Azt mondogatták, hogy baj van ezzel a gyerekkel, egyetlen perc nyugta sincs, örökké táncolva, pörögve, énekelve jár az utcákon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Azt mondogatták, hogy baj van ezzel a gyerekkel, egyetlen perc nyugta sincs, örökké táncolva, pörögve, énekelve jár az utcákon."

Átírás

1 Zákányszéki IV. évfolyam, Õsz A ZakaHom-e Egyesület folyóirata " H E T E K Ó T A L E L K I L E G I S L Á B U J J H E G Y E N J Á R O K " E M L É K E Z É S T Á B O R I N Ó R A S Z Í N É S Z N Õ R E November 23-án lesz öt éve annak, hogy Tábori Nóra Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló mûvész hetvenhét éves korában az égi pódiumra távozott. Ez már önmagában elég indok lenne ahhoz, hogy egy viszszaemlékezõ, posztumusz írás szülessen az emléke elõtt tisztelegve. Az Életképek címoldalán azonban mindig olyan emberek életútját mutatjuk be, akiknek valamilyen kötõdésük van Zákányszékhez. Ezt Tábori Nóra esetén is megtaláltuk. Egyetlen gyermeke, Mezey Julianna Németországban él, de minden évben ellátogat Zákányszékre. Látogatásának oka egyszerû. Öccse, dr. Mezey Róbert négy éve költözött családjával a Juhász Gyula utcába. Édesapjuk Mezey Károly táncos-koreográfus volt. Mezey Julianna a Tábori Nórával kötött elsõ házasságából, míg Róbert a harmadik házasságából született. Az itteni családtagoktól értesültem arról, hogy Mezey Julianna Zákányszékre látogat. Egy kellemes délutáni beszélgetés során nem csak az õ életét ismerhettem meg, hanem körvonalazódott Tábori Nóra pályafutása, magánélete is. Julianna március 10-én született Gyõrben. Orvosnak készült, egy hajszálon múlt (hiányzott a munkás származása), hogy nem vették fel az egyetemre. Az egészségügyben helyezkedett el orvosírnokként. Huszonkét évesen megtalálta a szerelem egy német fiú személyében, 1969-ben az NDK-ba költözött és házasságot kötött. Közgazdász diplomát szerzett, akárcsak férje. Két fiúgyermekük született ben költöztek át a nyugati oldalra. Mivel Németországben nem kapott végzettségének megfelelõ állást, házi betegápoló szolgálatot nyitott. Húsz évig foglalkozott az idõs emberek testi-lelki egészségével. E visszaemlékezõ írásból reméljük, hogy a Kedves Olvasók jobban megismernek majd egy különleges embert, egy nagyszerû mûvészt a lánya elmesélése alapján. - Arra kérem, meséljen az Édesanyjáról. Ugye jól tudom, hogy Tábori Nóra nem Magyarországon született? Édesanyám Romániában, Temesváron látta meg a napvilágot, június 15-én Szuba Eleonóraként. Tíz éves volt, amikor szülei különváltak. Nagyanyám édesanyámmal Magyarországra költözött, elõbb Budapestre, majd Békéscsabára. Késõbb gyakran felidézte a csabai éveket. Nyughatatlan kislány volt. Emlékszem, amikor arról mesélt, hogy környezetében furcsállták a mozgékonyságát. Azt mondogatták, hogy baj van ezzel a gyerekkel, egyetlen perc nyugta sincs, örökké táncolva, pörögve, énekelve jár az utcákon. - Elég korán megmutatkozott, hogy különleges tehetségnek és önkifejezõ erõnek a birtokosa. Mindössze 14 éves volt, amikor elkerült otthonról, hogy valóra váltsa álmait. Talán kevesen tudják, hogy anyukám pályáját táncosnõként kezdte Szegeden, 1942-ben. Ekkor vette fel nagymamám után a Tábori vezetéknevet. Már Temesváron is tanult táncolni, eredetileg járáshibájának javítására íratták be szülei a tánciskolába. Szegeden elõször balettet és akrobatikát tanult, késõbb mindezt kiegészítette a sztepptánc tudományával. Zseniális módon kombinálta a táncot a szteppel, aminek akkoriban nemigen akadtak Magyarországon követõi. Tánctudását késõbb gyakran szõtte bele színházi szerepeibe is. - Hogyan lett a tehetséges táncosnõbõl színésznõ? A táncban is mindig a közlés, az önkifejezés izgatta. Igyekezett mindig több tartalmat adni a mozgásnak. Így kezdett el eleinte pantomimmal kísérletezni, majd rádöbbent, hogy szüksége van a szóra is. Beiratkozott Both Béla szegedi színiiskolájában, õ figyelt fel tehetségére, neki köszönheti, hogy ban lediplomázott és hivatalosan is "segédszínésznõ" lett. Lelkesen jelent meg a Színészkamaránál, és mit sem törõdve az épület elõtt szerzõdésre várókkal, 15 éves törékeny kamaszlányként magabiztosan kopogtatott be a fõtitkárhoz. Közölte, hogy õ tulajdonképpen szerzõdésért jött. Határozottságának meg is lett az eredménye, szerzõdést kapott és kezdõ színésznõ lett Szombathelyen 150 pengõ "kezdõ gázsival". Két év múlva Pécsre került, majd pedig a Gyõri színházhoz kötötte szerzõdés. - Ebbõl adódik, hogy az Ön születési helye éppen Gyõr? Igen, véletlennek is mondható, hiszen szüleim 1947-ben Gyõrben voltak egy privát társulatnál szerzõdésben. Apukám, Mezey Károly szintén mûvész ember volt, elsõsorban táncos, késõbb koreográfus és színész is. Szüleim 1946-ban házasodtak össze. Se anyukám, se apukám nem mesélte, hogy hol, de elképzelhetõ, hogy Pécsen, mert '46-ban ott voltak. Anyukám nagyon fiatalon, három hónappal a 19. születésnapja elõtt hozott világra engem. Házasságuk nem volt felhõtlen és nem is tartott sokáig. Tábori Nóra ( ) - Tábori Nóra élete elsõ komoly prózai szerepét a Szegedi Nemzeti Színházban játszotta. Melyik darab volt ez? Gyõr után a Szegedi Nemzeti Színházban kapott szerzõdést 1949-tõl. Ugyanebben az évben megkapta élete elsõ komolyabb prózai szerepét Gorkij: "Ellenségek" címû drámájában. Prózai játékára a fõvárosban is felfigyeltek és a Magyar Néphadsereg Színházához (a késõbbi Vígszínház) szerzõdtették, amelynek 55 éven (!) keresztül maradt hûséges tagja. Tábori Nóra a Szegedi Nemzeti Színház színpadán 1950-ben (folytatás a 2. oldalon)

2 2. oldal Zákányszéki Életképek 2010.Õsz (folytatás az 1. oldalról) - Soha nem akart más társulatnak a tagja lenni? A Vígszínházban olyan partnerekkel játszott együtt, mint Ruttkai Éva, Bulla Elma, Sulyok Mária, Somogyvári Rudolf, Benkõ Gyula, Ajtay Andor. Ezek a kitûnõ mûvészek nagy hatással voltak pályájának alakulására, mûvészi fejlõdésére. Soha nem vágyódott másik színházhoz, büszke volt, hogy ilyen kollégái lehettek. Amikor a Vígszínház még a Magyar Néphadsereg Színháza volt, sokat "tájoltak". Így nevezték a vidéki alkalmakat, amikor fõleg laktanyákban léptek fel. Ezeknek az éveknek is megvolt a maguk mozgalmassága. Az igazán átütõ sikert az 1956-os Antigoné alakítása hozta meg számára. Korábban fõleg munkásnõket, naivákat alakított, az igazi karakterszerepek csak ezután találták meg. E szerepére készülve nyilatkozta: "Soha még így nem próbáltam. Hetek óta lelkileg is lábujjhegyen járok." 1956-ban több színészkollégája disszidált, amirõl az volt a véleménye, hogy egy magyar ember nem lehet külföl-dön színész, csakis magyar nyelven - a szülõhazájában. - A színház mellett sokat rádiózott, szinkronizált, filmezett, sõt a kabaré világa is megtalálta. Valóban rengeteget játszott a Vígszínházban és annak kamaraszínházában, a Pesti Színházban. Jó volt, amikor a Kamarában játszott, mert nagyon közel laktunk hozzá, így nem kellett korán elmennie otthonról. Délutánonként mindig lepihent, erre szüksége volt az esti fellépések elõtt, ilyenkor nem volt szabad zavarni. Egyetlen alkalommal tettem csak kivételt, amikor Temesvárról látogatóba érkezett a 25 éve nem látott öccse. Arra a megható találkozásra a mai napig elevenen emlékszem. Gyakori vendége volt a szinkronstúdióknak. Egyszer az unokáját, a kisebbik fiamat is elvitte magával a szinkronba, aki lelkesen mesélt a különleges világról. Megszámlálhatatlan felvétel õrzi hangját a Magyar Rádióban, különös tekintettel a Rádiókabaréra, amelynek évtizedeken keresztül állandó szereplõje volt. Az Antal Imre vezette "Szeszélyes évszakokban" Máthé Erzsivel hosszú évekig alakították a szókimondó asszonyságokat. - A sokrétû színészi teljesítmény mellett maradt ideje a kikapcsolódásra, pihenésre? Anyukám nagyon szeretett olvasni, egyszerre több könyvet is olvasott párhuzamosan. Rengeteg könyvünk volt, a lakásunk egyik fala telis-tele volt könyvekkel. Nem csak szórakozásból olvasott, hanem a szereptanulás miatt is. Ha szerepre készült, mindig utánanézett az adott történelmi kornak, az irodalmi háttérnek, a divatnak. Ezért sok könyvet vásárolt. Érdekességként mondom el, hogy rendszerint a könyvek mögé rejtette az ajándékokat. Gyakran elõfordult, hogy elfelejtette, hogy a sok-sok könyv közül pontosan hova. Megesett, hogy emiatt másikat kellett vennie. Ezek az ajándékok az évi rendszeres portalanítás során kerültek elõ. Mivel Erdélyben született, ahol egy mondaton belül három nyelven is beszélnek, így a magyaron kívül ismerte a román és a német nyelvet. Emellett önszorgalomból tanult olaszul és franciául. Az olvasás szeretetét tõle örököltem. Azért viszont nagyon haragudott, ha könnyed olvasmányokat, ún. "ponyvákat" talált nálam. Ilyenkor azt mondta, hogy elõbb ismerd meg kislányom az értékes irodalmat és ha már meg tudod tõle különböztetni a "ponyvát", akkor elolvashatod. - Édesanyja és Ön között mindössze 19 év volt a korkülönbség. Ez hogyan befolyásolta kapcsolatatukat? Anyukám három hónappal a 19. születésnapja elõtt hozott világra engem. Az, hogy ilyen fiatalon szült, inkább azt jelentette, hogy mindentõl nagyon óvott, védett. Nem akarta, hogy olyan szituációba kerüljek, mint õ, hogy nagyon korán férjhez megyek és gyereket szülök. Szigorú édesanya volt. Konzervatív neveltetést kapott és nevelési módszerére is ez volt jellemzõ. Ahogyan õ tanulta, úgy adta tovább. Volt osztályfõnöknõm mondogatta is anyukámnak: Ne fogd már olyan rövid gyeplõre Julit! Négyes osztályzatot nem mertem hazavinni, mert azért nagy leszidás járt. A színészkollégák között volt egy kis versengés, hogy kinek milyen tanuló a gyermeke. Az év végi kitûnõ bizonyítvány emiatt elvárás volt. Mivel nehezen tudtam koncentrálni, elvitt egy mûvészettörténet tanárhoz, akinek a testvérénél õ franciát tanult. Elsõsorban nem azért, hogy mûvészettörténetet tanuljak, hanem egy speciális módszerrel javuljon a memóriám. Festményeket kellett megfigyelnem a legapróbb részletekig és letakarás után el kellett mondanom, mi volt a képen. Innen ered a mûvészetek ismerete és szeretete, amit anyukámnak köszönhetek. Anya és lánya 1962-ben a Duna-parton - Gyermekként bejárhatott a színházi próbákra, elõadásokra? Igen, a premiereken mindig ott voltam. A próbákra is gyakran vitt be magával az öltözõbe. Közben kimentem, kukucskáltam, hogy mi történik a színpadon. Gyakran álltam a színfalak mögött vagy ültem a nézõtéren, és onnan figyeltem anyu alakításait. Otthon pedig én végszavaztam, amikor szöveget tanult a szerepeihez. Olykor már én is tudtam a teljes szöveget, például amikor a Cyranoban Roxane szerepére készült. - Számos színházi alakítása mellett 40 játékfilmben és 80-nál is több tévéfilmben, sorozatban játszott élete során. Hogyan õrizte meg az erõnlétét? Nagyon vigyázott az egészségére, odafigyelt szervezetének legapróbb jelzésére is. Délelõtt próba, este elõadás, éjszaka felvétel - mindehhez nagyon jó kondíció kellett. Fittségével gyakran a fiatalabb korosztályon is túltett. Legendásan jó erõnlétnek örvendett, hatvanadik évén túl a "Vidám kísértet" elõadásának egyik jelenetében hosszú perceken át fejen állt a színpadon. Folyamatosan edzésben tartotta magát szobakerékpárral, súlyzókkal, expanderrel. A közlekedésben is megnyilvánult dinamikussága, rendszerint sportos autókat vásárolt. Nagyon szeretett vezetni. A nagyobbik fiunkat egyszer elvitte magával Bulgáriába, amikor a kisebbik fiunkkal terhes voltam. A közös út mindkettõjüknek nagy élmény volt. Németországba vagy repülõvel, vagy autóval jött. Jókedélyû ember volt, huncut tekintetével és jellegzetes, bársonyos hangjával szeretetet csalt az emberek szívébe. - Színésznõként maradt ideje a háztartás vezetésére, sütésre, fõzésre? Anyu imádott fõzni, befõzni, kézimunkázni. Gyönyörûen kötött és horgolt, különleges csipketerítõket készített. Kislánykoromban rengeteg ruhácskám volt, melyeket saját kezûleg õ készített. Emlékszem egy vajszínûre, melybe világoskék bársonyszalagot fûzött. Nagyon szép volt. A világ legjobb sárgabarack lekvárját õ készítette. Ült a konyhában és órákon át kavargatta a lekvárt. Az unokáinak különleges csemegével kedveskedett. A narancshéjat megfõzte, gyúródeszkán feldarabolta és csokimázzal bevonta. Nem szerette a konzerveket, nem tartotta egészségesnek, ezért mindent maga készített el. Megvette inkább a piacon a friss zöldségeket és gyümölcsöket, és otthon feldolgozta. A spájza telis-tele volt befõttekkel, lekvárokkal. Gyakran volt ínhüvelygyulladása, mert a konyhai munkában megerõltette a kezeit. Az orvosa gyakran megkérdezte tõle, hogy miért csinálja, hiszen mindent meg lehet venni készen. Erre õ azt felelte, hogy "az nem olyan". - Az állatoknak és a természetnek õszinte rajongója és nagy tisztelõje volt. Valamilyen állat mindig volt nálunk. A Vígszínházhoz való szerzõdését követõen befogadott egy cicát, amely elveszítette a gazdáját az 1956-os események forgatagában. A "forradalmi cicát" egy uszkár követte, akibõl egy öreg hölgy lett és végül el kellett altatni. Ezután egy törpe schnauzere volt sokáig. Elvesztését követõen megfogadta, hogy többé nem tart állatot. Fogadalmát azonban képtelen volt betartani, és befogadta a Médi névre keresztelt cicát. Az évek alatt még két rizspintyõke - Sáli és Máli - is otthonra talált nála. Nagyon szerette a kertet, Buda környékén volt egy telke. Amikor az unokái megszülettek, kaptak egyegy fenyõfácskát és azt néztük, melyik nõ gyorsabban. Volt ott mandulafa, õszibarackfa, zöldséget, gyümölcsöt termesztett. Még víz sem volt, le kellett mennie vízért és kannában felhordani. Nagyon sok munkája volt benne, ezért amikor a környezõ vadak mindent lelegeltek, bánatában eladta a kertet. - Hogyan viselte a kor elõrehaladtát, nem félt az öregségtõl? Sok kollégájával ellentétben büszkén vállalta a korát azt mondogatva, hogy megdolgozott a ráncaiért. Nem is értette azokat, akik féltek az öregedéstõl. "Amíg játszhatok, addig élek" - vallotta. Gyakran fájtak a lábai, fájt a háta. Már fiatal korában trombózisokkal küzdött. Ennek ellenére - vagy éppen emiatt - sokat edzett. Reggelente, ahogy kinyíltak a szemei, rögtön tornázni kezdett, ez így volt minden reggel. A színpadon senki nem vette észre, hogy milyen fájdalmai voltak olykor. Híres szerepét, az Antigonét negyven fokos lázzal, arcüreggyulladással játszotta végig szeptemberében a Vígszínház nyílt napján még süteménnyel kínálta a nagyérdemût, igaz kicsit fáradtan, de mosollyal az arcán. Aztán néhány hét múlva végleg levonult a színpadról. Kegyes volt hozzá a sors, álmában érte a halál. Végakarata szerint imádott édesanyja mellé temettettük el a Farkasréti temetõben. Zseniális alakításait már nem láthatjuk, de itt hagyta nekünk mókázó jókedvét, õzikebarna tekintetét, jellegzetesen bársonyos hangját. Maradjon meg így az emlékezetünkben! Paraginé Tóth Edina

3 2010. Õsz Zákányszéki Életképek 3. oldal HOGYAN TEREMTETTE A JÓISTEN AZ ÓVÓNÕT? Amikor a Jóisten az óvónõt teremtette, már hatodik napja túlórázott. Ekkor megjelent egy angyal és azt mondta: - Uram, már olyan régóta dolgozik ezen a figurán! - Láttad a megrendelésen a speciális kívánságokat? Könnyen kezelhetõ legyen, de ne legyen mûanyagból. Álljon 160 mozgatható részbõl, az idegei drótkötélbõl legyenek, az ölében egyszerre 10 gyerek kapjon helyet, és mégis elférjen egy óvodai kisszéken. A háta olyan széles legyen, hogy minden terhet elbírjon és az életét nagyrészt elõre hajtott tartásban tudja leélni. Szavai mindent begyógyítsanak, legyen az egy dudor a homlokon, vagy lelki fájdalom, és hat pár keze kell legyen! Az angyal megcsóválta a fejét és azt mondta: - Hat pár kéz, az nem fog menni! - A hat pár kéz, az nem okoz fejtörést - válaszolta az Úr, de a három szempár, amellyel egy óvónõnek rendelkeznie kell, az annál inkább! - Ezek mind az alapmodellhez tartoznak? - kérdezte az angyal. A Jóisten bólintott. - Egy pár, amellyel a csukott ajtón is átlát, miközben azt kérdezi: Mit csináltok ti ott? - pedig már rég tudja, hogy mi történt. Egy másik szempárnak a tarkóján kell lennie, hogy azt is lássa, amit nem szabadna látnia, de tudnia kell róla. Természetesen két szemnek elõl is kell lennie, amellyel szigorúan néz rá a rakoncátlankodó gyermekekre, de közben azt mondják: megértelek, és így is nagyon szeretlek! - Óh Uram! - mondta az angyal és gyengéden megérinti a karját, - menjen aludni, majd holnap folytatja! - Nem tehetem, közel állok hozzá, hogy valami olyat alkossak, ami egy kicsit rám hasonlít! Már majdnem elértem, hogy önmagát gyógyítsa, ha beteg, hogy 30 gyereknek tudjon örömet szerezni egyetlen picurka születésnapi tortával, hogy rá tudjon venni egy hatévest az ebéd elõtti kézmosásra, hogy megtudjon gyõzni egy három évest arról, hogy a gyurma nem ehetõ, hogy a lábait elsõsorban járásra teremtettem és nem mások megrugdosására... Az angyal körbejárta az óvónõ modellt. - Túl lágy! - sóhajtotta. - De jó szívós! - mondta az Úr határozottan. - Te nem is hiszed, hogy egy óvónõ mennyit kibír és mennyit teljesít! - És gondolkodni tud? - Nem csak gondolkodni, hanem döntéseket hozni, és kompromisszumokat kötni is képes! - mondta az Úr, - és felejteni... Végül az angyal elõre hajolt és ujjával megérintette a modell arcát: - Itt egy vízfolt van - mondta. Megmondtam Önnek, hogy túl sok mindent próbál beletenni ebbe az egy alakba! - Az nem vízfolt, hanem könnycsepp. - Az meg minek? - A könnyei hullanak, ha örül, ha gyászt, fájdalmat, vagy elhagyatottságot érez. - Ön egy zseni Uram! - mondta az angyal. A Jóisten távolba révedõ tekintettel csak ennyit felelt: - A könnyek? Az rajta a túlfolyó... V ERSELÕ - MACI M ARCI ÉS M ACI M ICI Verselõ rovatunkban olyan emberek írásait jelentetjük meg, akik saját szórakoztatásukra próbálkoznak tollforgatással, de másoknak is szeretnének vele örömet okozni. A következõ mese még a nyarat idézi. Jámbor Dávid írta, még elsõ osztályos korában. Reméljük Önöknek is kellemes perceket szerzünk a fordulatos, kedves történettel! Bizony, nagyon nehéz egy medvegyerek élete! Mégis mennyire? Ezt tapasztalja most meg az elsõ születésnapját ünneplõ Maci Marci és testvére Maci Mici. Anyukájuk, Maci Mama úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy önállóan is megállják a helyüket a Nagy Erdõben. Tudta, számtalan veszély leselkedik rájuk, de az elmúlt egy évben megtanította õket ezek elhárítására. A rengeteg játék és móka közben megtanultak önállóan vadászni, halászni és arra, milyen módszerekkel lehet finom és bõséges táplálékhoz jutni. Egyszer például Maci Marci úgy döntött, nyulat fog reggelizni, mivel éppen elõtte futott át az erdõn egy megtermett tapsifüles. Úgy gondolta: megbirkózom én ezzel a falattal, ezért üldözõbe vette. Arra nem számított, hogy Nyúl Egon elõtt nincs akadály, a legkisebb résen is átjut, míg Maci Marcinak egy nagyobb farönk leküzdése is gondot okozott. Már lógott a nyelve a nagy üldözéstõl, de a távolság nemhogy csökkent volna, egyre nõtt. Bizony, nem Egon ment össze, hanem a távolság törpítette meg. Barna bundáján verejték patakzott, és belátta, ma nem lesz nyúlhús. Egon a távolból kacagott, nyúlfogai messzirõl virítottak. No, Maci Mama azt mondta Marcinak és Micinek: mától kezdve magatoknak kell gondoskodnotok élelemrõl, Maci Papa már nem bírja az iramot, nagykorúnak nyilvánítalak benneteket. Ha nagy veszély leselkedik rátok, számíthattok ránk, megvédünk, de nem tudjuk már eltartani a négytagú családot. A Nagy Erdei Tanács megszüntette a macicsaládi pótlékot, elfogyott a mackó-micó segély, nincs más hátra, mint elõre. Maci Marci és Maci Mici úgy gondolta, nem lesz semmi gond, ellesték a megélhetési technikákat. Kettõjük közül Maci Mici volt az ész, Maci Marci az erõ. Mici gondolkodott, töprengett, majd hirtelen elkiáltotta magát: Ma mézet fogunk ebédelni! Menjünk azonnal árkon-bokron át! -így Maci Marci. Elindultak a Nagy Erdõ sûrû rengetegébe, de csak sejtették, merre kell menniük. Hát a virágzó bokrok közelébe, hiszen a virágport gyûjtik a méhek! - mondta Mici, a Mackó. Megkérték a Madarak Hadát, mutassák nekik az utat, nem lesznek hálátlanok a segítségért. A bagoly, a fenyõrigó, a pinty, a punty, a csíz, a kakadu mind-mind segítségükre voltak. Hol egyik, hol a másik vette át az irányítást attól függõen, melyikük lakóhelyén jártak. A bagoly huhogással jelezte a jó irányt, a fenyõrigó füttyentett, a pinty csivitelve jelezte az utat, a punty puttyogott, a csíz csak mosolygott, a kakadu hangos rikoltással hívta fel magára a figyelmet. Maci Marci és Maci Mici boldogan gondoltak a bõséges csemegére. Megérkeztek a méhek éléskamrájához, az odúhoz. Igen ám, de arra nem számítottak, hogy a méhek hadsereget szerveztek a méhkirálynõ és a következõ virágzásig elegendõ méz védelmére. A felderítõk jelezték, két óriási gombolyag közeledik, érezték, ebbõl még baj is lehet. A közkatonák élesítették fullánkjaikat, tudták, még ma szükség lesz rá. A méhkirálynõ testõrei szorosabbra zárták a lépük mellett a léptüket. Egyedül a herék voltak /H.Wenke/ boldogok, mert nem tûnt fel senkinek, miért nem dolgoznak. Elérkezettnek látták az idõt a támadásra. Százával támadtak Marcira és Micire, miközben õk hõsiesen védekeztek. Maci Marci és óriási mancsával nagyokat ütött a méhkatonák közé, Mici ugyanezt tette. Nem is fáj!- lelkendezett Marci, és egyre közelebb kerültek a felséges ételt rejtõ odúhoz. Igen ám, de a méhek sem buták, tudták, másként kell támadni a betolakodókra. Csak az orrát csípd, csak az orrát csípd!- visította a méhkirálynõ viasztrónjáról. Jaj, jaj, ez nagyon fáj!- Visította Marci és Mici egyszerre, hiszen az orruk védtelen volt, nem fedte sûrû bunda. Maci Marci ennek ellenére hõsiesen beverekedte magát az odúba, mancsával jókora mézkupacot markolt. Nem törõdve a száz veszéllyel, jól bele is nyalt a mézbe, és elcsent egy hatalmas lépes mézet Micitesónak is. Nem törõdtek már vele, milyen nagyra dagadt az orruk, boldogan futottak hazafelé. Jól belaktak a lépes mézbõl, nem korgott már a gyomruk. Belátták, hogy nagyon nehéz így élelemhez jutni, ezért elhatározták, megtermelik maguknak a finom falatokat. Megjelölték területüket, melyet a Nagy Erdõ lakói tiszteletben tartottak, ahová málnát, epret,vadkörtét, vadalmát, galagonyát, vadcseresznyét és szamócát telepítettek. S hogy hús nélkül se maradjanak, egy jókora tavat alakítottak ki, ahol rengeteg hal fickándozott, bõséges táplálékot nyújtva gazdáiknak. Sokat dolgoztak míg elkészült a kert, s termõre fordultak a gyümölcsfák, bokrok, de többé nem éheztek. Sõt, jutott a finom gyümölcsbõl Maci Mamának és Maci Papának is, akik addigra megöregedtek és már eltartásra szorultak. A szükségbarlang helyett összkomfortos barlangban hajtották téli álomra fejüket, s teli hassal, boldogan várták február másodikát, mit mond vajon a sok süket meteorológus: hosszú lesz még a tél, vagy mindjárt vége? Meglátja Maci Marci és Maci Mici az árnyékát vagy sem? Itt a vége, fuss el véle!!!

4 4.oldal Zákányszéki Életképek Õsz L Á N Y O K, K A S S Z O N Y O K K U L T Ú R Á L Ó Amikor a mûkedvelõ színjátszás történetének feldolgozásához anyagot gyûjtöttem, beszélgetõtársaim sokat és szívesen meséltek fiatalságukról, a sok-sok munka mellett a szórakozási lehetõségekrõl, a KALÁSZ-ról, a KALOTról. Õseink iránti tiszteletbõl adódó kötelességünk, hogy megörökítsük, õrizzük az emlékeket, és ápoljuk, továbbörökítsük a hagyományokat. Ebben a szellemben szeretnék a háború elõtti és utáni idõk nõmozgalmának történetébõl egy-egy szeletet felvillantani. De mielõtt a múltidézésbe kezdenék, nézzük meg, hogy a Szeged környéki tanyákon az 1900-as években milyen oktatási, kultúrálódási lehetõségek voltak. TANYAI ISKOLÁK, TANÍTÓK, LÁNYOK, LEGÉNYEK A század folyamán Szeged városból Zákány pusztára kirajzott családok kemény és kitartó munkával hódították meg ezt a homokos vidéket. A Szeged környéki tanyásodással együtt megindult az iskolák építése, ami három nagy hullámban történt, a kezdet a 19. század közepe. Az elsõ tanyai iskolát itt Zákányban állította föl Szeged városa az 1850-es években. Volt egy Tóth János nevû öreg pap, aki kijárt a Lengyel kápolnához misézni. Látta a gyerekek elhagyatottságát, és nem nyugodott bele, elhatározta, a gyerekekkel törõdni kell. És addig járkált erre-arra, hogy egész Magyarországon az elsõ tanyai iskolát a volt Lengyel kápolnának a közelében építtette föl. Késõbb, 1880-ban a Zákányi iskola készült el. A második szakasz a milleniumi iskolaépítés ideje ban a Külsõ-Domaszéki (ma Zákányszék-alsói) iskola épült meg, majd 1905-ben a Lázár tanyai, és 1907-ben pedig a Bogárzói és a Csorva-új, azaz a Vágói iskola követte. A harmadik tanyai iskolaépítési szakasz Klebelsberg Kunó kultuszminiszter nevéhez, mûködéséhez és korának mûvelõdéspolitikai programjához kapcsolódik. Ebben az idõszakban történt meg a Zákányi, a Zákány-alsói, valamint a belterületi iskola bõvítése. A tanyai iskolában együtt tanult mind a hat osztály, akikkel a tanító sorban foglalkozott. Ezért minden tanyai iskolában kivételesen képzett, sokoldalú tanítókra volt szükség, akik a tanyai nép mûvelõdését is szervezték. Az iskolákban a napi tanrenden túl népszínmûveket is tanultak a gyerekek, amelyekkel - fõként a misetartásra is fölszentelt iskolában - egyházi ünnepek délutánján elõadásokat tartottak. A tanyán élõk hétköznapjai sok-sok munkával teltek. A gyerekek egy része inkább iskola mellé járt, hiszen nekik is ki kellett venni a részüket az otthoni munkából. Nyaranta nem sok idõ jutott játszásra, ám annyit mindig szakítottak - fõként szombaton és vasárnap délután -, hogy átnyargaljanak a szomszéd tanyába "égy kis humócskázásra". A nagylányok - a zákányszékiek nyelvén - "surbankókorba érve cimboráltak". Általában a szomszéd tanyákba jártak össze beszélgetni, de elõkerült a kártya, olykor a citera is. Legalább havonta elmentek misére, vagy a templomba, vagy a legközelebb esõ iskolába, részt vettek a tanyáknál szervezett ima alkalmakon. Mentek újévet köszönteni, aztán piros tojással, virággal és borral várták a húsvéti locsolkodókat, de elmentek pünkösdölni, és a közeli-távoli búcsúra is. Ez utóbbi alkalmakon szerelmek szövõdtek, és aki vagy a kocsmai bálokon, még inkább a tanyákon oly kedvelt csutrikban, padkaporos bálokon, vagy a bucsúbálokon szeretõre talált, akár három farsang között is válogathatott, hogy melyikben tartják meg a menyegzõt. (Nagyfarsang: vízkereszttõl hamvazószerdáig; bárány- vagy zöldfarsang: húsvéttól pünkösdig; kisfarsang: Szent Mihálytól Katalinig.) A tanyai legényeknek a legtöbb része - miután a kerékpár elterjedt - már nem lovon járt a lányhoz, csak ha télen nagy volt a hó. Ahogy komolyodott a dolog, a legény egyre gyakrabban ment udvarolni, és igyekezett kedvében járni leendõ anyósának, apósának is, hogy bizonyítsa: beillik a családba. KALOT ÉS KALÁSZ 1935-tõl a tanyai fiatalság mûvelõdését a KALOT (Katolikus Agrár Legények Országos Titkársága) és a KALÁSZ (Katolikus Lánykörök Szövetsége) - katolikus ifjúsági mozgalom - szervezte. A KALOT mozgalom céljai között elsõ helyen szerepelt a katolikus családok megerõsítése, a fiatalok hitének és jó erkölcsének megtartása, megerõsítése, annak hagyományozása, a vidéki fiatalság oktatása, népfõiskolák szervezése, modern mezõgazdasági módszerek meghonosítása, életpálya tervezése. A tanyai iskolákban nagyon rövid idõ alatt sorra alakultak meg a KALOT-csoportok, amelyeknek általában a helyi tanító lett a vezetõje. Mûködésük szinte azonos volt, mindegyikükhöz jártak ki Szegedrõl a segítõ jezsuiták, tanárelõadók, illetve írók, költõk, orvosok és mûvészek, agrárgazdasági szakemberek. Ezáltal a mûvelõdés és a kultúra egyszerre volt jelen a tanyai fiatalság életében. KALOT- és KALÁSZ-tag csak az lehetett, aki elvégezte az elemi hat osztályát, és természetesen azok is, akik ennél magasabb iskolát - pl. polgárit - végeztek. Politizálásban nem vettek részt. Az volt a cél, hogy jó gazda és gazdasszony váljék a fiatalból. A mai Zákányszék területe az évi tanyai községek alapítása elõtt más képet mutatott. Lengyelkápolna nevet viselte a mai belterület, a mai Zákányszék-alsót Külsõ-Domaszék elnevezéssel illették. (Ez a magyarázat a KALOT és KALÁSZ szervezõdésének megértéséhez szükséges.) Szélpál Lajosné Cziczelszki Jolán egykori KALÁSZ lány naplót vezetett. Az tanúsítja, hogy a Kisivánszéki iskolában (a mai Domaszék területén) 1941-ben megalakult KALOT vezetõi Szalma János és Ábrahám Imre voltak. Joli néni 28 KALOT tagot és 19 KALÁSZ lány nevet tud felsorolni. Naplójából tudjuk, hogy õsztõl tavaszig szombati napokon voltak a foglalkozások, tanultak fõzni, sütni, varrni, kézimunkázni, énekeltek, verseket és színmûveket tanultak. A legények nagy sikerrel mutatták be a sipkatáncot. Tanítójuk Palkovics Irma - késõbb Szalma Jánosné - tanítónõ volt. Mûsoraikat jeles napok délutánján, búcsúkor mutatták be, ilyenkor nagy táncmulatságokat is szerveztek. Lánytalálkozókra jártak, ahova a KALOT legényekkel együtt mentek, közösen tartották a kapcsolatot más KALOT csoportokkal is. Nagyon jól tudták a katekizmust, szépen szerepeltek a hittanos vetélkedõkön. Bata Mária (Sebõk Mihályné) részt vett egy országos versenyen Budapesten, 30 körzetbõl voltak ott lányok. Manci néni "csak" a második helyezést szerezte meg, egy - a püspök által aláírt - imakönyvet kapott ajándékba. (Az elsõ egy "makai lány" lett, õ egy zászlót vihetett haza.) Kisivánszéki KALÁSZ lányok, Balról a második Cziczelszki Jolán, jobb szélen a sötét, hosszú kötényben Bata Mária A lengyelkápolnai KALOT és KALÁSZ 1936-ban alakult. A KALOT vezetõje Szécsi Antal, a KALÁSZ-é Szekfû Jánosné Schneider Anna tanítónõ volt. "Lengyelkápolnán alig volt fiatal, aki ne vett volna részt a KALOT- és a KALÁSZ-mozgalomban. Mentünk, mert akkor ez volt számunkra az egyetlen mûvelõdési és szórakozási alkalom. Zászlónkon kis szívbe varrva ragyogott a nevünk, mellünkön meg a jelvényünk." - mondta el egy korábbi interjú alkalmával Széll Zoltán. A KA- LÁSZ lányok és KALOT legények Lengyelkápolnán tánccsoportot is alakítottak, mûsoruk különlegességnek számított. A legények fehér bõ szájú ingben, csizmában, fekete nadrágban és lajbiban, fejükön árvalányhajas kalappal, a lányok pedig színes ruhában - piros mellénnyel, kék, zöld, rózsaszín ruhában, fejükön csillogó pártával - ropták a táncot. A lányok egységes ruháját Savanya Anna (Frank Szilveszterné) varrta. A szórakozás mellett gyakran hallgattak orvosi elõadásokat, a helyi Gazdakör tagjaival együtt gazdasági tanfolyamokon vettek részt, amelyeket népfõiskola jelleggel tartottak meg után a Budapesten tanfolyamot végzett Frank Szilveszter lett a fiatalok elnöke. Leánykör Szegfû Jánosné tanítónõvel, 1937-ben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese Varázsbetű Mesetár Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére http://varazsbetu.hu/mesetar Pirosmalac Hangos mese (A hanganyag itt található: http://varazsbetu.hu/mesetar/pirosmalac)

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Betlehemezés Létavértesen

Betlehemezés Létavértesen A XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozón Betlehemezés Létavértesen Immáron negyedik éve, a dráma szakköröseimmel november elején elkezdünk készülődni a betlehemezésre. A mi vidékünkre jellemző alföldi

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/36. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Kheirón megtudja hogy testvére beteg. megmerevedett nézte a Nyilas kísérőbolygóit a zümmögés nem szűnt a fejében

Kheirón megtudja hogy testvére beteg. megmerevedett nézte a Nyilas kísérőbolygóit a zümmögés nem szűnt a fejében Tornai József Kheirón megtudja hogy testvére beteg A kentaur szomorú lett más lények nem tudják mi a kentaur-szomorúság nem tudják hogy négy lábba és két karba mennyivel több szomorúság fér el megmerevedett

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Régi dolgok, nehéz sorsok. Írta: Fülöp Tiborné

Régi dolgok, nehéz sorsok. Írta: Fülöp Tiborné Régi dolgok, nehéz sorsok Írta: Fülöp Tiborné Előszó 1933-ban születtem, egy nagyon szép kis faluban, földműves családban. Szegények voltunk. Nagyszüleim még közepesen jómódú család volt, de a nagyapám

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Beszámoló a finnországi gyakorlatról

Beszámoló a finnországi gyakorlatról Leonardo pályázat Beszámoló a finnországi gyakorlatról 2013. január 19 - február 16-ig Készítette: Mészáros Eszter Küldő intézmény: SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Szeged

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos, iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak.

Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos, iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak. Játsszunk együtt! 4. Kedves Nagycsoportos Óvodások! Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos, iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak. A részvétel ingyenes!

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Családfa. Kohn Móricné (szül.? Vilma)? Grünbaum?-né (szül.?)? Kohn Móric? Grünbaum??? Apa. Anya. Grünbaum András

Családfa. Kohn Móricné (szül.? Vilma)? Grünbaum?-né (szül.?)? Kohn Móric? Grünbaum??? Apa. Anya. Grünbaum András Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünbaum??? Grünbaum?-né (szül.?)? 1945 Kohn Móric? 1918 Kohn Móricné (szül.? Vilma)? 1945 Apa Grünbaum András 1890 1951 Anya Grünbaum Margit

Részletesebben

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. CSíKRÁKOS

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. CSíKRÁKOS ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET CSíKRÁKOS HONISMERETI ESSZÉ SZÉKELY ANGYALKA MÁRIA GÖRÖCSFALVA MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM 2014 1 Csíkrákos a Csíkszeredától 10 km-re, az Olt mentén helyezkedik el. Csíkrákos községhez még

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Erasmus+ Lengyelország

Erasmus+ Lengyelország Erasmus+ Lengyelország 2016.05.30.-2016.06.05. Hétfőn indultunk Lengyelországba vonattal, az út 8 óra hosszú volt. A vége felé mindenki unta már az ülést. Katowicénél át kellett szállni egy másik vonatra,

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright Az Igazi Ajándék Máté és a sárkány Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright 2011-2013 www.tablacska.hu 1 Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyen is túl,

Részletesebben

HONISMERETI SZAKKÖR. Készítette: Rémai Lászlóné

HONISMERETI SZAKKÖR. Készítette: Rémai Lászlóné HONISMERETI SZAKKÖR Készítette: Rémai Lászlóné Foglalkozás száma: 1-2 A foglalkozás anyaga: Alakuló foglalkozás. A szakkör célja, feladata, kapcsolódás a történelem tantárgyhoz. Anyag és eszközhasználat

Részletesebben

Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon

Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon Sömenek Dóra 7. c Széchenyi István Általános Iskola Pályázati témaként a szentgotthárdi Szülőotthont választottam. Már csak az idősebb korosztály

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Furfangos Fruzsi Bé. és a borzasztó büdi busz

Furfangos Fruzsi Bé. és a borzasztó büdi busz Furfangos Fruzsi Bé és a borzasztó büdi busz Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Tartalomjegyzék 1. fejezet: A Néni 7 2. fejezet: Milyen az, ha összeszorul a gyomrod? 15 3. fejezet: A borzasztó büdi busz

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái Üdvözlet Denver-ből. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Norbi, Rachel, Josiah, Joshi és Anna. Röviden szeretnék beszámolni hogy mi is

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A nagy utazás. Dánia 2013-04-06-2013-05-04

A nagy utazás. Dánia 2013-04-06-2013-05-04 A nagy utazás Dánia 2013-04-06-2013-05-04 Kezdetek - Az utazás 2013.04.06-án indultunk Szegedről transzferrel a bécsi repülőtérre éjfélkor. Nagyon izgatott voltam, mivel ez volt életem első repülő útja.

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben