Global leader in hospitality consulting. Magyarországi Szállodapiaci Kilátások Felmérése február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Global leader in hospitality consulting. Magyarországi Szállodapiaci Kilátások Felmérése. 2014. február"

Átírás

1 Global leader in hospitality consulting Magyarországi Szállodapiaci Kilátások Felmérése

2 BEVEZETÉS A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA RÉGIÓK SZERINT Az idén februárban immár tízedik alkalommal, a Horwath HTL által végzett Magyarországi Szállodapiaci Kilátások c. online felmérés a hazai szállodavezetők megkérdezése révén képet nyújt a szállodai szakemberek által vélelmezhető piaci várakozásokról a évre vonatkozóan. A felmérés elsősorban a szállodavezetők tapasztalatai alapján a szobakihasználtság, az átlagos szobaár és a bevételi mutatók várható alakulására helyezi a hangsúlyt. A szállodai szakembereket felmérésünk során arra is kértük, hogy kommentálják a keresletet befolyásoló legfontosabb tényezők hatásait, és értékeljék a legfőbb keresleti szegmensek rövidtávon várható alakulását is. Jelen beszámoló a magyarországi felmérésünk eredményeit mutatja be, és hasonlítja össze azokat az európai és globális szintű eredményekkel. A magyarországi felmérés eredményei a Budapesten és a vidéki desztinációkban található szállodák vezetőitől kapott válaszok alapján alakultak ki. Az idén februárban beérkezett válaszok közül 42% a budapesti, míg 58% a vidéki szállodák vezetőitől érkezett. Idén a válaszok többsége (67%) a 4-csillagos, 21%-a a 3-csillagos, míg a fennmaradó 12%-a az 5-csillagos szektorból érkezett. 2

3 A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK SZERINT Aktuális felmérésünk eredményeinek ismertetése előtt, a Smith Travel Research (STR) évre közölt adatai alapján, elöljáróban összefoglalhatjuk, hogy a szobakihasználtság kismértékű emelkedése, ill. stagnálása mellett a szállodai átlagárak (euróban kifejezve) Európában, Ázsiában és Afrikában összességében csökkentek 2012-höz képest, míg az amerikai kontinensen és a Közel-Keleten enyhén emelkedtek. Az európai szállodapiacon összességében és átlagosan a foglaltság 2,4% pontos, továbbá az átlagár (euróban számolva) 1,0%-os csökkenése összességében 1,4%-os RevPAR növekedést eredményezett 2013-ban, azonban a kelet-európai régió szállodáiban a RevPAR összességében 1,1%- kal csökkent a bázis évhez képest. Magyarországon továbbra is az európai átlagot (+2,4% pontot) meghaladó 2,9% pontos szobakihasználtság növekedés volt 2013-ban, amely a kontinens -1,0%-os átlagához képest +1,7%-os átlagár emelkedéssel párosult. A 2013-as átlagár növekedés üteme szinte megegyezik a 2012-ben mért 1,8%-os éves növekedéssel. Mindezek eredménye, hogy 2013-ban az országos RevPAR mutató 4,6%-os (az 1,4%-os európai és -1.1%-os közép-európai régiós átlagot jóval meghaladó) növekedést ért el. Mindennek ellenére a magyarországi átlagos RevPAR európai össze-hasonlításban továbbra is az egyik legalacsonyabbnak számít. A 2013-ban elért 39,70 eurós RevPAR az STR felmérésében szereplő 24 európai ország átlagától (67,99 euró) jelentősen elmaradt, és mindössze a 20. helyre volt elegendő, azonos arányt mutatva a évi helyezéssel (22. a 26-ból). A továbbra is rendkívül alacsony magyarországi szobaárak miatt, az átlagárak országos szintű összehasonlításában mindössze a 23. hely volt elérhető 2013-ban a 24-ből. Az adatok alapján a budapesti szállodaszektor vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy a szobafoglaltság összességében 3,4% ponttal, az európai átlagot (+2,4%-ot) meghaladó ütemben növekedett. Míg az STR által vizsgált 30 nagyváros közül 12-ben csökkenő vagy stagnáló kihasználtságokat regisztráltak, Budapesten a bázis évhez képest további foglaltság növekedés volt. Szobaátlagár tekintetében azonban a fővárosi szállodák átlagára mindösszesen 0,5%-kal emelkedett 2012-höz képest, így a magyar főváros 3

4 (Vilnius és Pozsony mellett) továbbra is a kontinens egyik legalacsonyabb szobaátlagárú városa maradt a 30-as mezőnyben. aktuális felmérésünk eredményei már jóval optimistább kilátásokra engednek következtetni a magyarországi szállodavezetők véleményeire alapozva Aktuális felmérésünk eredményeinek ismertetése előtt azt is érdemes megjegyezni, hogy az európai szállodaipar tavalyi, 2012-es évhez hasonlóan visszafogott növekedési eredményei, valamint az idei évre vonatkozó, kontinens szinten visszafogott várakozásokhoz képest a hazai szállodák vendégéjszaka számának évek óta tartó folyamatos növekedése mellett, a tavaly év eleji felmérésünk kissé visszafogott várakozásokat sugalló eredményeihez képest, aktuális felmérésünk eredményei már jóval optimistább kilátásokra engednek következtetni a magyarországi szállodavezetők véleményeire alapozva. Mivel ez volt a Horwath HTL tízedik globális szállodapiaci kilátásokat elemző felmérése, így lehetőségünk volt a korábbi év eleji felmérések eredményeit összehasonlítani a legutóbbi felmérésünk eredményeivel, ami által érdekes összefüggéseket tudunk bemutatni a korábbi hazai és nemzetközi piaci várakozásokkal összehasonlítva. Bízunk benne, hogy az elemzésünk értékes bepillantást enged a magyarországi szálloda szektor szereplőinek piaci várakozásaiba, és reméljük, hogy a következő felmérésünkben még több magyarországi szálloda vezetője vesz majd részt. 4

5 PIACI KILÁTÁSOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÉRTÉKELÉSI PONTOZÁS ELVE SOKKAL ROSSZABB ROSSZABB VÁLTOZATLAN 0 JOBB 75.0 SOKKAL JOBB PIACI KILÁTÁSOK ÉRTÉKELÉSE RÉGIÓK SZERINT PONTSZÁMOK Budapest Vidék Magyarország Európa Világ KATEGÓRIÁK SZERINT PONTSZÁMOK A LEGOPTIMISTÁBB SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK Vidék 4-csillag Vidék 3-csillag A LEGKEVÉSBÉ OPTIMISTA SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK Budapest 4-csillag Budapest 5-csillag az idei év elején közel azonos mértékű optimizmussal tekintenek erre az évre az egyes szállodavetetők, kategóriától és az országon belüli elhelyezkedéstől függetlenül Ahhoz, hogy az egyes régiók és szállodakategóriák közötti eredményeket összehasonlítani és mérni tudjuk, létrehoztunk egy mutatószámot (index), ezáltal valamennyi kérdésre adott válaszból átfogó és átlagos pontszámot tudtunk meghatározni. A pontszámokat a megfelelő válaszokhoz rendeltük és azoknak megfelelően rendeztük. Az indexet egy -150 és +150-es skálán alkalmaztuk, amelyben a -150 pont az abszolút pesszimizmust szemlélteti, a nulla pont az előző időszakhoz, ill. a várakozásokhoz viszonyított változatlanságot jelzi, míg a +150 pont a teljességgel optimista álláspontot tükrözi. A bal oldalon található régiós összehasonlító táblázat alapján jól látható, hogy a évi várakozásokhoz képest mind az európai mind pedig a globális szállodapiacon nőtt az optimizmus szintje az általános piaci várakozásokat illetően. A nemzetközi szinten növekvő optimizmus elsősorban a helyi gazdaságok és a világgazdaság általános növekedési trendjeinek, továbbá a turizmus további általános erősödésének a következménye. Magyarországon összességében, az egy évvel ezelőtti felmérésünk eredményeihez képest idén februárban látványosan nőtt az optimizmus szintje, mind a budapesti, mind pedig a vidéki szállodák vezetői körében. Az országos átlagpontszám (48 pont) az elmúlt 6 évben másodszor haladta meg a európai átlagpontszámot (25 pont), és került először magasabb szintre a globálisan mért általános piaci várakozásokkal szemben (25 pont). A 2014-es európai és globális átlagpontszámok a tavalyi év eleji visszafogott várakozásokat tükröző eredményekhez képest pozitív irányban mozdultak el idén februárban. Budapest-Vidék összehasonlításban láthatjuk, hogy idén februárban jelentősen javultak a piaci kilátások mindkét régióban, de az optimizmus mértékének látványosabb növekedése egyértelműen a vidéki szállodák vezetőinél következett be, amelynek elsődleges okai vélhetően a tavalyi általános keresletnövekedés, valamint a helyi és globális szintű gazdasági növekedés lehetnek. Ha az egyes szállodai kategóriákat régiónként vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy idén év elején, kategóriától és az országon belüli elhelyezkedéstől függetlenül közel azonos mértékű optimizmussal tekintenek erre az évre az egyes szállodák vezetői. 5

6 Idén februárban a legnagyobb pozitív irányú elmozdulásokat, a 2013-as év eleji várakozásokkal összehasonlítva a budapesti ötcsillagos és a vidéki háromcsillagos kategóriákban tapasztaltuk Ha a korábbi évekre vonatkozó előzetes várakozásaikhoz hasonlítjuk az idei pontszámokat, akkor viszont eltérő mértékű, de általában jelentős pozitív irányú elmozdulásokat figyelhetünk meg mindegyik szállodai kategória esetében. Kifejezetten pesszimista szállodai kategória az idei felmérésünkben nem volt, a pontszámok meglehetősen egységesen pozitív várakozásokat mutatnak a 40 és 50 pontos határok közötti értékeket mutatva. Idén februárban a legnagyobb pozitív irányú elmozdulásokat a 2013-as év eleji várakozásokkal összehasonlítva a budapesti ötcsillagos és a vidéki háromcsillagos kategóriákban tapasztaltuk, de jelentős mértékben nőtt a vidéki négycsillagos szállodák vezetőinek optimizmusa is. Idén év elején a legkisebb mértékben a budapesti négycsillagos kategória képviselőinek optimizmusa nőtt, bár az elmúlt években folyamatosan ebben a kategóriában mértük a legmagabiztosabb pozitív várakozásokat. 6

7 2014. ÉVI PIACI KILÁTÁSOK 1. kérdés: HOGYAN ÉRTÉKELNÉ SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSAIT 2014-RE A AS ÉVVEL ÖSSZEHASONLÍTVA? Az első kérdésben a szállodavezetőket a 2014-re várható, 2013-hoz viszonyított főbb piaci teljesítménymutatók, azaz a piacra jellemző szobakihasználtság, átlagár és bevétel alakulásáról kérdeztük. továbbra is az átlagos szobaár tekintetében negatívak az általános piaci kilátások Az átlagos szobaár tekintetében idén már valamivel pozitívabbak az általános piaci kilátások SZOBAKIHASZNÁLTSÁG Az összes válaszadó 63%-a számít további szobakihasználtság növekedésre 2014-ben a magyarországi szállodapiacon 2013-hoz viszonyítva, ami a tavaly februárban mért 45%- hoz képest pozitív változásnak számít. Míg a válaszadók 22%-a a bázishoz képest stagnáló kihasználtságra számít, addig mindössze 15%-uk vár visszaesést az előző évhez viszonyítva. ÁTLAGÁR A grafikonon jól látszik, hogy az átlagos szobaár tekintetében idén már valamivel pozitívabbak az általános piaci kilátások. Míg a válaszadók 42%-a stagnálásra számít, addig mindössze 12%-uk véli úgy, hogy a magyarországi szállodapiacon az átlagos szobaár 2014-ben a évi szint alatt alakul majd, azaz a válaszok valamivel több, mint fele stagnáló, ill. kissé csökkenő átlagárakra számít idén piac szinten. Pozitív irányú elmozdulás, hogy tavalyhoz képest a válaszadók összesen 46%-a számít a piaci átlagárak kisebbnagyobb mértékű növekedésére a bázis évhez képest. BEVÉTEL A válaszadó szállodavezetők szerint a szobakihasználtság feltételezett további növekedése és a stagnáló vagy kismértékben emelkedő szobaátlagárak piac szinten összességében látványosan magasabb bevételeket eredményezhetnek 2014-ben a évi szinthez képest, hiszen az összes válaszadó 77%-a véli úgy, hogy a bevételek növekedni fognak az idei évben, míg mindössze 24%-uk számít stagnáló vagy enyhén csökkenő bevételekre. 7

8 2014. ÉVI SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK Átlag pontszám Occ. ADR Rev. Budapest Vidék Magyarország Európa Világ ÉVI SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK KATEGÓRIÁK SZERINT 5* 4* 3* Bp Vidék Bp Vidék Bp Kihasználtság Átlagár Bevétel Átlag PONTSZÁMOK 2013-hoz képest nem csak Magyarországon, de Európában és globálisan is javultak az általános piaci várakozások, bár különböző mértékben. Magyarországon az általános piaci kilátások pozitív megítélése jobb, mint európai vagy globális szinteken. A pontszámok alapján jól látható, hogy a magyarországi szállodavezetők évi általános piaci várakozásai (39 pont) összességében az európai (24 pont) és globális (22 pont) átlagokhoz képest magasabbak, amely egyértelműen pozitív piaci kilátásokat tükröz. Globális és európai szinteken, a korábbi évekhez hasonlóan, közel azonos szintű pozitív várakozásokkal tekintenek mindhárom főbb szállodai mutatószám idei évben várható alakulására. A bevételek várható alakulását illetően mind a budapesti, mind pedig a vidéki szállodák vezetői megnövekedett optimizmussal tekintenek erre az évre Piac szinten a budapesti szállodák vezetői összességében valamivel visszafogottabb optimizmussal tekintenek erre az évre a vidéki szállodák vezetőihez képest, de az átlagárak és bevételek közel azonos mértékben történő növekedését várják. A piaci átlagárral kapcsolatos, korábbi években mért pesszimista kilátások helyett a budapesti szállodák vezetői idén már jóval optimistábbak, amely a szobaárak erőteljesebb növekedését sugallja. Idén a vidéki szállodák vezetői piac szinten nagyobb kihasználtság növekedésre és visszafogottabb átlagár növekedésre számítanak. Összességében a tavalyi évhez képest a vidéki szállodák vezetői körében is nőtt az optimizmus a hazai szállodapiac teljesítményének 2014-ben várható alakulását illetően. 8

9 SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2014-BEN 2. kérdés: MILYEN TELJESÍTMÉNYBELI (NÖVEKEDÉSI/CSÖKKENÉSI) VÁRAKOZÁSAI VANNAK AZ ÖN SZÁLLODÁJÁT ILLETŐEN 2014-RE A 2013-AS ÉVHEZ VISZONYÍTVA? A válaszadók többsége mindhárom szállodai mutató esetében a évi szinthez képest bizonyos mértékű növekedésre számít saját szállodáját illetően A tavalyi évhez képest többen, az összes válaszadó szállodavezető 65%-a különböző mértékű átlagár növekedést vár az idei évre A második kérdésben valamennyi résztvevőtől azt kértük, hogy becsüljék meg vajon az általuk vezetett szálloda teljesítményében mekkora növekedés vagy csökkenés várható 2014-ben 2013-hoz viszonyítva. A korábbi évek eredményeihez hasonlóan, a saját szállodai teljesítmény alakulására vonatkozóan nagyobb optimizmus jellemzi a magyarországi szállodák vezetőit, mint az általános piaci kilátásokat illetően. A válaszadók jelentős többsége mindhárom főbb szállodai mutató esetében a évi szinthez képest növekedésre számít idén saját szállodáját illetően. SZOBAKIHASZNÁLTSÁG A válaszadók közel 80%-a különböző mértékben, de a bázishoz képest növekvő szobakihasználtságra számít 2014-ben, míg 13%-uk változatlan kihasználtságot vár. Idén a válaszadók mindössze 9%-a vár kisebb-nagyobb mértékű (0-10% pont közötti) kihasználtság csökkenést. ÁTLAGÁR A tavalyi évhez képest többen, az összes válaszadó szállodavezető 65%-a különböző mértékű átlagár növekedést vár az idei évre. A megkérdezett szállodavezetők 29%-a számít stagnálásra, míg csupán 6%-uk átlagár csökkenésre 2014-ben a bázis évhez viszonyítva. BEVÉTEL A válaszadók 90%-a véli úgy, hogy 2014-ben az általuk vezetett szálloda árbevétele kisebbnagyobb mértékben növekedni fog, míg csupán 10%-uk számít stagnálásra vagy bizonyos mértékű (0% és 10% közötti) árbevétel csökkenésre a bázis évhez képest. 9

10 2014. ÉVI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSOK RÉGIÓK SZERINT Átlagpontszám Occ. ADR Rev. Budapest Vidék Magyarország Európa Világ PONTSZÁMOK A tavaly év eleji felmérésünk eredményeihez képest a magyarországi szállodák vezetőinek saját szállodájuk teljesítményével kapcsolatos pozitív várakozásai jelentősen erősödtek az egy évvel korábbi csak visszafogottan derülátó kilátásokhoz képest. Az optimizmus szintje jelentősebb mértékben a vidéki szállodák vezetői körében emelkedett ÉVI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSOK KATEGÓRIÁK SZERINT 5* 4* 3* Bp Vidék Bp Vidék Bp Kihasználtság Átlagár Bevétel Átlag A korábbi évek eredményeihez hasonlóan, a hazai szállodai teljesítménymutatókkal kapcsolatos optimizmus átlagos szintje (58 pont) idén is jelentősen meghaladja az európai és globális átlagot (25 és 28 pont). A vidéki szállodák esetében a kihasználtság és bevétel várható alakulásával kapcsolatban idén év elejére nagymértékben nőtt az optimizmus szintje az egy évvel korábbihoz képest, amely feltételezhetően a 2013-as év sok tekintetben pozitív eredményeire vezethető vissza. a magyarországi szállodák vezetőinek saját szállodájuk teljesítményével kapcsolatos pozitív várakozásai jelentősen erősödtek az egy évvel korábbi visszafogottan derülátó kilátásokhoz képest Az átlagárak alakulásával kapcsolatos korábbi visszafogott optimizmust megfogalmazó budapesti szállodák vezetői idén már a kihasználtság várható alakulásához hasonlóan pozitív várakozásokkal tekintenek a szállodai átlagárak növekedése irányába. A vidéki szállodák vezetői a budapesti szinttel megegyező, egyértelmű átlagár növekedést tükröző kilátásokat fogalmaztak meg 2014-re. A főbb szállodai mutatószámok várható pozitív alakulása alapján érthető, hogy az egyes szállodák árbevételének várható alakulását összességében szintén pozitívan látják a budapesti és vidéki szállodák vezetői. 10

11 A SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK 3. kérdés: ÖN SZERINT HOGYAN BEFOLYÁSOLJÁK MAJD A SZÁLLODAPIAC TELJESÍTMÉNYÉT A KÖVETKEZŐ TÉNYEZŐK 2014-BEN? Minden résztvevőt megkértünk arra, hogy értékeljék várakozásaikat 7 alapvető fontosságú tényezővel kapcsolatban, továbbá nyilatkozzanak, hogy ezek a tényezők hogyan befolyásolhatják szállodáik teljesítményét 2014-ben. A tavalyi évtől eltérően Magyarországon a hazai gazdaság növekedési trendjeit idén már az egyik legpozitívabb hatású tényezőnek ítélték meg a válaszadók, akiknek 63%-a várja ennek a fontos tényezőnek a pozitív hatásait a hazai szállodapiacon. A szállodavezetők világ és Európa szerte, így Magyarországon is, a helyi turizmus fejlődési trendjeit tartották az egyik leginkább pozitív hatású tényezőnek a évre vonatkozóan A SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE 1. Helyi/Globális tőzsde teljesítménye 2. Helyi gazdasági növekedés 3. Globális gazdasági növekedés 4. Helyi turizmus fejlődési trendjei 5. Jövőbeni versenytársak 6. Olaj világpiaci árának alakulása 7. Valutaárfolyamok alakulása A szállodavezetők világ és Európa szerte, így Magyarországon is, a helyi turizmus fejlődési trendjeit tartották az egyik leginkább pozitív hatású tényezőnek a évre vonatkozóan. Idehaza a válaszadók 68%-a vélekedik úgy, hogy ez a tényező idén pozitív hatással lesz a magyarországi szállodák teljesítményére. Hasonlóan a globális és európai eredményekhez a legnegatívabb hatásai várhatóan a jövőbeni versenytársak piacra lépésének és az olaj világpiaci árának alakulása lesznek, azzal a különbséggel, hogy a jövőbeni versenytársak negatív hatásait mérsékeltebbnek tekintik a magyarországi szállodavezetők. A válaszadók közel 67%-a szerint a globális gazdasági növekedés trendjei egyértelműen pozitív hatással lesznek idén a hazai szállodák teljesítményére. A tavalyi felmérésünkhöz hasonlóan a helyi/globális tőzsdei eredményeket a válaszadók semleges vagy inkább negatívan ható tényezőnek tartják a magyarországi szállodapiacon. A valutaárfolyamok várható alakulását a magyarországi szállodavezetők továbbra is fontos befolyásoló tényezőnek tekintik, és a válaszadók 50%-a szerint ez a faktor pozitív hatással lesz a hazai szállodák teljesítményére. 11

12 PIACI SZEGMENSEK TELJESÍTMÉNYE 4. kérdés: ÖN SZERINT HOGYAN ALAKULNAK A FŐBB KERESLETI SZEGMENSEK 2014-BEN HOZ VISZONYÍTVA? Az utolsó kérdés a felmérésben résztvevők véleményére volt kíváncsi a legfontosabb piaci szegmensek évben történő alakulására vonatkozóan. Az egy évvel ezelőtti eredményekhez képest a magyarországi szállodák vezetői összességében a Corporate és MICE szegmensek várható alakulásának vonatkozásában idén már valamivel pozitívabb kilátásokat fogalmaztak meg. A válaszadók már közel 50%-a tekint pozitív várakozásokkal a Corporate és 35% a MICE szegmens idén várható teljesítményére. A válaszadók már közel 50%-a tekint pozitív várakozásokkal a Corporate és 35% a MICE szegmens idei évben várható teljesítményére A PIACI SZEGMENSEK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE Corporate Egyéni szabadidős Szabadidős csoport MICE Az előző évek tapasztalatai és növekedési trendjei alapján az egyéni szabadidős szegmens vonatkozásában idén még tovább erősödtek a pozitív várakozások. Ebben a szegmensben a válaszadók közel 80%-a számít további növekedésre 2014-ben a bázis évhez viszonyítva. A szabadidős csoport szegmens tekintetében a tavalyi adatokkal közel azonos eredmények születtek a szegmens idei évre várható alakulását illetően. A Corporate és MICE szegmensek vonatkozásában észrevehetővé váló pozitív várakozások vélhetően összefüggésben vannak a globális és hazai gazdaság, valamint a helyi turizmus növekedési trendjeivel kapcsolatos pozitív vélekedésekkel, továbbá a MICE szegmens tavalyi évben végbement újbóli erősödésével, továbbá a külföldi tőkebefektetések növekedésével. Megemlítjük azonban, hogy a MICE szegmens várható alakulására vonatkozóan kaptuk a legtöbb negatív véleményt is a négy főbb szegmens közül. Európai szinten, hazánkhoz hasonlóan, a legoptimistább várakozások az egyéni szabadidős szegmenssel kapcsolatosak, míg, a MICE szegmens estén a legvisszafogottabbak a kilátások. 12

13 SZÁLLODAPIACI FELMÉRÉSEINK A GLOBÁLIS BESZÁMOLÓN KÍVÜL AZ ALÁBBI RÉGIÓKRA, ORSZÁGOKRA ÉS VÁROSOKRA KÉSZÜLNEK RÉGIÓK SZERINT Globális Ázsia Benelux államok Európa Dél-kelet Európa ORSZÁGOK SZERINT Ausztrália Ausztria Dél-Afrika Indonézia Írország Japán Kanada Kína Lengyelország Magyarország Norvégia Olaszország Svájc VÁROSOK/DESZTINÁCIÓK SZERINT Peking Sanghaj Hong Kong Québec ÖSSZEFOGLALÓ A szerényen növekvő optimizmust mutató globális és európai szállodapiaci kilátásokhoz képest a magyarországi szállodavezetők piaci várakozásaiban idén év elején jelentősebben növekedett az optimizmus mértéke a tavaly év eleji felmérésünk eredményeihez képest. A évre vonatkozó, európai és globális szintet meghaladó pozitív magyarországi szállodapiaci kilátások elsősorban a vidéki szállodák vezetőinek a kihasználtság és bevételek várható alakulásával kapcsolatban megnövekedett bizakodásával magyarázható. A budapesti szállodák vezetői összességében a kihasználtság várható alakulásával kapcsolatban a vidéki szállodák vezetőinek véleményeinél kevésbé optimista, de mindenképpen pozitív kilátásokat fogalmaztak meg. Az átlagár idei évben várható fejlődésére a vidéki és budapesti szállodák vezetői összességében azonos szintű (az európai és globális szinteket is meghaladó) optimizmussal tekintenek. A legnagyobb fokú bizakodást pedig az egyes szállodák bevételeinek bázis időszakhoz viszonyított növekedésével kapcsolatban mértük idén év elején. Míg Magyarországon a megkérdezett szállodavezetők nagy része a helyi turizmus fejlődési trendjeit a hazai szállodapiac teljesítményére legpozitívabb hatású tényezőként ítélték meg, addig a legnegatívabb tényezőnek az olajárak alakulását tartották. A főbb szegmensek tekintetében a corporate és MICE szegmensekre vonatkozóan az idei évre már pozitívabb kilátásokat fogalmaztak meg a szállodavezetők, és az egyéni szabadidős szegmens vonatkozásában tovább erősödtek a korábbi pozitív várakozások. Mivel a felmérésünk a március elején kibontakozott Krími konfliktus kezdetekor ért véget, ennek a fontos eseménynek az esetleges negatív, világgazdaságra és európai turizmusra gyakorolt hátrányos következményeivel a válaszadó szállodavezetők véleményünk szerint még nem számolhattak véleményeik megfogalmazásakor. 13

14 ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND BANGKOK, THAILAND BEIJING, CHINA HONG KONG, SAR JAKARTA, INDONESIA KUALA LUMPUR, MALAYSIA MUMBAI, INDIA SHANGHAI, CHINA SINGAPORE, SINGAPORE SYDNEY, AUSTRALIA TOKYO, JAPAN AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA SÃO PAULO, BRAZIL MEXICO CITY, MEXICO DOMINICAN REPUBLIC SANTIAGO, CHILE BOGOTA, COLOMBIA EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS ANDORRA LA VELLA, ANDORRA BARCELONA, SPAIN BUDAPEST, HUNGARY DUBLIN, IRELAND FRANKFURT, GERMANY ISTANBUL, TURKEY LISBON, PORTUGAL LONDON, UK MADRID, SPAIN MOSCOW, RUSSIA OSLO, NORWAY PARIS, FRANCE ROME, ITALY SALZBURG, AUSTRIA WARSAW, POLAND ZAGREB, CROATIA ZUG, SWITZERLAND NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA ATLANTA, USA ATLANTA, USA horwathhtl.com DALLAS, USA CHICAGO, USA DENVER, USA LOS ANGELES, USA LAS VEGAS, USA MONTREAL, CANADA MEXICO CITY, MEXICO NEW YORK, USA PHOENIX, USA SAN FRANCISCO, USA DOMINICAN REPUBLIC TORONTO, CANADA 14

SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK

SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK MAGYARORSZÁG SZÁLLODAPIACI KILÁTÁSOK 2009 február BEVEZETÉS A VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA 63% RÉGIÓK SZERINT A Horwath HTL Szálloda Piaci Kilátások, egy világmérető felmérés, amelynek célja, hogy a globális

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

TREND RIPORT. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi

TREND RIPORT. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi TREND RIPORT A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első nyolc hónapjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Európa 2012-ben. Magyar eredményekkel. Szerkezetátalakítási tanulmánysorozat

Európa 2012-ben. Magyar eredményekkel. Szerkezetátalakítási tanulmánysorozat Szerkezetátalakítási tanulmánysorozat Európa 2012-ben Magyar eredményekkel Államadósság válság: A finanszírozásra gyakorolt hatások és a jelen gazdasági helyzet Budapest, 2012. október 2 Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLODAIPAR 2014-2013, 2014-2007, 2014-2000 ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MSZÉSZ JAVASLATOK

A MAGYAR SZÁLLODAIPAR 2014-2013, 2014-2007, 2014-2000 ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MSZÉSZ JAVASLATOK A MAGYAR SZÁLLODAIPAR 2014-2013, 2014-2007, 2014-2000 ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MSZÉSZ JAVASLATOK 2015. 05. 04. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...2 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...2 2.1. 2014. ÉVI EREDMÉNYEK...2

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

Nemzetközi trendek a szállodaiparban I. rész

Nemzetközi trendek a szállodaiparban I. rész Nemzetközi trendek a szállodaiparban I. rész Szerzõ: Mester Tünde 1 A szállodaipar minden értelemben milliós ágazat: a szállodák világszerte dollár és euró milliókat termelnek. 2004-ben az USA szállodaipara

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK

ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 2013 ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A ManpowerGroup az idén nyolcadik éve megjelenő Éves Tehetség Felmérés elkészítésekor 42 ország és térség több mint 38 000 munkáltatójának

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 3. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 3. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 3. Tartalom Folytatódik az NHP...3 Makrogazdasági fejlemények....4 Az idegenforgalom jobban teljesít...9 Változatos kelet-közép-európai növekedési teljesítmények.... 14 Európai Acél

Részletesebben

Járműipar. A magyarországi személygépkocsi kereskedések piaci felmérése

Járműipar. A magyarországi személygépkocsi kereskedések piaci felmérése www.pwc.hu 2009 PricewaterhouseCoopers. Minden jog fenntartva. A PricewaterhouseCoopers kifejezés a PricewaterhouseCoopers International Limited önálló jogi személynek minősülő tagvállalatokból álló hálózatára

Részletesebben

A magyar építőipar 2011

A magyar építőipar 2011 INGATLAN- ÉS ÉPÍTŐIPARI TANÁCSADÁS A magyar építőipar 2011 CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CONSTRUCTION (CEEC) RESEARCH 2 A magyar építőipar 2011 www.ceec.eu Köszönetnyilvánítás Tisztelt Olvasók! Köszönjük,

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODAIPAR HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2007 2012. 2013. I-VII. hónap

MAGYAR SZÁLLODAIPAR HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2007 2012. 2013. I-VII. hónap MAGYAR SZÁLLODAIPAR HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2007 2012 2013. I-VII. hónap A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése és javaslatai a hazai szállodaipar fejlődésének elősegítésére 2013.

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. december kpmg.hu 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex mindenki az enyhülést várja, de marad a fagy 10 9 8 7 9 8 7 10

Részletesebben

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. sz. Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Tóth István János Budapest, 1999. szeptember Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. szám TÁRKI Konjunktúra Kutatási Projekt

Részletesebben

Horwath HTL Hungary & Russia

Horwath HTL Hungary & Russia Horwath HTL Hungary & Russia 2007. április 12. 0 A BUDAPESTI SZÁLLODAPIAC KÍNÁLATK LATÁNAK ÉS KERESLETÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA Magyar Szállodaszövetség Marketing és Informatikai Bizottság kibővített szekcióülés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NEMZETKÖZIESÍTÉSE-

Részletesebben

Kilábalás göröngyös talajon

Kilábalás göröngyös talajon VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kilábalás göröngyös talajon Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: TURIZMUS ÉS SZÁLLÁSHELY ELVÁRÁSOK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: TURIZMUS ÉS SZÁLLÁSHELY ELVÁRÁSOK 13 A TURIZMUS ÉS SZÁLLÁSHELY ELVÁRÁSOK...2 13.1 KORÁBBI OLIMPIÁK TAPASZTALATAI...2 13.1.1 A NOB követelmények teljesítése...3 13.1.2 Benchmarking tanulmány...7 13.2 A MAGYAR TURIZMUS...19 13.2.1 Turisztikai

Részletesebben

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7.

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. MARKETING TERV 2004. MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. Tartalom Tartalom... 2 1 A Magyar Turizmus Rt. küldetése... 4 1.1 VÍZIÓ... 4 1.2 MISSZIÓ... 4 2 Vezetői összefoglaló... 5 3 Helyzetkép... 10 3.1

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 14 2. Helyzetelemzés... 16 2.1. Nemzetközi trendek... 16 2.2. Magyarország turizmusának

Részletesebben

Kulturális turizmus az európai városokban

Kulturális turizmus az európai városokban Kulturális turizmus az európai városokban Szerzõ: Sulyok Judit 1 A kulturális turizmus kiemelkedõ szerepet tölt be az európai városok turizmusában. A hagyományos értelemben vett kultúra megismerése mint

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. Magyarország 2014. A DUIHK 20. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. Magyarország 2014. A DUIHK 20. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés 0 A DUIHK 0. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés 0 Gazdasági helyzet és várakozások Befektetői környezet A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 0. konjunktúra-felmérésének

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 13. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 13. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 13. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-213-1 A Munkáért! Tartalom Bérek adóztatása az OECD tagállamaiban...3 Kötvény vagy részvény: befektetési stratégiák 22-215 között....8 Erősödő fellendülés az

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Tartalom Az Európai Unió versenyképességének gyenge pontjai...3 MNB: a versenyszférában az átlagkereset idén 3,5 százalékkal nő...6 Válság

Részletesebben