NGIN-platform. A következô generációs IN-platform különbözô rétegeit mutatja be a mellékelt ábra: Broker (OCSB)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NGIN-platform. A következô generációs IN-platform különbözô rétegeit mutatja be a mellékelt ábra: Broker (OCSB)"

Átírás

1 Alerant NGIN-platform Következô generációs mobil telekommunikációs alkalmazások Az Alerant a telekommunikációs megoldások elismert szakértôje, számos innovatív terméket és szolgáltatást nyújt e szektor számára. Termékei között kiemelt szerepe van a nyílt szabványokon nyugvó, következô generációs IN-platformhoz kifejlesztett telekommunikációs alkalmazáskészletének. Ezek az alkalmazások azonnal telepíthetôk a technológiák széles skáláját felölelô alaphálózatokra, így például SIP-alapú VOIP-ra, IMS-re vagy hagyományos SS7-re. Ismertetônk részletes áttekintést nyújt az Alerant NGIN-platformról, egy széleskörû alkalmazásportfólióról, amelyben az out-of-the-box jelleg szerencsésen ötvözôdik a távközlési termékekkel szemben támasztott eltérô igényekkel. A következô generációs IN-platform különbözô rétegeit mutatja be a mellékelt ábra: IMS Core Oracle Communications Service Broker (OCSB) IN Services Alerant Applications Alerant Service Creation Environment Database Legacy SS7 Core Application Server Oracle Communications Converged Application Server (OCCAS) Application Server Oracle Communications Converged Application Server (OCCAS) Core Network Service Broker Service Execution Database Az alaphálózat épülhet hagyományos SS7- vagy IMS-alapú technológiára, illetve konvergens szolgáltatások esetén mindkettô is lehet. Az Oracle Communications Service Broker komponens a vezetô Java EE/SIP-alkalmazásszerveren, az Oracle Communications Converged Application Serveren (OCCAS) fut, és két különbözô szerepet tölt be: Egy SS7<->SIP protokollkonverziót valósít meg az IM-SCF (Interworking Module Service Control Function) komponens segítségével. Az IM-SCF lehetôvé teszi a szolgáltatások meghívását SIP-alkalmazásszervereken, SS7-hálózatból, így az IM-SCF az IP Multimedia Service Switching Function (IM-SSF) ellentétes funkcionalitását implementálja, a 3GPP által meghatározott IMS-referenciaarchitektúra részeként. Tartalmazza a szolgáltatásbróker (SCIM) funkcionalitást. Az SCIM (Service Capability Interaction Manager) képes több szolgáltatást is megszólítani, amelyek a SIP-alkalmazásszerveren futnak, más szóval támogatja a szolgáltatás-összefûzést. A szolgáltatás-összefûzés legfontosabb alapelve, hogy amikor új szolgáltatásokat hozunk létre, egyszerûen kombináljuk/újrafelhasználjuk az egyedi és önálló, már létezô szolgáltatásainkat. A szolgáltatás-végrehajtó réteg az Oracle Communications Converged Application Servert (OCCAS) használja alap SIP-szerver infrastruktúraként, és olyan telekommunikációs alkalmazásokat futtat rajta, mint a prepaid, virtuális PBX vagy helyalapú szolgáltatások. Az alkalmazások az Alerant szolgáltatás-létrehozó környezetére (Alerant Service Creation Environment) épülnek, és Oracle adatbázist használnak az adatok tárolására.

2 Alerant szolgáltatás-létrehozó környezet (Alerant Service Creation Environment) Az Alerant szolgáltatás-létrehozó környezet a következô lehetôségeket nyújtja: magas szintû és robosztus egységes hívásvezérlô (common call control) API-réteget az alkalmazások számára, amely elrejti a különbözô hálózattípusok (SIP-alapú VOIP, IMS, hagyományos SS7, Microsoft OCS) felett levô SIPprogramozás összetettségét. módszertant és fejlesztôeszközt a szabványos alkalmazásfejlesztéshez. Általános architektúra: SMSC Alerant Applications MMSC RDBMS Backend Integration Layer Common Call Control and Alerting Tools External System Alerant Service Creation Environment Location Server OCCAS Web Services Oracle Communications Service Broker (OCSB) Reverse IM-SSF SCIM (Orchestration Engine) Microsoft OCS HLR/HSS Core Network Legacy SS7 Core IMS Core Egységes hívásvezérlés (Common Call Control): Egy olyan egységes hívásvezérlô interfészt nyújt az alkalmazások számára, amely elrejti a különbözô alaphálózati tulajdonságok (IMS, hagyományos SS7, Microsoft OCS) használatából adódó komplexitást. Jellemzôi: egységes bemondáskezelés (MRF-integráció IMS esetén), egységes DTMF-kód lekérdezés, egységes díjterhelési funkciók, egységes hívásirányítás. Támogatja a prepaid szolgáltatásokat (idômérés, idôintervallum-kezelés Diameter Ro vagy egyedi megoldás segítségével). Monitorozó és riasztásokat kezelô eszközök: szabványos JMX-monitorozás egyszerû integrálhatóság tetszôleges monitorozó eszközzel. A fejlesztôk tudják a szabályokat definiálni a szabályok megszegése riasztást von maga után.

3 Fejlesztôeszközök: teljes funkcionalitású alkalmazásváz generálása, leegyszerûsített aszinkron távközlési szolgáltatásfejlesztés, a leggyakoribb fejlesztési hibák kiküszöbölése, naplózási lehetôségek, IDE-függetlenség, automatizált teszteszköz az ismételhetô teszteléshez (funkcionális és teljesítmény). Integrációs réteg a háttérrendszerekhez: egyszerû API az alkalmazások számára, a háttérrendszerek eléréséhez, kifinomult timeout kezelés a maximális megbízhatóság érdekében, terheléselosztás megvalósítása, nincs blokkolt alkalmazás a háttérrendszer hibája miatt, SMSC-, MMSC-, helymeghatározó szerver kapcsolat natív protokollal, az Alerant Message Gateway komponens használatával, HSS-kapcsolat Diameter Sh-protokoll használatával, HLR-kapcsolat MAP-protokoll használatával. Prepaid szolgáltatás A prepaid SIP IN-szolgáltatás kapcsolja, monitorozza és megszakítja a hívást, a prepaid számlázó interfésztôl érkezô visszajelzések alapján. Ez az interfésztartalmazza az üzleti logikát a hívásindítás engedélyezéséhez vagy megtiltásához az elôfizetô egyenlege alapján, az idôszeletek végén az egyenleg könyveléséhez, illetve az újabb idôszelet igényléséhez, valamint a felhasznált szolgáltatásköltségek levonásához. A prepaid szolgáltatáslogika az absztrakt prepaid számlázó interfész következô metódusait használja: RETRIEVE: ez a metódus megengedi vagy megtiltja a prepaid szolgáltatás elérését. PROLONGATION: a metódus megkísérli lefoglalni a következô idôintervallumot a hívás folytatásához. UPDATE: ez a metódus levonja a felhasznált szolgáltatás díját az elôfizetô egyenlegébôl. A prepaid szolgáltatás legfontosabb tulajdonságai: hang és sms-kezelés támogatása. A prepaid számlázó interfész implementálható egyedi fejlesztéssel, illetve Diameter Ro alapon (az ügyfél meglévô prepaid számlázó rendszerétôl függôen). Bizonyos esetekben a prepaid szolgáltatás bemondást ad, például akkor, amikor az elôfizetônek a hívás alatt elfogy az egyenlege. A lebeszélt idô mérhetô az OCCAS-ban vagy az alaphálózatban (például SS7 MSC).

4 Módszertan A keretrendszer nem csak technológiai hátteret nyújt az alkalmazásfejlesztéshez, hanem dokumentum templateek és fejlesztési folyamat definíciók együttese, melyek egy szabványos keretet adnak komplex alkalmazások létrehozásához. A keretrendszerrel létrehozott alkalmazások ugyanannak a mechanizmusnak a használatával mûködtethetôk és monitorozhatók, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket. A következô ábra a fejlesztési folyamatot mutatja be, az egyes fázisokban nyújtott elônyökkel: Standardized functional specification tempate Specification key performance indicator (KPI) JMX based Standardized technical specification template Planning Shipment Standardized operation guide template Generated scripts for deployment Common Call Control functions Project generation Development Testing Automated test tool Standardized test documentation template Szabványok J EE Servlets 2.5 JSP 2.1 JSF 1.2 EJB 3 JAX-WS, and JAXB 2.0 SIP IETF RFC 3261 IETF RFC 2976, 3262, 3265, 3311, 3323, 3325, 3372, 3428, 3455, 3515, 3665, GPP TS SS7 ETSI TS V5.9.0 CAMEL Application Part (CAP) CAMEL Phase 4 3GPP TS v4.3 MAP 3GPP TS version Mobile Application Part Phase 2+ SMS UCP SMPP MMS MM7 Location Server MLP IMS Diameter Sh Diameter Ro Diameter Rf RFC 5022 MSCML

5 Alkalmazásportfólió Az Alerant alkalmazásportfólió már kialakított komponenseket tartalmazó készlet, amely az Oracle Communications Converged Application Serveren (OCCAS) fut. Három különbözô módon telepíthetjük: közvetlenül egy IMS-hálózatra, vagy IMS-hálózatra az Oracle Communications Service Broker SCIM-en keresztül (abban az esetben, ha az alkalmazást más szolgáltatással kell kombinálni), vagy egy hagyományos SS7-hálózatra az Oracle Communications Service Broker IM-SCF komponense segítségével. Valamennyi komponens szabványos Java EE-alkalmazásként implementált, és Oracle WebLogic Serveren, valamint Oracle Communications Converged Application Serveren (OCCAS) fut. A rendszer kifinomultan skálázható, és megfelel a legmagasabb rendelkezésre állási követelményeknek. Az Alerant szolgáltatás-létrehozó környezet (Alerant Service Creation Environment) biztosítja a hátteret mindehhez. JMX-interfészen, valamint személyre szabható jelzési szabályokon keresztül monitorozhatóvá teszi a hívásforgalmat és a szolgáltatáshasználatot is. Az operátorok így idôben léphetnek közbe, hogy megoldják az olyan hálózati problémákat, amelyek veszélyeztetik a végfelhasználók zavartalan szolgáltatás-igénybevételét. Alerant virtuális PBX (ALEXA) Az Alerant több éves telekommunikációs tapasztalatára támaszkodva, átfogó távközlési alkalmazáskészletet alakított ki, mely egy nyílt szabványokon alapuló, újgenerációs IN-platformra épül. A portfolió egyik legfontosabb eleme, az ALEXAalkalmazáskészlet, amely a nagyszámú mobil elôfizetôvel rendelkezô vállalati ügyfelek számára nyújt megoldásokat. Segítségével speciális számlázás, hívásszûrés, magánhívás-kezelés és sok egyéb olyan rugalmas szolgáltatás valósítható meg, amelyekkel a vállalat a számára leginkább megfelelô telefonálási szabályokat alakíthatja ki, egy egyszerû, önkiszolgáló felületen. Ahogy az Alerant többi alkalmazása, az ALEXA sem függ az alap hálózati technológiáktól (legyen az SIP-alapú VOIP, IMS vagy hagyományos SS7), így bármilyen hálózaton telepíthetô. WebLogic Application Server VPBX Self-service Web App VPBX Provisioning Web Service Interface RDBMS Alerant Applications Backend Integration Layer Common Call Control and Alerting Tools Alerant Service Creation Environment OCCAS Oracle Communications Service Broker (OCSB) Reverse IM-SSF SCIM (Orchestration Engine) Core Network HLR Legacy SS7 Core IMS Core

6 Az ALEXA szolgáltatásai: Az ALEXA egyrészt számos konfigurálható, konvergens szolgáltatást tartalmaz, amelyek segítségével kezelhetô a speciális hívásellenôrzés és számlázás, az adatbázisban levô adatok alapján. Másrészt egy önkiszolgáló felületet nyújt, amellyel a vállalati ügyfelek rugalmasan testre szabhatják mobil szolgáltatásaikat. Speciális számlaterhelés Egyazon vállalat felhasználói speciális tarifával hívhatják egymást (az alkalmazás speciális CDR-ket generál, a CDR formátuma és tartalma konfigurálható). Rövid számok Az egyedi, rövid tárcsázási kódok lehetôvé teszik a vállalaton belül a gyakran hívott munkatársak könnyebb elérését. A rövidszám egy csoport-elôtagból és néhány számjegybôl áll. A megegyezô elôtaggal rendelkezô csoporttagoknak elég a rövidszámot tárcsázni, amikor egymást hívják. Az adminisztrátor egy webalapú, önkiszolgáló GUI-n állíthatja be a hívásátirányítási logikát a rövidszám híváshoz. A hívásátirányítási logika lehet idôalapú, például amikor X rövid számot munkanapokon, 8 órától 18 óráig az A számra irányítjuk, egyéb idôpontokban pedig B -re. Virtuális csoportok (partner cégek) Külsô tagok számára virtuális csoportokat hozhatunk létre. Az alkalmazás speciális CDR-eket generál a felhasználók és a virtuális csoporttagok közötti hívásokhoz is. A virtuális csoporttagoknak a többi csoport tagjaihoz hasonlóan szintén lehetnek rövid hívókódjaik. Soros csörgetés (ügyfélszolgálat) Ez a funkció lehetôvé teszi, hogy amennyiben a hívott fél foglalt, a hívás alternatív telefonszámok elôre meghatározott listájára érkezzen. Az alkalmazás sorrendben végighívja valamennyi számot, amíg az egyik nem válaszol, vagy amíg a lista végére nem ér. A szolgáltatás jelentôsen megkönnyíti a cégek számára a saját ügyfélszolgálat kialakítását. Hívásszûrés, autorizációs kód alapú szûrés Ez a szolgáltatás meghatározza a csoport egyes tagjai számára, hogy egy adott szám, adott idôben hívható-e a számukra. Az adminisztrátor egy autorizációs kódot állíthat be a megadott számhoz, és ebben az esetben a szolgáltatás a helyes kód megerôsítését kéri a hívótól. Amennyiben a felhasználó a megfelelô autorizációs kódot adta meg DTMF-en keresztül, a hívás kezdeményezhetô. Magánszámla kezelése Annak ellenére, hogy lehetséges egyes számok idôalapú szabályok szerinti blokkolása, a felhasználók fogadhatják ezeket a hívásokat is. Ilyen esetekben az alkalmazás a felhasználó magánszámlájára terheli a hívást. Limitértesítés A felhasználói csoportokhoz több limitszintet és értesítési címet lehet hozzárendelni. Az alkalmazás egy sms- vagy üzenetet küld az elôre meghatározott címre, amennyiben a limitet túllépték. Webalapú, önkiszolgáló felület Azok a vállalatok, amelyek megrendelték az ALEXA-szolgáltatást, egy adminisztrátor accountot kapnak, amivel bejelentkezhetnek egy webalapú önkiszolgáló felületre. Az adminisztrátor menedzseli a szolgáltatásokat, mind a csoportok, mind az egyének esetében, valamint adminisztrátori jogokat adhat más felhasználóknak is. Konfigurációs interfész Amikor a vállalat megrendeli az Alerant Virtuális PBX-szolgáltatást, mobil szerzôdéseit és az azokhoz tartozó adatokat a VPBX-adatbázisában kell elhelyeznie. Ez szabványos webszolgáltatás alapú interfész segítségével történik, ami megkönnyíti az integrációt a vállalat már meglévô BSS- vagy SOA-rendszereihez.

7 Alerant helyalapú szolgáltatások (ALINA) Az Alerant a helyalapú távközlési szolgáltatások iránti növekvô érdeklôdésre válaszul alakította ki ALINA elnevezésû alkalmazáskészletét. Mivel az ALINA szolgáltatásai rugalmasan kombinálhatók más alkalmazásokkal, így az igényeknek maximálisan megfelelô, gazdag funkcionalitású, konvergens megoldások jöhetnek létre. Mint az Alerant alkalmazásportfolió többi alkalmazása, az ALINA is egy szabványos, következô generációs INplatformra épül, és így bármilyen típusú hálózatra telepíthetô. WebLogic Application Server LBS Admin GUIs LBS Provisioning Interfaces RDBMS Alerant Applications HLR Backend Integration Layer Common Call Control and Alerting Tools Alerant Service Creation Environment OCCAS Location Server Oracle Communications Service Broker (OCSB) SCIM (Orchestration Engine) Reverse IM-SSF Core Network Legacy SS7 Core IMS Core Az ALINA szolgáltatásai: Zöld zóna Egy országot fel lehet osztani vörös és zöld zónákra. A zöld zónából indított hívások díja alacsonyabb, mint a vörös zónából kezdeményezetteké. A vörös zónák tipikusan a nagyobb városok területei. Az alkalmazás meghatározza a hívó fél tartózkodási helyét, és abban az esetben, ha a vörös zónában van, egy hívás elôtti figyelmeztetô üzenetet játszik le neki. A hívó fél minden költség nélkül megszakíthatja a hívást, a figyelmeztetô üzenet lejátszása során. Az alkalmazás ezután az offline terheléshez egy feljegyzést készít, amely tartalmazza a zónainformációkat. Zöld zóna információszolgáltatás E funkció segítségével információszolgáltatás nyújtható a zöld zóna alkalmazáshoz. Amikor a hívó fél a szolgáltatás számát tárcsázza, az alkalmazás egy üzenetet játszik le, amely tájékoztatja a hívó felet arról, hogy adott pillanatban, melyik zónában tartózkodik.

8 Helyalapú hívásátirányítás Az ügyfél felhívja egy szolgáltató számát (például, hogy pizzát rendeljen), eközben az alkalmazás meghatározza a hívó fél tartózkodási helyét (például a mobiltelefon cellaadataiból), és átirányítja a hívást a céghez legközelebb található étterembe, pizzériába. Az alkalmazás egy elôre meghatározott adatbázist használ a mobil cella adat telefonszámhoz rendeléséhez. Amennyiben a hívó aktuális tartózkodási helyéhez az adatbázisban nem található megfelelô telefonszám, a hívást a cég központjába továbbítja a rendszer. Otthoni zóna Ez a szolgáltatás ötvözi a mobiltelefonok elônyeit a vezetékes telefonok alacsony tarifáival. A szolgáltatás lehetôvé teszi, hogy az elôfizetôk kedvezményes hívásokat indítsanak otthonukból. Az elôfizetôk egy darab, két telefonszámmal rendelkezô mobiltelefont kapnak. Az otthoni zónában egy vezetékes számon lehet elérni ôket, és mobiltelefonjukról is vezetékes áron indíthatnak hívásokat. Amikor az otthoni zónán kívül tartózkodnak, a vezetékes számra érkezô hívások egy hangpostába jutnak, vagy továbbíthatók az elôfizetô mobiltelefonjára. A szolgáltatáshoz nem kell különleges hardvert telepíteni az ügyfél otthonába, egyszerûen a mobiltelefon cella információját használja fel a rendszer. Sürgôsségi hívás Amikor a felhasználó a szolgáltatás számát hívja, az alkalmazás meghatározza a hívó helyzetét (a mobil cella adat vagy a helyi szerver helyalapú információi alapján, MLP-n keresztül), majd a helyzet és a megrendelô azonosítási információit továbbítja a megfelelô külsô szervezettnek egy webszolgáltatás hívással. A külsô szervezet a helyalapú információk segítségével gyors segítséget nyújthat a hívó számára. Dual SIM-szolgáltatás (ALDEA) A Dual SIM-szolgáltatás lehetôvé teszi egy autóba beépített telefon és egy mobiltelefon együttes mûködését, megkönnyítve a két eszköz egyidejû használatát. A Dual SIM azoknak a felhasználóknak ajánlott, akik saját mobilkészülékük mellett, gépkocsijukba GSM-telefont építettek be. A Dual SIM-szolgáltatás tulajdonságai: A két telefon azonos számon érhetô el. Amennyiben hívást kezdeményeznek, sms-eket, illetve mms-eket küldenek, a két telefon egységesen jelenik meg a hívott fél számára. A hívások kezdeményezése és fogadása mindkét kártyáról történhet, akár egyidôben is. A szolgáltatás roaming esetén ugyanúgy mûködik, mint belföldi hálózaton. Amennyiben az autóskártya szolgáltatást aktiválták, az elôfizetô egy autóskártyát kap (második SIM-kártyát) az elsôdleges kártya mellé. A második kártyát általában az autóba beszerelt telefonban használják, és ha ez a telefon be van kapcsolva, a bejövô hívás elôször ezt a készüléket csörgeti meg. Amennyiben az autótelefonon nem fogadják pár másodpercen belül a hívást, és a mobilkészülék is be van kapcsolva, a hívás a második (elsôdleges) készüléket csörgeti meg. Amennyiben a hívást egyik készüléken sem fogadják, (egyik sem elérhetô), egy közös hangpostaüzenetet lehet hagyni mindkét telefonra. Amikor csak az elsôdleges mobiltelefon van bekapcsolva, az a megszokott módon mûködik. Hívások kezdeményezhetôk mobiltelefonról és autótelefonról egyazon idôben. Ez esetben a két telefon egymástól függetlenül képes kezelni a hívásokat (a számlázás is külön történik). Az sms- és mms-üzenetek, valamint a közös számra küldött hangpostaüzenetek, továbbá az aktivált hívásértesítési szolgáltatáskor kapott sms-értesítések az elsôdleges mobiltelefonra érkeznek meg. Amennyiben a hívásátirányítási szolgáltatást aktiválták az elsôdleges telefonon vagy a másodlagos autótelefonon, az felülírja a Dual SIM-szolgáltatás hívásátirányítási funkcióját, és a hívások a beállított telefonszámra lesznek átirányítva.

9 Oracle Communications Az Oracle nemzetközi szinten piacvezetô a kommunikáció terén, a világ 20 elsôszámú kommunikációs vállalata is az Oracle alkalmazásait választotta. Az Oracle Communications ágazatspecifikus BSS- és OSS-megoldásokat integrál egy szabványos szolgáltatásszállító portfólióval, valamint piacvezetô nagyvállalati alkalmazásokat, üzletiintelligencia eszközöket, és middleware, illetve adatbázis-technológiákat nyújt. Az Oracle Communications segítségével a szolgáltatók rendkívül gyorsan alakíthatják ki újgenerációs konvergens szolgáltatásaikat, növelve ezáltal felhasználóik elégedettségét és lojalitását, valamint csökkentve üzleti és hálózati költségeiket. Az Alerantról Az Alerant Zrt. a hazai nagyvállalati informatikai piac meghatározó tagja. Ügyfelei számára teljes üzleti megoldásokat nyújt. Tevékenységi körébe J EE-alapú alkalmazások fejlesztése, integrációja, bevezetése, valamint támogatása tartozik. Ügyfelei nagyvállalatok, ezen belül elsôsorban távközlési cégek, pénzintézetek, iparvállalatok, valamint államigazgatási intézmények, így referenciái között szerepel a Budapest Bank, Erste Bank, ING Bank, a Magyar Telekom, valamint az AstraZeneca, a MOL és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Az Alerant a Deloitte közép-európai piacot vizsgáló Fast 50 felmérésében 2008-ban negyedik, 2006-ban a Rising Star kategóriában elsô helyezést ért el ban a Deloitte EMEA-térséget vizsgáló Fast 500 felmérésben 27. lett. Alerant Informatikai Zrt. Infopark sétány Budapest Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1)

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

össz hang Ü z l e t r e h a n g o l t i n f o r m a t i k a

össz hang Ü z l e t r e h a n g o l t i n f o r m a t i k a össz hang Ü z l e t r e h a n g o l t i n f o r m a t i k a Az Alerant Informatikai Zrt. a magyarországi nagyvállalati informatikai piac meghatározó tagja. Ügyfelei számára teljes üzleti megoldásokat nyújt.

Részletesebben

ALIM. Azonnali üzenetküldô és presence platform. ALIM IMS szolgáltatási képességek. IP-szolgáltatások. Alap IMSinfrastruktúra.

ALIM. Azonnali üzenetküldô és presence platform. ALIM IMS szolgáltatási képességek. IP-szolgáltatások. Alap IMSinfrastruktúra. ALIM Azonnali üzenetküldô és presence platform Több éves telekommunikációs tapasztalatára támaszkodva az Alerant kifejlesztette azt a távközlési termékét, amely megvalósítja a legfôbb, mobiltelefonokkal

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés ANMS Távközlési szolgáltatók számára Az ANMS egy fejlett

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

Banki üzleti szabályok kezelésének támogatása

Banki üzleti szabályok kezelésének támogatása Banki üzleti szabályok kezelésének támogatása Szabálykezelés ILog eszközzel 2008. november 4. Tartalom Bemutatkozás BRM Business Rule Management Egy banki példa Kérdések és válaszok 3 2008. május 28. Az

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Young Szakmai nap 2014.05.08

Young Szakmai nap 2014.05.08 Young Szakmai nap 2014.05.08 Panasonic v3.x / 500v1.0 Új üzleti kommunikációs szerver a modern telekommunikációs kihívásokra a Panasonictól Előadó: Nagy Krisztián Young BTS Kft. Tartalom MPRv3.1/3.2 (NS500

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

Crossplatform mobil fejlesztőkörnyezet kiválasztását támogató kutatás

Crossplatform mobil fejlesztőkörnyezet kiválasztását támogató kutatás Crossplatform mobil fejlesztőkörnyezet kiválasztását támogató kutatás A Mobil multimédiás kliens fejlesztői eszközkészlet létrehozása című kutatás-fejlesztési projekthez A dokumentum célja A dokumentum

Részletesebben

Komponens alapú fejlesztés

Komponens alapú fejlesztés Komponens alapú fejlesztés Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Történelem - a kezdetek 2 Mainframe-ek és terminálok Minden a központi gépen fut A

Részletesebben

Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. Kovács László

Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. <Name> Kovács László Ericsson CoordCom Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás Kovács László Ericsson Mo. ágazati igazgató Mobil: +36 30 9411 161 E-mail: laszlo.kovacs@ericsson.com 2009-04-09 1 Integrált

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül!

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! www.minervatel.hu Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! Kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig. Mindenki számára elérhetően. Virtuális telefonközpont. Egyedi telefonrendszerek.

Részletesebben

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál AITIA International Zrt. HTE Infokom konferencia és kiállítás, 2012. október 10 12. Változások a gerinchálózatban

Részletesebben

Ügyfélszolgálati képernyők

Ügyfélszolgálati képernyők Ügyfélszolgálati képernyők avagy ami az ügyfélből még kilátszik Philippovich Ákos +36 30 555 4 666 philippovich@t-online.hu Operátori felület Történeti áttekintés A technológia és az igények fejlődése

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Integrált vezetékes és mobil kommunikáció

Integrált vezetékes és mobil kommunikáció Integrált vezetékes és mobil kommunikáció Horváth Varga János / KFKI Rendszerintegrációs Zrt. 2011. április 27. 1 Kommunikáció nagyvállalati környezetben A kommunikáció két fő pillére: a telefon és az

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

The Power To Develop. i Develop

The Power To Develop. i Develop The Power To Develop 2001 Alkalmazások fejlesztése Oracle9i Alkalmazás rel Molnár Balázs Értékesítési konzultáns Oracle Hungary Miről is lesz szó? Mi az Oracle9i AS, technikailag? Hogyan működik Oracle9i

Részletesebben

Integrált kommunikációs megoldások a CISCO-tól

Integrált kommunikációs megoldások a CISCO-tól Integrált kommunikációs megoldások a CISCO-tól Fullajtár József Mérnök-tanácsadó CISCO Systems Somogyi Gábor Service Product Line Leader IBM Magyarországi Kft. Furucz János Technikai szakértő 1 IBM Magyarországi

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

Oracle cloudforgatókönyvek

Oracle cloudforgatókönyvek Oracle cloudforgatókönyvek Tóth Csaba vezető architect 1 A PUBLIKUS FELHŐ piaci növekedése 207 MILLIÁRD $ $109 MILLIÁRD $ $91 MILLIÁRD $ 2011 2012 2016 2 Source: Gartner PRIVÁT PUBLIKUS HIBRID 3 ÜZLETI

Részletesebben

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ FELHŐBŐL. HOUG 2013, Siófok

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ FELHŐBŐL. HOUG 2013, Siófok INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ FELHŐBŐL HOUG 2013, Siófok PÁR SZÓ A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁGRÓL strictly confidential, confidential, internal, public 4/26/2013 2 HAZÁNK VEZETŐ IKT VÁLLALATA 5500 nagyvállalati

Részletesebben

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26.

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net kifejlesztése A verzióváltás okai A korábbi technológia elavult Nem volt bővíthető A fejlesztés

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

webalkalmazások fejlesztése elosztott alapon

webalkalmazások fejlesztése elosztott alapon 1 Nagy teljesítményű és magas rendelkezésreállású webalkalmazások fejlesztése elosztott alapon Nagy Péter Termékmenedzser Agenda Java alkalmazás grid Coherence Topológiák Architektúrák

Részletesebben

utakon A válságkezelés kihívásai

utakon A válságkezelés kihívásai Új utakon A válságkezelés kihívásai Az elmúlt években a nagyvállalatok hatalmas összegeket fordítottak az informatikai infrastruktúrák átalakítására, olyan architektúrák kiépítésére, mint a SOA (szolgáltatásorientált

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

1. Az Android platform bemutatása (Ekler Péter)... 1 1.1. Az Android sikerességének okai... 1 1.2. Az Android platform története... 3 1.3. Android-verziók... 5 1.4. Android Market (Google Play)... 13 1.5.

Részletesebben

Internet vagy IP Multimedia System (IMS)

Internet vagy IP Multimedia System (IMS) Internet t vagy IP Multimedia System (IMS) Telbisz Ferenc KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ Networkshop 2009 Internet vagy IP Multimedia System (IMS) 1 Tartalomjegyzék Változó Internet használat Ennek

Részletesebben

Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon

Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon Mi az IMDG? Nem memóriában futó relációs adatbázis NoSQL hagyományos relációs adatbázis Más fajta adat tárolás Az összes adat RAM-ban van, osztott

Részletesebben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben it Service Management Forum 2005 Vámosi Róbert MVH Virágh Tamás HP 2005.03.18. Copyright 2005 MVH - HP. Minden jog fenntartva. 1 MVH IIER IT menedzsment

Részletesebben

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com Biztonság és vezeték nélküli hálózat? Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com 1 Amiről szó lesz - tervezés Mi az a CVD? Hogyan készül Mire e használjuk áju Vezeték nélküli

Részletesebben

NIIF VoIP szolgáltatás aktualitásai

NIIF VoIP szolgáltatás aktualitásai NIIF VoIP szolgáltatás aktualitásai Ilyés Gábor Mészáros Mihály Szabó Szabolcs NIIF Intézet 1 Áttekintés Miről is beszélek Intézményi Információs Rendszer (IIR) Hívásadatgyűjtés új alapokon Egyéb aktualitások

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás. ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ

CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás. ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ Tartalom Nehézségeink CMDB adatok és függ ségek vizualizációja

Részletesebben

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft Flash és PHP kommunikáció Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft A lehetőségek FlashVars External Interface Loadvars XML SOAP Socket AMF AMFphp PHPObject Flash Vars Flash verziótól függetlenül

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

112 SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER A MAGYAR INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI KÖRNYEZETBEN

112 SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER A MAGYAR INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI KÖRNYEZETBEN 112 SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER A MAGYAR INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI KÖRNYEZETBEN DR. EISLER PÉTER ÜGYVEZETŐ HUNGAROCOM KFT. KONFERENCIA AZ EURÓPAI SEGÉLYHÍVÓ RENDSZERRŐL 2011. JÚLIUS 6. TÖRTÉNELEM (1) 1998 TÖRTÉNELEM

Részletesebben

NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK

NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK AASTRA-MATRA GYÁRTÁSÚ NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK Az IP alközpontok a telefonszámla csökkentésén kívül új lehetőségeket nyitnak meg a gazdálkodásban, szervezésben, amellyel

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Szolgáltatói számok WAP, GPRS, MMS, E-mail beállítások

Szolgáltatói számok WAP, GPRS, MMS, E-mail beállítások Szolgáltatói számok WAP, GPRS, MMS, E-mail beállítások Különböző fórumokon és egyéb helyeken állandóan újra és újra felbukkanó kérés az új PDA vagy mobil beállítása. Most szolgáltatónként összegyűjtöttük

Részletesebben

AllCom Hungary Kft. Szigethalom, Sóderos u. 17. Ikt.szám: 193-1/2011. 2 3 1 5

AllCom Hungary Kft. Szigethalom, Sóderos u. 17. Ikt.szám: 193-1/2011. 2 3 1 5 AllCom Hungary Kft. Szigethalom, Sóderos u. 17. Ikt.szám: 193-1/2011. 2 3 1 5 Cjsz: 01-09-662700 www.allcom.hu director@co.allcom.hu +36 1 999 3312, +36 1 999 3322, +36 29 777-111 Ügyfél oldali tájékoztatás

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás Szolgáltat ltatási minıségfel gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése se a HBONE hálózatbanh NETWORKSHOP 2010 Tartalom SLA menedzsment, teljesítmény menedzsment InfoVista bemutatás InfoVista az NIIFI-nél

Részletesebben

Feltörekvő technológiák: seam, drools, richfaces és társai a JBossban

Feltörekvő technológiák: seam, drools, richfaces és társai a JBossban Feltörekvő technológiák: seam, drools, richfaces és társai a JBossban Török Tamás senior consultant ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Miről lesz ma szó? Röviden az ULX-ről A JBoss közösségről

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja meghatározása A a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS Hartung István BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék TEMATIKA Cloud definíció, típusok, megvalósítási modellek Rövid Azure cloud bemutatás

Részletesebben

ede.bodroghy@hu.ibm.com

ede.bodroghy@hu.ibm.com ede.bodroghy@hu.ibm.com 5/30/2014 Globális piacvezető a hoszting szolgáltatásokban 21000 ügyfél 140 országban 100000 menedzselt eszköz 685 alkalmazott 13 adatközpont 17 hálózati belépési pont 2 SOFTLAYER

Részletesebben

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás Petőfi Irodalmi Múzeum A Digitális Irodalmi Akadémia megújuló rendszere technológiaváltás II. Partnerek, feladatok Petőfi Irodalmi Múzeum Megrendelő, szakmai vezetés, kontroll Konzorcium MTA SZTAKI Internet

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Birkas Bence Budapest, Szeptember 26, 2012 Puskás Tivadar Közalapítvány II Nemzetközi konferencia CERT-Hungary / Biztonságosinternet Hotline

Részletesebben

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Web-fejlesztés NGM_IN002_1

Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Rich Internet Applications RIA Vékony-kliens generált (statikus) HTML megjelenítése szerver oldali feldolgozással szinkron oldal megjelenítéssel RIA desktop alkalmazások funkcionalitása

Részletesebben

InfoVista újdonságok. Sándor Tamás. fımérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49

InfoVista újdonságok. Sándor Tamás. fımérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. InfoVista újdonságok T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás fımérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Részletesebben

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése SADM Service and Application Development for Mobile Systems Benedek Zoltán, MIK 3.1.2 projekt - projektvezető zoltán.benedek@aut.bme.hu Nemzeti Kutatási

Részletesebben

Készítették: Katzenberger Péter és Wieszt Ferenc. Mobile Messaging 3.0. Szolgáltatások és alkalmazások tárgy szemináriuma

Készítették: Katzenberger Péter és Wieszt Ferenc. Mobile Messaging 3.0. Szolgáltatások és alkalmazások tárgy szemináriuma Készítették: Katzenberger Péter és Wieszt Ferenc Mobile Messaging 3.0 Szolgáltatások és alkalmazások tárgy szemináriuma Tartalomjegyzék Bevezető Mobil Messaging kezdetek (SMS, EMS, MMS) Mobile Messaging

Részletesebben

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Bevezető az Oracle9i adattárházas újdonságaihoz Elemzési és vezetői információs igények 80:20 az adatgyűjtés javára! Adattárházak kínálta

Részletesebben

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést IBM Európa, Közel-Kelet és Afrika szoftverbejelentés ZP11-0164, kelt: 2011. május 17. Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Szolgáltatások halmaza: o Erőforrások, alkalmazások, eszközök o Nagy méretű, heterogén, gazdaságos, mobil, zöld El van takarva, hogy o Hol van

Részletesebben

Flex: csak rugalmasan!

Flex: csak rugalmasan! Flex: csak rugalmasan! Kiss-Tóth Marcell http://kiss-toth.hu marcell@kiss-toth.hu Magyarországi Web Konferencia 2006 2006. március 18. tartalom bevezető Adobe Flex alternatív technológiák bevezető az Internetnek

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

(Teszt)automatizálás. Bevezető

(Teszt)automatizálás. Bevezető (Teszt)automatizálás Bevezető Órák ( az előadások sorrendje változhat) 1. Bevezető bemutatkozás, követelmények, kérdések és válaszok 2. Előadás Unit test in general, 3. Előadás Unit test, Tools and practices,

Részletesebben

JavaScript Web AppBuilder használata

JavaScript Web AppBuilder használata JavaScript Web AppBuilder használata Kiss András Esri Magyarország Kft. 2015. október 8. Az ArcGIS Platform lehetővé teszi a Web GIS-t Térinformatika elérése bárhonnan Desktop Web Eszköz Egyszerű Egységes

Részletesebben

Egy DBA napja: Teljeskörű üzemeltetés Oracle Enterprise Manager-rel

<Insert Picture Here> Egy DBA napja: Teljeskörű üzemeltetés Oracle Enterprise Manager-rel Egy DBA napja: Teljeskörű üzemeltetés Oracle Enterprise Manager-rel Sárecz Lajos Vezető értékesítési tanácsadó Program Agenda Teljeskörű menedzsment Oracle Enterprise Manager használatával

Részletesebben

Viczián István IP Systems http://jtechlog.blogspot.hu/ JUM XIX. - 2012. szeptember 18.

Viczián István IP Systems http://jtechlog.blogspot.hu/ JUM XIX. - 2012. szeptember 18. Viczián István IP Systems http://jtechlog.blogspot.hu/ JUM XIX. - 2012. szeptember 18. Két projekt Mindkettőben folyamatirányítás Eltérő követelmények Eltérő megoldások Dokumentum gyártási folyamat Üzemeltetés

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Számlavezető rendszer fejlesztés, Döntsön a hatékonyság!

Számlavezető rendszer fejlesztés, Döntsön a hatékonyság! Számlavezető rendszer fejlesztés, vagy üzenet transzformáció? Döntsön a hatékonyság! Kovács Vilmos Levente Simplexion Informatikai Kft kovacs.vilmos@simplexion.hu +36-20/951-11-49 Kihívások Háttérrendszer

Részletesebben

Integral IP Az IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12.

Integral IP Az IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12. Integral IP Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12. 1 2 Integral IP BX 3 . Integral IP alkalmazások Áttekintés Információ szerzés pl. a tűzjelző központ aktuális állapotának elemzése szervizelés

Részletesebben

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu IT-Shield Mss Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu PAJZS a KiberviLág FELÉ Napjaink egyre nagyobb kihívásokkal küzdő üzleti informatikai világában

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Földmérési és Távérzékelési Intézet Ta p a s z ta l a to k é s g ya ko r l a t i m e g o l d á s o k a W M S s zo l gá l tatá s b a n Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.13. WMS Szolgáltatások célja A technikai fejlődéshez igazodva

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben