AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF"

Átírás

1 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF HALLGATÓINK A KUTATÁSBAN OUR STUDENTS IN RESEARCH

2

3 Kedves Olvasó! A Károly Róbert Főiskola jogelőd intézményeiben elsősorban agrártudományi területen kezdődő kutatási tevékenység az elmúlt 10 év alatt rendkívül sokat fejlődött. A kutatási témák alapvetően az alkalmazott kutatás-fejlesztéshez sorolhatók, kisebb részt alap és alapozó jellegű kutatások. A Károly Róbert Főiskola hagyományai és feltételrendszere alapján négy tudományterületen (agrártudományok, természettudományok, társadalom-tudományok és műszaki tudományok) végez K+F+I tevékenységet. Olyan alkalmazott K+F témákra, szakterületekre fókuszál, amelyek döntően multidiszciplináris megközelítést igényelnek. A 2010 szeptemberében létrejött Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) feladatainak megvalósítása során széleskörű innovációs partneri hálózatra támaszkodik. A tudástranszfer szolgáltatások révén a főiskola szoros kapcsolatokkal rendelkezik a versenyszféra szereplőivel. A kapcsolatépítés mellett a FITC segíti a belső kutatói munkát, a teljes körű tudás feltérképezését és nyilvántartását. A kutatás és innováció eredményei jelentős hatást gyakoroltak a képzési struktúra korszerűsítésére. Kiadványunk célja, hogy bemutassuk azokat a jelenlegi és volt hallgatóinkat, akik a kutatási tevékenységekbe bekapcsolódva, munkájukkal segítették a tudományos eredmények megszületését, felhasználását, alkalmazását. Az ő tapasztalataik, elért eredményeik bemutatásával arra törekszünk, hogy a Zöld energiával a Zöld Magyarországért című projektünk küldetésével azonosulva a kutatói életpályát az Ön, mint jelenlegi/leendő felsőoktatási hallgató számára minél vonzóbbá tegyük. Népszerűsítsük azt a területet, amely kimagasló szellemi tevékenységgel folyamatosan hozzájárul az Észak-Magyarországi Régió gazdasági fejlődéséhez, az innovációs folyamatok felerősödéséhez. A lapozgatáshoz kellemes időtöltést kívánunk! Dear Reader, The research activity that started in the predecessor institutions of Károly Róbert Collage in particular in the field of agriculture has evolved significantly in the past 10 years. Our research topics are mainly about applied research development and to a lesser extent basic research and pilot studies. Károly Róbert Collage - based on its conditions and traditions - carries out innovation and RDI activities in four disciplines: agricultural sciences, natural sciences, social sciences and engineering. It focuses on applied subjects and fields of R&D that decisively require a multidisciplinary approach. Our Sustainable Innovation Technology Centre (SITC) that was founded in September 2010 relies on an extensive innovation partner network while implementing its tasks. Through knowledge transfer we have close relationship with the members of the private sector. Besides building relationships, SITC assists in the internal research work and the full mapping and recording of knowledge. The results of the research and innovation have significantly influenced the modernization of the educational structure. This publication is designed to introduce our current and former students who engaged in these research activities and contributed to the birth, utilisation, and application of these scientific findings. With the presentation of the experiences and achievements of our students we strive to make the carrier in research more attractive for our current and prospective students identifying with our project named With green energy for green Hungary. Let s promote the area that contributes to the economic development of Northern Hungary with continuous outstanding intellectual activities and to the intensification of innovation processes! We are convinced that it will be most useful to you, and we wish you a pleasant reading! Prof. Dr. Dinya László FITC igazgató Director of FITC Dr. habil Magda Róbert projektmenedzser Project manager 1

4 BEKŐ LÁSZLÓ Nagykanizsa Tanulmányok 2012-től a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet, Földtudományok Doktori Iskola : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Természeti Erőforrásgazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar, Vidékfejlesztési agrármérnök MSc, Multifunkcionális gazdálkodási, és Kistérségi menedzser specializáció : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar, Vadgazda mérnök BSc, Állat-, és vadvédelmi szakirány : Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában A gimnázium elvégzését követően a Károly Róbert Főiskola Vadgazda mérnöki BSc szakára esett választásom tanulmányaim folytatása céljából. A szak számos gyakorlati és elméleti lehetőséget kínált számomra. A hét féléves gyakorlatorientált képzés végeztével továbbra is a Főiskolán kívántam folytatni tanulmányaimat ben felvételt nyertem a Főiskola Vidékfejlesztési agrármérnök MSc képzésére, ahol bekapcsolódhattam különféle távérzékelési és vidékfejlesztési projektekbe. A szakma szeretete, a képzés magas színvonala, valamint a sikeres záróvizsga mind hozzásegítettek jelenlegi kutatási tevékenységem végzéséhez óta PhD hallgatóként folytatom tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen, melyhez a Főiskola nagyban hozzájárult, kutatóhelyet biztosítva számomra. Amit a főiskola nyújtott nekem Kimagasló színvonalú oktatói gárda. Gyakorlati szemléletű szakképzés. Nemzetközi szinten is versenyképes tudásanyag. Megfelelő tudásbázis és motiváció a saját kutatási tevékenység elkezdéséhez. Bekapcsolódási lehetőség a kutatási projektekbe. Innovatív technológiák elsajátítása a távérzékelés területén. Szakmai tapasztalatok áprilistól: KEOP /2F/ Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén nevű projekt megbízott munkatárs, feladatkörök: környezeti problémák monitorozása, indikátorok fejlesztése, bio-energetikai növények termesztési optimalizálása június december: TÁMOP / Környezeti objektumok tematikus térképezése hiperspektrális légi távérzékeléssel című Pilot projekt, megbízott munkatárs, feladatkör: Hiperspektrális felvételezések feldolgozásához szükséges terepi mintavételek során végzett közreműködés, a Pilot projektben végrehajtott légi adatgyűjtéssel érintett területeken szeptember február: Károly Róbert Főiskola Öko-klub koordinátor, feladatkörök: A környezetvédelemhez, környezettudatossághoz kapcsolódó főiskolai rendezvények lebonyolításában aktív részvétel, koordináció. (Kutatók éjszakája 2010, 2011; Víz világnapja 2011, Főiskolai nyílt napok 2010) július augusztus: Dél Mátra Közhasznú Egyesület, szakmai gyakorlat 2

5 LÁSZLÓ BEKŐ Nagykanizsa Studies From 2012: University of Debrecen, faculty of Science and Technology, Institute of Earth Sciences, Doctoral School of Earth Sciences : Károly Róbert College, Gyöngyös, faculty of Natural Resource Management and Rural Development, Agricultural Engineer MSc, Multi-function management and Regional Management Specialization : Károly Róbert College, Gyöngyös, faculty of Natural Resource Management and Rural Development, Wildlife Management Engineer BSc, Animal and wildlife specialization : Batthyány Lajos Grammar School, Nagykanizsa Motivation for the choice of higher education institution Following the completion of my high school studies I chose to study Wildlife Management at Károly Róbert College. The department offered a number of theoretical and practical options for me. After the the seven-semester practiceoriented training I still wanted to continue my studies at the College. In 2010 I was admitted to the Rural Development MSc training in Agricultural Engineering at the College where I joined in a variety of remote sensing and land development projects. The love of my profession, the high level of training and the passing of the final exam all helped me carry on with my current research activities. Since 2012 I have been continuing my studies as a PhD student at the University of Debrecen and I have been greatly supported by the College as it provided a research placement for me. What the college offered me Highly professional teaching staff. Practice-orientated vocational training. Internationally competitive knowledge. Good knowledge-base and motivation to start my own research. Join-in facilities for research projects. Innovative learning technologies in the field of remote sensing. Professional Experience April present: a project called KEOP /2F/ The introduction and practical application of INSPIRE Directive on e-environment" - temporary colleague. Responsibilities: monitoring of environmental issues, development of indicators and optimization of the bio-energy crop production. June 2011 December 2011: A pilot project called "TÁMOP / Thematic mapping of environmental objects by aerial hyperspectral remote sensing, temporary colleague. Responsibilities: assistance during field sampling necessary for processing hyperspectral surveys, in the areas used for aerial data collection in the pilot project. September 2010 February 2012: Eco-club coordinator at Károly Róbert College. Responsibilities: active participation and coordination of college events related to the environment and environmental awareness. (Researchers' Night 2010, 2011, World Water Day 2011, College Open Days 2010) July 2010 August 2010: Dél-Mátra Association, internship 3

6 Tudományos tevékenység 2011/2012. tanév I. félév: Intézményi TDK, Agrárinformatikai és vidékfejlesztési szekció, Bekő L. Kiss A.: Katasztrófa sújtotta Bereg, avagy a vidékfejlesztés egy sajátos esete c. dolgozat, 1. helyezés, OTDK-ra javasolva november: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa által kiírt évi pályázatán, A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira: Katasztrófák életünk részei témakörben, Kiss A. Bekő L.: Katasztrófa sújtotta Bereg, avagy a vidékfejlesztés egy sajátos esete a 2001-es beregi árvíz vidéket fejlesztő lehetséges hatásai c. dolgozat, díszoklevél elnyerése február 2011 június: A KRF Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XXII.-067 Kódszámú A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása nevű pályázat ösztöndíjas hallgatója 2010/2011. tanév II. félév: Intézményi TDK, Agrártudományi szekció, Kiss A. Bekő L.: Városi és vidéki lét határán a fenntartható településfejlesztés vizsgálata Zalaszentgrót példáján c. dolgozat, 1. helyezés, OTDK-ra javasolva 2010/2011. tanév: Károly Róbert Szakkollégium tagság 2009/2010. tanév I. félév: Intézményi TDK, Természeti erőforrások II. szekció, Bekő L.: A többlettakarmányozás hatása az őz (Capreolus capreolus) állomány testtömegére és trófeaminőségére a Bánokszentgyörgyi erdészet területén c. dolgozat, 2. helyezés Jelenlegi tevékenység Jelenleg a Károly Róbert Főiskola, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet kutatási koordinátoraként dolgozom. Fő tevékenységi köröm az INSPIRE irányelv gyakorlati megvalósítása és alkalmazása, továbbá több légi távérzékelési projektben is operatívan részt veszek, melyekben főként légi hiperspektrális felvételek feldolgozásával és elemzésével foglalkozom. Ezen tevékenység köré szerveződik PhD kutatásom is. PhD kutatásom rövid összefoglalója Napjainkban egyre nagyobb természeti kockázatot jelent az invazív növényfajok megjelenése és elszaporodása. A hullámterek világszerte, így hazánkban is az invázió által legveszélyeztetettebb élőhelyek közé tartoznak. Az özönnövények elszaporodása a hullámtereken, a természetvédelmi problémákon (őshonos növényfajok kiszorítása) túlmenően vízügyi kockázatokat is okozhat, például a sűrű növényzet gátolhatja az árvizek levonulását, gátolják az árvízi védekezést, mert a folyó menti munkagépek felvonulási sávokat járhatatlanná tehetik. Az ilyen területek, kiterjedésük, elhelyezkedésük és a gyomnövények allergén hatása miatt sok esetben hagyományos terepi adatgyűjtési módszerekkel megközelíthetetlenek. Kutatóhelyem a Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézete az utóbbi években történt fejlesztéseknek köszönhetően nemzetközi szinten is kiemelkedő légi távérzékelési rendszerrel (AISA Dual, Leica ALS 70HP) és a feldolgozáshoz szükséges eszközrendszerrel rendelkezik. Több repülési kampány is zajlott az elmúlt években, ezek között több magyarországi folyó (pl.: Tisza, Sajó) hullámtere is lerepülésre került. Ezen területekről hiperspektrális és lézerszkennelt adatok egyaránt készültek. A 2013-as és 2014-es évre is több légi távérzékelési projektet tervezünk. A kutatás során alkalmazott módszerek előnye, hogy olyan tulajdonságok is mérhetőek, amelyeket a hagyományos módszerekkel nem, vagy csak korlátozottan lehetett vizsgálni. A hullámtéri vegetáció térképezésében eredményes módszer, ha légi lézerszkennelt és hiperspektrális felvételek is rendelkezésre állnak, így nem csak a fajösszetétel, de a biomassza-becsléshez szükséges változók is számíthatóak. 4

7 Scientific activities 1 st semester 2011/2012: Institutional Scientific Student Association Conferene, section of Agricultural Information Technology and Rural Development, a study by László Bekő and Alida Kiss titled as " Bereg disaster: A special case of rural development" won 1st place, nominated for National Scientific Student Association Conferene. November 2011: Competition by the Ministry of Home Affairs, Disaster Prevention Sientific Council of the National Disaster Prevention and Risk Management in 2011 in the theme of Responses to global challenges by disaster prevention in the 21 st Century: "Disasters are the part of our lives" with the study titled Bereg disaster: A special case of rural development the potential impact of the 2001 flood in Bereg on region development", an essay written with Alida Kiss, won Certificate of Merit. February June 2011: Winner of scolarship, competition of The Board of Trustees of the Károly Róbert Collage s Foundation for Education with code of the NTP OKA-XXII-067 "Supporting of talent development workshops in the departments and sections of the higher education institutions and research activities within the student research groups. 2010/2011, 2 nd semester: Institutional Scientific Student Association Conference, Agricultural Sciences Section, "On the Border of Urban and Rural Life - examining sustainable urban development through the example of Zalaszentgrót", an essay written with Alida Kiss, won 1 st place, nominated for National Scientific Student Association Conference. 2010/2011 academic year: Member of Károly Róbert College for Advanced Students 2009/ st semester: Institutional Scientific Student Association Conference, Natural Resources, section 2, an essay named "The effect of additional feeding on the body weight and antler quality of the deer (Capreolus capreolus) population in the Bánokszentgyörgy Forestry", won 2nd place. Current activities Currently I am working as a research coordinator in the Institute of Remote Sensing and Rural Development of Károly Róbert College. My main activities are the practical implementation and application of the INSPIRE Directive, as well as operationelly participating in several aircraft remote sensing projects, in which I mainly deal with processing and analysing airborne hyperspectral remote sensing images. My PhD research is organized around these activities. A brief summary of my PhD research The apperance and proliferation of invasive plant species present a growing natural hazard these days. In this respect floodplains are one of the most threatened habitats worldwide, including our country. Invasive plants bloom in floodplains, which beside conservation problems (the displacement of native plant species) may cause water risks as the dense vegetation can hinder flood flows and flood protection by obstucting paths. In many cases these sites are inaccessible with the method of conventional field data collection due to their extent, location and weed-allergic effect. Thanks to the improvements made in recent years the research center in the Rural Development Research Institute of Remote Sensing at Károly Róbert College now possesses an internationally outstanding aerial remote sensing system (AISA Dual, Leica ALS 70HP) and the tools required for processing. Many flight campaigns took place over the past few years; several floodplains of Hungarian rivers (e.g. Tisza, Sajó) have by now been monitored. Hyperspectral and laser scanned data were also produced in these areas. Several aerial remote sensing projects are planned to be carried out in 2013 and The advantages of the methods used in the research are that they access those attributions that are impossible to discover or can only be examined to a limited extent with the conventional methods. The floodplain vegetation mapping method is effective in cases where air laser scanned and hyperspectral images are also available, so not only the composition of species but the estimate of biomass variables can also be calculated. 5

8 CZIBOLYA CSABA Gyöngyös Tanulmányok 2011-től: Károly Róbert Főiskola, gazdaságinformatikus (BA) Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában Olyan szakra és felsőoktatási intézménybe szerettem volna jelentkezni, amely elméleti és gyakorlati tudással egyaránt felkészít a leendő szakmámra. Ezért egyértelmű választás volt. Tanulmányaim során bebizonyosodott, hogy a Károly Róbert főiskola jó választás volt. Amit a főiskola nyújtott nekem Választott szakomból eredően tagja vagyok a KRF Robotika Szakkörének, amely tovább bővíti a programozási ismereteimet, emellett, pedig közösségépítő hatása sem elhanyagolható. Első évfolyamos voltam, amikor Dr. Törcsvári Zsolt Tanár Úr, akkori statisztika tanárom keresett meg, egy általa vezetett kutatásba való bekapcsolódás lehetőségével, amelyet örömmel fogadtam el. E kutatás fő célja volt egy speciális perforációkkal ellátott takarófólia és gyártásána technológiájának kidolgozása volt. A speciális fóliák alkalmazásával nagyobb termésmennyiséget és koraibb piaci megjelenést reméltünk. Tudományos tevékenység 2012 őszi félévében megrendezett TDK konferencián bemutattam az évi kutatási eredményeimet, ahol dolgozatomat Közgazdasági különdíjjal jutalmazták. A mai napig is folynak a labor- és terepkísérletek, ahol további perforációk alkalmazását vizsgáljuk a dinnyetermesztésben, valamint a fóliagyártó berendezés továbbfejlesztésében is részt veszek. Az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az alkalmazott fólia és tachnológia beváltotta a hozzá fűzött elvárásokat. A évi Kutatók Éjszakája rendezvény Fiatal Kutatók Éjszakája szekciójában a diákköri dolgozatom eredményeit az azt követő év vizsgálati eredményeivel vetettem össze... 6

9 CSABA CZIBOLYA Gyöngyös Studies 2011-: Károly Róbert College, Computer Economist (BA) Berze Nagy János Grammar School, Gyöngyös Motivation for choosing a higher education institution I wanted to choose an institution of higher education that prepares me with both theoretical and practical knowledge for my future profession. Therefore the obvious choice for me was Károly Róbert College, and during my studies it was shown that I was right. What the college offered me I am the member of the science project of robotics, which widens my computer and programming knowledge. I was a freshman, when my statistics teacher, Dr Zsolt Törcsvári, informed me, that there was an oppurtunity to join the research that was led by him. The main objective of the research is to remodel the traditional foil tunnel cultivation method that has been used for decades so that it could produce more primeur products earlier. Scientific activities At the Institutional Scientific Student Association Conference in the first semester of 2012 I presented the results of my research which was awarded with a Special Prize in Economics. The laboratory and field trials are still continued and we try to constantly optimize the technology and the film types that we invented. In 2013 at the Young Researchers Night section of Researchers Night I presented the results of the project... 7

10 DUDÁS DOROTTYA Szügy Tanulmányok : Károly Róbert Főiskola Vállalkozásfejlesztés (MA) : Károly Róbert Főiskola Turizmus-vendéglátás (BA) : Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában A Károly Róbert Főiskola képzéseiről először egy újságból értesültem és jelentkezésnél az ott végzett diákok véleménye, a Főiskola oktatási múltja, közelsége és kisvárosi környezete voltak a legfontosabb érvek. Amit a főiskola nyújtott nekem Az alap és mesterképzés ideje alatt számos érdekes előadó gyakorlati tapasztalatait hallhattam, a diákok megszerezett tudását, kutatását népszerűsítő rendezvények, mint a TDK és a Kutatók éjszakája, a Tudományos Konferenciák a Főiskola sokszínű kutatási tevékenységéről rengeteg érdekes információt és kapcsolati tőkét adott. Ezen ismertek új meglátást, érdeklődési kör-változást hoztak az életembe, ami végső soron a megújuló energia hasznosítás útjára terelt engem. Tudományos tevékenység TDK dolgozatomat és diplomámat a Megújuló energiával fűtött épületek beruházás gazdaságossági vizsgálata címmel írtam, amellyel a házi TDK-n 3. helyezést értem el a Vállalatgazdaságtan szekcióban A kutatásomat prezentáltam a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a Közgazdaságtudományi szekcióban második helyezést értem el vele a Vállalati gazdaságtan I. csoportban. A dolgozatom témája röviden a fűtési költségek csökkentésének módja a földhő segítségével. Korábban is sokat foglalkoztatattak ezek a kérdések: hogyan lehet költséget realizálni? Mibe és miért érdemes beruházni? Mennyibe kerül működtetni? És mikor fog megtérülni? Emellett a hőszivattyús rendszerek elméletének megismerése is célom volt a dolgozat készítése során. A dolgozatomban sikerült a beruházásoknál méretgazdaságosságot kimutatni, vagyis minél nagyobb méretre tervezünk, annál jobban alakulnak a beruházási mutatók. 8

11 DOROTTYA DUDÁS Szügy Education : Károly Róbert College, Business Development (MA) : Károly Róbert College, Tourism and Hospitality (BA) : Balassi Bálint Grammar School, Balassagyarmat Motivation for choosing a higher education institution I first read about Károly Róbert College in a newspaper, but the opinions of students graduating from the college, the educational history of the college, the proximity, and the small-town environment were the main reasons for applying. What the college offered me During the undergraduate and the master courses I heard the interesting practical experiences of many college professors; the events promoting the acquired knowledge and the research activities of the students - such as the Institutional Scientific Student Association, the Researchers' Night, and the scientific conferences about the diverse research activities of the college - provided me with a lot of interesting information and social capital. This new knowledge brought new insight and a change of interest in my life, which ultimately took me to the path of renewable energy utilization. Scientific activities I wrote my Institutional Scientific Student Association essay and my thesis with the title of "Analysis of the investment efficiency of buildings heated with renewable energy" which was awarded with 3 rd place by the Institutional Scientific Student Association in the category of Business Economics. I presented my research on the 31 st National Scientific Student Conference, and I won 2 nd place in the cathegory of Economics and Business Management in group 1. In brief the topic of my thesis was how to reduce heating costs by using the Earth's heat. Previously I had often been occupied by the thughts of these issues: how can you realize costs? In what and why should you invest? What does it cost to operate? And when will it pay off? In addition, the knowledge of the theory of heat pump systems was also my aim in preparing my essay. In my work I managed to show economies of scale in investments, so the larger size we plan, the better the investment indicators are. 9

12 HIDEGFÖLDI ZSIGMOND Bugyi Tanulmányok Gazdálkodási és menedzsment szak logisztikai szakirányán végeztem 2010-ben, a Vállalkozásfejlesztési (MA) képzést 2012-ben fejeztem be Köztársasági Ösztöndíjas hallgatóként. Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában A felsőoktatási intézmény választásában fő motivációm volt a vidék, a természet szeretete. E szempontot szem előtt tartva esett a választásom a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolára. A Mátra közelsége, illetve a szőlő hazája, a főiskola jó hírneve elég csábító volt a jelentkezéshez. Amit a főiskola nyújtott nekem Az órák érdekesek voltak, sokszor úgy éreztem, hogy nem is tanítás folyik, hanem a világ körüljárása. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a főiskola nem csak szlogenjében A jövőd főiskolája, hanem a gyakorlatban is. Azok a hallgatók akik, rendesen tanulnak és rendszeresen járnak órára, megbecsülést kapnak és hatalmas segítséget a fejlődéshez. Tudományos tevékenység A TÁMOP / Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán c. projekt RECAM 2012 Biomasszára alapozott energiaklaszter ellátási logisztikai rendszermodell című innovációs alprojekt keretén belül megvalósíthatósági tanulmány és know-how kidolgozásában vettem részt. Olyan szimulációs modellt elkészítésében működtem közre, amelynek segítségével a legjobb megoldás kiválasztható és a gyakorlati élet szereplőinek értékesíthető. A rendszer segítségével meghatározható a szükséges ütemtárolók optimális száma, a tárolók logisztikai súlypont alapján történő pontos elhelyezése őszén a Fás szárú energiaültetvényre alapozott ellátási rendszermodellek című dolgozatommal intézményi TDK versenyen szerepeltem. Munkámban olyan logisztikai és foglalkoztatási modelleket hoztam létre, amely képes az önkormányzati épületek energia ellátását biztosítani, illetve új munkahelyeket létrehozni, a halmozott logisztikai költségek csökkentése mellett. Dolgozatom a fás szárú energia erdők létesítésének, betakarításának és a végtermék felhasználásának a logisztikai költségének meghatározására és annak versenyképességének kérdéseivel foglalkozik. Publikáltam az intézmény Acta Carolus Robertus folyóiratában. Jelenlegi tevékenység Jelenleg egy multinacionális vállalat alkalmazottjaként dolgozom. 10

13 ZSIGMOND HIDEGFÖLDI Bugyi Studies I graduated from Management and Logistics specialization in 2010 and I completed the Business Development (MA) training in 2012 with a Fellowship granted by the Republic. Motivation for choosing a higher education institution In choosing a higher education institution my main motivation was the love of the countryside and nature. Keeping these considerations in mind I chose Károly Róbert College in Gyöngyös. The proximity of the Mátra Mountains, the region of viticulture and the reputation of the college were tempting enough to apply. What the collage offered me The classes were interesting; I often felt that not only teaching was going on, but also an exploration of the world. Furthermore, it is not an insignificant aspect that this institution is "The collage of your future" not only in its slogan, but also in practice. Students who are diligent and attend classes regularly will receive appreciation and they will be provided with an enormous help in their progress. Scientific activities I was involved in the project called TÁMOP / The establishment and effective operation of the Sustainability Innovation Technology Center at Károly Róbert College, including its innovation subproject named "RECAM 2012 Biomassbased cluster energy supply logistics system model" where I participated in the elaboration of feasibility study and know-how. I collaborated in the preparation of a simulation model which can be used to select the best solution and may be sold to those who can put this into practice. The system is used to determine the optimal storage rate and the exact placement of warehouses on the basis of logistics center of gravity. In autumn 2012 I took part in the Institutional Scientific Student Association Conference with my essay called "Arboreal energy crop based supply system models". In my project I created logistics and employment models that are able to provide energy supply for the municipal buildings and create new jobs, while reducing the aggregate cost of logistics. My essay deals with the logistics costs (and its competitiveness) of the establishment of arboreal energy forests, their harvesting and the use of the final products. I have published in the fourth edition of Acta Carolus Robertus. Current activities Currently I am employed by a multinational company. 11

14 JUHÁSZ TAMÁS Gyöngyös Tanulmányok : Károly Róbert Főiskola Környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak (BSc) Középiskola: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában Olyan helyre akartam jelentkezni, ahol megfelelő képzést és szakmai tudást kaphatok. Amit a főiskola nyújtott nekem A Károly Róbert Főiskola a megfelelő szakmai tudás mellet lehetőséget adott nekem a kreativitásom, valamint újítási hajlamom kiélésében. Lehetőségem nyílt megpályázni egy innovációs projektben való részvételt, amelynek keretében megvalósíthattam egy korábbi ötletem. Tudományos tevékenység A Károly Róbert Főiskola által kiírt TÁMOP / Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán c. projekt Folyékony Bio Növénytápszer című innovációs alprojekt keretén belül létrehozhattam egy új szerves növénykondicionáló alapját szabadföldi kisparcellás területek előkészítése; megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv készítése, amit továbbfejleszthettem. Intézményi TDK dolgozatomban a gilisztahumusz vizes kioldásából nyert növénykondicionáló hatását vizsgáltuk paprikán. A vizsgálatokat szabadföldi körülmények között végeztük 2012-ben a Károly Róbert Főiskola Tass-pusztai Tangazdaságában. A kutatási témámból az OTDK versenyen a Környezetgazdálkodás tagozatban a középmezőnyben végeztem. Az Életpálya Alapítvány által rendezett Valóra Váltók versenyen a tovább fejlesztett szerves növénykondicionáló szer piacra való bevezetésének ötletével az Év legígéretesebb fiatal vállalkozója címet nyertem el. Az ötlet kidolgozásában segítségemre volt ikertestvérem József, aki szintén a Károly Róbert Főiskola hallgatója. Jelenlegi tevékenység Jelenleg az újított szerves növénykondicionáló hatását vizsgáljuk paprika, valamint paradicsom kultúrában, a Károly Róbert Főiskola Tass-pusztai Tangazdaságában. A vegetációs időszak hosszabbítására és a stressz hatások csökkentésére végzünk kísérlettet, valamint a terméshozamok változását is vizsgáljuk. 12

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2015 JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 3 (2) Károly Róbert College 1 HUNGARY 2 Chief Editor / Főszerkesztő Takácsné György Katalin Editor / Felelős szerkesztő Csernák József Chair of the Editorial

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

Publications in proceedings Deliverable D7.4 WP7 I2AGORA Europe-wide and global dissemination strategy

Publications in proceedings Deliverable D7.4 WP7 I2AGORA Europe-wide and global dissemination strategy LIFELONG LEARNING PROGRAMME International Internship AGORA (I2AGORA) AGREEMENT NUMBER 2010-4993 / 001-001 PROJECT NUMBER 511784-LLP-1-2010-1-HU-KA4-KA4MP Publications in proceedings Deliverable D7.4 WP7

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT. (jelentés 2006)

C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT. (jelentés 2006) C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT (jelentés 2006) (gyorsprofil qiuick profile) Microsoft Gold Certified Partner for Software Development ISO 9001-2001 minôségbiztosítási tanúsítvány A Nexon Kft.

Részletesebben

C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT. (jelentés 2008)

C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT. (jelentés 2008) C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT (jelentés 2008) (gyorsprofil qiuick profile) Microsoft Gold Certified Partner for Software Development ISO 9001-2001 minôségbiztosítási tanúsítvány Legjobb Munkahely

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET 2000. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként

SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET 2000. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként A 2001-es év fordulópont volt az alapítvány életében. Már évekkel ezelõtt tudtuk, hogy fõ támogatóink, az amerikai magánadományozók, akiknek folyamatos bizalmát a kezdetektõl fogva általános támogatás

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations

OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations Az Alapítvány bemutatása Presentation of the Foundation Az Alapítvány értékrendje, eszmeisége Fáy András reformkori politikus névadó szellemiségéhez,

Részletesebben

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A program az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben