Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései"

Átírás

1 Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 570 (ismertetés: 32, idézés: 538) A doktori iskolák akkreditációjánál figyelembe vehető tudományos közleményeinek száma: 38, az ezekre történt hivatkozások száma: 341 Könyv (ism.: 12, id.: 144) Magyarországon magyarul: (ism.: 12, id.: 144) 19. A magyar katonai szleng szótára ( ). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz.) Debrecen, (178 lap). ISBN Ismertetés (8): 1) Boda István, Katonai szleng. Hajdú-Bihari Napló 48/268 [1991. november 14.]: 8. 2) Takács Gábor, Emlékezés a régi szép időkre! (Megjelent a katonai szlengszótár!). Egyetemi Élet 30/4 [1991. november 18.]: 2. 3) Kucsera Zsuzsanna, Kis Tamás, A magyar katonai szleng szótára. ( ). Nyelvelő 1 (1991)/3: 79. 4) Fenyvesi István, Soknapújóska a cidribiliben. Reggeli Délvilág (Szeged) [1992. február 20.]: 4. 5) Újházy László, Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára, Hadtörténelmi Közlemények 105 (1992)/2: ) Szilágyi Márton, Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) IV/4 (1992. tél): ) Szűts László: Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. Magyar Nyelvőr 116 (1992): ) Molnár Mária: Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ). Modern Nyelvoktatás 15/4 (2009. december): Hivatkozás (28): 1) Pusztai Ferenc, Leíró lexikográfiánk változó és változatlan feladatai. Magyar Nyelv 90 (1994): ) Pusztai Ferenc, Leíró lexikográfiánk változó és változatlan feladatai. In: A lexikológia és a lexikográfia elmélete és módszertana. A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusának bevezető előadásai (1994. augusztus ) (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 201. sz.) ) Lieli Marianne, Összetett szavak a magyar és a finn szlengben. In: Hungarologische Beiträge 3. Finnisch-ugrische kontrastive Untersuchungen. Herausgegeben von László Keresztes, Juha Leskinen, Sándor Maticsák. Universität Jyväskylä, ) Pusztai Ferenc, Új és változó szavaink szótározása. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Laczkó Krisztina. Budapest, ) Szathmári István, Újabb szólásainkról. Magyar Nyelv 92 (1996): ) Fenyvesi István, Az orosz szleng és kutatása. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, ) [Fenyvesi István] Фeньвeши, Иштван, Русский слeнг в жизни и литeратурe. In: Сборник статeй по русистикe. Выпуск I. Сeгeд, ) Fenyvesi István, Работа над русско-венгерским словарем сленга. (Проблемы эквиваленции). In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Crystal, David, A nyelv enciklopédiája. Budapest,

2 10) Molnár Zoltán Miklós, Szójátékok napjaink nyelvhasználatából. Magyar Nyelv 94 (1998): ) Dahn, Thomas C., Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch Deutsch). Hamburg, ) Vaskó Péter, A ferihegyi határőrök nyelve és folklórja. In: Felfedezőúton a jelek világában. (Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai). Szerk. Balázs Géza. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2. sz.) Budapest, ) Máté Jakab (1999): A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, Hungarológiai Értesítő, 15: ) Zsupos Gabriella, A debreceni rockzenészek szlengje. In: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Szabó Dávid, Így beszéltek a táposok. (Adalékok a magyar katonai argó vizsgálatához). In: Argots Balatonneries Linguistiques. Nyíregyháza, ) F. Almási Éva szerk. ( ): Kortárs magyar írók, (Bibliográfia és fotótár). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 17) Fenyvesi István, Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. (Русско вeнгeрский и вeнгeрско русский словарь слeнга). Budapest, ) Farkas Tamás, Névkutatás szlengkutatás. (Nevek és köznevesülés a katonai szlengben). In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest, ) Szabó Edina, Nagyobb lesz az ember, ha kicsit dumásabb. (A börtönszlenghasználók véleménye nyelvváltozatukról). Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 21) Szótárak és használóik. Szerk. Magay Tamás. (Lexikográfiai Füzetek 2.). Budapest, ) Molnár Csikós László (2006): A szleng és a köznyelv. Hungarológiai Közlemények, 37/2: ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 25) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 26) H. Varga Gyula (2009): Szleng és ékesszólás. Anyanyelv-pedagógia 2009/3: 27) Szépe György (2010): Főszerkesztői levél. Modern Nyelvoktatás 16/1 (2010. április): ) Pusztai Ferenc (2010): A szleng a szótárakban. In: Bárdosi Vilmos Kiss Gábor szerk.: Szótárak, szólások, nevek vonzásában. (Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére). Budapest, Tinta Könyvkiadó Bakaduma. (A mai magyar katonai szleng szótára). Zrínyi Kiadó, Budapest, (391 lap). ISBN Ismertetés (4): 1) Cs.[ordás] L.[ajos], Bakadumában. Motoros fóka, iszapszemű rája. Esti Hírlap 37/200 (1992. augusztus 26.): 5. 2) Iszlai Zoltán, Ex libris. Kis Tamás: Bakaduma. Élet és Irodalom (1992. december 4): 11. 3) Szilágyi Márton, Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) IV/4 (1992. tél): ) Söder, Torbjörn (1994): Ungersk soldatslang. Fenno-Ugrica Suecana 12: Hivatkozás (47): 1) Sociolinguistica 8. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) F. Mihály Tibor, Pékáduma. Édes Anyanyelvünk 16/5 (1994. december): 6. 3) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs,

3 4) Internetto zsargon. Gyűjtötte Nyírő András, szerk. Új Péter. Előszó: Parti Nagy Lajos. Budapest, ) Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Főszerk. Sipos Lajos. Budapest, ) Bencze Imre, Bakaduma (Érdes apanyelvünk). Börtön Újság 7/1 (1998. január 2.): 8. 7) Szabó Edina, Belső szókincs. (A mai magyar börtönszleng). Börtönügyi Szemle 17/2 (1998. június): ) Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Budapest, ) Zaicz Gábor, Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár. Hungarológiai Értesítő ) Magyar szókincstár. (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára). Főszerk. Kiss Gábor. Budapest, ) Fenyvesi István, Работа над русско-венгерским словарем сленга. (Проблемы эквиваленции). In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Dahn, Thomas C., Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch Deutsch). Hamburg, ) Daniss Győző, Méhkas régi címoldalakon. (Kiss Gábor könyvespolcain több száz szótár sorakozik). Népszabadság március ) Péter Mihály, Húsz év múlva (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 16) Vaskó Péter, A ferihegyi határőrök nyelve és folklórja. In: Felfedezőúton a jelek világában. (Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai). Szerk. Balázs Géza. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2. sz.) Budapest, ) Fodor István: Szleng bizalmas köznyelv (Gondolatok két új szótár kapcsán). Magyar Nyelvőr 124 (2000): ) F. Almási Éva szerk. ( ): Kortárs magyar írók, (Bibliográfia és fotótár). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 19) Fenyvesi István, Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. (Русско вeнгeрский и вeнгeрско русский словарь слeнга). Budapest, ) Szabó, Dávid, Les emprunts argotiques, analyse contrastive du procédé d après un corpus d argot hongrois. Revue d Études Françaises 6 (2001): ) Takács Judit, Az igeképzés egy sajátos esete: keresztnévből alkotott igék. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. (Jyväskylä, augusztus 6 10.) Szerk. Hoffmann István Juhász Dezső Péntek János. Debrecen-Jyväskylä, ) Pátrovics Péter, Néhány gondolat a magyar igekötők eredetéről, valamint aspektus- és akcióminőség-jelölő funkciójuk (ki)alakulásáról. Magyar Nyelvőr 126 (2002): ) Balázs Géza Benkes Zsuzsa, Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Budapest, ) Futaky, István, Dahn, Thomas C.: Wörterbuch der ungarischen Umgangsspache. Ungarisch Deutsch. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 24/25 (2002): ) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Szikszainé Nagy Irma, Interrogatiók a szlengben mint nyelvi tükrök. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest, ) Szikszainé Nagy Irma (2003): A retorikai kérdések névmásai és partikulája. Magyar Nyelv 99: ) Farkas Tamás, Névkutatás szlengkutatás. (Nevek és köznevesülés a katonai szlengben). In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest,

4 29) Minya Károly, Mai magyar nyelvújítás. (Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig). Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XVI. Budapest, ) Szikszainé Nagy Irma, A retorikai kérdés és felkiáltás határsávja. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Takács Judit, Istvánok, Istik, Pistik. (Egy keresztnév közszói származékai). Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Dési Edit, Variációk a variabilitás témájára. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Szikszainé Nagy Irma, Retorikai kérdések szleng variációi. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois). Bibliothèque finno-ougrienne 13. Paris, ) Balázs Géza, Nekem nyolc! A nyolcas számjegy a szólásokban. Magyar Nyelv 100 (2004): ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 37) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 38) Molnár Csikós László (2006): A szleng és a köznyelv. Hungarológiai Közlemények, 37/2: ) Szótárak és használóik. Szerk. Magay Tamás. Lexikográfiai Füzetek 2.. Budapest, ) Agh Tímea (2006): Diákszleng. Almamater 2/1 (2006. október 18.): ) Takács Judit, Divatnevek és gyakori nevek a jelentésváltozás tükrében. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István Juhász Dezső. Debrecen Budapest, ) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 45) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 46) H. Tóth István Patloka, Radek (2009): Tűnődés a szlengről a magyar nyelv évében. THL 2 5: ) Tölgyessy Zsuzsanna Az ifjúsági sajtó nyelve. Iskolakultúra 19/7 8 melléklete: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, Bihar vármegye I II. Közzéteszi: Hoffmann István és Kis Tamás. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai sz.) Debrecen, 1996, ( lap + térk.). ISBN X Ö (I. kötet: ISBN , II. kötet: ISBN ) Hivatkozás (37): 1) Zilahi Lajos (1997): Kórógy. Magyar Nyelv 93: ) Kiss Lajos: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba ) Rácz Anita: K. Fábián Ilona: A Váradi Regestrum helynevei. Magyar Nyelvjárások 36 (1999): ) Mizser Lajos, Szabolcs megye Pesty Frigyes évi helynévtárában. In: Józsa András Múzeum Évkönyve. 42. Nyíregyháza, ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Ördög Ferenc (2000): A földrajzinév-gyűjtés és -kiadás helyzete. Honismeret 28/1: ) Vincze, László: Neuer scheinungen der Ungarischen Namenkunde Namenkundliche Informationen 79/80 (2001): ) Janse, Mark; Tol, Sijmen szerk. (2002): Bibliographie linguistique de l'année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 4

5 9) Hoffmann István (2002): A magyar névkutatás az ezredfordulón. In: Hoffmann István Juhász Dezső Péntek János (szerk.): Hungarológia és dimenzionális nyelvszemléle., Előadások az 5. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä Debrecen ) Dankó Imre (2003): Egy bihari kistáj etnokulturális struktúrája II. Rálátás 4/3: ) Illés Gabriella (2004): Útmutató Bihardiószeg földrajzi neveinek adattárához. Néprajzi Látóhatár 13/1 2: ) Lévai Béla: Cégény, Cégény-rét. In: Uő: Debrecen környéki helynevek. Debrecen, ) Bárány Attila (2004): Adalékok az Ákos-nemzetség bihari birtokainak településtörténetéhez. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, Tomus IX. Fasciculus 3. Miskolc ) Mizser Lajos: Vaskapu. Magyar Nyelv 100 (2004): ) Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, ) Bardoly István (2005): Magyar Műemlékvédelem XII. (Műemléki bibliográfia ) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest. 17) Hajdú Mihály, Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése. Névtani Értesítő 28 (2006): ) Mizser Lajos: Helynévmagyarázatok. In: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. Bárth M. János. Bp., ) Zilahi Lajos: Rét. In: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. Bárth M. János. Bp., ) Hajdú Mihály: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése. Névtani Értesítő 28 (2006): ) Hoffmann István, Mortis birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben. Magyar Nyelvjárások 44 (2006): ) Bihar megyei kéziratos térképek. ( ). A nagyváradi római katolikus püspökség, székeskáptalan, papnevelde, nagy- és kisprépostság és a nagyváradi görög katolikus püspökség térképei. Bihar vármegye és Nagyvárad város térképei. Vegyes eredető térképek. Katalógus. Összeállította: Emődi András. Partium Kiadó, Nagyvárad, ) Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, ) Nagy István (2007): A bihari térség és Bedő népesedési viszonyai a XX. század végén Rálátás 8/2: ) Ördög Ferenc (2008): A földrajzinév-gyűjtés és -kiadás helyzete. In: Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok. Nagykanizsa, Czupi Kiadó ) Hegedűs Attila (2008): Eseménynevek ómagyar és középmagyar kori mikrotoponimákban. In: Hoffmann István Tóth Valéria szerk: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen ) Tóth Valéria (2008): Településnevek változástipológiája. Debrecen. 28) Tóth Valéria: Többnevűség a településnevek körében. In: Nyelv és valóság. Szerk. Bölcskei Andrea N. Császi Ildikó. Bp., ) Erős Vilmos (2009): A XVI XVIII. századi történetírás II. Világosság, 2009 ősz: ) Benkő Loránd (2009): A Szovárd-kérdés. (Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből). Budapest. 85, ) Csorba Csaba (2009): Pesty Frigyes emlékezete. Honismeret 37/6: ) Kiss Magdaléna (2010): Bihar megyei víz- és településnevek lexikai kapcsolata. In: Illés- Molnár Márta Kaló Zsuzsa Klein Laura Parapatics Andrea szerk.: Félúton 5. (Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája április ) Budapest, L Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Kiss Magdaléna (2010): A Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata. Helynévtörténeti tanulmányok 5: ) Bényei Miklós (2010): Adalékok Berettyóújfalu historiográfiájához. Bihari Diéta 7: ) Zilahi Lajos (2011): A sárréti í-zés állapota. (Az í fonéma sárréti gyakorisága). Békéscsaba. 36) Kiss Magdaléna (2012): A Körösök magyar vízneveinek funkcionálisszemantikai elemzése. Helynévtörténeti Tanulmányok 8:

6 37) Kiss Magdaléna (2012): Nyelvi érintkezések az Érmellék területén a víznevek tükrében. Névtani Értesítő 34: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen, (99 lap). ISBN X Hivatkozás (25): 1) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, ) Tóth Szergej, Káromló szavak és obszcén kifejezések. (Széljegyzetek az orosz zsargon kutatásához egy figyelemre méltó szótár kapcsán). Modern Nyelvoktatás 3/4 (1997. december): ) Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Budapest, ) Sociolinguistica 12. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Zaicz Gábor, Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár. Hungarológiai Értesítő ) Fenyvesi István, Работа над русско-венгерским словарем сленга. (Проблемы эквиваленции). In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Szabó Edina, Belső szókincs. (A mai magyar börtönszleng). Börtönügyi Szemle 17/2 (1998. június): ) Juhász Anna, Nyelvi demokrácia, avagy a magyar és a bolgár szleng szókincsénk egy közös vonása. Haemus 7 (1998)/2: ) [Juhász Anna] Анна Юхас, Езикова демокрация (мултималцинствена панорама). Хемус 7 (1998)/2: 38 41). 10) [Fenyvesi István] Фeньвeши, Иштван, О создании русско-вeнгeрского и вeнгeрскорусского словаря слeнга. In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szerk. Bibok Károly, Ferincz István, H. Tóth Imre. Szeged, ) Péter Mihály, Húsz év múlva (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. Szlengkutatás 3. sz. Debrecen, ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 13) F. Almási Éva szerk. ( ): Kortárs magyar írók, (Bibliográfia és fotótár). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 14) Szabó Edina, A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig. Magyar Nyelvjárások 39 (2001): ) Vidra Anikó, Haverok, buli, fanta Avagy hogyan beszélnek a mai fiatalok? In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. (A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai). Szerk. Rubovszky Kálmán. Felnőttnevelés, Művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám. Debrecen, ) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. Bibliothèque finno-ougrienne 13. Paris, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 19) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 20) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 22) Tölgyessy Zsuzsanna Az ifjúsági sajtó nyelve. Iskolakultúra 19/7 8 melléklete: ) Vasné Tóth Kornélia (2010): Élő diáknyelv. (Két város, húsz év tükrében). Sopron. 6

7 24) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 25) Ibolya Tibor (2012): Az első magyar kriminalisztikai tankönyv és szerzője. Ügyészek Lapja 19/2: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.) Debrecen, (60 lap). ISSN (ISBN ) Hivatkozás (56): Ld. a Könyvfejezetek között. 81. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (320 lap). ISBN Hivatkozás (7) 1) H. Varga Gyula (2009): Szleng és ékesszólás. Anyanyelv-pedagógia 2009/3. 2) Ammon, Ulrich Darquennes, Jeroen Wright, Sue (2010): Sociolinguistica 24. (Fremdsprachen an den Schulen der Europäischen Union). Berlin New York, De Gruyter ) Tölgyesi, Tamás (2011): Lexikální germanismy v původní české verzi Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a jejich ekvivalenty v německém a maďarském překladu na základě InterCorpu. In: Čermák, František szerk.: Korpusová lingvistika Praha (1. InterCorp). (Studie z korpusové lingvistiky. Svazek 14). Praha, Nakladatelství Lidové noviny Ústav Českého národního korpusu FF UK ) Tölgyesi, Tamás (2011): K vojenskému názvosloví habsburské armády ( ) [A Habsburg-hadsereg katonai szókincse ( )]. Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica 29. 5) Győrffy Erzsébet (2011): A szleng helynevek névrendszertani helyéről. Névtani Értesítő 33: ) Molnár Csikós László (2012): Az analógia szerepe a szinkron nyelvi jelenségekben. In: Ispánovics Csapó Julianna szerk.: Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék ) Laczkó Mária (2012): Hogyan értékeljük a stílust? (Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból). Magyar Nyelvőr 136: Tankönyv, jegyzet (ism.: 2) Magyarországon magyarul (ism.: 2) 22. Hungarolingua 2. Szótár. Összeállította Kis Tamás. A szerkesztésben közreműködött Molnár Judit. Az angol rész Séllei Nóra és Tuba Márta, a német rész Jiří Pilarský, a francia rész Marosvári Mária munkája. Debreceni Nyári Egyetem, (229 lap). ISBN Ismertetés (2): 1) Keresztes, László, Hungarolingua 1, Hungarolingua 2. Folia Uralica Debreceniensia 3 (1994): ) Zaicz Gábor, A Debreceni Nyári Egyetem Hungarolingua-programja. Hungarologische Beiträge 6 (1996): Szerkesztett kötet (ism.: 18, id.: 142) Magyarországon magyarul (ism.: 18, id.: 142) 33. Zolnay Vilmos Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben. Fekete Sas Kiadó, Budapest, ISBN Második kiadás: Budapest, ISBN (134 lap). Ismertetés (2): 1) S. G., Argó, zsargon, fattyúnyelv. Zsaru 5/27 (1996. július 2.): 16. 2) Szüle Zsolt, Kerületünk a fattyúnyelvben. Erzsébetváros 1996/9 (július 5.): 11. Hivatkozás (24): 1) Internetto zsargon. Gyűjtötte Nyírő András, szerk. Új Péter. Előszó: Parti Nagy Lajos. Budapest,

8 2) Kövecses Zoltán (1998): Magyar szlengszótár. Budapest. 3) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 4) Kicsi Sándor András, Kék Macska. Névtani Értesítő 22 (2000): ) Havas Péter, Budapesti kávéháznevek funkcionális-szemantikai vizsgálata a XIX XX. század fordulójától az első világháborúig. Névtani Értesítő 24 (2002): ) Miért jobb a sör a nőknél? (Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór). Gyűjtötte és bevezetővel ellátta Balázs Géza. Budapest, ) Hangodi Ágnes, Hamvas, Powys és Zolnay. (Összefüggések A száz könyv kapcsán). Magyar Könyvszemle 118/3 (2002) 8) Timár György Fazakas István, Szleng-szó-szedet. Budapest, ) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Hangodi Ágnes, Az idősebb Zolnay Vilmos könyvei a nemzeti könyvtárban. Magyar Könyvszemle 119/4 (2003): ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. (Bibliothèque finno-ougrienne 13). Paris, ) Saly Noémi (2001): Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett. (Krúdy és a pesti kávéház). Budapesti Negyed 9/4: ) Kicsi Sándor András (2004): Spenótház és Elizélt Palota. Holmi 16/12 (2004 december): ) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 16) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 17) Szótárak és használóik. Szerk. Magay Tamás. (Lexikográfiai Füzetek 2.). Budapest, ) Balázs Géza (2007): A pesti nyelv. Napút 9/1: ) Takács Judit (2007): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen. 20) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 21) Balázsi József Attila (2008): Majomsziget. Magyar Nyelv 104: ) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 23) Mélyi József (2010): Atombomba a Kálvin téren. Mozgó Világ 36/4 (2010 április): ) Balázs Géza (2013): A pesti nyelv. (Városnyelvi kalauz). Budapest, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ. 36. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (301 lap). ISBN Ismertetés (6): 1) Balázs Géza, Két új debreceni nyelvészeti sorozatról. Magyar Nyelv 95 (1999): ) H. Varga Gyula, Kitekintés az európai szlengkutatásra. Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Magyar Nyelvőr 124 (2000): ) H. Varga Gyula, Az európai szlengkutatás útjai. Filologická Revue 3, 2000, č. 3, s ) Ondrejovič, Slavomír, A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Jazykovedný časopis 51 (2000): ) Eőry, Vilma, Maďarský sborník o evropském výzkumu slangu. Slovo a slovestnost 62 (2001): ) H. Varga Gyula, Tri štúdie o českom a slovenskom výskumu slangu v maďarskom jazyku. Filologická Revue [Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica] 4 (2001)/2: Hivatkozás (35): 1) Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Budapest,

9 2) [Fenyvesi István] Фeньвeши, Иштван, О создании русско-вeнгeрского и вeнгeрскорусского словаря слeнга. In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szerk. Bibok Károly, Ferincz István, H. Tóth Imre. Szeged, ) Cs. Jónás Erzsébet, 25 miniatűr az orosz ifjúsági nyelvről. Modern Nyelvoktatás 5/1 (1999. április): ) Cs. Jónás Erzsébet, Magyar számítógépes zsargon határon innen és túl. (Guruk, júzerek, lamerek a hálózaton). In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. (XIII. Anyanyelvoktatási Napok. Eger, július Szerk. V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. Budapest, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. sz.) ) Szalamin Edit, Orosz és magyar beszélt nyelvi kutatások. In: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest, ) Dahn, Thomas C., Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch Deutsch). Hamburg, ) Sociolinguistica 13. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Virágné Horváth Erzsébet (1999): Diákkutatás és tanítóképzés. (Gyermeknyelvi szleng). Perspective Kitekintés 3/3: ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 10) Szabó Dávid, Így beszéltek a táposok. (Adalékok a magyar katonai argó vizsgálatához). In: Argots Balatonneries Linguistiques. Nyíregyháza, ) Szabó, Dávid, Les emprunts argotiques, analyse contrastive du procédé d après un corpus d argot hongrois. Revue d Études Françaises 6 (2001): ) Szabó, Dávid, Les registres non conventionnels dans le dictionnaire bilingue. In: Études de linguistigue générale et contrastive. (Hommage à Jean Perrot). Paris, ) Szabó, Dávid, La place de l emprunt dans l argot de Budapest. In: Argots et Argotologie (La Linguistique [Revue de la Société International de Linguistique Fonctionelle], Volume 38 [2002/1]). Paris, ) Janse, Mark; Tol, Sijmen szerk. (2001): Bibliographie linguistique de l'année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 15) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Szabó Edina, Nyelv és közösség. (A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása és ennek megjelenés a szlengben). In: Nyelvek és kultúrák találkozása. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai III.) Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Simigné Fenyő Sarolta, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolc, ) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. (Bibliothèque finno-ougrienne 13). Paris, ) Kormányos Katona Gyöngyi, A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Új jelenségek a magyar nyelvben. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Pátrovics Péter, Német szlengszótár (avagy Die Leiden der jungen Wörter). H. n. [Budapest],

10 24) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Kálmán László Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest, ) Kormányos Katona Gyöngyi (2005): A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Hódi Éva szerk.: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada ) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 30) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 33) Szabó Dávid (2011): Dictionnaire de spécialité dictionnaire général (Le problème des équivalents dans un dictionnaire d argot bilingue). Revue d Études Françaises 16: ) Szabó Dávid (2013): A szlengkutatás módszertani kérdéseiről: diákszlengkutatások Franciaországban ( ) és Magyarországon ( ). In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó ) Kovács Máté (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Magyar Nyelvőr 137: Jelisztratov, Vlagyimir: Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (183 lap). ISBN Ismertetés (3): 1) Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. Magyar Tudomány 106 (új folyam: 44)/11 (1999. november): ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 3) Büky László, Vlagyimir Jelisztratov 1998: Szleng és kultúra. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 184 oldal. Fordította Fenyvesi István. Néprajz és Nyelvtudomány 40 ( ): Hivatkozás (32): 1) Sociolinguistica 14. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Fenyvesi István, Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. (Русско вeнгeрский и вeнгeрско русский словарь слeнга). Budapest, ) Eőry, Vilma, Maďarský sborník o evropském výzkumu slangu. Slovo a slovestnost 62 (2001): ) Péter Mihály (2001): Gondolatok nyelvünk állapotáról. In: Andor József Szűcs Tibor Terts István szerk.: Színes eszmék nem alszanak. Szépe György 70. születésnapjára. Pécs, Lingua Franca Csoport. II, ) Tibay Éva ( 2001): Mi lett az egykori csodákból. Tudásmenedzsment, 2/2: ) Szabó Edina, Nyelv és közösség. (A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása és ennek megjelenés a szlengben). In: Nyelvek és kultúrák találkozása. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai III.) Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. 10

11 Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ) Szikszainé Nagy Irma, Retorikai kérdések szleng variációi. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Boros Zsuzsanna, A miskolci egyetemisták diáknevei, az ún. alias nevek. (Magyar Névtani Dolgozatok 192. sz.) Budapest, ) V. Rada, Roberta, Euphemismen im Slang. Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Redigit: I. Szathmári. Budapest, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 15) Kálmán László Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest, ) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Péter, Mihály, Variable and Invariable Aspects of Slang. Revue d Études Françaises 11 (2006): ) Agh Tímea (2006): Diákszleng. Almamater 2/1 (2006. október 18.): ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Urbán Anna, Férfi és női szleng egy felmérés tükrében: Bodnár Ildikó Kegyesné Szekeres Erika Simigné Fenyő Sarolta szerk.: Sokszínű nyelvészet 3. ( Női szóval női szemmel. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban). Miskolc, ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 22) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 23) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 24) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Virágh Árpád (2009): Fügét kap a papír. (Tőzsdei szleng). NyelvVilág 8: ) Hegedűs Attila Tóth László (2010): Germanizmusok. (Német eredetű szerkezetek elfogadása és elutasítása a magyarban). É. Kiss Katalin Hegedűs Attila szerk.: Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba ) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 29) Popovics György (2011): A debreceni egyetemisták szóhasználatában megfigyelhető jellegzetes kifejezések. In: Balku Anett Dusa Ágnes Sőrés Anett szerk.: Ifjúsági élethelyzetek. (Ifjúságszociológiai tanulmányok). Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó ) Zarbaliyeva, Laura (2012): The importance of teaching slang in the class of indonesian as a second language. In: Irmayanti Meliono szerk.: Prosiding. International conference on indonesian studies. Unity, Diversity and Future. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Bali

12 31) Laczkó Mária (2012): Hogyan értékeljük a stílust? (Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból). Magyar Nyelvőr 136: ) Kovács Emese (2013): Rapből a nyelvről, nyelvből az emberről. Szkholion 2013/2: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (285 lap). ISBN Ismertetés (3): 1) Fenyvesi Anna Kis Tamás Várnai Judit Szilvia (szerk.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Magyar Tudomány 107 (új folyam: 45)/8 (2000. augusztus): ) Bodó Csanád, Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Magyar Nyelv 98 (2002): ) H. Varga Gyula, Tri štúdie o českom a slovenskom výskumu slangu v maďarskom jazyku. Filologická Revue [Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica] 4 (2001)/2: Hivatkozás (31): 1) Eőry, Vilma, Maďarský sborník o evropském výzkumu slangu. Slovo a slovestnost 62 (2001): ) Péter Mihály, Képalkotás a szlengben. Hungaro-Slavica (Studia in honorem Iani Bańczerowski). Adiuvantibus S. Ráduly, A. Zoltán et I. Kálmán editionem curante P. Pátrovics regidit István Nyomárkay. Budapest, ) Sociolinguistica 15. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Schirm Anita, Nyelvhasználatunk az informatika korában. In: Informatikai technológia és nyelvhasználat. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából). Szerk. Balázs Géza. Budapest, ) Tóth Annamária, Az internetezők szlengje. In: Informatikai technológia és nyelvhasználat. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából). Szerk. Balázs Géza. Budapest, ) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Connie Eble, Slang, Metaphor, and Folk Speech. In: Needed research in American dialects. Edited by Dennis R. Preston. (Publication of the American Dialect Society, no. 88), ) Connie c. Eble, Slang, Metaphor, and Folk Speech. American Speech 87 (2003): ) Janse, Mark Olbertz, Hella Tol, Sijmen szerk. (2003): Bibliographie linguistique de l année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 10) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ) Szabó, Dávid, L argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d un corpus d argot commun hongrois. (Bibliothèque finno-ougrienne 13). Paris, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Connie Eble, Slang and Antilanguage / Slang und Argot. In: Sociolinguistics / Soziolinguistik (An International Handbook of the Science of Language and Society / Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft). 2nd completly revised and extended edition / 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Edited by / Herausgegeben von Ulrich Ammon Norbert Dittmar Klaus J. Mattheier Peter Trudgill. Volume 1 / 1. Teilband. Walter de Gruyter, Berlin New York,

13 15) Tóth Szergej, A totalitarizmus szóteremtése. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) V. Rada, Roberta, Euphemismen im Slang: Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Redigit: I. Szathmári. Budapest, ) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 18) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Kövecses Zoltán, Angol magyar szlengszótár. Debrecen, ) Kövecses Zoltán, Magyar angol szlengszótár. Debrecen, ) Luvszandas Erdeneszovd (2006): A mongol szleng. Keletkutatás 2002 ősz 2006 ősz: ) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 25) Sinkovics Balázs (2008): Az anyanyelv változatai magyarországi középiskolai tankönyvekben. In: Csernicskó István Kontra Miklós szerk.: Az Üveghegyen innen. (Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés). Ungvár Beregszász ) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 27) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Parapatics Andrea (2010): A mai magyar szleng használatának és alakulásának nyelvi és társadalmi okai. In: Illés-Molnár Márta Kaló Zsuzsa Klein Laura Parapatics Andrea szerk.: Félúton 5. (Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája április ) Budapest, L Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 31) Laczkó Mária (2012): Hogyan értékeljük a stílust? (Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból). Magyar Nyelvőr 136: Magyar Nyelvjárások 38. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, Hivatkozás (1): 1) Bényei Miklós (2001): Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. (Szlengkutatás 4. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (375 lap). ISBN Hivatkozás (15): 1) Cseresnyési László, Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII). Budapest, ) Tóth Szergej (2004): Gondolatok a szovjet tábori szlengről. (Terminológia, nyelvpolitika, jelenségek és példák). In: Galgóczi László Vass László szerk.: Stílus és anyanyelv. (Tanulmányok a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból). Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

14 3) V. Rada, Roberta, Euphemismen im Slang: Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Redigit: I. Szathmári. Budapest, ) Gúti Erika Szépe György, A szivárvány-koalíció nyelvpolitikája. (Nyelvpolitika alulnézetben). In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Tóth Szergej, Egy totális diktatúra nyelve. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Hoffmann, Ottó, The differences between teenagers (age 10-14) and students in the use of slang. Revue d Études Françaises 11 (2006): ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Parapatics Andrea (2008): Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval). Budapest. 9) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 10) Virágh Árpád (2009): Fügét kap a papír. (Tőzsdei szleng). NyelvVilág 8: ) Parapatics Andrea (2010): A mai magyar szleng használatának és alakulásának nyelvi és társadalmi okai. In: Illés-Molnár Márta Kaló Zsuzsa Klein Laura Parapatics Andrea szerk.: Félúton 5. (Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája április ) Budapest, L Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Menyhárt József (2010): amikor a nyelv beleköp a tenyerébe (Rövid szlengológiai fejtegetés). Alma Mater 5/3: 3. 13) Horváth Futó Hargita et al. (2011): Feladatgyűjtemény magyar nyelvből az általános iskolai oktatás és nevelés 2011/2012-es tanévének záróvizsgájára. A Szerb Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet Vajdasági Pedagógiai Intézet, Belgrád. 14) Tóth Szergej (2011): Nyelv, kép, hatalom. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 15) Parapatics Andrea (2012): Közszóvá váló személynevek a mai magyar szlengben. In: Parapatics Andrea főszerk.: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. (A 6. Félúton konferencia, ELTE BTK október 7 8.) Tálentum Sorozat 2. ELTE Eötvös Kiadó Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, (232 lap). ISBN Ismertetés (1): 1) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): Hivatkozás (4): 1) Kövecses Zoltán (2009): Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest. 2) H. Varga Gyula (2009): Szleng és ékesszólás. Anyanyelv-pedagógia 2009/3: 3) Szabó, Dávid (2009): Mots d homme, mots de femme. (À la recherche de différences génolectales en argot hongrois). In: Kacprzak, Alicja Goudaillier, Jean-Pierre (szerk.): Standard et périphéries de la langue. Łódź Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM ) Laczik Mária (2010): A szlengről és legújabb szlengszótárainkról. In: Zimányi Árpád szerk.: A tudomány nyelve A nyelv tudománya. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében). MANYE Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár Eger Szabó Dávid Kis Tamás szerk. (2012): Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8. sz.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. (210 lap) ISBN Ismertetés (2): 1) B. Papp Eszter Novák Barnabás Zabóné Varga Irén (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Modern Nyelvoktatás 19/3 (2013. szeptember):

15 2) Kovács Máté (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Magyar Nyelvőr 137: Hivatkozás (1): 1) Szabó Dávid (2013): A szlengkutatás módszertani kérdéseiről: diákszlengkutatások Franciaországban ( ) és Magyarországon ( ). In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó Könyvfejezet (id.: 58) Magyarországon magyarul (id.: 58) 35. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In: Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (ISBN ) Szlengkutatás 1. sz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Hivatkozás (57): 1) Bachát László, Diáknyelv a fiatalok nyelvhasználata mint az érzelem és gondolkodás tükrözője). In: Ki neveli a gyereket? (Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve). Szeged, ) Forsskåhl, Mona, A szleng meghatározásáról. In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Péter Mihály, Húsz év múlva (Régebbi és újabb gondolatok a szlengről). In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Cseresnyési László, Esszé a szlengről. In: Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Debrecen, ) Sociolinguistica 13. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Virágné Horváth Erzsébet (1999): Diákkutatás és tanítóképzés. (Gyermeknyelvi szleng). Perspective Kitekintés 3/3: ) Nyelvészet és társadalom. Szerk. Tóth Szergej. Szeged, (CD) 8) Maksa Gyula, A diszkurzuskeveredés módosulásai a Garaczi-olvasásban. In: Bitskey István Imre László szerk., Studia Litteraria Iuvenum. (Fiatal kutatók tanulmányai a kortárs irodalomelméletek jegyében). Studia Litteraria 37. Debrecen, ) Rajsli Ilona, Ezredvég gyorskultúra nyelv. (Töprengések a mai nyelvről, nyelvhasználókról). Hungarológiai Közlemények 32 (2000)/1: ) Rajsli Ilona (2000): Ezredvég gyorskultúra nyelv. (Mit tehet a nyelvész?). Iskolakultúra 2000/5: ) Szabó Edina, A besúgó a magyar és a finn börtönszlengben. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): ) Szabó Edina, A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig. Magyar Nyelvjárások 39 (2001): ) Vidra Anikó, Haverok, buli, fanta Avagy hogyan beszélnek a mai fiatalok? In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. (A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai). Szerk. Rubovszky Kálmán. (Felnőttnevelés, Művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám). Debrecen, ) Szabó, Dávid, Les emprunts argotiques, analyse contrastive du procédé d après un corpus d argot hongrois. Revue d Études Françaises 6 (2001): ) Janse, Mark; Tol, Sijmen szerk. (2001): Bibliographie linguistique de l'année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 16) Szabó, Dávid, La place de l emprunt dans l argot de Budapest. Argots et Argotologie (La Linguistique [Revue de la Société International de Linguistique Fonctionelle], Volume 38 [2002/1]). Paris,

16 17) Szabó, Dávid, Les procédés de la formation du vocabulaire de l argot hongrois. Cahiers d études hongrois 2002/10: ) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, ) Domonkosi Ágnes, Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Debrecen, ) Pátrovics Péter, Néhány gondolat a magyar igekötők eredetéről, valamint aspektus- és akcióminőség-jelölő funkciójuk (ki)alakulásáról. Magyar Nyelvőr 126 (2002): ) Szabó Edina, Nyelv és közösség. (A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása és ennek megjelenés a szlengben). In: Nyelvek és kultúrák találkozása. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kiadványai III.) Szerk. Tóth Szergej. Szeged, ) Timár György Fazakas István, Szleng-szó-szedet. Budapest, ) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Hangodi Ágnes, Az idősebb Zolnay Vilmos könyvei a nemzeti könyvtárban. Magyar Könyvszemle 119/4 (2003): ) Simigné Fenyő Sarolta, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolc, ) Szikszainé Nagy Irma, Retorikai kérdések szleng variációi. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk. Gecső Tamás. Budapest, ) Cs. Jónás Erzsébet, Fenyvesi István: Orosz magyar és magyar orosz szlengszótár. Modern Nyelvoktatás 10/1 (2004. április): ) Kormányos Katona Gyöngyi, A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Új jelenségek a magyar nyelvben. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 31) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 32) Hegedűs Attila, A változó nyelvjárás. (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 7.) Piliscsaba, ) Domonkosi Ágnes, Az internet nyelvhasználatának empirikus kutatási lehetőségei. In: Balázs Géza Bódi Zoltán szerk.: Az internetkorszak kommunikációja. (Tanulmányok). Budapest, ) Kormányos Katona Gyöngyi (2005): A bizalmas stílus terjedése a mai magyar nyelvben. In: Hódi Éva szerk.: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada ) Szabó, Dávid, Peut-on parler de phonosymbolisme en argot hongrois? Revue d Études Françaises 11 (2006): ) Luvszandas Erdeneszovd (2006): A mongol szleng. Keletkutatás 2002 ősz 2006 ősz: ) Szikszainé Nagy Irma, Magyar stilisztika. Budapest, ) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Tóth Szergej, Az orosz tolvajnyelv : Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. (Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben). Eger, ) Urbán Anna, Férfi és női szleng egy felmérés tükrében: Bodnár Ildikó Kegyesné Szekeres Erika Simigné Fenyő Sarolta szerk.: Sokszínű nyelvészet 3. ( Női szóval női szemmel. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban). Miskolc, ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 42) Zimányi Árpád szerk. (2008): Beszédművelés, nyelvi norma. Eger. 16

17 43) Oszlánszki Éva (2009): Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára. Modern Nyelvoktatás 15/3 (2009. szeptember): ) Presinszky Károly (2009): Csallóközi szleng az interneten. In: Menyhárt József Presinszky Károly szerk.: Fordítás kétnyelvűség. (Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar szlovák kétnyelvűségről). Nyitra ) Szabó, Dávid (2009): Mots d homme, mots de femme. (À la recherche de différences génolectales en argot hongrois). In: Kacprzak, Alicja Goudaillier, Jean-Pierre (szerk.): Standard et périphéries de la langue. Łódź Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM ) Vácziné Takács Edit (2009): Megszólításformák Vámos Miklós Apák könyve című regényében. In: Kuna Ágnes, Veszelszki Ágnes szerk.: Félúton 3. A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa. Budapest, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ) Tölgyessy Zsuzsanna Az ifjúsági sajtó nyelve. Iskolakultúra 19/7 8 melléklete: ) Szabó Dávid (2010): Nemsztenderd változatok egy új francia magyar szótárban. Revue d Études Françaises 15: ) Laczik Mária (2010): A szlengről és legújabb szlengszótárainkról. In: Zimányi Árpád szerk.: A tudomány nyelve A nyelv tudománya. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében). MANYE Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár Eger ) Menyhárt József (2010): amikor a nyelv beleköp a tenyerébe (Rövid szlengológiai fejtegetés). Alma Mater 5/3: 3. 51) Fazekas Judit (2011): Az igekötők irányjelentésének szerepe újító szlengkifejezések értelmezésében. In: Tudományos diákköri konferencia. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar. Budapest ) Bilás Boglárka (2011): Magyar diáknyelv határon innen és túl. In: Misad Katalin Csehy Zoltán szerk.: Nova Posoniensia. (A pozsonyi magyar tanszék évkönyve). Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület Kalligram Kiadó ) Szabó Dávid (2012): Szleng és szociolingvisztika. In: Az előadások összefoglalói. (17. Élőnyelvi Konferencia). Szeged, Szegedi Tudományegyetem ) Szabó Dávid (2012): Három fontos szótár (Napjaink francia argószótárai). In: Szabó Dávid Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8. sz.) Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó ) Csányi Erzsébet (2012): A zsargonnyelvi kódválasztás poétikai vonatkozásai a vajdasági magyar farmernadrágos prózában. Hungarológiai Közlemények 2012/1: ) Szabó Dávid (2013): Utazás az argó mélyére. (Egy szlengkutató gondolatai Céline írói nyelve kapcsán). In: Schneller Dóra Szabó Dávid (szerk.): Tanulmányok a francia irodalom köréből Karafiáth Judit 70. születésnapjára. (Revue d Études Françaises különszám). Budapest ) Szabó Dávid (2013): A szlengkutatás módszertani kérdéseiről: diákszlengkutatások Franciaországban ( ) és Magyarországon ( ). In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. ( ) Szlengkutatás 8. sz. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, Hivatkozás (1): 1) Kovács Máté (2013): Szabó Dávid Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia. Magyar Nyelvőr 137:

18 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 88) Magyarországon magyarul (id.: 88) 16. Újabb szempontok az osztják személynévkutatásokhoz. Folia Uralica Debreceniensia 1 (1989): Hivatkozás (3): 1) B. Székely, Gábor, The History of Ob-Ugric Toponymic Research. In: History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Edited by István Nyirkos. (Onomastica Uralica 2.) Debrecen Helsinki, ) Fehér Krisztina, A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): ) Fehér Krisztina, A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): Gulyáságyú és soppakanuuna. Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): Hivatkozás (1): 1) Szabó Edina, A besúgó a magyar és a finn börtönszlengben. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): Morgó. Magyar Nyelvőr 115 (1991): Hivatkozás (3): 1) Máté Jakab (2000): A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, Hungarológiai Értesítő 15: ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Hoffmann István, Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, Gugyori és Kutyakaparó I II. (Egy alföldi csárdanévtípusról). Névtani Értesítő 15 (1993): , 16 (1994): Hivatkozás (8): 1) Kakuk Mátyás, Cigány közvetítésű jövevényszavak a magyar nyelvben. (Jászkunsági Füzetek 10). Szolnok, ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Bíró Ferenc, Nyelvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében. Eger, ) Hoffmann István, Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, ) Bíró Ferenc Kalcsó Gyula, Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. (Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 2.) Eger, ) Pelczéder Katalin, Veszprém megyei üzletnevek funkcionális-szemantikai vizsgálata. Névtani Értesítő 27 (2005): ) Hári Gyula Név és környezet viszonya a létesítménynevekben. (A névrészek funkcionális-szemantikai jegyeinek tanulságai Mór környéki helynevek alapján). Budapest, Gondolat Kiadó. 8) Hoffmann István (2013): Mikrotoponímiai vizsgálatok 1. Tapolcafő helynevei. Debrecen. 28. A magyar szlengszótárak. Magyar Nyelvjárások 32 (1995): Hivatkozás (12): 1) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, ) Fenyvesi István (1996): Современные словари русского сленга. Studia Slavica Savariensia 5/1 2: ) Fenyvesi István, Az orosz szleng és kutatása. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, ) Sociolinguistica 11. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Zsupos Gabriella, A debreceni rockzenészek szlengje. In: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. (Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból). Szerk. Balázs Géza és Grétsy László. Budapest, ) Szabó Edina, A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szlengszókincsének változása az 1960-as évektől napjainkig. Magyar Nyelvjárások 39 (2001):

19 7) Maráz, Gabriella, Sprachrettung oder Sprachverrat. (Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische). Hamburg, ) Szabó Edina (2005): A mai magyar börtönszleng ( ). (PhD-értekezés). Debrecen. 9) Molnár Csikós László (2006): A szleng és a köznyelv. Hungarológiai Közlemények, 37/2: ) Szabó Edina (2008): A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 11) Szabó Dávid (2010): Nemsztenderd változatok egy új francia magyar szótárban. Revue d Études Françaises 15: ) Szabó Dávid (2011): Dictionnaire de spécialité dictionnaire général (Le problème des équivalents dans un dictionnaire d argot bilingue). Revue d Études Françaises 16: Személynevek a szlengben. Magyar Nyelvjárások 33 (1996): Hivatkozás (25): 1) Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, ) Bíró Ferenc, Egri szakmunkástanulók névhasználata. Névtani Értesítő 19 (1997): ) Sociolinguistica 12. Szerk. Ulrich Ammon Klaus J. Mattheier Peter H. Nelde. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, ) Bíró Ferenc, A metafora szerepe a testi tulajdonságra utaló diáknevek alkotásában. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. (Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által október én rendezett konferencia előadásaiból). Szerk. Kemény Gábor. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X.). Budapest, ) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Farkas Tamás, Névkutatás szlengkutatás. (Nevek és köznevesülés a katonai szlengben). In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Budapest, ) Fehér Krisztina, A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): ) Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. Személynevek. Budapest, ) Boros Zsuzsanna, Diáknevek a Selmeci Akadémián. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara tudományos diákköri közleményei 2. ( évi dolgozatok). Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, ) Fehér Krisztina, Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában ( ). Névtani Értesítő 26 (2004): ) Kerekes András, Nevek az országúton. (Magyar Névtani Dolgozatok 190. sz.). Budapest, ) Boros Zsuzsanna, A miskolci egyetemisták diáknevei, az ún. alias nevek. (Magyar Névtani Dolgozatok 192. sz.) Budapest, ) Nemesné Kis Szilvia, A névtan és az alkalmazott nyelvészet kapcsolódási pontjai. In: Tóth Szergej Földes Csaba Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. Szeged, ) Ördög Ferenc (2004): Személynév-kutatásunk helyzete és feladatai. In: Farkas Ferenc szerk.: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. (Névtani tanácskozás Jászberényben). Budapest ) Takács Judit (2005): Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). PhD-értekezés. Debrecen. 16) Bauko János, Diákragadványnév-vizsgálatok magyar szlovák kétnyelvű környezetben. In: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. (A október i somorjai konferencia előadásai). Szerk. Vörös Ferenc. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 224. sz. Budapest Nyitra Somorja, ) Bauko János (2007): Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). (Doktori értekezés). Budapest. 19

20 18) Takács Judit, Keresztnevek jelentésváltozása. (Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje). Debrecen, ) Ördög Ferenc (2008): Személynév-kutatásunk helyzete és feladatai. In: Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok. Nagykanizsa, Czupi Kiadó ) Bauko János, Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Nyitra Budapest, ) Parapatics Andrea (2012): Közszóvá váló személynevek a mai magyar szlengben. In: Parapatics Andrea főszerk.: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. (A 6. Félúton konferencia, ELTE BTK október 7 8.) Tálentum Sorozat 2. ELTE Eötvös Kiadó ) Győrffy Erzsébet (2012): A névszociológiai aspektusról a szleng helynevek kapcsán. Helynévtörténeti Tanulmányok 7: ) Bencze M. Ildikó (2010): A metonímia a kognitív pragmatikaelméletek tükrében. Magyar Nyelvjárások 48: ) Bauko János (2013): Közösségi ragadványnevek használata a szlovákiai magyark körében. In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia Szeged, augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó ) Tóth Valéria (2014): A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 10: Őstolvajnyelv. (A titkosnyelvek kialakulása és a simándiak koldusnyelve). Börtönügyi Szemle 17/3 (1998. szeptember): Hivatkozás (1): 1) Malkovits Zsuzsanna, A magyarországi börtönszleng mai helyzete. In: A nyelv nevelő szerepe. (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye). Szerk. Fóris Ágota Kárpáti Eszter Szűcs Tibor. Pécs, Titkok nyitja. (A magyar tolvajnyelv szótárai és szójegyzékei). Börtönügyi Szemle 18/1 (1999. március): Hivatkozás (2): 1) Mátételkiné Holló Magdolna (2005): Nyugati hatások a narkószlengre. Magyar Rendészet 2005/2: ) Mátételkiné Holló Magdolna (2006): Angol-amerikai hatások a magyar és a francia drogosok szlengjére. In: Klaudy Kinga Dobos Csilla szerk.: A világ nyelvei és a nyelvek világa. (Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban). MANYE XV. Pécs Miskolc A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai. Névtani Értesítő 21 (1999): Hivatkozás (11): 1) Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Language. Ed. by István Hoffmann. (Onomastica Uralica 1b). Debrecen Helsinki, ) Wallendums Tünde: Nyelvpolitika a budapesti szállodák elnevezéseinek tükrében. Modern Nyelvoktatás 8/1 (2002. április): ) Wallendums Tünde: Nyelvpolitika a budapesti szállodák elnevezéseinek tükrében. In: Új kihívások a nyelvoktatásban. Budapest, ) Hoffmann István, Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, ) Janse, Mark Olbertz, Hella Tol, Sijmen szerk. (2003): Bibliographie linguistique de l année Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London. 6) Pelczéder Katalin, Veszprém megyei üzletnevek funkcionális-szemantikai vizsgálata. Névtani Értesítő 27 (2005): ) Hári Gyula (2005): A létesítménynév-adás történeti rétegei. ( századi létesítménynevek a volt móri járásban). In: Révay Valéria szerk.: Nyelvészeti Tanulmányok. (Simonyiemlékülés, 2003). Iskolakultúra-könyvek 27. Pécs, Iskolakultúra ) Havas Péter, Kávéház- és eszpresszónevek Budapesten ( ). Névtani Értesítő 28 (2006): ) Nyirkos István (2008): A földrajzi nevek névalkotásának morfológiai jellemzői. In: Hoffmann István Tóth Valéria szerk: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen ) Hári Gyula (2010): Épületnév, építménynév, létesítménynév. Névtani Értesítő 32:

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig)

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig) HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN (2014. novemberig) 1. Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Isler. Budapest. 2002. 255. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces).

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye 1. napi eredmények: II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye Kecskemét, Fedett uszoda 2008. július 5-6 (8 pályás, 50 méteres medence, elektromos időmérés) hely versenyszám / név egyesület

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben