EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. Törökbálint Települési Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. Törökbálint Települési Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat. 2008. március"

Átírás

1 EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület Törökbálint Települési Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat március

2 1 Bevezetés Környezeti elemek alakulása Levegő Közlekedés Ipari tevékenység Vizek Talaj Területhasznosítás Természet és tájvédelem Települési környezet Népesedés Ivóvízminőség Szennyvíztisztítás Csapadékvíz elvezetés Épített környezet Települési zöldterület gazdálkodás Közlekedés Hulladékgazdálkodás Szelektív hulladékgyűjtés Illegális hulladéklerakás Zaj és rezgés Környezetvédelmi szempontú SWOT elemzés A Települési Környezetvédelmi Program feladatai A feladatok prioritási módszerének meghatározása a TKP-ban Programpontok részletes táblázata Összefoglalás

3 1 Bevezetés A 2005-ben elkészült Települési Környezetvédelmi Programot (TKP) jogszabályi kötelezettség szerint kétévente felül kell vizsgálni. Az Önkormányzat a felülvizsgálatot 2007-ben kezdeményezte, az érdemi munka 2008 év elején történt meg. A felülvizsgálat a TKP készítője az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület végezte, a munka az alábbi vázlatpontokat tartalmazza: A település környezeti és természeti elemeiben 2005 óta bekövetkezett jelentős változások áttekintése. Összefoglaló SWOT (erősségek gyengeségek lehetőségek - veszélyek) elemzés a környezetállapottal, a környezetállapot változással kapcsolatosan TKP-ban előírt feladatok megvalósulásának áttekintése, alprogramonként. A munka alapját a ben készített Települési Környezetvédelmi Program adta a 2. fejezetben áttekintettük a környezeti elemekben bekövetkezett jelentős változásokat a TKP elfogadása óta, (tárgyidőszak). A szükséges adatok, információk az Önkormányzattól, a közszolgáltatást végző cégektől (AVE Tatabánya Zrt., Érd és Térsége Viziközmű Kft.) kerültek beszerzésre. A népesedési adatokat a Központ Statisztikai Hivatal honlapján sikerült elérni, valamint a Földhivatal TakarNet információs rendszeréből. A környezeti adatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium OKIR lapján érhetők el. Saját mérésre a felülvizsgálat keretében nem volt lehetőség. A helyi viszonyok pontos megismerésében segítségemre volt a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület. A 3. fejezet tartalmazza a SWOT elemzést (erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek). Részben a 2005-ös állapotokat kiegészítve az azóta bekövetkezett változásokkal. Az elemzés nem ad részletes eligazítást arról, hogy mit kell tenni a jövőben. Segítséget ad viszont annak eldöntéséhez, hogy mit tehet meg biztosan és mi az, amitől óvakodnia kell. 3

4 A 4. fejezet a TKP programpontjait tartalmazza, kiegészítve a programpont megvalósulásáról rendelkezésre álló információkkal. 4

5 2 Környezeti elemek alakulása Levegő Törökbálint területén a levegő minőségét az alábbi tényezők befolyásolják jelentősen Gépjárműforgalomból származó szennyezés Ipari tevékenység szennyezése (helyi források és távolabbi tevékenység) Közlekedés Az 1992-eshez hasonló átfogó levegőminőségi mérés a településen nem történt. A személygépjármű forgalomban az utóbbi két évben jelentős változás nem következett be, az átmenő forgalom korlátozása a településen belül csökkentette a zaj és levegőminőség terhelést. A 2004-es és a 2007-es forgalomszámlálási adatok összevetése (a település 3 pontját alapul véve) során megállapítható, hogy a belső forgalomban jelentős változás nem történt reggeli csúcsóra délutáni csúcsóra reggeli csúcsóra délutáni csúcsóra M7 lehajtó Kápolna u Diósdi út

6 A 2007-es forgalomszámlálás során az alábbi eredmények születtek: délelőtti csúcsóra délutáni csúcsóra Tó u. M1-nél Régivasút sor Bajor Gizi u Bajcsy Zs. u M7 lehajtó Bajcsy Zs. (M7-Géza fej.) Géza fejedelem u Bajcsy Zs. Baross felé Munkácsy M Kápolna u Diósdi út Raktárvárosi út (depóig) Raktárvárosi út (Depó- Vasút u.) Vasút u Raktárvárosi (Vasút u.- ap. csp.) A forgalomszámlálási adatok tájékoztató jellegűek, egy adott pillanatnyi állapotot rögzítenek. A településen 3 autópálya halad keresztül (M0, M1, M7) ezek levegőszennyező hatásairól pontos mérések hiányában nem áll rendelkezésre megbízható információ Ipari tevékenység Jelentős ipari objektum légszennyezés szempontjából a téglagyár a Schöller valamint a DEPO területe. A téglagyárral kapcsolatos lakossági panaszok száma kismértékben csökkent, a hatóság által végzett mérések határérték túllépést nem állapítottak meg. A Magyar Téglaipari Rt. (téglagyár) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében 2005-ben teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatot végeztetett. A felülvizsgálatot a Denkstatt Hungary Kft. végezte. A tevékenység és a területi alapadatok bemutatása után a környezeti hatások is bemutatásra kerülnek. A felülvizsgálat az alábbi összefoglaló megállapításokat tartalmazza: 6

7 Légszennyezőanyag-kibocsátás A telephelyen 2 db bejelentés köteles pontforrás volt, amelyre a környezetvédelmi hatóság állapított meg határértéket, ezeken a forrásokon nem volt határérték túllépés ben légtechnikai átalakítás történt, ami valószínűsíthetően a légszennyezés további csökkenését eredményezi. Hulladékgazdálkodás A jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesz. Élővilág Megállapítható, hogy a természetes növénytakarón elváltozás, torzulás, elhalás nem észlelhető. Teher- és személyforgalom A telephelyen 2004-ben az éves személygépkocsi forgalom 9230, a teherforgalom 4000 jármű/év volt, ezt a forgalmat, az M1-es és a 1. számú főúthoz viszonyítva vonja le azt, a szakmailag téves következtetést, hogy a telephelyhez kapcsolódó gépjárműforgalom csekély. 2.2 Vizek A felülvizsgálat során felszíni és felszínalatti vízminőségi vizsgálatra nem volt lehetőség, a patak állapotáról sem vízminőségi sem vízmennyiségi adatok nem állnak rendelkezésre. A patak teljes vízgyűjtőterületére készült egy átfogó tanulmány, mely javaslatokat tartalmaz a rehabilitációra vonatkozólag, ez a mostani horgásztó mellett, további két árvízi tározót tartalmaz Törökbálint területén, a terv pontos kidolgozásához és megvalósításához mindenképpen az adott települések, beleértve Budapestet összefogás szükséges. 2.3 Talaj Talajvizsgálatra nem volt lehetőség, amik továbbra is potenciális szennyező források lehetnek: illegális szennyvíz elhelyezés szennyezett csapadékvíz beszivárgás illegális hulladéklerakás műtrágya, növényvédőszerek túlzott bemosódása 7

8 A tárgyidőszak alatt folyamatosan emelkedett a szennyvízcsatornára rákötött ingatlanok aránya ami már rövid távon is javítja a talaj minőségét. 2.4 Területhasznosítás A településen továbbra is problémaforrás a belterület növekedése és az ezzel párhuzamosan bekövetkező zöld és mezőgazdasági területek csökkenése. A TKP készítése óta jelentős változás az Égett-völgyben történt, ahol irodaház épül. A területre vonatkozó szabályozási tervet a 29/2006 (IX.29.) Önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet a terület különböző övezeteire minimálisan 25 és 40% zöldfelületi arányt ír elő. A PESTTERV közreműködésével 2006-ban elkészült a volt Lőszerraktár szabályozási terve, amit az Önkormányzat el is fogadott a 26/2006 (VIII. 28.) Önkormányzati rendelettel. A szabályozás a terület nagy részét vegyes építésű övezetre és kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetre sorolta be. Megemlítendő még, hogy a területének DK szélén lévő a beültetési kötelezettségű területeken, a szabályozási tervlapon ábrázoltaknak megfelelően 20 m szélességben, háromszintes védő zöld sávot kell kialakítani, ahol csak a tájra jellemző őshonos fa és cserjefajok telepíthetők. A Tó Park területének építési szabályzatát a 11/2007 (IV.27.) Önkormányzati rendelet szabályozza. egyéb önálló épületek száma egyéb önálló lakások száma Fekvés földrészletek száma összes terület (m2) belterület külterület zártkert ÖSSZESEN legkisebb földrészlet terület (m2) legnagyobb földrészlet terület (m2) 8 átlagos földrészlet terület (m2) Fekvés belterület külterület zártkert

9 művelési ág földrészletek száma alrészletek száma összes alrészlet terület (m2) erdő fásított terület gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kert kivett nádas szántó szőlő legkisebb alrészlet terület (m2) legnagyobb alrészlet terület (m2) átlagos alrészlet terület (m2) művelési ág erdő fásított terület gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kert kivett nádas szántó szőlő Forrás Takarnet 9

10 2.5 Természet és tájvédelem A program 2005-ös készítése során megállapítást nyert, hogy a természetes és természetközeli élőhelyek zöme a település déli részén (védett erdőfoltok) és a Tétényifennsíkon koncentrálódnak, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk ezen területekre. Remélhetőleg hamarosan lezárul a Tétényi-fennsík és Nagy puszta védetté nyilvánítása. A védelem alá vonást még a 90-es évek elején kezdeményezte a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, de úgy tűnik hosszú procedúra után hamarosan megoldódik az ügy. A Tétényi-fennsíkon található volt lőszerraktár területére 2006-ban elkészült a szabályozási terv. 2.6 Települési környezet Népesedés A településen a lakosszám növekedése a 2000-es évek elejéhez képest kissé lelassult, de még mindig növekvő tendenciát mutat, miközben a város mérete nem változik. lakosszám növekedés lakások terület év (fő) (fő) száma (db) (ha) Forrás ksh.hu 10

11 2.6.2 Ivóvízminőség Az ivóvíz szolgáltatást az ÉTV Kft. látja el, jelentős panasz a vízminőséggel kapcsolatban nem merült fel. Törökbálinton az alábbi mért értékek az irányadóak. Vízminőségi jellemző Megengedett határérték Mért érték Vezetőképesség ľs/cm KOI ps mg/l 3,5 0,67 Ammónium mg/l 0,2 0,04 Nitrát mg/l Nitrit mg/l 0,1 < 0,01 Klorid mg/l Szulfát mg/l Összes Keménység mgcao/l >50-350> 183 Vas mg/l 0,2 0,04 Mangán mg/l 0,05 0,01 0,1 Kötött aktív klór mg/l 0,3 11

12 időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Szelén µg/l 10 1,45 Arzén µg/l 10 0,05 Bór ľg/l ,7 Kadminum ľg/l 5 < 0,01 Króm ľg/l 50 0,54 Réz ľg/l ,93 Ólom ľg/l 10 < 0,01 Higany ľg/l 1 0,12 Nikkel ľg/l 20 8,87 Nátrium mg/l ,2 Cianid mg/l 0,05 < 0,01 Fluorid mg/l 1,5 0, Szennyvíztisztítás A Törökbálinti Szennyvíztisztítót az Érd és Térsége Víziközmű Kft. üzemelteti. A telep kihasználtsága az utóbbi években emelkedett ami magával hozta a tisztítási hatásfok növekedését is, amit jól mutat a befizetett szennyvíz bírságok összege is. év Ft/év A telepről a víztelenített szennyvíziszapot az ENQUA Kft. szállítja el, átvevője a BIOPETROL Kft aki komposztálja és rekultivációra használja fel. A tisztított szennyvíz mennyisége az alábbiak szerint változott: évi m átl /nap

13 év Napi szennyvízmennyiség (m3/nap) Éves össze mennyiség (m3/év) csatornázottság (%) bekötött lakások (db) rákötések aránya (%) telepről elszállított szennyvíz iszap (m3/év) Iszap szárazanyag tartalom (t/év) n.a , n.a ,1 Évről évre emelkedik a csatornára rákötött ingatlanok száma ami mindenképpen pozitív a talajterhelés szempontjából. A TÖRS Csatornamű Kft. telephelyén felhalmozott iszap egy részét szabályszerűen elszállították, a fennmaradó iszap mennyiség a források előteremtése után kerül elszállításra Csapadékvíz elvezetés A településen a csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. A településen kialakított szennyvízelvezető csatorna elválasztott rendszerű, arra a csapadékvizet rákötni nem lehet. A község egyes területen az utak mellet csapadékelvezető csatorna van kialakítva ahol a csapadékot szikkasztják és elvezetik. A csapadékelvezető csatornát az ingatlan tulajdonosa köteles takarítani, ezt sok esetben nem teszik meg, az Önkormányzat és a Falugazda csoport folyamatosan ellenőrzi sajnos kevés sikerrel, a kitisztított csatorna nagyobb esőzések után a hordaléktól folyamatosan eltömődik. A Hosszúréti patak árvízmentesítésével összhangba minél hamarabb szükséges a városban a csapadékvíz elvezetés rendezése Épített környezet A település az épített környezeti értékeit megfelelően gondozza, karbantartja. Az egyedi értékek megjelölése folyamatosan zajlik. 13

14 Megtörtént a Munkácsy Mihály Művelődési Ház és Volf György Könyvtár épületegyüttesének rekonstrukciója amiért az építető és a tervezők a Pest Megyei Önkormányzat Építészeti Nívódíját kapták Települési zöldterület gazdálkodás Sajnálatos módon a települési zöldterület nagysága csökkent (lásd Területhasznosítás). A meglévő zöldterületek, közparkok, kegyeleti parkok, temetők karbantartása az Önkormányzat és a Falugazda csoport által folyamatos és megfelelő Közlekedés Az elmúlt két évben a közlekedési viszonyok jelentősen nem változtak, pozitív változás a BKV által indított 972-es számú éjszaki járat. Továbbra is elérhető az Érdi busz (Volán) és a helyi Bálint busz. A MÁV elindította az elővárosi vasút fejlesztését, de ez sajnos még nem hozta magával a vasúti megállók közelében a P+R parkolók fejlesztését. Így biztonságos körülmények között jelenleg nem hagyhatók a személyautók a vasút mentén. A településen továbbra sincs kerékpárút, kijelölt kerékpársáv. Továbbra is a legkritikusabb közlekedési csomópont a Diósdi út Kápolna utca kereszteződése, ennek átépítése, szabályozása nem történt meg. A belterületi közlekedési szabályozás eseti jellegű, általános koncepciója településnek erre nézve nincsen. 2.7 Hulladékgazdálkodás A településen a hulladékgazdálkodási feladatokat az AVE Rt. látja el, az összegyűjtött hulladékot Tatabányán helyezik el. Jelenleg 12 hulladéksziget üzemel a településen, ezt egészíti ki a hulladékudvar, sajnos azonban az udvar működési rendjéről, nyitva tartásáról a honlapon nincs információ. A zöld hulladék elhelyezése környezetbarátabb módon valósul meg, az Égett-völgyi elhelyezéssel szembe most már ez is elszállításra kerül, ahol szakszerűen komposztálják. Örömteli kezdeményezés, hogy a lakosság a hulladékudvarban térítésmentesen juthat hozzá a zöldhulladékból készített darálékhoz, ami a téli időszakban kiválóan alkalmas síkosság- 14

15 mentesítésre. Az önkormányzati kezelésű járdák csuszás-mentesítése is ezzel a módszerrel történik. A településről elszállított hulladékmennyiségek 2002 óta csökkenő tendeciát mutatnak, ami a lakosszám növekedéshez viszonyitva igen kedvező Szelektív hulladékgyűjtés A szelektív gyűjtőszigetekről és a hulladékudvarból az alábbi mennyiségek kerültek elszállításra: Hulladék megnevezése Szelektív papír hulladék kg kg kg Szelektív üveg hulladék kg kg kg Szelektív műanyag hulladék kg kg kg Szelektív fém hulladék 1380 kg 2008 kg 4320 kg A folyamatosan növekvő mennyiségek a lakosság aktivitásával és a szigetek számának emelkedésével magyarázható. Azonban mindenképpen szükséges a hulladékszegény életmód fontosságát hangsúlyozni az országos kampányokhoz helyi szinten is csatlakozni. 15

16 Folyamatos az emelkedés a lomtalanítások során elszállított mennyiségek terén is, amiért a lakosszám növekedés mellett a jelenlegi fogyasztási szokások a felelősek. Hulladék megnevezése Lom (m 3 ) Illegális hulladéklerakás Továbbra is jentős probléma a településen, mint ahogy az egész országban az illegális hulladéklerakás. Az Önkormányzat, a Falugazda csoport és a közszolgáltató folyamatosan járja a települést és számolnak föl lerakókat, de sajnos azok igen rövid idő alatt újraképződnek. A lerakók, hulladékkupacok felszámolásánál fontos lenne a tettesek felderítése és felelősségre vonásuk, ez eddig egy esetben sikerült lakossági bejelentés alapján a Virágtanya környékén lerakott hulladék gazdáját sikerült kideríteni, ellen a rendőrségi eljárás folyamatba van. 16

17 2.8 Zaj és rezgés 2007-ben Törökbálintra is elkészült a stratégiai zajtérkép, (Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe). Ennek a településre fontosabb megállapításai a következők: A nappali időszakban jelentős zajterhelésnek az alábbi közutak vannak kitéve: Kinizsi Pál utca, Régi vasút sor, Blaha Lujza utca, Köztársaság tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Munkácsy Mihály utca, Kápolna utca, Diósdi út, Raktárvárosi út, Szent István út, Dózsa György utca, M0 autópálya, M7 autópálya Az éjszakai időszakban jelentős zajterhelésnek az alábbi közutak vannak kitéve: M7 autópálya Bajcsy-Zsilinszky utca, Jelentős a zaj szint továbbá a vasút mellett, éjjel és nappal is. Érintettség általános értékelése nappal, éjjel, zajforrás-csoportonként 17

18 Közút Törökbálint nappal L den Darabszám Lakos szám Összes lakoshoz viszonyított % Lakóépület > Összes lakoshoz Törökbálint éjjel L éjjel Darabszám Lakos szám viszonyított % Lakóépület > Vasút Törökbálint nappal L den Darabszám Lakos szám Összes lakoshoz viszonyított arány % Lakóépület > Összes lakoshoz Törökbálint éjjel L éjjel Darabszám Lakos szám viszonyított arány % Lakóépület > Zajhelyzet általános összefoglaló értékelése Az elmúlt években az M7 autópálya bővítésével egyidőben megépültek a zajárnyékoló falak az M7 autópálya mellett. Az M0 autópálya mellé már az építésekor elhelyezték a zajárnyékoló falakat. Az M7 autópálya melletti zajvédelem kiépítésével a település régi és indokolt zajpanasza került megoldásra. Kedvezően hatott a település belső forgalmának alakulására az M1-M7 autópálya - Raktárvárosi út kapcsolat kiépítése is. Zajárnyékoló fal épült a Budapest-Hegyeshalom vonal felújításakor is a vasút melletti lakóépületek védelmére. Ennek ellenére azért jelenik meg a térképeken a konfliktus, mert a házak többsége földszintes, az előttük lévő zajárnyékoló fal pl. 3 m magas, és így a 4 m magasságra készített zajtérkép nem alkalmas a zajhelyzet bemutatására. 18

19 Meg kell jegyezni, hogy a Raktárvárosi út mellett nem jelentős a védendő létesítmények száma, jelentős számú az ipari épület, ill. az új lakópark mellett zajárnyékoló fal is épült. A Diósdi út egyik oldala beépített csak, a túloldalán lévő épületeket (egy részük az úttól távolabb) éri csak magasabb zajterhelés. Az újonnan épült bevásárló központokba irányuló forgalom a településen kívül bonyolódik. A Bajcsy Zs. utca jelentős belső forgalmat bonyolító autóbusz közlekedéssel rendelkezik. A Hosszúréti patak melletti szakaszon főként szolgáltató létesítmények vannak. Jellemzően csak a jobb oldalon van védendő épület. Az összes lakosok számához viszonyítva nem magas a jelentős zajjal érintett lakosok száma. 19

20 3 Környezetvédelmi szempontú SWOT elemzés Ez a vizsgálat alkalmas a terület környezeti helyzetének, a környezetvédelem helyének, szerepének megítélésére. Segítségével értékelhető a környezeti teljesítmény, az esetleges gyengeségek, illetve a javítás lehetőségei. Ez alapján a vizsgálat hatóköre a következő: mik az erősségek környezeti szempontból, gyengeségek környezeti szempontból, melyek a várható környezeti fenyegetettségek, melyek a környezeti lehetőségek. Az elemzés nem ad részletes eligazítást arról, hogy mit kell tenni a jövőben. Segítséget ad viszont annak eldöntéséhez, hogy mit tehet meg biztosan és mi az, amitől óvakodnia kell. A megvalósítás pedig az alábbiak figyelembe vételével történhet: - A feltárt és meglévő erősségeket összekapcsolva a lehetőségekkel, lehet célokat megfogalmazni. - Az erős pontokra koncentrálva, azokat ellensúlyként felhasználva, lehet a meglévő gyengeségeket, vagy a külső környezetből érkező fenyegetéseket kompenzálni, azokra válaszlépéseket megfogalmazni. A lehetséges stratégiák közötti választást pedig a következők jelentik: - Lehetőségek-erősségek stratégiája. - Lehetőségek-gyengeségek stratégiája. - Fenyegetések-erősségek stratégiája. - Fenyegetések-gyengeségek stratégiája. Az elemzés kiinduló pontja a Környezetvédelmi Program keretében 2005-ben az EMLA által készített SWOT elemzés, és mivel ilyen rövid idő alatt jelentős változások a várost illetően nem történtek jelentősek az átfedések. Az új bejegyzések vastag betűvel találhatók. 20

21 SWOT mátrix Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Víz Levegő Földrajzi helyzet, földtani adottságok Kiemelkedően jó helyzeti potenciál (agglomerációs település, Budapest- Bécs tengely) Magas mezőgazdasági potenciál Több sérülékeny, érzékeny terület (Tétényi fennsík, Hosszúréti-patak pufferzónája) Érzékeny területeken gazdálkodás anyagi támogatása (pl. pályázatok). Sérülékeny területen oda nem illő funkciók, pufferzónák hiánya. Megmaradt Jelentős átmenő és A belső és az Erdőterületek erdőterületek. belső forgalom. átmenő forgalom csökkenése, Az átmenő Ipari üzemek további gazdasági teherforgalom szennyezése. csökkentése, a funkciókkal csökkenése. Adatok hiánya a közösségi történő levegőminőségről. közlekedés körbeépülése. fejlesztése. Környéken élők egészségi állapotának romlása. Jó vizes-élőhely Felszíni vizek rossz Patakrehabilitáció, Árvízi elöntések maradványok. minőségi, morfológiai vizes élőhelyek károkozása. állapota. felélesztése, Növekvő Ipari és kommunális bekapcsolása az gazdasági szennyezés, nincs adat ökológiai tevékenység ezekről. hálózatba. hatása. 21

22 Talaj Természet és tájvédelem Népesedés Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Magas Szennyvíziszap Felhagyott Felhagyott mezőgazdasági depónia, házi gyümölcsösök mezőgazdasági potenciál szikkasztás, ipari funkcióváltása. területek szennyezés, illegális Szennyvízcsatornára gyomosodása. hulladéklerakás rákötött ingatlanok számának további emelkedése. Tétényi fennsík Viszonylag kis és Ökológiai folyosók A természeti Megmaradt szétdarabolódott létrehozása a területek erdőfoltok élőhelyfoltok. funkciót váltó csökkenése, a Egyedi tájértékek Üzemelő agyag bánya. területeken. gazdasági Intézkedések ezek Felhagyott kőbánya. Természeti területek javára. védelmére. területek megőrzése. Akácosok kiváltása. Nagy puszta védetté nyilvánítása A betelepülő lakosság A meglévő Növekvő További jelentős magasan képzett, jó infrastruktúra nem önkormányzati lakosságnövekedés anyagi helyzetű. kielégítő (vízellátás, adóbevételek. az új lakó és úthálózat, kórház, üdülőterületeken. csapadékvíz elvezetés) Bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyek hiánya. 22

23 Környezet-egészségügy Közmű Csapadékvíz elvezetés, ár- és belvízvédelem Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Pollenmérés. Magas allergén Területtulajdonosok Forgalomnöveked pollenkoncentráció. bírságolása. és, lakosság Gyomos felhagyott érzékenységének területek. növekedése. Autópályák és belső forgalom légszennyező, egészségkárosító hatása. Nagy Illegális csapadékvíz Csapadékvíz Havária szennyvíztisztító rákötések a elvezető rendszer események. kapacitás. szennyvízhálózatra. kialakítása. Vízellátó hálózat Elhanyagolt vízhálózat. kielégítő kapacitású. Kényszeráramoltatású Energiaellátás szennyvíz hálózat megoldott. gyakori meghibásodása. Belterületi csapadékvíz Rehabilitált vizes További beépített elvezetés megoldatlan. élőhelyek területekről Útmenti árkok megnövekedő lefolyó nagyobb betemetése, áttöltése vízvisszatartó vízmennyiség. képessége. 23

24 Épített környezet Zöldterület Közlekedés gazdálkodás Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Helyi rendeletileg Településkép falusias Nem védett Növekvő védett értékek jellegét elvesztette. tájértékek védetté gazdasági Egyedi tájértékek Reklámtáblák nyilvánítása. területek felmérve, tájképromboló hatása. tájképileg megjelölve. Zöldhulladék nehezen Természeti és épített kihelyezése. illeszthetők a környezet együttélése településbe. a régi településrészeken. Önkormányzati területen lévő reklámtáblák szabályozása. Megmarad erdők. Kaszálás hiánya. Tervezett parkok Zöldterületek Gondozott parkok. Útmenti árkok állapota. megvalósítása. fogyása. Forgalomcsillapítás Nagy belső és átmenő Csomópontok Új lakó és több helyen. forgalom. átépítése a gazdasági Településközpontot Kerékpárút hiánya csúcsforgalmi területek elkerülő út. zsúfoltság forgalomgeneráló Auchan út DEPO enyhítésére. hatása. forgalmát elterelő További Növekvő hatása. forgalomcsillapítás. balesetszám. Rendszeres forgalomszámlálás, sok meglévő adat. Átmenő teherforgalom szabályozása. 24

25 Hulladékgazdálkodás Zaj- és rezgés Környezettudat és szemlélet Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Szelektív gyűjtés Illegális Duna-Vértes 2007-ig 50%-ra emelkedése hulladéklerakás hulladékgazdálkodá kell csökkenteni a Hulladékudvar Hulladékgazdálkodási si rendszer szerves frakciót. Lomtalanítás terv hiánya. feladatmegosztása Szervezett rendszeres hulladékszállítás Veszélyes hulladékok begyűjtése a lakosságtól. Zöld hulladék elhelyezésének megoldása. Autópályák Zajterhelés főként a Belső főutak Rezgés miatt az zajvédelme belső forgalomból zajcsillapítása. épületek felújítási megoldott. származik ban indul a költségei nőnek városban a fásítási Útmenti program. ingatlanok értékcsökkenése. Környéken élők egészségi állapotának romlása. Önkormányzat Lakosság Környezeti környezettudatossága érdektelensége. kommunikáció Erős társadalmi Környezeti referens erősítése csoportok hiánya. Környezeti adatgyűjtés és szolgáltatás Óvodai, iskolai környezeti nevelés fejlesztése 25

26 Környezetbiztonság Hivatal és képviselőtestület környezetvédelmi szervezete Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek DEPO területén Veszélyes anyag Adatgyűjtés az ipari További működő saját tárolására engedéllyel tevékenységekről gazdasági tűzoltóság rendelkező telephelyek (veszélyes területek Érdi tűzoltóság kockázata. hulladék, veszélyes forgalomvonzó és telephelye Ipari tevékenység anyag kezelés) baleseteket ismeretlen kockázata. Katasztrófavédelmi növelő hatása. tervek megismerése Önkormányzat Nincs Szabályozás vezetésének környezetvédelmi továbbfejlesztése: környezettudatossága referens levegővédelem, Környezetvédelmi és Anyagi források közösségi részvétel, területfejlesztési szűkössége. Helyi információgyűjtés bizottság környezetvédelmi és szolgáltatás, Sokrétű helyi alap megszüntetése. környezeti nevelés szabályozás stb. Környezetvédelmi Koordinációs rendelet csoport felállítása Erős civil csoportok. Szabályok szigorúbb betartatása. 26

27 A legfontosabb pontok összefoglalóan Erősségek szennyvíz távlatilag is megoldott, hulladék rendszer jól működik, erős lakossági csoportok, magas szintű, sokrétű helyi szabályozás, viszonylag teljes kv-i infrastruktúra, Lehetőségek lakosság szemléletformálása, NFT támogatások, védette nyilvánítások, patak zöld folyosó szerepe, védett erdők összekapcsolása, lakossági fogadókészség a környezetvédelmi intézkedésekre, felhagyott mg-i területek renaturalizációja, részben öko-gazdálkodás a művelésből kivont területeken Gyengeségek nagyfokú beépítettség, kevés információ az ipari tevékenység tényleges kockázatairól, fragmentált természetközeli területek, 3 autópálya, nincs környezetvédelmi referens, ipari szennyezések, helyi kv-i alap hiánya Veszélyek erősödő forgalom, településkép romlása, további belterületbe vonások, növekvő (alvó) lakosság, súlyosan környezetterhelő üzem hosszú távú jelenléte, illegális területfoglalások, 27

28 4 A Települési Környezetvédelmi Program feladatai 4.1 A feladatok prioritási módszerének meghatározása a TKP-ban Az állapot felmérési részben szereplő feladatok prioritásának meghatározásakor négy kritériumot vettünk figyelembe: Tényező Súly Környezeti állapot/teljesítmény javulás (1. nincs környezetállapotot 10 javító hatása, 5 jelentős pozitív hatása van) Költség (1. nagy költség 5. alacsony költség) 8 Társadalmi hatás (1 nincs érzékelhető társadalmi hatása 5. 4 jelentős pozitív társadalmi hatás) Gazdasági hatás (1. negatív hatás 3. nincs hatás 5. pozitív hatás) 4 Az egyes feladatokat a tényezők szerint pontoztuk egy 1-5-ig terjedő skálán, majd a tényezők pontértékeit a súlyokkal szorozva összeadtuk, ebből adódott a feladat prioritási értéke. Ötödik tényezőként figyelembe vettük a jogszabályi kötelezettséget, akár törvény, akár helyi rendelet írja elő. Azon feladatok, melyek elvégzését jogszabály írja elő további 100 pontot kaptak, hogy a prioritási listán feltétlenül előre kerüljenek. Az elemzés végeredményeként létrejött táblázat tartalmazza az alprogram számát, melybe az adott feladat illeszkedik. A feladatok listájánál természetesen figyelembe vettük az ismétlődéséket is. A környezetvédelmi program alprogramjai: 0. Általános feladatok 1. Környezetállapot vizsgálat, dokumentálás és kommunikáció 2. Környezeti nevelés, szemléletformálás 3. Települési hulladékgazdálkodás 4. Települési vízgazdálkodás 5. Élhető település 6. Közlekedésfejlesztés 7. Természetvédelem 28

29 5 Programpontok részletes táblázata Teljes feladatra vonatkozó Résztevékenység: Időigény (hó): Veszélyeztető tényezők, Belső indikátorok Külső indikátorok 0. Általános feladatok 0.1. Környezetvédelmi alap fenntartása a költségvetési főösszeg min. 0.5% 204 évente A helyi környezetvédelmi beavatkozások pénzügyi hátterének biztosítása, a környezet- és természetvédelmi célú civil szervezetek támogatása. Polgármester, képviselő testület., helyi környezetvédelmi referens Az alapba befolyó pénzösszeg (bírságok, saját hozzájárulás) Költségvetési rendelet. Részben magvalósult, a 2006-os költségvetés még előírányozta a 2007-es és a 2008-as már nem tartalmazza. 29

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTTETTE: BÁNK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 2009. 1 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PROGRAMOK... 3 1.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PRIORITÁSOK... 4 1.2. LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELME... 7 1.2.1. A közúti forgalom korlátozása, a terhelés

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

Paks Város. Környezeti állapotértékelése 2014.

Paks Város. Környezeti állapotértékelése 2014. Paks Város Környezeti állapotértékelése 2014. Jogszabályi környezet, előzmények Paks város a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e.) pontja előírásnak

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város települési környezetvédelmi programja 2007 2012

Dunaújváros Megyei Jogú Város települési környezetvédelmi programja 2007 2012 Dunaújváros Megyei Jogú Város települési környezetvédelmi programja 2007 2012 Felülvizsgált, aktualizált változat 2008. november Készítette: Dr. Éri Vilma Környezettudományi Központ Közreműködők a megbízó

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek:

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek: TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA II. kötet Programfelelős: Baka György ( Öko-Eco Bt.) A program készítésében közreműködtek: Baka Éva, Környezetvédelmi szakmérnök Baka György, Környezetvédelmi szakmérnök

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

KUNSZIGET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KUNSZIGET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KUNSZIGET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: FELELŐS: LEKTOR: GAJÁRSZKI ÁRON DEME LÓRÁNT JÁNOSI ERIKA DHV Magyarország Kft., 2003 Előzmények A környezetvédelmi programok készítését az 1995.évi LIII.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével BESZÁMOLÓ HELYI GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével A dokumentáció terjedelme: 69 oldal Mellékletek száma:

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június

Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június Megbízó: Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás útja 35. ; Web: www.varosfold.hu Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június Készítette:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/888-1/2011/I. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának Üi.: Tóth Eliza alakulásáról Melléklet: Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben