Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.)"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 4. szám október A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.) A múlt adja a jelen építõköveit, és a jelen határozza meg a jövõt. Ez a törvényszerûség sokunk tapasztalata szerint egyértelmû. Egy kiegyensúlyozott múltból felépülhet egy kiegyensúlyozott jelen, és remélhetünk egy hasonló jövõt. Egy sebekkel teli múltból felépülhet egy sérülékeny építmény, a jelen, és egy bizonytalan jövõ. Ha Isten szemszögébõl nézem, mindannyiunk múltja a bûnesetben gyökerezik. Földünk élõvilágának veszélyeztetettsége, mai társadalmunk sokszor eltorzult értékrendje, az emberi kapcsolatok elhidegülése, és mindaz, amire a pusztulás rányomja bélyegét, ennek a múltnak a következménye. Jövõnk pedig behatárolt, ismeretlen, amibe jobb bele sem gondolni. Itt vége a mondatnak, de mégsem. Ez nem egy lezárt gondolat. Mert azzal kezdtem, hogy Isten szemszögébõl. Az Õ szemszögébõl itt nem ér véget a történet, hanem folytatódik. Az Õ gondolata továbbmegy, ez csak a kiindulópont. Õ nem így tervezte, nem ezt gondolta felõlünk, Õ abból, is, amit mi elrontottunk, jót akar és tud ki- E számunk tartalmából ÚTRAVALÓ Légy készen! (Lelkipásztori üzenet) 1 B KÁNTORI ÉLETÚT Beszélgetés Rásky Klárával 5 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Gyülekezetünk a Svábhegyi Pünkösdi Búcsúban 10 Berekfürdõi visszaemlékezések Együtt növekedtünk Berekfürdõn 11 Gyülekezeti hét Berekfürdõn 15 Növekedés Berekfürdõn 16 Gyereknapló a berekfürdõi táborról 18 Gyülekezeti hétvége Mátraházán 20 Presbiterválasztás 21 B A HIT EMBEREI Zsoltáraink közelebbrõl 32 B BEHARANGOZÓ Gyülekezeti programjaink 34 B OLVASÁSRA AJÁNLJUK 36

2 2 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Október Október ÚTRAVALÓ Örömmondó d 3 hozni. József azt mondta a testvéreinek: Ti rosszat gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Isten jóra tudja fordítani, amit mi elrontunk. Jóra tudja fordítani, amit a múlt nemzedék elrontott. Jóra tudja és akarja fordítani, amit Ádám és Éva elrontott. Jóra tudja fordítani, amit a jelenben rontottunk el, és ami fenyegetõ hatással van a jövõnkre nézve. Az emberiség, a családunk, és személyes életünk múltja behatárolhat, de Isten jóra tudja azt fordítani, ha az életünk feletti uralmat jelenünket és jövõnket saját kezünkbõl kiengedve az Õ kezébe tesszük bele. Isten Jézusban azért lett emberré, hogy az Õ múltja, jelene és jövõje átszõhesse a mienket. Azért, hogy az átkot, saját múltunk, jelenünk determináltságát áldásba fordítva meggazdagíthassa életünket, és minden képzeletünket felülmúló jövendõvel ajándékozhasson meg. A mai ember gondolkodásában, világszemléletében a jövõnek kevesebb szerepe van, mint a Biblia üzenetén tájékozódó ember világszemléletében. A hétköznapi ember számára az élet véget ér a halállal, a Föld jövõje ismeretlen, bizonytalan, hosszú távon a jelenben érdemes berendezkedni. Az Ige ezzel szemben arra tanít, hogy egy ígéretes jövõ vár ránk, amelyrõl fontos gondolkodnunk, amelyet fontos, hogy beépítsünk az életszemléletünkbe, mert ennek a fényében a ma nem önmagáért való, nem önmagában értelmezhetõ, hanem annak az útnak a része, amely az Úrral való végsõ találkozáshoz vezet. A mában megélt, jövõre tekintõ élet a felelõsségérõl, lehetõségérõl, fontosságáról szól az okos és balga szüzek példázata. A példázatokat általában egy szemszögbõl, egy kulcsgondolat szempontjából lehet jól értelmezni. A felolvasott példázat esetében ilyen kulcs-mondat az utolsó sor, amely összefoglalja a történet tanulságát: Virrasszatok, mert nem ismeritek sem a napot sem az órát. A mondanivaló lényege tehát, hogy nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus, ezért mindig készen kell állnunk a fogadására. Mit jelent ez az állandó készenlét? Ennek a megértéséhez a példázat kifejezésit kell értelmeznünk. Az itt szereplõ okos és balga szavak szerepelnek még egy helyen, a kõsziklára épített ház példázatában. Az okos építõmester gondolt arra, hogy jöhet vihar, jöhet árvíz, ezért sziklára építette a házát. A bolond építõmester azt gondolta, hogy az idõjárási viszonyok mindig olyanok lesznek, mint az építkezés pillanatában, vagy nem is gondolkodott el errõl, és a homokra építette a házát. Az okos eredeti kifejezése tehát valami olyasmit jelent, hogy törõdni valamivel, elõrelátónak lenni. Az okos építõmesterhez Jézus azokat hasonlítja, akik megtartják, cselekedetekre váltják Urunk szavait. A balga kifejezés ezzel szemben gondatlanságot, nemtörõdömséget jelent. Az okos gondolt rá, készült arra, hogy megpróbáltatik a háza. A bolond azt gondolta, hogy ami a jelenben jó, az késõbb is annak bizonyul. De nem így történt. Ami a jelenben jónak tûnik, az késõbb nem biztos, hogy idõtállónak bizonyul. Az okos építõmester elõrelátó volt. A jelent a jövõ szemszögébõl tudta értékelni. A tíz szûz példázatában is hasonló vonások szerepelnek. A szüzek egy találkozásra, egy nagy ünnepségre készülnek. Öt közülük elõrelátó, mindenre felkészült a võlegény érkezését illetõen, öt pedig nem. Az állandó készenlét elõször is azt jelenti, hogy a jelenemet ennek a találko- zásnak a fényében élem. Egy alkalommal láthatatlan színházi elõadáson vettem részt, amely során a saját életem egyes lépéseit élették át velem, bekötött szemmel, egészen a halálomig. Azután pedig az ítélet következett. Emlékszem, hogy milyen kibeszélhetetlen érzés volt, hogy én Jézust várhatom, Vele találkozhatok odaát. Ez az átélés teljesen új fényben láttatta meg velem a mostani életemet. Sok fontos dolog szükségtelenné, ezredrangúvá vált, és annak lett nagy jelentõsége a számomra, ami erre a találkozásra mutatott, erre nézve történt, erre készített fel. Amikor Jézus lesz minden mindenekben, akkor minden más törekvés, cél értelmetlenné válik. Lehet ünneplõbe öltöztetni az életemet és Õt várni, mert az a nap valóban csodálatos ünneplés lesz. Ez a jövõbeli találkozás tehát arra hív, hogy ennek a gazdagsága, öröme és fényessége határozza meg a jelenemet. Ha megfigyeljük az életünket, valami legyen az szokás, gondolkodásmód, idõtöltés, és még sorolhatnám mindig növekszik bennünk, valami pedig csökken. Mi az, ami növekszik és mi az ami csökken? Ha valami olyasmi, ami nem abba az irányba tart, amerre az életem végcélja, ez a végsõ találkozás az én Urammal, akkor annak nincs helye az életemben. Úgyis feltehetném a kérdést, hogy mi tölti meg a jelenemet? Engedhetem, hogy Jézus élete növekedjék bennem, engedhetem Õt elõre, amikor a saját haragom, önzésem akar tért nyerni. Engedhetem, hogy annak az öröme határozzon meg, hogy elhívásom a menynyei valósághoz kapcsol, hogy Isten gyermeke lehetek. (Lukács 10:20.) A jelenben tudom Õt segítségül hívni mindehhez. És megkaphatom a segítséget, hogy életem Istenben forrásozzék, és az Õ áldásai által gazdagíthasson másokat. A Biblia szavai egyszerre intve és hívogatva beszélnek arról, hogy komolyan vegyük ezt a felkészülést. A keresztény lét ennek fényében nem vargabetûk, és egyenes útszakaszok váltakozása, hanem egy folyamatos, éber készülõdés, ünnepi várakozás története. Készülõdés a nagy, végsõ vacsorára, ünnepre, a mennyei örömre. Az állandó készenlét tehát másodszor nem jelent mást, mint útonlételt. A jelenben akkor tudok helytállni, ha Jézussal járok benne. (1 Thessz. 5: 1-10.) János evangéliumában Jézus arról beszél, hogy ha Benne maradunk, akkor termünk sok gyümölcsöt, és akkor a tanítványai leszünk. Benne maradni azt jelenti, hogy nem csupán egyszer bízom Rá életem vezetését, hanem naponként, minden helyzetben, döntésben Õt kérdezem, Rá hallgatok. Személyre szabott utunk van, amelyet naponként elkészít számunkra az Úr. Személyre szabott hivatásunk, küldetésünk van, melyet a Vele megélt kapcsolatban, az õ erõi, szeretete, bölcsessége által felruházva tölthetünk be igazán méltó módon. Emlékszem egy kedves apáca-kolostorra, ahol vendégül láttak engem. Emlékszem a mosolyukra, a szeretetükre, készséges szolgálatukra. Átragyogott rajta valami több. Mindaz, amit tettek, érezhetõen a Krisztussal megélt kapcsolatukból fakadt. Ha életünk egyértelmûen Jézusra irányul, akkor fel tudjuk ismerni mindazokat az alkalmakat, amelyeket a mindennapokban rejt el számunkra. Fel tudjuk ismerni, amikor egy rászoruló emberben elénk toppan, amikor a ránk bízottak személyében felelõsséggel ruház fel, amikor egy elkészített beszélgetés alkalmát hozza elénk. Így leszünk sóvá, amely megízesíti maga körül a világot. Így tölthet-

3 4 d Örömmondó Október ÚTRAVALÓ jük be a küldetésünket. Itt gondolhatunk hivatásunkra, feladatainkra, a ránk bízottakra, szolgálatunkra. Az állandó készenlét tehát jelent elõrelátó életet a jelenben, útonjárást Jézussal, készséget a szolgálatban azok felé, akik rám bízattak. Mit tehetek, ha híjával találtatom mindezekben, ha felkészületlen vagyok? Mit tehetek, ha a múltam, jelenem és jövõm nem az elhangzottak fényében élem? Jákób története iránymutató lehet számunkra etekintetben. Csalással testvére haragját vonta magára, és amikor kettejük találkozása esedékessé válik, Jákób fél a találkozástól. Fel kell készüljön rá. Azon az éjjelen megharcolja Istennel a megharcolnivalóját. Ez az igazi felkészülés. Szembenéz a múltjával, Istenével, és nem bocsátja õt el addig, amíg meg nem áldja. Ebben a tusakodásban, imádságban átéli, hogy Isten mindazt, amit õ rosszul cselekedett jóra fordítja, a fenyegetõ veszély helyett áldásban lesz része, az eddigi meghatározó jellemezõ helyett (a Jákób név csalót jelent) újat kap, melyet az Izráel név fejez ki Isten harcosává válik. Mi is engedhetjük, hogy Isten nevünkön szólítson, tükröt tartson elénk, és tusakodhatunk azért, hogy annak ellenére, ami a múltunkra jellemzõ Jézusért áldásában, szeretetében, új életben részesítsen. Engedhetjük, hogy bemutatkozzon, mint a porszem emberrel tusakodó, mint a velem, értem tusakodó mennybéli Úr. Bemutatkozzon, mint aki kész értem tusakodni a Gecsemáné kertben, a kereszten, imádkozik értem a mennyben, és aki áldott jövendõvel kész megajándékozni. Ámen. Bob Ilona Enet beosztott lelkipásztor (A szeptember 18-án, új beosztott lelkipásztorunk bemutatkozó szolgálatán elhangzott igeirdetés szerkesztett változata) Október Örömmondó d 5 ÉLETÚT Akik Istent szeretik, minden javukra van Beszélgetés pótkántorunkkal, Rásky Klárával Vasárnaponként nem maradtunk még orgonajáték nélkül az istentiszteleteken, amikor szükség volt rá, kántorunkat Péterfy Ferencné Rásky Klára helyettesítette, ha meg tudta oldani gurulószékhez kötött 91 éves édesanyja felügyeletét. Az V. parancsolat jutott eszembe, amikor beléptem a Svábhegy egyik mellékutcájának székely kapuján, a Péterfy család kertes otthonába. Édesanyja, özv. Ráski Sándorné Mura Klára is nagy szeretettel fogadott, mint földijét, aki ahogy õ mondta, ugyancsak a Tiszáninneni Egyházkerületbõl érkezett. Egy-egy csésze tea mellett hármasban beszélgettünk. Olvastam az örömmondóban, hogy Zsindelyné Tüdõs Klára és Zsindely Ferenc háza emléktáblát kapott kezd a beszélgetésbe Ráski Sándorné. Nagyon örültem neki, mert egy nagyon szép hetet töltöttem az Istenhegyi Otthonban, a lelkészfeleségekkel együtt egy nõszövetségi konferencián. Reggeli a gyönyörû ebédlõben volt, reggeli után áhítatok, majd istentisztelet. Minden nap más lelkész szolgált. Ebéd után felsétáltunk a hegyekbe. Este kézimunkázni tanultunk, kötni, varrni. Nagyon áldott napok voltak. Klári néni mindig kérdezte: jól érzitek magatokat? Mondtam, jól, csak a gyerekek nagyon hiányoznak. A párom otthon maradt egyedül a két gyerekkel. Amikor megérkeztem, Sándor megkérdezte: hogy bírtad ki nélkülünk? Kibírtam, mert Isten erõt adott. Klári néni, kérhetem, hogy meséljen családról is? Amikor Kassáról a kitelepítés után Magyarországra érkeztünk, összeültem a párommal, hogyan rendezzük be új életünket és pl. mi legyen a két gyerekkel, Gáborral és Klárival, ha sor kerül rá, ezzel a származással hol tanulhatnak tovább? Mondja az én édes párom: fontosnak tartom a zenetanulást, mert ha bármilyen zenét tanulnak, talán könnyebben találnak megélhetést. Egy hirdetésben olvastam még a kitelepítés idején Kassán, hogy felvételt hirdettek zenészeknek és még a magyar nemzetiség sem volt kizáró ok. Így is történt, az egyiket beírattuk zongorázni, a másikat gordonkázni, és így lett zongorista Klárika. Amikor az édesapja kántor nélkül maradt, mert Sepsy Károly elment, Klárika vette át az orgonálást a Kossuth utcai református templomban. Arról a Sepsy Károlyról van szó, aki késõbb a debreceni teológián egyházi ének-zenét tanított, képezte a kántorokat, és a kollégiumi kántus karnagya is volt Berkesi Sándorral együtt? Kedves emlékeim kötõdnek hozzá. Igen. Most küldött egy könyvet, amely nyolcvan éves születésnapjára jelent meg. Nagyon szép esztendõk és szomorú idõk jártak rá is, Újszászy Kálmánra és minden egyházi vezetõre. Újszászy Kálmán volt a fõjegyzõ az uram mellett. Õ ajánlotta: senki más ne legyen, csak Ráski Sándor a püspök, mert õ megérdemli! Ezután pótkántorunkhoz fordultam. Klára, ne siessünk ennyire elõre, menjünk vissza az idõben! Hogyan telt gyermekkora?

4 6 d Örömmondó Október ÉLETÚT Október Örömmondó d 7 ÉLETÚT Kassán születtem, a felvidéken. Édesapám elõzõleg Sárospatakon végezte a teológiát, onnan Dr. Újszászy Kálmán professzor úrral a szoros kapcsolat. A benesi-dekrétumok alapján kihirdetett nemzetiségi hovatartozás kinyilatkoztatása során édesapám természetesen magyarnak vallotta magát, mint kassai segédlelkész, mert oda került vissza Sárospatakról. Nagyon szerette szülõvárosát és a gyülekezet is visszavárta, hiszen ott nõtt fel közöttük és nagyon szerették. A lakosságcserével rögtön az elsõ turnusban áttelepítették. Még nem voltam egy éves. Még vizet sem kapott szegény Klárikám a vonaton, ahova bevagoníroztak minket a többnapos útra Kassa-Budapest között. Aztán egy iskolateremben helyeztek el minket, amíg férjem valami munkát és lakást talál jegyzi meg az édesanyja. Édesapám Kálmán bácsit kérdezte, tud-e segíteni. Így végül is a kitelepítés után Sárospatakra kerültünk, egy diákvárosba, a hangulata is hasonlított a kassaihoz. Amikor Enyedi Andor lett a püspök, édesapámat másodlelkésznek hívta. Így kerültünk Miskolcra 1950-ben. Édesanyja már említette zenei tanulmányait. Miskolcon beírattak zeneóvodába, aztán a Kodály-módszer szellemében a zeneiskolában folytattam tovább a zenetanulást. Fontosnak tartották szüleim a zenei pálya lehetõségét, mert az ötvenes években lelkészgyerekként bizonytalan volt a továbbtanulás lehetõsége, így viszont kántor is lehetsz mondták a szüleim. Ennek a félelmüknek a valóságát rögtön az elsõ továbbtanulási lépésnél meg is tapasztaltam. Középiskoláimat Miskolcon végeztem, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségiztem, ahová elõzõleg, mint papgyereket nem akartak felvenni. Akkor mondta édesapád: Akkor lemondok az esperességrõl! Szólt közbe ismét az édesanya. Ha ez a gyermek nem érdemli meg, kitûnõ eredménye ellenére, hogy fölvegyék gimnáziumba, lemondok az esperességrõl! Erre megdöbbentek, nagy visszhangja lett, és így mégiscsak bejutott Klára a gimnáziumba. Akkoriban nem volt jó ajánlólevél az értelmiségi származás Az elsõ, amit ezzel kapcsolatban otthon hallottunk, mindig az volt, hogy nektek mindent maximálisan kell teljesíteni, mert akkor nincs ellenérv, mert ti adjátok a pluszt azzal, hogy mindent megtanultok, a származásotok az abszolút mínusz és két mínusz semmiképp nem lenne eredményes. Így a gimnázium mellet végigjártam a zenei szakközépiskolát is. Gimnazistaként már kántorizált? Sepsy Károly volt a segédlelkésze édesapámnak, és õ végezte a kántori szolgálatot is. Amikor megválasztották lelkésznek Miskolc-Tapolcára, nem tudtak kántort szerezni. Azért taníttattunk zongorázni mondta édesapám. Nagy különbség, zongora vagy orgona. A Kossuth utcában több manuálos orgona volt. Nyolcadikos voltam, amikor Sepsy Károly valamelyest bevezetett az orgonálásba, megmutatta, gyakoroltatta velem, mit kell kihúzgálni, hogyan kell regisztrálni. Pedálozni nem tudtam, mert azt külön kellett volna megtanulnom, de arra már nem volt idõ. Minden vasárnap játszott? Tizennégy évesen elég hamar belekerültem a mélyvízbe. Játszottam az es- küvõkön is. Amikor iskolában voltam, például Áldozó csütörtökön, édesapám orgonált helyettem: az apostoli köszöntés után levette a palástot, felment a karzatra, kísérte az énekeket, majd felvette a palástot, és visszament a szószékre prédikálni. Egészen addig, amíg az egyetemre nem kerültem Pestre, addig én voltam a kántor, csak a temetésekre próbált máshonnan kántort találni édesapám. Utánam az öcsém folytatta, amíg egyetemre nem került. Klára, melyik szakon végzett? A budapesti Mûszaki Egyetemen, a vegyész karon végeztem. Mondták, a mûegyetemeken kívül ne is próbálkozzunk mással, az egyéb származásom miatt úgy sincs esélyem máshol. Kollégista volt? Albérletben laktam, egy volt miskolci tanítónõnél, akivel korábban társbérletbe laktunk még Miskolcon, a Kossuth utcán. Õ szólt, hogy úgyis egyedül van, jó, ha van mellette valaki. Egyetemistaként melyik gyülekezetbe járt? A Kálvin térre jártam, ott laktunk közel. Pesten hogyan alakult az élete? Az egyetem után a Humán Oltóanyagtermelõ és Kutató Intézetben pályáztam meg egy állást. A gödöllõi részlegén dolgoztam az elején. Ott ismerkedtem meg férjemmel, aki szintén vegyészmérnök, és szintén lelkész család gyermeke. Én felvidéki vagyok, õ erdélyi. Hasonló életutat jártunk be. Édesapám az esküvõi beszédben kitért erre is, hogy az életünk során biztos lesznek jó és nehezebb idõszakok, események, de ennek megítélését és megoldását Istenre kell bízzuk. Példaként említette, hogy Isten útjai mennyire kiszámíthatatlanok, hogy egy háború, amely mindenkire negatívan hat, hogyan vált pozitívvá a mi életünkben, mert ha nincs, akkor mi soha nem találkozunk. A háború idején a férjem családjával együtt Erdélybõl menekült, minket pedig kitelepítettek a Felvidékrõl így találkozhattunk Magyarországon. Pesten telepedtek le? A György Aladár utca egyik társasházába költöztünk, és Pasarétre, Cseri Kálmán nagytiszteletû úr gyülekezetébe jártunk a vasárnapi istentiszteletekre. Három gyermekünk született, az elsõ kettõt még édesapám keresztelte, a harmadikat Cseri Kálmán nagytiszteletû úr. Mindhárman a pasaréti gyülekezetben konfirmáltak. Tovább növekedett aztán a család, most már hét unokám van. Klári néni, bizonyára örül a nagy családnak? Kérdeztem ismét a 91 éves édesanyát. Tizenkét dédunokám van. A sok rossz dolog után Isten áldása megsegítette családunkat. Még ad a jó Isten sok örömet, és ezért hálás vagyok. Olyan szívesen felmennék a Felhõ utcai templomba, hiszen nincs messze, de nem tudok, nem lehet. Nem akarom a gyerekeket terhelni, és félek attól is, hogy netán eltörik a lábam. A férjem az erdélyi, felvidéki, délvidéki és anyaországi lelkészek konferenciáján, Felsõõrön (Ausztria) prédikált utoljára. Magyarul. Ott lett rosszul. Hiába vitték Bécsbe, a kórházba, egy órán belül meghalt. Mostanában kézimunkázással foglalom el magam, és olvasok. Mennyire maradt meg a kapcsolat Kassával, Patakkal, Miskolccal? Édesanyám rokonai Kassán éltek, özvegy nagymamán ott maradt nagyapám sírját ápolni, és most már csak édesanyám testvérének a fiai élnek ott.

5 8 d Örömmondó Október ÉLETÚT Október Örömmondó d 9 ÉLETÚT A Mura családdal így tartjuk továbbra is a kapcsolatot, Édesanyám születésnapjára õk is eljönnek, ha tehetjük, mi is megyünk Kassára. Legutóbb a múlt évben éppen október 31-én voltunk ott. Így a Reformáció ünnepén a kassai református templomban ahol édesapám volt lelkész és keresztelt meg, a magyar nyelvû istentiszteleten vettünk úrvacsorát. Hálát adtam Istennek, mert a templom tele volt és az ünnepi istentiszteleten sok fiatal is részt vett. Sárospatakra korábban gyakrabban jártunk, amíg Kálmán bácsi élt, édesapám halála után kérésére az iratokat a pataki könyvtárba vittük el. Ha ott jártunk, olykor a lelkészt, ifj. Virágh Sándort is meglátogattuk, mivel édesapja szintén segédlelkésze volt édesapámnak. Miskolcon laknak a Ráski unokatestvérek, édesapám sírjánál pedig többször találkozunk a Kossuth utcai lelkésszel, Szabó Sándorral, aki legutóbb elújságolta, hogy most csinálják a Kossuth utcai templom teljes, nagy felújítását. Mondtam, hogy együtt tudok érezni vele, mert gyermekkoromban, édesapám idejében is volt egy ugyanilyen nagy felújítás, és tudom, hogy mennyi gonddal, odafigyeléssel jár. Az egykori gyülekezeti tagjaink közül sajnos, már nem sokan élnek. Klára, mikor költöztek a hegyre? A férjem kétéves kutatói ösztöndíjat nyert el Finnországba, ebben az idõszakban a családdal együtt kint éltünk. Mielõtt kimentünk, született meg harmadik gyermekünk, egy nagyobb lakásba költöztünk a Mártonhegyi útra, majd amikor visszajöttünk Finnországból innen költöztünk ebbe a családi kertes házba. Félig volt kész, mi fejeztük be. Gyönyörû a kilátás. Innen a Böszörményi útra jártunk istentiszteletre, az volt közelebb, de sokszor jártunk vissza a pasaréti gyülekezetbe is. Nem hiányzott az orgonálás? Cseri Kálmán nagytiszteletû úr egyszer hirdette, hogy a Csaba utcai igehirdetõ helyen az idõs kántor már nem vállalja tovább a kántorizálást, és ha valaki tud ilyen szolgálatot elvállalni, jelentkezzen. A gyerekek már nagyobbak voltak, édesanyám még tudott segíteni, és úgy éreztem, hogy a nagy kihagyás ellenére megpróbálom. Ott kezdtem el újból orgonálni, még Nagy Károly idejében, õt követte Ajtony Artúr nagytiszteletû úr. Hogy került a svábhegyi gyülekezetbe? Minden vasárnap a Csaba utcán szolgáltam. Gyermekeink közül kettõ családot alapított, jöttek az unokák, egyre többet fordult elõ, hogy idõnként vasárnap itthon is be kellett segíteni. Mondtam Artúrnak, nem biztos, hogy minden vasárnap tudok kántorizálni. Amikor el kezdett épülni a Felhõ utcában a templom, ott voltunk az alapkõ lerakásakor. Találtak utódot, és így adódott, hogy késõbb már ide, az altemplomba jártunk. Lelkészünk, Berta Zsolt nagytiszteletû úr tudta, hogy tud orgonálni? Artúr említette neki, hogy a kántorunk a ti gyülekezetetekbe jár. Utána mondta nekem Zsolt, hogy van egy információja rólam, és megkérdezte, ha már itt vagyok, és ha éppen szükség volna rám, és az unokáim nem igénylik a segítségem, tudom-e vállalni a kántorizálást. Mondtam, állandóra nem, de ha elõre megbeszéljük, természetesen nagy örömmel. Tagja a gyülekezeti kórusunknak is? Elõször a szopránban énekeltem, de az alt létszáma lecsökkent, és mivel mezo-szoprán voltam a gimnáziumi énekkarban, így bekapcsolódtam az alt szólamba. De jó lenne, ha egyre többen énekelnénk a kórusban! Hívunk, várunk mindenkit, aki szeret énekelni! Van-e különösen kedves gyülekezeti éneke? Nagyon sok szép énekünket szeretem, de az ének és orgonaszóra való utalás miatt is különösen szeretem az Áldjad én lelkem a dicsõség királyát, a 264-es dicséretet. Látom, a sarokban áll egy pianínó. Azon szokott gyakorolni? Amikor zenélni tanultam, még nem volt zongoránk. Miskolcon vagy a Palóczy utcai iskola gyülekezeti termében gyakoroltam, vagy Enyedi Andor bácsinál. Mivel a gyülekezeti teremben nem volt fûtés, télen megdermedtek az ujjaim, a kezem lefagyott. Egy hõsugárzó melegített, hogy ne legyen annyira elgémberedve a kezem. Hatalmas élményt és örömet jelentett, amikor szüleim vettek egy pianínót. Mit játszik rajta szívesen? Nincs nagyon idõm zongorázni, idõnként, ha az unokák az énekmûsorukhoz igénylik a kíséretet, akkor ülök mellé. Amikor még több idõm volt és mivel Bach orgonamuzsikáját szeretem, könnyebb prelúdiumokat, fúgát játszottam legszívesebben. Most már inkább hallgatni szeretem Bachot, és egyéb komolyzenét is, pl. Beethoven mûveit, operát vagy hangversenyre járni. Milyennek látja a svábhegyi gyülekezeti életet? A korábbi (miskolci, pasaréti) gyülekezetekkel összehasonlítva még nem nagy gyülekezet, ezért sokkal családiasabb, mindenki valamilyen szinten ismeri a másikat. Pozitívnak találom, hogy sok fiatal van, és a fiatal családok gyerekekkel együtt jönnek. Ha jönnek a lányomék, õk is hozzák a gyerekeket is, és a gyermek istentiszteleten is részt vesznek. Talán azért is, hogy sok a fiatal, pezsgõ a gyülekezeti élet. Lett-e, lesz-e a gyermekekbõl, unokákból lelkész? Áron fiam bár filozófia szakon végzett, most a családi vállalkozásban egészségügyi menedzser, stratégiai vezetõként dolgozik. Melinda lányom mûvészettörténész, most viszont a négy gyermekével van otthon. Hajni lányom kutató biológus, õ veszi át tõlem a stafétát a családi vállalkozásunkban. A vegyészet után kutatóként az immunológiai tudomány területére kerültem, orvosi biokémiai területre és ezt a kutatói munkát folytatja nagy örömünkre a lányunk. Így már csak valamelyik unokánkból lehetne lelkész talán éppen a hetedik unokából mesékben ez kitüntetett szám! A hat lányunoka után egyenlõre õ az egyetlen fiú. Köszönöm a beszélgetést! Béres L. Attila

6 10 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Október Október VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 11 Gyülekezetünk a Svábhegyi Pünkösdi Búcsúban A mit Krisztus halálával és feltámadásával megszerzett, azt Isten pünkösdkor, az új, a szeretetszövetség napján fejezte be az egyház alapításával. A pünkösdkor kitöltött Szentlélek hozta létre az egyházat, és Jézus tanítványai hozzájárultak ahhoz, hogy az addig kívülállók, hit által Istennel és egymással közösséget alkossanak. Ennek az új szövetségnek, Isten szeretetének igazi tanúságtevõi lehettünk a Diana parkban június 11-én, 12-én és 13-án a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú szombattól-hétfõig tartó rendezvényén. A jól sikerült tavalyi részvételünk fõ szervezõje Dr. Kóti Tamás elgondolásaira is építve az idén is azt tudtuk megmutatni, hogy az élõ egyház tagja a svábhegyi református gyülekezet is. A református és katolikus gyülekezet közös sátorát és az asztalt a búcsú fõ szervezõi, Leintner Zsolt valamint Dicsõ Andrea, a XII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a MOM-tól biztosította számunkra. A három napos rendezvény idején számos búcsújáró, így többek között gyülekezetünk lelkésze, Berta Zsolt, pünkösdhétfõn a Szent László-templomban tartott misérõl távozó Makovecz Imre építész, a huszadik század háborúiban elesettek nevét viselõ Hõsök Emlékmûvének megkoszorúzására érkezõ Fonti Krisztina alpolgármester is megállt sátrunknál. A katolikus templom tõszomszédságában álló ökumenikus sátrunknál nemcsak református gyülekezeti tagjainkkal és katolikus testvéreinkkel beszélgettünk, hanem a környéken lakókkal is, olyanokkal is, akik még hírünket sem hallották, arról sem tudtak, merre található református templomunk. A külmissziói bizottság búcsúra szervezett szolgálatában önként jelentkezõ gyülekezeti tagjaink Sütõ-Nagy István, Szanyi Miklós és felesége Vezekényi Vanessa, Fekete Zsuzsa, Megyeri Gergõ, Falus György és felesége Szabó Zsófia, Úr Gézáné Dr. Koncz Kornélia, Kovács Tamás és testvére Kovács Ágnes, Bartók Júlianna, Komlós Imréné Klárika, Ágai László és felesége Tüzes Klára, Dr. Kardon Tamás és felesége Dr. Dolgos Judit, Lovas Miklós és felesége Dr. Berecz Ágnes, valamint e sorok írója, Béres L. Attila vettek részt. A búcsúba ellátogató számos érdeklõdõvel beszélgettünk, templomunkat ábrázoló könyvjelzõket, hûtõ-mágnest, a gyülekezetet bemutató szórólapot és az ünnepre megjelent Örömmondó pünkösdi számát adtuk ajándékba a gyerekeknek, felnõtteknek. A gyerekek sikerrel töltötték ki a Pünkösdi kvíz kérdõívet, és voltak, akik részt vettek Keresd meg Zákeust játékunkban is. Volt, aki a könyvterjesztésünkben is kapható, a gyülekezetünkrõl szóló ismertetõ mellett egy szép könyvet, vagy M. Kiss Katalin egyedi, kézi festésû igés kerámia plakettjét vitte haza vásárfiaként. Az érdeklõdõknek megmutattuk épülõ templomunkat, a toronyba felmerészkedõk pedig Budapest csodálatos panorámájában is gyönyörködhettek. Reméljük, ezekben a napokban nemcsak templomunkban, hanem Isten szabad ege alatt, az utcán, a parkban, a búcsún, tevékeny jelenlétünkkel Jézus tanítványaiként mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy új szövetség jöjjön létre a hegyen lakókkal, hogy velük is növekedjen a svábhegyi református gyülekezetünk. (Béres) G Együtt növekedtünk Berekfürdõn yülekezeti hetünk a frissen megindult imaközösségünkben fõ témává lépett elõ az elmúlt idõben; mindnyájan fontosnak éreztük így is készülni rá. Lelkipásztorunk jó ideje már többgenerációsnak hirdeti a nyári hetet, amire tavaly a családos jelzõ illett leginkább. Idén ellenben nagy örömünkre valóban mindenfajta családi állapotból való tagunk képviseltette magát: a tervezett 67 résztvevõ között az alig kéthónapos kisbabától, kamasz fiúkon, fiatal felnõtteken és családosokon át egészen a nagymamákig valamennyi generáció jelen lehetett Berekfürdõn, a Megbékélés házában. Igazi meglepetés, hogy mi várja az embert egy gyülekezeti táborban Az egyik ilyen, az elõre jelzettel ellentétbena sok napsütés volt; igazán szép idõ adott keretet az együttlétünknek. Hétfõ késõ estére a legtöbb testvérünknek sikerült megérkeznie, néhányuknak kisebb-nagyobb viszontagsággal. A közös ebéd után az elsõ együttes programunk egy ismerkedési játék volt. Frappáns felépítése remek ráhangolódásként szolgált a hétre olyannyira, hogy a játék végeztével a csapat jó része elmondhatta, hogy már az elsõ napon hét emberrel beszélgethetett. Az elsõ közös lelki alkalmunk esti áhítat volt vacsora után. A monoszlói családos hétvégén már ígéretesen kipróbált diaporámás vetítés által maga Jézus Krisztus jött közel hozzánk. Õ mondja: Én vagyok az ajtó, út, az igazság és az élet, a jó pásztor, a világ világossága, a feltámadás és az élet estérõl estére az ezeket felölelõ igéken elmélkedhettünk. Az áhítatok igazi különlegessége a tömör mondanivaló és az azzal tökéletes összhangban álló képi anyag együttes ereje volt. Valósággal rabul ejtette figyelmünket, s ami nagy szó: a gyerekekét is. Az

7 12 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Október Október VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 13 tõen legtöbben a strandot választották pihenésül, felüdülésül. A maratoni vízilabdameccseket fiúk-lányok közt mindnyájunk nevében bizonnyal mondhatom, sem nem fogjuk elfelejteni, még akkor sem, ha a csata hevében becsúszott kék-zöld foltok, karmolásnyomok már felszívódtak tagjainkról A közösségnek, gondtalanságnak szép pillanatait élhettük meg: felhõtlenül örülhettünk egymásnak, a játéknak, s persze annak, aki ezt mind adta nekünk. A biciklizõk sem csalódtak a közeli látnivalók felfedezésében, sõt Délutánokon ideális alkalmat adtak a pályamunkák születéséhez is. Versek, rajzok, festmények sok szép momentumát örökítették meg a hétnek, és nagy örömünkre megcsillanthatták egy-egy testvérünk a legtöbbek számára korábban rejtekben lévõ tehetségét is. A hét élményei közül nem hagyható ki a közös éneklés sem. Énekeink gyûjteegyes gondolatok különös nyomatékkal érhettek el hozzánk helyet követelve maguknak a sok beszédtõl, temérdek információtól agyonterhelt fejünkben. Minden reggel imaközösséggel köszönthettük a napot. A Kalauz szerinti napi ige fényében szép számban vihettük Istenünk elé kívánságainkat, hálánkat, dicséretünket, hordozva az elõttünk álló napot, elkérve annak várva várt áldásait. Az elsõ reggeli igerész nagy erõvel szólalt meg: aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyûlöli az életét e világon, örök éltre õrzi meg azt. (Jn12,25.). Ezzel mintha hely készíttetett volna a lélekben mindannak a befogadására, amit Isten adni szánt nekünk a héten. A délelõtti alkalmak négy két felnõtt és két gyerekekbõl álló csoportban zajlottak. Növekedés a kegyelemben, hitben, engedelmességben, közösségben, szolgálatban mi, felnõttek ezen öt téma mentén állhattunk az ige fényébe nap, mint nap. Volt helye a személyes tapasztalatok megosztásának, kiscsoportos irányított beszélgetéseknek, önvizsgálatnak, ám ami személy szerint nekem a legnagyobb örömöt jelentette, az ige mint vezérfonal és mindaz, amit ezáltal kaphattunk csoportvezetõink Berta Zsolt és Szõke Etelka lelkipásztorok kérdései, szempontjai kapcsán. A kegyelmet nyert ember legnagyobb kincse az Istennel való kapcsolat lehetõsége-ez szép távlatot nyithatott elõttünk. Egy nyitott ajtó képét idézte ez a mondat, kinek vágyakozást keltve, kinek pedig megerõsítést adva lelki útján. Megvizsgálhattuk továbbá, hogy személyes életünkben a jó vagy inkább a rossz események azok, amik Istenhez hívogatnak bennünket. Jézus minket, a szívünket akarja jó volt ennek a fényében meggondolni, hogy végül is bármi által közel hívhat magához. Tudunk-e Jézushoz menni, ha kudarc ér bennünket? Isten- nél minden lehetséges; önmagunkon túl tudunk-e Õhozzá kapcsolódni? Mindannyiunk szívét megmozgatták ezek a kérdések, egyénileg indítva el növekedést, még ha ott és akkor nem is tudtuk megragadni annak mibenlétét Valamennyi téma körbejárásakor Jézus keresztjénél találtuk magunkat, s ez erõs alapot adott a beszélgetéshez, az utunk megvizsgálásához. A közösségben és a szolgálatban való növekedés számomra legalábbis szorosan összefonódott. Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok szólt az ige. Ha valaki több a másiknál, az Istenben legyen több nála, ami mindenképpen gyümölcseirõl ismerszik meg, nem másról. Érdekes volt ezt a témát így, a mélységei felõl, s nem feltétlenül az emberi igyekezet felõl megközelíteni, s átgondolni a gyülekezeti életünk viszonylatában. A délutánok egytõl-egyig szabadprogrammal teltek. A jó idõnek köszönhe-

8 14 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Október Október VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 15 Kegyelembõl kaptam új életet Mert Jézus magánál jobban szeretett Múlandó és örök így találkozott Gyümölcstelen létemre orvosság adatott Hiányaim, mik felettébb gyötörtek Hit által célt és értelmet nyertek. Bûneimet bátran vihetem Õ hozzá Mindattól mi terhel Õ tesz szabaddá. A keskeny úton járva Jézust követhetem Vele és általa lesz gyõztes az életem Munkálkodását mindaddig folytatja Míg meg nem látszik bennem az Atya ábrázata Én kisebbé leszek, s Õ növekszik bennem Az Õ kegyelmén múlik, hogy a célt elérjem. OLÁH EDIT: Növekedés Krisztusban ménye újonnan készült Négyesi Adrienn és Mányi Dani jóvoltából. Fõként ifjúsági dalokból áll, amelyek lendületükkel, kedves dallamaikkal, vágyakozó tartalmukkal magukkal ragadhatták szívünket az igahallgatás elõtt. Egy kántorunk vezette énekkari próba alkalmával pedig részesedhettünk a többszólamúság adta szépségekben is. A nap levezetéseképpen az étkezõ teaházzá öltözött át néhány szorgos testvérünk jóvoltából. Meghitt vagy éppen vidám beszélgetéseknek adott otthont egészen a szemek lecsukódásáig A hét zárásaképpen mindenki nagy várakozással tekintett a gyerekek készítette film õsbemutatója elébe. Az ebben koordinátorként, segítõként közremûködõ felnõttek karikás szemei nyomban kisimultak, visszanyerték eredeti fényüket, mikor munkájuk gyümölcsét kitörõ örömmel fogadta a közösség. Igazi színfolt volt ez a gyülekezet életében (a honlapon megtekinthetõ)! Nincs tábor tûzrakás nélkül; most sem volt! A tûz melegének arcot és lelket melengetõ ereje és az, hogy még egyszer mindnyájan együtt lehettünk, méltó zárást jelentett. A sportversenyek eredményhirdetése után meghallgathattuk Oláh Edit héten írt versét is, egy személyes bizonyságtételt, sokunk szívét megdobogtatta A szombati nap a hazautazás sürgölõdése jegyében telt. Ahogyan láthattunk egy-egy autót kihajtani a ház parkolójából, kis szomorúság is vegyült a sok jó közé, ahogy ez lenni szokott ilyenkor. Eltelt jó pár nap azóta, hogy hazatértünk. A gondolatok napról-napra újulnak, az elvetett mag dolgozik legbelül. Gyülekezeti hét után visszatérve a hétköznapok rutinjába, terhei közé általában megkopik, majd kialszik az együtt eltöltött napok fénye. Most azonban nem így tapasztalom. Különleges érezni, hogy valóban növekedésnek indult. És ezzel egyetemben meggondolni, tudatosítani, sõt örülni is annak, hogy bizony a régi természetnek, ami ezt gátolná, bizony, mint a magnak, el kell halnia. Mindnyájan más és más jóról, élményrõl, tanulságról számolhatnánk be. Egyben összefoglalóan azt hiszem mindannyian osztozhatunk: jó, hogy magát Istent, az Õ munkálkodását tudhatjuk valamennyi személyesen kapott áldás mögött, s együtt örülhetünk annak, hogy mint közösséget is megáldott minket! Jó így várni a további növekedést õbenne, általa és reá nézve Nagy Szilvia Anna E Gyülekezeti hét Berekfürdõn bben az évben augusztus közepén utazhattunk gyülekezeti hetünkre az alföldi fürdõvárosba, Berekfürdõre. Hétfõn délelõtt magunk mögött hagyva a monoton hétköznapokat útnak indultunk a Hortobágy felé, hogy nyugodt, békés környezetben töltsük el a ránk váró 6 napot. A korábban érkezõk gyorsan megismerkedhettek a hetünknek otthont adó református konferencia központtal és Berekfürdõ csöndes városával is. A csapat délutánra vált teljessé, addigra érkezett meg mindenki, így a vacsorát már közösen tudtuk elfogyasztani. Ekkor ismerkedtünk meg a hét hátra levõ részének programjával is. Mivel sem gyermekekben, sem pedig felnõttekben nem volt hiány ezért a tavalyi mintához hasonlóan 4 csoportra bomlottunk: A felnõttek két csoportját Szõke Eta és Berta Zsolt vezették, a gyerekkel pedig Négyesi Adrienn és Szõke Attila foglalkoztak, Mányi Dani és jómagam (Fekete Zsuzsi) segítségével. Az elsõ közös esténket vidám éneklés és Zsolt bácsi interaktív, képekkel illusztrált áhítata zárta. Gördülékenyen alakult ki napi rutinunk is; a reggelit rövid éneklés követte, ami után a csoportok különbözõ termekbe tértek és elkezdõdhetett a beszélgetés a heti témáról. Ezután az ebéd következett, majd vacsoráig szabad program. Minden napot áhítat zárt, Jézus Krisztus Én vagyok mondásai köré fonva, melyek estére még újabb és újabb gondolatokat indítottak el, alapot adva a további, éjszakába nyúló beszélgetésekhez. A felnõttek keddtõl kezdve a növekedés témakörében merültek el, hogy eljussanak a lelki növekedéstõl, a hitbeli növekedésen át a gyülekezeti szolgálatban való növekedésig. Különbözõ kérdésekkel, gondolatokkal és példákkal járta körbe mindenki az aktuális témát, hogy a belsõ folyamatok áltál közelebb és közelebb juthasson az Istenben való õszinte, boldog növekedéshez. Eközben a gyerekek Gedeon történetével voltak elfoglalva, amit játékokkal és kézmûves foglalkozással színesítve meséltünk el nekik, megbízva õket a feladattal, hogy készítsenek egy rövidfilmet a történetrõl. Ebédnél általában kiderült, hogy kiskorútól az idõsekig mindenki élvezte a délelõtti alkalmakat, hiszen az ezzel kapcsolatos gondolatok megtárgyalásától zsibongtak az asztalok. A délelõtti szellemi felfrissülés után a délutánjainkat testünk aktív pihentetésére szántuk, így szabadidõnket a berekfürdõi termál strandon töltöttük. Az idõsebbek a gyógyvizes medencét részesítették elõnyben, a többiek pedig az úszómedencét, ahol kedvünkre ugrálhattunk labdázhattunk és úszhattunk. A megfelelõ mennyiségû napozás és fagylalt elnyalása után vidáman elfáradva tértünk vissza szállásunkra, hogy elfogyasszuk vacsoránkat. Csütörtök délután ellátogatott hozzánk Petrõczi Éva református költõnõ, aki felolvasott verseibõl és dedikálta már megjelent köteteit. Az estéket is közösségben töltöttük, hol teaházzal, hol énekkari próbával, hol pedig a hortobágyi ég csillagképeinek kifürkészésével. Péntek estére mindenkit megcsapott a hazautazás borongós szele, de a gyerekek által készített film megtekintése megalapozta a hangulatot, hogy lefekvés elõtt még a tábortûzhöz

9 16 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Október Október VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 17 A ugusztus elején egy hét esõ áztatta nyaralás után hazafelé autóztunk. Sebaj, jövõ héten Berekfürdõn leszünk, biztos lesz alkalom egy kis strandolásra vigasztaltam a gyerekeket, bár az elõrejelzés pár meleg nap után újra esõt jósolt. Augusztus 8-án már kora délelõtt elkezdtünk összeseregleni Berekfürdõn. Több gyülekezeti tagunkat már mint régi ismerõst köszöntötte a Megbékélés Háza, a park, a játszótér. Én még nem jártam itt, de már elsõ hallásra tetszett a ház neve. Úgy gondoltam, hogy éppen jól illik ahhoz a barátságos légkörhöz, ami a korábbi gyülekezeti táborokat jellemezte. A hely valóban nagyon békés, tiszta és csendes volt. A csend elég hamar átadta a helyét egy kis gyerekzsivajnak, de ez úgy vettem észre nem zavarta az idõsebb gyülekezeti tagokat sem. Megyeri Gergõ és Zsófi vezették az elsõ közös programot, egy vidám beszélgetõs ismerkedési játékot. A tábor valójában nem is csak egyszerûen több, mondhatni sokgenerációsra sikeredett. Már csak gyerekbõl is több korosztály volt jelen, a pár Növekedés Berekfürdõn hetes csecsemõtõl az óvodásokon és kisiskolásokon át a nagy kamaszokig, de voltak közöttünk egyetemisták, családalapítás elõtt álló fiatalok, anyukák, apukák, és nyugdíjasok. Olyan színes és vidám kis csapat gyûlt egybe amelyik lehetõvé teszi a lelki feltöltõdést és növekedést. Minden többgenerációs nyári tábornak van egy témája. Az idei tábor a növekedésrõl szólt. A gyülekezet lelki erõsödését Zsolt Bácsi, Négyesi Adrienn és két régi lelkész barátunk, Szõke Attila és Etelka segítette. Örültünk, hogy pár napot velünk lehetett Bob Enett is. A korán kelõket Zsolt Bácsi hívta minden reggel imaközösségbe, majd a közös reggeli után együtt énekeltünk és imádkoztunk. Az éneklés a gyerekek kedvence. Most is egymással versengve javasolták egyik éneket a másik után, a kéréseknek szinte lehetetlen volt a végére érni. A közös áhítat után a gyülekezet csoportokra oszlott. A gyerekek Négyesi Adriennel, Szõke Attilával, Fekete Zsuzsival és Mányi Danigyûljünk és felköszöntsük az augusztusban születetteket. A szülinapi dinnye elfogyasztása után még énekeltünk egy keveset közösen majd kötetlen beszélgetéssel zártuk utolsó esténket. A hétfõn még oly messzinek tûnõ szombat reggel hamarabb eljött, mint vártuk volna, így a délelõtti alkalom már a búcsúzkodás jegyében telt. Átbeszéltük még, hogy kinek, mit adtak az elmúlt napok, mindenki el tudta mondani, hogy miben sikerült növekednie, illetve miben szeretne még. Ebéd után útra készen gyûltünk össze és búcsúztunk el egymástól, noha tudtuk, hogy másnap, vagyis vasárnap, valószínûleg találkozunk a templomban. Ez a hét is kiszakított minket megszokott valóságunkból és erõt adott (és ad a mai napig is) ahhoz, hogy szívvel, lélekkel végezzük mindennapi feladatainkat és azok segítségével növekedhessünk Jézus Krisztus szeretetében. Fekete Zsuzsanna val Gedeon történetét elemezgették. A történet részleteinek átbeszélése után a kisebbek rajzokon ábrázolták amit tanultak, a nagyobbak jelmezeket készítettek Gedeon történetének megfilmesítéséhez. A film forgatásán minden gyerek és a vállalkozó kedvû felnõtt részt vehetett. A tábor ideje alatt készített film az augusztus 12-i õsbemutatóján osztatlan sikert aratott. Aki még nem látta, annak feltétlen ajánlom, vagy aki újra megnézné a filmet, a világhálón itt találja: org/index.php?page=hirek.php. A felnõttek két csoportra válva Zsolt Bácsi és Szõke Etelka vezetésével beszélgettek minden nap a kegyelemben, közösségben, hitben, engedelmességben és szolgálatban való növekedésrõl. Úgy gondolom, hogy mindenki sokat tanult e beszélgetések alatt. Jó volt megbeszélni a reményeinket, de jó volt kimondani a kérdéseinket és kétségeinket is, mert a Testvérektõl azonnal kaptunk magyarázatot, útmutatást, biztatást. A délelõtti beszélgetések után többször is hallottam a Testvérektõl, hogy úgy érzik, Jézus valóban itt van velünk. A délutánok kötetlen szórakozással teltek. Az idõ az elõrejelzés ellenére végig meleg volt és napos. A berekfürdõi strand igen kellemes, és a társaság nagy része elõbb-utóbb a medencében kötött ki minden délután. Azt hiszem, mindannyiunk nagy élménye volt a közös vízilabdázás. Berekfürdõ az elmúlt két év gyülekezeti többgenerációs táborainak helyszínénél egyértelmûen több alkalmat kínált a kikapcsolódásra. Ez a kellemes állapot tulajdonképpen egy csapda is volt, tavaly többször alakultak ki délutánonként beszélgetõ csoportok és imaközösségek. Jól sikerült délutáni közös program volt a gyerekek tájfutó versenye, amit Schultheisz Gyuri és Edina szervezett. A nagy meleg ellenére a rajt körött tolongott szinte minden gyerek aki már tudott járni. A kicsik kísérettel, a nagyobbak egyedül, de mind lelkesen és izgatottan vágtak neki a kijelölt táv lefutásának. Öröm volt nézni a gyerekek igyekezetét, ügyességét, fürgeségét. A vacsora utáni esti áhítat igemagyarázatait Zsolt Bácsi vetítéssel tette szemléletesebbé, ami azt hiszem mindenkinek tetszett. A képek nemcsak az egész napi futkosás után elfáradt gyerekek, hanem az utánuk loholó és rájuk vigyázó felnõttek lankadó figyelmét is segített fogva tartani. Egyik esti áhítat után Szommer Adrienn rögtönzött kórust alakított a jelen lévõkbõl, és hangos vidámságunkat új mederbe terelve megtanított nekünk két dalt is több szólamban énekelni. Másnap az áhítat elõtt, természetesen nem hagyhattuk ki az alkalmat, hogy újra elénekeljük. A gyerekek elcsendesedése után minden este alakultak kisebb baráti beszélgetõ és borozgató csoportok, de több alkalommal szerveztünk közös késõ esti programokat is. A teaház nagy sikernek örvendett. Kivételesen, sok gyermeknek is megengedték, hogy fennmaradjon, és késõ estig iszogattuk a teát, beszélgettünk és társasjátékoztunk. Utolsó este tábortûz mellett köszöntöttük fel azokat, akiknek augusztusban van a születés- vagy névnapja. Hajnalig folyt a beszélgetés a tûz körött. Általában rohanós az év közbeni munkatempó, és sietõs még a nyaralás is. A többgenerációs nyári tábor a csendes elmélyedés ideje, ami mindig olyan hamar elszáll és amire egész évben jó visszaemlékezni. Hálás vagyok Istennek ezekért az alkalmakért, és hálás vagyok a gyülekezetért, amely növekedni tanít. Osváth Szabolcs

10 18 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Október Október VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 19 Gyereknapló a berekfürdõi táborról Elsõ nap A 180 km-es út után végre mindenki megérkezett Berekfürdõre. Berekfürdõ az Alföld területén, a Tisza-tó mellet található. Mi a Megbékélés Házában szálltunk meg. A programot ismerkedõs játékkal kezdtük. A vacsora kezdetekor fél hétkor már mindenki éhes volt annyit mozogtunk. Vacsora után következett az áhítat, amelyen Zsolt bácsi Jézusról, a hû pásztorról prédikált. A nagyobbak 10 órakor, a kicsik áhítat után ágyba bújtak. Második nap Majdnem mindenki fél 8-kor kelt az elõzõ fárasztó nap után. A reggeli 8-kor kezdõdött. 9-kor délelõtti áhítat majd a gyerekek és a felnõttek külön váltak. A nagyobb gyerekek Adriennel és Mányi Danival Gedeon történetét kezdték el feldolgozni. Gedeon története mellet Adrienn még a lovagok világába is elkalauzolt minket. Lovagos, és harcos jelmezeket, kellékeket gyártottunk, de csak este tudtuk meg, hogy a heti feladatunk egy gedeonos film elkészítése lesz. A kicsik Attilával és Zsuzsival játszottak. A foglalkozás után a játékokkal teli hatalmas kertben töltöttük az idõt. Fél egykor éhesen battyogtunk ebédelni. Utána fél óra csendes pihi következett. A nagy melegben mindenki a strandot választotta délutáni programként. A strandon öt gyógy- és egy úszómedence található. Mindenki vacsora elõtt tíz perccel hazaért. Fél hétkor vacsora, aztán áhítat. Zsolt bácsi a jó útról, Jézusról beszélt. Áhítat alatt már nehezen tudtunk figyelni, de Zsolt bácsi érdekes képekkel keltette fel érdeklõdésünket. Harmadik nap Az éjszaka kellemes alvással telt, bár nem sikerült fél 8-nál tovább aludni. Álmosan, ámbár éhesen kullogtunk reggelizni. Utána fél óránk volt az egyéb dolgok elvégzésére, majd áhítat. Az áhítat elsõ fele után természetesen megint szétváltunk. Majd a szokásos délelõtti program. Délután a Schulteisz család által szervezett tájfutás volt. Majdnem mindenki érmet kapott. Sötétedés után vágtunk bele a filmforgatásba, mivel az esti jelenetekhez sötétre volt szükség. Na, most ez nem volt olyan rövid és egyszerû, mint gondolnánk, fel kellett állítanunk a stábot, ki kellett jelölni a szereplõket, és meg kellett tervezni a jeleneteket. Viszont az esti teaház kellemes volt a nagyon hosszúra nyúlt forgatási nap után. Majd zuhantunk az ágyba. Negyedik nap Az izgatott ébredés után reggeli majd a délelõtti programok, azaz filmforgatás. Szokásunkhoz híven ezek a forgatások sem lettek túl rövidek. Emellé még hozzájárult az is, hogy figyelnünk kellett minden apró részletre. Például, hogy ne legyenek olyan dolgok a képben, mint a szelektív hulladékgyûjtõk. A fárasztó filmezés után jól esett a finom ebéd, mely után egy kis lazítás (honfoglalózás) aztán újra elmélyültünk a forgatás rejtelmeiben. Amíg a többiek strandoltak, mi pirotechnikai kísérletet (napalmot) készítettünk. A vacsorát éhesen vártuk. Vacsora után áhítat, majd teaház. Persze a munka soha nem áll meg. Andris és Dávid narrációt készítettek a gedeonos filmhez Megyeri Gergõ segítségével. Ötödik nap A szokásos reggeli, és délelõtti program után, megint ebéd jött. A délutáni program strandolás volt. Ma szerencsére már a filmmel nem kellett foglalkozni. Ez után esti áhítaton megnéztük az alkotásunkat (mindenki megnézheti a You Tube-on, ha beírja, hogy Gedeon, Svábhegy ), majd a nap fénypontja, a tábortûz következett. Ott osztották ki a tájfutás érmeit (mindenki kapott valamilyen színût), és immár hagyományosan felköszöntöttük a szülinaposokat és a névnaposokat. Tiszteletükre elfogyasztottunk egy hatalmas görögdinnyét, aztán egy közös énekléssel zártuk a napot. Hatodik nap Mivel 10 órakor el kellett hagyni a szobákat, villámgyorsan intéztük az összepakolást. Utolsó nap Dani és Adrienn már játékosra vették a délelõtti foglalkozást.a filmünkért sok dicséretet zsebeltünk be a felnõttektõl. A hazautazás elõtt a társaság egy része a kunmadarasi református templomot látogatta meg, másik fele pedig a vízben vett búcsút Berekfürdõtõl. Falus Márton és Kóti Dávid.

11 20 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Október Október VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 21 S Gyülekezeti hétvége Mátraházán zeptember végén gyülekezetünk egy kis csoportja ismét eltölthetett egy áldott hétvégét Mátraházán a Református Lelkészüdülõben. Többen immáron harmadszorra vettünk részt gyülekezeti alkalmon ezen a csodálatos helyen. Pénteken az érkezés után vacsorával indult az együttlétünk. Este, valamint másnap az áhítatot új beosztott lelkészünk Bob Ilona Enett tartotta. Ezen a hétvégén a terheinkrõl beszélgettünk. A kiscsoportos beszélgetések jó alkalmak arra, hogy a különbözõ korosztályokat összehozza, és közelebbrõl is megismerhessük egymást a gondolatainkon keresztül. Erre leginkább az ilyen tematikus összejöveteleken van lehetõségünk. Megállapíthattuk, hogy kivétel nélkül rengeteg terhet cipelünk, legyen az családi, iskolai, munkahelyi, különbözõ közösségi, netán gyülekezeti. Hogy hogyan is gyûjtjük be ezeket a terheket életünk során, annak több oka is van. Keletkezhet ez abból, hogy ki hova születik, milyen családban, közösségben nevelkedik, ki mennyire teherbíró, illetve teher hordozó. Szerencsés ember az aki képes a terheit másokkal megosztani, és elfogadja mások segítségét. A mindennapok keresztjeit mindnyájunknak el kell hordoznunk, de csak az bírja el, aki hisz az Úr Isten segítségében. A csoport beszélgetéseink konklúziója az volt, hogy az Úr mindenkire csak annyi terhet ró, amennyit elbírunk hordozni. Egymásnak terhét ha hordozzátok, úgy tesztek Jézus szava szerint. Egymásnak terhét csak hordozzátok, mint arra Jézus példája int! Vasárnap az istentiszteletet Berta Zsolt nagytiszteletû úr tartotta. Itt a baptista testvérekkel lehettünk együtt, akik szintén ezen a hétvégén voltak az üdülõben. A csodálatosan szép õszi idõt kihasz- nálva volt alkalmunk rövidebb, hosszabb sétát is tenni a Mátrában. A kisgyerekesek elsétálhattak a közeli tóhoz, az idõsebbek pedig a gyönyörû környezetben a szép õszi napsütésben üldögélve beszélgetve tölthették az idõt. Aki késõ éjjelig fenn tudott maradni, az a csillagos ég alatt ritka természeti csodában gyönyörködhetett, és hallgathatta a Mátrában élõ szarvasok bõgését. Aki hallott már ilyet az nagy szerencsének tarthatja, hogy részese lehet egy ilyen koncertnek Az esténként megrendezett vidám játékos vetélkedõk feledtették velünk a hétköznapok terheit, és mindenki testileg felüdülve, lelkileg kisimulva térhetett vissza mindennapi munkájához. Jó szívvel ajánljuk ezeket az alkalmakat a gyülekezetünk minden tagjának, és aki csak teheti jöjjön velünk a hasonló összejövetelekre, hogy a svábhegyi gyülekezet minél egységesebb legyen és a gondjainkat, örömeinket ezen az alkalmakon is elõvehessük. Szeretettel az Úr család nevében Dr. Koncz Kornélia presbiter Presbiterválasztás Kinek a lelke vágyik a fényre, kinek kenyere az Úr Igéje, és kenyerébõl másnak is szel, az presbiter. Kinek van szeme a más bajára, kinek van füle a más jajára, a tennivalóit így méri fel, az presbiter. Ki másnak vermét sohasem ássa, aki keresztjét nem teszi másra, a mások terhét így veszi fel, az presbiter. Kinek a templom kegyelem háza, otthon van benne maga, családja, bár mindenütt az Úrra figyel, az presbiter. Aki hitét örömmel megvallja, mind presbiter, bár nem az a rangja, de kedves élet Isten elõtt: megáldja és megszenteli õt. FÜLE LAJOS: Presbiterek egyházunkban a presbiteri tisztújítás éve. Egyházközségünk presbitériuma szeptember 26-án elfogadta a presbiterválasztás gyülekezeti menetrendjét, és a Jelölõ- és Választási Bizottság presbiterjelöltekre vonatkozó javaslatát. Ennek értelmében a presbiterjelöltek az október 16-i istentiszteleten bemutatkoztak a gyülekezet elõtt. November 13-án, az istentisztelet után egyházközségi közgyûlést tartunk, melynek során a Választói Névjegyzékbe felvett, teljes jogú egyháztagok megválasztják a január 1-tõl 6 évre hivatalba lépõ presbitérium tagjait. Presbitériumunk döntése értelmében a 16 jelöltbõl a szavazati arányoknak megfelelõen 10 presbitert és 4 pótpresbitert fogunk választani. A megválasztott új tisztségviselõk december 3-án, az istentisztelet keretében teszik le esküjüket. Az alábbiakban a 16 jelölt bemutatkozását olvashatjuk.

12 22 d Örömmondó Október Október Örömmondó d 23 PRESBITERVÁLASZTÁS Ágai László Béres L. Attila PRESBITERVÁLASZTÁS Ágai László avagy Laci bácsi (67). Papgyerek, papbáty és papsógor. Kétdiplomás közgazdász, 44. éve boldog házasságban, szintén közgazdász feleségemmel. Két fiúgyermek és három unoka gazdagságunk alapja. Ifjúkoromban kántorkodtam és vasárnapi iskolát is vezettem, Párizsban még presbiter is voltam az egyik ottani magyar református gyülekezetben. Két éve választott pótpresbiterré a Svábhegyi Református gyülekezet, ez idõ alatt igyekeztem aktívan közremûködni a presbitérium munkájában, két munkabizottságnak is tagja vagyok. Nagyon örültem, amikor megalakult az énekkarunk, bár többen lennénk! Szüleimtõl örököltem a Józsué ben foglaltakat: én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Megköszönve a presbiteri jelölést, Isten segítségét kérve, remélem méltónak tudnék bizonyulni a megtiszteltetésre. Debreceni teológián szereztem diplomát. Nyugdíjas újságíró vagyok, az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek fõszerkesztõje, emellett foglalkozom ingatlanbecsléssel, személyi bankárként pénzügyi tanácsadással, média-, közvélemény- és piackutatással, hálózatépítéssel. Közéleti emberként több mint tíz szervezet tud tagjai között. Hûséges asszonyommal az idén ünnepeltük 25 éves házassági évfordulónkat. Négy gyermek édesapja vagyok, akik közül három egyetemre jár. Gyülekezetünk nagy rész(é)t nemcsak látásból ismer(em)? Hegyvidéki keresztyén értelmiségiként, presbiterként másképpen gondolkozom. Hiszem, hogy a szeretetbõl teremtõ üzenetével felvértezve cselekszem mindazt, ami rám bízatott. A presbiteri eskü kötelez! Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki engem megerõsített, hogy hûnek ítélt és szolgálatra rendelt (Tim. 1,12.) Bartók Júlia Falus György...Neki növekednie kell, nekem kisebbé kell válnom... hetek, hónapok, évek óta ez zeng a fejembe, a lelkembe, a szívembe messzirõl jöttem, s ahogy mondani szokás, az ilyen ember azt mond, amit akar!.. nagy családban nõttem fel, Édesanyám és Édesapám hét gyereket nevelt fel szeretetben, tisztességben és becsületben! életem nehéz fordulópontján kerültem a svábhegyi gyülekezetbe, Berta Zsolt hittantanára volt Csenge lányomnak a gimnáziumban Endre fiam már itt konfirmált s akkor amikor úgy éreztem, hogy mindent elveszítettem: hitemet, családomat, hazámat itt otthonra, családra, befogadó és elfogadó szeretetre találtunk. Isten áldjon minden kinyújtott kezet! tettem, amit tennem kellett! S teszem azt, amit megkapok feladatul! egymás terheit hordozzuk szeretetben és békességben, alázattal, türelemmel! Falus György vagyok, geológus, 4 gyermek édesapja. Feleségemmel 2006 márciusában csatlakoztunk a svábhegyi gyülekezethez õsze óta presbiter vagyok. A gyülekezeti közösség megtartó erejét, ezen keresztül Isten irántunk való felfoghatatlanul nagy szeretetét itt tapasztalhattam meg. Nem félve a kétkezi feladatoktól sem, presbiterként a gyülekezet lelki megerõsödésében a belsõ és külsõ misszióban szeretnék tevékenyen részt vállalni.

13 24 d Örömmondó PRESBITERVÁLASZTÁS Október Október PRESBITERVÁLASZTÁS Örömmondó d 25 Fekete Zsuzsanna Konkoly Elemér A nevem Fekete Zsuzsanna, 1991 tavaszán születtem Budapesten. Jelenleg is itt élek családommal és itt is tanulok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, nemzetközi igazgatásszervezést. Hívõ családból származom, ezért már gyerekként is sokat hallottam Isten szeretetérõl, ami máig meghatározza mindennapjaimat. Immár 4 éve járok a svábhegyi gyülekezetbe, a Gyermek és Ifjúsági Bizottság tagjaként igyekszem kivenni a részem a közösségi munkából is. Nagyon szeretek szabadidõmben gyermekek közt tevékenykedni, olvasni, nevetni és életem fontos része a sport is. Sokkal több dolog elõtt állok még, mint amennyi történt velem életem elmúlt 20 éve Kardon Tamás 1969-ben születtem, kutatóorvos vagyok a Semmelweis Egyetemen. Születésem óta a Svábhegyen élek, immár feleségemmel, Judittal és 16, 14, 10 éves gyermekeinkkel. Katolikus neveltetésben részesültem, végül 2007-ben felnõttként konfirmáltam a Brüsszeli Protestáns Gyülekezetben. A svábhegyi gyülekezetnek 2008 nyara óta vagyok tagja, 2009-tõl pótpresbiteri feladatot kaptam. Isten iránti hûséggel megyek, ha további szolgálatra hív. alatt, de hálás vagyok az átélt pillanatokért és igyekszem figyelni Isten útmutatására és vezetésére, hogy a megfelelõ úton tudjak járni életem minden napján. 55 éves vagyok, nõs, öt gyermekem közül kettõ dolgozik, három tanuló, õk mindhárman cserkészvezetõk. Legidõsebb leányom házas. Ügyvitelszervezõként dolgozom a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt-ben 14. éve. Szüleim hitben neveltek. A Csepel Királyerdei Gyülekezetben kereszteltek és ott tettem konfirmációi fogadalmat is édesapám ott volt gondnok és kántor. Legkisebb gyermekemet, Csaba fiamat Berta Zsolt nagytiszteletû úr keresztelte a Budahegyvidéki Gyülekezetben 1994-ben telén értesültünk, hogy a hegyen megkezdõdött az igehirdetés, és akkortól kezdtünk rendszeresen járni a gyerekekkel, eleinte a katolikus testvérek hittantermébe, majd a Jókai Iskola tornatermébe. Feleségem, Bihari Zita hitében a Svábhegyi gyülekezet közösségében erõsödött meg, és itt tett konfirmációi tanúbizonyságot. A formálódó gyülekezetnek tagja, a hivatalosan is megalakult Istennek hála egyre gyarapodó és napjainkra már önállóságra képes Budapest Svábhegyi Református Missziói Egyházközségnek kezdettõl gondnoka vagyok. Elkötelezett híve vagyok Küldetésnyilatkozatunkban foglalt missziói célkitûzéseinknek, azon belül az Istenét, Krisztusát és Hazáját tisztelõ magyar református gyülekezet-építésnek és szervezésének, a gyülekezeti élet tartalmasabbá tételének, a tagok lelki és hitbeli gyarapodása elõmozdításának, a testvér-gyülekezeti kapcsolatépítésnek, a társintézmények fõként az egyházi iskolák és cserkészcsapatok vallási-erkölcsi nevelési munkája támogatásának. Különösen közel áll a szívemhez református hagyományainkat megõrzõ, közösségteremtõ egyházi zenénk, így kórusunknak kezdettõl aktív tagja vagyok.

14 26 d Örömmondó PRESBITERVÁLASZTÁS Október Október PRESBITERVÁLASZTÁS Örömmondó d 27 Koncz Kornélia Mányi Dániel Dr. Koncz Kornélia vagyok. A svábhegyi gyülekezet indulása óta folyamatosan vállalok szolgálatot. A gyermekekkel vasárnaponként közel 10 évig foglalkoztam. Kirándulásokat szervezek, nõi hétvégéket menedzselek. Több éve a missziói bizottságot, egy éve a külkapcsolati bizottságot vezetem. Tagja vagyok az építési és karbantartási bizottságnak, így a templom építés munkájában a tervezés idõszaka óta részt veszek. Az Isten-hegy alapítvány elnökeként 10 éve rendszeresen és eredményesen írok pályázatokat. Az idén már presbiteri megbízatásom harmadik ciklusát kezdem. Mindezek alapján jól ismerem a gyülekezetünkben adódó feladatokat. A doktori címemet a közgazdaság tudományok szervezéstudományi szakágán szereztem. Mányi Dániel, építész, Budapest, Sváb-hegyi református gyülekezet tól, konfirmáció 2007-ben. Hiszem, ha a gyülekezet presbiterré választ, akkor az Isten hívása a gyülekezetért való szolgálatra. Ez bíztatott arra, hogy a jelölést elfogadjam. Nem bátorított, hanem több: bíztatott. Nem magam által vélt képességek állnak mögötte, hanem Valaki más. Azt kérem az Úrtól, bárhogy is alakuljon, az apostoli intelem kísérjen: ne gondolja magát többnek, mint ameny-nyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék! (Róm 12:3). Kóti Tamás Végzettségem orvos, közgazdász. Feleségemmel, 3 gyerekemmel sokrétûen kötõdünk a gyülekezethez óta presbiter vagyok, továbbá a Pénzügyi Bizottság elnöke, és az Építési Bizottság tagja. Debrecen mellett egy kis faluban nõttem fel, református családi környezetben. Az itteni hitéletben is szeretném képviselni azt a természetességet, amit egy debreceninek jelent reformátusnak lenni. Presbiterként azt tartom a legfontosabbnak, hogy a templomépítés mellett lelkiekben is Istennek tetszõ módon építkezzünk, hogy gyülekeztünk téglát tégla mellé, lelket lélek mellé rakva tölthesse be küldetését.

15 28 d Örömmondó PRESBITERVÁLASZTÁS Október Október PRESBITERVÁLASZTÁS Örömmondó d 29 Megyeri Gergely Osváth Szabolcs Megyeri Gergely vagyok, 39 éves, egy nemzetközi szoftvercégnél dolgozom. 17 évvel ezelõtt szólított meg Krisztus evangéliuma, azóta sokfelé jártam. Zsófi feleségemmel kb. 6 éve járunk rendszeresebben a Svábhegyi gyülekezetbe. Van egy 3 és egy 1,5 éves gyermekünk. Meggyõzõdésem, hogy Isten arra hív bennünket, hogy betöltsük a legfõbb parancsolatot, de nem a magunk erejébõl, hanem az Õ bennünk végzett áldott munkája eredményeképp, amint azt Mózes 5. könyvében olvassuk: Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedbõl és teljes lelkedbõl, és élni fogsz. 5Móz 30,6 és ahogy Pál apostol ír errõl: Mi pedig, miközben szemléljük az Úr dicsõségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által 2Kor 3,18 Úgy látom ez az útja annak, hogy hatalmasan megerõsödjék bennünk ama belsõ ember az Õ Lelke által és Krisztus szeretete szívünkbe gyökerezve átjárja életünk minden területét és napját (ld. Ef 3, 14-19). A gyerekek születése elõtt ezért kezdeményeztünk egy házicsoportot is, hogy Krisztust személyesen keresve tanulmányozzuk az Igét és járuljunk elé imádságban. Nem érzem magam méltónak a presbiteri posztra, mert úgy érzem, ennek az útnak még magam is meglehetõsen az elején járok. Jelen élethelyzetemben a munkám és a család elég sok idõmet leköti, ezért megválasztásom esetén én nem elsõsorban a sok odaszánt idõmmel fogom tudni szolgálni a gyülekezetet. De mindenképpen a fenti ígéretre hagyatkozva, imádságban Krisztus Urunk szívünket újjáteremtõ munkáját kérve szeretnék a gyülekezet közösségével haladni a fenti cél, a Krisztusnak odaszánt és Benne kiteljesedõ élet felé. Nagyváradon születtem és nõttem fel, majd Szegeden jártam ki a fizikus szakot. Jelenleg a Semmelweis Egyetemen dolgozom adjunktusként. Gyerek koromban konfirmáltam a szüleim hatására, de csak öt éve tértem meg. Hálás vagyok Istennek, hogy három éve a svábhegyi gyülekezethez vezetett minket a feleségemmel Katival, és a három kisgyerekünkkel. Úgy érzem, hogy többet kéne tennem a gyülekezetért. Péterfy Ferenc 1941-ben születtem Marosvásárhelyen. Többgenerációs lelkészcsaládból származom. Apai felmenõim Küküllõ és Nyárád menti gyülekezetekben, az anyaiak pedig Háromszék és Udvarhelyszék gyülekezeteiben szolgáltak. Elõdeimtõl kapott örökségem és az identitásom fontos rétege a családomhoz, az egyházamhoz, a szülõföldemhez, a nemzetemhez való kötõdés. A hagyományaink megbecsülésénél fontosabb útravalót kaptam Édesanyámtól, akinek rendíthetetlen mély hite a front elõl Ózdra menekülõ családunk megtartó ereje volt. Miközben felnövõ gyermekei az önmegvalósítás bûvöletében botladoztak, õ szüntelenül a megszabadulásunkért imádkozott. Meghallgatásra talált, és mind a négyen ráébredtünk, hogy csak egy igaz út van. Ezután kegyelmi ajándékokat kaptam: a feleségemet, akinek édesapja is lelkész volt, a három gyermekemet és hét unokámat. A munkámban is érezhettem Isten áldását. Akkor is, amikor kutató vegyészként dolgoztam, akkor is, amikor vállalkozást alapítottam. A szépen fejlõdõ cégcsoport irányítása nagy lefoglaltsággal jár. Ennek ellenére azért fogadtam el a megtisztelõ felkérést a presbiteri tisztségre, mert mélyen átérzem a személyes hozzájárulás fontosságát a gyülekezet építéséhez. Mivel tudom, hogy semmim sincs, amit ne Istentõl kaptam volna, ez a kötelességem is.

16 30 d Örömmondó Október PRESBITERVÁLASZTÁS Pummerné Boruzs Mariann Október Örömmondó d 31 Sándor János PRESBITERVÁLASZTÁS Köszönettel és nagy alázattal fogadtam el a jelöltséget, hiszen ezzel a felkéréssel alkalmasnak talált a jelölõbizottság arra, hogy a gyülekezet gondozásában, egyben Isten országának építésében részt vegyek, tiszta lelkiismerettel törekszem arra, hogy méltó legyek erre a szolgálatra. Kit is jelölt a bizottság? Pummerné Boruzs Mariann vagyok. Debrecenben, magát reformátusnak valló, de hitét csak a nagy keresztény ünnepeken gyakorló családban születtem. A keresztség sákramentumában gyermekként nem részesültem, éppen a 20. életévem betöltése elõtt konfirmáltam és kereszteltek meg a Debreceni Református Nagytemplomban azután, hogy a gimnáziumi majd az egyetemi években Isten szívembe adta a keresést, egyre inkább éreztem, hogy személyes üzenetei vannak számomra. A Szegedi Állam és Jogtudományi Kar elvégzését követõen Budapesten, a Legfelsõbb Bíróságon nyertem el egy állást 1995-ben, azóta Budapesten élek. Itt ismerkedtem meg a férjemmel, Pummer Csabával, akit pénztárosként már mindannyian ismerhetnek. Két kislányunk van, Petra 12, Maya 9 éves. A nagyobb lányunk iskolakezdését követõen, hittantanára, a nagytiszteletû Úr által ismerhettük meg a gyülekezetet 2006-ban. Hamarosan rendszeresen Istentiszteletre járó hívek lettünk, egy év elteltével már a gyülekezeti õszi hétvégére is a gyülekezettel tartottunk, ahol azt hiszem, elõször élhettük meg közösségben a jelenlévõ testvérek által a Krisztusi szeretet. A gyülekezet tagjaként, amennyire a bírói hivatásom, amelyet jelenleg a Budai Központi Kerületi Bíróságon gyakorlok, illetve a gyermeknevelésbõl adódó feladataim ellátása mellett idõm és erõm engedte, jó szívvel végeztem kisebb szolgálatot a gyermekmunkások között, illetve egy-egy közös templomtakarítás alkalmával. Évek óta részt veszünk a kisgyermekes kör alkalmain, illetve idõnként látogatom a Biblia iskolát is. Amennyiben Isten akaratából, de az Önök szavazatai által presbiterként szolgálhatok a gyülekezetben, szívügyem az együttmûködés lesz, azon kívánok munkálkodni, hogy egységben legyünk minden különbözõség ellenére. Áldás Békesség mindnyájatoknak! 53 éve születtem a XII. kerületben. A Budahegyvidéki Egyházközség Böszörményi úti templomában kereszteltek meg. Ebben a templomban kötöttem házasságot 27 évvel ezelõtt. Két gyermekemet is itt keresztelték meg. Lányom az ELTE biológus szakán végzett, most phd. hallgató. Fiam az EL- TE informatikus karán tanul ben végeztem a Budapesti Mûszaki Egyetem építõmérnöki karán, ben másoddiplomát szereztem, 1991-óta családi tervezõcégben dolgozom. Egy éve vagyok az építési bizottság tagja. Sokat gondolkoztam azon, vajon én vagyok-e a megfelelõ a jelöltségre. Hiszen ebben a körben én vagyok a legfiatalabb, mert csak májusában konfirmáltam. Szanyi Miklós 1961-ben születtem Debrecenben, 1980-tól lakom Budapesten, nõs vagyok, két gyermekem egyetemre jár. Közgazdasági egyetemet végeztem, kutatóként és oktatóként is dolgozom, az MTA Doktora vagyok, egyetemi tanár. A Svábhegyi Református Gyülekezetbe 2000-ben kezdtünk rendszeresen járni. Azóta részt veszek a gyülekezeti programok szervezésében és lebonyolításában, több bizottságnak is tagja voltam. Jelenleg a Missziói Bizottságban és a Külkapcsolati Bizottságban dolgozom és 2008 között én voltam az önállósult gyülekezet elsõ pénztárosa. Terveim között szerepel a gyülekezeti közösség Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy vannak nálam méltóbbak is erre a tisztségre olyanok akik régebben csatlakoztak a közösséghez. Szeretném megköszönni a jelölõ bizottság bizalmát és amennyiben megválasztanak, meg is felelni annak. programjainak további szervezése, a testvérgyülekezetekkel kialakult kapcsolatok ápolása. Presbiterként ezek a feladataim újakkal egészülnek ki, amelyeknek elvégzésére készen állok.

17 32 d Örömmondó Október A HIT EMBEREI M Zsoltáraink közelebbrõl ielõtt a kedves olvasó a cikk olvasását folytatná, kérem, vegye elõ az énekeskönyvet, és képzelje el, hogy a templomban a jobboldalon lévõ táblán szereplõ istentiszteleti énekek közül elsõ helyen a 42. zsoltár szerepel. Nyissuk ki együtt az énekeskönyvet, és most ne kezdjünk hozzá a mindenki által szeretett zsoltár éneklésébe, hanem arra figyeljünk fel, hogy a kotta tetején, a jobboldalon kis dõlt betûkkel, mint dallamszerzõnek, kinek a neve van felírva? Bourgeois L., Genf, A szerkesztõ persze magyarosan elõre írta 1948-ban a vezetéknevet. Aztán lapozzunk az énekeskönyv hátsó részéhez, ahol a betûrendes tartalomjegyzék elõtt található a dallamszerzõk és források felsorolása. Bourgeois Loys neve mellett szinte az összes zsoltárunk száma fel van tüntetve! Közének Mielõtt arról esne szó, ki is volt ez a zeneszerzõ, gondoljunk a 90. zsoltárra: Tebenned bíztunk eleitõl fogva. Van valami különösen lélekbemarkoló a dallam és a szöveg egységében. Ezt a zsoltárt a reformáció korától kezdõdõen a magyarság néphimnuszként énekelte, ezért magyar református zsoltárnak, sõt református himnusznak is nevezzük. Különösen akkor vált népszerûvé, amikor a hajdúk és a hozzájuk csatlakozó jobbágyok élén Bocskai István megindította az idegen osztrák uralom elleni szabadságharcot, és a fejedelem születésének 50. évfordulójától, 1607-tõl a 90. zsoltár bekerült az akkori reformátusok énekei közé, és a Pro Deo et Patria feliratú zászlók alatt a harcba induló hajdúk énekelték. Határon túli honfitársaink annak idején Kárpátalján, vagy Erdélyben a betiltott Himnusz helyett ezt zengték ünnepi alkalmakkor. (Így zárójelben jegyzem meg: a 90. zsoltár talán ezért nincsen benne a francia énekeskönyvben?) Loys Bourgeois Zsoltárdallamaink szerzõjének születési helye a genfi matrikula szerint Párizs, de annak ideje bizonytalan: közé tehetõ ben történik róla elõször említés a genfi városi tanács nyilvántartásaiban. Mint énekes kapott ezért évi 60 forintokat (florins). Ezért zsoltárokat kellett énekelnie és erre tanítani a gyermekeket is ban már 100 forintokra emelkedik a bére, miután kinevezik a Saint Gervais templom gyermekkórusa oktatójává. A kórustagok házában kap lakást ban a genfi lelkipásztorokkal együtt kidolgozza annak a táblának a tervét, amely a tanács által engedélyezett, vasárnaponként énekelt zsoltárokat tünteti fel, és amelyet a templom ajtajára is kifüggesztenek ben megnõsül (az apósa késlekedik a hozomány kifizetésével), és ugyanezen év májusában ingyen megkapja a genfi polgári címet Október Örömmondó d 33 A HIT EMBEREI Közének Pál apostol történetébõl tudjuk, milyen nagy jelentõsége volt annak, hogy õ római polgár volt. Nos, Genf esetében sem volt ez magától értetõdõ. Polgár bourgeois (burzsoá) csak az a férfi lehetett, aki annak árát megfizette. A pénzen kívül ugyanis állnia kellett a polgárnak egy tûzoltásnál vederrel közremûködõ személy kiállítását és egy tûzfegyver megvásárlását is. A genfi lakosok is fizettek adót, de csak akkor lehettek polgárok, ha bizonyos számú évig laktak a városban. A külföldi, de genfi lakos szülõktõl származó fiúgyermekek minden politikai joguktól meg voltak fosztva és csak bizonyos szakmákat gyakorolhattak. A genfi polgárok alkották a Nagytanácsot, amely szavazati jogú tagjainak száma nem haladta meg az 1500 fõt. (1798 óta minden genfi lakos egyben a város polgára is.) Loys Bourgeois Zeneszerzõnk igencsak érdemdús munkát végzett tehát, hogy ingyen kapta meg a kiváltságos címet ben nyújtja be a tanácsnak dallamainak gyûjteményét A zene helyes útja címmel amiért a testület egy mérõ gabonával jutalmazza, és engedélyezi annak kinyomtatását. A következõ évben ismét kéri, kapjon búzában többletjuttatást, azzal az indokkal, hogy tökéletesítette a zsoltárok éneklését. A tanács a kérésnek nem adott helyet, mondván, fejezze be ezt a munkát. Valószínûleg a 83 zsoltár címû énekeskönyv dallamainak befejezésérõl van szó. A könyvet 1551-ben adták ki, majd ben másodszor is. Közben a fizetését csökkentették, a város anyagi gondjaira hivatkozva, viszont megemelték a gabonarész arányát december 3-án börtönbe zárják, mivel engedély nélkül módosította néhány kinyomtatott zsoltár dallamát, és ezáltal megzavarta a régebbieket megtanult híveket!!! Másnap kiengedik, de az ügynek folytatása van: a tanács panaszt emelt a híveknek az új dallamok általi bizonytalanságai okán, és megparancsolja a nyomdásznak, égesse el azt a felhívást, amelyben Loys Bourgeois ezek éneklésére buzdítja a híveket. Egyes források szerint Kálvin engedélyezi a módosításokat. Bourgeois viszonya egyre feszültebb a tanáccsal, ezért 3 hónapos szabadságot kér és kap, hogy Lyonba és Párizsba mehessen mûveinek kiadása érdekében. A szabadság lejártával újabb 8 hetet kér, amit a tanács elutasít, és az év végével munkaviszonyát is megszünteti.a lyoni tartózkodásról csak annyi tudható, hogy a városi okiratok szerint 1557-ben, mint zenemestert tartják nyilván a zeneszerzõt már Párizsban találja, ahol egy katolikus templomban (!) keresztelik meg Zsuzsanna (Suzanne) nevû leányát. A bebörtönzés bizonyára ilyen mély nyomot hagyott benne re teszik elhunytát. Záróének Loys Bourgeois az elsõ közé tartozott, akik a szolfézs alkalmazását javasolták az énektanítás eszközeként. A zenetanulásról írott könyve az éneklés és a lapról olvasás elsõ francia alapmûve. A 25., a 42. és a 90. zsoltárok a magyar kultúra részeivé váltak. A cikk záróéneke legyen mégis a 134. zsoltár: Úrnak szolgái mindnyájan, Áldjátok az urat vígan Igen! Vígan kell Õt áldanunk! Ágai László

18 34 d Örömmondó Október Október Örömmondó d 35 BEHARANGOZÓ BEHARANGOZÓ Gyülekezeti programjaink Rendszeres gyülekezeti alkalmaink Október 31-én, hétfõn 18 órakor a Budahegyvidéki Református Gyülekezet Böszörményi úti templomában (Böszörményi út 28.) közös istentisztelettel és úrvacsoraosztással emlékeznek a XII. kerület protestáns hívei a Reformáció ünnepére. November 6-án, vasárnap du. 4 órakor dr. Falus András Széchenyi-díjas immunológus, egyetemi tanár, a MTA tagja, a Semmelweis Egyetem Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézete igazgatója tart elõadást a Teremtés és/vagy evolúció izgalmas témakörérõl. November 11-én, pénteken 18 órától folytatódik gyülekezeti filmklubunk amelyen ezúttal az Esõember c. amerikai filmdrámát tekintjük meg. A film után rövid beszlégetésre is várjuk az érdeklõdõket. November 13-án, vasárnap a 10 órakor kezdõdõ istentisztelet után egyházközségi közgyûlést tartunk, melynek keretében sor kerül a presbiterválasztásra. November 19-én, szombaton egész napos Családi Napot tart a XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata a kerületi történelmi egyházakkal így a mi gyülekezetünkkel együtt a felújított MOM Kulturális Központban. November 26-án, szombaton 9 órától adventi barkács délelõttöt szervezünk a templomban, ahol a hagyományos adventi vásárunkra szánt kézmûves tárgyakat fogjuk elkészíteni. December 3-án, szombaton fél 10- tõl 12-ig adventi gyermekjátszóházat tartunk az óvodás és alsó tagozatos gyermekek és szüleik számára. December 4-én, vasárnap 10 órakor vendégül látjuk az istentiszteleten a Baár- Madas Református Gimnázium 9. B osztályát. Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk az altemplomban. December 4-én, 11-én, és 18-án advent 2., 3., és 4. vasárnapján istentisztelet elõtt és után adventi vásárt tartunk az altemplomban. December 5-én, hétfõn 18 órakor gyülekezeti Mikulás ünnepséget tartunk a legkisebb gyermekek számára az altemplomban. Hétfõ kor: énekkari próba Minden hónap elsõ hétfõjén, este kor: presbiteri bibliaóra Minden második héten kedden kor: nyugdíjas bibliaóra Minden második héten kedden kor: gyülekezeti bibliaiskola Szerda : gyülekezeti imaóra Minden második héten csütörtökön 9.00-kor: baba-mama kör Csütörtökön kor: gyülekezeti bibliaóra Pénteken 17,30-kor: ifjúsági bibliaóra Minden hónap második vasárnapján 16,00-kor: kisgyermekes-családi bibliakör Hittanórák rendje Óvodai hitoktatás Normafa Óvoda Hétfõ: csoport; csoport Õzike Óvoda Kedd: csoport csoport Iskolai hitoktatás Jókai Mór Általános Iskola Hétfõ: osztály Kedd: osztály Kedd: osztály Szerda: osztály Csütörtök: osztály Templomi hitoktatás Svábhegyi Református Templom Vasárnap: Konfirmációi elõkészítõ Alkalmainkra és gyülekezeti programjainkra mindenkit szeretettel várunk! Ó, milyen vak homályba futnak kik nélküled indúlnak utnak. A kezemet nézem: leszárad; szivem sívó homokkal árad. Én Istenem, hívj vissza engem! Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam; ó, légy úrrá megint Te rajtam! KERESZTURY DEZSÕ: Esti imádság Valamikor kézen vezettél; szökni akartam, nem engedtél, csend volt szivemben és a csendben szavad szólt csak, mindennél szebben. Adjunk hálát Istennek: az új beosztott lelkipásztorért a nyári tábor és az õszi gyülekezeti hétvége áldásaiért a hitoktatás és a gyülekezeti csoportok újraindulásáért a templomépítés elõrehaladásáért Imádkozzunk Könyörögjünk Istennek: a presbiteri tisztújítás folyamatáért, alkalmas jelöltek megválasztásáért új gyülekezeti munkásokért a konfirmációi elõkészítõre járó fiatalokért az adventi készülõdés áldásaiért

19 36 d Örömmondó Október OLVASÁSRA AJÁNLJUK Karácsonyi mesélõ könyv A Harmat Kiadó mesélõ könyvek harmadik kötete egy színes csokor karácsonyi történetet kínál a gyerekeknek és az egész családnak. A Jézus születését hírül adó bibliai beszámolókat, a karácsonyi szokásokról szóló történeteket és legendákat különbözõ népek elbeszéléseibõl meríti az író, és a sorozatból ismert közös mesélésre alkalmas módon adja tovább. Végre egy nyelvet beszélünk A házasságnak számos buktatója van, melyekkel a pár rendszerint csak az együttélés elsõ hónapjai, évei után találkozik. Hogyan alakítható ki az õszinte és hatékony kommunikáció, és miként mélyíthetõ el az intimitás, hogy a különbségek, a konfliktusok, a félreértések és egyéb kapcsolati problémák megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlõdõ és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen? Chapman tanácsadói praxisából vett esetekkel, és bibliai idézetekkel támasztja alá gondolatmenetét. Könyvét mindenki haszonnal forgathatja, aki változtatni és javítani kíván a társával való kapcsolatán. Megjelent a Harmat Kiadónál Észrevételeket, javaslatokat és cikkeket várunk az Örömmondó számára! ÖRÖMMONDÓ KIADJA A BUDAPEST SVÁBHEGYI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG 1125 BUDAPEST, FELHÕ U UNICREDIT BANKSZÁMLASZÁM: LELKÉSZI HIVATAL: 1125 BUDAPEST, FELHÕ U. 10. H., K., CS.: 9:00 13:00 A LAPOT SZERKESZTETTE ÉS A KIADÁSÉRT FELEL: BERTA ZSOLT LELKIPÁSZTOR A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI: ÁGAI LÁSZLÓ, DR. BERECZ ÁGNES, BÉRES L. ATTILA, KONKOLY ELEMÉR, OLÁH EDIT TÖRDELÉS: MADARÁSZ GYÖRGY Az Örömmondó ingyenes. Adományaikat az újság megjelenésének támogatására szívesen fogadjuk. A megjelenést támogatja Budapest XII. kerületi Önkormányzata.

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben

SZUBJEKTÍV BENYOMÁSOK AZ 55. ORSZÁGOS FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS ESZKÖZBEMUTATÓRÓL avagy mit is csináltunk április végén Gyôrben

SZUBJEKTÍV BENYOMÁSOK AZ 55. ORSZÁGOS FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS ESZKÖZBEMUTATÓRÓL avagy mit is csináltunk április végén Gyôrben SZUBJEKTÍV BENYOMÁSOK AZ 55. ORSZÁGOS FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS ESZKÖZBEMUTATÓRÓL avagy mit is csináltunk április végén Gyôrben Tepliczky István Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc Az 55.-nek

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben