Közéleti idõszaki lap Kiadja: OÁZIS Közhasznú Nonprofit Kft. VII. évfolyam, III. szám szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közéleti idõszaki lap Kiadja: OÁZIS Közhasznú Nonprofit Kft. VII. évfolyam, III. szám 2010. szeptember"

Átírás

1 Közéleti idõszaki lap Kiadja: OÁZIS Közhasznú Nonprofit Kft. VII. évfolyam, III. szám szeptember Juhász Gyula Vértanúink október 6. az ARADI VÉRTANÚK emléknapja A föld alól, a magyar föld alól A vértanúk szent lelke földalol: E nagy napon, hol emlék s béke leng, A bús bitókra hittel nézzetek! Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, Minden napoknál szebb és szabadabb! A nap, melyért mi vérben esve el, Nyugodtan haltunk ama reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, Hisz onnan jönnek mind e sugarak; Hisz onnan árad, új világ felett, Szentháromságunk, mely jövõt teremt: Szabadság minden népnek, aki él S halni tudott egy megváltó hitér, Egyenlõség, hogy Ember ne legyen Mások szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely át világokon Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon. Ó magyarok, ti élõ magyarok, A halhatatlan élet úgy ragyog Rátok, ha az egekbe lobogón Igazság leng a lobogótokon, Az Igazság, mely tegnap még halott, Világ bírájaként föltámadott. A népek szent szövetségébe ti Úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól A vértanúk szent lelke így dalol. Önkormányzati hírek Önkormányzati beszámoló Új tanév, új örömök... 3 Anyakönvi hírek Ifjúsági Klub Balatongyörök Tükörkép Közösségi ház hírei Egyházközség hírei... 9 Petõháza utcanevei Önkormányzati választás Életképek Egészséget mindenkinek Tartalom: Petõházi konyhája Gyereksarok Tûz-Õr Sportrovat Õszi gyümölcsök és hatásuk szervezetünkre Õszi népszokások Petõházi Polgári Kör Egyesület Petõháza Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Közhasznúsági jelentések Programok okt., nov., dec Önkormányzati hírek Köszöntöm a Petõházi Tisztelt Olvasóit! Képviselõ-testület a június 11-én tartott ülésén döntött az Általános Iskola épület bõvítése, valamint a Kinizsi Pál utcai ABC-tõl a fertõdi útleágazásig, valamint a Petõfi S. utca és József Attila utca zárt rendszerû csapadékvíz elvezetésének megépítésére kiírt közbeszerzési eljárásban. Sajnos mindkét résznél csak egy ajánlat érkezett, így az Általános Iskola bõvítési munka nyertese Betonépfor Kft. Fertõszentmiklós, bruttó Ft-os ajánlati áron, a zárt rendszerû csapadékvíz elvezetés munkarész nyertese Kapuvári Vizitársulat, bruttó Ft-os ajánlati áron. Az Általános Iskola átalakítása befejezõdött, augusztus 31-én ünnepélyes tanévnyitó keretében vehették birtokba a gyerekek. A zárt rendszerû csapadékvíz elvezetés befejezési határideje szeptember 30. A Képviselõ-testület az idei évben is támogatja az iskolakezdést. Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola Petõházi Tagintézményében tanuló alsó tagozatos tanulók, valamint a felsõ tagozatos tanulók részére az oktatási intézmény által kimutatott összegben tankönyvtámogatást biztosítunk. A közép és felsõfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, 24. életévüket be nem töltött diákok Ft beiskolázási támogatásra jogosultak. A beiskolázási támogatás iskolalátogatási igazolás becsatolásával, szeptember 30-ig vehetõ fel a Polgármesteri Hivatalban. Képviselõ-testületünk ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a pályázati anyagot, elõzetes tájékoztatás szerint október 1-tõl lehet a Polgármesteri Hivatalban átvenni, a pályázatok beadási határideje: október 29. A pontos határidõkrõl a község hirdetõtábláin és a Polgármesteri Hivatalban nyújtunk felvilágosítást. Szeptember 30-ig várjuk javaslataikat a Petõháza Község Díszpolgára kitüntetõ cím vagy a Petõházáért Emlékérem adományozására. A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: Képviselõtestület tagjai, petõházi lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek, petõházi székhellyel rendelkezõ gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak, civil szervezetek. A kitüntetésekre a javaslatot a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani a polgármesterhez. (Folytatás a 2. oldalon!)

2 A kitüntetések adományozásáról Petõháza Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt zárt ülésen, október 30-ig. A kitüntetések átadására a község karácsonyi ünnepségén kerül sor. További információt jegyzõnél lehet kérni. Képviselõ-testület augusztus 9-én tartott ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottság (HVB) új tagjait. A HVB új összetétele: elnök Boháné Gergácz Lívia, elnökhelyettes Dovánszki István, tagok: Kiss Istvánné, Németh Jánosné, Szigeti Gábor, póttagok: Gubics Jánosné, Ivancsicsné Kalmár Andrea. Ezúton is szeretném megköszönni a korábbi HVB: Csapó József elnök, Boháné Gergácz Lívia elnökhelyettes, 2. oldal Hegedûs Lászlóné, Márk Lászlóné, Horváth Zoltán tagok, valamint Pogátsa József és Madarász Norbert póttagok lelkiismeretes, pontos munkáját október 3. napjára kiírt helyi önkormányzati képviselõk és polgármester általános választásán Petõháza Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megválasztható tagjainak száma 6 fõ. HVB által nyilvántartásba vett polgármester jelölt: Piskolti Béla, képviselõjelöltek: Bieder Tibor József, Hegyi Gusztáv, Horváth Péter, Kóbor Csaba, Pogátsa András, Pogátsa József és Radics László. Érvényesen szavazni 1 polgármester-jelöltre és maximálisan 6 képviselõ-jelöltre lehet. A október 1-jén megválasztott Képviselõ-testület mûködése példaértékû lehet valamennyi település számára. A Képviselõ-testület döntéseit mindig a köz érdekében hozta, a törvényesség követelményeinek betartásával. Az elmúlt négy évben tovább szépült községünk. Még inkább érezhetjük azt, hogy jó petõházinak lenni, büszkék lehetünk településünkre. Polgármester úrnak, Képviselõ asszonynak és uraknak köszönöm az elmúlt négy év együttmûködését, eredményes választásokat és a következõ négy évhez bölcs döntések meghozatalát kívánom: Horváthné dr. Dávid Mária jegyzõ ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ a közötti idõszakról Tisztelt Petõháziak, tisztelt Olvasók! Bármilyen hihetetlen, de újra eltelt négy esztendõ, egy önkormányzati ciklus, ideje hát visszapillantani, mit is ért el a 2006-ban megválasztott új képviselõ-testület, milyen eredményeket hozott a település életében a közötti idõszak. Amikor 2006 októberében megalakult a képviselõ-testület, két alapvetõ célt tûzött maga elé. Az egyik cél az épített környezet fejlesztése, a település arculatának megszépítése, az intézményrendszer továbbépítése és korszerûsítése, míg a másik Petõháza közösségi életének megújítása vagy inkább fogalmazhatunk úgy felélesztése volt. Nézzük elõször fejlesztéseinket. Petõházán az elmúlt négy évben valamennyi közintézményt érintõ beruházásokat hajtottunk végre. Idõrendben haladva kialakítottunk egy parkolót a Polgármesteri Hivatal körül, majd következett a Tûzoltószertár bõvítése, felújítása ra esett a ciklus legnagyobb beruházása, a Közösségi Ház átépítése, kialakítása, majd szeptemberben egy emlékezetes avatóünnepség keretében a település lakóinak történõ átadása. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódva sor került a posta-orvosi rendelõ épületének rekonstrukciójára is, így egy valóban színvonalas szolgáltató-kulturális centrum jött létre. Ugyanebben az évben átadtuk a tornaszobával bõvített, teljesen felújított óvodát is. A sor az iskola bõvítésével, felújításával, tetõcseréjével és az idei tanévnyitóra történõ átadásával zárult. Számos útfelújítást is sikerült megvalósítani. Erre a ciklusra esett az Ifjúság utcai beruházás befejezése, átadása. A Kinizsi Pál utcának a fertõdi úttól Fertõendréd felé esõ szakaszának,és a Dózsa Gy. utcának a burkolat-felújítása és szegélyezése is elkészült. Ezen útszakaszok mentén a zárt rendszerû csapadékvíz-elvezetést is megvalósítottuk, ahogy a Kossuth, Petõfi és József A. utcában is. Új járda épült a vasúti mérlegház mellett, és a belsõ tó partján, térkõburkolatú járda készült a Kinizsi Pál és a Bartók Béla utcában. Kialakítottunk a templom elõtt egy díszburkolattal ellátott teret, amely helyet ad az ádventi ünnepségnek is. Bõvítettük a település közvilágítását. Megvalósult a Fertõendrédre vezetõ út, a tóparti és a mérlegház melletti járda megvilágítása, valamint lakossági igények alapján a temetõ ünnepek alatti kivilágítása is. Több utcában a régi világítótesteket korszerû, energiatakarékos lámpákra cseréltük. Nem hanyagoltuk el új zöldfelületek kialakítását sem. Kialakítottunk egy parkot a belsõ horgásztó mellett és megépült a Közösségi Ház körüli park is. Összegezve a fentebb felsoroltakat elmondhatjuk, hogy Petõháza mára európai mércével mérve is fejlett infrastruktúrájú, modern településsé vált, a közintézményei színvonalasak, korszerûek, óvodája, iskolája mindenben megfelel a mai kor követelményeinek. A képviselõ-testület másik fõ törekvése Petõháza közösségi életének megújítása volt. Azt gondolom ezen a téren is sikerült áttörést elérni. Mára kialakult egy kiszámítható és joggal mondhatjuk népszerû programsorozat, amely igazi közösségteremtõ és megtartó erõvé fejlõdött. Ennek a programsorozatnak a gerincét az ünnepi megemlékezések, a húsvét körüli tavaszi fesztivál, a falunap, az õszi, a Közösségi Ház átadásának évfordulójára szervezett program, az idõsek napi rendezvény és a falukarácsony adja. Ezekhez az alaprendezvényekhez kapcsolódik a Közösségi Ház által nyújtott számos programlehetõség. Külön szeretnék köszönetet mondani az önkormányzat kulturális bizottságának tevékenységéért, nélkülük ezek a rendezvények nem valósulhattak volna meg és nem lennének ilyen sikeresek. Úgy látom, mára Petõháza programokban gazdag, sok kulturális, szórakozási és sportolási lehetõséget kínáló településsé vált. Fontos célkitûzésünk volt, hogy a szabadidõközpont értékesítése ellenére is mûködjön a strandfürdõ. Ezen vállalásunkat maradéktalanul teljesítettük, a bérleti konstrukcióban üzemelõ fürdõ a nyári hónapokban színvonalas szolgáltatást nyújt, önkormányzatunk támogatásával a petõháziak kedvezményes bérlettel látogathatják. Petõházán szintén az önkormányzat támogatásával, a tagok nagy lelkesedésével mûködnek egyesületeink, sokféle lehetõséget kínálva a szabadidõ hasznos eltöltésének, a baráti társaságok, kisebb közösségek kialakulásának, megerõsödésének. Oktatási intézményeinket sikerült helyben tartani, így egyetlen petõházi

3 óvodásnak, kisdiáknak sem kell idegen településre járnia. Mára igazolást nyert, hogy helyes lépés volt a társulás a fertõszentmiklósi általános iskolával. Mind az óvodánkban, mind az iskolánkban a tárgyi feltételek adottak, színvonalas tanító, nevelõ, felkészítõ munka folyik, köszönet ezért az intézmények egész kollektívájának. Az önkormányzat hivatalában magas színvonalú, lelkiismeretes szakmai folyik. Valamennyi kollégám elkötelezett a köztisztviselõi hivatás mellett, az egyre több feladattal járó és egyre szerteágazóbb munkájukat valóban hivatásként, a közösség szolgálatában végzik. Szeretnék ezért köszönetet mondani 2010 nyara örömteli, nagy átalakulást hozott iskolánk életében. Egyrészt új kolléganõt Ivancsicsné Kalmár Andreát üdvözölhettünk pedagógusaink sorában, másrészt felújított és kibõvített épületben kezdhettük meg az új tanévet. Eddig is kellemes környezetben oktathattuk gyermekeinket, de mostantól korszerû, tágas, szebb iskolában taníthatjuk, nevelhetjük õket önkormányzatunknak köszönhetõen. Nagy örömünkre szolgál, hogy évtizedek óta nem volt olyan magas az elsõ osztályos tanulók száma, mint az idén. Új tanév, új körülmények, új remények Célkitûzésünk azonban a régi: szeretetteljes, megértõ, támogató attitûddel tanítani kisgyermekeinket. Olyan légkört teremteni és fenntartani, amely a tantestület nevelési- és szakmai egységességét ösztönzõen sugározza a ránk bízott kisdiákokra. Sarkallja õket a szépre, a jóra, a hasznosra. Nevelje õket a szeretetre, az egymás iránti toleranciára, fo- 3. oldal valamennyiõjüknek, különösen pedig azért a sok segítségért, támogatásért, amit kezdõ polgármesterként kaptam. Ebben az önkormányzati ciklusban 9 képviselõ vett részt a képviselõ-testület munkájában. A fentebb felsoroltak alapján is kijelenthetjük, hogy mozgalmas négy év áll mögöttünk, sok nagy horderejû döntést kellett meghoznunk. A testületi üléseken mindenki tanúságot tett felelõsségteljes magatartásáról, a település és lakói iránti elkötelezettségérõl, mindenki bizonyította, hogy méltán esett rá a választás. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani munkájukért, bizalmukért és támogatásukért. Új tanév, új örömök kozza a bennük lakozó természetes tudásvágyat, formálja tovább személyiségüket. Mindezekhez nem kellenek nagy szavak vagy tettek. Csupán a mindennapok cselekedetei. A türelem, a megértés, az elkötelezettség, a hitelesség. Az, hogy naponta érezzük annak súlyát, hogy emberformáló szerepünk van, s ebben szinte pillanatonként változik a nevelés és az oktatás fontosságának sorrendje, de mindeközben mi, pedagógusok vagyunk a követendõ minta, a példakép. Olykor még a szülõ is mögénk szorul a rangsorban! Hányszor halljuk viszont a szülõktõl ezt a mondatot: Anyu! Ez nem így van, mert a tanító néni/bácsi nem így mondta! Pedig lehet, hogy valamiben éppen tévedtünk, netán hibáztunk Ezzel a nagy felelõsséggel indítjuk útnak a 2010/11-es tanévet. Minden kisdiáknak, szülõnek és kollégának jó hangulatú, eredményes tanítási órákat és fejlesztõ hatású szabadidõs tevékenységeket kívánok! Befejezésül minden kedves olvasó figyelmébe ajánlom Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár gondolatait. Ha egy kis faluban megszûnik az elemi oktatás, az nemcsak azt jelenti, hogy az utolsó kulturális bázis is elhagyja a települést, hanem az a vég kezdete. A lakosság szép lassan elöregszik, mivel Kedves Petõháziak, kedves Olvasók! Igyekeztem Önöknek röviden összefoglalni az önkormányzat elmúlt négy esztendejében történteket, bemutatni a megvalósult beruházásokat, fejlesztéseket, felsorolni azokat a dolgokat, amivel igyekeztünk a település megtartó erejét növelni, közösségi életét erõsíteni. Az értékelés nem az én feladatom, azt Önökre bízom, abban azonban biztos vagyok, hogy döntéseink és azok eredményei kiállják az idõ próbáját. Továbbra is hajrá Petõháziak, hajrá Petõháza! Piskolti Béla polgármester kevesebb kisgyermekes szülõ költözik az adott faluba. Nem szólva arról, hogy az iskolabezárásokat a gyermekek is megsínylik. Az elmúlt évek intézkedéseinek szenvedõ alanyaivá vált érintett településeken a polgármesterek, szülõk, pedagógusok beszámolója szerint a kis falusi iskolákból városi iskolákba terelt diákok jelentõs hányada nem érzi jól magát az új iskolában, s ennek következtében tanulmányi eredménye is leromlik. A kisiskolák visszaállítása a magyar vidék egyik létkérdése, köztudomású, hogy az iskola óriási lakosságmegtartó erõvel bír. A mi célunk, hogy anyagi problémák miatt sehol ne szûnjön meg az elemi oktatás, és minden településen mûködhessen alsó tagozat. Sass Andrásné tagintézmény-vezetõ Anyakönyvi hírek A petõházi Polgármesteri Hivatal június 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedõ idõszakra az alábbi anyakönyvi adatokat közli: GYERMEKSZÜLETÉS: Tekin Deniz Hadar Rebeka HÁZASSÁGKÖTÉS: Majtényi Zsófia és Nino Pinzón Fábián Eduardo Kulcsár Tímea és Gerencsér Krisztián HALÁLOZÁSOK: Horváth Mihály Pál

4 4. oldal 2008 szeptembere óta lelkes csapat gyûlik össze hétfõ esténként a Közösségi Házban. Egészségünk megõrzése, zsírégetés, alakformálás vagy csupán kikapcsolódás céljából veszünk részt az aerobic órákon. A kitartó edzés során szinte észrevétlenül közösséggé formálódott a közel 30 fõs társaság. Felmerült az igény tehát, hogy a munka mellett közös szórakozásra is fordítsunk idõt. Így elhatároztuk, hogy a nyáron egy túrát szervezünk a Balatonra, s úti célul Szigligetet választottuk. Két hetes kánikula elõzte meg júl. 18- át, szombatot, a kirándulásunk napját. Bár az idõjárás-jelentésbõl értesültünk egy hidegfront közeledtérõl, hihetetlennek tûnt, hogy elromlik az idõ, hiszen pénteken még este 10 körül is hõség volt. Szombaton hajnalban aztán erõs szélre és szakadó esõre ébredtünk. Sûrû telefonváltásokat követõen eldöntöttük, hogy a rossz idõ ellenére is útra kelünk. Nyolc órára aztán elállt az esõ és a nap is kisütött. Nem volt kérdéses az indulásunk. Elhelyezkedtünk a buszon, s csak bízni tudtunk abban, hogy mire a Balatonra érünk, ott is szép idõ lesz. Jó hangulatban telt az utazás. A gyerekek táskáiból elõkerültek a kártyák, s észre sem vettük, hogy már Sümegre értünk. Örömmel láttuk, hogy bár a szél még fújt, a Balaton felett teljesen tiszta volt az ég. Amikor Szigligetre értünk, már a rövid nadrágok is elõkerültek, hiszen kellemes meleg fogadott bennünket. Elsõként a várat ostromoltuk meg. Megismerkedtünk a történetével és gyönyörködtünk Szigligeti kirándulás a balatoni panorámában. A felsõ tagozatos gyerekek ügyesen meséltek a kisebbeknek tanúhegyekrõl, a kicsik pedig örömmel kiabáltak, amikor az elsõ hajót meglátták a Balatonon. Amikor a várrom minden szintjét bejártuk, kellemes sétával indultunk a buszhoz. A szigligeti strandot vettük célba. A gyerekek néhány perc alatt birtokba vették a Magyar- tengert, s a bátrabb felnõttek is megmártóztak a habokban. Az elõzõ hetes kánikula miatt még 27 fokos víz szinte melegnek tûnt. A fürdés után megéheztünk és kedvünkre válogattunk a strand bõséges kínálatából. Közben figyelemmel kísértük azt a zivatarfelhõt, mely a túlsó partot ostromolta. Négy óra tájékán aztán minket sem kímélt, északra fordult. Összepakoltunk hát és elindultunk haza. Kellemes napot töltöttünk együtt, s már a buszon fontolgattuk a jövõ évi úti célunkat. Köszönjük Önkormányzatunknak, hogy községünk autóbuszát kedvezményesen vehettük igénybe. Továbbra is szeretettel várunk minden sportkedvelõt hétfõnként fél 7-kor az ingyenes aerobic foglalkozásokra. Kissné Fülöp Brigitta és Soós Katalin Nyári tábor Nyári napközis táborunk, melyet július ig tartottunk, az idén is nagyon népszerû volt az általános iskolások körében. A táborozók létszáma minden eddigi rekordot megdöntött. 50 gyermek vett részt a hétfõtõl péntekig tartó programjainkon. A tábornak a felfedezõ tábor elnevezést adtuk, mivel a gyerekek betekintést tehettek a tûzoltók világába, kipróbálhatták a fõzés, a fodrászat, kozmetika, arcfestés tudományát, megcsodálhatták a kutyák idomításának és taníthatóságának lehetõségeit, közösen fedezhették fel Nagycenk és Fertõrákos ne- vezetességeit. Az idén sem hiányozhatott a programok közül a számháború, melyet a fertõdi Eszterházy kastély parkjában tartottunk meg. Németh Dávid vezetésével megismerték a tekézés szabályait, s próbára tehették képességeiket e spotág terén. Pénteken, akadályversenyen mérhették össze ügyességüket és találékonyságukat. Az egy hetes tábort tábortûz zárta. Horváth Péter és István ugrálóvárral kedveskedtek a kicsiknek, akik nagy örömmel vették birtokukba a játékszert. A szalonnasütést követõen jó hangulatú karaoke vette kezdetét. A tábor programjaiba bekapcsolódtak a nálunk vendégeskedõ edelényi árvízkárosult gyerekek is. A közös játék és szórakozás közben barátságok is szövõdtek, s a találkozás reményében bízva köszöntek el egymástól az új barátok, ismerõsök. Lévainé Soós Klára

5 Kerékpártúra Június 2-án 9 órakor, igazi nyári melegben indult kis csapatunk, hogy a Fertõparti kerékpárúton haladva elérjük úti célunkat, Fertõbozt. Az oda-vissza 40 km-es távolság mellett a hõsséggel is meg kellett küzdeni a túra résztvevõinek. Ez többeket visszatartott attól, hogy csatlakozzanak a kihíváshoz. Mi azonban nem adtuk fel, s nekivágtunk a távnak. A meleget kellemesen enyhítette a menetszél, s a kerékpárutat szegélyezõ fák és bokrok árnyékában vidáman suhant a mindenre elszánt, lelkes csapat. Elsõ megállónk a hegykõi játszótéren volt, itt fogyasztottuk el tízórainkat, valamint erõt gyûjtöttünk a folytatáshoz. Hidegségre érve megnéztük a román kori körtemplomot, melyben XII. és XVI. századi falfestmények láthatók. Idegenvezetõnk sok érdekességet mondott el a falu és a templom múltjáról, majd elvezetett minket ahhoz a hideg vizû forráshoz, melyrõl a település a nevét kapta. Megmutatta továbbá a plébánia udvarán kialakított kis lourdesi barlangot, melyben egy fehér márványból kifaragott Szûz Mária szobor áll, mely a fatimai püspök ajándéka. 5. oldal A kora délutáni órákban értünk Fertõbozra. A Gloriett kilátóhoz több mint 100 lépcsõfok megtétele után jutottunk. Innen gyönyörû kilátás nyílt a Fertõ tóra, s az azt övezõ nádi világra. A kilátót gróf Széchenyi Ferenc építette József nádor tiszteletére. A nádor az 1800-as években került Sopronba, s gyakran kirándult a fertõparti településre. A Fertõboz fölötti magaslatról nyíló kilátás miatt nagyon szerette ezt a helyet, mivel a csodálatos látvány mindig magával ragadta. Ennek igazáról mi is meggyõzõdtünk, számolgattuk a Fertõ vizén sikló távoli apró fehér vitorlákat. Szemlélõdésünket csak a zsákmányra váró szúnyogok hada zavarta, melyek ott is éppen úgy csíptek, mint idehaza. Visszafelé rövid pihenõt tartottunk Hegykõn, ahol a játszótéri kút hûs vizénél nemcsak szomjunkat oltottuk, hanem egy igazi pancsolással frissítettük fel magunkat. Természetesen a fagyit sem hagyhattuk ki, s a Bo-Ni Fagyizónál tartottuk az utolsó pihenõt a hazaérkezés elõtt. A túra legkisebb résztvevõi Horváth Johanna, Horváth-Kis Kata és Bujtás Barbara voltak, akik kitartása és lelkesedése példaértékû lehet mindenki számára. Höveji Csipkekiállítás Augusztus 20-án a tábori szentmise után került sor az agyagosszergényi Szigethy Istvánné Kis Jankó Bori-díjas hímzõ, népi iparmûvész höveji fehérhímzéseibõl összeállított kiállítás megnyitójára a Közösségi Házban. Bözsi néni csodálatos kézimunkái (javarészt zsûrizett alkotások) kapcsolódnak az élet fontosabb állomásaihoz, mint a születés, házasság. Alkotásain Lévainé Soós Klára keresztül gyönyörködhettünk a höveji csipke csodálatos motívumaiban. A kiállítás megnyitója sok látogatót vonzott falunkból, de érkeztek vendégek a környezõ településekrõl is. A kiállítást Ivanics Ferenc országgyûlési képviselõ nyitotta meg, aki beszédében kiemelte a hagyományõrzés fontosságát. Népünk ezer éves történelme a bizonyíték arra, hogy a hagyományaink, szokásaink Utcabál A tavalyi utcabál sikerén fellelkesülve az idei évben is megtartottuk a rendezvényt az elmúlt évhez hasonlóan a Jókai utca sarkán. A tavalyi bál az ott lakó baráti társaság kezdeményezésére szervezõdött, s a költségeket is õk állták. Az idei rendezvény költsége már túllépett a tavalyin, így az Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. is részt vállalt annak finanszírozásában, valamint a szervezésben egyaránt. A helyszínt azért nem módosítottuk, mivel úgy gondoltuk, hogy a fiatal családok által lakott utcában lehet legkevésbé zavaró a mulatság, és úgy éreztük, hogy a környék lakói örültek a kezdeményezésnek. Az idén is egy kamion utánfutóján kapott helyet a zenekar, s talán ez a zárt tér kicsit tompította a hang terjedésének útját. A bulin a tavalyinál sokkal többen vettek részt, s kulturált, kellemes, jó hangulatú éjszakát tölthetett el, aki kilátogatott a rendezvényre. Az enni- és innivalót mindenki maga hozta, de a szervezõk az idén is gulyással kínálták a vendégeket. A zenét a Csiszár Duó zenekar szolgáltatta, s szinte pirkadatig húzták a talpalávalót. Reméljük, hogy rendezvényünkkel nem okoztunk kellemetlenséget a környék lakóinak. Amennyiben zavaró volt az utcabál kérem, hogy jelezzék Lévainé Soós Kláránál a 06 30/ es telefonszámon, s ebben az esetben a jövõ évi rendezvény helyszínét természetesen módosítani fogjuk. Lévainé Soós Klára ápolása nemzetünk megmaradásának záloga. Az ünnepi mûsorban közremûködött a Petõházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub és Egyesület énekkara, valamint Ábrahám Ferencné, aki Somogyvári Gyula Vigasztaló c. versét mondta el. Az ünnepi megnyitó keretében Kuslits Nóra és Kuslits Nikolett elõadásában Sosztakovics Walzer címû zenemûvét hallhatta a közönség. Ezúton is köszönetet mondunk Bözsi néninek és további jó egészséget kívánunk neki.

6 6. oldal Megemlékezés augusztus 20-án A hagyományokhoz híven az idén is tábori misével emlékeztünk Szent István királyra és az államalapításra. A Millenniumi Emlékparkban celebrált szentmisén Solymos Mihály plébános felidézte államalapító Szent István királyunk alakját, aki Szûz Anyának felajánlva országunkat, megalapozta keresztény hitünket. Azóta az imádság hangján szólunk a Jóistenhez az országhatárain belül, s túl is. Ez az összetartó erõ, amely megtartotta nemzetünket a történelem viharaiban is. A szentmise keretében került sor az új kenyér felszentelésére, melynek falatkáival a polgári kör tagjai kínálták mise végén az ünneplõket. Az ünnepi alkalomra felújításra került a kettõs kereszt tövében húzódó hármas halom, mely új alapzatot kapott. A munkának köszönhetõen bízhatunk abban, hogy a téli fagyoknak jobban ellenáll majd az építmény, mely az ország három hegyét (a Tátra, a Mátra és a Fátra) jelképezi, s a kettõs kereszt tövében elhelyezkedve az ég és Föld kapcsolódásának helyét szimbolizálja. Az ünnepi szentmisén részt vettek községünk vezetõi, az egyesületek képviselõi, az intézmények dolgozói. Falunk ismét tanúságot tett az összefogásról, mely a közösségek erejének fokmérõje. Ifjúsági Klub Balatongyörök Ezen a nyáron, Lévainé Soós Klári néninek köszönhetõen lehetõségünk volt egy balatoni nyaralásra. Július 29-én, pénteken, reggel 9 órakor indultunk a petõházi Közösségi Háztól. Mivel a szállást csak 14 órától foglalhattuk el, ezért útközben megálltunk a Sümegi Várnál nézelõdni. A szállásunk Balatongyörökön volt, az Ifjúsági Táborban. Csiszár Renáta, Koloszár Kincsõ és Klári néni voltak a kísérõink. Amikor odaértünk, mindenki elfoglalta a szobáját, pihentünk, este pedig gulyást fõztünk az udvaron. Akkor este megismerkedtünk egy fiatalokból álló szlovén csapattal, akik magyarul beszéltek, ezért szót értettünk velük, és ugyanott táboroztak, ahol mi. Miután mindenki jóllakott, elkészültünk és átmentünk Vonyarcvashegyre az egyik szórakozóhelyre. Mindenki jól érezte magát... Másnap, amikor felkeltünk vásárolni indultunk a közeli kisboltba. Ebéd után kimentünk a strandra, ami pár száz méterre volt a szállásunktól. Délutáni programjaink közül két lehetõség volt, az egyik a strand, a másik pedig a gyenesdiási Kalandpark. A társaság nagy része strandra ment, de volt, aki a Kalandparkot választotta. Miután visszaértünk a szállásra, vacsoráztunk, elkészültünk és az utcabálba indultunk, ami a Ba- laton-parton volt. Ide a szlovén fiatalok is velünk jöttek. Vasárnap lehetõségünk volt egy közös ebédre. Ebéd után lementünk a strandra vonattal. A strandon vizibicikliztünk, kajakoztunk és sokat fürödtünk, a fiúk fociztak, a lányok meg napoztak. Strand után visszamentünk a táborba, Klári néni elment bevásárolni az esti vacsorához, ami sült virsli volt. Este, aki akart lemehetett a partra éjjeli fürdõzésre, de voltak, akik a táborban maradtak. Tehát az utolsó estén is nagyon jól éreztük magunkat, mint ahogy a többin is. A hangulat mindig nagyon jó volt, többek között köszönhetjük ezt Pácser Richárdnak is. :) Hétfõ délelõtt 10:00-ig el kellett hagynunk a szállást, így átmentünk Vonyarcvashegyre a strandra, és ott töltöttük az egész napunkat. Vízisíeltünk, vizibicikliztünk, napoztunk. 18:00 óra körül elindultunk haza a petõházi buszunkkal és 20:00 óra körül hazaértünk. A nyaralás során történtek vicces események, mint például, hogy éjjeli fürdõzés közben eltûnt egy-két nadrág, volt, aki zsemlét talált a cipõjében, volt olyan is, aki arra ébredt, hogy borotvahab van az arcán, a vonyarcvashegyi strandon a hangosbemondó is nagy szerepet játszott a jókedv fokozásában. Meg szeretnénk köszönni Klári néninek ezt a remek nyaralást, mindenki jól érezte magát, reméljük, hogy a kísérõink is, bízunk benne, hogy jövõre is velünk tartanak. Pálosi Ágnes, Bartók Nóra FIGYELEM! A preventív, TARTÁSJAVÍTÓ GERINCTORNA szeptembertõl a következõ rend szerint folytatódik Petõházán a Közösségi Házban: 9-14 éves korig csütörtökönként 18 órakor 15 éves kor felett (felnõttek részére is) csütörtökönként 19 órakor A foglalkozásokat KATONAI KRISZTINA (06-20/ , 06-30/ ) gyógytornász vezeti. A foglalkozások szeptember 23-tól kezdõdnek a fenti rend szerint. Katonai Krisztina Lévainé Soós Klára

7 Tükörkép Írásom jellegét tekintve nem tudományos magyarázata lesz a tükörkép fogalmának, hanem szeretném teljesen más megközelítésbõl szavakba önteni, megfogalmazni azokat a gondolatokat, érzéseket és nem utolsó sorban élményeket, amit nyáron pár napban átélhettem az Ifjúsági Klub oldalán. Talán adhattam volna más címet írásomnak, de direkt nem tettem. Ugyanis ebben a rohanó világban sajnos nincs idõnk megállni és a másikra egy picikét jobban odafigyelni. Viszont a véleményünket nem éppen szerencsés módom úgy tudjuk megalkotni, hogy a másikat egyáltalán nem ismerjük. Tehát tele vagyunk elõítéletekkel mindenféle elõzetes ismeret nélkül. Fõleg olyan személyekkel szemben, akik egyáltalán nem tudják megvédeni magukat, mert sajnos nem adunk rá lehetõséget. Pedig a próbálkozás megvan a másik személyében, csak észre kellene vennünk. Természetesen itt tisztelet a kivételnek. Szóval, ha tükör elé állunk és egy pillanatra belenézünk, akkor saját magunkat látjuk benne. Majd van, aki elégedetten, van, aki pedig egy kicsit rossz szájízzel hagyja ott az igazmondó falat. Nyáron abban a szerencsében volt részem, hogy elkísérhettem négy napra a petõházi Ifjúsági Klub tagjaiból 16 fiatalt, akikkel együtt - Lévainé Soós Klára szervezésével- egy Balaton parti ifjúsági üdülõben töltöttük jól megérdemelt pihenésünket. Tudtam, hogy mint egy ismeretlen idegennel áll velem szemben a már igen jól összeszokott társaság. Tehát a kezdeti nehézségeken át kell esnünk. Így nem csüggedtem akkor sem, amikor még a busz indulása elõtt már meghallottam ragadvány nevemet (ami hozzá teszem valós dolog volt, csak eddig nem igazán forogtam olyan társaságban, ahol ezt ilyen nyíltan és köntörfalazás nélkül jelentették volna ki rólam). Viszont rájuk és rám nézve jó jel, hogy csak akkor az egyszer egy ember szájából hallottam ezt a szót és többet nem. Szóval túl voltunk az elsõ ismerkedésen. Sok fiatalt látásból ismertem már, de voltak olyanok, akik teljesen ismeretlenek voltak számomra. Itt jegyezném meg, hogy amikor kiderült, hogy elkísérhetem a társaságot, 7. oldal többen is sajnálatukat fejezték ki, hogy milyen rossz lehet nekem ennyi fiatal között, akiknek (és ezt most általánosítva értem) nem éppen jó hírük van a faluban. Én ezen csak mindig mosolyogtam, és arra gondoltam, hogy milyen rossz lehet az illetõnek, hogy még meg sem adja a lehetõséget azoknak a fiataloknak, akikrõl most szó van, hogy közelebbrõl megismerje õket és egy valós véleményt alkothasson róluk. Sajnos vagy nem sajnos, de a tulajdonságaim közé tartozik az optimizmus. Így, mint egy üres lap a könyv elején, úgy vágtam neki ennek a pár napnak. Az Önkormányzat a falu saját buszával biztosította számunkra az oda- és visszautat. Az út élményét kivirágoztatta néhány megállás a természet lágy ölén és a Sümegi vár lábánál. Ezt az utat úgy tudnám jellemezni, hogy mint az óvodások, mindent ki kell próbálni alapon, természetesen több mindent ki is próbáltak. Egy jó ismerõsöm bölcsen csak annyit mondott - mint gyakorló szülõ -, hogy ebben a pár napban nekünk felnõttekre egyáltalán nincs is szükség. De ha valami baj van, akkor viszont a fiatalok tudják, hogy hova és kihez fordulhatnak. Akkor csak egyfajta bölcselkedésnek vettem Tõle ezt a mondatot, de most már tudom és tapasztaltam, hogy ez egy bölcs mondás volt. A szállásunkra érkezvén megállapítottam, hogy számunkra a lehetõ legjobb helyet kereste ki a táborvezetõnk. Egy ifi tábor a Balatontól nem messze, ahol éppen egy salsa csoport töltötte munkával és tanulással a szabadságát. Tehát alapzajként a hangulatos zene adott volt éjjel-nappal. Ami nem éppen volt hátráltató szempont. A szállásunk elfoglalása közben megint elõbújtak a gyerekekbõl a kisiskolás hajlamok. Majd, mikor a sorok rendezõdni látszódtak, egy kis gulyásfõzésre adtuk a fejünket. Mivel egy erre szakosodott épületrõl és szabad területrõl volt szó, a tárgyi feltételek adottak voltak. Viszont ezen felül az étel elkészítésében szükségünk volt munkaerõre is. Na, abban aztán végképp nem volt hiány. A lányokkal a szobánkban az étel elõkészítésén szorgoskodtunk, míg a fiúk a tûz csiholását és életben tartását tûzték ki célul. Nagy sikerrel. Tehát már az elsõ közös munkánk megvolt, és jelentem a háziasság vizsgán átmentek a fiatalok és ötösre vizsgáztak. Most, arra az estére így visszagondolva, jó volt velük a munkában részt venni. Jó volt látni azt, hogy a szülõktõl ellesett mozdulatoknak és taktikáknak, praktikáknak itt igazán nagy jelentõségük van és hasznát tudják venni nem csak most, hanem életük bármely szakaszában. A jól megérdemelt vacsora és mosogatás után a szórakozásé volt a fõszerep. Hihetetlen volt ez a hirtelen metamorfózis. Mint egy bebábozódott lárva, amibõl aztán pillanatok alatt egy gyönyörû pillangó válik. A reggeli ébresztõ a kicsit hosszúra nyúlt éjszaka után egyfajta nehézségekbe ütközött, de végül mindenki sikeresen vette eme akadályt. A többi három napunk pihenéssel, strandolással, sporttal és szórakozással telt el. Szerencsére az idõ is kedvezett nekünk és így a strand területén tölthet-

8 tük a nap túlnyomó részét. Volt viszont, aki a sport szeretetét sem akasztotta szögre és hagyta otthon, ezért állandó teniszversenyek színesítették ezt a pár napot. Voltak, akik harcoltak az elemekkel és egy nehézségekkel, buktatókkal teli akadálypályán mentek végig. Voltak, akik ízlelgették a vízisí élvezetét, mondhatni nagyon nagy sikerrel. Az éjszakák pedig csoportos csavargással, sétával és éjszakai fürdõzéssel teltek el. Természetesen mindez teljesen fakultatív módon történt. Szóval, így összegezve ezt a pár napot, nem egy lagymatag, heverészõs, passzív négy napról volt szó, hanem impulzusokkal, kincsekkel és nem utolsó sorban élményekkel teli közel 96 órát tölthettünk el egymás között. És, hogy mi ösztökélt, hogy mindezt leírjam? Illetve miért éppen a Tükörkép címet adtam cikkemnek? Egyáltalán hogy jön ide ez a szó? Íme, itt a válaszom: Írásom elején már említettem, hogy ha belenézünk eme lakberendezési tárgyba, akkor saját magunkat, tükörképünket látjuk benne. Igen ám, de mi van akkor, ha ezt a tükröt megfordítjuk és egy másik ember felé, mondjuk, a saját gyermekünk felé tartjuk? Õ saját magát látja benne, mi viszont a gyermekünkben magunkat látjuk. Ez az érzés, egy oda-vissza történõ alapon nyugszik. Most ezt egy egész csoportra kivetítve úgy gondolom, hogy elég nehéz lenne általánosítani, pedig mi felnõttek mindig 8. oldal ezt tesszük a fiatalokkal szemben. Ha egy valaki valami rosszat csinál, akkor az összes többi gyermek is el van könyvelve ilyennek. Sajnos ez a világ ilyen. Egy csorba tükör az, amiben látjuk a mostani ifjúságot. Ha vennénk a fáradtságot és egy kicsit elmélkednénk azon, hogy a világban - amikor is mindig kísértésnek vagyunk kitéve-, a gyermekeinknek milyen önuralomra van szükségük, hogy ellent álljanak ezeknek a dolgoknak? Igen, most azért érzem, kedves Olvasó, hogy nem ért velem egyet. Ha azonban nem a rossz oldaláról közelíti meg a kérdést, ezzel további esélyt ad ennek a korosztálynak. A legfõbb dolog a bizalom kérdése. Bízni kell bennük és nem marad el ennek a gyümölcse. Az pedig, hogy mi késztetett arra, hogy eme cikket megírjam? Nagyon egyszerû. Szeretném nem magamba fojtani, hanem megosztani Önökkel azokat a benyomásokat, amelyek a fiatalok viselkedése kapcsán kialakultak bennem a négy nap során. A legfontosabb jelzõ és jellemzõ rájuk (lehet, hogy hihetetlenül hangzik), az összetartás, a segítõkészség. Ha netalántán gond volt, mindig volt valaki, akinek a segítségére lehetett számítani. Érdekes, de minden nap más és más fiatal vállalta be ezt a gáláns cselekedetet. A másik jellemzõ a munka felvállalása. Bármi is volt a feladat, lehetett számítani rájuk. Nem húzták ki magukat a munka alól. Természetesen a humor sem elhanyagolható szempont jelen esetben. Voltak mindig szórakoztató egyének és természetesen voltak, akik ezeken a pillanatokon jót szórakoztak. Ami viszont számomra a legmeglepõbb volt, és ezt sajnos a felnõtt társadalomban nagy ritkán tapasztalom csak, mindig mosolyogtak a gyerekek. Nem azért, mert felhõtlen az életük és nincs gondjuk, hanem mert a lelkük mélyén sejtik, tudják, hogy ha együtt vannak, akkor érzik igazán boldognak magukat. Ez a boldogság tükrözõdött ki az arcukon és szívesen voltam ennek az örömteli látványnak a tanúja. Kedves Olvasó, ne tekintsen elfogult véleményezõnek, hiszen, mint írtam egyikõjükkel sem álltam szoros kapcsolatban ez idáig. Bár örömömre ez az álláspont most megváltozott. Itt köszönném meg a társaságnak, hogy a négy nap eltelte után jelezték nekem és éreztették velem, hogy befogadtak a jól mûködõ kis közösségükbe. Köszönöm! Ezért tisztelettel kérem, hogy ha ma már megadunk miden esélyt mindenféle nációnak, akkor a helyi fiataloknak is adjunk lehetõséget arra, hogy az igazi arcukat megmutassák, megmutathassák. Csiszár Renáta Elsõként szeretnék beszámolni az edelényi árvízkárosultak számára szervezett gyûjtés és segítségnyújtás eredményérõl. Az Önkormányzat, a Gyermekjóléti Szolgálat és az Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. a júniusi számában felhívással fordult falunk lakóihoz. Arra kértük Önöket, hogy közösen nyújtsunk segítséget a nyár eleji árvíz miatt nehéz helyzetbe került embertársainknak. Felhívásunkhoz nagyon sokan csatlakoztak, melynek eredményeképpen rengeteg adomány gyûlt össze, melyet az Önkormányzat kisbuszával juttattunk el Edelénybe. Emellett lehetõség nyílt arra, hogy edelényi gyerekek falunkban tölthessenek el egy hetet. Nyaraltatásuk költségeihez kértük a lakosság támogatását. Erre a célra adománygyûjtõket helyeztünk el Közösségi Ház hírei a településünk legforgalmasabb helyein. Pénzadományokból Ft gyûlt össze. Ebbõl fizettük a reggelik, tízóraik, uzsonnák költségeit, a kirándulásokhoz és hazautazáshoz úti csomagokat állítottunk össze, valamint a strandoláshoz költõpénzt biztosítottunk számukra. A fennmaradó összegbõl ajándékcsomagot készítettünk vendégeinknek. Az utazás és a szállás költségeit falunk Önkormányzata vállalta fel. Az itt nyaraló gyerekek ingyenesen vehették igénybe a strandfürdõ szolgáltatásit, a Grácia Étterem és Pizzéria térítés nélkül gondoskodott ebédjükrõl és vacsorájukról, a helyi pékség ingyenesen biztosította számukra a kenyeret és péksüteményeket, Petõházi Horgászegyesület horgászatra hívta õket, a Petõházi Polgári kör Egyesület Ft értékben ajándékcsomagokat készített számukra, a reggelik és tízóraik elkészítését a Petõházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub és Egyesület vállalta. Az edelényi gyerekek és kísérõjük bekapcsolódtak a petõházi nyári tábor programjaiba, melynek keretében fertõdi kirándulásunk alkalmával- lehetõségünk nyílt ingyenes fagyizásra is. Vendéglátóink Horváth Tibor és Horváthné dr. Dávid Mária, valamint a Bo-Ni Fagyizó tulajdonosa Bokori Lajos voltak. A tábor programjait úgy terveztük, hogy minél több látnivalót megmutassunk a környék nevezetességeibõl. Örömünkre szolgált, hogy a csoport ingyen belépõt kapott a Fertõdi Eszterházy Kastélyba, a nagycenki lovardába, a Mauzóleumba, Fertõrákoson a Kõfejtõbe, a Kristálykiállításra, valamint részt vehettek Sopronban a GYIK-ban rendezett zenés esten is. A tábor

9 programjaiban közremûködtek: a Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai, Németh Dávid (tekecsapat képviseletében), Horváth István és Péter, valamint Lindner Renáta, aki kutyusának ügyességével és okosságával ejtette ámulatba a nézõközönséget, s bepillantást nyerhettünk a kutyák idomításának világába is. A szervezõk ezúton köszönik meg mindenkinek az anyagi támogatást, a segítséget, s az összefogást, melynek eredményeképpen tartalmas, kellemes nyaralást biztosíthattunk az árvízkárosult gyerekeknek, s az összegyûjtött adományokkal pedig támogathattuk nehéz helyzetbe került embertársainkat! A következõkben szeretnék tájékoztatást adni az Oázis Közhasznú Nonprofit 9. oldal Kft. által a MVH-hoz benyújtott pályázatokról. Két kérelmet adtunk be 2009 õszén. Az egyik informatikai eszközbeszerzésre, a másik képzések szervezésére irányult, s a kettõ szorosan kapcsolódik egymáshoz. Sajnos a pályázatok elbírálása nagyon hosszadalmasra nyúlt. A hiánypótlást és a helyszíni szemlét követõen a befogadói nyilatkozatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal már kiadta, de a támogatásról döntés még nem született. Ennek hiányában a tervezett képzések kezdési idõpontjai is módosulnak. Pozitív elbírálás esetén, a támogatói határozatok kézhezvétele után tudjuk indítani képzéseinket, melyek a következõk: Tervezett képzések: - Informatika: 20 órás alapképzés (Word, Internet) - Angol nyelv kezdõknek 30 órás tanfolyam - Angol nyelv haladó 30 órás tanfolyam - Makrobiotika-egészséges életmód: 20 órás tanfolyam - Pszichológia: 5 elõadás A tanfolyamok indulásának idõpontjairól és helyszíneirõl a késõbbiekben értesítjük a lakosságot. Végezetül a Közösségi Ház heti rendjét szeretném ismertetni. Szeptembertõl a következõ heti rendszerességû programokkal várjuk az érdeklõdõket: Közösségi Ház programjainak heti rendje Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Nyugdíjas Klub Könyvtár Nebuló Klub Internet Internet Internet Internet Internet használati lehetõség használati lehetõség használati lehetõség használati lehetõség használati lehetõség Tartásjavító Könyvtár gerinctorna gyerekeknek Aerobic Jóga Aerobic Tartásjavító gerinctorna felnõtteknek Kamasz Klub Egyházközség hírei Tanévkezdési gondolatok Lélegezz bennem Szentlélek, hogy szentül gondolkozzam! Ha ketten valamiben közületek egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt a Mennyei Atyánktól. Ezért ezen a tanévkezdeten a Szentlélek Úristen kegyelméért imádkozunk. A tanuláshoz szükséges értelem, tudás, bölcsesség adományát, de a lelki erõsséget is kérjük. A vigasztaló Szentlelket is hívjuk. Hosszú évtizedes pedagógus pályára visszatekintõ tanítók, tanárok mondják, hogy most még nehezebb a gyermekeknek a tudást átadni. Szomorú, hogy a gyermekbûnözés egyre alacsonyabb korra húzódik le. A Szentlélek Úristent kérjük, hogy mindezeken a nehézségeken felülemelkedve megújult erõvel tudjunk kezdeni, mert nagy megpróbáltatásból is felül tudtak emelkedni azok, akik bíztak benne. A KLASSZIKUS PEDAGÓGIA meghatározza a célt, a nevelõt, az eszközöket és az ismeretrendszert. A mi célunk, eszményünk Krisztus központú, Õ nemcsak isteni személy, hanem ember is. Íme az Ember. A végsõ eszménykép. A szentek, a történelemben továbbélõ Krisztus megszemélyesítõivé válnak. Ebbõl adódik, hogy célunk túlmutat az iskola elvégzésén. Valamiképpen az örök élet távlatába ágyazzuk bele a földi tanítást. Emlékezetes lehet a volt, hajdani tanítónk, aki az órákon sosem beszélt hitéleti kérdésekrõl, de a legnagyobb becsületességgel és felkészültséggel tanított. Mi nemcsak azért tanultunk matematikát, fizikát, hogy többet tudjunk, hanem ezen az úton is közelebb lehet jutni Istenhez. MA, AMIKOR OLYAN NEHÉZ fegyelmezni és szinte nem lehet követelni, a megbuktatás a gyermekre és a szüleire van bízva, akkor Jézus szava eszünkbe jut: Nem elég az Uram, Uram, hanem aki megteszi Mennyei Atyám akaratát. Ez a tanításban azt jelenti, hogy igenis a gyermektõl követelni kell. Jézus a NEVELÕ tudott szólni a tömeghez, az egyes emberhez személyes kapcsolatban van az emberekkel és közösséget teremtett Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd õt négyszemközt... Valamint ha ketten vagy hárman összejövünk az Õ nevében, közöttünk van... Azt akarta, hogy a közösségben ott legyen a szolgálat szelleme. A jó iskola szellemiségével is nevel. A kisebbek tanulnak a nagyobbaktól. Így a keresztény nevelõ az, akiben él Jézus szeretete és Õt követi. Most is ezért imádkozunk és hívjuk a Szentlélek Úristent. Szent Ágostonnak egy szép fohászával: Lélegezz bennem Szentlélek, hogy szentül gondolkozzam, vezérelj Szentlélek, hogy szentül cselekedjek, ébressz vonzalmat szívemben, hogy a szentet szeressem, õrizz Szentlélek, hogy a szentet el ne veszítsem. Solymos Mihály plébános

10 Helytörténet Utcaneveink eredete - kivonat a Névtani vizsgálatok Petõházán címû szakdolgozatból A kezdetek kezdetén Petõházának egy utcája volt. Az elsõ utca az 1500-as években épült, mezõgazdasággal foglalkozó parasztok lakták. Ezt az utcát sokáig csak Fõ utcának, vagy Öreg utcának nevezték a faluban. A Fõ utcával párhuzamosan jött létre a Kis utca, a falu második utcája, majd az évek során kialakult a falu mai arculata. A falu hivatalos és köznyelvben élõ utcanevei: Dózsa György utca (Fõ utca, Öreg utca) A falu elsõ utcája ig a Fõ utca nevet viselte. A falu lakossága Öreg utcaként is ismeri. Eredetileg petõházi parasztok lakták, akik földdel rendelkeztek. A földeken búzát, burgonyát, kukoricát termesztettek. A paraszti élet bizonytalanságától a biztos keresetet jelentõ cukorgyár mentette meg a falu lakóit. Télen a gyárban dolgoztak, nyáron a földeken, megszûnt a faluban a létbizonytalanság. A földmûvelés mellett sokan szakmával is rendelkeztek. A Fõ utca lakói büszkék voltak földjeikre, és az ez által betöltött pozíciójukra. A település más részein letelepedõ gyári munkásokat csak kódisoknak -nak nevezték. A falu fõutcája sokáig megõrizte központi szerepét és ezzel együtt nevét. Elnevezését a többi utcánál késõbb, csak 1959-ben változtatták meg Dózsa György utcára. Petõfi Sándor utca (Kis utca) A régi Kis utca a Fõ utcával párhuzamosan épült meg. A Kis utca lakói közül csak nagyon kevesen rendelkeztek földdel. Abból éltek, amit a cukorgyárban kerestek, illetve amit a kertjükben termeltek tõl Petõfi Sándor utcaként szerepel. A Petõfi utcáról nevezték el az utcában mûködõ, 1959-ben alakult Petõfi Termelõszövetkezetet. Kinizsi Pál utca (Kereszt utca, Gyári út) Az utca eredeti elnevezése Kereszt utca volt ben új elnevezést kapott, innentõl kezdve Kinizsi Pál utcaként nevezik. A Kinizsi Pál utca névadása szorosan összekapcsolódik Petõháza sporttörténetével. Kossuth Lajos utca (Új utca) Eredetileg a Gyári utcát és az Új utcát összekötõ kis utcát nevezték Kossuth Lajos utcának. A korábbi Új utca oldal Petõháza utcanevei ben kapta meg a Kossuth Lajos utca nevet. Gyári út (Gyári utca) 1950-ben még nem csak a Gyári út (mai Kinizsi Pál utca) élt, hanem a Gyári utca (mai Gyári út) is. Eredetileg a névadásban az utótagoknak fontos megkülönböztetõ szerepe volt. Az út kifejezés egy széles, egyenes útvonalat jelölt, amely kivezet a településrõl. Ennek megfelelõen nevezték a mai Kinizsi Pál utcát helyesen Gyári útnak. Az utca utótag egy kisebb jelentõséggel bíró mellékutcára utal után, a Gyári út elnevezés megszûnésével egy elírás következtében cserélõdtek fel az utótagok, és lett a Gyári utcából Gyári út. Malom utca (Malom sor, Malom köz) Petõháza határán folyik az Ikva patak, mellette régen vízimalom mûködött. Innen kapta nevét ez a kis utca. Korábban Malom sor és Malom köz néven is említették. József Attila utca (Szent Imre utca, Szabadság utca) A korábbi Szent Imre utca. Petõháza lakossága római katolikus vallású, így katolikus szentrõl nevezték el az utcát ben a Rákosi kormány vallásellenessége miatt az utca nevét Szabadság utcára változtatták. Az iskola anyakönyvi naplójában éveken keresztül felváltva szerepelt a Szent Imre utca és a Szabadság utca elnevezés. Az utca a lakosság kezdeményezésére 1959-ben új nevet kapott, ekkor született meg a József Attila utca. Az új házak építésére alkalmas területet Új házhelynek nevezték, 1958-ban történt meg a terület utcákra osztása. Így született 1958-ban a Bartók Béla, a Rákóczi Ferenc és a Mezõ utca. Bartók Béla utca (Új házhely) A Petõházi Cukorgyárnak 1950 környékén volt egy híres dalárdája. Tagjai szívesen énekeltek Bartók Béla dalokat. Az üzemi énekkar 45 fõvel alakult meg 1950-ben. Közel tízéves mûködése alatt sok örömet szerzett a falu lakosságának. Mikor az utca elkészült, három kórus tag is itt vett telket magának. Ahogy az utcában élõ idõsek mesélik, az õ külön kérésükre nevezték az utcát Bartók Béla utcának. Levéltári kutatásaim során azonban kiderült, hogy nem csak a Bartók dalok szeretete indokolhatta a névválasztást. A Petõházi Cukorgyári Béke Dalkör, mint akkoriban az énekkarok, a Bartók Béla Szövetségbe tartozott. Tehát az énekkarok országos szövetségérõl kaphatta a nevét az utca. Mezõ utca (Új házhely) A mai Mezõ utca hajdanán egy elhagyott, füves területre, egy mezõre épült, innen kapta elnevezését 1958-ban. A növekvõ telekigény miatt a 80-as évek közepén nyitották az Ifjúság utcát. Elsõsorban fiatalok vásároltak itt telket, az utca elnevezése innen adódott. A 90-es évek végén született a Jókai utca, a Mátyás király utca és a Kerekes utca. Utóbbi a közelben fekvõ Kerekes- -erdõrõl kapta a nevét. A hivatalos utcanevek mellett a köznyelvben a következõ közlekedési vonal elnevezések élnek: Csali út A mai temetõ mellett haladó, a faluból kivezetõ út, mely a 85-ös fõútba fut. Régen üres telkek mellett haladt, melyeken gyümölcsfák nõttek. A faluban élõ gyerekek szívesen játszottak a körte és szilvafák közt. A gyümölcsfáknak messze ment a híre, még a távoli Undról is jártak ide gyümölcsöt szedni. Az utat a betyárok által is sûrûn látogatott Csali csárdáról nevezték el. Fekete út (Vasút utca) A Fekete út a cukorgyár kezdeményezésére épült a 30-as években. Akkoriban földutak voltak, ha egy lovas kocsi hajtott végig az úton, az csak úgy porzott utána. A cukorrépa szállítás miatt viszont egy megbízható, erõs útra volt szükség. Ezért döntött úgy a Cukorgyár vezetõsége, hogy megépíti Petõházán az elsõ aszfaltozott utat. Az aszfalt fekete színû volt, amely még színében is eltért a poros utaktól. Így a falu lakossága Fekete útként kezdte nevezni a Cukorgyárat a fõúttal összekötõ legrövidebb utat elõtt rövid ideig Vasút utcaként szerepel a hivatalos nyilvántartásban. Az elnevezés nem honosodott meg a falu lakóinak körében, így azóta is a korábbi, nem hivatalos elnevezéssel emlegetjük. Schwerthner köz A Kinizsi Pál utca és a süttöri út találkozásánál található. Petõháza régi kocsmája mûködött itt. A kocsma tulajdonosát Schwerthnernek hívták, ezért a

11 kocsma területét a falubeliek csak Schwerthner köznek nevezték. Ma már nincsenek meg az épület nyomai, így az elnevezés is eltûnt. Szakdolgozatom témaválasztásával közös örökségünk, múltunk ápolása, átadása volt a célom. 11. oldal A levéltári kutatások mellett nagy segítségemre voltak Ábrahám Margit, Hadarics Józsefné Ivancsics Terézia, Horváth Angéla, Kontor Istvánné és Kövesházi Istvánné kedves történetei, emlékei. Sok segítséget kaptam a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól. Ezzel a rövid kivonattal remélem sikerült bemutatni, hogy egy elnevezés, egy utcanév mögött mi minden van, mennyi mindent jelképez az utca lakói számára. Hiszen a helynek, ahol élünk története van. Történet, melyet õseink írtak. Kalmár Zsuzsanna Önkormányzati választás Jelöltek bemutatkozása PISKOLTI BÉLA polgármester-jelölt Tisztelt Petõháziak! Elõljáróban szeretném megköszönni a nekem átadott vagy hozzám eljuttatott ajánlószelvényeket. Köszönöm, hogy támogatásukkal ismét polgármester-jelölt lehettem és folytathatom azt a munkát, amit képviselõtársaimmal 2006-ban elkezdtünk. A következõ önkormányzati ciklus legfontosabb feladata a cukorgyár bezá- rása miatt jelentõsen megváltozott gazdasági helyzetben olyan költséghatékony gazdálkodás megvalósítása, amely biztosítja az intézményeink (óvoda, iskola, hivatal, Közösségi Ház) mûködését, lehetõvé teszi az egyesületek támogatását és a már kialakult, közkedvelt és sikeres kulturális és szabadidõs programok megtartását. Lehetõség szerint folytatni kell a zárt rendszerû csapadékvíz-elvezetés kiépítését (Mezõ utca, Rákóczi utca), a járdafelújításokat. Sikeres pályázatok esetén megvalósulhat a tervezett park kialakítása a Dózsa Gy. utcában, a Közösségi Ház emeleti szintjének felújítása és a tekepálya korszerûsítése. Fontos feladat Petõházán versenyképes árú építési telkek kialakítása. Ehhez kérem a Tisztelt Petõháziak támogatását! Piskolti Béla Polgármester-jelölt BIEDER TIBOR képviselõjelölt Bieder Tibor József vagyok, 51 éves, gyermekkorom óta Petõházán lakom. A VELUX Magyarország Kft-nél munkavédelmi szakmérnökként dolgozom. Nõs vagyok, két nagykorú gyermekem van, akik felsõfokú tanulmányokat folytatnak. Az önkormányzati munkában az elõzõ két ciklusban is részt vettem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki bízott bennem, ismételten felkért és ajánlószelvényeivel támogatta a képviselõjelölti listára való felkerülésemet. Piskolti Béla polgármester úr terveit, céljait elfogadva továbbra is legfontosabbnak tartom, hogy községünkben legyen óvoda, mûködjön az iskola, rendeljen az orvos, gyermekorvos. Épüljön, szépüljön településünk minden tere és utcája. Legyen strandunk és élettel, gyerekzsivajjal teli Közösségi Házunk. Szeretném, ha szeretett falunk az elõzõ évekhez hasonlóan továbbra is dinamikusan fejlõdne. Ha Önök is egyetértenek velem és a hasonlóan gondolkodó jelölttársaimmal, kérem, október 3-án szavazataikkal támogassanak bennünket. Köszönöm. Isten áldja Önöket! KÓBOR CSABA képviselõjelölt 47 éves vállalkozó vagyok rendezvényszervezéssel, és vendéglátással foglakozom. Feleségemmel, Sövegjártó Judittal három gyermeket (Lili, Péter és Márkó) nevelünk. Az elmúlt 4 év vállalásaiból szerintem a jól együttdolgozó Jegyzõ, Polgármester és Képviselõ-testület a lakosság segítségével maradéktalanul betartotta ígéreteit, de természetesen rengeteg feladat áll az új testület elõtt. Meg kell tanulni cukorgyár nélkül is élni úgy, hogy eredményeinkbõl nem engedhetünk. A falu önálló mûködését biztosítani kell. Iskolánkat, óvodánkat még vonzóbbá kell tennünk a fennmaradás érdekében. Nagyon szeretném, hogy a szabadidõ központ fejlesztése meginduljon, de ehhez a tulajdonosok akarata és lehetõsége is szükséges Egyesületeink, Közösségi Házunk mûködését segítenünk kell, mert minél többen érzik jól magukat a közösségekben, annál könnyebben vészeljük át az esetleges nehézségeket. A sportlétesítményeinket a lakosság használatára kell fejlesztenünk, mûködtetnünk, hogy a sportra költött pénz mindenki számára érthetõ támogatás legyen. A tekepálya felújítása után a nagyobb kihasználtsággal segíthet a költségek csökkentésében. Új építési telkeken is gondolkodni kell a következõ ciklusban. Továbbra is szeretném a helyi vállalkozók munkáját elõtérbe helyezni, természetesen ár és minõség függvényében. Ezt az elõzõ testület lehetõségéhez mérten maradéktalanul teljesítette. Ha úgy gondolják, munkámmal szeretnék hozzájárulni, hogy Petõházára a jövõben is öröm legyen eljönni és itt élni.

12 HORVÁTH PÉTER képviselõjelölt 12. oldal Horváth Péternek hívnak, 43 éves, petõházi lakos vagyok. 18 éve házasságban élek feleségemmel, Ibolyával. Krisztina lányom 17, fiam, Péter 12 éves. Engem is ért az a trauma, amit a cukorgyár bezárása okozott, hisz 23 év munkaviszonyom szûnt meg. Azóta a Velux fertõszentmiklósi telephelyén dolgozom, mint mûszerész és villanyszerelõ, valamint másodállásban is ezt a tevékenységet folytatom óta a petõházi egyházközségi képviselõ-testület tagja vagyok. Szeretném, ha az a lendület, ami falunk fejlõdését jellemezte az elmúlt 4 évben nem törne meg, ámbár a cukorgyár bezárása okán a község anyagi helyzetei beszûkültek. Természetesen a szerényebb bevételek szerényebb kiadásokat engednek meg, hisz megtakarításainkat nem lenne célszerû felélni. Alapvetõ feladat intézményeink mûködtetése, lehetõség szerint egyesületeink, rászorulók támogatása. A különféle kiadások csökkentésével, átgondolt takarékoskodással sok nehézség áthidalható. Hiszem, hogy a lakossággal összefogva, konzultálva továbbra is a környék egyik legszebb, legélhetõbb települése maradunk. Köszönöm a bizalmat, a részemre eljuttatott ajánlószelvényeket. Horváth Péter POGÁTSA ANDRÁS képviselõjelölt Pogátsa András vagyok, Veszprémben születtem. Szüleim Balatonfûzfõn élnek. Gyökereim ide kötnek Petõházára, nagyszüleim, dédszüleim földjéhez, ahol gyermekkorom minden nyarát, és szünidejét gondtalanul töltöttem. Ezért is döntöttünk úgy testvéremmel, már több mint egy évtizeddel ezelõtt, hogy itt szeretnénk leélni az életünket. Kertészeti szakközépiskolát végeztem. Az elmúlt években több vállalkozást indítottunk húgommal, kisebb-nagyobb sikerrel. A mai kor követelményeit megértve, úgy döntöttem tanulmányaimat tovább folytatom. Hosszú generációk óta felmenõim részt vettek a közéletben. Példamutatásuk alapján, Tõlük tanultam a munka megbecsülését, és a tisztességes helytállást. A választások kimenetelétõl függetlenül szeretnék részt venni továbbra is a közösségi életben, településünk boldogulásáért. Isten engem úgy segéljen! POGÁTSA JÓZSEF független jelölt Petõházi származású vagyok, jelenleg is itt élek feleségemmel és három gyermekemmel. Mintegy 30 évig dolgoztam a Petõházi Cukorgyárban, most vállalkozóként tevékenykedem. Nagyon fontosnak tartom, hogy a község racionális költségvetéssel mûködjön, ne élje fel mûködési költségekre tartalékait. Legyen lehetõség az óvoda, az iskola és az egyéb közösségi tevékenységek (klubok, egyesületek) finanszírozásának hosszú távú fenntartására. A lehetõségekhez mérten a fejlesztésekhez minél több pályázati támogatást kell szerezni, ezáltal csökkentve a saját kiadások mértékét. A település által finanszírozott beruházások kivitelezésének fokozottabb ellenõrzése, a határidõk szigorú betartatása mindenképpen szükségszerû. Fontosnak tartom még a korrekt kapcsolatok kialakítását a községben lévõ vállalkozásokkal. Megválasztásom esetén az egyéni érdekek helyett kizárólag a falu érdekeit képviselem. RADICS LÁSZLÓ független képviselõjelölt 45 éves, anyagbeszerzõként dolgozom a VELUX Magyarország Kft-nél. Születésem óta Petõházán lakom. Családi állapotom, nõs, két gyermekem van tavaszán kerültem be az önkormányzat képviselõ-testületébe. Minden tudásommal és eddig szerzett tapasztalatommal segítettem és továbbra is szeretném segíteni a polgármester és képviselõ társaim munkáját. Céljaim közé tartozik a településünkön mûködõ egyesületek támogatása, és a jelenleg mûködõ intézmények jó és még jobb színvonalon tartása és fejlesztése a lehetõségek keretén belül. Úgy érzem és látom, hogy az eltelt négy év alatt sok pozitív változás történt, és ez köszönhetõ a 2006-ban történõ váltásnak. Ennek a pozitív hozzáállásnak és tenni akarásnak a folytatásában szeretnék részt venni, hogy falunk szépüljön, és hogy továbbra is büszke lehessek, hogy itt élek, és élünk. Ezúton szeretném megköszönni bizalmukat azoknak, akik rám adják le szavazataikat. Tisztelettel: Radics László HEGYI GUSZTÁV képviselõjelölt Tisztelt Választók! Hegyi Gusztávnak hívnak és 1987-tõl élek családommal Petõházán. A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertõszentmiklós Petõházi Tagintézményében tanítóként dolgozom. A rendszerváltás követõen, 1990-tõl képviselõként veszek részt az Önkormányzat munkájában. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy nem helybéli születésûként bizalmat szavaztak nekem. Az elmúlt évek alatt és a jövõben is a település fejlesztéséért, szépítéséért kívánok tevékenykedni. Amennyiben ezt továbbra is szeretnék és támogatnak, úgy szívesen vállalom a kihívásokat Petõházáért. Tisztelettel: Hegyi Gusztáv

13 13. oldal ÉLETKÉPEK Aerobik Klub kirándulása Ifjúsági Klub, Balatongyörök Nyári tábor: Készül a gulyás Nyári tábor: A kutyabemutató Csipkekiállítás Utcabál Vizibiciklin Tábori mise

14 Egészséget mindenkinek Az alvással kapcsolatos hasznos tanácsok. A mai rohanó világunkban az alvászavar széles körben elterjedt kellemetlen jelenség, sõt betegséggé is válhat. Nagyon sok ember küzd alvászavarral. Gondolom sokan egyetértünk abban, hogy, este fáradtan az ágyba feküdni, mélyen és nyugodtan aludni, reggel frissen kipihenten ébredni. Bizony ez mindenkinek jót tenne. Régen a görög mitológiában az alvás istene Hüpnosz volt, ikertestvére pedig Thanatosz a halál istene. Az ókorban az alvást halálszerû állapotnak tartották. Ovidius így írt róla: Quid est somnus, gelidae nisi mortis imago, vagyis Mi egyéb lehet az alvás, mint a halál hasonmása. Sokáig tartotta magát ez a felfogás, néha néha még ma is lekicsinylõen beszélünk az alvás fontosságáról. Pl: aki sokat alszik az keveset él, vagy átalussza a fél életét. Ma hála az alváskutatóknak egyre többet tudunk meg az alvásról, alvási szokásainkról, és arról is, hogy miként biztosíthatjuk magunknak a jó alvás feltételeit. A kutatók megállapították, hogy alvás közben nagyon is aktívak vagyunk. Ilyenkor a bensõnkben sokféle dolog, feladat zajlik. Például: - a növekedési hormon termelõdése ekkor éri el a maximumot, hatására a gyerekek nõnek, a felnõtteknél a sejtek regenerálódnak. - alvás közben gyorsabban gyógyulnak a sebek, mert az immunrendszerünk aktivizálja a védekezõ sejteket. - a tesztoszteron stimulálja az izmunkat, lebomlanak a salakanyagok, tápanyagok minden sejthez eljutnak. - a kutatási eredmények szerint a napközben megtanult dolgok, véglegesen csak alvás közben kerülnek a helyükre, a tartós memóriába. A különbözõ kutatási eredményekbõl kiderült, hogy alvásunk ideje alatt mély és felületes fázisok váltogatják egymást, olyanok mintha hullámvasúton ülnénk. Rögtön az elalvási fázis után mély alvás állapotába kerülünk. Ilyenkor a nappal megtanult szavakat mondatokat ismételjük meg. Majd a felületes alvási fázisba kerülve jutunk az álmodási szakaszba. Eközben légzésünk, szívverésünk szapo- 14. oldal Aludni jó? rább lesz és többször nyugtalanul forgolódunk, sõt a szemeink is intenzíven ideoda mozognak (REM fázis). Ebben az aktív alvási szakaszban a motorikus folyamatokat a nappal megtanult mozgásokat rögzítjük. Pl.: pedálok, a sebességváltó helyes kezelése. Majd ismét a mély alvási szakaszba jutunk. A mély és felületes alvási állapotok 4 6 alkalommal is megismétlõdnek az éjszaka folyamán. Egy egészséges ember az alvási idõ alatt szer változtatja testhelyzetét, sõt kb. 28-szor felébredünk és újra elalszunk. Az orvosok szerint nincs probléma a sok felébredéssel akkor, ha 3 percnél rövidebb ideig tart az ébrenlét. Tehát ha éjjel felébredünk az rendben van, forduljunk meg és aludjunk tovább. Mennyi alvásra van szükségünk? Tíz emberbõl mind a tíz, biztosan azt mondaná, hogy a nyugodt alvásból sokra lenne szüksége. Az ember alvásigénye személyenként változik. Az átlagos európai ember közel hét órát alszik naponta. Vannak akik ennél kevesebbet, vannak akik többet, vannak korán kelõk un. pacsirták és vannak sokáig alvók a baglyok. Tehát az alvás idõtartama és ritmusa egyénenként eltér, azaz alkati kérdés. Ennek genetikai okai is lehetnek, és nem változtatható meg. Személyenként fontos tudni melyik típusba tartozunk, így életvitelünket ennek megfelelõen alakíthatjuk ki. Az életünk során a tevékenységünktõl, körülményeinktõl függõen hol jobban, hol rosszabbul alszunk. Az alvásszakértõk szerint akkor beszélünk komoly alvászavarról, ha valaki több mint egy hónapig minden éjjel rosszul alszik, napközben fáradt, teljesítménye érezhetõen csökken. Ilyen esetben érdemes szakorvosi segítséget kérni. A nyugtalan láb szindróma, a narkolepszia napközbeni hirtelen alvásrohamok mint betegség is orvosi kezelést igényel. Vannak bizonyos élethelyzetek amikor nem sikerül elaludni,ilyenkor átmenetileg bevehetjük az altatót, de ezek a szerek nem jelentenek megoldást Szedésük csak orvosi felügyelet mellett indokolt. Érdemes tudni! Az alvászavaros esetek, többségében megszüntethetõk un. öngyógyítással. A gyógyulás elsõ lépése a zavaró tényezõk megszüntetése. Ezek között elsõ helyen említendõ a: Fény és zaj A hálószobának sötétnek kell lenni, mert a sötétség hatására termelõdik a melatonin nevû alváshormon. A zajokra felébredünk, fõleg aki zajos környezetben lakik. Este lefekvés elõtt jól szellõztessük ki a hálóhelységet az ablakot be kell csukni. Aki egy hangos horkoló mellett tölti az éjszakáit, az használjon füldugót és ha ez sem segít költözzön át egy másik szobába. További zavarok tényezõk közül meg kell említeni az alábbiakat: Elektromos mezõk, zavaró zónák Ma már köztudott, hogy komoly alvászavarokat, sõt egyéb más betegségeket okozhat az elektromosság és a geopatogén zónák hatása. Aki ilyenekre érzékeny az méresse be a hálószobát vagy szüntesse meg az elektromos berendezéseket a helységben. Természetesen a kényelmetlen ágy, a nehéz ágynemû is lehet zavaró. Akárhányszor kényelmetlenül érezzük magunkat az ágyban, derítsük ki,és szüntessük meg az okát. Koffein, nikotin, alkohol A koffein élénkítõ és fáradság ûzõ hatású. Az érzékenyebbek késõ délután és esti órákban már ne igyanak kávét. A kóla a különbözõ energia italok szintén nehezítik az elalvást. Sokan nem tudják, hogy a nikotin is az élénkítõszerek közé tartozik. Aki alvás elõtt dohányzik, annak nehezen jön álom a szemére. Az alkohol szintén jelentõsen rontja a pihentetõ alvás hatását, mivel megzavarja a mély és felületes alvási fázisok természetes ritmusát. Ügyelni kell a napi folyadék mennyiség egyenletes elosztására. Aki a napi mennyiséget, lefekvés elõtt próbálja bepótolni annak számolni kell azzal, hogy éjjel nem fog nyugodtan aludni a teli hólyag miatt. Az étkezés is zavarhatja az alvás minõségét. Közvetlen lefekvés elõtti étkezés nyugtalan alvást eredményez. A teli gyomor, a puffadás, a gázképzõdés mindmind nehezítik az elalvást, a nyugodt pihenést. Vannak olyan élethelyzetek amikor nem tudjuk kikerülni az esti va-

15 csorát. Ilyenkor együnk könnyût és keveset. Próbáljuk úgy idõzíteni a vacsorát, hogy az étkezés és lefekvés közötti idõ legalább négy óra legyen, hiszen ez felel meg leginkább emésztésünk természetes ütemének. Az alvászavaró tényezõk közül nem hiányozhat az a fontos tényezõ amely mindenkinek gondot okozhat: a gondok, problémák, kavargó gondolatok, munkahelyi szituációk,rágódás a sorsról, stressz stb. A problémák megoldásának kulcsa nem az éjszaka és nem az alvás idõszaka, hanem meg kell tanulni azt, hogy az elõttünk álló problémát nappal oldjuk meg. Ha mégsem sikerül akkor az alváskutató orvosok szerint jobb a problémát elengedni és átadni egy felsõbb hatalomnak ilyenkor elõfordulhat, hogy az álmok hozzák meg a megoldást. Mit tehetünk még az egészséges alvásért? Az egészséges alvás érdekében szükség lehet még a fenti zavaró tényezõk kizárásán kívül a jól bevált alvássegítõkre mint például: - Lefekvés elõtt egy pohár meleg mézes tej. A tejben lévõ triptofán nevû aminosav a harmóniahormon a szerotonin egyik alkotórésze. A méz segíti a felszívódását. - A hálószoba a nyugodt, pihentetõ alvás igényeinek feleljen meg. A falak, függönyök a padló meleg színûek legyenek. - A szoba hõmérsékletének is fontos szerepe van a jó alvásban. A C 15. oldal ideális az alváshoz a páratartalom 40 60% körül legyen. - Fontos az ágy mérete. Életünk kb. egyharmadát ágyban töltjük, ezért nem mindegy, hogy milyen a fekhelyünk. - A matrac természetes anyagokból készüljön. A mérete legalább 90 cm széles legyen és kb. 25 cm-rel hosszabb, mint a testmagasságunk. Ne legyen sem túl puha, sem túl kemény, viszont 10 év után mindenképpen cserélni kell. - Használjunk un. lélegzõ anyagból készült takarót mely legalább 30 cmrel legyen hosszabb a testmagasságunknál. Aki izzadós vagy sokat izzad éjszaka is az vehet különleges, a test hõmérsékleti ingadozásait kiegyenlítõ takarót, melyet un. outlast technológiával készítenek el. - Ne feküdjünk huzatban, túl hideg szobában, és fontos a gyakori ágynemû csere. - Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Ezt a bölcs népi közmondást szívleljük meg, és gondoljunk rá akkor amikor alvásgondokkal küzdünk. A jó alvás nem kis mértékben függ attól is, hogy miként alakítjuk napi életvitelünket. Ha aktívak vagyunk nappal nyugodtabb lesz az alvásunk éjjel. Vegyük figyelembe egyéni bioritmusunkat, ugyanis nem vagyunk gépek akik mindig azonos fordulatszámon pörögnek. Idõnként szükséges a tempón lazítani, sõt szervezetünk meghálálja a kisebb szüneteket mint pl. a pihenéssel töltött szabadság a vízparton. A napi munka után jót tesz egy kis kerti munka,vagy egy kis sport, mozgás, séta. Kizökkentik az embert a napi gondokból és kellemes fizikai fáradságot eredményezve segítik az elalvást és a mély alvást. Kerülendõk az izgalmas filmek, heves viták, veszekedések. Ugyanis ilyenkor fokozódik az adrenalin, a noradrenalin és a tesztoszteron termelõdése. Ezek a hormonok nagy mértékben akadályozzák az elalvást és az ellazulást. Elalvásunk elõtt törekedni kell a belsõ nyugalomra, csendességre. A nyugodt alvást segítheti a nyugtató kellemes halk zene hallgatása, vagy verses könyvek olvasása és az imádkozás. Bármikor és bárhogyan fekszünk le mindig a mi egyéni ritmusunkhoz és alvásigényünkhöz igazodjunk. Fontos,hogy amikor felébredünk hogyan érezzük magunkat, mert ez kihat az egész napi állapotunkra. Nyugodt pihenés, jó alvás biztosíték arra, hogy mindig vidáman kezdjük a napunkat. A legjobb segítség a vidám jókedvû ébredéshez az, ha már elõre örülünk a következõ napnak, ha hasznos, szép és jó dolgokat tehetünk magunkért, családunkért, embertársunkért, közösségünkért. Aludni jó? Igen aludni jó. Az egészséges nyugodt, pihentetõ alvás nem idõpocsékolás, hanem fontos, értékes pihenés a testnek és szellemnek egyaránt. Jó egészséget mindenkinek! Szigeti Gábor reflexológus Tudományosan bizonyítva - a szeretet mint gyógyszer Gyógyulhatunk a szeretet segítségével? Azt tudjuk, hogy bizonyos betegségek esetén milyen kenõcsöt kell alkalmaznunk, és milyen gyógyszert kell beszednünk, de eddig semmilyen bizonyíték nem volt arra, hogy önmagában a szeretet vagy szerelem képes a gyógyításra. Dean Ornish amerikai szívgyógyász Az intim szféra gyógyító hatalma a tudomány fényében címû könyvében azt állítja, hogy komolyabb betegségeken is átsegíthet minket a szeretet. A gyógyszer neve: szeretet Úgy tûnik, minden bajra van már ellenszer bár aki ebben túlságosan is bízik, az alaposan megjárhatja. A testi bajok, hiányosságok, nyavalyák ellen hol ilyen kenõcsöt, hol olyan tablettát, hol amolyan gyógyszert adnak. De a szeretetre vagy a szerelemre nem volt recept eddig. Mint gyógymód, egyik sem szerepelt semmiféle szakkönyvben. Ám mostantól megváltozott a helyzet. Dean Ornish amerikai szívgyógyász Az intim szféra gyógyító hatalma a tudomány fényében címû könyve nem véletlenül lett sikermû. Amit ebben állít, igazából nem újdonság: a néphit, a népmese régen ugyanazt állította: a szeretet, a szerelem átsegít a bajokon. Sõt! A legkomolyabb betegségeken is... De eddig ezt tudományosan nem sikerült bebizonyítani. A szerelem gyógyító ereje A szerzõ oly meggyõzõ példákat és statisztikákat említ, hogy aki elolvasta a könyvet, megváltoztatja addigi nézeteit és keményen hinni kezd a szerelem gyógyító erejében. Számos más nyelvben, a magyartól eltérõen, a szerelmet és a szeretetet egyazon szóval fejezik ki. Ornish ugyanis azt állítja, hogy a legszörnyûbb betegség karmaiból is van menekvés, ha a közelben van valaki, aki önzetlen szeretetet, szerelmet érez. Ha kölcsönös a szeretet, akkor ez valamilyen ma még ismeretlen módon, de nagyon tapasztalhatóan és bizonyíthatóan segít megúszni a bajt. Még az is elõfordul, hogy egyes betegek egészen reménytelen

16 stádiumból visszajöhettek és megmenekültek a haláltól kizárólag a szeretet révén. - A magány, az elszigeteltség és az érzelmi üresség legalább annyira veszélyes, mint a dohányzás, a stressz vagy a környezeti és genetikai ártalmak állítja az orvos. És hozzáteszi: mielõtt felállítja a szívpanaszokkal hozzá forduló beteg diagnózisát, elõbb négyszemközt kifaggatja az illetõt a családi viszonyai felõl. S ha nõs, azt is megkérdezi, vajon szeretie a felesége? Szeretni kell! A betegek egy része bizony ma még csodálkozik ezeken a kérdéseken pedig nagyon is érthetõ a kérdéssor logikája. Az Ornisht követõ német orvos, a frankfurti egyetemi klinikán dolgozó Andreas Zeiher meg is indokolja. - A válás vagy az állandó házastársi veszekedés már elég ok infarktusra. A Yale Egyetem tudósai komolyan hozzáláttak a problémához és szigorúan vett tudományos módszerekkel bizonyították e tétel igazságát. Az új évezredben a szeretethiány 16. oldal lehet a legnagyobb és legpusztítóbb kór a civilizált országokban. Az embereket ez számos fronton támadhatja, nemegyszer a szívpanaszokon túlmenõen akár rákra is hajlamosíthat a magány, a szerelem hiánya. A tudósok rájöttek, hogy férfiak esetében a feleség szerelme, kitartása, vigasztalása komoly tényezõ, enek révén ugyanis megelõzhetõ a szívgörcs. De hasonlóképpen áll a helyzet a férfiak gyomorfekélyével is. Vizsgálat során száz nõs férfinak tették fel a kérdést: szereti a felesége? A nemmel válaszolók között háromszor annyi fekélyest találtak, mint azok között, akiknél otthon a családban teljes volt a harmónia. Ahol már bekövetkezett a baj, ott is sokat segít, hogy a házastárs hogyan áll a kialakult helyzethez, kész-e mindenképpen enyhíteni párja szenvedését. A tudományos elemzések napnál világosabban kimutatták, hogy a szeretet többet jelenthet, mint az összes többi, egészséget befolyásoló tényezõ: a kor, a dohányzás, a vérnyomás és a munkahelyi stressz. Ornish könyvébõl kiderül, akinek a szülei folyton veszekedtek, az felnõttként maga sem tud szert tenni jó kapcsolatra, szeretõ párra, sorsa a magány és a betegség lesz. Vagyis a napnál világosabb, hogy igazából az együtt élõ emberek lehetnek egymás orvosai, de némi túlzással egymás hóhérai is. A szeretet megtanulható Az elv annyira meggyõzõ és tudományos bizonyítékokkal annyira alátámasztott, hogy az amerikai társadalombiztosítás több szervezete átvállalja a pszichoterápia költségeit. Ugyanis világos lett: megmenthetõk a magányosak, megtaníthatók szeretni. És az is kifizetõdik a társadalombiztosításnak, ha gondoskodik arról: ezek az emberek ne maradjanak egyedül, vagy ha van is párjuk, tanulják meg szeretni és másokban önmaguk iránt szeretetet ébreszteni. Társadalmi méretekben ez anyagilag is hasznos lehet, hiszen sokkal kevesebb ember betegszik meg, akiknek gyógyítási költsége messze felülmúlja azt az összeget, amibe a terápia kerül. Kóborné Sövegjártó Judit Petõházi konyhája A hónap gyümölcse a szilva Szilvaleves 1 liter víz, 40 dkg szilva, fél csomag pudingpor (vagy 4dkg liszt), 2 dl tejszín vagy tejföl, fél citrom 15dkg cukor, fahéj,2dkg vaj. A vizet a fahéjjal, citromlével felforraljuk, beletesszük a szilvát és gyöngyözésig fõzzük, majd kiszedjük. A pudingport, a tejszínnel elkeverjük és a cukorral együtt a szilvalevéhez adjuk, és újra felforraljuk. Visszatesszük a gyümölcsöt kevés reszelt citromhéjat és vajat teszünk rá. Melegen és hidegen is kitûnõ. Szilvás gombóc 30 dkg liszt, 30 dkg passzírozott fõtt burgonya, só, 1dkg cukor, 2dkg zsír, 1 tojás. Összegyúrjuk és körülbelül 5 cm átmérõjû rudat formálunk belõle, majd fél cm vastag lapokra vágjuk. A lapokra kimagozott és fahéjas-cukros szilvaszemeket teszünk. Gombócokat formázunk, amiket enyhén sós vízben kifõzünk. Pirított zsemlemorzsába forgatjuk. Szilvás lepény 40 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg zsír, 5 dkg cukor, vaníliás cukor, mokkáskanálnyi sütõpor, 1 tojás, 1-2 kanál tejföl. Összegyúrás után 1 órára hûtõbe tesszük. Míg a tészta pihen, a szilvákat kimagozzuk. A tészta 2/3-t kinyújtjuk, megszórjuk zsemlemorzsával, megrakjuk fahéjas cukorba mártott fél szilvákkal. A maradék tésztát kinyújtjuk, derelyevágóval 1 cm széles csíkokra vágjuk és berácsozzuk vele a tésztát.

17 Táboroztunk július ig a nyári napközis táborban vettünk részt a Közösségi Házban. Ezen a héten az edelényi gyerekek is csatlakoztak hozzánk. Kedvenc programjaink közé tartozott a kutyabemutató, a karaoke, számháború és a sminkdélután. A kutyabemutató nagyon érdekes idõtöltés volt a számunkra. Sokat tanulhattunk az ember legjobb barátjáról. A bemutató végén mindenki megsimogathatta a kutyust. Nagyon érdekes volt még, hogy Renáta, oldal ~~~ Gyermeksarok ~~~ aki a kutya oktatója és egyben a gazdija is nem magyarul adta ki az utasításokat. A pénteki nap estéjét izgatottan vártuk, ugyanis ekkor volt a táborzáró est. 20 órakor gyülekeztünk a teniszpálya területén, ahol nagy bulit csaptunk. Volt szalonnasütés, karaoke, táncbemutató, ugráló vár. Sokat táncoltunk, énekeltünk, s a vacsinkat is magunk sütöttük meg. Mi nagyon jól éreztük magunkat a tábor ideje alatt. Örömünkre szolgált, hogy az edelényiek is jól szórakoztak nálunk! Kiss Evelin, Horváth-Kis Nóra, Lévai Klára Humorzsák: A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve és megkérdezi: - Te rénszarvas, minek mész oda? - Almát enni. - De hiszen ez szilvafa. - Nem baj, hoztam magammal A fókafiú udvarol a fókalánynak, de az erõsen kéreti magát. - Ez nem igaz! - dühöng a fókafiú - Rajta vagyunk a kihaló állatok listáján, ez meg itt kéreti magát! Vers: Csukás István: Nyuszi mese Nyuszi, nyuszi vígan játszik, csak a két nagy füle látszik. Hajnal óta ugrál sorba rekettyébe, sombokorba. Estére már nem bokázik, iheg-liheg lassan mászik, meg is eszik tíz-húsz torzsát, vizet iszik három dézsát. Mese: A nagy erdõben kis medvebocs született. Mamija Morgónak nevezte el. Esténként így ringatta álomba lágy mackódallal. Napról napra szebb és nagyobb lett. Sokat homokozott pajtásaival, labdáztak is, ugráltak is, egyszóval vígan voltak. Mikor sétálni mentek, Morgó mamija hátára mászott, és úgy gyönyörködött a világban. Egyszer séta közben egy vadász célzott rájuk a bokor mögül. Morgó ijedtében leugrott mamija hátáról és elfutott. Medve mami hiába kereste, eltévedt az erdõben szegény kis buta Morgó. Sok-sok talpalás után egy nagy városba érkezett. Nagyon meglepõdött a sok ház láttán. Ez volt életében elsõ útja a városban. Mennyi újdonság! Mennyi szép utca! Mennyi autóbusz, mennyi autó! Morgó ment, mendegélt, egyszer csak összetalálkozott Mufurccal, egy kisfiúval, aki nagyon szerette a mackókat, és tüstént megkínálta Morgót egy nagy adag fagylalttal. Azután vásárolni mentek Mufurccal és anyukájával. Morgó vett magának inget, nyakkendõt, cipõt, zoknit, nadrágot és hogy nagyon szép legyen egy valódi nyúlszõr kalapot. Azután lefényképeztette magát. Nagyon elégedett volt, úgy találta, õ a világ legcsinosabb és legelegánsabb mackója. Így is volt. Kipróbálta Mufurc biciklijét is, de rövidesen belátta, hogy a biciklizés nem is olyan könnyû dolog. Újdonsült kis barátja jó ebéddel vigasztalta meg. Mufurc minden örömét megosztotta vele. Reggelenként együtt tornáztak, fürödtek és reggeliztek. Iskolába is magával vitte Morgót. Morgó szorgalmasan tanult. Vasárnap kimentek a Vidám Parkba. Pompásan szórakoztak. Délutánonként Morgó érdekes történeteket mesélt a kisfiúnak és barátainak a nagy erdõrõl, ahol született. A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik. - Micsoda pechem van - sóhajt fel - megint konzerv! Hogy hívják az arab fogorvost? Blend Ahmed. És hol él? A SensoDunen Hogy hívják az arab kapust? Kapd el Hammar. Hogy hívják az argentin fürdõmestert? Baromió Cabinez. Igazán nagyon jó dolga volt kis barátjánál, mégsem volt teljesen boldog. Hazavágyódott az erdõbe. Milyen váratlan szerencse! Éppen az utcán sétálgattak Mufurccal, s egyszer csak megpillantották Morgó két kis unokatestvérét: Tappancsot és Dörmikét. Boldogan ölelték meg egymást. Bezzeg az erdõben nagy volt a riadalom! Hol lehet Morgó, hol van Tappancs és Dörmike? A marabu-madár vállalkozott rá, hogy megkeresi a szökevényeket. Nem is nyugodott addig, amíg meg nem találta õket. Mufurc ágyában aludtak mind a hárman, mint a bunda. Indulás haza! szólt szigorúan a marabumadár, és azzal visszarepült az erdõbe, hogy megvigye a jó hírt. Mit volt mit tenni, Morgóék megkezdték az úti elõkészületeket. Gondoskodtak térképrõl is. Most a csomagolás következett. Mufurc mamája Tappancsot és Dörmikét is sok szép holmival ajándékozta meg. Elérkezett a válás pillanata. Morgó megígérte Mufurcnak, hogy soha nem fogja elfelejteni az együtt töltött szép napokat, és még visszatér hozzá. Azon a napon, mikor az erõdbe visszaérkeztek, az öreg medvekirály mérges gombát evett, és úgy megbetegedett, hogy még a nagytudományú Brummogó doktor sem tudta meggyógyítani. Összeültek a mackók, s tanácskoztak, ki legyen most a király. Elhatározták, hogy a világlátott, tapasztalt és okos Morgót választják királyukká. Morgó büszkén és örömmel vállalta Mackóország királyságát. Bejelentette, hogy Dörmike lesz a felesége, tehát Dörmike lesz a királynõ. Mackóország népe ezt nagy örömmel fogadta. Morgó Bundást, Mackóország tábornokát bízta meg a nagy koronázási és esküvõi ünnepség megrendezésével. Az ünnepség remekül sikerült. Mindenki jókedvû volt, táncolt, énekelt. Az ünnepnek vége lett, felragyogtak a csillagok. Morgó király és Dörmike királynõ elhatározták, hogy másnap föld körüli útra indulnak. A mackónép fáradtan tért haza a nagy mulatságból. Sokáig fognak még emlékezni erre a szép estére! Morgó és Dörmike útrakeltek. Kalandos utazásukat legközelebb meséljük el. Összeállította: Kiss Evelin, Nagy Anna, Horváth-Kis Nóra, Lévai Klára

18 Ha szüret, akkor mustgáz! Praktikus tanácsokkal szolgálunk a mérgezés megelõzésére, de az is kiderül, mit kell tenni, ha már megtörtént a baj. A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan, a levegõnél nehezebb gáz. Gyakori a természetben, a levegõ állandó alkotóeleme. Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése (pl. amikor forr a must) során keletkezik. A cukor elbomlik, és lesz belõle etil-alkohol és szén-dioxid vagy más néven mustgáz. MEGELÕZÉS Megfelelõ szellõzés kialakításával, valamint a hordók nagy térben történõ elhelyezésével elkerülhetõ, hogy felhalmozódjon az erjedés közben keletkezõ szén-dioxid. Könnyen ellenõrizhetõ, hogy a helyiségben van-e mustgáz. Például gázérzékelõvel, vagy egy meggyújtott gyertya is megteszi. A meggyújtott gyertyát térdmagasságban tartva (vagy pálcára szerelve) kell lemenni a pincébe és leérve térdmagasságban elhelyezni. Ha a gyertya lángja menet közben vagy a pincében elhelyezve kialszik, akkor nagy valószínûséggel mustgáz van a helyiségben. Ilyenkor haladéktalanul a vissza kell fordulni, illetve el kell hagyni a helyiséget. HA BAJ VAN Gyakori probléma, hogy megfelelõ védelem nélkül próbálnak a segítségére sietni az összeesett, elájult embereknek. Bemennek a pincébe, fölé hajolnak, próbálják élesztgetni, és közben õk is belélegzik a veszélyes gázt. Így a segítõk is könnyen bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni, mert nagyon könnyen õ is rosszul lehet. Minél hamarabb riassza viszont a tûzoltókat a 105-ös segélyhívó számon, mivel a mustgáz mérgezést szenvedõ embereket csak a tûzoltók tudják biztonsággal, légzõkészülék segítségével kimenteni. Felkészülés a téli fûtésre Ez egy enyhén savanykás ízû gáz, nem keverendõ össze a szén-monoxiddal. Körülbelül másfélszer olyan nehéz, mint a levegõ, tehát a mélyebb területeken, például pincékben összegyûlik, a levegõt kiszorítja és ezáltal oxigén-hiányos állapotot teremt. Ha valaki ilyen helyen tartózkodik, akár életét is vesztheti. Azonban a szén-dioxidnak nem az az egyetlen hatása, hogy kiszorítja az oxigént a zárt helyiségbõl, és az oxigénhiány miatt áll be a halál, hanem azáltal, hogy egy toxikus vegyület, megfelelõ koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol. Hat a központi idegrendszerre, aminek jelei a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Vagyis hiába tudna az ember fizikailag menekülni a szellemi funkciók zavara miatt nem lesz képes elhagyni a pincét, mert nem érzékeli, hogy mi történik vele. Ezért tapasztalható, hogy az újbor forrásának idõszakában gyakran lesznek rosszul emberek a pincékben. Õsszel a nappalok egyre rövidülne. A lombhullató növények levelei elsárgulnak, elvörösödnek, átmenetileg gyönyörû színpompába borítva a természetet, mielõtt elszáradnának és lehullanának a fákról. Az idõjárás fokozatosan fordul egyre hidegebbre, szelesebbre és csapadékosabbra. Jelezve, hogy hamarosan következik a tél.

19 19. oldal Most szolgálunk pár jó tanáccsal a fûtés megkezdése elõtt: FÛTÕANYAG TÁROLÁSA A téli tüzelõ beszerzése és tárolása sokszor nem is olyan könnyû feladat. Ma már többféle tüzelõanyag (gáz, olaj, szén, fa, pellet stb.) közül választhatunk. A fûtõérték/ár mellett figyelnünk kell, hogy otthonunkban hogyan is tudjuk tárolni, nehogy az idõ elõtt adja le melegét. Általános szabályok tárolásnál, melyeket érdemes betartani: A lakásban, kazánházban soha ne tároljunk nagy mennyiségû tüzelõanyagot. A Kályhák, kazánok elé tegyünk szikrafogót. A lakáson kívül tárolt tüzelõanyag közvetlen közelében ne végezzünk tûzveszélyes tevékenységet. A szén tárolásakor figyelembe kell venni az öngyulladási hajlamot. A vastag rétegben, 1,5-2m felett összehalmozott szén, fõleg ha megázik, hajlamos arra, hogy a belsejében zajló lassú oxidáció hõje felhalmozódjon, öngyulladás léphet fel. Emiatt a szenet száraz helyen tároljuk, ne halmozzuk több méteres vastagságba. Ha megjelenik az öngyulladás füstje, szét kell lapátolni a halmot és vízzel locsolva hûteni kell a szenet. A lakásban csak 50 liter háztartási tüzelõolaj tárolható, fém vagy mûanyag kannában, ennél többet, lakásonként 250 litert már csak az alagsorban (pincében) illetõleg 600 litert külön tároló épületben szabad elhelyezni. KÁLYHÁK, KAZÁNOK BIZTONSÁGA Általános szabály, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelõés fûtõberendezést csatlakoztassunk a kéményhez, kályhához, hiszen nemcsak a füst, hanem a szikra is kipattanhat a hézagokon. Hosszabb füstcsõ esetén azt 1,5 méterenként bilincseljük a falhoz, így biztos, hogy nem fog szétesni. Nagyon fontos a kémények rendszeres, kéményseprõ által elvégzett felülvizsgálata, tisztítása és a koromgyûjtõ aknák (koromzsák) kiürítése. Nyáron, ha a füstcsöveket hosszabb idõre kivesszük, ne papírral vagy ronggyal tömjük be a kémény-nyílásokat, hanem fémdugóval. Erre a célra néha jó a megfelelõ méretû konzervdoboz is. A szén-, fa-, vagy vegyes tüzelésû kályhánkat csak aprított fával, papírral, illetve a kereskedelemben kapható alágyújtóssal gyújtsuk be. Soha ne használjunk éghetõ folyadékot (pl. petróleum, gázolaj, benzin) a tûz élesztésére, mert súlyos robbanás és sérülés lehet a végeredmény. Az olajkályhákról külön is szólni kell! A biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltétele a jól méretezett kémény és a helyesen kialakított füstcsõ. (Ugyanazon kéménybe gáztüzelésû és olajtüzelésû fûtõberendezés nem köthetõ be. Begyújtás elõtt meg kell vizsgálni a kályha alatti olajfelfogó tálcát. Az összegyûlt lecsepegõ olajat, pihét ki kell takarítani, mert meggyulladhat. Begyújtáshoz nem használható a könnyen gyulladó folyadék (alkohol, benzin stb.) Begyújtás után az olajadagolást csak fokozatosan növeljük. Várjuk meg, míg a tûztér és a kémény jól átmelegedett. Ügyeljünk arra, hogy a tûztér felõli oldalon 1 m, az ellenkezõ oldalon pedig 50 cm távolságon belül éghetõ anyag ne legyen. Csak akkor hagyjuk magára a kályhát, ha már egyenletes az olaj égése. Üzemelõ kályha kiürülõ tárolóját soha ne töltsük fel olajjal, mert az a forró kályhára fröccsenve azonnal lángra lobban. Ha a mûködés közben rendellenességet észlelünk azonnal hívjunk szerelõt, ne barkácsoljunk, ne próbáljuk megcsinálni az adagolót. Vízzel telt pince Petõházán június 05-én késõ délután helyi lakos riasztotta egyesületünket, miszerint a Kinizsi Pál u. 47 szám alatti többlakásos épület pincéje megtelt vízzel. Egységünk 6 fõvel és egy kismotorfecskendõvel a helyszínre vonult és a pincébõl a közel 50 cm-es vizet kiszivattyúzta. Sportrovat Beszámoló a Petõházi Sportegyesület tevékenységérõl Elérkezett az augusztus-szeptember, a különbözõ bajnokságok megkezdésének ideje. Lássuk hogy készültek csapataink, mi történt az együttesek és az egyesület háza táján a nyáron. Kezdjük a labdarúgókkal. A felnõtt csapatnál a nyári átigazolási szezonban jelentõs játékosmozgások zajlottak. Távozott a csapattól a nagyon tehetséges fiatal kapus, Gyûrû László, õ az ETO-ban folytatja pályafutását valamint Nyitrai Gergely Babótra igazolt. A távozók pótlására érkezett a kapus Áder Balázs Sopronból, míg Ausztriából Fleischhacker Miklós és Fehér Zoltán, Újkérrõl Csuka László igazolt hozzánk, a tehetséges csatár Vécs Ákos visszatért Fertõdrõl. A csapat edzõje Gosztola József eltiltása miatt az õszi szezonra Kõrös Gyula lett, munkáját kapusedzõként változatlanul Takács Csaba segíti. Eddig négy mérkõzést játszottunk a 2010/ 11-es bajnokságban, a nyitányon a tavalyi bajnok Gyõrszemerétõl elszenvedett vereséget három gyõzelem, közte a szomszédvár, Fertõszentmiklós legyõzése követte. Az ifjúsági csapatnál távozók nem voltak, négy új játékos kapcsolódott be a munkába: Horváth Dániel Csapodról érkezett, sérülésébõl felépülve újra játszik Szántó Norbert valamint visszatért hozzánk Menyhárt Ádám, Hauck Krisztián. A csapat edzéseit továbbra is Heller Ottó irányítja. A bajnokságot remekül, négy gyõzelemmel kezdte a társaság. Gratulálunk és bízunk a jó folytatásban. A serdülõk csak szeptemberben kezdik a bajnokságot, a korosztályos csapatokat, úgy mint tavaly, Horváth Ferenc készíti fel, aki sajnos a bajnoki rajt elõtt karambolozott és szenvedett sérülést. Mielõbbi teljes gyógyulást és gyors felépülést kívánunk sporttársunknak. Nagy feladat elõtt áll a társaság, hiszen a tavalyihoz hasonlóan 14 csapat szerepel a bajnokságban. Továbbra is várjuk a labdarúgás iránt érdeklõdõ gyerekek jelentkezését, már kisiskolás kortól lehet járni edzésekre és részt venni a tornákon. A tekecsapat szerencsés bennmaradást követõen megkezdte felkészülését az NB-II-re, a bajnokság szeptember 4-én indult, sajnos hazai vereséggel kezdtünk. A csapat alig változott, vezetõje és mindenese továbbra is Gundics Sándor. Reméljük, idén jobban sikerül a szereplés az NB-II-es bajnokságban és sikerül kiharcolni a biztos bennmaradást vagy akár a középmezõny elérést. Ennyit röviden a nyáron történt változásokról, a felkészülés történéseirõl. Reméljük a következõ lapszámban az elõzõ évekhez hasonlóan sikeres õszi szezonról számolhatunk be. Hajrá Petõháza!

20 20. oldal Mi is az a nordic walking? gyaloglás során mérthez képest akár 10 Tulajdonképpen a sífutást utánzó mozdulatsorok terepen való gyakorlása, a gyaloglás és a sífutás ötvözése. A szabadban végezhetõ sportban a sífutáshoz hasonló mozdulatokkal haladunk elõre. Kiknek ajánlott? - akik naponta hat óránál többet ülnek vagy állnak - akik naponta harminc percnél kevesebbet mozognak, és szeretnének javítani a kondíciójukon - akik túlsúlyosok - akiknek fáj a hátuk, a válluk, a csípõjük vagy a derekuk - kismamák is ûzhetik mind a terhesség idején, mind a szülés utáni regenerációs idõszakban - azoknak is javasolt, akik szeretik a társaságot, és nem szívesen sportolnak egyedül. Miben különbözik a sima gyaloglástól? A hagyományos, illetve az erõgyaloglástól abban tér el, hogy nordic walking közben speciális botokat használunk, így nem csak lábainkat terheljük, hanem a felsõtestünket is megmozgatjuk. Milyen pozitív hatása van a szervezetre? Szabadtéri sportként a friss levegõn mozgás minden elõnyével megajándékozza a szervezetet. Intenzív mozgásfajtáról van szó, rendkívül hatékonyan ûzi el a stresszt is. Javítja a testtartást, kifejezetten jó hatású hátfájás esetén, mivel gyakorlása közben pozitív impulzusok érik a többnyire inaktív alsó háti területeket, továbbá a nyaki részeket is, mivel a helyes mozgástechnika a csigolyák anyagcseréjét is fokozza. A hagyományos gyalogláshoz képest hatékonyabban erõsíti a szívizmokat. Sõt, a nordic walking az ülõ életmód által okozott másik fõ problémát is segít orvosolni: a botokkal végzett stretchinggel kiválóan nyújthatóak a terhelés hatására megrövidült izmok. Hogyan formálja az alakot? A botok használatának köszönhetõen a nordic walking a karokat is alaposan megmozgatja, emiatt a pulzusszám a sima százalékkal is magasabbra emelkedik. Emiatt minimum 30 százalékkal nagyobb lesz a kalóriafelhasználás. Míg a flott tempójú gyaloglásnál kb. 280 kalóriát égethetünk egy óra alatt, itt 400 kalóriával számolhatunk, tehát jóval hatékonyabb a zsírégetés. Természetesen az állóképességet is remekül fejleszti, ehhez azonban legalább hetente három alkalommal, hatvan percen át ajánlott végezni, és célszerû az intervall-módszert alkalmazni, vagyis az edzés során váltogatni a könnyebb és a nehezebb szakaszokat. Mivel a nordic walking az összizomzat 90 százalékát igénybe veszi, az izmok is jól fejlõdnek, ezért a fogyás mellett az alakformálásnak is remek eszköze lehet. Mennyire terheli meg az ízületeket? A nordic walking ízületkímélõ sport, mivel a profi botok könnyû, speciális üvegszálas karbonkeverékbõl készülnek, így nem terhelik a könyök és a csukló ízületeit. Míg a futás túlzottan megterheli a térdeket és a csípõt, itt a bothasználat révén az erõ a térden és a csípõn kívül a kar és váll ízületeire is hat. Mivel a nordic walking során alkalmazott lábtechnikában a sarok érintkezik elõször a talajjal, a térd nincs teljesen nyújtva: így a fékezõerõ és a felsõcomb izomzata mérsékli a térdízületre ható nyomást. Ha valakinek felkeltette az érdeklõdését, szeretné ezt az új sportágat kipróbálni a szakedzõvel történõ egyeztetés miatt kérem, jelentkezzen a Közösségi Házban Lévainé Soós Kláránál. Összeállította: Bieder Tibor

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ÁLMODTUNK, TERVEZTÜNK, MEGVALÓSÍTOTTUNK /15. Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk /15

ÁLMODTUNK, TERVEZTÜNK, MEGVALÓSÍTOTTUNK /15. Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk /15 ÁLMODTUNK, TERVEZTÜNK, MEGVALÓSÍTOTTUNK Kiadja: Alpokalja-Fertõ táj Vidékfejlesztési Egyesület Felelõs kiadó: Horváth Tibor, elnök Székhely: 9444 Fertõszentmiklós, Szent István u. 20-21. Közösségi Ház

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Beszámoló a második testvériskolai látogatás programjáról október 1-3.

Beszámoló a második testvériskolai látogatás programjáról október 1-3. TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0034 Kézen fogva a jövőnkért című pályázat Beszámoló a második testvériskolai látogatás programjáról 2014. október 1-3. Résztvevők: a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Nem telhet el nyár tábor nélkül...

Új Szöveges dokumentum Nem telhet el nyár tábor nélkül... Nem telhet el nyár tábor nélkül... A nyári táborok szalonnasütős estéiről bizonyára sokan őriznek kellemes élményeket, a közösségi programokra épülő nyári szabadidő-eltöltésnek nagy hagyománya van hazánkban.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Közmeghallgatás. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám

Közmeghallgatás. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám Közmeghallgatás Közmeghallgatást tartottak november 9-én Vértesszőlősön. A fórumra közel százan érkeztek, hogy

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Kedves Olvasó! A lap megjelenését 19 év gyógypedagógiai munka előzte meg. Nagy

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben