AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF"

Átírás

1 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF HALLGATÓINK A KUTATÁSBAN OUR STUDENTS IN RESEARCH

2

3 Kedves Olvasó! A Károly Róbert Főiskola jogelőd intézményeiben elsősorban agrártudományi területen kezdődő kutatási tevékenység az elmúlt 10 év alatt rendkívül sokat fejlődött. A kutatási témák alapvetően az alkalmazott kutatás-fejlesztéshez sorolhatók, kisebb részt alap és alapozó jellegű kutatások. A Károly Róbert Főiskola hagyományai és feltételrendszere alapján négy tudományterületen (agrártudományok, természettudományok, társadalom-tudományok és műszaki tudományok) végez K+F+I tevékenységet. Olyan alkalmazott K+F témákra, szakterületekre fókuszál, amelyek döntően multidiszciplináris megközelítést igényelnek. A 2010 szeptemberében létrejött Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) feladatainak megvalósítása során széleskörű innovációs partneri hálózatra támaszkodik. A tudástranszfer szolgáltatások révén a főiskola szoros kapcsolatokkal rendelkezik a versenyszféra szereplőivel. A kapcsolatépítés mellett a FITC segíti a belső kutatói munkát, a teljes körű tudás feltérképezését és nyilvántartását. A kutatás és innováció eredményei jelentős hatást gyakoroltak a képzési struktúra korszerűsítésére. Kiadványunk célja, hogy bemutassuk azokat a jelenlegi és volt hallgatóinkat, akik a kutatási tevékenységekbe bekapcsolódva, munkájukkal segítették a tudományos eredmények megszületését, felhasználását, alkalmazását. Az ő tapasztalataik, elért eredményeik bemutatásával arra törekszünk, hogy a Zöld energiával a Zöld Magyarországért című projektünk küldetésével azonosulva a kutatói életpályát az Ön, mint jelenlegi/leendő felsőoktatási hallgató számára minél vonzóbbá tegyük. Népszerűsítsük azt a területet, amely kimagasló szellemi tevékenységgel folyamatosan hozzájárul az Észak-Magyarországi Régió gazdasági fejlődéséhez, az innovációs folyamatok felerősödéséhez. A lapozgatáshoz kellemes időtöltést kívánunk! Dear Reader, The research activity that started in the predecessor institutions of Károly Róbert Collage in particular in the field of agriculture has evolved significantly in the past 10 years. Our research topics are mainly about applied research development and to a lesser extent basic research and pilot studies. Károly Róbert Collage - based on its conditions and traditions - carries out innovation and RDI activities in four disciplines: agricultural sciences, natural sciences, social sciences and engineering. It focuses on applied subjects and fields of R&D that decisively require a multidisciplinary approach. Our Sustainable Innovation Technology Centre (SITC) that was founded in September 2010 relies on an extensive innovation partner network while implementing its tasks. Through knowledge transfer we have close relationship with the members of the private sector. Besides building relationships, SITC assists in the internal research work and the full mapping and recording of knowledge. The results of the research and innovation have significantly influenced the modernization of the educational structure. This publication is designed to introduce our current and former students who engaged in these research activities and contributed to the birth, utilisation, and application of these scientific findings. With the presentation of the experiences and achievements of our students we strive to make the carrier in research more attractive for our current and prospective students identifying with our project named With green energy for green Hungary. Let s promote the area that contributes to the economic development of Northern Hungary with continuous outstanding intellectual activities and to the intensification of innovation processes! We are convinced that it will be most useful to you, and we wish you a pleasant reading! Prof. Dr. Dinya László FITC igazgató Director of FITC Dr. habil Magda Róbert projektmenedzser Project manager 1

4 BEKŐ LÁSZLÓ Nagykanizsa Tanulmányok 2012-től a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet, Földtudományok Doktori Iskola : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Természeti Erőforrásgazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar, Vidékfejlesztési agrármérnök MSc, Multifunkcionális gazdálkodási, és Kistérségi menedzser specializáció : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar, Vadgazda mérnök BSc, Állat-, és vadvédelmi szakirány : Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában A gimnázium elvégzését követően a Károly Róbert Főiskola Vadgazda mérnöki BSc szakára esett választásom tanulmányaim folytatása céljából. A szak számos gyakorlati és elméleti lehetőséget kínált számomra. A hét féléves gyakorlatorientált képzés végeztével továbbra is a Főiskolán kívántam folytatni tanulmányaimat ben felvételt nyertem a Főiskola Vidékfejlesztési agrármérnök MSc képzésére, ahol bekapcsolódhattam különféle távérzékelési és vidékfejlesztési projektekbe. A szakma szeretete, a képzés magas színvonala, valamint a sikeres záróvizsga mind hozzásegítettek jelenlegi kutatási tevékenységem végzéséhez óta PhD hallgatóként folytatom tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen, melyhez a Főiskola nagyban hozzájárult, kutatóhelyet biztosítva számomra. Amit a főiskola nyújtott nekem Kimagasló színvonalú oktatói gárda. Gyakorlati szemléletű szakképzés. Nemzetközi szinten is versenyképes tudásanyag. Megfelelő tudásbázis és motiváció a saját kutatási tevékenység elkezdéséhez. Bekapcsolódási lehetőség a kutatási projektekbe. Innovatív technológiák elsajátítása a távérzékelés területén. Szakmai tapasztalatok áprilistól: KEOP /2F/ Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén nevű projekt megbízott munkatárs, feladatkörök: környezeti problémák monitorozása, indikátorok fejlesztése, bio-energetikai növények termesztési optimalizálása június december: TÁMOP / Környezeti objektumok tematikus térképezése hiperspektrális légi távérzékeléssel című Pilot projekt, megbízott munkatárs, feladatkör: Hiperspektrális felvételezések feldolgozásához szükséges terepi mintavételek során végzett közreműködés, a Pilot projektben végrehajtott légi adatgyűjtéssel érintett területeken szeptember február: Károly Róbert Főiskola Öko-klub koordinátor, feladatkörök: A környezetvédelemhez, környezettudatossághoz kapcsolódó főiskolai rendezvények lebonyolításában aktív részvétel, koordináció. (Kutatók éjszakája 2010, 2011; Víz világnapja 2011, Főiskolai nyílt napok 2010) július augusztus: Dél Mátra Közhasznú Egyesület, szakmai gyakorlat 2

5 LÁSZLÓ BEKŐ Nagykanizsa Studies From 2012: University of Debrecen, faculty of Science and Technology, Institute of Earth Sciences, Doctoral School of Earth Sciences : Károly Róbert College, Gyöngyös, faculty of Natural Resource Management and Rural Development, Agricultural Engineer MSc, Multi-function management and Regional Management Specialization : Károly Róbert College, Gyöngyös, faculty of Natural Resource Management and Rural Development, Wildlife Management Engineer BSc, Animal and wildlife specialization : Batthyány Lajos Grammar School, Nagykanizsa Motivation for the choice of higher education institution Following the completion of my high school studies I chose to study Wildlife Management at Károly Róbert College. The department offered a number of theoretical and practical options for me. After the the seven-semester practiceoriented training I still wanted to continue my studies at the College. In 2010 I was admitted to the Rural Development MSc training in Agricultural Engineering at the College where I joined in a variety of remote sensing and land development projects. The love of my profession, the high level of training and the passing of the final exam all helped me carry on with my current research activities. Since 2012 I have been continuing my studies as a PhD student at the University of Debrecen and I have been greatly supported by the College as it provided a research placement for me. What the college offered me Highly professional teaching staff. Practice-orientated vocational training. Internationally competitive knowledge. Good knowledge-base and motivation to start my own research. Join-in facilities for research projects. Innovative learning technologies in the field of remote sensing. Professional Experience April present: a project called KEOP /2F/ The introduction and practical application of INSPIRE Directive on e-environment" - temporary colleague. Responsibilities: monitoring of environmental issues, development of indicators and optimization of the bio-energy crop production. June 2011 December 2011: A pilot project called "TÁMOP / Thematic mapping of environmental objects by aerial hyperspectral remote sensing, temporary colleague. Responsibilities: assistance during field sampling necessary for processing hyperspectral surveys, in the areas used for aerial data collection in the pilot project. September 2010 February 2012: Eco-club coordinator at Károly Róbert College. Responsibilities: active participation and coordination of college events related to the environment and environmental awareness. (Researchers' Night 2010, 2011, World Water Day 2011, College Open Days 2010) July 2010 August 2010: Dél-Mátra Association, internship 3

6 Tudományos tevékenység 2011/2012. tanév I. félév: Intézményi TDK, Agrárinformatikai és vidékfejlesztési szekció, Bekő L. Kiss A.: Katasztrófa sújtotta Bereg, avagy a vidékfejlesztés egy sajátos esete c. dolgozat, 1. helyezés, OTDK-ra javasolva november: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa által kiírt évi pályázatán, A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira: Katasztrófák életünk részei témakörben, Kiss A. Bekő L.: Katasztrófa sújtotta Bereg, avagy a vidékfejlesztés egy sajátos esete a 2001-es beregi árvíz vidéket fejlesztő lehetséges hatásai c. dolgozat, díszoklevél elnyerése február 2011 június: A KRF Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XXII.-067 Kódszámú A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása nevű pályázat ösztöndíjas hallgatója 2010/2011. tanév II. félév: Intézményi TDK, Agrártudományi szekció, Kiss A. Bekő L.: Városi és vidéki lét határán a fenntartható településfejlesztés vizsgálata Zalaszentgrót példáján c. dolgozat, 1. helyezés, OTDK-ra javasolva 2010/2011. tanév: Károly Róbert Szakkollégium tagság 2009/2010. tanév I. félév: Intézményi TDK, Természeti erőforrások II. szekció, Bekő L.: A többlettakarmányozás hatása az őz (Capreolus capreolus) állomány testtömegére és trófeaminőségére a Bánokszentgyörgyi erdészet területén c. dolgozat, 2. helyezés Jelenlegi tevékenység Jelenleg a Károly Róbert Főiskola, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet kutatási koordinátoraként dolgozom. Fő tevékenységi köröm az INSPIRE irányelv gyakorlati megvalósítása és alkalmazása, továbbá több légi távérzékelési projektben is operatívan részt veszek, melyekben főként légi hiperspektrális felvételek feldolgozásával és elemzésével foglalkozom. Ezen tevékenység köré szerveződik PhD kutatásom is. PhD kutatásom rövid összefoglalója Napjainkban egyre nagyobb természeti kockázatot jelent az invazív növényfajok megjelenése és elszaporodása. A hullámterek világszerte, így hazánkban is az invázió által legveszélyeztetettebb élőhelyek közé tartoznak. Az özönnövények elszaporodása a hullámtereken, a természetvédelmi problémákon (őshonos növényfajok kiszorítása) túlmenően vízügyi kockázatokat is okozhat, például a sűrű növényzet gátolhatja az árvizek levonulását, gátolják az árvízi védekezést, mert a folyó menti munkagépek felvonulási sávokat járhatatlanná tehetik. Az ilyen területek, kiterjedésük, elhelyezkedésük és a gyomnövények allergén hatása miatt sok esetben hagyományos terepi adatgyűjtési módszerekkel megközelíthetetlenek. Kutatóhelyem a Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézete az utóbbi években történt fejlesztéseknek köszönhetően nemzetközi szinten is kiemelkedő légi távérzékelési rendszerrel (AISA Dual, Leica ALS 70HP) és a feldolgozáshoz szükséges eszközrendszerrel rendelkezik. Több repülési kampány is zajlott az elmúlt években, ezek között több magyarországi folyó (pl.: Tisza, Sajó) hullámtere is lerepülésre került. Ezen területekről hiperspektrális és lézerszkennelt adatok egyaránt készültek. A 2013-as és 2014-es évre is több légi távérzékelési projektet tervezünk. A kutatás során alkalmazott módszerek előnye, hogy olyan tulajdonságok is mérhetőek, amelyeket a hagyományos módszerekkel nem, vagy csak korlátozottan lehetett vizsgálni. A hullámtéri vegetáció térképezésében eredményes módszer, ha légi lézerszkennelt és hiperspektrális felvételek is rendelkezésre állnak, így nem csak a fajösszetétel, de a biomassza-becsléshez szükséges változók is számíthatóak. 4

7 Scientific activities 1 st semester 2011/2012: Institutional Scientific Student Association Conferene, section of Agricultural Information Technology and Rural Development, a study by László Bekő and Alida Kiss titled as " Bereg disaster: A special case of rural development" won 1st place, nominated for National Scientific Student Association Conferene. November 2011: Competition by the Ministry of Home Affairs, Disaster Prevention Sientific Council of the National Disaster Prevention and Risk Management in 2011 in the theme of Responses to global challenges by disaster prevention in the 21 st Century: "Disasters are the part of our lives" with the study titled Bereg disaster: A special case of rural development the potential impact of the 2001 flood in Bereg on region development", an essay written with Alida Kiss, won Certificate of Merit. February June 2011: Winner of scolarship, competition of The Board of Trustees of the Károly Róbert Collage s Foundation for Education with code of the NTP OKA-XXII-067 "Supporting of talent development workshops in the departments and sections of the higher education institutions and research activities within the student research groups. 2010/2011, 2 nd semester: Institutional Scientific Student Association Conference, Agricultural Sciences Section, "On the Border of Urban and Rural Life - examining sustainable urban development through the example of Zalaszentgrót", an essay written with Alida Kiss, won 1 st place, nominated for National Scientific Student Association Conference. 2010/2011 academic year: Member of Károly Róbert College for Advanced Students 2009/ st semester: Institutional Scientific Student Association Conference, Natural Resources, section 2, an essay named "The effect of additional feeding on the body weight and antler quality of the deer (Capreolus capreolus) population in the Bánokszentgyörgy Forestry", won 2nd place. Current activities Currently I am working as a research coordinator in the Institute of Remote Sensing and Rural Development of Károly Róbert College. My main activities are the practical implementation and application of the INSPIRE Directive, as well as operationelly participating in several aircraft remote sensing projects, in which I mainly deal with processing and analysing airborne hyperspectral remote sensing images. My PhD research is organized around these activities. A brief summary of my PhD research The apperance and proliferation of invasive plant species present a growing natural hazard these days. In this respect floodplains are one of the most threatened habitats worldwide, including our country. Invasive plants bloom in floodplains, which beside conservation problems (the displacement of native plant species) may cause water risks as the dense vegetation can hinder flood flows and flood protection by obstucting paths. In many cases these sites are inaccessible with the method of conventional field data collection due to their extent, location and weed-allergic effect. Thanks to the improvements made in recent years the research center in the Rural Development Research Institute of Remote Sensing at Károly Róbert College now possesses an internationally outstanding aerial remote sensing system (AISA Dual, Leica ALS 70HP) and the tools required for processing. Many flight campaigns took place over the past few years; several floodplains of Hungarian rivers (e.g. Tisza, Sajó) have by now been monitored. Hyperspectral and laser scanned data were also produced in these areas. Several aerial remote sensing projects are planned to be carried out in 2013 and The advantages of the methods used in the research are that they access those attributions that are impossible to discover or can only be examined to a limited extent with the conventional methods. The floodplain vegetation mapping method is effective in cases where air laser scanned and hyperspectral images are also available, so not only the composition of species but the estimate of biomass variables can also be calculated. 5

8 CZIBOLYA CSABA Gyöngyös Tanulmányok 2011-től: Károly Róbert Főiskola, gazdaságinformatikus (BA) Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában Olyan szakra és felsőoktatási intézménybe szerettem volna jelentkezni, amely elméleti és gyakorlati tudással egyaránt felkészít a leendő szakmámra. Ezért egyértelmű választás volt. Tanulmányaim során bebizonyosodott, hogy a Károly Róbert főiskola jó választás volt. Amit a főiskola nyújtott nekem Választott szakomból eredően tagja vagyok a KRF Robotika Szakkörének, amely tovább bővíti a programozási ismereteimet, emellett, pedig közösségépítő hatása sem elhanyagolható. Első évfolyamos voltam, amikor Dr. Törcsvári Zsolt Tanár Úr, akkori statisztika tanárom keresett meg, egy általa vezetett kutatásba való bekapcsolódás lehetőségével, amelyet örömmel fogadtam el. E kutatás fő célja volt egy speciális perforációkkal ellátott takarófólia és gyártásána technológiájának kidolgozása volt. A speciális fóliák alkalmazásával nagyobb termésmennyiséget és koraibb piaci megjelenést reméltünk. Tudományos tevékenység 2012 őszi félévében megrendezett TDK konferencián bemutattam az évi kutatási eredményeimet, ahol dolgozatomat Közgazdasági különdíjjal jutalmazták. A mai napig is folynak a labor- és terepkísérletek, ahol további perforációk alkalmazását vizsgáljuk a dinnyetermesztésben, valamint a fóliagyártó berendezés továbbfejlesztésében is részt veszek. Az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az alkalmazott fólia és tachnológia beváltotta a hozzá fűzött elvárásokat. A évi Kutatók Éjszakája rendezvény Fiatal Kutatók Éjszakája szekciójában a diákköri dolgozatom eredményeit az azt követő év vizsgálati eredményeivel vetettem össze... 6

9 CSABA CZIBOLYA Gyöngyös Studies 2011-: Károly Róbert College, Computer Economist (BA) Berze Nagy János Grammar School, Gyöngyös Motivation for choosing a higher education institution I wanted to choose an institution of higher education that prepares me with both theoretical and practical knowledge for my future profession. Therefore the obvious choice for me was Károly Róbert College, and during my studies it was shown that I was right. What the college offered me I am the member of the science project of robotics, which widens my computer and programming knowledge. I was a freshman, when my statistics teacher, Dr Zsolt Törcsvári, informed me, that there was an oppurtunity to join the research that was led by him. The main objective of the research is to remodel the traditional foil tunnel cultivation method that has been used for decades so that it could produce more primeur products earlier. Scientific activities At the Institutional Scientific Student Association Conference in the first semester of 2012 I presented the results of my research which was awarded with a Special Prize in Economics. The laboratory and field trials are still continued and we try to constantly optimize the technology and the film types that we invented. In 2013 at the Young Researchers Night section of Researchers Night I presented the results of the project... 7

10 DUDÁS DOROTTYA Szügy Tanulmányok : Károly Róbert Főiskola Vállalkozásfejlesztés (MA) : Károly Róbert Főiskola Turizmus-vendéglátás (BA) : Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában A Károly Róbert Főiskola képzéseiről először egy újságból értesültem és jelentkezésnél az ott végzett diákok véleménye, a Főiskola oktatási múltja, közelsége és kisvárosi környezete voltak a legfontosabb érvek. Amit a főiskola nyújtott nekem Az alap és mesterképzés ideje alatt számos érdekes előadó gyakorlati tapasztalatait hallhattam, a diákok megszerezett tudását, kutatását népszerűsítő rendezvények, mint a TDK és a Kutatók éjszakája, a Tudományos Konferenciák a Főiskola sokszínű kutatási tevékenységéről rengeteg érdekes információt és kapcsolati tőkét adott. Ezen ismertek új meglátást, érdeklődési kör-változást hoztak az életembe, ami végső soron a megújuló energia hasznosítás útjára terelt engem. Tudományos tevékenység TDK dolgozatomat és diplomámat a Megújuló energiával fűtött épületek beruházás gazdaságossági vizsgálata címmel írtam, amellyel a házi TDK-n 3. helyezést értem el a Vállalatgazdaságtan szekcióban A kutatásomat prezentáltam a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a Közgazdaságtudományi szekcióban második helyezést értem el vele a Vállalati gazdaságtan I. csoportban. A dolgozatom témája röviden a fűtési költségek csökkentésének módja a földhő segítségével. Korábban is sokat foglalkoztatattak ezek a kérdések: hogyan lehet költséget realizálni? Mibe és miért érdemes beruházni? Mennyibe kerül működtetni? És mikor fog megtérülni? Emellett a hőszivattyús rendszerek elméletének megismerése is célom volt a dolgozat készítése során. A dolgozatomban sikerült a beruházásoknál méretgazdaságosságot kimutatni, vagyis minél nagyobb méretre tervezünk, annál jobban alakulnak a beruházási mutatók. 8

11 DOROTTYA DUDÁS Szügy Education : Károly Róbert College, Business Development (MA) : Károly Róbert College, Tourism and Hospitality (BA) : Balassi Bálint Grammar School, Balassagyarmat Motivation for choosing a higher education institution I first read about Károly Róbert College in a newspaper, but the opinions of students graduating from the college, the educational history of the college, the proximity, and the small-town environment were the main reasons for applying. What the college offered me During the undergraduate and the master courses I heard the interesting practical experiences of many college professors; the events promoting the acquired knowledge and the research activities of the students - such as the Institutional Scientific Student Association, the Researchers' Night, and the scientific conferences about the diverse research activities of the college - provided me with a lot of interesting information and social capital. This new knowledge brought new insight and a change of interest in my life, which ultimately took me to the path of renewable energy utilization. Scientific activities I wrote my Institutional Scientific Student Association essay and my thesis with the title of "Analysis of the investment efficiency of buildings heated with renewable energy" which was awarded with 3 rd place by the Institutional Scientific Student Association in the category of Business Economics. I presented my research on the 31 st National Scientific Student Conference, and I won 2 nd place in the cathegory of Economics and Business Management in group 1. In brief the topic of my thesis was how to reduce heating costs by using the Earth's heat. Previously I had often been occupied by the thughts of these issues: how can you realize costs? In what and why should you invest? What does it cost to operate? And when will it pay off? In addition, the knowledge of the theory of heat pump systems was also my aim in preparing my essay. In my work I managed to show economies of scale in investments, so the larger size we plan, the better the investment indicators are. 9

12 HIDEGFÖLDI ZSIGMOND Bugyi Tanulmányok Gazdálkodási és menedzsment szak logisztikai szakirányán végeztem 2010-ben, a Vállalkozásfejlesztési (MA) képzést 2012-ben fejeztem be Köztársasági Ösztöndíjas hallgatóként. Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában A felsőoktatási intézmény választásában fő motivációm volt a vidék, a természet szeretete. E szempontot szem előtt tartva esett a választásom a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolára. A Mátra közelsége, illetve a szőlő hazája, a főiskola jó hírneve elég csábító volt a jelentkezéshez. Amit a főiskola nyújtott nekem Az órák érdekesek voltak, sokszor úgy éreztem, hogy nem is tanítás folyik, hanem a világ körüljárása. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a főiskola nem csak szlogenjében A jövőd főiskolája, hanem a gyakorlatban is. Azok a hallgatók akik, rendesen tanulnak és rendszeresen járnak órára, megbecsülést kapnak és hatalmas segítséget a fejlődéshez. Tudományos tevékenység A TÁMOP / Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán c. projekt RECAM 2012 Biomasszára alapozott energiaklaszter ellátási logisztikai rendszermodell című innovációs alprojekt keretén belül megvalósíthatósági tanulmány és know-how kidolgozásában vettem részt. Olyan szimulációs modellt elkészítésében működtem közre, amelynek segítségével a legjobb megoldás kiválasztható és a gyakorlati élet szereplőinek értékesíthető. A rendszer segítségével meghatározható a szükséges ütemtárolók optimális száma, a tárolók logisztikai súlypont alapján történő pontos elhelyezése őszén a Fás szárú energiaültetvényre alapozott ellátási rendszermodellek című dolgozatommal intézményi TDK versenyen szerepeltem. Munkámban olyan logisztikai és foglalkoztatási modelleket hoztam létre, amely képes az önkormányzati épületek energia ellátását biztosítani, illetve új munkahelyeket létrehozni, a halmozott logisztikai költségek csökkentése mellett. Dolgozatom a fás szárú energia erdők létesítésének, betakarításának és a végtermék felhasználásának a logisztikai költségének meghatározására és annak versenyképességének kérdéseivel foglalkozik. Publikáltam az intézmény Acta Carolus Robertus folyóiratában. Jelenlegi tevékenység Jelenleg egy multinacionális vállalat alkalmazottjaként dolgozom. 10

13 ZSIGMOND HIDEGFÖLDI Bugyi Studies I graduated from Management and Logistics specialization in 2010 and I completed the Business Development (MA) training in 2012 with a Fellowship granted by the Republic. Motivation for choosing a higher education institution In choosing a higher education institution my main motivation was the love of the countryside and nature. Keeping these considerations in mind I chose Károly Róbert College in Gyöngyös. The proximity of the Mátra Mountains, the region of viticulture and the reputation of the college were tempting enough to apply. What the collage offered me The classes were interesting; I often felt that not only teaching was going on, but also an exploration of the world. Furthermore, it is not an insignificant aspect that this institution is "The collage of your future" not only in its slogan, but also in practice. Students who are diligent and attend classes regularly will receive appreciation and they will be provided with an enormous help in their progress. Scientific activities I was involved in the project called TÁMOP / The establishment and effective operation of the Sustainability Innovation Technology Center at Károly Róbert College, including its innovation subproject named "RECAM 2012 Biomassbased cluster energy supply logistics system model" where I participated in the elaboration of feasibility study and know-how. I collaborated in the preparation of a simulation model which can be used to select the best solution and may be sold to those who can put this into practice. The system is used to determine the optimal storage rate and the exact placement of warehouses on the basis of logistics center of gravity. In autumn 2012 I took part in the Institutional Scientific Student Association Conference with my essay called "Arboreal energy crop based supply system models". In my project I created logistics and employment models that are able to provide energy supply for the municipal buildings and create new jobs, while reducing the aggregate cost of logistics. My essay deals with the logistics costs (and its competitiveness) of the establishment of arboreal energy forests, their harvesting and the use of the final products. I have published in the fourth edition of Acta Carolus Robertus. Current activities Currently I am employed by a multinational company. 11

14 JUHÁSZ TAMÁS Gyöngyös Tanulmányok : Károly Róbert Főiskola Környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak (BSc) Középiskola: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Motiváció a felsőoktatási intézmény választásában Olyan helyre akartam jelentkezni, ahol megfelelő képzést és szakmai tudást kaphatok. Amit a főiskola nyújtott nekem A Károly Róbert Főiskola a megfelelő szakmai tudás mellet lehetőséget adott nekem a kreativitásom, valamint újítási hajlamom kiélésében. Lehetőségem nyílt megpályázni egy innovációs projektben való részvételt, amelynek keretében megvalósíthattam egy korábbi ötletem. Tudományos tevékenység A Károly Róbert Főiskola által kiírt TÁMOP / Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán c. projekt Folyékony Bio Növénytápszer című innovációs alprojekt keretén belül létrehozhattam egy új szerves növénykondicionáló alapját szabadföldi kisparcellás területek előkészítése; megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv készítése, amit továbbfejleszthettem. Intézményi TDK dolgozatomban a gilisztahumusz vizes kioldásából nyert növénykondicionáló hatását vizsgáltuk paprikán. A vizsgálatokat szabadföldi körülmények között végeztük 2012-ben a Károly Róbert Főiskola Tass-pusztai Tangazdaságában. A kutatási témámból az OTDK versenyen a Környezetgazdálkodás tagozatban a középmezőnyben végeztem. Az Életpálya Alapítvány által rendezett Valóra Váltók versenyen a tovább fejlesztett szerves növénykondicionáló szer piacra való bevezetésének ötletével az Év legígéretesebb fiatal vállalkozója címet nyertem el. Az ötlet kidolgozásában segítségemre volt ikertestvérem József, aki szintén a Károly Róbert Főiskola hallgatója. Jelenlegi tevékenység Jelenleg az újított szerves növénykondicionáló hatását vizsgáljuk paprika, valamint paradicsom kultúrában, a Károly Róbert Főiskola Tass-pusztai Tangazdaságában. A vegetációs időszak hosszabbítására és a stressz hatások csökkentésére végzünk kísérlettet, valamint a terméshozamok változását is vizsgáljuk. 12

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Made with Text2MindMap.com

Made with Text2MindMap.com átfogó gazdasági szeniélet - comprehensive econome view jó hirnév - good reputation országosan elismert intézmény a közgazdász képzésben - natlonally recognised Institution of eco nom Ist tralnlng Kollégium

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció FELZÁRKÓZTATÓ KURZUS A GAZDASÁGI MATEMATIKA OKTATÁSBAN KOLLÁR JUDIT

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért. Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research

Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért. Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research VÁKÁT VÁKÁT Tisztelt Olvasó! Dr. Bajusz Sándor és Dr. Medzihradszky Kálmán 1996. december 23-án

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

A library for the user: new building, new organisation, new services

A library for the user: new building, new organisation, new services A library for the user: new building, new organisation, new services Budapest-Debrecen, 2008.04.11. - 14. LIBER Alföldiné Dán Gabriella - Nagy Zsuzsanna 2 Primary goals of the library To make basic library

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál

Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Információtartalmú elemzések a közlekedéseredetű szennyezőanyagok hatásvizsgálatánál Kozma-Bognár Veronika 1 Szabó Rita 2 Berke József 2 1 ügyvivő szakértő, Pannon Egyetem, Meteorológia és Vízgazdálkodás

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK A MÉRNÖK-INFORMATIKUS OKTATÁSBAN

LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK A MÉRNÖK-INFORMATIKUS OKTATÁSBAN LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK A MÉRNÖK-INFORMATIKUS OKTATÁSBAN LABORATORY PRACTICALS IN ENGINEERING INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION Mingesz Róbert 1, Gingl Zoltán 2, Makra Péter 3, Kocsis Péter 4, Mellár

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍTÁS. Katona Krisztina, Kurdi Zsombor Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar.

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍTÁS. Katona Krisztina, Kurdi Zsombor Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar. INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍTÁS IT SERVICE MANAGEMENT Katona Krisztina, Kurdi Zsombor Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Összefoglaló Informatikai szolgáltatásirányítás címmel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Megújuló energiák a megújuló mezőgazdaságban Renewable energy sources in a renewing agriculture Szárszó Tibor környezetgazdálkodási osztályvezető Head, Department

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction Introducing the school - founded in 1945 - one of the oldest education centers in this field of study - almost 500 students,

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Implementation of water quality monitoring

Implementation of water quality monitoring Joint Ipoly/Ipel Catchment Management HUSK/1101/2.1.1/0153 Implementation of water quality monitoring Dr. Adrienne Clement clement@vkkt.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben