Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései"

Átírás

1 Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 570 (ismertetés: 32, idézés: 538) A doktori iskolák akkreditációjánál figyelembe vehető tudományos közleményeinek száma: 38, az ezekre történt hivatkozások száma: 341 Könyv (ism.: 12, id.: 144) Magyarországon magyarul: (ism.: 12, id.: 144) 19. A magyar katonai szleng szótára ( ). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz.) Debrecen, (178 lap). ISBN Ismertetés (8): 1) Boda István, Katonai szleng. Hajdú-Bihari Napló 48/268 [1991. november 14.]: 8. 2) Takács Gábor, Emlékezés a régi szép időkre! (Megjelent a katonai szlengszótár!). Egyetemi Élet 30/4 [1991. november 18.]: 2. 3) Kucsera Zsuzsanna, Kis Tamás, A magyar katonai szleng szótára. ( ). Nyelvelő 1 (1991)/3: 79. 4) Fenyvesi István, Soknapújóska a cidribiliben. Reggeli Délvilág (Szeged) [1992. február 20.]: 4. 5) Újházy László, Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára, Hadtörténelmi Közlemények 105 (1992)/2: ) Szilágyi Márton, Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) IV/4 (1992. tél): ) Szűts László: Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. Magyar Nyelvőr 116 (1992): ) Molnár Mária: Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ). Modern Nyelvoktatás 15/4 (2009. december): Hivatkozás (28): 1) Pusztai Ferenc, Leíró lexikográfiánk változó és változatlan feladatai. Magyar Nyelv 90 (1994): ) Pusztai Ferenc, Leíró lexikográfiánk változó és változatlan feladatai. In: A lexikológia és a lexikográfia elmélete és módszertana. A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusának bevezető előadásai (1994. augusztus ) (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 201. sz.) ) Lieli Marianne, Összetett szavak a magyar és a finn szlengben. In: Hungarologische Beiträge 3. Finnisch-ugrische kontrastive Untersuchungen. Herausgegeben von László Keresztes, Juha Leskinen, Sándor Maticsák. Universität Jyväskylä, ) Pusztai Ferenc, Új és változó szavaink szótározása. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Laczkó Krisztina. Budapest, ) Szathmári István, Újabb szólásainkról. Magyar Nyelv 92 (1996): ) Fenyvesi István, Az orosz szleng és kutatása. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, ) [Fenyvesi István] Фeньвeши, Иштван, Русский слeнг в жизни и литeратурe. In: Сборник статeй по русистикe. Выпуск I. Сeгeд, ) Fenyvesi István, Работа над русско-венгерским словарем сленга. (Проблемы эквиваленции). In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Crystal, David, A nyelv enciklopédiája. Budapest,

2 10) Molnár Zoltán Miklós, Szójátékok napjaink nyelvhasználatából. Magyar Nyelv 94 (1998): ) Dahn, Thomas C., Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch Deutsch). Hamburg, ) Vaskó Péter, A ferihegyi határőrök nyelve és folklórja. In: Felfedezőúton a jelek világában. (Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai). Szerk. Balázs Géza. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2. sz.) Budapest, ) Máté Jakab (1999): A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, Hungarológiai Értesítő, 15: ) Zsupos Gabriella, A debreceni rockzenészek szlengje. In: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Szabó Dávid, Így beszéltek a táposok. (Adalékok a magyar katonai argó vizsgálatához). In: Argots Balatonneries Linguistiques. Nyíregyháza, ) F. Almási Éva szerk. ( ): Kortárs magyar írók, (Bibliográfia és fotótár). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 17) Fenyvesi István, Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. (Русско вeнгeрский и вeнгeрско русский словарь слeнга). Budapest, ) Farkas Tamás, Névkutatás szlengkutatás. (Nevek és köznevesülés a katonai szlengben). In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest, ) Szabó Edina, Nagyobb lesz az ember, ha kicsit dumásabb. (A börtönszlenghasználók véleménye nyelvváltozatukról). Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 21) Szótárak és használóik. Szerk. Magay Tamás. (Lexikográfiai Füzetek 2.). Budapest, ) Molnár Csikós László (2006): A szleng és a köznyelv. Hungarológiai Közlemények, 37/2: ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 25) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 26) H. Varga Gyula (2009): Szleng és ékesszólás. Anyanyelv-pedagógia 2009/3: 27) Szépe György (2010): Főszerkesztői levél. Modern Nyelvoktatás 16/1 (2010. április): ) Pusztai Ferenc (2010): A szleng a szótárakban. In: Bárdosi Vilmos Kiss Gábor szerk.: Szótárak, szólások, nevek vonzásában. (Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére). Budapest, Tinta Könyvkiadó Bakaduma. (A mai magyar katonai szleng szótára). Zrínyi Kiadó, Budapest, (391 lap). ISBN Ismertetés (4): 1) Cs.[ordás] L.[ajos], Bakadumában. Motoros fóka, iszapszemű rája. Esti Hírlap 37/200 (1992. augusztus 26.): 5. 2) Iszlai Zoltán, Ex libris. Kis Tamás: Bakaduma. Élet és Irodalom (1992. december 4): 11. 3) Szilágyi Márton, Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) IV/4 (1992. tél): ) Söder, Torbjörn (1994): Ungersk soldatslang. Fenno-Ugrica Suecana 12: Hivatkozás (47): 1) Sociolinguistica 8. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) F. Mihály Tibor, Pékáduma. Édes Anyanyelvünk 16/5 (1994. december): 6. 3) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs,

3 4) Internetto zsargon. Gyűjtötte Nyírő András, szerk. Új Péter. Előszó: Parti Nagy Lajos. Budapest, ) Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Főszerk. Sipos Lajos. Budapest, ) Bencze Imre, Bakaduma (Érdes apanyelvünk). Börtön Újság 7/1 (1998. január 2.): 8. 7) Szabó Edina, Belső szókincs. (A mai magyar börtönszleng). Börtönügyi Szemle 17/2 (1998. június): ) Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Budapest, ) Zaicz Gábor, Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár. Hungarológiai Értesítő ) Magyar szókincstár. (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára). Főszerk. Kiss Gábor. Budapest, ) Fenyvesi István, Работа над русско-венгерским словарем сленга. (Проблемы эквиваленции). In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Dahn, Thomas C., Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch Deutsch). Hamburg, ) Daniss Győző, Méhkas régi címoldalakon. (Kiss Gábor könyvespolcain több száz szótár sorakozik). Népszabadság március ) Péter Mihály, Húsz év múlva (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 16) Vaskó Péter, A ferihegyi határőrök nyelve és folklórja. In: Felfedezőúton a jelek világában. (Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai). Szerk. Balázs Géza. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2. sz.) Budapest, ) Fodor István: Szleng bizalmas köznyelv (Gondolatok két új szótár kapcsán). Magyar Nyelvőr 124 (2000): ) F. Almási Éva szerk. ( ): Kortárs magyar írók, (Bibliográfia és fotótár). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 19) Fenyvesi István, Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. (Русско вeнгeрский и вeнгeрско русский словарь слeнга). Budapest, ) Szabó, Dávid, Les emprunts argotiques, analyse contrastive du procédé d après un corpus d argot hongrois. Revue d Études Françaises 6 (2001): ) Takács Judit, Az igeképzés egy sajátos esete: keresztnévből alkotott igék. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. (Jyväskylä, augusztus 6 10.) Szerk. Hoffmann István Juhász Dezső Péntek János. Debrecen-Jyväskylä, ) Pátrovics Péter, Néhány gondolat a magyar igekötők eredetéről, valamint aspektus- és akcióminőség-jelölő funkciójuk (ki)alakulásáról. Magyar Nyelvőr 126 (2002): ) Balázs Géza Benkes Zsuzsa, Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Budapest, ) Futaky, István, Dahn, Thomas C.: Wörterbuch der ungarischen Umgangsspache. Ungarisch Deutsch. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 24/25 (2002): ) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Szikszainé Nagy Irma, Interrogatiók a szlengben mint nyelvi tükrök. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest, ) Szikszainé Nagy Irma (2003): A retorikai kérdések névmásai és partikulája. Magyar Nyelv 99: ) Farkas Tamás, Névkutatás szlengkutatás. (Nevek és köznevesülés a katonai szlengben). In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest,

4 29) Minya Károly, Mai magyar nyelvújítás. (Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig). Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XVI. Budapest, ) Szikszainé Nagy Irma, A retorikai kérdés és felkiáltás határsávja. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Takács Judit, Istvánok, Istik, Pistik. (Egy keresztnév közszói származékai). Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Dési Edit, Variációk a variabilitás témájára. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Szikszainé Nagy Irma, Retorikai kérdések szleng variációi. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois). Bibliothèque finno-ougrienne 13. Paris, ) Balázs Géza, Nekem nyolc! A nyolcas számjegy a szólásokban. Magyar Nyelv 100 (2004): ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 37) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 38) Molnár Csikós László (2006): A szleng és a köznyelv. Hungarológiai Közlemények, 37/2: ) Szótárak és használóik. Szerk. Magay Tamás. Lexikográfiai Füzetek 2.. Budapest, ) Agh Tímea (2006): Diákszleng. Almamater 2/1 (2006. október 18.): ) Takács Judit, Divatnevek és gyakori nevek a jelentésváltozás tükrében. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István Juhász Dezső. Debrecen Budapest, ) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 45) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 46) H. Tóth István Patloka, Radek (2009): Tűnődés a szlengről a magyar nyelv évében. THL 2 5: ) Tölgyessy Zsuzsanna Az ifjúsági sajtó nyelve. Iskolakultúra 19/7 8 melléklete: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, Bihar vármegye I II. Közzéteszi: Hoffmann István és Kis Tamás. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai sz.) Debrecen, 1996, ( lap + térk.). ISBN X Ö (I. kötet: ISBN , II. kötet: ISBN ) Hivatkozás (37): 1) Zilahi Lajos (1997): Kórógy. Magyar Nyelv 93: ) Kiss Lajos: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba ) Rácz Anita: K. Fábián Ilona: A Váradi Regestrum helynevei. Magyar Nyelvjárások 36 (1999): ) Mizser Lajos, Szabolcs megye Pesty Frigyes évi helynévtárában. In: Józsa András Múzeum Évkönyve. 42. Nyíregyháza, ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Ördög Ferenc (2000): A földrajzinév-gyűjtés és -kiadás helyzete. Honismeret 28/1: ) Vincze, László: Neuer scheinungen der Ungarischen Namenkunde Namenkundliche Informationen 79/80 (2001): ) Janse, Mark; Tol, Sijmen szerk. (2002): Bibliographie linguistique de l'année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 4

5 9) Hoffmann István (2002): A magyar névkutatás az ezredfordulón. In: Hoffmann István Juhász Dezső Péntek János (szerk.): Hungarológia és dimenzionális nyelvszemléle., Előadások az 5. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä Debrecen ) Dankó Imre (2003): Egy bihari kistáj etnokulturális struktúrája II. Rálátás 4/3: ) Illés Gabriella (2004): Útmutató Bihardiószeg földrajzi neveinek adattárához. Néprajzi Látóhatár 13/1 2: ) Lévai Béla: Cégény, Cégény-rét. In: Uő: Debrecen környéki helynevek. Debrecen, ) Bárány Attila (2004): Adalékok az Ákos-nemzetség bihari birtokainak településtörténetéhez. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, Tomus IX. Fasciculus 3. Miskolc ) Mizser Lajos: Vaskapu. Magyar Nyelv 100 (2004): ) Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, ) Bardoly István (2005): Magyar Műemlékvédelem XII. (Műemléki bibliográfia ) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest. 17) Hajdú Mihály, Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése. Névtani Értesítő 28 (2006): ) Mizser Lajos: Helynévmagyarázatok. In: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. Bárth M. János. Bp., ) Zilahi Lajos: Rét. In: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. Bárth M. János. Bp., ) Hajdú Mihály: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése. Névtani Értesítő 28 (2006): ) Hoffmann István, Mortis birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben. Magyar Nyelvjárások 44 (2006): ) Bihar megyei kéziratos térképek. ( ). A nagyváradi római katolikus püspökség, székeskáptalan, papnevelde, nagy- és kisprépostság és a nagyváradi görög katolikus püspökség térképei. Bihar vármegye és Nagyvárad város térképei. Vegyes eredető térképek. Katalógus. Összeállította: Emődi András. Partium Kiadó, Nagyvárad, ) Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, ) Nagy István (2007): A bihari térség és Bedő népesedési viszonyai a XX. század végén Rálátás 8/2: ) Ördög Ferenc (2008): A földrajzinév-gyűjtés és -kiadás helyzete. In: Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok. Nagykanizsa, Czupi Kiadó ) Hegedűs Attila (2008): Eseménynevek ómagyar és középmagyar kori mikrotoponimákban. In: Hoffmann István Tóth Valéria szerk: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen ) Tóth Valéria (2008): Településnevek változástipológiája. Debrecen. 28) Tóth Valéria: Többnevűség a településnevek körében. In: Nyelv és valóság. Szerk. Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó. Bp., ) Erős Vilmos (2009): A XVI XVIII. századi történetírás II. Világosság, 2009 ősz: ) Benkő Loránd (2009): A Szovárd-kérdés. (Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből). Budapest. 85, ) Csorba Csaba (2009): Pesty Frigyes emlékezete. Honismeret 37/6: ) Kiss Magdaléna (2010): Bihar megyei víz- és településnevek lexikai kapcsolata. In: Illés- Molnár Márta Kaló Zsuzsa Klein Laura Parapatics Andrea szerk.: Félúton 5. (Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája április ) Budapest, L Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Kiss Magdaléna (2010): A Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata. Helynévtörténeti tanulmányok 5: ) Bényei Miklós (2010): Adalékok Berettyóújfalu historiográfiájához. Bihari Diéta 7: ) Zilahi Lajos (2011): A sárréti í-zés állapota. (Az í fonéma sárréti gyakorisága). Békéscsaba. 36) Kiss Magdaléna (2012): A Körösök magyar vízneveinek funkcionálisszemantikai elemzése. Helynévtörténeti Tanulmányok 8:

6 37) Kiss Magdaléna (2012): Nyelvi érintkezések az Érmellék területén a víznevek tükrében. Névtani Értesítő 34: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen, (99 lap). ISBN X Hivatkozás (25): 1) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, ) Tóth Szergej, Káromló szavak és obszcén kifejezések. (Széljegyzetek az orosz zsargon kutatásához egy figyelemre méltó szótár kapcsán). Modern Nyelvoktatás 3/4 (1997. december): ) Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Budapest, ) Sociolinguistica 12. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Zaicz Gábor, Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár. Hungarológiai Értesítő ) Fenyvesi István, Работа над русско-венгерским словарем сленга. (Проблемы эквиваленции). In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Szabó Edina, Belső szókincs. (A mai magyar börtönszleng). Börtönügyi Szemle 17/2 (1998. június): ) Juhász Anna, Nyelvi demokrácia, avagy a magyar és a bolgár szleng szókincsénk egy közös vonása. Haemus 7 (1998)/2: ) [Juhász Anna] Анна Юхас, Езикова демокрация (мултималцинствена панорама). Хемус 7 (1998)/2: 38 41). 10) [Fenyvesi István] Фeньвeши, Иштван, О создании русско-вeнгeрского и вeнгeрскорусского словаря слeнга. In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szerk. Bibok Károly, Ferincz István, H. Tóth Imre. Szeged, ) Péter Mihály, Húsz év múlva (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. Szlengkutatás 3. sz. Debrecen, ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 13) F. Almási Éva szerk. ( ): Kortárs magyar írók, (Bibliográfia és fotótár). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 14) Szabó Edina, A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig. Magyar Nyelvjárások 39 (2001): ) Vidra Anikó, Haverok, buli, fanta Avagy hogyan beszélnek a mai fiatalok? In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. (A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai). Szerk. Rubovszky Kálmán. Felnőttnevelés, Művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám. Debrecen, ) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. Bibliothèque finno-ougrienne 13. Paris, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 19) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 20) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 22) Tölgyessy Zsuzsanna Az ifjúsági sajtó nyelve. Iskolakultúra 19/7 8 melléklete: ) Vasné Tóth Kornélia (2010): Élő diáknyelv. (Két város, húsz év tükrében). Sopron. 6

7 24) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 25) Ibolya Tibor (2012): Az első magyar kriminalisztikai tankönyv és szerzője. Ügyészek Lapja 19/2: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.) Debrecen, (60 lap). ISSN (ISBN ) Hivatkozás (56): Ld. a Könyvfejezetek között. 81. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (320 lap). ISBN Hivatkozás (7) 1) H. Varga Gyula (2009): Szleng és ékesszólás. Anyanyelv-pedagógia 2009/3. 2) Ammon, Ulrich Darquennes, Jeroen Wright, Sue (2010): Sociolinguistica 24. (Fremdsprachen an den Schulen der Europäischen Union). Berlin New York, De Gruyter ) Tölgyesi, Tamás (2011): Lexikální germanismy v původní české verzi Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a jejich ekvivalenty v německém a maďarském překladu na základě InterCorpu. In: Čermák, František szerk.: Korpusová lingvistika Praha (1. InterCorp). (Studie z korpusové lingvistiky. Svazek 14). Praha, Nakladatelství Lidové noviny Ústav Českého národního korpusu FF UK ) Tölgyesi, Tamás (2011): K vojenskému názvosloví habsburské armády ( ) [A Habsburg-hadsereg katonai szókincse ( )]. Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica 29. 5) Győrffy Erzsébet (2011): A szleng helynevek névrendszertani helyéről. Névtani Értesítő 33: ) Molnár Csikós László (2012): Az analógia szerepe a szinkron nyelvi jelenségekben. In: Ispánovics Csapó Julianna szerk.: Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék ) Laczkó Mária (2012): Hogyan értékeljük a stílust? (Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból). Magyar Nyelvőr 136: Tankönyv, jegyzet (ism.: 2) Magyarországon magyarul (ism.: 2) 22. Hungarolingua 2. Szótár. Összeállította Kis Tamás. A szerkesztésben közreműködött Molnár Judit. Az angol rész Séllei Nóra és Tuba Márta, a német rész Jiří Pilarský, a francia rész Marosvári Mária munkája. Debreceni Nyári Egyetem, (229 lap). ISBN Ismertetés (2): 1) Keresztes, László, Hungarolingua 1, Hungarolingua 2. Folia Uralica Debreceniensia 3 (1994): ) Zaicz Gábor, A Debreceni Nyári Egyetem Hungarolingua-programja. Hungarologische Beiträge 6 (1996): Szerkesztett kötet (ism.: 18, id.: 142) Magyarországon magyarul (ism.: 18, id.: 142) 33. Zolnay Vilmos Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben. Fekete Sas Kiadó, Budapest, ISBN Második kiadás: Budapest, ISBN (134 lap). Ismertetés (2): 1) S. G., Argó, zsargon, fattyúnyelv. Zsaru 5/27 (1996. július 2.): 16. 2) Szüle Zsolt, Kerületünk a fattyúnyelvben. Erzsébetváros 1996/9 (július 5.): 11. Hivatkozás (24): 1) Internetto zsargon. Gyűjtötte Nyírő András, szerk. Új Péter. Előszó: Parti Nagy Lajos. Budapest,

8 2) Kövecses Zoltán (1998): Magyar szlengszótár. Budapest. 3) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 4) Kicsi Sándor András, Kék Macska. Névtani Értesítő 22 (2000): ) Havas Péter, Budapesti kávéháznevek funkcionális-szemantikai vizsgálata a XIX XX. század fordulójától az első világháborúig. Névtani Értesítő 24 (2002): ) Miért jobb a sör a nőknél? (Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór). Gyűjtötte és bevezetővel ellátta Balázs Géza. Budapest, ) Hangodi Ágnes, Hamvas, Powys és Zolnay. (Összefüggések A száz könyv kapcsán). Magyar Könyvszemle 118/3 (2002) 8) Timár György Fazakas István, Szleng-szó-szedet. Budapest, ) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Hangodi Ágnes, Az idősebb Zolnay Vilmos könyvei a nemzeti könyvtárban. Magyar Könyvszemle 119/4 (2003): ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. (Bibliothèque finno-ougrienne 13). Paris, ) Saly Noémi (2001): Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett. (Krúdy és a pesti kávéház). Budapesti Negyed 9/4: ) Kicsi Sándor András (2004): Spenótház és Elizélt Palota. Holmi 16/12 (2004 december): ) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 16) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 17) Szótárak és használóik. Szerk. Magay Tamás. (Lexikográfiai Füzetek 2.). Budapest, ) Balázs Géza (2007): A pesti nyelv. Napút 9/1: ) Takács Judit (2007): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen. 20) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 21) Balázsi József Attila (2008): Majomsziget. Magyar Nyelv 104: ) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 23) Mélyi József (2010): Atombomba a Kálvin téren. Mozgó Világ 36/4 (2010 április): ) Balázs Géza (2013): A pesti nyelv. (Városnyelvi kalauz). Budapest, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ. 36. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (301 lap). ISBN Ismertetés (6): 1) Balázs Géza, Két új debreceni nyelvészeti sorozatról. Magyar Nyelv 95 (1999): ) H. Varga Gyula, Kitekintés az európai szlengkutatásra. Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Magyar Nyelvőr 124 (2000): ) H. Varga Gyula, Az európai szlengkutatás útjai. Filologická Revue 3, 2000, č. 3, s ) Ondrejovič, Slavomír, A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Jazykovedný časopis 51 (2000): ) Eőry, Vilma, Maďarský sborník o evropském výzkumu slangu. Slovo a slovestnost 62 (2001): ) H. Varga Gyula, Tri štúdie o českom a slovenskom výskumu slangu v maďarskom jazyku. Filologická Revue [Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica] 4 (2001)/2: Hivatkozás (35): 1) Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Budapest,

9 2) [Fenyvesi István] Фeньвeши, Иштван, О создании русско-вeнгeрского и вeнгeрскорусского словаря слeнга. In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szerk. Bibok Károly, Ferincz István, H. Tóth Imre. Szeged, ) Cs. Jónás Erzsébet, 25 miniatűr az orosz ifjúsági nyelvről. Modern Nyelvoktatás 5/1 (1999. április): ) Cs. Jónás Erzsébet, Magyar számítógépes zsargon határon innen és túl. (Guruk, júzerek, lamerek a hálózaton). In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. (XIII. Anyanyelvoktatási Napok. Eger, július Szerk. V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. Budapest, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. sz.) ) Szalamin Edit, Orosz és magyar beszélt nyelvi kutatások. In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Dahn, Thomas C., Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch Deutsch). Hamburg, ) Sociolinguistica 13. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Virágné Horváth Erzsébet (1999): Diákkutatás és tanítóképzés. (Gyermeknyelvi szleng). Perspective Kitekintés 3/3: ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 10) Szabó Dávid, Így beszéltek a táposok. (Adalékok a magyar katonai argó vizsgálatához). In: Argots Balatonneries Linguistiques. Nyíregyháza, ) Szabó, Dávid, Les emprunts argotiques, analyse contrastive du procédé d après un corpus d argot hongrois. Revue d Études Françaises 6 (2001): ) Szabó, Dávid, Les registres non conventionnels dans le dictionnaire bilingue. In: Études de linguistigue générale et contrastive. (Hommage à Jean Perrot). Paris, ) Szabó, Dávid, La place de l emprunt dans l argot de Budapest. In: Argots et Argotologie (La Linguistique [Revue de la Société International de Linguistique Fonctionelle], Volume 38 [2002/1]). Paris, ) Janse, Mark; Tol, Sijmen szerk. (2001): Bibliographie linguistique de l'année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 15) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Szabó Edina, Nyelv és közösség. (A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása és ennek megjelenés a szlengben). In: Nyelvek és kultúrák találkozása. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai III.) Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Simigné Fenyő Sarolta, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolc, ) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. (Bibliothèque finno-ougrienne 13). Paris, ) Kormányos Katona Gyöngyi, A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Új jelenségek a magyar nyelvben. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Pátrovics Péter, Német szlengszótár (avagy Die Leiden der jungen Wörter). H. n. [Budapest],

10 24) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Kálmán László Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest, ) Kormányos Katona Gyöngyi (2005): A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Hódi Éva szerk.: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada ) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 30) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 33) Szabó Dávid (2011): Dictionnaire de spécialité dictionnaire général (Le problème des équivalents dans un dictionnaire d argot bilingue). Revue d Études Françaises 16: ) Szabó Dávid (2013): A szlengkutatás módszertani kérdéseiről: diákszlengkutatások Franciaországban ( ) és Magyarországon ( ). In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó ) Kovács Máté (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Magyar Nyelvőr 137: Jelisztratov, Vlagyimir: Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (183 lap). ISBN Ismertetés (3): 1) Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. Magyar Tudomány 106 (új folyam: 44)/11 (1999. november): ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 3) Büky László, Vlagyimir Jelisztratov 1998: Szleng és kultúra. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 184 oldal. Fordította Fenyvesi István. Néprajz és Nyelvtudomány 40 ( ): Hivatkozás (32): 1) Sociolinguistica 14. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Fenyvesi István, Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. (Русско вeнгeрский и вeнгeрско русский словарь слeнга). Budapest, ) Eőry, Vilma, Maďarský sborník o evropském výzkumu slangu. Slovo a slovestnost 62 (2001): ) Péter Mihály (2001): Gondolatok nyelvünk állapotáról. In: Andor József Szűcs Tibor Terts István szerk.: Színes eszmék nem alszanak. Szépe György 70. születésnapjára. Pécs, Lingua Franca Csoport. II, ) Tibay Éva ( 2001): Mi lett az egykori csodákból. Tudásmenedzsment, 2/2: ) Szabó Edina, Nyelv és közösség. (A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása és ennek megjelenés a szlengben). In: Nyelvek és kultúrák találkozása. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai III.) Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. 10

11 Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ) Szikszainé Nagy Irma, Retorikai kérdések szleng variációi. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Boros Zsuzsanna, A miskolci egyetemisták diáknevei, az ún. alias nevek. (Magyar Névtani Dolgozatok 192. sz.) Budapest, ) V. Rada, Roberta, Euphemismen im Slang. Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Redigit: I. Szathmári. Budapest, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 15) Kálmán László Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest, ) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Péter, Mihály, Variable and Invariable Aspects of Slang. Revue d Études Françaises 11 (2006): ) Agh Tímea (2006): Diákszleng. Almamater 2/1 (2006. október 18.): ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Urbán Anna, Férfi és női szleng egy felmérés tükrében: Bodnár Ildikó Kegyesné Szekeres Erika Simigné Fenyő Sarolta szerk.: Sokszínű nyelvészet 3. ( Női szóval női szemmel. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban). Miskolc, ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 22) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 23) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 24) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Virágh Árpád (2009): Fügét kap a papír. (Tőzsdei szleng). NyelvVilág 8: ) Hegedűs Attila Tóth László (2010): Germanizmusok. (Német eredetű szerkezetek elfogadása és elutasítása a magyarban). É. Kiss Katalin Hegedűs Attila szerk.: Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba ) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 29) Popovics György (2011): A debreceni egyetemisták szóhasználatában megfigyelhető jellegzetes kifejezések. In: Balku Anett Dusa Ágnes Sőrés Anett szerk.: Ifjúsági élethelyzetek. (Ifjúságszociológiai tanulmányok). Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó ) Zarbaliyeva, Laura (2012): The importance of teaching slang in the class of indonesian as a second language. In: Irmayanti Meliono szerk.: Prosiding. International conference on indonesian studies. Unity, Diversity and Future. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Bali

12 31) Laczkó Mária (2012): Hogyan értékeljük a stílust? (Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból). Magyar Nyelvőr 136: ) Kovács Emese (2013): Rapből a nyelvről, nyelvből az emberről. Szkholion 2013/2: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (285 lap). ISBN Ismertetés (3): 1) Fenyvesi Anna Kis Tamás Várnai Judit Szilvia (szerk.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Magyar Tudomány 107 (új folyam: 45)/8 (2000. augusztus): ) Bodó Csanád, Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Magyar Nyelv 98 (2002): ) H. Varga Gyula, Tri štúdie o českom a slovenskom výskumu slangu v maďarskom jazyku. Filologická Revue [Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica] 4 (2001)/2: Hivatkozás (31): 1) Eőry, Vilma, Maďarský sborník o evropském výzkumu slangu. Slovo a slovestnost 62 (2001): ) Péter Mihály, Képalkotás a szlengben. Hungaro-Slavica (Studia in honorem Iani Bańczerowski). Adiuvantibus S. Ráduly, A. Zoltán et I. Kálmán editionem curante P. Pátrovics regidit István Nyomárkay. Budapest, ) Sociolinguistica 15. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Schirm Anita, Nyelvhasználatunk az informatika korában. In: Informatikai technológia és nyelvhasználat. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából). Szerk. Balázs Géza. Budapest, ) Tóth Annamária, Az internetezők szlengje. In: Informatikai technológia és nyelvhasználat. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából). Szerk. Balázs Géza. Budapest, ) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Connie Eble, Slang, Metaphor, and Folk Speech. In: Needed research in American dialects. Edited by Dennis R. Preston. (Publication of the American Dialect Society, no. 88), ) Connie c. Eble, Slang, Metaphor, and Folk Speech. American Speech 87 (2003): ) Janse, Mark Olbertz, Hella Tol, Sijmen szerk. (2003): Bibliographie linguistique de l année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 10) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. (Bibliothèque finno-ougrienne 13). Paris, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Connie Eble, Slang and Antilanguage / Slang und Argot. In: Sociolinguistics / Soziolinguistik (An International Handbook of the Science of Language and Society / Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft). 2nd completly revised and extended edition / 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Edited by / Herausgegeben von Ulrich Ammon Norbert Dittmar Klaus J. Mattheier Peter Trudgill. Volume 1 / 1. Teilband. Walter de Gruyter, Berlin New York,

13 15) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) V. Rada, Roberta, Euphemismen im Slang: Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Redigit: I. Szathmári. Budapest, ) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 18) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Kövecses Zoltán, Angol magyar szlengszótár. Debrecen, ) Kövecses Zoltán, Magyar angol szlengszótár. Debrecen, ) Luvszandas Erdeneszovd (2006): A mongol szleng. Keletkutatás 2002 ősz 2006 ősz: ) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 25) Sinkovics Balázs (2008): Az anyanyelv változatai magyarországi középiskolai tankönyvekben. In: Csernicskó István Kontra Miklós szerk.: Az Üveghegyen innen. (Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés). Ungvár Beregszász ) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 27) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Parapatics Andrea (2010): A mai magyar szleng használatának és alakulásának nyelvi és társadalmi okai. In: Illés-Molnár Márta Kaló Zsuzsa Klein Laura Parapatics Andrea szerk.: Félúton 5. (Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája április ) Budapest, L Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 31) Laczkó Mária (2012): Hogyan értékeljük a stílust? (Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból). Magyar Nyelvőr 136: Magyar Nyelvjárások 38. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, Hivatkozás (1): 1) Bényei Miklós (2001): Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. (Szlengkutatás 4. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (375 lap). ISBN Hivatkozás (15): 1) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

14 3) V. Rada, Roberta, Euphemismen im Slang: Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Redigit: I. Szathmári. Budapest, ) Gúti Erika Szépe György, A szivárvány-koalíció nyelvpolitikája. (Nyelvpolitika alulnézetben). In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Hoffmann, Ottó, The differences between teenagers (age 10-14) and students in the use of slang. Revue d Études Françaises 11 (2006): ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 9) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 10) Virágh Árpád (2009): Fügét kap a papír. (Tőzsdei szleng). NyelvVilág 8: ) Parapatics Andrea (2010): A mai magyar szleng használatának és alakulásának nyelvi és társadalmi okai. In: Illés-Molnár Márta Kaló Zsuzsa Klein Laura Parapatics Andrea szerk.: Félúton 5. (Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája április ) Budapest, L Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Menyhárt József (2010): amikor a nyelv beleköp a tenyerébe (Rövid szlengológiai fejtegetés). Alma Mater 5/3: 3. 13) Horváth Futó Hargita et al. (2011): Feladatgyűjtemény magyar nyelvből az általános iskolai oktatás és nevelés 2011/2012-es tanévének záróvizsgájára. A Szerb Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet Vajdasági Pedagógiai Intézet, Belgrád. 14) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 15) Parapatics Andrea (2012): Közszóvá váló személynevek a mai magyar szlengben. In: Parapatics Andrea főszerk.: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. (A 6. Félúton konferencia, ELTE BTK október 7 8.) Tálentum Sorozat 2. ELTE Eötvös Kiadó Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (232 lap). ISBN Ismertetés (1): 1) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): Hivatkozás (4): 1) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 2) H. Varga Gyula (2009): Szleng és ékesszólás. Anyanyelv-pedagógia 2009/3: 3) Szabó, Dávid (2009): Mots d homme, mots de femme. (À la recherche de différences génolectales en argot hongrois). In: Kacprzak, Alicja Goudaillier, Jean-Pierre (szerk.): Standard et périphéries de la langue. Łódź Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM ) Laczik Mária (2010): A szlengről és legújabb szlengszótárainkról. In: Zimányi Árpád szerk.: A tudomány nyelve A nyelv tudománya. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében). MANYE Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár Eger Szabó Dávid Kis Tamás szerk. (2012): Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8. sz.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. (210 lap) ISBN Ismertetés (2): 1) B. Papp Eszter Novák Barnabás Zabóné Varga Irén (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Modern Nyelvoktatás 19/3 (2013. szeptember):

15 2) Kovács Máté (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Magyar Nyelvőr 137: Hivatkozás (1): 1) Szabó Dávid (2013): A szlengkutatás módszertani kérdéseiről: diákszlengkutatások Franciaországban ( ) és Magyarországon ( ). In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó Könyvfejezet (id.: 58) Magyarországon magyarul (id.: 58) 35. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In: Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (ISBN ) Szlengkutatás 1. sz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Hivatkozás (57): 1) Bachát László, Diáknyelv a fiatalok nyelvhasználata mint az érzelem és gondolkodás tükrözője). In: Ki neveli a gyereket? (Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve). Szeged, ) Forsskåhl, Mona, A szleng meghatározásáról. In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Péter Mihály, Húsz év múlva (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Cseresnyési László, Esszé a szlengről. In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Sociolinguistica 13. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Virágné Horváth Erzsébet (1999): Diákkutatás és tanítóképzés. (Gyermeknyelvi szleng). Perspective Kitekintés 3/3: ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 8) Maksa Gyula, A diszkurzuskeveredés módosulásai a Garaczi-olvasásban. In: Bitskey István Imre László szerk., Studia Litteraria Iuvenum. (Fiatal kutatók tanulmányai a kortárs irodalomelméletek jegyében). Studia Litteraria 37. Debrecen, ) Rajsli Ilona, Ezredvég gyorskultúra nyelv. (Töprengések a mai nyelvről, nyelvhasználókról). Hungarológiai Közlemények 32 (2000)/1: ) Rajsli Ilona (2000): Ezredvég gyorskultúra nyelv. (Mit tehet a nyelvész?). Iskolakultúra 2000/5: ) Szabó Edina, A besúgó a magyar és a finn börtönszlengben. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): ) Szabó Edina, A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig. Magyar Nyelvjárások 39 (2001): ) Vidra Anikó, Haverok, buli, fanta Avagy hogyan beszélnek a mai fiatalok? In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. (A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai). Szerk. Rubovszky Kálmán. (Felnőttnevelés, Művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám). Debrecen, ) Szabó, Dávid, Les emprunts argotiques, analyse contrastive du procédé d après un corpus d argot hongrois. Revue d Études Françaises 6 (2001): ) Janse, Mark; Tol, Sijmen szerk. (2001): Bibliographie linguistique de l'année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 16) Szabó, Dávid, La place de l emprunt dans l argot de Budapest. Argots et Argotologie (La Linguistique [Revue de la Société International de Linguistique Fonctionelle], Volume 38 [2002/1]). Paris,

16 17) Szabó, Dávid, Les procédés de la formation du vocabulaire de l argot hongrois. Cahiers d études hongrois 2002/10: ) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Domonkosi Ágnes, Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Debrecen, ) Pátrovics Péter, Néhány gondolat a magyar igekötők eredetéről, valamint aspektus- és akcióminőség-jelölő funkciójuk (ki)alakulásáról. Magyar Nyelvőr 126 (2002): ) Szabó Edina, Nyelv és közösség. (A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása és ennek megjelenés a szlengben). In: Nyelvek és kultúrák találkozása. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai III.) Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Timár György Fazakas István, Szleng-szó-szedet. Budapest, ) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Hangodi Ágnes, Az idősebb Zolnay Vilmos könyvei a nemzeti könyvtárban. Magyar Könyvszemle 119/4 (2003): ) Simigné Fenyő Sarolta, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolc, ) Szikszainé Nagy Irma, Retorikai kérdések szleng variációi. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Cs. Jónás Erzsébet, Fenyvesi István: Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. Modern Nyelvoktatás 10/1 (2004. április): ) Kormányos Katona Gyöngyi, A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Új jelenségek a magyar nyelvben. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 31) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 32) Hegedűs Attila, A változó nyelvjárás. (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 7.) Piliscsaba, ) Domonkosi Ágnes, Az internet nyelvhasználatának empirikus kutatási lehetőségei. In: Balázs Géza Bódi Zoltán szerk.: Az internetkorszak kommunikációja. (Tanulmányok). Budapest, ) Kormányos Katona Gyöngyi (2005): A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Hódi Éva szerk.: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada ) Szabó, Dávid, Peut-on parler de phonosymbolisme en argot hongrois? Revue d Études Françaises 11 (2006): ) Luvszandas Erdeneszovd (2006): A mongol szleng. Keletkutatás 2002 ősz 2006 ősz: ) Szikszainé Nagy Irma, Magyar stilisztika. Budapest, ) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Urbán Anna, Férfi és női szleng egy felmérés tükrében: Bodnár Ildikó Kegyesné Szekeres Erika Simigné Fenyő Sarolta szerk.: Sokszínű nyelvészet 3. ( Női szóval női szemmel. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban). Miskolc, ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 42) Zimányi Árpád szerk. (2008): Beszédművelés, nyelvi norma. Eger. 16

17 43) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Szabó, Dávid (2009): Mots d homme, mots de femme. (À la recherche de différences génolectales en argot hongrois). In: Kacprzak, Alicja Goudaillier, Jean-Pierre (szerk.): Standard et périphéries de la langue. Łódź Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM ) Vácziné Takács Edit (2009): Megszólításformák Vámos Miklós Apák könyve című regényében. In: Kuna Ágnes, Veszelszki Ágnes szerk.: Félúton 3. A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa. Budapest, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Tölgyessy Zsuzsanna Az ifjúsági sajtó nyelve. Iskolakultúra 19/7 8 melléklete: ) Szabó Dávid (2010): Nemsztenderd változatok egy új francia magyar szótárban. Revue d Études Françaises 15: ) Laczik Mária (2010): A szlengről és legújabb szlengszótárainkról. In: Zimányi Árpád szerk.: A tudomány nyelve A nyelv tudománya. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében). MANYE Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár Eger ) Menyhárt József (2010): amikor a nyelv beleköp a tenyerébe (Rövid szlengológiai fejtegetés). Alma Mater 5/3: 3. 51) Fazekas Judit (2011): Az igekötők irányjelentésének szerepe újító szlengkifejezések értelmezésében. In: Tudományos diákköri konferencia. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar. Budapest ) Bilás Boglárka (2011): Magyar diáknyelv határon innen és túl. In: Misad Katalin Csehy Zoltán szerk.: Nova Posoniensia. (A pozsonyi magyar tanszék évkönyve). Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület Kalligram Kiadó ) Szabó Dávid (2012): Szleng és szociolingvisztika. In: Az előadások összefoglalói. (17. Élőnyelvi Konferencia). Szeged, Szegedi Tudományegyetem ) Szabó Dávid (2012): Három fontos szótár (Napjaink francia argószótárai). In: Szabó Dávid Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8. sz.) Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó ) Csányi Erzsébet (2012): A zsargonnyelvi kódválasztás poétikai vonatkozásai a vajdasági magyar farmernadrágos prózában. Hungarológiai Közlemények 2012/1: ) Szabó Dávid (2013): Utazás az argó mélyére. (Egy szlengkutató gondolatai Céline írói nyelve kapcsán). In: Schneller Dóra Szabó Dávid (szerk.): Tanulmányok a francia irodalom köréből Karafiáth Judit 70. születésnapjára. (Revue d Études Françaises különszám). Budapest ) Szabó Dávid (2013): A szlengkutatás módszertani kérdéseiről: diákszlengkutatások Franciaországban ( ) és Magyarországon ( ). In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. ( ) Szlengkutatás 8. sz. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, Hivatkozás (1): 1) Kovács Máté (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Magyar Nyelvőr 137:

18 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 88) Magyarországon magyarul (id.: 88) 16. Újabb szempontok az osztják személynévkutatásokhoz. Folia Uralica Debreceniensia 1 (1989): Hivatkozás (3): 1) B. Székely, Gábor, The History of Ob-Ugric Toponymic Research. In: History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Edited by István Nyirkos. (Onomastica Uralica 2.) Debrecen Helsinki, ) Fehér Krisztina, A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): ) Fehér Krisztina, A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): Gulyáságyú és soppakanuuna. Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): Hivatkozás (1): 1) Szabó Edina, A besúgó a magyar és a finn börtönszlengben. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): Morgó. Magyar Nyelvőr 115 (1991): Hivatkozás (3): 1) Máté Jakab (2000): A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, Hungarológiai Értesítő 15: ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Hoffmann István, Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, Gugyori és Kutyakaparó I II. (Egy alföldi csárdanévtípusról). Névtani Értesítő 15 (1993): , 16 (1994): Hivatkozás (8): 1) Kakuk Mátyás, Cigány közvetítésű jövevényszavak a magyar nyelvben. (Jászkunsági Füzetek 10). Szolnok, ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Bíró Ferenc, Nyelvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében. Eger, ) Hoffmann István, Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, ) Bíró Ferenc Kalcsó Gyula, Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. (Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 2.) Eger, ) Pelczéder Katalin, Veszprém megyei üzletnevek funkcionális-szemantikai vizsgálata. Névtani Értesítő 27 (2005): ) Hári Gyula Név és környezet viszonya a létesítménynevekben. (A névrészek funkcionális-szemantikai jegyeinek tanulságai Mór környéki helynevek alapján). Budapest, Gondolat Kiadó. 8) Hoffmann István (2013): Mikrotoponímiai vizsgálatok 1. Tapolcafő helynevei. Debrecen. 28. A magyar szlengszótárak. Magyar Nyelvjárások 32 (1995): Hivatkozás (12): 1) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, ) Fenyvesi István (1996): Современные словари русского сленга. Studia Slavica Savariensia 5/1 2: ) Fenyvesi István, Az orosz szleng és kutatása. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, ) Sociolinguistica 11. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Zsupos Gabriella, A debreceni rockzenészek szlengje. In: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Szabó Edina, A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig. Magyar Nyelvjárások 39 (2001):

19 7) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 9) Molnár Csikós László (2006): A szleng és a köznyelv. Hungarológiai Közlemények, 37/2: ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 11) Szabó Dávid (2010): Nemsztenderd változatok egy új francia magyar szótárban. Revue d Études Françaises 15: ) Szabó Dávid (2011): Dictionnaire de spécialité dictionnaire général (Le problème des équivalents dans un dictionnaire d argot bilingue). Revue d Études Françaises 16: Személynevek a szlengben. Magyar Nyelvjárások 33 (1996): Hivatkozás (25): 1) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, ) Bíró Ferenc, Egri szakmunkástanulók névhasználata. Névtani Értesítő 19 (1997): ) Sociolinguistica 12. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Bíró Ferenc, A metafora szerepe a testi tulajdonságra utaló diáknevek alkotásában. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. (Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által október én rendezett konferencia előadásaiból). Szerk. Kemény Gábor. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X.). Budapest, ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Farkas Tamás, Névkutatás szlengkutatás. (Nevek és köznevesülés a katonai szlengben). In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest, ) Fehér Krisztina, A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. Személynevek. Budapest, ) Boros Zsuzsanna, Diáknevek a Selmeci Akadémián. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara tudományos diákköri közleményei 2. ( évi dolgozatok). Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, ) Fehér Krisztina, Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában ( ). Névtani Értesítő 26 (2004): ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Boros Zsuzsanna, A miskolci egyetemisták diáknevei, az ún. alias nevek. (Magyar Névtani Dolgozatok 192. sz.) Budapest, ) Nemesné Kis Szilvia, A névtan és az alkalmazott nyelvészet kapcsolódási pontjai. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Ördög Ferenc (2004): Személynév-kutatásunk helyzete és feladatai. In: Farkas Ferenc szerk.: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. (Névtani tanácskozás Jászberényben). Budapest ) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 16) Bauko János, Diákragadványnév-vizsgálatok magyar szlovák kétnyelvű környezetben. In: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. (A október i somorjai konferencia előadásai). Szerk. Vörös Ferenc. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 224. sz. Budapest Nyitra Somorja, ) Bauko János (2007): Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). (Doktori értekezés). Budapest. 19

20 18) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Ördög Ferenc (2008): Személynév-kutatásunk helyzete és feladatai. In: Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok. Nagykanizsa, Czupi Kiadó ) Bauko János, Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Nyitra Budapest, ) Parapatics Andrea (2012): Közszóvá váló személynevek a mai magyar szlengben. In: Parapatics Andrea főszerk.: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. (A 6. Félúton konferencia, ELTE BTK október 7 8.) Tálentum Sorozat 2. ELTE Eötvös Kiadó ) Győrffy Erzsébet (2012): A névszociológiai aspektusról a szleng helynevek kapcsán. Helynévtörténeti Tanulmányok 7: ) Bencze M. Ildikó (2010): A metonímia a kognitív pragmatikaelméletek tükrében. Magyar Nyelvjárások 48: ) Bauko János (2013): Közösségi ragadványnevek használata a szlovákiai magyark körében. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó ) Tóth Valéria (2014): A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 10: Őstolvajnyelv. (A titkosnyelvek kialakulása és a simándiak koldusnyelve). Börtönügyi Szemle 17/3 (1998. szeptember): Hivatkozás (1): 1) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, Titkok nyitja. (A magyar tolvajnyelv szótárai és szójegyzékei). Börtönügyi Szemle 18/1 (1999. március): Hivatkozás (2): 1) Mátételkiné Holló Magdolna (2005): Nyugati hatások a narkószlengre. Magyar Rendészet 2005/2: ) Mátételkiné Holló Magdolna (2006): Angol-amerikai hatások a magyar és a francia drogosok szlengjére. In: Klaudy Kinga Dobos Csilla szerk.: A világ nyelvei és a nyelvek világa. (Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban). MANYE XV. Pécs Miskolc A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai. Névtani Értesítő 21 (1999): Hivatkozás (11): 1) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Wallendums Tünde: Nyelvpolitika a budapesti szállodák elnevezéseinek tükrében. Modern Nyelvoktatás 8/1 (2002. április): ) Wallendums Tünde: Nyelvpolitika a budapesti szállodák elnevezéseinek tükrében. In: Új kihívások a nyelvoktatásban. Budapest, ) Hoffmann István, Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, ) Janse, Mark Olbertz, Hella Tol, Sijmen szerk. (2003): Bibliographie linguistique de l année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 6) Pelczéder Katalin, Veszprém megyei üzletnevek funkcionális-szemantikai vizsgálata. Névtani Értesítő 27 (2005): ) Hári Gyula (2005): A létesítménynév-adás történeti rétegei. ( századi létesítménynevek a volt móri járásban). In: Révay Valéria szerk.: Nyelvészeti Tanulmányok. (Simonyiemlékülés, 2003). Iskolakultúra-könyvek 27. Pécs, Iskolakultúra ) Havas Péter, Kávéház- és eszpresszónevek Budapesten ( ). Névtani Értesítő 28 (2006): ) Nyirkos István (2008): A földrajzi nevek névalkotásának morfológiai jellemzői. In: Hoffmann István Tóth Valéria szerk: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen ) Hári Gyula (2010): Épületnév, építménynév, létesítménynév. Névtani Értesítő 32:

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Szlengkutatás 7. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1979. összeállította: Máté Jakab

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1979. összeállította: Máté Jakab A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1979 összeállította: Máté Jakab» Pótlások az 1977 1978-as bibliográfiához TARTALOM 1. Az 1977-ben megjelent művek, tanulmányok, cikkek 123 2. Az 1978-ban megjelent

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 11 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 71. BüKY BÉLA (1928 1998) BUDAPEST 2004 1 22 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 1419 4481 ISBN 963 95 59 17 2 Bolla Kálmán

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 Ebből könyv, könyvrészlet: 93 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1* tudományos cikk szaklapban:39 egyéb szakcikk: 115 szakmai publikáció

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: 2003 2006: nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: 2011. május 13., az oklevél kelte: 2011. 11. 11., minősítése: kitüntetéses: Promotio

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga Budapest 2008 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva ISSN 1419 4481 ISBN 978 963 9559 38 7 Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond

Részletesebben

SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 4. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA (a szerkesztőbizottság vezetője), GERSTNER KÁROLY, MAGAY TAMÁS (sorozatszerkesztő), PRÓSZÉKY GÁBOR

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát.

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. (Guadalajara, 1997.) A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája. (Ivanov nyomán

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben