Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AUGUSZTUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 3. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízása 4. Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása 5. Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 6. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 7. Település környezetvédelméről szóló rendelet módosítása 8. Lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet módosítása 9. A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 10.Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között létrejövő elszámolási megállapodásról 11.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosítása 12.Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására megállapodás létrehozásáról 13.A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezése 14.Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének támogatása 15.A 41/2011.(II.24.) sz. határozat módosítása 16.A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonása 17.Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése 18.Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról 19.A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr, Nardai Dániel településmenedzser 3., 12. napirendhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 14. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő megbízott vezetője Fegyvernek, augusztus 17. Tatár László polgármester

3 Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület augusztus 25-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Július 1-én köztisztviselők napja volt. Július 4-én a Takarékbank igazgatójával tárgyalást folytattam a Vízi Közmű Társulat hitelígérvényéről. Július 5-én Törökszentmiklós Rendőrkapitányságon a Polgárőrség képviselőjével vettem részt a Kormány Bűnmegelőzési Programjának tájékoztatóján. Július 6-án tárgyalásra került sor a 4. sz. főút Szapárfalui szakaszának zajmérésével kapcsolatban a hivatal tanácstermében, melyen részt vett a Szolnok megyei Közlekedési Hatóság, a Környezetvédelmi Hivatal, a Magyar Közútkezelő Kft, a Budapesti Közlekedési- Fejlesztési- és Koordiánációs Központ képviselője, valamint Szapárfalu lakosságának nevében a tárgyalást kezdeményező Borgulya István. Július 6-án délelőtt fogadónapot tartottam. Július 11-én LEADER Egyesület ülésén vettem részt Kuncsorbán. Július 12-én a évi Búcsú megrendezéséről megbeszélést folytattam az érintettek. Július 13-án Bujdosó Tündével találkoztam, aki a Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állására pályázott. Július 13-án szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen vettem részt a tervező és pályázatíró képviselőjével. Július 14-én tárgyalást folytattam a helyi Takarékszövetkezet vezetőjével a Vízi közmű Társulat számlakezeléséről. Július 14-én kezdtük el a búza betakarítását és július 26-án fejeztük be. Július 18-án a Református Lelkészasszonnyal a templom felújításáról egyeztettem. Július 21-én Kuncsorbán a LEADER Központban megbeszélés folytattunk a Művelődési Ház és Könyvtár társulás formájában történő működtetéséről Örményes és Kuncsorba polgármestereivel. Július 25-én egyeztetés a Lasa Agrokultúra Kft. képviselőjével a beszállított búza minőségéről, mennyiségéről és vételáráról. Július 26-án vágópont kialakításával kapcsolatban tárgyalást folytattunk a Megyei Főállatorvossal. Augsztus 2-án a Budapesti Fejlesztési Minisztériumban egyeztetés a szennyvízcsatorna beruházásról. Augusztus 3-án fogadónap. Augusztus 4-én Lipcsei Zsuzsanna meghallgatása az esküvőjüket követő rendezvény elszámolásával kapcsolatban. Augusztus 9-én az OTP képviselőjével aláírtuk a Föld alapú támogatásról a szerződést. Egyeztetés folytattunk a Hilléri pálinkafőző hasznosításáról Tatár Gáborral és a KUNHALOM Agrária Kft. képviselőjével és a vágóhíd kialakításának lehetőségét vizsgáltuk.

4 Augusztus 10-én a Gyermekélelmezési Konyhán a konyha dolgozóit meghallgattuk az elmúlt időszakban szervezett rendezvények lebonyolításával és a konyha működésével kapcsolatban. Augusztus 15-én Dr. Nagy Sándor Úrral találkoztam a szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatban, illetve a Sóút belvízmentesítésének lehetőségeit vizsgáltuk meg. Augusztus hónapban elkezdtük a belterületi utak kátyúzását. Felülvizsgáltuk a Fegyverneki Vízmű ivóvízellátó vezérléstechnikát és megállapításra került, hogy az eddigi beruházások tévesen és fölöslegesen készültek el, mert a szakértő megállapította, hogy a meglévő régi kábeleken műszaki meghibásodás nincs, azok kifogástalan állapotban vannak és alkalmasak a jelátvitelre. Fentiek ismeretében augusztus 11-én a kútvezérlést visszaalakítottuk a régi jelátvitelre, mely megoldás megfelel minden előírásnak, a jel nem igényel forrásokat, a karbantartás minimális, az üzembiztonság a többszörösére növekedett. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra június július I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: június hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 2 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 30 - lakásfenntart.tám.elutasítás - - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Polgármester döntései: július hónapban 2.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 2 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 34 - lakásfenntart.tám.elutasítás - - lakásfenntartási tám.megszünt. - C.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. - - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. -

5 - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások július hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, augusztus 17. Tatár László polgármester

6 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között kötendő elszámolási megállapodásról. Tisztelt Képviselőtestület! Kétpó Községi Önkormányzat Polgármestere levélben kérte Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterét, hogy a Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között kötendő elszámolási megállapodást - mely rendezi a két cég között és években szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos le nem zárult gazdasági eseményt a Képviselőtestület elé terjessze és a döntésről értesítse. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a felügyelő bizottság augusztus 9-i ülésén az elszámolási megállapodással kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 1/20121.(VIII.09.) FB határozat: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadja, illetve a taggyűlésnek elfogadásra javasolja a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő a jelen szerződés mellékletében szereplő szerződést, mely teljes összegben rendezi években végzett szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos le nem zárt gazdasági eseményt. Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:./2011.(viii.25.) sz. határozati javaslat: A Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között létrejövő elszámolási megállapodásról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a jelen határozat mellékleteként csatolt, a Remondis Kétpó Kft és a Remondis Kft. között létrejövő a években végzett szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos elszámolási megállapodást és felhatalmazza az ügyvezetést annak aláírására. Erről értesül: 1.) Kétpó Községi Önkormányzat Polgármestere 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 17. (: Tatár László :) polgármester

7 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója kérelmezte és a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 107/2011.(VI.23.) sz. határozatában kezdeményezte, hogy az Örményesről és Kuncsorbáról Bölcsődei férőhelyet igénybevevő gyerekek utáni önkormányzati támogatásra vonatkozóan a Társulási Megállapodást vizsgálják felül január 1-i hatállyal évben a Bölcsődei férőhelyet igénybevevő gyermekek után: - Kiadás: eft - Állami normatíva: eft - Saját bevétel (étk.tér.díj): eft szükséges önkormányzati támogatás: eft Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását: /2011.(VIII.25.) sz. határozati javaslat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosítása. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás III. Költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei című rész kiegészül az alábbi 7.) ponttal: 7.) A Bölcsődei férőhely önkormányzati támogatásának összege évre ,- Ft/fh., melyet az igénybevevő önkormányzatok támogatásként nyújtanak Fegyvernek Önkormányzat részére egy összegben legkésőbb tárgyév április 30-ig. Ezt követően a Bölcsődei férőhelyekre jutó önkormányzati támogatás következő évi összegét az érintett önkormányzatok évente felülvizsgálják és azt a tervkoncepció jóváhagyásáig módosítják. Erről értesül: 1.) Örményes Község Önkormányzata 2.) Kuncsorba Község Önkormányzata 3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 4.) Tatár László polgármester 5.) Buzás Istvánné dr. jegyző 6.) Képviselőtestület tagjai 7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 02. (: Tatár László :) polgármester

8 ./2011.(VIII.25.) sz. határozati javaslat: Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására megállapodás létrehozásáról 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen egyetért azzal, hogy Fegyverneki telephellyel Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések között a Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására Társulási Megállapodás vagy Együttműködési Megállapodás jöjjön létre. 2.) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködés előkészítésével. Erről értesül: 1.) Örményes Község Polgármesteri Hivatala 2.) Kuncsorba Község Polgármesteri Hivatala 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai 6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 17. (: Tatár László :) polgármester

9 .../2011.(VIII.25.) sz. határozati javaslat: A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezésére 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a települési szilárd hulladék társulási formában történő szállítására Fegyvernek székhellyel létrehozott kommunális szolgáltató intézményt közösen tart fenn, társulás formájában. A társulásban résztvevő települések: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Örményes Község, Kuncsorba Község, Tiszatenyő Község, Tiszapüspöki Község, Kengyel Község. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás előkészítésére. Erről értesül: 1.) Érintett önkormányzatok polgármesterei 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, augusztus 17. (: Tatár László :) polgármester

10 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-ei ülésére az Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzés támogatásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Kollné Ilyés Annamária védőnő jelezte, hogy szeptemberétől részt kíván venni a Semmelweis Egyetem és a Szoptatásért Magyar Egyesület által közösen indított laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen. A szakképzés időtartama 2 félév, melynek várható költsége 352eFt, melyből tandíj 258 eft, vizsgadíj 30 eft, útiköltség térítés várhatóan 64 eft. A védőnő a Tisztelt Képviselőtestülethez címzett levelében (mellékelve) kéri a fenti tanulmányi költség finanszírozását, melyből 161 eft a évi, 191 eft a évi költségvetést terhelné. A szakképesítés megszerzése érdekében vállalja a tanulmányi szerződés megkötését, valamint vállalja, hogy 2 évig nem mond le közalkalmazotti kinevezéséről és áthelyezését sem kéri. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák egyikét elfogadni szíveskedjenek:./2011.(viii.25.)sz. határozati javaslat: Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének támogatásáról 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011 és évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal szeptember 1-től Kollné Ilyés Annamária védőnő laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú szakképesítés megszerzése során felmerülő költségekre 100%-ban. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a tanulmányi szerződés aláírására, melyben rögzítik, hogy Kollné Ilyés Annamária vállalja, a tandíj 10%-ának megtérítését. A továbbképzés során felmerülő útiköltség és vizsgadíj (pótvizsga díj kivételével) összegét az Orvosi Rendelő vállalja. Szerződés szegése esetén a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester a hozzájárulás összegének 100%-os visszatérítési igényével él, illetve ezen összegből visszakövetelheti a közszolgálati jogviszonyban el nem töltött időre jutó arányos részt. 3.) A költségvetésen való átvezetésre a soron következő szeptemberi módosításkor kerüljön sor. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Kollné Ilyés Annamária védőnő 5.) Polgármesteri Hivatal csoport vezetői 6.) Gál Istvánné Orvosi Rendelő megb.int.vez. Fegyvernek, augusztus 11. Tatár László polgármester

11 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 25-i ülésére a 41/2011.(II.24.) sz. önk. határozat módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület a 41/2011. (II.24.) sz. önk. határozatban döntött arról, hogy az önkormányzat megvásárolja a fegyverneki 245 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagyságú beépítetlen területet Bíró Tímea és gyermekei Gácsi László és Gácsi Tímea Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti lakosoktól. Az ingatlan vételára Ft, melyből Ft és pótléka kommunális adó tartozás lesz kiegyenlítve és Ft kerül kiutalásra. Az eladók a vételár ilyen módon történő kifizetéséhez nem járulnak hozzá. Mint ismeretes Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken beruházással kapcsolatosan KEOP támogatásban részesült. A beruházás sikeres megvalósítása érdekében, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges a fenti terület megvásárlása. Javaslom a megosztás után kialakuló 245/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlását, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2011. (VIII. 24.) sz. határozati javaslat: 41/2011.(II.24.) sz. önk. határozat módosításáról 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a (II.24.) sz. önk. határozatát akként módosítja, hogy a 2011 évi költségvetés terhére megvásárolja Bíró Tímea és gyermekei Gácsi László és Gácsi Tímea Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti lakosoktól a fegyverneki 245 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagyságú területet. Az ingatlan vételára Ft. 2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával. Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Csoportvezetők Fegyvernek, augusztus 01. /:Tatár László:/ polgármester

12 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 114/2011.(VI.23.) sz. határozatával a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete részére bérbe adta a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz. alatti önkormányzati ingatlant havi 500,- Ft értékben. Fenti határozat jogszabályellenes, sérti az Alkotmány 70/A. (1) bekezdése szerinti jogegyenlőséget, ezért azt indokolt visszavonni. Az Alkotmány 70/A. (1) bekezdése a jogegyenlőség követelményeit az alábbiak szerint fogalmazza meg: A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az Alkotmánybíróság e szabály értelmezése kapcsán kifejtette: Az Alkotmány e rendelkezése csak azonos szabályozási körbe vont jogalanyok közötti olyan alkotmányos indok nélkül tett megkülönböztetést indokolja, melyek következtében egyes jogalanyok hátrányos helyzetbe kerülnének. Az Alkotmánybíróság 47/2002.(X.11.) számú határozatában már vizsgálta, hogy alkotmányos-e, ha az önkormányzatok a pártok részére bérleti díj kedvezményt nyújtanak az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásakor. Az Alkotmánybírósági határozat szerint az Alkotmány 44.., illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 78.. alapján a pártok számára nyújtott támogatás nem fogható fel önkormányzati feladatellátással kapcsolatos célnak. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti bérlemény (Móricz Zs. út 1/d) utoljára 2009-ben volt kiadva ,- Ft/hó összegért, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete július 1-től havi 500,- Ft-ért bérli. Fentiek alapján javaslom a határozat visszavonását.../2011.(viii.25.) sz. határozati javaslat: A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonásáról.

13 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 114/2011./VI.23.) sz. határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezetének elnöke 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 02. (: Tatár László :) polgármester

14 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek belterületen 612 helyrajzi számon, természetben Fegyvernek, Zrínyi út 1. szám alatti ingatlanon álló lakóépület évben belvíz következtében helyreállíthatatlanul megrongálódott. Az építmény bontását az építésügyi hatóság /2006. sz. határozatával elrendelte. Az ingatlan tulajdonosa ( Burai Ignác ) a bontást saját költségén nem tudta vállalni, így ingyenes tulajdonszerzés céljából felajánlotta az Önkormányzat részére. Az ingatlan teljes területe 1528 m2, per és tehermentesen. Könyvszerinti értéke: Ft Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a 40/2011.(II.24.) sz. határozatával a felajánlást elfogadta, de az épület teljes bontását és a törmelékek elszállítását forrás hiányában nem tudta elvégezni. Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich J. út 66. szám alatti lakos vállalta, hogy az ingatlant lebontja és a törmeléket elszállítja, melynek költsége kb Ft. A munkálatok elvégzéséért kéri az Önkormányzatot, hogy ajándékozás címén a Zrínyi út 1. szám alatti területet tulajdonba adja a részére. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és dönteni szíveskedjenek.../2011. (VIII.25.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlant bontási kötelezettséggel ,- Ft-ért értékesíti Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich J. út 66. szám alatti lakos részére. A vételárat a vevőnek nem kell megfizetni, azt a bontási és szállítási költségekre köteles fordítani. 2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével. Erről értesül: 1. Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich út Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 10. Készítette: Csaba Gáborné /:Tatár László:/ polgármester

15 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Pataki Erzsébet és Burai Róbert Fegyvernek, Előre út 14. sz. önkormányzati ingatlan - alatti lakosok vételi szándékot jelentettek be az Önkormányzat tulajdonát képező Fegyvernek, Előre út 14. sz. (1520 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1088 m2, melyből a lakás alapterülete 70 m2 nagyságú, melléképület nincs. A lakás elhanyagolt, komfort nélküli, vezetékes ivóvíz az udvarban. A lakóépület állapotának felmérését elvégeztük. A felmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapítható, hogy felújítása nem gazdaságos. A lakóépülettel szemben támasztott műszaki előírások kielégítéséhez a következő munkákra lenne szükség: fürdőszoba kialakítása, víz bevezetése a lakásba, szennyvízelvezetés megoldása, nyílászárók teljes cseréje, falazatok és födém hőszigetelése, fűtés biztosítása valamennyi helyiségben. Ezek bekerülési költsége 5 millió Ft. Értékbecslő szerint az ingatlan vételára -Ft. A vevő a vételárat Ft értékben határozta meg. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993 (XII.16.) sz. rendelet VII. fejezet 13 (4)bek. 2.) a. pontja szerint a vevő a vételár 15%-át FT- egy összegben köteles megfizetni. A vevő vállalja, hogy a fennmaradó összeget Ft-ot, havi Ft-al 68 hónap alatt kifizeti. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek.../2011. (VIII.25.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról A alternatíva: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti Ingatlant értékesíti Pataki Erzsébet és Burai Róbert Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakosok részére Ft értékben. B alternatíva: 2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti ingatlant Pataki Erzsébet és Burai Róbert Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakosok részére Erről értesül: 1. Pataki Erzsébet és Burai Róber Fegyvernek, Előre út Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 10. Készítette: Csaba Gáborné /:Tatár László:/ polgármester

16 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 25-i ülésére a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítására A szakképzés szervezésére a megyében a szakképző iskolákkal rendelkező önkormányzatok társulást (TISZK) hoztak létre. A TISZK működtetését Megállapodás szabályozza. A Megállapodás módosításait a Társulási Tanács készíti elő és az alapító önkormányzatok képviselőtestületeinek jóvá kell hagyni. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa július 7-i ülésén a társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást módosította a 30/2011. (VII. 7.) számú határozatával, és ezt megküldte elfogadásra a tag önkormányzatoknak. A módosítás akkor lép életbe, amikor a tag önkormányzatok elfogadó határozatai is megvannak. A jelenlegi módosítást számos körülmény indokolja. Legfontosabb az intézményi átszervezésekből adódó módosítások átvezetése. Közfoglalkoztatás útján két dolgozó került a JNSZ TISZK munkaszervezetéhez. A évi költségvetési tájékoztatóban közölt közfoglalkoztatással kapcsolatos szakfeladatok számának megjelenítése és használata kötelező, így az erre vonatkozó szakfeladat számok beépítésre kerültek a Társulási Megállapodásba. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (11) bekezdés alapján több fenntartó önkormányzat szervezte át intézményeit az alábbiak szerint: Jászberény Város Önkormányzata a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát adta át a JNSZ Megyei önkormányzatnak. Törökszentmiklós Város Önkormányzata a Lábassy János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartói jogát szintén a JNSZ Megyei Önkormányzatnak adta át. Karcag Város Önkormányzata összevonta az Arany János Általános Iskolát és a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumot. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartói joga átadásra került a Vidékfejlesztési Minisztérium részére. Kisújszállás Város Önkormányzatának fenntartása alatt működő, Illéssy Sándor Szakközépés Szakiskola megszüntette a szobafestő tanműhelyét. 1

17 Martfű Város Önkormányzata külön működteti a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot és a József Attila Általános Iskolát. Szolnok Város Önkormányzata összevonta az Egészségügyi és Szociális Tagintézményét a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Tagintézménnyel és a Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézményét a Pálfy János Tagintézménnyel. Így a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola tagintézményeinek száma háromra, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola tagintézményeinek száma négyre csökkent. A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola igazgatósága átköltözik a Béla király út 4. szám alá. A fent felsorolt átszervezésekből adódó módosítások kerültek átvezetésre a Társulási Megállapodásba és mellékletébe. A TIOP projekt során létrejött központi képzőhelyek kapacitáskihasználtsága az egyik legfontosabb indikátorérték, melynek teljesülését kiemelten vizsgálni fogják a fenntartási időszakban. A hatékony kihasználás érdekében szükséges tevékenységek megnevezése is meg kell, hogy jelenjen a Társulási Megállapodásban. A szavazási módokra vonatkozó rendelkezések a gyakorlati tapasztalatok alapján pontosításra kerültek. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására../2011 (VIII.25.) sz. határozati javaslat A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítására Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodásnak a határozat melléklete szerinti módosításával Erről értesülnek: 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke 2. Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, Tatár László polgármester 2

18 melléklet M EGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MÓDOSÍTÁSA A társulás tagjai a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 1. A Megállapodás I./ 16. pontja az alábbiakkal egészül ki: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 2. A Megállapodás I./17. pont első bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: Szervezi és koordinálja a központi képzőhelyeken folyó gyakorlati képzést. 3. A Megállapodás III./9. pontjának helyébe a következő szövegrész kerül: Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő szavazásra jogosult képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges, és az haladja meg a jelenlévő szavazásra jogosult képviselők szavazatainak több, mint felét. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen megállapodásban megállapított, a minősített többséget igénylő döntéseket. 4. A Megállapodás III./10. pontjának helyébe a következő szövegrész kerül: Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a jelen lévő szavazásra jogosult képviselők több, mint 75 százalékának igen szavazata szükséges és az haladja meg a szavazásra jogosult képviselők összes szavazatának 75 százalékát. 5. A Megállapodás melléklete, amely a Társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzésszervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját tartalmazza, az alábbiak szerint módosul: - A melléklet 2. pontjából törlésre kerül a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium - A melléklet 3. pontjában az Iskola megnevezése oszlopba bekerül a JNSZM Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium szövegrész Az Iskola székhelye oszlopba bekerül a 5100 Jászberény, Rákóczi u. 13. szövegrész, 3

19 Az OM azonosító oszlopba bekerül a számsor, - A melléklet 3. pontjában az Iskola megnevezése oszlopba bekerül a JNSZM Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola szövegrész Az Iskola székhelye oszlopba bekerül a 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 51. szövegrész, Az OM azonosító oszlopba bekerül a számsor, A Telephelyek oszlopba bekerül a Telephely kódja: 004 JNSZM Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola II. sz. Tanműhely 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 54. Tel.: 56/ szakiskola szövegrész - A melléklet 4. pontjában az Iskola megnevezése oszlopban a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium A Telephelyek oszlopból törlésre kerül a Telephely kódja: 004 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Tanműhelye 5300 Karcag, Gépgyár u. Központi képzőhely szövegrész A Telephelyek oszlopban mind három telephelyen a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium A Telephelyek oszlopban bekerül a Telephely kódja: 006 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Arany János Tagiskolája 5300 Karcag, Arany János u Tel.:59/ általános iskola Telephely kódja: 007 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 5300 Karcag, Baross u. 44. általános iskola szövegrész - A melléklet 4. pontjából törlésre kerül a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4

20 - A melléklet 6. pontjában a Telephelyek oszlopból törlésre kerül a Telephely kódja: 011 Szobafestő tanműhely 5310 Kisújszállás, Nagy Imre u. 15. szakiskola szövegrész - A melléklet 8. pontjában az Iskola megnevezése oszlopban a Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium A Telephelyek oszlopból törlésre kerül a Telephely kódja: 002 Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 2. Tel.: 56/ Fax: 56/ általános iskola; Telephely kódja: 003 Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőhéki Általános Iskolája 5453 Mezőhék, Mártírok út 9/B. Tel.: 56/ általános iskola szövegrész - A melléklet 10. pontjában az Iskola székhelye oszlopban a 5000 Szolnok, Baross u. 43. szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. A Telephelyek oszlopban bekerül a Székhely kódja: 001 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Béla király u. 4. pedagógiai szakszolgálat; pedagógiai szakmai szolgáltatás; egyéb - nem közoktatási feladat szövegrész A Telephelyek oszlopban a Telephely kódja: 002 Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény 5000 Szolnok, Baross út 43. Tel: 56/ Fax: 56/ szakközépiskola szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 5

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 17ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. február 11-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-4. c.) határozatai: 9-12. d.) rendelete: -. /2015. T Á R G Y S O R O

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Derecske-Létavértes kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben