Global leader in hospitality consulting. Magyarországi Szállodapiaci Kilátások Felmérése február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Global leader in hospitality consulting. Magyarországi Szállodapiaci Kilátások Felmérése. 2014. február"

Átírás

1 Global leader in hospitality consulting Magyarországi Szállodapiaci Kilátások Felmérése

2 BEVEZETÉS A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA RÉGIÓK SZERINT Az idén februárban immár tízedik alkalommal, a Horwath HTL által végzett Magyarországi Szállodapiaci Kilátások c. online felmérés a hazai szállodavezetők megkérdezése révén képet nyújt a szállodai szakemberek által vélelmezhető piaci várakozásokról a évre vonatkozóan. A felmérés elsősorban a szállodavezetők tapasztalatai alapján a szobakihasználtság, az átlagos szobaár és a bevételi mutatók várható alakulására helyezi a hangsúlyt. A szállodai szakembereket felmérésünk során arra is kértük, hogy kommentálják a keresletet befolyásoló legfontosabb tényezők hatásait, és értékeljék a legfőbb keresleti szegmensek rövidtávon várható alakulását is. Jelen beszámoló a magyarországi felmérésünk eredményeit mutatja be, és hasonlítja össze azokat az európai és globális szintű eredményekkel. A magyarországi felmérés eredményei a Budapesten és a vidéki desztinációkban található szállodák vezetőitől kapott válaszok alapján alakultak ki. Az idén februárban beérkezett válaszok közül 42% a budapesti, míg 58% a vidéki szállodák vezetőitől érkezett. Idén a válaszok többsége (67%) a 4-csillagos, 21%-a a 3-csillagos, míg a fennmaradó 12%-a az 5-csillagos szektorból érkezett. 2

3 A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK SZERINT Aktuális felmérésünk eredményeinek ismertetése előtt, a Smith Travel Research (STR) évre közölt adatai alapján, elöljáróban összefoglalhatjuk, hogy a szobakihasználtság kismértékű emelkedése, ill. stagnálása mellett a szállodai átlagárak (euróban kifejezve) Európában, Ázsiában és Afrikában összességében csökkentek 2012-höz képest, míg az amerikai kontinensen és a Közel-Keleten enyhén emelkedtek. Az európai szállodapiacon összességében és átlagosan a foglaltság 2,4% pontos, továbbá az átlagár (euróban számolva) 1,0%-os csökkenése összességében 1,4%-os RevPAR növekedést eredményezett 2013-ban, azonban a kelet-európai régió szállodáiban a RevPAR összességében 1,1%- kal csökkent a bázis évhez képest. Magyarországon továbbra is az európai átlagot (+2,4% pontot) meghaladó 2,9% pontos szobakihasználtság növekedés volt 2013-ban, amely a kontinens -1,0%-os átlagához képest +1,7%-os átlagár emelkedéssel párosult. A 2013-as átlagár növekedés üteme szinte megegyezik a 2012-ben mért 1,8%-os éves növekedéssel. Mindezek eredménye, hogy 2013-ban az országos RevPAR mutató 4,6%-os (az 1,4%-os európai és -1.1%-os közép-európai régiós átlagot jóval meghaladó) növekedést ért el. Mindennek ellenére a magyarországi átlagos RevPAR európai össze-hasonlításban továbbra is az egyik legalacsonyabbnak számít. A 2013-ban elért 39,70 eurós RevPAR az STR felmérésében szereplő 24 európai ország átlagától (67,99 euró) jelentősen elmaradt, és mindössze a 20. helyre volt elegendő, azonos arányt mutatva a évi helyezéssel (22. a 26-ból). A továbbra is rendkívül alacsony magyarországi szobaárak miatt, az átlagárak országos szintű összehasonlításában mindössze a 23. hely volt elérhető 2013-ban a 24-ből. Az adatok alapján a budapesti szállodaszektor vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy a szobafoglaltság összességében 3,4% ponttal, az európai átlagot (+2,4%-ot) meghaladó ütemben növekedett. Míg az STR által vizsgált 30 nagyváros közül 12-ben csökkenő vagy stagnáló kihasználtságokat regisztráltak, Budapesten a bázis évhez képest további foglaltság növekedés volt. Szobaátlagár tekintetében azonban a fővárosi szállodák átlagára mindösszesen 0,5%-kal emelkedett 2012-höz képest, így a magyar főváros 3

4 (Vilnius és Pozsony mellett) továbbra is a kontinens egyik legalacsonyabb szobaátlagárú városa maradt a 30-as mezőnyben. aktuális felmérésünk eredményei már jóval optimistább kilátásokra engednek következtetni a magyarországi szállodavezetők véleményeire alapozva Aktuális felmérésünk eredményeinek ismertetése előtt azt is érdemes megjegyezni, hogy az európai szállodaipar tavalyi, 2012-es évhez hasonlóan visszafogott növekedési eredményei, valamint az idei évre vonatkozó, kontinens szinten visszafogott várakozásokhoz képest a hazai szállodák vendégéjszaka számának évek óta tartó folyamatos növekedése mellett, a tavaly év eleji felmérésünk kissé visszafogott várakozásokat sugalló eredményeihez képest, aktuális felmérésünk eredményei már jóval optimistább kilátásokra engednek következtetni a magyarországi szállodavezetők véleményeire alapozva. Mivel ez volt a Horwath HTL tízedik globális szállodapiaci kilátásokat elemző felmérése, így lehetőségünk volt a korábbi év eleji felmérések eredményeit összehasonlítani a legutóbbi felmérésünk eredményeivel, ami által érdekes összefüggéseket tudunk bemutatni a korábbi hazai és nemzetközi piaci várakozásokkal összehasonlítva. Bízunk benne, hogy az elemzésünk értékes bepillantást enged a magyarországi szálloda szektor szereplőinek piaci várakozásaiba, és reméljük, hogy a következő felmérésünkben még több magyarországi szálloda vezetője vesz majd részt. 4

5 PIACI KILÁTÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÉRTÉKELÉSI PONTOZÁS ELVE SOKKAL ROSSZABB ROSSZABB VÁLTOZATLAN 0 JOBB 75.0 SOKKAL JOBB PIACI KILÁTÁSOK ÉRTÉKELÉSE RÉGIÓK SZERINT PONTSZÁMOK Budapest Vidék Magyarország Európa Világ KATEGÓRIÁK SZERINT PONTSZÁMOK A LEGOPTIMISTÁBB SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK Vidék 4-csillag Vidék 3-csillag A LEGKEVÉSBÉ OPTIMISTA SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK Budapest 4-csillag Budapest 5-csillag az idei év elején közel azonos mértékű optimizmussal tekintenek erre az évre az egyes szállodavetetők, kategóriától és az országon belüli elhelyezkedéstől függetlenül Ahhoz, hogy az egyes régiók és szállodakategóriák közötti eredményeket összehasonlítani és mérni tudjuk, létrehoztunk egy mutatószámot (index), ezáltal valamennyi kérdésre adott válaszból átfogó és átlagos pontszámot tudtunk meghatározni. A pontszámokat a megfelelő válaszokhoz rendeltük és azoknak megfelelően rendeztük. Az indexet egy -150 és +150-es skálán alkalmaztuk, amelyben a -150 pont az abszolút pesszimizmust szemlélteti, a nulla pont az előző időszakhoz, ill. a várakozásokhoz viszonyított változatlanságot jelzi, míg a +150 pont a teljességgel optimista álláspontot tükrözi. A bal oldalon található régiós összehasonlító táblázat alapján jól látható, hogy a évi várakozásokhoz képest mind az európai mind pedig a globális szállodapiacon nőtt az optimizmus szintje az általános piaci várakozásokat illetően. A nemzetközi szinten növekvő optimizmus elsősorban a helyi gazdaságok és a világgazdaság általános növekedési trendjeinek, továbbá a turizmus további általános erősödésének a következménye. Magyarországon összességében, az egy évvel ezelőtti felmérésünk eredményeihez képest idén februárban látványosan nőtt az optimizmus szintje, mind a budapesti, mind pedig a vidéki szállodák vezetői körében. Az országos átlagpontszám (48 pont) az elmúlt 6 évben másodszor haladta meg a európai átlagpontszámot (25 pont), és került először magasabb szintre a globálisan mért általános piaci várakozásokkal szemben (25 pont). A 2014-es európai és globális átlagpontszámok a tavalyi év eleji visszafogott várakozásokat tükröző eredményekhez képest pozitív irányban mozdultak el idén februárban. Budapest-Vidék összehasonlításban láthatjuk, hogy idén februárban jelentősen javultak a piaci kilátások mindkét régióban, de az optimizmus mértékének látványosabb növekedése egyértelműen a vidéki szállodák vezetőinél következett be, amelynek elsődleges okai vélhetően a tavalyi általános keresletnövekedés, valamint a helyi és globális szintű gazdasági növekedés lehetnek. Ha az egyes szállodai kategóriákat régiónként vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy idén év elején, kategóriától és az országon belüli elhelyezkedéstől függetlenül közel azonos mértékű optimizmussal tekintenek erre az évre az egyes szállodák vezetői. 5

6 Idén februárban a legnagyobb pozitív irányú elmozdulásokat, a 2013-as év eleji várakozásokkal összehasonlítva a budapesti ötcsillagos és a vidéki háromcsillagos kategóriákban tapasztaltuk Ha a korábbi évekre vonatkozó előzetes várakozásaikhoz hasonlítjuk az idei pontszámokat, akkor viszont eltérő mértékű, de általában jelentős pozitív irányú elmozdulásokat figyelhetünk meg mindegyik szállodai kategória esetében. Kifejezetten pesszimista szállodai kategória az idei felmérésünkben nem volt, a pontszámok meglehetősen egységesen pozitív várakozásokat mutatnak a 40 és 50 pontos határok közötti értékeket mutatva. Idén februárban a legnagyobb pozitív irányú elmozdulásokat a 2013-as év eleji várakozásokkal összehasonlítva a budapesti ötcsillagos és a vidéki háromcsillagos kategóriákban tapasztaltuk, de jelentős mértékben nőtt a vidéki négycsillagos szállodák vezetőinek optimizmusa is. Idén év elején a legkisebb mértékben a budapesti négycsillagos kategória képviselőinek optimizmusa nőtt, bár az elmúlt években folyamatosan ebben a kategóriában mértük a legmagabiztosabb pozitív várakozásokat. 6

7 2014. ÉVI PIACI KILÁTÁSOK 1. kérdés: HOGYAN ÉRTÉKELNÉ SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSAIT 2014-RE A AS ÉVVEL ÖSSZEHASONLÍTVA? Az első kérdésben a szállodavezetőket a 2014-re várható, 2013-hoz viszonyított főbb piaci teljesítménymutatók, azaz a piacra jellemző szobakihasználtság, átlagár és bevétel alakulásáról kérdeztük. továbbra is az átlagos szobaár tekintetében negatívak az általános piaci kilátások Az átlagos szobaár tekintetében idén már valamivel pozitívabbak az általános piaci kilátások SZOBAKIHASZNÁLTSÁG Az összes válaszadó 63%-a számít további szobakihasználtság növekedésre 2014-ben a magyarországi szállodapiacon 2013-hoz viszonyítva, ami a tavaly februárban mért 45%- hoz képest pozitív változásnak számít. Míg a válaszadók 22%-a a bázishoz képest stagnáló kihasználtságra számít, addig mindössze 15%-uk vár visszaesést az előző évhez viszonyítva. ÁTLAGÁR A grafikonon jól látszik, hogy az átlagos szobaár tekintetében idén már valamivel pozitívabbak az általános piaci kilátások. Míg a válaszadók 42%-a stagnálásra számít, addig mindössze 12%-uk véli úgy, hogy a magyarországi szállodapiacon az átlagos szobaár 2014-ben a évi szint alatt alakul majd, azaz a válaszok valamivel több, mint fele stagnáló, ill. kissé csökkenő átlagárakra számít idén piac szinten. Pozitív irányú elmozdulás, hogy tavalyhoz képest a válaszadók összesen 46%-a számít a piaci átlagárak kisebbnagyobb mértékű növekedésére a bázis évhez képest. BEVÉTEL A válaszadó szállodavezetők szerint a szobakihasználtság feltételezett további növekedése és a stagnáló vagy kismértékben emelkedő szobaátlagárak piac szinten összességében látványosan magasabb bevételeket eredményezhetnek 2014-ben a évi szinthez képest, hiszen az összes válaszadó 77%-a véli úgy, hogy a bevételek növekedni fognak az idei évben, míg mindössze 24%-uk számít stagnáló vagy enyhén csökkenő bevételekre. 7

8 2014. ÉVI SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK Átlag pontszám Occ. ADR Rev. Budapest Vidék Magyarország Európa Világ ÉVI SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK KATEGÓRIÁK SZERINT 5* 4* 3* Bp Vidék Bp Vidék Bp Kihasználtság Átlagár Bevétel Átlag PONTSZÁMOK 2013-hoz képest nem csak Magyarországon, de Európában és globálisan is javultak az általános piaci várakozások, bár különböző mértékben. Magyarországon az általános piaci kilátások pozitív megítélése jobb, mint európai vagy globális szinteken. A pontszámok alapján jól látható, hogy a magyarországi szállodavezetők évi általános piaci várakozásai (39 pont) összességében az európai (24 pont) és globális (22 pont) átlagokhoz képest magasabbak, amely egyértelműen pozitív piaci kilátásokat tükröz. Globális és európai szinteken, a korábbi évekhez hasonlóan, közel azonos szintű pozitív várakozásokkal tekintenek mindhárom főbb szállodai mutatószám idei évben várható alakulására. A bevételek várható alakulását illetően mind a budapesti, mind pedig a vidéki szállodák vezetői megnövekedett optimizmussal tekintenek erre az évre Piac szinten a budapesti szállodák vezetői összességében valamivel visszafogottabb optimizmussal tekintenek erre az évre a vidéki szállodák vezetőihez képest, de az átlagárak és bevételek közel azonos mértékben történő növekedését várják. A piaci átlagárral kapcsolatos, korábbi években mért pesszimista kilátások helyett a budapesti szállodák vezetői idén már jóval optimistábbak, amely a szobaárak erőteljesebb növekedését sugallja. Idén a vidéki szállodák vezetői piac szinten nagyobb kihasználtság növekedésre és visszafogottabb átlagár növekedésre számítanak. Összességében a tavalyi évhez képest a vidéki szállodák vezetői körében is nőtt az optimizmus a hazai szállodapiac teljesítményének 2014-ben várható alakulását illetően. 8

9 SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2014-BEN 2. kérdés: MILYEN TELJESÍTMÉNYBELI (NÖVEKEDÉSI/CSÖKKENÉSI) VÁRAKOZÁSAI VANNAK AZ ÖN SZÁLLODÁJÁT ILLETŐEN 2014-RE A 2013-AS ÉVHEZ VISZONYÍTVA? A válaszadók többsége mindhárom szállodai mutató esetében a évi szinthez képest bizonyos mértékű növekedésre számít saját szállodáját illetően A tavalyi évhez képest többen, az összes válaszadó szállodavezető 65%-a különböző mértékű átlagár növekedést vár az idei évre A második kérdésben valamennyi résztvevőtől azt kértük, hogy becsüljék meg vajon az általuk vezetett szálloda teljesítményében mekkora növekedés vagy csökkenés várható 2014-ben 2013-hoz viszonyítva. A korábbi évek eredményeihez hasonlóan, a saját szállodai teljesítmény alakulására vonatkozóan nagyobb optimizmus jellemzi a magyarországi szállodák vezetőit, mint az általános piaci kilátásokat illetően. A válaszadók jelentős többsége mindhárom főbb szállodai mutató esetében a évi szinthez képest növekedésre számít idén saját szállodáját illetően. SZOBAKIHASZNÁLTSÁG A válaszadók közel 80%-a különböző mértékben, de a bázishoz képest növekvő szobakihasználtságra számít 2014-ben, míg 13%-uk változatlan kihasználtságot vár. Idén a válaszadók mindössze 9%-a vár kisebb-nagyobb mértékű (0-10% pont közötti) kihasználtság csökkenést. ÁTLAGÁR A tavalyi évhez képest többen, az összes válaszadó szállodavezető 65%-a különböző mértékű átlagár növekedést vár az idei évre. A megkérdezett szállodavezetők 29%-a számít stagnálásra, míg csupán 6%-uk átlagár csökkenésre 2014-ben a bázis évhez viszonyítva. BEVÉTEL A válaszadók 90%-a véli úgy, hogy 2014-ben az általuk vezetett szálloda árbevétele kisebbnagyobb mértékben növekedni fog, míg csupán 10%-uk számít stagnálásra vagy bizonyos mértékű (0% és 10% közötti) árbevétel csökkenésre a bázis évhez képest. 9

10 2014. ÉVI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSOK RÉGIÓK SZERINT Átlagpontszám Occ. ADR Rev. Budapest Vidék Magyarország Európa Világ PONTSZÁMOK A tavaly év eleji felmérésünk eredményeihez képest a magyarországi szállodák vezetőinek saját szállodájuk teljesítményével kapcsolatos pozitív várakozásai jelentősen erősödtek az egy évvel korábbi csak visszafogottan derülátó kilátásokhoz képest. Az optimizmus szintje jelentősebb mértékben a vidéki szállodák vezetői körében emelkedett ÉVI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSOK KATEGÓRIÁK SZERINT 5* 4* 3* Bp Vidék Bp Vidék Bp Kihasználtság Átlagár Bevétel Átlag A korábbi évek eredményeihez hasonlóan, a hazai szállodai teljesítménymutatókkal kapcsolatos optimizmus átlagos szintje (58 pont) idén is jelentősen meghaladja az európai és globális átlagot (25 és 28 pont). A vidéki szállodák esetében a kihasználtság és bevétel várható alakulásával kapcsolatban idén év elejére nagymértékben nőtt az optimizmus szintje az egy évvel korábbihoz képest, amely feltételezhetően a 2013-as év sok tekintetben pozitív eredményeire vezethető vissza. a magyarországi szállodák vezetőinek saját szállodájuk teljesítményével kapcsolatos pozitív várakozásai jelentősen erősödtek az egy évvel korábbi visszafogottan derülátó kilátásokhoz képest Az átlagárak alakulásával kapcsolatos korábbi visszafogott optimizmust megfogalmazó budapesti szállodák vezetői idén már a kihasználtság várható alakulásához hasonlóan pozitív várakozásokkal tekintenek a szállodai átlagárak növekedése irányába. A vidéki szállodák vezetői a budapesti szinttel megegyező, egyértelmű átlagár növekedést tükröző kilátásokat fogalmaztak meg 2014-re. A főbb szállodai mutatószámok várható pozitív alakulása alapján érthető, hogy az egyes szállodák árbevételének várható alakulását összességében szintén pozitívan látják a budapesti és vidéki szállodák vezetői. 10

11 A SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK 3. kérdés: ÖN SZERINT HOGYAN BEFOLYÁSOLJÁK MAJD A SZÁLLODAPIAC TELJESÍTMÉNYÉT A KÖVETKEZŐ TÉNYEZŐK 2014-BEN? Minden résztvevőt megkértünk arra, hogy értékeljék várakozásaikat 7 alapvető fontosságú tényezővel kapcsolatban, továbbá nyilatkozzanak, hogy ezek a tényezők hogyan befolyásolhatják szállodáik teljesítményét 2014-ben. A tavalyi évtől eltérően Magyarországon a hazai gazdaság növekedési trendjeit idén már az egyik legpozitívabb hatású tényezőnek ítélték meg a válaszadók, akiknek 63%-a várja ennek a fontos tényezőnek a pozitív hatásait a hazai szállodapiacon. A szállodavezetők világ és Európa szerte, így Magyarországon is, a helyi turizmus fejlődési trendjeit tartották az egyik leginkább pozitív hatású tényezőnek a évre vonatkozóan A SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE 1. Helyi/Globális tőzsde teljesítménye 2. Helyi gazdasági növekedés 3. Globális gazdasági növekedés 4. Helyi turizmus fejlődési trendjei 5. Jövőbeni versenytársak 6. Olaj világpiaci árának alakulása 7. Valutaárfolyamok alakulása A szállodavezetők világ és Európa szerte, így Magyarországon is, a helyi turizmus fejlődési trendjeit tartották az egyik leginkább pozitív hatású tényezőnek a évre vonatkozóan. Idehaza a válaszadók 68%-a vélekedik úgy, hogy ez a tényező idén pozitív hatással lesz a magyarországi szállodák teljesítményére. Hasonlóan a globális és európai eredményekhez a legnegatívabb hatásai várhatóan a jövőbeni versenytársak piacra lépésének és az olaj világpiaci árának alakulása lesznek, azzal a különbséggel, hogy a jövőbeni versenytársak negatív hatásait mérsékeltebbnek tekintik a magyarországi szállodavezetők. A válaszadók közel 67%-a szerint a globális gazdasági növekedés trendjei egyértelműen pozitív hatással lesznek idén a hazai szállodák teljesítményére. A tavalyi felmérésünkhöz hasonlóan a helyi/globális tőzsdei eredményeket a válaszadók semleges vagy inkább negatívan ható tényezőnek tartják a magyarországi szállodapiacon. A valutaárfolyamok várható alakulását a magyarországi szállodavezetők továbbra is fontos befolyásoló tényezőnek tekintik, és a válaszadók 50%-a szerint ez a faktor pozitív hatással lesz a hazai szállodák teljesítményére. 11

12 PIACI SZEGMENSEK TELJESÍTMÉNYE 4. kérdés: ÖN SZERINT HOGYAN ALAKULNAK A FŐBB KERESLETI SZEGMENSEK 2014-BEN HOZ VISZONYÍTVA? Az utolsó kérdés a felmérésben résztvevők véleményére volt kíváncsi a legfontosabb piaci szegmensek évben történő alakulására vonatkozóan. Az egy évvel ezelőtti eredményekhez képest a magyarországi szállodák vezetői összességében a Corporate és MICE szegmensek várható alakulásának vonatkozásában idén már valamivel pozitívabb kilátásokat fogalmaztak meg. A válaszadók már közel 50%-a tekint pozitív várakozásokkal a Corporate és 35% a MICE szegmens idén várható teljesítményére. A válaszadók már közel 50%-a tekint pozitív várakozásokkal a Corporate és 35% a MICE szegmens idei évben várható teljesítményére A PIACI SZEGMENSEK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE Corporate Egyéni szabadidős Szabadidős csoport MICE Az előző évek tapasztalatai és növekedési trendjei alapján az egyéni szabadidős szegmens vonatkozásában idén még tovább erősödtek a pozitív várakozások. Ebben a szegmensben a válaszadók közel 80%-a számít további növekedésre 2014-ben a bázis évhez viszonyítva. A szabadidős csoport szegmens tekintetében a tavalyi adatokkal közel azonos eredmények születtek a szegmens idei évre várható alakulását illetően. A Corporate és MICE szegmensek vonatkozásában észrevehetővé váló pozitív várakozások vélhetően összefüggésben vannak a globális és hazai gazdaság, valamint a helyi turizmus növekedési trendjeivel kapcsolatos pozitív vélekedésekkel, továbbá a MICE szegmens tavalyi évben végbement újbóli erősödésével, továbbá a külföldi tőkebefektetések növekedésével. Megemlítjük azonban, hogy a MICE szegmens várható alakulására vonatkozóan kaptuk a legtöbb negatív véleményt is a négy főbb szegmens közül. Európai szinten, hazánkhoz hasonlóan, a legoptimistább várakozások az egyéni szabadidős szegmenssel kapcsolatosak, míg, a MICE szegmens estén a legvisszafogottabbak a kilátások. 12

13 SZÁLLODAPIACI FELMÉRÉSEINK A GLOBÁLIS BESZÁMOLÓN KÍVÜL AZ ALÁBBI RÉGIÓKRA, ORSZÁGOKRA ÉS VÁROSOKRA KÉSZÜLNEK RÉGIÓK SZERINT Globális Ázsia Benelux államok Európa Dél-kelet Európa ORSZÁGOK SZERINT Ausztrália Ausztria Dél-Afrika Indonézia Írország Japán Kanada Kína Lengyelország Magyarország Norvégia Olaszország Svájc VÁROSOK/DESZTINÁCIÓK SZERINT Peking Sanghaj Hong Kong Québec ÖSSZEFOGLALÓ A szerényen növekvő optimizmust mutató globális és európai szállodapiaci kilátásokhoz képest a magyarországi szállodavezetők piaci várakozásaiban idén év elején jelentősebben növekedett az optimizmus mértéke a tavaly év eleji felmérésünk eredményeihez képest. A évre vonatkozó, európai és globális szintet meghaladó pozitív magyarországi szállodapiaci kilátások elsősorban a vidéki szállodák vezetőinek a kihasználtság és bevételek várható alakulásával kapcsolatban megnövekedett bizakodásával magyarázható. A budapesti szállodák vezetői összességében a kihasználtság várható alakulásával kapcsolatban a vidéki szállodák vezetőinek véleményeinél kevésbé optimista, de mindenképpen pozitív kilátásokat fogalmaztak meg. Az átlagár idei évben várható fejlődésére a vidéki és budapesti szállodák vezetői összességében azonos szintű (az európai és globális szinteket is meghaladó) optimizmussal tekintenek. A legnagyobb fokú bizakodást pedig az egyes szállodák bevételeinek bázis időszakhoz viszonyított növekedésével kapcsolatban mértük idén év elején. Míg Magyarországon a megkérdezett szállodavezetők nagy része a helyi turizmus fejlődési trendjeit a hazai szállodapiac teljesítményére legpozitívabb hatású tényezőként ítélték meg, addig a legnegatívabb tényezőnek az olajárak alakulását tartották. A főbb szegmensek tekintetében a corporate és MICE szegmensekre vonatkozóan az idei évre már pozitívabb kilátásokat fogalmaztak meg a szállodavezetők, és az egyéni szabadidős szegmens vonatkozásában tovább erősödtek a korábbi pozitív várakozások. Mivel a felmérésünk a március elején kibontakozott Krími konfliktus kezdetekor ért véget, ennek a fontos eseménynek az esetleges negatív, világgazdaságra és európai turizmusra gyakorolt hátrányos következményeivel a válaszadó szállodavezetők véleményünk szerint még nem számolhattak véleményeik megfogalmazásakor. 13

14 ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND BANGKOK, THAILAND BEIJING, CHINA HONG KONG, SAR JAKARTA, INDONESIA KUALA LUMPUR, MALAYSIA MUMBAI, INDIA SHANGHAI, CHINA SINGAPORE, SINGAPORE SYDNEY, AUSTRALIA TOKYO, JAPAN AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA SÃO PAULO, BRAZIL MEXICO CITY, MEXICO DOMINICAN REPUBLIC SANTIAGO, CHILE BOGOTA, COLOMBIA EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS ANDORRA LA VELLA, ANDORRA BARCELONA, SPAIN BUDAPEST, HUNGARY DUBLIN, IRELAND FRANKFURT, GERMANY ISTANBUL, TURKEY LISBON, PORTUGAL LONDON, UK MADRID, SPAIN MOSCOW, RUSSIA OSLO, NORWAY PARIS, FRANCE ROME, ITALY SALZBURG, AUSTRIA WARSAW, POLAND ZAGREB, CROATIA ZUG, SWITZERLAND NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA ATLANTA, USA ATLANTA, USA horwathhtl.com DALLAS, USA CHICAGO, USA DENVER, USA LOS ANGELES, USA LAS VEGAS, USA MONTREAL, CANADA MEXICO CITY, MEXICO NEW YORK, USA PHOENIX, USA SAN FRANCISCO, USA DOMINICAN REPUBLIC TORONTO, CANADA 14

SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK

SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK MAGYARORSZÁG SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK 2009 február BEVEZETÉS A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA 63% RÉGIÓK SZERINT A Horwath HTL Szálloda Piaci Kilátások, egy világmérető felmérés, amelynek célja, hogy a globális

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I.- IV. közötti időszakban nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan

Részletesebben

Magyar Hotel Monitor meteo: 2012 Q1 & Q2. Puczkó László ügyvezető igazgató

Magyar Hotel Monitor meteo: 2012 Q1 & Q2. Puczkó László ügyvezető igazgató Magyar Hotel Monitor meteo: 2012 Q1 & Q2 Puczkó László ügyvezető igazgató 1 133 szálloda napi adatai 29 településről 2 2010 2011 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 3*, 3* Superior - Bp 3*, 3* Superior - Nem

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 január október között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

TREND RIPORT. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi

TREND RIPORT. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi TREND RIPORT A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első nyolc hónapjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Svájci adószeminárium

Svájci adószeminárium Zürich Zug www.taxexpert.ch Svájci adószeminárium Sebestyén Péter,, Zürich Budapest, 2015. június 24. 2015. All rights reserved. Tartalom 2 I. Fontos tudnivalók a svájci adórendszerröl II. III. IV. Az

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Összefoglaló - 2012 január decembere között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt a korábbi hónapokhoz

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.

Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Ne nézd tétlenül, míg a digitális forradalom kihagy a mindent behálózó digitális gazdaságából TNS 2015 1 Alkalmazkodnunk kell a digitálisan inkább passzív

Részletesebben

Enterprise Vision Day

Enterprise Vision Day Dr. Strublik Sándor Kereskedelmi igazgató sandor.strublik@arrowecs.hu 2014.06.18. Fontos információ Parkolás A várba történő behajtáskor kapott parkoló kártyát tartsa magánál! A rendezvény után ezt a parkoló

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről MÁRCIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Éves jelentés 2010.

Commerzbank Zrt. Éves jelentés 2010. Commerzbank Zrt. Éves jelentés 2010. Tartalomjegyzék 3 A management beszámolója a 2010. évi üzleti esztendőről 5 Pénzügyi beszámoló 5 Mérleg 6 Eredménykimutatás 7 Hitelesítő záradék 8 Felügyelő Bizottság

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q3 29 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q3/9 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

Adatbázis feladatok MONDIAL adatbázissal

Adatbázis feladatok MONDIAL adatbázissal Adatbázis feladatok MONDIAL adatbázissal Horváth Árpád 2015. október 16. Határozza meg, hány városban van több mint 500 ezer lakos! SELECT count(name) FROM city WHERE population > 500000; 468-ban. SELECT

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről ÁPRILIS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Horwath HTL Hungary & Russia

Horwath HTL Hungary & Russia Horwath HTL Hungary & Russia 2007. április 12. 0 A BUDAPESTI SZÁLLODAPIAC KÍNÁLATK LATÁNAK ÉS KERESLETÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA Magyar Szállodaszövetség Marketing és Informatikai Bizottság kibővített szekcióülés

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről MÁJUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint a világ szállodaiparában 2012 első két hónapjában az elmúlt évhez hasonlóan,

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről FEBRUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JÚNIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A Knorr Bremse, mint a magyar közúti és vasúti közlekedés elkötelezett partnere. A jelen és a jövő kihívásai

A Knorr Bremse, mint a magyar közúti és vasúti közlekedés elkötelezett partnere. A jelen és a jövő kihívásai A Knorr Bremse, mint a magyar közúti és vasúti közlekedés elkötelezett partnere. A jelen és a jövő kihívásai Knorr-Bremse Történelem Georg Knorr, a neves német mérnök és feltaláló 1905-ben alapította meg

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló Emelkedtek a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdei árfolyamok. A forint erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. A BUX értéke 6,6 milliárd forintos

Részletesebben

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22.

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22. BESZÉDES SZÁMOK. Áldás vagy átok? A közösségi vásárlás előnyei és buktatói a turizmusban avagy hogyan kell ezt felelősségteljesen csinálni kerekasztal bszélgetés Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető

Részletesebben

Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László

Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László Túlzott eladósodottság külföld felé, vagyis elégtelen belföldi megtakarítás (kb. az utóbbi 30 évben) Közszféra is, magánszféra is

Részletesebben

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25.

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25. Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök i régióülés Mercure City Center 2014. március 25. 2 Szállodai kapacitás 2012-2013 - július Szállodai kapacitás - KSH 2012 2013 index 5* 3550 1 512 42,6% 4* 9801 6 684 68,2%

Részletesebben

Egyszerűsített statisztika

Egyszerűsített statisztika http://www.pvmh.hu http://www.pv www.pvmh.hu [ALAPBEÁLLÍT Egyszerűsített statisztika 2011.04.14. 2012.09.03. % a teljesből: egyedi látogatók: 100,00% Jelentés lap Mutatócsoport Egyedi látogatók 1 200 600

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről OKTÓBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

NeoPhone ClassIP árlista NeoPhone ClassIP price list

NeoPhone ClassIP árlista NeoPhone ClassIP price list NeoPhone ClassIP árlista NeoPhone ClassIP price list Érvényes 2008.10.01-tıl. Az árak az áfát tartalmazzák Valid from 01.10.2008. Prices include VAT Másodperc alapú számlázás Nincs kapcsolási díj Second

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Területi kormányzás és regionális fejlődés

Területi kormányzás és regionális fejlődés Területi kormányzás és regionális fejlődés Pálné Kovács Ilona MTA Székház, 2014. november 20. Regionális kormányzás kiment a divatból? Területi jelző néha elmarad (Oxford Handbook of Governance 2014. 800

Részletesebben

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló A kínai recesszió kettős nyomást helyez a dollárra. Az építőipari gyorsjelentések mozgatták az amerikai tőzsdéket pozitív irányba. Marad a deflációs környezet

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON egészség megőrzési divízió Omron Healthcare France SAS

Részletesebben

Alkalmazásának megfelelő moduláris csatlakozó választék

Alkalmazásának megfelelő moduláris csatlakozó választék Alkalmazásának megfelelő moduláris csatlakozó választék 1946-os alapítása óta a LEMO csoport világszinten vezető pozíciót ért el a Push-Pull hengeres csatlakozók és a különböző csatlakozó megoldások piacán.

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak szerdán a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdék. Szerdán tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, az euró jegyzései ma

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.)

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A közoktatás új fejlődési pályára állítása Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Budapest, 2008. november 25. NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Simor András a Magyar

Részletesebben

Irányítópult. 2009.01.01. - 2009.12.31. Összehasonlítva a következővel: Webhely. 5 121 látogatás. 34,19% Visszafordulások aránya

Irányítópult. 2009.01.01. - 2009.12.31. Összehasonlítva a következővel: Webhely. 5 121 látogatás. 34,19% Visszafordulások aránya vasgyarifiusuli.fw.hu Irányítópult 29.1.1. - 29.12.31. Összehasonlítva a következővel: Webhely látogatás 3 3 15 15 jan. 5. febr. 7. márc. 12. ápr. 14. máj. 17. jún. 19. júl. 22. aug. 24. szept. 26. okt.

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben a Manpower Munkaerő-piaci Mutatója! A munkaadók ennek ellenére még mindig inkább pesszimisták.

Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben a Manpower Munkaerő-piaci Mutatója! A munkaadók ennek ellenére még mindig inkább pesszimisták. 2012 március 13. 00.01 GMT-ig embargós Media Contact: Szekeres Katalin 06 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.com Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben a Manpower Munkaerő-piaci Mutatója! A munkaadók

Részletesebben

TREND RIPORT 2016 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről

TREND RIPORT 2016 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről TREND RIPORT 2016 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről ÁPRILIS 1 TARTALOM FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet

Részletesebben

Határidős index CFD kereskedési információk

Határidős index CFD kereskedési információk Határs CFD információk Australia 00 Austria 0 Szimbólum AUS00XX AUT0xx Árrés Kereskedési ben (kívül) Nappal, éjszaka + mögöttes piac, n kívül 6 3 + mögöttes piac Letéti követelmény 0.005 0.0 Kereskedési

Részletesebben

Határidős index CFD kereskedési információk

Határidős index CFD kereskedési információk Határs CFD információk Australia 200 Austria 20 Szimbólum AUS200XX AUT20xx Árrés Kereskedési ben (kívül) Nappal 4, éjszaka 4 + mögöttes piac, n kívül 6 3 + mögöttes piac Letéti követelmény 0.03 Kereskedési

Részletesebben

szerda, 2015. október 7.

szerda, 2015. október 7. szerda, 2015. október 7. Kedden az Egyesült Államokban vegyes, Európában pozitív volt a hangulat a részvénypiacokon. Európában 1 százalékot megközelítő pluszban zártak a vezető indexek. Szerda reggel az

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Q1 2013. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Q1 2013. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q1 213 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q1/13 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben