H Í R L E V É L Tartalom. A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L 6 7-8. Tartalom. A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja"

Átírás

1 elektronikus változat Közép-békési TISZK Központi Intézménye H Í R L E V É L A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja Tartalom Az elektronikus osztálynaplóról A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában 2005 szeptemberében, a Közép-békési TISZK többi tagintézményében 2006 szeptemberében vezettük be irányításommal az elektronikus osztálynaplót... 2 Puzzle Pálya Békéscsabán jártak a Savaria TISZK Kht. munkatársai 2007 márciusában a szombathelyi TISZK vezetõsége, a fenntartó, valamint az iskolák képviselõi háromnapos szakmai programra érkeztek Békéscsabára. A 21 fõbõl álló szombathelyi csoport a megvalósítás konkrét tapasztalatainak megismerésére látogattak el a Közép-békési TISZK-hez... Mobilitási pályázat Spanyolországban A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Leonardo Mobilitási pályázatára Spanyol-magyar együttmûködés a magyarországi regionális szakképzési modell megvalósítása érdekében... Iskolán kívüli, gyakorlati képzés hatékonyságának segítése A szakképzés rendkívül szép de kegyetlenül nehéz feladat, ezért a Középbékési Területi Integrált Szakképzõ Központ segítséget kíván adni azoknak a szakembereknek, akik munkájuk mellett részt kívánnak vállalni a jövõ szakmunkásainak képzésében... Tanácsadó szolgálat A Közép-békési TISZK Központi Intézménye, - Tanácsadó szolgálat formájában közösségi szolgáltató rendszert mûködtet. A szolgáltató rendszer komplex segítõ szolgáltatást biztosít a tanulóközösség, a tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló személyek pedagógusok, szülõk számára... OSZTV döntõ a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában A tanulmányi versenyek célja a szakképzésben résztvevõ tehetséges tanulók számára lehetõség biztosítása a megmérettetéshez, a kiemelkedõ eredmények eléréséhez, s a szakképzõ iskolák oktató-nevelõ munkájának versenyszintû értékelése, a kiemelkedõ oktató-nevelõ tevékenység elismerésének biztosítása. A tanulmányi versenyek így hozzájárulnak a magyar szakképzés színvonalának fejlesztéséhez és eredményeinek bemutatásához... Versenyeredmények Partner Visszhang Innováció 2007/III-IV. MÁRCIUS ÁPRILIS 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. Tel.: (66) Fax: (66)

2 Az elektronikus osztálynaplóról TISZK HÍRLEVÉL 2 INNOVÁCIÓ A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépis- kolában 2005 szeptemberében, a Közép-békési TISZK többi tagintézmé- nyében 2006 szeptemberé- ben vezettük be irányításom- mal az elektronikus osztály- naplót. A rendszer bevezetése szerintem forradalmi jelen- tõségû az iskolai adminisz- tráció területén. Nem kell többé egymásra várniuk a kollégáknak, ha könyvelni szeretnének, nem kell nyo- mozgatni, hogy kinél is van a napló éppen. A tanév elején az osztályfõnököknek nem kell bíbelõdni a tanulók személyes adatainak a fel- vételével, tanév közben nem kell manuálisan összesít- getni a hiányzási strigulákat, késési perceket, távolmara- dási százalékokat. A beírt ér- demjegyek mellett azonnal látszik a tanuló átlaga, ami segít a zárásoknál, a szorga- lom megítélésénél. A félév vagy a tanév végén néhány egérkattintással elkészít- hetõk a statisztikák, beszá- molók, értesítõk, törzslapok. Dóczi Zita (tanár GÉSZI) A tanulók, vagy szüleik a program Internetes részén naprakészen megtekinthetik érdemjegyeiket, hiányzásaikat, dicséreteiket, elmarasztalásaikat, üze- Mint tanár a városban az elsõk között használ- hattam az elektronikus naplót. Véleményem szerint ez a rendszer nagyban meg- könnyítette a tanárok munkáját, hiszen sok dol- got automatikusan elvégez helyettünk. Osztály- fõnökként is ugyanezt mondhatom, hiszen pél- dául már nem kell a hiányzások összesítésével bíbelõdnünk,ugyanis a rendszer ezt is automatikusan elvégzi helyettünk. Ezen kívül átlagot számol, jegyet ajánl föl, amit nekem csak el kell fogadnom (ha Egyetértek vele). Ezeken a példákon kívül még számos elõnyét említhet- ném, kívánom, hogy minden kolléga mielõbb megtapasztalja ezeket és az õ munkájukat is segítse. Dávidné Carutasu Gabriella (szülõ) Mint szülõnek könnyebb ellenõriznem gyerme- kem jegyeit, hiányzásait számon tartani. A nap- lóban megjelenõ üzenetekbõl pedig mindig tu- dom mikor lesz megtartva a szülõi értekezletek, fogadó órák. Dávid Péter (Tanuló) Az elektronikus naplót bármikor el tudom érni így mindig tudom milyen jegyeim vannak. Köny- nyebben tudom így vezetni az ellenõrzõmet is. neteiket. Mindehhez az iskolák honlapjának kezelõ felületén csupán egy azonosító és egy jelszó szük- Kiadja a Közép-békési TISZK Központi Intézménye 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. Tel.: 06-66/ Fax: 06-66/ , web: Felelõs kiadó: Bartók Tamásné Felelõs szerkesztõ: Kiss Norbert Készült 1000 példányban a Sirályka Nyomda üzemében Békéscsabán. séges. A kezdeti félelmek az elektronikus osztálynapló iránt hamar elmúltak, miu- tán a kollégák rövid képzést követõen elkezdték azt na- ponta használni. A rendszer mûködése megköveteli a pontos, precíz adminiszt- rációt. Véleményem szerint csak úgy érdemes bevezetni, ha a régi papír alapú napló használatát elvetjük, így kiküszöbölve a kettõs köny- velést. Nagy hozzáértést követel a program a rendszergaz- dától, hiszen õ kezeli a zárá- sokat, adja fel a helyettesí- téseket, eseti órákat, veszi el az elmaradt órákat, kezeli az esetleges órarend-változá- sokat. Mindent összevetve, vé- leményem szerint, ha a rend- szert pontosan kezelik, papír alapon eddig nem kivitelez- hetõ precizitású adminiszt- rációhoz juthatunk, ami se- gíti a pedagógusokat az értékelésben, az iskola- vezetést az ellenõrzésben, a tanulókat és szüleiket a tájékoztatásban. Maczik Mihály informatikai vezetõ A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ létrehozása és infrastruktúrális feltételeinek javítása címû projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Terv keretében valósult meg.

3 Békéscsabán jártak a Savaria TISZK Kht. munkatársai 2007 márciusában a szombathelyi TISZK vezetõsége, a fenntartó, valamint az iskolák képviselõi háromnapos szakmai programra érkeztek Békéscsabára. A 21 fõbõl álló szombathelyi csoport a megvalósítás konkrét tapasztalatainak megismerésére látogattak el a Középbékési TISZK-hez. A látogatás viszonzására várhatóan 2007 szeptemberében kerül sor. A háromnapos látogatás esti érkezését követõen, másnap reggeltõl fél ötig tartottak a szakmai megbeszélések. A szakmai program rövid elõadásokból, a felmerülõ kérdések megválaszolásából és diszkussziókból állt. Igen hasznos volt a megvalósítók szûkebb szakmai csoportjainak találkozója, amikor a pénzügyi vezetõ a pénzügyi vezetõvel a gépész a gépésszel stb. találkozhatott. A délutáni program végén a szombathelyiek városnézésen vettek részt, ellátogattak a Munkácsy Emlékházba és az Árpád Fürdõbe. Este kibõvült körben folytatódtak a szakmai beszélgetések, amikor a délelõtt felmerült, a fenntartókhoz intézett kérdések is megválaszolásra kerültek. A vendégek elmondták, hogy a Közép-békési TISZK elõrébb jár a megvalósításban, és hogy sok hasznos tapasztalatot gyûjtöttek békéscsabai látogatásuk során. Nagy sikere volt a bemutatott elektronikus napló programnak, a tananyagfejlesztésben bemutatott eredményeknek, a tanácsadó szolgálat mûködését bemutató elõadásnak, valamint a Központi Képzõhely kihasználását a partnerintézmények igényei alapján tervezett és bemutatott adminisztrációs programnak. Mivel a Közép-békési TISZK az építési beruházás második szakaszán is túl van, a már az átadott, mûködõ mûhelyeket és közösségi tereket, a közösségi szolgáltatások helyszíneit is be tudták mutatni a békéscsabaiak. A TISZK létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására kiírt pályázatok megvalósítása jelenleg 16 szervezetben folyik az országban. A kiírás szerinti célok azonosak, a megvalósítás helyszínenként eltérõ módon, és formában történik. Igazak rá Anna Karenina bevezetõ sorai, mely szerint minden család boldogsága hasonlít egymáshoz, de valamennyi család a maga módján boldogtalan. Megtiszteltetés volt számunkra az érdeklõdés, igyekeztünk jól kihasználni a rendelkezésre álló idõt, annak érdekében hogy az érdeklõdésnek megfelelõen bemutathassuk eredményeinket, tapasztalatainkat, és természetesen a megoldandó problémákat is. Hasznos volt a kollégák találkozása és az a tapasztalat, hogy mûködõképes a megtervezett rendszer, a békéscsabai, gyulai, békési, szabadkígyósi kollégák nem kis büszkeségére. A személyes kapcsolatok, a TISZK Egyesületi tagság, az egyesület mûködése mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a TISZK-ek a késõbbiekben hálózatként mûködjenek az országban. Áprilisban újabb vendégekre számítunk Békéscsabán, amikor az Egri TISZK Kht. vezetõsége és a megvalósító munkatársak érkeznek majd ide az egri partner-intézményekbõl. Köszönöm minden kollégámnak, munkatársamnak az aktív közremûködést, hozzájárulást a látogatás sikeréhez! Bartók Tamásné igazgató projektvezetõ TISZK HÍRLEVÉL PARTNER 3

4 Mobilitási pályázat Spanyolországban A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Leonardo Mobilitási pályázatára Spanyolmagyar együttmûködés a magyarországi regionális szakképzési modell megvalósítása érdekében. A projekt keretében a 16 fõbõl álló szakértõi csoport lehetõséget kapott arra, hogy november 4. és 11. között 1 hetes spanyolországi tanulmányút keretében tapasztalatokat szerezzen Córdobában arról, régiós szinten hogyan történik a képzési és munkaerõ-piaci igények összehangolása. A spanyolországi választás célirányos volt, hiszen Spanyolországban az oktatási rendszer fenntartása, benne a szakképzés is regionális szinten szervezett. anyagi forrásaik is messze meghaladják a magyarországiakat. Költségvetésük szerkezetére jellemzõ, hogy bevételük hatvan százalékát az ötvenezer tag fizeti be, míg a fennmaradó negyven százalékot a szolgáltatásaik bevétele adja. A nagyszámú tagság és költségvetés ellenére aránylag kis létszámú apparátussal dolgoznak. Meghatározó feladataik közé tartozik a képzés, foglalkoztatás és önfoglalkoztatás elõsegítése. Pályázati lehetõségeik és az ezeken szerzett anyagi forrásaik segítségével elsõsorban ingyenes, vagy csak rész-hozzájárulásos képzéseket szerveznek. Ezek nagy száma és specialitása miatt különbözõ külsõ képzõ cégekkel veszik fel a kapcsolatot és szerzõdésben rögzített feltételek mentén folyik a képzés a legváltozatosabb területeken. TISZK HÍRLEVÉL PARTNER 4 Az európai integrációs folyamatoknak megfelelõen Spanyolországban oktatási reformot hajtottak végre ben az új oktatási törvényt, a LOGSE-t vezették be. A LOGSE felemelte a tankötelezettséget 16 évre, az új bachillerato a középiskolai képzés befejezõ szintje lett, amely a felsõoktatásba való közvetlen bekerülést tette lehetõvé. Csak azok a diákok, akik minden tárgyból elégséges teljesítményt érnek el, kapják meg a záró bizonyítványt (külön érettségi vizsga nem létezik), ami az egyetemi felvételhez szükséges. A mûvészeti és felsõfokú képzésbe való bekerüléshez a befejezett bachillerato szüksé- ges, hasonlóan a szakképzésbe való belépéshez, ami általában két éves. A spanyol rendszer egyszerûbb, és számomra lényegesen rugalmasabbnak tûnik a magyarnál. Megadja minden tanuló számára a lehetõséget a tizennyolc éves korban való döntéshez, ugyanakkor az idõ elõtt lemorzsolódók számára is biztosítja a szakmaszerzést a Iskolamûhelyek rendszerében. A szakmai program keretében lehetõségünk volt látogatást tenni az Andalúz Munkaügyi Hivatal Kirendeltségén. A szolgálatvezetõ munkatárstól kapott tájékoztató szerint Córdoba megyében az országosnál is magasabb a munkanélküliség, elérve a 14%-ot. Ennek ellenére itt is küzdenek a hazaihoz hasonló problémával, nevezetesen a munkanélküliség melletti munkaerõhiánnyal. Ez a gond elsõsorban a mezõgazdasági idénymunkáknál és az idegenforgalomban a szakács, pincér szakmákban és az idõsgondozásban jelentkezik. Itt is jellemzõ a nagyszámú legális, de illegális vendégmunkás, ami belsõ feszültséget is magában hordoz. Córdobai Kereskedelmi és Iparkamara: Spanyolországban kötelezõ a kamarai tagság, ebbõl következõen az La Merced Iskolamûhely: ez a képzési forma egy nagyon sajátos és különleges iskolatípushoz kötõdik, valamennyire hasonlít a mi kézmûves iskoláinkhoz, illetve a szakiskolai felzárkóztató osztályokhoz. Jellemzõen itt a tankötelezettségen belül a szükséges osztályokat el nem végzett, vagy tovább nem tanuló év közötti fiatalokat tanítják meg olyan szakmákra, melyek a körzetben keresettek, megélhetést, társadalmi beilleszkedést biztosítanak az egyébként elkallódó, csak szociális segélybõl tengõdõ fiatalok számára. A meglátogatott iskola a kiemelt mûemlékek sorába tartozó Córdobai Megyeháza egyik szárnyában egy restaurálás alatt lévõ templomban mûködik. Az iskola oktatási struktúrája ennek megfelelõ: faszobrász, fafaragó, aranyozó, festõ és kõmûves képzéssel foglalkoznak. Megyei Foglalkoztatási Bizottság: Az elhangzott tájékoztatóban egy átfogó képet mutatott be a megyei önkormányzat sajtófõnöke, ami jól áttekinthetõvé tette minden résztvevõ számára a spanyol oktatási rendszert. Ennek irányítása meghatározó módon a régióknál van, a helyi sajátosságok ezen keresztül jól érvényesülnek. A megyei szintû oktatásirányítás a tartományi részlegeként mûködik, és nyilvánvaló, hogy a szakminisztériumi irányítás is érvényesül a nagy fokú autonómia ellenére. A tartományi központ Sevillában mûködik. A megyei bizottság feladata az oktatásszervezés, irányítás és ellenõrzés. Munkaügyi-, Területfejlesztési és Technológiai Hivatal: Feladataik sokban hasonlítanak a magyar munkaügyi központok képzéssel kapcsolatos feladataihoz. A különbözõ képzõ intézményekkel is napi kapcsolatban vannak. Munkájuk kiemelten fontos része a képzésre (folytatás az 5. oldalon)

5 vállalkozók, esetenként az erre ösztönzöttek, vagy rákényszerülõk kapcsolatteremtésének elõsegítése a képzõ intézményekkel. Nagyon jelentõs szerepet szánnak a rendszeresen megtartott állásbörzéknek, ahol a kereslet és a kínálat direkt módon találkozhat, és itt szembesülhet a munkaerõ-piaci igényekkel minden állást keresõ, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Az egyhetes út során tanulmányozhattunk egy olyan szakképzés igazgatási struktúrát, amelyhez hasonlót kíván kiépíteni a magyarországi regionális igazgatási rendszer is. A gyakorlatban szerezhettünk információkat a rendszer igazgatási szereplõirõl, a szereplõihez kapcsolódó funkcionális elvárásoknak való megfelelés módjáról. Szakképzési bizottságunk hosszú távú célja, hogy a kint tapasztaltakat a helyi sajátosságokra adaptálva létre hozzon egy régiós szakképzési modellt, felhasználva a már bevált, jó gyakorlatokat és célja az is, hogy kihasználva az uniós szakképzési forrásokat, további tapasztalatokat szerezzen a szakmailag megalapozott munka kidolgozásához. Összeállította: Varga Anikó projektkoordinátor Iskolán kívüli, gyakorlati képzés hatékonyságának segítése hogy milyen személyi, tárgyi és adminisztratív feltételei vannak a tanulóképzésnek. Megismerik a szakképzés alapvetõ dokumentumainak jelentõségét és tartalmát (Központi Program, Szakmai és Vizsgakövetelmény, Helyi tanterv). Szakmai és módszertani segítséget biztosítanak nagy tapasztalattal rendelkezõ pedagógusok a speciális helyzetek, az esetleges konfliktusok feloldásához. 2. Tájékoztató füzetet állítottunk össze a külsõ gyakorlati oktatók számára, amely tartalmazza a legfontosabb törvények felsorolását, valamint a képzéssel kapcsolatos teendõket. 3. Tanácsadó szolgálatot kívánunk a közeljövõben beindítani. A nagy pedagógiai tapasztalattal rendelkezõ kollegák külön-külön felkeresik a képzõhelyeket, tájékozódnak az ott folyó munkáról és biztosítják a hatékony oktatáshoz szükséges segítséget. Segítséget adnak a feladatok meghatározásához és az értékeléshez is. Reményeink szerint ezen tevékenységünkkel megnõ az oktatási intézmények hatékonysága, és megoldódik a munkaadók szakember utánpótlása. Hiszem, hogy a jól képzett megbízható szakember a munkeerõpiacon, egyre nagyobb értéket képvisel. Csiaki András gyakorlati oktatásvezetõ Tanácsadó szolgálat Napjainkban a gazdálkodók egyre sûrûbben keresik fel az iskolákat vagy a Munkaügyi Központokat azért, hogy szakember utánpótlásukhoz végzettséggel rendelkezõ munkaerõhöz jussanak. Ez nem megy mindig zökkenõmentesen. Amennyiben a munkaadók megfelelõ képesítéssel rendelkezõ munkavállalót találnak, akkor is gyakran elõfordul, hogy hol az egyik, hol a másik fél elégedetlenségének következtében a munkakapcsolat megszûnik. A problémák ellensúlyozására célszerû, hogy a gazdálkodók saját munkaerõ-utánpótlásuk érdekében tanulóképzést is vállaljanak. A képzés ideje alatt kölcsönösen megismerhetik egymást, így a munkába állás után a fiatal szakember könnyebben beilleszkedik az adott közösségbe. A közösség viszont az új kollégát könnyebben befogadja és átsegíti az esetleges nehézségeken. A szakképzés rendkívül szép de kegyetlenül nehéz feladat, ezért a Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ segítséget kíván adni azoknak a szakembereknek, akik munkájuk mellett részt kívánnak vállalni a jövõ szakmunkásainak képzésében. Hiszen minden elismerést megérdemel az a dolgozó, aki napi termelõ munkája mellett még arra is vállalkozik, hogy a következõ nemzedéket is megismerteti a szakmája szépségeivel, annak fogásaival. Célunk az, hogy a külsõ oktatóhelyeken végzett képzéshez olyan, a gyakorlatban jól használható, praktikus információkat nyújtsunk, amelyek segítségével megkönnyítsük ezt a felelõsségteljes munkát. Az elmúlt évek tapasztalata szerint a gazdálkodók zöme igényli is ezt a segítséget. Hogyan és milyen módon tudjuk ezt a segítséget biztosítani? 1. Találkozókat, elõadásokat, konzultációkat, képzéseket szervezünk a munkahelyi képzéssel foglalkozók esetleg a képzési szándékkal rendelkezõk számára. Ennek keretén belül betekintést kapnak arról, A Közép-békési TISZK Központi Intézménye, - Tanácsadó szolgálat formájában közösségi szolgáltató rendszert mûködtet. A szolgáltató rendszer komplex segítõ szolgáltatást biztosít a tanulóközösség, a tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló személyek pedagógusok, szülõk számára, a lelki egészség megõrzése, megteremtése, a tanulási akadályok leküzdése, a pálya, -a jövõkép erõsítése, a szociális segítségnyújtás érdekében. A szolgáltatás típusai, feladatai: Mentálhigiénés tanácsadás: preventív, támogató tevékenység, amelynek keretén belül a tanulóknak lehetõségük van,? egyéni erõforrásaik megismerésére,? nehezített élethelyzetben, személyes kudarcok, veszteségélmények esetén, egyéni konzultációkon, vagy csoportfoglalkozások keretében történõ esemény-feldolgozásra,? szükség esetén egyéb támogató rendszerrel való kapcsolatfelvételre (diszpécser funkció) a tanároknak, szülõknek lehetõségük van,? megismerni nevelési attitûdjeiket,? segítséget kapni a serdülõkori jelenségek megismeréséhez? fejleszteni a különbözõ nevelési helyzetek kezelését biztosító képességeiket,? bõvíteni helyzetmegoldó repertoárjukat. A tanároknak továbbá lehetõségük van segítséget kapni szakmai személyiségfejlõdésükhöz (szupervízió) Karrier tanácsadás: a diákok sikeres továbbtanulásához, munkaerõ-piaci beilleszkedésének elõkészítéséhez, illetve az esetleges pályamódosítás elõkészítéséhez nyújt segítséget az egyéni pályacéloknak megfelelõen. Ennek érdekében a karrier tanácsadás során (folytatás a 6. oldalon) TISZK HÍRLEVÉL PÁLYA 5

6 TISZK HÍRLEVÉL PÁLYA 6 a tanulók segítséget kapnak,? a pályaérettség, az egyéni döntési képesség megalapozásához,? az egyéni pályacél megvalósításához vezetõ cselekvési terv kidolgozásához. tanárok segítséget kapnak,? a szaktanári, osztályfõnöki pályaorientációs tevékenységhez,? a tanácsadáson részt vett tanulók pályacélját megerõsítõ nevelõi eljárások kidolgozásához. a szülõk információt kapnak,? pályalehetõségekrõl,? gyermekük egyéni pályadöntésének támogatását biztosító eljárásokról A karrier tanácsadás keretében lehetõség nyílik osztályoknak, évfolyamoknak nyújtandó általános tájékoztatásra és egyéni tanácsadásra egyaránt. A tanulási tanácsadás a tanulási akadályok leküzdése érdekében biztosít lehetõséget tanulóknak:? a tantárgyi kudarcok okainak feltárására? az akadályok leküzdését szolgáló tanulási stratégiák kidolgozására pedagógusoknak:? tanulási, motivációs problémák, óravezetési bizonytalanság esetén a tanulót támogató eljárások megismerésére, az alkalmazás segítésére, szülõknek:? a család segítségnyújtási lehetõségeinek megismerésére Az egyéni tanácsadáson kívül lehetõség van csoportos tanulási tréningen való részvételre is. A szociális tanácsadás, a szociális munka keretei között biztosít konzultációs lehetõséget a diák iskolai munkáját befolyásoló, nehezítõ aktuális szociális problémák kezelésére, a tanulók, a szülõk számára:? az egyéni, családi erõforrások feltárására, mozgósítására a pedagógusoknak:? az érintett diákokkal kapcsolatos bánásmód kialakítására Az egyéni tanácsadáson kívül lehetõség van csoportos tanulási tréningen való részvételre is. A Tanácsadó szolgálat munkatársai az ESÉLY Pedagógiai Központ munkatársai Nyíri Sándor pályaválasztási referens Liska Sándor tanácsadó szakpszichológus, Karácsony Zsolt mentálhigiénés szakember Susánszky Jánosné gyógypedagógus, pszichopedagógus Szloszjár Csilla gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember Kónya Gizella szociális munkás Labos Edit gyermekvédelmi szakember A tanácsadó tevékenységének irányítója: Duray Miklósné az ESÉLY Pedagógiai Központ igazgatója, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember A szolgáltatások igénybevehetõk az iskolai intézményi összekötõkön keresztül, vagy közvetlenül a munkatársaknál történõ jelentkezéssel, az ESÉLY telefonszámán: 66/ A tanácsadás helyszíne: TISZK Központi Intézményének épülete, Békéscsaba, Gyulai út, illetve a vidéki intézmények helyszínén. Duray Miklósné igazgató OSZTV döntõ a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában A tanulmányi versenyek célja a szakképzésben résztvevõ tehetséges tanulók számára lehetõség biztosítása a megmérettetéshez, a kiemelkedõ eredmények eléréséhez, s a szakképzõ iskolák oktató-nevelõ munkájának versenyszintû értékelése, a kiemelkedõ oktatónevelõ tevékenység elismerésének biztosítása. A tanulmányi versenyek így hozzájárulnak a magyar szakképzés színvonalának fejlesztéséhez és eredményeinek bemutatásához. Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) érettségihez vagy a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképzésben résztvevõ tanulók számára szervezett komplex verseny, amely az adott szakképesítés több szakmai elméleti tantárgyára, szakmai gyakorlatára, esetleg a szakmai elméleti tantárgyakkal szorosan összefüggõ közismereti tantárgyakra: matematika, fizika, kémia stb., és a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatra épül. A verseny írásbeli, gyakorlati és szóbeli versenyrészek teljesítésébõl áll. Az iskolák önállóan válogató versenyeket szervezhetnek, az elõdöntõk és a döntõk központi szervezésûek. Az elõdöntõk lebonyolítására a versenyzõk iskolájában kerül sor, amely írásbeli központi feladatlapok megoldásából áll. A döntõt mindig más-más iskolában szervezik, a 2006/07-eset a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezésében, a békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában. A verseny fõvédnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Itt gyakorlati és szóbeli megmérettetésekre, továbbá szakdolgozatok megvédésére, vizsgamunkák bemutatására kerül sor április én az alábbi szakmákban: Gazdasági informatikus I Gazdasági informatikus II Informatikus (A. Térinformatikus, B. Mûszaki informatikus) Informatikus (D. Rendszerinformatikus) Számítástechnikai programozó Számítógép-rendszerprogramozó Információrendszer szervezõ Informatikai hálózattelepítõ és üzemeltetõ Multimédia-fejlesztõ Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ A megmérettetésre 355 tanuló jelentkezett az ország 69 iskolájából, ebbõl közel 80 fõ jutott a döntõbe. Örömünkre szolgál, hogy otthont adhatunk egy ilyen országos rendezvénynek, némi tapasztalatunk már van ebben, ugyanis néhány évvel ezelõtt mi rendeztük az Országos Pneumatika Versenyt, majd az Országos Mûszaki Tanulmányi Versenyt. Maczik Mihály igazgató

7 Versenyeredmények ORSZÁGOS HENTES-VERSENY A húsipari szakképzés március 5-7-én Pécsváradon rendezte meg hagyományos a Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyének döntõjét. A Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium Szakképzõ Iskola és Kollégium, egyedüli a megyénkben ahol hentes-képzés folyik és az ország azon négy iskolája közé tartozik melyben a húsipari szakmunkás képesítéssel együtt a húsárueladó szakma is megszerezhetõ (hentes és mészáros). Az idén 47. alkalommal kiírt igen színvonalas megmérettetésen két írásbeli tíz gyakorlati (melyben sertésvágás, sertés-, marha-csontozás, töltés, labor, gépész- és kereskedelmi feladatok) és hét szakmai szóbeli vizsgán kellett bizonyítani felkészültségüket a résztvevõknek. Iskolánkat Megyeri Csaba képviselte, aki elõdeihez méltóan, az elõkelõ tizedik helyezést érte el és felmentést kapott a szakmunkásvizsga gyakorlati része alól. Felkészítésében Matula László és Daróczy László szaktanárok, valamint Nagy Gyula szakoktató segítették. TREFORT ÁGOSTON VILLAMOS- ÉS FÉMIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntõjébe jutottak: Szõke Viktor (Fémforgácsoló) Koncz Tamás (Ipari- és kereskedelmi hûtõgépszerelõ) Élõ Marcell (Szellõzõ- és klímaberendezés-szerelõ) Szakmai Tantárgyi Komplex verseny országos döntõjébe jutottak: Szõke Viktor (CNC programozó és gépkezelõ) Burián Zsolt (CNC programozó és gépkezelõ) Gombár Gábor (CNC programozó és gépkezelõ) Bozsik Roland (CNC programozó és gépkezelõ) Legrand Villanyszerelési Komplex Verseny: A versenyen 5 fõ Elektrotechnikai technikus és 4 fõ villanyszerelõ tanuló indult, az elõdöntõ eredményei egy-két hét múlva lesznek ismertek. Az országos döntõk március-április hónapban lesznek. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZÕ ISKOLA Szakma Kiváló Tanulója verseny eredményei: helyezés név osztály pontszám KÁRPITOS 2. Gesztesi Attila 2/12/ Köleséri István 2/12/5 162,5 8. Szalai Péter 2/12/ Molnár Tibor 2/12/5 154 A kárpitosok közül az elsõ 10 helyezett jut tovább, õk az országos fordulón bizonyíthatnak április között Budapesten. ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ 6. Sánta Péter 2/12/ Lipták Richárd 2/12/4 122 ÉPÜLETBURKOLÓ 7. Ivanics Zsolt 2/12/ Csuvarszki András 2/12/ Mészáros Roland 2/12/4 111 Az ács-állványozók közül az elsõ 9, az épületburkolók közül az elsõ 11 jutott tovább a április 2-3. között megrendezett kecskeméti országos fordulóra. KOZMETIKUS 26. Birta Éva 2/14 132,5 41. Bende Katalin 2/14 120,5 42. Kurilla Judit 2/ Hegedûs Hajnalka 2/14 119,5 A kozmetikusok közül az elsõ 17 jutott tovább, iskolánkból sajnos senki. BÉKÉS MEGYEI FARKAS GYULA MEZÕGAZDASÁGI IPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenye. Elõdöntõ: Békés, Informatikai alapismeretek Faipari Alapismeretek 1. Bálint Gábor 1. Balogh Gábor 2. Jantyik Pál Gábor 2. Csupász Ádám 3. Kun Csaba 3. Domokos Tibor 4. Salamon Roland 4. Gyene János Mezõgazdasági alapismeretek 5. Mezei Zoltán 1. Csapó István Imre 6. Nagy József 2. Cseke Tamás 7. Nagy Zoltán 3. Fodor János 8. Tóth Mihály 4. Hajnal László 5. Orvos Mihály 6. Prjevara Zsolt 7. Vági Bálint Országos döntõ: Szolnok, Döntõbe jutott: Domokos Tibor (faipari szakmacsoport) Szakma Kiváló Tanulója Verseny OKJ mezõgazdasági gépész szakma Országos elõdöntõ: Piliscsaba, helyezett: Szalkai László 38. helyezett: Roszik Péter Országos döntõ: Baktalórándháza, Döntõbe jutott: Szalkai László Országos Szakmai Tanulmányi Verseny OKJ mezõgazdasági technikus szak Országos döntõ: Nagykovácsi, Országos döntõ résztvevõi: Alexa Andrea, Balogh L Zsolt, Kovács Zsuzsanna, Fekete Tamás Lajos, Varga Dániel. A végeredmény még nem ismert. BÉKÉS MEGYEI GÁMÁN JÁNOS KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenye (mezõgazdasági szakmacsoport): Kurilla Mária 12. osztályos szakközépiskolai tanuló-írásbeli forduló alapján XVII. hely (szóbeli döntõ áprilisban). Szakma Kíváló Tanulója verseny (pék szakma) március: 12. osztályos pék tanulók - Laczházi Dániel VI. hely, Bodnár Tibor VIII. hely és legjobb géptan gyakorlat (szakmunkásbizonytványt kaptak). Országos Tudományos Diák Konferencia (élmiszeripari) Világosi Tamás 12. osztályos pék-cukrász tanuló - 3. hely. Utazás Kiállítás 2007: Díszmunka kategóriában - egy arany-, és két ezüst érem. Szakma Kíváló Tanulója verseny (pék-cukrász szakma) március: 13. osztályos tanulók - Szõke Gyula Attila VI. hely, Baracsi Lajos XXII. hely (szakmunkásbizonytványt kaptak). KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA OSZTV Közlekedés-technikai technikus versenyen Nagy János 15. helyezettként bejutott az országos döntõbe, Kovács Gergely Károly pedig 17. helyezést ért el. OSZTV Gépjármûüzemi versenyen nincs döntõsünk. Itt 12. helyezett: Varga Pál 13. helyezett: Józsa Margit 16. helyezett: Bánóczki Zsuzsanna (folytatás a 8. oldalon) TISZK HÍRLEVÉL VISSZHANG 7

8 GÉPÉSZETI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenyek (SZÉTV) eredményei: Oktatás a Kb TISZK már átadott tanmûhelyeiben Gépészet szakmacsoport Informatika (szoftver) Gépészeti alapismeretek szakmacsoport 8. Furka Norbert (döntõs) Informatikai alapismeretek 11. Deli Róbert (döntõs) 131. Kónya Tamás 32. Pribojszki András 204. Novák Gábor 36. Lukács Tamás 207. Weiszner Vilmos 41. Sztraka Gergely 65. Prágai Tamás 70. Oláh Tamás Közlekedési és informatikai-hírközlési versenyek eredményei: Multimédia-fejlesztõ Informatikus 3. Gyebrovszki Zoltán (döntõs) (D. rendszerinformatikus) 9. Kapusi József (döntõs) 5. Máté Gábor (döntõs) 10. Mucsi Gyula (döntõs) 16. Ficza Gergõ Tamás 11. Pap László (döntõs) 28. Darabos Pál 12. Stúber Hajnalka Éva (döntõs) 43. Józsi Sándor 13. Máriás András (döntõs) 66. Kelemen Zoltán 15. Sztrankó Szabolcs (döntõs) 17. Csatári Csaba (döntõs) 21. Kun Tibor 24. Székely Tamás Dávid Szabadkígyósi siker Nagykõrösön Tudományos Diákköri Konferenciát tartottak Nagykõrösön. Ezen a versenyen Világosi Tamás a szabadkígyósi Gámán János Középiskolát 12. osztályos pék-cukrász tanulója a régióban tevékenykedõ élelmiszer-ipari dinasztiák történtének feldolgozásával vett részt. Az írásbeli munkát a bíráló különdíjra javasolt, de a szóbeli ismertetést is sikeres volt, hiszen 3. helyezéssel jutalmazták a tanulót. A középiskola részérõl Kovács Sándor végezte a felkészítést. TISZK HÍRLEVÉL PUZZLE Virágkötõk Szabadkígyósról A szabadkígyósi Gámán János Középiskola virágkötõ tanfolyamot szervezett. A résztvevõk az iskola tanulói és külsõ jelentkezõk szakmunkásvizsga keretében március 27-én adtak számot tudásukról. Mindenki megfelelt a támasztott követelményeknek. Így a kertész tanulók sokoldalúbb tudás birtokába jutottak, amely a munkaerõpiacon nagyobb lehetõséget jelent számukra az érvényesüléshez. A külsõ felnõtt jelentkezõk pedig egy olyan szakképesítéshez jutottak, amelyben lehetõségük van munkát vállalni. 8

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: 202742 Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. Telefonszám: 62/548-964 Fax: 62/548-964 E-mail: fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu Honlap: http://fjk.sulinet.hu

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ)

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Az általános iskola 8. osztályaiból az első félévet követően az osztályfőnökök segítségével a tanulók kitöltik a jelentkezési lapokat, melyeket eljuttatnak iskolánkba.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Felvételi tájékozató a 2017/2018-as tanévre.

Felvételi tájékozató a 2017/2018-as tanévre. tájékozató a 2017/2018-as tanévre. Intézmény OM azonosítója és neve: 036410 FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Intézmény címe, telefon és fax száma: : 7960 Sellye, Zrínyi

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2013. 11. 20-21. 64 éves múlttal rendelkező szakképző intézmény. Mindig középfokú végzettségű építőipari szakembereket (technikusokat) képeztek itt.

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma:

FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma: FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 027 986 Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 45. Telefonszám: 63/562-265 Fax: 63/562-265 (108-as mellék) E-mail: barthaszki@szentes.hu Honlap:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma:

Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi Tagintézménye OM azonosító száma: 201410 Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5 Telefonszám: 62/543-533 Fax: 62/543-534 E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/ Szakmai beszámoló A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0002 1 A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: 029796 Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Telefonszám: 62/547-240 Fax: 62/547-240 E-mail: titkarsag@hansagi.sulinet.hu Honlap: www.hansagiisk.hu Intézményvezető

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

2012. május 14. Pális Ferenc szakképzési vezető

2012. május 14. Pális Ferenc szakképzési vezető A gyakorlati képzés rendje Egyértelmű a szabályozás, hogy mikor nem kerülhet sor a tanuló gyakorlati képzésére: Heti pihenő napokon, és munkaszüneti napokon. Őszi, téli, tavaszi szünet időtartama alatt.

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben