Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót mely az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet hat alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege ezer forint volt. A bevételi előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, mely az év folyamán ezer forintra módosult. A teljesítés ezer forint, ami 95 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, amit az év folyamán ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés ezer forint, ami 97 %-os teljesítés.

2 Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel ezer forint (97 %-os teljesítés). Ebből befolyt építményadó: ezer forint telekadó: ezer forint kommunális adó: ezer forint iparűzési adó: ezer forint. Átengedett központi adóból származó bevétel ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron ezer forint bevételünk keletkezett (81 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül: igazgatási szolgáltatási díj 204 ezer forint talajterhelési díj: ezer forint pótlék, bírság ezer forint egyéb sajátos bevétel ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ezer forint, egyes köznevelési feladatok támogatása ezer forint, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ezer forint, kulturális feladatok támogatása ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás ezer forint, kiegészítő támogatás ezer forint, felhalmozási célú önkormányzati támogatás ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (76 %-os teljesítés). Ebből ezer forint telekértékesítésből, 276 ezer forint Suzuki értékesítéséből, ezer forint 3 db szivattyú értékesítéséből származik. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése ezer forint (100%-os teljesítés). Ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege ezer forint: a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: ezer forint hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 882 ezer forint közcélú foglalkoztatás támogatása ezer forint agrártámogatás mezőőri szolgálathoz ezer forint Erzsébet-utalvány szociális támogatásokra ezer forint Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert KMOP számú bölcsőde építési pályázatra ezer forintot kaptunk. 2

3 Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata ezer forint, a módosított előirányzata ezer forint. A teljesítés ezer forint (75%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Ezen belül: Működési célú pénzeszközátvétel összege: ezer forint: közérdekű támogatásként átvett pénzeszköz ezer forint választásokra kapott állami pénzeszköz 5590 ezer forint nyári diákmunkára kapott pénzeszköz 457 ezer forint Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 100 ezer forint volt, amely 172 ezer forintra módosult. A teljesítés 172 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Államháztartáson belüli megelőlegezések: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege ezer forint, a teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg a központi költségvetésből önkormányzatunk részére kiutalt évi finanszírozás előlege. Elvonások és befizetések bevételei: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege ezer forint, a teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg az intézmények évi pénzmaradványa, amit visszautaltak az önkormányzat számlájára. Pénzforgalom nélküli bevételek azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint volt. A teljesítés ezer forint, ebből ezer forint a működési pénzmaradvány felhasználás, ezer forint a felhalmozási pénzmaradvány felhasználás évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata ezer Ft, amely az év folyamán ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült (65 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 81 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata ezer forint volt, amely az év folyamán ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra ezer forintot költöttünk (96 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata ezer forint volt, ami ezer forintra lett módosítva. A teljesítés ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (90 %) Támogatás értékű kiadásokra ezer forint lett elszámolva, a 7. számú melléklet részletezése szerint. Elvonások és befizetések előirányzati soron ezer forint lett elszámolva. Ez munkáltatói befizetési kötelezettség, illetve az intézmények által az önkormányzat felé visszafizetett előző évi pénzmaradvány összege. Végleges pénzeszköz átadásként ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. 23

4 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb támogatások jogcímen ezer forintot fizettünk ki (92%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított évi III. tv. (Szociális törvény), az évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Köztemetés Erzsébet-utalvány Bursa Hungarica pályázat Átmeneti szálló Átmeneti segély Idősek karácsonya Tűzifa juttatás Családok Átmeneti Otthona 170 e Ft e Ft 814 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 212 e Ft e Ft 645 e Ft e Ft 925 e Ft 184 e Ft 45 e Ft e Ft 600 e Ft 250 e Ft Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés (73 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés ezer forint kiadást jelent (70 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Pénzügyi befektetések kiadásainak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat és a teljesítés is ezer forint (100%). Ez az összeg a Köz-ért Kft törzstőke emelésére lett kifizetve. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forinttal került jóváhagyásra. A teljesítés ezer forint (94%). A kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Felújítási kiadások eredeti előirányzatként nem lettek jóváhagyva. A módosított előirányzat ezer forint volt. A felújítási kiadások teljesítése ezer forint (92 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron módosított előirányzat szerepel ezer forint összegben. Ez a központi költségvetésből önkormányzatunk részére évi megelőlegezett összeg. Teljesítése 0, mivel nem került visszafizetésre. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA év elején a nettó állományi érték ezer forint volt. A évi záró nettó állományi érték ezer forint. A változás: nettó ezer forint. 24

5 Ez a növekedés több tényezőből adódik. Az immateriális javak értéke csökkent ezer forinttal. A beruházások, felújítások állománya ezer forinttal növekedett, a pénzeszközök állománya ezer forinttal csökkent, amely összeg a beruházások finanszírozására lett fordítva. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya ezer forinttal emelkedett, az elmúlt évi felújítások és számítástechnikai eszköz-beszerzések eredményeként. A járművek állománya ezer forinttal csökkent, az értékcsökkenések és az értékesítés következtében. A követelések állománya az előző évhez képest ezer forinttal nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest összességében 257 ezer forinttal nőtt. A készletek állományi értéke 395 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya ezer forinttal csökkent A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk CHF volt. A évi adósságkonszolidáció során névértékben CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció évben forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett, évben a fennmaradó adósságállományt is konszolidálta a Magyar Állam, így a teljes tartozást átvállalta. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 14/a,b,c,d. sz. melléklete tartalmazza ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványa ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a évi költségvetési rendelet módosításakor dönt. FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. 25

6 Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre megrongálódás, megsemmisülés miatt ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: ) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: ) Az Önkormányzat évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A évi zárszámadás teljes anyagát a január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma évben 131 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, április 15. törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző 26

7 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

8 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a értelmében az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja 1. Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően eft teljesített bevételi főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel, e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, eft teljesített kiadási főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi kiadás 0 e Ft a finanszírozási kiadás és jóváhagyja e Ft pénzmaradvány 2. Bevételek és kiadások részletezése A Képviselő-testület az Önkormányzat (1) Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben, (2) kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) a bevételek és kiadások mérleg-szerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) az intézményi működési bevételek és a sajátos bevételek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) az Önkormányzat támogatás értékű bevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a címrend szerinti bevételek és kiadások bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) a támogatás értékű pénzeszköz átadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 7. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. A képviselő-testület 3.

9 3 (1) az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) az Önkormányzat felújítási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásairól szóló tájékoztatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat évi kötelező feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi önként vállalt feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat évi államigazgatási feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a 14/a, b, c, d mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária jegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. -i ülésén fogadta el. Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:

10 4 Mellékletek: 1. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételei 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi kiadásai 3. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 4. számú melléklet Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek és sajátos bevételeinek bemutatása 5. számú melléklet Az Önkormányzat támogatás értékű bevételeinek bemutatása 6. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti bemutatása 7. számú melléklet Az Önkormányzat évi támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásainak bemutatása 8. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi beruházási kiadásai 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi felújítási kiadásai 10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának évi Eupai Uniós támogatással megvalósuló beruházásai 11. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 12. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 13. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai 14. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi vagyonkimutatása 15. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései 16. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatások

11 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Önkormányzat összesen módosított ei III. hó ezer Forint Teljesítés Telj. %-a Intézményi működési bevételek % % % % Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek % % % % ÁFA bevételek,-visszatérülések % % % % Hozam- és kamatbevételek % % 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei % % Helyi adók % % Átengedett központi adók % % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 3. Önkormányzat költségvetési támogatása % % Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása % % Egyes köznevelési feladatok támogatása % % Szociális és gyermekjóléti és gyrmekétkeztetési feladatok támogatása % % Kulturális feladatok támogatása % % Központosított előirányzatok % % Önkormányzatok kiegészítő támogatásai % % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások % % 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések % % Működési célú támogatásértékű bevételek % % Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek % % Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszköz átvétel % % % % Működési célú pénzeszköz átvétel % % % % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % % 7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele % % Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % % Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) % % 9 Elvonások és befizetések bevételei % % A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +9) % % % % 10. Pénzforgalom nélküli bevételek % % % % Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele % % % % Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele % % B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) % % % % I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) % % % % 11. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) % % % % Oldal 1

12 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Önkormányzat összesen módosított ei III. hó Teljesítés ezer Forint Telj. %-a Működési kiadások % % % % a.) személyi juttatások % % % % b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % c.) dologi és egyéb folyó kiadások % % % % ebből Köz-Ért Kft-nek % d.) támogatásértékű kiadások % % e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 f.) elvonások és befizetések % % % g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % % ebből Köz-Ért Kft-nek % h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám % % 2. Felhalmozási kiadások % % a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások % % c.) pénzügyi befektetések kiadásai % % d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % % f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre Felújítás % % a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások % % 4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) % % % % 5. Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) % % % % 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) % % % % 96% 100% Oldal 2

13 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 3. sz melléklet évi Bevételek eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Módosított ei III. hó Teljesítés I. I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások évi Kiadások eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Módosított ei III. hó Elkülönített állami pénzalapból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások Teljesítés Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Elvonások és befizetések bevételei Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Egyéb bevételek Hozam -és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele III. 1. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8. Áh-on belüli megelőlegezések Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése IV. 1. Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével IV. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 4. sz melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmény) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények összesen Önkormányzat összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

15 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi 5. sz melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

16 Címrend évi eredeti előirányzat Mesevár Óvoda módosított ei III. hó Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei. Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a előirányzat III. hó előirányzat III. hó előirányzat III. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások % % % % 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % % % % 4. Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Elvonások és befizetések % % % 9. Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +9) % % % % 11. Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (11+12) % % % % 14. Működési célú hitel visszafizetése Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 16. Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (13+16) % % % % 18. Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (27+29) Kiadások összesen (17+30) % % % % BEVÉTELEK 32. Intézményi működési bevételek % % % % 33. Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel % % % 38. Felhalm.c.végleges pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Elvonások és befizetések bevételei 43. Felügyeleti szertől kapott támogatás % % % % 44. Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % % % 45. Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek % % % % 47. Költségvetési bevételek (41+43) % % % % 48. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 51. Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) % % % % 53. Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma 0 0 1

17 6. sz melléklet Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei. Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a előirányzat III. hó előirányzat III. hó évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj %-a Címrend KIADÁSOK % % Személyi juttatások % % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % Dologi és egyéb folyó kiadások % % Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás % % Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre % % Társad. Szocpol és egyéb jutt % % Elvonások és befizetések Költségv. szervnek folyósított támogatás % % Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +9) % Tartalékok % Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás % % Költségvetési működési kiadások (11+12) Működési célú hitel visszafizetése % % Államháztartáson belüli finanszírozási előleg % % Finanszírozási működési kiadások % % Működési kiadások összesen (13+16) % % Felújítási kiadások % % Beruházási kiadások % % Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások % % Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás % % Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) % Felhalmozási tartalék % Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad % % Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások % % Felhalmozási kiadások összesen (27+29) % % Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK % % Intézményi működési bevételek % % Önkormányzat sajátos működési bevételei % % Önkormányzat költségvetési támogatása % % Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések % % Támogatásértékű felhalm. bevételek % % Műk. célú végleges pe.átvétel % % Felhalm.c.végleges pe.átvétel % % Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése % % Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér % % Elvonások és befizetések bevételei Felügyeleti szertől kapott támogatás % % Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % Pénzforgalom nélküli bevételek % % Pf. Nélküli költségvetési bevételek % % Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel % % Államháztartáson belüli finanszírozási előleg % % Finanszírozási bevételek (45+46) % % Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma

18 7. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások Támogatott neve Teljesítés Klebersbersberg Intézménytartó Központ Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen: Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve Előirányzat Teljesítés Köz-Ért Kft Tárnoki Viziközmű Társulat Civil szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen Kezességvállalás DTV csatorna beruházás KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat Köz-Ért Kft Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/ Vízjogi engedélyezési terv 111/XI/2014 KT Hat Köz-Ért Kft hókotró vásárlásra 143/ Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen:

19 Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Teljesítés nettó ÁFA bruttó bruttó Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés (+2000 e Ft 111/XIII/2014) Kemence építés ( +51 eft 111/X/2014) Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ántsz Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/ Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése Konyhai eszközök pótlása húsmassza keverő gép Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés (ASP projekt) Local Agenda 21 elkészítése számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése Gépjármű lízing törlesztés PH számítástechnikai eszközök beszerzése 103/2014 (VII.3); 111/IV/2014 (IX.18) /58 HRSZ ingatlan visszavásárlás db szivattyú átvétele térítés ellenében Összesen:

20 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Teljesítés nettó ÁFA bruttó bruttó Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Óvoda felújítás Egészségház parkoló vízelvezető rács 154/III/ MikroVoks 154/VI/ Konyha villanyszerelési munkák (dologiból áttéve) ÉTV közműfelújítás bérleti díj terhére Összesen:

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben