Tanmenet. Ének-Zene. 6. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet. Ének-Zene. 6. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár"

Átírás

1 Tanmenet Ének-Zene 6. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár 1

2 TNMENET HETI 2 ÓR ÉVI 72 ÓR Óraszám I. JELES NPOK, ÜNNEPEK 1-2. ÉNEK SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ Szent István király z 5. osztályban tanult zenei elemek Tk.: 11. o f.. Tk. 12. o. 3. feladat Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése 2

3 3-4. T. MORLEY: TI ÉDES MÁJUSFÉNYEK TRUBDÚR DLLM: HJNL-NÓT z 5. osztályban tanult zenetörténeti korszakok képviselői, műfajai, hangszerei Tk.: 12. o. 4. feladat 13. o. 5. gyak. 14. o. 6. feladat Muzsikus bújócska Tk. 15. o. Thomas Morley: Ti édes májusfények Farkas Ferenc: Hajnal-nóta Természetet ábrázoló képek gyűjtése (füzet) Rejtvény: Tk. 15. o JÓ LOVS KTONÁNK HUSZÁROSR VÁGTOM HJMT ÉL MGYR, ÁLL BUD MÉG z es forradalom és szabadságharc dalkincse Éles- és nyújtott ritmus kis és nagy változata. Kodály Z.: Toborzó Kobzos Kiss Tamás: Huszárosra vágatom a hajamat, Él a magyar, áll Buda még Történelem Irodalom Képzőművészet II. NÉPDLOK, FELDOLGOZÁSOK 7-8. ŐSSZEL ÉRIK BBÁM Kodály Zoltán törekvései Népzenei ismeretek (régi/új stílus) Tk. 17. old feladat z új dal utóritmizálása és utószolmizálása. Jankó János: népdal születése BLKOMB, BLKOMB z új stílusú népdalok jellemzői z 1 előjegyzés moll hangsor dallami elemzés szempontjai Tiszta hangközök Élőzongora -játék Tk.: 18. oldalán Tk.: 19. old. gyakorlatai. Hűség, szeretet BRTÓK BÉL: NYÁK NPJÁR Hgj. szekund hangköz kánon ÉDESNYÁNK Éles- és nyújtott ritmus Tiszta, kis- és nagy hangközök Tk.: 21. old. gyakorlatai. Kodály: Ötfokú zene: I./70. z 1 előjegyzés Gyulai Pál: Édesanyám, Benczúr Gyula Koszorút a mamának családi kötődés 3

4 KKUKK-KÁNON Hgj. z évszakok szépségei terc hangköz szekund z BC-s nevek LUC PNN FÁJ FÁNK GÁRDONYI ZOLTÁN: BLTON KÁNON MINEK NEKEM EZ SÁLYI HTÁR? ÉDESNYÁM DE SOKSZOR KÉRT JÓR ZÖLD BUBORKÁT HRGSZIK dunántúli ember ajkán keletkezett népdal Népi kifejezések Gárdonyi Zoltán. Balaton földrajzi elhelyezkedése és partjának hegyvilága. Barsi Ernő, a népzenekutató és zenepedagógus. Olsvai Imre, a népzenetudós és zeneszerző. somogyi leánykarikázó. z 1 # előjegyzés a G-dúr hangsor az e-moll hangsor hármashangzat dallami elemzés Előjegyzések Módosítások: #,, feloldójel z BC-s nevek osított változatai. feloldójel z éles ritmus z új stílusú népdal dallamvonala és szerkezete. #, mint osítója. z ötfokúság dunántúli elszíneződése. 4 Tk.: 22. old. Gyakorlatai, táblázat. Kakukk kánon hangközei, éles ritmus, BC-s nevek Tk. 23/25. old feladatai, Luca Panna utószolmizálása Tk.: 27. old. feloldójel elhelyezése és írása a vonalrendszerben. z új dal utószolmizálása Ez a kislány. Tk.: 29. o. 2. sorának szolmizálása Tk. 31. o. feladata Zöld buborkát kezdetű dal utószolmizálása. Tk. 32. o. feladata Tk. 30 o. feladata Ismeretek a madarak világáról Népi kifejezések gyűjtése saját lakóhelyünkről és környékéről. (füzet) Földrajzi ismeretek: Tátika Somló Szigliget Badacsony Megyék a térképen Tk.: 107. o. Borsod, Győr- Moson-Sopron, Csík Búvárkodás: somogyi népi építészet és viselet

5 GZD parlando ea BÉKEFI NTL: PÁSZTOROZÁS DLI Békefi ntal zenepedagógus, népdalgyűjtő munkája ritmushangszerrel kísért éneklés dramatikus játékok. Népszokások, hagyományok, népi játékok télen KIS JÉZUS MEGSZÜLETET T TK. 9. OLD. J. S. BCH: KRÁCSONYF szeretet ünnepe a muzsika hangján refrén. feloldójel. Tanult zenei elemek Karácsonyfa díszítése : Tk.: 9. o. vegyeskar szólamai Tisztán intonáló éneklés Zsasskovszky: kis Jézus megszületett Szokolay Sándor: Magyar karácsonyi énekek Karácsonyi énekek, versek, képek gyűjtése füzetbe SZŐNYI ERZSÉBET LTTÓ Hgj. többszólamú éneklés Szőnyi Erzsébet a zeneszerző és zenepedagógus (ismételve) triola kétszólamú kottakép 3 szólamú gyermekkar szólamai Tk.: old. Gyakorlatai és feladatai Pihenés és nyugalom a természetben és az otthonunkban Bartók Béla: gyermekeknek hangszeres feldolgozás. Zongorára írott művek kottaképe. Schweigert Krisztián gitárművész. gitár. Tk.: o. Bartók Béla: Gyermekeknek I/13. Ballada, I/18. Katonadal Schweigert Krisztián gitárművész. gitár. Magyaro. hangversenyélete VIDRÓCKI HÍRES NYÁJ MÁR VIDRÓCKI EMELGETI Kodály Zoltán: Mátrai képek c. vegyeskari műve: ballada hangok osítása (#, feloldójel) Már Vidrócki kezdetű dal 3. sorának utószolmizálása. Kodály Zoltán: Mátrai képek c. műből a betyárballada dalai. Mátra vidéke földrajzilag. 5

6 dal- tanítás BNKÓT betyárvilág parlando, rubato előadás ELMEGYEK, ELME-GYEK MDÁRK, MDÁR-K SEJ, TRI RÉTEN KÉT TYÚKOM TVLYI z elválás, a búcsúzás és a honvágy életérzése z újra találkozás öröme. Mulató, lakodalmi dalok a népzenében. quodlibet. férfikar szólamai kvintváltás váltakozó ütem népdalelemzés szempontjai Dúr-akkord Finale tizenhatod z ütőgardon Népzenei bújócska (zenei rejtvény) Tk.: 45. o. Madárka, madárka kezdetű népdal utószolmizálása. Tk.: 46. o. Két tyúkom kezdetű dal ritmizálása. Tk.: 48. o. Tk.: 49. o két új dal meghallgatása felvételről. Kodály Zoltán: Mátrai képek című vegyeskari művének meghallgatása. Jelképek a népművészetben. palóc népviselet. Nyitra- és Heves megye a térképen. III. MGYR TÖRTÉNETI ÉNEKEK TINÓDI: TI MGYROK, MÁR ISTENT IMÁDJÁTOK TINÓDI: EGRI HISTÓRIÁ-NK SUMMÁJ SOKFÉLE RÉSZÖGÖSRŐ L CSÍNOM PLKÓ TYUKODI-NÓT Hgj. Tinódi Lantos Sebestyén históriás ének lant Tinódi: CRONIC Egervár védelméről szóló ének kuruc kor zenéje melodiárium z 1b előjegyzés 6/8-os ütem Módosítások # Éles- és nyújtott ritmus (kicsi-nagy) 6 históriás ének és népdalváltozatának szolmizálása. z új dal utóritmizálása. Tk.: 54. o. feladata z egyenletes lüktetés ostinato ritmus alkalmazása. Tinódi: Ti magyarok, Régi magyar tánc, Tk. 54. o. Tinódi: Egri históriának summája részletek Szőnyi Erzsébet: Egri históriának summája- gyermek-oratórium. Csínom Palkó Tyukodi-nóta korabeli végvárak- történelmi ismeretek. Magyarország törökkori emlékei. Történelem, korabeli kifejezések.

7 Bujdosó katonák, legények tárogató Módosítások # korona Tk.: 55. old VÖRÖSBÁRSON Y SÜVEGEM Hgj. II. Rákóczi Ferenc kor jellegzetes hangszere: a tárogató z 1 előjegyzés z új dal transzponálása: 1 előjegyzésből 1# előjegyzésbe BC-s nevek meghatározása (füzet) Vörösbársony süvegem Történelmi ismeretek. Lajta földrajzi elhelyezkedése EJ, HJ, GYÖNGYVIRÁG ELLOPTÁK SZÍVEMET Hgj. virágének osítás váltakozó ütem. Ismert hangközök z első dal szolmizálása Tk.: old. gyakorlatai, feladatai Ej, haj, gyöngyvirág Ellopták szívemet Harmónia a képzőművészetben tűzzománc IV. KLSSZICIZMUS ZENÉJE bécsi klasszicizmus a kor általános jellemzői képviselők Dinamika a klasszicizmusban - crescendo decrescendo Mozart- téma szolmizálása Tk.: 61. old. Mozart: e-moll hegedűzongora szonáta- I. tétel-részlet Történelem Irodalom Képzőművészet J. HYDN: SZERENÁD Joseph Haydn élete, és munkája szerenád mint műfaj dó-váltás dal utószolmizálása. Tk.: 63. o. z Esterházy kastély Eisenstadt- Kismarton a térképen vonósnégyes hangszerei z opus partitúra z altkulcs II. hegedű szólamának szolmizálása. Tk. : 65. o. J. Haydn: d-moll vonósnégyes III. tétel. Egy hangversenyélményem, (saját tapasztalat) 7

8 klasszikus szimfónia z üstdob szimfonikus zenekar variáció II. tétel szolmizálása. Tk.: 66. o. feladatai J. Haydn: G-dúr szimfónia II. tétel Korabeli hangversenylátog a-tási szokások J. HYDN: SZÜRETI KÓRUS z oratórium J. Haydn: Évszakok c. művének tételei és zenei apparátusa hajlítás staccato dal utószolmizálása. Tk.: 70. o. J. Haydn: Évszakok Szüreti kórus vidéki életet megjelenítő irodalmi művek W.. MOZRT: VÁGYÓDÁS TVSZ UTÁN W.. Mozart családja, élete és művei dal hajlítás és kötőíve. 6/8-os ütemmutató felütés Mozart: Requiem Lacrymosa Tavaszi dalok gyűjtése a füzetbe szonáta, mint: műfaj forma. triós forma trilla Köchel-jegyzék kis éles, és a nagy nyújtott ritmus. tizenhatod. Hajlítás kötés. staccato z I. tétel főtémájának ritmizálása és szolmizálása. Tk.: 74. o. W.. Mozart: Kis éji zene (szerenád). Gyűjtőmunka: újságokból hangversenyképek- fotók a füzetbe W.. MOZRT: Z ERDŐT JÁRV SÍPOLOK BŰVÖS CSENGETTYŰ W.. Mozart: Varázsfuvola z opera szereplők felvonások a finale a mű története Tk o. W.. Mozart: Varázsfuvola (részletek). Mese és valóság az irodalomban L. v. BEETHOVEN: MORMOTÁS FIÚ DL L. v. Beethoven élete és művei 6/8-os ütemmutató felütés zenei idézet kottázása 1# Tk.: 80. o. Beethoven: Zongoraszonáta Op. 13/II. tétel L. v. BEETHOVEN metronóm kánon kis nyújtott ritmus tizenhatod. Tk.: 82. o 1. feladat Tk.: 83. o 1. feladat Beethoven: G-dúr szonatina 8

9 METRONÓM KÁNON versenymű L. v. Beethoven Mo.-on r. D-dúr hegedűverseny I. tétel L. v. BEETHOVEN: ÖRÖMÓD klasszicizmus összefoglalása szimfónia, Klasszikus bújócska Tk.: 84. old. 1. feladat Beethoven: IX. Szimfónia IV. tétel Különböző korok azonos eszméi: Beethoven, Bartók, EU Tanév végi visszaemlékezés: korok - zeneszerzők műfajok hangszerek, Tk old., elméleti ismeretek Tk old tanév során tanult dalok tiszta, kifejező, átélt éneklése. 9

TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET HETI 2 ÓRA ÉVES 72 ÓRA Óraszám I. JELES NAPOK, ÜNNEPEK 1-2. ERKEL KÖLCSEY: HIMNUSZ ROUGET DE L'ISLE: LA MARSEIL- LAISE Ism. A himnuszok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT Az ÉNEK-ZENE-KULTÚRA TANKÖNYVHÖZ

TANMENETJAVASLAT Az ÉNEK-ZENE-KULTÚRA TANKÖNYVHÖZ TANMENETJAVASLAT Az ÉNEK-ZENE-KULTÚRA TANKÖNYVHÖZ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA (SZAKISKOLA) KERETTANTERVÉHEZ A KERETTANTERV SZERINT A NÉGY (VAGY HÁROM) ÉVFOLYAM ALATT EGY ÉVFOLYAMON VÁLASZTHATÓ AZ ÉNEK-ZENE.

Részletesebben

KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS

KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Király Katalin Ének-zene 6. osztály KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Ünnepek, jeles napok Ének Szent István királyhoz Bozóky énekeskönyv, 1797 2. Reád emlékezvén

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL. Művészetek

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL. Művészetek A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET HETI 1 ÓRA ÉVI 37 ÓRA Óraszám 1. KATONA: FOHÁSZ SZENT ISTVÁNHO Z SZENDREY: NEM SZÓL A TILINKÓM Múltbéli örökségeink Visszatekintés

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapelvek, célok Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő közönségnevelést. Ehhez fontos

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 ebből nem szakrendszerű heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. 1. Reprodukálás. Hatályos 2016. december 31-éig. A részletes követelmények használata és felépítése

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. 1. Reprodukálás. Hatályos 2016. december 31-éig. A részletes követelmények használata és felépítése A részletes követelmények használata és felépítése ÉNEK-ZENE A részletes vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán számon kérhető tananyag tartalmi vonatkozásait, továbbá az adott ismeretek elsajátításának

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

NT-11505/Z Ének-zene 5. (emelt szint) Tanmenetjavaslat

NT-11505/Z Ének-zene 5. (emelt szint) Tanmenetjavaslat NT-11505/Z Ének-zene 5. (emelt szint) Tanmenetjavaslat Tisztelt Tanárok, kedves Kollégák! Ezt a tanmenetet azoknak ajánlom, akik ötlettárként tekintenek rá, és saját kreativitásukkal bátran alakítják maguk

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Ének-zene 6. osztály

Ének-zene 6. osztály Ének-zene 6. osztály Magyar történeti énekek A históriás ének A XVI. század első felében a török elfoglalta Magyarország nagy részét. További terjeszkedése ellen bontakoztak ki a végvári küzdelmek. Ebben

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Király Katalin Ének-zene 9. osztály HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Parlando, elbeszélve Madárka, madárka 1. Ma - dár - ka, ma - dár - ka, fi Csá - cso - gó ma -

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Németh Endréné Békefi Zsuzsanna. tanári kézikönyv a nyolcadik Daloskönyvem tanításához

Németh Endréné Békefi Zsuzsanna. tanári kézikönyv a nyolcadik Daloskönyvem tanításához Németh Endréné Békefi Zsuzsanna tanári kézikönyv a nyolcadik Daloskönyvem tanításához Szerző németh endréné békefi zsuzsanna AP 082031 ISBN 978-963-464-696-9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

ÉNEK-ZENE 9-10. évfolyam. Célok és feladatok ÉNEK-ZENE 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ereje

Részletesebben