Jegyzokönyv. Eloirányzat módosítás. Egyes rendeletek módosítása. SZMSZ módosítás. Napirend. Települési értéktár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzokönyv. Eloirányzat módosítás. Egyes rendeletek módosítása. SZMSZ módosítás. Napirend. Települési értéktár"

Átírás

1 190-37/2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének június 24-én tartott testületi ülésérol /VI.24.1Kt rendelet 12/2013/VI.24.1 Kt rendelet 13/2013/VI.24.1 Kt rendelet 14/2013/VI.24.1 Kt rendelet Eloirányzat módosítás Egyes rendeletek módosítása SZMSZ módosítás Helyi szociális igazgatásokról és ellátásokról 42/2013/VI.24.1 Határozat 43/2013/VI.24.1 Határozat 44/2013NI.24.1 Határozat 45/2013NI.24.1 Határozat 46/2013NI.24.1 Határozat 47/2013/VI.24./ Határozat 48/2013NI.24.1 Határozat 49/2013NI.24.1 Határozat Napirend Települési értéktár Tápió-vidéki TKT - társulási megállapodás Tápió-vidéki TKT - jelzorendszeres h.seg.nyújtás Tápió-vidéki TKT évi feladat ellátás Tápiómenti Ter. Fejl. Társ. - társulási megállapodás Óvoda nyári nyitva tartás Vis maior pályázat

2 / Jegyzokönyv Készült: Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testületének június 24-én, 15,00 órakor tartott testületi ülésérol. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Lázók József polgármester: köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályosan, írásban lett összehívva és határozatképes, mivel 3 testületi tag jelen van. Morvai József és Seres László képviselo elore jelezte, hogy késobb fog érkezni. Karsai József betegség miatt nem tud megjelenni az ülésen. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Új napirendi pontként javaslatot tesz a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos döntések, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás megállapodás módosítás, Községi Óvoda nyári nyitva tartás és az esozések miatt vis maior pályázat beadásának tárgyalására. A második napirendi pont módosítását javasolja, mivel több rendeletet kell változtatni. Más tárgyalandó napirendi pontokhoz javaslat nincs, szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását. A képviselok 4 igen szavazattai az ülés napirendjét elfogadják. Napirend: 1. Eloirányzat módosítás Ea.:jegyzo 2. Egyes rendeletek módosítása Ea.: jegyzo 3.1 SZMSZ-módosítás Ea.: jegyzo 42/2013NI.24.1 Határozat Pánd Községi Önkormányzat képviselo testülete az ülés napirendjét elfogadja. 4.1 Helyi szociális igazgatásról és ellátásáról Ea.: jegyzo 5.1 Települési értéktár létrehozása Ea.: jegyzo 6.1 Tápió-vidéki TKT - döntések Ea.: polgármester 7.1 Tápiómenti Ter. Fejl. Társ. - társulási megállapodás Ea.: polgármester 8.1 Óvoda nyári nyitva tartás Ea.: polgármester 9.1 Vis maior pályázat Ea.: polgármester 10. / Egyebek 2

3 A polgántiester a napirendi pontok tárgyalása elott tájékoztatja a jelenlévoket, hogy az ülésrol hanganyag készül, majd ismerteti a két ülés közt történteket. Lázók József polgármester: Pályázati lehetoség nyílt hónap elején a sportkör és a polgárorség részére 100%-os támogatású pályázat beadására. A sportkör részérol a cégbírósági papírok késobb értek be, így nem tud részt venni a pályázatban. A polgárorség a cégbíróságnál lévo téves bejegyzések miatt marad ki a pályázatból, a cégbíróságnál Pánd adatait Pátyhoz vezették be, így nem tudták kiadni idoben a nyilvántartott adatokat évben beadott EMVA Ill. tengely falumegújítás pályázat Ft-ot nyert a ravatalozó, tájház és az önkontiányzatelotti terület felújítására. Az eredeti pályázatból kb.2-3 millió forint került lehúzásra. Szintén évben Dózsa-Petofi-Bem Apó-Hugonnai útra beadott vis maior pályázat Ft támogatást kapott. Az elmúlt napok esozését követoen a Széchenyi úti vízgyüjtot elmosta a víz, melyre elozetes vis maior pályázat került beadásra. A csatornával kapcsolatban egyeztetés történt, volt olyan hely, ahol tározók voltak betervezve, a Móricz Zsigmond közön, de át lett tervezve gravitációsra. Pánd buszfordulóval kapcsolatban a kontiányhivatalbanegyezteto tárgyalás volt június 11-én a tulajdonos, jogi képviseloje és a kirendelt igazságügyi szakérto részvételével. A jogi képviselo kifogásolta, hogya2003-as HÉSZ-ben szövegesen nem szerepel a buszforduló, csak térképen. Be kell küldenünk az eredeti HÉSZ-t, és nyilatkoznunk kell a buszforduló közcélú felhasználásáról. Lakossági bejelentés érkezett a Rákóczi utcával kapcsolatban, ahol egy rész nem utcaként, hanem magáningatlanként szerepel. Késobbiekben ennek rendezése szükséges. Hangyás István alpolgármester: A sportkör már kétszer hagyta ki a pályázati lehetoséget. A nyert pályázattal kapcsolatban a faluban azt mondják, hogy azért csak 20 millió és nem 30 millió, mert a testület gáncsoskodott. Egyéni tározó gyüjtése a postánál kérdéses, mert ott lakóépület nincs. Molnár József képviselo: a képviselo testület az EU biztos általi módosításokat elfogadta. Lázók József polgármester: az embereknek szerinte nem a leader hanem a be nem adott konyhapályázattal van baja. Hangyás István alpolgármester: Ö ezt nem így gondolja. Lázók József polgármester: azért vagyunk itt, hogy behozzuk az ülésre, amit a faluban az emberek mondanak. A fogorvos pályázatra jelentkezo nem volt, de Dr. Lelkes Márta december 31-ig meghosszabbíttatja szerzodését. Mivel több hozzászólás nem volt, a testület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 1. Eloiránvzat módosítás Major Pálné jegyzo: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéijük észrevételeiket. Hangyás István alpolgármester: Hogyan állunk a ki nem fizetett számlákkal, mennyi pénzünk van? Gáspár Tamás képviselo: mibol adódik a nontiatívavisszafizetés és miért csökken a tartalékalap? Major Pálné jegyzo: Kb millió a ki nem fizetett számla, amely a családsegítonek és az étkezésre fizetendo összegbol tevodik össze. Jelen pillanatban a gáz, áram és egyéb közmüvek ki vannak fizetve, de hol élelemszámlát, hol csak közmüvet tudunk fizetni. Az ÖnkonTIányzatnaka nettófinanszírozásból nem marad annyi pénze, hogy minden számlát határidore be tudjon fizetni. Nagy kiesést jelent a gépjántiüadó60%-ának továbbutalása is. Kb millió a kintlévoség, melyet folyamatosan próbálunk behajtani. Az elso félévi hátralékok felszólításokkal, csekkekkel kiküldésre kerültek, július, augusztus hónapban kiküldjük a második félévet is, hátha többen fizetnek. A nontiatívvisszafizetés évre vonatkozik, és foleg az étkezés miatti létszámcsökkenés visszafizetésbol adódik. A 3

4 márciusi ülésen tájékoztattam a testületet a visszafizetés összegérol, s arról, hogy ez tartalékalapból kerül teljesítésre. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a évi költségvetés eloirányzat módosítását. A képviselok 4 igen szavazattal megalkotja a 11/2013/VI.24/kt rendeletet, amely a évi költségvetés módosításáról szól. A rendelet a jegyzokönyv mellékletét képezi. 2. E2yeS rendeletek módosítása Major Pálné jegyzo: avagyongazdálkodásról és a vízdíjról szóló rendelet módosítása szükséges. A hatályba lépésnél mindkét rendeletnél január 1. szerepel. Az elfogadás dátumát kell a hatálybelépésnek követni, ezért javaslom a vagyonról szóló rendelet 26. -ának módosítását, a rendelet kihirdetése napján lép hatályba szöveggel. A vízdíj rendelet 1. -a módosulna, mely alapján a vízdíj megállapításáról szóló 14/2011./XI.28/Kt. rendeletet a testület hatályon kívül helyezi. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel egyes rendeletek módosítását. A képviselok 4 igen szavazattai megalkotja a 12/2013NI.24/kt rendeletet, amely az egyes rendeletek módosításáról szól. A rendelet a jegyzokönyv mellékletét képezi. 3.1 SZMSZ-módosítás Major Pálné jegyzo: Karsai József képviselo betegségére tekintettel az ügyrendi és a pénzügyi bizottságba helyére képviselo póttag választása szükséges. Ezért az SZMSZ 1. sz. mellékletét módosítani kell. Az alpolgármester bizottsági tag nem lehet, három képviselo jelölheto erre a tisztségre. Morvai József, Seres László és Gáspár Tamás. Morvai József képviselo elore jelezte, hogy pénzügyi bizottsági póttagságát jelölés esetén elvállalja. Kérdezi a jelenlévo Gáspár Tamás képviselot, hogy jelölheto-e bizottsági póttagságba. Gáspár Tamás képviselo: a jelölést nem vállalja. Molnár József képviselo: Jelölés esetén vállalja az ügyrendi bizottság póttagságát. Ezt követoen a polgármester szavazásra teszi fel a Területfejlesztési és Ügyrendi bizottság képviselo póttagjának Molnár József képviselot, a pénzügyi bizottság póttagjának Morvai József képviselot. A képviselok 4 igen szavazattal megalkotja a 13/2013NI.24/kt rendeletet, amely az SZMSZ módosításáról szól. A rendelet a jegyzokönyv mellékletét képezi. 4.1 Helvi szociális i2az2atásról és ellátásáról Major Pálné jegyzo: A helyi szociális igazgatásról és ellátásról szóló rendelet megalkotása szükséges, mivel a január 1.-i változások még nem kerültek átvezetésre mivel elég sok a módosítás, a régi rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet elfogadása szükséges. Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérjük tegyék meg észrevételeiket. Gáspár Tamás képviselo: a rádióban hallotta, hogy a segélyek meg fognak változni. Major Pálné jegyzo: az átmeneti segély és még más segély nemek január l-tol változnak önkonnányzati segélyre, jelen rendeletmódosításban ezzel még nem kell foglalkoznunk. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a szociális rendelet elfogadását. 4

5 A képviselok 4 igen szavazattal megalkotja a 14/2013NI.24/kt rendeletet, amely a Helyi szociális igazgatásról és ellátásáról szól. A testület új rendeletet alkotott, a rendelet a jegyzokönyv mellékletét képezi. 5.1Települési értéktár létrehozása Major Pálné jegyzo: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérjük észrevételeiket. Hangyás István alpolgármester: lehetoség. Jelenleg nem javasolja. ha a késobbiekben létre szeretnénk hozni az értéktárat, akkor van rá Gáspár Tamás képviselo: jelen pillanatban nincs olyan országos jelentoségu Pándi tennék, ami nemzeti érték lehetne. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgánnester szavazásra teszi fel a nemzeti értéktár létrehozását. A k~pviselok 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 43/2013NI.24.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkonnányzat Képviselo-testülete A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013/IV.161Kor. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján: - döntése nemleges, nem hoz létre települési értéktárat illetve értéktár bizottságot. Felelos: polgánnester 6.1 Tápió-vidéki TKT - döntések Lázók József polgármester: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítást kell elfogadni, az írásos anyagot mindenki megkapta. Három határozatot kell meghozni, a módosítást, a második félévtol a jelzorendszeres házi segítségnyújtás muködtetésérol és a január Ol-i feladatellátásról. A jelzorendszeres szolgálatban jelenleg 2 fo érintett, erre félévenként Forintot kell fizetnünk, január Ol-tol a belso ellenorzés a központi orvosi ügyelet és a házi segítségnyújtás marad a feladatellátásban. Ajelzorendszeres szolgálatot, ami már csak ebben az évben lesz, év végéig szerinte fent kellene tartani. A belso ellenorzés, az ügyelet, a házi segítségnyújtás pedig sokkal többe kerülne, ha egyedül szeretnénk megoldani. Gáspár Tamás képviselo: a jelzorendszeresnek mindenféleképpen, még ha két ember van, akkor is maradnia kellene. Mivel a társulási megállapodással kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgánnester szavazásra teszi fel elfogadását. 44/2013NI.241 kt. határozat Pánd Község képviselotestülete a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény ában foglalt szabályoknak megfeleloen elkészített Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a csatolt mellékletnek megfeleloen június 30-i hatállyal jóváhagyja. Felelos: polgánnester 5

6 Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a jelzorendszeres házi segítségnyújtást. 45/2013/VI.24.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete II. félévre aj elzorendszeres házi segítségnyújtás fenntartásáról döntenek. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a 20l4. évi feladatellátás elfogadását. 46/2013/VI.24.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete 20 l 4. évben belso ellenorzés a központi orvosi ügyelet és a házi segítségnyújtás további társulás keretében való fenntartásáról dönt. Felelo~: polgánnester 7.1Tápiómenti Ter. Fejl. Társ. - társulási me2állapodás Lázók József polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodását kell elfogadni. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodását. 47/2013/VI.24.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodását elfogadja. 8.1 Óvoda nyári nyitva tartás Lázók József polgármester: a vezeto óvóno azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a Községi Óvoda nyári nyitvatartásáról tárgyaljon, határozza meg, mikor legyen az óvoda zárva. Papp Jánosné óvoda vezeto: gazdasági szempontok miatt gondolkodtak az óvoda nyári nyitvatartásának korlátozásáról. Már a nonnatíva visszafizetésnél is felmerült a gyermeklétszám csökkenése. Valóban 70 gyermekrol betegség hiányzás miatt kb. 40-re csökken az átlagos létszám, amit vissza kell fizetni. Júniustói általában 30 gyerek van, de július végéig fokozatosan ez is kb. l O-re lecsökken. 33 szülo írta alá, hogyjúlius végéigjáratja gyermekét óvodába. múlthéten 27-en voltak, jelenleg 21-en vannak, amibol 17 gyermek édesanyja otthon van. Az óvoda vezeto helyettesnek szülési szabadsága miatt már eddig is túlórázni kellett, mivel csúsztatásba már a túlmunkát nem lehet 6

7 kiadni. Javaslat 10 fo alatt július hónapban délig legyen nyitva tartva az óvoda, ilyen kicsi gyereklétszámnál egy csoportban is lehetnek a gyerekek, így biztositva lenne a szabadságok kiadása. Hangyás István alpolgármester: akinek otthon van a szülo, az maradjon otthon, de ahol dolgoznak, nem tudja, hogyan tudják megoldani a gyermekfelügyeletet. Papp Jánosné óvoda vezeto: 4-5 gyereknek dolgoznak a szülok, de ismerve a falut, ok is megtudnák oldani a gyermekek elhelyezését. Lázók József polgármester: A túlórából mennyi került felhasználásra? Papp Jánosné óvoda vezeto: kb az éves összeg 70%-a, de úgy, hogy zöme csúsztatásban került kiadásra. Lázók József polgármester: javaslata hogy az óvodai gyermeklétszám 10 fo alá csökken, július hónapban délig tartson nyitva az óvoda. Augusztusban úgyis egész hónapban zárva tart. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az óvoda júliusi félnapos nyitvatartását 10 fo alatt és az augusztusi óvodai szünetet. A képviselok 3 igen szavaz atta I és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozzák: 48/20t3/VI.24.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a Pánd Községi Óvoda (2214 Pánd, Arany János utca 7/a.) július hónapjában 12 óráig tartó nyitvatartásról döntött, ha 10 fo alá csökken a gyermeklétszám. Az óvoda augusztus hónapban zárva tart. J-!atárido:azonnal 9.1Vis maior pálvázat Lázók József polgármester: Június 4-én a határból hirtelen a településre zúduló nagy mennyiségu csapadékvíza 122/2Ilfsz-ú út melletti belvízelvezeto árokban 100 méter hosszban okozott károkat a Széchenyi utcai csomopontnál. Az árkot eliszapolta, a mederburkolatot felszaggatta, az átereszt eltömítette és az árkon átcsapó vízmennyiség hordalékkal töltötte fel a környezo utcák felületét. A helyreállítás elozetesen becsült költségigénye kb. 8 millió Ft. A vis maior igényt elozetesen bej elent ettük. Kéri a testület döntését a vis-maior pályázat beadására. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Széchenyi úti ár-belvízvédelmi vízi létesítmény helyreállítására vis maior pályázat beadását. 49/2013/VI.24.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a Széchenyi úti ár-belvízvédelmi vízi-létesítmény helyreállítására vis maior pályázat beadásáról döntött.. }latárido: azonnal

8 10./ E2Véb Lázók József polgármester: Mocsári Csilla iskolaigazgató kért elozetesen szót. Mocsári Csilla iskolaigazgató : végülis már okafogyottá vált amiért szót kért, de azért el szeretné mondani. A júliusi igazgató választásnál a képviselo testület részérol feltettek neki egy olyan kérdést, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy n vigyék más településre az iskolás gyerekeket. Most júniusában az iskola titkárnak jött egy telefon, hogy mondjon le 2 tankönyvcsomagot, mivel elviszi a gyermekeket az iskolából. Kérdése a testület felé, hogy mit várjon a falu többi lakosától, ha egy képviselo úr is így áll hozzá ehhez a kérdéshez. Molnámé közölte a telefonálóval, hogy tankönyvcsomagot lemondani telefon alapján nem áll módjában, fáradjanak be az iskolába, és beszéljék meg az igazgatóval. Azóta sem kereste meg senki. Nem kéri a testülettol, hogy errol véleményt nyilvánítson, csak el szerette volna mondani. Lázók József polgármester: két pályázatunk nyert, mint ahogy ezt már az ülés elején jelezte. Kérdése, egyáltalán foglalkozzunk-e ezekkel a pályázatokkal, mivel a konyhára beadott pályázat is el lett utasítva. A testület a két pályázat megvalósítása mellett döntött,mivel már ez a pályázat megadásakor nyerés esetén elfogadott volt. Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. Ezt követoen az ülés zárt ülésként folytatódik. Kmf 7~~ polgármester

Jegyzokönyv. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013.március 18-án tartott testületi ülésérol. 16/2013./111.18.1Kt.

Jegyzokönyv. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013.március 18-án tartott testületi ülésérol. 16/2013./111.18.1Kt. 190-9/2013 Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013.március 18-án tartott testületi ülésérol 5/2013./111.18./Kt. rendelet 2012. évi zárszámadás 9/2013./111.18.1Kt. határozat

Részletesebben

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 190-18 /2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 6/2013JIV.29./Kt.rendelet Az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2012. szeptember 6 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Nagyné Farkas Marianna képviselő

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 3/2014. (II.13.)

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. november 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor Dr. Balatoni Gyöngyi al, Antal István Lászlóné,

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 17,30

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben