EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. Törökbálint Települési Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. Törökbálint Települési Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat. 2008. március"

Átírás

1 EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület Törökbálint Települési Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat március

2 1 Bevezetés Környezeti elemek alakulása Levegő Közlekedés Ipari tevékenység Vizek Talaj Területhasznosítás Természet és tájvédelem Települési környezet Népesedés Ivóvízminőség Szennyvíztisztítás Csapadékvíz elvezetés Épített környezet Települési zöldterület gazdálkodás Közlekedés Hulladékgazdálkodás Szelektív hulladékgyűjtés Illegális hulladéklerakás Zaj és rezgés Környezetvédelmi szempontú SWOT elemzés A Települési Környezetvédelmi Program feladatai A feladatok prioritási módszerének meghatározása a TKP-ban Programpontok részletes táblázata Összefoglalás

3 1 Bevezetés A 2005-ben elkészült Települési Környezetvédelmi Programot (TKP) jogszabályi kötelezettség szerint kétévente felül kell vizsgálni. Az Önkormányzat a felülvizsgálatot 2007-ben kezdeményezte, az érdemi munka 2008 év elején történt meg. A felülvizsgálat a TKP készítője az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület végezte, a munka az alábbi vázlatpontokat tartalmazza: A település környezeti és természeti elemeiben 2005 óta bekövetkezett jelentős változások áttekintése. Összefoglaló SWOT (erősségek gyengeségek lehetőségek - veszélyek) elemzés a környezetállapottal, a környezetállapot változással kapcsolatosan TKP-ban előírt feladatok megvalósulásának áttekintése, alprogramonként. A munka alapját a ben készített Települési Környezetvédelmi Program adta a 2. fejezetben áttekintettük a környezeti elemekben bekövetkezett jelentős változásokat a TKP elfogadása óta, (tárgyidőszak). A szükséges adatok, információk az Önkormányzattól, a közszolgáltatást végző cégektől (AVE Tatabánya Zrt., Érd és Térsége Viziközmű Kft.) kerültek beszerzésre. A népesedési adatokat a Központ Statisztikai Hivatal honlapján sikerült elérni, valamint a Földhivatal TakarNet információs rendszeréből. A környezeti adatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium OKIR lapján érhetők el. Saját mérésre a felülvizsgálat keretében nem volt lehetőség. A helyi viszonyok pontos megismerésében segítségemre volt a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület. A 3. fejezet tartalmazza a SWOT elemzést (erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek). Részben a 2005-ös állapotokat kiegészítve az azóta bekövetkezett változásokkal. Az elemzés nem ad részletes eligazítást arról, hogy mit kell tenni a jövőben. Segítséget ad viszont annak eldöntéséhez, hogy mit tehet meg biztosan és mi az, amitől óvakodnia kell. 3

4 A 4. fejezet a TKP programpontjait tartalmazza, kiegészítve a programpont megvalósulásáról rendelkezésre álló információkkal. 4

5 2 Környezeti elemek alakulása Levegő Törökbálint területén a levegő minőségét az alábbi tényezők befolyásolják jelentősen Gépjárműforgalomból származó szennyezés Ipari tevékenység szennyezése (helyi források és távolabbi tevékenység) Közlekedés Az 1992-eshez hasonló átfogó levegőminőségi mérés a településen nem történt. A személygépjármű forgalomban az utóbbi két évben jelentős változás nem következett be, az átmenő forgalom korlátozása a településen belül csökkentette a zaj és levegőminőség terhelést. A 2004-es és a 2007-es forgalomszámlálási adatok összevetése (a település 3 pontját alapul véve) során megállapítható, hogy a belső forgalomban jelentős változás nem történt reggeli csúcsóra délutáni csúcsóra reggeli csúcsóra délutáni csúcsóra M7 lehajtó Kápolna u Diósdi út

6 A 2007-es forgalomszámlálás során az alábbi eredmények születtek: délelőtti csúcsóra délutáni csúcsóra Tó u. M1-nél Régivasút sor Bajor Gizi u Bajcsy Zs. u M7 lehajtó Bajcsy Zs. (M7-Géza fej.) Géza fejedelem u Bajcsy Zs. Baross felé Munkácsy M Kápolna u Diósdi út Raktárvárosi út (depóig) Raktárvárosi út (Depó- Vasút u.) Vasút u Raktárvárosi (Vasút u.- ap. csp.) A forgalomszámlálási adatok tájékoztató jellegűek, egy adott pillanatnyi állapotot rögzítenek. A településen 3 autópálya halad keresztül (M0, M1, M7) ezek levegőszennyező hatásairól pontos mérések hiányában nem áll rendelkezésre megbízható információ Ipari tevékenység Jelentős ipari objektum légszennyezés szempontjából a téglagyár a Schöller valamint a DEPO területe. A téglagyárral kapcsolatos lakossági panaszok száma kismértékben csökkent, a hatóság által végzett mérések határérték túllépést nem állapítottak meg. A Magyar Téglaipari Rt. (téglagyár) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében 2005-ben teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatot végeztetett. A felülvizsgálatot a Denkstatt Hungary Kft. végezte. A tevékenység és a területi alapadatok bemutatása után a környezeti hatások is bemutatásra kerülnek. A felülvizsgálat az alábbi összefoglaló megállapításokat tartalmazza: 6

7 Légszennyezőanyag-kibocsátás A telephelyen 2 db bejelentés köteles pontforrás volt, amelyre a környezetvédelmi hatóság állapított meg határértéket, ezeken a forrásokon nem volt határérték túllépés ben légtechnikai átalakítás történt, ami valószínűsíthetően a légszennyezés további csökkenését eredményezi. Hulladékgazdálkodás A jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesz. Élővilág Megállapítható, hogy a természetes növénytakarón elváltozás, torzulás, elhalás nem észlelhető. Teher- és személyforgalom A telephelyen 2004-ben az éves személygépkocsi forgalom 9230, a teherforgalom 4000 jármű/év volt, ezt a forgalmat, az M1-es és a 1. számú főúthoz viszonyítva vonja le azt, a szakmailag téves következtetést, hogy a telephelyhez kapcsolódó gépjárműforgalom csekély. 2.2 Vizek A felülvizsgálat során felszíni és felszínalatti vízminőségi vizsgálatra nem volt lehetőség, a patak állapotáról sem vízminőségi sem vízmennyiségi adatok nem állnak rendelkezésre. A patak teljes vízgyűjtőterületére készült egy átfogó tanulmány, mely javaslatokat tartalmaz a rehabilitációra vonatkozólag, ez a mostani horgásztó mellett, további két árvízi tározót tartalmaz Törökbálint területén, a terv pontos kidolgozásához és megvalósításához mindenképpen az adott települések, beleértve Budapestet összefogás szükséges. 2.3 Talaj Talajvizsgálatra nem volt lehetőség, amik továbbra is potenciális szennyező források lehetnek: illegális szennyvíz elhelyezés szennyezett csapadékvíz beszivárgás illegális hulladéklerakás műtrágya, növényvédőszerek túlzott bemosódása 7

8 A tárgyidőszak alatt folyamatosan emelkedett a szennyvízcsatornára rákötött ingatlanok aránya ami már rövid távon is javítja a talaj minőségét. 2.4 Területhasznosítás A településen továbbra is problémaforrás a belterület növekedése és az ezzel párhuzamosan bekövetkező zöld és mezőgazdasági területek csökkenése. A TKP készítése óta jelentős változás az Égett-völgyben történt, ahol irodaház épül. A területre vonatkozó szabályozási tervet a 29/2006 (IX.29.) Önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet a terület különböző övezeteire minimálisan 25 és 40% zöldfelületi arányt ír elő. A PESTTERV közreműködésével 2006-ban elkészült a volt Lőszerraktár szabályozási terve, amit az Önkormányzat el is fogadott a 26/2006 (VIII. 28.) Önkormányzati rendelettel. A szabályozás a terület nagy részét vegyes építésű övezetre és kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetre sorolta be. Megemlítendő még, hogy a területének DK szélén lévő a beültetési kötelezettségű területeken, a szabályozási tervlapon ábrázoltaknak megfelelően 20 m szélességben, háromszintes védő zöld sávot kell kialakítani, ahol csak a tájra jellemző őshonos fa és cserjefajok telepíthetők. A Tó Park területének építési szabályzatát a 11/2007 (IV.27.) Önkormányzati rendelet szabályozza. egyéb önálló épületek száma egyéb önálló lakások száma Fekvés földrészletek száma összes terület (m2) belterület külterület zártkert ÖSSZESEN legkisebb földrészlet terület (m2) legnagyobb földrészlet terület (m2) 8 átlagos földrészlet terület (m2) Fekvés belterület külterület zártkert

9 művelési ág földrészletek száma alrészletek száma összes alrészlet terület (m2) erdő fásított terület gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kert kivett nádas szántó szőlő legkisebb alrészlet terület (m2) legnagyobb alrészlet terület (m2) átlagos alrészlet terület (m2) művelési ág erdő fásított terület gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kert kivett nádas szántó szőlő Forrás Takarnet 9

10 2.5 Természet és tájvédelem A program 2005-ös készítése során megállapítást nyert, hogy a természetes és természetközeli élőhelyek zöme a település déli részén (védett erdőfoltok) és a Tétényifennsíkon koncentrálódnak, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk ezen területekre. Remélhetőleg hamarosan lezárul a Tétényi-fennsík és Nagy puszta védetté nyilvánítása. A védelem alá vonást még a 90-es évek elején kezdeményezte a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, de úgy tűnik hosszú procedúra után hamarosan megoldódik az ügy. A Tétényi-fennsíkon található volt lőszerraktár területére 2006-ban elkészült a szabályozási terv. 2.6 Települési környezet Népesedés A településen a lakosszám növekedése a 2000-es évek elejéhez képest kissé lelassult, de még mindig növekvő tendenciát mutat, miközben a város mérete nem változik. lakosszám növekedés lakások terület év (fő) (fő) száma (db) (ha) Forrás ksh.hu 10

11 2.6.2 Ivóvízminőség Az ivóvíz szolgáltatást az ÉTV Kft. látja el, jelentős panasz a vízminőséggel kapcsolatban nem merült fel. Törökbálinton az alábbi mért értékek az irányadóak. Vízminőségi jellemző Megengedett határérték Mért érték Vezetőképesség ľs/cm KOI ps mg/l 3,5 0,67 Ammónium mg/l 0,2 0,04 Nitrát mg/l Nitrit mg/l 0,1 < 0,01 Klorid mg/l Szulfát mg/l Összes Keménység mgcao/l >50-350> 183 Vas mg/l 0,2 0,04 Mangán mg/l 0,05 0,01 0,1 Kötött aktív klór mg/l 0,3 11

12 időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Szelén µg/l 10 1,45 Arzén µg/l 10 0,05 Bór ľg/l ,7 Kadminum ľg/l 5 < 0,01 Króm ľg/l 50 0,54 Réz ľg/l ,93 Ólom ľg/l 10 < 0,01 Higany ľg/l 1 0,12 Nikkel ľg/l 20 8,87 Nátrium mg/l ,2 Cianid mg/l 0,05 < 0,01 Fluorid mg/l 1,5 0, Szennyvíztisztítás A Törökbálinti Szennyvíztisztítót az Érd és Térsége Víziközmű Kft. üzemelteti. A telep kihasználtsága az utóbbi években emelkedett ami magával hozta a tisztítási hatásfok növekedését is, amit jól mutat a befizetett szennyvíz bírságok összege is. év Ft/év A telepről a víztelenített szennyvíziszapot az ENQUA Kft. szállítja el, átvevője a BIOPETROL Kft aki komposztálja és rekultivációra használja fel. A tisztított szennyvíz mennyisége az alábbiak szerint változott: évi m átl /nap

13 év Napi szennyvízmennyiség (m3/nap) Éves össze mennyiség (m3/év) csatornázottság (%) bekötött lakások (db) rákötések aránya (%) telepről elszállított szennyvíz iszap (m3/év) Iszap szárazanyag tartalom (t/év) n.a , n.a ,1 Évről évre emelkedik a csatornára rákötött ingatlanok száma ami mindenképpen pozitív a talajterhelés szempontjából. A TÖRS Csatornamű Kft. telephelyén felhalmozott iszap egy részét szabályszerűen elszállították, a fennmaradó iszap mennyiség a források előteremtése után kerül elszállításra Csapadékvíz elvezetés A településen a csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. A településen kialakított szennyvízelvezető csatorna elválasztott rendszerű, arra a csapadékvizet rákötni nem lehet. A község egyes területen az utak mellet csapadékelvezető csatorna van kialakítva ahol a csapadékot szikkasztják és elvezetik. A csapadékelvezető csatornát az ingatlan tulajdonosa köteles takarítani, ezt sok esetben nem teszik meg, az Önkormányzat és a Falugazda csoport folyamatosan ellenőrzi sajnos kevés sikerrel, a kitisztított csatorna nagyobb esőzések után a hordaléktól folyamatosan eltömődik. A Hosszúréti patak árvízmentesítésével összhangba minél hamarabb szükséges a városban a csapadékvíz elvezetés rendezése Épített környezet A település az épített környezeti értékeit megfelelően gondozza, karbantartja. Az egyedi értékek megjelölése folyamatosan zajlik. 13

14 Megtörtént a Munkácsy Mihály Művelődési Ház és Volf György Könyvtár épületegyüttesének rekonstrukciója amiért az építető és a tervezők a Pest Megyei Önkormányzat Építészeti Nívódíját kapták Települési zöldterület gazdálkodás Sajnálatos módon a települési zöldterület nagysága csökkent (lásd Területhasznosítás). A meglévő zöldterületek, közparkok, kegyeleti parkok, temetők karbantartása az Önkormányzat és a Falugazda csoport által folyamatos és megfelelő Közlekedés Az elmúlt két évben a közlekedési viszonyok jelentősen nem változtak, pozitív változás a BKV által indított 972-es számú éjszaki járat. Továbbra is elérhető az Érdi busz (Volán) és a helyi Bálint busz. A MÁV elindította az elővárosi vasút fejlesztését, de ez sajnos még nem hozta magával a vasúti megállók közelében a P+R parkolók fejlesztését. Így biztonságos körülmények között jelenleg nem hagyhatók a személyautók a vasút mentén. A településen továbbra sincs kerékpárút, kijelölt kerékpársáv. Továbbra is a legkritikusabb közlekedési csomópont a Diósdi út Kápolna utca kereszteződése, ennek átépítése, szabályozása nem történt meg. A belterületi közlekedési szabályozás eseti jellegű, általános koncepciója településnek erre nézve nincsen. 2.7 Hulladékgazdálkodás A településen a hulladékgazdálkodási feladatokat az AVE Rt. látja el, az összegyűjtött hulladékot Tatabányán helyezik el. Jelenleg 12 hulladéksziget üzemel a településen, ezt egészíti ki a hulladékudvar, sajnos azonban az udvar működési rendjéről, nyitva tartásáról a honlapon nincs információ. A zöld hulladék elhelyezése környezetbarátabb módon valósul meg, az Égett-völgyi elhelyezéssel szembe most már ez is elszállításra kerül, ahol szakszerűen komposztálják. Örömteli kezdeményezés, hogy a lakosság a hulladékudvarban térítésmentesen juthat hozzá a zöldhulladékból készített darálékhoz, ami a téli időszakban kiválóan alkalmas síkosság- 14

15 mentesítésre. Az önkormányzati kezelésű járdák csuszás-mentesítése is ezzel a módszerrel történik. A településről elszállított hulladékmennyiségek 2002 óta csökkenő tendeciát mutatnak, ami a lakosszám növekedéshez viszonyitva igen kedvező Szelektív hulladékgyűjtés A szelektív gyűjtőszigetekről és a hulladékudvarból az alábbi mennyiségek kerültek elszállításra: Hulladék megnevezése Szelektív papír hulladék kg kg kg Szelektív üveg hulladék kg kg kg Szelektív műanyag hulladék kg kg kg Szelektív fém hulladék 1380 kg 2008 kg 4320 kg A folyamatosan növekvő mennyiségek a lakosság aktivitásával és a szigetek számának emelkedésével magyarázható. Azonban mindenképpen szükséges a hulladékszegény életmód fontosságát hangsúlyozni az országos kampányokhoz helyi szinten is csatlakozni. 15

16 Folyamatos az emelkedés a lomtalanítások során elszállított mennyiségek terén is, amiért a lakosszám növekedés mellett a jelenlegi fogyasztási szokások a felelősek. Hulladék megnevezése Lom (m 3 ) Illegális hulladéklerakás Továbbra is jentős probléma a településen, mint ahogy az egész országban az illegális hulladéklerakás. Az Önkormányzat, a Falugazda csoport és a közszolgáltató folyamatosan járja a települést és számolnak föl lerakókat, de sajnos azok igen rövid idő alatt újraképződnek. A lerakók, hulladékkupacok felszámolásánál fontos lenne a tettesek felderítése és felelősségre vonásuk, ez eddig egy esetben sikerült lakossági bejelentés alapján a Virágtanya környékén lerakott hulladék gazdáját sikerült kideríteni, ellen a rendőrségi eljárás folyamatba van. 16

17 2.8 Zaj és rezgés 2007-ben Törökbálintra is elkészült a stratégiai zajtérkép, (Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe). Ennek a településre fontosabb megállapításai a következők: A nappali időszakban jelentős zajterhelésnek az alábbi közutak vannak kitéve: Kinizsi Pál utca, Régi vasút sor, Blaha Lujza utca, Köztársaság tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Munkácsy Mihály utca, Kápolna utca, Diósdi út, Raktárvárosi út, Szent István út, Dózsa György utca, M0 autópálya, M7 autópálya Az éjszakai időszakban jelentős zajterhelésnek az alábbi közutak vannak kitéve: M7 autópálya Bajcsy-Zsilinszky utca, Jelentős a zaj szint továbbá a vasút mellett, éjjel és nappal is. Érintettség általános értékelése nappal, éjjel, zajforrás-csoportonként 17

18 Közút Törökbálint nappal L den Darabszám Lakos szám Összes lakoshoz viszonyított % Lakóépület > Összes lakoshoz Törökbálint éjjel L éjjel Darabszám Lakos szám viszonyított % Lakóépület > Vasút Törökbálint nappal L den Darabszám Lakos szám Összes lakoshoz viszonyított arány % Lakóépület > Összes lakoshoz Törökbálint éjjel L éjjel Darabszám Lakos szám viszonyított arány % Lakóépület > Zajhelyzet általános összefoglaló értékelése Az elmúlt években az M7 autópálya bővítésével egyidőben megépültek a zajárnyékoló falak az M7 autópálya mellett. Az M0 autópálya mellé már az építésekor elhelyezték a zajárnyékoló falakat. Az M7 autópálya melletti zajvédelem kiépítésével a település régi és indokolt zajpanasza került megoldásra. Kedvezően hatott a település belső forgalmának alakulására az M1-M7 autópálya - Raktárvárosi út kapcsolat kiépítése is. Zajárnyékoló fal épült a Budapest-Hegyeshalom vonal felújításakor is a vasút melletti lakóépületek védelmére. Ennek ellenére azért jelenik meg a térképeken a konfliktus, mert a házak többsége földszintes, az előttük lévő zajárnyékoló fal pl. 3 m magas, és így a 4 m magasságra készített zajtérkép nem alkalmas a zajhelyzet bemutatására. 18

19 Meg kell jegyezni, hogy a Raktárvárosi út mellett nem jelentős a védendő létesítmények száma, jelentős számú az ipari épület, ill. az új lakópark mellett zajárnyékoló fal is épült. A Diósdi út egyik oldala beépített csak, a túloldalán lévő épületeket (egy részük az úttól távolabb) éri csak magasabb zajterhelés. Az újonnan épült bevásárló központokba irányuló forgalom a településen kívül bonyolódik. A Bajcsy Zs. utca jelentős belső forgalmat bonyolító autóbusz közlekedéssel rendelkezik. A Hosszúréti patak melletti szakaszon főként szolgáltató létesítmények vannak. Jellemzően csak a jobb oldalon van védendő épület. Az összes lakosok számához viszonyítva nem magas a jelentős zajjal érintett lakosok száma. 19

20 3 Környezetvédelmi szempontú SWOT elemzés Ez a vizsgálat alkalmas a terület környezeti helyzetének, a környezetvédelem helyének, szerepének megítélésére. Segítségével értékelhető a környezeti teljesítmény, az esetleges gyengeségek, illetve a javítás lehetőségei. Ez alapján a vizsgálat hatóköre a következő: mik az erősségek környezeti szempontból, gyengeségek környezeti szempontból, melyek a várható környezeti fenyegetettségek, melyek a környezeti lehetőségek. Az elemzés nem ad részletes eligazítást arról, hogy mit kell tenni a jövőben. Segítséget ad viszont annak eldöntéséhez, hogy mit tehet meg biztosan és mi az, amitől óvakodnia kell. A megvalósítás pedig az alábbiak figyelembe vételével történhet: - A feltárt és meglévő erősségeket összekapcsolva a lehetőségekkel, lehet célokat megfogalmazni. - Az erős pontokra koncentrálva, azokat ellensúlyként felhasználva, lehet a meglévő gyengeségeket, vagy a külső környezetből érkező fenyegetéseket kompenzálni, azokra válaszlépéseket megfogalmazni. A lehetséges stratégiák közötti választást pedig a következők jelentik: - Lehetőségek-erősségek stratégiája. - Lehetőségek-gyengeségek stratégiája. - Fenyegetések-erősségek stratégiája. - Fenyegetések-gyengeségek stratégiája. Az elemzés kiinduló pontja a Környezetvédelmi Program keretében 2005-ben az EMLA által készített SWOT elemzés, és mivel ilyen rövid idő alatt jelentős változások a várost illetően nem történtek jelentősek az átfedések. Az új bejegyzések vastag betűvel találhatók. 20

21 SWOT mátrix Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Víz Levegő Földrajzi helyzet, földtani adottságok Kiemelkedően jó helyzeti potenciál (agglomerációs település, Budapest- Bécs tengely) Magas mezőgazdasági potenciál Több sérülékeny, érzékeny terület (Tétényi fennsík, Hosszúréti-patak pufferzónája) Érzékeny területeken gazdálkodás anyagi támogatása (pl. pályázatok). Sérülékeny területen oda nem illő funkciók, pufferzónák hiánya. Megmaradt Jelentős átmenő és A belső és az Erdőterületek erdőterületek. belső forgalom. átmenő forgalom csökkenése, Az átmenő Ipari üzemek további gazdasági teherforgalom szennyezése. csökkentése, a funkciókkal csökkenése. Adatok hiánya a közösségi történő levegőminőségről. közlekedés körbeépülése. fejlesztése. Környéken élők egészségi állapotának romlása. Jó vizes-élőhely Felszíni vizek rossz Patakrehabilitáció, Árvízi elöntések maradványok. minőségi, morfológiai vizes élőhelyek károkozása. állapota. felélesztése, Növekvő Ipari és kommunális bekapcsolása az gazdasági szennyezés, nincs adat ökológiai tevékenység ezekről. hálózatba. hatása. 21

22 Talaj Természet és tájvédelem Népesedés Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Magas Szennyvíziszap Felhagyott Felhagyott mezőgazdasági depónia, házi gyümölcsösök mezőgazdasági potenciál szikkasztás, ipari funkcióváltása. területek szennyezés, illegális Szennyvízcsatornára gyomosodása. hulladéklerakás rákötött ingatlanok számának további emelkedése. Tétényi fennsík Viszonylag kis és Ökológiai folyosók A természeti Megmaradt szétdarabolódott létrehozása a területek erdőfoltok élőhelyfoltok. funkciót váltó csökkenése, a Egyedi tájértékek Üzemelő agyag bánya. területeken. gazdasági Intézkedések ezek Felhagyott kőbánya. Természeti területek javára. védelmére. területek megőrzése. Akácosok kiváltása. Nagy puszta védetté nyilvánítása A betelepülő lakosság A meglévő Növekvő További jelentős magasan képzett, jó infrastruktúra nem önkormányzati lakosságnövekedés anyagi helyzetű. kielégítő (vízellátás, adóbevételek. az új lakó és úthálózat, kórház, üdülőterületeken. csapadékvíz elvezetés) Bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyek hiánya. 22

23 Környezet-egészségügy Közmű Csapadékvíz elvezetés, ár- és belvízvédelem Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Pollenmérés. Magas allergén Területtulajdonosok Forgalomnöveked pollenkoncentráció. bírságolása. és, lakosság Gyomos felhagyott érzékenységének területek. növekedése. Autópályák és belső forgalom légszennyező, egészségkárosító hatása. Nagy Illegális csapadékvíz Csapadékvíz Havária szennyvíztisztító rákötések a elvezető rendszer események. kapacitás. szennyvízhálózatra. kialakítása. Vízellátó hálózat Elhanyagolt vízhálózat. kielégítő kapacitású. Kényszeráramoltatású Energiaellátás szennyvíz hálózat megoldott. gyakori meghibásodása. Belterületi csapadékvíz Rehabilitált vizes További beépített elvezetés megoldatlan. élőhelyek területekről Útmenti árkok megnövekedő lefolyó nagyobb betemetése, áttöltése vízvisszatartó vízmennyiség. képessége. 23

24 Épített környezet Zöldterület Közlekedés gazdálkodás Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Helyi rendeletileg Településkép falusias Nem védett Növekvő védett értékek jellegét elvesztette. tájértékek védetté gazdasági Egyedi tájértékek Reklámtáblák nyilvánítása. területek felmérve, tájképromboló hatása. tájképileg megjelölve. Zöldhulladék nehezen Természeti és épített kihelyezése. illeszthetők a környezet együttélése településbe. a régi településrészeken. Önkormányzati területen lévő reklámtáblák szabályozása. Megmarad erdők. Kaszálás hiánya. Tervezett parkok Zöldterületek Gondozott parkok. Útmenti árkok állapota. megvalósítása. fogyása. Forgalomcsillapítás Nagy belső és átmenő Csomópontok Új lakó és több helyen. forgalom. átépítése a gazdasági Településközpontot Kerékpárút hiánya csúcsforgalmi területek elkerülő út. zsúfoltság forgalomgeneráló Auchan út DEPO enyhítésére. hatása. forgalmát elterelő További Növekvő hatása. forgalomcsillapítás. balesetszám. Rendszeres forgalomszámlálás, sok meglévő adat. Átmenő teherforgalom szabályozása. 24

25 Hulladékgazdálkodás Zaj- és rezgés Környezettudat és szemlélet Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Szelektív gyűjtés Illegális Duna-Vértes 2007-ig 50%-ra emelkedése hulladéklerakás hulladékgazdálkodá kell csökkenteni a Hulladékudvar Hulladékgazdálkodási si rendszer szerves frakciót. Lomtalanítás terv hiánya. feladatmegosztása Szervezett rendszeres hulladékszállítás Veszélyes hulladékok begyűjtése a lakosságtól. Zöld hulladék elhelyezésének megoldása. Autópályák Zajterhelés főként a Belső főutak Rezgés miatt az zajvédelme belső forgalomból zajcsillapítása. épületek felújítási megoldott. származik ban indul a költségei nőnek városban a fásítási Útmenti program. ingatlanok értékcsökkenése. Környéken élők egészségi állapotának romlása. Önkormányzat Lakosság Környezeti környezettudatossága érdektelensége. kommunikáció Erős társadalmi Környezeti referens erősítése csoportok hiánya. Környezeti adatgyűjtés és szolgáltatás Óvodai, iskolai környezeti nevelés fejlesztése 25

26 Környezetbiztonság Hivatal és képviselőtestület környezetvédelmi szervezete Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek DEPO területén Veszélyes anyag Adatgyűjtés az ipari További működő saját tárolására engedéllyel tevékenységekről gazdasági tűzoltóság rendelkező telephelyek (veszélyes területek Érdi tűzoltóság kockázata. hulladék, veszélyes forgalomvonzó és telephelye Ipari tevékenység anyag kezelés) baleseteket ismeretlen kockázata. Katasztrófavédelmi növelő hatása. tervek megismerése Önkormányzat Nincs Szabályozás vezetésének környezetvédelmi továbbfejlesztése: környezettudatossága referens levegővédelem, Környezetvédelmi és Anyagi források közösségi részvétel, területfejlesztési szűkössége. Helyi információgyűjtés bizottság környezetvédelmi és szolgáltatás, Sokrétű helyi alap megszüntetése. környezeti nevelés szabályozás stb. Környezetvédelmi Koordinációs rendelet csoport felállítása Erős civil csoportok. Szabályok szigorúbb betartatása. 26

27 A legfontosabb pontok összefoglalóan Erősségek szennyvíz távlatilag is megoldott, hulladék rendszer jól működik, erős lakossági csoportok, magas szintű, sokrétű helyi szabályozás, viszonylag teljes kv-i infrastruktúra, Lehetőségek lakosság szemléletformálása, NFT támogatások, védette nyilvánítások, patak zöld folyosó szerepe, védett erdők összekapcsolása, lakossági fogadókészség a környezetvédelmi intézkedésekre, felhagyott mg-i területek renaturalizációja, részben öko-gazdálkodás a művelésből kivont területeken Gyengeségek nagyfokú beépítettség, kevés információ az ipari tevékenység tényleges kockázatairól, fragmentált természetközeli területek, 3 autópálya, nincs környezetvédelmi referens, ipari szennyezések, helyi kv-i alap hiánya Veszélyek erősödő forgalom, településkép romlása, további belterületbe vonások, növekvő (alvó) lakosság, súlyosan környezetterhelő üzem hosszú távú jelenléte, illegális területfoglalások, 27

28 4 A Települési Környezetvédelmi Program feladatai 4.1 A feladatok prioritási módszerének meghatározása a TKP-ban Az állapot felmérési részben szereplő feladatok prioritásának meghatározásakor négy kritériumot vettünk figyelembe: Tényező Súly Környezeti állapot/teljesítmény javulás (1. nincs környezetállapotot 10 javító hatása, 5 jelentős pozitív hatása van) Költség (1. nagy költség 5. alacsony költség) 8 Társadalmi hatás (1 nincs érzékelhető társadalmi hatása 5. 4 jelentős pozitív társadalmi hatás) Gazdasági hatás (1. negatív hatás 3. nincs hatás 5. pozitív hatás) 4 Az egyes feladatokat a tényezők szerint pontoztuk egy 1-5-ig terjedő skálán, majd a tényezők pontértékeit a súlyokkal szorozva összeadtuk, ebből adódott a feladat prioritási értéke. Ötödik tényezőként figyelembe vettük a jogszabályi kötelezettséget, akár törvény, akár helyi rendelet írja elő. Azon feladatok, melyek elvégzését jogszabály írja elő további 100 pontot kaptak, hogy a prioritási listán feltétlenül előre kerüljenek. Az elemzés végeredményeként létrejött táblázat tartalmazza az alprogram számát, melybe az adott feladat illeszkedik. A feladatok listájánál természetesen figyelembe vettük az ismétlődéséket is. A környezetvédelmi program alprogramjai: 0. Általános feladatok 1. Környezetállapot vizsgálat, dokumentálás és kommunikáció 2. Környezeti nevelés, szemléletformálás 3. Települési hulladékgazdálkodás 4. Települési vízgazdálkodás 5. Élhető település 6. Közlekedésfejlesztés 7. Természetvédelem 28

29 5 Programpontok részletes táblázata Teljes feladatra vonatkozó Résztevékenység: Időigény (hó): Veszélyeztető tényezők, Belső indikátorok Külső indikátorok 0. Általános feladatok 0.1. Környezetvédelmi alap fenntartása a költségvetési főösszeg min. 0.5% 204 évente A helyi környezetvédelmi beavatkozások pénzügyi hátterének biztosítása, a környezet- és természetvédelmi célú civil szervezetek támogatása. Polgármester, képviselő testület., helyi környezetvédelmi referens Az alapba befolyó pénzösszeg (bírságok, saját hozzájárulás) Költségvetési rendelet. Részben magvalósult, a 2006-os költségvetés még előírányozta a 2007-es és a 2008-as már nem tartalmazza. 29

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

DIÓSD. 7. számú melléklet

DIÓSD. 7. számú melléklet 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAT 1-1318/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAH 1-1318/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 586 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-181/2012 Előterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.24.)Kt. rendelete Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének napja: 2009. április 24.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 35/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL DEBRECENI EGYETEM Műszaki Kar Környezet-és Vegyészmérnöki Tanszék XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekció Település- és környezetvédelmi tudományok tagozat A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A település helyzete és sajátosságai

A település helyzete és sajátosságai Környezetvédelmi tapasztalatok Herceghalom Önkormányzatánál Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Program Tisztább Termelés Magyarországi Központja 2008. Február 20. Hadfalvi Ágnes Kertészmérnök Rónaszéki

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191 KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. december 16 -i ülésére Tárgy: Lakossági tájékoztató

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében

Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében kötelezettség és lehetőség Készítette: Kara Milán Az előadás témája Csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület Kibocsátási

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért.

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap Degré András Ivóvíz-biztonsági tervrendszer Az ivóvíz-biztonsági tervrendszerek alapja - a fogyasztó egészségének védelme érdekében - a

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben