolga. A kecskesajt hazánkban még nem eléggé elterjedt, itt viszont zamata, speciális íze és ízesítése miatt a legcsodálatosabb desszert a friss fromage-chèvre. Emésztést elôsegítô hatása miatt valóban az étkezések végén fogyasztják, ahány ház annyi ízesítéssel. Az országúton - bármelyik irányban hagyjuk is el a várost, csak nem autópályán - mindenütt találkozunk a hirdetéssel: NOIX - MIEL - VIN de CRU - FROMAGE, vagyis diót, mézet, helyi bort és sajtot kínálnak a házaknál eladásra. A mézek közül a helyi legérdekesebb fajta a levendula méz, hiszen a környék másik sajátossága ez a növény. Júniusban, amikor a levendula virágzik összefüggô négyzetkilométereken át ez a növény - a csodálatos színével és illatával - hívja fel magára a figyelmet. A levendulát itthon általában a ruhásszekrény illatosítására használjuk. Nos ott levendula parfüm, levendula méz, sôt levendulával ízesített helyi mustár is kapható, azaz ezt a növényt, illóanyagát sok mindenre hasznosítják. 19

20 Képrejtvény megfejtés SM6 moduláris elosztóberendezés Trihal száraztranszformátor Minera olajos transzformátor Talus 200 l távfelügyeleti készülék Sepam védelmi készülék RM6 körhálózati elosztóberendezés PM6 oszlopkapcsoló Galaxi transzformátorállomás Az elôzô számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése. Schneider Electric Hungária Villamossági Rt Budapest, Fehérvári út Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága Programozható vezérlô Twido A programozás és a kommunikáció szabadsága Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerûen használható. Twido: A felhasználók igényeire szabott automatizálási rendszer vezérlô

Részletesebben

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis Teljes termékpaletta Elôre gyártott sínrendszer 20 5000 A-ig Canalis Canalis s z e m l é l e t Canalis KDP Világítási és kis teljesítményû v Canalis KBA Canalis KBB Canalis KBX illamosenergia-elosztás

Részletesebben

KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK

KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK W ANALÓG SZINKRON KAPCSOLÓÓRA TEMPUS ANALOG 1KE BZ926448 W SCHRACK INFO Analóg kapcsolóóra 1 csatornás Napi program Járási tartalék nélkül 96 kapcsoló szegmens Hálózat szinkron : 15 perc Csavaros kapcsok

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul

PERRY ELECTRIC. Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul Digitális kapcsolóórák Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul 9 148 Ft Minimális kapcsolási időtartam 15perc; maximális kapcsolási szám: 672; IP40 védettség, tápfeszültség:

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Telemecanique Phaseo Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Egyfázisú Univerzális kínálat b Kettôs LED-es kijelzés: U be /U ki. b EN 61000-3-2 megfelôség a beépített felharmonikus szûrônek köszönhetôen. b B osztályú,

Részletesebben

Az érzô lámpa. Újdonság a Sarlamtól

Az érzô lámpa. Újdonság a Sarlamtól Az érzô lámpa Újdonság a Sarlamtól HAGYJA MAGÁT ELVARÁZSOLNI EGY MEGLEPÔ ÚJDONSÁGGAL Az automata világítási rendszerek tapasztalatait felhasználva a Sarlam egy új megoldást kínál ügyfeleinek. Az RF technológiának

Részletesebben

megoldások világításvezérlési Széles körű Irodák Iroda Természetes fény nélküli helyiségekbe Technikai helyiség Galéria Raktár Folyosó Mosdók

megoldások világításvezérlési Széles körű Irodák Iroda Természetes fény nélküli helyiségekbe Technikai helyiség Galéria Raktár Folyosó Mosdók Program Mosaic TM világításvezérlés Széles körű világításvezérlési megoldások Költséghatékony működésre tervezve Irodák Természetes fény nélküli helyiségekbe ECO 1 Megoldások Automatikus fel- és lekapcsolás

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Megoldások Világításvezérlésre

Megoldások Világításvezérlésre Megoldások Világításvezérlésre Gyakorlati útmutató irodaházak részére TEGYÜNK PONTOT AZ ENERGIAPAZARLÁS VÉGÉRE Legrand világításvezérlés azaz hogyan vezéreljük egyszerűen és hatékonyan világításunkat Napjainkban

Részletesebben

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói TELE - Referenciák A TELE Vásárlói Az ipar valamennyi területén elégedett vásárlói kapcsolatok Ipari automatizálás Ermvek Vízkezelés Berendezésgyártók Bányászat Termelipar Élelmiszeripar Htkocsik Ftés,

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért

Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért Idővezérlés Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért A Hager digitális heti- és éves kapcsolóóráival vevőinek a legmodernebb időkapcsolási technikát kínálhatja. Programozható kulcs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lépcsôházi idôrelék. Dimmerek (fényerôszabályozók) Világításvezérlô relék. Világításszabályozás

Tartalomjegyzék. Lépcsôházi idôrelék. Dimmerek (fényerôszabályozók) Világításvezérlô relék. Világításszabályozás Szabályozás Tartalomjegyzék épcsôházi idôrelék c MI, MIe, MIs, MIp, lépcsôházi idôrelék, PE kikapcsolási figyelmeztetô 2 Dimmerek (fényerôszabályozók) c V, TV dimmerek c Kiegészítôk távvezérelt dimmerekhez

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

Magazin. Schneider. Kedves Olvasóink!

Magazin. Schneider. Kedves Olvasóink! Schneider Magazin III. évf./7. szám 2003. május Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy megújult Magazinunkban elsôként köszöntsem Önöket, és bemutassam vállalatunk fôbb idei célkitûzéseit. Elôször is szeretnék

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Új kommunikációs modulokkal! TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerűen használható. TeSys U Motorindítók Az első intelligens intengrált motorindító,

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Installációs kontaktorok VS0, VS0, VS0, VS, VS0, VS áramkörök kapcsolására, különösen rezisztív típusú terhelésekhez és háromfázisú aszinkron motorokhoz VS0 érintkezőinek száma: VS0 érintkezőinek száma:

Részletesebben

Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél. Hirth Ferenc 2014.05.27.

Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél. Hirth Ferenc 2014.05.27. Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél Hirth Ferenc 2014.05.27. 1982 6 fiatalember A kezdetek KONTAKT Villamosipari Gazdasági Munkaközösség Tevékenységek:

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Automatizálási alkalmazásokhoz. Modicon Quantum Optimális teljesítmény afolyamatirányításban

Automatizálási alkalmazásokhoz. Modicon Quantum Optimális teljesítmény afolyamatirányításban Automatizálási alkalmazásokhoz Modicon Quantum Optimális teljesítmény afolyamatirányításban > Quantum Automatizálás Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az egyszerûség,

Részletesebben

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA INNOVATION Socomec : intelligens átkapcsolás A SOCOMEC cég, mint az áramforrás átkapcsolás szakterületének piacvezetője

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu.11.27. Intelligens Energiarendszerek 1 Mit tekintünk intelligens készüléknek? A be-/kikapcsolás időpontja

Részletesebben

Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz

Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz PCI beltéri alkalmazásokhoz Professzionális elõtétek nagyintenzitású kisülõlámpákhoz Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpatestek PCI

Részletesebben

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek:

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: Az MB-light rendszerek egyedülálló technológiával képesek az energetikában a befektetés legrövidebb megtérülésével a világítási költségeken akár 25 38%-os

Részletesebben

Radio/ZigBee technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért

Radio/ZigBee technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért CÉLIANE TM Radio/ZigBee technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért A Radio/ZigBee világítási- vagy redőnyvezérlő szerelvényeivel bontás és plusz vezetékezés nélkül teheti intelligenssé otthonát.

Részletesebben

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz 1 A Megger cég Mér és vizsgáló berendezések vezet gyártója Robusztus és megbízható mszerek helyszini mérésekhez Több mint száz éve innovatív

Részletesebben

Villamos szerelvények

Villamos szerelvények Kültéri mozgásérzékelők Argus 70 Elektronikus kültéri mozgásérzékelő. Térfigyelés 70 -os szögben kisebb terekhez, pl.: kapukhoz, bejáratokhoz vagy lépcsőházakhoz. b Hálózati feszültség: AC 230 V ±10%,

Részletesebben

ELSO FASHION / ELEKTRONIKA

ELSO FASHION / ELEKTRONIKA DIMMEREK UNIVERZÁLIS DIMMER Univerzális dimmer betét 40-450W/VA nyomással kapcsolható ( pólusú / váltókapcsoló), izzólámpákhoz és halogén lámpákhoz 230V 50Hz, hagyományos törpefeszültségû halogénlámpa-transzformátorokhoz

Részletesebben

2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5. 6.2 Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása 9. 6.2.2 cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11

2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5. 6.2 Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása 9. 6.2.2 cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11 H 1. Tartalom jegyzék 2 1. Tartalom Oldal 2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5 3. Kezelőelemek 6 4. Kijelző 6 5. Gyári beállítás 7 6 Beállítások változtatása 8 6.1 Pontos idő, a hét napjai 8 6.2

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

Gyôztes minden ipari rendszerben

Gyôztes minden ipari rendszerben Automatizálási alkalmazásokhoz Modicon Premium Gyôztes minden ipari rendszerben > Premium Automatizálás Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az egyszerûség, a modularitás,

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

Céliane TM Radio/ZigBee kiválasztási táblázat

Céliane TM Radio/ZigBee kiválasztási táblázat Céliane Radio/ZigBee kiválasztási táblázat mechanizmusok és burkolatok MECHANIZMUSOK BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK Fehér Titán RADIO/ZIGBEE RENDSZER BUS/SCS - Radio/ZigBee interfész 0672 0 068 46 0684 46 VILÁGÍTÁS

Részletesebben

Termék kézikönyv 2013. Comfort. Command Parancsadók 18. Comfort. Command. Comfort. Command. Meghajtórendszerek garázskapukhoz Vezető sínek Tartozékok

Termék kézikönyv 2013. Comfort. Command Parancsadók 18. Comfort. Command. Comfort. Command. Meghajtórendszerek garázskapukhoz Vezető sínek Tartozékok Termék kézikönyv Garázskapumeghajtások Újdonságok 2013 Termék kézikönyv 2013.. Meghajtórendszerek garázskapukhoz Vezető sínek Tartozékok 3 10 14 Parancsadók 18 Érvényes 2013. januártól 2 Érvényes 2013.

Részletesebben

BE LTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕK

BE LTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕK BE LTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕK BELTÉRI MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELÕ, MD360/8 ESM055 324 Normál bekötés Érzékelõk párhuzamos kapcsolása Világítás állandó üzemû bekapcsolása külsõ kapcsolóval ÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution az új gyűjtősínrendszer Biztonságos, megbízható és rugalmas a legmagasabb teljesítményszint mellett A Schneider

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér Mérés, Vezérlés mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC - 141 kis és nagytestvér Bevezetés A MultiCon eszközök nagyhatékonyságú kijelzőt, mérés adatgyűjtőt és szabályzókat foglalnak magukban. Mindez a tudás és

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Enabling and Capitalising of Urban Technologies PILOT TEVÉKENYSÉG Pilot tevékenység neve Laborok megvalósítása a Pinkafeld Campuson Projektirányító / Projekt partner Burgenland GmbH Főiskola Motiváció és Célok / Célcsoport A legjelentősebb villamos

Részletesebben

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség push to trip Compact NS, még több alkalmazási lehetôség Kisfeszültségû elosztóhálózatok védelme 14. oldal E20999 Védelem: c a transzformátorral táplált elosztóhálózatokhoz, c a generátorral táplált elosztóhálózatokhoz,

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Kerti világítástechnika

Kerti világítástechnika Technoconsult Kft. Kerti világítástechnika Az In-Lite BV holland vállalat a 1999-től aktív szereplője a kerti világítástechnikai piacnak. Az utóbbi évek innovatív mérnöki fejlesztéseinek köszönhetően megbízható,

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

A fényszabályozásról - 1 -

A fényszabályozásról - 1 - A fényszabályozásról Az épületek különböző funkciójú helyiségeivel szemben (pl. folyosó, irodahelyiség, orvosi vizsgáló, múzeumi kiállítótér, forgácsoló üzem, stb.) más és más igények merülnek fel nem

Részletesebben

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS! Mobil App: ios, Android Webáruház: www.schrack.hu SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Raktárról Store www.schrack.hu ENERGIA IPAR Get Ready.

Részletesebben

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Egy nagy tapasztalattal rendelkező tervező- és kivitelező kecskeméti cég romániai projektje során szembesült a felharmonikusok elleni védekezés kihívásaival.

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere Building Technologies DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere A DESIGO PX mögött több éves tapasztalat áll. Világelsõk vagyunk az automatizálás és a HVAC irányítás

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

ALBATROS2. Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez. Válaszok az infrastrukturára

ALBATROS2. Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez. Válaszok az infrastrukturára ALBATROS2 Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez Válaszok az infrastrukturára Innovatív szabályozástechnikai megoldások alternatív és több hőtermelős fűtési rendszerek

Részletesebben

FŐ- ÉS VEZÉRLŐKAPCSOLÓK, MŰKÖDTETŐ ÉS JELZŐ KÉSZÜLÉKEK

FŐ- ÉS VEZÉRLŐKAPCSOLÓK, MŰKÖDTETŐ ÉS JELZŐ KÉSZÜLÉKEK W TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉPÍTÉSI FORMA LEÍRÁS W KAPCSOLÓ PROGRAM W RENDELÉSI SZÁM KIALAKÍTÁSA 862 Előlapra szerelhető E 2 20A Központi rögzítésű Z 3 25A Szerelőlapra szerelhető V A 4 32A Szerelőlapra szerelhető

Részletesebben

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató LED DRIVER 6 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! rev 2 2015.09.30 DEZELECTRIC LED DRIVER Bemutatás A LED DRIVER

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők 3B sorozat Optoelektronikus érzékelők TERMÉKINFORMÁCIÓ Az új érzékelőgeneráció 3B sorozat. Kompakt, sokoldalú, felhasználóbarát, erős A Leuze electronic új érzékelőgenerációja egy sor egyedülálló tulajdonságot

Részletesebben

Automatizálási platform. Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer

Automatizálási platform. Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer Automatizálási platform Modicon TSX Micro A valóban nyitott, specializált vezérlôrendszer A nagy mértékben specializált Modicon TSX Micro sokoldalúságot és igazi szakértelmet nyújt Üdvözöljük a Telemecanique

Részletesebben

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése (PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése M E E 60. Vándorgyűlés és Konferencia A1 Szekció: - Új utakon az energiatermelés Darvas István Kft. 30kWp teljesítményű PV - fotovillamos

Részletesebben

Átkapcsoló automatika

Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Bemutatás 2 Funkciók és jellemzôk 7 Méretek 33 Villamos rajzok 55 Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Átkapcsoló automatika kialakítása Twido PLC-vel

Részletesebben

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja Energiahatékony megújulás 40 85%-os energia megtakarítás Európai Unióban fejlesztve és gyártva Közvilágítás EU / MSZ szabványos megvilágítás Hosszú élettartam

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Zelio, Twido and TSX ETG 1000 Gateway Application Note Kis rendszerek felügyelete

Zelio, Twido and TSX ETG 1000 Gateway Application Note Kis rendszerek felügyelete Zelio, Twido and TSX ETG 1000 Gateway Application Note Kis rendszerek felügyelete Iparág Nem specifikus. Alkalmazás A bemutató tábla három különálló, komplett felügyeleti rendszert valósít meg. A felügyeleti

Részletesebben

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői VMD960 MB Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió Jellemzői Professzionális kültéri videó mozgásérzékelő Felbukkanó vagy eltűnő álló tárgyak detektálása Objektumszámlálás (ember, jármű) Rendkívül

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél

Részletesebben

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának egy működő referenciája Az elmúlt időszakban a Kamstrup több mint 2 millió hőmennyiségmérőt telepített szerte a világban. A telepített mérők mérési adatainak

Részletesebben

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató VIDUE RXP2S220 Üzembe helyezési útmutató TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS... 3 JELLEMZŐK... 3 A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA... 3 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN... 4 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

Installációs készülékek

Installációs készülékek www.moeller.hu Főkatalógus érvényes: 2008. januártól Installációs készülékek Új generációs installációs készülékek, amelyek világszerte gondoskodnak a biztonságos villamos szerelésről létrehozva a személyek

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben