Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AUGUSZTUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 3. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízása 4. Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása 5. Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 6. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 7. Település környezetvédelméről szóló rendelet módosítása 8. Lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet módosítása 9. A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 10.Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között létrejövő elszámolási megállapodásról 11.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosítása 12.Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására megállapodás létrehozásáról 13.A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezése 14.Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének támogatása 15.A 41/2011.(II.24.) sz. határozat módosítása 16.A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonása 17.Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése 18.Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról 19.A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr, Nardai Dániel településmenedzser 3., 12. napirendhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 14. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő megbízott vezetője Fegyvernek, augusztus 17. Tatár László polgármester

3 Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület augusztus 25-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Július 1-én köztisztviselők napja volt. Július 4-én a Takarékbank igazgatójával tárgyalást folytattam a Vízi Közmű Társulat hitelígérvényéről. Július 5-én Törökszentmiklós Rendőrkapitányságon a Polgárőrség képviselőjével vettem részt a Kormány Bűnmegelőzési Programjának tájékoztatóján. Július 6-án tárgyalásra került sor a 4. sz. főút Szapárfalui szakaszának zajmérésével kapcsolatban a hivatal tanácstermében, melyen részt vett a Szolnok megyei Közlekedési Hatóság, a Környezetvédelmi Hivatal, a Magyar Közútkezelő Kft, a Budapesti Közlekedési- Fejlesztési- és Koordiánációs Központ képviselője, valamint Szapárfalu lakosságának nevében a tárgyalást kezdeményező Borgulya István. Július 6-án délelőtt fogadónapot tartottam. Július 11-én LEADER Egyesület ülésén vettem részt Kuncsorbán. Július 12-én a évi Búcsú megrendezéséről megbeszélést folytattam az érintettek. Július 13-án Bujdosó Tündével találkoztam, aki a Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állására pályázott. Július 13-án szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen vettem részt a tervező és pályázatíró képviselőjével. Július 14-én tárgyalást folytattam a helyi Takarékszövetkezet vezetőjével a Vízi közmű Társulat számlakezeléséről. Július 14-én kezdtük el a búza betakarítását és július 26-án fejeztük be. Július 18-án a Református Lelkészasszonnyal a templom felújításáról egyeztettem. Július 21-én Kuncsorbán a LEADER Központban megbeszélés folytattunk a Művelődési Ház és Könyvtár társulás formájában történő működtetéséről Örményes és Kuncsorba polgármestereivel. Július 25-én egyeztetés a Lasa Agrokultúra Kft. képviselőjével a beszállított búza minőségéről, mennyiségéről és vételáráról. Július 26-án vágópont kialakításával kapcsolatban tárgyalást folytattunk a Megyei Főállatorvossal. Augsztus 2-án a Budapesti Fejlesztési Minisztériumban egyeztetés a szennyvízcsatorna beruházásról. Augusztus 3-án fogadónap. Augusztus 4-én Lipcsei Zsuzsanna meghallgatása az esküvőjüket követő rendezvény elszámolásával kapcsolatban. Augusztus 9-én az OTP képviselőjével aláírtuk a Föld alapú támogatásról a szerződést. Egyeztetés folytattunk a Hilléri pálinkafőző hasznosításáról Tatár Gáborral és a KUNHALOM Agrária Kft. képviselőjével és a vágóhíd kialakításának lehetőségét vizsgáltuk.

4 Augusztus 10-én a Gyermekélelmezési Konyhán a konyha dolgozóit meghallgattuk az elmúlt időszakban szervezett rendezvények lebonyolításával és a konyha működésével kapcsolatban. Augusztus 15-én Dr. Nagy Sándor Úrral találkoztam a szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatban, illetve a Sóút belvízmentesítésének lehetőségeit vizsgáltuk meg. Augusztus hónapban elkezdtük a belterületi utak kátyúzását. Felülvizsgáltuk a Fegyverneki Vízmű ivóvízellátó vezérléstechnikát és megállapításra került, hogy az eddigi beruházások tévesen és fölöslegesen készültek el, mert a szakértő megállapította, hogy a meglévő régi kábeleken műszaki meghibásodás nincs, azok kifogástalan állapotban vannak és alkalmasak a jelátvitelre. Fentiek ismeretében augusztus 11-én a kútvezérlést visszaalakítottuk a régi jelátvitelre, mely megoldás megfelel minden előírásnak, a jel nem igényel forrásokat, a karbantartás minimális, az üzembiztonság a többszörösére növekedett. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra június július I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: június hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 2 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 30 - lakásfenntart.tám.elutasítás - - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Polgármester döntései: július hónapban 2.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 2 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 34 - lakásfenntart.tám.elutasítás - - lakásfenntartási tám.megszünt. - C.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. - - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. -

5 - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások július hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, augusztus 17. Tatár László polgármester

6 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között kötendő elszámolási megállapodásról. Tisztelt Képviselőtestület! Kétpó Községi Önkormányzat Polgármestere levélben kérte Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterét, hogy a Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között kötendő elszámolási megállapodást - mely rendezi a két cég között és években szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos le nem zárult gazdasági eseményt a Képviselőtestület elé terjessze és a döntésről értesítse. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a felügyelő bizottság augusztus 9-i ülésén az elszámolási megállapodással kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 1/20121.(VIII.09.) FB határozat: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadja, illetve a taggyűlésnek elfogadásra javasolja a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő a jelen szerződés mellékletében szereplő szerződést, mely teljes összegben rendezi években végzett szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos le nem zárt gazdasági eseményt. Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:./2011.(viii.25.) sz. határozati javaslat: A Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között létrejövő elszámolási megállapodásról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a jelen határozat mellékleteként csatolt, a Remondis Kétpó Kft és a Remondis Kft. között létrejövő a években végzett szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos elszámolási megállapodást és felhatalmazza az ügyvezetést annak aláírására. Erről értesül: 1.) Kétpó Községi Önkormányzat Polgármestere 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 17. (: Tatár László :) polgármester

7 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója kérelmezte és a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 107/2011.(VI.23.) sz. határozatában kezdeményezte, hogy az Örményesről és Kuncsorbáról Bölcsődei férőhelyet igénybevevő gyerekek utáni önkormányzati támogatásra vonatkozóan a Társulási Megállapodást vizsgálják felül január 1-i hatállyal évben a Bölcsődei férőhelyet igénybevevő gyermekek után: - Kiadás: eft - Állami normatíva: eft - Saját bevétel (étk.tér.díj): eft szükséges önkormányzati támogatás: eft Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását: /2011.(VIII.25.) sz. határozati javaslat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosítása. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás III. Költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei című rész kiegészül az alábbi 7.) ponttal: 7.) A Bölcsődei férőhely önkormányzati támogatásának összege évre ,- Ft/fh., melyet az igénybevevő önkormányzatok támogatásként nyújtanak Fegyvernek Önkormányzat részére egy összegben legkésőbb tárgyév április 30-ig. Ezt követően a Bölcsődei férőhelyekre jutó önkormányzati támogatás következő évi összegét az érintett önkormányzatok évente felülvizsgálják és azt a tervkoncepció jóváhagyásáig módosítják. Erről értesül: 1.) Örményes Község Önkormányzata 2.) Kuncsorba Község Önkormányzata 3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 4.) Tatár László polgármester 5.) Buzás Istvánné dr. jegyző 6.) Képviselőtestület tagjai 7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 02. (: Tatár László :) polgármester

8 ./2011.(VIII.25.) sz. határozati javaslat: Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására megállapodás létrehozásáról 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen egyetért azzal, hogy Fegyverneki telephellyel Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések között a Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására Társulási Megállapodás vagy Együttműködési Megállapodás jöjjön létre. 2.) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködés előkészítésével. Erről értesül: 1.) Örményes Község Polgármesteri Hivatala 2.) Kuncsorba Község Polgármesteri Hivatala 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai 6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 17. (: Tatár László :) polgármester

9 .../2011.(VIII.25.) sz. határozati javaslat: A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezésére 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a települési szilárd hulladék társulási formában történő szállítására Fegyvernek székhellyel létrehozott kommunális szolgáltató intézményt közösen tart fenn, társulás formájában. A társulásban résztvevő települések: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Örményes Község, Kuncsorba Község, Tiszatenyő Község, Tiszapüspöki Község, Kengyel Község. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás előkészítésére. Erről értesül: 1.) Érintett önkormányzatok polgármesterei 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, augusztus 17. (: Tatár László :) polgármester

10 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-ei ülésére az Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzés támogatásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Kollné Ilyés Annamária védőnő jelezte, hogy szeptemberétől részt kíván venni a Semmelweis Egyetem és a Szoptatásért Magyar Egyesület által közösen indított laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen. A szakképzés időtartama 2 félév, melynek várható költsége 352eFt, melyből tandíj 258 eft, vizsgadíj 30 eft, útiköltség térítés várhatóan 64 eft. A védőnő a Tisztelt Képviselőtestülethez címzett levelében (mellékelve) kéri a fenti tanulmányi költség finanszírozását, melyből 161 eft a évi, 191 eft a évi költségvetést terhelné. A szakképesítés megszerzése érdekében vállalja a tanulmányi szerződés megkötését, valamint vállalja, hogy 2 évig nem mond le közalkalmazotti kinevezéséről és áthelyezését sem kéri. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák egyikét elfogadni szíveskedjenek:./2011.(viii.25.)sz. határozati javaslat: Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének támogatásáról 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011 és évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal szeptember 1-től Kollné Ilyés Annamária védőnő laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú szakképesítés megszerzése során felmerülő költségekre 100%-ban. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a tanulmányi szerződés aláírására, melyben rögzítik, hogy Kollné Ilyés Annamária vállalja, a tandíj 10%-ának megtérítését. A továbbképzés során felmerülő útiköltség és vizsgadíj (pótvizsga díj kivételével) összegét az Orvosi Rendelő vállalja. Szerződés szegése esetén a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester a hozzájárulás összegének 100%-os visszatérítési igényével él, illetve ezen összegből visszakövetelheti a közszolgálati jogviszonyban el nem töltött időre jutó arányos részt. 3.) A költségvetésen való átvezetésre a soron következő szeptemberi módosításkor kerüljön sor. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Kollné Ilyés Annamária védőnő 5.) Polgármesteri Hivatal csoport vezetői 6.) Gál Istvánné Orvosi Rendelő megb.int.vez. Fegyvernek, augusztus 11. Tatár László polgármester

11 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 25-i ülésére a 41/2011.(II.24.) sz. önk. határozat módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület a 41/2011. (II.24.) sz. önk. határozatban döntött arról, hogy az önkormányzat megvásárolja a fegyverneki 245 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagyságú beépítetlen területet Bíró Tímea és gyermekei Gácsi László és Gácsi Tímea Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti lakosoktól. Az ingatlan vételára Ft, melyből Ft és pótléka kommunális adó tartozás lesz kiegyenlítve és Ft kerül kiutalásra. Az eladók a vételár ilyen módon történő kifizetéséhez nem járulnak hozzá. Mint ismeretes Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken beruházással kapcsolatosan KEOP támogatásban részesült. A beruházás sikeres megvalósítása érdekében, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges a fenti terület megvásárlása. Javaslom a megosztás után kialakuló 245/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlását, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2011. (VIII. 24.) sz. határozati javaslat: 41/2011.(II.24.) sz. önk. határozat módosításáról 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a (II.24.) sz. önk. határozatát akként módosítja, hogy a 2011 évi költségvetés terhére megvásárolja Bíró Tímea és gyermekei Gácsi László és Gácsi Tímea Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti lakosoktól a fegyverneki 245 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagyságú területet. Az ingatlan vételára Ft. 2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával. Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Csoportvezetők Fegyvernek, augusztus 01. /:Tatár László:/ polgármester

12 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 114/2011.(VI.23.) sz. határozatával a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete részére bérbe adta a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz. alatti önkormányzati ingatlant havi 500,- Ft értékben. Fenti határozat jogszabályellenes, sérti az Alkotmány 70/A. (1) bekezdése szerinti jogegyenlőséget, ezért azt indokolt visszavonni. Az Alkotmány 70/A. (1) bekezdése a jogegyenlőség követelményeit az alábbiak szerint fogalmazza meg: A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az Alkotmánybíróság e szabály értelmezése kapcsán kifejtette: Az Alkotmány e rendelkezése csak azonos szabályozási körbe vont jogalanyok közötti olyan alkotmányos indok nélkül tett megkülönböztetést indokolja, melyek következtében egyes jogalanyok hátrányos helyzetbe kerülnének. Az Alkotmánybíróság 47/2002.(X.11.) számú határozatában már vizsgálta, hogy alkotmányos-e, ha az önkormányzatok a pártok részére bérleti díj kedvezményt nyújtanak az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásakor. Az Alkotmánybírósági határozat szerint az Alkotmány 44.., illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 78.. alapján a pártok számára nyújtott támogatás nem fogható fel önkormányzati feladatellátással kapcsolatos célnak. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti bérlemény (Móricz Zs. út 1/d) utoljára 2009-ben volt kiadva ,- Ft/hó összegért, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete július 1-től havi 500,- Ft-ért bérli. Fentiek alapján javaslom a határozat visszavonását.../2011.(viii.25.) sz. határozati javaslat: A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonásáról.

13 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 114/2011./VI.23.) sz. határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezetének elnöke 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 02. (: Tatár László :) polgármester

14 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek belterületen 612 helyrajzi számon, természetben Fegyvernek, Zrínyi út 1. szám alatti ingatlanon álló lakóépület évben belvíz következtében helyreállíthatatlanul megrongálódott. Az építmény bontását az építésügyi hatóság /2006. sz. határozatával elrendelte. Az ingatlan tulajdonosa ( Burai Ignác ) a bontást saját költségén nem tudta vállalni, így ingyenes tulajdonszerzés céljából felajánlotta az Önkormányzat részére. Az ingatlan teljes területe 1528 m2, per és tehermentesen. Könyvszerinti értéke: Ft Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a 40/2011.(II.24.) sz. határozatával a felajánlást elfogadta, de az épület teljes bontását és a törmelékek elszállítását forrás hiányában nem tudta elvégezni. Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich J. út 66. szám alatti lakos vállalta, hogy az ingatlant lebontja és a törmeléket elszállítja, melynek költsége kb Ft. A munkálatok elvégzéséért kéri az Önkormányzatot, hogy ajándékozás címén a Zrínyi út 1. szám alatti területet tulajdonba adja a részére. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és dönteni szíveskedjenek.../2011. (VIII.25.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlant bontási kötelezettséggel ,- Ft-ért értékesíti Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich J. út 66. szám alatti lakos részére. A vételárat a vevőnek nem kell megfizetni, azt a bontási és szállítási költségekre köteles fordítani. 2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével. Erről értesül: 1. Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich út Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 10. Készítette: Csaba Gáborné /:Tatár László:/ polgármester

15 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 25-i ülésére a Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Pataki Erzsébet és Burai Róbert Fegyvernek, Előre út 14. sz. önkormányzati ingatlan - alatti lakosok vételi szándékot jelentettek be az Önkormányzat tulajdonát képező Fegyvernek, Előre út 14. sz. (1520 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1088 m2, melyből a lakás alapterülete 70 m2 nagyságú, melléképület nincs. A lakás elhanyagolt, komfort nélküli, vezetékes ivóvíz az udvarban. A lakóépület állapotának felmérését elvégeztük. A felmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapítható, hogy felújítása nem gazdaságos. A lakóépülettel szemben támasztott műszaki előírások kielégítéséhez a következő munkákra lenne szükség: fürdőszoba kialakítása, víz bevezetése a lakásba, szennyvízelvezetés megoldása, nyílászárók teljes cseréje, falazatok és födém hőszigetelése, fűtés biztosítása valamennyi helyiségben. Ezek bekerülési költsége 5 millió Ft. Értékbecslő szerint az ingatlan vételára -Ft. A vevő a vételárat Ft értékben határozta meg. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993 (XII.16.) sz. rendelet VII. fejezet 13 (4)bek. 2.) a. pontja szerint a vevő a vételár 15%-át FT- egy összegben köteles megfizetni. A vevő vállalja, hogy a fennmaradó összeget Ft-ot, havi Ft-al 68 hónap alatt kifizeti. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek.../2011. (VIII.25.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról A alternatíva: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti Ingatlant értékesíti Pataki Erzsébet és Burai Róbert Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakosok részére Ft értékben. B alternatíva: 2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti ingatlant Pataki Erzsébet és Burai Róbert Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakosok részére Erről értesül: 1. Pataki Erzsébet és Burai Róber Fegyvernek, Előre út Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, augusztus 10. Készítette: Csaba Gáborné /:Tatár László:/ polgármester

16 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 25-i ülésére a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítására A szakképzés szervezésére a megyében a szakképző iskolákkal rendelkező önkormányzatok társulást (TISZK) hoztak létre. A TISZK működtetését Megállapodás szabályozza. A Megállapodás módosításait a Társulási Tanács készíti elő és az alapító önkormányzatok képviselőtestületeinek jóvá kell hagyni. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa július 7-i ülésén a társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást módosította a 30/2011. (VII. 7.) számú határozatával, és ezt megküldte elfogadásra a tag önkormányzatoknak. A módosítás akkor lép életbe, amikor a tag önkormányzatok elfogadó határozatai is megvannak. A jelenlegi módosítást számos körülmény indokolja. Legfontosabb az intézményi átszervezésekből adódó módosítások átvezetése. Közfoglalkoztatás útján két dolgozó került a JNSZ TISZK munkaszervezetéhez. A évi költségvetési tájékoztatóban közölt közfoglalkoztatással kapcsolatos szakfeladatok számának megjelenítése és használata kötelező, így az erre vonatkozó szakfeladat számok beépítésre kerültek a Társulási Megállapodásba. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (11) bekezdés alapján több fenntartó önkormányzat szervezte át intézményeit az alábbiak szerint: Jászberény Város Önkormányzata a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát adta át a JNSZ Megyei önkormányzatnak. Törökszentmiklós Város Önkormányzata a Lábassy János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartói jogát szintén a JNSZ Megyei Önkormányzatnak adta át. Karcag Város Önkormányzata összevonta az Arany János Általános Iskolát és a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumot. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartói joga átadásra került a Vidékfejlesztési Minisztérium részére. Kisújszállás Város Önkormányzatának fenntartása alatt működő, Illéssy Sándor Szakközépés Szakiskola megszüntette a szobafestő tanműhelyét. 1

17 Martfű Város Önkormányzata külön működteti a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot és a József Attila Általános Iskolát. Szolnok Város Önkormányzata összevonta az Egészségügyi és Szociális Tagintézményét a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Tagintézménnyel és a Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézményét a Pálfy János Tagintézménnyel. Így a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola tagintézményeinek száma háromra, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola tagintézményeinek száma négyre csökkent. A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola igazgatósága átköltözik a Béla király út 4. szám alá. A fent felsorolt átszervezésekből adódó módosítások kerültek átvezetésre a Társulási Megállapodásba és mellékletébe. A TIOP projekt során létrejött központi képzőhelyek kapacitáskihasználtsága az egyik legfontosabb indikátorérték, melynek teljesülését kiemelten vizsgálni fogják a fenntartási időszakban. A hatékony kihasználás érdekében szükséges tevékenységek megnevezése is meg kell, hogy jelenjen a Társulási Megállapodásban. A szavazási módokra vonatkozó rendelkezések a gyakorlati tapasztalatok alapján pontosításra kerültek. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására../2011 (VIII.25.) sz. határozati javaslat A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítására Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodásnak a határozat melléklete szerinti módosításával Erről értesülnek: 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke 2. Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, Tatár László polgármester 2

18 melléklet M EGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MÓDOSÍTÁSA A társulás tagjai a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 1. A Megállapodás I./ 16. pontja az alábbiakkal egészül ki: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 2. A Megállapodás I./17. pont első bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: Szervezi és koordinálja a központi képzőhelyeken folyó gyakorlati képzést. 3. A Megállapodás III./9. pontjának helyébe a következő szövegrész kerül: Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő szavazásra jogosult képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges, és az haladja meg a jelenlévő szavazásra jogosult képviselők szavazatainak több, mint felét. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen megállapodásban megállapított, a minősített többséget igénylő döntéseket. 4. A Megállapodás III./10. pontjának helyébe a következő szövegrész kerül: Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a jelen lévő szavazásra jogosult képviselők több, mint 75 százalékának igen szavazata szükséges és az haladja meg a szavazásra jogosult képviselők összes szavazatának 75 százalékát. 5. A Megállapodás melléklete, amely a Társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzésszervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját tartalmazza, az alábbiak szerint módosul: - A melléklet 2. pontjából törlésre kerül a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium - A melléklet 3. pontjában az Iskola megnevezése oszlopba bekerül a JNSZM Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium szövegrész Az Iskola székhelye oszlopba bekerül a 5100 Jászberény, Rákóczi u. 13. szövegrész, 3

19 Az OM azonosító oszlopba bekerül a számsor, - A melléklet 3. pontjában az Iskola megnevezése oszlopba bekerül a JNSZM Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola szövegrész Az Iskola székhelye oszlopba bekerül a 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 51. szövegrész, Az OM azonosító oszlopba bekerül a számsor, A Telephelyek oszlopba bekerül a Telephely kódja: 004 JNSZM Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola II. sz. Tanműhely 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 54. Tel.: 56/ szakiskola szövegrész - A melléklet 4. pontjában az Iskola megnevezése oszlopban a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium A Telephelyek oszlopból törlésre kerül a Telephely kódja: 004 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Tanműhelye 5300 Karcag, Gépgyár u. Központi képzőhely szövegrész A Telephelyek oszlopban mind három telephelyen a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium A Telephelyek oszlopban bekerül a Telephely kódja: 006 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Arany János Tagiskolája 5300 Karcag, Arany János u Tel.:59/ általános iskola Telephely kódja: 007 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 5300 Karcag, Baross u. 44. általános iskola szövegrész - A melléklet 4. pontjából törlésre kerül a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4

20 - A melléklet 6. pontjában a Telephelyek oszlopból törlésre kerül a Telephely kódja: 011 Szobafestő tanműhely 5310 Kisújszállás, Nagy Imre u. 15. szakiskola szövegrész - A melléklet 8. pontjában az Iskola megnevezése oszlopban a Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium A Telephelyek oszlopból törlésre kerül a Telephely kódja: 002 Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 2. Tel.: 56/ Fax: 56/ általános iskola; Telephely kódja: 003 Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőhéki Általános Iskolája 5453 Mezőhék, Mártírok út 9/B. Tel.: 56/ általános iskola szövegrész - A melléklet 10. pontjában az Iskola székhelye oszlopban a 5000 Szolnok, Baross u. 43. szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. A Telephelyek oszlopban bekerül a Székhely kódja: 001 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Béla király u. 4. pedagógiai szakszolgálat; pedagógiai szakmai szolgáltatás; egyéb - nem közoktatási feladat szövegrész A Telephelyek oszlopban a Telephely kódja: 002 Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény 5000 Szolnok, Baross út 43. Tel: 56/ Fax: 56/ szakközépiskola szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 5

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 48/2012.(III.29.) sz. önkormányzati határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Előterjesztés: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Előadó: Tatár László

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Előterjesztés: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Előadó: Tatár László JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.08.24.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Bognár Zoltán, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tagok, Tatár László polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 34/2009. (IV. 21.) sz. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újszász Város Képviselő-testület május 14-i ülésére. Szakképző intézmények átszervezésének véleményezéséről.

ELŐTERJESZTÉS. Újszász Város Képviselő-testület május 14-i ülésére. Szakképző intézmények átszervezésének véleményezéséről. -... ÚjszÁsz VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚjszÁsz, SZABADSÁG TÉRi. TEL/FAx: 56/552-022 e-mail: molnarpeter(2i~pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008.

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008. PÁLFI ISTVÁN SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. Tel.: 52/557-875 Tel/Fax: 52/557-878 E-mail: info@palfitiszk.hu PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 03.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben 4. sz. melléklet Tervezet amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

K i v o n a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 73/2009. (VI. 25.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 6-án SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben