Sikerdíj a Tûzliliom jegyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikerdíj a Tûzliliom jegyében"

Átírás

1 BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 3. SZ FEBRUÁR 8. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Sikerdíj a Tûzliliom jegyében A vizitdíjról másként 5 ARózsakerti lakótelepen hatalmas plakát hirdeti az azbesztmentesítési program sikerét. Talán ezen a sikeren felbuzdulva vágtak bele a helyi lakosok a Panelfelújítási Programba. Ma már sokan bánják, mivel rövid idõ alatt az elõzetes kalkulációhoz képest duplájára nõtt az önrész, s a karácsony elõtti idõszakra esett négy-ötszázezer forintos befizetés. Most aggódnak, mert a közbeszerzési eljárást megtámadta egy vállalkozó, s emiatt nem lehetett szerzõdést kötni a kivitelezõvel. A kerületi önkormányzat abban érdekelt, hogy a pályázat sikeres legyen szögezte le Szabolcs Attila ezért a minisztériumtól hat hónapos határidõ-módosítást kért. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az ügy lehetne akár a lakók magánügye is, ha nem érintene közpénzeket. Ugyanis az állam is és az önkormányzat is az összköltség egy-egy harmadát fedezi tette hozzá. A lakók tucatszám jártak panaszra a polgármesteri hivatalba. Hogy pontosan mi történt, arról csak sejtéseink vannak, mivel nem nyilatkozik a bonyolító, az Economy HB Kft., s a Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet sem járult hozzá egy elkészült interjú közléséhez, hangoztatva, hogy a kérdések közbeszerzéssel kapcsolatban folyamatban lévõ ügyeket érintenek. A tisztánlátást mindenképp elõsegítené, ha Iván János elnök végül nyilatkozna, hiszen a kusza ügy tisztázása csak így lehetséges. A szövetkezet új elnökét egyébként csak november végén választották meg, tehát a korábbi elnökségtõl örökölt kész helyzetet. Mindamellett igaz az is, hogy a bonyolító cég vezetõit épp a lakásfenntartó jelenlegi elnöke, Iván János ajánlotta a közös képviselõk figyelmébe. Mint Molnár Gábor, a Rákóczi u. 14. a/b ház közös képviselõje elmondta, õ ütõképes csapatként mutatta be az Economy Kft. fõnökeit. Az Economy valóban ütõs árat szabott a tervdokumentációk szerint: a 14 házat, összesen 701 lakást érintõ programra több mint nyolcvan milliós bonyolítási díjat, 6 10 Farsang Erdélyben és a kerületben Jutalom 16 a nyomravezetõnek köznyelven sikerdíjat állított be a tervszámok közé. Nem igaz az a híresztelés szögezte le ezzel kapcsolatban Szabolcs Attila hogy az önkormányzat már elfogadta a sikerdíj összegét, hiszen a képviselõ-testület eddig csak a pályázat befogadásáról döntött. Hozzáfûzte, hogy a támogatási szerzõdés aláírására csak a kivitelezõi szerzõdés megkötése után kerülhet sor. Ezeket a kapcsolódó költségeket pályázattervezést, a közbeszerzési eljárás díját, a mûszaki ellenõrzést általában az összköltség 2-3 százalékában tervezik, s itt másként történt, közel 12 százalékos arányt értek el. Úgy tûnik, hogy a Rózsakert u. 13. lakói jártak jól. A társasház akkori közös képviselõje ugyanis a többi háztól eltérõen végül nem szerzõdött az Economy -val a panelfelújításra, mert a tulajdonosi közösség nem tartotta meggyõzõnek a cég ajánlatait. Riportunk a 8. oldalon Budafok-Tétény képviselõ-testülete többségi szavazással úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségének felhívásához, s felszólítja Lendvai Ildikót, a kerület országgyûlési képviselõjét, hogy ne szavazza meg az egészségbiztosítás törvényt. Bõvebben a 6. oldalon olvashatnak az errõl szóló határozatról. Nyitótánc a polgári bálon (fotó: Papp Tibor) Gimnáziumi felvételik elõtt cikkünk a 10. oldalon

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 8. Polgári Összefogás Képviselõcsoport Az egészségügy mindnyájunk ügye! A képviselõ-testület is csatlakozott a Magyar Önkormányzatok Szövetségének felhívásához, és felkértük országgyûlési képviselõnket, Lendvai Ildikót, hogy ne szavazza meg az egészségbiztosításról szóló törvényt. A törvény ugyanis a módosítások után sem fog megfelelni a Sólyom László köztársasági elnök úr által emelt kifogásoknak: hiányoznak a törvénybõl a garanciák, nincsenek meg a szükséges végrehajtási rendeletek és hatástanulmányok, továbbra sem sikerült az állampolgárok és a szakmai szervezetek bizalmát elnyerni, és a mûködési költségek növekedése a gyógyítástól fog elvonni forrásokat. A szocialista és szabad demokrata képviselõk nem szavazták meg a javaslatot, szerintük nem a képviselõ-testület dolga állást foglalni egy törvénytervezet ügyében. A Fidesz-Polgári Összefogás képviselõi viszont azt vallják, hogy legjobb tudásuk szerint képviselniük kell választóik érdekeit, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy szükség esetén az országgyûlési képviselõhöz fordulnak. Nagyon sokan kerestek meg minket az egészségüggyel kapcsolatos problémáikkal, aggodalmaikkal, és õk mindannyian ellenezték a kormány által javasolt törvényt. A kerületi egészségügyben is látszanak az eddigi reform káros hatásai. A szakrendelésen nagymértékben csökkent a betegek száma, így csökkent az állami támogatás is. A vizitdíj ezt a kiesést nem pótolja. Nyilvánvaló, hogy nem lettek egyik napról a másikra egészségesebbek az emberek, hanem a vizitdíj és a magas gyógyszerköltségek mellett már nem tudnak annyiszor orvoshoz fordulni, ahányszor szükségét érzik. A családorvosoknál a vizitdíj ugyan növelte a bevételt, de és errõl nem sokat lehetett a sajtóban olvasni január 1-jétõl csökkentették a kártyapénzt is, és a berendezések elhasználódása (amortizációja) sem számolható el. Ez havi 70 ezer forint körüli kiesést jelent. Emiatt az Orvosi Kamara adatai szerint 2003 januárjában ugyanannyit kaptak, mint 2007 januárjában. Ha alkalmazottaiknak közalkalmazotti bért adnak, akkor a praxis mûködtetésére már semmi pénzük nem marad. Maga Gyurcsány Ferenc mondta a 2006-os miniszterelnök-jelölti vitában, hogy a több-biztosítós rendszerben szétválik a szegények és a gazdagok biztosítása. Akkor nem árulta el, hogy ez is a szándéka Rendkívüli ülés Január utolsó napján rendkívüli ülést tartott a képviselõ-testület. Sok szempontból is rendkívülit. Az elmúlt években ugyanis nem volt még példa arra, hogy a kerület költségvetésének általános vitáját rendkívüli ülésen tárgyalják a képviselõk, ráadásul úgy, hogy a kerület életét döntõen befolyásoló anyagot a szakbizottságok nem is tárgyalták. A kiosztott elõterjesztést egyedül a Pénzügyi Bizottság vitatta meg az ülés elõtt 10 perccel. Ha az önkormányzat vezetésének az a célja, hogy a kerület minél elõbb rendelkezzen elfogadott költségvetéssel, az természetesen frakciónk által is támogatandó, de az elõkészítés ilyen módja érthetetlen. Szintén rendkívüli, hogy a kerületi jobboldal jolly jokerének számító Bakonyi Viktor - a volt kampánytanácsadó bábáskodik a kerületi FIDESZ lap kiadása körül, és jó pénzért szaktanácsadója a Kárpát-medencei Borászati Központnak - cége által üzemeltetett Promontor Televíziót a polgármester 10 millió forint értékû rendkívüli támogatásban részesítette volna anélkül, hogy a képviselõk akár egyetlen mûsortervet is láttak volna. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az elõterjesztés szakmai hiányosságait firtató kérdések hatására a testület végül csak arról döntött, hogy támogatni kíván egy olyan közszolgálati mûsort, amely a kerület életét, az önkormányzat és a képviselõ-testület munkáját hitelesen és elfogulatlanul képes bemutatni. Nincs kétségünk afelõl azonban, hogy ezt a támogatási szerzõdést a polgármester végül kivel szándékozik mindezek ellenére megkötni, de afelõl sem, hogy ez a tájékoztatás mennyire lesz elfogulatlan. Rendkívüli lehetett végül a testületi ülés a polgármester úr számára is. Az elmúlt hónapokban ugyanis büszkén vallotta, hogy mint a kerület elsõ embere, csak és kizárólag kerületi ügyekkel kíván foglalkozni, az országos politikát és a lakosságot joggal foglalkoztató országos ügyeket nem szívesen látja a testületi üléseken. Sajnos az általa beterjesztett felhíváshoz való csatlakozás melyrõl bizonyosan olvashatnak e lap hasábjain mindezen bátor kiállásnak tökéletesen ellentmond. Reméljük, hogy idén már nem lesz több ilyen rendkívüli ülés. PERLAI ZOLTÁN FRAKCIÓVEZETÕ, A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE KISMAMÁKNAK, NAGYMAMÁKNAK, SZÜLÕKNEK Fórum a családtámogatási rendszerrõl Lendvai Ildikó, kerületünk országgyûlési képviselõjének szervezésében. A téma szakértõinek elõadása után lehetõség lesz kérdéseket feltenni, egyénileg konzultálni. Az elõadás fõ témái: szülési szabadság, GYED, GYES GYES melletti munkavégzés lehetõségérõl, a GYES alatti munkajogi védelemrõl az új jogszabályok szerint, a fórum második felében védõnõnek lehet feltenni kérdéseket a gyermekápolásról és a védõoltásokról. Mindenkit szeretettel várunk! Idõpont: március 4-én (kedd) óra Helyszín: Az Ipartestület székházának tanácsterme 1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.

3 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Ülésezett a képviselõ-testület Akerületnek minden évben módja van véleményezni a Fõvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat között a bevételek és a költségvetési források elosztását (ez az úgynevezett forrásmegosztás). A testület elé kerülõ forrásmegosztási javaslat alapvetõ problémája, hogy ellentmondás van az állami költségvetés meghatározásakor használt népességadatok és a forrásmegosztásnál figyelembe vett népességadatok között. Ez egyes kerületeket kimondottan hátrányos helyzetbe hoz, míg más kerületeket aránytalan elõnyhöz juttat. Emiatt a képviselõ-testület felkérte a fõpolgármestert, valamint a kerület országgyûlési képviselõjét, hogy kezdeményezzék a forrásmegosztási törvény felülvizsgálatát, és a törvénymódosítás kezdeményezésénél vegyék figyelembe az Állami Számvevõszék megállapításait, valamint a kerületi önkormányzatok észrevételeit. A képviselõk ezután arról döntöttek, hogy a költségvetésben tízmillió forintot biztosítanak a kerületi kábeltévé-hálózaton közvetített közszolgálati mûsor készítésének támogatására. A kerületi Környezetvédelmi Alapban sok pénz maradt felhasználatlanul, mert a kormány nem írta ki azokat a pályázatokat, amelyekhez az összeg saját erõként volt lekötve. A testület most döntött ennek a pénznek a felhasználásáról. Jut többek között a Camponával szembeni Rozáriumra, az erdei iskolák szervezésének támogatására, csapadékvíz-elvezetésre, a zöldfelületek bõvítésére és ápolására és egyéb környezetvédelmi feladatokra. Ezután került sor a évi költségvetés általános vitájára. Az elfogadott költségvetésrõl részletes tájékoztatást fogunk adni. A testület pályázatot írt ki a VAX XXII. Zrt. vezetõi munkakörének betöltésére, mivel dr. Kiss Péter megbízatása június 30-án lejár. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, dr. Gémesi György felhívással fordult a települések képviselõihez és polgármestereihez. A MÖSZ elnöksége csatlakozott azon állampolgári kezdeményezéshez, mely felhívja a területileg illetékes országgyûlési képviselõ figyelmét arra, hogy a magyar társadalom elutasítja az egészségbiztosítás üzleti alapokra helyezését. Ezért a MÖSZ felkérte a települések polgármestereit és önkormányzati képviselõit, hogy testületileg utasítsák el a Sólyom László köztársasági elnök által a parlamentnek visszaküldött egészségbiztosítási törvényt. Javasolta, hogy kérjék fel a területileg illetékes országgyûlési képviselõt, hogy támogassa a törvény visszavonására irányuló kezdeményezéseket és szavazzon nemmel, ha a törvényrõl ismét dönteni fognak. A kérdésrõl politikai színezetû vita bontakozott ki, majd a szocialista és szabad demokrata képviselõk tartózkodása mellett a testület csatlakozott a felhíváshoz. Kerületiek médiatalálkozója Nagy nyüzsgés, rengeteg ismerõs üdvözlés és párnás teltház fogadta a január 30-án a Városházára érkezõ kerületi civileket, mûvészeket, vállalkozókat és a helyi média képviselõit. A hagyományteremtõ szándékkal létrehozott találkozó célja, hogy a kerület közösségi életében aktívan részt vállalók személyesen is megismerjék egymást, és a közös célok érdekében együttmûködés alakulhasson ki a résztvevõk között. Úgy tûnik, ez mindannyiunk közös célja, legalábbis erre utal az óriási érdeklõdés. Németh Zoltán alpolgármester úr bevezetõjében gyorsan leszögezte, itt nem elsõsorban a pénzrõl ami egyébként sincs lesz szó, hanem arról, hogy az anyagiakon kívül mit tudunk egymásnak nyújtani, miben tudjuk egymást segíteni, erõsíteni. Ezen az összejövetelen mindenkinek lehetõsége volt egy rövid bemutatkozásra is. Elsõként a helyi média képviselõi beszéltek munkájukról, majd a jelen lévõ egyesületek, polgári körök és más civil szervezetek kaptak szót. Élve a felkínált lehetõséggel, sokan elhozták az általuk képviselt szervezet rendezvénytervét, elérhetõségeket, programokat, kiemelten azokat, amelyeket a sajtó figyelmébe szerettek volna ajánlani, vagy amelyekhez vállalkozók támogatását szeretnék kérni. Sajnos ez utóbbiak csak igen kis létszámban képviseltették magukat a rendezvényen. Azok a vállalkozók, akik ott voltak, jól ismert mecénásai a kerületi kulturális életnek, kár, hogy új arcokat nem igen láthattunk. Rengetegen voltak viszont a helyi mûvészek, mûvészeti csoportok képviselõi, ami nagy öröm a kerületnek, hiszen kiállításaik, hangversenyeik mind-mind üde színfoltjai Budafok-Tétény kulturális életének. Reméljük, folytatódik a városházi Hónap mûvésze kiállítássorozat is, hiszen rengeteg, kerületünkben élõ mûvész hozta el munkáit bemutató portfólióját. De az önkormányzat a meglévõ bp22.hu oldal mellett tervezi egy olyan honlap létrehozását is, amelyen a kerületben élõ mûvészeket és mûvészeti csoportokat mutatnák be a nagyközönségnek. A hivatalos bemutatkozások után jöhetett a kötetlen beszélgetés is, ahol a kapcsolatteremtés pillanatok alatt megindult. Reméljük, sokan profitáltak az összejövetelbõl, hiszen a kapcsolati tõke sokszor többet ér, mint néhány forint. Kíváncsian várjuk a folytatást. S. V.

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 8. Körkérdés kerületi képviselõkhöz Zugmann Péter 1. sz. választókörzet Mi volt a évben a legfontosabb esemény a körzetben? Családi házas övezet lévén, a legnagyobb eredményt a környezetvédelem területén érzem megvalósultnak. A kerületben elsõként itt indult el rendszeres zöldjárat a kertekben keletkezett zöldhulladék elszállítására, aminek nagy sikere van. Nagy hangsúlyt fektettem a közterületek tisztán tartására, rendszeres kaszálásra, faültetésre, hulladékgyûjtõ edények kihelyezésére. Megnyugtatóan rendezõdött a Pék utcai homokbánya ügye, így biztosítva lett, hogy továbbra is a környék egy beépítetlen, zöld szigete maradhasson. Fontosnak érzem még a KVSZ elfogadását, így a szigorodó építési engedélyeztetéssel megõrizhetõ marad Rózsavölgy laza beépítésû, kertes házas városszerkezete ott, ahol ez még lehetséges. Az önkormányzat emellett tavaly felújította a körzet lépcsõit (Barkács u., Pék u., Tordai u.), lakosság kérésére fekvõrendõrök kerültek kialakításra (Kanyargó u.). Ha még messze is a cél, fontos lépéseket tettünk a Rózsavölgy felett is áthúzódó magasfeszültségû távvezetékek földkábeles kiváltásának elérésében. Mi volt, amit eltervezett, de nem sikerült megvalósítani? Még mindig egyik legnagyobb megoldandó problémának tekintem a villamosmegállók, különös tekintettel az Elágazás megálló környékének megnyugtató rendezését. Kerületi szinten mindent elkövettünk, hogy felszámoljuk az áldatlan állapotokat, sajnos azonban fõvárosi kezelésû terület lévén, a fõváros hozzáállásán sok múlik. Nemrég sikerült új megállapodást kötni a sûrûbb takarítás érdekében, remélem lesz eredménye évi tervek a körzetben? Szeretném az Ady E. úti fasor hiányainak idei pótlását, valamint járdafelújításokat. Rózsavölgyben szerencsére már csak elenyészõ a burkolatlan útszakaszok száma, azonban ezek kiépítéséhez elõször mielõbbi csatornázásukat szorgalmazom (pl. Kehely u.). Mi a véleménye a körzetben lakóknak a tervezett tb-átalakításról? Hozzám a lakosságtól kizárólag elkeseredett hangok érkeznek a bizonytalanság miatt. A sorozatos áremelkedések mellett fizetõs egészségügyre sokaknak már nem fog telni. Ledniczky Sándor 15. sz. választókörzet Milyen eredmények születtek az ön választási körzetében? Nagytétény az elmúlt esztendõben a kármentesítés munkaterülete volt. Nagy öröm számunkra, hogy a jövõben tiszta, szennyezésmentes környezetben élhetünk. A rehabilitáció májusig teljes egészében befejezõdik. Fontos, hogy a jövõben ne engedjünk olyan ipari, vagy más tevékenységet megtelepedni, amely zavarná lakókörzetünk csendjét, tisztaságát vagy a levegõ szennyezettségét fokozná. Nem leszünk többé a fõváros szemétlerakó telepe! Eredményként könyvelhetjük el, hogy szilárd útburkolatot és teljesen új csapadéktároló árkokat kapott a Hunyadi utca, új aszfaltborítást az Angeli út, a Szentháromság utca. Ez évre tervezzük a Batthyányi, a Zrínyi és a Honvéd utca aszfaltfelületének felújítását. Szinte megállás nélkül szállítjuk el a szemetet a temetõ kerítése mellõl. Kérem, ha önök illegális szemétlerakást tapasztalnak, jelentsék azt. Folyamatosan kátyúztunk az Ó- hegyen. A Vitéz utcát kõporral tettük járhatóvá. Ebben az utcában csak a csatorna megépítése után építhetünk utat, ami a jövõ évre várható. Teljesen megújult a Batthyányi utcai orvosi rendelõ. Az évek óta beázással küszködõ óvoda vadonatúj tetõszerkezetet kapott. A templom elõtt parkosítottunk és hat számjegyû volt a számla, amennyiért nyári virágokat vásároltunk. Sajnos nem sokáig élvezhettük, mert egyetlen éjszaka alatt az utolsó szálig ellopták. Mi maradt el a tervei közül? Ez igazán nagy falat. Az MO autóút zajvédõ faláról van szó. Az Ó-hegy, Szabótelep évek óta küzd azért, hogy megfelelõ zajvédõ fallal lássák el az utakat. Korábban ezek a települések a város legcsendesebb, legkellemesebb övezetei voltak. Az út építése elõtt minden fórumon szent ígéretet kaptak a beruházótól, hogy olyan zajvédõ mûveket használnak majd, amelytõl csendesebb lesz, mint eddig volt. A zajmérések nem az ígérgetéseket igazolják, mert csaknem 10 decibellel lépi túl a határértéket. Ezeken az embereken igenis segíteni kell, és nem cinikusan szemlélni, hogy lám, milyen hiszékenyek voltak. Milyen tervei vannak a körzetében 2008-ban? A nagytétényi fõutca, a mi korzónk hangulata a lerobbant önkormányzati épületektõl már bizony nem a régi. Lehet mondani, hogy rosszabb, mint a legvadabb szocializmusban. A vagyonkezelõvel lendületbe szeretném hozni, hogy ezek a számunkra oly kedves épületek ne romoljanak tovább. Funkciót szeretnénk adni olyan patinás épületeknek, mint a zsinagóga. Mi a véleménye választóinak a tb, az egészségügy átalakításáról? Rövid felmérést végeztem, de ígérem, hogy nem fogok olyan csúnya szavakat használni, mint amelyeket hallottam. Beültem a Batthyányi utcai rendelõ várójába és elbeszélgettem az ott ülõ betegekkel. Néhányan a vizitdíjat sem tudták kifizetni. Ha a nyugdíjasnak magas a vérnyomása és ráadásul cukorbetegsége is van, igazán nagy luxus számára az életben maradás. Kegyetlen dolog a 2 hónapos várólista olyan betegnél, aki ordítani tudna a fájdalomtól. Azt a tisztességet viszont elvárják a becsületben megöregedett emberek a rendelet alkotóitól, hogy ha nekik fog fájni, ne nagyon tülekedjenek a sorban állásban. Elõzõ számunkban javítatlan kéziratot közöltünk. A szerkesztõség elnézést kér az érintettektõl. A javított szövegrészt az alábbiakban olvashatják. Krieger Krisztina 6-os választókörzet Mit nem sikerült megvalósítaniuk, s milyen terveik vannak? Az Árpád utca és a Síp utca sarkán parkosítottunk. Rendezték a gazos-bozótos területet, s elhelyeztek egy padot is. Elõször azt hittük, hogy elértünk valamit a parkosítással, de kiderült, hogy ez fura módon nem arat osztatlan tetszést. A padon ugyanis néha hajléktalanok vagy biciklis fiatalok ücsörögtek, s a szomszédos ház lakói panaszkodtak, hogy hangoskodnak és italoznak. Õk kérték a pad leszerelését, mások viszont nyilván akik távolabb laknak szívesen vették a kis zöldterületet, és maguk is megpihentek a padon. Õk azt kérik, hogy állítsák vissza a padot úgy, ahogy a parkosítás után volt. Úgy tûnik tehát, hogy a padpártiak vannak többségben. Az Arany János utca elején szeretnénk fekvõrendõrt kihelyezni, s erre a szakaszra 30 kilométeres sebességkorlátozást kérünk. Még ebben az évben tervezzük egy szelektív hulladékgyûjtõ konténer kihelyezését a Kereszt utca és Alsósas utca sarkára. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a Síp utca teljes szakaszán még az idén elkészüljön az aszfaltozás. Körzetemben, a régi családi házas övezetben a járdák állapota ha egyáltalán van járda rendkívül rossz, jó lenne, ha elõreléphetnénk ez ügyben is. További problémákat okoz az új társasházak megoldatlan parkolási helyzete, ugyanis a lakóknak több autójuk van, mint amennyi beállóhely. Sokszor szabálytalanul a járdán, vagy az amúgy is nagyon keskeny utcákban parkolnak, ezzel nem csak a KRESZ-t sértik, hanem a régebben ott élõk gyalogos- és autósközlekedését is zavarják, sajnos, sok a feszültség emiatt. Megoldást csak a békés megegyezés hozhat, ha tudom, segítem a lakókat ebben.

5 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 Vizitdíj Tapasztalatok és vélemények Közeledik a március 9-i népszavazás idõpontja, megint többet foglalkozunk a vizitdíj-, kórházi napidíj- és tandíjkérdéssel. Összeállításunkban megpróbáltuk minél szélesebb körben összegyûjteni a tapasztalatokat és véleményeket. A Magyar Orvosi Kamara álláspontja és a kormány reakciója Visszautasítja a Magyar Orvosi Kamara is a kormánytagok azon álláspontját, hogy a költségvetésbõl nem lehet majd pótolni a vizitdíj és a kórházi napidíj bevételeit, amennyiben a népszavazás a díjak eltörléséhez vezetne. Éger István, a kamara elnöke úgy véli, a vizitdíj és kórházi napidíj sem a fekvõbeteg-, sem a járóbeteg-szakellátás területén nem jelentett semmiféle jövedelmi pluszt az ott dolgozóknak. A MOK továbbra is fenntartja korábbi véleményét, miszerint elviekben nem ért egyet a vizitdíj-napidíj típusú térítésekkel, mivel azok ellenkeznek a szolidaritás elvével, aránytalanul terhelik a betegek egyes rétegeit, az alapvetõ finanszírozási hiányok megoldására pedig alkalmatlanok. A vizitdíj nem javított érdemben az orvos és a szakszemélyzet jövedelmi helyzetén közölte Éger István, hozzátéve: magát makacsul tartó tévhit, hogy a vizitdíj az orvos jövedelme lenne, ami nem igaz, mert az a praxis teljes bruttó bevételeként jelenik meg. Forgalomtól függõen folytonosan változó mértéke bizonytalanságot szül a bevételek tervezésénél és összességében meg sem közelíti a fentiekben vázolt minimális anyagi szükségletet a praxisok számára. Éger szerint a március 9-ére kiírt népszavazás kapcsán napvilágot látott nyilatkozatok kormánytagok részérõl miszerint a vizitdíj megszûnése esetén a bevételkiesést a költségvetésbõl nem kívánják pótolni, riadalmat keltenek a háziorvosok körében, praxisaik jövõbeni mûködtethetõségét, megélhetésüket illetõen. Ezért a kamara nyomatékosítani kívánja, hogy a népszavazás bármilyen eredménye legkorábban 2009-tõl járhat következményekkel, addig a vizitdíj intézménye információik szerint fennmarad. Amennyiben a következõ évtõl megszûnne, úgy a költségvetés tervezésekor a döntéshozóknak biztosítaniuk kell az alapellátó praxisok biztonságos mûködését és a benne dolgozók megélhetését garantáló finanszírozását véli a MOK elnöke. Ennek érdekében a Magyar Orvosi Kamara folyamatosan küzdeni fog, és egyben határozottan visszautasít minden olyan kijelentést, amely alkalmas arra, hogy a vizitdíj megszûnésével bekövetkezõ bevételkiesés rémével fenyegetve megkísérelje megosztani a háziorvosokat. Az alapellátás az egészségügy olyan megkérdõjelezhetetlen alapvetése, amelyért a kormánynak és a költségvetésnek mindenkor és minden körülmények között helyt kell állnia véli a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Az Egészségügyi Minisztérium közleményben reagált a Magyar Orvosi Kamara sajtótájékoztatóján elhangzottakra. A kiesõ bevételt a kormány már csak azért sem tudja pótolni, mert a befizetett járulékok ezt az összeget nem fedezik. Országos szakmai vélemény Ha megszûnik a vizitdíj, és annak összegét az állam nem pótolja a háziorvosoknak, akkor csõdbe mehetnek a praxisok mondta január közepén Kertai Aurél, a Magyar Orvosi Kamara háziorvosi tagozatának volt elnöke. A kamarai vezetõ szerint ettõl függetlenül látni kell azt is, hogy a vizitdíjbevételek is csak enyhítettek az alapellátás gondjain. A szaktárcával ma semmirõl sem lehet tárgyalni, s a helyzet csak egy megfelelõ típusú kormányváltás esetén változhat meg tette hozzá akkor a Népszavának nyilatkozva. A politikusok azért nagyrészt tisztában vannak azzal, hogy a háziorvosok vizitdíj melletti kiállása nem a kormány támogatását jelenti. Azt azonban igen, hogy többségük úgy érzi, a népszavazás az õ anyagi biztonságukat veszélyezteti. Maguk a háziorvosok nem szeretnek errõl a kérdésrõl nyilatkozni a médiában. Mindenesetre azok, akik hajlandóak voltak névtelenül nyilatkozni, azt mondták, hogy járt már nekik ez a pénz, igaz, ezt nem az államtól, hanem az emberektõl kapják meg. Bár mint egyikük fogalmazott, épp csak arra elég, hogy törleszteni tudja a hitelt, amit eszközökre vett fel, de egy másik budapesti orvos az asszisztensét fizeti a vizitdíjakból. Kertai szerint tulajdonképpen a vizitdíjból származó bevétel a 2 és fél éves inflációt pótolja, azt ugyanis a támogatásokkor soha nem vette figyelembe egyik egészségügyi miniszter sem. A Fidesz viszont optimista, szerintük nem lesz baj abból, ha a népszavazás miatt eltörlik a 300 forintos vizitdíjat, annak hiánya ugyanis nem veszélyeztetheti az alapellátást. Ha visszaadja a kormány azt a pénzt az orvosoknak, amit elvett tõlük, akkor nem lesz semmi gond. Vizitdíj egy kórházban Szent Imre Kórház A Szent Imre Kórház január 22- én sajtótájékoztatót tartott arról, hová is kerül a kórházkasszába befolyt, vizitdíjból származó bevétel. Az intézmény szeretne véget vetni a médiában megjelent találgatásoknak, így dr. László Imre fõigazgató elmondta, a miniszteri rendeletnek eleget téve minden kórháznak kötelessége a vizitdíjból és napidíjakból származó bevétel 30%- át visszaforgatni azon kórházi dolgozók számára, akik a vizitdíjjal kapcsolatos feladatokban részt vettek. A Szent Imrében a rendelet teljesítése annyiban módosult, hogy a Magyar Orvosi Kamarával és a Szakdolgozói Kamarával folytatott tárgyalás után úgy döntöttek, a 300 Ft-ból 200 Ft-ot fordítanak vissza, tehát a vizitdíj kétharmadát a dolgozók kapják. A felek arról is döntöttek, hogy a juttatást minden kórházi dolgozó megkapja, függetlenül a tevékenységétõl. Az összeg kb. négyezer forintra tehetõ havonta, amit a kórház az adóterhek kikerülése végett, étkezési csekk formájában fizet ki. A fõigazgató azt is hozzátette, a kórház 6,2 milliárd forintos éves költségvetésébõl a vizitdíjból származó bevétel 1%-ot tesz ki. Mivel ez az összeg nem meghatározó, jobbnak látták az amúgy is alacsony egészségügyi béreket támogatni. (Forrás: ÚjbudaTV ) Vizitdíj a háziorvosnál Budafokon Idén is tombol az influenzajárvány. A háziorvosok teljes erõvel dolgoznak, hiszen vizitdíj ide, vizitdíj oda, a vírus nem válogat. Nincs ez másként a budafoki szakrendelõben sem, ahol a kerületi háziorvosok egy része praktizál. Péntek este, mikor én érkezem, már kevesen vannak, de mint megtudom, a rendelési idõ eddigi három órája alatt már több mint harminc beteg fordult meg aznap a rendelõben. Én csak szakrendelésekre szeretnék beutalót romlik a szemem és szükséges lenne a kétévenkénti kardiológiai kontroll, de már fizetem is a 300 Ft-ot. Közben óhatatlanul kibújik az emberbõl az újságíró és a háziorvos is partner a beszélgetésre, míg senki nem várakozik odakint. Hamar kiderül, hogy bár a vizitdíjjal járó többletadminisztrációt senki sem szereti (csak zárójelben jegyzem meg, hogy a talpraesett asszisztens olyan gyorsan nyomtatta a számlámat, hogy még idõm sem volt a pénztárca után nyúlni), a befolyt összegre nagy szükség van. Ebbõl fedezik a rendelõ rezsiköltségeit, a benzint az autóba és többen az aszszisztensek fizetését is. Ha ez az összeg kiesik és az állam nem pótolja, az komoly érvágást jelent majd a praxisoknak. Abban azért egyetértünk, hogy jobb lenne, ha nem a betegek háromszáz forintjaiból, hanem az egészségügyi kaszszából származna a bevétel. Megszûnt ugyanis az a 2001 óta fennálló eszközvásárlási támogatás (a kifutó hitelek támogatása maradt csak), amely havi 25 ezer forint ingatlan- és eszközvásárlási támogatást jelentett, valamint ugyanekkora összegig az OEP fizette a hasonló célra felvett hitel törlesztõ részleteit. Most ezeket a költségeket is a vizitdíjból kell kigazdálkodni. A vizitdíj vezeti a panaszlistát Az Egészségbiztosítási Felügyelethez (EBF) tavaly 4831 panasz és kérdés érkezett a betegek részérõl. Ennek 36 százaléka a vizit-, illetve kórházi napidíj aggályos megállapítása vagy információhiány miatt történt. Tekintettel, hogy az említett ügyek jelentõs része még nem zárult le, egyelõre nem tudom megmondani, hány esetben kellett fizetniük bírságot az elmarasztalt háziorvosoknak, kórházaknak mondta Pálinkás Ágnes, az EBF sajtósa. Az Egészségbiztosítási Felügyelet honlapján (www.ebf.hu) tucatnyi tanulságos határozat elérhetõ névvel, címmel együtt. S.V.

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 8. Folytatás a címoldalról. A képviselõ-testület január 31-i rendkívüli ülésén többségi szavazással és vitát követõen elfogadta azt a felhívást, amelyet Lendvai Ildikónak, a kerület helyi képviselõjének, az MSZP frakcióvezetõjének címeztek, kérve, hogy a képviselõ asszony ne szavazza meg az egészségbiztosítási törvényt. Lendvai Ildikót számos kerületi lakos decemberben levélben kereste meg egy hasonló kéréssel. Õ még karácsony elõtt minden levélírónak válaszolt, ebbõl a levelébõl szintén ismertetjük a legfontosabb részeket, s emellett közöljük Szabolcs Attila polgármester levelét is. Tisztelt Képviselõ Asszony! A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, dr. Gémesi György felhívással fordult a települések képviselõihez és polgármestereihez. A MÖSZ elnöksége csatlakozott ahhoz az állampolgári kezdeményezéshez, mely felhívja a területileg illetékes országgyûlési képviselõ figyelmét, hogy a magyar társadalom elutasítja az egészségbiztosítás üzleti alapokra helyezését. Engedje meg, hogy ezúton hozzuk szíves tudomására, önkormányzatunk a január 31-i képviselõ- testületi ülésén többségi szavazással úgy döntött, hogy csatlakozik a felhíváshoz és felkéri önt, hogy ne szavazza meg az egészségbiztosításról szóló törvényt! Szeretnénk hinni és remélni, hogy képviselõ asszony kellõ súllyal veszi figyelembe a választóinak többségét képviselõ testület állásfoglalását! Szabolcs Attila polgármester Budapest, február 5. Részlet Lendvai Ildikó decemberi levelébõl Szeretném megnyugtatni Önt, az új rendszer választási programunknak megfelelõen megõrzi a társadalombiztosítás egységes rendszerét, a nemzeti kockázatközösséget... Osztjuk azt a meggyõzõdését, hogy az egészség a legnagyobb érték. Ezt valljuk mi is, éppen ezért tartjuk szükségesnek a jelenlegi, szinte mindenki által joggal kritizált rendszer módosítását. Szemben aggodalmával, az egészségbiztosítás átalakítását nem üzleti vagy profitérdek, hanem a jobb ellátás, a dolgozók járulékaival való hatékonyabb gazdálkodás igénye vezeti. Ebben az új modellben a biztosítási rendszer egységes, ahogy a járulékoltatás és az ellátás is. Továbbra is a közös kasszába fizetjük be a parlament által meghatározott mértékû jövedelemarányos járulékot, a nyugdíjasok, a gyerekek, szociális ellátottak után pedig a jövõben is az állam fizeti be a járulékot. Az eddigi ellátások továbbra is egységesen, ingyenesen járnak, ezek köre változatlan, azon a pénztárak nem változtathatnak A pénztárak a közös kasszából nem a biztosítottak különbözõ mértékû járulékát kapják meg, hanem gazdag és szegény, magas és alacsony jövedelmû után egyaránt ugyanazt (nemtõl és életkortól függõ) átlagos fejkvótát - egy idõsebb kisnyugdíjas után pl. jóval többet, mint egy fiatal menedzser után. Sem joguk, sem érdekük nem fûzõdik tehát ahhoz, hogy hátrányosan megkülönböztessék az idõset, a beteget, a kisjövedelmût Továbbtanulás elõtt Néhány középfokú intézmény az idén új helyzettel, megváltozott elvárásokkal szembesül a felvételi kapcsán. Kerületünk két középiskolájában érdeklõdtünk, hogy mire számíthatnak az ide jelentkezõ gyerekek. A jó bor feltétele a jó borász Kerületünkben mûködik az ország egyetlen borászokat képzõ középiskolája, a Soós. Tavaly kérdésessé vált a családias hangulatú, kis létszámú, 270 diákot befogadó intézmény fennmaradása, helyzete azonban mára már stabilizálódott, és Budapesti Corvinus Egyetem Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola néven folytatja eddigi tevékenységét. Az 1904 óta álló patinás épület falai közül került ki Garamvári Vencel, Sümegi József, a Kertészeti Egyetem két docense, Janki Ferenc és Pásti György, de itt tanulták a szakmát Bock és Polgár fiai is. Dr. Urbánné dr. Huszár Klára, a középiskola igazgatója maga is szakmabeli, számtalan vezetõi teendõje mellett borászati technológiát oktat a diákoknak. Az épület nem túl nagy, így évente ötvenhat gyereket tudnak felvenni, de úgy véli, ez nem is baj, hiszen igény is nagyjából ennyi végzett szakemberre mutatkozik. Középiskolásaink a gimnáziumi tananyagot tanulják, csak az utolsó évben oktatunk szakmai tárgyakat is. Többségük érettségi után még két évig nálunk marad, és a technikusi oklevéllel a zsebében jelentkezik fõiskolára vagy egyetemre. A szakképzõsök két év után már a szakmával foglalkoznak, a tangazdaságban ismerkednek meg a különbözõ munkafázisokkal, a borkészítés teljes folyamatával, a szõlõmetszéstõl a palackozásig. Õk borászként végeznek, ám ha két évet ráhúznak, itt le is érettségizhetnek - mutatja be röviden a képzési formákat az igazgatónõ. Borkóstolás, borbírálat Huszár Klára örül, hogy Budafokon több pincében - Lics-, Kõnig-, Garamvári, Törley - szerezhetnek tapasztalatokat a diákok. A pincék tulajdonosai lehetõvé teszik számukra a borkóstolásokat és borbírálatokat, ezzel is támogatva a jövõ ifjú borászait. Ötödikes gimnazisták Tágas kert és kikapcsolódásra is alkalmas sportpályák várják a Kempelen Farkas Gimnázium diákjait. A közel harmincéves múltra visszatekintõ középiskola a helyi tanterv alapján készíti fel tanulóit. Bánky Judit igazgatónõ még nem tudja, mire számíthatnak az idén. Tart az idei felvételitõl, ugyanis elsõ alkalom, hogy nem szervezhettek központi írásbeli felvételi vizsgát a negyedikes kisdiákoknak. Felvételükrõl így a félévkor kapott szöveges értékelés és egy húszperces találkozás alapján kell dönteniük. A felvételi beszélgetésen megpróbáljuk felmérni a gyerekek számunkra legfontosabb képességeit: a hangos olvasást, jegyzetelést, lényegkiemelést, hibátlan másolást.

7 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 Tisztelt választópolgárok! A Magyar Köztársaság elnöke az országos népszavazás idõpontját március 9. napjára (vasárnapra) tûzte ki. A szavazás 6.00 órától óráig tart. Budapest XXII. kerületében a választásokra kialakított 15 egyéni választókerülethez tartózó 48 szavazókör választókörzeteinek, területének és sorszámainak leírása (utcanévjegyzék) megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.) Okmány és Ügyfélszolgálati Irodájában. A választópolgárok a nyilvántartásba (névjegyzékbe) történt felvételükrõl szóló értesítõt (kopogtatócédulát) február 22-ig kapják meg. A választójoggal rendelkezõ állampolgárokról készült névjegyzék közszemlére tételére február 20-tól február 27-én óráig kerül sor a Helyi Választási Irodában. A névjegyzék a polgármesteri hivatal Okmány és Ügyfélszolgálati Irodájában, Budapest XXII. ker., Városház tér 11. szám alatt tekinthetõ meg. A módosított névjegyzék március 7-én óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban. Szavazni kizárólag személyesen, a Magyar Köztársaság területén a választópolgár lakóhelyén, vagy lakóhelyétõl távol igazolással lehet. Igazolást a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalban (kerületünkben az Okmány és Ügyfélszolgálati Irodán) lehet kérni személyesen vagy meghatalmazott útján március 7-én óráig, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az megérkezzen az illetékes választási irodához március 4-ig. Aki igazolást kért és kapott, a névjegyzékbe történõ visszavételét március 6-án óráig kérheti. Az a magyar állampolgár, aki a választás napján külföldön tartózkodik, kérheti a külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján kérheti február 22-én óráig, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az megérkezzen az illetékes választási irodához február 22-ig. A szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjait az országgyûlési képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok legkésõbb február 29-én óráig jelenthetik be. A választással kapcsolatos kampány március 7-én óráig tart. Tilos kampányt folytatni március 8-án 0.00 órától március 9-én óráig. A népszavazással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét március 1-jétõl március 9-én óráig nem szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, április 8-ig köteles eltávolítani. A szavazás a Magyar Köztársaság területén március 9-én (vasárnap) 6.00 órától óráig tart. Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár értesítõjén feltüntetett szavazókörben lehet. Aki a lakcímétõl távol kíván szavazni, az a lakóhelye szerint illetékes jegyzõtõl kapott igazolással Budapest XXII. kerület 10. számú szavazókörében, a Szent István tér 1. szám alatti általános iskolában szavazhat. Ugyancsak a 10. számú szavazókörben szavazhat az a lakcím nélküli választópolgár, akinek a lakcímigazolványa Budapest XXII. kerületi, település szintû lakcímet tartalmazza. Külképviseleteken március 9-én, helyi idõ szerint 6.00 és óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az idõeltolódás a közép-európai idõhöz képest 1 vagy 2 óra, a helyi idõ szerinti 6.00 és a közép-európai idõ szerinti óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken március 8- án, a helyi idõ szerint 6.00 és óra között lehet szavazni. A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurna kiküldését írásban kérhetik a szavazás napjáig a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl (1221 Budapest Városház tér 11.), illetve a szavazás napján az értesítõn feltüntetett szavazókör szavazatszámláló bizottságától. A mozgásában gátolt választópolgárokat kérésükre a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi a szavazás lehetõvé tétele érdekében. Azok a választópolgárok, akik települési szintû (Budapest XXII. kerület) lakcímmel rendelkeznek, a 10. számú szavazókörben (1221 Budapest, Szent István tér 14. általános iskola) szavazhatnak. Szavazni a következõ igazolvány(ok) bemutatásával lehet: az érvényes lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy január 1-jét követõen kiállított, vezetõi engedély. Kérem, hogy a szavazásra szíveskedjenek az Értesítõt is magukkal vinni, ennek bemutatása azonban nem feltétele a szavazásnak. A személyazonosság igazolása után a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzõlenyomattal lát el. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken aláírásával igazolja. Szükség esetén a szavazatszámláló bizottság tájékoztatja a választópolgárt a szavazás módjáról. A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A kitöltés ideje alatt csak a választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, vagy akit testi fogyatékossága, illetve egyéb ok akadályoz a szavazásban, igénybe veheti más választópolgár ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét. Érvényesen szavazni csak a válasz alatt elhelyezett körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (pl. X vagy +). Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontja, akkor a szavazatszámláló bizottságtól a rontott szavazólap átadásával kérhet újat. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat személyenként csak egyszer adhat ki. A választópolgár a kitöltött szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába helyezi. További, a választással kapcsolatban felmerülõ kérdésben a Választási Információs Szolgálat munkatársa a /217-es telefonszámon, vagy a polgármesteri hivatal Okmány és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai a es telefonszámon, a 223 vagy 183, vagy 118.-as melléken adnak felvilágosítást. Tevanné dr. Südi Annamária Helyi Választási Iroda vezetõje

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 8. Csendes, kertvárosi házam eladnám, mert már nem az! Lehet, hogy úgy tûnik, mostanában szaporodtak csak meg a közlekedési átalakulások okán az elégedetlen kerületi lakosok/csoportok, de ez így, ebben a formában nem igaz. Az M0/M6 épülése a zaj jelentõs emelkedése miatt okoz gondot a környezõ lakóknak, a Péter-Pál utcában lévõ mûemlék jellegû házakat a nagy átjáró forgalom miatti repedések szinte életveszélyessé tették, s most van egy újabb ügy: a IV. utcában lakóknak akadt gondja a csaknem tizenöt éve tartó eddigi problémájuk mellett. A probléma abból ered, hogy a budatétényi sorompó elõtt megépült a gyalogosokat segítõ járdasziget átkelõvel és bicikliúttal együtt. S hogy mi köze az egymástól több mint ötszáz méterre lévõ két útnak? Nagyon is sok. Régebben ugyanis a bicikli út helyén jobbra kanyarodó sáv volt. Most forgalmasabb idõszakban vagy olyankor, mikor a sorompó miatt állni kényszerülne az autós, rendszerint már a Park utcánál felmegy a Rózsakert lakótelep felé, majd a Rákóczi úton áthaladva, a IV. utcába behajtva kerüli ki a hegyen át a dugót. A IV. utca a Rákóczihoz képest igen keskeny, két autó szinte nem is fér el egymás mellett. Ebbõl eredõen számos baleset is volt már ott, ahogy ezt az utca ellehetetlenült állapotát bemutató, s megoldási kezdeményezést felvállaló Kis Enikõ Kornélia elmondta. Tekintve, hogy a sorompótól feljövet menekülési útvonalnak használt szóban forgó utca az elsõ, ami le van aszfaltozva, sajnálatos mód minden kerülni kényszerülõ autós ide hajt be. A feljebb lévõ utcák nem is érzik a probléma súlyát, ezért sem vállalnak fel gyakorlatilag semmit sem abból, hogy könnyebb legyen az itt élõ embereknek. A IV. utca elõtt két olyan tábla van, ami segítené az életüket, de egyik sem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Az egyik egy teherautókra vonatkozó célirányos behajtást engedélyezõ, a másik egy 30-as tábla. Egyrészt senki sem lassul le harmincra, másrészt, ha ide behajt egy teherautó, a mellett még egy biciklis sem fér el, nem hogy egy autó. Az itt lakók, ha ki akarnak állni a saját autójukkal, segítséget kell hívniuk, hogy egyáltalán ne sodorják el õket a száguldozó áthaladók. S mindez azért, mert a sorompónál látványosabb, de kevésbé funkcionális lett a keresztezõdés. A IV. utca lakói házukból kinézve pontosan meg tudják mondani, hogy mikor kezdõdik a dugó vagy jön egy vonat, mert akkor konvojban érkeznek a nem harminccal közlekedõ autósok. Ugyan nem végeztek még senkinél zajmérést, de meggyõzõdésük, hogy nem lennének megfelelõek az értékek. Ezen túl az utca minõségének folyamatos romlása, a házak folyamatos értékcsökkenése okoz további fájdalmakat Társasházak a Tûzliliom utcában (folytatás a címoldalról) Riportunk szerzõje a Tûzliliom utca egyik társasházának lakóit kérdezte a témával kapcsolatban. Elöljáróban megjegyezzük, hogy minden vitás ügyet illetõen a tulajdonosi közösség van döntési helyzetben. Bármikor felbonthatja a bonyolítóval kötött szerzõdést, de egy új pályázat esetén hátrányba kerülhet. Közel másfél éve igényelték a Panel Program önkormányzati és állami támogatását a Tûzliliom utca 41., 43. és 45. számú társasház lakói, összesen hatvan lakás tulajdonosa. Akkor, 2006-ban két-háromszázezer forint saját hozzájárulásra adták a szavazatukat lakásonként, de mire 2007-ben elnyerték a több mint hetvenmilliós felújítási költség kétharmados támogatását, a hozzájárulás pont a duplája lett. Valahogy, valamiért, mondják a lakók. A Rózsakerti lakótelep együtt pályázó házaiban, tekintet nélkül arra, hogy társas, vagy szövetkezeti épületrõl van-e szó, egyetlen cég intézi a pályázatokat. Ide mentek a tulajdonosok megtudni a duplázás okát, ahol is megtagadták a betekintést az érintettek számára, titkosnak minõsítve az iratokat. A titkosítás hivatkozási alapja, hogy az ilyen pályázat önálló szellemi terméknek minõsül. De ez nem egy bûvésztrükk! mondta a tulajdonosi közösség. Vagy mégis? Úgy okoskodtak, hogy mivel a saját és az állam pénzén túl az önkormányzat 1/3 rész pénze is benne lesz a felújításban, hát érdekelt félként a segítségüket kérik, panaszukat elõterjesztik. Itt minden további nélkül a rendelkezésükre bocsátották a titkos (és bozontos?) dokumentációt, amibõl például arra is fény derült, hogy a beruházás lebonyolítója saját magának 11,7%-os kapcsolódó költséget, vagyis sikerdíjat ütemezett elõ (ez a kerület hasonló típusú és lakásszámú épületeinél 1,5 2,5% volt). Azt, hogy sok vagy méltányos-e a több, mint hétmillió forint egyetlen 60 lakásos épületnél, mi nem dönthetjük el, de hogy az érintett tulajdonosok fölháborodtak ezen, azt a kiragasztott tacepaók bizonyítják. nekik. Ki szeretne ilyen helyre haza menni? Ráadásul úgy, hogy egykoron ez a térség egy kertvárosi, csendes, békés övezet volt. S ha ez nem lenne elég, mára az egykor egységes képet mutató házak mellé beférkõztek a lakóparkok is, amelyek a környék más utcáiban lakók életét is megkeserítik. Megnövekedett az ugyanezen a területen élõk száma, ami már önmagában is nagyobb autóforgalmat jelent, nem kell a IV. utcába a Nagytétényi út lehetetlen közlekedési megoldásai miatt másik több száz is. Kis Enikõ Kornélia bõ egy évtizede levelezget az illetékesekkel, az önkormányzat rendre a fõvárost jelöli meg eljáró hatóságként, amely pedig nem igen reagál, vagy ha igen, nem kedvezõ a válaszuk. dtb. Szabolcs Attila polgármester mindenesetre a minisztériummal történt egyeztetés után írásban tájékoztatta a Lakásszövetkezet elnökségét és az érintett közös képviselõket, hogy a közpénzek védelme érdekében nem enged a Tocsikolásnak, ilyen feltételekkel megtagadja a támogatási szerzõdés aláírását. A felújítás a lépcsõházi nyílászárók korszerûre cserélését - annak ellenére, hogy az eredeti költségvetésben szerepelt nem tartalmazza, mint ahogy a zárófödém hõszigetelését, majd természetesen a víz elleni újraszigetelését sem. A tulajdonosok közül sokan nem vártak csodára, saját maguk kicseréltettek ajtót, ablakot, de így is az eredetileg megszavaztatott hozzájárulás mértékének kétszeresénél többet fizettettek be velük 2007 végén, lóhalálában. Karácsony elõtt. Pedig az értesítés a pályázati pénz odaítélésérõl már 2007 tavaszán megérkezett, a közös képviselõ meg is kapta. A pályázat lebonyolítói ennek ellenére októberben kerültek elõ, és hogy a közbeszerzési pályázat az utolsó pillanatban kiírható legyen, egy hónap határidõt szabtak a saját erõ biztosítására. Azóta kiderült, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Jellemzõ az egész ügymenetre, hogy az illetékesek annak ellenére, hogy a jogszabályok lehetõvé teszik, mégis megakadályozták, hogy az önkormányzat szakemberei betekinthessenek az iratokba. Ettõl függetlenül a polgármester fél éves határidõ-módosítást kért a minisztériumtól a szerzõdés megkötésére, mert a kerület vezetõinek az itt élõk érdeke a legfontosabb. Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy az önmagukat bonyolítónak tituláló szervezetek veszélyesen õszinték. Amire õk vállalkoznak ugyanis, az lebonyolítása egy-egy tervezetnek, elintézése különbözõ feladatoknak, szervezése, megvalósítása, befejezése és törvényes elszámolása egy építkezésnek, felújításnak. Méltányolható összegért, a jól végzett munka sikerdíjaként! De az biztosan nem 12%. FÜRJ

9 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 Sikertanulmány Hollywoodból AKlauzál Gábor Mûvelõdési Központban tart vetítettképes elõadást február 12-én, kedden este 7-kor Bokor Pál, a Magyar Távirati Iroda volt washingtoni tudósítója, de ezúttal nem politikáról, hanem filmrõl, a nyolcvanéves Oscar-díjról lesz szó. A kardos-morcos figura, ahogy A siker neve Oscar címû most megjelent könyv szerzôje titulálja az Oscar-szobrocskát, 1929-ben született és a rém hivatalos Akadémiai Díj névre hallgatott évekig, addig a napig, amíg az Amerikai Filmmûvészeti és Filmtudományi Akadémia új könyvtárosa fel nem fedezte, hogy az arc meglepô hasonlóságot mutat Oscar nevû texasi nagybácsikájával. A hölgy, akirõl késõbb az Akadémia könyvtárát nevezték el, ezek után a fura szobrocskát már csak Oscarként emlegette, s a gúnynév elterjedését senki nem tudta megakadályozni. Az Oscar-díjat február 24-én 80. alkalommal adják át Los Angelesben egy gála keretében, melyet annyian szoktak látni, mint az olimpiai záróünnepségeket vagy a labdarúgó-világbajnokságok döntôit. Az írósztrájk miatt nem biztos, hogy idén is így lesz, de az általában hatalmas televíziós nyilvánosság semmit sem jelent. A krónikás szerint, aki maga is megfordult néhányszor Los Angelesben és Oscar-díj átadáson is szorongott nem egyszer a sajtótribünön, tévedés azt hinni, hogy Oscar könnyen kiismerhetô valaki. A szavazási procedúra bonyolult, a nagy stúdiók a legnagyobb demokrácia közepette is megpróbálják felülrôl dróton rángatni a szavazókat, hogy az általuk gyártott filmekre adják voksukat, és a díjak legtöbbje a különféle érdekcsoportok, vagy egyszerûen ifjú dívák bájaitól részeg befolyásos producerek erôszakos fellépése miatt kerül oda, ahova kerül. Egzisztenciák, karrierek, vagyonok múlnak azon, mennyire igazodik el valaki Oscar titkai között, ezért, ha nem is Magyarországon, Oscarnak hatalmas irodalma van, melynek tanulmányozása során a figyelmes érdeklôdônek számos szabad szemmel nem is látható apró részlet észrevételére nyílik alkalma. Ebbôl a könyvbôl meg lehet érteni például, hogyan bukhatott meg a mozikban és az Oscarszavazásokon Orson Welles Az aranypolgár címû remekmûve, s miért kaphattak annyi Oscart mûvészi érték tekintetében sokkal alávalóbb filmek. Miért nem kapott soha színészi díjat Greta Garbo, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin és Henry Fonda? Hogyan mellôzhette évtizedekig az Akadémia a Hitchcock, Kuroszava, Fellini, Antonioni nagyságrendû rendezôket? Van egy fejezete a könyvnek, mely valószínûleg a szakembereket is meglepi majd: a magyar és magyar származású Oscar-díjasok száma Nobel-díjasaink számát is felülmúlja, holott a köztudatban mindössze két magyar Oscar-díj él: Szabó Istváné és Rófusz Ferencé. Valójában legalább húsz magyar Oscar-díjasról tudunk, közülük hárman Rózsa Miklós zeneszerzô és két világjáró magyar díszlettervezô (William S. Darling Béla Miklós és George Pal, azaz Pál György) három Oscar-díjat is gyûjtöttek hosszú szentendrei pályájuk során. Nem érdektelen Lukács Pál története, aki a Vígszínház ünnepelt színésze volt, 33 évesen került Hollywoodba, többek között Humphrey Bogarttal versengett a díjért és nyert BOKOR PÁL Budafoki pincékrõl könyvben Pótszékes könyvbemutatót tartott január 31-én a Tóth József utcai könyvtárban Joó Ernõ és Terts András A budafoki pincék világa címû helytörténeti jellegû könyv szerzõpárosa. Sokan már olvasták, sokan még csak ezután fogják. Egy biztos, annak, aki a kerületben lakik, mindenképp érdekes olvasmány a nagy múltú budafoki borgazdaság történetének bemutatása, a több évszázados kõbányászat nyomán képzõdött tárnák, a pincék és a borászat kialakulásáról és mûködésérõl szóló kötet. Joó Ernõ neve nem ismeretlen a helytörténet iránt érdeklõdõknek, hiszen írt õ már könyvet, nem is egyet Tétény-Promontorról. Ennek a mostaninak a gondolata is sokáig érlelõdött, mint a jó bor mondta a szerzõ, és majd 10 év telt el, míg az ötletbõl kézzel fogható valóság lett. Terts András, a szerzõtárs 1979 óta lakik a kerületben, igazi boros múlttal, hiszen a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke, és évekig volt a Törley-gyár igazgatója. Mint mondta, aktív korában sokat járta a pincéket és bizony sokszor gondolt arra, hogy a budafoki pincevilág megérne egy könyvet. Mígnem nagyon stílusosan a Kõnigpincében találkozott össze Joó Ernõvel, aki már a könyvhöz gyûjtötte az anyagot, így a gondolatokat tett követte és megszületett A budafoki pincék világa. A szerzõk bemutatják a nevezetesebb pincészetek történetét, olvashatunk az állami tulajdonban folytatott borgazdálkodás éveirõl és a borászok rendszerváltást követõ erõfeszítéseirõl, elért eredményeirõl, sikereirõl egészen napjainkig. Megismerhetik Budafok hajdani élénk idegenforgalmi életét, a hangulatos pincéket és a mai programokat is. A kötet a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör gondozásában, a kerületi önkormányzat és kerületi vállalkozás anyagi támogatásával készülhetett el, melynek néhány példánya elérhetõ lesz a könyvtárban is, ígérte Ácsné Varga Mónika, a könyvtár vezetõje és a könyvbemutató háziasszonya. Végezetül álljon itt néhány mondat az elõszóból, amelyet Szabolcs Attila polgármester úr írt a kötethez: Célunk, hogy a budafoki borászat segítségével a Budafok iránti érdeklõdést ismét felkeltsük, hogy ne csak múltunk legyen, hanem jelenünk, s majdan vonzó jövõnk is. Ennek érdekében nemes feladatunk a kerület építészeti és kulturális értékeinek közkinccsé tétele, megismertetése mindazokkal, akik akár esetleg csak néhány korty nemes nedûért jönnek ki a fõváros szélére, kerületünkbe. Ezen fáradoznak a szerzõk, és ehhez járulnak hozzá Budafok vendégváró pincéi is. S. V.

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 8. Medvebõrbe bújt alakoskodók Lévén, hogy a farsangi ünnepekrõl szólni éppen idõszerû, tegyünk most egy kisebb kitekintést ezen a téren. Erdélyben, mint megannyi õsi szokásunk, a farsangi ünnepi mulatságok ma is élõ, a közösséget egységben tartani képes népszokás. Régebben január hatodikával kezdõdtek a farsangi mulatságok, és hat héten át, vagyis húshagyókeddig, tartott s ebben az idõszakban tartották a lakodalmakat is. Ilyenkor a nõk férfiaknak, a férfiak nõknek öltöztek. Arcukat fából faragott vagy vászonból készített álarccal takarták el, miután azt korommal jól befestették. Gyakran medvebõrbe bújtatott, láncon vezetett ember is csatlakozott hozzájuk, aki aztán a fonóbelieket rémisztgette. Így járták végig a fonókat egy álarc nélküli férfi társaságában. Az álarcosokat alakoskodóknak hívták. A fonókba vagy közösségekbe, az alakoskodók szószólójaként, az álarc nélküli férfi kért bebocsátást a gazdától. Érkezésükkor elváltoztatott hangon, tréfásan szólva mutatkoztak be, hogy lehetõleg senki se ismerje fel õket. Olykor zenészt is vittek magukkal, s zenére vagy a fonóbeliek énekére megtáncoltatták a jelenlévõket. Tartottak maguknál fakanalat is, s ha valaki le akarta volna venni álarcukat, akkor koppintottak vele a kezekre. Tánc után a háziasszony süteménnyel, borral kínálta a vendégeket. A farsangi mulatságok sorát a húshagyókedden és hamvazószerdán rendezett farsangtemetés zárta. Jellemzõ tartozéka volt a farsang temetésének a lovas szekér után vontatott forgó szalmabábuk. Ezeket egymással szembe állítva vontatták, egyikük legényt, a másik pedig leányt ábrázolt és bolondkeréknek, cigánykeréknek vagy egyenesen kerekeskurvának, sõt dóduckeréknek hívták. Az alakoskodók egy része cigány asszonynak öltözve kezében kosárral gyûjtögette a kapott kalácsot, tojást, szalonnát, húst, hogy aztán a felvonuláson részt vevõkkel együtt maszkabált rendezzenek. Ha valahol zárt portával találkoztak, akkor az udvaron lelhetõ ingóságokat (fejszét, fûrészt) összegyûjtötték, amit késõbb a gazda csak élelemmel vagy pénzzel válthatott ki. A gyûjtögetett ételt, italt így együtt elköltve mulattak. Olykor lóhátas alakoskodók is vonultak a többivel. Volt közöttük fából faragott kecskefejes, kifordított bundában, kinek nyakából színes szalagok csüngtek, és száját csattogtatta. A lovak nyergét, fejét is feldíszítették, így vonultak végig portáról portára a napnak délelõttjén, hogy aztán estére mindenki, az egész falu apraja, nagyja összegyûljön a fonóban, most már guzsalyok nélkül és egy hatalmas, gyakran pirkadatig tartó zenés, táncos mulatsággal búcsúztatták el a telet. Általánosan használt motívumok a menyasszony, võlegény, medve, és kecskebõrben megjelenõ alakoskodók voltak. Ezenkívül aztán sokféle rémisztõ és kevésbé ijedelemre ingerlõ alak fordult elõ. A gyermekeket a maskarások rezgõ ágak rázogatásával ijesztgették, s mindenki pontosan tudta, hogy mindez csupán egy végtelen jó hangulatú télûzõ tréfa. Néhol szokásban volt a szomszéd falusiakat is meglátogatni ilyenkor. UDVARHELYI RÓZA Farsangol a kerület Alig ért véget a karácsony és a szilveszter, máris itt az újabb ünnepi idõszak, az eredetileg télûzõnek szánt farsangi mulatságok szezonja. A farsang Magyarországon vízkereszttõl (január 6.) a húsvét vasárnapot megelõzõ 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz húshagyókeddig vagy hamvazószerdáig. Utolsó három napja a farsang farka a fékevesztett öröm és mulatozás ideje volt. Ez a vidám, tavaszelõzõ ünnepség a nagyböjttel ér véget. Ez a néhány hét hagyományosan a bálok és a vidám összejövetelek idõszaka, így ha körbepillantunk a kerületi felhozatalon, láthatjuk, egyetlen helyi szervezet, közösség sem akar kimaradni a mulatozásokból. Ki sem kell tenni lábunkat a kerületbõl, szerencsére van mibõl választani. Amirõl már lemaradtak Akik nem bálra és mulatozásra, hanem csak szellemi felfrissülésre vágytak, biztosan ott voltak a Vojnovich-Huszár-Villa Állati farsang címû elõadásán, Incze József színmûvész és a Fodor kamaraegyüttes közös farsangi mûsorán. Aki csak készülõdött a bálba, de még nem volt valamire való álarca, az még idõben pótolhatta a hiányosságot, hiszen a Tóth József utcai könyvtárban január 30-án délután a Bakó Kata vezette kézmûves foglalkozáson a farsangi álarckészítés volt a feladat. Egy biztos. Az ott lévõ gyerekek szebbnél szebb maszkokkal távoztak, amit óvodai, iskolai farsangon büszkén viselhetnek. De megkezdõdött a báli szezon is. A Hotel Reginában február 1-jén a polgári bálon mulatott a kerület, de ez még csak a kezdete a farsangi bálok sorozatának. és ami még csak ezután következik! Február 9-én a Budafok-Tétény Baráti Körök tartja hagyományos farsangi bálját, hagyományosan a Kristály duó közremûködésével. Vagy elmehetnek az Ipartestület megújult székházába, ahol február 23-án este élõ zenével, svédasztalos vacsorával, meglepetés mûsorral és tombolával várják a mulatozni vágyókat. Lesz még lehetõség természetesen komolyabb farsangolásra is. Február 16-án délelõtt a Klauzálházban, ahol Farsang a zenében címmel ifjúsági hangversenyt hallhatnak a Budafoki Dohnányi Ernõ Hangversenyzenekar elõadásában. A zene titkai címû rendezvénysorozat koncertjén Hollerung Gábor karnagy közvetlen elõadása kalauzolja az érdeklõdõket a zene világában. S. V.

11 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Márka és tradíció 125 éve A szõlõ és bor városa kitüntetõ címet viselõ kerületünk méltán lehet büszke a hazai pezsgõgyártás atyjára, Törley Józsefre ( ). A grazi Kereskedelmi Akadémiát elvégzõ, majd az ital szülõföldjének számító Franciaországban, Reimsben a pezsgõkészítést elsajátító szakember ben, a borkereskedelem fõvárosának számító Budafokon alapította gyárát, a Törley Pezsgõpincészetet. Erre az idõpontra tehetõ a hazai pezsgõgyártás fellendülése és a világhírnévhez vezetõ úton történõ elindulás. A XVIII XIX. században élt emberek a palackot lezáró dugó durranását sokáig a sátán láthatatlan pokoli munkájának tartották és ezért a pezsgõt az ördög borának nevezték. Azóta nagyot változott a világ és napjainkra számos országban így hazánkban is töretlen népszerûségre tett szert az óév búcsúztatására szánt buborékos nedû. A másfél évszázados megemlékezésnek adott méltó helyszínt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Szent István-bazilika szomszédságában. A látogató ízelítõként rövid bevezetõt kaphat a pezsgõkészítés feltalálójának, Dom Pérignonnak ( ) az életútjáról, aki a Champagne-i Hautvillers városka bencés rendjének pincemestere volt. A március 9-ig nyitva tartó idõszakos kiállítás természetesen legfõképpen a délvidéki (ma Szerbiához tartozó) Szabadkán született Törley József munkásságáról szól. Az érdeklõdõk a híres pezsgõgyáros dédunokájának, a tehetséges szobrászmûvész R. Törley Máriának a munkáit is megtekinthetik, többek között Törley József mellszobrát, amelyet az ünneplõk köztük az 1987-ben életre hívott Chevaliers Törley Pezsgõrend megkoszorúztak január elején, a XX. század elsõ felét életre keltõ zenés irodalmi emlékest alkalmával. Ámulatba ejtõ a leszármazott mûvésznõ hagyatéki tulajdonát képezõ, a budafoki pezsgõgyáros által a francia lovagvárak mintájára megálmodott és megépített Törley-kastély japán szalonjából származó japán selyemkép. A szófa, kártyaasztal, valamint a karosszék szinte magától beszél használójának életérõl, tetteirõl. Az aranykort, a boldog békeidõnek tartott XIX XX. század fordulóját idézik fel a korabeli étkészletek, menülapok, a gyár 25. évfordulója (1907) alkalmából készített meghívóval, de találkozhatunk a vérzivatarokkal terhelt elsõ világháború nyomaival is, az anyaghiánnyal, amikor a palackokon díszes sztaniolpapír helyett csak papírcímkére futotta. A gyerekeknek is rendkívül érdekes lehet a pezsgõkészítés folyamatának bemutatása a különbözõ munkafázisok feltüntetésével; a szüreteléstõl kezdve a borkezelésen, rázáson, csomagoláson át az elszállításig és értékesítésig, amelyhez hangulati-szemléltetõ elemként szolgálnak a kiállított korabeli munkagépek. További információk: KERTÉSZ LÁSZLÓ

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február éve fociznak a civilek Idén immár tizedik alkalommal léptek pályára a kerület legjobb amatõr focistái. A BMTE Sportcsarnokában ahol a Budafok- Tétény Baráti Körök Kispályás Labdarúgó Tornáját ez alkalommal is rendezték 2008-ban is ádáz küzdelem folyt a kupáért. A sportpályán már reggel készülõdnek a focisták az idei megmérettetésre. Nyolc csapat várta izgatottan, hogy eldõljön a vándorkupa sorsa, amelyet aztán a következõ megmérettetésig birtokolhatnak. A játékvezetõi asztalnál Vizi Sándor, az önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának alelnöke és Gyarmatiné Juhász Ilona, a kerület sportreferense órákig figyelik a játékot, és pontos, precíz nyilvántartást vezetnek mindenrõl, ami a pályán történik, hiszen a játék végén a kupa mellett díjat kap még a torna gólkirálya, valamint a csapatok szavazatai alapján a legjobb kapus és mezõnyjátékos is külön elismerésben részesül. Az eredményhirdetésre megérkezett Lendvai Ildikó, a kerület országgyûlési képviselõje is, aki Sebes Gábor képviselõvel együtt gratulált a résztvevõknek és a gyõztesnek, aki idén a házigazda Baráti Körök csapata lett. A legjobb kapus elismerést Kratancsik János (Baráti Körök), a legjobb góllövõ kitüntetõ címet Pethõ Gábor (Rendõrség), míg a legjobb me- zõnyjátékosnak járó kupát Csányi Tibor (ELTE Kollégium) kapta. A focigála egyébként csak egy állomása a Baráti Körök Kupája elnevezésû sportrendezvény-sorozatnak, amelynek szervezõje ki is lehetne más, mint a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete. A díjak átadása után a házigazdák kis eszem-iszomra várták a résztvevõket a kulisszák mögött. Két pogácsa és egy süti közt aztán Horváthné Fükõ Zsuzsannától, a szervezõk elnökétõl megtudom, hogy a folytatás február 14-én lesz, ahol is a Polgári Lövészegylet jóvoltából fegyverhez nyúlnak a csapatok. Itt már a lányok is pályára lépnek, hogy megmutassák tudásukat ebben a cseppet sem nõies sportban. A harmadik versenyszám idén az ELTE Kollégium csapatának ötletére a biliárd lesz. Kérdezem az elnök asszonyt eme sportban való jártasságukról, aki kis mosollyal válaszol: Majd ebbe is belejövünk! Lehet, hogy ebben a körben majd nem a Baráti Körök szerzi a kupát? Aki figyelemmel kísérte az elmúlt években a kupa rendezvénysorozat alakulását, az tudja, hogy a harmadik versenyszám az elmúlt években mindig más és más volt. Bowling, aztán tavaly asztalitenisz, most pedig itt a biliárd. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy jó a csapatszellem, jó a hangulat, és a játék után jólesik egy kis közös beszélgetés is. Itt együtt játszik és szurkol mindenki. S.V. Sporthírek Ismét dobogón a kerületi Budafóka SE három ifjú sportolója. A január 27-én Budapesten megrendezésre került Utánpótlás Úszóverseny I. fordulóján 100 m-es fiú hátúszásban VÁNTÓCZKY GERGELY 1., MÁRTON RICHÁRD 2. helyezést ért el. 200 m-es fiú vegyes úszásban szintén aranyérmes lett Vántóczky Gergely és bronzérmes Márton Richárd. 200 m -es lány vegyes úszásban TÖRÖK ESZTER 3. helyen végzett. Edzõjük Horváth Tamás.

13 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó éve történt Feimer István doni veterán visszaemlékezése II. rész Akik ottmaradtak elesett bajtárs a miskolci m.kir. Görgey Arthur" 13. honvéd gyalogezred egyik katonájának sírjánál, és a bajtárs sírja 1942 végén (Gyöngyösi Mátra Múzeum tulajdona) Elõzõ számunkban olvashatták, hogy miként élte át Feimer István fõhadnagy, doni frontharcos az 1943-as tragédiát, a január 12-én kezdõdõ szovjet áttörést. Most néhány részletet közlünk a Nagytétényben élõ veterán naplójából: a felbomlott hadsereg menekülésének napjait idézzük fel január 15. Az úttól nem messze lövéseket hallottunk. Megállapították, hogy egy-két magas rangú tiszt fõbe lõtte magát. Január 16. Útirányt tévesztve néhányan Kasztornoje felé értünk, ahol egy vöröskeresztes vasúti szerelvényt láttunk messzirõl. Arrafelé mentünk, de mögülünk megjelent hat T34-es, amelyek elõl egy pincében találtunk menedéket. A páncélosok körülvették a vöröskeresztes szerelvényt, és szitává lõtték. Ezt látva a helységet elkerülve nyugat felé indultunk a hómezõkrõl. Estére Szinyije Lipjagiba értünk. Január 17. A helység tele volt hadtápalakulatokkal, gépkocsijavítókkal. Nem tudtak még a hadi helyzetrõl. Január 18. Reggel a fõtéren parancskiadás volt. Egy fõhadnagy tartotta, kijelentette, hogy megszervezzük a védelmet, az utolsó emberig kitartunk, itt kell megvédenünk a hazánkat, a becsület így kívánja. Azonnal megkezdõdött a helységtõl kb. egy kilométerre keletre a hógátépítés, és mindenkit beosztottak a hógát védelmére. A mínusz fokos hideg miatt 2 órás védõ szolgálatot rendeltek el. Közben erõsítés érkezett hátulról, egy kb. negyvenfõs huszáralakulat sítalpakon. A lovaik már elõbb elhullottak a nagy hidegben. Magam egy harmincfõs csoporttal ig voltam kirendelve, néhány puskával, kevés tölténnyel, kevés kézigránáttal felszerelve 12 órakor teljesen átfagyva vártuk a váltást. De sajnos sem 12-kor, sem 1-kor, sem kettõkor ez nem történt meg. Marder III. páncélvadász és magyar kezelõszemélyzete tüzelõállásban a Donnál, 1943 elején (Kasuba István, Csorvás - tulajdona) Január 19. Teljesen összefagyva 2.30-kor visszamentünk a kiindulási helyünkre, azonban a helységet teljesen üresnek találtuk. Úgy látszik, megfeledkeztek rólunk. 17 órakor megérkeztünk teljesen kimerülve egy völgyben lévõ hosszú, üres faluba. Még aznap este négy tábori õrsöt állítattam fel a fokos hidegben, három fõvel 3 órás váltással. Az orvos zászlós, én és a legényem a falu utolsó házában helyezkedtünk el. Január 20. Napközben élelemkeresés folyt, este nagy hóvihar szakadt ránk. Január 21. A ruha és a csizma már vagy két hete nem volt lenn rólam, úgy aludtam, ahogy voltam. A legényem mindig lehúzta a bakancsát. Hajnali háromkor nagy zajt hallok, kiugrok az ajtón, és vagy ember rohan el elõttünk kiabálva: meneküljünk, mert itt vannak az oroszok. Visszaugorva, az ellenkezõ oldalon lévõ ablakot kinyitva a doktorral, egy puskával felfegyverkezve kiugrottunk, s a ház sarkából kilesve már a szomszéd házban láttuk a hóköpenyes oroszokat. A legényem még nem volt kész, kiderült, a sötétben nem találja a bakancsát. Miután még egyszer sürgettük, azt felelte, az egyik már megvan. Nem értünk rá tovább várni, mert az oroszok már a ház felé futottak. A hóesés már megszûnt, telihold világított. A háztól a térdig érõ porhóban igyekeztünk futni, de hamar kimerültünk. Visszapillantva észleltük, hogy egy orosz János hivatásos gazdászati százados fotói a szombathelyi III. hadtest visszavonulásáról január második felében (Virágh Ajtony családi albuma, Szombathely) katona fut utánunk. A holdvilágnál a csõre töltött fegyveremmel megcéloztam az oroszt, aki fél térdre ereszkedve kb. 70 méterrõl lõtt a géppisztolyával. A lövésem nem talált, ismételni akartam, de a töltény nem ment be a töltényûrbe, mert a pára ráfagyott. Géppisztoly-lövedékek sziszegtek körülöttünk a hóban, míg végre üresen kattant a géppisztoly. Ekkor felugrottunk, és az orosszal egyszerre fordultunk ellenkezõ irányba. Szánkóval mentünk a hadosztály megmaradt egységei után, akiknek már legalább 3-4 órás elõnyük volt. A nagy hidegben és hóban csak lassan tudtunk haladni, felváltva ültünk a szánon és már ránk sötétedett. Nagyon kimerültek voltunk, a bakon ülve elaludtam, és szerencsére leestem a szánról. A lábam elgémberedett, nem tudtam felállni, a doktor és a hajtó honvéd fogott jobbról-balról, amíg megindult a vérkeringés. Ezután a megfagyás veszélye miatt már nem ültünk szánra. 21 óra körül beértünk egy faluba, amely tele volt különféle alakulatokkal A hosszú menetelés Korostenben ért véget. Feimer Istvánt bevagonírozták, Lavocsnén keresztül ért a szerelvény Csapra, Miskolcra, s végül Fülekre. Itt találkozott tiszti legénye bátyjával. Sajnálattal közölte vele, hogy öccse egy orosz rajtaütésnél nem találta a bakancsát, s nem tudott velük együtt menekülni. Feimer Istvánt Losoncon várta felesége, aki leírhatatlan örömmel fogadta. Már mindenki hõsi halottnak hitte.

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 8. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , TÉTÉNY TEHER Költöztetés-, irodák-, páncél-, konténeres sittszállítás : mobil: AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool, stb. Hétvégén is! : MEGOLDÁS DÉLBUDA GYORSSZERVÍZ Lakásán minden típusú HÁZTARTÁSI GÉP javítása garanciával! , , Életminõséget javító harcmûvészet mindenkinek, felsõ korhatár nélkül. Alkalmazott belsõ stílusok. Egészségmegõrzés, hatékony önvédelem, egyénre szabott oktatás a kínai hagyományok szerint. Tel.: Lapostetõk csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, javítása. Homlokzatok és tetõk utólagos szigetelése, kõmûves, bádogos, tetõfedõ munkák garanciával, referenciákkal. Tel.: , Fogtechnikus Javítás 3000 Ft, fogsor Ft Bp. XXII., Hómezõ u. 45. Tel.: , Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! CSALÁDI HÁZ ELADÓ! Közös költség és távfûtés számla helyett kert és friss levegõ! Camponától 20 percre Martonvásár legszebb részén felújított családi ház tulajdonostól eladó! Irányár: 19,6 MFt , Új épület kivitelezése, teljes körû lakásfelújítás ügyintézéssel. Hideg- és melegburkolás. Külsõ színezés állványozással. Gipszkartonozás, kõmûves- és festési munkák. Kisebb munkát is vállalunk garanciával. Szili Tibor: , XXII., Gádor Görög utcánál 1993-ban épült, 130 nölön, 140 nm-es, két szintes, 4,5 szobás, cirkós családi ház-gk beállóval 42,5 M Ft-ért eladó. T.: Kedves barátunk! Német-, olaszoktatás Budafokon. Nyelvvizsgára felkészítés. Érettségire felkészítés. Korrepetálás olaszból. Felnõtt nyelvoktatás. Egyéni igények szerint. Tel.: INTERNET-, számítógép-használat, ÜGYFÉLKAPU, e-adó oktatása csoportosan vagy egyénileg, kezdõknek, nagyiknak is a Móricz Zs. körtéri iskolában. Tel.: , Kispesti mérnökiroda és képviselet keres regionális MÉRNÖK-ÜZLETKÖTÕ munkatársat. A regionális üzletkötõ munkáját a Magyarországon kívüli területeken leányvállalataink helyi munkatársai támogatják. A munkakör betöltésének feltételei: felsõfokú gépész, vagy integrált mérnöki (elektromos-gépész) végzettség. Informatikusok és menedzserszakosok ne jelentkezzenek! kommunikációképes angol/németnyelv-tudás, ipari, mûszaki szolgáltatói területen szerzett néhány éves tapasztalat. A feladat nagyfokú önállósággal és felelõsséggel jár, ezért ezt a munkakört nem ajánljuk fel pályakezdõknek. Elõnyt élvez az a jelölt, aki hasonló munkakörben tapasztalattal rendelkezik. Amit kínálunk: korszerû cég, jó munkakörülmények, jó kereset, közvetlen érdekeltség az eredményben, hosszú távú perspektíva. Tájékozódjon weboldalunkon: Jelentkezés: Elõzetes terveinknek megfelelõen a Promontorium Polgári Casino keretében folytatjuk tematikus estjeinket. Ezúttal Budatéténybe látogatunk, a Radóczy Mária Galériában találkozunk február 12-én, kedden este 6-kor a Dézsmaház u. 27-ben. Az önmagában is mediterrán hangulatú utcában lévõ galéria jelentõs kisugárzással bír környezetében, sõt a kerületen kívül is. Itt mûködik jelenleg a Budatétényi Polgári Kör (s albérlõként a Zöld Jövõ) is, s számos, különbözõ típusú összejövetel színhelye a galéria. Programelképzelésünk az, hogy az elsõ részben Budatétény múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl beszélünk Somosy Zoltánnal, Kolláth Ritával, és a Polgári Kör más tagjaival, õs budatétényiekkel a Rozárium, a szabadkõmûves pince, a Szt. István templom, a Wolf kápolna, a Klauzál-villa, a Vojnovich-Huszár Villa, vagy a szomszédságban épülõ leendõ baptista közösségi ház példáin keresztül. A második részben a hellyel foglalkozunk, a Radóczy Galériával, az ide kötõdõ, innen induló fiatal képzõ- és iparmûvészek, sõt zenészek példáival, eredményeivel. A programot Vaskó Zsolt barátunk, és tagunk (Madárdal) duda és más muzsikája teszi majd teljessé. Klubestjeinket is folytatjuk, február 26-án, kedd este 6-kor találkozunk a Kölcsey u. 2. alatti Rádió stúdió elõtérben, ahol kötetlen formában, kávé, tea, sütemények mellett beszéljük meg a helyi aktualitásokat, terveket, javaslataikat. Várjuk részvételét, észrevételeit, javaslatait. Budafok, február Az elnökség tagjai: Brockhauser Edit, Farkas Balázs, Pállay József, Piróth Béla, Schütt Margit, Szántó Tamás nevében is. Tagjaink a módosított alapszabály szerinti tagdíjat átutalhatják bankszámlaszámunkra ( ) az OTP-nél, ill. annak befizetésére az este végén is sort keríthetünk. Mészáros Péter elnök A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: a Polgármesteri Hivatal Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Terjesztõ: Nagy Mária Telefon: 06 (20) Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomda igazgató BUDAFOKI-TÉTÉNYI FÉRFIAK FIGYELEM! KULTÚRA 22 és a VA- SAS Szakszervezet nívódíjával kitüntetett LAMPART-BUDAFOK VEGYESKAR FELVÉTELT HIRDET MINDEN ÉNE- KELNI SZERETÕ FÉRFI RÉSZÉRE, TENOR, BASZ- SZUS SZÓLAMOKBA. KOTTAISMERET NEM FELTÉTEL! JELENTKEZÉS: MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ÓRÁIG A Bp. XXII. ker., RENDÕRKAPITÁNYSÁG DÍSZTERMÉBEN. Bp. XXII., Városház tér.

15 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Meghívó A Budatétényi Polgári Kör meghívja önt, családját és barátait A mûvészek köztünk vannak címû rendezvényére Farkas Gyöngyi, festõmûvész kiállítására. Megnyitó: február 16., szombaton 16 órakor lesz a Radóczy Mária Galériában (Budatétény, Dézsmaház utca 27.) Közremûködik: Tamon Erika magánénekes és Frei György tangóharmonika A kiállítást megnyitja: Dr. Gomola György mûvészeti író és költõ A kiállítás megtekinthetõ: a megnyitó után, 20 óráig és február 17-én, vasárnap óráig. VÉRADÁS Véradás a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében február 15-én, pénteken, 8 12-ig a polgármesteri hivatal Dísztermében. Helye: 1221 Budapest, Városház tér 11., I. emelet. Kérjük, hogy regisztrációhoz személyi igazolványát és taj kártyáját hozza magával! Szeretettel várunk minden segíteni szándékozót! IPAROS EGYLET 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60., telefon: , Nyitva tartás: kedd, péntek Török Ibolya ügyintézõ További program: Erdei Miklós, számviteli tanácsadás: kedd, csütörtök február 23-án órától az Iparos Egylet (1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.) Mátyás napi rendezvényt tart a SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET 1222 Budapest, Tóth József u. 53. udvarán. A vállalkozó kedvûeket kolbásztöltéssel, hússütéssel, forralt borral és borkóstolóval várjuk. A gyerekeknek Gúnár Galopp libahajtó versenyt rendezünk. Az Iparos Egylet február 20-án órakor a 1221 Bp., Mária Terézia 60. számú Székház Ezüst Platán Nagytermében adóváltozásokkal kapcsolatos fórumot tart. Meghívott elõadónk Karácsony Imréné a Pénzügyminisztérium adóügyi szakállamtitkára. Az kiemelt témái: az áfatörvény változásai, valamint a fordított adózással kapcsolatos kérdések. Beszélj Velem Alapítvány kiemelten közhasznú civil szervezet (adószám: , bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Megköszöni a évben az 1%-os felajánlásokat: Ft. Melyet leendõ épületünk felújítási munkálatainál kíván felhasználni. Ehhez várjuk további támogatásukat. Beszélj Velem Alapítvány, Alkotmány u. 2. Postacím: 1775 Bp., Pf.: 13, tel/fax: 06 (30) ; 06 (1) bank: OTP , Köszönettel: dr. Kopp Miklósné, a kuratórium elnöke Kérjük, hogy adóbevallása elkészítésekor gondoljon a Klauzál Gábor Társaságra! Támogassa egyesületünk tevékenységét személyi jövedele- 1% madójának 1%-ával, és ezzel ön is hozzájárulhat a 2007-ben Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, közhasznú, értékõrzõ és értékteremtõ, közösségszervezõ tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez, melyek közül a legismertebbek: Klauzál Napok Tétényben, Budatétényi Õsök Napja, Történelmi Szalon. A nyilatkozatot megtalálja adóbevallás csomagjában, vagy elektronikus bevallás esetén letölthetõ az APEH honlapjáról (www.apeh.hu). Adataink: Klauzál Gábor Társaság. Adószám: Pályázati felhívás Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonban lévõ vagyonkezelõ gazdasági társaságának ügyvezetõi munkakörére Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi végzettség közgazdasági, jogi, vagy mûszaki diploma, legalább 5 éves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet, kiemelkedõ szakmai tevékenység. Elõnyt jelent: vagyongazdálkodás, vagyonkezelés során szerzett szakmai tapasztalat, önkormányzati feladatok és az önkormányzatok mûködési rendszerének, valamint jogi környezetének ismerete, határozottság, dinamizmus, jó szervezõ-, tárgyaló- és döntéshozó képesség, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség. A társaság jelenleg ellátott fõbb tevékenységi körei: Önkormányzati lakás-, telek- és helyiséggazdálkodási feladatai körében különösen: lakások, helyiségek és telkek bérbeadása, szerzõdéskötések; lakbérek megállapítása; lakáspályázatok lebonyolítása, kiértékelése; önkormányzati döntések alapján bérlõk kihelyezése, cserelakások keresése, felajánlása, cserék lebonyolítása. Házgondnoksági tevékenység körében különösen: önkormányzati lakásokat és helyiségeket tartalmazó ingatlanok, valamint orvosi rendelõk kezelése, üzemeltetése; karbantartás, hibaelhárítások megrendelése, lebonyolítása, igazolása; bérlõk számára tulajdonosi hozzájárulások kiadása; társasházi közös képviselet önkormányzati, illetve magántulajdonosok megbízása alapján. Építési, karbantartási tevékenység körében különösen: Önkormányzati épületeken végzett karbantartások, hibaelhárítások; felújítási munkák; intézmények hibaelhárítási munkái; költségvetések, árajánlatok készítése; alvállalkozói árajánlatok kérése, szerzõdések megkötése, a szerzõdések alapján mûszaki ellenõrzés. Vállalkozási, vagyongazdálkodási tevékenység körében különösen: teljes kerületi ingatlan-nyilvántartás (térinformatika); vagyonkataszter vezetése; értékesíthetõ telkek felkutatása, elõkészítése értékesítésre; értékbecslések készítése, készíttetése; telkek értékesítése pályázaton, liciten és kötötten; önkormányzati beruházások lebonyolítása. Üzemeltetési tevékenység körében különösen: önkormányzati létesítmények üzemeltetése (pl. piac, üzletház, üdülõ, uszoda); szerzõdéskötések, elszámolások a bérlõkkel; közüzemi számlák ellenõrzése, igazolása; parkfenntartási tevékenység. Gazdasági tevékenység általános feladatai (könyvelés; munkaügy; bérszámfejtés; számlázások). A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai életrajzot, képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését, nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit. Munkabér, egyéb juttatás: megegyezés szerint. A pályázatokat zárt borítékban, Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzat polgármesterének címezve kell benyújtani (cím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat 1221 Budapest, Városház tér 11.). A pályázatok beérkezésének határideje: február 20. A pályázatok elbírálásának határideje és módja: a munkakör a képviselõtestület döntését követõen, április 1-jétõl betölthetõ. A pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 munkanapon belül a pályázók írásban értesülnek. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Személyzeti és Munkaügyi Iroda , valamint a /120, 229-es telefonszámain.

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 8. Közrendvédelem Jómadarakat csíptek el! Két bírósági körözöttet fogtak január 23-án reggelre kerületünk rendõrjárõrei igazoltatást követõen. Egyiküket a Komlói Rendõrkapitányság is körözte, valamint mindkettõjük ellen elfogatóparancsot adott ki az illetékes bíróság. Autófeltörések A Húr utcából Citroën típusú személygépkocsit tulajdonítottak el január 23-án. A gépjármû jobb hátsó ajtajának ablakát törték be, majd többek között forint készpénzt, gyógyszereket, számológépet, számlatömböt, cégbélyegzõt, igazolványokat emeltek el. A lopási kár forint, a rongálási kár ennek az összegnek a fele. Ugyanezen a napon reggel a Csillag utcában az egyik háztulajdonos arra lett figyelmes, hogy az Opel Astra típusú személygépkocsiját feltörték és a CD-s rádiójának lába kelt. Légy résen! (A házbetörések napja) A lakók távollétét kihasználva a Petõfi Sándor utca egyik családi házának a teraszajtaját feszítették fel az elkövetõk január 23-án, majd a hálószobából forint készpénzt vittek el. A tettesek elmenekültek, ismeretlen személyek ellen Felhívás A január 27-re virradó éjszaka ismeretlen tettesek feltörték a Budafok-Tétény Szociális Foglalkoztató Kht. épületének Anna utcai és Leányka utcai kapuit. A bejáratok felfeszítését követõen a HGF-798 frsz.-ú Toyota Dina tehergépkocsit forgalmi engedéllyel és menetlevéllel együtt elvitték. folyik a nyomozás. Egy másik családi házból, a Diótörõ utcában ablakbetöréses módszerrel digitális fényképezõgépet, valamint egy üveg Metaxa márkájú szeszesitalt emeltek el az enyveskezûek. A délelõtti órákban történt bûncselekmény rongálási kára forint, a zsákmány értéke, pedig forintra rúg. A Kunyhó utca egyik lakóházából ajtótöréssel a kora délutáni órákban ékszereket és digitális fényképezõgépet loptak el ismeretlen elkövetõk. A lopási kár forint, a rongálás számlája forint. Két keréken is józanul közlekedjünk! Ittas kerékpárost fogtak járõreink a Bányalég utcában január 23-án. Az illuminált állapotban lévõ férfi éppen egy pocsolyát került ki, ám a manõver nem sikerült tökéletesre, mert a mellette haladó autó oldalának esett, amelynek behorpasztotta a karosszériáját. Köd elõttem, köd utánam! Internetes licitáláson egy budafoki lakos megvett egy terméket. A megbeszéltek szerint elküldte az árát az eladónak, ám a termékhez a mai napig nem jutott hozzá. A sértett kára forint, az eladó eltûnt. A közösség értékeit is óvjuk! A MÁV Baross Gábor telepi megállójának szinte vadonatúj LCD kijelzõjét zúzták széjjel ismeretlen vandál személyek. A keletkezett kár euró. Harci amazon a javából! A Tesco bevásárlóközpont biztonsági õrei január 24-én két személyt tartóztattak fel a kijáratnál, mert azok lopott holmival akartak távozni. Egyikük, egy hölgy elkezdett rugdosni a biztonsági õrök felé, akik a szabályok értelmében mivel nem hatósági személyek és a testi épségük nem forgott közvetlen veszélyben nem akartak tettlegességhez folyamodni, megvárták a rendõrjárõrök kiérkezését. A dulakodást és a pillanatnyi zûrzavart kihasználva az elkövetõknek sikerült egérutat nyerniük, de a lopott holmikat tartalmazó táskát cipelõ férfit elfogták a parkolóban. A nõnek nyoma veszett. Volt, nincs! A Tesco mélygarázsából loptak el egy kisbuszt január25-én. A román állampolgárságú gépjármû-tulajdonos kára forint. A felelõsségtudat hiánya Két 15 éves lány lopott a Tesco bevásárlóközpontból kozmetikai szereket forint értékben án. Az éber biztonsági õrök kapcsolták le a fiatal és meggondolatlan elkövetõket. A rendõrség büntetõeljárást indított a fiatalkorúak ellen. Priusz nélkül nem úszszák meg! Sasszemû enyveskezûek Továbbra is fokozottan figyeljünk értékeinkre közlekedéskor, fõként a 14-es, 114-es buszvonalakon! Január 26-án a szemfüles zsebtolvaj egy hölgy táskájából emelte ki a pénztárcát, amelyben a készpénzen kívül iratok is voltak, így a jogos tulajdonosának különösen fájdalmas az elvesztése! Szülõi példamutatásból elégtelen! Ugyanezen a napon a Kereszt utcai óvoda bejáratánál tartózkodók arra lettek figyelmesek, hogy az egyik gyermek édesapja az édesanyát heves szóváltást követõen felpofozta a csöppség szeme láttára. A férfi ellen garázdaság miatt indult eljárás. KERTÉSZ LÁSZLÓ A megrongált kapu és a harmadik teherautó hûlt helye Elloptak továbbá parkfenntartási eszközöket (10 db benzines fûkaszát, 1 db benzines láncfûrészt, 1 db benzinmotoros magassági ágvágót, 1 db hegesztõtrafót (Hetra) és számítástechnikai berendezéseket. Munkahelyi vonatkozású okmányok is eltûntek. Budafok-Tétény XXII. kerület polgármestere felhívja a lakosságot, hogy aki a tettesekrõl, orgazdákról a rendõrség munkáját érdemi, lényeges információval tudja segíteni, Ft nyomravezetõi díjban részesül. Minden segítõ tájékoztatás fontos lehet! Fotó: Turbéky Dénes

17 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Programajánló Baross Gábor Telepi Polgári Kör Február 12., k : Nyugdíjasklub. 13., sz : Zenés nõi kondicionáló torna. 18 óra: Barossi Rovó Társaság összejövetele.(rovásírás története a rovásírás tanítása). 14., cs : Öreg cserkészek találkozója. 15., p : Zenés nõi kondicionáló torna : Zenés, batyus farsangi délután. Zene: dr. Ábel Kornél szintetizátor. 19., k : Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna. 20., sz : Budafoki borpince látogatás Záborzky Nándor Pincészetében. Budapest, Nagytétényi út Találkozó a helyszínen : Zenés nõi kondicionáló torna. 21., cs : Zenés kondicionáló torna : Ifjúsági klub. 22., p : Zenés nõi kondicionáló torna. 26., k : Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna. 27., sz : Barossi Rovó társaság foglalkozása. Magyar rovásírás oktatás. Újabb jelentkezõket várunk! 28., cs : Zenés kondicionáló torna. 29., p : Iparosok találkozója. A Polgári Kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet tart óra között. A Polgári Kör ifjúsági zenekara a TOS CREM minden vasárnap a pince klubszobájában próbát tart óra között. Tanfolyamaink Aerobic szerdán és pénteken óra között. Tanfolyamvezetõ: Práger Kitty. Budafoki Kempo Karateklub kezdõknek és haladóknak, minden hétfõn óra között, csütörtökön óra között, pénteken óra között. Tanfolyamvezetõ: Kiss Antal. Hastánc tanfolyam vezeti: Diófási Orsolya. Minden hétfõn és szerdán, óra között. Hatha Jóga tanfolyam a testi és lelki béke megteremtése, stresszoldás, korhatár nélkül, minden hétfõn óra között, csütörtökön óra között. Tanfolyamvezetõ: Bartal Lászlóné jógaoktató. Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak minden nap óra között. Tanfolyamvezetõ: Szabó Csilla fejlesztõpedagógus, mozgásterapeuta. Nõi alakformáló torna minden korosztály számára vezeti: Mócsánné Karakai Márta gyógytestnevelõ, aerobic tanár. Kedden óra között, csütörtökön óra között. Törpördög-Tánc-Tanoda Mûvészi torna balett alapokkal I. kedden és pénteken óra között. Balett II. hétfõn és csütörtökön óra között. Tanfolyamvezetõ Somogyi Dóra. Mûvészi torna balett alapokkal II. minden hétfõn és csütörtökön tõl 17 óráig. Tanfolyamvezetõ: Perényi Nóra. Tánciskola, versenytánc Tánciskola kezdõ: vasárnap óra között; haladó: vasárnap óra között. Versenytánc holiday: szerdán óra között. Standard és latin-amerikai: szerdán és pénteken óra között, vasárnap óra között. Tanárok: Závodszky F. Zsuzsanna, Vass Zsolt és Práger Kitty. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-ház (Nagytétényi út 312.) Tel.: , február 16-án óráig Farsangi bál a Szelmann-házban. A zenét a Tököli Marosi zenekar szolgáltatja. Jegyek igényelhetõk a helyszínen február 6-tól 15-ig, szombat és vasárnap kivételével és óra között. Ital és vacsoralehetõséget a Bilicsi konyha biztosítja. Tel.: Állandó programok: Alkotó ház kezdõknek: h. és k óráig, v.: Szárazné Becze Anna. Bélyeggyûjtõklub: p , v.: Csáfordi Lajos. Shaolin kungfu h. és sze , v.: Kovács Géza. Jazzbalett k , sze , p , v. Bánhidi Petra. Versenytánc cs , p , szo Nyugdíjasklub: h Tétény Rex Asztaltársaság cs Családi vasárnap minden hónap 2. vasárnapján 14 órától. Cserkészek összejövetele minden hónap 1. hétfõjén. Kártyások klubja minden h. és cs óráig. Minden hónap elsõ vasárnapján 16 órától Fúvós-party, Schantz Tivadar vezetésével. Minden csütörtökön 17 és 18 óra között Papp Gyula rendõr, körzeti megbízott tart félfogadást a Nagytétényi út 312. alatt. A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székházának 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , 06 (30) , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Program Baráti Körök Kupája MCM Sportpisztolyos Lövész Verseny, február 16. (szombat), 8 óra. Helyszín: Tétény-Promontor Polgári Lövész Egylet lõtere, 1221 Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 60. Ipartestület Székház programjai (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) Farsangi bál: élõ zenével, svédasztalos vacsorával, tombolával, meglepetés mûsorral, február 23-án 20 órától. Állandó programok: Südi Iringó tánciskolája: gyermektánc 4 7 éves korig hétfõn óráig, 8 11 éves korig csütörtökön óráig. Show tánc 11 éves kortól. Hétfõn és csütörtökön óráig. Felnõtt salsa és latintáncoktatás: hétfõn és csütörtökön 19 órától. Zsírégetõ torna: hétfõn, szerdán 10 órától, kedden 17 órától, pénteken 14 órától. Hastánc: kedden 18 és 19 órakor, pénteken 19 órakor. Jóga: kedden 20 órától, szerdán 18 órától, pénteken 18 órától. Zeneovi: kedden óráig. Karate: kedden 16 órától, pénteken 18 órától. Bolgár és délszláv táncház: 2 éves kortól. Csütörtökön 17 órától. A belépés ingyenes! Maszatoló. Alkotó foglalkozás kicsiknek: szerdán 16 és 17 órától. Nyugdíjas utazási klub. Belföldi és külföldi utazási programajánlatokkal. Bruno Gröning Baráti kör: háromhetente hétfõnként. A programokkal kapcsolatban bõvebb információért kérjük hívja a 06 (30) es telefonszámot. Rózsavölgyi Közösségi Ház 1221 Budapest, Ady Endre út 25. Tel * Újra mûködik a könyvtár! Várjuk az olvasni szeretõ völgyieket, hétfõn ig, pénteken ig. Február 15., p Táncház fiataloknak, felnõtteknek. Játszik a Szilvórium zenekar. Február 16., sz. Egyesületi Klubnap : Dohnányi E. Szimfónikus Zenekar gyermekhangversenye : Zarándoklatok El Camino Spanyolországban, Czabán Máté élménybeszámolója szóban és képekben Egyedül, vagy társaságban? Egy hónap a hegyek között, a természettel és önmagunkkal kettesben : Tea és kávéház koncerttel. Ma este játszik: Bathó Lajos és Barátai Jazztriója. Belépõ egész délutánra: 500 Fõ. Február 29., péntek 19.30: Táncház fiataloknak, felnõtteknek. Játszik a Szilvórium zenekar.

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó VAX XXII. Budafok-Tétény Vagyonkezelõ és Szolgáltató ZRt. (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) bérbeadásra meghirdeti Hirdetmény február 8. A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú telekingatlanokat A Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat tulajdonában álló üres üzlethelyiségeket, raktárakat és garázshelyiségeket, valamint gombapince helyiségeket. A meghirdetett helyiségekre 1 és 5 éves idõszakra köthetõ bérleti szerzõdés a bérleti díj és óvadék megfizetése mellett. Az óvadék összege: 1 éves idõszakra 3 havi, 5 éves idõszakra 6 havi bérleti díj összege. Üzletek: a Nagytétényi úton, Játék u , Tolcsvai u. 7. sz. alatt. Garázsok: Rózsakert és Tûzliliom utcai lakótelepen, valamint a Leányka utcai lakótelepen van. A Promontor Udvar Üzletházban 22 m 2 -es helyiség orvosi rendelõ céljára, emeleten 8 helyiség üzlet és iroda céljára. Érdeklõdni, félfogadási idõben (hétfõ: , szerda: , péntek: ) a telefonszámon vagy személyesen Szabó Ferencné helyiséggazdálkodási referensnél lehet. (VAX XXII. ZRt Budapest, Kereszt u. 2.). A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat megbízásából a VAX XXII. Zrt. bérbevételre kínál a PROMONTOR UDVAR ÜZLETHÁZBAN m2 közötti, 1,5 2 szobás összkomfortos lakásokat. A lakások bérbeadása piaci bérleti díjjal történik. A bérbevétel feltételeirõl érdeklõdni a VAX XXII. Zrt.-ben Dankó Mária lakásügyi referensnél lehet. (1222 Bp., Kereszt u. 2. földszint 3. szoba). Félfogadási idõ: hétfõ: , szerda: , péntek: Telefon (Kezelési Igazgatóság): , fax : Kedves barátunk! Tájékoztatni szeretnénk, hogy a Budatétényi Polgári Kör a Nemzeti Civil Alapprogram 300 ezer forintos támogatásával helyreállítja és áthelyezi a település jelenlegi központjába, a római katolikus templom kertjébe, az aknaszlatinai (Kárpátalja) elsõ világháborús emlékmûvet. Az emlékmûvet eredetileg 1917-ben a település akkori központján állították fel. A sóbányászatáról ismert település egyes részeit a bányászati munkák következtében kialakult omlásveszély miatt az akkori (cseh) kormány a bányaterületrõl áthelyezte jelenlegi helyére. Az emlékmû viszont ott maradt a fokozatosan lepusztuló, szemetes és omlásveszélyes területen, szintén károsodásokat szenvedve, a rajta lévõ márványtáblát összetörték. A jelenlegi állapotot mutatja ez a 2007 decemberében készített felvétel. Annak ellenére, hogy ilyen áldatlan állapotok alakultak ki, ez az emlékmû szolgált, és a mai napig szolgál az ott élõ szórványmagyarság ünnepi megemlékezéseinek színhelyéül. A rendelkezésre álló pénz az emlékmû áthelyezésére, és a márványtábla elkészítéséhez elég, de az új környezetének rendbetételéhez szükség lenne még hozzávetõlegesen ezer forintra. Ebbõl az összegbõl kárpátaljai kertészetekbõl szereznénk be növényeket, melyeket az emlékmû környezetében helyeznénk el. Szükséges lenne az emlékmûnek is helyet adó templomkert, mely helyi nemzeti emlékparkként is szolgál az ott lévõ korábbi emlékmûvekkel, folyamatos gépi gondozását lehetõvé tevõ benzines fûnyíró beszerzése is. Kérjük segítségét, hogy ezek a terveink is megvalósulhassanak. Adományaikat kérjük, juttassák el személyesen vagy a Budatétényi Polgári Kör számlájára OTP Bank által vezetett számlájára: Budatétényi Polgári Kör Tájékoztatni kívánjuk, hogy az áthelyezett emlékmûvön el fogunk helyezni egy gravírozott fémtáblát, ahol a támogatók, adományozók neveit felsoroljuk. Dr. Somosy Zoltán Dr. Mészáros Péter Cím Eladási ár (bruttó Ft) Foglaló (bruttó Ft) Bp. XXII., József A. u. 1/b Ft Ft /1. hrsz., 1091 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Panoráma u Ft Ft /13. hrsz., 1155 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 55. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /14. hrsz., 1640 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /15. hrsz., 1649 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Barót közben lévõ Ft Ft (Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca.) /17. hrsz., 1313 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Barót közben lévõ Ft Ft /31. hrsz., 1153 m 2 beépítetlen terület (Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca.) Bp. XXII., Temesvári u Ft Ft /30. hrsz., 2147 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Barót közben lévõ Ft Ft /3. hrsz., 778 m 2 felépítményes ingatlan (telek: 778 m 2, épület: 358 m 2 ) Bp. XXII., Klauzál u Ft Ft /5/A/2. hrsz., 415 m 2 pince Bp. XXII., Kossuth L. u Ft Ft /0/A/1., 2., 5. hrsz. 3 db lakás együttesen (27 m 2, 32 m 2, 33 m 2 ) A József A. utcai, Temesvári utcai és a Panoráma utcai ingatlanok elõtt az utcában víz, villany, gáz, csatorna van, a Barót közben víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Barót közben lévõ kb. 60%-os készültségû lakóház 3 szintes (pince, földszint, tetõtér). A Klauzál utcai pince megközelítése a társasház utcafronti udvarrészén keresztül biztosított. A kétágú, átjárókkal összekötött, természetes szellõzésû pincében víz és villany van. A Kossuth L. utcai lakások közül két lakás (komfort nélküli) az alagsorban, egy lakás (komfortos) pedig az épület magasföldszintjén található. A lakások leromlott mûszaki állapotúak, teljes felújítást igényelnek. A 3 lakást csak együttesen értékesítjük! A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: , Belkó Judit). Érdeklõdni lehet: VAX XXII. Vagyonkezelõ és Szolgáltató Zrt., 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: , fax: , Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek ZÁRKIRÁLY BT. ZÁR, LAKAT, VASALAT 1027 Bp., Margit krt. 54. T/F: Bp., Fehérvári út 24. T/F: Nyitva: h-p: 9-18, szo: éve az önök biztonságáért! + SZOLGÁLTATÁSAINK: KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is SZOMBATONKÉNT 10%! RÉZ és KRÓMÁRUK POSTALÁDÁK SZÉFEK 20%

19 2008. február 8. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Gáz van, babám! Apostásnak mostanában nincs az örömöt okozó kézbesítés során megszokott sikerélménye, amikor is kihordja a Gázmûvek tavalyi évre vonatkozó elszámoló számláit. Az évenként egyszeri leolvasás logikájából következik, hogy az elõzõ évi, tizenkét részletre osztott fogyasztás havi törlesztése és a ténylegesen fogyasztott gázmennyiség között adódó különbséget január végén számlázzák. A postásunk azt mondja, sziszegnek az emberek és õt szidják. Pedig még a gázmûveket sem kell szidni, õk betartják az elõírásokat. Azt ugyan nemigen tudni, hány Ft is egy megajoule-nyi gáz ára, mivel köbmétert mérnek és olvasnak le évente egy alkalommal, de azt tudni, ha lassan mondjuk is, hogy a szociális alapú gázár-támogatás éves összmennyisége az idén már harmadával kevesebb, háromezer helyett mintegy kétezer köbméter, ami viszont azt jelenti, nem lesz kedvezmény az év vége felé fogyasztott gázon. Tehát jövõre többet kell fizetni. Akkor is így lenne, ha nem emelték volna föl januárban (és a rebesgetett szándék szerint idén még kétszer?!) a gáz árát. De fölemelték. Azt is. Azt se feledjük, hogy tavaly elmaradt a tél. Az idén nem. Mi történik, ha az emberek tömegével nem tudják kifizetni a számlájukat? Elzárják a gázt? Tömegével? Akkor jön a villanyrezsó, meg az ELMÛ számla. A szenes kályha, meg az emissziós környezetszennyezés. A füst, a fuldoklás, a kéménygáz, a szénmonoxid mérgezés. Tömegével. A XXI. Században, Európa közepén. De mit tegyenek a távfûtött lakások kiszolgáltatott lakói? Fúrják meg a penelt és dugják ki a kályhacsövet? Mi lesz velünk, ha az energia árak emelésének költségét nem vállalja magára az állam? A lakosság ugyanis nem bírja tovább. A már bevált technika szerint, elõbb tagadva, majd bevezetve az áremeléseket, az emberek tûrõképességének határát érték el olyan módszerrel, aminek igazi hatása egy év múlva derül ki. Piaci alapon mûködõ, privatizált közmû üzemeltetõk az ítélet végrehajtók, a lakossági energia fogyasztás díja viszont elviszi a kisjövedelmûek egyre dráguló élelmiszerre fordítható maradék pénzét. Ezek tények, amely jelenségek tömegessé válnak, a tények pedig, mint okos embertõl tudjuk makacs dolgok! A következményekkel a szerencsésebb, jól keresõ rétegnek is érdemes számolni, nehogy nagyobb gáz legyen. FÜRJ Pályázati felhívás ABudapest, Budafok-Tétény XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete (1221 Budapest, Városház tér 11.) nyilvános pályázat útján értékesítésre kínálja az önkormányzati tulajdonú Budapes, XXII., Dunapart II. elnevezésû, Ánizs utca Duna folyam Kastélypark utca 6-os fõút által határolt területen fekvõ, hrsz.-ú, 25 ha, 9502 m2 nagyságú, valamint a hrsz.-ú, 6 ha, 9490 m2 nagyságú beépítetlen földterület megnevezésû telekingatlanokat. Az ingatlanok a 6-os fõút melletti sávban E-VE, a többi részén IZ-D2/XXII-tõl IZ D9/XXII övezetekre osztottan, Duna-menti jelentõs zöldfelületû intézmények övezetben vannak, valamint a közvetlen parti szakaszon Z-KP- D/XXII övezetben. Az IZ jelû övezetekben lévõ területen kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, közintézmény (közösségi ellátási) épület, szálláshely, lakóépület, egyéb közösségi szórakoztató épület, bemutatóterem, irodaépületek, valamint sportlétesítmény helyezhetõk el. A Z-KP jelû övezetekben, vendéglátó-épület, pihenést, testedzést szolgáló építmény, ismeretterjesztés építményei, a terület felhasználásához szükséges építmények, nyilvános illemhelyek, terepszint alatti építmények helyezhetõk el. A területet a tulajdonos a fenti célok megvalósítása érdekében értékesíteni kívánja, oly módon, hogy az önkormányzat mind az építés, mind a mûködtetés során jelentõs mértékû befolyással rendelkezzen, és így a befektetõi érdek kiemelten szolgálja a közösségi érdekeket. A területen korábbi kommunális hulladéklerakás, valamint hulladékkal szennyezett feltöltés található. Ezért minden felszín alatti beavatkozás, mélyépítés (bontás, földkitermelés), feltöltés csak az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetõ. A terület jelenleg hullámtérben van, így építési és telekalakítási engedély csak a 21/2006 (I. 31.)-es kormányrendelet figyelembe vételével adható. Ettõl eltérõen, az ágazati elõírásoknak megfelelõ árvízmentesség megoldásával az elsõrendû védvonal áthelyezésének, a hullámtéri terület átminõsítésének jóváhagyását megelõzõen építési engedély csak akkor adható, ha a VIZIG egyedi elbírálás alapján hozzájárulását adja. Az ingatlanok beépítéséhez szükséges közmûvek a határoló utcákról közvetlenül nem biztosíthatók. A közmûellátáshoz szükséges feltételekre vonatkozó nyilatkozatok beszerzése, a fejlesztés igényeinek ismeretében, a nyertes pályázó feladatát képezik. Ajánlatot a vételárra, azon felül a rekultiváció prognosztizált összegére, a megvalósítandó létesítményekre (funkcióikra, közelítõ beruházási értékükre), a megvalósítás pénzügyi garanciájára, valamint a beruházás megvalósítása, illetve mûködtetése során az önkormányzati érdekek képviseletének módjára és mértékére, valamint ennek biztosítékaira kell tenni. Az ajánlati biztosíték Ft, azaz százmillió forint Az ajánlati biztosíték összegét az önkormányzat OTP Önkormányzati Fiók: számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalással megfizetni, március 10. napján 16 óráig beérkezõleg, vagy ugyanezen idõpontig be kell mutatni a bank által kiállított, eredeti hiteles igazolást az átutalásról. A pályázatok benyújtásának határideje és helye: március 11., óra, VAX XXII. ZRt Budapest, Kereszt u. 2. A pályázatok bontásának ideje és helye: március 11., óra, VAX XXII. ZRt Budapest, Kereszt u. 2. A pályázatok elbírálása március 11. napját követõen történik a kiíró által. A döntést a képviselõ-testület április 17-i ülésén hozza meg. Az ajánlattevõk a pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon belül írásban kapnak értesítést. A pályázaton való részvétel részletes feltételeit tartalmazó kiírás és dokumentáció megvásárolható Ft + 20% áfa összeg ellenében félfogadási idõben a VAX XXII. ZRt. pénztárában, 1222 Bp., Kereszt u. 2. A dokumentáció megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele. A hirdetéssel kapcsolatban érdeklõdni, személyesen lehet, félfogadási idõben: (1222 Bp., Kereszt u. 2. földszint 10. szoba) Belkó Judit ingatlanértékesítési referensnél. A kiíró telefonon, faxon vagy interneten érkezett megkeresésekre nem ad felvilágosítást. A pályázat lebonyolítását a kiíró megbízása alapján végzi: VAX XXII. Budafok-Tétény Vagyonkezelõ és Szolgáltató ZRt. (1222 Bp., Kereszt u. 2.) Vállalkozási Igazgatóság, Tel: , fax: Félfogadási idõ: hétfõ: , szerda: , péntek:

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Hogy legyen mihez viszonyítani Színház, szerzõk, szereplõk február 8. Kétszeri kényszerû halasztás után eljött január 25-e, a Klauzál Gábor Mûvelõdési Központ és a Nemzeti Kamara Színház egymásra találásának nagy napja. Õsbemutató nézõje lehetett a pótszékes elõadás publikuma, az Usztics Mátyás által színpadra varázsolt két egyfelvonásos magyar darab szerencsés közönsége. A kerületünkben élõ, színpadi szerzõként debütáló Thész János: Kötéltánc és Váradi Nagy Bella: Holnap kedd van címû kamaradarabja kivívta a közönség elismerését, nagy tetszést aratott, ami az elõadás közbeni nézõtéri reakción és az elismerés tapsviharán egyaránt lemérhetõ volt. A színigazgató, rendezõ Usztics Mátyás a függöny elõtt elmondta, tulajdonképpen színháztörténeti pillanat szereplõi vagyunk, hiszen negyvennégy éve nem fordult elõ magyar színpadon, hogy egy elõadás keretében két magyar egyfelvonásos darabot mutattak volna be. A fanyalgó, manipulált, politikai elõítélettõl sújtott olvasókat ki kell ábrándítani, semmi politikai felhang, mögöttes szándék, rejtett üzenet nem volt a darabokban. Drámákat láttunk klasszikus színháztörténeti értelemben, lélektani drámákat az életünkrõl, a tisztességünkrõl, a mindennapjainkban is elõforduló, de természetesen a szerzõi fantázia szülte helyzetekben, jó rendezés és jó elõadás keretében. Jól játszó magyar színészekkel, természetesen függetlenül attól, hol húzódik a határ a magyarlakta földeken Felvidék, Erdély vagy a Délvidék területén. A magyar a lényeg, a nyelvi és kulturális közösség, akár alkotóról, akár színészrõl vagy nézõrõl van szó. Ennek a közösségszervezõ és megtartó erõnek a felerõsítése, fenntartása a célja a színházalapító igazgató, rendezõ és hogy ki ne felejtsük, kiváló színésznek, Usztics Mátyásnak, akit e törekvése miatt, hogy finoman fogalmazzunk, az utóbbi években nem hordoz a tenyerén a hivatalos szakma és kultúrpolitika. (Pontosabban, valamilyen véletlen folytán a Magyar Televízióban a közelmúltban megrendezhette az utolérhetetlen Lázár Ervin Hétfejû tündérét, amelyben õ maga játszotta Dömdödömöt, avatott kritikusok szerint a leghitelesebben.) Az összes nehézség ellenére mégis volt színházi bemutató elsõ darabos szerzõk mûveinek bemutatásával, ami külön kockázatot jelent, hiszen nincs mihez viszonyítani a darabokat. Ez után már lesz. Elõzetes tervek szerint a következõ elõadást rögzíti az ECHO TV, így sokkal többen tekinthetik meg a két most színpadra állított darabot. FÜRJ A XXII. kerületi Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület szeretettel vár sorai közé új tagokat! Várja azokat, akik képzõmûvészeti tevékenységet szeretnének folytatni, mûvészeti középiskolai vagy fõiskolai felvételire, készülnek! Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület nagy múlttal rendelkezõ közhasznú, képzõmûvészeti tevékenységet, mûvészeti képzést folytató egyesület. Foglalkozásait, a Magasház u. 1. (Tolcsvai u. 7.) közismerten a kísérleti lakótelepen található mûhelyében tartja, ahol mûvésztanárok korrigálják a tagok alkotásait. Foglalkozások rendje: Grafikusok és festõk: hétfõ, szerda és csütörtök, ig, mûvésztanárok: Hurton Tamás grafikus, Neuberger István festõ. Szobrászok: kedd, szerda és csütörtök, ig, mûvésztanár: Huber József szobrász. Gobelin: kedd és csütörtök, ig. Kerámia: szerda, ig, mûvésztanár: Schéffer Anna kerámikus. Jelentkezni és érdeklõdni lehet: Kolláthné Hollóssy Rita ügyvezetõnél: 06 (20) es telefonon, szerdánként óráig az egyesület helyiségében. Éves tagdíj: Ft. Befizetés módja csekken két részletbe is lehetséges. Csekket a foglalkozások helyszínén adunk a jelentkezõknek. Honlap:

Szilveszter a Klauzálban Hová mehet a fiatal szilveszteri

Szilveszter a Klauzálban Hová mehet a fiatal szilveszteri BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 1. SZ. 2008. JANUÁR 11. Évindító frakciócikkek A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 2 4 6 7

Részletesebben

3 4-5 65 éve. D-Day a Városházán új okmányiroda. Duna-parti pályázat. AVárosházán most hétfõ, január 21. volt a nagy

3 4-5 65 éve. D-Day a Városházán új okmányiroda. Duna-parti pályázat. AVárosházán most hétfõ, január 21. volt a nagy BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 2. SZ. 2008. JANUÁR 25. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E D-Day a Városházán új okmányiroda

Részletesebben

Akikre büszkék lehetünk

Akikre büszkék lehetünk BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 6. SZ. 2006. MÁRCIUS 31. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E A polgármester válaszol 3 4 7

Részletesebben

55 év. A Városi Könyvtár megalapításának 55. évfordulójáról szólunk lapunk 10. oldalán. XVIII. évfolyam 36. szám 2006. november 2.

55 év. A Városi Könyvtár megalapításának 55. évfordulójáról szólunk lapunk 10. oldalán. XVIII. évfolyam 36. szám 2006. november 2. XVIII. évfolyam 36. szám 2006. november 2. Q Megjelenik: 21.000 példányban 55 év A Városi Könyvtár megalapításának 55. évfordulójáról szólunk lapunk 10. oldalán Krónika 2 október 25. EGY TONNÁVAL KEVESEBB

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

XVI. évfolyam, 5. szám 94 MILLIÓ FORINTOT NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON. Oktatásfejlesztés

XVI. évfolyam, 5. szám 94 MILLIÓ FORINTOT NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON. Oktatásfejlesztés KULTÚRA Galéria nyílt a Fő utcában Új kulturális térrel gyarapodott a kerület, február végén nyitotta meg kapuit a Fő utca 38. szám alatt található Artissimo Galéria. A tervek szerint a képzőművészet mellett

Részletesebben

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. február Tájékoztató Bizottsági Beszámoló Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Boldog húsvéti ünnepeket. kívánunk! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. április 10., III. évf., 7.

ÚJPESTI NAPLÓ. Boldog húsvéti ünnepeket. kívánunk! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. április 10., III. évf., 7. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. április 10., III. évf., 7. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Boldog húsvéti ünnepeket FOTÓ:HORVÁTH DÁVID kívánunk!

Részletesebben

Minimális hitelfelvétel a cél

Minimális hitelfelvétel a cél obuda_04.qxd 2/14/2008 9:31 AM Page 1 XIV. évfolyam 4. szám 2008. február 15. Mi az Arteriograf, mit vizsgálnak vele? Járatszámok újabb elõvárosi buszokon Öregdiák találkozó az Árpád Gimnáziumban Az Arteriograf

Részletesebben

Újabb lépések az M0-ás felé

Újabb lépések az M0-ás felé obuda_02.qxd 1/11/2007 3:20 PM Page 1 XIII. évfolyam 2. szám 2007. január 15. Óbuda Kultúrájáért Díj Kamarazene korhû hangszereken Internet kávézó az ÓMK-ban Javaslatokat várnak olyan személyekre, csoportokra,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

8 24 28 Interjú Jakupcsek Gabriella KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Újévi kívánság Körkérdés a képviselõkhöz. Melléklet Karácsony és szilveszter

8 24 28 Interjú Jakupcsek Gabriella KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Újévi kívánság Körkérdés a képviselõkhöz. Melléklet Karácsony és szilveszter A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. december 18. I Megjelenik: kéthetente 8 24 28 Interjú Jakupcsek Gabriella Újévi kívánság Körkérdés a képviselõkhöz Melléklet Karácsony

Részletesebben

Polgármesterek a járatritkítások ellen

Polgármesterek a járatritkítások ellen XIV. évfolyam 6. szám 2008. március 17. Fejlesztések kötvényekbõl Kaput nyitott az óbudai közterület-felügyelet Helytörténeti vetélkedõ A kiemelt fejlesztések finanszírozására 4 A Ladik utca 2-6. szám

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 4. szám I 2008. március 3. I Megjelenik: kéthetente. Szabadidõ Hová mennek a kerületi fiatalok?

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 4. szám I 2008. március 3. I Megjelenik: kéthetente. Szabadidõ Hová mennek a kerületi fiatalok? A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 4. szám I 2008. március 3. I Megjelenik: kéthetente Szabadidõ Hová mennek a kerületi fiatalok? KÉPES HÍREK Hit pajzsa Bálint József jezsuita atya

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XVIII. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2008. február HÁNYSZOR FIZESSÜNK? Emlékszünk még a miniszterelnökök vitájára, amikor a jelenlegi kormányfõ, és a polgári kormány egykori

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. A gyõztes csapat szoros versenyben diadalmaskodott

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. A gyõztes csapat szoros versenyben diadalmaskodott LXI. évfolyam 16. szám 2009. április 23. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 30-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Kiváló Csepel-ismeretért rijekai jutalomút A MÓRÁSOKÉ A SERLEG A IV. ATEL Csepel

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja elfogadták a város idei költségvetését önkormányzati pályázatok Meghívó Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

A TV13 mûsorai már digitálisan is

A TV13 mûsorai már digitálisan is XX. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. JANUÁR 16. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Interjú dr. Tóth József polgármesterrel

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. 2010. február

III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. 2010. február III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 2010. FEBRUÁR Sokfogásos menü Terítéken a városõrség Közélet Az Alacskai úton tûzifát szállító tolvajokat füleltek le, míg a horgásztavaknál a rapsicok az utóbbi idõben

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Városházi Híradó. Nem csak politikai átvilágítás létezik. Amerikából is hazahúzta a szíve. Aranylány az uszodában.

Városházi Híradó. Nem csak politikai átvilágítás létezik. Amerikából is hazahúzta a szíve. Aranylány az uszodában. Fórum a buszokról Papp Lajos, a zászlóvivő Virágzó diáksport Aranylány az uszodában Jó hangulatú lakossági fórumot tartottak a négyes metró buszkapcsolatairól a Városházán. (2. oldal) Előadást tartott

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben

HÍRMONDÓ. Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben CSEPELI HÍRMONDÓ 2011. január 21. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II. évfolyam 2. szám Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben fotó: Mizik Zsuzsa Elérkezett az utolsó félév, közeleg az érettségi. A

Részletesebben

Farsangi bálok szezonja kerületünkben

Farsangi bálok szezonja kerületünkben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR 20. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Farsangi bálok szezonja kerületünkben

Részletesebben