Tisztelt Mezőgazdasági Termelő, Vetőmagfeldolgozó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Mezőgazdasági Termelő, Vetőmagfeldolgozó!"

Átírás

1 Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Székhelye: Szeged, Melinda u. 5. Postacím: 6701 Szeged, Pf Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámla szám: Telefon: 06-62/ Tisztelt Mezőgazdasági Termelő, Vetőmagfeldolgozó! A visszavetett vetőmag és utántermesztett burgonya vetőgumó (Farm Saved Seed FSS) sznosítását az Országgyűlés az Egyes iparjogvédelmi törvények módosítását tartalmazó évi XXVII. törvényben szabályozta. Ebben módosította az évi XXXIII., a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvényt, kiegészítve azt A növényfajta-oltalomból eredő díjigény alcímmel (109/A.-109/C. és újrafogalmazta az oltalom bitorlását (109/C. ). A mezőgazdasági termelő 21 növényfaj oltalmazott fajtáinak saját gazdaságban előállított terményét a fajta jogosultjának előzetes engedélye nélkül visszavetheti, utántermesztheti méltányos jogdíj megfizetésével a mellékelt bevallás szerint. Mentesül a díjfizetés alól a termelő, szántóföldi növénytermesztéssel 20 -nál, illetve burgonya esetében 1 -nál kisebb területen foglalkozik. A mellékelt űrlapot ki kell töltenie minden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki mentesülésnél nagyobb (20 ) területen gazdálkodik bármekkora területen vetette is az oltalmazott növényfajták fémzárolt vagy fémzárolatlan magját, valamint minden olyan vetőmag feldolgozónak, aki vetés céljából más számára nem fémzárolt mag feldolgozását végezte. Felhívjuk a figyelmet, hogy nemleges válasz esetén is vissza kell küldeni az aláírt felelősségvállaló nyilatkozatot. A hektáronként fizetendő jogdíj mértékét a közzétett ajánlott vetési mennyiség és a jogszabály szerinti számolt licencdíj szorzata adja, melyet a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajtákra az 1. számú mellékletben adunk meg a megbízói szerződések szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1. sz. mellékletben nem felsorolt oltalommal védett fajták esetén is fennáll a jogdíj fizetési kötelezettség, de azt nem a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. érvényesíti. Az adatszolgáltatás és díjfizetés ezen felhívás alapján törvényi kötelezettség. Valótlan adat közlése esetén a bizonyítás 3 évre visszamenőleg a sznosítót terheli, melyet okirattal is alá kell támasztani. Tájékoztatjuk, hogy neve és címe, mint közérdekből nyilvános adat az MVH támogatási listájáról származik. Kérjük, hogy a Fajtasználati nyilatkozatot az átvételtől számított 15 napon belül válaszborítékunkban küldje meg címünkre! Eredményes gazdálkodást és sikeres együttműködést kívánok! Szeged, december Seprenyi Bálint István ügyvezető

2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATHOZ évi őszi vetések Az 1. számú mellékletben felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyarországi képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. módosított törvény alapján kérjük a NYILATKOZAT kitöltését és visszaküldését. A kitöltést gépi úton vagy kék tintával, nyomtatott nagybetűkkel végezze. A bevallás fejlécének négyzetében jelölje X-szel, cégünk felé befizetési kötelezettsége keletkezett. Felhívjuk figyelmét, hogy a VÁLASZADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG! Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz megküldése is kötelező. Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak. Ebben a nyilatkozatban feltüntetett adatok kizárólag a fajtatulajdonosnak vagy magyarországi hivatalos képviselőjének adtók ki, csak a saját oltalmazott fajtáikra vonatkozóan. Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli. Növényfajta-oltalom bitorlását követi el az, aki: a.) az oltalom alatt álló fajtát jogosulatlanul sznosítja, b.) a 109/A. (1) bekezdésében megtározott díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti. A.) AZONOSÍTÓ ADATOK Kérjük a kapcsolattartáshoz szükséges azonosító adatokat a fehér hátterű rovatok kitöltésével adja meg. Ha azonosító adatai változnak, kérjük jelezze. B.) TERMELŐI NYILATKOZAT A év őszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmag-sználatára vonatkozó nyilatkozatait az alábbi pontok szerint adja meg. 1.) Kistermelő mentességi nyilatkozata Jelölje a megfelelő rovatot. Ha a fenti törvény alapján kistermelőnek minősül, akkor további teendője csak a felelősségi nyilatkozat aláírása és visszaküldése. 2.) Oltalmazott növényfajta sznosítási nyilatkozat Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, nem sználta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajtákat. Ha nem végezte a fajták terményének vetőmagcélú feldolgozását sem, akkor a felelősségvállaló nyilatkozat aláírásával küldje vissza a nyilatkozatát. 3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj Kérjük, hogy a fehéren gyott rovatba az 1. táblázat (pótlap esetén valamennyi táblázat) Fizetendő jogdíj oszlopának végösszegét írja be. 1. táblázat A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be. A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet írja be. A vetésterületet egész hektárra kerekítve adja meg. A fizetendő jogdíj rovatba a vetésterület () és az 1. sz. mellékletben megadott hektáronkénti jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jogdíj az FVM Értesítő évi 8. számában közzétettek alapján került feltüntetésre. A hektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosíttó. A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott jogdíjjal számoljon. A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl. H-999/9999/2012). Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, X-elje be a Nyilatkozat első oldalának jobb felső sarkában találtó Jogdíj fizetési kötelezettség négyzetet, és írja be az összeget a 2. oldal 3. pontjánál megadott helyre. Amennyiben a nem fémzárolt magot maga tisztította, a rovatba a saját szót írja. Ha más számára is végzett ilyen tevékenységet, töltse ki a 2. sz. táblázatot is. 2. táblázat Megrendelő: aki a terménye feldolgozását kéri vetési célra. A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak. Beszállított termény alatt a kombájntiszta, nyers termény értendő. Fémzárolatlan vetőmag az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított, függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától (ömlesztett, big-bag, zsák).

3 4.) Fémzárolt vetőmagsználati nyilatkozat Ha évi őszi vetéshez sználta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajta fémzárolt vetőmagját, akkor X-elje be a b) pontot, és töltseki az 1. táblázatot. C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták vetési célú feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény tályos kivonata 109/A. (1) A mezőgazdasági termelő hibrid és szintetikus fajták kivételével a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából sznosíttja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben megtározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E sznosításra tekintettel a (4) bekezdésben megtározott kivétellel a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg. 109/A. (3) E törvény alkalmazásában: a) saját gazdaság: minden olyan gazdaság vagy birtokrész, amelyet a mezőgazdasági termelő ténylegesen növénytermesztésre sznál, függetlenül attól, hogy az saját tulajdonában áll-e vagy azt más jogcímen sználja. b) mezőgazdasági termelő: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik 109/A. (4) Az (1) bekezdésében megtározott díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik. 109/B. (3) A 109/A. (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából az a mezőgazdasági termelő, akiről az (1) bekezdés szerinti vagy egyéb adatok alapján valószínűsíthető, hogy a 109/A. (1) bekezdése szerinti sznosítást végzett, a jogosult részére annak kérésére a következő adatokat köteles a jogosult által megtározott ésszerű táridőn belül rendelkezésre bocsátani: a) a 109/A. (2) bekezdésében megtározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló növényfajtáik neve, amelyek betakarított terményét a saját gazdaságában szaporítás céljából sznosította; b) az a) pont szerinti növényfajták esetében az adott gazdasági évben vásárolt és sznosított fémzárolt vetőmag mennyisége, fémzárszáma és annak megjelölése, hogy azt milyen nagyságú területen vetette el; c) annak megjelölése, hogy az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményét milyen nagyságú területen vetette el; d) az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményének a 109/A. (1) bekezdése szerinti sznosítás céljára való feldolgozását végző személy vagy személyek neve és címe. 109/A. (8) A (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a) a díj alapja a jogosult által az adott növényfajta szaporítására ajánlott vetési mennyiségnek a mezőgazdasági termelő által a 109/B. (3) bekezdésének c) pontja alapján megadott területnagyságra vetített mennyisége, mértéke pedig az érintett növényfajta legalacsonyabb szaporítási fokú fémzárolt vetőmagjának árába beépített, erre a mennyiségre vetített licencdíj mértékének 50%-a. 109/B. (5) második mondata: A (3) bekezdés értelmében adatszolgáltatásra kötelezett mezőgazdasági termelő a vásárolt és sznosított fémzárolt vetőmagnak a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatását okiratokkal is alá kell hogy támassza. 109/B. (4) A 109/A. (1) bekezdés szerinti díjigény érvényesítése céljából a vetőmag-feldolgozó a jogosult írásbeli kérésére köteles tájékoztatást adni a jogosult javára oltalom alatt álló, a 109/A. (2) bekezdésében megtározott valamely növényfajhoz tartozó növényfajta betakarított terményének az általa vetés céljára feldolgozott mennyiségéről, illetve azon személyek nevéről és címéről (székhelyéről), akik részére ezt a feldolgozási tevékenységet teljesítette.

4 Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt oltalmazott fajták visszavetett vetőmagjának nettó jogdíja Ft/ (2009. évi őszi) 1. számú melléklet Faj: Őszi káposztarepce Asgard Aviso Brise Dante ES Astrid Forza Franky Henry Labrador Mohican Navajo Ovation Remy Rodeo Talisman Tissot Tommy Viking Vision Faj: Őszi búza Akteur Apache Aron Astardo Bagou Balaton Bill Bitop Brilliant Brutus Capo Cornelius Dunai Element Euclide Eurofit Exotic Faj: Őszi búza Fabula GK Ati GK Békés GK Cinege GK Csillag GK Csongrád GK Élet GK Fény GK Garaboly GK Góbé GK Hattyú GK Héja GK Holló GK Hunyad GK Kalász GK Kapos GK Miska GK Nap GK Ötlom GK Petur GK Piacos GK Pinka GK Tisza GK Verecke Iridium Isengrain Josef Karolinum Kontrast Ludwig Lupus Manttan Mulan Mv Béres Mv Bodri Mv Csárdás Mv Emese Mv Hombár Mv Kolo Faj: Őszi búza Mv Ködmön Mv Laura Mv Lucia Mv Magdaléna Mv Magvas Mv Mambo Mv Marsall Mv Mazurka Mv Palotás Mv Regiment Mv Suba Mv Süveges Mv Toborzó Mv Toldi Mv Vekni Mv Verbunkos Mv Walzer Orvantis Quebon Royssac Rustic Saturnus Sixtus Soissons SW Kadrilj Timber Torrild Faj: Őszi durumbúza GK Bétadur GK Selyemdur Faj: Őszi árpa Angora Boreale Carola Fridericus Faj: Őszi árpa GK Judy GK Rezi GK Stramm Graciosa Laverda Reni Scarpia Siberia Tiffany Vanessa Violetta Faj: Őszi tritikálé Borwo GK Rege Hungaro Kitaro Korpus Lamberto Marko Polego SW Talentro TC Lupus Tritikon Faj: Őszi rozs Amilo Ryefood Faj: Őszi zab GK Impala Faj: Tönkölybúza Franckenkorn Szerződéses megbízóink jegyzéke: Gabonakutató Nonprofit Közsznú Kft., Szeged IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi ZRt., Bábolna Karintia Kft., Vasvár KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt., Nádudvar Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft., Kisvárda KWS Magyarország Kft., Győr Limagrain Centrál Europe SE Magyarországi Fióktelepe, Budaörs MITEMAG Kft., Budapest MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár Prebázis Termelő és Kutatás-fejlesztési Kft., Martonvásár Raiffeisen-Agro Magyarország Kft., Székesfehérvár Saatbau Linz Hungária Kft., Sopron Saaten-Union Hungária Kft., Lepsény Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest TRADISCO Kft., Budapest VIRÁGMAG Kft., Szentgál Az évi XXXIII. módosított törvény a Találmányok szabadalmi oltalmáról 109/A. (5) és a 109/B. (6) bekezdéseiben nevesített megtalmazást és jogosultságot igazoló megbízási szerződések a FAJTAOLTALMI NONPROFIT KFT., 6726 Szeged, Melinda u. 5. székhelyen tekinthetők meg.

5 Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Székhelye: Szeged, Melinda u. 5. Postacím: 6701 Szeged, Pf Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámla szám: Telefon: / Honlap: (szerkesztés alatt) VISSZAKÜLDENDŐ 15 napon belül Jogdíj fizetési kötelezettség: FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZAT 2009 ŐSZ a növényfajta oltalom alatt álló fajták sználatáról A Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. módosított törvény alapján. A.) AZONOSÍTÓ ADATOK: Cég/Név: Irányítószám: Székhely: Közterület: (utca, út, stb.) Házszám: Levelezési cím: ( más mint a székhely) Irányítószám: Település Közterület: (utca, út, stb.) Házszám: Gazgálkodási forma (őstermelő, családi gazdaság,vállalkozó, GT és típus) Céget képviseli: Beosztása: Adószám/Adóazonosító jel: Cégjegyzék szám: KSH azonosító: Bankszámlaszám: Kapcsolattartó személy: Telefon: Mobil: Fax: cím: B.) TERMELŐI NYILATKOZAT 1.) Kistermelő mentességi nyilatkozata: Szántóföldi növénytermesztéssel összesen: a. nem több mint 20 ( ) területen foglalkozom, így fajtaoltalmi jogdíj fizetési mentesség illet meg. b. több mint 20 ( ) területen foglalkozom, ezért kistermelői jogdíj fizetési mentesség NEM illet meg.

6 2.) Oltalmazott növényfajta sznosítási nyilatkozat: Nyilatkozom arról, hogy évi őszi vetéshez nem sználtam a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajták visszavetett vetőmagját. 3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása: A visszavetett vetőmag-sznosítás után a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft-nek fizetendő jogdíj, melyet az 1. táblázat kitöltésével számított ki: Nettó összeg: Ft + ÁFA 4.) Fémzárolt vetőmagsználati nyilatkozat: Nyilatkozom arról, hogy a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajták fémzárolt vetőmagját a évi őszi vetéshez: a.) nem sználtam: b.) sználtam az 1. táblázat szerint C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT 1.) Nyilatkozat feldolgozásról: Nyilatkozom arról, hogy a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajták terményét más részére vetési célra: a) nem dolgoztam fel b) feldolgoztam a 2. táblázat szerint. D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolom, hogy mint mezőgazdasági termelő/feldolgozó megfelelő szövegrész aláhúzandó tudomásul vettem a kitöltési útmutatóban felsoroltakat, és kijelentem, hogy minden, a bevallásban szereplő adat a valóságnak megfelel és hiánytalan. Kelt: PH Céget képviselő személy aláírása Fajonkénti összes vetésterületre vonatkozó adatkérés* Őszi káposztarepce Őszi búza Őszi durumbúza Őszi árpa Őszi tritikálé Őszi rozs Őszi zab Tönkölybúza * az adatszolgáltatás nem kötelező

7 Növényfaj Fajta Fémzárolt Nem fémzárolt 1. TÁBLÁZAT (termelő tölti ki) A növényfajta oltalommal védett fajták évi őszi vetéséről Adószám/Adóazonosító jel ( pótlapot csatol): Fémzárolt Nem fémzárolt Fizetendő jogdíj maggal elvetett terület (*) elvetett mag mennyisége (kg) nettó (Ft) Fémzárszám (-ok) Összesen: * egész hektárra kerekítve Több adat esetén az oldal fénymásoltó! A nem fémzárolt mag tisztítását végző üzem és címe

8 2. TÁBLÁZAT (vetőmag feldolgozó tölti ki) A növényfajta oltalommal védett fajták fémzárolatlan vetőmag feldolgozásáról: Adószám/Adóazonosító jel ( pótlapot csatol): Megrendelő neve Irányító szám Település Közterület Telefonszám Növényfaj Fajta Beszáll. term. (kg) Több adat esetén az oldal fénymásoltó! Fémzárolatlan vetőmag (kg)

LXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. augusztus 8. T A R T A L O M. 7. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. augusztus 8. T A R T A L O M. 7. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. augusztus 8. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 7. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye --------------------------------------------

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Szerzõdõ személyének megváltoztatására vonatkozó kérelem

Szerzõdõ személyének megváltoztatására vonatkozó kérelem Biztosító megbízottja: Bejelentõ neve: Telefon/fax: A megbízott kódja: Azonosító okmány száma: E-mail cím:@ A szerzõdõ személyének módosítását abban az esetben végezzük el, ha a személyes azonosítás (lsd.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásának módjáról

TÁJÉKOZTATÓ a bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásának módjáról 15T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában Tisztelt Adózó! Az adatlap kitöltésével

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:....................................................... FÜGGETLEN FORGALMAZÓ azonosítószáma:...........................................

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201 Tisztelt Adózó! Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek,

Részletesebben

Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására

Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2015. évben a kerületben működő Nemzetiségi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 18/2014. (X. 29.) FM rendelete egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 18/2014. (X. 29.) FM rendelete egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról 14552 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 146. szám A földművelésügyi miniszter 18/2014. (X. 29.) FM rendelete egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról Az 1 3., 5., 11., és a 14 15. alcím tekintetében

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 2013.

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 2013. Beérkezett Sorszám FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI ADATLAP Sz A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 1. A pályázó alapadatai 2013. A pályázó szervezet (magánszemély)

Részletesebben

2003. évi LII. törvény

2003. évi LII. törvény 1. oldal 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 1 Az Országgyűlés - felismerve, hogy a magas színvonalú növénytermesztés

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére SZERZÔDÉS Szerzôdésazonosító: Módozat neve: Call Center azonosító: SZERZÔDÔ Születési helye: Születési ideje: Lakás telefon: Mobil

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám:11703006-20411440

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben