ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu"

Átírás

1 ÚJ SZÍV XII. évfolyam 3. szám 1 ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu Régóta szerettük volna, hiányoltuk, tervezgettük, aztán végre a nyár elején nekiálltunk. Most már elmondhatjuk, sõt büszkék is lehetünk rá, hogy nekünk is van internetes megjelenésünk. Mûködik és gyönyörû, aktuális és hasznos, gyors és kényelmes, sok információt tartalmaz, és már csak pár közösség bemutatkozása hiányzik, tehát majdnem tökéletes és a miénk. Ez az ujsziv.hu, egyházközségünk honlapja. Károly atya köszöntõjével nyílik meg az oldal, ebbõl idézek: Bár magam (még) nem vagyok nagy internetfelhasználó, azt tudom, hogy élõ egyházközségünk élõ internetes elérhetõséget érdemel. Hála Istennek, az Úr mindig küld munkatársakat úgy a plébániai feladatokra, mint a közösségeink vezetésére, és most ennek a honlapnak a szerkesztésére és mûködtetésére is. Kapott tehát valaki küldetést erre a feladatra is. Örömmel mutatom be szerkesztõ társamat, Gráf Imre barátomat. Õ a webmester, õ vállalta, és idõt fáradtságot áldozva profi módon teljesíti az elektronikus újságszerkesztést. Köszönjük Imre! Áldjon meg Téged az Úr, és ahogy megengedte, hogy nyugdíjas éveid kezdetén továbbra is ilyen közel maradj hozzá (eddig a tv-toronyban is te voltál legközelebb az éghez), úgy adjon erõt a további sikeres munkádhoz! Kedves olvasóinknak ajánlom, hogy nézzenek rá a honlapunkra. Idõsebbek kérjék a gyerekek számítógépes segítségét! Sajnos itt a nyomtatott újságban nincs lehetõségünk színes képeket közreadni, és az oldalszámunk is korlátozott. Természetesen az Újszív újságunkat továbbra is megjelentetjük. Talán kisebb példányszámban, de ezután is elérhetõ lesz a nem internetezõk tájékoztatására. Etler Ottó Máriával Jézushoz IMAKÖZÖSSÉG A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN Megalakulásunk története egyszerû, egy eseményhez kapcsolódik decemberében befejezõdött a kórházkápolna felújítása. Megköszönve a Szûzanyának és Jézusnak a segítségét, hálából azóta minden hónap 13-án, a fatimai jelenés napján engesztelõ szentmisét tartunk januárjától naponta óra között betértem a kápolnába, és imádkoztam Máriával Jézushoz. Imaszándékaim spontán jöttek (a kórházban lévõ betegekért, orvosokért, nõvérekért, a betegek hozzátartozóiért, az éppen szirénázva induló mentõsért és a betegért). Úgy éreztem, ha testvéri közösségben végezném imáimat, biztosan kedvesebb lenne Jézusnak. Ezen szándékomat elmondtam Károly atyának, aki már a hétvégi hirdetésben helyt adott kérésemnek. Február 2-án, Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepétõl kezdve már társakat kaptam, és azóta naponta 6-8 fõ részvételével engesztelünk hazánkért, városunkért, a családokért, a fiatalokért, öregekért, betegekért, és saját gondjainkat, örömeinket is Jézus elé visszük. Nagyon örültem, mikor testvéreimben is hasonló lelkesedést és hûséget tapasztaltam. Szûzanyával Jézushoz engesztelõ közösséggé alakultunk. Szeretettel várunk mindenkit aki szívesen jön közénk. Naponta óráig van imaóránk, melyet hétfõn az Isten Irgalmasság rózsafüzérével kezdünk, pénteken pedig keresztúti elmélkedéssel. Az imádságokat közösen állítottuk össze, mindenki hozott az általa végzett imádságaiból egyet. Közben énekekkel is dicsérjük az Urat. Októberben a Rózsafüzér Királynõjének tiszteletére minden alkalommal elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Tislerics Lászlóné, Marika

2 2 ÚJ SZÍV Saját weblapunkról ollóztuk: A RÓZSAFÛZÉR TITKAI A rózsafûzér imádkozásának a titkok adnak különös jelleget. Az örvendetes, fájdalmas és dicsõséges titkok. I. Az örvendetes szentolvasó titkai Az örvendetes titkok szent hitünk alapvetõ igazságainak világába vezetnek be, az Ige megtestesülésére vonatkoznak. Szûz Mária legyen vezetõnk e titkok átelmélkedésében. Minél jobban reánk nehezedik a bûn tudata, a vigasztalanság és az elvetettség érzete, annál nagyobb örömet, reményt jelent nekünk ezeknek a titkoknak az átelmélkedése, mert ezek éppen ebben a sötétségben nyújtanak vigaszt és erõt. Szent hitünk alapvetõ hangulatát szólaltatjuk meg a lélekben: örvendezzünk és mindig örvendezzünk, mert vége szakadt a sötét átoknak, vége a bûn uralmának. Megszabadultunk! Örvendjünk! Ezt hirdetik az örvendetes titkok: örömet, életkedvet, életoptimizmust. Örvendjünk a Szûzanyával! Kísérjük el Máriát a megváltás örvendetes állomásain keresztül és a mi szívünk is áradjon a boldogságtól, mely õt eltöltötte, amikor azokat átélte. Így lesz az örvendetes szentolvasó a lélek súlyos szenvedéseiben, a bûn által okozott levertségben és elhagyatottságban is reménysugár, az élet reménysugara. II. A fájdalmas szentolvasó titkai Valahányszor a szenvedés, a megpróbáltatás nehéz napjai szakadnak ránk, vegyük elõ a rózsafüzért, és imádkozzuk a fájdalmas olvasót! Krisztus Urunk kínszenvedésének titkain keresztül kísérjük fájdalmas Anyját. Õ megfogja kezünket, és vezet a szenvedések és kínok útján, fel, egészen a Golgota csúcsáig. Az élet sokszor a nagy szenvedések útjára vezet. Kínok nélkül nem élhetünk a földön. A bûn büntetése, a lélek tisztulásának a törvénye, hogy a szenvedések útján kell járni. Ilyenkor olyan jól esik a léleknek, hogy nincs egyedül. Elõveszi a szentolvasót, és lélekben csatlakozik a fájdalmas Anyjához. Õ is ezt az utat járta, elõttünk járt, és fájdalmainkban társul szegõdött hozzánk. Járjuk vele együtt ezt a nehéz utat! Így könynyebb lesz elviselnünk. Máriával Szûz Mária nem idegen nekem. Életem társa és Szeplõtelen Szívének szeretete mindig velem van. Azért megyek hozzá a nehézségek és a szenvedések idején is. Vele együtt haladok életutamon. Mikor a fájdalmas szentolvasó titkait imádkozom és azok értelmében elmerülök, Máriával vagyok, de Jézust kísérem a fájdalmak útján. Együtt könnyebb szenvedni, vele nem érzem már annyira a fájdalmak kínját. Akármilyen nagy szenvedés szakadjon rám, vele szenvedek. Õ nem hagy el ezekben a nehéz órákban sem. Erõsen megfogja a kezemet, átölel, hogy el tudjam viselni a szenvedéseket és össze ne roskadjak. Elkísérem Õt A fájdalmas szentolvasó titkai Szûz Mária életének legszomorúbb mozzanatain vezetnek keresztül. Az Õ szenvedése Jézus szenvedésében való részvétel. Anyai szeretet fûzte Máriát szent Fiához, a gyermek szeretete fûz engemet égi Anyámhoz. Minden egyes titkot átelmélkedve Jézust kísérem a szenvedések útján, és bensõségesen egyesülök Mária, szívével, lelkével. III. A dicsõséges szentolvasó titkai Ha majd felemenek a földrõl, mindenkit magamhoz vonzok. (Jn 12,32) Jézust a kereszten csak látszólag gyõzik le, mert valójában éppen keserves kereszthalála lesz gyõzelme és diadala. Ennek a gyõzelemnek, Krisztus diadalának csodálatos titkait ismerte meg Szûz Mária, és ennek ismeretében vezet be minket is a dicsõséges olvasó titkaiba. Krisztus és én Krisztus Urunk megdicsõülése a mi megdicsõülésünknek is záloga. Jézus feltámadása és mennybemenetele a mi égi utunknak is útjelzõje. Krisztus Urunk a megváltás kegyelmét feltárja nekem is. Úgy kell tehát e szent titkokat tekintenünk, mint ami nagyon komolyan vonatkozik ránk is. Ha Krisztust követem életem útjain, a keresztúton is követem és a megdicsõülés útján is. A dicsõség fénye A földi élet szenvedéseiben és küzdelmeiben is feldereng a túlvilág fénye. Azért nem esünk kétségbe, mert odaátról világosság dereng s ennek fényénél másnak látjuk a szenvedést, a keresztet, és a megpróbáltatást. A megdicsõülés lényege a célba érés, a túlvilág fényességének és dicsõségének ragyogása. Ezt a fényt sugározza lelkembe Isten, amikor a dicsõséges szentolvasó titkait imádkozom. Erdey Ferenc

3 ÚJ SZÍV 3 SZENT IMRÉT ÜNNEPELTE BALATON- ALMÁDIBAN TEMPLOMUNK KÓRUSA Balatonalmádiban június 30-án nagyon szép, bensõséges Szent Imre ünnepség részesei lehettünk. Szabó János plébános atya meghívta erre a fõegyházmegye tartományába tartozó egyházmegyék Szent Imre Plébániáinak híveit, plébánosait. Hogy még ünnepibbé tegyék a napot, felkutatták a Szent Imre nevét viselõ énekkarokat is. Így kapott templomunk Szent Imre Kórusa is meghívást. Szent Imre herceg születésének évfordulóját ünnepeljük ebben az évben (bár születésének pontos idõpontját nem ismerjük). Az országos Szent Erzsébet-év mellett idén három magyarországi egyházmegye is hirdetett Szent Imre-évet a magyar ifjúság védõszentje születésének évfordulója alkalmából. Könyvek jelentek meg, kiállítások nyíltak meg. Balatonalmádi Szent Imre temploma hatalmas vállalkozásba fogott, amikor a nagyböjt elsõ vasárnapjától november 5-éig tartó jubileumi idõszakot hirdetett meg. A közel fõs település rendkívüli összefogásról tett bizonyságot. (A templom 1930-ban épült Medgyasszay István tervei alapján, az erdélyi építészet hagyományait követve tömegében meghatározó vöröskõ-architektúrával.) Nagyon változatos programokkal készültek a rendezõk erre a napra kicsikre és nagyokra egyaránt gondolva. Már hetekkel jún. 30. elõtt ráhangoló elõadásokat, irodalmi esteket tartottak. Mi az érseki szentmisén vettünk részt, majd az azt követõ zenei áhítaton. Nagy élményt jelentett, hogy együtt szolgált a szentmisén a balatonalmádi kórus, a gyõri, a kaposvári, a nagykanizsai Szent Imre Kórus, és a Bécsben élõ magyarok Liszt Ferenc Kórusa. A hívek megható érdeklõdéssel és kitartással ünnepeltek velünk, pedig a nagy meleg és zsúfoltság, a kissé hosszúra nyúlt program kimerítõ volt. De szûnni nem akaró volt a lelkese- désük, és lenyûgözte õket, amikor a közös számok elhangzottak. El sem tudtak képzelni ekkora kórust templomukban. A rendezvény számunkra egy igen jó hangulatú agapéval záródott. A vendéglátók közül mindenki igyekezett szeretetével, figyelmességével elárasztani bennünket. Aprócska gyerekek is sürgölõdtek közöttünk, gyümölccsel, süteménnyel kínálva minket. Közben már augusztus huszadikára készültek a házigazdák. Korábban a budai várból Balatonalmádiba került a Szent Jobb-kápolna, benne Szent István és Szent Imre ereklyéivel, most pedig nagy ajándék fogadását várták Passauból. Ötven zarándok indulhatott július végén Passauba, hogy a püspök úrtól átvegye a Boldog Gizella-ereklyét. Augusztus 20-án kívánták elhelyezni az újat a meglévõ ereklyék mellé a Szent Jobbkápolnában. Szabó János plébános atyának és Kruppai Tamás kántor úrnak ezúton is hálás szívvel köszönjük ezt a feledhetetlen napot. Martonné N. Mária MINISTRÁNS FOGLALKOZÁSOK minden szombaton 9.30 órakor a plébánián! Programunk: Ministrálás elsajátítása, játékok, kézmûvesség, kirándulások, videózás

4 4 ÚJ SZÍV GLOBALIZÁCIÓ 1. Elõzõ számunkban a környezetvédelemmel kezdett sorozatunkat most a globalizáció témájával folytatjuk. A minden áron való növekedés, mint a testben a rákos daganat, vajon miért van és hová vezet? Ezt az aktuális kérdést tettem fel rovatvezetõnknek, Szigethy tanár úrnak. (A szerk.) * * * Új kihívás-e a globalizáció? NEM a válasz. Már a XIX. század végén megjelentek azok a cégek és cégcsoportok, melyeknek a saját államhatáraikon belüli piac, vagyis az elért anyagi javakban mérhetõ nyereség nem volt elég. Ezért arra törekedtek, hogy piacbõvítés ürügyén más országokat a politikai befolyásoláson keresztül arra kényszerítsenek, hogy kizárólag az õ gazdasági érdekeiket szolgálják. Tehát a politika úgy jelent meg a gyakorlatukban, mint a gazdasági kényszerítés eszköze! Olvassuk el és értelmezzük az alábbi idézetet! A véres forradalmak, nevetõ örököseként a multinacionális tõke, a pénz urainak uralma jelenik meg, amely hatalmát a nemesebb ideálok kiölésére használva fel, elõkészíti a társadalmak egészséges alapjainak megbontásával a bukást. Egyetlen törekvése a vagyon felhalmozása és ezért feláldoz mindent. Nem törekszik nyíltan szuverenitásának kimondására. A vagyon egyenlõ elosztásának ellensége Az egyenlõség elvébõl indulva s eleinte a szabadság talaján állva, késõbb a leghatározottabb ellensége lesz a dolog természetébõl kifolyólag mindkettõnek A multinacionális tõke ellensége az erõszakos forradalmaknak. A multinacionális tõke a kölcsön adott vagy kölcsön kérendõ milliók révén ejti meg a hatalom kezelõit. A multinacionális tõkének egyenesen érdeke, hogy az államok zárszámadásai hiányokkal záruljanak. Mit gondol a kedves olvasó, mikor íródhatott ez a szöveg? (Bevallom, kicsit mai nyelvre igazítottam!) 1913-ban írta le Bernát István egy, a liberalizmusról szóló tanulmányában. A multinacionális tõke helyett az akkor használatos plutocratia kifejezést használja. Azonban napjainkra vált igazán veszélyessé! Miben áll a veszélyessége? Az elõbbi idézetet elemezve két megállapítás utal arra a káros tevékenységre, amelyet a nemzetközi nagytõke a éveseknek ugye ismerõs a kifejezés a marxista tárgyakból? saját mindenekfölöttisége tudatában végez: a nemesebb ideálok kiölése és a vagyonfelhalmozás érdekében történõ mindenfeláldozás! Hogyan jut el a nemesebb ideálok kiöléséhez? Többlépéses folyamat eredményeként. Cseppet sem áldásos tevékenységét az egyes korosztályok szellemi, értelmi színvonalának megfelelõen végzi. Hatalomra kerülésének idõpontjában a felnõttek világát célozza meg alapvetõen. Bennük akarja nem is sikertelenül érvényteleníteni a krisztusi mondást a két-úrnak-való-szolgálásról. Nemeshegyi Péter S. J. azt írja, hogy ha a globalizáció a világbékét, az emberek kölcsönös kiengesztelõdését és egyetemes, igazságos jogrendet hozná magával, kétségkívül nagy fejlõdés lenne. Ugyanõ írja az Ökotáj címû folyóiratban már ebben az évben, hogy az emberiség egysége felé való elõrelépés fejlõdést jelenthetne ugyan, de itt is fennáll a veszély, hogy a szuperhatalmak elnyomása és néhány nemzetközi szupercég gazdasági hatalma maga alá gyûri az emberiséget. A demokrácia egyre közvetettebb lesz. A pénz mindent elér. A helyi, történelmi, kulturális értékek elsenyvednek, és a sekélyes tömegkultúra máza lep el mindent. Már tapasztaljuk ennek jeleit a Coca- Cola, McDonald s és egyéb világártalmak uralmában. OKTATÁS A nemzetközi nagytõke tisztában van azonban azzal is, hogy csak akkor képes tartósan megvetni a lábát a Földön, ha gondol a jövõre is. Ezért még a mindennapi tevékenységénél is károsabb, amit a felnövekvõ nemzedékkel tesz: az iskolák szétzüllesztése! Korzenszky Richárd OSB azt írja egy tanulmányában, hogy A kívülrõl irányított ember lesz a jó fogyasztó Hogyan nyilvánul meg napi gyakorlatában ez a tevékenysége? A mind sûrûbben hangoztatott egyébként megfoghatatlan korszerûség jegyében állandó oktatási reformokkal szétzilálja az iskolai tanító-nevelõ munkát, nemcsak az általános és középiskolákban, hanem a felsõoktatásban is. (Ami pedig a legszomorúbb, a pedagógusképzés is ennek az áldozatává válik!) Ezzel pedig megakadályozza A belülrõl irányított ember kialakulását! Ezirányú törekvése nem is csoda, hiszen a belülrõl irányított ember veszélyessé válik egy olyan társadalomban, amelyben a pénz az úr. Napjaink hazai gyakorlatában az iskolarendszer reformja kifejezés éppen ezt a folyamatot takarja. Oktatási korifeusaink mindenféle nemzetközi felmérésre hivatkoznak, melyek azt bizonyítják, hogy a mai tizenévesek mechanikusan ugyan tudnak többé-kevésbé (inkább kevésbé!) olvasni, de az olvasott szöveget nem értik! Ugyanõk csak azt felejtik el, hogy közülük kerültek ki azok a tanárok is, akik a mai oktatásirányításban tevékenykednek!) Várja kérdéseiket az Öregpraxi

5 ÚJ SZÍV 5 INDÍTÓ SZENTMISÉN SZOLGÁLTUNK napba sûrítve élhetjük át. Minden zarándoklat egy pusztai vándorlás. Isten meg akar bennünket szólítani, ezért hív bennünket a pusztába, kiszólítva mindennapi feladataink közül, hogy Õrá összpontosítsunk. A zarándoklat pedig alkalom arra, hogy egy intenzív istenélményben lehessen részünk folytatta. Arra biztatta végül a fiatalokat, hogy legyenek egymás számára és a többi nemzet fiataljainak számára is olyan zarándoktársak, akik engedik, sõt, imádsággal, figyelemmel, szeretettel segítik is egymást abban, hogy különleges találkozásuk legyen Istennel. A szentmise után a csapat énekelve és imádkozva gyalogos menetben vonult a város határában egykor állt kolostor romjáig, ahonnan a püspök útiáldásával indultak el Mariazellbe. Augusztus 12-én, vasárnap délben Veres András szombathelyi megyéspüspök áldásával a Kis-Cellként is ismert Celldömölkrõl indultak útnak a különbözõ magyarországi egyházmegyék fiataljai a Mariazelli Ifjúsági Találkozóra, amely a kegyhely alapításának 850. évfordulójára emlékezõ jubileumi esztendõ egyik kiemelt eseménye. A celldömölki indulással egy régi hagyományt kívántak feleleveníteni a magyar fiatalok részvételének szervezõi, hiszen a múltban nagyon is élõ volt a Kis-Cell és Nagy-Cell közötti kapcsolat, az idõsebb dömölkiek pedig szeretettel fogadták az ifjú zarándokokat. A 10 órakor kezdõdött szentmisében, amelynek zenei szolgálatát a nagykanizsai Magvetõ közösség végezte, Veres András püspök a hit alapjairól beszélt az összegyûlt fiataloknak. Úgy fogalmazott: a hit egész emberi voltunkat átható erõ, hiszen életünk legnagyobb egzisztenciális kérdéseire csak a hit adhat választ, s amikor az ember megtalálja ezeket a válaszokat, arra is rádöbben, hogy életének határozott célja van. Mindannyian vándorok is vagyunk, Isten felé tartunk. Ezért egyéni és közösségi életünkben is ennek a vándorlásnak kell megvalósulnia, vagyis a biztos cél felé haladásnak. Amikor zarándokútra indulunk, az életet néhány PAPNÖVENDÉKÜNK BEMUTATKOZIK 1984-ben születtem Kaposváron. Az ottani Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban érettségiztem, majd teológiai tanulmányaimat Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem meg. Az elsõ két év befejeztével a püspök úr Rómába, a Collegium Germanicum et Hungaricumba küldött, mely szemináriumot Loyolai Szent Ignác alapította a német és magyar ajkú papnövendékek számára. Három csodaszép évet töltve az örök városban, a teológiát a Pápai Gergely Egyetemen folytattam, ahol diplomámat 2007 júniusában szereztem meg. Mivel a római képzésbõl, az ott tanuló nemzetek nagy száma és sokszínûsége miatt, hiányzik a gyakorlati ismeretek átadása, ezért kollégiumunk növendékei egy évet töltenek gyakorlaton egyházmegyéikben, hogy a szentelés elõtt a különbözõ praktikus dolgokat elsajátítsák. Így kerültem a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára, ahol ebben a tanévben igyekszem tevékenyen jelen lenni, mindent megfigyelni, amiben tudok segíteni, mert szeretnék mindenkitõl és mindenbõl valamit tanulni. Ehhez szeretném kérni a kedves testvérek imáit, nyitottságát, és mivel az egyetem burkából kikerülve a nagybetûs ÉLETBE az elsõ szárnypróbálgatások egyáltalán nem könnyûek a türelmét is. Vajda Gábor

6 6 ÚJ SZÍV JUBILEUMI IMATÁBOR Tizedik alkalommal rendeztük meg a Nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia szervezésében imatáborunkat korcsoportok szerint, egy idõben három helyszínen. A három tábor közös zarándoknapja ezúttal Szõcsénypusztán volt, ahol gyönyörû környezetben tartottuk tábori misénket. A gyerekek nagy örömére az ott található kis állatkertben megsimogathattak több olyan állatot, amely az evangéliumokban szerepelt. A Franciaországból kapott tematika alapján mûködõ táboraink ezúttal különös kegyelmekben részesültek. ÚJUDVAR A legifjabbak (alsó tagozat) táborában 43 fõvel teltek az imádságos, játékos napok. Az egyik nagy kegyelem az volt, hogy a zenei szolgálatot elõször elvállaló Réka, Marcsi és Virág a kezdeti izgalmakat legyõzve nemcsak a zenélésben remekelt, hanem a pici gyermekek gondoskodásában is. HOMOKKOMÁROM A zömében felsõ tagozatosokból álló táborban kilencvenen tanultak együtt imádkozni, énekelni. Különös kegyelem volt az élõ rózsafüzér, amelyet a gyónás után mondtak közösen a megtisztult lelkek, akik a kápolnában gyûltek össze, és az atyáknál kapott kis fehér halat belerakták az oltár elõtti nagy halba, így a gyónás végére a tábor logója is megelevenedett. A feltörõ alleluja pedig mindenkinek felejthetetlen istenélmény maradt. GALAMBOK A középiskolások, egyetemisták korosztályának táborában 45 fiatal tapasztalta meg Isten szeretõ közelségét és a közösség erejét. Ez a korosztály már ötödik éve táborozik Galambokon, és túrázik a környezõ dombokon. Vannak már kiöregedõink, akik azért egyegy napra vagy estére visszalátogatnak. Vannak már barátaink a falvakban, akik ismerõsként fogadnak és vendégül láttak bennünket. Régi hátterek vagyunk Péter atyával és a nyugdíjas segítõimmel, és van utánpótlásunk! Ebben az évben a táborozók fele elmondhatta ideértem Homokkomáromból. Én büszkén mondhatom, hogy megértek és érettek Galambokra. Jó csapat volt az idei, alkalmas volt arra, hogy szeretettel befogadja és barátságával Jézushoz vezesse azt a kilenc fiatalt is akik elõször voltak imatáborban. Kisiván Csaba visszaemlékezése és imái: A szerdai napon bûnbánati napot tartottunk Homokkomáromban. Ez azt jelenti, hogy a napi bibliai részlet (bûnbánati zsoltár 51., Dávid király zsoltára) a bûnbánatról szólt, illetve a kiscsoportokban az volt a feladatunk, hogy írjunk gyónás elõtti illetve gyónás utáni imákat. Ezeket az imá-

7 ÚJ SZÍV 7 beteg embereket, akik rászorulnak a segítségünkre. Adj Uram a szegényeknek, betegeknek és idõseknek megvigasztalódást és örömöt a te szentséges szívedben. Végül pedig Szûzanya, a te anyai gondoskodásodban és jóságodban bízva, kérlek téged, hogy vezesd õket a te szent fiadhoz, Jézus Krisztushoz. kat a szentmisén többen is felolvasták. Számomra ezek az imák igen magvasnak tûntek, amelyek szívre és lélekre egyaránt hatottak. Miklós atyát teljesen lenyûgözték ezek a csodálatos imák. A délután folyamán lehetõségünk volt gyónni. A legtöbben gyóntunk, de akik nem, azok odamentek a gyóntató papokhoz és áldást kértek. A gyónás illetve az áldás után mindenki kapott egy kis papírból készült halat, amire ráírta a nevét. Késõbb a sok kis hal egy nagy halat alkotott a kápolnában, amikor leraktuk õket. (Ugyanis az imatábor logója egy nagy hal volt tele kis halakkal.) A gyónás és az áldás által olyan kegyelmet kaptunk, mely által felszabadulttá váltunk, és eltöltött minket a szentlélek. Az élõ rózsafûzér után pedig vidám dalokat zengtünk ujjongva. A vendégünk (a német bárónõ) éppen imádkozott, amikor meghallott minket, õ is csatlakozott hozzánk. Ezek az élmények örökre szívemben maradnak. Gyónás elõtti ima: Ó Jézusom! Szánom és bánom minden bûnömet teljes szívembõl, teljes lelkembõl és teljes elmémbõl. Vétkeztem ellened én Istenem, és Jézus szent szívét bûnökkel sebeztem. Szereteted nyilával érintsd meg szívemet ó Istenem, és bocsásd meg bûneimet, mert te az én bûnös lelkem iránt is kegyes és irgalmas vagy. Erõsen fogadom, hogy a te segítségeddel a jóra törekszem, és a bûnt, valamint a bûnre vezetõ alkalmat elkerülöm. Amen. Gyónás utáni ima: Örök mindenható Isten! Én a te gyermeked, hálát adok neked, hogy a szentgyónás kegyelme által bûneimtõl megtisztítottál. Teremts Úristen új tiszta szívet énbennem, hogy ismét a jónak éljek, és a te tanításodat kövessem. Amen. Könyörgés: Ó Jézusom! Add, hogy a helyes útról soha le ne térjünk, és ne vessük meg a szegény, Syli visszaemlékezése: Számomra az imatáborban lelkileg a legtöbbet nyújtotta a kiscsoportom (SASOK), illetve a mi feladatunkként vezetett kereszthódolat. Felejthetetlen, ahogy a sötét templomban, a mécsesek fénye közt zsoltárokat és mély tartalmakat rejtõ gondolatokat olvastunk fel, miközben halkan muzsikált a zenekar. Saját gondolatainkat is elmondhattuk, és bármit, ami nyomasztott minket. Erõt merítve a keresztbõl továbbadhattuk azt a többieknek is spontán ima formájában. Minden kiscsoport térdelve fejezhette ki tiszteletét a megfeszített Krisztus elõtt. Befejezve pedig együtt énekeltük a népi éneket, melyben szívünk együtt kiáltotta: ÜDVÖZLÉGY SZENT KERESZTFA!

8 8 ÚJ SZÍV IMATÁBORVEZETÕK TALÁLKOZÓJA július 28. augusztus 4. ismertettem az imatáborunkban még alkalmazott más módszereket. Az elõadások magyar nyelven hangzottak el, a fordító Városi Katalina volt, akinek szülei által jutott el ez a táborforma hozzánk. A résztvevõk munkalapot is kaptak magyar illetve francia nyelven, ami alapján kiscsoportban A kaposvári napok után Budapest, Esztergom, Visegrád, Szentendre volt az úti cél, ahol a sok látnivaló közben egy gyöngyszem volt a Sziklakápolnában tartott szentmisénk. A találkozás zárásaként egy esti dunai hajózáson gyönyörködtünk fõvárosunk szépségében. Megtisztelõ felkérést kaptunk búcsúzóul. A francia imatáboros vezetõség felkért minket, hogy a következõ évre szóló evangéliumi részleteket mi állítsuk össze. Ez azt jelenti, hogy minden imatábor, amely mûködik, ezen evangéliumok alapján fog 2008-ban dolgozni. Született is már elképzelésünk, hogy december elején egy lelki hétvégén fogjuk az imatábor- és kiscsoport vezetõkkel ezeket az evangéliumokat összeállítani. A Magyarországon mûködõ imatáborok jubileumi éve alkalmából egy busznyi francia imatábor vezetõ és kiscsoportvezetõ érkezett hozzánk, hogy a meglévõ barátságokat, kapcsolatokat elmélyítsük. A vendégeket Alfréd és Gabrielle Marx vezette, akik a Benfeldben mûködõ imatábor vezetõi. Franciaországban 12 városban mûködik a miénkhez hasonló imatábor, amelyeknek vezetõje François Cacheux, és titkára Bolon George is a látogatók között volt. Magyar huszárokkal fogadtuk Nagykanizsán a vendégeket, majd egy kis toborzós hangulat után ízelítõt kaptak a magyar néptáncból, és agapé után a piarista iskola kollégiumában töltöttek egy éjszakát. Vidám, színes, lufis tánccal, fúvós zenekar kíséretében érkeztek a vendégek a kaposvári püspökségre, ahol három délelõtt a mi imatáborunkban alkalmazott szemlélõdõ imamódokat ismertettük velük. Bognár László kiscsoportvezetõnk a házi bibliakörök módszerét mutatta be a napi evangélium alapján, dr. Rumszauer Miklós atya a hétlépéses módszert, én pedig a svéd módszer mellett röviden dolgozták fel a hallottakat, majd közös megosztás következett a tapasztalatokról. A vezetõket anynyira megérintették az alkalmazott módszerek, hogy egyikük azt javasolta, felnõtteknek is kellene indítani ilyen imatábort. Lehet, hogy ez is egyik gyümölcse volt ennek a találkozónak? A lelki töltekezés felejthetetlen élménye maradt mindannyiunknak a Szent Margit-templomban tartott francia magyar gitáros mise, amelyen a Magvetõ közösség szolgált, illetve a Szent József templomban a szentségimádás. A szakmai és lelki programok mellett természetesen volt idõ szép magyar tájakat nézni, így Pécsett töltöttünk egy délutánt. A kaposvári tartózkodás alatt családok fogadták be francia barátainkat, így megtapasztalhatták a magyar vendégszeretetet is. Köszönjük Istennek azt a szeretetsugarát, amellyel összeköt minket francia barátainkkal, és amely gyermekeket vezet hozzá, bennünket, szervezõket is alakítva az ima erejével! Némethné Memi és Imi, a homokkomáromi tábor szervezõi

9 ÚJ SZÍV 9 BÚCSÚZTATÓ SZENTMISE MURAKERESZTÚRON A szentmise elején a gyerekek versekkel köszöntötték Rafael atyát. A szentbeszédben Fliszár atya arra buzdította a híveket, hogy ezután is hordozzák imáikban Rafael atyát. Az atya ugyan most elbúcsúzik tõlük, de az ima lelkeket Szeptember utolsó vasárnapján Murakeresztúr és Fityeház hívei közösen búcsúztatták Krammer Rafael plébános atyát. A Keresztúri Napok három napos rendezvénysorozatának egyik csúcspontja volt a szabadtéri szentmise, melyre az érintett települések apraja-nagyja összegyûlt, hogy hálát adjon a nyugdíjba vonuló plébános atya negyed százados munkásságáért. A hálaadó szentmisét Fliszár Károly plébános atya celebrálta. Jelen volt az egykori elõd, Erdõs Géza kerületi fõesperes atya, és az utód, Pogár Róbert. A zenei szolgálatot a Magvetõ Közösség vállalta, hisz Rafael atya meghívására a korábbi években is szívesen és nagy lelkesedéssel mentünk énekelni. A Szent Erzsébet-év keretében minden szombaton és vasárnap kor meleg ételt osztunk a Máltai Szeretetszolgálat ebédlõjében a hajléktalanok számára. Az eddigi hétvégéken a városi és a környékbeli éttermek által felajánlott ebédet szállítottuk és osztottuk ki a rászoruló fõ részére. A következõ hétvégéken 300 Ft/adag kedvezményes áron kapunk menüt, melyet az alapítványunk fizet. Híveink támogatását köszönettel elfogadjuk. Továbbra is várunk önkéntes segítõket az ételosztáshoz. összekötõ ereje megmarad. A záró áldás után az iskolások rövid mûsor keretében búcsúztak az ünnepelttõl és a szintén nyugdíjba vonuló Pávliczné Mária nénitõl, aki kántori szolgálatával kísérte Krammer atya papi tevékenységét. Mindkettõjüktõl elköszöntek a hívek nevében Fityeház és Murakeresztúr polgármesterei, valamint a képviselõtestület tagjai. Ezt követõen Erdõs Géza fõesperes szólt a murakeresztúri és fityeházi hívekhez, és köszönt el visszavonuló paptársától, aki egy felnövekvõ nemzedéknek közvetítette az Isten szeretetét. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár rám az igazság gyõzelmi koszorúja hangzott fel Szent Pál apostol Timóteushoz írt levelének pár sora, mely tökéletesen illik Krammer Rafael plébános atya 25 éves lelkipásztori szolgálatára. Kívánjuk, hogy Isten bõséges áldása kísérje tovább életét! Magvetõ Közösség, Márti és Balázs

10 10 ÚJ SZÍV CD-ajánló: SEGÍTÕ KEZEK Egyházi gitáros dalok alkalmakra Segítõ kezek: Jézus minket átölelõ két keze, Mária oltalmazó karja, Szent István országunkat felajánló Jobbja, az ifjú pár stólával átkötött keze, a közösségben öszszekapaszkodó, imára kulcsolt kezek, az áldást adó kezek. Ezek mindegyike fellelhetõ egy-egy dalban, a címadó mégis az a segítõ kéz, amelyre azok a gyermekek leltek, akik Déván élnek Böjte Csaba atya jóvoltából. Õértük, az õ imájuk alapján született ez a dal. Szeretettel ajánlom CD-nken található gyermekdalokat hitoktatóknak, a szentségimádásra és ünnepekre szólókat az egyházi gitáros közösségeknek, a több nyelven megszólalókat pedig francia barátainknak. Ezúton is köszönetet mondok a kaposvári püspökségnek, Balás Béla püspök atyának és a Jézus Szíve Plébániának a CD megjelenéséhez nyújtott segítségért. A dalokról bõvebben a közösségünk honlapján, a lehet olvasni. Memi, Magvetõ közösség Októberben újra indul a ministráns foglalkozás. Szeretettel várjuk a ministránsokat szombatonként 9.30-ra egy kis játékos foglalkozásra, közös együttlétre. Október a Rózsafüzér Királynõjének a hónapja, ezért minden nap az esti szentmise elõtt negyed 6-tól rózsafüzért imádkozunk. A közös imádságra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Október 13-án délután 2 órától szentségimádás lesz a kórházkápolnában. Fél 5-tõl Szent Erzsébet HIRDETÉS CD-BEMUTATÓ November 17-én, szombaton az esti mise után a Magvetõ közösség CD-bemutatót tart, amely egyben jótékonysági koncert is lesz a Nagykanizsai Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogatói Szolgálatának javára. A szolgálat a fogyatékkal élõ embertársaink életét próbálja könnyebbé tenni szállítással, személysegítõ ügyintézéssel, bevásárlással, tanácsadással stb. Címe: Nagykanizsa, Templom tér 5. Telefon: (30) kilencedet végzünk, 5 órakor szentmisét mondunk. Október 14-én délután 4 órakor ovis-családos szentmisét tartunk. Október án lesz az Antióchia közösség 3 napos lelkigyakorlata. Kérjük a kedves híveket, kísérjék imáikkal a fiatalokat. Továbbá köszönettel elfogadunk mézet, lekvárt, süteményeket, és bármilyen más finomságokat. Október 28-án délután 4 órakor ovis-családos szentmisét tartunk. HÓNAP SZENTJEI Október 8.: Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Fõpátronájának fõünnepe. Szentmisék 7, 9 és 18 órakor lesznek. Október 15.: a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz szûz és egyháztanító emléknapja. Október 17.: Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja. Október 18.: Szent Lukács evangélista ünnepe. Október 22.: Kapisztrán Szent János áldozópap emléknapja. Október 25.: Szent Mór püspök emléknapja. ANTIÓCHIÁS MEGHÍVÓ Szeretettel várunk minden év közötti fitalat a XVII. Antióchiás Nagyhétvégénkre, amely október (szombat vasárnap hétfõ) lesz a piarista iskolában! Ha szeretnél egy vidám, tartamas, fiatal közösségbe járni, ne tétovázz! Gyere el erre a hétvégére (még kedden kipihenheted magad)! További információk: Németh Imre és Memi, telefon: (70) Várunk! Kiadja: Jézus Szíve Plébánia, 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 4. Felelõs kiadó: Fliszár Károly esperes Szerkesztõ: Etler Ottó Kizárólag belsõ használatra! Mûszaki szerk.: Lengyák András Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda Kft., Nagykanizsa

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben