NGIN-platform. A következô generációs IN-platform különbözô rétegeit mutatja be a mellékelt ábra: Broker (OCSB)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NGIN-platform. A következô generációs IN-platform különbözô rétegeit mutatja be a mellékelt ábra: Broker (OCSB)"

Átírás

1 Alerant NGIN-platform Következô generációs mobil telekommunikációs alkalmazások Az Alerant a telekommunikációs megoldások elismert szakértôje, számos innovatív terméket és szolgáltatást nyújt e szektor számára. Termékei között kiemelt szerepe van a nyílt szabványokon nyugvó, következô generációs IN-platformhoz kifejlesztett telekommunikációs alkalmazáskészletének. Ezek az alkalmazások azonnal telepíthetôk a technológiák széles skáláját felölelô alaphálózatokra, így például SIP-alapú VOIP-ra, IMS-re vagy hagyományos SS7-re. Ismertetônk részletes áttekintést nyújt az Alerant NGIN-platformról, egy széleskörû alkalmazásportfólióról, amelyben az out-of-the-box jelleg szerencsésen ötvözôdik a távközlési termékekkel szemben támasztott eltérô igényekkel. A következô generációs IN-platform különbözô rétegeit mutatja be a mellékelt ábra: IMS Core Oracle Communications Service Broker (OCSB) IN Services Alerant Applications Alerant Service Creation Environment Database Legacy SS7 Core Application Server Oracle Communications Converged Application Server (OCCAS) Application Server Oracle Communications Converged Application Server (OCCAS) Core Network Service Broker Service Execution Database Az alaphálózat épülhet hagyományos SS7- vagy IMS-alapú technológiára, illetve konvergens szolgáltatások esetén mindkettô is lehet. Az Oracle Communications Service Broker komponens a vezetô Java EE/SIP-alkalmazásszerveren, az Oracle Communications Converged Application Serveren (OCCAS) fut, és két különbözô szerepet tölt be: Egy SS7<->SIP protokollkonverziót valósít meg az IM-SCF (Interworking Module Service Control Function) komponens segítségével. Az IM-SCF lehetôvé teszi a szolgáltatások meghívását SIP-alkalmazásszervereken, SS7-hálózatból, így az IM-SCF az IP Multimedia Service Switching Function (IM-SSF) ellentétes funkcionalitását implementálja, a 3GPP által meghatározott IMS-referenciaarchitektúra részeként. Tartalmazza a szolgáltatásbróker (SCIM) funkcionalitást. Az SCIM (Service Capability Interaction Manager) képes több szolgáltatást is megszólítani, amelyek a SIP-alkalmazásszerveren futnak, más szóval támogatja a szolgáltatás-összefûzést. A szolgáltatás-összefûzés legfontosabb alapelve, hogy amikor új szolgáltatásokat hozunk létre, egyszerûen kombináljuk/újrafelhasználjuk az egyedi és önálló, már létezô szolgáltatásainkat. A szolgáltatás-végrehajtó réteg az Oracle Communications Converged Application Servert (OCCAS) használja alap SIP-szerver infrastruktúraként, és olyan telekommunikációs alkalmazásokat futtat rajta, mint a prepaid, virtuális PBX vagy helyalapú szolgáltatások. Az alkalmazások az Alerant szolgáltatás-létrehozó környezetére (Alerant Service Creation Environment) épülnek, és Oracle adatbázist használnak az adatok tárolására.

2 Alerant szolgáltatás-létrehozó környezet (Alerant Service Creation Environment) Az Alerant szolgáltatás-létrehozó környezet a következô lehetôségeket nyújtja: magas szintû és robosztus egységes hívásvezérlô (common call control) API-réteget az alkalmazások számára, amely elrejti a különbözô hálózattípusok (SIP-alapú VOIP, IMS, hagyományos SS7, Microsoft OCS) felett levô SIPprogramozás összetettségét. módszertant és fejlesztôeszközt a szabványos alkalmazásfejlesztéshez. Általános architektúra: SMSC Alerant Applications MMSC RDBMS Backend Integration Layer Common Call Control and Alerting Tools External System Alerant Service Creation Environment Location Server OCCAS Web Services Oracle Communications Service Broker (OCSB) Reverse IM-SSF SCIM (Orchestration Engine) Microsoft OCS HLR/HSS Core Network Legacy SS7 Core IMS Core Egységes hívásvezérlés (Common Call Control): Egy olyan egységes hívásvezérlô interfészt nyújt az alkalmazások számára, amely elrejti a különbözô alaphálózati tulajdonságok (IMS, hagyományos SS7, Microsoft OCS) használatából adódó komplexitást. Jellemzôi: egységes bemondáskezelés (MRF-integráció IMS esetén), egységes DTMF-kód lekérdezés, egységes díjterhelési funkciók, egységes hívásirányítás. Támogatja a prepaid szolgáltatásokat (idômérés, idôintervallum-kezelés Diameter Ro vagy egyedi megoldás segítségével). Monitorozó és riasztásokat kezelô eszközök: szabványos JMX-monitorozás egyszerû integrálhatóság tetszôleges monitorozó eszközzel. A fejlesztôk tudják a szabályokat definiálni a szabályok megszegése riasztást von maga után.

3 Fejlesztôeszközök: teljes funkcionalitású alkalmazásváz generálása, leegyszerûsített aszinkron távközlési szolgáltatásfejlesztés, a leggyakoribb fejlesztési hibák kiküszöbölése, naplózási lehetôségek, IDE-függetlenség, automatizált teszteszköz az ismételhetô teszteléshez (funkcionális és teljesítmény). Integrációs réteg a háttérrendszerekhez: egyszerû API az alkalmazások számára, a háttérrendszerek eléréséhez, kifinomult timeout kezelés a maximális megbízhatóság érdekében, terheléselosztás megvalósítása, nincs blokkolt alkalmazás a háttérrendszer hibája miatt, SMSC-, MMSC-, helymeghatározó szerver kapcsolat natív protokollal, az Alerant Message Gateway komponens használatával, HSS-kapcsolat Diameter Sh-protokoll használatával, HLR-kapcsolat MAP-protokoll használatával. Prepaid szolgáltatás A prepaid SIP IN-szolgáltatás kapcsolja, monitorozza és megszakítja a hívást, a prepaid számlázó interfésztôl érkezô visszajelzések alapján. Ez az interfésztartalmazza az üzleti logikát a hívásindítás engedélyezéséhez vagy megtiltásához az elôfizetô egyenlege alapján, az idôszeletek végén az egyenleg könyveléséhez, illetve az újabb idôszelet igényléséhez, valamint a felhasznált szolgáltatásköltségek levonásához. A prepaid szolgáltatáslogika az absztrakt prepaid számlázó interfész következô metódusait használja: RETRIEVE: ez a metódus megengedi vagy megtiltja a prepaid szolgáltatás elérését. PROLONGATION: a metódus megkísérli lefoglalni a következô idôintervallumot a hívás folytatásához. UPDATE: ez a metódus levonja a felhasznált szolgáltatás díját az elôfizetô egyenlegébôl. A prepaid szolgáltatás legfontosabb tulajdonságai: hang és sms-kezelés támogatása. A prepaid számlázó interfész implementálható egyedi fejlesztéssel, illetve Diameter Ro alapon (az ügyfél meglévô prepaid számlázó rendszerétôl függôen). Bizonyos esetekben a prepaid szolgáltatás bemondást ad, például akkor, amikor az elôfizetônek a hívás alatt elfogy az egyenlege. A lebeszélt idô mérhetô az OCCAS-ban vagy az alaphálózatban (például SS7 MSC).

4 Módszertan A keretrendszer nem csak technológiai hátteret nyújt az alkalmazásfejlesztéshez, hanem dokumentum templateek és fejlesztési folyamat definíciók együttese, melyek egy szabványos keretet adnak komplex alkalmazások létrehozásához. A keretrendszerrel létrehozott alkalmazások ugyanannak a mechanizmusnak a használatával mûködtethetôk és monitorozhatók, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket. A következô ábra a fejlesztési folyamatot mutatja be, az egyes fázisokban nyújtott elônyökkel: Standardized functional specification tempate Specification key performance indicator (KPI) JMX based Standardized technical specification template Planning Shipment Standardized operation guide template Generated scripts for deployment Common Call Control functions Project generation Development Testing Automated test tool Standardized test documentation template Szabványok J EE Servlets 2.5 JSP 2.1 JSF 1.2 EJB 3 JAX-WS, and JAXB 2.0 SIP IETF RFC 3261 IETF RFC 2976, 3262, 3265, 3311, 3323, 3325, 3372, 3428, 3455, 3515, 3665, GPP TS SS7 ETSI TS V5.9.0 CAMEL Application Part (CAP) CAMEL Phase 4 3GPP TS v4.3 MAP 3GPP TS version Mobile Application Part Phase 2+ SMS UCP SMPP MMS MM7 Location Server MLP IMS Diameter Sh Diameter Ro Diameter Rf RFC 5022 MSCML

5 Alkalmazásportfólió Az Alerant alkalmazásportfólió már kialakított komponenseket tartalmazó készlet, amely az Oracle Communications Converged Application Serveren (OCCAS) fut. Három különbözô módon telepíthetjük: közvetlenül egy IMS-hálózatra, vagy IMS-hálózatra az Oracle Communications Service Broker SCIM-en keresztül (abban az esetben, ha az alkalmazást más szolgáltatással kell kombinálni), vagy egy hagyományos SS7-hálózatra az Oracle Communications Service Broker IM-SCF komponense segítségével. Valamennyi komponens szabványos Java EE-alkalmazásként implementált, és Oracle WebLogic Serveren, valamint Oracle Communications Converged Application Serveren (OCCAS) fut. A rendszer kifinomultan skálázható, és megfelel a legmagasabb rendelkezésre állási követelményeknek. Az Alerant szolgáltatás-létrehozó környezet (Alerant Service Creation Environment) biztosítja a hátteret mindehhez. JMX-interfészen, valamint személyre szabható jelzési szabályokon keresztül monitorozhatóvá teszi a hívásforgalmat és a szolgáltatáshasználatot is. Az operátorok így idôben léphetnek közbe, hogy megoldják az olyan hálózati problémákat, amelyek veszélyeztetik a végfelhasználók zavartalan szolgáltatás-igénybevételét. Alerant virtuális PBX (ALEXA) Az Alerant több éves telekommunikációs tapasztalatára támaszkodva, átfogó távközlési alkalmazáskészletet alakított ki, mely egy nyílt szabványokon alapuló, újgenerációs IN-platformra épül. A portfolió egyik legfontosabb eleme, az ALEXAalkalmazáskészlet, amely a nagyszámú mobil elôfizetôvel rendelkezô vállalati ügyfelek számára nyújt megoldásokat. Segítségével speciális számlázás, hívásszûrés, magánhívás-kezelés és sok egyéb olyan rugalmas szolgáltatás valósítható meg, amelyekkel a vállalat a számára leginkább megfelelô telefonálási szabályokat alakíthatja ki, egy egyszerû, önkiszolgáló felületen. Ahogy az Alerant többi alkalmazása, az ALEXA sem függ az alap hálózati technológiáktól (legyen az SIP-alapú VOIP, IMS vagy hagyományos SS7), így bármilyen hálózaton telepíthetô. WebLogic Application Server VPBX Self-service Web App VPBX Provisioning Web Service Interface RDBMS Alerant Applications Backend Integration Layer Common Call Control and Alerting Tools Alerant Service Creation Environment OCCAS Oracle Communications Service Broker (OCSB) Reverse IM-SSF SCIM (Orchestration Engine) Core Network HLR Legacy SS7 Core IMS Core

6 Az ALEXA szolgáltatásai: Az ALEXA egyrészt számos konfigurálható, konvergens szolgáltatást tartalmaz, amelyek segítségével kezelhetô a speciális hívásellenôrzés és számlázás, az adatbázisban levô adatok alapján. Másrészt egy önkiszolgáló felületet nyújt, amellyel a vállalati ügyfelek rugalmasan testre szabhatják mobil szolgáltatásaikat. Speciális számlaterhelés Egyazon vállalat felhasználói speciális tarifával hívhatják egymást (az alkalmazás speciális CDR-ket generál, a CDR formátuma és tartalma konfigurálható). Rövid számok Az egyedi, rövid tárcsázási kódok lehetôvé teszik a vállalaton belül a gyakran hívott munkatársak könnyebb elérését. A rövidszám egy csoport-elôtagból és néhány számjegybôl áll. A megegyezô elôtaggal rendelkezô csoporttagoknak elég a rövidszámot tárcsázni, amikor egymást hívják. Az adminisztrátor egy webalapú, önkiszolgáló GUI-n állíthatja be a hívásátirányítási logikát a rövidszám híváshoz. A hívásátirányítási logika lehet idôalapú, például amikor X rövid számot munkanapokon, 8 órától 18 óráig az A számra irányítjuk, egyéb idôpontokban pedig B -re. Virtuális csoportok (partner cégek) Külsô tagok számára virtuális csoportokat hozhatunk létre. Az alkalmazás speciális CDR-eket generál a felhasználók és a virtuális csoporttagok közötti hívásokhoz is. A virtuális csoporttagoknak a többi csoport tagjaihoz hasonlóan szintén lehetnek rövid hívókódjaik. Soros csörgetés (ügyfélszolgálat) Ez a funkció lehetôvé teszi, hogy amennyiben a hívott fél foglalt, a hívás alternatív telefonszámok elôre meghatározott listájára érkezzen. Az alkalmazás sorrendben végighívja valamennyi számot, amíg az egyik nem válaszol, vagy amíg a lista végére nem ér. A szolgáltatás jelentôsen megkönnyíti a cégek számára a saját ügyfélszolgálat kialakítását. Hívásszûrés, autorizációs kód alapú szûrés Ez a szolgáltatás meghatározza a csoport egyes tagjai számára, hogy egy adott szám, adott idôben hívható-e a számukra. Az adminisztrátor egy autorizációs kódot állíthat be a megadott számhoz, és ebben az esetben a szolgáltatás a helyes kód megerôsítését kéri a hívótól. Amennyiben a felhasználó a megfelelô autorizációs kódot adta meg DTMF-en keresztül, a hívás kezdeményezhetô. Magánszámla kezelése Annak ellenére, hogy lehetséges egyes számok idôalapú szabályok szerinti blokkolása, a felhasználók fogadhatják ezeket a hívásokat is. Ilyen esetekben az alkalmazás a felhasználó magánszámlájára terheli a hívást. Limitértesítés A felhasználói csoportokhoz több limitszintet és értesítési címet lehet hozzárendelni. Az alkalmazás egy sms- vagy üzenetet küld az elôre meghatározott címre, amennyiben a limitet túllépték. Webalapú, önkiszolgáló felület Azok a vállalatok, amelyek megrendelték az ALEXA-szolgáltatást, egy adminisztrátor accountot kapnak, amivel bejelentkezhetnek egy webalapú önkiszolgáló felületre. Az adminisztrátor menedzseli a szolgáltatásokat, mind a csoportok, mind az egyének esetében, valamint adminisztrátori jogokat adhat más felhasználóknak is. Konfigurációs interfész Amikor a vállalat megrendeli az Alerant Virtuális PBX-szolgáltatást, mobil szerzôdéseit és az azokhoz tartozó adatokat a VPBX-adatbázisában kell elhelyeznie. Ez szabványos webszolgáltatás alapú interfész segítségével történik, ami megkönnyíti az integrációt a vállalat már meglévô BSS- vagy SOA-rendszereihez.

7 Alerant helyalapú szolgáltatások (ALINA) Az Alerant a helyalapú távközlési szolgáltatások iránti növekvô érdeklôdésre válaszul alakította ki ALINA elnevezésû alkalmazáskészletét. Mivel az ALINA szolgáltatásai rugalmasan kombinálhatók más alkalmazásokkal, így az igényeknek maximálisan megfelelô, gazdag funkcionalitású, konvergens megoldások jöhetnek létre. Mint az Alerant alkalmazásportfolió többi alkalmazása, az ALINA is egy szabványos, következô generációs INplatformra épül, és így bármilyen típusú hálózatra telepíthetô. WebLogic Application Server LBS Admin GUIs LBS Provisioning Interfaces RDBMS Alerant Applications HLR Backend Integration Layer Common Call Control and Alerting Tools Alerant Service Creation Environment OCCAS Location Server Oracle Communications Service Broker (OCSB) SCIM (Orchestration Engine) Reverse IM-SSF Core Network Legacy SS7 Core IMS Core Az ALINA szolgáltatásai: Zöld zóna Egy országot fel lehet osztani vörös és zöld zónákra. A zöld zónából indított hívások díja alacsonyabb, mint a vörös zónából kezdeményezetteké. A vörös zónák tipikusan a nagyobb városok területei. Az alkalmazás meghatározza a hívó fél tartózkodási helyét, és abban az esetben, ha a vörös zónában van, egy hívás elôtti figyelmeztetô üzenetet játszik le neki. A hívó fél minden költség nélkül megszakíthatja a hívást, a figyelmeztetô üzenet lejátszása során. Az alkalmazás ezután az offline terheléshez egy feljegyzést készít, amely tartalmazza a zónainformációkat. Zöld zóna információszolgáltatás E funkció segítségével információszolgáltatás nyújtható a zöld zóna alkalmazáshoz. Amikor a hívó fél a szolgáltatás számát tárcsázza, az alkalmazás egy üzenetet játszik le, amely tájékoztatja a hívó felet arról, hogy adott pillanatban, melyik zónában tartózkodik.

8 Helyalapú hívásátirányítás Az ügyfél felhívja egy szolgáltató számát (például, hogy pizzát rendeljen), eközben az alkalmazás meghatározza a hívó fél tartózkodási helyét (például a mobiltelefon cellaadataiból), és átirányítja a hívást a céghez legközelebb található étterembe, pizzériába. Az alkalmazás egy elôre meghatározott adatbázist használ a mobil cella adat telefonszámhoz rendeléséhez. Amennyiben a hívó aktuális tartózkodási helyéhez az adatbázisban nem található megfelelô telefonszám, a hívást a cég központjába továbbítja a rendszer. Otthoni zóna Ez a szolgáltatás ötvözi a mobiltelefonok elônyeit a vezetékes telefonok alacsony tarifáival. A szolgáltatás lehetôvé teszi, hogy az elôfizetôk kedvezményes hívásokat indítsanak otthonukból. Az elôfizetôk egy darab, két telefonszámmal rendelkezô mobiltelefont kapnak. Az otthoni zónában egy vezetékes számon lehet elérni ôket, és mobiltelefonjukról is vezetékes áron indíthatnak hívásokat. Amikor az otthoni zónán kívül tartózkodnak, a vezetékes számra érkezô hívások egy hangpostába jutnak, vagy továbbíthatók az elôfizetô mobiltelefonjára. A szolgáltatáshoz nem kell különleges hardvert telepíteni az ügyfél otthonába, egyszerûen a mobiltelefon cella információját használja fel a rendszer. Sürgôsségi hívás Amikor a felhasználó a szolgáltatás számát hívja, az alkalmazás meghatározza a hívó helyzetét (a mobil cella adat vagy a helyi szerver helyalapú információi alapján, MLP-n keresztül), majd a helyzet és a megrendelô azonosítási információit továbbítja a megfelelô külsô szervezettnek egy webszolgáltatás hívással. A külsô szervezet a helyalapú információk segítségével gyors segítséget nyújthat a hívó számára. Dual SIM-szolgáltatás (ALDEA) A Dual SIM-szolgáltatás lehetôvé teszi egy autóba beépített telefon és egy mobiltelefon együttes mûködését, megkönnyítve a két eszköz egyidejû használatát. A Dual SIM azoknak a felhasználóknak ajánlott, akik saját mobilkészülékük mellett, gépkocsijukba GSM-telefont építettek be. A Dual SIM-szolgáltatás tulajdonságai: A két telefon azonos számon érhetô el. Amennyiben hívást kezdeményeznek, sms-eket, illetve mms-eket küldenek, a két telefon egységesen jelenik meg a hívott fél számára. A hívások kezdeményezése és fogadása mindkét kártyáról történhet, akár egyidôben is. A szolgáltatás roaming esetén ugyanúgy mûködik, mint belföldi hálózaton. Amennyiben az autóskártya szolgáltatást aktiválták, az elôfizetô egy autóskártyát kap (második SIM-kártyát) az elsôdleges kártya mellé. A második kártyát általában az autóba beszerelt telefonban használják, és ha ez a telefon be van kapcsolva, a bejövô hívás elôször ezt a készüléket csörgeti meg. Amennyiben az autótelefonon nem fogadják pár másodpercen belül a hívást, és a mobilkészülék is be van kapcsolva, a hívás a második (elsôdleges) készüléket csörgeti meg. Amennyiben a hívást egyik készüléken sem fogadják, (egyik sem elérhetô), egy közös hangpostaüzenetet lehet hagyni mindkét telefonra. Amikor csak az elsôdleges mobiltelefon van bekapcsolva, az a megszokott módon mûködik. Hívások kezdeményezhetôk mobiltelefonról és autótelefonról egyazon idôben. Ez esetben a két telefon egymástól függetlenül képes kezelni a hívásokat (a számlázás is külön történik). Az sms- és mms-üzenetek, valamint a közös számra küldött hangpostaüzenetek, továbbá az aktivált hívásértesítési szolgáltatáskor kapott sms-értesítések az elsôdleges mobiltelefonra érkeznek meg. Amennyiben a hívásátirányítási szolgáltatást aktiválták az elsôdleges telefonon vagy a másodlagos autótelefonon, az felülírja a Dual SIM-szolgáltatás hívásátirányítási funkcióját, és a hívások a beállított telefonszámra lesznek átirányítva.

9 Oracle Communications Az Oracle nemzetközi szinten piacvezetô a kommunikáció terén, a világ 20 elsôszámú kommunikációs vállalata is az Oracle alkalmazásait választotta. Az Oracle Communications ágazatspecifikus BSS- és OSS-megoldásokat integrál egy szabványos szolgáltatásszállító portfólióval, valamint piacvezetô nagyvállalati alkalmazásokat, üzletiintelligencia eszközöket, és middleware, illetve adatbázis-technológiákat nyújt. Az Oracle Communications segítségével a szolgáltatók rendkívül gyorsan alakíthatják ki újgenerációs konvergens szolgáltatásaikat, növelve ezáltal felhasználóik elégedettségét és lojalitását, valamint csökkentve üzleti és hálózati költségeiket. Az Alerantról Az Alerant Zrt. a hazai nagyvállalati informatikai piac meghatározó tagja. Ügyfelei számára teljes üzleti megoldásokat nyújt. Tevékenységi körébe J EE-alapú alkalmazások fejlesztése, integrációja, bevezetése, valamint támogatása tartozik. Ügyfelei nagyvállalatok, ezen belül elsôsorban távközlési cégek, pénzintézetek, iparvállalatok, valamint államigazgatási intézmények, így referenciái között szerepel a Budapest Bank, Erste Bank, ING Bank, a Magyar Telekom, valamint az AstraZeneca, a MOL és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Az Alerant a Deloitte közép-európai piacot vizsgáló Fast 50 felmérésében 2008-ban negyedik, 2006-ban a Rising Star kategóriában elsô helyezést ért el ban a Deloitte EMEA-térséget vizsgáló Fast 500 felmérésben 27. lett. Alerant Informatikai Zrt. Infopark sétány Budapest Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1)

Számlázás újgenerációs telekommunikációs hálózatokban

Számlázás újgenerációs telekommunikációs hálózatokban Számlázás újgenerációs telekommunikációs hálózatokban ARY BÁLINT DÁVID, IMRE SÁNDOR Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai tanszék ary.balint@isolation.hu, imre@hit.bme.hu Kulcsszavak:

Részletesebben

Bevezetés E LSŐ FEJEZET

Bevezetés E LSŐ FEJEZET E LSŐ FEJEZET Bevezetés A Java nyelv története 1991-ig nyúlik vissza, a nyilvánosság számára azonban csak 1995-től vált ismertté. Az azóta eltelt évek során a nyelv, illetve a hozzá kapcsolódó technológiák

Részletesebben

Dely Zoltán NGN a távközlés új generációja 3. Bokor László, Szabó Sándor Az IMS megjelenése és alkalmazása fix és vezetéknélküli mobil hálózatokban 11

Dely Zoltán NGN a távközlés új generációja 3. Bokor László, Szabó Sándor Az IMS megjelenése és alkalmazása fix és vezetéknélküli mobil hálózatokban 11 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom ÚJGENERÁCIÓS HÁLÓZATOK FIX ÉSMOBIL HÁLÓZATOK VALÓDI KONVERGENCIÁJA 2 Dely Zoltán NGN a távközlés új generációja 3 Bokor László, Szabó

Részletesebben

Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató. Vodafone Power to you

Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató. Vodafone Power to you Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató Vodafone Power to you Tartalomjegyzék 1. Első lépések a telefonálásig...4 1.1. SIM kártya...4 1.2. Akkumulátor...4 1.3. PIN kód...4 1.4. PUK kód...5 1.5. Ügyfélbiztonsági

Részletesebben

6. Szerkesztői gondolatok

6. Szerkesztői gondolatok 6. Szerkesztői gondolatok Rendszertechnikai könyvünk 6. fejezete a távközlési rendszerek hierarchikus építkezésének szellemében az alsóbb rétegekben nyújtott (a korábbi fejezetekben kifejtett) technikai

Részletesebben

Zorp 3 F5 Termékleírás

Zorp 3 F5 Termékleírás Zorp 3 F5 Termékleírás Copyright 2000-2013 BalaBit IT Security All rights reserved. www.balabit.hu Előszó A Zorp teljes ellenőrzést biztosít a normál és titkosított hálózati forgalom felett, és képes a

Részletesebben

Rendszer-felülvizsgálat

Rendszer-felülvizsgálat Rendszer-felülvizsgálat Az informatikai rendszerek folyamatos külső és belső fenyegetettségeknek vannak kitéve. Ezek a fenyegetettségek irányulhatnak a rendszer üzem- és adatbiztonsága ellen. Örök érvényű

Részletesebben

PANASONIC NS1000 SIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER MINDIG FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSAIT

PANASONIC NS1000 SIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER MINDIG FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSAIT MINDIG FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSAIT PANASONIC NS1000 SIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER KIVÁLÓ HANGMINŐSÉG TELJESEN ÁTLÁTHATÓ HÁLÓZATI FUNKCIÓK ÉS IGÉNY SZERINTI KAPACITÁSBŐVÍTÉS AZ NS1000 ÁTTEKINTÉSE SIP és IP-hálózati

Részletesebben

PANASONIC NS1000 SIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER MINDIG FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSAIT

PANASONIC NS1000 SIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER MINDIG FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSAIT MINDIG FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSAIT PANASONIC NS1000 SIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER KIVÁLÓ HANGMINŐSÉG TELJESEN ÁTLÁTHATÓ HÁLÓZATI FUNKCIÓK ÉS IGÉNY SZERINTI KAPACITÁSBŐVÍTÉS AZ NS1000 ÁTTEKINTÉSE SIP és IP-hálózati

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól és informatikai szolgáltatásairól

Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól és informatikai szolgáltatásairól Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól és informatikai szolgáltatásairól Kiadványunkban szereplő árak, feltételek 2013. augusztus 1-jétől visszavonásig érvényesek. Tartalom Ki veheti igénybe

Részletesebben

HiPath 4000 V4 IP Kommunikációs rendszer közép- és nagyvállalatok számára

HiPath 4000 V4 IP Kommunikációs rendszer közép- és nagyvállalatok számára HiPath 4000 V4 IP Kommunikációs rendszer közép- és nagyvállalatok számára Kommunikáció a nyitottság jegyében Siemens Enterprise Communications Magyarország www.siemens.hu/enterprise Innovatív és jövõbiztos

Részletesebben

Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be.

Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be. 5. Szolgáltatások Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be. A hálózatokat célszerű műszaki szemléletben megközelíteni, mivel ezek ténylegesen bonyolult elveken alapuló

Részletesebben

utakon A válságkezelés kihívásai

utakon A válságkezelés kihívásai Új utakon A válságkezelés kihívásai Az elmúlt években a nagyvállalatok hatalmas összegeket fordítottak az informatikai infrastruktúrák átalakítására, olyan architektúrák kiépítésére, mint a SOA (szolgáltatásorientált

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGÜNK. Szolgáltatásaink Konzultáció Audit Tervezés Kivitelezés Üzemeltetési támogatás Oktatás Projektvezetés

TEVÉKENYSÉGÜNK. Szolgáltatásaink Konzultáció Audit Tervezés Kivitelezés Üzemeltetési támogatás Oktatás Projektvezetés CÉGISMERTETŐ 2013. Az Euroway Networking Kft. 2004. május 1-én alakult meg, így egyidősek vagyunk Magyarország Európai Uniós tagságával. Cégünk az Answare Kft. leányvállalata, amely több mint 15 éve tölt

Részletesebben

TARTALOM. 1. A VoIP technológia áttekintése 4

TARTALOM. 1. A VoIP technológia áttekintése 4 VoIP 2 TARTALOM 1. A VoIP technológia áttekintése 4 1.1. A beszéd-csomagkommunikáció alapelvei 4 1.2. Kódolási eljárások és tulajdonságaik 8 1.3. Az IP protokoll feletti beszédátvitel sajátosságai 9 1.4.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2015. április 1 évfolyam 1. szám. Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel

2015. április 1 évfolyam 1. szám. Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel 2015. április 1 évfolyam 1. szám Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel Az üzleti alkalmazások új világa Partner Partner Client Client Partner Partner Partner Partner Client Client www.oriana.hu

Részletesebben

HungarianSMBExtendedP#163E5.qxd 2/9/07 12:53 PM Page 1. Kibôvített útmutató a Cisco kis- és középvállalati termékeihez

HungarianSMBExtendedP#163E5.qxd 2/9/07 12:53 PM Page 1. Kibôvített útmutató a Cisco kis- és középvállalati termékeihez HungarianSMBExtendedP#163E5.qxd 2/9/07 12:53 PM Page 1 Kibôvített útmutató a Cisco kis- és középvállalati termékeihez HungarianSMBExtendedP#163E5.qxd 2/9/07 12:53 PM Page 2 Kis- és középvállalatoknak szánt

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2011. december 1-jétől Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Tartalomjegyzék 1. Irányelv célja és keretei... 4 1.1. Irányelv koncepciója... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Alkalmazói kör... 8

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Szegedi István. Debrecen

SZAKDOLGOZAT. Szegedi István. Debrecen SZAKDOLGOZAT Szegedi István Debrecen 2010 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webáruházak szinkronizálásának módjai és azok összehasonlítása Belső témavezető: Dr. Adamkó Attila egyetemi adjunktus Készítette:

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet ~ 1 ~ 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezető... 4 3 Elosztott rendszerek... 7 4 Átszövődő vonatkozások... 16 5 Köztesréteg... 22 6 Nyelvi paradigmák,

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Szirtes István Szakmai igazgató (MCT, MCSE+S+M, MCTS, MCITP) SZIRTES TECHNOLOGIES Kft. www.szirtes.com 2009.03.31. 1 Hol tart ma a technológia Mintacím szerkesztése A Forefront termékek licenc konstrukciói

Részletesebben

Nagyteljesítményű hálózatbiztonsági megoldások - garantált költségcsökkentés

Nagyteljesítményű hálózatbiztonsági megoldások - garantált költségcsökkentés T E R M É K E K Nagyteljesítményű hálózatbiztonsági megoldások - garantált költségcsökkentés PROTECTION AT THE SPEED OF BUSINESS Elismert piaci vezető A SonicWALL alapítása, 1991 óta a vevői igények maximális

Részletesebben

Microsoft Lync Server 2010 TERMÉKISMERTETŐ

Microsoft Lync Server 2010 TERMÉKISMERTETŐ Microsoft Lync Server 2010 TERMÉKISMERTETŐ Tartalom Bevezetés... 4 Egységes felhasználói környezet... 4 Egyetlen egységes platform... 5 Csevegési és jelenléti funkciók... 5 Jelenlét... 6 Eszköz jelzése...

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

CLICK ON ... Termékismertető CRM

CLICK ON ... Termékismertető CRM Termékismertető CRM 1 Product Information V10.0 1996-2012 CRM Click On Kft www.click-on.hu info@click-on.hu xflower@click-on.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A dokumentum célja Jelen dokumentum átfogó képet nyújt

Részletesebben