Tisztelt Mezőgazdasági Termelő, Vetőmagfeldolgozó!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Mezőgazdasági Termelő, Vetőmagfeldolgozó!"

Átírás

1 Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Székhelye: Szeged, Melinda u. 5. Postacím: 6701 Szeged, Pf Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámla szám: Telefon: 06-62/ Tisztelt Mezőgazdasági Termelő, Vetőmagfeldolgozó! A visszavetett vetőmag és utántermesztett burgonya vetőgumó (Farm Saved Seed FSS) sznosítását az Országgyűlés az Egyes iparjogvédelmi törvények módosítását tartalmazó évi XXVII. törvényben szabályozta. Ebben módosította az évi XXXIII., a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvényt, kiegészítve azt A növényfajta-oltalomból eredő díjigény alcímmel (109/A.-109/C. és újrafogalmazta az oltalom bitorlását (109/C. ). A mezőgazdasági termelő 21 növényfaj oltalmazott fajtáinak saját gazdaságban előállított terményét a fajta jogosultjának előzetes engedélye nélkül visszavetheti, utántermesztheti méltányos jogdíj megfizetésével a mellékelt bevallás szerint. Mentesül a díjfizetés alól a termelő, szántóföldi növénytermesztéssel 20 -nál, illetve burgonya esetében 1 -nál kisebb területen foglalkozik. A mellékelt űrlapot ki kell töltenie minden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki mentesülésnél nagyobb (20 ) területen gazdálkodik bármekkora területen vetette is az oltalmazott növényfajták fémzárolt vagy fémzárolatlan magját, valamint minden olyan vetőmag feldolgozónak, aki vetés céljából más számára nem fémzárolt mag feldolgozását végezte. Felhívjuk a figyelmet, hogy nemleges válasz esetén is vissza kell küldeni az aláírt felelősségvállaló nyilatkozatot. A hektáronként fizetendő jogdíj mértékét a közzétett ajánlott vetési mennyiség és a jogszabály szerinti számolt licencdíj szorzata adja, melyet a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajtákra az 1. számú mellékletben adunk meg a megbízói szerződések szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1. sz. mellékletben nem felsorolt oltalommal védett fajták esetén is fennáll a jogdíj fizetési kötelezettség, de azt nem a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. érvényesíti. Az adatszolgáltatás és díjfizetés ezen felhívás alapján törvényi kötelezettség. Valótlan adat közlése esetén a bizonyítás 3 évre visszamenőleg a sznosítót terheli, melyet okirattal is alá kell támasztani. Tájékoztatjuk, hogy neve és címe, mint közérdekből nyilvános adat az MVH támogatási listájáról származik. Kérjük, hogy a Fajtasználati nyilatkozatot az átvételtől számított 15 napon belül válaszborítékunkban küldje meg címünkre! Eredményes gazdálkodást és sikeres együttműködést kívánok! Szeged, december Seprenyi Bálint István ügyvezető

2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATHOZ évi őszi vetések Az 1. számú mellékletben felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyarországi képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. módosított törvény alapján kérjük a NYILATKOZAT kitöltését és visszaküldését. A kitöltést gépi úton vagy kék tintával, nyomtatott nagybetűkkel végezze. A bevallás fejlécének négyzetében jelölje X-szel, cégünk felé befizetési kötelezettsége keletkezett. Felhívjuk figyelmét, hogy a VÁLASZADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG! Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz megküldése is kötelező. Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak. Ebben a nyilatkozatban feltüntetett adatok kizárólag a fajtatulajdonosnak vagy magyarországi hivatalos képviselőjének adtók ki, csak a saját oltalmazott fajtáikra vonatkozóan. Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli. Növényfajta-oltalom bitorlását követi el az, aki: a.) az oltalom alatt álló fajtát jogosulatlanul sznosítja, b.) a 109/A. (1) bekezdésében megtározott díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti. A.) AZONOSÍTÓ ADATOK Kérjük a kapcsolattartáshoz szükséges azonosító adatokat a fehér hátterű rovatok kitöltésével adja meg. Ha azonosító adatai változnak, kérjük jelezze. B.) TERMELŐI NYILATKOZAT A év őszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmag-sználatára vonatkozó nyilatkozatait az alábbi pontok szerint adja meg. 1.) Kistermelő mentességi nyilatkozata Jelölje a megfelelő rovatot. Ha a fenti törvény alapján kistermelőnek minősül, akkor további teendője csak a felelősségi nyilatkozat aláírása és visszaküldése. 2.) Oltalmazott növényfajta sznosítási nyilatkozat Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, nem sználta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajtákat. Ha nem végezte a fajták terményének vetőmagcélú feldolgozását sem, akkor a felelősségvállaló nyilatkozat aláírásával küldje vissza a nyilatkozatát. 3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj Kérjük, hogy a fehéren gyott rovatba az 1. táblázat (pótlap esetén valamennyi táblázat) Fizetendő jogdíj oszlopának végösszegét írja be. 1. táblázat A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be. A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet írja be. A vetésterületet egész hektárra kerekítve adja meg. A fizetendő jogdíj rovatba a vetésterület () és az 1. sz. mellékletben megadott hektáronkénti jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jogdíj az FVM Értesítő évi 8. számában közzétettek alapján került feltüntetésre. A hektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosíttó. A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott jogdíjjal számoljon. A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl. H-999/9999/2012). Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, X-elje be a Nyilatkozat első oldalának jobb felső sarkában találtó Jogdíj fizetési kötelezettség négyzetet, és írja be az összeget a 2. oldal 3. pontjánál megadott helyre. Amennyiben a nem fémzárolt magot maga tisztította, a rovatba a saját szót írja. Ha más számára is végzett ilyen tevékenységet, töltse ki a 2. sz. táblázatot is. 2. táblázat Megrendelő: aki a terménye feldolgozását kéri vetési célra. A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak. Beszállított termény alatt a kombájntiszta, nyers termény értendő. Fémzárolatlan vetőmag az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított, függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától (ömlesztett, big-bag, zsák).

3 4.) Fémzárolt vetőmagsználati nyilatkozat Ha évi őszi vetéshez sználta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajta fémzárolt vetőmagját, akkor X-elje be a b) pontot, és töltseki az 1. táblázatot. C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták vetési célú feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény tályos kivonata 109/A. (1) A mezőgazdasági termelő hibrid és szintetikus fajták kivételével a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából sznosíttja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben megtározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E sznosításra tekintettel a (4) bekezdésben megtározott kivétellel a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg. 109/A. (3) E törvény alkalmazásában: a) saját gazdaság: minden olyan gazdaság vagy birtokrész, amelyet a mezőgazdasági termelő ténylegesen növénytermesztésre sznál, függetlenül attól, hogy az saját tulajdonában áll-e vagy azt más jogcímen sználja. b) mezőgazdasági termelő: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik 109/A. (4) Az (1) bekezdésében megtározott díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik. 109/B. (3) A 109/A. (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából az a mezőgazdasági termelő, akiről az (1) bekezdés szerinti vagy egyéb adatok alapján valószínűsíthető, hogy a 109/A. (1) bekezdése szerinti sznosítást végzett, a jogosult részére annak kérésére a következő adatokat köteles a jogosult által megtározott ésszerű táridőn belül rendelkezésre bocsátani: a) a 109/A. (2) bekezdésében megtározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló növényfajtáik neve, amelyek betakarított terményét a saját gazdaságában szaporítás céljából sznosította; b) az a) pont szerinti növényfajták esetében az adott gazdasági évben vásárolt és sznosított fémzárolt vetőmag mennyisége, fémzárszáma és annak megjelölése, hogy azt milyen nagyságú területen vetette el; c) annak megjelölése, hogy az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményét milyen nagyságú területen vetette el; d) az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményének a 109/A. (1) bekezdése szerinti sznosítás céljára való feldolgozását végző személy vagy személyek neve és címe. 109/A. (8) A (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a) a díj alapja a jogosult által az adott növényfajta szaporítására ajánlott vetési mennyiségnek a mezőgazdasági termelő által a 109/B. (3) bekezdésének c) pontja alapján megadott területnagyságra vetített mennyisége, mértéke pedig az érintett növényfajta legalacsonyabb szaporítási fokú fémzárolt vetőmagjának árába beépített, erre a mennyiségre vetített licencdíj mértékének 50%-a. 109/B. (5) második mondata: A (3) bekezdés értelmében adatszolgáltatásra kötelezett mezőgazdasági termelő a vásárolt és sznosított fémzárolt vetőmagnak a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatását okiratokkal is alá kell hogy támassza. 109/B. (4) A 109/A. (1) bekezdés szerinti díjigény érvényesítése céljából a vetőmag-feldolgozó a jogosult írásbeli kérésére köteles tájékoztatást adni a jogosult javára oltalom alatt álló, a 109/A. (2) bekezdésében megtározott valamely növényfajhoz tartozó növényfajta betakarított terményének az általa vetés céljára feldolgozott mennyiségéről, illetve azon személyek nevéről és címéről (székhelyéről), akik részére ezt a feldolgozási tevékenységet teljesítette.

4 Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt oltalmazott fajták visszavetett vetőmagjának nettó jogdíja Ft/ (2009. évi őszi) 1. számú melléklet Faj: Őszi káposztarepce Asgard Aviso Brise Dante ES Astrid Forza Franky Henry Labrador Mohican Navajo Ovation Remy Rodeo Talisman Tissot Tommy Viking Vision Faj: Őszi búza Akteur Apache Aron Astardo Bagou Balaton Bill Bitop Brilliant Brutus Capo Cornelius Dunai Element Euclide Eurofit Exotic Faj: Őszi búza Fabula GK Ati GK Békés GK Cinege GK Csillag GK Csongrád GK Élet GK Fény GK Garaboly GK Góbé GK Hattyú GK Héja GK Holló GK Hunyad GK Kalász GK Kapos GK Miska GK Nap GK Ötlom GK Petur GK Piacos GK Pinka GK Tisza GK Verecke Iridium Isengrain Josef Karolinum Kontrast Ludwig Lupus Manttan Mulan Mv Béres Mv Bodri Mv Csárdás Mv Emese Mv Hombár Mv Kolo Faj: Őszi búza Mv Ködmön Mv Laura Mv Lucia Mv Magdaléna Mv Magvas Mv Mambo Mv Marsall Mv Mazurka Mv Palotás Mv Regiment Mv Suba Mv Süveges Mv Toborzó Mv Toldi Mv Vekni Mv Verbunkos Mv Walzer Orvantis Quebon Royssac Rustic Saturnus Sixtus Soissons SW Kadrilj Timber Torrild Faj: Őszi durumbúza GK Bétadur GK Selyemdur Faj: Őszi árpa Angora Boreale Carola Fridericus Faj: Őszi árpa GK Judy GK Rezi GK Stramm Graciosa Laverda Reni Scarpia Siberia Tiffany Vanessa Violetta Faj: Őszi tritikálé Borwo GK Rege Hungaro Kitaro Korpus Lamberto Marko Polego SW Talentro TC Lupus Tritikon Faj: Őszi rozs Amilo Ryefood Faj: Őszi zab GK Impala Faj: Tönkölybúza Franckenkorn Szerződéses megbízóink jegyzéke: Gabonakutató Nonprofit Közsznú Kft., Szeged IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi ZRt., Bábolna Karintia Kft., Vasvár KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt., Nádudvar Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft., Kisvárda KWS Magyarország Kft., Győr Limagrain Centrál Europe SE Magyarországi Fióktelepe, Budaörs MITEMAG Kft., Budapest MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár Prebázis Termelő és Kutatás-fejlesztési Kft., Martonvásár Raiffeisen-Agro Magyarország Kft., Székesfehérvár Saatbau Linz Hungária Kft., Sopron Saaten-Union Hungária Kft., Lepsény Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest TRADISCO Kft., Budapest VIRÁGMAG Kft., Szentgál Az évi XXXIII. módosított törvény a Találmányok szabadalmi oltalmáról 109/A. (5) és a 109/B. (6) bekezdéseiben nevesített megtalmazást és jogosultságot igazoló megbízási szerződések a FAJTAOLTALMI NONPROFIT KFT., 6726 Szeged, Melinda u. 5. székhelyen tekinthetők meg.

5 Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Székhelye: Szeged, Melinda u. 5. Postacím: 6701 Szeged, Pf Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámla szám: Telefon: / Honlap: (szerkesztés alatt) VISSZAKÜLDENDŐ 15 napon belül Jogdíj fizetési kötelezettség: FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZAT 2009 ŐSZ a növényfajta oltalom alatt álló fajták sználatáról A Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. módosított törvény alapján. A.) AZONOSÍTÓ ADATOK: Cég/Név: Irányítószám: Székhely: Közterület: (utca, út, stb.) Házszám: Levelezési cím: ( más mint a székhely) Irányítószám: Település Közterület: (utca, út, stb.) Házszám: Gazgálkodási forma (őstermelő, családi gazdaság,vállalkozó, GT és típus) Céget képviseli: Beosztása: Adószám/Adóazonosító jel: Cégjegyzék szám: KSH azonosító: Bankszámlaszám: Kapcsolattartó személy: Telefon: Mobil: Fax: cím: B.) TERMELŐI NYILATKOZAT 1.) Kistermelő mentességi nyilatkozata: Szántóföldi növénytermesztéssel összesen: a. nem több mint 20 ( ) területen foglalkozom, így fajtaoltalmi jogdíj fizetési mentesség illet meg. b. több mint 20 ( ) területen foglalkozom, ezért kistermelői jogdíj fizetési mentesség NEM illet meg.

6 2.) Oltalmazott növényfajta sznosítási nyilatkozat: Nyilatkozom arról, hogy évi őszi vetéshez nem sználtam a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajták visszavetett vetőmagját. 3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása: A visszavetett vetőmag-sznosítás után a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft-nek fizetendő jogdíj, melyet az 1. táblázat kitöltésével számított ki: Nettó összeg: Ft + ÁFA 4.) Fémzárolt vetőmagsználati nyilatkozat: Nyilatkozom arról, hogy a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajták fémzárolt vetőmagját a évi őszi vetéshez: a.) nem sználtam: b.) sználtam az 1. táblázat szerint C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT 1.) Nyilatkozat feldolgozásról: Nyilatkozom arról, hogy a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajták terményét más részére vetési célra: a) nem dolgoztam fel b) feldolgoztam a 2. táblázat szerint. D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolom, hogy mint mezőgazdasági termelő/feldolgozó megfelelő szövegrész aláhúzandó tudomásul vettem a kitöltési útmutatóban felsoroltakat, és kijelentem, hogy minden, a bevallásban szereplő adat a valóságnak megfelel és hiánytalan. Kelt: PH Céget képviselő személy aláírása Fajonkénti összes vetésterületre vonatkozó adatkérés* Őszi káposztarepce Őszi búza Őszi durumbúza Őszi árpa Őszi tritikálé Őszi rozs Őszi zab Tönkölybúza * az adatszolgáltatás nem kötelező

7 Növényfaj Fajta Fémzárolt Nem fémzárolt 1. TÁBLÁZAT (termelő tölti ki) A növényfajta oltalommal védett fajták évi őszi vetéséről Adószám/Adóazonosító jel ( pótlapot csatol): Fémzárolt Nem fémzárolt Fizetendő jogdíj maggal elvetett terület (*) elvetett mag mennyisége (kg) nettó (Ft) Fémzárszám (-ok) Összesen: * egész hektárra kerekítve Több adat esetén az oldal fénymásoltó! A nem fémzárolt mag tisztítását végző üzem és címe

8 2. TÁBLÁZAT (vetőmag feldolgozó tölti ki) A növényfajta oltalommal védett fajták fémzárolatlan vetőmag feldolgozásáról: Adószám/Adóazonosító jel ( pótlapot csatol): Megrendelő neve Irányító szám Település Közterület Telefonszám Növényfaj Fajta Beszáll. term. (kg) Több adat esetén az oldal fénymásoltó! Fémzárolatlan vetőmag (kg)

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE. 2013. évi őszi vetésekhez

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE. 2013. évi őszi vetésekhez Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE 2013. évi őszi vetésekhez A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény az EU rendeleteinek megfelelően

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. augusztus 8. T A R T A L O M. 7. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. augusztus 8. T A R T A L O M. 7. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. augusztus 8. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 7. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye --------------------------------------------

Részletesebben

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE. 2015. évi őszi vetésekhez

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE. 2015. évi őszi vetésekhez Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE 2015. évi őszi vetésekhez A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló XXXIII. módosított törvény az EU rendeleteinek megfelelően szabályozza

Részletesebben

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE évi őszi vetésekhez

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE évi őszi vetésekhez 2015 Ősz Módosítás dátuma: 2015. szeptember 03. csütörtök, 07:28 Írta: Administrator 2015. június 01. hétfő, 17:59 Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE 2015. évi őszi vetésekhez

Részletesebben

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5. KÖZLEMÉNYE 2016. évi őszi vetésekhez A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló XXXIII. módosított törvény az EU rendeleteinek megfelelően szabályozza

Részletesebben

Időt álló hazai ŐSZI KENYÉRBÚZA GK Ati GK Garaboly GK Békés GK Góbé GK Csillag GK Hargita GK Csongrád GK Hattyú GK Élet GK Holló GK Fény GK Hunyad Jubilejnaja 50 ŐSZI DURUM BÚZA GK Bétadur GK Selyemdur

Részletesebben

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2009

Fajtakísérleti Innovációs Tanács, 2009 GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2009 A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

A kísérleteket szervezték és finanszírozták:

A kísérleteket szervezték és finanszírozták: GOSZ-VSZT İszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2008 A kísérleteket szervezték és finanszírozták: Gabonatermesztık Országos Szövetsége IKR Zrt. KITE Zrt. Vetımag Szövetség Szakmaközi Szervezet és

Részletesebben

Kalászos gabona eredmények 2014. 2010 június Fajtabemutató

Kalászos gabona eredmények 2014. 2010 június Fajtabemutató Kalászos gabona eredmények 2014. 2010 június Fajtabemutató 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Részletesebben

ÁRAKRÓL, KEDVEZMÉNYEKRŐL, KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN! VARGÁNÉ TÜNDE - 06-20/258-7599

ÁRAKRÓL, KEDVEZMÉNYEKRŐL, KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN! VARGÁNÉ TÜNDE - 06-20/258-7599 ÁRAKRÓL, KEDVEZMÉNYEKRŐL, KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN! VARGÁNÉ TÜNDE - 06-20/258-7599 faj fajtahibrid éréscsoport hasznosítás technológia kalásztípus őszi búza Adesso őszi búza Adhoc korai takarmány intenzív tar

Részletesebben

Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ

Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ Európai Unió Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ A zeti Hatóság neve: A bejelentés nyilvántartási száma: A zeti Hatóság tölti ki!

Részletesebben

Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer REGISZTRÁCIÓS LAP. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez!

Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer REGISZTRÁCIÓS LAP. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! P.H. G003-as betétlapok darabszáma: 1. Regisztráció típus Támogatást igénylő Támogatást

Részletesebben

GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet

GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2013 A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP

MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP Adatlap verzió száma: 00/06/MG MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által elvégzendő hitelképességi vizsgálathoz Aktuális állapotra vonatkozóan, melynek dátuma:. A Lízingbevevő / Adós

Részletesebben

K É R E L E M. Illetékmentes!

K É R E L E M. Illetékmentes! Iktatószám Hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló (A Hivatal tölti ki!) K É R E L E M a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! P.H. G004-es betétlapok darabszáma: Kötelező kitölteni! Ügyfél neve: Módosítás

Részletesebben

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 14680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1768/95/EK RENDELETE. (1995. július 24.)

A BIZOTTSÁG 1768/95/EK RENDELETE. (1995. július 24.) A BIZOTTSÁG 1768/95/EK RENDELETE (1995. július 24.) a közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében biztosított mezőgazdasági mentesség érvényesítésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT 1024 BUDAPEST, KELETI KÁROLY U ÉVI ŐSZI KÍSÉRLETI FAJTASORREND

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT 1024 BUDAPEST, KELETI KÁROLY U ÉVI ŐSZI KÍSÉRLETI FAJTASORREND MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT 1024 BUDAPEST, KELETI KÁROLY U. 24. 2009. ÉVI ŐSZI KÍSÉRLETI FAJTASORREND BUDAPEST 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK Őszi búza 3 Őszi búza (kórtan) 7 Őszi búza államilag

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/18. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 63 31995R1768 L 173/14 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1995.7.25. A BIZOTTSÁG 1768/95/EK RENDELETE (1995. július 24.) a közösségi növényfajta-oltalomról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY Általános tudnivalók: Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP G0001-12-01. Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer P.H. 1 Regisztráció típus. 2 Ügyfélkör szerinti azonosító adatok

REGISZTRÁCIÓS LAP G0001-12-01. Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer P.H. 1 Regisztráció típus. 2 Ügyfélkör szerinti azonosító adatok Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. 1 Regisztráció típus

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az "egy és ugyanazon vállalkozás"

Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az "egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről és az alkalmazott üzleti évről Benyújtás helye: Támogatást

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 93. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A kísérleteket szervezték:

A kísérleteket szervezték: GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2012 A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

NYILATKOZAT. 2. A telephely (székhely) állapota: A telephely (székhely) pontos címe, helyrajzi száma:...

NYILATKOZAT. 2. A telephely (székhely) állapota: A telephely (székhely) pontos címe, helyrajzi száma:... A felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet telephelyén (székhelyén) fennálló, vagy telephelyéről (székhelyéről) származó környezeti károsodásokról és környezeti terhekről.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

Martonvásári. Fajtakatalógus 2013-2014

Martonvásári. Fajtakatalógus 2013-2014 Martonvásári Fajtakatalógus 2013-2014 Tartalomjegyzék Martonvásári őszi fajtaajánlat 2013 1 Jegyzetek 2 Prémium minőségű búzafajták 3 Mv Karizma 4 Mv Menüett 5 Mv Toldi 6 Mv Suba 7 Mv Ködmön 8 Mv Pántlika

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer ctrl.ir_vk.0 Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. Kötelező

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte:

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte: GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2010 A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Ügyfélregisztrációs rendszer REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTŐ LAP. 10. Nyilvántartott regisztráció típusa. 11. Regisztráció típusának módosítása

Ügyfélregisztrációs rendszer REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTŐ LAP. 10. Nyilvántartott regisztráció típusa. 11. Regisztráció típusának módosítása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ügyfélregisztrációs rendszer REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTŐ LAP G200 HIVATAL TÖLTI KI Átvevő kódja: Aláírása:... Beérkezés dátuma: Adatforrás A megyei, valamint a Fővárosi

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP VITAIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye NY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Vető- és fűmag szállítása II.

Vető- és fűmag szállítása II. Vető- és fűmag szállítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 1. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. április 18-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A kísérőjegyek használatát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

SZELLŐ. B E V A L L Á S Települési adó megállapításához. 2. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA /kérem húzza alá a megfelelőt/:

SZELLŐ. B E V A L L Á S Települési adó megállapításához. 2. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA /kérem húzza alá a megfelelőt/: 1. sz. melléklet a 10./2016. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelethez 1 3. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! A BEÉRKEZÉS DÁTUMA: B E V A L L Á S Települési adó megállapításához 1.A BEVALLÁSBENYÚJTÓ ADATAI: NÉV:

Részletesebben

1. sz. melléklet, a 10/2016. (IX. 10.) számú önkormányzati rendelethez 3. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! A BEÉRKEZÉS DÁTUMA: B E V A L L Á S Települési adó megállapításához 1.A BEVALLÁSBENYÚJTÓ ADATAI: NÉV: SZÜLETÉSI

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. Tel: 96/560-200, Fax.: 560-209 Kérelem és adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) részére fizetési

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben