GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Hódmezővásárhely, augusztus 24. Nagy Zsuzsanna igazgató

2 Tartalomjegyzék A szakképzés alapelve, célja... 3 Képzési szerkezet... 5 Képzési formák... 5 Belépés, továbbhaladás és átjárhatóság a szakképzési évfolyamokban... 5 Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés szabályai... 6 Csoportok, osztályok kialakítása szakképző évfolyamokon... 6 Szakmai elméleti és i képzés... 6 Szakmai ok szervezése... 6 Szakgimnáziumi és ágazati képzésben... 6 Szakképző évfolyamokon... 7 Személyi feltételek... 7 Tárgyi feltételek... 7 Fejlesztési irányok... 7 Óratervek... 8 Mezőgazdaság szakgimnázium... 8 Agrár gépész szakgimnázium...19 Gazda szakközépiskolai képzés...32 Mezőgazdasági ágazat mezőgazdasági technikus...40 Mezőgazdasági ágazat állattenyésztő és állategészségügyi technikus...44 Informatika ágazat...47 Gépészet ágazat...54 Villamosipar és elektronika ágazat...60 Számítógéprendszer-karbantartó...67 Mechatronikai műszerész

3 A szakképzés alapelve, célja A szakképzés alapelve Szakképzésünk középpontjában az európai szintű szakképzési rendszer kialakítása és ezáltal a hazai munkaerő nemzetközi versenyképességének fokozása áll. A szakképzés célja A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő és gyorsan alkalmazkodó szakemberek képzése, akik mindamellett, hogy kielégítő általános műveltséggel és nyelvismerettel rendelkeznek, teljesítményképes munkavégzésre és felsőfokú tanulmányok folytatására egyaránt alkalmasak. A tanulók szerezzék meg az önálló munkavégzés képességét akár egyedül, akár csoportokban dolgoznak. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók kapjanak tág teret aktivitásukra és egyéb tanulási képességeik fejlesztésére. Az elméleti- és i tanulmányaik során alakítsák ki saját munkamódszereiket, a lényeges és lényegtelen közötti különbségtétel képességét. A különböző tantárgyi feladatok végrehajtásával a kreatív munkavégzést valósítsák meg. Piacképes tudás i alkalmazása. Élethosszig tartó tanulás elősegítése. A korszerű szakemberképzés fontos elemei A legfrissebb, piacképes ismereteket közvetítse a diákjainknak; A munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodjon; Szoros kapcsolattartás és együttműködés a gazdasági élet szereplőivel (vállalkozások, gazdasági kamarák, munkaügyi központ) azért, hogy követhető legyen a változó igény, ugyanakkor a korszerűsítéshez támogatókat szerezzen és segítsen a végzettek elhelyezkedésében. 3

4 A képzés szabályozásának jogi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi LXV. törvény évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXVI. törvény évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 328/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, az ezeket kiegészítő helyi szakmai programok 4

5 Képzési szerkezet Országos Képzési Jegyzék szerinti szakma kínálatunk a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint. A 2016/17-es tanévben 9. évfolyamon indított mezőgazdaság szakgimnázium képzés felfutó, a többi klépzés kifutó jellegű. 9. évfolyam mezőgazdaság szakgimnázium 10. évfolyam mezőgazdasági ágazat 11. évfolyam mezőgazdasági ágazat informatika ágazat gépészet ágazat 12. évfolyam mezőgazdasági ágazat informatika ágazat gépészet ágazat villamosipar és elektronika ágazat 13. évfolyam mezőgazdasági technikus (OKJ ) számítógéprendszer-karbantartó (OKJ éves képzési idejű) mechatronikai műszerész (OKJ éves képzési idejű) 14. évfolyam mezőgazdasági technikus (OKJ ) Igénytől és engedélyezéstől függő, tervezett képzéseink: agrár gépész szakgimnázium, gazda szakközépiskola, a mezőgazdasági ágazati képzésben végzett tanulóknak az állattenyésztő és állategészségügyi technikus (OKJ: ). Képzési formák Iskolarendszerű nappali tagozaton folynak a képzések. Belépés, továbbhaladás és átjárhatóság a szakképzési évfolyamokban Szakgimnáziumban a felvételi jegyzék az általános iskola felső tagozatán elért tantárgyi átlag alapján készül. Szakképzés esetén a belépés feltételeit a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről, valamint a szakmai és vizsga követelmények szabályozzák. A felvételkor figyelembe vett tárgyakat ágazatonként külön külön jelezzük. A továbbhaladás, az átvétel, és az átjárhatóság szabályait a nevelési program szabályozza. 5

6 Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés szabályai Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő i képzésről való igazolt mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes i képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt i követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítést a diák kérelmére az osztályfőnök a tantestület elé terjeszti. A tantestület az előterjesztett indoklás és a i képzést folytató szervezetnél folyó i képzés esetén a i képzést folytató szervezet javaslata alapján hozza meg döntését. Csoportok, osztályok kialakítása szakképző évfolyamokon Általános elvként az osztályok szakmánkénti kialakítását alkalmazzuk. Gyakorlatok esetén maximum 12 fős csoportbontások szükségesek. Az adott szakma keretantervében meghatározottakon túl az iskolafenntartó rendelete szerint történnek az osztály és csoport kialakítások. Szakmai elméleti és i képzés A szakmai elméleti és i képzés célja, hogy diákjaink elsajátítsák a szakma műveléséhez szükséges ismereteket, készségeket és képességeket. Képesek legyenek önálló munkavégzésre, szakmai tudásuk folyamatos fejlesztésére, ismerjék a higiénés, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat, a konkrét tevékenység során a használt eszközöket, használatukat, az alkalmazott technológiákat és az alapanyagokat. A jövő szakemberei megtanulják továbbá, hogyan lehet tiszta, higiénikus, szakszerű munkahelyet kialakítani tevékenységükhöz, munkaszeretetre, pontos és precíz munkavégzésre neveljük őket. Szakterületenként változó, de kiemelt jelentősége van a megfelelő kifejező és beszédkészségnek, a szakmában elvárható mozgáskultúrának, illetve képességnek. Célunk olyan jellemvonások kialakítása, mely a munkatársak megbecsülését, az önzetlen, jó munkatársi kapcsolatok kialakítását teszik lehetővé. Mindezt a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő értelmi, érzelmi, esztétikai és testi neveléssel érjük el. A szakmai elméleti képzés az iskolában folyik, általános- és szaktantermekben. A szakmai i képzés az intézmény tangazdaságában, tanműhelyeiben valósul meg (részletezve a szakmai szervezésénél). Szakmai ok szervezése Szakgimnáziumi és ágazati képzésben Szakközépiskolai képzésben a i órák az iskolai tangazdaságban, tanműhelyekben, laborokban és külső helyszíneken kerülnek megszervezésre. Az összefüggő nyári ot a diákok az iskolában, illetve külső képzőhelyeken teljesíthetik együttműködési megállapodás alapján. 6

7 Szakképző évfolyamokon Az iskolával tanulószerződésben lévő diákok az iskola tangazdaságban töltik le a ukat. Az iskolával tanulószerződésben nem lévő diákok az összefüggő ukat az iskolában vagy lehetőség szerint gazdálkodó szervezeteknél együttműködési megállapodás alapján - töltik. Az iskolai, a nyári és a külső képzőhelyi ok ellenőrzését a szakmai igazgatóhelyettes végzi látogatási tervének megfelelően, az illetékes Kamarával együttműködésben, a Szakképzési Törvényben meghatározottak szerint. (2011. évi CLXXXVII. törvény) Személyi feltételek Az elméleti és i képzést a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 66. szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Pedagógusaink és egyéb szakembereink mérnöki, mérnök-tanári, szaktanár végzettséggel rendelkeznek. Tárgyi feltételek A tárgyi feltételek valamennyi szakma képzéséhez rendelkezésre állnak. A szakképesítések szakmai és vizsga követelményeiben és a kerettanterv ajánlásaiban szereplő feltételeket teljesítik. Rendelkezésünkre állnak: tangazdaság szaktanteremek számítástechnika termek, számítógépes labor elektronikai labor irányítástechnika labor, fémipari kézi-, gépi-forgácsoló és CNC tanműhelyek Fejlesztési irányok Folyamatos feladat a korszerűsítés. A korszerűsítés forrásai a pályázatok, elsősorban a szakképzési pályázatok. A fejlesztési irány meghatározásakor legfontosabbnak tartjuk a gazdasági igényeknek megfelelő képzések kiemelt fejlesztését, képzéseink korszerű szinten tartását. Ehhez természetesen szükség van a szakoktatók, szaktanárok folyamatos továbbképzésére, a szakmai fejlődés lehetőségének biztosítására is. Kiemelten fontosnak tartjuk tangazdaság épületeinek, eszközeink korszerűsítését. Egyre nagyobb arányban szeretnénk tanítani a megújuló energiákkal kapcsolatos ismereteket, ennek megfelelően célunk ezen területek tárgyi feltételeinek fejlesztése is. 7

8 Óratervek Mezőgazdaság szakgimnázium 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján Tantárgyi struktúra és óraszámok Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf óraszám összesen 13. évf. 13. évf. óraszám összesen Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Történelem Etika Informatika Művészetek Testnevelés Osztályfőnöki Kötelező komplex természettudományos tantárgy Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Biológia Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Fizika, vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy Pénzügyi és vállalkozói ismeretek Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében ( ) megszerezhető szakképesítés Rendelkezésre álló órakeret/hét Tanítási hetek száma Éves összes óraszám Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv Tantárgyak 1/13. évf. 2/14. évf. 1/13-2/14. évf. óraszám összesen Szakmai idegen nyelv Érettségire épülő szakképesítés órakerete Rendelkezésre álló órakeret/hét Tanítási hetek száma Éves összes óraszám

9 16 Ta kar má ny oz ást an és ált alá no s áll att en yés zté s Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás II. Szakgimnáziumi képzés összes óraszáma Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám Fő szakképesítéshez kapcsolódó összes óraszám A szakképzés összes óraszáma A szakképzés összes óraszáma GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; /13. 1/13. 2/14. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen Összesen Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 892 óra (39,1%) óra (41,3%) öt évfolyamos képzés egészében: 1114 óra (60,9%) 1114 óra (58,7%) Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése Álláskeresés Munkanélküliség Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerezés Nyelvtani rendszerezés Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs Állattenyésztés I

10 Alapfogalmak A gazdasági állatok értékelése Örökléstani alapfogalmak A gazdasági állatok nemesítése A gazdasági állatok elhelyezése, ápolása Takarmányozástan Az okszerű takarmányozás alapjai A takarmányok szerves és szervetlen anyagai Takarmányozási alapismeretek Takarmányismeret A takarmányok tartósítása, tárolása A takarmányozás i végrehajtása A gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete, takarmányadagok meghatározása Állattenyésztési alapok I. Általános állattenyésztés A takarmányok kémiai összetétele Takarmányozási alapszámítások Takarmányismeret és tartósítás

11 Állattenyésztés és -tartás Takarmányozás végrehajtása Takarmányadag összeállítása Anatómia és élettan I A szakmai nyelvezet A gazdasági állatok testének felépítése A testtájak csontos alapja Az emlősök és a madarak testtájai A gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom A gazdasági állatok hím és női nemi készülékének anatómiai felépítése és működése, a szaporodás Állatok egészségvédelme I Az állat és környezete Az egészség, a csökkent termelő képesség és a betegség A betegségek gyógykezelése és megelőzése Az állatok jóléte és az állatvédelem Állattenyésztési alapok II

12 Az állati szervezet felépítése Mozgásszervek, testtájak Emésztőkészülék Nemi készülék Az ivarzó állatok felismerése, a termékenyítés módszerei, a vemhesség jelei A közeledő ellés jelei, az ellésre történő előkészület, az ellés szakszerű levezetése, az ellés utáni teendők Az állat és környezete Egészség, csökkent termelő képesség, betegség A betegségek gyógykezelése, megelőzése Állatvédelem Állattenyésztés II A szarvasmarha elnevezései, értékmérői, fajtái, nemesítése, szaporítása és felnevelése A szarvasmarha tartástechnológiái Juhtenyésztés Tejgazdaságtan A sertés elnevezései, értékmérői, fajtái és hibridjei, nemesítése

13 Munkahelyi egészség és biztonság A sertés szaporítása, felnevelése, takarmányozása, hizlalása, elhelyezése Lótenyésztés Tyúktenyésztés Pulyka-, lúd- és kacsatenyésztés Állattenyésztési munkák szervezése Állattenyésztés Szarvasmarhatenyésztési ok Juhtenyésztési ok Tejgazdaságtani ok Sertéstenyésztési ok Lótenyésztési ok Baromfitenyésztési ok Munkavédelem Mukavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek

14 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek Gazdálkodási alapismeretek A termelés erőforrásai A termelési folyamat elemzése A termelési folyamat szervezése A termelés pénzügyei Vállalkozási alapismeretek Vállalkozások alapítása A vállalkozás működtetése, mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai Marketing, fogyasztóvédelem A mezőgazdasági vállalkozások, termékek marketingje Európai Uniós ismeretek Gazdálkodási alapok Adózási ismeretek Őrtermelés adózása Vállalkozás a A vállalkozás működtetése során szükséges kalkulációk Tervezési Pályázatkészítési Mezőgazdasági vállalkozás markating tevékenysége Adminisztráció

15 Gépüzemeltetés és -karbantartás Kommunikáció Géptan Műszaki alapismeretek Erőgép felépítése és működése Állattenyésztés épületei és gépei Talajművelés és tápanyag-utánpótlás gépeinek felépítése és működése Szaporítás és növényápolás gépeinek felépítése és működése Betakarítás, szállítás, anyagmozgatás gépeinek felépítése és működése Géptan Gépelemek Erőgépek és karbantartásuk Állattenyésztés épületeinek, gépeinek üzemeltetése, karbantartása Talajművelés és tápanyag-utánpótlás gépeinek beállítása, üzemeltetése és karbantartása Szaporítás és növényápolás gépeinek beállítása, üzemeltetése és karbantartása

16 Szántóföldi növénytermesztés Betakarítás, szállítás, anyagmozgatás gépeinek beállítása, működése és karbantartása Növénytermesztés A növény és környezete, agrometeorológia, éghajlattan Talajtan, talajjavítás, talajvédelem Tápanyagutánpótlás, talajhasználat Talajművelés és talajművelési rendszerek Szaporítás Növényápolás, betakarítás, terménytárolás Gabonafélék termesztése Gyökér- és gumós, ipari és hüvelyes növények termesztése Szálastakarmányok termesztése, gyepgazdálkodás Növénytermesztési munkák szervezése Növénytermesztés A növénytermesztés meteorológiai tényezőinek vizsgálata Talajmintavétel, talajvizsgálat

17 Állattartás Kertészeti növényterme sztés Vetőmagmintavétel, vetőmagvizsgálat Termesztéstechnológiai ok Határszemlék Szakmai számítások végzése Kertészet Gyümölcstermesztés Szőlőtermesztés Zöldségtermesztés Állattartás A gazdasági állatok környezeti igényei, elhelyezése, gondozása A ló tenyésztése és tartása A szarvasmarha tenyésztése és tartása A juh és a kecske tenyésztése és tartása A sertés tenyésztése és tartása A baromfi tenyésztése és tartása Keltetési ismeretek Állattartás a A ló tartási és tenyésztési a A szarvasmarha tartási és tenyésztési a A juh és a kecske tartási és tenyésztési a A sertés tartási és tenyésztési a

18 A baromfifélék tartási és tenyésztési a

19 Agrár gépész szakgimnázium 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján Tantárgyi struktúra és óraszámok Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf óraszám összesen 13. évf. 13. évf. óraszám összesen Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Történelem Etika Informatika Művészetek Testnevelés Osztályfőnöki Kötelező komplex természettudományos tantárgy Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Kémia*, vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy** Pénzügyi és vállalkozói ismeretek Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés ( ) Rendelkezésre álló órakeret/hét Tanítási hetek száma Éves összes óraszám Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv Tantárgyak 1/13. évf. 2/14. évf. 1/13-2/14. évf. óraszám összesen Szakmai idegen nyelv Érettségire épülő szakképesítés órakerete Rendelkezésre álló órakeret/hét Tanítási hetek száma Éves összes óraszám

20 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás II. Szakgimnáziumi képzés összes óraszáma Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám Fő szakképesítéshez kapcsolódó összes óraszám A szakképzés összes óraszáma A szakképzés összes óraszáma GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; /13. 1/13. 2/14. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen Összesen Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 1033 óra (44,9%) óra (47,3%) öt évfolyamos képzés egészében: 989 óra (55,1%) 989 óra (52,7%) Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése Álláskeresés Munkanélküliség Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerezés 1 Nyelvtani rendszerezés 2 Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs

21 Agrárvállalkozási és kereskedelmi ismeretek Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Gazdálkodási ismeretek Agrárvállalkozási ismeretek Vállalkozási alapismeretek Mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai Marketing A mezőgazdasági vállalkozások marketingje Európai úniós ismeretek Gazdálkodási alapok Adózási ismeretek Vállalkozás gyakorlása Mezőgazdasági vállalkozás marketing tevékenysége

22 Agrárműszaki alapok Adminisztráció Kommunikáció Géprajz, gépelemek, mehanika Műszaki dokumentációk Műszaki alapmérések Gépelemek igénybevételének módjai Kötőgépelemek Tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csapágyazások Rugók Tengelykapcsolók, fékek Vezetékelemek és kötéseik Hajtások Statikai alapfogalmak Statikai alapfogalmak Tartók statikája Szilárdságtan Keretszerkezetek, hajtóművek, szivattyúk Anyagismeret Metalográfiai alapismeretek Fémek és ötvözetek Nem fémes anyagok Tüzelő és kenőanyagok Fémek alakítása Agrárműszaki alapok szakmai

23 Agrárműszaki erőforrások Műhely megismerése, előrajzolás Fémipari alapműveletek Kötések Mérések Korrózió elleni védelem Melegüzemi technológiák alkalmazása Lánghegesztés Ívhegesztés Hajtóművek szerelése Gépi forgácsolás alapjai Köszörülés Esztergályozás Marás, gyalulás Erőgépek Belsőégésű motorok felépítése Belsőégésű motorok működése Belsőégésű motorok tüzelőanyag-ellátása Belsőégésű motorok szabályozása Belsőégésű motorok kenése, hűtése Közlekedési ismeretek Agrárárműszaki erőforrások mechanikus teljesítmény-átvitele

24 Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszerei Agrárárműszaki erőforrások járószerkezete és kormányzása Alváz és felépítmény Vonó- és függesztő szerkezet Agrárműszaki erőforrások fékezése Agrárműszaki erőforrások elektromos berendezései Egyéb agrárműszaki erőforrások Agrárműszaki erőforrások karbantartása Új és javított gépek bejáratása, korrózióvédelme, gépek tárolása Karbantartás és javítás szervezése Mezőgazdasági erőgépek részegységeinek javítása Egyéb agrárgazdasági erőgépek javítása Erőgépek szakmai

25 Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés Motorok szerkezeti felépítése Tüzelőanyag ellátó rendszerek kialakításai Kenési és hűtési rendszerek Agrárműszaki erőforrások mechanikus teljesítmény-átviteli rendszerei Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszerei Vonó és függesztőszerkezetek Járó- és kormányszerkezetek Alváz és felépítmény Agrárműszaki erőforrásokon és munkagépeken alkalmazott fékszerkezetek Agrárműszaki erőforrások elektromos berendezései Egyéb agrárműszaki erőforrások javítása Mezőgazdasági erőgépek részegységeinek javítása

26 Mezőgazdasági termelés gépei Agrárgazdasági erőgépek karbantartása Új és javított gépek bejáratása, korrózióvédelme, gépek tárolása Munkagépek Tápanyag visszapótlás gépei Talajművelés gépei Vetés, ültetés, palántázás gépei Növényvédelem gépei Öntözés gépei Szálastakarmányok betakarításának gépei Gabona betakarítás gépei Kukorica betakarítás gépei Szemes termények utókezelésének gépei Burgonya betakarításának gépei Cukorrépa betakarításának gépei Ipari növények betakarításának gépei Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gépei Szállítás és anyagmozgatás gépei Az állattartás épületei és gépei

27 Mezőgazdasági munkagépek karbantartása Új és javított gépek bejáratása, korrózió védelme, gépek tárolása Mezőgazdasági munkagépek részegységeinek javítása Munkagépek szakmai Tápanyag visszapótlás gépei Talajművelés gépei Vetés, ültetés, palántázás gépei Növényvényápolás gépei Öntözés gépei Szálastakarmányok betakarításának gépei Gabona betakarítás gépei Kukorica betakarítás gépei Szemes termények utókezelésének gépei Burgonya betakarításának gépei Cukorrépa betakarításának gépei Ipari növények betakarításának gépei

28 Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gépei Szállítás és anyagmozgatás gépei Az állattartás épületei és gépei Mezőgazdasági munkagépek karbantartása Új és javított gépek bejáratása, korrózió védelme, gépek tárolása Mezőgazdasági munkagépek részegységeinek javítása Gépek üzemeltetése Tápanyag visszapótlás gépeinek üzemeltetése Talajművelés gépeinek üzemeltetése Vetés, ültetés, palántázás gépeinek üzemeltetése Növényápolás gépeinek üzemeltetése Öntözés gépeinek üzemeltetése Szálastakarmányok betakarításának gépeinek üzemeltetése Gabona betakarítás gépeinek üzemeltetése

29 Szemes termények utókezelésének gépeinek üzemeltetése Burgonya betakarításának gépeinek üzemeltetése Ipari növények és egyéb növények betakarításának gépei Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gépeinek üzemeltetése Szállítás és anyagmozgatás gépeinek üzemeltetése Az állattartás épületei és gépeinek üzemeltetése Gépjavítás alapjai Mezőgazdasági gépek állapotváltozásának formái Műszaki állapotváltozások mérése, gépek diagnosztizálása Gépjavítási technológiai eljárások Gépek üzemeltetése szakmai Tápanyag visszapótlás gépeinek üzemeltetése Talajművelés gépeinek üzemeltetése

30 Vetés, ültetés, palántázás gépeinek üzemeltetése Növényápolás gépeinek üzemeltetése Öntözés gépeinek üzemeltetése Szálastakarmányok betakarításának gépeinek üzemeltetése Gabona betakarítás gépeinek üzemeltetése Szemes termények utókezelésének gépeinek üzemeltetése Burgonya betakarításának gépeinek üzemeltetése Ipari növények és egyéb növények betakarításának gépei Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gépeinek üzemeltetése Szállítás és anyagmozgatás gépeinek üzemeltetése Az állattartás épületei és gépeinek üzemeltetése Gépjavítás alapjai Műszaki állapotváltozások mérése, gépek diagnosztizálása

31 Mezőgazdasági ismeretek Gépjavítási technológiai eljárások Mezőgazdasági ismeretek Növények életműködése, környezete Talajtan, talajművelése, trágyázás Vetés, ültetés, növényápolás Betakarítás, termesztési módok Állattartási alapismeretek Fontosabb haszonállatok jellemzői Mezőgazdasági ismeretek szakmai Növények életműködése, környezete Talajtan, talajművelése, trágyázás Vetés, ültetés, növényápolás Betakarítás, termesztési módok Állattartási alapismeretek Fontosabb haszonállatok jellemzői

32 Gazda szakközépiskolai képzés A közismereti és szakmai órák aránya Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra Szabadon felhasználható órakeret 3 óra 2 óra 3,5 óra Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra Szakmai Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra elmélet és Szabadon felhasználható órakeret 2,5 óra 2 óra 2,5 óra Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra

33 GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 1/9. évfolyam Óraszám 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Összesen e gy ögy e gy ögy e gy Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. Munkavédelmi alapismeretek 4 4 Munkahelyek kialakítása 4 4 Munkavégzés személyi feltételei 2 2 Munkaeszközök biztonsága 2 2 Munkakörnyezeti hatások 2 2 Munkavédelmi jogi ismeretek 4 4 Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek 4 4 Munkaviszony létesítése 4 4 Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerezés

34 Állattartás Nyelvtani rendszerezés Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs Állattartás Az állati test felépítése és működése Az állattenyésztés alapfogalmai, értékmérő tulajdonságok A gazdasági állatok szaporítása, a nemesítés folyamata A gazdasági állatok környezeti igénye és elhelyezése, gondozása 8 8 Takarmányozástani alapfogalmak, a takarmányok csoportosítása Munka-, tűz- és környezetvédelem az állattartásban 8 8 Állategészségügyi- és állathigiéniai alapfogalmak A szarvasmarha tenyésztése és tartása A sertés tenyésztése és tartása A ló tenyésztése és tartása A juh és a kecske tenyésztése és tartása A baromfi-félék tenyésztése és tartása Legeltetés, az ökológiai gazdálkodás lehetőségei az állattartásban 8 8 Állattartási ok Az állati test felépítése, általános állattenyésztési ok Takarmányozástani ok Szarvasmarha tartási és tenyésztési ok Sertés tartási és tenyésztési ok

35 Növénytermesztés Juh és kecsketartási és tenyésztési ok Lótartási és tenyésztési ok Baromfi tartási és tenyésztési ok Állategészségügyi- és higiéniai ok Növénytermesztés A növény és környezete, éghajlattani ismeretek 4 4 Talajtani ismeretek 6 6 Talajművelés és talajművelési rendszerek 9 9 Tápanyag utánpótlás 8 8 A növények szaporítása és vetése 4 4 Növényápolás 5 5 A gabonafélék termesztéstechnológiája 16 5 A hüvelyes növények termesztéstechnológiája 10 5 Gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája 10 5 Az ipari növények termesztéstechnológiája A szálastakarmányok termesztéstechnológiája 8 8 Gyepgazdálkodási ismeretek 6 6 Betakarítás és tartósítás, termények tárolása 6 6 Növénytermesztési ok Talajtani ismeretek a ban Talajművelés és talajművelési

36 Kertészeti alapok rendszerek a ban Tápanyag utánpótlás a ban A növények szaporítása és vetése Növényápolási ok A gabonafélék termesztéstechnológiája A hüvelyes növények termesztéstechnológiája Gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája Az ipari növények termesztéstechnológiája A szálastakarmányok termesztéstechnológiája Gyepgazdálkodási ismeretek Betakarítás és tartósítás, termények tárolása Kertészet Általános zöldségtermesztési ismeretek 5 5 Burgonyafélék termesztéstechnológiája 6 6 A káposztafélék termesztéstechnológiája 6 6 A kabakosok termesztéstechnológiája 6 6 A gyökérzöldségfélék termesztéstechnológiája 7 7 A hüvelyesek termesztéstechnológiája 6 6 A hagymafélék termesztéstechnológiája 6 6 A levélzöldségek termesztéstechnológiája 6 6 Általános gyümölcstermesztési ismeretek Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája A csonthéjas gyümölcsűek

37 Mezőgazdasági géptan termesztéstechnológiája A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája 5 5 Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek 4 4 Kertészeti ok Burgonyafélék termesztéstechnológiája A káposztafélék termesztéstechnológiája A kabakosok termesztése A gyökérzöldségfélék termesztéstechnológiája A hüvelyesek termesztéstechnológiája A hagymafélék termesztéstechnológiája A levélzöldségek termesztéstechnológiája Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák A szőlő feldolgozása, pinceműveletek Műszaki ismeretek Anyagismeret és gépelemek 6 6 Az erőgépek felépítése és működése A talajművelő gépek felépítése és működése A tápanyag visszapótlás gépeinek

38 Agrár kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel felépítése és működése A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése 9 9 A növényvédelem gépeinek felépítése és működése 9 9 A betakarítás gépeinek felépítése és működése 9 9 Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése 9 9 Műszaki ismeretek Anyagismeret és gépelemek Az erőgépek felépítése és működése A talajművelő gépek felépítése és működése A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése A növényvédelem gépeinek felépítése és működése A betakarítás gépeinek felépítése és működése Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése Gazdálkodási ismeretek Közgazdaságtani alapfogalmak Számviteli és adózási ismeretek Banki, pénzügyi alapfogalmak Vállalkozási ismeretek Munkajogi ismeretek Agrártámogatási ismeretek a

39 Gazda kiegészítő tevékenységei növénytermesztésben Agrártámogatási ismeretek az állattartásban Gazdálkodási ismeretek a A vállalkozás működtetésének dokumentációja Számviteli és pénzügyi ok A termelés nyilvántartásának dokumentációja Támogatások igénylése, pályázati dokumentáció és beszámoló Beszerzés, értékesítés és szállítás bizonylatai Üzleti levelezés, adminisztráció Kiegészítő tevékenységek A falusi vendéglátás és turizmus alapfogalmai Hagyományos élelmiszertartósítási módok Hagyományos termék feldolgozások, élelmiszer előállítások módok Élelmiszer higiénia és minőség Összesen: Összesen: Elméleti óraszámok/aránya Gyakorlati óraszámok/aránya 698 óra/30% 1668 óra/70% 39

40 GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Mezőgazdasági ágazat mezőgazdasági technikus OKJ: Képzés célja: A szakképesítéssel rendelkező legyen képes: Talajelőkészítést, vetést végezni A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni Növényápolást végezni Tartástechnológiai feladatokat ellátni Állatot takarmányozni, szaporítani Állatjólléti és higiéniai feladatokat ellátni Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni Természetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását ellenőrizni Agrár-környezetgazdálkodást végezni Szakmai és vizsgáztatási követelmény 41/2013. (V. 28.) VM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint

41 elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám Heti óraszám Csoport bontás GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Szakma megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS OKJ száma Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 1/13. évfolyam Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13 és 2/14. évfolyam Közismeret Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állalpolgári ismeretek Etika 36 1 Biológiaegészségtan Fizika Kémia Földrjaz Vizuális kultúra 36 1 Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Közismeret összesen Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 18 0,5 18 0,5

42 Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 16 0,5 Foglalkoztatás I Állattenyésztés I. 18 0,5 18 0, Anatómia és élettan I Takarmányozástan és általános állattenyésztés Vállalkozási, kereskedelmi alapok gépüzemeltetés és karbantartás Szántóföldi növénytermesztés Takarmányozástan Talkarmánynövény termesztés Állatok egészségvédelme I. Mezőgazdasági alapok Gazdálkodási alapismeretek Gazdálkodási alapok 54 1, x x x 96 3 x x x x ,5 x Géptan 18 0,5 18 0, Géptan 32 1 x 36 1 x 112 3,5 x Növénytermesztés ,5 Növénytermesztés adminisztrációja Növénytermesztés ,5 x Állattenyésztés II Állattenyésztés és -tartás Kertészeti növénytermesztés Állattenyésztés adminisztrációja Állatenyésztés Kertészeti kertészet alapjai 18 0, , ,5 x 112 3,5 Nyári Összes óra

43 Összes óra Öt évfolyamos képzésben Két évfolyamos képzésben Elméleti óraszámok/aránya ,2% Gyakorlati óraszámok/aránya ,8% Elméleti óraszámok/aránya ,7% Gyakorlati óraszámok/aránya ,3% 43

44 elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám ögy Heti óraszám Csoport bontás elméleti óraszám i óraszám Heti óraszám Csoport bontás GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Mezőgazdasági ágazat állattenyésztő és állategészségügyi technikus Szakma megnevezése: ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS OKJ száma Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítés-specifikus utolsó évf. 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 1/13. évfolyam 5/13 és 2/14. évfolyam Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Közismeret Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állalpol-gári ismeretek Etika 36 1 Biológia-egészségtan Fizika Kémia Földrjaz Vizuális kultúra 36 1 Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Közismeret öszszesen Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 18 0,5 18 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 16 0,5

45 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Állattenyésztés I. 18 0,5 18 0, Anatómia és élettan I Takarmányozástan és általános állattenyésztés Takarmányozástan Talkarmánynövény termesztés 54 1, Állatok egészségvédelme I. Mezőgazdasági alapok x x x 96 3 x x szántóföldi növénytermesztés Vállalkozási, kereskedelmi alapok gépüzemeltetés és karbantartás Kertészeti növénytermesztés Növénytermesztés Gazdálkodási alapismeretek Gazdálkodási alapok x x ,5 x Géptan 18 0,5 18 0,5 Géptan 32 1 x 36 1 x Kertészeti kertészet alapjai 18 0, , Állattenyésztés és állategészségügy műszaki alapjai Műszaki ismeretek 32 1 Műszaki 80 2,5 x Állategészségtan Anatómia és élettan II:

46 Állatok egészségvédelme II Munkavállalói ismeretek I Állategészségtan a x Állattenyésztés II , Állattenyésztés Munkavállalói ismeretek II Állattenyésztés a 176 5,5 x Nyári 0 0 Összes óra Összes óra Öt évfolyamos képzésben Két évfolyamos képzésben Elméleti óraszámok/aránya ,4% Gyakorlati óraszámok/aránya ,6% Elméleti óraszámok/aránya ,9% Gyakorlati óraszámok/aránya ,1% 46

47 Munkahelyi egészség és biztonság GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Informatika ágazat Szakmai követelmény-modul Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakközépiskolai képzés összes óraszáma évfolyam Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismeret nélkül /13. Szakképesítésspecifikus szakképzés óraszáma 5/13. és 2/14. A szakképzés összes óraszáma Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy Munkavédelmi jogi

48 Információtechnológiai alapok Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás II. ismeretek Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés Nyelvtani rendszerezés Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs Információtechnológiai alapok /54 Bevezetés a számítógépes /27 architektúrákba Szoftverismeretek /18 Információtechnológiai biztonság alapjai /9 Információtechnológiai /122 Számítógép összeszerelése /49 Telepítés és /61 48

49 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció konfigurálás Megelőző karbantartás /12 Munkaszervezési ismeretek Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció Információgyűjtés, - kezelés, tájékozódás Munkavégzés projektekben Pénzügyi, vállalkozási feladatok Munka- és balesetvédelem, elsősegélynyújtás Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése Munkaszervezés / / / / / / / / / /72 49

50 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció Információgyűjtés, - kezelés, tájékozódás Munkavégzés projektekben Pénzügyi, vállalkozási feladatok Munka- és balesetvédelem, elsősegélynyújtás Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése Adatbázis- és szoftverfejlesztés Programozás alapismeretek / / / / / / / / / /6 Adattípusok /20 50

51 Programozás elemei /6 Programozási tételek /40 Adatstruktúrák /30 Programtervezés /24 Adatbázisok /18 Adatbázis- és szoftverfejlesztés /348 Programozási nyelvek /20 Objektumorientált programozás Programozási nyelv A / /100 Állománykezelés /24 Web-programozás alapjai /90 Adatbázis fejlesztés /36 Hálózati ismeretek I /144 Otthoni és kisvállalati hálózatok /72 51

52 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) Hálózati ismeretek I. Otthoni és kisvállalati hálózatok Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) Hálózati operációs rendszerek Windows Server telepítése és üzemeltetése Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja Hálózati operációs rendszerek Windows Server telepítése és üzemeltetése Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése / / / /

53 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja Hálózati ismeretek II Kapcsolás és forgalomirányítás vállalati hálózatokban Számítógép hálózatok tervezése és támogatása Hálózati ismeretek II. Kapcsolás és forgalomirányítás vállalati hálózatokban Számítógép hálózatok tervezése és támogatása IT hálózat biztonság IT hálózat biztonság IT hálózat biztonság IT hálózat biztonság Összesen Összesen /2268 Elméleti óraszámok/aránya 40 % Gyakorlati óraszámok/aránya 60 % 53

54 Munkahelyi egészség és biztonság GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Gépészet ágazat Szakmai követelménymodul Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakközépiskola i képzés összes óraszáma évfolyam Ágazati szakközépiskola i képzés óraszáma a közismeret nélkül /13. Szakképesítés -specifikus szakképzés óraszáma 5/13. és 2/14. A szakképzé s összes óraszáma e g y ög y e gy ög y e gy ög y e gy e gy ögy e gy Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága

55 Gépészeti alapozó feladatok Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatá s II. Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés 1 Nyelvtani rendszerezés 2 Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs Gépészeti alapozó feladatok Műszaki dokumentációk Műszaki rajz Géprajzi ismeretek Gépészeti alapmérések Anyagismeret

56 63-12 Gé pés zeti mu nka bizt ons ág és kör nye zet véd ele m Anyagvizsgálat Anyagjelölések Gépészeti szerelés CAD alkalmazás Kézi forgácsolás Gépi forgácsolás I Gépi forgácsolás II Műszaki mechanika Gépelemek Hajtások Gépészeti alapozó feladatok Műszaki dokumentációk Gépészeti alapmérések Anyagismeret Anyagvizsgálat Kézi forgácsolás Gépi forgácsolás Munkavédelem

57 Mérőtermi feladatok Munkabiztonság Tűzvédelem Környezetvédelem Elsősegélynyújtá s Az elsősegélynyújtás általános alapjai Munka- és környezetvédelem a ban Sérülések ellátása Műszaki mérés Geometriai mérések Villamos mérések Összetett mechanikai-, technológiai vizsgálatok Műszaki mérés Geometriai mérések Anyagvizsgálat Villamos mérések Nagypontosságú mérések

58 Mechatronikai villamos feladatok Mechatronikai gépészeti feladatok Szerszámgépek pontossága Mechatronikai gépészeti feladatok Műszaki rajz CAD síkbeli ábrázolás CAD térbeli ábrázolás Anyagismeret Technológia Gépelemek Mechatronika Robottechnika Mechatronikai gépészeti feladatok Pneumatika, hidraulika Szerelés Karbantartás Mechatronikai villamos feladatok Elektrotechnika Elektronika Automatika

59 Irányítástechnika Ipari elektronika Villamos gépek PLC programozás Mechatronikai villamos feladatok Ipari elektronika PLC programozás PLC kiépítése Összesen Összesen Elméleti óraszámok/aránya öt évfolyamos képzésben:1128 óra / 49,6%; két évfolyamos képzésben: 1156 óra / 51%) % Gyakorlati óraszámok/aránya öt évfolyamos képzésben: 1147 óra / 50,4%; két évfolyamos képzésben: 1112 óra / 49 % 59

60 Fog lalk ozta tás II Munkahelyi egészség és biztonság GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Villamosipar és elektronika ágazat Szakmai követelmé ny-modul Tantárgyak, témakörök Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakközépis kolai képzés összes óraszáma évfolyam Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismeret nélkül /13. Szakképe sítésspecifikus szakképz és óraszáma 5/13. és 2/14. e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy Foglalkoztatás II A szakké pzés összes óraszá ma

61 Informatikai és műszaki alapok Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés 1 Nyelvtani rendszerezés 2 Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs Műszaki informatika Informatikai alapismeretek Irodai alkalmazások Számítógépes hálózatok használata Műszaki ismeretek Egyenáramú áramkörök Mágneses tér és váltakozó áram

62 Villamosipari alaptevékenységek Szakrajz alapjai Fémek és ötvözetek Nemfémes anyagok Minőségbiztosítás Műszaki ok Anyagok és szerszámok Mérések Mechanikai és villamos kötések Műszaki rajz Vetületi ábrázolás Géprajzi alapismeretek Villamosipari szakrajz alapjai Elektrotechnika Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok A villamos áram hatásai Aktív hálózatok. Villamos tér Mágneses tér. Elektromágneses indukció

63 Váltakozó áramú hálózatok Elektrotechnika Forrasztási Villamos mérőműszerek Egyenáramú mérések Elektronika Villamos áramköri alapismeretek Négypólusok Félvezetők Erősítők Műveleti erősítők Impulzustechnika Digitális technika alapjai Elektronika Váltakozó áramú alapmérések Elektronikai eszközök mérése Áramkörök építése, vizsgálata Erősítők építése és mérése

64 Impulzustechnikai mérések Digitális áramkörök vizsgálata Irányítástechnika Irányítástechnikai alapismeretek Vezérlés Szabályozás Irányítástechnika Villamos irányítások építőelemei és készülékei Vezérlési feladatok Szabályozások Elektronikai áramkörök Erősítők alkalmazása Teljesítmény erősítők Digitális technika II Tápegységek Oszcillátorok Elektronikai áramkörök

65 Erősítők vizsgálata Digitális berendezések vizsgálata Jelkeltő áramkörök mérése Mechatronika Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton Pneumatikus, elektropneumatiku s irányítások Villamos irányítások Mechatronika Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton Pneumatikus vezérlések Elektropneumatiku s vezérlések Számítógép alkalmazás Általános PLC ismeret

66 PLC programozás 32 Mikrovezérlők 32 Szimuláció és PLC Áramköri tervezőprogramok PLC program készítése PLC program tesztelése Mikrovezérlők Programtervezési módszerek Programozási lehetőségek MPASM assembler Összesen Összesen Elméleti óraszámok/aránya 920 (öt évfolyamos képzésben: 932) / 40,6 (öt évfolyamos képzésben: 41) % Gyakorlati óraszámok/aránya 1348 (öt évfolyamos képzésben: 1343) / 59,4 (öt évfolyamos képzésben: 59) % 66

67 GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐISKOLA 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. Telefon: (62) ; Fax: (62) ; Számítógéprendszer-karbantartó A képzés jogi háttere: Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Informatikai rendszergazda szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet MeH EKK ügyszám: XIX-856/1/2008. közleményben kiadott központi program szerint Informatikai rendszergazda szakképesítés elágazás szakmai követelménymoduljainak megnevezése és azonopsítója: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Projektmenedzsment Hardveres, szoftveres feladatok Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése Számítógépes rendszerek szoftveres telepítése Heti óraszám

68 Követelménymodulhoz rendelt tananyagegységek 68

69 69

70 Mechatronikai műszerész A képzés jogi háttere: a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, az Mechatronikai műszerész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet MK 13462/2007. közleményben kiadott központi program Mechatronikai műszerész szakképesítés elágazás szakmai követelménymoduljainak megnevezése és azonopsítója: Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Mechatronikai munka előkészítése, dokumentációja Mechatronikai gyártáselőkészítés, ellenőrzés Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása Mechatronikai berendezések szerelése Heti óraszám 70

OKJ Mezőgazdasági technikus

OKJ Mezőgazdasági technikus SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXIII. Mezőgazdaság ágazat OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKGIMNÁZIUM - MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUSEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat

AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdasági szakmacsoport XXXIII. Mezőgazdaság ágazat OKJ 34 621 01 GAZDA Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKKÖZÉPISKOLA - GAZDA A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat

FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdasági szakmacsoport XXXIII. Mezőgazdaság ágazat OKJ 34 621 01 GAZDA Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

OKJ Erdészeti gépésztechnikus

OKJ Erdészeti gépésztechnikus SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXI. Agrár gépész ágazat OKJ 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKGIMNÁZIUM - ERDÉSZETI GÉPÉSZTECHNIKUS A szakképesítés

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok

Tantárgyi struktúra és óraszámok Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzéseink a 2013/2014-es tanévvel kezdődően: Mezőgazdaság ágazati szakközépiskolai képzés Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez mezőgazdasági szakközépiskola

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASZK, Szakképző Iskola Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Részletesebben

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13. Szakmai követelmény- modul A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ. emelt szintű szakképesítés

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ. emelt szintű szakképesítés 18. Vendéglátás-turisztika 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ emelt szintű szakképesítés Felnőttoktatás, esti munkarendszerű képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum A

Részletesebben

Logisztikai ügyintéző

Logisztikai ügyintéző 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 54 345 01 Logisztikai ügyintéző emeltszintű szakképesítés Nappali munkarendszerű, egyéves képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Intézmény neve: FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Intézmény neve: FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Intézmény neve: FM DASzK, Sellyei Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tartalomjegyzék 1. Kifutó képzések 1.1. Szakgimnázium 1.2. Szakközépiskola 1.3. Szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZAKMAI PROGRAM GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZAKMAI PROGRAM Hódmezővásárhely, 2013. augusztus Tartalomjegyzék Képzési szerkezet... 5 Képzés szintjei... 5 Képzési formák... 6 Belépés, továbbhaladás és átjárhatóság

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

a(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 622 01 DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

(133.) tanév

(133.) tanév Szakgimnáziumi helyi tanterv 08/9 (.) tanév ikt.:/08 HELYI TANTERV Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Budapest, Váci út. OM azonosító: 008 08-9. (.)

Részletesebben

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében 1.SZ. MELLÉKLET SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI TÁRGYAK 9-12.évf. 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf összes óra Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 13. évf. 13. évf. összes óra Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 Matematika

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom,

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom, A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Esztergom, 2018.06.29. Közismereti óratervek: Az egyes képzések heti óraszámai tantárgyanként

Részletesebben

1. Szakközépiskola (kifutó évfolyamokban) és a szakgimnázium. Szakmacsoport, szakirányok Képzési idő évfolyamok

1. Szakközépiskola (kifutó évfolyamokban) és a szakgimnázium. Szakmacsoport, szakirányok Képzési idő évfolyamok BATTHYÁNY LAJOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM II. HELYI TANTERV 59 BEVEZETÉS A helyi tanterv a következő jogszabályok figyelembevételével

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali SZOLGÁLTATÁSI SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK Nappali 2018/2019 Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 2018/2019. tanév Osztály jelölése

Részletesebben

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 A szakképesítés megnevezése: Informatika rendszergazda A szakmacsoport

Részletesebben

Felnőttoktatási Pedagógiai Program

Felnőttoktatási Pedagógiai Program Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképz ő Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Felnőttoktatási Pedagógiai Program Mohó László felnőttoktatási vezető Pápa, 2015. szeptember 1. Tartalom 1. Vonatkozó jogszabályok...3

Részletesebben

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola. Pedagógiai Program. intézményvezető

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola. Pedagógiai Program. intézményvezető Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Program Érvényes: 2018. szeptember 1-től jóváhagyta: Magyar András intézményvezető 1 Tartalom A választott kerettanterv megnevezése...

Részletesebben

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv Bevezetve: 2016. szeptember 1-től Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 134 Budapest, Váci út

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től 1. Szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi előtti

Részletesebben

ÓRATERV KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

ÓRATERV KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma ÓRATERV 54 761 02 KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma Szakmai követelménymodulok 11499-12 Foglalkoztatás II. 11498-12

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések FELNŐTTOKTATÁS Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések A szakmai felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, melynek szervezése a szakképzésben a következő jogszabályok figyelembevételével

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

OKJ Erdészeti szakmunkás

OKJ Erdészeti szakmunkás SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKKÖZÉPISKOLA - ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

GÉPÉSZET ÁGAZAT. A képzés négy + egy éves. A szakmai oktatás célja:

GÉPÉSZET ÁGAZAT. A képzés négy + egy éves. A szakmai oktatás célja: 0404 GÉPÉSZET ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A szakmai oktatás célja: a műszaki szemlélet kialakítása műszaki feladatmegoldó képesség fejlesztése a technológiai és termelési fejlesztő-tervezőmunka néhány

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 31 346 02 Számítógépes

Részletesebben

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés

Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 A szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő A szakmacsoport száma

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ

LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ 54 813 0 LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések:

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések: A 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. számú melléklete alapján elkészített helyi tantervek óraszámai alapján összeállított óratervek a nappali rendszerű

Részletesebben

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt, A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAPOT RENDEZÜNK 2016. október 19-én 8:30 tól kezdődően és 2016. november 15-én 8:30 tól kezdődően Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

Részletesebben

Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) II. (12.) Nappali tagozat. I. (11.) Nappali tagozat

Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) II. (12.) Nappali tagozat. I. (11.) Nappali tagozat AM DASZK, TELEKI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Helyi tantervek óraszámai Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) Évfolyam/ Tantárgyak

Részletesebben

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai

Részletesebben

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

OKJ Erdészeti szakmunkás

OKJ Erdészeti szakmunkás AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK

Részletesebben

a(z) XXXI. AGRÁR GÉPÉSZ ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXI. AGRÁR GÉPÉSZ ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXI. AGRÁR GÉPÉSZ ágazathoz tartozó 54 521 05 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXI. AGRÁR GÉPÉSZ ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A mezőgazdasági gépész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév MÁTÉSZALKAI SZC KÁLLAY RUDOLF SZAKKÖZÉPISKOLÁJAA 4 3 2 0 N a g y k á l l ó, K o s s u t h ú t 8. T e l e f o n / f a x : 4 2 / 2 6 3-4 3 5 Elektronikus levélcím: nagykalloi@kallayszaki.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 2 A Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolájának képzési szerkezete Szakképző Szakiskola:

Részletesebben

Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító: SZAKMAI PROGRAM. Ózd, szeptember 1.

Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító: SZAKMAI PROGRAM. Ózd, szeptember 1. Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító:203046 SZAKMAI PROGRAM Ózd, 2018. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 3 2. ALKALMAZOTT KERETTANTERVEK 4 3. A SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 4. sorszámú Állattartó szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Szervezők: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Magyar Elektrotechnikai Egyesület http://bmszc.hu/ Bemutatkozás- BMSZC 12 intézmény Ágazatok:

Részletesebben

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 54 625 01 Vadgazdálkodási

Részletesebben

Szakképzések tantárgy és óratervei

Szakképzések tantárgy és óratervei I. számú melléklet a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programjához Szakképzések tantárgy és óratervei 2017 34 341 01 Eladó szakképesítés óraterve a szakképzési

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018 SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 018 Szakmai Program Tartalom I. Az intézmény szakképzési szerkezete... 5

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT. Tantárgyak és óraszámok

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT. Tantárgyak és óraszámok AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA OKJ SZERINTI RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS OKTATÁSÁHOZ ALKALMAZANDÓ 9-10. ÉVFOLYAMOS KÖZISMERETI KERETTANTERVE Tantárgyak és

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

ÓRATERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

ÓRATERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma ÓRATERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma Szakmai követelménymodulok 11500-12 11499-12 Foglalkoztatás II. 11498-12

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25 ÓRATERVEK 2016/2017 sárgával jelölve a most futó érintett /osztály 1 / 25 Nyelvi előkészítő os, 5 éves szakgimnáziumi ok előkészítő éve 2016-tól 9/Kny-A két tanítási nyelvű és 9/Ny-B nyelvi előkészítő

Részletesebben

ÓRATERV Fogtechnikus Gyakornok NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

ÓRATERV Fogtechnikus Gyakornok NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma ÓRATERV Fogtechnikus Gyakornok NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma Szakmai követelménymodulok 11499-12 Foglalkoztatás II. 11498-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

Tartalomjegyzék ÉS AZOK ÓRASZÁMAI...9

Tartalomjegyzék ÉS AZOK ÓRASZÁMAI...9 Tartalomjegyzék I. A SZAKKÉPZÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JELLEMZŐI...3 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ALAPELVEI, CÉLJAI...7 III. A SZAKKÉPESÍTÉSEK HELYI TANTERVÉNEK MODULJAI /TANANYAG-EGYSÉGEI/, TANTÁRGYAI

Részletesebben

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím:

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím: Telefon: 88/560-630 Telefon/fax: 88/560-730 e-mail: isk@ipariszakkozep.hu Internet cím: www.ipariszakkozep.hu Tanulmányi ösztöndíjak a hiányszakmákban Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam

Részletesebben

Tantárgyak. Munkahelyi egészség és biztonság. Foglalkoztatás II. 0,5. Foglalkoztatás I. 2. Szakmai kommunikáció 2. Ápolástan-gondozástan 5

Tantárgyak. Munkahelyi egészség és biztonság. Foglalkoztatás II. 0,5. Foglalkoztatás I. 2. Szakmai kommunikáció 2. Ápolástan-gondozástan 5 1. számú táblázat 2. GYAKORLÓ ÁPOLÓ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 54 723 02 Szakmai követelménymodulok 11500-12 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben