Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót mely az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet hat alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege ezer forint volt. A bevételi előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, mely az év folyamán ezer forintra módosult. A teljesítés ezer forint, ami 95 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, amit az év folyamán ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés ezer forint, ami 97 %-os teljesítés.

2 Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel ezer forint (97 %-os teljesítés). Ebből befolyt építményadó: ezer forint telekadó: ezer forint kommunális adó: ezer forint iparűzési adó: ezer forint. Átengedett központi adóból származó bevétel ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron ezer forint bevételünk keletkezett (81 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül: igazgatási szolgáltatási díj 204 ezer forint talajterhelési díj: ezer forint pótlék, bírság ezer forint egyéb sajátos bevétel ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ezer forint, egyes köznevelési feladatok támogatása ezer forint, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ezer forint, kulturális feladatok támogatása ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás ezer forint, kiegészítő támogatás ezer forint, felhalmozási célú önkormányzati támogatás ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (76 %-os teljesítés). Ebből ezer forint telekértékesítésből, 276 ezer forint Suzuki értékesítéséből, ezer forint 3 db szivattyú értékesítéséből származik. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése ezer forint (100%-os teljesítés). Ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege ezer forint: a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: ezer forint hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 882 ezer forint közcélú foglalkoztatás támogatása ezer forint agrártámogatás mezőőri szolgálathoz ezer forint Erzsébet-utalvány szociális támogatásokra ezer forint Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert KMOP számú bölcsőde építési pályázatra ezer forintot kaptunk. 2

3 Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata ezer forint, a módosított előirányzata ezer forint. A teljesítés ezer forint (75%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Ezen belül: Működési célú pénzeszközátvétel összege: ezer forint: közérdekű támogatásként átvett pénzeszköz ezer forint választásokra kapott állami pénzeszköz 5590 ezer forint nyári diákmunkára kapott pénzeszköz 457 ezer forint Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 100 ezer forint volt, amely 172 ezer forintra módosult. A teljesítés 172 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Államháztartáson belüli megelőlegezések: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege ezer forint, a teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg a központi költségvetésből önkormányzatunk részére kiutalt évi finanszírozás előlege. Elvonások és befizetések bevételei: az eredeti költségvetésben nem szerepelt, a módosított előirányzat összege ezer forint, a teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg az intézmények évi pénzmaradványa, amit visszautaltak az önkormányzat számlájára. Pénzforgalom nélküli bevételek azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint volt. A teljesítés ezer forint, ebből ezer forint a működési pénzmaradvány felhasználás, ezer forint a felhalmozási pénzmaradvány felhasználás évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata ezer Ft, amely az év folyamán ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült (65 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 81 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata ezer forint volt, amely az év folyamán ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra ezer forintot költöttünk (96 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata ezer forint volt, ami ezer forintra lett módosítva. A teljesítés ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (90 %) Támogatás értékű kiadásokra ezer forint lett elszámolva, a 7. számú melléklet részletezése szerint. Elvonások és befizetések előirányzati soron ezer forint lett elszámolva. Ez munkáltatói befizetési kötelezettség, illetve az intézmények által az önkormányzat felé visszafizetett előző évi pénzmaradvány összege. Végleges pénzeszköz átadásként ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. 23

4 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb támogatások jogcímen ezer forintot fizettünk ki (92%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított évi III. tv. (Szociális törvény), az évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Köztemetés Erzsébet-utalvány Bursa Hungarica pályázat Átmeneti szálló Átmeneti segély Idősek karácsonya Tűzifa juttatás Családok Átmeneti Otthona 170 e Ft e Ft 814 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 212 e Ft e Ft 645 e Ft e Ft 925 e Ft 184 e Ft 45 e Ft e Ft 600 e Ft 250 e Ft Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés (73 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés ezer forint kiadást jelent (70 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Pénzügyi befektetések kiadásainak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat és a teljesítés is ezer forint (100%). Ez az összeg a Köz-ért Kft törzstőke emelésére lett kifizetve. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forinttal került jóváhagyásra. A teljesítés ezer forint (94%). A kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Felújítási kiadások eredeti előirányzatként nem lettek jóváhagyva. A módosított előirányzat ezer forint volt. A felújítási kiadások teljesítése ezer forint (92 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron módosított előirányzat szerepel ezer forint összegben. Ez a központi költségvetésből önkormányzatunk részére évi megelőlegezett összeg. Teljesítése 0, mivel nem került visszafizetésre. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA év elején a nettó állományi érték ezer forint volt. A évi záró nettó állományi érték ezer forint. A változás: nettó ezer forint. 24

5 Ez a növekedés több tényezőből adódik. Az immateriális javak értéke csökkent ezer forinttal. A beruházások, felújítások állománya ezer forinttal növekedett, a pénzeszközök állománya ezer forinttal csökkent, amely összeg a beruházások finanszírozására lett fordítva. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya ezer forinttal emelkedett, az elmúlt évi felújítások és számítástechnikai eszköz-beszerzések eredményeként. A járművek állománya ezer forinttal csökkent, az értékcsökkenések és az értékesítés következtében. A követelések állománya az előző évhez képest ezer forinttal nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest összességében 257 ezer forinttal nőtt. A készletek állományi értéke 395 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya ezer forinttal csökkent A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk CHF volt. A évi adósságkonszolidáció során névértékben CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció évben forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett, évben a fennmaradó adósságállományt is konszolidálta a Magyar Állam, így a teljes tartozást átvállalta. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 14/a,b,c,d. sz. melléklete tartalmazza ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványa ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a évi költségvetési rendelet módosításakor dönt. FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. 25

6 Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre megrongálódás, megsemmisülés miatt ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: ) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: ) Az Önkormányzat évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A évi zárszámadás teljes anyagát a január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma évben 131 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, április 15. törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző 26

7 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

8 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a értelmében az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja 1. Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően eft teljesített bevételi főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel, e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, eft teljesített kiadási főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi kiadás 0 e Ft a finanszírozási kiadás és jóváhagyja e Ft pénzmaradvány 2. Bevételek és kiadások részletezése A Képviselő-testület az Önkormányzat (1) Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben, (2) kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) a bevételek és kiadások mérleg-szerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) az intézményi működési bevételek és a sajátos bevételek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) az Önkormányzat támogatás értékű bevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) a címrend szerinti bevételek és kiadások bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) a támogatás értékű pénzeszköz átadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 7. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. A képviselő-testület 3.

9 3 (1) az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) az Önkormányzat felújítási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásairól szóló tájékoztatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat évi kötelező feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi önként vállalt feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat évi államigazgatási feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a 14/a, b, c, d mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária jegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. -i ülésén fogadta el. Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:

10 4 Mellékletek: 1. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételei 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi kiadásai 3. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 4. számú melléklet Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek és sajátos bevételeinek bemutatása 5. számú melléklet Az Önkormányzat támogatás értékű bevételeinek bemutatása 6. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti bemutatása 7. számú melléklet Az Önkormányzat évi támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásainak bemutatása 8. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi beruházási kiadásai 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi felújítási kiadásai 10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának évi Eupai Uniós támogatással megvalósuló beruházásai 11. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 12. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 13. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai 14. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi vagyonkimutatása 15. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései 16. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatások

11 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Önkormányzat összesen módosított ei III. hó ezer Forint Teljesítés Telj. %-a Intézményi működési bevételek % % % % Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek % % % % ÁFA bevételek,-visszatérülések % % % % Hozam- és kamatbevételek % % 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei % % Helyi adók % % Átengedett központi adók % % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 3. Önkormányzat költségvetési támogatása % % Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása % % Egyes köznevelési feladatok támogatása % % Szociális és gyermekjóléti és gyrmekétkeztetési feladatok támogatása % % Kulturális feladatok támogatása % % Központosított előirányzatok % % Önkormányzatok kiegészítő támogatásai % % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások % % 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések % % Működési célú támogatásértékű bevételek % % Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek % % Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszköz átvétel % % % % Működési célú pénzeszköz átvétel % % % % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % % 7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele % % Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % % Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) % % 9 Elvonások és befizetések bevételei % % A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +9) % % % % 10. Pénzforgalom nélküli bevételek % % % % Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele % % % % Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele % % B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) % % % % I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) % % % % 11. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) % % % % Oldal 1

12 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj. %-a évi eredeti előirányzat Önkormányzat összesen módosított ei III. hó Teljesítés ezer Forint Telj. %-a Működési kiadások % % % % a.) személyi juttatások % % % % b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % c.) dologi és egyéb folyó kiadások % % % % ebből Köz-Ért Kft-nek % d.) támogatásértékű kiadások % % e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 f.) elvonások és befizetések % % % g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % % ebből Köz-Ért Kft-nek % h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám % % 2. Felhalmozási kiadások % % a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások % % c.) pénzügyi befektetések kiadásai % % d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % % f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre Felújítás % % a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások % % 4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) % % % % 5. Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) % % % % 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) % % % % 96% 100% Oldal 2

13 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 3. sz melléklet évi Bevételek eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Módosított ei III. hó Teljesítés I. I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások évi Kiadások eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Módosított ei III. hó Elkülönített állami pénzalapból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások Teljesítés Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Elvonások és befizetések bevételei Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Egyéb bevételek Hozam -és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele III. 1. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8. Áh-on belüli megelőlegezések Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése IV. 1. Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével IV. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 4. sz melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmény) Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények összesen Önkormányzat összesen évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

15 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi 5. sz melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés évi eredeti előir módosított ei III. hó Teljesítés Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

16 Címrend évi eredeti előirányzat Mesevár Óvoda módosított ei III. hó Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei. Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a előirányzat III. hó előirányzat III. hó előirányzat III. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások % % % % 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % % % % 4. Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Elvonások és befizetések % % % 9. Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +9) % % % % 11. Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (11+12) % % % % 14. Működési célú hitel visszafizetése Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 16. Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (13+16) % % % % 18. Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (27+29) Kiadások összesen (17+30) % % % % BEVÉTELEK 32. Intézményi működési bevételek % % % % 33. Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel % % % 38. Felhalm.c.végleges pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Elvonások és befizetések bevételei 43. Felügyeleti szertől kapott támogatás % % % % 44. Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % % % 45. Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek % % % % 47. Költségvetési bevételek (41+43) % % % % 48. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 51. Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) % % % % 53. Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma 0 0 1

17 6. sz melléklet Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó évi eredeti módosított ei évi eredeti módosított ei. Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a Teljesítés Telj %-a előirányzat III. hó előirányzat III. hó évi eredeti előirányzat módosított ei III. hó Teljesítés Telj %-a Címrend KIADÁSOK % % Személyi juttatások % % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % Dologi és egyéb folyó kiadások % % Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás % % Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre % % Társad. Szocpol és egyéb jutt % % Elvonások és befizetések Költségv. szervnek folyósított támogatás % % Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +9) % Tartalékok % Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás % % Költségvetési működési kiadások (11+12) Működési célú hitel visszafizetése % % Államháztartáson belüli finanszírozási előleg % % Finanszírozási működési kiadások % % Működési kiadások összesen (13+16) % % Felújítási kiadások % % Beruházási kiadások % % Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások % % Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás % % Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) % Felhalmozási tartalék % Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad % % Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások % % Felhalmozási kiadások összesen (27+29) % % Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK % % Intézményi működési bevételek % % Önkormányzat sajátos működési bevételei % % Önkormányzat költségvetési támogatása % % Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések % % Támogatásértékű felhalm. bevételek % % Műk. célú végleges pe.átvétel % % Felhalm.c.végleges pe.átvétel % % Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése % % Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér % % Elvonások és befizetések bevételei Felügyeleti szertől kapott támogatás % % Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % Pénzforgalom nélküli bevételek % % Pf. Nélküli költségvetési bevételek % % Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel % % Államháztartáson belüli finanszírozási előleg % % Finanszírozási bevételek (45+46) % % Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma

18 7. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások Támogatott neve Teljesítés Klebersbersberg Intézménytartó Központ Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen: Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve Előirányzat Teljesítés Köz-Ért Kft Tárnoki Viziközmű Társulat Civil szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen Kezességvállalás DTV csatorna beruházás KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat Köz-Ért Kft Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/ Vízjogi engedélyezési terv 111/XI/2014 KT Hat Köz-Ért Kft hókotró vásárlásra 143/ Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen:

19 Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Teljesítés nettó ÁFA bruttó bruttó Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés (+2000 e Ft 111/XIII/2014) Kemence építés ( +51 eft 111/X/2014) Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ántsz Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/ Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése Konyhai eszközök pótlása húsmassza keverő gép Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés (ASP projekt) Local Agenda 21 elkészítése számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése Gépjármű lízing törlesztés PH számítástechnikai eszközök beszerzése 103/2014 (VII.3); 111/IV/2014 (IX.18) /58 HRSZ ingatlan visszavásárlás db szivattyú átvétele térítés ellenében Összesen:

20 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Teljesítés nettó ÁFA bruttó bruttó Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Óvoda felújítás Egészségház parkoló vízelvezető rács 154/III/ MikroVoks 154/VI/ Konyha villanyszerelési munkák (dologiból áttéve) ÉTV közműfelújítás bérleti díj terhére Összesen:

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat Önkormányzat módosított ei. 2015. III. hó Teljesítés Telj. %-a 2014.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben