Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót mely az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet hat alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege ezer forint volt. A bevételi előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, mely az év folyamán ezer forintra módosult. A teljesítés ezer forint, ami 95 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, amit az év folyamán ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés ezer forint, ami 97 %-os teljesítés.

2 Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel ezer forint (97 %-os teljesítés). Ebből befolyt építményadó: ezer forint telekadó: ezer forint kommunális adó: ezer forint iparűzési adó: ezer forint. Átengedett központi adóból származó bevétel ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron ezer forint bevételünk keletkezett (81 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül: igazgatási szolgáltatási díj 204 ezer forint talajterhelési díj: ezer forint pótlék, bírság ezer forint egyéb sajátos bevétel ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ezer forint, egyes köznevelési feladatok támogatása ezer forint, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ezer forint, kulturális feladatok támogatása ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás ezer forint, kiegészítő támogatás ezer forint, felhalmozási célú önkormányzati támogatás ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (76 %-os teljesítés). Ebből ezer forint telekértékesítésből, 276 ezer forint Suzuki értékesítéséből, ezer forint 3 db szivattyú értékesítéséből származik. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése ezer forint (100%-os teljesítés). Ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege ezer forint: a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: ezer forint hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 882 ezer forint közcélú foglalkoztatás támogatása ezer forint agrártámogatás mezőőri szolgálathoz ezer forint Erzsébet-utalvány szociális támogatásokra ezer forint Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert KMOP számú bölcsőde építési pályázatra ezer forintot kaptunk. 2

3 Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata ezer forint, a módosított előirányzata ezer forint. A teljesítés ezer forint (75%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Ezen belül: Működési célú pénzeszközátvétel összege: ezer forint: közérdekű támogatásként átvett pénzeszköz ezer forint választásokra kapott állami pénzeszköz 5590 ezer forint nyári diákmunkára kapott pénzeszköz 457 ezer forint Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 100 ezer forint volt, amely 172 ezer forintra módosult. A teljesítés 172 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Államháztartáson belüli megelőlegezések: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege ezer forint, a teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg a központi költségvetésből önkormányzatunk részére kiutalt évi finanszírozás előlege. Elvonások és befizetések bevételei: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege ezer forint, a teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg az intézmények évi pénzmaradványa, amit visszautaltak az önkormányzat számlájára. Pénzforgalom nélküli bevételek azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint volt. A teljesítés ezer forint, ebből ezer forint a működési pénzmaradvány felhasználás, ezer forint a felhalmozási pénzmaradvány felhasználás évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata ezer Ft, amely az év folyamán ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült (65 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 81 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata ezer forint volt, amely az év folyamán ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra ezer forintot költöttünk (96 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata ezer forint volt, ami ezer forintra lett módosítva. A teljesítés ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (90 %) Támogatás értékű kiadásokra ezer forint lett elszámolva, a 7. számú melléklet részletezése szerint. Elvonások és befizetések előirányzati soron ezer forint lett elszámolva. Ez munkáltatói befizetési kötelezettség, illetve az intézmények által az önkormányzat felé visszafizetett előző évi pénzmaradvány összege. Végleges pénzeszköz átadásként ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. 23

4 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb támogatások jogcímen ezer forintot fizettünk ki (92%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított évi III. tv. (Szociális törvény), az évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Köztemetés Erzsébet-utalvány Bursa Hungarica pályázat Átmeneti szálló Átmeneti segély Idősek karácsonya Tűzifa juttatás Családok Átmeneti Otthona 170 e Ft e Ft 814 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 212 e Ft e Ft 645 e Ft e Ft 925 e Ft 184 e Ft 45 e Ft e Ft 600 e Ft 250 e Ft Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés (73 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés ezer forint kiadást jelent (70 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Pénzügyi befektetések kiadásainak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat és a teljesítés is ezer forint (100%). Ez az összeg a Köz-ért Kft törzstőke emelésére lett kifizetve. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forinttal került jóváhagyásra. A teljesítés ezer forint (94%). A kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Felújítási kiadások eredeti előirányzatként nem lettek jóváhagyva. A módosított előirányzat ezer forint volt. A felújítási kiadások teljesítése ezer forint (92 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron módosított előirányzat szerepel ezer forint összegben. Ez a központi költségvetésből önkormányzatunk részére évi megelőlegezett összeg. Teljesítése 0, mivel nem került visszafizetésre. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA év elején a nettó állományi érték ezer forint volt. A évi záró nettó állományi érték ezer forint. A változás: nettó ezer forint. 24

5 Ez a növekedés több tényezőből adódik. Az immateriális javak értéke csökkent ezer forinttal. A beruházások, felújítások állománya ezer forinttal növekedett, a pénzeszközök állománya ezer forinttal csökkent, amely összeg a beruházások finanszírozására lett fordítva. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya ezer forinttal emelkedett, az elmúlt évi felújítások és számítástechnikai eszköz-beszerzések eredményeként. A járművek állománya ezer forinttal csökkent, az értékcsökkenések és az értékesítés következtében. A követelések állománya az előző évhez képest ezer forinttal nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest összességében 257 ezer forinttal nőtt. A készletek állományi értéke 395 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya ezer forinttal csökkent A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk CHF volt. A évi adósságkonszolidáció során névértékben CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció évben forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett, évben a fennmaradó adósságállományt is konszolidálta a Magyar Állam, így a teljes tartozást átvállalta. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 14/a,b,c,d. sz. melléklete tartalmazza ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványa ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a évi költségvetési rendelet módosításakor dönt. FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. 25

6 Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre megrongálódás, megsemmisülés miatt ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: ) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: ) Az Önkormányzat évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A évi zárszámadás teljes anyagát a január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma évben 131 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, április 15. törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző 26

7 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

8 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a értelmében az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja 1. Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően eft teljesített bevételi főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel, e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, eft teljesített kiadási főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi kiadás 0 e Ft a finanszírozási kiadás és jóváhagyja e Ft pénzmaradvány 2. Bevételek és kiadások részletezése A Képviselő-testület az Önkormányzat (1) Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben, (2) kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) a bevételek és kiadások mérleg-szerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) az intézményi működési bevételek és a sajátos bevételek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) az Önkormányzat támogatás értékű bevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a címrend szerinti bevételek és kiadások bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) a támogatás értékű pénzeszköz átadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 7. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. A képviselő-testület 3.

9 3 (1) az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) az Önkormányzat felújítási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásairól szóló tájékoztatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat évi kötelező feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi önként vállalt feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat évi államigazgatási feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a 14/a, b, c, d mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária jegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. -i ülésén fogadta el. Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:

10 4 Mellékletek: 1. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételei 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi kiadásai 3. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 4. számú melléklet Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek és sajátos bevételeinek bemutatása 5. számú melléklet Az Önkormányzat támogatás értékű bevételeinek bemutatása 6. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti bemutatása 7. számú melléklet Az Önkormányzat évi támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásainak bemutatása 8. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi beruházási kiadásai 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi felújítási kiadásai 10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának évi Eupai Uniós támogatással megvalósuló beruházásai 11. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 12. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 13. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai 14. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi vagyonkimutatása 15. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései 16. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatások

11 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Önkormányzat összesen módosított ei III. hó ezer Forint Teljesítés Telj. %-a Intézményi működési bevételek % % % % Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek % % % % ÁFA bevételek,-visszatérülések % % % % Hozam- és kamatbevételek % % 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei % % Helyi adók % % Átengedett központi adók % % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 3. Önkormányzat költségvetési támogatása % % Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása % % Egyes köznevelési feladatok támogatása % % Szociális és gyermekjóléti és gyrmekétkeztetési feladatok támogatása % % Kulturális feladatok támogatása % % Központosított előirányzatok % % Önkormányzatok kiegészítő támogatásai % % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások % % 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések % % Működési célú támogatásértékű bevételek % % Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek % % Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszköz átvétel % % % % Működési célú pénzeszköz átvétel % % % % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % % 7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele % % Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % % Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) % % 9 Elvonások és befizetések bevételei % % A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +9) % % % % 10. Pénzforgalom nélküli bevételek % % % % Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele % % % % Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele % % B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) % % % % I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) % % % % 11. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) % % % % Oldal 1

12 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Önkormányzat összesen módosított ei III. hó Teljesítés ezer Forint Telj. %-a Működési kiadások % % % % a.) személyi juttatások % % % % b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % c.) dologi és egyéb folyó kiadások % % % % ebből Köz-Ért Kft-nek % d.) támogatásértékű kiadások % % e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 f.) elvonások és befizetések % % % g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % % ebből Köz-Ért Kft-nek % h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám % % 2. Felhalmozási kiadások % % a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások % % c.) pénzügyi befektetések kiadásai % % d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % % f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre Felújítás % % a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások % % 4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) % % % % 5. Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) % % % % 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) % % % % 96% 100% Oldal 2

13 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 3. sz melléklet évi Bevételek eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Módosított ei III. hó Teljesítés I. I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások évi Kiadások eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Módosított ei III. hó Elkülönített állami pénzalapból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások Teljesítés Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Elvonások és befizetések bevételei Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Egyéb bevételek Hozam -és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele III. 1. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8. Áh-on belüli megelőlegezések Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése IV. 1. Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével IV. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 4. sz melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmény) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények összesen Önkormányzat összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

15 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi 5. sz melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

16 Címrend évi eredeti előirányzat Mesevár Óvoda módosított ei III. hó Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei. Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a előirányzat III. hó előirányzat III. hó előirányzat III. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások % % % % 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % % % % 4. Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Elvonások és befizetések % % % 9. Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +9) % % % % 11. Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (11+12) % % % % 14. Működési célú hitel visszafizetése Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 16. Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (13+16) % % % % 18. Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (27+29) Kiadások összesen (17+30) % % % % BEVÉTELEK 32. Intézményi működési bevételek % % % % 33. Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel % % % 38. Felhalm.c.végleges pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Elvonások és befizetések bevételei 43. Felügyeleti szertől kapott támogatás % % % % 44. Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % % % 45. Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek % % % % 47. Költségvetési bevételek (41+43) % % % % 48. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 51. Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) % % % % 53. Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma 0 0 1

17 6. sz melléklet Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei. Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a előirányzat III. hó előirányzat III. hó évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj %-a Címrend KIADÁSOK % % Személyi juttatások % % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % Dologi és egyéb folyó kiadások % % Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás % % Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre % % Társad. Szocpol és egyéb jutt % % Elvonások és befizetések Költségv. szervnek folyósított támogatás % % Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +9) % Tartalékok % Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás % % Költségvetési működési kiadások (11+12) Működési célú hitel visszafizetése % % Államháztartáson belüli finanszírozási előleg % % Finanszírozási működési kiadások % % Működési kiadások összesen (13+16) % % Felújítási kiadások % % Beruházási kiadások % % Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások % % Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás % % Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) % Felhalmozási tartalék % Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad % % Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások % % Felhalmozási kiadások összesen (27+29) % % Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK % % Intézményi működési bevételek % % Önkormányzat sajátos működési bevételei % % Önkormányzat költségvetési támogatása % % Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések % % Támogatásértékű felhalm. bevételek % % Műk. célú végleges pe.átvétel % % Felhalm.c.végleges pe.átvétel % % Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése % % Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér % % Elvonások és befizetések bevételei Felügyeleti szertől kapott támogatás % % Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % Pénzforgalom nélküli bevételek % % Pf. Nélküli költségvetési bevételek % % Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel % % Államháztartáson belüli finanszírozási előleg % % Finanszírozási bevételek (45+46) % % Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma

18 7. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások Támogatott neve Teljesítés Klebersbersberg Intézménytartó Központ Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen: Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve Előirányzat Teljesítés Köz-Ért Kft Tárnoki Viziközmű Társulat Civil szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen Kezességvállalás DTV csatorna beruházás KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat Köz-Ért Kft Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/ Vízjogi engedélyezési terv 111/XI/2014 KT Hat Köz-Ért Kft hókotró vásárlásra 143/ Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen:

19 Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Teljesítés nettó ÁFA bruttó bruttó Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés (+2000 e Ft 111/XIII/2014) Kemence építés ( +51 eft 111/X/2014) Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ántsz Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/ Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése Konyhai eszközök pótlása húsmassza keverő gép Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés (ASP projekt) Local Agenda 21 elkészítése számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése Gépjármű lízing törlesztés PH számítástechnikai eszközök beszerzése 103/2014 (VII.3); 111/IV/2014 (IX.18) /58 HRSZ ingatlan visszavásárlás db szivattyú átvétele térítés ellenében Összesen:

20 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Teljesítés nettó ÁFA bruttó bruttó Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Óvoda felújítás Egészségház parkoló vízelvezető rács 154/III/ MikroVoks 154/VI/ Konyha villanyszerelési munkák (dologiból áttéve) ÉTV közműfelújítás bérleti díj terhére Összesen:

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei. 2015. III. hó Teljesítés Telj. %-a 2014.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés eredeti 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály) Telj %-a eredeti 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály) Telj

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

bevételek 1_ sz Oldal 1

bevételek 1_ sz Oldal 1 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Intézményi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben